Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 2 - maj 2012 Årgång 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer. Nr 2 - maj 2012 Årgång 30"

Transkript

1 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 2 - maj 2012 Årgång 30

2 tiva arkit för krea ekter & ktörer Nordens största konstru bransc htidnin g för kre ativa ark itekter & konstru ktörer maj 200 tidning bransch Nr 2 - största Nr 1 - februari 2011 Årgång 30 Nordens 9 Årgå ng 28 Nr 4 - november 2011 Årgång 30 Nr 4 - r 2008 novembe Årgång 27 Fyller 30 år Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer urg nu Salzb trukns er test ron ko eexplor Spac tt sätt Synk otyper av prot anning på ny vändas mera ssa En mä ty Lasersk M borde an BI Ci Euro 5:00 0 Dkk tion Digital 55:0 0 Nok 0 Sek Konstru ktion & Design Go Design i praktik ogle? Nyhe te en M ed mer r i IronCAD a 60:0 Nr 1 - februari 2012 Årgång 30 Pris: 55:0 konstruktörer Arkitektkopia och digitala innovationer BIM i olika sammanhang 29 Årgång 30 ång Årg 11 er 20 ptemb - se Nr 3 er & tekt arki tiva r krea ng fö idni scht bran a st stör dens Nor 30 ark itek ter Gr &k on ati stru ktö rer Kli s BIM ma F tsm EM art -be ko räk ns tru ning kti ar on örer trukt kons Årgå ng bra nsc hti dn ing för kre ativa maj stö rsta 2- Nr 3 - september 2009 Årgång 28 No rde ns Nr septemb er 2010 Årgång 29 Vektorw orks koll på ekono min Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 4 - bransc htidnin g för kre ativa ark itekter & konstru ktörer kons truktö rer Design i centrum erlever ssade öv st anpa och BIM De bä ra ngkok icad 13 Med me Arch ht in Ba 2010 s nology One Lig ch ork Te nous Vectorw Synchro ktion konstru g och nin an Vindsk Norde ns största 2010 Nr 2- g htidnin bransc Håller Multif rame ger FM T ovärd erlig info rmatio n EPLAN En tre dje dim ension BIM några råd innan starten Natural Colour Spotting! Inmätning av delar av Citytunneln i Malmö Det våras för träskallarna Ansikte mot ansikte Med mera PTC lanser ber maj 2010 största Nordens för kre ativa arkit ekter & rer struktö ter & kon a arkitek för kreativ septem Nordens störst a branschtidn ing för kreativ a arkitekter & Nord ens störst a bran scht idning Nr 3- ktörer & konstru arkitekter kreativa Nr 1- februari för htidning bransc största Nordens 2010 Årgång 29 Nr 4- nove Årgång 29 mber 2009 Årgång 28 Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer ar Creo Missa inte jubileumsutgåvan i september

3 Redaktion E-post: ansvarig utgivare Irena Lauterbach E-post: MeDARBETARE I DETTA NUMMER L. Janson, C. Wahlstedt Janson, F. Smidek, T. Chmielewski, E. Nordesjö, S. Mozard, F. Dráb, A. Lundmark, F. Kemi REPRESENTANT I FINLAND Manfred Sternegger OY Finnplot AB Helsinki Tel int: E-post: REPRESENTANT I tyskland Gregor Bator E-post: REPRESENTANT I polen Wojciech Gruszecki Tel int: E-post: PREPRESS & TRYCK Vindspelet grafiska AB Layout: Textbyrån MLT AB i Malmö Utgivningsplan 2012 Nummer 1, vecka 8, material senast 3 februari Nummer 2, vecka 19, material senast 20 april Nummer 3, vecka 38, material senast 31 augusti Nummer 4, vecka 48, material senast 5 november Trettio år av ett ständigt nyhetsflöde Det är en spännande värld vi lever i! Det sker ständigt nya saker runt omkring oss, men uppmärksammar vi alla nyheter? Ibland skapar det ett kaos eftersom vi inte kan bearbeta för många intryck på samma gång. Om vi inte svarar på ett mail direkt så kommer det en förfrågan om vi fått det tidigare och så fortsätter det. Livet går på något sätt fortare än för 30 år sedan när vi började planera den första tidningen. Till septemberutgåvan kommer jag att göra ett tillbakablick hur det var! En del av er, mina läsare, gick kanske i grundskolan eller fanns på dagis och jag hoppas att ni kommer att läsa med glimten i ögat vilka nyheter vi då berättade om. I tidningen har vi bara nyheter och jag hoppas att du går in på för att läsa om allt det som inte publiceras i den tryckta tidningen. Vi publicerar nyheter på hemsidan utan att vänta på den tryckta versionen. Längre fram i tidningen berättar vi om svenska företag som verkligen ser nyttan av i att använda nya program både när det gäller arkitektur och mekanik. Vikten av en bra utbildning har vi berättat om tidigare, här följer en artikel om en ny CAD-utbildning på gymnasienivå. Det är brist på utbildade ingenjörer och jag hoppas att dagens ungdom vill bli framtidens konstruktörer, alla kan ju inte bli frisörer eller hur? Som du säker känner till så fyller CAD&ritnytt 30 år i år. Därför vill jag uppmana dig som har läst tidningen under alla dessa år, om du har något minne eller om någon händelse under de trettio åren som du vill berätta om. Skriv gärna till mig, Vi kan kanske berätta om dig eller ditt företag i kommande jubileumsutgåva. Irena Lauterbach Chefredaktör ETT AXPLOCK AV InnehållET I DETTA NUMMER Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer Nr 2 - maj 2012 Årgång 30 Omvandling av en personbil Sid: 4 Butiksdesing Sid: 18 Framsidesbilden togs fram för lanseringen av en ny Atlet truck, och ingick i en större offline och online kampanj. Bilden är baserad på CAD-data och sedan renderad i 3DS MAX. Bilden är gjord av Zooma. Läs mer om deras arbete längre fram i tidningen. ISSN Arkitektens grunder Sid: 7 Zooma och 3D bild Sid: 10 PTC idag och imorgon Sid: 30 Visualisering av punktmoln Sid: 32 cad&ritnytt 3

4 Personbil omformas till ambulans med höga säkerhetskrav Att omstöpa en personbil till en fullt fungerande ambulans är ett mångfacetterat projekt. Ett arbete som sannolikt hade varit svårt att genomföra om inte digital produktutveckling hade varit möjlig. En ambulans är i hög grad ett komplicerat fordon med den särskilda utrustningen som krävs för att kunna rädda liv och lindra skador. Därför är tillverkningen av detta viktiga fordon en avancerad process där CAD är ett betydelsefullt verktyg. På Nilsson Special Vehicles i Laholm börjar detta arbete med en vanlig personbil. Vi köper in en Volvo V70 som vi kapar i två delar, förlänger och förser med nödvändig utrustning, berättar Thomas Hult som är teknisk chef. Företagets nisch är att förlänga och bygga om färdigtillverkade personbilar till fordon med speciella uppgifter som ambulans, limousiner och begravningsbilar. När en Volvo omvandlas till en ambulans är det främst den bakre delen av fordonet som är intressant för företaget. Från framdörrarna och bakåt förändras bilen totalt och Volvon förvandlas till en Nilsson-bil. Bilen får därmed en egen design och en särskild utformning som har drag av Volvo, menar Thomas. Utveckling i Catia Detta projekt att omstöpa personbilen till en ambulans börjar med en förstudie och design. Utvecklingsarbetet fortsätter därefter i Catia V5. Att man har valt detta system har sin naturliga förklaring. Detta system använder Volvo själv och genom att Nilsson Special Vehicles har samma system innebär det att inga konverteringsproblem uppstår. Informationen är den samma och påverkas inte av att data exporteras i ett filformat och importeras i ett annat system. Volvos CAD-modeller modifieras till Nilsson-modeller och det är ett omfattande digitalt material som Volvo skickar. Därför måste man sovra in den stora datamängden. Vi skalar bort onödig information som vi inte behöver och får fram en lätthanterlig modell som annars skulle bli för stor för datorn att arbeta med. Kompositdetaljer i kolfiber Utifrån det godkända designförslaget drar man isär bilen digitalt och ökar axelavståndet med en meter. Man bestämmer var det passar bäst att dela bilen. Därefter går man vidare med att förse ambulansen med yttre och inre detaljer. Utvändigt lägger man till kompositskåp som tillverkas av kolfibermaterial och som ger ambulansen ett karakteristiskt utseende. Dessa detaljer modelleras fram i CAD-verktyget. Så länge som Volvo inte ändrar i sin modell kan Nilsson Special Vehicles använda skåpens digitala information på nytt. Skulle Volvo ändra framdörrens utseende kan det påverka konstruktionen i ambulansdelen av fordonet. Man tar också fram ett stort antal strukturdetaljer. Det är infästning till stolar och infästningsbalkar till bår och vårdarstol samt förstärkningar i golv. Det är också flera plåtdetaljer som sitter i chassit. Dessa detaljer ritas in i 3D-modellen. När den digitala modellen är komplett och färdig övergår utvecklingsarbetet till att man tar fram tillverkningsritningar för olika detaljer. Dessa skickas sedan till underleverantörer för produktion. Det nya fordonets elförsörjning utvecklas separat och man tar fram ett eget elsystem som placeras i bilens bakre del. Det är ett stort utvecklingsarbete för att få ett korrekt fungerande system som svarar mot kundens behov. Det ger ström till de olika apparater som man behöver och till olika slag av belysning. Det befintliga elsystemet från Volvo använder man alltså inte. För denna uppgift ritas elsystemet upp i AutoCAD LT men integreras inte i den totala 3D-modellen. Man tar också fram en visualisering av bilen för att visa på olika egenskaper. Detta är ett viktigt led under utvecklingen och när det inte existerar en befintlig bil som kan visas fram. Om kunden önskar en skräddarsydd lösning, till exempel var skåp och hyllor ska placeras, kan detta åskådliggöras med hjälp av visualisering. På så sätt får kunden ett tydligt besked om idén var möjlig att realisera eller inte. Skär med tigersåg Själva arbetet med den fysiska bilen börjar med att man tar bort det som man inte behöver, som baklucka, inredning och andra detaljer som inte kommer att ha någon funktion hos ambulansen. Man märker ut var bilen ska delas, kör igång en kraftfull tigersåg och skär itu bilen i två delar. Därefter börjar man det omsorgsfulla arbetet med att bygga om bilen och realisera 3Dmodellens egenskaper i verkstaden. Designidéerna blir verklighet och ur Volvon växer en ambulans fram. Man förser fordonet med nya detaljer. Det får en helt ny kardanaxel för kraftförsörjningen som inköps från en av Volvos leverantörer. Kompositskåpen sätt på plats, inredningen får sin givna placering med bår och möbler och elsystemet dras fram. I denna omvandlingsprocess spelar CAD en viktig roll. Det som en gång var en ordinär bil för familjebruk omstöps nu till ett specialfordon med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Av Love Janson 4 cad&ritnytt

5 Hållbarhet är verklighet i byggandets vardag Skandinaviens största mässa inom samhällsbyggande, Nordbygg, avslutades 23 mars. Där medverkade ca 900 utställare från drygt 30 länder. Mässan, som besöktes av personer, präglades starkt av hållbart byggande en utvecklingslinje som nu på allvar etableras i branschen. I Bluebeams monter berättade Christian Gren om den nya kraftigt förbättrade versionen av Bluebeam Revu CAD. Version 10 ska innehålla fler förbättringar, bl a nya 3D funktioner, möjligheter till lagerhantering samt förbättringar av granskningsprocesser. Energifrågan var i fokus i specialavdelningen Renovera Energismart, där ett tiotal organisationer, myndigheter och andra aktörer lyfte fram konkreta erfarenheter och råd vad gäller energioptimering vid renovering. Där fanns Representerna från BeBo, BELOK, Sveby, Byggherrarna, Energimyndigheten, Fastighetsägarna, Green Building Council, HSB, Svensk Ventilation, VVS företagen och VVS-fabrikanternas Råd. En annan tung fråga som togs upp var energieffektivisering. Energimyndigheten tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket driver kampanjen Renovera energismart. Man försöker lyfta fram de stora möjligheterna med energieffektiviseringen i flerbostadshus, särskilt miljonprogrammet. Målet är att ge kunskap, visa på möjligheter och bidra till en utvecklande dialog kring energieffektivisering, bland annat med hjälp av webbplatsen renoveraenergismart.se. I en special byggd monter visades en trerumslägenhet från miljonprogrammet som är renoverad med den senaste tekniken. En avdelning på mässan tillägnades den blivande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Här kunde man betrakta en helt ny modell av stadsdelen som den ska se ut när den växt upp, samt träffa dem som på olika sätt är inblandade i projektet. Utställarna I Autodesk monter visade Pierre Gullander från CAD-Q en produktportfölj med nationella add-in anpassningar för Autodeskprodukter. Det handlar om BIM-verktyg för arkitekter, elprojektörer, VVS-konstruktörer med bland annat förinställda värden och mallar så att användarna snabbt kan komma igång för att gestalta, projektera, organisera och kommunicera byggprojekt. Pierre Gullander, Autodesk. I Astacus monter presenterades tjänsten Supervision Online avsedd för ipad och iphone. Det handlar om en mobil plattform för besiktning och kontroll av bland annat brandposter, tillsynsbrunnar och befintliga planritningar. Med hjälp av appen ska användarna kunna utföra jobbet både snabbare och noggrannare. De får överblick över samtliga objekt och kan snabbt åtgärda fel. De kan också filma, ta bild eller spela in ljud för att förtydliga informationen. Enligt Carl Hoffstedt, som var med och utvecklade tjänsten, är den stora fördelen att tillsynsjobbet verkligen BLIR gjort samtidigt som eventuella missar elimineras. Hos Leica Geosystems visades en ny robust avståndsmätare, disto X310, för automatisk beräkning av t ex hur mycket material, t ex färg, som kommer att behövas. En annan produkt som väckte uppmärk- a VIDGA DINA VYER! Med Autodesk Building Design Suite 2013 Den moderna BIM-plattformen för hela byggbranschen: Skiss Projektering Samarbete Visualisering Mängdning Kalkyl Presentation Energianalys Mer info: cad&ritnytt 5

6 Leica HDS 7000 Ultrasnabb Utökad räckvidd 1 miljon punkter/sek Räckvidd upp till 180 m samhet var den nya generationen av Leicas 3D disto laserinstrument. Det är en fjärrkontrollstyrd laser avsedd för uppmätning av avstånd, sidvinklar och lutningsvinklar. Med instrumentet skapas en ritning i realtid. Avstånd, lutning samt vinklar presenteras tydligt på den trådlösa pekskärmen, som även används för att hantera instrumentet. Leica 3D Disto levereras med en handenhet, vilket är en pekskärm i färg. Den kommunicerar trådlöst med instrumentet via bluetooth. Det gör att man kan styra instrumentet från handenheten och även läsa ut mätdata och arbeta med den 3D ritning som skapats på pekskärmen. Mera information finns på Två glada damer från Litauen presenterade i AGA S monter Tools4Revit för ökad produktivitet. Peter Boström hos Consultec visade företagets produkter för bygg, kalkyl, planering och beräkning för ett CAD-system. En av nyheterna var kopplingen mellan cad och kalkyl så att beräkningar i CAD kan skickas direkt till beräkningsystemet och få fram prisuppgifter. Tekla fanns på plats med EN monter på avdelningen Mobila Kontoret. Man visade Tekla BIMsight en kostnadsfri mjukvara för modellbaserade projektsamarbeten. Med programmet kan man kombinera modeller från olika discipliner för att undersöka eventuella konflikter. Programmet gör det enkelt att jämföra data och spåra eventuella fel. Användargränssnittet är optimerat för pekskärmsdatorer och har en låg tröskel så att det ska kunna användas av alla iblandade i ett projekt, från beställare, entreprenörer, arkitekter, ingenjörer, detaljprojektörer till byggnadsarbetare. Av Franz Smidek 6 cad&ritnytt

7 Arkitektens grunder, Teknikens under Datorn är ett självklart redskap i nästan alla yrken idag. I många fall har tekniken ersatt vad människor tidigare gjorde för hand. Hur ser denna förändring ut för en arkitekt? Har datorn ändrat arkitekturens utgångspunkter och arkitektens tänkande? Vi besöker ett av Malmös äldsta arkitektkontor, Arkitekt Axel Carlsson AB, för att prata om hur tekniken påverkat arkitekturen. Det hantverksmässiga i dag, då vi har nya tekniska möjligheter, ligger i hur du använder ditt verktyg säger arkitekt och VD Boris Wall. Man har bytt från analogt till digitalt ritande, men arkitektur är fortfarande ett hantverk. Vi sitter i ett ljust rum i höjd med grönskande trädtoppar i närheten av Pildammsparkens lugnande vatten. Ett svartvitt fotografi av grundaren Axel Carlsson står på en hylla. Boris Wall berättar att kontoret idag har över 20 år långa relationer med några av sina kunder. Jag är den ende som är kvar från tiden då vi satt och ritade för hand, säger han. Så länge jag kan ge karaktär till firman så är gammaldags yrkeskunnande och den historiska förankringen väsentligt för oss på kontoret. Ark. AC grundades 1939 och efter 50 års handritande köptes den första CADstationen in Trots lång erfarenhet av att rita för hand ser Wall egentligen bara fördelar med CAD-ritandet. Ett stort värde ligger i möjligheten att skapa tredimensionella volymstudier och verktygets enkla justeringsmöjligheter. Kontorets profil som kunskapsbärare av gammalt gediget yrkeskunnande kombinerat med datorteknikens möjligheter förstärks av Walls inställning till vikten av materialkännedom. Så fort du ritar en linje eller en yta på ritningen är det ett material, säger Wall. Har man inte kunskap om materialen, leker man endast med former och då är man mer designer än arkitekt. Wall understryker hur finstämt men nödvändigt materialkänslan kan ändra på en linje för att grundtanken hos upphovsmannen ska infinna sig i ritningen. Han drar en parallell till sin gamle fysiklärare som stod framför svarta tavlan med kritan i handen: Detta är en järntråd. Han tittade på strecket, raderade ut det, drog en ny linje och sa: detta är en koppartråd. När han drog linjen så fanns materialet i hans huvud, berättar Wall. Det var inte bara så att linjen representerade ett material. Han var tvungen att ta bort strecket på tavlan och göra ett nytt, för det var ett nytt material han tänkte på. Boris Wall tycker det är samma sak när man sitter med pennan i handen, att strecken på ritningen blir något fysiskt man nästan kan ta på. Med en dator är det mera volym man jobbar med, vilket är en annan sak säger han. Det ena är inte bättre eller sämre. Det är arkitekten som sitter framför datorn och den personens kunskap och känsla som är så oerhört viktig idag. Kunskapsöverföring är viktigt inom professionen i dag för att behålla gamla och välkända arbetsmetoder inom arkitekturen. Växlingen mellan gamla och nya värden är komplicerat tycker Wall men anser att förutsättningen för kunskapsöverföring är att unga arkitekter är intresserade av att lära sig den gamla kunskapen. Det finns ju oerhört mycket kunnande att ta del av, inte minst på internet. Fantastiska mängder information för den som vill hämta. Boris Wall säger att det idag är vanligt att en arkitekt skapar formen innan han vet hur den ska byggas, och sen tar hjälp från andra yrkesmän som besitter specialkompetenser för att jobba fram hur konstruktionen ska bära. Det är de funktionella kraven som skiljer en byggnad från ett konstverk, säger han men tycker samtidigt att skillnaden är väldigt fin. Vi kommer in på den komplexa relationen mellan arkitekt, byggherre och andra aktörer som till exempel installationskonsulter och specialkonsulter, eftersom det historiskt är ett relativt nytt förhållande inom branschen. Har arkitekten inte helhetskunskap är det lätt att saker och ting inte hänger ihop säger Wall. Istället för att du bygger utifrån en fast kunskapsgrund så är det plötsligt som om du ska plocka olika byggstenar från olika håll och försöka stapla ihop det. Men de får inte alltid den bindning som behövs, på grund av alla olika krav och då kan alltihop gå åt pepparn. Om arkitekten inte har helhetskunskapen, vem ska då rätta till det? Han berättar att nu för tiden är arkitekterna egentligen bara ute på byggarbetsplatsen när det är problem. Det har blivit mycket mer montagebyggen och det är inte detaljerna som är i fokus som det varit tidigare. En sak var kanske bättre förr säger Wall. Tidigare var det så att arkitekten var byggledningen, det var han som visste hur huset skulle se ut och då var det naturligt att han skulle hjälpa till att få det byggt. Men Wall berättar också att dagens tredimensionella montageritningar fungerar fantastiskt som kommunikationsmedel ute på byggena, och att det är ett oväntat resultat av den digitala teknikens utveckling inom arkitekturyrket. Vi tittar på några visualiseringar av ett pågående projekt nere i Västra Hamnen i Malmö, som ark. AC jobbar med. Samma bilder har byggarna satt upp nere på arbetsplatsen. När byggnadsentreprenörerna börjar diskutera någonting tar de inte alltid fram ritningarna, utan går fram och tittar på bilderna istället. Konstruktionsproblem som byggarna inte kan lösa själva uppstår mer sällan idag säger han och ger ett exempel med uttalandet Titta där ser du, den balkongplattan har blivit fel, den skulle varit lite längre. Att datorn gett ökade möjligheter till det fria tänkandet och den fria formen är a cad&ritnytt 7

8 Kort fakta om ark. AC och ArchiCAD Kan du beskriva ArchiCAD med tre ord? Samarbetsvänligt. Användarvänligt Flexibelt. Graphisoft har oftast lyckats lösa de problem vi stött på med programmet. Vi har aldrig behövt säga vi kan inte rita det här. Hur kom det säg att ni valde ArchiCAD? Användarvänligheten och att vi jobbar med Mac och alltid bara haft Mac. ArchiCAD var det som låg närmast det användargränssnittet. Vi köpte första licensen Det har varit naturligt att jobba vidare med ArchiCAD medan AutoCad var lite för mycket att sitta och slå in siffror. för Wall självklart. Och att det har dykt upp nya utföranden av arkitektur genom att man exempelvis kan jobba lättare med amorfa former. Man har brutit upp formkänslan. Han säger att det är intressant att det har blivit en utveckling med amorfa former men att det finns nackdelar. Det är svårt att bygga samman dessa fria former i en stad förklarar Wall med en talande liknelse. En stadsbild är egentligen som en kör, det finns lite olika stämmor. Medan en modern arkitektur har massa solister och de kan inte stå och skrika bredvid varandra för de sjunger inte samma sång. Det blir lite konstigt om man ska ha många av de här solitära byggnaderna. Har tekniken gjort att man börjar tänka utifrån andra förutsättningar, då man vet att det går att göra i princip vilka former som helst? Föds idéer på ett nytt sätt? Man har börjat leka mer med geometrier svarar Wall. Med datorn kan man bygga tredimensionella former med hjälp av matematiska formler. Ett klassiskt exempel är the Gherkin i London av Sir Norman Foster. Konstruktionen är helt och hållet en matematisk formel, och har en rotation upp genom hela cylindern som samtidigt ger den bärande strukturen. Att dra nytta av datorns räknemetoder och få en tredimensionell bild av den matematiska formeln, är en inspiration som aldrig fanns tidigare säger Wall. I framtiden är inte vår största utmaning att bygga fina former, utan det gäller att få bostäder till alla, anpassade till klimat och lokala förutsättningar. Vi blir några fler här på jorden och globaliseringen blir tydligare och då gäller det att hitta bra basiclösningar konstaterar Wall. När man jobbar tredimensionellt är det väldigt lätt att göra enkla lösningar repetitivt vilket är en stor styrka med dagens teknik. Wall tror inte att gamla skisstekniker kommer tillbaka men hoppas att den nya tekniken blir bättre och önskar mer direktkontakt i interaktionen mellan dator och människa. Han tror att det kommer nya verktyg som gör det lättare att överbrygga skillnaden mellan det gamla sättet att skissa på ett skisspapper och använda en dator. En ny typ av ritbord, som stora läsplattor att rita på utan mus. Han säger med förtjusning i rösten - bordet, helt plötsligt är det din skärm! Boris Walls liknelse av staden som en kör, får inspirera till en sammanfattning av förhållandet arkitektens grunder och teknikens under. Det är balansen mellan gediget yrkeskunnande och ny tredimensionell teknik som formar moderna byggnader till finstämda medlemmar av stadskören. Av Saidi Mozard Hur bidrar ArchiCAD till att kontoret kan upprätthålla sin profil. Kopplingen att förena yrkeskunnandet med den nya tekniken? Det är i interagerandet mellan mig och mina anställda som kopplingen finns. Att jobba med ArchiCAD är ett utmärkt sätt att visualisera, få basen och diskutera. Det sättet att kommunicera med ArchiCAD fungerar utmärkt mellan oss på kontoret. Ny TEkNIk. GIVANDE MÖTEN. HåLLBAR PRODukTION. JONAS HAR HITTAT SIN MÖTESPLATS! Här träffar jag alltid nya spännande människor. Boka in Scanautomatic och ProcessTeknik 9 11 oktober Du träffar fler än 300 utställare, hittar ny teknik och nya lösningar för en effektivare produktion! Mycket ny teknik! Ta chansen till kompetensutveckling och utbildning. Besök Möjligheternas Värld se bilar produceras på plats och beställ din egen personligt utformade bil! Dessutom får du inte missa teknik för industriellt nytänkande på Mackmyravis. För mer info: eller Svenska Mässan i Göteborg 9 11 oktober cad&ritnytt

9 Mälardalens tekniska gymnasium säkrar framtidens CAD-ingenjörer Till hösten tar Mälardalens tekniska gymnasium in sin första kull elever. En första målsättning är ett hundratal elever som på lång sikt skall växa till cirka 500. Man vill med den nya utbildningen försäkra sig om nya ingenjörer och kompetens inom CAD. Bristen på ingenjörer kommer under en överskådlig framtid att vara en utmaning för många arbetsplatser när det gäller försörjning av arbetskraft på bland annat CAD-området. Flera stora arbetsgivare gick därför samman för att försäkra sig om arbetskraft i framtiden och startade Mälardalens tekniska gymnasium. Skolan hette tidigare Scania Industrigymnasium och kommer nu att fasas ut i takt med att eleverna på programmet går ut, men byter alltså namn och delvis ägare. Den ägs nu gemensamt av Scania, Astra och Telge nät. Eftersom vi är en friskola sker antagningen av eleverna genom betyg. Men varje år tar vi chansen att locka högstadieelever att bli intresserade på de gymnasiemässor som hålls i ansökningstider. Vi vill locka så många som möjligt att söka, berättar Per Solén som undervisar eleverna i CAD. CAD är grunden för allt ingenjörstekniskt arbete. Det är basen i vår utbildning. Vi använder Autodesk Inventor. Det är ett brett, bra och pedagogiskt program som också har kopplingar till CAM. Per beskriver den nytta som han upplever att CAD har för honom som lärare och för eleverna. Genom att använda CAD tidigt i utbildningen förstår eleverna hur grundläggande det är för produktutveckling och för analyser för att få grepp om hållfasthet och andra data. De får också insikt i CAD-programmets roll för att effektivisera produktion och förstå hur industrin arbetar idag. Eleverna gör även ett gymnasiearbete, tätt knutet till en praktikperiod. En typisk skoldag innehåller övningsuppgifter i CAD-format som är verkliga konstruktionsuppgifter, att använda Inventor i skarpt läge i en konstruktionsprocess och att få undervisning i verkstäder vid svarvar och fräsar. Målet med elevernas tid här är att de skall få så bra grundutbildning som möjligt och att de skall kunna anställas med de kunskaper de fått härifrån som bas. Efter slutförd utbildning har alla elever en garanterad anställning under sex månader på ett av huvudföretagen. De arbetar då antingen inom produktion eller inom underhåll. Visst finns det de som försvinner efter de första sex månaderna som anställda, men oftast bara för att utbilda sig ytterligare på högskola. De är då välkomna tillbaka med ännu mer kunskap som de kan tillföra arbetslivet. Av Carina Wahlstedt Janson cad&ritnytt 9

10 Zooma har 3D i närbild 3D har på kort tid gått från att vara en pengaslukande stillbild till interaktiv affärsnytta. Onlinebyrån Zooma har varit med på hela resan och med Autodesk 3ds max har de upplevt förvandlingen i närbild. En av de största vinnarna på 3D-revolutionen är fordonsbranschen. Sedan de rattade in på de digitala kurvorna har pressen på att ha en modell framme i tid minskat trots att ledtiderna för både produktion och försäljning minskat dramatiskt enligt 3D-grafikern Marcus Carlson. 3D möjliggör att kunna visualisera bilarna innan tillverkarna ens gjort prototyper, det blir mindre press på att ha modellen färdig. Vi tar fram säljmaterial där kunderna kan konfigurera allt från fälgar till backspeglar redan innan bilen är byggd, säger han. Zooma startade i början av 2000-talet och är en av få onlinebyråer som levererar och tar ansvar för allt från strategi, branding och design till innehåll och implementationer, där 3D är en viktig del av erbjudandet till kunden och innehållsproduktionen. Väsentligt är dock att kunderna förstår hur de ska beställa datorgenererade filmer och bilder; inser vad som är visuellt möjligt och förstår var kostnaderna ligger så de kan sätta upp en realistisk budget. Vet kunderna vad de vill ha kan de också ställa de rätta kraven. Idag har kunderna som vi jobbar med djupare kunskap om 3D. För sju år sedan var det mer svart magi. Idag är det lika enkelt att beställa 3D som att få en bild från en fotograf, säger Marcus Carlson. Zoomas projektledare Elin Salekärr håller med och lägger till att 3D har fler dimensioner än bara den visuella. Det är viktigt att utbilda kunderna med nyttan av 3D i olika produktioner. Det ska vara affärsnytta istället för 3D för 3D:s skull. Det ska inte bara vara flashigt, säger projektledaren Elin Salekärr. En 3D-bild säger mer än 8000 bilder För cirka 10 år sedan fick Zooma uppdrag av typen ta emot konstruktionsdata i CAD från till exempel Volvo, som var tidigt ute med 3D. Men bilmodeller innehåller mängder av data och tekniken var inte riktigt redo hade Zooma flera så kallade render drives, datorer som kostade en halv miljon kronor styck. Vi gjorde ett gäng bilder, där det enda man kunde göra var att byta lackfärg. Men trots kostnaden såg man redan då fördelen med 3D, säger Marcus Carlson. Sedan dess har kostnaden per bild minskat dramatiskt och verktygen hunnit ikapp. Idag utgår Zoomas 3D-arbete mycket kring Autodesk 3ds max med dess kringprodukter. Marcus Carlson och hans kollegor hanterar nu tusentals bilder. För att skapa en enda bilmodell till konfiguratorn på Volvos hemsida går det åt tusentals renderade bilder, som i sin tur kan generera miljontals kombinationer. De två dinousarie-datorerna har blivit en serverfarm med betydligt billigare datorer som hanteras av tilläggsprogrammet Backburner. Allt handlar om att få fram bilderna så fort som möjligt, säger Marcus Carlson. En annan del av 3D-arbetet som blivit betydligt lättare och bättre är att repetitiva uppgifter scriptats bort i 3ds Max. Tidigare var man tvungen att göra upp till 30 inställningar för en viss typ av bild manuellt. 10 cad&ritnytt

11 Man vill ha bort den mänskliga faktorn, det räckte med att glömma att bocka för en inställning så blev det fel, säger Marcus Carlsson. Att vara online innebär alltid en ny marknad att fylla med material, där är 3D ett mycket bra komplement. Ett exempel värt att lyfta upp är trucktillverkaren Atlet. Där har Zooma hand om hela konceptet kring online. Genom att skapa en digitruck, en digital 3d-modell, kan vi använda samma modell för att sätta in i olika miljöer, trycka en plansch samt göra en vridbar modell att användas online med olika hotspots för att demonstrera funktioner, säger Marcus Carlson. Mer affärsnytta med3d i realtid Hittills har all form av realtidsrendering medfört alltför mycket avkall på kvaliteten för att det ska vara riktigt användbart. Men enligt Marcus Carlson är det där framtiden finns. När hårdvaran är tillräckligt snabb för realtid kommer det att påverka både ledtider och kreativitet. Vi kan interagera med kunderna och ha interaktiva arbetsprocesser istället för iterativa. Som det är nu blir det alltid väntetider efter varje ändring, säger han. Realtidsrendering och snabb hårdvara är inte bara snabbt och häftigt. För en projektledare innebär det en ännu starkare koppling till affärsnyttan. Det blir en annan instegsnivå och det är bra. Bortom det tekniska så är vår uppgift att möta kundernas behov och se till att deras produkter blir populära, säger Elin Salekärr. Lågpris-CAD/CAM när den är som bäst! Rebellen inom CAD med starka funktioner som multicad-import, mold and die och integrerad NC-beredning POINT smart D Visualisering i färg Laserskanner med inbyggd kamera, batteri, minne och trådlös kommunikation. Nu med Multisensor Kompass, höjdmätare och dubbel vinkelmätare reducerar och förbättrar efterarbetet. Kontakta oss på eller Vi förser er med instrument, programvara, utbildning & support! ATS AB Olof Wijksgatan 3, Göteborg cad&ritnytt 11

12 Gratis CAD med rikligt bibliotek av applikationer Strömmen av innovativa CAD-program från Ryssland tycks inte sina. Det senaste tillskottet är nanocad som nu introduceras på den svenska marknaden, vilket kommer att ske under våren i år. Programmet har funnits i ett par års tid och har idag cirka användare i Ryssland. I konkurrensen på marknaden erbjuder denna nykomling en fördel som kan skapa intresse, nanocad är nämligen gratis. Utan kostnad kan programvaran laddas ned från nanocad.com. Om konstruktören vill få större funktionalitet kan man köpa till ett serviceavtal och investera i ett brett urval av applikationer. Programmet har en generös API som gör det möjligt att lägga till applikationer, säger Tomas Madsén på Rastertech. Tomas är representant för nanocad i Sverige och ansvarar för serviceavtalen, som ger användaren en databas fylld av nyttig information, buggfixare, utbildningsmaterial och en chatt där användare kan dela tips och idéer. Support finns också med i denna lösning. Mängden av applikationer växer i takt med att nya önskemål dyker upp på marknaden. Användaren kan själv bestämma vilka applikationer man vill ha och kan alltså påverka verktygets funktion. En tredjepartsutvecklare av applikationer kan bidra med sin innovation vilket öppnar upp för ytterligare funktioner. Detta ökar värdet hos programmet. Redan i höst kommer en 3D-applikation, spår Tomas. nanocad är i sin grundform ett 2D-verktyg. Programmet har funktioner som krävs för att skapa konstruktioner, från enklare till avancerade sammanställningar. Oavsett vilken bransch man arbetar i så är tanken att man ska kunna dra full nytta av programmet och ha ett bra informationsflöde till konsulter och tillverkare. Därför har programutvecklarna inriktat sig på DWG. nanocad har ett fullgott stöd för detta format vilket gör att konstruktören kan importera och modifiera en DWG-fil, måttsätta och ange egenskaper. Informationen kan sedan skickas för vidare bearbetning i till exempel ett CAM-system. Det är möjligt att spara i formatet, att exportera i xml eller andra val. Den som arbetar i nanocad känner förmodligen igen många drag från Autodesks program. Gränssnitten har många likheter. Det är samma kommando och funktionalitet som gör att Autodesk-användaren känner sig väl hemma i nanocadmiljön. Ett genomtänkt gränssnitt, anpassning till DWG och en uppsjö av applikationer som konstruktören kan välja och vraka ur, gör nanocad till en utmanare i den så snabbt föränderliga CAD-världen. Av Love Janson 12 cad&ritnytt

13 PRC Engineering AB, Andreas Lundmark, berättar: Det började med att vi gav oss ut på marknaden för att hitta ett designverktyg för el med koppling till process, vi förväntade oss att utvecklingen gått framåt och att smarta och intuitiva mjukvaror även nått CAD-marknaden. Verktyget vi sökte skulle effektivisera och öka kvaliteten av vår design. Vi ville ha möjlighet att lägga mer tid åt lösningar i designen än att rita den. PRC Engineerings behov handlade om att kunna göra en design med ett verktyg som enkelt skapar installationsunderlag, och dokumenterar en anläggning oavsett om det handlar om en livsmedelsindustri, ett oljeraffinaderi, ett ställverk eller instrumentering i explosionsfarlig miljö. Vi önskade helt enkelt att hitta ett designverktyg som klarar de behov och krav vi har idag och i framtiden, utan att kostnaderna rusar i höjden, berättar Andreas vidare. Andreas fortsätter: Vi kom i kontakt med ECC AB, som verkligen engagerade sig i våra behov, både beträffande vår dokumentation och vårt sätt att arbeta. ECC gav oss den vägledning vi behövde för att vi skulle hitta den lösning som passade oss bäst. Ett fortsatt engagemang från ECC under introduktionsprojekten har gjort startsträckan för oss att komma igång med Engineering Base väldigt kort. Engineering Base har ett modernt och välkänt användargränssnitt tack vare designverktygets integrering med Microsoft Office. Klipp och klistrakompatibiliteten som de flesta känner igen från exempelvis Microsoft Office gör det snabbt, enkelt och effektivt att arbeta i. Programmet ger en full frihet och det är roligt att arbeta i. Andreas berättar vidare: Med Engineering Base har vi fått ett designverktyg som hanterar såväl stora som små projekt. Flexibiliteten gör att vi kan använda det för olika branschspecifika ändamål. Med Engineering Base har vi ett verktyg som ger direkta synergier mellan olika discipliner, t.ex. Process > EL-Konstruktion > Programmering. Att företagets olika avdelningar kan arbeta i samma program med samma projekt ser vi som en klar styrka i den totala konstruktionsprocessen. Engineering Base har även avsevärt underlättat vårt arbete beträffande typning av funktioner, processinstrumentering och ritningar. Andreas Lundmark. PRC Engineering använder Engineering Base fullt ut, dvs redan i offertarbetet där man med Basic design skissar upp ett projekt. All data kan användas vidare när den detaljerade designfasen tar vid. Andreas avslutar med att berätta hur PRC Engineering planerar att utveckla sitt designarbete i framtiden: Vi har för avsikt att bygga ett bibliotek med typning av funktioner avseende process instrumentering. Målet med vårt bib- a NTI CADcenter Telefon: cad&ritnytt 13

14 AS01 Del av Bet Kommentar +FÄLT A- WT 120 -WE121 VÅGELEMENT -X KFR-0101/111.1A A 1208-KFR-0101/26.4E -NOD05 +FÄLT A- WT 120 -WE122 VÅGELEMENT 1 -POS12 -X PIW 784 PLC ingång +FÄLT A- WT 120 -WE123 VÅGELEMENT 1208-KFR-0101/26.4E A-WT120_PV +FÄLT A- WT 120 -WU120 SUMMERINGSENHET B C D E F +JB120 +FÄLT -XJ.PE PE -XJ.FE -XJ.FB (EEx i) FB -W.A-WT120_2 1 -U120.1 ZENERBARRIÄR WT120 VÅGTRANSMITTER 5 4 FE GND FB -W.A-WT120_ JB120 -U120.1 ZENERBARRIÄR +JB120 -U120.2 ZENERBARRIÄR +JB120 -U120.3 ZENERBARRIÄR +JB120 -WT120 VÅGTRANSMITTER +JB120 -XJ.FB (EEx i) POTENTIALSKENA EEx i +JB120 -XJ.PE POTENTIALSKENA PE +AS01 -NOD05 -POS12 1 PLC ingång +AS01 -XJ.FE POTENTIALSKENA TEKNIKJORD E PRC ENGINEERING AB REGNBÅGSGATAN 8B -WU GÖTEBORG SUMMERINGSENHET TB1 TB2 TB3 TB4 ENVIRO SYSTEMS AB A- WT 120 ENVIRO 1208 WÅGTRANSMITTER TRISAB ÅSENSBRUK TYPKRETS WT01 1 ARBETSHANDLING Datum Ritad ANLU Granskad F Rev. Ändrad Datum Namn Godkänd 1208-INR-0154 W W W Blad 1 ENVIRO 1208 INST.STND: SSG 5406-T05 - Forts IN U120.2 ZENERBARRIÄR 8 1 IN GND FB FE -U120.3 ZENERBARRIÄR IN+ 8 1 OUT+ GNF OUT- IN- 5 4 GND FB Del av -W.A-WT120_1 FKAR-PG 2x0.5 -W.A-WT120_2 FKAR-PG 2x0.5 Typ A B C D liotek är att dokumentera och strukturera typningarna så att vi får en bra överblick på signaler, larm och prissättning samt att vi kan arbete mer och effektivare med P&ID-scheman i ett tidigt skede av projekteringsfasen. ISOL -WE121 EXC+ SEN+ 1 M mA EXC+ EXC- SIG- GND SIG+ EXC+ SIG+ -WE122 GND SENS+ GND ISOL SIG+ EXC- SIG- GND SIG+ EXC+ -WE123 2 M0- EXC- SENS- SIG- EXC- SIG- GND SIG+ EXC+ EXC- SIG- GND SIG+ EXC+ EXC- SIG- SEN- OUT+ GNF OUT- IN- OUT+ GNF OUT- IN- W (SUM) APPARATER KABLAR TAG ID: A-WT120 Engineering Base har en överskådlig katalog där man sparar sina apparater, kablar och produktblad. Katalogen gör att man får en standard på de komponenter som ska användas i projekten. Vi kommer att, tillsammans med ECC, bygga ut och standardisera komponentdatabasen, genom att bl.a koppla produktdatablad och pris till respektive komponent, detta för att snabba upp och öka kvalitén på våra kostnadskalkyler direkt från Engineering Base. Kommentar från Thomas Widén IT chef: För oss inom koncernens IT-stöd är det viktigt att försöka standardisera våra mjukvaror. Vi har sedan länge drivit ett arbete med att ensa våra system mot Microsoft produkter, därför känns valet av Engineering Base helt rätt. Genom att fler och fler av våra system bygger på och använder Microsofts standardprodukter minimeras support- och upplärningstid för både ITpersonal och användare. /Thomas Widén Av Andreas Lundmark (PRC Engineering) och Fredrik Kemi (ECC) för modern design Företagsinfon PRC Engineering har sedan 1990 levererat konsulttjänster och på senare år även funktionsleveranser inom processdesign. PRCs spetskompetenser omfattas av processdesign, el&instrument, automation, kvalitetssäkring, driftsättning och upphandling. PRCs branschfokus är riktat mot Läkemedel, Livsmedel, Industri och Energi. för modern design för modern design Övrigt om PRC Engineering: PRC är certifierad PCS7-specialist samt Siemens Solution partner inom Simatic PCS7, Simatic HMI, Simatic PLC, Simatic Net och Simatic IT. Samtliga kontor är ISO certifierade enligt 9001:2008 Management System Standard, vilket innebär att PRC har erhållit ett Management System Certificate med SWEDAC Ackrediterings och Det Norske Veritas sigill. Avänd profesionellt FEM paket NEi Nastran med Femap för snabbare utveckling av säker produkt PRCs Kvalitetsledningssystem KVAL är ett komplett system för projektledning, utvecklingsprojekt, testning Avänd och profesionellt verfiering. PRC har FEM blivit paket auditerade för funktionsleveranser Avänd profesionellt till pharmaindustrin FEM paket av Pfizer, AstraZeneca, NEi Nastran Pharmadule, med Biovitrum, Femap Siemens AG mfl. NEi Nastran med Femap för snabbare utveckling för snabbare utveckling AUCOTEC har av under säker lång produkt tid varit ledande på att leverera användarvänliga av säker och kraftfulla produkt program för dokumentation till alla typer av elutrustningar för anläggningar, maskiner och mobila system. ECC AB är AUCOTEC s partner och ansvarar för försäljning, marknadsföring, utbildning, support och konsultation i Sverige D-skrivare? Dags att ringa Signcom Besök oss på Elmia Polymer monter B05:45 Friformsframställning och Rapid Prototyping för detaljrika och hållbara prototyper i hårda, mjuka och mixade plastmaterial. S I G N C O M M U N I C A T I O N A COMPANY OF Objet30 Eden Family Connex Family Affordable desktop 3D printing systems Professional line of 3D printing systems World s only multi-material 3D printing systems 14 cad&ritnytt

15 All-in-one Workstation HP Z1 heter nya Workstation med 27-tumsskärm som tillverkas av HP. Enligt tillverkaren är det världens första all-in-one workstation. Datorn är modulärt uppbyggd och användarna kan utan verktyg öppna och uppgradera hårddisk, minne och grafikkort. HP Z1 är försedd med Intel Xeon processorer, NVIDIA Quadro-grafikkort och skärmen har stöd för över 1 miljard färger och en 178-graders betraktningsvinkel med IPS-panel. Datorn uppges vara extremt tyst under drift och den ska även kunna konfigureras med en rad olika grafikkort och processorer. Användarna kan välja mellan olika lagringstyper: 7.2K och 10K SATA, SSD, optiska RAID-konfigurationer, flyttbara enheter (AMO), multiformat-kortläsare och optiska enheter, inklusive en fackmatad Bluray-brännare. Modellen är framförallt avsedd för designers, mediaproducenter och arkitekter, dvs de som behöver tillgång till avancerade tillämpningar inom grafik och videoproduktion. HP Z1 lanseras i april och kommer att ha ett pris runt kronor, beroende på konfiguration. HP Performance Advisor I samband med lanseringen av HP Z1 presenterades också mjukvaruverktyget HP Performance Advisor. Det fungerar som en personlig systemingenjör som uppdaterar inställningar och drivrutiner för optimal prestanda. En fördel med Performance Advisor är minskad tid för felsökning eftersom programmet tillhandahåller en samlad rapport om datorns hårdvara och mjukvarukonfiguration, som kan användas för att optimera inställningarna för specifika applikationer. Med Advisor kan man kontrollera versioner på bios och drivrutiner och jämföra dem med de i datorn installerade CAD programmen. Intresserade kan få upp ett detaljerat diagram över resursanvändningen för olika program och på så sätt se om man börjar slå i taket eller har minnesläckor. HP Performance Advisor (tidigare HP Performance Tuning Framework) förinstalleras på alla HP:s arbetsstationer och mobila arbetsstationer utan extra kostnad. Av Franz Smidek cad&ritnytt 15

16 Är Nastran rätt FEM-verktyg för mig? Om du för fösta gången läser om FEM metoden denna artikel kommer att guida dig via olika FEM basbegrep samt hjälper dig att välja din framtida FEM mjukvaran för designutveckling och analys av diverse mekaniska problem. FEMComp Engineering AB i Västerås marknadsför Nastran FEM beräkningsprogram för virtuella simuleringar i syfte att effektivisera designprocesser. Vad är FEM? FEM (Finita Element Metod) är en av många approximativa numeriska metoder som kan användas för analys av diverse fysikaliska problem. Som namnet indikerar tar metoden hand om komplexa problem genom att dela upp dem till små slutna (finita) problem. De små problem löses separat, sedan kopplas de ihop för att få en total lösning. Ett bra exempel för FEM tekniken är definitionen av Pi konstant där man fick dela upp cirkeln till flera små trianglar för att uppfylla i hela formen, se nedan. Finita Element Analys (FEA) approximerar beteendet av en hel homogen struktur genom att analysera slutet antal enkla problem representerade av så kallade element med knuttpunkter (noder eller grid points). Utveckling av produkten är en iterativ process som börjar med ett koncept som skall analyseras och accepteras. Efter det att en dokumentation med ett antal ritningar framställts samt tillverkning av prototyper förberetts inför omfattande testning. Innan nästa utvecklingsfas kan börja skall testresultat utvärderas. Det kan ta flera iterativa loopar innan produkten blir färdig för produktionen och marknaden. Fördelar med att använda FEM FEM-tekniken hjälper både konstruktören, testanalytikern, produktionschefen, slutkunden och investeringsfolket att spara pengar och korta tiden för produkten att nå marknaden genom Utveckling av ett koncept med varierande material och parametrar som kan testas virtuellt Ökning av designens kapacitet genom optimering av vikten, dimensionerna och formen Ökning av designens parametrar som kan testas innan verkligt experiment genomförs Reducering av antalet produktprototyper för verkliga experimenten Reducering av materialbehovet samt optimering av materialåtgången Reducering av produktionstiden Ökning av produktionskapacitet, produktens kvalitet och efterfrågan Ökning av företagets vinster genom reducering av produktens totala kostnader och förbättrad kvalitet När FEM analyser bör användas? För en bra start med FEM anses en situation när behovet att optimera existerande designprocesser med hjälp av FEM metoden definieras. Som nämndes ovan kan denna metod som kan hjälpa med reducering av produktkostnader och förkortning av designtiden. Nästa frågeställning kring FEM kommer att gälla valet av FEM program. Den vanligaste startpunkten vid valet av FEM paket är dess förmåga att importera och jobba ihop med CAD geometrier. Andra viktiga punkten är arbetsmiljön man jobbar i med behovet av diverse kommunikationsmöjligheter med potentiella kunder och samarbetspartner. Man vill använda FEM verktyg som kan enkelt kan importera och exportera modeller samt önskad information till inblandade parter. Inom rymd-, flyg- och bilindustri anses Nastran FEM program vara en standard därför en förmåga att acceptera Nastran filer kan bli väldigt viktig i de branscherna. Inom bilindustrin används både Femap, Patran och Hypermesh som modelleringsverktyg för Nastran analyser. Innan valet av FEM program är det också viktigt att identifiera behovet angående analystyper som man kommer att utföra. Än så länge är Den mest vanliga analysen som används inom industrin är fortfarande en statisk linjäranalys som beräknar mekaniska spänningar och förskjutningar för modeller utsatta för olika lasttypen. För vidareutveckling används också dynamiska vibrationsanalyser med förspänningar, knäckning och värmetransport. Är Nastran FEM program rätt verktyg för mig? Det bästa metoden under valet av FEM program är att förbereda ett typiskt pro- 16 cad&ritnytt

17 jekt man vill jobba med i framtiden och använda detta som ett testexempel vid utvärdering av olika FEM program. Efter programutvärderingen bör man få svar på följande frågor för att ett slutligt bekräftelse på verkliga analysbehovet: Hur gick det att analysera designen? Hur gick det med prototypframställningen? Hur gick med prototyptester? Vilka designkriterier skall uppfyllas för godkännande? De vanliga Nastran FEM analyser är följande 3 Linjärstatisk Nastran beräknar förskjutningar, krafter, spänningar, töjningar samt massegenskaperna hos strukturer utsatta för statiska laster 3 Egenfrekvensanalys strukturens vibrationskarakteristik beräknas 3 Knäckning strukturens stabilitet analyseras 3 Dynamiskt svar - Nastran beräknar förskjutningar, krafter, spänningar, töjningar samt massegenskaperna hos strukturer utsatta för dynamiska laster 3 Analys av rörelse - Nastran beräknar förskjutningar, hastigheter, accelerationer, krafter, spänningar, töjningar samt massegenskaperna hos strukturer i rörelse 3 Värmetransport temperaturer, termiska gradienter, värmegenerering och flöde samt konvektion av strukturer och vätskor analyseras 3 Utmattning - Nastran beräknar mekanisk livslängd för strukturer utsatta för cykliska laster När behovet om FEM investering bekräftas bör man även ta hänsyn till följande aspekter som kan skilja olika programleverantörer åt. De viktigaste punkter för trygg investering i ett professionellt FEM verktyg anses vara: 1. Allmänt respekterat programpaket med känd FEM lösare 2. Hög prestanda och kapacitet 3. Professionell teknisk support 4. Hög kvalitet och godkännande inom industrin 5. Långsiktiga utvecklingsreferenser för en trygg investering 6. Relationer till leverantören, användaren och designparter Med enkel internetsökning får man positiva svar på alla ovan nämnda punkter om man väljer NEi Nastran som framtida FEM program. Besöker man t.ex. så får man även titta på en kort demovisning av programmet. FEMComp Engineering huvudprodukt heter NEi Nastran från NEi Software. Programmet används som FEM lösare i två huvuds konfigurationer: ett paket för FEM beräknaren (med Femap Modeler från Siemens) samt paket för CAD konstruktören integrerat med system såsom SolidWorks, IronCAD och Creo. Mer information finns på Alla FEM program har för uppgift att på tidigt designstadium identifiera eller, för befintlig design, verifiera tänkbara svagheter i en konstruktion. Utvärdering av beräknade resultat måste dock ske med kunskap av antagna modellerings villkor samt grundläggande förutsättningar som medföljer metodens algoritmer och begränsningar. Av Tadeusz Chmielewski, FEMComp Engineering AB FEM-Design Finita element-program för analys och dimensionering av stål-, betong- och träkonstruktioner. IMPACT Modellering och produktion av prefabricerade byggelement med fristående armeringsmodul. WIN-Statik En programsvit för vanliga beräkningsuppgifter som pelare, balkar, ramar och mer. PRE-Stress Beräkning av samtliga lastskeden för förspända balkar. VIP-Energy Simulering av byggnaders energibalans. strusoft.com Verktyg för ingenjörer cad&ritnytt 17

18 Butiksdesign kräver olika CAD-kompetens En butiks inbjudande miljö med stilrent exponerade varor kräver planering. Inredningsföretaget Butikskonsult har en bred palett av CAD-verktyg för att utveckla en butik efter kundens behov. Den som går in i en spelbutik för att lämna in en Harry Boy och köpa kvällstidningen tänker förmodligen inte på design och konstruktion. Men bakom den till synes enkla butiken finns ett avancerat CAD-arbete. Det krävs flera insatser för att skapa en butikslayout som tar hänsyn till en mängd olika faktorer för att kunden ska uppleva en välordnad miljö. Därför behövs olika kompetensområden med var sitt CAD-verktyg. Detta arbetar Butikskonsult med och hjälper handlare att inreda affärer. Det gäller inte enbart spelbutiker utan även dagligvaruhandel och servicebutiker. Ett intressant område är särskilda inredda avdelningar i livsmedelsbutiker, berättar Johan Bornerud som är utvecklingschef på Butikskonsult. Det kan vara spelhörnor eller caféer utanför själva livsmedelshallen eller specialinriktade sektioner inom butiksytan. Arbetet med att utforma en butikslayout startar med en grundläggande uppmätning av lokalen. Denna information överförs senare till AutoCAD LT. Om kunden har egna digitala ritningar som flera av de stora livsmedelskedjorna har, så lämnas informationen i DWG-format. Denna 2Dritning räcker för att skapa en översikt av hur butiken kommer att se ut. Man planerar hur inredningen ska placeras och hur flödet av kunder ska ske för att det inte ska uppstå några problem. I en spelbutik kan trängsel uppkomma när spelstopp närmar sig och många vill hinna betala. Vi vet hur människor rör sig i en affär och vi rådgör med kunden för att hitta den bästa lösningen. 18 cad&ritnytt

19 Inredningen växer fram Nästa steg efter uppritningen är att designa själva inredningen, till exempel väggfasta hyllor, diskar, olika ställ och allehanda möbler. Det finns inga begränsningar i de olika slag av detaljer som är tänkbara i de val som kunden gör. Därför blir delarna ofta kundspecifika som till exempel ett varuskepp eller ljuslådor. Detaljerna kan vara i plåt, plast, trä eller textil. Dessa detaljer designas i 3D med hjälp av Inventor. Efter att designen av detaljerna är klar används informationen på två olika sätt i utvecklingsarbetet. Från Inventor exporteras informationen till Sketch Up Pro. Där visualiseras detaljerna genom att vi lägger på färg och texturer, och vi förser ramper och liknande med logotyper. Skulle det behövas en högre kvalitet i visualiseringen kan vi arbeta vidare med designen i 3D Studio Max. När designen är klar stämmer den inte riktigt med verkligheten. Det beror på att i en verklig butik syns inte inredningen lika tydligt som i 3D-modellen. Därför tillför man modellen bilder av varor, godis och chokladkakor i hyllor och i ställ. Kunden får då en mer naturtrogen bild av hur butiken kan komma att se ut. Analys innan tillverkning Den andra nyttan företaget har av informationen i Inventor är att ta fram tillverkningsritningar som skickas till tillverkarna. Under designarbetet kontrolleras detaljerna så att de passar ihop eller att inga delar krockar med varandra. Det sker med hjälp av visualiseringsfunktionen i Inventor, en funktion som Johan tycker har blivit bättre. Företaget skickar ritningsunderlaget till anlitade tillverkare som producerar inredningen eftersom Butikskonsult inte har egen tillverkning. När delarna är klara distribueras de till den tomma butiken där inredningen sätts upp av montörer. Denna utvecklingsprocess från idé till färdig butik, genererar en mängd data och dokument. För att kunna hantera denna information på ett tryggt och säkert sätt använder de Autodesk Vault. Det hjälper oss att hålla vår versionshantering på tillverkningsritningarna uppdaterade så att de blir korrekta. Detta dokumenthanteringssystem förenklar sökningen efter rätt information. Det blir lättare att se samband, vilka parter som ingår i sammanställningar och dess egenskaper. Man har tagit fram en egen inredning och tillsammans med andra återkommande detaljer skapat en standardiserad produktkatalog vilket gör det enkelt att söka efter en viss detalj eller i historiken i ett projekt. Företaget startades 1983 och var då ett enmansföretag. Idag har man 45 KNÄCK KODEN KIRRA KUNSKAP anställda och omsätter 99 Mkr. Bland kunderna märks ICA, Coop, Svenska Spel, ATG och Posten. Kunderna finns inte bara i Sverige utan man exporterar till de nordiska grannländerna och även till den europeiska marknaden. Det krävs alltså en sammanflätning av olika kompetenser och CAD-system för att skapa en affärsmässig och trivsam miljö i butiken vilket på sikt ökar lönsamheten för handlaren. Ett exempel på hur nära CAD egentligen står entreprenörskap och företagande. Av Love Janson cadstudion.se din expert på elschemakonstruktion! tel cad&ritnytt 19

20 Wacom paketerar Intuos4 med Meet the Masters De flesta som skaffar t ex Wacom Intuos4, en populär ritplatta märker snabbt hur lätt det är att fastna i några enkla grepp utan att utnyttja plattans mera avancerade funktioner. Det här är en av anledningarna till att Wacon erbjuder nya köpare av Intuos en gratis DVD Meet the Masters. Skivan producerades av utbildningsföretaget Video2brain. Den innehåller över 10 timmar videokurser inom digital bildbehandling, digitalt tecknande och illustrationer, 3D och rörlig bild. Syftet är att visa och lära användarna hur man använder plattans olika inställningar och funktioner för att arbeta snabbare och effektivare. Meet The Masters DVD kan även köpas separat från Wacom estore. Automatisera företagets processer inom försäljning, order och tillverkning. Integration mot flera CAD-system Solid Edge, NX, SolidWorks, ProE, Inventor, Catia Tillgängligt på webben Publicera enkelt på webben och gör konfigureringen via nätet. Kontakta din lokala återförsäljare 20 cad&ritnytt

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA MODULSYSTEM DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR God avkastning på investeringen i form av minskade

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundprofil Företag Bransch Land A-Lab Bygg Norge Utmaning Införande av BIM / IFC uppgradering från

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Framtiden tillhör de kreativa πr ROBOTAR OCH IT KREATIVITET SAMARBETE PROBLEMLÖSNING EV3 en evolution av MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevisat att det

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

APPLE TV. SMARTA lösningar för skolor SMART Board Ljud och bild Styrsystem Informationsskärmar Dokumentkamera KAMPANJER 2014

APPLE TV. SMARTA lösningar för skolor SMART Board Ljud och bild Styrsystem Informationsskärmar Dokumentkamera KAMPANJER 2014 www.presentationsdata.se - 08-0 00 27 SMARTA lösningar för skolor SMART Board Ljud och bild Styrsystem Informationsskärmar Dokumentkamera APPLE TV PÅ KÖPET VID BESTÄLLNING INNAN 1/12 Med Airplay visar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Bäste samarbetspartner! Castrol strävar efter att erbjuda Er det absolut bästa på marknaden och

Läs mer

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE

SOLIDWORKS SIMULATION SUITE SOLIDWORKS SIMULATION SUITE LÖSNINGAR FÖR 3D-KONSTRUKTION SIMULERINGSDRIVEN 3D-KONSTRUKTION OCH TEKNIK Tillverkare inom alla branscher har gjort virtuella 3D-simuleringar till ett värdefullt ingenjörsverktyg

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinfo om nyheter i korthet i Edgecam 2013R2 1 av 6 Edgecam fortsätter utvecklas med fokus på nytta för användaren. Edgecam öppnar en helt ny portal

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Din stål och smidesleverantör

Din stål och smidesleverantör Din stål och smidesleverantör Innovativ partner Ferrocon är ett innovativt verkstadsföretag som har varit verksamma i Skövde sedan 1951. Idag med ett 30-tal engagerade medarbetare, flexibel organisation,

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY Sjukhus Den öppna och integrerade säkerhetsplattformen. PACOM Unison är en öppen och integrerad säkerhetslösning som gör det möjligt för dig att hantera passer-,

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi

Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Sesjon Grenseløse data Överföring av Data, Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@vianova.fi Allmänt Mycket tid och kostnader går åt i projekt till dataöverföring mellan olika

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET Rekrytera rätt medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare Bland tusentals bärbara datorer är det inte lätt att hitta rätt modell i förhållande till verksamhetens krav. Måste den vara

Läs mer

Teknisk renhet nyli.se

Teknisk renhet nyli.se Teknisk renhet nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Slutrapport för Internetfonden

Slutrapport för Internetfonden Slutrapport för Internetfonden Webbprogrammering i matematik och fysikundervisning Mikael Tylmad mikael@roboro.se Fredrik Atmer fredrik.atmer@gmail.com Ella Kai-Larsen e@k-l.se 10 april 2014 http://www.profyma.se/

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Hållbar framtid redan idag

Hållbar framtid redan idag Hållbar framtid redan idag Electrolux Professional Fastighetstvätt Innovationer i framkant ger lägre driftskostnad Hög miljömedvetenhet Tankar och tillverkning, allt sker i Sverige Att omvärlden är i ständig

Läs mer

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice We Can Do It Uponor Infra 360 Projektservice Uponor Infra 360 Projektservice 011 Vi ser det omöjliga som en utmaning Låt oss berätta om hur vi löser de omöjliga uppdragen som skyddar och transporterar

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess

Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess MÄLARDALENS HÖGSKOLA Toyotas produktdesign- och utvecklingsprocess En sammanfattning av artikeln Toyota s Principles of Set-Based concurrent Engineering Philip Åhagen och Anders Svanbom 2/23/2011 Bakgrund

Läs mer

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015

Lots för fabrikslayout. Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Gunilla Sivard KTH Xpres Frukostmöte Automation Region 5 maj 2015 Lots för fabrikslayout Ett sätt att sprida resultat från ett antal industriella forskningsprojekt ihop med Scania

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna.

TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. TÄNK UTANFÖR LAGEN. Fokusera inte på lagen, lyft blicken och se möjligheterna. Lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen träder i kraft 2016-01-01. DET HÄR ÄR LAGEN DEN 1 JANUARI 2016 träder

Läs mer

Teknisk kartläggning kring plattformsval och arbetet med att skapa en app med Augmented Reality

Teknisk kartläggning kring plattformsval och arbetet med att skapa en app med Augmented Reality Teknisk kartläggning kring plattformsval och arbetet med att skapa en app med Augmented Reality Inledning Frostware, tillsammans med Seize the Frame, KuberaKonsult, Magnus Marklund enskild firma har arbetat

Läs mer

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET Tomas Sandström, Adtollo Tomas Sandström Affärsområdeschef Adtollo Mät & Kart Building Information Model ByggnadsInformationsModell Vad vill man med BIM? BIM är ett kollaborativt

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer