RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990"

Transkript

1 Hos kan du li alit under eft tak VOLVO STA'NS BILLIGASTE BENSIN? 24 TIM OM OYGNET PA KONTO- OCH SEOELAUTOMA T BILTILLBEHOR TILL UGPRISER Varje vecka extraerbjudande OPPET: Mand-fred Uirdagar OFFICIELLT PROGRAM OSTGOTARALLVKLUBBARNA INBJUDER TILL ~' VOLVO ~, ~ RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY ,, W ~ *'P"'.. -~. ;;g::;)lzj $. JU. a. SERVICE del bas1a du kan ge din bil' For aku1a tel har vi OIREKTSERVICE Serverar dagligen LUNCH " KAFFE 2 valfria ratter samt a Ia carteratter Utfor REPARATIONER OMLAGGNINGAR BALANSERINGAR REPARATION AV IROCISUDOR ROSTSUDOR Byterdina skadade rutor utan forbestallning SOUKA IVAn. PROGRAM LOSER DINA FORSAKRINGS FRAGOR PA ETT BRA OCH BILLIGT SATT ~ IILUIIIYIN.. som lutr 16snlngen pa ell dine trensportproblem. IDE & LAYOUT: SVENSK IDROITSMEDIA, BORAS. TEL /TRYCK: TRYCKSERVICE I BORAS AB SPONSORER: ~ VOLVO ~~N#~ J~D~ Linkopings 1 Kommun HYDRO CtO Cirkel -for god smak. Gislaved Mobil

2 Katalysatoranpassade oljor som ger okat motorskydd och skonar var miljo. Redan 1986 presenterade Castrol som forsta foretag i Sverige katalysatoranpassade oljor for forbiittrad miljo. Castrol hade pa ett tidigt stadium forutsett spridningen av katalysatorer. En intensiv forskning under flera ar i Castfols laboratorier resulterade i en serie helt nya oljor anpassade for katalysatorer och samtidigt motande motorfabrikanternas a lira senaste smorjkrav. Dessa hogklassiga oljor har nu forbiittrats ytterligare. NU API SG Hittills har kraven gallt enligt klassifikationen API SF. Castrol har nu introducerat oljor som aven uppfyller de nya kraven API SG. Castrol motoroljor enligt API SG ger biittre slamkontroll - renare motor -och f6rbattrat ~ kydd mot slitage. KATALYSATOR ANPASSADE OLJOR Konventlonella motoroljor kan sakta men sakert satta ner katalysatorns kapacitet. Castrols forsknlngar har gett som resultat katalysatoranpassade oljor. Det ger en iirlig chans till friskare luft och renare milj6. Castro/ Castro! AB Box STOCKHOLM FormulaRS SW/50 ar en helsyntetisk olja med mycket goda egenskaper ocks:b nar motorn arbetar extra hiirt. Oljan du valjer bade sommar och vlnter vld husvagnskorning, motorvagskornlng och rally. Formula RS SW/ 50 har extremt goda ka/1- startsegenskaper. - FOr bensin e/ler diesel, med eller utan turbo, med eller utan katalysator. API SG/ CD. Castro/ GTX315W/40 och GTZ310W/30 ger utomordentl/g sm6rjning och renare motor. De ar de ratta o/jorna for ny eller gamma/ bil, bensln eller diesel, med e/ler utan turbo, med eller utan katalysator. API SG/ CD. ViirldsfOretag inom kraftgenerering ABB STAL - Skandinaviens ledande kraftgenereringsforetag och ABB Carbon har huvuddelen av sin verksamhet lokaliserad till Finspang, mitt i den ostgotska bergslagen, ca 3 mil fran Norrkoping. Turbinskoveltillverkningen finns i Ludvika och en serviceavdelning i Linkoping. Sedan den ingar ABB STAL i Asea Brown Boveri, ett av varldens ledande foretag inom elektrotekniken med en omsattning pa 100 miljarder kronor och anstallda i 140 lander. ABB STAL 6t220Fonspang ABB STALs produktprogram omfattar bl a angturbiner for industri, gasturbiner, kompletta kraftverk och kvalificerade servicetjanster/produkter. ABB Carbon utvecklar, konstruerar och marknadsfor PFBC-tekniken - den kompletta, rena forbranningstekniken. Gemensamma huvudavdelningar finns for: produktion, forskning och utveckling samt administration. ABB STAL har idag ca anstallda i Sverige varav ca tjansteman. Telelon0t Ettdotterbolagt>ll ASEA BROWN BOVERI 3

3 rn FINSPONGS 5.1. Astrom Ekedalsvagen 6- FINSPANG- Tel vx VERKSTADS AB DAGMOLLER Alit inom Hydrsulik Utf6r reparatloner och pibyggnader tllllaatbllar, tlppar och lastkranar. Ekedalsvagen 4 T I 185 OO FINSPANG 8. EL & DIESEL I iistergiitland AB LINKOPING: Vigfastgatan 8 Tel NORRKOPING: Fredriksdalsgatan 33 Tel BILELEKTRISU DIESEL ELEKTROVERKTYG BIWDIO FIRDSKRIVARE IUMATANLl66NIN6AR BILTELEFONER AB BOXHOLMS MUS LAGENHETER TILL SJALVKOSTNADSPRIS CENTRUMGATAN 8, BOXHOlM Exptid SABO FGRETAG VALKOMMEN Tavllngsledningen f"dr Rejmerallyt halsar valkommen till rallyt Vi minns med gladje f"drra airets hairda kamp mellan Per Eklund och Torbjom Edling, som inte avgjordes forriin sista strackan. Vi halsar publlk, forare, funktionarer valkommen till ett sommarfagert Ostergotland, dar vi bjuder pa 14 specialstrackor om tillsammans c:a 20 mll. En Uten uppmaning. Det 8.r mycket torrt i markerna, var f"drsiktig med elden och placera Er pa sakert avsta\nd fran vagen nir Ni titta pa f"drarnas framfart. TAVLINGSLEDNINGEN Ett stort tack till markagare, sponsorer, myndigheter, Linkopings kommun, alla forare och funktionarer som gor det mojllgt for oss att genomfora tavllngen. TAVLINGSLEDNINGEN FINSPANGS ALLMEKANO AB Box 2, Lotorp Telefon Telefax PRECITIONSBEARBETN I NG I MODERNA CNC-MASKINER 4 5

4 6 halda rally l!omputer-e Tillverkare och distributor: Garphyttan Haldex Garphyttan Haldex AB, Box 250, Halmstad, Tel Nvsr NOIIDISKA VAIIME SANA RORINSTALLATIONER HOS OSS VlLJER DU SJlLV DIN BOENDESTANDARD likad valfrihet hos hyresbostader ORGANISATIONSKOMMITTE: Ordforande Soren Johansson, Linghem Sivert Lindqvist, N orrkoping Ake Olsson. Kimstad Staffan Jonsson, FinspAng Jan Skullman, Linkoping Lennart Andersson. Skanninge Sven-Ertk Johansson, Soderkoping TAVLINGSLEDNING: Tavlingsledare: Tavlingsled. bitr. Tavlingssekr. Tavlingskassor Banchefer Sakerhetschef Sakerhetsch. bitr. Chefstekniker Cheftekn.bitr. Presschef Rallyts adress Rallyts postgiro Jan Skullman Magnus Bjorkholm Sivert Lindqvist Ake Olsson Gunnar Larsson, Runo Iwung Hcikan Nilsson Kj ell Edelonn Kj ell Karlsson Sven-Erik Johansson Stanley Thiman Staffan Jonsson REJMERALLYf Box NORRK6PING REJMERALLYf TELEFON UNDER TAVLINGEN JURY: F6rbundsdomare och ordforande F6rbundstekniker Jan Ribnert, Skovde Bj6rn Annerstedt, Norsborg REJMERALL YT arrangeras av Bomolms MK, Finspangs MK., Llnk6plngs MS, MK Scandia, MSK Kvarnvlngarna, Norrk6plngs MK.,SMK. Motala, SMK Ostg6ta, Vistar Osterg6tlands MK samt. Ostgyllen RC, l fu116verensstimmelse med FISA s lntematlonella, SBF s natlonella reglementen samt denna lnbjudan och ev. tlllkommande PM. 6 7

5 PANNBYTEN REPARATIONER INSTALLA TIONER SERVICE FINSPANGSVAGEN NORRKOPING TEL: BILTEL B Hiir finns alit for bygget Hiir finns fackkunskap Hiir!inns ideer och goda rid Hiir finns finlnsierings - miijligheter I r:==?1 BEIJER Exportgetan42- Norrkoping LJ) byggmaterlal Tei , Cihancr9fy{om$ fid PLACERINGSRADGIVNING Vardepapper & Kapital FASTIGHETSMAKLERI Foretag & lndustrifastigheter LINDOVAGEN NORRKOPING TEL , LASTBILCENTRALEN Levertorpsv. 1, Box FinspAng (pa industriomr.) ALLT FOR FLYTTNINGEN Bohags- o. Kontorsflyttningar Magasinering, Snabba transporter Sjalvflyttning MEKANO BILSERVICE Vi har Sun motortest och rullande landsvag for felsokning. Topplocksren med Mira. Hallevadsgatan 19, Tel NYASERIE-M =~atax=pcc= Tradgardsgatan 27. Tel

6 Ostergotlands bredaste sortiment av hydraulslang och kopplingar Moderna motorer behover kvalitetsolja! OK Super Syntetic 5W /40 ar en helsyntetisk aret runt-olja. Vintertid ger den problemfria kallstarter anda ned till -50, sommartid ta.j. oljan hog belastnirig under hoga temperaturer. OK Super Syntetic har fatt manga lovord av vara rallyteam, som anvant oljan under Rally-SM de senaste tva sasongerna. Vare sig du kor med bensin eller diesel. med eller utan katalytisk avgasrening, ger OK Super Syntetic ett hogklassigt smorjresultat som minimerar motorslitaget. OK Super Syntetic finns i 1-litersflaskor och 4-liters dunkar. Kragrbrskopplingar Stalror Kulventiler Metallslang Skarringskopplingar Snabbkopplingar Kompensatorer m.m. Vi kan aven erbjuda systemlosningar, konstruktion. Montage och Service av hydraulanlaggningar VALKOMMEN TILL...5LANG..5NABBEN Tel Telefax Dynamovagen 7, Box MOT ALA 10 11

7 Vi finns nara Dig! Studieforbundet Vuxenskolan (SV) ar en sjalvstandig och demokratiskt uppbyggd riksomfattande organisation, som bedriver studie-, bildnings- och kulturverksamhet. Vi erbjuder verksamhet inom bl.a. miljo- och friskvard, samhalle, hantverk, handikappomradet, internationella fragor. 2\ing oss! Viii du ha varmvahen pi landetl Da ska du ringa och bestalla nu, niir vi installerar varmvattenberedare extra formanligt. Vi hjalper dig ocksa med rad och tips om vilken typ och storlek pa varmvattenberedare som passar ditt hus. Ring oss och fraga. comfort butik/in.ttallation/feorviceo Ander.ton cl Baggman FINSPANG Sjomansangsvagen 10. Tel _j bppet: vard rd stangt l(ijtflfl!/( fjij/ ~ Vi fasadrenoverar alit avera/it Putsningsarbeten Murningsarbeten H ogtryckstvattn i ng Ti llaggsisoleri ng STOCKHOLMSVAGEN 16, NORRKOPING Norsholm

8 VlnGROf/1/TEn ALLT FOR HEMBRYGGAREN, NYGATAN 79 BUTIKEN SOM HAR ALL T!! ca 50 olika vinsatser for alia smakinriktningar 15 olika olsatser 160 olika essenser Aktivt kol av absolut basta kvalitet Tillbehor och jaskarl Barartiklar samt frascha olglas KARSTORPS KVARN Borje Johansson Legorensning Betning Malning Tel , NORRKOPING Systembolagets storsta KONKURRENT!!!! Vi ar aven stora pa POSTORDER!! Ring sa skickar vi en postorderka t alog. ORDERTELEFON Box 2322, Norrkoping HBTJiLLMO TRAVAROR Labbetorp, T JALLMO Tel bost. TRAVAROR BYGGNADSMATERIAL till LAGPRIS Legosagning o. hyvling mottages CORSA 1600 GRUPP A GM Eurosport bar utvecklat en vinnare i byggsats! Ett Ar harman agnat At utveckling och tester. Resultatet har blivit smatt sensationellt, bilen gar fantastiskt bra. Det allra basta iir att man!atit tillverka alia delar i en storre serie och erbjuder en komplett sats med alia delar som behovs for att bygga en riktig rallybil till ratt pris, utprovad och klar. ~ ~,~~-~? ~- ~ - ~ /..,. '.!:~ Motorutvecklingen har vi gjort pa ENEM och vi ar ocksa Aterforsaljare for satsema i Skandinavien. ~ Om du ar intresserad, skriv eller ring till oss sa skickar vi information om vad som ingar i satsen och ~NE.M hur du bar dig At for att bygga en vinnarbil. &iiiij Box 168, Sal1sj0-Boo Tel Fax NORRKOPINGS PARKETTLAGGNING Erikslundsplan 9 Roger Leijon SLIPNING o. PLASTBEHANDLING AVPARKETTO. TRAGOLV Telefon Biltel: TV AKOMPONENTLACKERING POLERING o. V AXNING STRIPES mont. AVEN PLATARBETEN Rydsattersvagen, Linkoping 14 15

9 "Var god tag for besked." Ring oss sa fir du raka. besked om varfor du ska va!ja en Macintoshlosning med Apple Center - Gothia Adb AB som leverantor. Vi ar din narmaste spedalist pa Macintosh persondatorer. Lat oss fa presentera vad kombinationen Madntosh och Apple Center kan gora for dig - bade i ord och handling. Manga lovar runt men hal.ler tunt! Vi har en av Sveriges storsta Macintoshutstallningar, med alit fran srrul textbehandlingssytem till avancerade Ethernet- och Novell-natverk med Macintosh, VAX och PC, dar visar vi hur just din losning ser ut. Ring och boka tid for ett bes6k nu! Valkommen till ditt nannaste Apple Center. TIDSPLAN 1 :a bil START Stora Torget Linkoping MK Scandia ss 1 Hertzstrackan Tjejgruppen ss 2 BPA M~leristrackan 6stergyllen RC ss 3 Linkopings Transports specialstracka MSK Kvarnvingarna ss 4 Spendrupsstrackan V 6stergotland MK ss 5 Tavlingsservice/Tankservice V 6stergotland MK ss 6 Rank-Xerox strackan MK Scandia UPPEHALL LINKOPING, REJMES OMSTART REJMES ss 7 Volvostrackan Finsp~ngs MS ss 8 Sandbolagetsstrackan Norrkopings MK ss 9 Domangrusstrackan SMK Ostgota/NMK SS10 Billjudetstrackan Norrkoping MK ss 11 6stgota Enskilda Bankstrackan Norrkoping MK/FMS SS12 Volvia strackan SMK Motala ss 13 Mobilstrackan SMK Motala SS14 Hotell Ekoxenstrackan Linkopings MS MAL REJMES LINKOPING Apple Center Gothia Adb AB G:a TannefOfSV~en 39 Box?IJ LinkOping!eh 01.} fax: 01.} Ki!p din Maclnlrub av ell aulltoristtral Apple Cmllrr. Din garrml1 fiir ltvalll«, -""Via, Ulblldnlng ocb support... ilorrn brrll QJii tllluarr!\ard Valkommen till eo' traditionsrik giistgivaregard med god mat. Hotell - Cafeteria - Tradgardsser vering - Festlokaler - Luncher - Bestallningar Konferenser - Festvaning - Fullstiindiga rattigheter Tel Hu sbyviigen 4- Borensberg 16 17

10 Mazda oom I STALLNING SM I RALLY 1990 Tavling 1 Bergslagsrallyt Tavling 2 Umea Klubbarna Tavling 3 South Swedish Rally Tavling 4 Varmland Runt KLASS: Grupp A cc PLAC FtjRARE KLUBB BIL.!.!.!_.!.!.!... _!;' v -".!_!.!.! :!!!! TOTALT " " " I BjOr n Johansson MSK Kvarnvingar Opel K Harry Joki SHK Sala Peugeot ' Fredrik Skoghag Huddinge HK Suzuki CTI Kjell Olofsson Kullings MS Nissan S Bo Cranfors SKK SOdermanla Toyota Co I Ce1110ni Ohl sson Team Skoga&karn Citroen AX Hats Karlsson Siiffle MC Opel K Jan Bjtlre SMK SOdermanlan VW Golf ' " Tony Casslander Huddinge HK Toyota Kjell Melin Kila HK Honda C BjOrn Blomqvi& t Huddinge 11K vw Golf " Per Svan Bo r lllnge MK Opel K Stefun Wahlin Norrahammars HK Citroen I " Per-Arne Ljung Hofors HS Opel K Bj6rn Gustafsson Hantnge MK Suzuki Ande r s Jansson Katrineholmti MK Mazda ' Magnus Gustavsson Skepptuna HK Citroen nx HAkan WiBti Fagcrsta HK VW Golf Kj ell Karlsson Stockholms BK Toyota Pierre Andersson Kvarnvingarna Suzuki 12 Roger Berglund Team Sk.ogsilknrn VW Golf ' 12 ' 12 Ande r s WHnn liorhinge HX Citroen 3 8 II.II I Nya Mazda 323 KombiSedan. Cirkapris kr (1,8i 16 DOHC). Kostn. for lokal utr. och frakt kan tillkomma. Bilen pa bilden iir extrautrustad. KLASS Grupp A 2000 cc N ya Mazda 323 KombiSedan. Valj mellan 1,3i, 1,6i 18 P 0 Persson Kolsva HS Mazda 323 eller 1,8i 16 DOHC med 131 hk. Klas Tenmark Gll t eborgs HF Lancia Delta Bredare och tuffare. Med utrymmen och komfort 20 Nicklas Persson Storfors HK AUDI 80 Q PLAC FORARE KLUBB BIL.!.!.!_.!!.!!;'.:::... -".!_ ~!ill TOTALT I Per Eklund HK Team Westom LANCIA l3, ,5 2 Hats Jonsson Forshsga HC Toyota C Tomas Jansson Kalmar HK AUDI 90 Q Torbjllrn Edling SHK UppsalA Mazda ' 12 ' 34 5 Bror Danie l sson Arj.i!lngs HK Mazda Peter Friberg Ludvik.a HS AUOI C 13, ,5 ' 7 Leif Asterhag Huddinge HK Toyota C Gll ran Fredrik.sson MK Ratten AUDI C Q Steve Olofsson Hofors HS Mazda T Robert Johansson Ljusdals RC Mazda 323 S-0 Walfridsson HK Rat t en Audi 90 Q ' ' 12 Jonny Zander SHK Vhted.s AUDI 90 Q ' Jerry Ahlin HK Team Westom AUDI 90 Q 14 Sten Erik Eriksson SHK Su ndsvall AUDI Q Anders Nilsson SHK Arboga Audi 80 Q B G BergstrOm SMK HOrby Hs:tda 323 Matti Suld Ostha111mars HK Mazda 323 GOran Nys trllm SHK SOderha111n Mazda 323 utbver det vanliga. Conny Lundqvist Skepptuna HK Lancia Delta Ulf Sjllstrllm Vansbro HK Ford Sierra Fiirgerna ar nya. Designen ar masterlig. 70% av karossen ar galvaniserad. KLASS Grupp N Och sjalvfallet ars Mazdagarantier med PLAC FORARE KLUBB BIL.!.!.!_.!!.!!;'.:::... -".!_ :!!!...!ill lofte om bl a problemfria mil. TOTALT 1 SO r en Nilsson Kils HK Mitsubishi En bi l ska man uppleva. Inte lasa om.,i 2 Kenneth Bilcklund Vsra HK Mazda Ove Ol ofssson SHK Eda Lancia Sa valkommen in och provkor. 4 Piir Alm Films HK Suzuki GTI Anders SOderberg Botkyrka HK Suzuki GTI Bransledeklaration bland. korn: 0,66 (1,3i)- 0,83 Kjell Friberg Stockholms BK Suzuki GTI (1,8i DOHC) llmil. Kostn mil kr. ' 7 Christ i an Johansson Skepptuna MK Mazda Arne Gllthe Glivle RRC Suzuki GTI 12 ' mazca (890701). 9 Roger Ohlsson LuleA MS Suzuki GTI Jan Henriksson Stockhol111s BK Suzuki GTI II Tomas And ersson Nora MK Mazda Thomas R5dstrllm V.ilnnils HK Toyota C 19 ' ' Eric Johansson Ludvika MS Golf Ola StrOmbe rg Nora HK Lancia ~ FINSPANGS (IIJ Ui lifltt;1i1;1fj :JMAZIM!; Nils Flygare SMK Hedemora Opel K GSI Ande r s KilllstrOm Karlstads MC Lancia Cl emens Andersson Ludvika MS Opel K BILMARKNAD.. Anders Nystedt Tliby HK Suzuki GTI C:llran LindstrOa Huddinge HK Mazda ALB ACKSVA GE N MJ0LBY Toonbv h i OIJ Tony Bergdahl Kils MK Alfa Romeo 8 3 II TEL I 19

