Morjens. Gör din röst hörd. Vattenförsörjningen förbättras Bokbussen betjänar Nya ungdomsutrymmen Planläggningsöversikt som bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Morjens. Gör din röst hörd. Vattenförsörjningen förbättras Bokbussen betjänar Nya ungdomsutrymmen Planläggningsöversikt som bilaga"

Transkript

1 Morjens OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 1/2011 R Itella Oyj Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Gör din röst hörd Vattenförsörjningen förbättras Bokbussen betjänar Nya ungdomsutrymmen Planläggningsöversikt som bilaga 1

2 Lilian A-S tredje sidan Pärmen pryds av hälsovårdare Maria Viklund Forsby hälsogård och skolföreståndare Staffan Weckman Forsby skola. Ekonomin i balans? Gör din röst hörd Det är snart dags att gå till valurnorna för att rösta. För mig har det alltid varit en självklarhet att rösta i val. Det är ett sätt att påverka, ett sätt att ta ställning. Alla har en röst och allas röst är lika mycket värd. Beslutsfattarna, både lokalt och nationellt, fattar beslut som påverkar både din och min vardag allt från vaggan till graven, allt från dagvård till äldreomsorg. Vem som fattar de besluten är intressant för både dej och mej. I vår stad har vi goda möjligheter att rösta i det kommande riksdagsvalet och om det kan du läsa mera i det här numret av morjens. Vi har fyra egna förhandsröstningsställen och dessutom kan man förhandsrösta var som helst i hela landet. På valdagen 17.4 har vi femton röstningsställen utspridda över hela staden så var och en har ett röstningsställe nära hemknutarna. Delta och påverka också mellan valen. Vi östnylänningar är inte kända för att vara särskilt debattglada. Tvärtom kanske vi hellre knyter näven i fickan och klagar för oss själva hemma i stugan. Att bara klaga på vad andra gör och beslutar utan att själv delta och komma med egna alternativ har aldrig fört världen framåt, varken den lilla världen eller den stora världen. Men om vi tillsammans diskuterar, ser möjligheter och arbetar för samma mål kommer vi långt. Vi hörs! Lilian Andergård-Stenstrand kommunikationschef Babyprojektet fortsätter Lovisa stad delar även i år ut Lovisa Baby -omlottskjortor till alla spädbarn som föds i Lovisa. Detta år har omlottskjortorna märkningen Lovisa Baby De ekologiska omlottskjortorna är designade och tillverkade av artesan, fotokonstnär Virpi Lehtinen. Varje skjorta är unik och tillverkad av gamla dynvar. De omsorgsfullt tillverkade omlottskjortornas foder är tillverkat av ett tyg och yttertyget av ett annat. De delikata kombinationerna av mönster gör att Lovisa Baby 2011 omlottskjortorna är små konstverk. Till och med slutet av mars hade det fötts 18 nya lovisabor och 92 hade meddelat sin ankomst. Du får din egen omlottskjorta vid det första rådgivningsbesöket eller senare från rådgivningen. Välkommen Lovisa Baby 2011! Utgivare: Lovisa stad. Chefredaktör: kommunikationschef Lilian Andergård-Stenstrand. Redaktionsråd: Lilian Andergård-Stenstrand, Päivi Ahvonen, Jaana Laine. Redaktion och layout: peak press/redaktörer Päivi Ahvonen, Seppo Iisalo, Reija Kokkola, foto Eeva Kangas, Virpi Lehtinen, Susa Heiska, Arto Wiikari, AD Päivi Ahvonen, illustrationer Milla Ketolainen, Sanna Nylén, Jukka Salminen, karta Milla Ketolainen Tryckeri: Art Print Ge respons / Ta kontakt: Lovisa stad, PB 77, Lovisa tfn Du är ny ekonomidirektör i Lovisa. Har du något positivt att berätta för stadsborna? Verksamheten i det nya Lovisa har startat bra. Vi har lyckats kombinera olika arbetssätt och verksamhetskulturer och skapa nya verksamhetsmodeller för lovisabornas bästa. Sålunda kommer bokslutet för 2010 vara avsevärt bättre än uppskattat. Stadens lånebörda uppskattas detta år stiga till euro per invånare. Är detta enligt din uppfattning en skälig nivå? Jag hoppas att skuldbördan per invånare skulle vara mindre. Visst är euro per invånare skäligt om vi jämför siffran med motsvarande siffra i till exempel grannstaden Borgå. Skuldbördan måste dock alltid ställas i relation till återbetalningsförmågan. Vi måste bryta den utveckling där vi har varit tvungna att ta nya lån för att amortera gamla lån. Det nya Lovisa får i enlighet med kommunindelningslagen fusionsbidrag av staten till ett belopp av 1,8 miljoner euro både i år och nästa år. Är det redan klart vad pengarna ska användas till? Fördelningen av innevarande års fusionsbidrag ingår i budgeten för Användningsändamålen för 2012 slås fast i samband med budgetbehandlingen. Konsumenterna har på senaste tid fått känna av förhöjda el-, energi- och vattenavgifter. Följer Lovisa stads serviceavgifter samma mönster? Stadens inkomster och utgifter måste vara i balans. Bokslutet visar för närvarande ett underskott, då måste man antingen öka inkomsterna eller minska på utgifterna. I det rådande ekonomiska läget finns det naturligtvis ett tryck på att höja avgifterna dvs. öka inkomstfinansieringen. Personligen ser jag dock inte en förhöjning av kundavgifterna som det primära alternativet. Stadsstyrelsen i Lovisa tillsatte på hösten en ekonomigrupp med uppgift att hitta balanseringsåtgärder för stadens ekonomi på lång sikt. Hurudana resultat förväntar du dig? Jag förväntar mig ett positivt samarbete och riktlinjer. Slanten har dock alltid två sidor: den servicenivå som erbjuds invånarna och utvecklingen av kostnadsstrukturen. Vilket är ditt motto när det gäller ekonomisk hushållning? Det är inte de stora inkomsterna, utan de små utgifterna. KiRSI KETTUNEN Lovisa stads ekonomidirektör sedan Ekonomie magister, EM, Ekonomexamen, Jyväskylän yliopisto Pedagogiska studier för lärare, Liikemiesten kauppaopisto, Helsingfors Business controller -utbildningsprogram, Helsingin Kauppakorkeakoulu Intern revision, yrkeskurs I & II, The Institute of Internal Auditors, Finland 15 års erfarenhet av krävande lednings- och planeringsuppgifter inom ekonomiförvaltning samt expert-, utbildnings- och undervisningsuppgifter Har fungerat som ekonomichef och business controller samt som intern revisor, specialplanerare och utbildare 2 3

