RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990"

Transkript

1 Hos kan du li alit under eft tak VOLVO STA'NS BILLIGASTE BENSIN? 24 TIM OM OYGNET PA KONTO- OCH SEOELAUTOMA T BILTILLBEHOR TILL UGPRISER Varje vecka extraerbjudande OPPET: Mand-fred Uirdagar OFFICIELLT PROGRAM OSTGOTARALLVKLUBBARNA INBJUDER TILL ~' VOLVO ~, ~ RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY ,, W ~ *'P"'.. -~. ;;g::;)lzj $. JU. a. SERVICE del bas1a du kan ge din bil' For aku1a tel har vi OIREKTSERVICE Serverar dagligen LUNCH " KAFFE 2 valfria ratter samt a Ia carteratter Utfor REPARATIONER OMLAGGNINGAR BALANSERINGAR REPARATION AV IROCISUDOR ROSTSUDOR Byterdina skadade rutor utan forbestallning SOUKA IVAn. PROGRAM LOSER DINA FORSAKRINGS FRAGOR PA ETT BRA OCH BILLIGT SATT ~ IILUIIIYIN.. som lutr 16snlngen pa ell dine trensportproblem. IDE & LAYOUT: SVENSK IDROITSMEDIA, BORAS. TEL /TRYCK: TRYCKSERVICE I BORAS AB SPONSORER: ~ VOLVO ~~N#~ J~D~ Linkopings 1 Kommun HYDRO CtO Cirkel -for god smak. Gislaved Mobil

2 Katalysatoranpassade oljor som ger okat motorskydd och skonar var miljo. Redan 1986 presenterade Castrol som forsta foretag i Sverige katalysatoranpassade oljor for forbiittrad miljo. Castrol hade pa ett tidigt stadium forutsett spridningen av katalysatorer. En intensiv forskning under flera ar i Castfols laboratorier resulterade i en serie helt nya oljor anpassade for katalysatorer och samtidigt motande motorfabrikanternas a lira senaste smorjkrav. Dessa hogklassiga oljor har nu forbiittrats ytterligare. NU API SG Hittills har kraven gallt enligt klassifikationen API SF. Castrol har nu introducerat oljor som aven uppfyller de nya kraven API SG. Castrol motoroljor enligt API SG ger biittre slamkontroll - renare motor -och f6rbattrat ~ kydd mot slitage. KATALYSATOR ANPASSADE OLJOR Konventlonella motoroljor kan sakta men sakert satta ner katalysatorns kapacitet. Castrols forsknlngar har gett som resultat katalysatoranpassade oljor. Det ger en iirlig chans till friskare luft och renare milj6. Castro/ Castro! AB Box STOCKHOLM FormulaRS SW/50 ar en helsyntetisk olja med mycket goda egenskaper ocks:b nar motorn arbetar extra hiirt. Oljan du valjer bade sommar och vlnter vld husvagnskorning, motorvagskornlng och rally. Formula RS SW/ 50 har extremt goda ka/1- startsegenskaper. - FOr bensin e/ler diesel, med eller utan turbo, med eller utan katalysator. API SG/ CD. Castro/ GTX315W/40 och GTZ310W/30 ger utomordentl/g sm6rjning och renare motor. De ar de ratta o/jorna for ny eller gamma/ bil, bensln eller diesel, med e/ler utan turbo, med eller utan katalysator. API SG/ CD. ViirldsfOretag inom kraftgenerering ABB STAL - Skandinaviens ledande kraftgenereringsforetag och ABB Carbon har huvuddelen av sin verksamhet lokaliserad till Finspang, mitt i den ostgotska bergslagen, ca 3 mil fran Norrkoping. Turbinskoveltillverkningen finns i Ludvika och en serviceavdelning i Linkoping. Sedan den ingar ABB STAL i Asea Brown Boveri, ett av varldens ledande foretag inom elektrotekniken med en omsattning pa 100 miljarder kronor och anstallda i 140 lander. ABB STAL 6t220Fonspang ABB STALs produktprogram omfattar bl a angturbiner for industri, gasturbiner, kompletta kraftverk och kvalificerade servicetjanster/produkter. ABB Carbon utvecklar, konstruerar och marknadsfor PFBC-tekniken - den kompletta, rena forbranningstekniken. Gemensamma huvudavdelningar finns for: produktion, forskning och utveckling samt administration. ABB STAL har idag ca anstallda i Sverige varav ca tjansteman. Telelon0t Ettdotterbolagt>ll ASEA BROWN BOVERI 3

3 rn FINSPONGS 5.1. Astrom Ekedalsvagen 6- FINSPANG- Tel vx VERKSTADS AB DAGMOLLER Alit inom Hydrsulik Utf6r reparatloner och pibyggnader tllllaatbllar, tlppar och lastkranar. Ekedalsvagen 4 T I 185 OO FINSPANG 8. EL & DIESEL I iistergiitland AB LINKOPING: Vigfastgatan 8 Tel NORRKOPING: Fredriksdalsgatan 33 Tel BILELEKTRISU DIESEL ELEKTROVERKTYG BIWDIO FIRDSKRIVARE IUMATANLl66NIN6AR BILTELEFONER AB BOXHOLMS MUS LAGENHETER TILL SJALVKOSTNADSPRIS CENTRUMGATAN 8, BOXHOlM Exptid SABO FGRETAG VALKOMMEN Tavllngsledningen f"dr Rejmerallyt halsar valkommen till rallyt Vi minns med gladje f"drra airets hairda kamp mellan Per Eklund och Torbjom Edling, som inte avgjordes forriin sista strackan. Vi halsar publlk, forare, funktionarer valkommen till ett sommarfagert Ostergotland, dar vi bjuder pa 14 specialstrackor om tillsammans c:a 20 mll. En Uten uppmaning. Det 8.r mycket torrt i markerna, var f"drsiktig med elden och placera Er pa sakert avsta\nd fran vagen nir Ni titta pa f"drarnas framfart. TAVLINGSLEDNINGEN Ett stort tack till markagare, sponsorer, myndigheter, Linkopings kommun, alla forare och funktionarer som gor det mojllgt for oss att genomfora tavllngen. TAVLINGSLEDNINGEN FINSPANGS ALLMEKANO AB Box 2, Lotorp Telefon Telefax PRECITIONSBEARBETN I NG I MODERNA CNC-MASKINER 4 5

4 6 halda rally l!omputer-e Tillverkare och distributor: Garphyttan Haldex Garphyttan Haldex AB, Box 250, Halmstad, Tel Nvsr NOIIDISKA VAIIME SANA RORINSTALLATIONER HOS OSS VlLJER DU SJlLV DIN BOENDESTANDARD likad valfrihet hos hyresbostader ORGANISATIONSKOMMITTE: Ordforande Soren Johansson, Linghem Sivert Lindqvist, N orrkoping Ake Olsson. Kimstad Staffan Jonsson, FinspAng Jan Skullman, Linkoping Lennart Andersson. Skanninge Sven-Ertk Johansson, Soderkoping TAVLINGSLEDNING: Tavlingsledare: Tavlingsled. bitr. Tavlingssekr. Tavlingskassor Banchefer Sakerhetschef Sakerhetsch. bitr. Chefstekniker Cheftekn.bitr. Presschef Rallyts adress Rallyts postgiro Jan Skullman Magnus Bjorkholm Sivert Lindqvist Ake Olsson Gunnar Larsson, Runo Iwung Hcikan Nilsson Kj ell Edelonn Kj ell Karlsson Sven-Erik Johansson Stanley Thiman Staffan Jonsson REJMERALLYf Box NORRK6PING REJMERALLYf TELEFON UNDER TAVLINGEN JURY: F6rbundsdomare och ordforande F6rbundstekniker Jan Ribnert, Skovde Bj6rn Annerstedt, Norsborg REJMERALL YT arrangeras av Bomolms MK, Finspangs MK., Llnk6plngs MS, MK Scandia, MSK Kvarnvlngarna, Norrk6plngs MK.,SMK. Motala, SMK Ostg6ta, Vistar Osterg6tlands MK samt. Ostgyllen RC, l fu116verensstimmelse med FISA s lntematlonella, SBF s natlonella reglementen samt denna lnbjudan och ev. tlllkommande PM. 6 7

5 PANNBYTEN REPARATIONER INSTALLA TIONER SERVICE FINSPANGSVAGEN NORRKOPING TEL: BILTEL B Hiir finns alit for bygget Hiir finns fackkunskap Hiir!inns ideer och goda rid Hiir finns finlnsierings - miijligheter I r:==?1 BEIJER Exportgetan42- Norrkoping LJ) byggmaterlal Tei , Cihancr9fy{om$ fid PLACERINGSRADGIVNING Vardepapper & Kapital FASTIGHETSMAKLERI Foretag & lndustrifastigheter LINDOVAGEN NORRKOPING TEL , LASTBILCENTRALEN Levertorpsv. 1, Box FinspAng (pa industriomr.) ALLT FOR FLYTTNINGEN Bohags- o. Kontorsflyttningar Magasinering, Snabba transporter Sjalvflyttning MEKANO BILSERVICE Vi har Sun motortest och rullande landsvag for felsokning. Topplocksren med Mira. Hallevadsgatan 19, Tel NYASERIE-M =~atax=pcc= Tradgardsgatan 27. Tel

6 Ostergotlands bredaste sortiment av hydraulslang och kopplingar Moderna motorer behover kvalitetsolja! OK Super Syntetic 5W /40 ar en helsyntetisk aret runt-olja. Vintertid ger den problemfria kallstarter anda ned till -50, sommartid ta.j. oljan hog belastnirig under hoga temperaturer. OK Super Syntetic har fatt manga lovord av vara rallyteam, som anvant oljan under Rally-SM de senaste tva sasongerna. Vare sig du kor med bensin eller diesel. med eller utan katalytisk avgasrening, ger OK Super Syntetic ett hogklassigt smorjresultat som minimerar motorslitaget. OK Super Syntetic finns i 1-litersflaskor och 4-liters dunkar. Kragrbrskopplingar Stalror Kulventiler Metallslang Skarringskopplingar Snabbkopplingar Kompensatorer m.m. Vi kan aven erbjuda systemlosningar, konstruktion. Montage och Service av hydraulanlaggningar VALKOMMEN TILL...5LANG..5NABBEN Tel Telefax Dynamovagen 7, Box MOT ALA 10 11

7 Vi finns nara Dig! Studieforbundet Vuxenskolan (SV) ar en sjalvstandig och demokratiskt uppbyggd riksomfattande organisation, som bedriver studie-, bildnings- och kulturverksamhet. Vi erbjuder verksamhet inom bl.a. miljo- och friskvard, samhalle, hantverk, handikappomradet, internationella fragor. 2\ing oss! Viii du ha varmvahen pi landetl Da ska du ringa och bestalla nu, niir vi installerar varmvattenberedare extra formanligt. Vi hjalper dig ocksa med rad och tips om vilken typ och storlek pa varmvattenberedare som passar ditt hus. Ring oss och fraga. comfort butik/in.ttallation/feorviceo Ander.ton cl Baggman FINSPANG Sjomansangsvagen 10. Tel _j bppet: vard rd stangt l(ijtflfl!/( fjij/ ~ Vi fasadrenoverar alit avera/it Putsningsarbeten Murningsarbeten H ogtryckstvattn i ng Ti llaggsisoleri ng STOCKHOLMSVAGEN 16, NORRKOPING Norsholm

8 VlnGROf/1/TEn ALLT FOR HEMBRYGGAREN, NYGATAN 79 BUTIKEN SOM HAR ALL T!! ca 50 olika vinsatser for alia smakinriktningar 15 olika olsatser 160 olika essenser Aktivt kol av absolut basta kvalitet Tillbehor och jaskarl Barartiklar samt frascha olglas KARSTORPS KVARN Borje Johansson Legorensning Betning Malning Tel , NORRKOPING Systembolagets storsta KONKURRENT!!!! Vi ar aven stora pa POSTORDER!! Ring sa skickar vi en postorderka t alog. ORDERTELEFON Box 2322, Norrkoping HBTJiLLMO TRAVAROR Labbetorp, T JALLMO Tel bost. TRAVAROR BYGGNADSMATERIAL till LAGPRIS Legosagning o. hyvling mottages CORSA 1600 GRUPP A GM Eurosport bar utvecklat en vinnare i byggsats! Ett Ar harman agnat At utveckling och tester. Resultatet har blivit smatt sensationellt, bilen gar fantastiskt bra. Det allra basta iir att man!atit tillverka alia delar i en storre serie och erbjuder en komplett sats med alia delar som behovs for att bygga en riktig rallybil till ratt pris, utprovad och klar. ~ ~,~~-~? ~- ~ - ~ /..,. '.!:~ Motorutvecklingen har vi gjort pa ENEM och vi ar ocksa Aterforsaljare for satsema i Skandinavien. ~ Om du ar intresserad, skriv eller ring till oss sa skickar vi information om vad som ingar i satsen och ~NE.M hur du bar dig At for att bygga en vinnarbil. &iiiij Box 168, Sal1sj0-Boo Tel Fax NORRKOPINGS PARKETTLAGGNING Erikslundsplan 9 Roger Leijon SLIPNING o. PLASTBEHANDLING AVPARKETTO. TRAGOLV Telefon Biltel: TV AKOMPONENTLACKERING POLERING o. V AXNING STRIPES mont. AVEN PLATARBETEN Rydsattersvagen, Linkoping 14 15

9 "Var god tag for besked." Ring oss sa fir du raka. besked om varfor du ska va!ja en Macintoshlosning med Apple Center - Gothia Adb AB som leverantor. Vi ar din narmaste spedalist pa Macintosh persondatorer. Lat oss fa presentera vad kombinationen Madntosh och Apple Center kan gora for dig - bade i ord och handling. Manga lovar runt men hal.ler tunt! Vi har en av Sveriges storsta Macintoshutstallningar, med alit fran srrul textbehandlingssytem till avancerade Ethernet- och Novell-natverk med Macintosh, VAX och PC, dar visar vi hur just din losning ser ut. Ring och boka tid for ett bes6k nu! Valkommen till ditt nannaste Apple Center. TIDSPLAN 1 :a bil START Stora Torget Linkoping MK Scandia ss 1 Hertzstrackan Tjejgruppen ss 2 BPA M~leristrackan 6stergyllen RC ss 3 Linkopings Transports specialstracka MSK Kvarnvingarna ss 4 Spendrupsstrackan V 6stergotland MK ss 5 Tavlingsservice/Tankservice V 6stergotland MK ss 6 Rank-Xerox strackan MK Scandia UPPEHALL LINKOPING, REJMES OMSTART REJMES ss 7 Volvostrackan Finsp~ngs MS ss 8 Sandbolagetsstrackan Norrkopings MK ss 9 Domangrusstrackan SMK Ostgota/NMK SS10 Billjudetstrackan Norrkoping MK ss 11 6stgota Enskilda Bankstrackan Norrkoping MK/FMS SS12 Volvia strackan SMK Motala ss 13 Mobilstrackan SMK Motala SS14 Hotell Ekoxenstrackan Linkopings MS MAL REJMES LINKOPING Apple Center Gothia Adb AB G:a TannefOfSV~en 39 Box?IJ LinkOping!eh 01.} fax: 01.} Ki!p din Maclnlrub av ell aulltoristtral Apple Cmllrr. Din garrml1 fiir ltvalll«, -""Via, Ulblldnlng ocb support... ilorrn brrll QJii tllluarr!\ard Valkommen till eo' traditionsrik giistgivaregard med god mat. Hotell - Cafeteria - Tradgardsser vering - Festlokaler - Luncher - Bestallningar Konferenser - Festvaning - Fullstiindiga rattigheter Tel Hu sbyviigen 4- Borensberg 16 17

10 Mazda oom I STALLNING SM I RALLY 1990 Tavling 1 Bergslagsrallyt Tavling 2 Umea Klubbarna Tavling 3 South Swedish Rally Tavling 4 Varmland Runt KLASS: Grupp A cc PLAC FtjRARE KLUBB BIL.!.!.!_.!.!.!... _!;' v -".!_!.!.! :!!!! TOTALT " " " I BjOr n Johansson MSK Kvarnvingar Opel K Harry Joki SHK Sala Peugeot ' Fredrik Skoghag Huddinge HK Suzuki CTI Kjell Olofsson Kullings MS Nissan S Bo Cranfors SKK SOdermanla Toyota Co I Ce1110ni Ohl sson Team Skoga&karn Citroen AX Hats Karlsson Siiffle MC Opel K Jan Bjtlre SMK SOdermanlan VW Golf ' " Tony Casslander Huddinge HK Toyota Kjell Melin Kila HK Honda C BjOrn Blomqvi& t Huddinge 11K vw Golf " Per Svan Bo r lllnge MK Opel K Stefun Wahlin Norrahammars HK Citroen I " Per-Arne Ljung Hofors HS Opel K Bj6rn Gustafsson Hantnge MK Suzuki Ande r s Jansson Katrineholmti MK Mazda ' Magnus Gustavsson Skepptuna HK Citroen nx HAkan WiBti Fagcrsta HK VW Golf Kj ell Karlsson Stockholms BK Toyota Pierre Andersson Kvarnvingarna Suzuki 12 Roger Berglund Team Sk.ogsilknrn VW Golf ' 12 ' 12 Ande r s WHnn liorhinge HX Citroen 3 8 II.II I Nya Mazda 323 KombiSedan. Cirkapris kr (1,8i 16 DOHC). Kostn. for lokal utr. och frakt kan tillkomma. Bilen pa bilden iir extrautrustad. KLASS Grupp A 2000 cc N ya Mazda 323 KombiSedan. Valj mellan 1,3i, 1,6i 18 P 0 Persson Kolsva HS Mazda 323 eller 1,8i 16 DOHC med 131 hk. Klas Tenmark Gll t eborgs HF Lancia Delta Bredare och tuffare. Med utrymmen och komfort 20 Nicklas Persson Storfors HK AUDI 80 Q PLAC FORARE KLUBB BIL.!.!.!_.!!.!!;'.:::... -".!_ ~!ill TOTALT I Per Eklund HK Team Westom LANCIA l3, ,5 2 Hats Jonsson Forshsga HC Toyota C Tomas Jansson Kalmar HK AUDI 90 Q Torbjllrn Edling SHK UppsalA Mazda ' 12 ' 34 5 Bror Danie l sson Arj.i!lngs HK Mazda Peter Friberg Ludvik.a HS AUOI C 13, ,5 ' 7 Leif Asterhag Huddinge HK Toyota C Gll ran Fredrik.sson MK Ratten AUDI C Q Steve Olofsson Hofors HS Mazda T Robert Johansson Ljusdals RC Mazda 323 S-0 Walfridsson HK Rat t en Audi 90 Q ' ' 12 Jonny Zander SHK Vhted.s AUDI 90 Q ' Jerry Ahlin HK Team Westom AUDI 90 Q 14 Sten Erik Eriksson SHK Su ndsvall AUDI Q Anders Nilsson SHK Arboga Audi 80 Q B G BergstrOm SMK HOrby Hs:tda 323 Matti Suld Ostha111mars HK Mazda 323 GOran Nys trllm SHK SOderha111n Mazda 323 utbver det vanliga. Conny Lundqvist Skepptuna HK Lancia Delta Ulf Sjllstrllm Vansbro HK Ford Sierra Fiirgerna ar nya. Designen ar masterlig. 70% av karossen ar galvaniserad. KLASS Grupp N Och sjalvfallet ars Mazdagarantier med PLAC FORARE KLUBB BIL.!.!.!_.!!.!!;'.:::... -".!_ :!!!...!ill lofte om bl a problemfria mil. TOTALT 1 SO r en Nilsson Kils HK Mitsubishi En bi l ska man uppleva. Inte lasa om.,i 2 Kenneth Bilcklund Vsra HK Mazda Ove Ol ofssson SHK Eda Lancia Sa valkommen in och provkor. 4 Piir Alm Films HK Suzuki GTI Anders SOderberg Botkyrka HK Suzuki GTI Bransledeklaration bland. korn: 0,66 (1,3i)- 0,83 Kjell Friberg Stockholms BK Suzuki GTI (1,8i DOHC) llmil. Kostn mil kr. ' 7 Christ i an Johansson Skepptuna MK Mazda Arne Gllthe Glivle RRC Suzuki GTI 12 ' mazca (890701). 9 Roger Ohlsson LuleA MS Suzuki GTI Jan Henriksson Stockhol111s BK Suzuki GTI II Tomas And ersson Nora MK Mazda Thomas R5dstrllm V.ilnnils HK Toyota C 19 ' ' Eric Johansson Ludvika MS Golf Ola StrOmbe rg Nora HK Lancia ~ FINSPANGS (IIJ Ui lifltt;1i1;1fj :JMAZIM!; Nils Flygare SMK Hedemora Opel K GSI Ande r s KilllstrOm Karlstads MC Lancia Cl emens Andersson Ludvika MS Opel K BILMARKNAD.. Anders Nystedt Tliby HK Suzuki GTI C:llran LindstrOa Huddinge HK Mazda ALB ACKSVA GE N MJ0LBY Toonbv h i OIJ Tony Bergdahl Kils MK Alfa Romeo 8 3 II TEL I 19

11 II FEVCEO~ TALBOT ~ f.1 TRADITION KVALITET FRRSSES IILTJiiDST Rl 180 ar Service, reparationer Reservdelar iven andra mirken o. Tornby Gottorpsg. 8, Linkbping Tel. vx Viilkomna! REIJMYRE G LASBRUK AB , GLASBLASNING SHOPPING 20 21

12 Utmanaren! Valkommen till LinkOping Nya Cirkel Snabbkaffe ar gjort pa de basta av kaffesorter. Med smak och arom som gor varje kaffestund till en hogtid. Koper du Cirkel Snabbkaffe i 200 g glasburk far du ut ca 100 koppar. Linkopings Kommun Cirkel Snabbkaffe. Prisvart. ~Cirkel 22 23

13 Radio OstergOtland Radio bstergotland sander direkt fran R EJ ME rallyt. Resultat och information, dessutom intervjuer och referat ute pa banan. JACOBS BILDELAR AB Tel , LINKOPING ANTRAMS BILTILLBEHOR AB Tel FINSPANG 1. Okad trafiksakerhet 2. Kortare bromsstracka 3. Battre komfort 4. Battre styregenskaper 5. Sakrare vaghallning Aterforsaljare i Ostergotland: Gabrier KING OF THE ROAD NORDGRENS BILDELAR OCH VERKTYGS AB Tel LINKOPING DELMAN BILDELAR AB Tel MJOLBY Ratta in foljande frekvenser: 99,9 Mhz i Linkoping 94,8 Mhz i Norrkoping 101,2 Mhz i Mota Ia 103,6 Mhz i Kisa 103,9 Mhz i Valdemarsvik Tamed radion uti skogen, folj REJME-Rallyt i din.. egen /okalradio, Radio Ostergotland. 25

14 FI\BRIKS >C< DElONG T n IMPORTGATAN 37 Belong- och Betongoumoning BesUillningstelefon STE Kontor KVALITET FRAN CARPEX Mer an karosseridelar till 300 bllmodeller. s BILLACKER THALACKER INDUSTRIFARGER Linkoping Norrkoping f' \',, l Sommarkortet, flk tvfl mflnader betala for en! Galler alia mflnadskort under juli-augusti. ST-NR KLASS FbRARE I KARTLASARE STARTLISTOR A-A3 HARRY JOKI I INGEMAR KARLSSON ~aa l are : PEOOEOT TPLBOT SPORT 2 A-A4 ihof;bjbrn EDLING I CHRISTER GoRANSSON ~a.ll are : KAZDA TEAM SIOEN 3 A-A2 KJELL DLOFSSON I BENGT OLOFSSON ~a.h are : NISSAN RALLY TEA/1 SIEDEN 4 A-A4 MATS jqnsson i LARS BACKMAN ~aa l are : TOYOTA TEAM SIEilEN 5 A-A4 STEVE Ol.OFSSON I STEFAN ERIKSSON 6 A-A4 PER EKLUND I JAN-OLOF BOHLiN ~ aa l are : CLARION TEAI1 Erntl'E 7 A-A4 BROR DANIELSSON I 8 A-N4 SoREN NILSSON I PER-OVE PERSSON ~aa lare : 11ITSUBISHI RALLIART SIEilEN c; A-A4 THOMAS JANSSON I INGEMAR ALDERSTEDT ~ aa l are : TEAI1 V.A.S SWEDEN 10 A-A3 MATS f<arlsson I GoRAN SJoKVIST ~aalar e : IFEL TEAI1 Sl llen ll A-A4 PETEF: FrUBERG I ANDERS DAVIDSSON 12 A-A3 JAN BJbRE I ROINE HASSELBERG ~aa lare : W t«jtorsport SVERISE 13 A-A2 PER ARNE LJUNG I MARKKU KANGAS ~aal are : IFEL TEAI1 SIEilEN 14 A-A3 BJoRN 'N' JOHANSSON I ANDERS OLSSON ~aa l are : IFEL TEAI1 SWEDEN ~aa l are li...vsjii 15 A-A3 BJoRN BLOMQV IST I PER ARNE SAAV : I1AC T!Xl.S Rfi:INS, 16 A-A4 LEIF ASTERHAG I JAN PETERSSON ~aal are : TOYOTA TEA/1 SIEilEN 1i A-A4 S-0 WALFRIDSSON I ~aalare : TEA/1 V.A.G SVERISE ~aalare : Hl66I'1ARK It SiiNER, A AMTERVIK 18 A-A4 GoRAN FREDRIKSSON I V: 19 A-A4 CLAS FREDRIKSSON i ~lare : Kl.tl.A BIL AB, HANINSE 20 A-A4 KLAS TENMARK I BENGT BENGTSSON ~aalare : TEXLA INDUSTRI AB KLUBB SMf( SALA SMK UPPSALA KULLINGS MS FORSHAGA MC ost9otatratikenu BIL. PEUGEOT 309 GTi MAZDA 323 T 4WD NISSAN SUNNY GT TOYOTA C. GT4 HOFORS MS MAZDA 323 4WD MK TEAM WESTOM LANCIA DELTA I. ARJANGS MK KILS MK KALMAR MK SAFFLE MC MAZDA 323 4WD MITSUBISHI VR4 AUDI 90 QUATTRO OPEL K GSi 16V LUDVIKA MS AUDI QUATTRO C SMK SbDERMANLAND VW GOLF 16V HOFORS MS MSK KVARNVING. OPEL CORSA OF'EL K GSi 16V HUDDINGE MK VW GOLF GTi 16V HUDDINGE MK MK RATTEN MK RATTEN HUDDINGE MK GoTEBORGS MF TOYOTA GT FOUR AUDI QUATTRO AUDI QUATTRO MAZDA 323 T 4WD LANCIA D. INT

15 Nu kan Du aven llka lanstllg - samma taxa som pll bussen ost9otatratikenu ST-NR KLASS FoRARE I KARTLASARE KLUBB BIL 28 Nar det hettar till i motorn. Temperaturen i en motor kan drivas upp anda till295 oc vid hard korning. Sara helsyntetisk olja smorjer effektivt under sadana form.iianden. Tester visar att Mobil 1 smorjer och skyddar de vitala delarna i motorn battre an konventionella motoroljor. Aven med tung last, vid hog a hastigheter och under lfmga korningar. D Tel Det galler ocksa turboladdade motorer. Mobil1 bry1s inte ned eller bildar belaggningar pa samma salt som konventionella motoroljor. Mobil 1 kostar lite mer men ger mycket hogre driftssakerhet. Darfor valjer fler och fler den sakra sidan. 21 A-A3 PER SVAN I JAN SVANSTRiiM Anaal are : IJ'El TEAll SIEDEN A-A3 A-A4 MIKAEL LINDQVIST I MATS LINDQVIST HENRIK MORIN I THOMAS HALLBERG 24 A-A4 JERRY AHLIN I URBAN KARLSSON Anaalare : TEAI1 AI-LINSKY 25 A-A4 26 A-A3 ROGER JONSSON I JAN LARSSON ANDERS LUNDIN I BJoRN GUSTAVSSON Anaalare :!J< t()t~t 29 A-A4 ROGER iihman I HANS-OLOF WILEN Anaalare : PROFFS PA KAAOSS - SALA KAROSS 30 A-A3 MAGNUS GUSTAVSSON I GiiRAN JANSSON A-A3 A-A4 BOSSI NG KARLSSON I GoRAN ERICSSON KENNETH THOMASSON I Anaalare :!J< t()t~t 31 A-A2 GERT BLOMQUIST I Anaalare : SVENSK BILSPOOT KIHill.T AB 32 A-N4 KENNETH BACKLUND I LENNART SANDBERG Anaalare : SilEO ISH JLtHOO RALlY TEAll 33 A-A2 BOSSE GRANFORS I DAN SAMUEL SON 34 A-A3 KENNETH JOHANSSON I PER-ERIK ANDERSSON 35 A-A4 KARL-JOHAN LoVGREN I ROGER PETTERSSON Anaalare : KJELLES 6Uit1ISERVICE AB, SPMIJA 36 A-N4 OVE OLOFSSON I HANS ERIKSSON Anaalare : TEAI1 HYRIIASKit R AB, ARVIKA 37 A-A4 BENGT THORSELL I PERCY ASENLUND 38 A-N4 THOMAS RADSTRoM I JoRGEN SKALLMAN Anaalare : SIIEIIISH J~IOO RALLY TEAll 39 A-A4 P-0 FiO;;::snN I P-E OLSSON Anaalare : KiiPitfiS BIL TEKNIK 40 A-A4 ULF SJoSTRoM I ROYNE KARLSSON Anaalare : BOBE PI..AST AB, VANSBRO 41 A-NAT STEN-ERIK ERIKSSON I 42 A-N4 ERIK JOHANSSON I BJoRN LI NDBERG Anaalare : TEAI1 VW t()t~t 43 A-NAT MATS PERSSON I L G LARSSON Anaalare : TEAI1 tn.s()(na BORLANGE rlf< OPEL K GSi 16V SMK ostgota VW GOLF GTi 16V NORRBOTTENS MS SUBARU RX TURBO MK TEAM WESTOM AUDI 90 QUATTRO NORRKiiF'INGS MK MAZDA 323 T 4WD. MK RIMO CITROEN BX 16V Ll Nf(oP I NGS MS MK RATTEN SMK SALA SKEPPTUNA MK MK SAVSJo PEUGEOT 205 GT1 MAZDA 323 T 4WD MAZDA 323 4WD CITROEN BX 16V OPEL KAT-CORSA VARA MK MAZDA 323 SMr; SoDERMANLAND TOYOTA C GTi 16 NORRKoPINGS MK VW GOLF GTi II SMK TIERP MAZDA 323 T 4X4 SMK EDA SKARA MK VANNAS MK KOLSVA MS VANSBRO MK SMK SUNDSVALL LUDVIKA MS SMK KARLSKOGA LANCIA INT. 16V MAZDA 323 T 4WD TOYOTA CEL. GT4 MAZDA 323 4WD FORD SIERRA FORD ESCORT VW GOLF G60 OPEL ASCONA 29

16 BT Hanteringssystem BT LIFTERS Gaffellyftvagnar Laglyfttruckar Led- o. akstaplare Skjutstativtruckar BOLLNAS Terminaltraktorer KALMAR KLMV Truckar CLARK Gaffeltruckar INGERSOLL-RAND Kompressorer TENNANT Sop- o. Skurmaskiner AURAMO Tillsatsaggregat Ak med rabatt! Hafte med 10 biljetter vuxen 80 kr, barn 40 kr ostgotatratikenu ST-NR KLASS FoRARE I KARTLASARE KLUBB BIL Kop rental leasing korttidshyra Utbyggd serviceorganisation Svarvning Frasning Steil- o. Aluminiumsvetsning * Maskinkonstruktioner Maskin- o. lndustrireparationer * Pneumatik o. Hydraulik installationer-reparationer 30 5 ~Automation Tel Kungsgatan 59, Norrkoping BT Svenska AB , , Fa ltservice vaxel :1 ~ ~'f"411.. I 'I ".' :: " "" HA INTE FOR BRATTOM NAR DU SKALL VALJA. VAD? MAKLARE FORSTAS! VALJ OSS! VI TAR BARA BETALT FOR RESULTAT Alia slag av affarer, stora som sma, formedlas. I ~ I nbbn4j&h,/umz pitalstorget 1, Linkoping. I Tel. 013/ ~ 44 A-N4 BERNDT CARLSSON I ANDERS ToRNSTRoM LINKoPINGS MS MAZDA 323 4WD An alare : HAKAN Sl.tiDVALL BIL AB, LI NKOPING 45 A- N ~ ARNE GdTHE I JoRGEN SPERL An.alare : 6RIPEN HUSBILAR, 6AVLE GAVLE RRC MITSUBISHI G. T 4b A-N4 CHRISTIAN JOHANSSON I ROGER JANSSON SKEPPTUNA MK MAZDA 323 T 4WD An11alare : TEAI1 KJELLES 61J111SERVICE, SPANGA -+7 A-NAT THOMAS RUNDH I NORRKbPINGS MK OPEL ASCONA 48 A-N4 GbRAN LINDSTRoM I STEN MAGNUSSON HUDD I NGE Mt< MAZDA 323 4WD An.alare : GILLETTE, HAGERSTEN 49 A-NA! NILS-ERH< AXELSSON i BENGT SUNDEBORN YORE Mf< OPEL KADETT An.al are : JAKA RAC I N6, HOVI'IANT!JlP 5C A-NAT EDDIE HoRBING I KENNETfi HOLM DEGERFORS RC OPEL ASCONA An.alare : RIKSBY66EN I OREBRO "".Jl A-NAT ANDERS JONSSON I LARS NILSSON ALVSBYNS MS OPEL ASCONA B An.alare : AB ALVSBYIUS 52 A-A! CEMONI OHLSSON I GoRAN PETTERSSON TEAM SKOGSAKARNA CITROEN AX SP. An.alare : IW'PY RENTAL RALLY TEAl'!, TRANAS 53 A-NAT StiREN HOLLSTEIN I MICHAEL SANDSTRoM SMK NWoP!NG OPEL ASCONA B An.al are : BETTNA RALLY TEAI1 54 A-NAT GtiRAN ANDERSSON I PAR JOHANSSON SMK VINGAKER OPEL ASCONA 55 A-A! FREDRIK SKOGHAG I MATS LARSSON TABY Mf( SUZUKI GTi An.alare : STOCKSl.Ml'S SUZLJ<I RALLY TEAI1 56 A-NAT KEtiT KARLSSON I FJARAS MK VOLVO A-NAT M H<AEL NILSSON I JAN OHLSTRiiM RASBO MK VW GOLF 1600 An.alare : I.FPSALA BY66 OCH FASAD I 60 A-NAT LARS L!NDQVIST I KJELL BYRSTRAND HUDDINGE MK OPEL ASCONA A-NAT A-NAT YVONNE HULTGREN I ANITA JANSSON MORGAN CARLSSON KJELL ANDERSSON SAFFLE MC VANSBRO MK VOLVO 242 OPEL ASCONA An.alare : SPANGA BILCENTRUt1 AB 61 A-NAT REN~ PETTERSSON I HENRY LILJESSON Ll NKoP I NGS MS VW GOLF An.al are : LltfCiiPING HAKAN Sl.MlVALL BIL AB, 62 A - f~at STEFAN AXELSSON I BJoRN FRANKERT SAFFLE MC OPEL ASCONA An.alare : KEtH:TH'S 110TOO, l'litala 63 A-NAT JAN ANDERSSON I BOTKYRKA MK VW GOLF 64 A-NAT BO KARLSSON I JAN KARLSSON WAXJii MS OPEL MANTA An.alare : TEAI1 ITCH! BAN, VAXJii 65 A-A3 JAN WESTLUND I LARS JANSSON MK KOPPARBERG OPEL KADETT GSi An.alare : TAGES IWIDSitJS - BANJOO f RR6ARD 31

17 Sidra till en battre miljo- ilk kollektivt! ost 9 otatratikenu --- BBS t;p i?s = ST-NR KLASS FiiRARE I KARTLASARE KLUBB BIL 66 A-A2 AKE CARLSSON I JAN-OLOF ANDERSSON SMK ostgota VW GOLF GTi ~aal are : 5VEPROl AB - UNI L ll.joo, NOORKiiP INS 67 A-NAT KIM SEVIUS I SUSANNE HULTGREN AMALS MK VOLVO A-NAT URBAN ERIKSSON I BENGT -AKE s.jolund STUGUNS MK OPEL ASCONA B ~aalare : SHINY AB, BISP6ARDEN 69 A-NAT ROGER WENNERSTRAND I like SKARFALT MK TEAM WESTOM VOLVO 242 ~aalare : TLIUliN o 11ASKINTEKNIK, tmber6 70 A-A3 PER ARNE FALL~N I STAFFAN LARSSON LAXA MK VW GOLF 71 A-N4 STEFAN JAGERHULT I MATS JAGERHULT VALLENTUNA MK MAZDA 323 T 4WD ~aalare : TEBA BY66 t. AL.LSERVICE 72 A-NAT KRISTER GUNNARSSON I LARS-IlKE CARLSSON NORRKoPINGS MK OPEL ASCONA B 73 A-NAT JAN-ERIK YDREFALK I JAN ANDERVRET LAXII MK VOLVO 242 ~aal are : LAXA FRAKT 74 A-NAT LARS-OVE FALK I LARS THOMSEN SMK ARBOGA FORD ESCORT ~aalare : sa..v o TAK i fw..lstahait1ar 75 A-A3 KJELL HANSSON I PIERRE TRAST GNESTA MK VW GOLF GTi 16V ~aal are : COCA Cll.A COif'ANY SII:DEN 76 A-NAT ANDERS SUNNERBERG I JOHAN PETERSON NORRKiiPINGS MK OPEL ASCONA 77 A-N4 TOMAS ANDERSSON I MARIE PETTERSSON NORA MK MAZDA 323 4WD 78 A-NAT MIKAEL AHMAN I TOMAS AHMAN ALMUNGE MK VW GOLF 79 A-A3 TOMAS MATTSSON I JOHAN MAGNUSSON MK TEAM WESTDM VW GOLF GTi 80 A-N4 GoRAN lindberg I KENNETH lindberg SMK NYKoPING MITSUBISHI VR4 81 A-NAT HIIKAN JOHANSSON I ULF NILSSON ATVIDABERGS MK FORD ESCORT 82 A-NAT MIKAEL OSCARSSON I JOHAN OSCARSSON SMK SoDERMANLAND FORD ESCORT MK2 ~aalare : I[JTOOCENTRALEN I ESKILST\JNA AB 83 A-NAT RUBEN DAVIDSSON I CHRISTER ohrman V. ostergotl. MK VOLVO A-NAT LE NART HESSEL I TOMMY FRANSSON SMK Ef;SJo OPEL ASCONA B ~aalare : PRIVATPLACERINS AB, EKSJo 85 A-NAT TOMMY ANDERSSON I GUNNAR NILSSON V. ostergtitl. MK VW GOLF ~aalare : Ti\VLIN6SSERVICE, ~INGE 86 A-NAT KARL-ERIK HoGBERG I JOACIM WIDERSTRi:iM NORRKiiPINGS MK OPEL ASCONA 87 A-NAT HANS DtiLERUD I JENS BRANDEL MK TEAM WESTOM VOLVO A-NAT BENGT OLSSON I ANDERS KANON JAMTLANDS MK OPEL ASCONA ~aalare : TEAI1 BEN6ANS I[JTOO, OSTERSOOI = I 89 A-NAT MIKAEL HEELG:: -' CLAES JOHANSSON LINKiiPINGS MS FORD ESCORT ~aalare : VItflANDLAR'N VIDEO, LIN<iiPINS 90 A-A3 JAN like JOHANSSON I JOACHIM GUSTAVSSON KARLSKRONA AK VW GOLF 6Ti ~aal are : 6ll.l.ABO DID(FYND, TlllSAS BOX926 o 60119NORRKOPI NG o TEL.Oll

18 BILKOMPANIET AB Vulkang. 12 NorrkOping , ~ 90-talets bilalliir! ~ Suzuki GTi 790 kg krut Fortur till bostadsratt 10 SVEN ALMEVIK BIL AB LinkOping Egentligen borde alia bospara - torr eller sen are i:ir del alltid nagon i familjen som be hover en bostad. Eller hur... Gain pa Sparbanken och an mal dig till RiksBoSpar. Spara 100 kronor i manaden och du far information om nya bostadsprojekt direkt hem i brevladan. RiksBoSpar... heter Riksbyggens och Sparbankernas gemensamma bosparande. RiksBoSpar ger tartur till de bostadsratter Riksbyggen bygger- li:igenheter, radhus och vii lor. Dessutom... far du som ar mellan 16 och 25 ar 3% skattefri bonusranta. P-bekymmer? Ta bussen! ST -NR f,lass FoRARE I KARTLASARE 91 A-NAT JAN BONNEVIER I LARS WALLENTINSSON 92 A-NAT LARS ISRAELSSON I STAi't'AN BRANDT 93,HlAT lflaal are : BJi:iRBO BIL AB C.-iRISiER NYSTRA~lD I HAro;iN JOHANSSON 94 A-NAT MAGNUS HENRIKSSON I CHRISTER HENRIKSSON 95 A-NAT TGt1AS PERSSON I STEFAN GRYVH( 96 A-A3 lflaalare : CENTRALLACK i LINKoPING AB PETER JOHA~~SSON I ROLAND JOHANSSON 97 A-A4 JAN l.hidberg I 9S A-A2 lflaalare : ADVANTAGE EUF:DPE, KOPPARBERS JOAr.:J M Ef<SIRoM I TOMAS STRAAN 99 A-A2 JOHNNY ERICSSON I STEN MAGNUSSON lflaalare : PIMER SVENSKA EL AB (H) A- NAT TOMMY ANDERSSON I LEI F AHLIN (; i A-NAT r1a TS LUNDHOLM I Gbr;AN LUNDHOLM 02 A-NAT JOHAN NELSON I ANDERS BRAT lflaalare :!Sil_ERING o PLAT AB, VETLANDA 103 A-NAT ROLAND WhLi..Gh / BO BEHGQUIST 1A A-NAT OVE ANDERSSON I THOMAS JOHANSSON lflaalare : 6llt1IVERI<STA'N, L!N<iiPING 105 A- A! BJoRN GUSTAFSSON I MATS RADMAN 106 A-~l3 CLEMENS ANi)ERSSON I RAYMOND ERI KSSON lflaalare : TEAM JE: s, t1arsta 107 A-N1 PAR ALM I GtiRAN LENNARTSSON lflaalare : FILI'IS RALLYTEAM 108 A-A! TONY GASSLANDER I D 109 A-N4 ROLF UHR I StiREN SUNDSTRoM 110 A-N1 111 A-A1 112 A- Ni 113 A-A4 114 A-N1 KLUBB ostgotatratikenu BIL NORRKtiPINGS MK VOLVO 240 VANSBRO MK OPEL ASCONA KATRINEHOLMS MK SMK LINDE MSK I<VARNV!NG. KATRiNEHOLMS Ml< MK KOPPARBERG BORAS MK HUDDINGE MK TEAM SKOGSAKARNA TJUST MK S I LVERDALENS ~1SK SMK KUNGStiR ATVIDABERGS MK HANINGE MK LUDVIKA MS FILMS ~1K OPEL. KADETT GTE OPEL ASCONA B OPEL ASCONA VW GOLF i6v MAZDA 323 T 4WD NISSAN S 16 TC PEUGEOT 205 GTi OPEL MANTA OPEL ASCONA OPEL ASCONA VOLVO 343 OPEL ASCONA SUZUKI 1,3 GTi OPEL K GSi 16V SUZUKI GTi I Cl< LARSSON HUDD I NGE MK NORRKtiP I NGS MK TOYOTA STARLET SAAB 9000 T16 Ana.ilare : TEtttt BBS OCl TRADitll AB, tmrkopin6 ANDERS SoDERBERG i LEIF NELGARD BOTI<YRI<A MK SUZUKI GTi lfl.alare : TEAM SECIJUCAR, BALSTA fb,- t AF:LSSON I GoRAN LI NGE Ll NKtiP INGS MS MAZDA 323 lfl.alare : HAKAN SLNDVAL.L BIL AB, LIN<OPIN6 KJELL FRIBERG I DAN PETTERSSON STOCI<HOLMS Bl< SUZUKI SW. GTi Ana.ilare : STOCKSlNlS SIJZIJ(! RALLY TEAI1 INGEMAR L!NUZON I LENNART NILSSON BDRAS MK AUDI 80 QUATTRO LARS SALLSTRtiM I CECILIA CALAIS HUDDINGE MK SUZUKI SW. GT i lflaalare : KLNJSID..ItS TRAFIKSKOLA AB, STfU!. ~ ~ Riksbyggen och Sparbanken i samarbete 34 35

19 Prova turistbiljetten - ett dygn 40 kr tre dygn 80 kr ost9otatratikenu ST -NR KLASS Fa RARE I f(artlasare KLUBB BIL PIERRE ANDERSSON I JoRGEN KARLSSON MSK KVARNVING. SUZUKI GTi STEFAN FERNSTRoM I STAFFAN LINDBERG SKEPPTUNA MK VW GOLF 1\laalare : TEAI1 JE:s BIL o ELSERV. AB, 11ARSTA LARS-INGE QUIST I SVENTA LUNDH LINKoP INGS MS OPEL ASCONA B 1\laal are : UNIL!l.Jill - DACKRIN6 RALLY TEAI1 CONNY JOHANSSON I KENT MATTSSON ALVBYGDENS MK OPEL ASCONA Anaalare : ALE TIDNIN6 RAJS-TII" KARL -ERI K FORSMAN I CONNY THELEN IUS BOTKYRKA MK OPEL MANTA B OVE STERNELI NG I JOHAN WRETEMARK LINKoPINGS MS OPEL ASCONA B 1\laalare : "II'Dl SCREEN RALLY, LltfetiPIN6 PER GUNNARSi;:J~ ' I PETER ANJOU MK ORION OPEL ASCONA HERMAN WISTRAND I JONNY DANIELSSON SKEPPTUNA MK VOLVO 242 1\laal are : ACXIJl TEAI1 SIEDEN HANS ANDREASSON I ROGER HAGG KULLI NGS MS FORD ESCORT PER AKE ALF I SoREN ANTTl LA STUGUNS MK OPEL ASCONA B GoRAN AKERLUND I THOMAS CARLSSON KATRINEHOLMS MK SUZUKI GTi 1\laalare : TT-BIL, KATRiten.l1 STEFAN WAHLIN I CHRISTER APPELBERG NORRAHAMMARS MK CITROEN AX SP. KJ ELL RINGSTRoM I ARNE osterberg GNESTA MK OPEL ASCONA YNGVE LARSSON I BORAS MK VOLVO 240 EGON BoLJA I JOHAN JANSSON KOLSVA MS OPEL ASCONA 1\laal are : OSTI'IARKS BILD81!JH. o BILSERVICE LARS EDFELT I KIM KALDA BOTKYRKA MK OPEL GSi 16V 1\laalare : CASINO t10nte CARLO, STOCK~ NICHLAS BYQVIST I GUNNAR ENGLUND MK KOPPARBERG OPEL KADETT KENTH-OWE PETTERSSON I BiiRJE CARLSSON MSK KVARNVING. SUZUKI GTi 1\laalare : TEAI1 JE:s, 11ARSTA ANDERS JANSSON I LEIF KARLSSON KATRINEHOLMS MK MAZDA 323 1\laalare : BIL AB KARL WALLIN, KATRINEHOU1 JoRGEN GUSTAf'6SON I CHRISTER JOHANSSON GNESTA MK OPEL MANTA B Anaalare : BR. 6USTAF~ BILVERKS. STJARtf«JV ULRIK FREDRIKSSON I HANINGE MK VW GOLF G60 Ana.llare : TEAI1 ENSKEilE Vll.K FREDRIK KARLSSON I BJoRN OSKARSSON KATRINEHDLMS MK OPEL KADETT GTE WALTER OLOFSSON I GUNNAR AHLGREN SKEPPTUNA MK SUZUKI GTi 1\laalare : SP~ BILCENTRUI1 AB BJoRN WALDTON I BERTIL NYLANDER HANINGE MK VW GOLF G60 1\laalare : ~Y AB, JlliAttESIIJY 36 37

20 Gll plus -llk buss! Kop mllnadsmarke bstgotatrafiken.,...- '-' ~ i-nii f'la SS F brare I KARTLASARE KLUBB BIL.... VI FINNS DAR DU BEHOVER oss NORRKOPING FINSPANG LINKOPING Bargningskaren forsakringsbolagens och motorbranschens bargningstjanst 139 A-NAT SVEN AHMAN I ROLAND AH~1AN 140 A-NAT INGVAR KARLSSON I LARS KARLSSON BMK UDDEVALLA BARKE MK VOLVO 242 VOLVO 242 Ana.'Hare : AB BER6SLAGSBETON6, SI'EDJEBACKEN 141 A-NI KENNETH GtiRANSSON I.JONAS WENNBERG TABY i1k SUZUKI MK2 Anlcllare : SLI CK 50 SVERI SE i 42 A-N4 YNGVE LARSSON I KAROLINA DiiBECK STCCKHOL.MS BK MAZDA 323 4WD ;~:- A-NAT 144 A-NAT 145 A-NAT 146 A- NAT ~~7 A-A1 148 A-NAT 149 A-A2 :5::, A- Al Anaal are : CATS RALLYTEAI1, TYRESii RONNY LINDfi I BbRJE GUSTAVSSON STEFAN NILSSON I i<ent JONSSO~l ANDERS BRANDT I LENNART SJtiNELi.. Anlcllare : DACKR ING RALLY TEAI1, LINKtiP ING MIKAEL NILSSON / JOHAN i'ridlund f<jell i<arlsson 1 MATS JONSSON OVE JACOBSON I INGE SNYGG Gi:iRAN STE NB ERG I MATS BOBERG SVEN-AKE OLSSON I PATRIK SVIiF,!l Anaalare : STOOFORS MALERITJANST AB NORRKi:iPINGS ~1K SMK VALDEMARSVIK L!Nf<i:iF'INGS MS OPEL ASCDNA OPEL ASCONA SAAB 96 L LHWtiPINGS MS SAAB 99 STOCKHOL~1S BK TOYOTA STARLET NYBRO AC FORD ESCORT KAGERtiDS MK PEUGEOT 205 GTi CHRISTiNEHAMN MK TOYOTA STARLET :51 A-NAT FOU ERICSSON I JliMTLANDS MK VOLVO 240 Anlcllare : BILBOLAGET PV V!l.VO OR6., tistersltid 15:: A-Al DENNIS BGHM I GERRY HOLM cistergyllen RC MAZDA 323 Anaalare : HAKAN SltiDVIU BIL AB, LIN<iiPINS 15: A- N4 LARS FAGERBERG i LANCIA D INT. i 54 A-A2 LARS-AKE STAHL I CLAES-ER I K ERIKSSON KINDS MK VW GOLF An taiilare : KINDBO RALLY TEAM, SVENLJUNGA 155 A- Al F't ~ER STRi:iM I THOMAS KARLSSON MSK KVARNVING. TOYOTA STARLET Anaalare : DACKRING RALLY TEAM, LINKtiPING 156 A- N4 PEDER BERGSTRANDH I SVEN KARLSSON KATRINEHOLMS MK LANCIA D. INT. Anlcll are : TEAI1 SECOOITY, STIGTIJITA 157 A-Nl LARS JONSSON I ANDERS WRETEMARK YDRE MK SUZUKI GTi Anlcllare : SUZIJ<I SVEN AIJ VIK BIL AB, LIN<.!58 A-N2 TONY BERGDAHL I Gi:iRAN KARLSSON d l!s MK ALFA ROMEO 33 4!59 A-NI ROLF JiiDERDAHL I KAK STOCKHOLM SUZUKI GTi 160 A-NI SVEN ALMEVIK I ROBERT ALMEVIK LINKtiPINGS MS SUZUKI 1300 GTi Anaalare : SUZIJ(I SVEN AU VIK BIL AB, LIN<iiP. 161 B-N3 TORGNY MOGREN I HALLEFORS MK OPEL K. GSi 16V Anlcllare : CFEL TEAI1 SWEDEN 162 B-NAT TONY HADARSON I Gi:iRGEN ANDE RSSot~ SMK EKSJti OPEL ASCONA B Anlcll are : FLATfU. TS RALLY TEAM 38 39

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 Svenska Bilsport förbundet Under Ronnie Peterson Historic Grand Prix på Anderstorp vann Stefan "Lill-Lövis" Johansson med den Lotus 79, även kallad "Black Beauty", som Ronnie tävlade med 1978. Foto: Leif

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsberättelse Svenska Bilsportförbundet Innehåll ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR SVENSK BILSPORT 2 VERKSAMHETEN 4 MÄSTERSKAP 24 UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER 27 ORGANISATION 28 STATISTIK 30 EKONOMI 32 Foto:

Läs mer

Dax att fixa trallen!

Dax att fixa trallen! Gruppreklam till hushåll & företag. Distribuerad av Posten. Gotlands största LOKALA gratistidning Tema Motor se sid 8 23 v17 TORSDAG 23 APRIL 2009 MAN MÅSTE BRY SIG! - VISBY AIK:S MORTEN BERGER OM IDROTTENS

Läs mer

Företag skapar 50 nya jobb

Företag skapar 50 nya jobb Ny säsong för giftassugna bönder i tv-rutan Mikael från Eneryda hoppas finna kärleken. AKTUELLT Går i människors fotspår: Tussan leker med ben AKTUELLT Torsdag 14 maj 2009 Vecka 20 Årgång 4 www.lokaltidningen.se

Läs mer

SM 2013. 31 augusti 1 september Eliantorpsbanan Finspång TÄVLINGAPROGRA. LÖRDAG - 08.00 Träning - 13.00 Kval

SM 2013. 31 augusti 1 september Eliantorpsbanan Finspång TÄVLINGAPROGRA. LÖRDAG - 08.00 Träning - 13.00 Kval HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS 31 augusti 1 september Eliantorpsbanan Finspång SM 2013 officiellt M TÄVLINGAPROGRA LÖRDAG - 08.00 Träning - 13.00 Kval SÖNDAG - 08.15 Träning - 10.00 Invigning - 10.25 Finalheat

Läs mer

Resultatlista Kamasa-Tools Marknadsnatta 25/10 2008 Arrangör: Västra Östergötlands MK

Resultatlista Kamasa-Tools Marknadsnatta 25/10 2008 Arrangör: Västra Östergötlands MK KRB/HRB - 1 KRB/HRB 0-1 0 1 11 11 A-förare WD 1 Resultatlista Kamasa-Tools Marknadsnatta / 00 Arrangör: Västra Östergötlands MK Magnus Karlsson Östergyllen RC Thorbjörn Olofsson Östergyllen RC Ford Cortina

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Läs mer

tvarnit@molndalsmk.se

tvarnit@molndalsmk.se TIDNINGENS GRUNDARE ROLAND ALKVIK Årgång 40 Nr. 3 / Juni 1922 MÖLNDALS MK 2012 Ny e-mailadress till tidningen tvarnit@molndalsmk.se 1 MÖLNDALS MOTORKLUBB STYRELSEN 2012 Ordförande Ledamot Mathias Fredrixon

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10 Ratta Ren region mälardalen nr 1/10 OBS! Bilden är arrangerad och skotern står stilla. Vid färd skall barn ej sitta framför föraren p. g. a. skaderisk. Hjälm bör användas. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS

Läs mer

Officiell resultatlista Skilling 500

Officiell resultatlista Skilling 500 Debutant 201 D Jimmie Eklöf Katrineholms MK VW Golf SE Erik Thollén 6 - Fullföljt 203 D Pier Steffansson Stenungsunds MS TBA SE Helen Widfeldt 204 D Erik Stenberg Skillingaryds MK Honda CRX SE Fredrik

Läs mer

Klass 2 F -1000 cc 62-65 1 Patrik Dybeck SMK Gävle A Saab Jonny Norling Skutskärs MS App K 96 Anmälare: Valbo Alltjänst AB

Klass 2 F -1000 cc 62-65 1 Patrik Dybeck SMK Gävle A Saab Jonny Norling Skutskärs MS App K 96 Anmälare: Valbo Alltjänst AB 2011-01-08 Anmälningslista Munkforsrundan StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Debutant 202 Patrik Johansson Rasbo MK D VW Tony Johansson Rasbo MK Std Passat Anmälare: Team

Läs mer

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska.

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska. ONSDAG 13 OKTOBER 2004 UNT PRÖVKÖR SID 6 Gott om plats för nya spekulanter. Foto: Pelle Johansson HUSVAGNSMÄSSA SID 4 Försäljningen av husvagnar och husbilar går stadigt uppåt. Året har hittills gett en

Läs mer

Resultatlista Grahns Bilar-Klappjakten 3/6 2006 Arrangör: Ydre MK

Resultatlista Grahns Bilar-Klappjakten 3/6 2006 Arrangör: Ydre MK KRC Klass 2 (1301-1600) Resultatlista Grahns Bilar-Klappjakten 3/6 2006 Arrangör: Ydre MK 45 1 1 Magnus Karlsson Danne Amberin Östergyllen RC Ford Cortina Lotus 5.17.00 8.17.50 10.20.10 4.44.40 28.39.00

Läs mer

HiB-INFO. Nordens största tidning för håltagning Nummer 1 2002. Nu även i Estland och Lettland!!!

HiB-INFO. Nordens största tidning för håltagning Nummer 1 2002. Nu även i Estland och Lettland!!! HiB-INFO Nordens största tidning för håltagning Nummer 1 2002 Nu även i Estland och Lettland!!! Maskiner och verktyg för verkliga proffs Professionella håltagare väljer Hagby därför att de vet att Hagby

Läs mer

NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå!

NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå! NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

HEMMAMATCH UTVECKLAR SAMARBETEN BRÖDERNA OLOFSSON DIN LOKALA FOTBOLLSTIDNING 2011 #3 SIDA 2 SIDA 7 SIDA 17

HEMMAMATCH UTVECKLAR SAMARBETEN BRÖDERNA OLOFSSON DIN LOKALA FOTBOLLSTIDNING 2011 #3 SIDA 2 SIDA 7 SIDA 17 HEMMAMATCH DIN LOKALA FOTBOLLSTIDNING 2011 #3 SIDA 5 UTVECKLAR SAMARBETEN SIDA 9 BRÖDERNA OLOFSSON SIDA 2 SIDA 7 SIDA 17 HELA DENNA BILAGA ÄR EN TIDNING FRÅN SKELLEFTEÅ FF 2011-11-24 Samarbetar för framtiden

Läs mer

Final official classification Midnattssolsrallyt 2008 - Historic

Final official classification Midnattssolsrallyt 2008 - Historic A3 over 1600 cm3 63 1 56 C Miriam Walfridsson MK Ratten Volvo P1800 SE 0 0 1.59.16,6 20.39,7 Eveline Walfridsson LFT Racing 0.00,0 3.22,2 6.21,1 5.38,6 8.44,0 7.13,0 7.09,7 7.00,2 5.50,2 6.28,4 4.26,6

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan 21 632 20 Eskilstuna

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida Nordisk Nr 2 2013 nordic car recycling Nytt namn, ny logga, ny hemsida ÅDALENS NYA IMAGE Lyckad minimässa på årsmötet Filippa sätter kunden i centrum Auktorisation på prov Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Läs mer

LOKALTIDNINGEN FORTSÄTTER ÖKA! STUDENTFIRANDE. Ny ägare på AB Lundblads Däckservice! Däck och alu-fälgar! Pris inkl moms, montering och balansering

LOKALTIDNINGEN FORTSÄTTER ÖKA! STUDENTFIRANDE. Ny ägare på AB Lundblads Däckservice! Däck och alu-fälgar! Pris inkl moms, montering och balansering Gå in på www.lokaltidningen.se och svara på Tivoli-frågan, så deltar du i tävlingen om biljetter till hela familjen (4 inträdesbiljetter och åkpass) till Tivoli. Nu över 610 000 läsare! LOKALTIDNINGEN

Läs mer

MotorExtra sid.6-13 Häggs jubilerar sid.21 ReseExtra sid.24 25. Störst på Österlen. Onsdag 12/5 Vecka 19 2010 Årgång 25 www.osterlenmagasinet.

MotorExtra sid.6-13 Häggs jubilerar sid.21 ReseExtra sid.24 25. Störst på Österlen. Onsdag 12/5 Vecka 19 2010 Årgång 25 www.osterlenmagasinet. Störst på Österlen Onsdag 12/5 Vecka 19 2010 Årgång 25 www.osterlenmagasinet.se Western Red Ceder / Cumaru / Masaranduba / Lärk / Ipe MotorExtra sid.6-13 Häggs jubilerar sid.21 ReseExtra sid.24 25 K RÖNIKA

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

SS/SP4. Kl= Anm: Dekaltrim.nu. To= 03.00,73 05.03,03 03.24,20 04.47,20 09.14,30 204 Emil Bergkvist/Hans-Olov Bergkvist

SS/SP4. Kl= Anm: Dekaltrim.nu. To= 03.00,73 05.03,03 03.24,20 04.47,20 09.14,30 204 Emil Bergkvist/Hans-Olov Bergkvist Officiell Resultatlista Marknadsnatta V:a Östergötlands MK 0-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare Pl Pl. Klubb - Bil - nmälare SS/SP SS/SP SS/SP SS/SP 0 0 Klass Ungdomsrally ntal Startande: 0 Victor Karlsson/Filip

Läs mer

Det svänger i Mellerud

Det svänger i Mellerud Dagsholm GK 30 maj Melleruds GK 27 juni Forsbacka GK 23 augusti Final 2015 på Dagsholm GK den 12 september Bättre än någonsin 2015 Ett koncept som håller Så sade de som från början var involverade i Dalsland

Läs mer

24 TIMMAR OM DYGNET FOTBOLL FÖRE FIOL

24 TIMMAR OM DYGNET FOTBOLL FÖRE FIOL SKELLEFTEÅ FF:S FOTBOLLSMAGASIN NR 2 2012 SIDA 14 & 15 NLBS 2012 ALLT OM SM-CUPEN I BOVIKEN SIDA 11 UTVECKLING SÅ FUNKAR ELITTRÄDET SIDA 25 PORTRÄTT CHEUNG SIDA 21 FUHRMANS TANKAR OM SÄSONGEN 2012 MAN

Läs mer

Innehåll. Nr 6 juni 2011. Kontakta oss gärna för vi har ständigt maskiner på väg in. Hos oss köper du alltid fordon som är genomgångna och servade!

Innehåll. Nr 6 juni 2011. Kontakta oss gärna för vi har ständigt maskiner på väg in. Hos oss köper du alltid fordon som är genomgångna och servade! Här kan du läsa Maskinkontakt nr 6, 2011. För att bläddra klickar du på höger/vänsterpilarna vid sidorna eller använder den vanliga bläddringsfunktionen i Acrobat. Använd gärna Acrobats sökfunktion för

Läs mer

Nr 2 maj 2008 Årgång 41

Nr 2 maj 2008 Årgång 41 Nr 2 maj 2008 Årgång 41 SVERIGE Björn Andreassons klasssiska hembygge BA-7 flög för första gången i oktober 1958 i USA där Björn byggde det på friteden medan han arbetade hos Convair. Han tog med sig konstruktionen

Läs mer