11 II FEVCEO~ TALBOT ~ f.1 TRADITION KVALITET FRRSSES IILTJiiDST Rl 180 ar Service, reparationer Reservdelar iven andra mirken o. Tornby Gottorpsg. 8, Linkbping Tel. vx Viilkomna! REIJMYRE G LASBRUK AB , GLASBLASNING SHOPPING 20 21

12 Utmanaren! Valkommen till LinkOping Nya Cirkel Snabbkaffe ar gjort pa de basta av kaffesorter. Med smak och arom som gor varje kaffestund till en hogtid. Koper du Cirkel Snabbkaffe i 200 g glasburk far du ut ca 100 koppar. Linkopings Kommun Cirkel Snabbkaffe. Prisvart. ~Cirkel 22 23

13 Radio OstergOtland Radio bstergotland sander direkt fran R EJ ME rallyt. Resultat och information, dessutom intervjuer och referat ute pa banan. JACOBS BILDELAR AB Tel , LINKOPING ANTRAMS BILTILLBEHOR AB Tel FINSPANG 1. Okad trafiksakerhet 2. Kortare bromsstracka 3. Battre komfort 4. Battre styregenskaper 5. Sakrare vaghallning Aterforsaljare i Ostergotland: Gabrier KING OF THE ROAD NORDGRENS BILDELAR OCH VERKTYGS AB Tel LINKOPING DELMAN BILDELAR AB Tel MJOLBY Ratta in foljande frekvenser: 99,9 Mhz i Linkoping 94,8 Mhz i Norrkoping 101,2 Mhz i Mota Ia 103,6 Mhz i Kisa 103,9 Mhz i Valdemarsvik Tamed radion uti skogen, folj REJME-Rallyt i din.. egen /okalradio, Radio Ostergotland. 25

14 FI\BRIKS >C< DElONG T n IMPORTGATAN 37 Belong- och Betongoumoning BesUillningstelefon STE Kontor KVALITET FRAN CARPEX Mer an karosseridelar till 300 bllmodeller. s BILLACKER THALACKER INDUSTRIFARGER Linkoping Norrkoping f' \',, l Sommarkortet, flk tvfl mflnader betala for en! Galler alia mflnadskort under juli-augusti. ST-NR KLASS FbRARE I KARTLASARE STARTLISTOR A-A3 HARRY JOKI I INGEMAR KARLSSON ~aa l are : PEOOEOT TPLBOT SPORT 2 A-A4 ihof;bjbrn EDLING I CHRISTER GoRANSSON ~a.ll are : KAZDA TEAM SIOEN 3 A-A2 KJELL DLOFSSON I BENGT OLOFSSON ~a.h are : NISSAN RALLY TEA/1 SIEDEN 4 A-A4 MATS jqnsson i LARS BACKMAN ~aa l are : TOYOTA TEAM SIEilEN 5 A-A4 STEVE Ol.OFSSON I STEFAN ERIKSSON 6 A-A4 PER EKLUND I JAN-OLOF BOHLiN ~ aa l are : CLARION TEAI1 Erntl'E 7 A-A4 BROR DANIELSSON I 8 A-N4 SoREN NILSSON I PER-OVE PERSSON ~aa lare : 11ITSUBISHI RALLIART SIEilEN c; A-A4 THOMAS JANSSON I INGEMAR ALDERSTEDT ~ aa l are : TEAI1 V.A.S SWEDEN 10 A-A3 MATS f<arlsson I GoRAN SJoKVIST ~aalar e : IFEL TEAI1 Sl llen ll A-A4 PETEF: FrUBERG I ANDERS DAVIDSSON 12 A-A3 JAN BJbRE I ROINE HASSELBERG ~aa lare : W t«jtorsport SVERISE 13 A-A2 PER ARNE LJUNG I MARKKU KANGAS ~aal are : IFEL TEAI1 SIEilEN 14 A-A3 BJoRN 'N' JOHANSSON I ANDERS OLSSON ~aa l are : IFEL TEAI1 SWEDEN ~aa l are li...vsjii 15 A-A3 BJoRN BLOMQV IST I PER ARNE SAAV : I1AC T!Xl.S Rfi:INS, 16 A-A4 LEIF ASTERHAG I JAN PETERSSON ~aal are : TOYOTA TEA/1 SIEilEN 1i A-A4 S-0 WALFRIDSSON I ~aalare : TEA/1 V.A.G SVERISE ~aalare : Hl66I'1ARK It SiiNER, A AMTERVIK 18 A-A4 GoRAN FREDRIKSSON I V: 19 A-A4 CLAS FREDRIKSSON i ~lare : Kl.tl.A BIL AB, HANINSE 20 A-A4 KLAS TENMARK I BENGT BENGTSSON ~aalare : TEXLA INDUSTRI AB KLUBB SMf( SALA SMK UPPSALA KULLINGS MS FORSHAGA MC ost9otatratikenu BIL. PEUGEOT 309 GTi MAZDA 323 T 4WD NISSAN SUNNY GT TOYOTA C. GT4 HOFORS MS MAZDA 323 4WD MK TEAM WESTOM LANCIA DELTA I. ARJANGS MK KILS MK KALMAR MK SAFFLE MC MAZDA 323 4WD MITSUBISHI VR4 AUDI 90 QUATTRO OPEL K GSi 16V LUDVIKA MS AUDI QUATTRO C SMK SbDERMANLAND VW GOLF 16V HOFORS MS MSK KVARNVING. OPEL CORSA OF'EL K GSi 16V HUDDINGE MK VW GOLF GTi 16V HUDDINGE MK MK RATTEN MK RATTEN HUDDINGE MK GoTEBORGS MF TOYOTA GT FOUR AUDI QUATTRO AUDI QUATTRO MAZDA 323 T 4WD LANCIA D. INT

15 Nu kan Du aven llka lanstllg - samma taxa som pll bussen ost9otatratikenu ST-NR KLASS FoRARE I KARTLASARE KLUBB BIL 28 Nar det hettar till i motorn. Temperaturen i en motor kan drivas upp anda till295 oc vid hard korning. Sara helsyntetisk olja smorjer effektivt under sadana form.iianden. Tester visar att Mobil 1 smorjer och skyddar de vitala delarna i motorn battre an konventionella motoroljor. Aven med tung last, vid hog a hastigheter och under lfmga korningar. D Tel Det galler ocksa turboladdade motorer. Mobil1 bry1s inte ned eller bildar belaggningar pa samma salt som konventionella motoroljor. Mobil 1 kostar lite mer men ger mycket hogre driftssakerhet. Darfor valjer fler och fler den sakra sidan. 21 A-A3 PER SVAN I JAN SVANSTRiiM Anaal are : IJ'El TEAll SIEDEN A-A3 A-A4 MIKAEL LINDQVIST I MATS LINDQVIST HENRIK MORIN I THOMAS HALLBERG 24 A-A4 JERRY AHLIN I URBAN KARLSSON Anaalare : TEAI1 AI-LINSKY 25 A-A4 26 A-A3 ROGER JONSSON I JAN LARSSON ANDERS LUNDIN I BJoRN GUSTAVSSON Anaalare :!J< t()t~t 29 A-A4 ROGER iihman I HANS-OLOF WILEN Anaalare : PROFFS PA KAAOSS - SALA KAROSS 30 A-A3 MAGNUS GUSTAVSSON I GiiRAN JANSSON A-A3 A-A4 BOSSI NG KARLSSON I GoRAN ERICSSON KENNETH THOMASSON I Anaalare :!J< t()t~t 31 A-A2 GERT BLOMQUIST I Anaalare : SVENSK BILSPOOT KIHill.T AB 32 A-N4 KENNETH BACKLUND I LENNART SANDBERG Anaalare : SilEO ISH JLtHOO RALlY TEAll 33 A-A2 BOSSE GRANFORS I DAN SAMUEL SON 34 A-A3 KENNETH JOHANSSON I PER-ERIK ANDERSSON 35 A-A4 KARL-JOHAN LoVGREN I ROGER PETTERSSON Anaalare : KJELLES 6Uit1ISERVICE AB, SPMIJA 36 A-N4 OVE OLOFSSON I HANS ERIKSSON Anaalare : TEAI1 HYRIIASKit R AB, ARVIKA 37 A-A4 BENGT THORSELL I PERCY ASENLUND 38 A-N4 THOMAS RADSTRoM I JoRGEN SKALLMAN Anaalare : SIIEIIISH J~IOO RALLY TEAll 39 A-A4 P-0 FiO;;::snN I P-E OLSSON Anaalare : KiiPitfiS BIL TEKNIK 40 A-A4 ULF SJoSTRoM I ROYNE KARLSSON Anaalare : BOBE PI..AST AB, VANSBRO 41 A-NAT STEN-ERIK ERIKSSON I 42 A-N4 ERIK JOHANSSON I BJoRN LI NDBERG Anaalare : TEAI1 VW t()t~t 43 A-NAT MATS PERSSON I L G LARSSON Anaalare : TEAI1 tn.s()(na BORLANGE rlf< OPEL K GSi 16V SMK ostgota VW GOLF GTi 16V NORRBOTTENS MS SUBARU RX TURBO MK TEAM WESTOM AUDI 90 QUATTRO NORRKiiF'INGS MK MAZDA 323 T 4WD. MK RIMO CITROEN BX 16V Ll Nf(oP I NGS MS MK RATTEN SMK SALA SKEPPTUNA MK MK SAVSJo PEUGEOT 205 GT1 MAZDA 323 T 4WD MAZDA 323 4WD CITROEN BX 16V OPEL KAT-CORSA VARA MK MAZDA 323 SMr; SoDERMANLAND TOYOTA C GTi 16 NORRKoPINGS MK VW GOLF GTi II SMK TIERP MAZDA 323 T 4X4 SMK EDA SKARA MK VANNAS MK KOLSVA MS VANSBRO MK SMK SUNDSVALL LUDVIKA MS SMK KARLSKOGA LANCIA INT. 16V MAZDA 323 T 4WD TOYOTA CEL. GT4 MAZDA 323 4WD FORD SIERRA FORD ESCORT VW GOLF G60 OPEL ASCONA 29

16 BT Hanteringssystem BT LIFTERS Gaffellyftvagnar Laglyfttruckar Led- o. akstaplare Skjutstativtruckar BOLLNAS Terminaltraktorer KALMAR KLMV Truckar CLARK Gaffeltruckar INGERSOLL-RAND Kompressorer TENNANT Sop- o. Skurmaskiner AURAMO Tillsatsaggregat Ak med rabatt! Hafte med 10 biljetter vuxen 80 kr, barn 40 kr ostgotatratikenu ST-NR KLASS FoRARE I KARTLASARE KLUBB BIL Kop rental leasing korttidshyra Utbyggd serviceorganisation Svarvning Frasning Steil- o. Aluminiumsvetsning * Maskinkonstruktioner Maskin- o. lndustrireparationer * Pneumatik o. Hydraulik installationer-reparationer 30 5 ~Automation Tel Kungsgatan 59, Norrkoping BT Svenska AB , , Fa ltservice vaxel :1 ~ ~'f"411.. I 'I ".' :: " "" HA INTE FOR BRATTOM NAR DU SKALL VALJA. VAD? MAKLARE FORSTAS! VALJ OSS! VI TAR BARA BETALT FOR RESULTAT Alia slag av affarer, stora som sma, formedlas. I ~ I nbbn4j&h,/umz pitalstorget 1, Linkoping. I Tel. 013/ ~ 44 A-N4 BERNDT CARLSSON I ANDERS ToRNSTRoM LINKoPINGS MS MAZDA 323 4WD An alare : HAKAN Sl.tiDVALL BIL AB, LI NKOPING 45 A- N ~ ARNE GdTHE I JoRGEN SPERL An.alare : 6RIPEN HUSBILAR, 6AVLE GAVLE RRC MITSUBISHI G. T 4b A-N4 CHRISTIAN JOHANSSON I ROGER JANSSON SKEPPTUNA MK MAZDA 323 T 4WD An11alare : TEAI1 KJELLES 61J111SERVICE, SPANGA -+7 A-NAT THOMAS RUNDH I NORRKbPINGS MK OPEL ASCONA 48 A-N4 GbRAN LINDSTRoM I STEN MAGNUSSON HUDD I NGE Mt< MAZDA 323 4WD An.alare : GILLETTE, HAGERSTEN 49 A-NA! NILS-ERH< AXELSSON i BENGT SUNDEBORN YORE Mf< OPEL KADETT An.al are : JAKA RAC I N6, HOVI'IANT!JlP 5C A-NAT EDDIE HoRBING I KENNETfi HOLM DEGERFORS RC OPEL ASCONA An.alare : RIKSBY66EN I OREBRO "".Jl A-NAT ANDERS JONSSON I LARS NILSSON ALVSBYNS MS OPEL ASCONA B An.alare : AB ALVSBYIUS 52 A-A! CEMONI OHLSSON I GoRAN PETTERSSON TEAM SKOGSAKARNA CITROEN AX SP. An.alare : IW'PY RENTAL RALLY TEAl'!, TRANAS 53 A-NAT StiREN HOLLSTEIN I MICHAEL SANDSTRoM SMK NWoP!NG OPEL ASCONA B An.al are : BETTNA RALLY TEAI1 54 A-NAT GtiRAN ANDERSSON I PAR JOHANSSON SMK VINGAKER OPEL ASCONA 55 A-A! FREDRIK SKOGHAG I MATS LARSSON TABY Mf( SUZUKI GTi An.alare : STOCKSl.Ml'S SUZLJ<I RALLY TEAI1 56 A-NAT KEtiT KARLSSON I FJARAS MK VOLVO A-NAT M H<AEL NILSSON I JAN OHLSTRiiM RASBO MK VW GOLF 1600 An.alare : I.FPSALA BY66 OCH FASAD I 60 A-NAT LARS L!NDQVIST I KJELL BYRSTRAND HUDDINGE MK OPEL ASCONA A-NAT A-NAT YVONNE HULTGREN I ANITA JANSSON MORGAN CARLSSON KJELL ANDERSSON SAFFLE MC VANSBRO MK VOLVO 242 OPEL ASCONA An.alare : SPANGA BILCENTRUt1 AB 61 A-NAT REN~ PETTERSSON I HENRY LILJESSON Ll NKoP I NGS MS VW GOLF An.al are : LltfCiiPING HAKAN Sl.MlVALL BIL AB, 62 A - f~at STEFAN AXELSSON I BJoRN FRANKERT SAFFLE MC OPEL ASCONA An.alare : KEtH:TH'S 110TOO, l'litala 63 A-NAT JAN ANDERSSON I BOTKYRKA MK VW GOLF 64 A-NAT BO KARLSSON I JAN KARLSSON WAXJii MS OPEL MANTA An.alare : TEAI1 ITCH! BAN, VAXJii 65 A-A3 JAN WESTLUND I LARS JANSSON MK KOPPARBERG OPEL KADETT GSi An.alare : TAGES IWIDSitJS - BANJOO f RR6ARD 31

17 Sidra till en battre miljo- ilk kollektivt! ost 9 otatratikenu --- BBS t;p i?s = ST-NR KLASS FiiRARE I KARTLASARE KLUBB BIL 66 A-A2 AKE CARLSSON I JAN-OLOF ANDERSSON SMK ostgota VW GOLF GTi ~aal are : 5VEPROl AB - UNI L ll.joo, NOORKiiP INS 67 A-NAT KIM SEVIUS I SUSANNE HULTGREN AMALS MK VOLVO A-NAT URBAN ERIKSSON I BENGT -AKE s.jolund STUGUNS MK OPEL ASCONA B ~aalare : SHINY AB, BISP6ARDEN 69 A-NAT ROGER WENNERSTRAND I like SKARFALT MK TEAM WESTOM VOLVO 242 ~aalare : TLIUliN o 11ASKINTEKNIK, tmber6 70 A-A3 PER ARNE FALL~N I STAFFAN LARSSON LAXA MK VW GOLF 71 A-N4 STEFAN JAGERHULT I MATS JAGERHULT VALLENTUNA MK MAZDA 323 T 4WD ~aalare : TEBA BY66 t. AL.LSERVICE 72 A-NAT KRISTER GUNNARSSON I LARS-IlKE CARLSSON NORRKoPINGS MK OPEL ASCONA B 73 A-NAT JAN-ERIK YDREFALK I JAN ANDERVRET LAXII MK VOLVO 242 ~aal are : LAXA FRAKT 74 A-NAT LARS-OVE FALK I LARS THOMSEN SMK ARBOGA FORD ESCORT ~aalare : sa..v o TAK i fw..lstahait1ar 75 A-A3 KJELL HANSSON I PIERRE TRAST GNESTA MK VW GOLF GTi 16V ~aal are : COCA Cll.A COif'ANY SII:DEN 76 A-NAT ANDERS SUNNERBERG I JOHAN PETERSON NORRKiiPINGS MK OPEL ASCONA 77 A-N4 TOMAS ANDERSSON I MARIE PETTERSSON NORA MK MAZDA 323 4WD 78 A-NAT MIKAEL AHMAN I TOMAS AHMAN ALMUNGE MK VW GOLF 79 A-A3 TOMAS MATTSSON I JOHAN MAGNUSSON MK TEAM WESTDM VW GOLF GTi 80 A-N4 GoRAN lindberg I KENNETH lindberg SMK NYKoPING MITSUBISHI VR4 81 A-NAT HIIKAN JOHANSSON I ULF NILSSON ATVIDABERGS MK FORD ESCORT 82 A-NAT MIKAEL OSCARSSON I JOHAN OSCARSSON SMK SoDERMANLAND FORD ESCORT MK2 ~aalare : I[JTOOCENTRALEN I ESKILST\JNA AB 83 A-NAT RUBEN DAVIDSSON I CHRISTER ohrman V. ostergotl. MK VOLVO A-NAT LE NART HESSEL I TOMMY FRANSSON SMK Ef;SJo OPEL ASCONA B ~aalare : PRIVATPLACERINS AB, EKSJo 85 A-NAT TOMMY ANDERSSON I GUNNAR NILSSON V. ostergtitl. MK VW GOLF ~aalare : Ti\VLIN6SSERVICE, ~INGE 86 A-NAT KARL-ERIK HoGBERG I JOACIM WIDERSTRi:iM NORRKiiPINGS MK OPEL ASCONA 87 A-NAT HANS DtiLERUD I JENS BRANDEL MK TEAM WESTOM VOLVO A-NAT BENGT OLSSON I ANDERS KANON JAMTLANDS MK OPEL ASCONA ~aalare : TEAI1 BEN6ANS I[JTOO, OSTERSOOI = I 89 A-NAT MIKAEL HEELG:: -' CLAES JOHANSSON LINKiiPINGS MS FORD ESCORT ~aalare : VItflANDLAR'N VIDEO, LIN<iiPINS 90 A-A3 JAN like JOHANSSON I JOACHIM GUSTAVSSON KARLSKRONA AK VW GOLF 6Ti ~aal are : 6ll.l.ABO DID(FYND, TlllSAS BOX926 o 60119NORRKOPI NG o TEL.Oll

18 BILKOMPANIET AB Vulkang. 12 NorrkOping , ~ 90-talets bilalliir! ~ Suzuki GTi 790 kg krut Fortur till bostadsratt 10 SVEN ALMEVIK BIL AB LinkOping Egentligen borde alia bospara - torr eller sen are i:ir del alltid nagon i familjen som be hover en bostad. Eller hur... Gain pa Sparbanken och an mal dig till RiksBoSpar. Spara 100 kronor i manaden och du far information om nya bostadsprojekt direkt hem i brevladan. RiksBoSpar... heter Riksbyggens och Sparbankernas gemensamma bosparande. RiksBoSpar ger tartur till de bostadsratter Riksbyggen bygger- li:igenheter, radhus och vii lor. Dessutom... far du som ar mellan 16 och 25 ar 3% skattefri bonusranta. P-bekymmer? Ta bussen! ST -NR f,lass FoRARE I KARTLASARE 91 A-NAT JAN BONNEVIER I LARS WALLENTINSSON 92 A-NAT LARS ISRAELSSON I STAi't'AN BRANDT 93,HlAT lflaal are : BJi:iRBO BIL AB C.-iRISiER NYSTRA~lD I HAro;iN JOHANSSON 94 A-NAT MAGNUS HENRIKSSON I CHRISTER HENRIKSSON 95 A-NAT TGt1AS PERSSON I STEFAN GRYVH( 96 A-A3 lflaalare : CENTRALLACK i LINKoPING AB PETER JOHA~~SSON I ROLAND JOHANSSON 97 A-A4 JAN l.hidberg I 9S A-A2 lflaalare : ADVANTAGE EUF:DPE, KOPPARBERS JOAr.:J M Ef<SIRoM I TOMAS STRAAN 99 A-A2 JOHNNY ERICSSON I STEN MAGNUSSON lflaalare : PIMER SVENSKA EL AB (H) A- NAT TOMMY ANDERSSON I LEI F AHLIN (; i A-NAT r1a TS LUNDHOLM I Gbr;AN LUNDHOLM 02 A-NAT JOHAN NELSON I ANDERS BRAT lflaalare :!Sil_ERING o PLAT AB, VETLANDA 103 A-NAT ROLAND WhLi..Gh / BO BEHGQUIST 1A A-NAT OVE ANDERSSON I THOMAS JOHANSSON lflaalare : 6llt1IVERI<STA'N, L!N<iiPING 105 A- A! BJoRN GUSTAFSSON I MATS RADMAN 106 A-~l3 CLEMENS ANi)ERSSON I RAYMOND ERI KSSON lflaalare : TEAM JE: s, t1arsta 107 A-N1 PAR ALM I GtiRAN LENNARTSSON lflaalare : FILI'IS RALLYTEAM 108 A-A! TONY GASSLANDER I D 109 A-N4 ROLF UHR I StiREN SUNDSTRoM 110 A-N1 111 A-A1 112 A- Ni 113 A-A4 114 A-N1 KLUBB ostgotatratikenu BIL NORRKtiPINGS MK VOLVO 240 VANSBRO MK OPEL ASCONA KATRINEHOLMS MK SMK LINDE MSK I<VARNV!NG. KATRiNEHOLMS Ml< MK KOPPARBERG BORAS MK HUDDINGE MK TEAM SKOGSAKARNA TJUST MK S I LVERDALENS ~1SK SMK KUNGStiR ATVIDABERGS MK HANINGE MK LUDVIKA MS FILMS ~1K OPEL. KADETT GTE OPEL ASCONA B OPEL ASCONA VW GOLF i6v MAZDA 323 T 4WD NISSAN S 16 TC PEUGEOT 205 GTi OPEL MANTA OPEL ASCONA OPEL ASCONA VOLVO 343 OPEL ASCONA SUZUKI 1,3 GTi OPEL K GSi 16V SUZUKI GTi I Cl< LARSSON HUDD I NGE MK NORRKtiP I NGS MK TOYOTA STARLET SAAB 9000 T16 Ana.ilare : TEtttt BBS OCl TRADitll AB, tmrkopin6 ANDERS SoDERBERG i LEIF NELGARD BOTI<YRI<A MK SUZUKI GTi lfl.alare : TEAM SECIJUCAR, BALSTA fb,- t AF:LSSON I GoRAN LI NGE Ll NKtiP INGS MS MAZDA 323 lfl.alare : HAKAN SLNDVAL.L BIL AB, LIN<OPIN6 KJELL FRIBERG I DAN PETTERSSON STOCI<HOLMS Bl< SUZUKI SW. GTi Ana.ilare : STOCKSlNlS SIJZIJ(! RALLY TEAI1 INGEMAR L!NUZON I LENNART NILSSON BDRAS MK AUDI 80 QUATTRO LARS SALLSTRtiM I CECILIA CALAIS HUDDINGE MK SUZUKI SW. GT i lflaalare : KLNJSID..ItS TRAFIKSKOLA AB, STfU!. ~ ~ Riksbyggen och Sparbanken i samarbete 34 35

19 Prova turistbiljetten - ett dygn 40 kr tre dygn 80 kr ost9otatratikenu ST -NR KLASS Fa RARE I f(artlasare KLUBB BIL PIERRE ANDERSSON I JoRGEN KARLSSON MSK KVARNVING. SUZUKI GTi STEFAN FERNSTRoM I STAFFAN LINDBERG SKEPPTUNA MK VW GOLF 1\laalare : TEAI1 JE:s BIL o ELSERV. AB, 11ARSTA LARS-INGE QUIST I SVENTA LUNDH LINKoP INGS MS OPEL ASCONA B 1\laal are : UNIL!l.Jill - DACKRIN6 RALLY TEAI1 CONNY JOHANSSON I KENT MATTSSON ALVBYGDENS MK OPEL ASCONA Anaalare : ALE TIDNIN6 RAJS-TII" KARL -ERI K FORSMAN I CONNY THELEN IUS BOTKYRKA MK OPEL MANTA B OVE STERNELI NG I JOHAN WRETEMARK LINKoPINGS MS OPEL ASCONA B 1\laalare : "II'Dl SCREEN RALLY, LltfetiPIN6 PER GUNNARSi;:J~ ' I PETER ANJOU MK ORION OPEL ASCONA HERMAN WISTRAND I JONNY DANIELSSON SKEPPTUNA MK VOLVO 242 1\laal are : ACXIJl TEAI1 SIEDEN HANS ANDREASSON I ROGER HAGG KULLI NGS MS FORD ESCORT PER AKE ALF I SoREN ANTTl LA STUGUNS MK OPEL ASCONA B GoRAN AKERLUND I THOMAS CARLSSON KATRINEHOLMS MK SUZUKI GTi 1\laalare : TT-BIL, KATRiten.l1 STEFAN WAHLIN I CHRISTER APPELBERG NORRAHAMMARS MK CITROEN AX SP. KJ ELL RINGSTRoM I ARNE osterberg GNESTA MK OPEL ASCONA YNGVE LARSSON I BORAS MK VOLVO 240 EGON BoLJA I JOHAN JANSSON KOLSVA MS OPEL ASCONA 1\laal are : OSTI'IARKS BILD81!JH. o BILSERVICE LARS EDFELT I KIM KALDA BOTKYRKA MK OPEL GSi 16V 1\laalare : CASINO t10nte CARLO, STOCK~ NICHLAS BYQVIST I GUNNAR ENGLUND MK KOPPARBERG OPEL KADETT KENTH-OWE PETTERSSON I BiiRJE CARLSSON MSK KVARNVING. SUZUKI GTi 1\laalare : TEAI1 JE:s, 11ARSTA ANDERS JANSSON I LEIF KARLSSON KATRINEHOLMS MK MAZDA 323 1\laalare : BIL AB KARL WALLIN, KATRINEHOU1 JoRGEN GUSTAf'6SON I CHRISTER JOHANSSON GNESTA MK OPEL MANTA B Anaalare : BR. 6USTAF~ BILVERKS. STJARtf«JV ULRIK FREDRIKSSON I HANINGE MK VW GOLF G60 Ana.llare : TEAI1 ENSKEilE Vll.K FREDRIK KARLSSON I BJoRN OSKARSSON KATRINEHDLMS MK OPEL KADETT GTE WALTER OLOFSSON I GUNNAR AHLGREN SKEPPTUNA MK SUZUKI GTi 1\laalare : SP~ BILCENTRUI1 AB BJoRN WALDTON I BERTIL NYLANDER HANINGE MK VW GOLF G60 1\laalare : ~Y AB, JlliAttESIIJY 36 37

20 Gll plus -llk buss! Kop mllnadsmarke bstgotatrafiken.,...- '-' ~ i-nii f'la SS F brare I KARTLASARE KLUBB BIL.... VI FINNS DAR DU BEHOVER oss NORRKOPING FINSPANG LINKOPING Bargningskaren forsakringsbolagens och motorbranschens bargningstjanst 139 A-NAT SVEN AHMAN I ROLAND AH~1AN 140 A-NAT INGVAR KARLSSON I LARS KARLSSON BMK UDDEVALLA BARKE MK VOLVO 242 VOLVO 242 Ana.'Hare : AB BER6SLAGSBETON6, SI'EDJEBACKEN 141 A-NI KENNETH GtiRANSSON I.JONAS WENNBERG TABY i1k SUZUKI MK2 Anlcllare : SLI CK 50 SVERI SE i 42 A-N4 YNGVE LARSSON I KAROLINA DiiBECK STCCKHOL.MS BK MAZDA 323 4WD ;~:- A-NAT 144 A-NAT 145 A-NAT 146 A- NAT ~~7 A-A1 148 A-NAT 149 A-A2 :5::, A- Al Anaal are : CATS RALLYTEAI1, TYRESii RONNY LINDfi I BbRJE GUSTAVSSON STEFAN NILSSON I i<ent JONSSO~l ANDERS BRANDT I LENNART SJtiNELi.. Anlcllare : DACKR ING RALLY TEAI1, LINKtiP ING MIKAEL NILSSON / JOHAN i'ridlund f<jell i<arlsson 1 MATS JONSSON OVE JACOBSON I INGE SNYGG Gi:iRAN STE NB ERG I MATS BOBERG SVEN-AKE OLSSON I PATRIK SVIiF,!l Anaalare : STOOFORS MALERITJANST AB NORRKi:iPINGS ~1K SMK VALDEMARSVIK L!Nf<i:iF'INGS MS OPEL ASCDNA OPEL ASCONA SAAB 96 L LHWtiPINGS MS SAAB 99 STOCKHOL~1S BK TOYOTA STARLET NYBRO AC FORD ESCORT KAGERtiDS MK PEUGEOT 205 GTi CHRISTiNEHAMN MK TOYOTA STARLET :51 A-NAT FOU ERICSSON I JliMTLANDS MK VOLVO 240 Anlcllare : BILBOLAGET PV V!l.VO OR6., tistersltid 15:: A-Al DENNIS BGHM I GERRY HOLM cistergyllen RC MAZDA 323 Anaalare : HAKAN SltiDVIU BIL AB, LIN<iiPINS 15: A- N4 LARS FAGERBERG i LANCIA D INT. i 54 A-A2 LARS-AKE STAHL I CLAES-ER I K ERIKSSON KINDS MK VW GOLF An taiilare : KINDBO RALLY TEAM, SVENLJUNGA 155 A- Al F't ~ER STRi:iM I THOMAS KARLSSON MSK KVARNVING. TOYOTA STARLET Anaalare : DACKRING RALLY TEAM, LINKtiPING 156 A- N4 PEDER BERGSTRANDH I SVEN KARLSSON KATRINEHOLMS MK LANCIA D. INT. Anlcll are : TEAI1 SECOOITY, STIGTIJITA 157 A-Nl LARS JONSSON I ANDERS WRETEMARK YDRE MK SUZUKI GTi Anlcllare : SUZIJ<I SVEN AIJ VIK BIL AB, LIN<.!58 A-N2 TONY BERGDAHL I Gi:iRAN KARLSSON d l!s MK ALFA ROMEO 33 4!59 A-NI ROLF JiiDERDAHL I KAK STOCKHOLM SUZUKI GTi 160 A-NI SVEN ALMEVIK I ROBERT ALMEVIK LINKtiPINGS MS SUZUKI 1300 GTi Anaalare : SUZIJ(I SVEN AU VIK BIL AB, LIN<iiP. 161 B-N3 TORGNY MOGREN I HALLEFORS MK OPEL K. GSi 16V Anlcllare : CFEL TEAI1 SWEDEN 162 B-NAT TONY HADARSON I Gi:iRGEN ANDE RSSot~ SMK EKSJti OPEL ASCONA B Anlcll are : FLATfU. TS RALLY TEAM 38 39

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK

Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 0-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP SS/SP Tot B/ 0 Klass: Debut ntal Startande: 0 Johan Sundin/Gunnar Sundin nnan/gnesta Mk - Fiat Fullf.

Läs mer

Rally DM 2004. GR A/N 0-2000cc 1 2 3 4 5 6 TOT

Rally DM 2004. GR A/N 0-2000cc 1 2 3 4 5 6 TOT Rally DM 2004 Tävling 1, 040501 Älmhults MK Silverratten Tävling 2, 040522 Ljungby MK Midsommardansen Tävling 3, 040619 Emådalens MK Roja Rundan Tävling 4, 040828 Wäxjö MS Dackefejden Tävling 5, 040925

Läs mer

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7 1 8 4 WD Magnus Henriksson SMK Linde Mitsubishi EVO 7 Fredrik Henriksson Rasbo MK Mazda 323 Larsson Peter Dahlgren Huddinge MK SKAB Ford Es Cosworth Jesper Ulfser 2 4 Dick Larsson Jessica 3 13 2:16,61

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Tävling : Tjust MK 2-9-8 Tjustknäppen Plac. Fem bästa 87 A Cindy Brüggemann Tjust MK 4:54,6 5:3,2 4:4,7 5:28,5 2.34, Tomas Holgersson Tjust

Läs mer

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt Pl Debutanter SS1 SS2 SS3 SS4 Total 1 1 D Tomas Eriksson Ohlsson Robert Walér 2 2 D Jimmy Kullander Robin Tenselius 3 100 D Robin Hellström Carl Bidell Östgöta Bilsportförening Katrineholms MK Järbo MK

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Officiell resultatlista Höglandsrallyt

Officiell resultatlista Höglandsrallyt A-B-förare Grupp E 9 1 8 B Stefan Ottosson Vetlanda RRC 2 SE 0 0 15.45,8 0.30,5 Sofie Adolfsson 0.00,0 5.21,7 5.13,5 5.10,6 36 2 10 B Nicklas Eriksson Gullabo RC GT SE 0 0 17.11,0 1.55,7 Camilla Andersson

Läs mer

VALÖ- Sprinten 2010-03-07

VALÖ- Sprinten 2010-03-07 00-0-0 Pl. Fö. St.nr Klass WD kl. kl. 0 Förare/Co-driver Klu/Anmälare Bil SS SS SS Totalt Diff Magnus Henriksson SMK Linde Suzuki a Johnny Björk Ignis Super 00 :, :, :, :, 0:00,0 Johan Holmerg Gotlands

Läs mer

Resultatlista - Klass J

Resultatlista - Klass J Resultatlista - Klass J 1 4 J 2 2 4 J 1 4 J 3 Jonathan Johannesson Anette Pettersson Henrik Rydberg Clas Fredriksson Emil Johansson Bruno Arvidsson Skövde MK Skövde MK VW Golf 2 02:36,0 05:15,2 02:55,8

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Klass 6 - Ungdomsrally

Klass 6 - Ungdomsrally Arr: SMK Märsta Sandström El-Sprinten /-0 Klass - Ungdomsrally Plac Nr Fö:kl Förare / Kartläsare Klubb / Anmälare Bil Omg Omg Omg Totalt U Gustav Thorsell Rasbo MK Suzuki Swift GTI Barbro Kulling Thorsell

Läs mer

Carfixrallyt. Tot. Tot

Carfixrallyt. Tot. Tot Utbildningsrally Mattias Engvall Mats Engvall Mikael Wallon Jimmy Wallon Jessica Larsson Dick Larsson 1 1 SMK Gävle VW golf 2 2:48,96 2:27,47 1:26,79 1:06,07 7:49,29 2 2 Eskilstuna MK Volvo 244 2:51,59

Läs mer

Volvo S40 20 6 20 6 20 7 20 7 17 6 15 5 149 15 134

Volvo S40 20 6 20 6 20 7 20 7 17 6 15 5 149 15 134 SVENSKT MÄSTERSKAP I BACKE 2013 - Klass 1 -Rallycrossbilar Super Nationella 2 wd TÄVLINGAR: 1-2 ) 10-11/8, 3-4) 24-25/8 SMK Sundsvall, 5-6) 7-8/9 Lima MS 1 101 Jimmy Holmkvist Gestrike RT Kaatalysatoråtervinning

Läs mer

Mjölkpallenpokalen. Officiell Resultatlista. Gnesta MK

Mjölkpallenpokalen. Officiell Resultatlista. Gnesta MK Officiell Resultatlista Mjölkpallenpokalen Gnesta MK 0-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare Pl Pl. Klubb - il - nmälare SS/SP SS/SP SS/SP Tot / Klass Debut ntal Startande: 0 Henrik R.Zotterman/Linda Nilsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Tot

Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Tot Svealandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion Arrangör: Strängnäs AMS 25/5-2008 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Platssiffra Bästa tid 25 Jonas Andersson Orust MS 1 Volvo C30 (8) 1.55,87

Läs mer

PROGRAM SVIESTADS TRAFFEN ~.: I MAJ 1993 I 0STERG0TLAND LINKOPINGS MS 20:-

PROGRAM SVIESTADS TRAFFEN ~.: I MAJ 1993 I 0STERG0TLAND LINKOPINGS MS 20:- PROGRAM SVIESTADS TRAFFEN ~.: I MAJ 1993 I 0STERG0TLAND 20:- .. - TAVLINGSLEDNING ORG.KOMMITTE: Jan Collan,.Jan Andersson Claes Lundqvist, Lars Axelsson, Lars-Erik Nilsson, Roland Nore' n T AVLI NGSLEDARE:

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultat från folkrace 14maj 2005 på Venabanan L

Resultat från folkrace 14maj 2005 på Venabanan L Resultat från folkrace 14maj 2005 på Venabanan L Nr Namn Klubb Bilmärke Seniorer 72 Anton Wendel Carlsborgs MK Saab 51 Peter Johansson Finspångs MS saab 41 Stefan Andersson SMK Trollhättan VW 18 Magnus

Läs mer

Stnr. Stnr 12 Kartläsare Anmälare Summa Original C + Grp N 0-1400. Arr: Norrköping MK Pekingsnurren-Hjerpesprinten 6/11 2010. plac.

Stnr. Stnr 12 Kartläsare Anmälare Summa Original C + Grp N 0-1400. Arr: Norrköping MK Pekingsnurren-Hjerpesprinten 6/11 2010. plac. plac Tot 6 Kartläsare Anmälare Summa Veteran (Klassiska och veteran) 1 33 1 C Sune Westerlund Eskilstuna MK VW 1303 S 2:17,75 2:21,56 2:19,28 6:58,59 Magnus Tranefors 0 2 42 5 A Håkan Gustafsson Linköpings

Läs mer

Resultatlista. Zabra-rallyt Nybro AC 9 juni '12. A-B-förare Grupp E. Plac Stnr Fkl Förare/Kartläsare Klubb Bil/Anmälare SS1 SS2 SS3 SS4 Trp Totalt

Resultatlista. Zabra-rallyt Nybro AC 9 juni '12. A-B-förare Grupp E. Plac Stnr Fkl Förare/Kartläsare Klubb Bil/Anmälare SS1 SS2 SS3 SS4 Trp Totalt A-B-förare Grupp E 2012-06-09 20.37 1 1 C Carl Ryke Karlskrona AK VW Golf 5.45,4 2.49,1 7.20,6 6.52,7 22.47,8 Evelina Mårtensson Karlskrona AK Festo AB 2 3 B Lars Elfver Gränna MK VW Golf 5.55,1 2.50,1

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Volvo 940 03:49,8 02:46,2 02:04,5 03:33,1 03:45,6 02:45,5 03:24,1 01:00,0 23:08,8

Volvo 940 03:49,8 02:46,2 02:04,5 03:33,1 03:45,6 02:45,5 03:24,1 01:00,0 23:08,8 Snr Tvk Lk Förare/Kartläsare Klubb Bil/Anmälare SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 SS 7 Trp Totalt Ungdomsrally 3 12 J Filip Håkansson Asarums MS Suzuki Swift MK1 03:47,9 02:53,2 02:03,2 03:38,4 03:47,1 02:47,8

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Rally Xplosion 1 A/B/C 4 WD. Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Tot 1:15,68 1:13,48 1:13,18 1:12,06 4:54,40

Rally Xplosion 1 A/B/C 4 WD. Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Tot 1:15,68 1:13,48 1:13,18 1:12,06 4:54,40 9 Maj A/B/C WD Startnr FörarNamn Klubb Bil AnmlNamn 8 9 0 0 Håkan Eriksson Catarina Gustavson Mattias Ekman Göran Adolfsson Johan Olsson Annelie Fagerström Johan Nyberg Magnus Nilzon Ulf Pettersson Ulf

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Semesterturen. Södra Sunnerbos MK. 2 juli 2011

Semesterturen. Södra Sunnerbos MK. 2 juli 2011 Page 1 of 8 Semesterturen Södra Sunnerbos MK 2 juli 2011 Tp Kp Klass Snr Förare Klubb Bilmärke Totalt Diff tot Kartläsare Anmälare Nationalitet Diff kl 12 Ungdoms rally 24 1 12 1 Victor Karlsson Vimmerby

Läs mer

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun Startlista Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun Nr. Klass Förare / Kartläsare Klubb Bil / Anmälare 1 6 Pär Hedlöf SMK Dala Falun Opel Ascona Åke Eriksson 2 6 Johan Eriksson Stefan Gustavsson Opel Kadett

Läs mer

RESULTATLISTA Häradssvängen 10-02-27

RESULTATLISTA Häradssvängen 10-02-27 Strängnäs AMS RESULTATLISTA Häradssvängen 10-02-27 Förare Klubb Bilmärke Lic Bilkl SS 1 SS 2 TOTALT Plac S-nr Kartläsare Regnr kl *) Klass 2A A- förare Grupp H 7 1 2 Janne Pettersson SMK Nyköping VW Golf

Läs mer

Trp/Till Totalt Diff Pl Pl. Klubb - Bil - Anmälare

Trp/Till Totalt Diff Pl Pl. Klubb - Bil - Anmälare Officiell Resultatlista Holmenskograllyt SMK Östgöta 009-05-0 Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare 5 6 7 8 9 0 6 0 6 0 5 Klass A-förare wd Antal Startande: Mats Jonsson/Johnny Johansson Forshaga MC/SMK Lindesberg

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac Arrangör: Götene MK /9 00 Officiell Resultatlista Div. Nr Förare/Anmälare Omg Omg Platssiffra Bästa tid A., Lars Larsson Skene MS ().0,.0,.0,9.0,9 B - 0 Toveks Bil AB Skoda Fabia WRC A., Kenneth Hansen

Läs mer

Öppna DM Special Racing 2007

Öppna DM Special Racing 2007 Öppna Special Racing 2007 Nr Förnamn Efternamn Nat Fordon Klubb Tävl. 1 Tävl. 2 Tävl. 3 Tävl. 3 Bon Png 11 Lars-Bertil Rantzow S Porsche 997 Special A Hyllinge MS 10 20 5 20 55 22 PeO Nore'n S Porsche

Läs mer

RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING 18-19 september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992

RALLYT 1992 i Ostergotland NORRKOPING 18-19 september 1992 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY 1992 EXTRA LJUS Bosch Big Knick,ord 590 :- :;; ; N U '330 :-/st 4 LITER MOTOROLJA Mobil Rally Formula,ord 348:- NU 200:- Max 1 dunklkund lug-isl.aved DACK TILL KANONPRISER! I -I!ATDIAII- - v.n :.!:r:j:.. \)\)

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Tävling : Linköpings MS 29.9.26 BEFAB - trofén Plac. Fem bästa totalt 78 A Tony Jansson Almunge MK Ford Escort Rs.2 3:5,2 2:38,9 6:32,2 8:,5

Läs mer

Silverratten. Älmhults MK. 2 oktober 2010

Silverratten. Älmhults MK. 2 oktober 2010 Page 1 of 6 Silverratten Älmhults MK 2 oktober 2010 Tp Kp Klass Snr Förare Klubb Bilmärke Totalt Diff tot Kartläsare Anmälare Nationalitet Diff kl Alla klasser 1 1 3 7 Åke Jacobsson Emådalens MK Ford Focus

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Poängställning i Öppna Östgöta Mästerskapet i rally efter deltävling 5, 2008

Poängställning i Öppna Östgöta Mästerskapet i rally efter deltävling 5, 2008 Poängställning i Öppna Östgöta Mästerskapet i rally efter deltävling 5, 2008 Deltävlingar 1. 08.05.10 Norkköpings Mk Carl Lamm-Rallyt 2. 08.06.14 SMK Nyköping MABI-Rallyt 3. 08.08.09 SMK Motala/MSK Kvarnvingarna

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Historic - Midnattssolsrallyt Provisional final classification

Historic - Midnattssolsrallyt Provisional final classification 1 1 19 128 * Arne Bäckström Haninge MK Audi quattro 0 0 1.36.26,4 Björn Wessel Nääs Bilservice AB SE 1.45,0 3.53,6 4.11,5 3.15,6 2.57,1 6.15,1 5.55,2 6.24,0 8.28,8 5.03,4 4.31,6 13.07,5 2.21,7 6.05,7 13.18,9

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

BilsportBörsen Rallysprint Resultatlista Klass 1 20071027

BilsportBörsen Rallysprint Resultatlista Klass 1 20071027 Resultatlista Klass 1 Klass 1 204 1 Robert Karlsson VW Golf II Ljungby MK 04:54,6 04:54,1 09:48,7 1 20 1 Björn Borgqvist Daniel Borgqvist Volvo 242 GT Olofströms MK 05:09,8 05:03,7 10:13,5 2 203 1 Larry

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Startlista Guttstasprinten, Kolsva MS 30/5 2009

Startlista Guttstasprinten, Kolsva MS 30/5 2009 Startlista Guttstasprinten, 30/5 2009 Deb. 301 Rolf Karlsson SMK Arboga Standard Hans-Erik Karing SMK Arboga 302 Peter Fixell Volvo V50, standardbil Ingrid Fixell Veiret 303 Marcus Spisäng Volvo 240 Daniel

Läs mer

Snr Fk Tävlande Klubb Bil Anmälare. MSK Kvarnvingarna/MSK Kvarnvingarna. Snr Fk Tävlande Klubb Bil Anmälare. Snr Fk Tävlande Klubb Bil Anmälare

Snr Fk Tävlande Klubb Bil Anmälare. MSK Kvarnvingarna/MSK Kvarnvingarna. Snr Fk Tävlande Klubb Bil Anmälare. Snr Fk Tävlande Klubb Bil Anmälare Novemberskölden 2011 Arrangör: Nässjö MK Tävlingens datum: 2011-11-06 Antal förare: 126 Antal klasser: 12 Antal sträckor: 4 (totalt 0,00 km) Föråkare (antal förare 5) 0000 0 C Ingemar Westerberg/Elin Nilsson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Officiell resultatlista Rally Franssons fastigheter

Officiell resultatlista Rally Franssons fastigheter Ungdomsrally 52 1 3 U Filip Carlsson Jämtlands MK VW Golf GTI 1,8 SE 0 0 24.45 4.02 Benny Carlsson 0.00 1.22 3.54 6.23 5.54 7.12 61 2 2 U Pontus Hennström Vännäs MK SE 0 0 25.42 4.59 André Hennström 0.57

Läs mer

Cosworth 9:11,0 18:45,9 Entrant: Malmstugans Bilservice

Cosworth 9:11,0 18:45,9 Entrant: Malmstugans Bilservice 005-0-08 Bergslagsrallyt Pos No Dc Official final Results Total list 90 starting Driver/CO- Driver Club/Country Class Make/Model SS /SS 5 Pen/Total Diff C/L 6 A John Karlsson Taxinge A-förare 4 wd Ford

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Slottssprinten 13 Juli 2013 Katrineholms MK / Ericsbergs Slott

Slottssprinten 13 Juli 2013 Katrineholms MK / Ericsbergs Slott Slottssprinten 13 Juli 2013 / Ericsbergs Slott Föråk 05 Mikael Wisti Volvo 240 Bengt Lank 04 Frank Mårdh Norrköpings MK Opel Ascona 400 Magnus Nilsson 03 Göran Åkerlund Toyota Starlet Linda Åkerlund 02

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

ESKILSTUNA SPRINTCUP 2014

ESKILSTUNA SPRINTCUP 2014 ESKILSTUNA SPRINTCUP 2014 Ungdom T1 T2 T3 T4 Tot Elias Lundberg Ungd. Volvo244 SMK Sala 20 25 20 65 David Barfeld Ungd. Opel Corsa Haninge MK 22 22 44 Isa Kolmbäck Ungd. Saab 99 Taxinge MK 20 18 38 Mattias

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Debutant 301 Roger Nyman Ludvika MS D Skoda Emil Persson Ludvika MS Std Octavia Anmälare: Team Racepart Sweden

Debutant 301 Roger Nyman Ludvika MS D Skoda Emil Persson Ludvika MS Std Octavia Anmälare: Team Racepart Sweden 2015-05-02 Anmälningslista Violenrallyt StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Föråkare 904 Peter Larsson SMK Nyköping C VW Grupp E Golf I 903 Lars Lindros Katrineholms MK B

Läs mer

SMK A-förare 4. A-förare 4. A-förare 4. A-förare 4. A-förare 4

SMK A-förare 4. A-förare 4. A-förare 4. A-förare 4. A-förare 4 20-0-29 Bergslagsrallyt Pos No Dc Driver/CO- Driver Club/Country Class Make/Model SS /SS 3 Official final Results Total list 39 starting SS 2/SS 4 Pen/Total Diff C/L 77 A Eddie Hörbing Laxå WD Ford 4:6,

Läs mer

R e s u l t a t l i s t a - t o t a l t

R e s u l t a t l i s t a - t o t a l t R e s u l t a t l i s t a - t o t a l t Arrangör : Datum : Tävling : Gotlands MF Bilklubb 23-24/4 2004 Plac 1 37 A Grupp H 4WD John Karlsson Taxinge MK Ford Escort Cosw 47:18 Thomas Carlsson Katrineholms

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : 28.4.25-26 Tävling : Plac. SS SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 Fem bästa totalt 43 A Stefan Pettersson Ford Escort Coswort 6:32, 3:54,9 :4,3 7:3,5 3:42,

Läs mer

Officiell resultatlista Vännäs Plåt-rally

Officiell resultatlista Vännäs Plåt-rally Ungdomsrally 19 1 1 U Fredrik Åhlin Värmlands KC VW Polo SE 0 0 42.44 4.27 Susanne Kottulinsky 0.00 1.17 7.08 13.20 7.13 13.46 44 2 2 U Filip Carlsson Jämtlands MK VW Golf GTI 1,8 SE 0 0 44.47 6.30 Benny

Läs mer

Violsprinten Resultatlista Ungdomsrally 5 startande

Violsprinten Resultatlista Ungdomsrally 5 startande Violsprinten Resultatlista Ungdomsrally 5 startande 1 3 Pontus Åhman Almunge MK Opel 4:24,300 2:43,800 2:52,100 Mikael Åhman Almunge MK Corsa B 0:00,000 10:00,200 2 1 Jari Liiten SMK Hälsinge Ford 4:20,100

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Arr: Finnskoga MK. TP-data Sidan 1 av 3

Arr: Finnskoga MK. TP-data Sidan 1 av 3 Anm.lista 1:a deltävlingen i Götalandscupen RallyCross, 23 maj 09 Summa totalt 105 Tävlingsledare: Utskrivet 2009-05-14 15:35:17 Klass Stnr Namn Klubb Bil Anmälare Klass 1. Super Nationella 1 102 Richard

Läs mer

Officiell resultatlista Ekratten

Officiell resultatlista Ekratten A-B-förare Grupp E 27 1 11 B Carl Ryke Karlskrona AK VW Golf SE 0 0 20.28,8 1.43,4 Joakim Amar Karlskrona AK Festo AB 5.46,7 10.52,9 3.49,2 28 2 8 A Patrik Petterson Ydre MK Opel Astra SE 0 0 20.29,2 1.43,8

Läs mer

Cupställning, MEKONOMEN Rallycup 2010

Cupställning, MEKONOMEN Rallycup 2010 Cupställning, MEKONOMEN Rallycup 2010 Tävl-1 RallyXplosion 29/5 Tävl-3 GästabudsTrofén 10/7 Tävl-5 KMK-Trofén 9/10 Tävl-2 TrendAB-Rallyt 19/6 Tävl-4 EMK-Kannan 18/9 (Tävl-5 UngRally, Gnesta 25/9) Klass

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Skillingaryds MK 26.6.7 Tävling : Plac. SS SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 Debutanter Antal startande : 2 D Johan Lithén Skillingaryds MK Opel Ascona

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan ALFA ROMEO GIULIA/ SPIDER/ BERTONE/ GTV 105/115 Casterstagsbussning Fram bakre PFF 1301 2st Pris/st Bärarmsbussning Fram övre inre PFF 1302 2st Pris/st Länkarmsbussning Bak främre PFR 1403 2st Pris/st

Läs mer

2 83 Per Johansson SMK Trollhättan A SAAB 4,59 1,43 11,31 28,51 Tony Carlsson - Bilklass 2 93 Kit Car 5,08 5,30 0,00

2 83 Per Johansson SMK Trollhättan A SAAB 4,59 1,43 11,31 28,51 Tony Carlsson - Bilklass 2 93 Kit Car 5,08 5,30 0,00 Totallista Rally Nordvärmland 2000-01-05 Plac StartNr Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-Kl/B-kl Bil/Modell SS 1/SS 2 SS 3/SS 4 SS 5/Prick Total 1 200 Daniel Carlsson Säffle MC A Toyota 4,42 1,41 11,26

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

VOC / Grupp N <1400 6 Ove Söderlund SMK Sala A Volvo VO 244 Anmälare: Gullvalla Rallyteam

VOC / Grupp N <1400 6 Ove Söderlund SMK Sala A Volvo VO 244 Anmälare: Gullvalla Rallyteam 2012-06-16 Anmälningslista Violsprinten StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Ungdomsrally 1 Jari Liiten SMK Hälsinge J Ford Grupp E Escort Mk 5 2 Patrik Johansson Rasbo MK

Läs mer

Officiell resultatlista AM Snapphanerally

Officiell resultatlista AM Snapphanerally Rallyshop.se - Junior Challenge = förare 18-23 år. (Bilklasser-Se inbjudan) 1 1 101 A Tom Kristensson SMK Hörby Volvo 940 SE 0 0 58.03,1 Mikael Ottosson SMK Hörby Team 4240 0 0 4.47,3 9.52,2 10.56,2 4.41,0

Läs mer

Klass 2 F -1000 cc 62-65 1 Patrik Dybeck SMK Gävle A Saab Jonny Norling Skutskärs MS App K 96 Anmälare: Valbo Alltjänst AB

Klass 2 F -1000 cc 62-65 1 Patrik Dybeck SMK Gävle A Saab Jonny Norling Skutskärs MS App K 96 Anmälare: Valbo Alltjänst AB 2011-01-08 Anmälningslista Munkforsrundan StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Debutant 202 Patrik Johansson Rasbo MK D VW Tony Johansson Rasbo MK Std Passat Anmälare: Team

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer