RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990"

Transkript

1 Hos kan du li alit under eft tak VOLVO STA'NS BILLIGASTE BENSIN? 24 TIM OM OYGNET PA KONTO- OCH SEOELAUTOMA T BILTILLBEHOR TILL UGPRISER Varje vecka extraerbjudande OPPET: Mand-fred Uirdagar OFFICIELLT PROGRAM OSTGOTARALLVKLUBBARNA INBJUDER TILL ~' VOLVO ~, ~ RALLYT 1990 i Ostergotland LINKOPING 3-4 augustl1990 INGAENDE I SVENSKA MASTERSKAPET I RALLY ,, W ~ *'P"'.. -~. ;;g::;)lzj $. JU. a. SERVICE del bas1a du kan ge din bil' For aku1a tel har vi OIREKTSERVICE Serverar dagligen LUNCH " KAFFE 2 valfria ratter samt a Ia carteratter Utfor REPARATIONER OMLAGGNINGAR BALANSERINGAR REPARATION AV IROCISUDOR ROSTSUDOR Byterdina skadade rutor utan forbestallning SOUKA IVAn. PROGRAM LOSER DINA FORSAKRINGS FRAGOR PA ETT BRA OCH BILLIGT SATT ~ IILUIIIYIN.. som lutr 16snlngen pa ell dine trensportproblem. IDE & LAYOUT: SVENSK IDROITSMEDIA, BORAS. TEL /TRYCK: TRYCKSERVICE I BORAS AB SPONSORER: ~ VOLVO ~~N#~ J~D~ Linkopings 1 Kommun HYDRO CtO Cirkel -for god smak. Gislaved Mobil

2 Katalysatoranpassade oljor som ger okat motorskydd och skonar var miljo. Redan 1986 presenterade Castrol som forsta foretag i Sverige katalysatoranpassade oljor for forbiittrad miljo. Castrol hade pa ett tidigt stadium forutsett spridningen av katalysatorer. En intensiv forskning under flera ar i Castfols laboratorier resulterade i en serie helt nya oljor anpassade for katalysatorer och samtidigt motande motorfabrikanternas a lira senaste smorjkrav. Dessa hogklassiga oljor har nu forbiittrats ytterligare. NU API SG Hittills har kraven gallt enligt klassifikationen API SF. Castrol har nu introducerat oljor som aven uppfyller de nya kraven API SG. Castrol motoroljor enligt API SG ger biittre slamkontroll - renare motor -och f6rbattrat ~ kydd mot slitage. KATALYSATOR ANPASSADE OLJOR Konventlonella motoroljor kan sakta men sakert satta ner katalysatorns kapacitet. Castrols forsknlngar har gett som resultat katalysatoranpassade oljor. Det ger en iirlig chans till friskare luft och renare milj6. Castro/ Castro! AB Box STOCKHOLM FormulaRS SW/50 ar en helsyntetisk olja med mycket goda egenskaper ocks:b nar motorn arbetar extra hiirt. Oljan du valjer bade sommar och vlnter vld husvagnskorning, motorvagskornlng och rally. Formula RS SW/ 50 har extremt goda ka/1- startsegenskaper. - FOr bensin e/ler diesel, med eller utan turbo, med eller utan katalysator. API SG/ CD. Castro/ GTX315W/40 och GTZ310W/30 ger utomordentl/g sm6rjning och renare motor. De ar de ratta o/jorna for ny eller gamma/ bil, bensln eller diesel, med e/ler utan turbo, med eller utan katalysator. API SG/ CD. ViirldsfOretag inom kraftgenerering ABB STAL - Skandinaviens ledande kraftgenereringsforetag och ABB Carbon har huvuddelen av sin verksamhet lokaliserad till Finspang, mitt i den ostgotska bergslagen, ca 3 mil fran Norrkoping. Turbinskoveltillverkningen finns i Ludvika och en serviceavdelning i Linkoping. Sedan den ingar ABB STAL i Asea Brown Boveri, ett av varldens ledande foretag inom elektrotekniken med en omsattning pa 100 miljarder kronor och anstallda i 140 lander. ABB STAL 6t220Fonspang ABB STALs produktprogram omfattar bl a angturbiner for industri, gasturbiner, kompletta kraftverk och kvalificerade servicetjanster/produkter. ABB Carbon utvecklar, konstruerar och marknadsfor PFBC-tekniken - den kompletta, rena forbranningstekniken. Gemensamma huvudavdelningar finns for: produktion, forskning och utveckling samt administration. ABB STAL har idag ca anstallda i Sverige varav ca tjansteman. Telelon0t Ettdotterbolagt>ll ASEA BROWN BOVERI 3

3 rn FINSPONGS 5.1. Astrom Ekedalsvagen 6- FINSPANG- Tel vx VERKSTADS AB DAGMOLLER Alit inom Hydrsulik Utf6r reparatloner och pibyggnader tllllaatbllar, tlppar och lastkranar. Ekedalsvagen 4 T I 185 OO FINSPANG 8. EL & DIESEL I iistergiitland AB LINKOPING: Vigfastgatan 8 Tel NORRKOPING: Fredriksdalsgatan 33 Tel BILELEKTRISU DIESEL ELEKTROVERKTYG BIWDIO FIRDSKRIVARE IUMATANLl66NIN6AR BILTELEFONER AB BOXHOLMS MUS LAGENHETER TILL SJALVKOSTNADSPRIS CENTRUMGATAN 8, BOXHOlM Exptid SABO FGRETAG VALKOMMEN Tavllngsledningen f"dr Rejmerallyt halsar valkommen till rallyt Vi minns med gladje f"drra airets hairda kamp mellan Per Eklund och Torbjom Edling, som inte avgjordes forriin sista strackan. Vi halsar publlk, forare, funktionarer valkommen till ett sommarfagert Ostergotland, dar vi bjuder pa 14 specialstrackor om tillsammans c:a 20 mll. En Uten uppmaning. Det 8.r mycket torrt i markerna, var f"drsiktig med elden och placera Er pa sakert avsta\nd fran vagen nir Ni titta pa f"drarnas framfart. TAVLINGSLEDNINGEN Ett stort tack till markagare, sponsorer, myndigheter, Linkopings kommun, alla forare och funktionarer som gor det mojllgt for oss att genomfora tavllngen. TAVLINGSLEDNINGEN FINSPANGS ALLMEKANO AB Box 2, Lotorp Telefon Telefax PRECITIONSBEARBETN I NG I MODERNA CNC-MASKINER 4 5

4 6 halda rally l!omputer-e Tillverkare och distributor: Garphyttan Haldex Garphyttan Haldex AB, Box 250, Halmstad, Tel Nvsr NOIIDISKA VAIIME SANA RORINSTALLATIONER HOS OSS VlLJER DU SJlLV DIN BOENDESTANDARD likad valfrihet hos hyresbostader ORGANISATIONSKOMMITTE: Ordforande Soren Johansson, Linghem Sivert Lindqvist, N orrkoping Ake Olsson. Kimstad Staffan Jonsson, FinspAng Jan Skullman, Linkoping Lennart Andersson. Skanninge Sven-Ertk Johansson, Soderkoping TAVLINGSLEDNING: Tavlingsledare: Tavlingsled. bitr. Tavlingssekr. Tavlingskassor Banchefer Sakerhetschef Sakerhetsch. bitr. Chefstekniker Cheftekn.bitr. Presschef Rallyts adress Rallyts postgiro Jan Skullman Magnus Bjorkholm Sivert Lindqvist Ake Olsson Gunnar Larsson, Runo Iwung Hcikan Nilsson Kj ell Edelonn Kj ell Karlsson Sven-Erik Johansson Stanley Thiman Staffan Jonsson REJMERALLYf Box NORRK6PING REJMERALLYf TELEFON UNDER TAVLINGEN JURY: F6rbundsdomare och ordforande F6rbundstekniker Jan Ribnert, Skovde Bj6rn Annerstedt, Norsborg REJMERALL YT arrangeras av Bomolms MK, Finspangs MK., Llnk6plngs MS, MK Scandia, MSK Kvarnvlngarna, Norrk6plngs MK.,SMK. Motala, SMK Ostg6ta, Vistar Osterg6tlands MK samt. Ostgyllen RC, l fu116verensstimmelse med FISA s lntematlonella, SBF s natlonella reglementen samt denna lnbjudan och ev. tlllkommande PM. 6 7

5 PANNBYTEN REPARATIONER INSTALLA TIONER SERVICE FINSPANGSVAGEN NORRKOPING TEL: BILTEL B Hiir finns alit for bygget Hiir finns fackkunskap Hiir!inns ideer och goda rid Hiir finns finlnsierings - miijligheter I r:==?1 BEIJER Exportgetan42- Norrkoping LJ) byggmaterlal Tei , Cihancr9fy{om$ fid PLACERINGSRADGIVNING Vardepapper & Kapital FASTIGHETSMAKLERI Foretag & lndustrifastigheter LINDOVAGEN NORRKOPING TEL , LASTBILCENTRALEN Levertorpsv. 1, Box FinspAng (pa industriomr.) ALLT FOR FLYTTNINGEN Bohags- o. Kontorsflyttningar Magasinering, Snabba transporter Sjalvflyttning MEKANO BILSERVICE Vi har Sun motortest och rullande landsvag for felsokning. Topplocksren med Mira. Hallevadsgatan 19, Tel NYASERIE-M =~atax=pcc= Tradgardsgatan 27. Tel

6 Ostergotlands bredaste sortiment av hydraulslang och kopplingar Moderna motorer behover kvalitetsolja! OK Super Syntetic 5W /40 ar en helsyntetisk aret runt-olja. Vintertid ger den problemfria kallstarter anda ned till -50, sommartid ta.j. oljan hog belastnirig under hoga temperaturer. OK Super Syntetic har fatt manga lovord av vara rallyteam, som anvant oljan under Rally-SM de senaste tva sasongerna. Vare sig du kor med bensin eller diesel. med eller utan katalytisk avgasrening, ger OK Super Syntetic ett hogklassigt smorjresultat som minimerar motorslitaget. OK Super Syntetic finns i 1-litersflaskor och 4-liters dunkar. Kragrbrskopplingar Stalror Kulventiler Metallslang Skarringskopplingar Snabbkopplingar Kompensatorer m.m. Vi kan aven erbjuda systemlosningar, konstruktion. Montage och Service av hydraulanlaggningar VALKOMMEN TILL...5LANG..5NABBEN Tel Telefax Dynamovagen 7, Box MOT ALA 10 11

7 Vi finns nara Dig! Studieforbundet Vuxenskolan (SV) ar en sjalvstandig och demokratiskt uppbyggd riksomfattande organisation, som bedriver studie-, bildnings- och kulturverksamhet. Vi erbjuder verksamhet inom bl.a. miljo- och friskvard, samhalle, hantverk, handikappomradet, internationella fragor. 2\ing oss! Viii du ha varmvahen pi landetl Da ska du ringa och bestalla nu, niir vi installerar varmvattenberedare extra formanligt. Vi hjalper dig ocksa med rad och tips om vilken typ och storlek pa varmvattenberedare som passar ditt hus. Ring oss och fraga. comfort butik/in.ttallation/feorviceo Ander.ton cl Baggman FINSPANG Sjomansangsvagen 10. Tel _j bppet: vard rd stangt l(ijtflfl!/( fjij/ ~ Vi fasadrenoverar alit avera/it Putsningsarbeten Murningsarbeten H ogtryckstvattn i ng Ti llaggsisoleri ng STOCKHOLMSVAGEN 16, NORRKOPING Norsholm

8 VlnGROf/1/TEn ALLT FOR HEMBRYGGAREN, NYGATAN 79 BUTIKEN SOM HAR ALL T!! ca 50 olika vinsatser for alia smakinriktningar 15 olika olsatser 160 olika essenser Aktivt kol av absolut basta kvalitet Tillbehor och jaskarl Barartiklar samt frascha olglas KARSTORPS KVARN Borje Johansson Legorensning Betning Malning Tel , NORRKOPING Systembolagets storsta KONKURRENT!!!! Vi ar aven stora pa POSTORDER!! Ring sa skickar vi en postorderka t alog. ORDERTELEFON Box 2322, Norrkoping HBTJiLLMO TRAVAROR Labbetorp, T JALLMO Tel bost. TRAVAROR BYGGNADSMATERIAL till LAGPRIS Legosagning o. hyvling mottages CORSA 1600 GRUPP A GM Eurosport bar utvecklat en vinnare i byggsats! Ett Ar harman agnat At utveckling och tester. Resultatet har blivit smatt sensationellt, bilen gar fantastiskt bra. Det allra basta iir att man!atit tillverka alia delar i en storre serie och erbjuder en komplett sats med alia delar som behovs for att bygga en riktig rallybil till ratt pris, utprovad och klar. ~ ~,~~-~? ~- ~ - ~ /..,. '.!:~ Motorutvecklingen har vi gjort pa ENEM och vi ar ocksa Aterforsaljare for satsema i Skandinavien. ~ Om du ar intresserad, skriv eller ring till oss sa skickar vi information om vad som ingar i satsen och ~NE.M hur du bar dig At for att bygga en vinnarbil. &iiiij Box 168, Sal1sj0-Boo Tel Fax NORRKOPINGS PARKETTLAGGNING Erikslundsplan 9 Roger Leijon SLIPNING o. PLASTBEHANDLING AVPARKETTO. TRAGOLV Telefon Biltel: TV AKOMPONENTLACKERING POLERING o. V AXNING STRIPES mont. AVEN PLATARBETEN Rydsattersvagen, Linkoping 14 15

9 "Var god tag for besked." Ring oss sa fir du raka. besked om varfor du ska va!ja en Macintoshlosning med Apple Center - Gothia Adb AB som leverantor. Vi ar din narmaste spedalist pa Macintosh persondatorer. Lat oss fa presentera vad kombinationen Madntosh och Apple Center kan gora for dig - bade i ord och handling. Manga lovar runt men hal.ler tunt! Vi har en av Sveriges storsta Macintoshutstallningar, med alit fran srrul textbehandlingssytem till avancerade Ethernet- och Novell-natverk med Macintosh, VAX och PC, dar visar vi hur just din losning ser ut. Ring och boka tid for ett bes6k nu! Valkommen till ditt nannaste Apple Center. TIDSPLAN 1 :a bil START Stora Torget Linkoping MK Scandia ss 1 Hertzstrackan Tjejgruppen ss 2 BPA M~leristrackan 6stergyllen RC ss 3 Linkopings Transports specialstracka MSK Kvarnvingarna ss 4 Spendrupsstrackan V 6stergotland MK ss 5 Tavlingsservice/Tankservice V 6stergotland MK ss 6 Rank-Xerox strackan MK Scandia UPPEHALL LINKOPING, REJMES OMSTART REJMES ss 7 Volvostrackan Finsp~ngs MS ss 8 Sandbolagetsstrackan Norrkopings MK ss 9 Domangrusstrackan SMK Ostgota/NMK SS10 Billjudetstrackan Norrkoping MK ss 11 6stgota Enskilda Bankstrackan Norrkoping MK/FMS SS12 Volvia strackan SMK Motala ss 13 Mobilstrackan SMK Motala SS14 Hotell Ekoxenstrackan Linkopings MS MAL REJMES LINKOPING Apple Center Gothia Adb AB G:a TannefOfSV~en 39 Box?IJ LinkOping!eh 01.} fax: 01.} Ki!p din Maclnlrub av ell aulltoristtral Apple Cmllrr. Din garrml1 fiir ltvalll«, -""Via, Ulblldnlng ocb support... ilorrn brrll QJii tllluarr!\ard Valkommen till eo' traditionsrik giistgivaregard med god mat. Hotell - Cafeteria - Tradgardsser vering - Festlokaler - Luncher - Bestallningar Konferenser - Festvaning - Fullstiindiga rattigheter Tel Hu sbyviigen 4- Borensberg 16 17

10 Mazda oom I STALLNING SM I RALLY 1990 Tavling 1 Bergslagsrallyt Tavling 2 Umea Klubbarna Tavling 3 South Swedish Rally Tavling 4 Varmland Runt KLASS: Grupp A cc PLAC FtjRARE KLUBB BIL.!.!.!_.!.!.!... _!;' v -".!_!.!.! :!!!! TOTALT " " " I BjOr n Johansson MSK Kvarnvingar Opel K Harry Joki SHK Sala Peugeot ' Fredrik Skoghag Huddinge HK Suzuki CTI Kjell Olofsson Kullings MS Nissan S Bo Cranfors SKK SOdermanla Toyota Co I Ce1110ni Ohl sson Team Skoga&karn Citroen AX Hats Karlsson Siiffle MC Opel K Jan Bjtlre SMK SOdermanlan VW Golf ' " Tony Casslander Huddinge HK Toyota Kjell Melin Kila HK Honda C BjOrn Blomqvi& t Huddinge 11K vw Golf " Per Svan Bo r lllnge MK Opel K Stefun Wahlin Norrahammars HK Citroen I " Per-Arne Ljung Hofors HS Opel K Bj6rn Gustafsson Hantnge MK Suzuki Ande r s Jansson Katrineholmti MK Mazda ' Magnus Gustavsson Skepptuna HK Citroen nx HAkan WiBti Fagcrsta HK VW Golf Kj ell Karlsson Stockholms BK Toyota Pierre Andersson Kvarnvingarna Suzuki 12 Roger Berglund Team Sk.ogsilknrn VW Golf ' 12 ' 12 Ande r s WHnn liorhinge HX Citroen 3 8 II.II I Nya Mazda 323 KombiSedan. Cirkapris kr (1,8i 16 DOHC). Kostn. for lokal utr. och frakt kan tillkomma. Bilen pa bilden iir extrautrustad. KLASS Grupp A 2000 cc N ya Mazda 323 KombiSedan. Valj mellan 1,3i, 1,6i 18 P 0 Persson Kolsva HS Mazda 323 eller 1,8i 16 DOHC med 131 hk. Klas Tenmark Gll t eborgs HF Lancia Delta Bredare och tuffare. Med utrymmen och komfort 20 Nicklas Persson Storfors HK AUDI 80 Q PLAC FORARE KLUBB BIL.!.!.!_.!!.!!;'.:::... -".!_ ~!ill TOTALT I Per Eklund HK Team Westom LANCIA l3, ,5 2 Hats Jonsson Forshsga HC Toyota C Tomas Jansson Kalmar HK AUDI 90 Q Torbjllrn Edling SHK UppsalA Mazda ' 12 ' 34 5 Bror Danie l sson Arj.i!lngs HK Mazda Peter Friberg Ludvik.a HS AUOI C 13, ,5 ' 7 Leif Asterhag Huddinge HK Toyota C Gll ran Fredrik.sson MK Ratten AUDI C Q Steve Olofsson Hofors HS Mazda T Robert Johansson Ljusdals RC Mazda 323 S-0 Walfridsson HK Rat t en Audi 90 Q ' ' 12 Jonny Zander SHK Vhted.s AUDI 90 Q ' Jerry Ahlin HK Team Westom AUDI 90 Q 14 Sten Erik Eriksson SHK Su ndsvall AUDI Q Anders Nilsson SHK Arboga Audi 80 Q B G BergstrOm SMK HOrby Hs:tda 323 Matti Suld Ostha111mars HK Mazda 323 GOran Nys trllm SHK SOderha111n Mazda 323 utbver det vanliga. Conny Lundqvist Skepptuna HK Lancia Delta Ulf Sjllstrllm Vansbro HK Ford Sierra Fiirgerna ar nya. Designen ar masterlig. 70% av karossen ar galvaniserad. KLASS Grupp N Och sjalvfallet ars Mazdagarantier med PLAC FORARE KLUBB BIL.!.!.!_.!!.!!;'.:::... -".!_ :!!!...!ill lofte om bl a problemfria mil. TOTALT 1 SO r en Nilsson Kils HK Mitsubishi En bi l ska man uppleva. Inte lasa om.,i 2 Kenneth Bilcklund Vsra HK Mazda Ove Ol ofssson SHK Eda Lancia Sa valkommen in och provkor. 4 Piir Alm Films HK Suzuki GTI Anders SOderberg Botkyrka HK Suzuki GTI Bransledeklaration bland. korn: 0,66 (1,3i)- 0,83 Kjell Friberg Stockholms BK Suzuki GTI (1,8i DOHC) llmil. Kostn mil kr. ' 7 Christ i an Johansson Skepptuna MK Mazda Arne Gllthe Glivle RRC Suzuki GTI 12 ' mazca (890701). 9 Roger Ohlsson LuleA MS Suzuki GTI Jan Henriksson Stockhol111s BK Suzuki GTI II Tomas And ersson Nora MK Mazda Thomas R5dstrllm V.ilnnils HK Toyota C 19 ' ' Eric Johansson Ludvika MS Golf Ola StrOmbe rg Nora HK Lancia ~ FINSPANGS (IIJ Ui lifltt;1i1;1fj :JMAZIM!; Nils Flygare SMK Hedemora Opel K GSI Ande r s KilllstrOm Karlstads MC Lancia Cl emens Andersson Ludvika MS Opel K BILMARKNAD.. Anders Nystedt Tliby HK Suzuki GTI C:llran LindstrOa Huddinge HK Mazda ALB ACKSVA GE N MJ0LBY Toonbv h i OIJ Tony Bergdahl Kils MK Alfa Romeo 8 3 II TEL I 19

11 II FEVCEO~ TALBOT ~ f.1 TRADITION KVALITET FRRSSES IILTJiiDST Rl 180 ar Service, reparationer Reservdelar iven andra mirken o. Tornby Gottorpsg. 8, Linkbping Tel. vx Viilkomna! REIJMYRE G LASBRUK AB , GLASBLASNING SHOPPING 20 21

12 Utmanaren! Valkommen till LinkOping Nya Cirkel Snabbkaffe ar gjort pa de basta av kaffesorter. Med smak och arom som gor varje kaffestund till en hogtid. Koper du Cirkel Snabbkaffe i 200 g glasburk far du ut ca 100 koppar. Linkopings Kommun Cirkel Snabbkaffe. Prisvart. ~Cirkel 22 23

13 Radio OstergOtland Radio bstergotland sander direkt fran R EJ ME rallyt. Resultat och information, dessutom intervjuer och referat ute pa banan. JACOBS BILDELAR AB Tel , LINKOPING ANTRAMS BILTILLBEHOR AB Tel FINSPANG 1. Okad trafiksakerhet 2. Kortare bromsstracka 3. Battre komfort 4. Battre styregenskaper 5. Sakrare vaghallning Aterforsaljare i Ostergotland: Gabrier KING OF THE ROAD NORDGRENS BILDELAR OCH VERKTYGS AB Tel LINKOPING DELMAN BILDELAR AB Tel MJOLBY Ratta in foljande frekvenser: 99,9 Mhz i Linkoping 94,8 Mhz i Norrkoping 101,2 Mhz i Mota Ia 103,6 Mhz i Kisa 103,9 Mhz i Valdemarsvik Tamed radion uti skogen, folj REJME-Rallyt i din.. egen /okalradio, Radio Ostergotland. 25

14 FI\BRIKS >C< DElONG T n IMPORTGATAN 37 Belong- och Betongoumoning BesUillningstelefon STE Kontor KVALITET FRAN CARPEX Mer an karosseridelar till 300 bllmodeller. s BILLACKER THALACKER INDUSTRIFARGER Linkoping Norrkoping f' \',, l Sommarkortet, flk tvfl mflnader betala for en! Galler alia mflnadskort under juli-augusti. ST-NR KLASS FbRARE I KARTLASARE STARTLISTOR A-A3 HARRY JOKI I INGEMAR KARLSSON ~aa l are : PEOOEOT TPLBOT SPORT 2 A-A4 ihof;bjbrn EDLING I CHRISTER GoRANSSON ~a.ll are : KAZDA TEAM SIOEN 3 A-A2 KJELL DLOFSSON I BENGT OLOFSSON ~a.h are : NISSAN RALLY TEA/1 SIEDEN 4 A-A4 MATS jqnsson i LARS BACKMAN ~aa l are : TOYOTA TEAM SIEilEN 5 A-A4 STEVE Ol.OFSSON I STEFAN ERIKSSON 6 A-A4 PER EKLUND I JAN-OLOF BOHLiN ~ aa l are : CLARION TEAI1 Erntl'E 7 A-A4 BROR DANIELSSON I 8 A-N4 SoREN NILSSON I PER-OVE PERSSON ~aa lare : 11ITSUBISHI RALLIART SIEilEN c; A-A4 THOMAS JANSSON I INGEMAR ALDERSTEDT ~ aa l are : TEAI1 V.A.S SWEDEN 10 A-A3 MATS f<arlsson I GoRAN SJoKVIST ~aalar e : IFEL TEAI1 Sl llen ll A-A4 PETEF: FrUBERG I ANDERS DAVIDSSON 12 A-A3 JAN BJbRE I ROINE HASSELBERG ~aa lare : W t«jtorsport SVERISE 13 A-A2 PER ARNE LJUNG I MARKKU KANGAS ~aal are : IFEL TEAI1 SIEilEN 14 A-A3 BJoRN 'N' JOHANSSON I ANDERS OLSSON ~aa l are : IFEL TEAI1 SWEDEN ~aa l are li...vsjii 15 A-A3 BJoRN BLOMQV IST I PER ARNE SAAV : I1AC T!Xl.S Rfi:INS, 16 A-A4 LEIF ASTERHAG I JAN PETERSSON ~aal are : TOYOTA TEA/1 SIEilEN 1i A-A4 S-0 WALFRIDSSON I ~aalare : TEA/1 V.A.G SVERISE ~aalare : Hl66I'1ARK It SiiNER, A AMTERVIK 18 A-A4 GoRAN FREDRIKSSON I V: 19 A-A4 CLAS FREDRIKSSON i ~lare : Kl.tl.A BIL AB, HANINSE 20 A-A4 KLAS TENMARK I BENGT BENGTSSON ~aalare : TEXLA INDUSTRI AB KLUBB SMf( SALA SMK UPPSALA KULLINGS MS FORSHAGA MC ost9otatratikenu BIL. PEUGEOT 309 GTi MAZDA 323 T 4WD NISSAN SUNNY GT TOYOTA C. GT4 HOFORS MS MAZDA 323 4WD MK TEAM WESTOM LANCIA DELTA I. ARJANGS MK KILS MK KALMAR MK SAFFLE MC MAZDA 323 4WD MITSUBISHI VR4 AUDI 90 QUATTRO OPEL K GSi 16V LUDVIKA MS AUDI QUATTRO C SMK SbDERMANLAND VW GOLF 16V HOFORS MS MSK KVARNVING. OPEL CORSA OF'EL K GSi 16V HUDDINGE MK VW GOLF GTi 16V HUDDINGE MK MK RATTEN MK RATTEN HUDDINGE MK GoTEBORGS MF TOYOTA GT FOUR AUDI QUATTRO AUDI QUATTRO MAZDA 323 T 4WD LANCIA D. INT

15 Nu kan Du aven llka lanstllg - samma taxa som pll bussen ost9otatratikenu ST-NR KLASS FoRARE I KARTLASARE KLUBB BIL 28 Nar det hettar till i motorn. Temperaturen i en motor kan drivas upp anda till295 oc vid hard korning. Sara helsyntetisk olja smorjer effektivt under sadana form.iianden. Tester visar att Mobil 1 smorjer och skyddar de vitala delarna i motorn battre an konventionella motoroljor. Aven med tung last, vid hog a hastigheter och under lfmga korningar. D Tel Det galler ocksa turboladdade motorer. Mobil1 bry1s inte ned eller bildar belaggningar pa samma salt som konventionella motoroljor. Mobil 1 kostar lite mer men ger mycket hogre driftssakerhet. Darfor valjer fler och fler den sakra sidan. 21 A-A3 PER SVAN I JAN SVANSTRiiM Anaal are : IJ'El TEAll SIEDEN A-A3 A-A4 MIKAEL LINDQVIST I MATS LINDQVIST HENRIK MORIN I THOMAS HALLBERG 24 A-A4 JERRY AHLIN I URBAN KARLSSON Anaalare : TEAI1 AI-LINSKY 25 A-A4 26 A-A3 ROGER JONSSON I JAN LARSSON ANDERS LUNDIN I BJoRN GUSTAVSSON Anaalare :!J< t()t~t 29 A-A4 ROGER iihman I HANS-OLOF WILEN Anaalare : PROFFS PA KAAOSS - SALA KAROSS 30 A-A3 MAGNUS GUSTAVSSON I GiiRAN JANSSON A-A3 A-A4 BOSSI NG KARLSSON I GoRAN ERICSSON KENNETH THOMASSON I Anaalare :!J< t()t~t 31 A-A2 GERT BLOMQUIST I Anaalare : SVENSK BILSPOOT KIHill.T AB 32 A-N4 KENNETH BACKLUND I LENNART SANDBERG Anaalare : SilEO ISH JLtHOO RALlY TEAll 33 A-A2 BOSSE GRANFORS I DAN SAMUEL SON 34 A-A3 KENNETH JOHANSSON I PER-ERIK ANDERSSON 35 A-A4 KARL-JOHAN LoVGREN I ROGER PETTERSSON Anaalare : KJELLES 6Uit1ISERVICE AB, SPMIJA 36 A-N4 OVE OLOFSSON I HANS ERIKSSON Anaalare : TEAI1 HYRIIASKit R AB, ARVIKA 37 A-A4 BENGT THORSELL I PERCY ASENLUND 38 A-N4 THOMAS RADSTRoM I JoRGEN SKALLMAN Anaalare : SIIEIIISH J~IOO RALLY TEAll 39 A-A4 P-0 FiO;;::snN I P-E OLSSON Anaalare : KiiPitfiS BIL TEKNIK 40 A-A4 ULF SJoSTRoM I ROYNE KARLSSON Anaalare : BOBE PI..AST AB, VANSBRO 41 A-NAT STEN-ERIK ERIKSSON I 42 A-N4 ERIK JOHANSSON I BJoRN LI NDBERG Anaalare : TEAI1 VW t()t~t 43 A-NAT MATS PERSSON I L G LARSSON Anaalare : TEAI1 tn.s()(na BORLANGE rlf< OPEL K GSi 16V SMK ostgota VW GOLF GTi 16V NORRBOTTENS MS SUBARU RX TURBO MK TEAM WESTOM AUDI 90 QUATTRO NORRKiiF'INGS MK MAZDA 323 T 4WD. MK RIMO CITROEN BX 16V Ll Nf(oP I NGS MS MK RATTEN SMK SALA SKEPPTUNA MK MK SAVSJo PEUGEOT 205 GT1 MAZDA 323 T 4WD MAZDA 323 4WD CITROEN BX 16V OPEL KAT-CORSA VARA MK MAZDA 323 SMr; SoDERMANLAND TOYOTA C GTi 16 NORRKoPINGS MK VW GOLF GTi II SMK TIERP MAZDA 323 T 4X4 SMK EDA SKARA MK VANNAS MK KOLSVA MS VANSBRO MK SMK SUNDSVALL LUDVIKA MS SMK KARLSKOGA LANCIA INT. 16V MAZDA 323 T 4WD TOYOTA CEL. GT4 MAZDA 323 4WD FORD SIERRA FORD ESCORT VW GOLF G60 OPEL ASCONA 29

16 BT Hanteringssystem BT LIFTERS Gaffellyftvagnar Laglyfttruckar Led- o. akstaplare Skjutstativtruckar BOLLNAS Terminaltraktorer KALMAR KLMV Truckar CLARK Gaffeltruckar INGERSOLL-RAND Kompressorer TENNANT Sop- o. Skurmaskiner AURAMO Tillsatsaggregat Ak med rabatt! Hafte med 10 biljetter vuxen 80 kr, barn 40 kr ostgotatratikenu ST-NR KLASS FoRARE I KARTLASARE KLUBB BIL Kop rental leasing korttidshyra Utbyggd serviceorganisation Svarvning Frasning Steil- o. Aluminiumsvetsning * Maskinkonstruktioner Maskin- o. lndustrireparationer * Pneumatik o. Hydraulik installationer-reparationer 30 5 ~Automation Tel Kungsgatan 59, Norrkoping BT Svenska AB , , Fa ltservice vaxel :1 ~ ~'f"411.. I 'I ".' :: " "" HA INTE FOR BRATTOM NAR DU SKALL VALJA. VAD? MAKLARE FORSTAS! VALJ OSS! VI TAR BARA BETALT FOR RESULTAT Alia slag av affarer, stora som sma, formedlas. I ~ I nbbn4j&h,/umz pitalstorget 1, Linkoping. I Tel. 013/ ~ 44 A-N4 BERNDT CARLSSON I ANDERS ToRNSTRoM LINKoPINGS MS MAZDA 323 4WD An alare : HAKAN Sl.tiDVALL BIL AB, LI NKOPING 45 A- N ~ ARNE GdTHE I JoRGEN SPERL An.alare : 6RIPEN HUSBILAR, 6AVLE GAVLE RRC MITSUBISHI G. T 4b A-N4 CHRISTIAN JOHANSSON I ROGER JANSSON SKEPPTUNA MK MAZDA 323 T 4WD An11alare : TEAI1 KJELLES 61J111SERVICE, SPANGA -+7 A-NAT THOMAS RUNDH I NORRKbPINGS MK OPEL ASCONA 48 A-N4 GbRAN LINDSTRoM I STEN MAGNUSSON HUDD I NGE Mt< MAZDA 323 4WD An.alare : GILLETTE, HAGERSTEN 49 A-NA! NILS-ERH< AXELSSON i BENGT SUNDEBORN YORE Mf< OPEL KADETT An.al are : JAKA RAC I N6, HOVI'IANT!JlP 5C A-NAT EDDIE HoRBING I KENNETfi HOLM DEGERFORS RC OPEL ASCONA An.alare : RIKSBY66EN I OREBRO "".Jl A-NAT ANDERS JONSSON I LARS NILSSON ALVSBYNS MS OPEL ASCONA B An.alare : AB ALVSBYIUS 52 A-A! CEMONI OHLSSON I GoRAN PETTERSSON TEAM SKOGSAKARNA CITROEN AX SP. An.alare : IW'PY RENTAL RALLY TEAl'!, TRANAS 53 A-NAT StiREN HOLLSTEIN I MICHAEL SANDSTRoM SMK NWoP!NG OPEL ASCONA B An.al are : BETTNA RALLY TEAI1 54 A-NAT GtiRAN ANDERSSON I PAR JOHANSSON SMK VINGAKER OPEL ASCONA 55 A-A! FREDRIK SKOGHAG I MATS LARSSON TABY Mf( SUZUKI GTi An.alare : STOCKSl.Ml'S SUZLJ<I RALLY TEAI1 56 A-NAT KEtiT KARLSSON I FJARAS MK VOLVO A-NAT M H<AEL NILSSON I JAN OHLSTRiiM RASBO MK VW GOLF 1600 An.alare : I.FPSALA BY66 OCH FASAD I 60 A-NAT LARS L!NDQVIST I KJELL BYRSTRAND HUDDINGE MK OPEL ASCONA A-NAT A-NAT YVONNE HULTGREN I ANITA JANSSON MORGAN CARLSSON KJELL ANDERSSON SAFFLE MC VANSBRO MK VOLVO 242 OPEL ASCONA An.alare : SPANGA BILCENTRUt1 AB 61 A-NAT REN~ PETTERSSON I HENRY LILJESSON Ll NKoP I NGS MS VW GOLF An.al are : LltfCiiPING HAKAN Sl.MlVALL BIL AB, 62 A - f~at STEFAN AXELSSON I BJoRN FRANKERT SAFFLE MC OPEL ASCONA An.alare : KEtH:TH'S 110TOO, l'litala 63 A-NAT JAN ANDERSSON I BOTKYRKA MK VW GOLF 64 A-NAT BO KARLSSON I JAN KARLSSON WAXJii MS OPEL MANTA An.alare : TEAI1 ITCH! BAN, VAXJii 65 A-A3 JAN WESTLUND I LARS JANSSON MK KOPPARBERG OPEL KADETT GSi An.alare : TAGES IWIDSitJS - BANJOO f RR6ARD 31

17 Sidra till en battre miljo- ilk kollektivt! ost 9 otatratikenu --- BBS t;p i?s = ST-NR KLASS FiiRARE I KARTLASARE KLUBB BIL 66 A-A2 AKE CARLSSON I JAN-OLOF ANDERSSON SMK ostgota VW GOLF GTi ~aal are : 5VEPROl AB - UNI L ll.joo, NOORKiiP INS 67 A-NAT KIM SEVIUS I SUSANNE HULTGREN AMALS MK VOLVO A-NAT URBAN ERIKSSON I BENGT -AKE s.jolund STUGUNS MK OPEL ASCONA B ~aalare : SHINY AB, BISP6ARDEN 69 A-NAT ROGER WENNERSTRAND I like SKARFALT MK TEAM WESTOM VOLVO 242 ~aalare : TLIUliN o 11ASKINTEKNIK, tmber6 70 A-A3 PER ARNE FALL~N I STAFFAN LARSSON LAXA MK VW GOLF 71 A-N4 STEFAN JAGERHULT I MATS JAGERHULT VALLENTUNA MK MAZDA 323 T 4WD ~aalare : TEBA BY66 t. AL.LSERVICE 72 A-NAT KRISTER GUNNARSSON I LARS-IlKE CARLSSON NORRKoPINGS MK OPEL ASCONA B 73 A-NAT JAN-ERIK YDREFALK I JAN ANDERVRET LAXII MK VOLVO 242 ~aal are : LAXA FRAKT 74 A-NAT LARS-OVE FALK I LARS THOMSEN SMK ARBOGA FORD ESCORT ~aalare : sa..v o TAK i fw..lstahait1ar 75 A-A3 KJELL HANSSON I PIERRE TRAST GNESTA MK VW GOLF GTi 16V ~aal are : COCA Cll.A COif'ANY SII:DEN 76 A-NAT ANDERS SUNNERBERG I JOHAN PETERSON NORRKiiPINGS MK OPEL ASCONA 77 A-N4 TOMAS ANDERSSON I MARIE PETTERSSON NORA MK MAZDA 323 4WD 78 A-NAT MIKAEL AHMAN I TOMAS AHMAN ALMUNGE MK VW GOLF 79 A-A3 TOMAS MATTSSON I JOHAN MAGNUSSON MK TEAM WESTDM VW GOLF GTi 80 A-N4 GoRAN lindberg I KENNETH lindberg SMK NYKoPING MITSUBISHI VR4 81 A-NAT HIIKAN JOHANSSON I ULF NILSSON ATVIDABERGS MK FORD ESCORT 82 A-NAT MIKAEL OSCARSSON I JOHAN OSCARSSON SMK SoDERMANLAND FORD ESCORT MK2 ~aalare : I[JTOOCENTRALEN I ESKILST\JNA AB 83 A-NAT RUBEN DAVIDSSON I CHRISTER ohrman V. ostergotl. MK VOLVO A-NAT LE NART HESSEL I TOMMY FRANSSON SMK Ef;SJo OPEL ASCONA B ~aalare : PRIVATPLACERINS AB, EKSJo 85 A-NAT TOMMY ANDERSSON I GUNNAR NILSSON V. ostergtitl. MK VW GOLF ~aalare : Ti\VLIN6SSERVICE, ~INGE 86 A-NAT KARL-ERIK HoGBERG I JOACIM WIDERSTRi:iM NORRKiiPINGS MK OPEL ASCONA 87 A-NAT HANS DtiLERUD I JENS BRANDEL MK TEAM WESTOM VOLVO A-NAT BENGT OLSSON I ANDERS KANON JAMTLANDS MK OPEL ASCONA ~aalare : TEAI1 BEN6ANS I[JTOO, OSTERSOOI = I 89 A-NAT MIKAEL HEELG:: -' CLAES JOHANSSON LINKiiPINGS MS FORD ESCORT ~aalare : VItflANDLAR'N VIDEO, LIN<iiPINS 90 A-A3 JAN like JOHANSSON I JOACHIM GUSTAVSSON KARLSKRONA AK VW GOLF 6Ti ~aal are : 6ll.l.ABO DID(FYND, TlllSAS BOX926 o 60119NORRKOPI NG o TEL.Oll

18 BILKOMPANIET AB Vulkang. 12 NorrkOping , ~ 90-talets bilalliir! ~ Suzuki GTi 790 kg krut Fortur till bostadsratt 10 SVEN ALMEVIK BIL AB LinkOping Egentligen borde alia bospara - torr eller sen are i:ir del alltid nagon i familjen som be hover en bostad. Eller hur... Gain pa Sparbanken och an mal dig till RiksBoSpar. Spara 100 kronor i manaden och du far information om nya bostadsprojekt direkt hem i brevladan. RiksBoSpar... heter Riksbyggens och Sparbankernas gemensamma bosparande. RiksBoSpar ger tartur till de bostadsratter Riksbyggen bygger- li:igenheter, radhus och vii lor. Dessutom... far du som ar mellan 16 och 25 ar 3% skattefri bonusranta. P-bekymmer? Ta bussen! ST -NR f,lass FoRARE I KARTLASARE 91 A-NAT JAN BONNEVIER I LARS WALLENTINSSON 92 A-NAT LARS ISRAELSSON I STAi't'AN BRANDT 93,HlAT lflaal are : BJi:iRBO BIL AB C.-iRISiER NYSTRA~lD I HAro;iN JOHANSSON 94 A-NAT MAGNUS HENRIKSSON I CHRISTER HENRIKSSON 95 A-NAT TGt1AS PERSSON I STEFAN GRYVH( 96 A-A3 lflaalare : CENTRALLACK i LINKoPING AB PETER JOHA~~SSON I ROLAND JOHANSSON 97 A-A4 JAN l.hidberg I 9S A-A2 lflaalare : ADVANTAGE EUF:DPE, KOPPARBERS JOAr.:J M Ef<SIRoM I TOMAS STRAAN 99 A-A2 JOHNNY ERICSSON I STEN MAGNUSSON lflaalare : PIMER SVENSKA EL AB (H) A- NAT TOMMY ANDERSSON I LEI F AHLIN (; i A-NAT r1a TS LUNDHOLM I Gbr;AN LUNDHOLM 02 A-NAT JOHAN NELSON I ANDERS BRAT lflaalare :!Sil_ERING o PLAT AB, VETLANDA 103 A-NAT ROLAND WhLi..Gh / BO BEHGQUIST 1A A-NAT OVE ANDERSSON I THOMAS JOHANSSON lflaalare : 6llt1IVERI<STA'N, L!N<iiPING 105 A- A! BJoRN GUSTAFSSON I MATS RADMAN 106 A-~l3 CLEMENS ANi)ERSSON I RAYMOND ERI KSSON lflaalare : TEAM JE: s, t1arsta 107 A-N1 PAR ALM I GtiRAN LENNARTSSON lflaalare : FILI'IS RALLYTEAM 108 A-A! TONY GASSLANDER I D 109 A-N4 ROLF UHR I StiREN SUNDSTRoM 110 A-N1 111 A-A1 112 A- Ni 113 A-A4 114 A-N1 KLUBB ostgotatratikenu BIL NORRKtiPINGS MK VOLVO 240 VANSBRO MK OPEL ASCONA KATRINEHOLMS MK SMK LINDE MSK I<VARNV!NG. KATRiNEHOLMS Ml< MK KOPPARBERG BORAS MK HUDDINGE MK TEAM SKOGSAKARNA TJUST MK S I LVERDALENS ~1SK SMK KUNGStiR ATVIDABERGS MK HANINGE MK LUDVIKA MS FILMS ~1K OPEL. KADETT GTE OPEL ASCONA B OPEL ASCONA VW GOLF i6v MAZDA 323 T 4WD NISSAN S 16 TC PEUGEOT 205 GTi OPEL MANTA OPEL ASCONA OPEL ASCONA VOLVO 343 OPEL ASCONA SUZUKI 1,3 GTi OPEL K GSi 16V SUZUKI GTi I Cl< LARSSON HUDD I NGE MK NORRKtiP I NGS MK TOYOTA STARLET SAAB 9000 T16 Ana.ilare : TEtttt BBS OCl TRADitll AB, tmrkopin6 ANDERS SoDERBERG i LEIF NELGARD BOTI<YRI<A MK SUZUKI GTi lfl.alare : TEAM SECIJUCAR, BALSTA fb,- t AF:LSSON I GoRAN LI NGE Ll NKtiP INGS MS MAZDA 323 lfl.alare : HAKAN SLNDVAL.L BIL AB, LIN<OPIN6 KJELL FRIBERG I DAN PETTERSSON STOCI<HOLMS Bl< SUZUKI SW. GTi Ana.ilare : STOCKSlNlS SIJZIJ(! RALLY TEAI1 INGEMAR L!NUZON I LENNART NILSSON BDRAS MK AUDI 80 QUATTRO LARS SALLSTRtiM I CECILIA CALAIS HUDDINGE MK SUZUKI SW. GT i lflaalare : KLNJSID..ItS TRAFIKSKOLA AB, STfU!. ~ ~ Riksbyggen och Sparbanken i samarbete 34 35

19 Prova turistbiljetten - ett dygn 40 kr tre dygn 80 kr ost9otatratikenu ST -NR KLASS Fa RARE I f(artlasare KLUBB BIL PIERRE ANDERSSON I JoRGEN KARLSSON MSK KVARNVING. SUZUKI GTi STEFAN FERNSTRoM I STAFFAN LINDBERG SKEPPTUNA MK VW GOLF 1\laalare : TEAI1 JE:s BIL o ELSERV. AB, 11ARSTA LARS-INGE QUIST I SVENTA LUNDH LINKoP INGS MS OPEL ASCONA B 1\laal are : UNIL!l.Jill - DACKRIN6 RALLY TEAI1 CONNY JOHANSSON I KENT MATTSSON ALVBYGDENS MK OPEL ASCONA Anaalare : ALE TIDNIN6 RAJS-TII" KARL -ERI K FORSMAN I CONNY THELEN IUS BOTKYRKA MK OPEL MANTA B OVE STERNELI NG I JOHAN WRETEMARK LINKoPINGS MS OPEL ASCONA B 1\laalare : "II'Dl SCREEN RALLY, LltfetiPIN6 PER GUNNARSi;:J~ ' I PETER ANJOU MK ORION OPEL ASCONA HERMAN WISTRAND I JONNY DANIELSSON SKEPPTUNA MK VOLVO 242 1\laal are : ACXIJl TEAI1 SIEDEN HANS ANDREASSON I ROGER HAGG KULLI NGS MS FORD ESCORT PER AKE ALF I SoREN ANTTl LA STUGUNS MK OPEL ASCONA B GoRAN AKERLUND I THOMAS CARLSSON KATRINEHOLMS MK SUZUKI GTi 1\laalare : TT-BIL, KATRiten.l1 STEFAN WAHLIN I CHRISTER APPELBERG NORRAHAMMARS MK CITROEN AX SP. KJ ELL RINGSTRoM I ARNE osterberg GNESTA MK OPEL ASCONA YNGVE LARSSON I BORAS MK VOLVO 240 EGON BoLJA I JOHAN JANSSON KOLSVA MS OPEL ASCONA 1\laal are : OSTI'IARKS BILD81!JH. o BILSERVICE LARS EDFELT I KIM KALDA BOTKYRKA MK OPEL GSi 16V 1\laalare : CASINO t10nte CARLO, STOCK~ NICHLAS BYQVIST I GUNNAR ENGLUND MK KOPPARBERG OPEL KADETT KENTH-OWE PETTERSSON I BiiRJE CARLSSON MSK KVARNVING. SUZUKI GTi 1\laalare : TEAI1 JE:s, 11ARSTA ANDERS JANSSON I LEIF KARLSSON KATRINEHOLMS MK MAZDA 323 1\laalare : BIL AB KARL WALLIN, KATRINEHOU1 JoRGEN GUSTAf'6SON I CHRISTER JOHANSSON GNESTA MK OPEL MANTA B Anaalare : BR. 6USTAF~ BILVERKS. STJARtf«JV ULRIK FREDRIKSSON I HANINGE MK VW GOLF G60 Ana.llare : TEAI1 ENSKEilE Vll.K FREDRIK KARLSSON I BJoRN OSKARSSON KATRINEHDLMS MK OPEL KADETT GTE WALTER OLOFSSON I GUNNAR AHLGREN SKEPPTUNA MK SUZUKI GTi 1\laalare : SP~ BILCENTRUI1 AB BJoRN WALDTON I BERTIL NYLANDER HANINGE MK VW GOLF G60 1\laalare : ~Y AB, JlliAttESIIJY 36 37

20 Gll plus -llk buss! Kop mllnadsmarke bstgotatrafiken.,...- '-' ~ i-nii f'la SS F brare I KARTLASARE KLUBB BIL.... VI FINNS DAR DU BEHOVER oss NORRKOPING FINSPANG LINKOPING Bargningskaren forsakringsbolagens och motorbranschens bargningstjanst 139 A-NAT SVEN AHMAN I ROLAND AH~1AN 140 A-NAT INGVAR KARLSSON I LARS KARLSSON BMK UDDEVALLA BARKE MK VOLVO 242 VOLVO 242 Ana.'Hare : AB BER6SLAGSBETON6, SI'EDJEBACKEN 141 A-NI KENNETH GtiRANSSON I.JONAS WENNBERG TABY i1k SUZUKI MK2 Anlcllare : SLI CK 50 SVERI SE i 42 A-N4 YNGVE LARSSON I KAROLINA DiiBECK STCCKHOL.MS BK MAZDA 323 4WD ;~:- A-NAT 144 A-NAT 145 A-NAT 146 A- NAT ~~7 A-A1 148 A-NAT 149 A-A2 :5::, A- Al Anaal are : CATS RALLYTEAI1, TYRESii RONNY LINDfi I BbRJE GUSTAVSSON STEFAN NILSSON I i<ent JONSSO~l ANDERS BRANDT I LENNART SJtiNELi.. Anlcllare : DACKR ING RALLY TEAI1, LINKtiP ING MIKAEL NILSSON / JOHAN i'ridlund f<jell i<arlsson 1 MATS JONSSON OVE JACOBSON I INGE SNYGG Gi:iRAN STE NB ERG I MATS BOBERG SVEN-AKE OLSSON I PATRIK SVIiF,!l Anaalare : STOOFORS MALERITJANST AB NORRKi:iPINGS ~1K SMK VALDEMARSVIK L!Nf<i:iF'INGS MS OPEL ASCDNA OPEL ASCONA SAAB 96 L LHWtiPINGS MS SAAB 99 STOCKHOL~1S BK TOYOTA STARLET NYBRO AC FORD ESCORT KAGERtiDS MK PEUGEOT 205 GTi CHRISTiNEHAMN MK TOYOTA STARLET :51 A-NAT FOU ERICSSON I JliMTLANDS MK VOLVO 240 Anlcllare : BILBOLAGET PV V!l.VO OR6., tistersltid 15:: A-Al DENNIS BGHM I GERRY HOLM cistergyllen RC MAZDA 323 Anaalare : HAKAN SltiDVIU BIL AB, LIN<iiPINS 15: A- N4 LARS FAGERBERG i LANCIA D INT. i 54 A-A2 LARS-AKE STAHL I CLAES-ER I K ERIKSSON KINDS MK VW GOLF An taiilare : KINDBO RALLY TEAM, SVENLJUNGA 155 A- Al F't ~ER STRi:iM I THOMAS KARLSSON MSK KVARNVING. TOYOTA STARLET Anaalare : DACKRING RALLY TEAM, LINKtiPING 156 A- N4 PEDER BERGSTRANDH I SVEN KARLSSON KATRINEHOLMS MK LANCIA D. INT. Anlcll are : TEAI1 SECOOITY, STIGTIJITA 157 A-Nl LARS JONSSON I ANDERS WRETEMARK YDRE MK SUZUKI GTi Anlcllare : SUZIJ<I SVEN AIJ VIK BIL AB, LIN<.!58 A-N2 TONY BERGDAHL I Gi:iRAN KARLSSON d l!s MK ALFA ROMEO 33 4!59 A-NI ROLF JiiDERDAHL I KAK STOCKHOLM SUZUKI GTi 160 A-NI SVEN ALMEVIK I ROBERT ALMEVIK LINKtiPINGS MS SUZUKI 1300 GTi Anaalare : SUZIJ(I SVEN AU VIK BIL AB, LIN<iiP. 161 B-N3 TORGNY MOGREN I HALLEFORS MK OPEL K. GSi 16V Anlcllare : CFEL TEAI1 SWEDEN 162 B-NAT TONY HADARSON I Gi:iRGEN ANDE RSSot~ SMK EKSJti OPEL ASCONA B Anlcll are : FLATfU. TS RALLY TEAM 38 39

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Tävlingskalender 2009 HRC klass 6 (HRB 6) Namn Klubb Bil start p Totalt

Tävlingskalender 2009 HRC klass 6 (HRB 6) Namn Klubb Bil start p Totalt Tävling, 0/ Utrikesrundan MK Nordjämten Tävling 2, 3/ Örnskölden Örnsköldsviks RK Tävling 3, 2/2 Kopparsvängen MK Kopparberg Tävling 5, 5/8 A.R.C. rallyt Almunge MK Tävling 6, 2/9 TVSvängen SMK Hörby Tävling

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

KRC klass 1 (HRB 1) Namn Klubb Bil start p T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Totalt 1 Bo Rönnbäck Östernärkes RCM Ford FairlineViktoria B B 8

KRC klass 1 (HRB 1) Namn Klubb Bil start p T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Totalt 1 Bo Rönnbäck Östernärkes RCM Ford FairlineViktoria B B 8 Tävlingskalender 2013 Tävling 1, 2/2 Bergslagsrallyt MK Kopparberg Tävling 2, 16/2 Örnskölden Örnsklödsvik RC Tävling 3, 4/5 Zabra rallyt Nybro AC Tävling 4, 1/6 Silverratten Älmhults MK Tävling 5,24/8

Läs mer

Klassvinnare RS Serien i Östergötland

Klassvinnare RS Serien i Östergötland Klassvinnare RS Serien i Östergötland 1995-2016 1995 A-förare Hans Flodin SMK Motala Ford Escort B-Förare Jonny Kristensson MSK Kvarnvingarna Opel Ascona C-Förare Anders Johansson SMK Valdemarsvik Opel

Läs mer

Final official classification Sydrallyt/Midsommardansen DM

Final official classification Sydrallyt/Midsommardansen DM 4 WD GrA/N över 2001cc, Nat spec 4wd A-B-C förare 1 1 272 Andreas Magnusson Skillingaryds MK Mitsubishi Evo V SE 0 0 28.34,3 0.00,0 Henrik Hulterskog 0.00,0 5.22,0 6.33,9 7.06,2 5.34,7 3.57,5 2 2 228 A

Läs mer

SM i backe delt.3, Söderknallen lör.28 juni 2008 Åk Klass 1 Rallybilar 2 WD, SM Tävlingsledare: Tommy Frisk

SM i backe delt.3, Söderknallen lör.28 juni 2008 Åk Klass 1 Rallybilar 2 WD, SM Tävlingsledare: Tommy Frisk Backlängd 950 m Utskrivet 2008-06-28 17:52:48 SM i backe delt.3, Söderknallen lör.28 juni 2008 Åk 1-2-3 Klass 1 Rallybilar 2 WD, SM Tävlingsledare: Tommy Frisk 1 112 Per Uddesson Södra Sunnerbos MK 00:25.44

Läs mer

Odensvängen. 27/10-2012 Resultatlista Arr: Östernärkes RMC 2:10,1 3:12,3 2:09,5 3:04,6 10:36,5 2:05,0 3:12,2 2:06,0 3:17,1 10:40,3

Odensvängen. 27/10-2012 Resultatlista Arr: Östernärkes RMC 2:10,1 3:12,3 2:09,5 3:04,6 10:36,5 2:05,0 3:12,2 2:06,0 3:17,1 10:40,3 Pl Ungdomsrally SS1 SS2 SS3 SS4 Total 1 1 J Rasmus Carlson Lars Carlson 2 3 J Pontus Lönnström Mikael Lönnström 3 2 J Tobias Isaksson Per Hansson Nora MK Laxå MK EMS FINNERÖDJA AB VW Golf 2 2:10,1 3:12,3

Läs mer

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun

Kniptjärns Rally Sprint SMK Dala Falun STARTLISTA Nr. Klass Förare / Kartläsare Klubb Bil / Anmälare 6 Pär Hedlöf SMK Dala Falun Opel Ascona Åke Eriksson 6 Johan Eriksson Stefan Gustavsson Opel Kadett GSI 6v 6 Tomas Pettersson Ford Escort 6

Läs mer

SÖDRA BF's RS-DM 2015 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RS-DM 2015 Bilklass R1a 1 ( 6 ) Bilklass R1a 1 Edquist Johan A SMK Hörby VW Golf E 8 8 11 6 8 9 9 9 5 11 84 2 Larsson Jesper B Kristianstads MK Toyota Corolla E 10 5 8 7 6 11 7 8 6 8 76 3 Larsson Hampus C Kristianstads MK VW

Läs mer

Duntis Cupen. Rally Official ranking. Rk St:nr Förare Liss kl Kartläsare Klubb Bil Klass Anmälare 1.Run 2.Run 3.Run 4.Run Time

Duntis Cupen. Rally Official ranking. Rk St:nr Förare Liss kl Kartläsare Klubb Bil Klass Anmälare 1.Run 2.Run 3.Run 4.Run Time Duntis Cupen Rally Ung 1 301 Markus Asplind U Ronny Pettersson SMK Motala bil Volvo 240 Ung 1:25.27 1:24.04 1:22.33 1:24.03 5:35.67 2 300 Martin Hugosson U Ulf Hugosson Åtvidabergs Mk Opel Ascona B Ung

Läs mer

Telefon: Stigning: Backlängd: Diff 2-1 Klubb 0: : : : OK 3 0: : OK 0: : : :11.

Telefon: Stigning: Backlängd: Diff 2-1 Klubb 0: : : : OK 3 0: : OK 0: : : :11. den 6 september 008 Kl: 19:53:4 Bilar Klass 1 Final Bil Lördag Diff -1 Diff 3- Anmälare Åk M1 rnk M rnk Målgång rnk Stat Diff 3-1 Diff upp Diff ^ Poäng bon Idag Total 1 10 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford

Läs mer

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö Bil-O SM På pallen 1961: Enköping 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren 2.Bengt Jismark / Djursholms MK 2.Fergus Sager / Djursholms MK 3.Yngve Andersson / Göteborgs MF 3.Lars

Läs mer

Klappjakten Höganlid Ydre MK 2014/07/28 Officiell Resultatlista

Klappjakten Höganlid Ydre MK 2014/07/28 Officiell Resultatlista 2014/07/28 Ungdomsrally 1 2 U 2 1 U 3 3 U Tobias Pettersson Åke Kjellgren Andreas Elfver Lars Elfver Göran Boström Stefan Johansson Team KåCe Bilservice 940 4:33,2 7:04,4 4:27,5 2:47,5 18:52,6 940 4:44,1

Läs mer

Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK

Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 0-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP SS/SP Tot B/ 0 Klass: Debut ntal Startande: 0 Johan Sundin/Gunnar Sundin nnan/gnesta Mk - Fiat Fullf.

Läs mer

Resultatlista HIMMELSTALUNDS-SPRINTEN 2/4 2005 Arrangör: Norrköpings Motorklubb

Resultatlista HIMMELSTALUNDS-SPRINTEN 2/4 2005 Arrangör: Norrköpings Motorklubb VOC A-förare Resultatlista HIMMELSTALUNDS-SPRINTEN 2/4 2005 Arrangör: Norrköpings Motorklubb 1 1 Fredrik Menck Jenny Karlsson Tornby Bilteknik AB 01.14,00 01.14,95 01.12,00 01.12,00 01.12,37 2 6 Maths

Läs mer

Micke Mek - Sprinten. 17/2-2013 Officiell Resultatlista Arr: Sigtuna RC. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil 2:32,2 2:22,1 0:00,0 2:22,1

Micke Mek - Sprinten. 17/2-2013 Officiell Resultatlista Arr: Sigtuna RC. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil 2:32,2 2:22,1 0:00,0 2:22,1 Pl Kl 6 : Ungdomsrally SS1 SS2 SS3 Total 1 1 U Gustav Thorsell Barbro Kulling thorsell 2 2 U Mattias Hallberg Ove Österberg 3 3 U Ville Mäkinen Timo Kling Haninge MK Enköpings MK Suzuki Swift Volvo 940

Läs mer

Rally DM 2004. GR A/N 0-2000cc 1 2 3 4 5 6 TOT

Rally DM 2004. GR A/N 0-2000cc 1 2 3 4 5 6 TOT Rally DM 2004 Tävling 1, 040501 Älmhults MK Silverratten Tävling 2, 040522 Ljungby MK Midsommardansen Tävling 3, 040619 Emådalens MK Roja Rundan Tävling 4, 040828 Wäxjö MS Dackefejden Tävling 5, 040925

Läs mer

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset 1 ( 3 ) RS-DM 2013 21/4 Sturupssprinten 4/5 Lille Mats Rallysprint 19/5 Ystad-Sprinten 6/6 Köpingesvängen 16/6 Färs Frosta Specialen 30/6 Ljungbyheds Rallysprint 12/7 Österlen Sprinten 18/8 Skyttesvängen

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

Officiell resultatlista Österlensprinten

Officiell resultatlista Österlensprinten D 4 B-Förare 38 1 169 Johan Edquist SMK Hörby VW Golf GT SE 0 0 9.40,9 1.32,5 Henrik Edquist SMK Hörby D 4 C-Förare 3.29,8 3.08,3 3.02,8 4 B Lars Johnsson Hässleholms MK VW Golf SE Rose-Marie Olsson Gumlösa

Läs mer

T1 Örsundaracet Örsundsbro MK T2 Mineraljakten SMK Sala T3 Mini-Xplosion Västerås MS T4 Brukssvängen MSK Hammaren 04-01-25 04-04-25 04-05-02 04-07-04 0 = Startat men ej fullföljt - = Ej deltagit Bilklass

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Ställning efter Omgång 2

Ställning efter Omgång 2 Ställning efter Omgång 2 Seniorer Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg 1 Omg 2 Total Placeringssiffra 2 7 Tobias Hising MSK Hammaren Nissan Micra One Eight Racing 18 Christoffer Andersson Kolsva MS Opel Corsa

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Tabergsbanan / 009 Arrangör: Jönköpings MK Officiell Resultatlista alt Klass 1: Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 10 Niklas Berglund 1

Läs mer

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 oo Sebastian Jansson Botkyrka Mk Saab Fullföljt Fullföljt Fullföljt St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac 2 Marcus Svärd

Läs mer

Rally Xplosion. 1:15,31 1:13,64 1:13,76 1:13,00 4:55,71 Mistubishi Gullvallarallyteam 1:14,45 1:15,64 1:14,57 1:13,10 4:57,76

Rally Xplosion. 1:15,31 1:13,64 1:13,76 1:13,00 4:55,71 Mistubishi Gullvallarallyteam 1:14,45 1:15,64 1:14,57 1:13,10 4:57,76 9 Maj A/B/C WD Startnr FörarNamn Klubb Bil AnmlNamn Omg Omg Omg Omg Tot 8 9 0 0 Håkan Eriksson Catarina Gustavson Mattias Ekman Göran Adolfsson Johan Olsson Annelie Fagerström Johan Nyberg Magnus Nilzon

Läs mer

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7

2 4 Dick Larsson Jessica 3 13. 4 2 Mikael Waxell SMK Uppsala Ford Es Cosworth 2:21,77 2:18,30 2:14,24 4:32,54 5 7 1 8 4 WD Magnus Henriksson SMK Linde Mitsubishi EVO 7 Fredrik Henriksson Rasbo MK Mazda 323 Larsson Peter Dahlgren Huddinge MK SKAB Ford Es Cosworth Jesper Ulfser 2 4 Dick Larsson Jessica 3 13 2:16,61

Läs mer

Resultatlista Vedumsmästerskapet i Bilrally 21/10 2007 Arrangör: Kullings MS

Resultatlista Vedumsmästerskapet i Bilrally 21/10 2007 Arrangör: Kullings MS Grupp E Resultatlista Vedumsmästerskapet i Bilrally 21/10 2007 Arrangör: Kullings MS 36 1 9 C Jan Wigertson Marcus Wigertson Kullings MS Volvo 740 1.01,40 3.07,10 1.00,60 3.06,20 08.15,30 39 2 11 B Joakim

Läs mer

Rallycross DM/ FM Svealandscupen Högstabanan Haninge Arrangör: Haninge MK 20-9 2014 Officiell Resultatlista Klass 2 SN max 2400cc/Touring Car

Rallycross DM/ FM Svealandscupen Högstabanan Haninge Arrangör: Haninge MK 20-9 2014 Officiell Resultatlista Klass 2 SN max 2400cc/Touring Car Arrangör: Haninge MK 0-9 0 Officiell Resultatlista Klass SN max 00cc/Touring Car 7 Niclas Norström MSK Hammaren JH Spårservice AB BMW 0 09 Johan Svelander SMK Dala Falun Mecedes 90 9 Anders Johansson Team

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Västerås Motorstadion Arrangör: Västerås MS 30/8-2008 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Västerås Motorstadion Arrangör: Västerås MS 30/8-2008 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Västerås Motorstadion Arrangör: 0/8-008 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Mattias Ohlsson Bollnäs MK ().,0.,89.0,.0, A.8, PO USA Verkstad

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Arrangör: SMK Motala Bil

Arrangör: SMK Motala Bil Debutant Arrangör: SMK Motala Bil Plac 85300 Ronja Andersson SMK Motala Bil 02.37,18 Brutit 02.39,70 05.16,88 Antal starande i klassen: 1 Plac Veteran 1 17 1 Conny Persson Skövde MK Helins Motorsport (02.00,30)

Läs mer

Till Kjell Johanssons Minne

Till Kjell Johanssons Minne Till Kjell Johanssons Minne Rally Månstråket 2010 Deltävling i Övre Norra Bilsportförbundet DM & Ekonomi FM samt Volvo Original Cup 9 Jan. kl 11:00 skolan Råneå Ett stort TACK till våra sponsorer Fastighetsmäklare

Läs mer

Skogsrundan

Skogsrundan Skogsrundan 207-02-2 StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell OMG OMG 2 Tillägg Totalt Grupp E Kristian Berglind Borlänge MK A VW Mattias Bergström Idkerberget MK Grupp E Golf

Läs mer

SS1 SS4 SS2 SS5. VW Golf 08: : :32.90 SS1 SS4 SS2 SS5. Saab Sport 07: : :12.90

SS1 SS4 SS2 SS5. VW Golf 08: : :32.90 SS1 SS4 SS2 SS5. Saab Sport 07: : :12.90 Resultatlista Stjärnsvängen 2008 Klass:Utb.Ry 1 1 Henrik Salomonsson Ingemar Salomonsson Timrå MK Ånge MK VW Golf 08:39.30 04:03.20 08:32.90 08:13.80 04:02.60 08:20.30 00:41:52.10 0 00:41:52.10 Resultatlista

Läs mer

Preliminär resultatlista för 3:e deltävlingen i Svealandscupen RallyCross, 29 maj 2010

Preliminär resultatlista för 3:e deltävlingen i Svealandscupen RallyCross, 29 maj 2010 Stnr Namn/Bil Klass. Super Nationella Mikael Eriksson Strängnäs AMS 02:27.22 (2) 00:00.37 02:2. Porsche 99 Rc 02:25. 02:2. 2 0 Magnus Landell Gestrike Racing Team 02:28.7 3 00:0.89 02:27.5 Volvo S0 02:27.5

Läs mer

Totalsegraren för 3:e gången Joachim Carlström och Jörgen Norman

Totalsegraren för 3:e gången Joachim Carlström och Jörgen Norman segraren för 3:e gången Joachim Carlström och Jörgen Norman Förare / Kartläsare Klubb / Anmälare Bil SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 Tillägg t Debutanter 297 D 298 D 299 D Ungdomsrally 2 J 1 J Tjej-Cupen 4 C Carl

Läs mer

== RaceMan == R a l l y M a n a g e r R E S U L T A T sorterat på K L A S S Antal tävlande: 76

== RaceMan == R a l l y M a n a g e r R E S U L T A T sorterat på K L A S S Antal tävlande: 76 UTB. Antal i klassen: 3 1 3 Per Wilèn - H-O Wilèn - Suzuki Swift GTI - Eskilstuna MK (24) 02.44.5 02.40.3 02.27.2 0.07.52,0 2 1 Micke Wallon - Jimmy Wallon - Volvo 244 - Eskilstuna MK (55) 02.59.4 02.53.2

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Resultatlista T-TUREN 28/8 2004 Arrangör: SMK MOTALA

Resultatlista T-TUREN 28/8 2004 Arrangör: SMK MOTALA A-Förare Grupp N2 1401-2000 cc Resultatlista T-TUREN 28/8 2004 Arrangör: SMK MOTALA 28 1 2 Kent Karlsson Linköpings MS Vw Golf 16v Mk 3 1.17.10 6.10.70 1.26.20 5.38.90 5.58.40 1.24.30 Gerry Holm 5.32.30

Läs mer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Officiell resultatlista Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Nr Namn/Anmälare Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final 1 7 Jonas Hällbom Strängnäs AMS Saab 99 7 3 7 17 A 1:a B-final 2 50 Perra Andersson

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Resultatlista LÖVDANSEN 2007-09-01 SMK NYKÖPING

Resultatlista LÖVDANSEN 2007-09-01 SMK NYKÖPING Resultatlista LÖVDANSEN 2007-09-01 SMK NYKÖPING Utbildningsrally 1 3 Oskar Larsson SMK Vingåker Volvo 240 VOC 02:53,2 01:45,1 03:05,7 01:48,0 02:37,9 01:49,1 00:00,0 13:59,0 Mikael Larsson SMK Vingåker

Läs mer

N Östhammars MK 00: : : : :42.86

N Östhammars MK 00: : : : :42.86 Backlängd 950 m Utskrivet 2005-09-17 14:44:59 Åk 1-2 Klass 1 Rallycross, Supernationell 2 WD 1 102 Håkan Holmkvist N Gestrike Racing 00:20.77 7 00:33.90 5 00:42.27 4 00:00.57 00:41.34 10 Volvo S40 Katalysatoråtervinning

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 30/4 2005 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 30/4 2005 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 0/ 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Johan Wärnbring BMW M ().,.,.,., 0 Frank Sigeskog

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Thomas Lathi Tomas Wikström NMS Boden Mitsubishi 17 19 17 53 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 22 0

Läs mer

SM Tabell Otrimmat 2 WD

SM Tabell Otrimmat 2 WD SM Tabell Otrimmat 2 WD Pos Namn Klubb Märke Total 1 Lars Sjöström SMK Hälsinge Renault Clio Ragnotti 3 2 Jonas Ericsson Kolsva MS Honda Civic Type-R 24 3 Andreas Sjölander SMK Gävle Ford Fiesta ST 2 Simon

Läs mer

Officiell resultatlista 88 st Arr: MK Rimo Fönstersprinten MK Rimo 29 sept

Officiell resultatlista 88 st Arr: MK Rimo Fönstersprinten MK Rimo 29 sept Officiell resultatlista 88 st Pl Klass 6 Ungdomsrally SS1 SS2 SS3 Total 1 3. U Mattias Hallberg/Ove Österberg Haninge MK Volvo 940 2:14,9 2:10,4 2:11,6 2:10,4 2 2. U Lina Björklund/Patrik Lindberg Rättvik

Läs mer

R e s u l t a t l i s t a - T o t a l t

R e s u l t a t l i s t a - T o t a l t R e s u l t a t l i s t a - T o t a l t Arrangör : Datum : Tävling : Tjust MK 2008.08.23 Tjustknäppen Antal i mål : 62 Plac. Stnr Tävlingsklass Förare Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 1 46 A - förare / 2 WD,

Läs mer

RESULTATLISTA FOLKRACE SISTA FÖR ÅRET! BJÖRSHULTSBANAN 2008-10-11 JUNIORDEBUTANTER

RESULTATLISTA FOLKRACE SISTA FÖR ÅRET! BJÖRSHULTSBANAN 2008-10-11 JUNIORDEBUTANTER JUNIORDEBUTANTER RESULTATLISTA FOLKRACE SISTA FÖR ÅRET! BJÖRSHULTSBANAN 2008-10-11 NR NAMN KLUBB BIL Anmälare OMG 1 OMG 2 OMG 3 HEAT HEAT HEAT 901 Christian Rosnell Gustavsson SMK Nyköping Saab 900 OK

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Tävling : 27-9-8 Höstspecialen Plac. Fem bästa totalt 9 A Stefan Pettersson Ford Escort coswort 6:, 3:5,8 5:5, 3:22, 8:28, Michael Björkander

Läs mer

Hjerpes Maskincentra // Himmelstalund Norrköpings MK // 2015/10/24 Officiell Resultatlista

Hjerpes Maskincentra // Himmelstalund Norrköpings MK // 2015/10/24 Officiell Resultatlista Klass 1: Ungdomsrally 1 1 U Adrian Ring Per-Åke Ring Linköpings MS 940 2:18,2 4:20,6 2:16,6 8:55,4 Klass 2: A-förare: 2-hjulsdrivet 1 6 A 2 8 A 3 7 A 4 2 A 5 4 A 6 9 A 7 3 A 8 5 A Magnus Johansson Andreas

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

R e s u l t a t l i s t a - T o t a l t

R e s u l t a t l i s t a - T o t a l t R e s u l t a t l i s t a - T o t a l t Arrangör : Datum : Tävling : Östergyllen RC 2007.05.19 Trofé Östergyllen Antal i mål : 59 Plac. Stnr Tävlingsklass Förare Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 Totalttid

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Westombanan /8 009 Arrangör: MK Team Westom Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Plac Tid Plac Tid Plac Tid Platssiffra

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Officiellresultatlista. Ungdomsrally. VW Golf II 2:32,80 2:33,55 2:24,21 2:24,21 10035. C-förare VOC

Officiellresultatlista. Ungdomsrally. VW Golf II 2:32,80 2:33,55 2:24,21 2:24,21 10035. C-förare VOC Ungdomsrally 1 1 U Göran Boström Stefan Johansson C-förare VOC Golf II 2:32,80 2:33,55 2:24,21 2:24,21 10035 1 4 C 2 3 C 3 2 C Christoffer Olsson Philip Olsson Pasi Hildingsson Tom Holmqvist Karolina Kemle

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Marcus Nilsson Lars Nilsson Vännäs MK Mitsubishi 15 15 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 15 1 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 15 4 B-O

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

Saab A3,B1 C Jonny Eriksson Stockholms MK Saab A Tomas Forslöv Skepptuna MK Team Tés Bil o Elservice AB

Saab A3,B1 C Jonny Eriksson Stockholms MK Saab A Tomas Forslöv Skepptuna MK Team Tés Bil o Elservice AB Officiell resultatlista Folkrace Mälarcupen 2001-04-07 Strängnäs AMS Seniorer pla nr namn klubb/anm Bil p 1 p 2 p 3 totalt Final 1 47 Kjell Svedberg Skepptuna MK Saab 99 2 1 1 4 A1 2 56 Dennis Christenssen

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Höljesbanan 20-0-2 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Plac Tid Plac Tid Plac Tid Platssiffra Bästa tid Plac

Läs mer

Resultatlista Fryksdalsracet 2006-01-28 Arrangör: Fryksdalens MK. Förare/Kartläsare/Anmälare Klubb Bil SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 Prick Totalt

Resultatlista Fryksdalsracet 2006-01-28 Arrangör: Fryksdalens MK. Förare/Kartläsare/Anmälare Klubb Bil SS 1 SS 2 SS 3 SS 4 SS 5 SS 6 Prick Totalt Resultatlista Fryksdalsracet 2006-01-28 Arrangör: Fryksdalens MK Förare/Kartläsare/Anmälare Klubb Bil 1 2 3 4 5 6 Prick Totalt Original A 1 14 7 Tomas Locken Mattias Andersson 740 3:58,0 5:09,3 3:24,7

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 10 april 2010 Seniorer SAMS-cupen Folkrace 0 april 00 Seniorer 7 8 9 0 7 8 9 0 Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg Omg Total Semi Tobias Hising MSK Hammaren Janne Rotko 7 Gustaf Jansson Anders Avelin MSK Hammaren Niklas Blidberg

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Kvällsracet Trollcupen

SMK Vingåker - Katrineholms MK - Kvällsracet Trollcupen dam/veteran A-final (Heat 45) Ej start 1 14 Tommy Askerlund SMK Vingåker Volvo 7 7 5 2 9 Isabell Söderlund SMK Vingåker Saab 7 5 5 3 12 Lasse Eriksson Hallsbergs MK Volvo 5 7 5 4 11 Fanny Bleckur Team

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/6 2003 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/6 2003 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Per Erik Israels Finnskoga MK.,., ().,0., 0

Läs mer

Officiell resultatlista Bilmånsson Rallysprint Eslövs MK 2016-06-12

Officiell resultatlista Bilmånsson Rallysprint Eslövs MK 2016-06-12 A-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 62 1 38 A Jesper Larsson Kristianstads MK Toyota Corolla SE 0 0 21.19,5 4.06,2 Robin Rosengren Kristianstads MK Larsson Rally 8.09,8 6.39,8 6.29,9 A-förare R1b - R1b,Voc,

Läs mer

Resultatlista Åtvidabergs MK:s Stefans Minne den 30/5 2015

Resultatlista Åtvidabergs MK:s Stefans Minne den 30/5 2015 Resultatlista :s Stefans Minne den 0/ 0 Plac. Plac. St. C-förare / Grp E Sluttider Klass Tot. nr. Förare / Klubb Kartläsare / Bil Anmälare SS SS SS SS Sluttid Mikael Johansson Jesper GrÜnning Fredrik Karlsson

Läs mer

Tävlingskalender 2008

Tävlingskalender 2008 KRC klass 1 (HRB 1) 1 Göran Hedefalk Team Westom Volvo Amazon S 5 2 2 - - 2 4 5 20 2 Jörgen Einar Skepptuna MK Volvo P1800 3-3 - 4 3-13 KRC klass 2 (HRC 2) 1 Per-Arne Sjöstedt Haninge MK Saab 96 4 5 -

Läs mer

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a 1 ( 5 ) Bilklass R1a 1 Thobias Svensson A SMK Hörby VW Golf MK4 E 20 20 2 Magnus Sigvardsson B SMK Hörby VW Golf II E 17 17 3 Hampus Larsson B Kristianstads MK Toyota Corolla E 14 14 4 Carl Ryke A Karlskrona

Läs mer

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt

Hjerpesprinten. 3/11-2012 Officiellresultatlista Arr: Norrköpings MK. St.nr. Lic. Förare/Kartläsare Klubb Bil. Fullföljt Fullföljt Fullföljt Pl Debutanter SS1 SS2 SS3 SS4 Total 1 1 D Tomas Eriksson Ohlsson Robert Walér 2 2 D Jimmy Kullander Robin Tenselius 3 100 D Robin Hellström Carl Bidell Östgöta Bilsportförening Katrineholms MK Järbo MK

Läs mer

Officiell resultatlista. Vimmerby MS Team www.racepage.com. MK Ramunder AS1 Rallyteam. MK Ramunder AS1 Rallyteam

Officiell resultatlista. Vimmerby MS Team www.racepage.com. MK Ramunder AS1 Rallyteam. MK Ramunder AS1 Rallyteam Arr: Pl St.nr Senior Bakhj.driv Klubb Total kl. 41 Förare Anmälare Bil SS 1 SS2 SS 3 tid 1 18 Niclas Svensson BMW 1:43,43 1:42,00 1:40,87 03:22,87 2 23 Thomas Karlsson Vimmerby MS Team www.racepage.com

Läs mer

St Namn Klubb Anmälare Bil Omgång1 Omgång2 Omgång3 Totalt Total lag 1 Marcus Schön Kristianstad FRC Team Buse Ford 3 2 5 10 101 Martin Schön

St Namn Klubb Anmälare Bil Omgång1 Omgång2 Omgång3 Totalt Total lag 1 Marcus Schön Kristianstad FRC Team Buse Ford 3 2 5 10 101 Martin Schön St Namn Klubb Anmälare Bil Omgång Omgång Omgång Totalt Total lag Marcus Schön Kristianstad FRC Team Buse Ford 0 0 Martin Schön Kristianstad FRC team Buse Ford 0 0 Magnus Olsson Asarums MS Volvo 0 0 0 Jens

Läs mer

Serieresultat, Sö/Vä Bsf RALLY-DM 2014

Serieresultat, Sö/Vä Bsf RALLY-DM 2014 Serieresultat, Sö/Vä Bsf RALLY-DM 2014 TÄVLINGSKALENDER 14/6 Kolsva MS 5/7 SMK Nyköping 13/9 Eskilstuna MK 21/9 Gnesta MK Totallista 4WD 1 Tony Karlsson A-4WD Flens MS Subaru Legacy - - 15 19 34 2 Mats

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 17 32 3 B-O Näslund Lena Näslund Vännäs MK Subaru

Läs mer

2 1 Mikael Åhman Films MK A Ford 18:30.9 Patrik Karlsson Films MK NS4WD Escort

2 1 Mikael Åhman Films MK A Ford 18:30.9 Patrik Karlsson Films MK NS4WD Escort 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 18:17.6 Göran Lönnmark Flens MS NS4WD

Läs mer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 2 april 2011 Seniorer

Officiell resultatlista Strängnäs AMS SAMS-cupen Folkrace 2 april 2011 Seniorer Officiell resultatlista SAMS-cupen Folkrace 2 april 2011 Seniorer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Anslaget kl: Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg 1 Omg 2 Total Semi 27 Tobias Svärd

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Hedeängsbanan 19/ Arrangör: SMK Trollhättan Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross Hedeängsbanan 19/ Arrangör: SMK Trollhättan Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Hedeängsbanan / 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Tid Platssiffra Bästa tid Plac Tid 0 Roy Olsson Karlskrona AK ().,.,.,., A.,

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Westombanan 6/5 2006 Arrangör: MK Team Westom Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Westombanan 6/5 2006 Arrangör: MK Team Westom Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Westombanan / 00 Arrangör: Officell Resultatlista Klass : Super Nationell 7 Jimmy Holmqvist Gestrike Racing Team ().,.,.,., A., Katalysatoråtervinning 0 0 Roy Olsson Karlskrona

Läs mer

Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Final 1 35 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford Escort 2:03,95 2:02,51

Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Final 1 35 Kenneth Olsson Hällefors MK Ford Escort 2:03,95 2:02,51 Page 1 of 2 Structo-Sprinten 2007-05-26 Final 1 35 Kenneth Olsson Hällefors Ford Escort 2:03,95 2:02,51 Anmälare: KJELLBERGS AB 2 34 Jimmy Olsson Storfors Volvo 940 Jb 2:03,69 2:03,58 2:02,84 3 54 Tobias

Läs mer

2015-08-08 AD Bildelar Ludvikaruschen

2015-08-08 AD Bildelar Ludvikaruschen D ildelar Ludvikaruschen Plac. Startnr Förare/o-driver Klubb/nmälare F-kl/-kl ilm./modell SS 1 SS2 SS3 vdrag SS Totalt 1 9 Tom Thomasson Dan Levin Gr < 2000 Mitsubishi Lancer Evo VII 01:08,7 01:07, 01:07,8

Läs mer

Resultatlista Folkrace Parallel Sprint 1 / 10 2006 Arrangör: SMK Motala Bil

Resultatlista Folkrace Parallel Sprint 1 / 10 2006 Arrangör: SMK Motala Bil Debutklass Resultatlista Folkrace Parallel Sprint 1 / 10 2006 Arrangör: SMK Motala Bil 1 200 Robin Tenselius Linköpings MS VW Golf (01.59,17) 01.40,00 01.29,86 03.09,86 Antal starande i klassen: 1 Junior

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Tabergsbanan / 00 Arrangör: Jönköpings MK Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid 0 Niklas Berglund Hyundai Accent.,0.0, Ej start.0,

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

Poängställning Sommarcupen 2011

Poängställning Sommarcupen 2011 1. 2011-05-07 Östgöta BSF 2. 2010-06-18 Laxå MK 3. 2011-07-23 Kullings MS Poängställning Sommarcupen 2011 A 4 WD Delt 1 Delt 2 Delt 3 Delt 4 Delt 5 Totalt 1. Eddie Hörbing Laxå MK Ford Focus WRC 15 15

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion Arrangör: Strängnäs AMS 2010-06-13 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion Arrangör: Strängnäs AMS 2010-06-13 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell 6 7 8 9 Svealandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion Arrangör: 00-06- Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Daniel Wall MSK Kvarnvingarna (80) Brutit.8,.0,0.8, A., Volvo V0 0 Anders Malmström.,6.7,0

Läs mer

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a

O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a O f f i c i e l l r e s u l t a t l i s t a Arrangör : Datum : Tävling : Tjust MK 2-9-8 Tjustknäppen Plac. Fem bästa 87 A Cindy Brüggemann Tjust MK 4:54,6 5:3,2 4:4,7 5:28,5 2.34, Tomas Holgersson Tjust

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Falköpings Motorstadion 0-08-0 Arrangör: Falköpings MK Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Platssiffra Bästa tid Kent Davour Tjust MK Speekit.se Diesel Trimbox

Läs mer