3 Gå och rösta! Riksdagsvalet Förhandsröstning i riksdagsvalet Riksdagsvalet närmar sig. Före den egentliga valdagen är det möjligt att rösta på förhand vid vilket som helst förhandsröstningsställe, också annars än i den egna hemkommunen. Förhandsröstningen inleds onsdagen den 6 april och avslutas tisdagen den 12 april. Den egentliga valdagen är Vallokalerna är öppna kl OBS! Man kan förhandsrösta var som helst i Finland och på finska beskickningar utomlands! För att allt ska löpa smärtfritt Förhandsröstningsställen i Lovisa Lovisa postkontor, Drottninggatan 13, Lovisa: kl kl kl Strömfors närservicekontor (biblioteket), Koivulanmäkivägen 1c, Strömfors: 6.4 kl kl kl kl kl kl Pernå närservicekontor (biblioteket), Schäsvägen 3, Pernå: 6.4 kl kl kl kl kl kl Liljendal närservicekontor (landsbygdskansliet), Bäckasgränd 1A, Liljendal: 6.4 kl kl kl kl Röstningsställen på valdagen söndag öppet kl Lovisa centrum: Bibliotek-Mediatek, Östra Tullgatan Antby: Antby pensionärsbostäder, Antgränd Valkom: Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen Västra åsen: Myllyharjun koulu, Brandensteinsgatan Märlax: Märlax f.d. daghem, Nordenskiöldsvägen Skinnarby: Bygdegården, Tavastbyvägen Hardom: Furuborg, Lappträskvägen Pernå kyrkoby: Kyrkoby skola, Pernåvägen Forsby: Agricolahallen, Forsövägen Isnäs: Servicehuset, Granvägen Sarvsalö: Byagård, Sarvsalövägen Strömfors norra: Teutjärven koulu, Turkkilavägen Strömfors kyrkoby: Biblioteket, Koivulanmäkivägen1C 014 Strömfors södra: Tesjoen koulu, Tavastasvägen Liljendal: Biblioteket, Herrgårdsvägen 27 Hemmaröstning En röstberättigad vars rörelseeller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta hemma i den kommun som har antecknats som väljarens hemkommun. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Anmälan till hemmaröstning sker antingen skriftligt till Centralvalnämnden, Mannerheimgatan 4, Lovisa eller per telefon eller Anmälan lämnas senast kl Blanketter för skriftlig anmälan kan fås vid stadens telefonväxel, Mannerheimgatan 4. Hemmaröstningen förrättas under förhandsröstningsperioden. Riksdagsvalet som förrättas den 17 april sysselsätter förvaltningsdirektör Christoffer Masar, som ansvarar för planeringen av många såväl stora som små saker. Brådskan är naturligtvis störst under förhandsröstningen och under själva valveckoslutet, då andra arbeten får lämnas i bakgrunden, säger han. I Lovisa finns det på den egentliga valdagen 15 vallokaler. Är detta ett tillräckligt stort antal? Enligt min uppfattning ja. Vallokalerna fördelar sig rätt så jämnt rent geografiskt och antalet vallokaler är större än i medeltal i relation till befolkningsmängden. Man bör också hålla i minnet att man kan rösta i vilket som helst förhandsröstningsställe, också på andra orter. Det gör röstningen flexibel. Alla kan inte ta sig till vallokalen. Vilka har rätt till hemmaröstning? En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta hemma. Enligt Masar är det i regel personen själv som gör denna bedömning. Det nya i detta val är att en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen om han eller hon har samma hemkommun som den som har rätt till hemmaröstning. Mycket att tillägna sig Christoffer Masar har ungefär fyra månader fungerat som Lovisa stads förvaltningsdirektör. Det har varit särskilt utmanande att tillägna sig så mycket på så kort tid och att lära sig stadens interna sätt att fungera. Å andra sidan gör ett såpass brett verksamhetsfält att arbetet känns intressant, säger han. Största delen av förvaltningsdirektörens arbetstid går åt till olika möten, arbetsgrupper och träffar samt till att svara på tjänsteinnehavarnas och de förtroendevaldas frågor. Vid mitt skrivbord bereder jag ärenden för stadsstyrelsen, svarar på centralernas juridiska frågor, granskar avtal eller funderar på olika sätt att utveckla förvaltningspraxis, räknar Masar upp. Vid sidan av valet är beredningen av stadens strategi ett stort projekt, i vilket Masar deltar som medlem av stadens ledningsgrupp. Förnyandet av förvaltningsstadgan innebär också en hel del arbete. Christoffer Masar Lovisa stads förvaltningsdirektör sedan november 2010 Född i Karleby Juris kandidat från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet Ekonomiestudier vid Åbo Akademi och Stockholm University School of Economics Har fungerat som vikarie för stadsjuristen i Karleby, tjänsteman vid utlandsenheten av Sveriges försäkringskassa samt som jurist vid advokatbyrå Språkkunskaper: finska, svenska, engelska, tyska 4 5

4 Nyttig information Byggandet av en ny skola inleds Det finska skolcentret i Lovisa, nybyggets fasad mot nordost. Fasadritning arkitektbyrå Olli Pekka Jokela Ab. Detaljplanen för Gråberg godkändes Stadsfullmäktige i Lovisa fastställde byggandet av ett nytt bostadsområde i Gråbergsområdet, sydväst om Lovisa centrum. Fullmäktige godkände detaljplanen för Gråbergs första skede i den södra delen av området kring Solviksvägen. Området är beläget väster om nya Valkomvägen. - En översikt över planläggningen i Lovisa publiceras som bilaga till detta nummer av tidningen Morjens. Nybygget vid det finska skolcentret i Lovisa har fått bygglov. Byggnaden i tre våningar har en totalyta på drygt kvadratmeter. Byggnadsarbetena inleds i juni 2011 och den nya skolan öppnas hösten Rivandet av Länsiharjun koulu kommer att ske samtidigt med byggandet av nya utrymmen. Före sommaren kommer asbestarbeten i anslutning till rivandet att utföras. Föräldraskapet främst Unga familjer stöds i föräldraskapet och parförhållandet genom programmet Föräldraskapet först. Stödet är avsett för föräldrar som har fått sitt första barn och vars barn är i åldern 2-6 månader. Gruppen samlas 12 gånger för att diskutera teman i anslutning till föräldraskap och barn. Uppgifter om gruppen ges i familjeförberedelsegrupperna. Förfrågningar: hälsovårdare Päivi Huotilainen, tfn , Till Drömstrand! En ungdom, två språk Det 17 personer starka ungdomsfullmäktige i Lovisa är aktivt delaktig i många projekt för att förbättra ungdomarnas välmående. Tvåspråkighetsprojektet är ett av de viktigaste. Ungdomsfullmäktige vill ha bort de fördomar som finns mellan språkgrupperna och alla åtgärder är sammanflätade med detta mål. Under sommaren anordnar ungdomsfullmäktige evenemang för lovisaungdomarna. Utfärd till Pernå skärgård Under en guidad busstur till Pernå skärgård kan du på en gång bekanta dig med det nya Lovisas pärlor Isnäs, Rönnäs och Sarvsalö. Starten sker på onsdag den 15 juni kl. 18 från Alexandersgatans turisthållplats i Lovisa centrum. Det går bra att stiga på bussen också från hållplatserna vid St1 i Forsby och vid ABC i Gammelby. Vi bekantar oss med ångmaskinsmuseet i Isnäs, skärgårdsmuseet i Rönnäs och gör en rundtur på Sarvsalö, som är den största ön i Lovisa. Bussturen tar ca 3 timmar och 100 personer kan delta. Utfärden, som är gratis, guidas på finska och svenska. Anmälningar till Lovisa turistbyrå, Karlskronabulevarden 8, tfn , Vi är nu Befolkningen i det nya Lovisa ökade föregående år med 41 personer. Vid årsskiftet var vi till antalet, framgår det ur Statistikcentralens uppgifter. Under 2010 föddes det 132 barn i Lovisa. Under året dog 196. Tack vare en positiv nettoinflyttning ökade dock befolkningsmängden. Tessjö och Forsby har under 2000-talet varit tydliga tillväxtområden. Befolkningen har också ökat en aning i Pernå kyrkby. Invånarantalet har minskat i Lovisa centrum och Strömfors kyrkoby. Lovisa har som mål att ha invånare till och med I praktiken innebär det att nettoinflyttningen borde vara 300 personer per år, då den för närvarande är drygt 100 personer, säger Lovisa stads utvecklingsdirektör Risto Nieminen. Elektronisk ansökan om dagvård Dagvårdsansökan kan göras behändigt på en elektronisk blankett. Processen är snabb, eftersom ansökningarna behandlas kontinuerligt och uppgifterna förs direkt till stadens datasystem. Uppgiften om höstens dagvårdsplats och bekräftelseblanketten skickas i normal ordning per post till alla samtidigt i början av juni. Ansökan kan lämnas också i pappersform. Den elektroniska blanketten finns på webbplatsen > Dagvård och småbarnsfostran. Tilläggsuppgifter: Chefen för dagvård och småbarnsfostran Ilse Forssell, tfn , eller ansvariga för familjedagvård och öppen dagvård Pia Nyström, tfn , Hopptornet i Drömstrand är i bruk igen Lovisaborna kan igen fullt ut njuta av den fina stranden i Drömstrand i Liljendal, då det legendariska hopptornet igen har tagits i bruk. På grund av krav i EU-direktiv var tornet försatt i tillfälligt användningsförbud med anledning av för litet vattendjup. Estraden är din! Den nya estraden för dans och olika uppträdanden livar upp den havsnära sommaren vid Skeppsbron i Lovisa. Nu kan föreningar, körer och andra som vill uppträda reservera en gratis tid för uppträdanden, onsdagar kl under tiden Reserveringarna görs till turistbyrån. Lovisa turistbyrå, tfn , Nu har området muddrats och tornets räcken, trappor och stödkonstruktioner har renoverats, berättar chefen för samhällsteknik Markus Lindroos. Muddringen och iståndsättningen av tornet utfördes av Hopomträsk vårdförening och staden stod för fiolerna. Sommarjobb på stan Lovisa stad erbjuder denna sommar en arbetsplats åt cirka 70 ungdomar. Med hjälp av budgeten som har reserverats för sommararbete vill man erbjuda arbetserfarenhet åt så många ungdomar som möjligt. Antalet sökande är i regel mångdubbelt i förhållande till antalet arbetsplatser. De flesta arbetsplatserna finns också detta år i tekniska centralens parkavdelning och dit finns det också många sökande. Också inom grundtrygghetscentralen behövs det många sommararbetare. Turistbyråns sommararbetsplatser är eftertraktade, men det finns få platser, berättar personalchef Minna Uusitalo. Personalchef Minna Uusitalo, tfn , 6 7

5 hälsa Utställningar i Lovisa museum Silke, sammet Dräktskatter från operan Museimössens tidsresa Rosor i bild och broderi Dräktens nya liv - om textilkonservering ca Julutställning Från operans dräktskatter till museimössens tidsresa Det går ännu att bekanta sig med operans dräktskatter vid Lovisa stads museum. Utställningen Silke, Sammet är öppen till och med Samlingen som har sammanställts av Teatermuseet omfattar 41 nya och gamla operadräkter, varav den äldsta är från uruppförandet av operan Aino Från operans dräktskatter övergår museet till utställningen Museimössens tidsresa. Utställningen grundar sig på en bok med samma titel, utgiven av samarbetsgruppen för Östra Nylands museer. Utställningen omfattar föremål från de olika museerna, Inge Lööks bildoriginal samt naturligtvis mössen på äventyr. Bokens berättelser är skrivna av den prisbelönta sagoförfattaren Kirsti Manninen och den är illustrerad av grafiker Inge Löök som är känd för sina roliga bilder. Utställningen som riktar sig till barn och barnfamiljer fortsätter ända till slutet av september. Utställningen lämpar sig väl för dagis- och lågstadiegrupper. Under sommaren blommar också rosorna vid museet - i såväl bilder som broderier. Lovisa stads museum Parkgatan 2, tfn , Öppet: september-maj ti-fre & sö kl juni-augusti ti-sö kl Kommentarer, tack! Lovisa stad har under innevarande år påbörjat arbetet för att uppställa en allmän kommunstrategi. Den nya kommunstrategin drar upp allmänna riktlinjer och fastställer tyngdpunktsområden för stadens verksamhet och utveckling. Under våren kommer ett strategiutkast att färdigställas och det kommer att publiceras på stadens webbplats och kommuninvånarna kan kommentera utkastet under hösten. Kommentarerna beaktas i det fortsatta arbetet före besluten fattas. Sibeliusdagarna undantagsvis i augusti Sibeliusdagarna i Lovisa som vanligtvis ordnas i juni är detta år i slutet av augusti. Kulturinstruktör Sirpa Flinck hoppas att Sibeliusdagarna kan dra nytta av Lovisa Historiska Hus som ordnas samma veckoslut. Vi vill förnya händelsen och samtidigheten med LHH kan vara ett ypperligt sätt att öka på Sibeliusdagarnas konsertpublik. Sensommaren är eventuellt en bättre tidpunkt, funderar Sirpa Flinck. För varje köpt biljett doneras 1 euro till skydd av Östersjön (WWF:s Operation Sjöjungfru). Sibeliusdagarnas program finns på den nya egna webbplatsen Biljetter kan köpas på förhand i kulturbyrån. Tilläggsuppgifter: kulturinstruktör Sirpa Flinck, tfn , Stödfamilj hjälper över krisen De barn och unga som behöver stödfamilj bor i regel i sina egna hem, men är på grund av en svår situation som råder i det egna hemmet i behov av en stödfamilj. - Stödfamiljverksamheten är en stödåtgärd inom barnskyddets öppna vård och den är avsedd för familjer som möter en tillfällig eller mera långvarig kris. På detta sätt vill vi hjälpa barn eller unga att komma över denna kris, berättar ansvarig för socialarbete vid Lovisa stad Jaana Iivonen. En familj vars egen livssituation är stabil kan fungera som stödfamilj. - De hjälpbehövande barnen behöver tid, värme och omsorg. Stödfamiljen samarbetar med både barnets föräldrar och socialarbetarna, berättar Iivonen. Om du är intresserad av stödfamiljverksamhet, kan du kontakta barnskyddet vid Lovisa stads grundtrygghetscentral, telefontid vardagar kl Familjearbetare Janina Valkama, tfn , Arbetsgrupp sonderar ekonomin Ekonomiarbetsgruppen, som tillsattes av Lovisa stadsstyrelse , har gått igenom ekonomin för de olika sektorerna och bedömt de ekonomiska utsikterna med några års perspektiv. Gruppens ordförande Mats Lobbas (sfp) berättar att kommunens ekonomi har utvecklats positivare än man bedömde hösten För närvarande verkar det som vi åtminstone inte detta år skulle vara tvungna att göra upp ett särskilt balanseringsprogram för de närmaste åren. Det är naturligtvis en god nyhet, kommenterar Lobbas. Gruppen gör inte upp några nedskärningslistor. Men vi vill verkligen se på vilket sätt stadens funktioner kunde effektiveras i de olika sektorerna. Vi kommer att lämna konkreta förslag till budgeten för 2012, säger Lobbas. Arbetsgruppens förslag har redan tidigare lett till att stadsstyrelsen har fått fullmakt att sälja de gamla fastigheter för vilka man inte har meningsfull användning. Förutom fullmäktiges ordförande Mats Lobbas består gruppen av stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo (sdp) och fullmäktiges första vice ordförande Kari Hagfors (saml) samt ekonomidirektör Kirsi Kettunen och andra tjänsteinnehavare med ansvar för ekonomin. Hälsocentralens nya telefontjänst garanterar hjälp snabbare Lovisa hälsocentrals bedömning av vårdbehov har skilda telefonnummer för hälso- och tandläkarvård. Den som är i behov av hälsovårdstjänster ringer fortfarande till det bekanta numret , medan tandvården har numret Avsikten med systemet är att erbjuda hjälp snabbare och att minska på köandet såväl i telefon som på hälsostationen. Då uppringaren har lyssnat på de anvisningar som ges, kan hon vänta på att någon svarar eller välja återuppringning, varvid vi ringer upp senare, berättar avdelningsskötare Senja Kangas. Telefonsamtalen för bedömning av vårdbehov tas emot av åtta sjukskötare. Dagligen tas samtalen emot av 2-3 skötare. Dessutom svarar ledande läkare Tero Taipale i telefon då han har jour. Kötiderna har förkortats avsevärt tack vare det nya telefonsystemet, berättar Kangas. Hälsotillståndet klarläggs redan i telefon Målsättningen är att göra en så noggrann bedömning av vårdbehovet som möjligt redan under telefonsamtalet. Vårdpersonalen har i sitt arbete hjälp av kontrollistor i sitt egna datasystem, med vars hjälp patientens situation utreds på basis av så relevant information som möjligt. Vårdbehov och skyndsamhet reds ut. På det sättet kan vården styras till polikliniken, akuttid hos läkare eller sjukskötare samma dag, telefontid eller normal mottagningstid. Ibland behöver patienten inte alls lämna sitt hem. Om vi är säkra på att vård i hemmet är tillräcklig för till exempel en förkylningspatient, kan vi ge vårdanvisningar per telefon. Vi kan också be en läkare skriva ut ett recept direkt till apoteket, berättar Kangas. Det säkra tas dock alltid före det osäkra. Om patientens hälsotillstånd inte med säkerhet kan redas ut per telefon, reserveras en tid till samma dag eller så begär man patienten besöka polikliniken. Hälsovård: Tandvård: > Social- och hälsovård > Förstahjälp och jour Jag har symptom, vad skall jag göra? På Lovisa stads webbplats finns nyttig information om de vanligaste sjukdomarna, så som urinvägsinfektioner, rött öga, magsjuka, hosta och flunsa. Adressen är Välj Social- och hälsovård - Råd samt vårdinstruktioner 8 9

6 ung Fastighetsskötare Mats Lönnfors är bekant för alla liljendalbor, eftersom han i sitt arbete har hjälpt kommuninvånarna på de mest varierande sätt. Fastighetsskötaren i stadsdelen Liljendal har omsorg om blivande skattebetalare. Skötseln av utomhusområden hör till fastighetsskötarens arbetsuppgifter, så de snörika vintrarna har hållit Lönnfors sysselsatt. Han har ett tjugotal fastigheter på sitt ansvar. Lönnfors kallas till plats då en hylla ska fästas, en kran ska repareras eller då faststoppade avloppsrör ska öppnas. I och med kommunfusionen blev det slut på de nattliga uppdragen för Lönnfors. Bekanta bybor bad om hjälp då de behövde hjälp. Naturligtvis åkte jag iväg och öppnade en dörr eller ett avlopp om någon ville ha hjälp. Jag var egentligen alltid på arbete. Numera har vi joursystem, så även jag har fast arbetstid, ler Lönnfors. Fastighetsskötaren är en mångsysslare Kommunfusionen klargjorde arbetet Inte för att Lönnfors skulle klaga på för mycket arbete eller kunderna. En av de bästa sidorna i arbetet är just de trevliga, bekanta människorna bland vilka han arbetar. Enligt Lönnfors varierade arbetena tidigare mera, från avlivning av djur till att vara julgubbe. Kommunfusionen gjorde mitt arbete klarare, vilket förutom snöarbeten och gräsklippning omfattar bland annat öppnande av fastproppade avlopp och wc-byttor samt byte av luftfilter i ventilationsanordningar. Efter kommunfusionen utvidgades mitt område till Kuggom och Hardom. Jag är tacksam för att jag får arbeta på just det här området. Kräftfångst en passion Lönnfors flyttade till Liljendal för 25 år sedan. Vatten och de olika djur som lever i vattnet är en passion för Lönnfors som bor invid en fors. Han har gjort sig känd för sitt engagemang i skötseln av miljöfrågor. Lönnfors är en erfaren fiskare, men kräftandet är också en av hans favoritsysselsättningar. Det är delvis tack vare Lönnfors som man kan kräfta i Forsby å i Lovisa. Inplantering av kräftor förutsätter gott tålamod. Nu bär ett tjugoårigt inplanteringsarbete frukt. Det dröjde 20 år efter plantering förrän det började komma någon kräftfångst. För stora och sjuka individer måste kräftas bort för att stammen ska kunna växa till sig. Lönnfors berättar att kräftorna inte är särskilt benägna att flytta på sig. Därför bör man också flytta på dem. Rätt utförd kräftfångst stärker kräftstammen. Stammen kan spridas genom att man flyttar på kräftorna. Lönnfors tillbringar ofta sin sommarsemester i fiskets och kräftandets tecken. Inkommande sommar tänker han göra någonting helt nytt. - Barnen har flugit ur boet och de egna såväl som hustruns allmännyttiga uppdrag har minskat. Därför köpte vi en husbil, med vilken vi åker runt i landet. Ungdomarna i Forsby kan se fram emot goda tider från och med början av augusti, då nya ungdomsutrymmen öppnas på Askolinsvägen 56. Ny ungdomslokal öppnas i Forsby i augusti Hyresvärden utför en sanering av ytorna i ungdomslokalen. Golv, väggar, wc, skåp och kök förnyas. Den nya ungdomslokalen på ungefär hundra kvadratmeter, dvs. dubbelt så stort som det tidigare klubbrummet, har planerats i samarbete med ungdomarna, fritidsväsendet och hyresvärden. Fritidsledare Tiina Möller är nöjd med de nya utrymmena. Jag är glad över att våra åsikter har beaktats. Vi har ett stort spelutrymme till vårt förfogande, i vilket man kan spela bordtennis och air-hockey. Byaföreningen i Forsby har till och med gett löfte om att donera ett biljardbord. Vi får också en trevlig matvrå och ett långt bord, vid vilket man till exempel kan pyssla. Det nya ungdomsutrymmet kan utnyttjas mångsidigt, planerar Möller. Från tonåringar till fullvuxna Den nuvarande ungdomslokalen i Forsby har varit i flitigt bruk. Möller har gjort ungdomsarbete i området sedan En del av samma ungdomar finns ännu kvar. Det är mest tonåringar som samlas i ungdomslokalen, men också fullvuxna trivs där. Vi kan ordna egna klubbar för de yngre. Den nya ungdomslokalen inrymmer ett tv-rum, där man också kan spela på Xboxspelkonsol. Möller har lagt märke till att ungdomarna uppskattar sitt eget fritidsutrymme. Ingenting söndras, skräpet förs till rätt ställe och även annars värnar man om trivseln. Hon har också planerat inredningen tillsammans med pojkarna. De ville absolut ha rosa väggar. Forsby ungdomslokal: Askolinsvägen 56, Forsby Tiina Möller, tfn , Nyheter i Forum Ny utrustning har skaffats också till ungdomslokalen i Forum i centrum av Lovisa. Enligt fritidsledare Tom Nyström strävar man kontinuerligt till att utveckla ungdomslokalen. - Vi har fått nya möbler, televisioner, datorer och andra rackerier. Om man inte minns Forums öppethållningstider, kan man till exempel fotografera öppethållningslappen på dörren med sin telefon, tipsar Nyström. I Forum finns också ett bandutrymme där det finns instrument. Ungdomslokalen i Forum är öppen ti-ons-to kl , fre 18 22, lö 16 22, sö Adressen är Brandensteinsgatan 13. Tom Nyström, tfn , Övre raden från vänster fritidssekreterare-idrottsinstruktör Päivi Hämäläinen, fritidsledare Tom Nyström, fritidsledare Sari Hännikäinen, idrottsinstruktör Mikaela Skogberg och fritidsledare Juha-Pekka Palasmaa, nedre raden från vänster chef för fritidsväsendet Leif Eriksson och fritidsledare Tiina Möller. Från bilden fattas idrottsinstruktör Karolina Hovi. Sommarprogram för barn och unga Källa barnläger (7 13 år) Paddlingsläger för unga (11 år-) Sporttis dagsläger i Valkom Paddlingskurs för barn och 9.6 Aktivitetsläger Ungdomsläger i Lappträsk med Lovisa, Lappträsk och Mörskom som arrangör Club Sävträsk, varje måndag i maj Simskolorna i maj (ti och to) (5 år-) Vattenlekis onsdagar Simskolorna i Lovisa och Valkom Dessutom ordnar staden simskola i Strömfors och Folkhälsan i Liljendal, Pernå kyrkby och Forsby Det traditionella Östnyländska loppet tisdag 10.5 Äventyrsdag 17.9 Tilläggsuppgifter: Lovisa fritidsväsende, Karlskronabulevarden 8, tfn > Barn och ungdom & Idrott, motion och friluftsliv 10 11

7 infra Om några år kan bilisterna njuta av smidig trafik och svindlande utsikter. Illustration av Abborrfors bro. Bild: Trafikverket Vägarbeten under åren Byggandet av E18- motorvägen kommer under de närmaste åren att påverka lovisaborna på många sätt. Byggarbeten utförs under åren på vägsträckningen Forsby - Abborrfors i Lovisa och vidare genom Pyttis och Kotka. Den nya motorvägen följer den gamla vägen på många ställen och korsar den ett antal gånger. Andra nya vägförbindelser byggs också invid den nuvarande vägen. Det kommer att krävas tålamod av bilisterna, eftersom trafiken tidvis kommer att stocka sig. Projektchef Hannu Lehtikankare från Trafikverket bedömer att verkningarna kommer att vara störst på den nuvarande motortrafikleden Forsby-Lovisa, vid den östra infarten till Lovisa samt i Abborrfors, Pyttis och Heinlax. Hastigheterna kommer att sänkas, vilket innebär att färden fördröjs med några minuter på avsnittet Lovisa-Borgå, berättar han. Enligt Lehtikankare har entreprenörens verksamhet begränsats så att hela motortrafikleden inte kommer att ha nedsatt hastighet samtidigt. På grund av sprängningsarbeten kommer trafiken också att stannas upp helt och hållet för några minuter. Arbeten kan inledas snart På vissa ställen kommer projektet att märkas redan inkommande sommar, då Trafikverket låter fälla träden på vägområdet. Avsnittet mellan Forsby och Kotka kommer att verkställas enligt en sk. livscykelmodell i form av ett långvarigt tjänsteavtal. Trafikverket som är byggherre har inlett projektets konkurrensutsättning och entreprenören torde kunna väljas tidigt i höst. Fyra anbudsgivare har utvalts, bland dessa YIT:s och Destias konsortier samt den österrikiska byggjätten Strabag Ag. Den valda tjänsteleverantören väljer sedan vid vilken tidpunkt och vid vilket avsnitt arbetet inleds. Arbetena torde dock inledas snart, eventuellt under detta år. Arbetena fortskrider samtidigt på flera ställen. Å andra sidan kommer nya vägavsnitt troligtvis att tas i bruk i etapper. Antagligen kommer den nuvarande motortrafikleden mellan Forsby och Lovisa att kunna öppnas för trafik som motorväg tidigare än sådana avsnitt som öppnas i jungfrulig mark. Det är enligt Hannu Lehtikankare tillsvidare osäkert när motorvägen är klar. Målsättningen är att motorvägen ska vara öppen för trafik i sin helhet hösten 2014 och att den ska vara helt klar hösten Arbete för lovisabor Projektet har planerats av närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Sydöstra Finland. Enligt centralens beräkningar kommer den sysselsättande effekten att vara såpass stor som personarbetsår. Två tredjedelar sysselsätts direkt och en tredjedel indirekt genom ökad efterfrågan på andra tjänster. En del av arbetsplatserna är bestående, till exempel då anslutningarnas nya markanvändning - logistiska tjänster och andra tjänster som gynnas av trafik - förverkligas efter att vägen är färdig. Regionen får sålunda en rejäl kick av vägprojektet i och med bättre sysselsättning, bedömer projektchef Juha Laamanen. NTM i sydöstra Finland har inte gjort uträkningar för de enskilda kommunerna, men uppskattar att det uppstår arbetsplatser i alla tre kommuner invid vägen - Lovisa, Pyttis och Kotka. + - Hur grön blir motorvägen? Lovisa har kraftigt drivit Grön motorväg -projektet, vilket har som mål att bygga avsnittet Forsby-Kotka av E18 så ekologiskt som möjligt och i enlighet med intelligent trafikstyrning. Vi har gjort mycket arbete för den gröna motorvägen, säger projektledare Aki Marjasvaara från Lovisa stads utvecklingstjänster. Lovisa har en nationell roll i projektet. Enligt Marjasvaara öppnar det genom nätverksbildning goda möjligheter att diskutera lösningar i enlighet med hållbar utveckling med projektets entreprenörer. Det kan gälla affärsverksamhetsoch logistikområden, vägbelysningens energieffektivitet, estetik, vindkraft och användning av biobränslen. Enligt Marjasvaara har trafikmyndigheterna och de företag som har deltagit i anbudsförfarandet varit mycket intresserade av att projektet skall utföras i enlighet med hållbar utveckling. Trafikminister Anu Vehviläinen gav i november 2010 grönt ljus för projektet i sitt svar till ett riksdagsspörsmål och kunde berätta att trafikmyndigheterna utvecklar nya verksamhetsmodeller genom projektet. Motorvägsbyggets totala budget uppgår till cirka 650 miljoner euro. Anskaffningsfullmakterna för E18 möjliggör dock inte tillämpning av alla lösningar som lämpar sig för en grön led. Vi är tvungna att ansöka om offentligt stöd inte enbart nationellt, utan också från EU:s stödprogram. Lovisa stad har vädjat till medlemmar av Europaparlamentet för att bilda ett EU-projekt av E18-avsnittet, berättar Marjasvaara

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr 2015 Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015 En lättläst broschyr Riksdagens uppgifter Vi har riksdagsval vart fjärde år. är det folket som har makten i Finland. Enligt Finlands

Läs mer

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande:

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande: JUSTITIEMINISTERIET 18.6.2009 JM 32/51/2009 Kommunstyrelsen i Liljendal Stadsstyrelsen i Lovisa Kommunstyrelsen i Pernå Kommunstyrelsen i Strömfors KOMMUNALVALET I LOVISA DEN 25 OKTOBER 2009 Enligt statsrådets

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

42 Justering av indelningen i röstningsområden

42 Justering av indelningen i röstningsområden Stadsfullmäktige 42 02.05.2016 42 Justering av indelningen i röstningsområden FGE Centralvalnämnden 16.3.2016 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, tfn 044 780 9216 och utvecklingschef Jussi Järvenpää,

Läs mer

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen.

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. SPORTLOVET 2014 Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. Tilläggsinformation för evenemangen i broschyren fås från: Bildningscentralen Karlskronabulevarden

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL

MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1. FÖREBYGGANDE ARBETE MÅL ÅTGÄRDER ANSVARSSEKTOR TIDTABELL 1.1 Effektivisera det förebyggande arbetet Åtgärderna indelas enligt åldern: 1) Spädbarn, 0 2 år 2) Barn i lekåldern, 3 5 år 3)

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Allmänna förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2012, Itella Abp:s anbud

Allmänna förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2012, Itella Abp:s anbud Stadsstyrelsen 234 03.10.2011 Allmänna förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2012, Itella Abp:s anbud 827//2011 STST 234 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Justitieministeriet och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Val på Åland den 18 oktober 2015

Val på Åland den 18 oktober 2015 Val på Åland den 18 oktober 2015 Foldern är utgiven av Ålands landskapsregering 2015 Mera information hittar du på hemsidan www.val.ax Välkommen att delta i valen! Det är val till lagtinget och kommunernas

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk Ändringar i rätten till småbarnspedagogik BEDÖMNING AV VERKNINGARNA PÅ MÄNNISKOR OCH BARN Ärende: Ändringarna i 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 Beslutsfattare och slutligt beslutsfattare:

Läs mer

Språket inom allmän förvaltning

Språket inom allmän förvaltning Språket inom allmän förvaltning Här nedan kan man läsa i korthet om språkliga rättigheterna inom allmänna förvaltningen, samt kommuninvånares syn på hur de förverkligats: Språket vid myndigheterna Statens

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet

VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM. Service inom omsorgsboendet VÅRD- OCH ÅLDERDOMSHEM Service inom omsorgsboendet Välkommen till omsorgs- och boendeservicen Boende i en hemlik miljö, vård och omsorg är viktiga saker för en äldre människa. Vanda stad ordnar olika boende-

Läs mer

1.Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen

1.Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen J U S T I T I E M I N I S T E R I E T 8.12.2003 OM 22/51/2003 Kommunstyrelsen (exkl. Åland) Kommunala centralvalnämnden (exkl. Åland) EUROPAPARLAMENTSVALET OCH KOMMUNALVALET 2004: De allmänna förhandsröstningsställena

Läs mer

1. Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen

1. Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen JUSTITIEMINISTERIET 9.1.2004 OM 22/51/2003 Kommunstyrelserna i kommunerna i landskapet Åland Kommunala centralvalnämnderna i landskapet Åland EUROPAPARLAMENTSVALET 2004: De allmänna förhandsröstningsställena

Läs mer

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen (om inte någon annan lag anges) I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts Senast

Läs mer

Centralvalnämnden Kommunstyrelsen Allmänna förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2017

Centralvalnämnden Kommunstyrelsen Allmänna förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2017 Centralvalnämnden 29 11.10.2016 Kommunstyrelsen 348 31.10.2016 Allmänna förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2017 Centralvalnämnden 11.10.2016 29 Allmänna förhandsröstningsställen Allmänna förhandsröstningsställen

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Morjens. Vad, var, hur. Jag. Tjänsteman.

Morjens. Vad, var, hur. Jag. Tjänsteman. Morjens OFFICIELLT MEDDELANDE FRÅN LOVISA STAD 1/2010 R Itella Oyj Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll Vad, var, hur Jag. Tjänsteman. Hur fungerar kommunförvaltningen? Planläggningsärende

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Valet av republikens president 2012

Valet av republikens president 2012 Valet av republikens president 2012 Lättläst Presidentval Den här broschyren berättar om presidentvalet, som ordnas i Finland år 2012. Presidentens uppgifter Presidenten leder Finlands utrikespolitik tillsammans

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

KUNGÖRELSE. Riksdagsval 2015

KUNGÖRELSE. Riksdagsval 2015 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland KUNGÖRELSE Riksdagsval 2015 Riksdagsval förrättas söndagen den 19 april 2015 kl. 9.00-20.00 I Hammarlands kommun är vallokalen belägen i Kommungården,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

KOMMUNALVAL. Förhandsröstning Valdagen är söndagen Lättläst

KOMMUNALVAL. Förhandsröstning Valdagen är söndagen Lättläst KOMMUNALVAL 2017 Förhandsröstning 29.3 4.4.2017 Valdagen är söndagen 9.4.2017 Lättläst Varför är det viktigt att rösta i kommunalvalet? Finland är indelat i kommuner, som har självbestämmanderätt, alltså

Läs mer

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING NÄRPES STAD PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING AV FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE INLEDNING Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa principer för förändring av fritidsboende

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Skolprogram på hembygdsmuseum

Skolprogram på hembygdsmuseum Skolprogram på hembygdsmuseum Maria Ekqvist Efter att ha jobbat två säsonger som sommarguide vid Pargas Hembygdsmuseum blev jag erbjuden att jobba kvar några timmar per vecka under hösten och hålla skolprogram

Läs mer

Lovisa stads servicekatalog 2015-2016

Lovisa stads servicekatalog 2015-2016 Lovisa stads servicekatalog 2015-2016 A B www.lovisa.fi fornamn.efternamn@loviisa.fi Lovisa stad Besöksadress: Mannerheimgatan 4 (Rådhuset), Lovisa Postadress: PB 77, 07901 Lovisa Telefonväxel...019 555

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek,

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013 Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars Bakgrund Enkäten genomfördes i början av (12.2 1.3) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

2015 Paketjakten från Lovisa Pa Ö k stetrtisjtajh ertin Ö ansterstjernan www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014

2015 Paketjakten från Lovisa Pa Ö k stetrtisjtajh ertin Ö ansterstjernan www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014 2015 Paketjakten Österstjernan från Lovisa Pakettijahti Österstjernan www.osterstjernan.fi 200 ÖSTERSTJERNAN VUOTTA ÅR 1814 2014 Seglatser 2015 BESTÄLLNINGSSEGLATSER På beställningsseglatserna står fartyget

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Eftermiddagsverksamhet. skolelever. Läsåret 2015 2016. Omsorg och kompisar

Eftermiddagsverksamhet. skolelever. Läsåret 2015 2016. Omsorg och kompisar Eftermiddagsverksamhet för skolelever Läsåret 2015 2016 Omsorg och kompisar En trygg eftermiddag efter skoldagen I Helsingfors ordnas eftermiddagsverksamhet efter skoldagen för eleverna i årskurserna 1

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken.

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken. Två månader i Graz Jag började sommarjobssökande för sommaren 2013 tidigt, redan i januari. Trots att jag var tidigt ute var en arbetsplats i Finland för sommaren osäker. Jag beslöt mig att söka sommarjobb

Läs mer

Hyror för lokaler, serviceavgifter och avgifter för träningsturer

Hyror för lokaler, serviceavgifter och avgifter för träningsturer Hyror för lokaler, serviceavgifter och avgifter för träningsturer 1.8.2016 1 Lovisa stad Fritidsväsendet Hyror för lokaler, serviceavgifter och avgifter för träningsturer Denna prislista träder i kraft

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Europaparlamentsval förättas söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00-20.00. Vallokalen i Hammarlands kommun finns i Kommungården,

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Språkliga rättigheter

Språkliga rättigheter Språkliga rättigheter Språkförhållanden och språklagstiftning I Finlands talas 148 språk som modersmål. Av landets befolkning har 4,5 procent ett annat modersmål än finska eller svenska. År 2013 var ryska,

Läs mer

DET NYA KÄRNKRAFTVERKET VARFÖR I LOVISA OCH VARFÖR JUST NU

DET NYA KÄRNKRAFTVERKET VARFÖR I LOVISA OCH VARFÖR JUST NU DET NYA KÄRNKRAFTVERKET VARFÖR I LOVISA OCH VARFÖR JUST NU Färdiga planer Befintlig beredskap Inledda spetsprojekt DEN NYA KÄRNKRAFTVERKSENHETEN NUMMER 1 FÖR NÄRINGSLIVET Nya Lovisa, som såg dagens ljus

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro Det här dokumentet samlar en del frågor som ställts kring flytten. Vartefter nya frågor kommer upp strävar vi till att komplettera dokumentet regelbundet.

Läs mer

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner REDAKTÖR Riitta Myllymäki Finlands Kommunförbund Helsingfors 2017 Finlands Kommunförbund Andra linjen 14, 00530 Helsingfors PB 200, 00101 Helsingfors

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

1. Enhetens verksamhets idé

1. Enhetens verksamhets idé 1. Enhetens verksamhets idé Daghemmet Arken är ett heldagsdaghem på kristen grund. Vår uppgift är att stödja föräldrarna i deras uppfostrande roll. Daghemmet vill erbjuda en positiv och trygg miljö för

Läs mer

Lättläst. kvalitetshandbok

Lättläst. kvalitetshandbok Lättläst kvalitetshandbok Lättläst kvalitetshandbok Kårkulla samkommun 2015 Bearbetning: LL-Center Tryck: Oy FRAM Ab Om den korta kvalitetshandboken Det här är en kort, lättläst version av Kårkullas Kvalitetshandbok.

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

/330/2005. Hänvisning: Justitieministeriets brev till kommunstyrelserna (18.5. landskapet Åland) dnr OM 6/51/2005

/330/2005. Hänvisning: Justitieministeriets brev till kommunstyrelserna (18.5. landskapet Åland) dnr OM 6/51/2005 23.8.2005 1182/330/2005 KOMMUNENS CENTRALVALNÄMND Hänvisning: Justitieministeriets brev till kommunstyrelserna 10.5.2005 (18.5. landskapet Åland) dnr OM 6/51/2005 Ärende: UPPDATERING AV UPPGIFTERNA I REGISTRET

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

kl. 15 Vandring, Kalles runda ca 10 km, Liljendal. Start från skidstugan, Kyrkvägen. Egen vägkost med. Idrottsinstruktörerna är med och vandrar.

kl. 15 Vandring, Kalles runda ca 10 km, Liljendal. Start från skidstugan, Kyrkvägen. Egen vägkost med. Idrottsinstruktörerna är med och vandrar. Lovisa liten stad, stora upplevelser Lovisaveckan 2015 Lördag 22.8 söndag 23.8 Strömfors bruk Smedjemuseerna har öppet 22 23.8 kl. 11 17, gratis inträde. Sjöfästningen Svartholm Båtturer till Svartholm

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer