MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 2/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 Välkommen till trafikskolorna i Stockholm som stöder MHF och MHF-Ungdom för en drogfri trafikmiljö Bromma Brommaplans Trafikskola Tunnlandet Järfälla Lötsjö Trafikskola Elverksvägen Kista Kista Trafikskola Köpenhamnsgatan Lidingö Lidingö Trafikskola Stockholmsvägen Märsta Ellströms Trafikskola Sönderborgsgatan Stockholm Liljeholmens Bilskola Liljeholmstorget 104A Stockholm Södermalms Trafikskola Blekingegatan Stockholm Västermalms Trafikskola Arbetargatan Sundbyberg Tule Trafikskola Vegagatan 11 C Täby Tibble Trafikskola Marknadsvägen

3 Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan Eskilstuna Tel Fax Bil E-post: Huvudredaktör John-Eric Ericsson Radhusvägen Upplands Väsby Tel Läns-redaktörer A B. John-Eric Ericsson Se ovan. C. Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Bil D. Marie Andersson MHF-Regionkontor Smedjegatan Eskilstuna Tel I. Vakant U. Ulla Stenberg Frejgatan 9 D Kungsör Tel Utgivningsplan 2009 Nr Utg.dag Manusstopp 3 omkr. 15 sept. 15 aug. Annonser MHF Box 16, Partille Tel Fax Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För ej beställt material ansvaras ej. Omslagsbild Foto: Marie Andersson Trevlig sommar önskas alla annonsörer och läsare av Ratta Ren Mälardalen. Kör med hänsyn, omtanke och respekt! Ta Paus! Nästa nummer av Ratta Ren Manusstopp: 15 augusti 2009 Redaktionskommittén vill ha bidrag från flera avdelningar och medlemmar. Skicka gärna med bilder. Materialet skickas till regionkontoret. Adress: se här intill. Välkommen till Sikhjälma Fritidsområde Pärlan vid ostkusten * Camping * Stuguthyrning * Minigolf * Kiosk * m. m. Skärplinge MHF Tel ,

4 Upplands Väsby Kommunen behöver fler föreningslokaler Kommunstyrelsens ord förande i Upp - lands Väsby, Jan Holm berg (m), talade om de ideella organisationernas roll i kommunen vid MHF-avdelningens årsmöte i Fresta församlingsgård i Upplands Väsby den 23 februari. Jan Holm berg fick flera frågor ef ter sitt anförande, bl. a. om kommunens möjligheter att få fram lämpliga föreningslokaler i Upplands Väs by. MHF-medlemmen Per West berg erhöll MHF:s ve teranmärke för 50 års med lemskap och ett di - Skadad eller sliten bilruta? Byt eller laga för säkerhets skull! Din vindruta är livsviktig. Visste du att den ofta efter ca 7000 mil har blivit så sliten att sikten kraftigt försämrats? Om du bara har ett stenskott så lagar vi det snabbt till låg kostnad. Ha koll på din vindruta, för säkerhets skull. Vill du ha hjälp, råd eller tips ska du vända dig till något av våra drygt 400 auktoriserade bilglasmästerier. Vi är Sveriges främsta experter på allt som handlar om bilglas och vi kan alla bilmodeller. Välj alltid den som är bäst på sikt. Välj... AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER Kommunstyrelsens ordförande Jan Holmberg, till höger, höll ett anförande vid MHF:s årsmöte och delade ut veteranmärket för 50 års medlemskap till Per Westberg, till vänster. plom att sätta upp på väggen i hemmet. Vete ran - mär ket överlämnades av kommunstyrelsens ordförande och diplomet av av - delningens ordförande. Bland årsmötesdeltagarna fanns också Sofia Mo - digh, som är medlem i MHF och som kandiderar till EU-parlamentet som an dra namn på KD-listan. MHF-avdelningen har över hundra medlemmar och en mycket aktiv verksamhet. Nyvald i styrelsen, som utökades med en le - damot, blev Tommy Fälth. I övrigt omvaldes sty relsen med Rolf Brom me som ordförande och de or - dinarie ledamöterna John- Eric Ericsson, Ing-Britt och Nils-Olov Nor berg, Ewy och Rune Ed lund samt Greta Ludvigs son. Som ersättare i styrelsen omvaldes Lars-Erik Mo lin och Sune Johans son. Text och bild: Rolf Bromme Hjälmunge Åkeri AB Allt inom Grustransporter, Plogning och Sandning. Hjälmunge SKÄRPLINGE HÅLLNÄS Tel Brandsäker kunskap På hittar du information, utbildning, litteratur och rådgivning. 2

5 CTRF erkända av FRII Isenaste numret av Rat - ta Ren, sid 23, fanns en ar tikel under rubriken Var ning för oseriösa in - sam lingsfonder. I artikeln finns en lista över fon der, som man, enligt Frivilligorganisationernas in samlingsråd, FRII, bör se upp med. Cancer- och Trafik ska - da des Riksförbund, CTRF, finns med på denna lista. FRII har nu meddelat att man numera ser CTRF som en seriös ideell förening, som erbjuder drabbade människor ett värdefullt stöd och att man därför beslutat ta bort CTRF från varningslistan, som pre senteras på FRII:s webbplats. Detta gick ut i ett pressmeddelande den 10 feb - ruari i år. Den 11 februari hade redaktionskommittén sitt avslutande möte inför ut givning av Ratta Ren nr 1, och vi kände då inte till detta pressmeddelande. Som ansvarig utgivare av Rat ta Ren beklagar jag att ar tikeln, som byggde på fel aktiga uppgifter, blev in förd i vår tidning. John-Eric Ericsson ansvarig utgivare av Ratta Ren region Mälardalen MHF Flen-Malmköping inbjuder i samarbete med RPG-Flen och Continent Touring till en bussresa till Passionsspelen i Oberammergau 1 7 juni 2010 Oberammergau ligger i det vackra södra Tyskland. Un der resan besöker vi många intressanta platser, bl. a. slottet i Bruchsal och dess musikmuseum, sta den Augsburg, fredagen den 4 juni kommer vi att se själva passionsspelet i Oberammergau. Hela den lilla byn är engagerad och uppfyller vart tionde år ett löfte från sina förfäder lovade de att spela upp passionshistorien om Jesu lidande och död om byn förskonades från den pesten som härjade då. Då var det en byangelägenhet, idag kommer be sökare från hela världen. Välkommen med på en intressant resa. Priset beräknas till kronor. I detta ingår buss resa, färjor, 5 middagar, 6 frukostar, 1 brunch, biljett till passionsspelen, transferbuss, programbok på engelska eller tyska, guidning och entré till slottet och musikmuseet i Bruchsal, lokalguide i Ber - lin, entré och guidning i The story of Berlin. För mera information eller folder ring Mischa Herfert eller skicka till tekniska kontoret Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafikmiljö Industrimålningsteknik AB Säljer Servar Reparerar Berguvsgränd 15, Enköping Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö P & V Glasmästeri Aukt. Bilglasmästeri Videvägen 7, Katrineholm mob.tel. glasjour

6 Visst kan vi bli fler! Tänk om alla medlemmar värvade en ny medlem var Medlemsantalet skulle för dubblas och vi skulle bli dubbellt så starka i vårt ar bete för en nykter trafik! I stället för att beklaga sig över att vi är för få med - lemmar våga fråga en granne, en släkting, en ar - betskamrat eller vem som helst om medlem skap i MHF/MHF Sup port. Bara du frågar så kommer du att lyckas. Det finns så många bra argument för medlemskap, t. ex. rädda liv genom vårt arbete mot rattfylleri driva på alkolåsutvecklingen så att t. ex. alla bussar, taxibilar och lastbilar får alkolås påverka ungdomar när det gäller trafiknykterhet och trafiksäkerhet påverka politiker och rättsväsende när det gäller lagstiftning och rättspraxis vid rattfylleribrott. Medlemskapet ger dig: Förmånliga bank- och försäkringstjänster genom SalusAnsvar Rabatter hos OKQ8 Tidningen Motorföraren Medlemstidningen Ratta Ren Juridisk rådgivning Teknisk rådgivning Medlemsavgiften för de vär vade är 195 kronor för det första hela året räknat från när värvningen gjorts. Alla avdelningar, som ökar antalet MHF-medlemmar under år 2009, får en premie på femhundra (500) kronor. Skaf far du ett värvarblock från regionkontoret får du en personlig premie efter fem värvade medlemmar till MHF/MHF Support. Klipp ur talongen och skic ka den till MHF Re gion Mälardalen, Smedjegatan 21, Eskil s tu na. Namn: Personnr: MHF Som medlem i MHF förbinder jag mig att inte förtära starkare drycker än 2,25% volymprocent alkohol eller någon annan typ av drog. Adress: Postnr: Ort: Telefon: E-post: Önskad lokalavdeln.: MHF Support Sätt x i ena rutan Denna ruta fylls i av värvaren Värvad av namn:... Datum:... Medlemsnr:... 4

7 Skurt har en strykande åtgång Filmen Skurt om al - ko hol och vad som kan hända hade pre miär för ett par månader sedan. Sedan dess finns den tillgänglig på Utbudet, en AV-central som lärare har tillgång till. Nu har vi det tacksamma pro blemet att filmen går åt som smör i solsken 900 ex. har redan skeppats ut i landet! Så det ser ut som att vi mås te trycka upp fler filmer. För MHF:are kostar filmen 50 kr att beställa och finns på regionkontoret. För övriga kostar filmen 100 kr. Här finns en affärsmöjlighet för er: Köp filmen för 50 kr och sälj vidare för 100 kr! Läs mer om Skurt på I filmens sex avsnitt får man bland annat träffa......ronnie som sabbade lands kampen mellan Dan - mark och Sverige. (Skurt är den förste och ende som fått intervjua honom sedan det hände!) Peder som rattfull kör - de ihjäl sin egen bror....skurts kollega Robban Asch berg som testade att köra bil när han druckit al - kohol....och en doktor som kan för klara vad som händer i hjär nan när man dricker. Filmen har gjorts på upp drag av MHF, Motor - förarnas Helnykterhetsförbund, med stöd från Salus - Ansvar. Syftet är att öka medvetandet om hälsoaspekter på alkohol ur ett indivi - duellt perspektiv. Det finns behov av att öka med vetenheten om riskabla alkoholvanor och om al - ko holens negativa konsekvenser för samhället och för den enskilde. Goda värderingar och vär defull kunskap måste grund läggas i tidig ålder. Filmen är gjord för att pas sa barn i Skurts egen ål der, alltså mellanstadie - elever, och familjer med barn i mellanstadieåldern. Den här filmen borde vi - sas i alla mellanstadieklasser. Vilket underbart material för att få barnen att dis kutera. Försök att få någ ra minuter för att visa ett avsnitt av filmen vid en träff med lärare i årskurserna 4 6. Dom kommer att bli helförtjusta. Missa inte cykelhjälmen Motorförarnas Hel - nykterhetsförbund MHF Ros - la gen har haft sitt årsmöte i God templargården, Norrtäl je. Avdelningen har 190 med lemmar och 130 sup - portmedlemmar. Att leda årsmötet valdes Regionsordförande John- Eric Ericsson. Under året har kampanj för cykelhjälmsanvändning, nykter trafik och nytt i vägmärkesfloran där ett 20-tal nyheter kommit sis - ta tiden. Väntan på klubbslaget. Systrarna Dahl års diplom ut - de lades till medlemmar. Till ordförande för 2009 val des K-G Erkenvik övriga i styrelsen är Sigurd Åh man, Lennart Forsberg, Inga Forsberg, Nore Jans - son, Egert Ewert och Ka - rin Hansson. Efter mötet intogs en ge - men sam supé med IOGT- NTO med god mat och skön sång av systrarna Dahl från Lohärad. K-G Erkenvik Tel , Vid matbordet. 5

8 MHF Stoppa Langningen 2009 Projektet stoppa lang - ningen är en insats som skall väcka vux - na och få dem att inse att ung domar inte kan skaffa al kohol själva. Det finns all tid en "vuxen" mellanhand med i bilden. Kam - pan jen genomförs vid de sto ra suphelgerna (för ung dom) som Valborg, skol avslutning och Lucia, men kan även genomföras vid många olika tillfällen under året. Det är med flygblad och den direkta kontakten med män niskorna som detta bud skap förs ut. Man finns i nära anslutning till ett systembolag. Med denna kampanj ges det en bra möjlighet att få med sig andra föreningar och andra frivilliga, samt po litiker i ett drogförebyggande arbete i kommunen. För stoppa langnings - kampanjen finns ett starkt folklig stöd. Detta är ett bra sätt att arbeta ut - åt riktat med våra idelogifrågor och samtidigt blir det väldigt trovärdigt när mån ga finns med utanför våra egna led. Vi finns och vi syns där de stora folk mängderna rör sig ute i samhället. Aktivitetens syfte: Att med projektet kunna minska ungdomssupandet. (Mån ga ungdomar gör sin al koholdebut redan vid tolv års ålder.) Ett bra sätt att förebygga rattfylleriet. Varje år får vi 1000-tals nya 18 åringar som tar körkort. (18 årin - gar som redan regelbundet an vänder alkohol eller kan ske till och med blivit beroende.) En bra utåtriktad aktivitet samt en bra möjlighet att synas lokalt i media. Det är även viktigt att vi i MHF lyfter frågan om svartsprit/ lang ningssprit Det finns mycket svart - sprit i samhället idag, som lan gas bl. a. till ungdomarna, vilket får förödande konsekvenser. Under 2008 genomfördes i Stockholms län en ge mensam stoppa lang - nings kampanj inför Val - borg, skolavslutningen och Lucia. Det var många kom muner som fanns med i länskampanjen, där politiker, kommunens tjänstemän, polisen, frivilligorganisationerna och övriga fanns med. För det gäller att göra något åt detta sto - ra problem och inte blunda när problemen bara växer hela tiden. Loggorna för MHF och MHF:ungdom finns med på hemsidan som är en del av lang - nings kampanjen och som fort löpande pågår och som be rör hela Stockholms län. Under veckorna hade polisen förstärkt be - man ning för att komma åt svartspritslangarna och det fanns tipstelefoner dit man kunde ringa. Det hade en sådan effekt att den han deln stannade upp un - der de veckorna. KA:s Byggservice Allt inom Byggbranschen Koxäng Nyköping Länskampanjen kommer även att genomföras under Stoppa Langningen (såhär gör vi i Sollentuna) I samarbete med polisen, politiker, kommunens tjänstemän, organisationer, föreningar, föräldrar och övriga deltagare har MHF i Sollentuna genomfört "Stoppa Langningen" vid Valborg, skolavslutningen och vid Lucia med lyckade resultat. Pla - sen är Sollentuna centrum så människorna vi når är mån ga tusen. (Det finns inv. i Sollentuna) Ett utställningsbord finns med informations - ma terial innanför dörrarna på systembolaget. MHF:s informationsmaterial är po pulärt och kunderna ploc kar gärna med sig, samt funktionärna delar ut ma terialet och pratar gär na om MHF:s frågor bl. a. ratt fylleriet. MHF:s mål är att halvera rattfylleriet. Des sa kampanjer ger en bra möjlighet att värva nya MHF-medlemmar. MHF Sol lentuna finns med i ar - bets gruppen för "Stoppa Lang ningen" och har därför bra möjligheter att vara dri vande i dessa frågor. Även vid skolavslutningen tidigt på morgonen finns vi med i Edsbergsparken med politiker och för äldrar för att stoppa champagnefrukosten. Detta är en del av kampanjen stoppa langningen. Det är nu över 10 år sen vi startade den här kampanjen i Sollentuna och den har genomförts i alla år vid Valborg, skolavslutning och Lucia. En annan mycket viktig helg för kampanjen är midsommaren, samt även vid andra tillfällen under året. Finns det frågor om kam panjen så kontakta gär na Gun-Lis Roos, tel eller , e-post: Gun-Lis Roos, Sollentuna 6

9 Välkommen att skriva i Ratta Ren Har du synpunkter, som du vill framföra till Ratta Rens lä sare, så skicka in ett bi - drag till tidningens insändarspalt. Det kan vara synpunkter på t. ex. Ratta Rens innehåll, MHF Re - gion Mälardalens verksamhet, trafikfrågor, ak - tuella samhällsfrågor eller bara något trevligt, som du vill berätta. Bidraget be - hö ver inte vara långt. Det kan ibland räcka med ett par rader. Välkommen med bidrag. Bidragen skickas till John-Eric Ericsson, Rad - hus vägen 17, Upp - lands Väsby eller e-post: Här kommer första bi - dra get till insändarspalten, in sänt av Svenolof Skoog. Alkoholen går före tänderna personer har ej råd med tandvård en ligt en stor artikel i DN av des sa prioriterar sannolikt al kohol och rök ning före tand vård. Där med inte sagt att alla des sa avstår från tandvård på grund av al kohol och to - bak. Men ef tersom alkohol och to bak kostar proportionellt mer för folk med låga in kom ster vågar man förmoda att låginkomsttagara av oli ka kategorier avstår från tand vård till förmån för alkohol och tobak. 95% av befolkningen dric ker alkohol. Inte konstigt att 10 15% har alkoholproblem och att 500 per soner kör bil med alkohol i kroppen varje timme människor dödas var je år i Sverige på grund av alkohol i trafiken. 80% av alla våldsbrott beror på al koholen barn le ver med föräldrar, som har alkoholproblem. Varje svensk betalar kronor per år för alkoholskadorna. Inte kon stigt att 10% av be - folk ningen inte har råd med tandvård. En massa miljarder EUpengar går till stöd för vin - od lare och tobaksodlare. En massa fler miljarder EUpengar och nationella pen - gar går till vård och an dra kostnader för alkoholskador och tobaksskador. Det är nästan tabu att tala om alkoholproblemen. Inte konstigt när 95% av be folkningen dricker alkohol. Man knäpper sig inte själv på näsan! Jour na lis - ter och politiker vill inte tala om alkoholproblemen och tobaksproblemen och kopp la ihop dessa problem med dålig ekonomi eller fat tigdom och dålig tandvård. Alkohol och tobak är sådana samhällsutgifter som man helst blundar för ef tersom så stor del av be - folk ningen är konsumenter, inkl. skribenter och be - slutsfattare. Försök se sammanhan - gen och tala klarspråk! Svenolof Skoog, Tullinge Eskilstuna Lackforum AB Försäkringsskador Månd-Torsd 7-16, Fred 7-13 Hejargatan 24, Eskilstuna Mjölnerbacken SUNDBYBERG Telefon/Fax Pavel Bertil Vid förfrågan, prisuppgift eller bokning: Uppsala Brandsförsvar Monica Cumlin: E-post: Utbildningar Uppsala Brandförsvar och Viktoria Utbildning erbjuder följande utbildningar: Brandskyddsutbildning Hjälp på väg Första hjälpen Hjärt & lungräddning Heta arbeten Studiebesök Andra utbildningar efter överenskommelse. 7

10 Vilka fina bilar. Vilken är din favorit? A-Ford 1930 Oldsmobil 1928 Ford Eifel 1937 A-Ford lastbil 1930 Adler Triumph 1938 Nash Adv Six 1935 Austin Herfoord Salon 1934 Citroen V12 Touring 1926 Studebaker Champion 1950 A-ford 1929 Vauxhall Cresta 1955 Ford Thunderbird 1958 Opel Sex 1931 Chevrolet 1928 Buick Century Eight 1939 Riley Sport Salon 1949 Den här årstiden vimlar det av bilannonser. Bi lar - na har prestanda och finesser, som man inte hade en aning om för några decennier sedan. Men vi kan väl tänka oss tillbaka i tiden och titta på bi - lar, som ansågs helt fan tastiska på sin tid. Det är bara att min nas. Bilderna har ställts till Ratta Rens förfogande av Ulf Hellgren. John-Eric Ericsson CeDe Teknik El / Teleinstallationer Villa & Fastighet Service Stenkvista Bergshöjden Eskilstuna 8

11 Se till att alkolåsvagnen drar blickarna till sig MHF:s arbete för al kolås i alla bi - lar fortsätter oför trutet. Tack vare MHF finns det alkolås i hälften av landets skol - skjut sar idag. Nu planeras årets in sat ser med ut - ställningsvagnarna som ska besöka kom muner och företag. Sedan 2003 har MHF be sökt samtliga svenska kom muner för att förmå dem att installera alkolås i sina egna transporter, men ock så i sådant som upphandlas av externa entreprenörer till exempel skol skjutsar. Besöken har gjorts med specialbyggda ut ställningsvagnar där oli - ka alkolås presenterats. MHF fortsätter i år arbetet att åka land och rike runt med utställningsvagnarna för att påminna allmänhet, kommuner och fö - retag om att alkolås räddar liv. De sju MHF-regionerna börjar nu planera årets insatser och det görs ge - nomtänkt och strategiskt. Tack vare kartläggnin - gen förra året vet vi precis vilka kommuner som be - hö ver besök av oss. Ge nom att sprida kunskap och opinionsbilda i frågan hop pas vi kunna påverka al - kolåsutvecklingen positivt, säger Christer Fol kes son, som är bokningsan sva rig för utställningsvagnarna. Till de som nu börjar pla nera vad som ska göras i den egna regionen skic - kar Christer Folkesson med några tankar: Bestäm vilka besök och kommuner som är stra tegiskt mest viktiga och bygg en turné under några sammanhängande vec kor utifrån det. Det har bli vit en hel del endagsbesök på sistone och dessa är väl digt kostsamma på grund av långa transporter mel lan olika landsändar. Passa också på att ska - pa så mycket uppmärksamhet som möjligt kring be söken genom att i förväg skicka pressmeddelande, insändare eller de - batt artiklar till lokaltidnin - gen dit ni kommer. Hjälp med detta kan fås från MHF-kansliet i Stock - holm, säger Christer. I början av 2008 gjordes en kartläggning över Sve - ri ges kommuner, för att få en ögonblicksbild över hur intensivt alkolåsfrågorna drivs runtom i landet. Kart läggningen visar att var tredje svensk kommun krä ver alkolås i nyinköpta bi lar. Största genomslaget gäl ler skolskjutsarna, där 53 procent av alla transporter nu är säkrade med al kolås. MHF:s alkolåsarbete sker i samarbete med SalusAnsvar. Grönköpings Veckoblad är en välkänd tidning som skapades av Hasse Zetterström år I år är det årgång 108 som ges ut och gillar man un - der fundig humor så är tidningen en guldgruva. Nu kommer också Ratta Rens läsare att få ta del av inslag från Vec kobladet. Under rubriken Grönköpings Veckoblad hit tar ni utdrag från Veckobladets sida Pressgrannar, fel skrivningar i vanliga dagstidningar. Vi tackar för de - ras tillmötesgående att få utnyttja deras material och vi re kommenderar en prenumeration. Varför inte ge bort en prenumeration på Grönköpings Veckoblad? I detta nummer hämtas inslagen från nr 6/2008. John-Eric Ericsson Nordea Finans Sverige AB (publ) Nordea Finans en stark partner inom bilfinansiering. Nordea Finans är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ). 9

12 För 100 år sedan, förbjud alla automobiler Vid en kommunalstämma 18 juli 1909 i Bergs kommun (södra Jämtland) fattades ett beslut att man skul le till Kungens Befall - ningshavande (Länsstyrelsen) i skrift anhålla att förbud mot automobiltrafik in fördes i Bergs och Åsarna socknar. Och anledning till denna be gäran var enligt protokollet: att förebygga de svå ra olägenheter automobiltrafiken efter landsvägarna inom Bergs socken vål lade vägfarande med häs tar. Erfarenheterna hade visat att hästarna så gott som utan undantag skyg gade för automobilar och blefo af desamma så skräm da att de blefo alldeles ohanterliga varigenom stor fara för olyckor till lif och egendom uppkomme för den som för sin framkomlighet efter landsvägarna voro beroende af hästar. kunnat ske, förhindrad att till körsven an vän da personer med min dre vana att hantera hästar utan nödgades ständigt an li ta styfa och oförskräckta körkarlar. Man yrkade som sagt i för sta hand på ett totalförbud för automobiltrafik. I andra hand yrkade man att automobiltrafikanter måt te åläggas att i viss tid fö rut i länets tidningar of - fent liggöra när och efter vis sa vägsträckor genom Bergs socken resa med au - to mobil skulle företagas, att vid mötande eller upphinnande af körande stanna på behörigt avstånd och hål la stilla tills den körande hunnit på ett eller annat sätt bringa hästen i säkerhet samt att gästgivargårdar antecknade ankomstoch avgångstider m. m. Södra Gotland: Diplom för 575 års medlemskap! Eftersom medlemmarna bor från Vis - by till Suderudden så hölls årsmötet i Hemse detta år. Ordförande Bertil Tho - mas son hälsade välkommen och han önskade att fler ungdomar ville engagera sig i förenigens viktiga arbete för trafiknykterheten, men de som kämpar vidare är mycket värdefulla. Av årsberättelsen framgick att avdelningen, våra årsmötesvärdar för Re gio - nen i slutet av april. Vidare att stortorgdagen i Hemse hade vi ett stånd med MHF-skylt. Närvarande vid vårt årsmöte var vår gotländske representant i Regionstyrel sen Yngve Hult. För troget medlemskap de lades ett diplom för 25 år, och för 50 års medlem- Ordförande delar ut ett di - plom för 60 års medlemskap till Gunnel Brozen. skap fick 5 medlemmar di plom och för 60 års med lemskap fick 5 medlemmar mottaga diplom to talt 575 års medlemskap i MHF. Till ordförande valdes Ber til Thomasson och öv - ri ga ledamöter blev Evert Lars son, Mats Lindström, Alf Lindström samt Gun - nel Brozen. Årsmötet avslutades med kaffedrickning och un derhållning av Erling Lindvall med kör. Bertil Thomasson Till följd häraf vågade mån gen ej företaga ens den angelägnaste resa och man blefo äfen i en mängd fall, då det eljest utan olägenhet Vad svarade länsstyrelsen? Det kommer i nästa nummer. Protokollet från Läns sty - rel sen omfattar hela fem!!! handskrivna sidor. John-Eric Ericsson Boka före sista juni! Tel Stora Gatan 50, SIGTUNA 10

13 Råd i finanskrisens tecken Det har kommit till vår led nings kännedom att Ho - nolulus symfoniorkester för närvarande befinner sig i en finansiell kris. För att komma tillrätta med denna situation har vi gjort en studie av er verksamhet. Här följer våra rekommendationer: 1. Vår första observation under er senaste konsert var att oboespelare under långa stunder inte hade något att göra. Antalet oboespelare bor de sänkas och arbetet bör spridas mer jämnt under hela konserten för undvikande av toppbelastningar. 2. Alla tolv violinisterna spelade identiska noter. Detta tycks vara onödigt dubbelarbete. Personalen på denna avdelning borde skäras ned dras tiskt. Om en högre ljud volym är nödvändig kan detta ordnas med elektroniska apparater. 3. Stora ansträngningar lades ned på spelandet av halv- och kvartstoner. Detta tycks vara en onö dig förfining. Om dessa toner eliminerades skul le det vara möjligt att använda praktikanter och lägre utbildad arbetskraft i högre utsträckning och därige nom reducera kostnader. 4. Det tycks föreligga allt för mycket upprepning av några musikavsnitt. Stämmorna borde mins kas drastiskt. Det finns t. ex. ingen anledning för blåsinstrumenten att upprepa ett avsnitt, som stråkarna redan spelat. Konserttiden på två tim mar kan då reduceras till 20 minuter, varför pau sen inte kommer att behövas. 5. Det noterades att musi ker med stora blåsin strument tvingades till osedvanliga ansträng ningar, vilket gjorde dem röda i ansiktet och förmodligen ansträngde deras hjärtan. Det skulle vara enkelt att installera en bärbar kompressor, vilken skulle kunna förse alla instrument med tillräckligt med luft under mer kontrollerade former. 6. Ytterligare undersök ningar kan göras för att studera förnyelsen av instrumenten. Det har nämligen rapporterats att den ledande violinis tens instrument redan är flera hundra år gam malt. Om normala avskrivningsplaner hade tillämpats skulle detta instruments värde varit noll. Köp av mer modern utrustning borde övervägas. Vilken rationaliseringexpert som föreslagit ovanstående vet jag inte, men kost naden för förslaget upp går säkert till ett sexsiffrigt belopp. John-Eric Ericsson Din bildelsleverantör! öppet lörd. 9 13, vard LJUDDÄMPARSERVICE Service Omtanke Kvalité Vassmogatan 6, Katrineholm Tel

14 MHF Mälardalen Det här ska vi åstadkomma! Vid regionårsmötet i Sikhjälma fastställdes regionens avsiktsförklaring. Den skall vara en ledstjärna för av delningarnas och regionens arbete. Avsiktsförklarin gen ligger till grund för vår verksamhet och kan an vändas som presentation av vår lokala verksamhet i olika sammanhang samt vid vår verksamhetsplanering. Avsiktsförklaringen skall vara aktuell och revideras där för vid varje regionårsmöte. Avsiktsförklaring Motorförarnas Helnyk - ter hetsförbund, MHF, är en trafiksäkerhetsorganisation med särskild inriktning på trafiknykterhet. Förbundet vill påverka sam hälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och an - dra droger. Förbundet ska verka för en god miljö. Bilismens mil jöpåverkan ska beaktas och begränsas i en takt som ändå möjliggör att bi - len kan användas som tran - sportmedel i hela landet. MHF Region Mälar da len har en mycket bred verk - samhet. Några exempel: Barn & Unga För att få en säkrare trafik i framtiden satsar vi spe ciellt på barn och ungdomar. Det gör vi med aktiviteter i samarbete med skolorna som mopedmästaren säker cykel reflexkvällar Alkolås Vi arbetar för alkolås i alla bilar vi hjälper företag och kommuner med information om olika alkolås, med råd vid upphandling av alkolås och med utbild ning av användarna vi påverkar kommunerna att kräva alkolås vid upphandling av trafiktjänster, exempelvis skol skjutsar och färdtjänst Opinionsbildning Vi arbetar genom informations- och utbildnings - insatser för alkohol- och drogfri trafik alkohol- och drogfri barn- och ungdomstid alkohol- och drogfritt arbetsliv Genomlysning av MHF Region Mälardalen Tommy Nilsson, reg.ordf. i region Skå ne och Sten Fah - lén, reg.ordf. i region Väst och förbundsstyrelseledamot, har under våren be - sökt samtliga MHF-regioner med uppgift att förutsättningslöst genomföra dis kussioner med hela styrelserna i regionerna. Må - let med besöken är att göra MHF starkare inför framtiden. 15 april hade region Mä lardalen ett heldagsbesök av Tommy och Sten samt MHF:s marknads - chef Pelle Nilsson. Det var mån ga frågor som be hand - la des, t. ex. hur fun gerar led ningen i regionen, hur ut övas ledarskapet, hur fungerar informationen, finns det en plan för ut - bildning, medlemsvärvning, mäts verksamhetsresultatet succesivt un der året, vad tycker med lem - mar na om regionens arbete, hur stärks eko nomin. Det skall bli mycket in - tres sant att se Tommys och Stens sammanställning från deras besök i de olika regionerna. Regionerna kan säkert lära mycket av varandra. Men vad tycker egentligen du som medlem om regionens arbete? Det kanske vi får veta på in sändarsidan. Skriv och tyck till. Text och foto: John-Eric Ericsson Är det möjligen region Mälardalens arbete som är orsaken till de bistra minerna hos Tommy Nilsson, Sten Fahlén och le - da moten såväl i region Mälardalens styrelse som i förbundsstyrelsen Gun-Lis Roos? SANGJUTGODS KOPPAR- och ALUMINIUMLEGERINGAR Specialitet: Aluminiumbrons Box 86, ARBOGA Tel Fax Tel Service Dygnet Runt Box 3, Fellingsbro 12

15 Så ska vi stoppa ungdomars rattfylla Nästan 75 procent av motorfordonsförare i åldern år, som omkommit i singelolyckor, är påverkade av alkohol Var tredje rattfyllerist är mellan 18 och 24 år. (Källor: Vägverket och VTI) Därför startade MHF till - sammans med SalusAnsvar, CTRF (Cancer- och Trafikskadades Riksförbund) och Volvo Per son - bilar Sverige Com mu - nication for Life. Man vil - le få Sveriges främsta re - klam- och kommunikationsskolor att göra påverkanskampanjer mot rattfylleri riktade till ungdomar. Syftet var att påverka attityder och beteenden beträffande alkohol och bilkörning bland ungdomar och unga vuxna i landet, men även bland delta gande elever och att öka vår kunskap om hur ungdomar ser på rattfylleri idag och hur kommunikationen till denna målgrupp skulle kunna utformas. Fem tävlingsbidrag lämnades in. Efter några vec - kors utställning av bidragen utsåg en jury, bestående av ungdomar i åldern år, glada vinnare, som syns här nedan med prischeckarna. Birgitta Edwards, MADD och Walborg Skoog, Hud din ge- Botkyrka MHF, minglade bland be sökarna. Birgitta höll ett anförande och Wal - borg bjöd alla på alkoholfritt. Beckmans Designhögskola, vinnare med "Blanda aldrig". Eleverna från Forsbergs skola i Grafisk design knep en andra plats med bidraget Kamratuppfostran.se mot fyllekörning. Allt inom glas: Nyglasning, Reparationer, Bilglasning, Altaner Balkonger, Markiser, Inramning mm Mästaregatan 4, Köping Tel Söberg & Söderström Rör AB Allt inom VVS + Butik Rörhuset Marielundsgatan 2, Gnesta Första Hjälpen LUMAVÄGEN STOCKHOLM TEL Reparationer & Service av MC och Moped S.I.J MC Service Uddvägen 2, Eskilstuna Tel

16 Skärplinge MHF-avdelning bjöd, som värd för re gionårsmötet, inte bara på perfekta mötesarran - ge mang utan även på ett underbart försommarväder. Referat från årsmötet finns på annan plats i tidningen men jag vill här ta till fället att tacka arrangörerna, ombud och gäster för ett mycket trevligt och ovan ligt aktivt årsmöte. I går (9 maj) var jag bjuden på ett 100-årsjubi - leum. Det borde vara omöj ligt i MHF-sammanhang eftersom vår organisation är 83 år. Men två av delningar, som var och en firade 50 år, hade slagit ihop sina jubileums fest - ligheter. Och det var ju inte så konstigt. Av del nin - garna Kolbäck och Hall - stahammar var en gång i tiden EN avdelning. Men för 50 år sedan be slöt man att gå skilda vä gar, för man tyckte att av - delningen blev för stor Ordförandens ruta nå got bra tips om hur vi kan behålla våra medlemmar i avdelningarna? Tips tas tacksamt emot på Ratta Rens insändarsida. Med risk för att bli tjatig mås te jag upprepa ordet MEDLEMSVÄRV- NING. Vi kan inte bara kon statera att antalet med lemmar sjunker. Vi mås te FRÅGA våra nära och kära och bekanta om de vill bli medlemmar an - tin gen i MHF eller i MHF-Support. Det är för - ut sättningen för att vi ska få nya medlemmar. Läs om den nya medlems - värvningskampanjen i tid ningen. Förresten inte bara läs värva också en ny medlem. Två stora nationella MHF-aktiviteter står för dör ren. Den ena är Ta Paus, som i de flesta fall ge nomförs sista helgen i juli och den andra är Trafiknykterhetens dag, med för många medlemmar. Nu, 50 år senare, när man inte har det problemet, har man därför kommit överens om att avdelningarna skall slås ihop igen. Av verksamhetsplaneringen att döma så blir den nya avdelningen en ak tiv avdelning. Lycka till! Nu för tiden är det ju inte något problem att vi får för många nya medlemmar. Idag är problemet det motsatta. Om man jämför antalet MHFmedlemmar i regionen vid utgången av åren 2007 och 2008 så var det enbart två avdelningar, som ökat sitt medlemsantal. Det var Björkvik och Daga-Härad, som vardera ökat sitt medlemsantal med två. Fyra avdelningar hade oförändrat med - lemsantal. Det var Ving - åker, Norra Gotland, Mö - klin ta och Rönö. Ett stort grat tis till dessa sex av - del ningar. Har ni kanske som i år är förlagd till tors dag 24 september. Lyc ka till med dessa arr - angemang. Ett nytt bra material för att nå mellanstadieskolorna är SKURT, som finns be skrivet i tidningen. Det ma terialet säljer sig självt. När detta nummer av Rat ta Ren kommer ut är det snart midsommar. Jag vill tillönska alla läsare en rik tigt skön sommar. Själv önskar jag att jag skall hinna med det jag tänkt under sommaren, men när september kommer så är det förmodligen som vanligt bara att konstatera att mycket, som skul le göras, inte blev gjort. Jag får väl börja med att stäl la undan snöskyffeln. Jag hoppas vi ses vid höst upptakten 19 september. Se annons. John-Eric Ericsson RESERVDELAR TILL ALLA BILAR Volvobolagen i Eskilstuna Hemgårdsv. 6, Nyköping Mån. fre Lör Tel Heilborns Advokatbyrå ombud för MHF adv. Anders Engdahl adv. Lars Kaunitz adv. Staffan Fjellström Brunnsgatan 5, Nyköping. Tel TURKISKA DELIKATESSER Hötorgshallen STOCKHOLM Telefon Specialitet: Turkiska burgare endast här 14

17 Så vill MHF skapa bättre miljö Av MHF:s tre handlingsprogram har två redan presenterats i Ratta Ren, nämligen det Trafikpolitiska och det Alkohol- och Narkotika - politiska programmet. Återstår gör det Miljöpolitis ka programmet, som sum mariskt presenteras i detta nummer. Vårt miljöpolitiska handlingsprogram Teknikens utveckling MHF ska verka för att ökade insatser görs för att tillvarata tekniken för att förbättra miljön vad gäller framkomlighet men också för vägunderhåll under alla årstider Fordonsteknik och bränsle MHF ska verka för att en ny progressiv fordonssskatt utformas för att gynna nyare fordon fortsatt intensiv forskning sker vad gäller att ta fram förnyelsebara drivmedel och anpassade motorer till dessa miljökraven på alternativa bränslen ställs minst lika högt som på nuvarande drivmedel prissättning och beskattning av alternativa drivmedel hålls på en acceptabel nivå tillgängligheten till alternativa bränslen ökar miljömärkning av tjänster och produkter ge nomförs för att underlätta för den enskilde konsumenten att ta sitt ansvar utvecklingen och implementeringen av miljöbilar gynnas och får en större marknadsandel regler, som innebär att ägare till miljöbilar erhåller förmåner, ska vara enkla och nationellt enhetliga Planering MHF ska verka för att vägsystemet utformas med genomtänkt lokalisering och planering som skapar bättre trafikrytm för minskade utsläpp infrastruktur skapas som möjliggör miljöplanering av transporter för den enskilde samordning och samdistribution vid varutransporter utnyttjas för undvikande av halvtomma transporter där möjlighet finns prioritera transporter på järnväg en internationell samordning sker avseende utvecklingen av teknik och bränsle inom godstransporter möjlighet ges att vid gränskontroller kontrollera utländska yrkesförare och deras fordon med avseende på miljö- och trafiksäkerhet arbetet med att samtliga fordon inom EU ska följa bästa miljöklass intensifieras Utbildning och information MHF ska verka för att ny kunskap om trafikens miljöpåverkan presenteras på ett enkelt sätt så att trafikanter förstår hur det egna agerandet påverkar miljön miljöutbildning till yrkesförare genomförs Opinionsbildning MHF ska verka för att regler och bestämmelser bör utformas så att de prioriterar renare, bränslesnålare och säkrare fordon skattemedel som bilismen genererar går till miljö- och säkerhetshöjande åtgärder. Rönö: MHF:are var kommunens förste kamrer 4april 2009 var en stor dag i vår avdelning då vi firade avdelningens 50-åriga födelsedag med ett jubileum i Skäl by - kyr kan i Runtuna. Avdelningens ordförande Roine Alesand hälsade ett 25-tal gäster och medlemmar välkomna och gjor de en historiebeskrivning av de första 25 åren och intervjuade några av tidigare styrelseledamöter in nan vi gjorde ett avbrott med smörgåstårta och dryck. Harry Nilsson en verk lig MHF-veteran fick ta emot ett diplom för långt och troget medlem - skap, han har haft flera upp drag i tidigare styrelser bl. a. ordförande och sek - re terare. Roine Alesand fortsatte historiebeskrivningen av de sista 25 åren in nan gästerna fick ordet. Sven-Olov Skog som även sut tit med i en styrelse fick nu representera Re - gion styrelse, han berättade hur det var att vara kommunens förste kommunalkamrer i Rönö, han berättade vidare hur några har be skrivit en olyckshändelse i korta ordalag, trots att det var olyckor med i be - skriv ningen väckte det viss munterhet bland oss. Gäs terna från Nyköping och Trosaortens avdelningar uppvaktade med blom mor och tillönskade av delningen lycka till i fortsättningen. Vi avslutade jubileet med kaffe och ananaspaj som vår duktiga sekreterare hade gjort. Allra sist sjöng vi två sån - ger ur psalmer och sån ger. Roine Alesand 15

18 Något att fira? Köp MHF-fondens gåvogram! Festligt gåvogram - pris 50 kr. Beställ på Till minne av Behållningen tillfaller oavkortat Stiftelsen MHFs Fond för trafiksäkerhet med uppgift att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet Bild: Gâteau Till minne - minnesgåvor vid begravning Minnesgåvor till MHF:s fond för trafiksäkerhet sätts in på Plusgiro Beställ minnesbrev på minnesbrev_1.indd 1 har av överlämnats en gåva till Stiftelsen MHF:s Fond för trafiksäkerhet med uppgift att främja forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Plusgiro Foto: Sören Persson Din gåva räddar människoliv! Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet stödjer vetenskaplig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar. Ge en gåva: Plusgiro Exempel på forskning som stöds av Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet: Drogpåverkan hos olycksförare Förekomst av andra droger än alkohol i samband med motorfordonsolyckor. Kristin Ahlm, Ulf Björnstig och Anders Eriksson, Umeå universitetssjukhus, 2007 Skattning av rattfylleriets omfattning -metod frågor och datakvalitet Åsa Forsman och Susanne Gustafsson, VTI 2007 Alkometer med infrarött ljus SAFT - en föstudie för utveckling av alkolås med IR-teknik. Kurt Sjödin, Signalteknik i Stockholm AB och Nanopuls AB i Uppsala på uppdrag av MHF och Sveriges Försäkringsförbund, 2005 Skadade cyklister är ofta påverkade av alkohol Kartläggningar av cyklister som skallskadats i trafiken under perioden Per-Olof Bylund och Ulf Björnstig, Umeå universitetssjukhus 2004 Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet Plusgiro Insamlingsansvarig: Bengt Swahn, tel Fondens handläggare: Lars Olov Sjöström, tel

19 Nu gäller det trafiksäkerheten Utveckling av al ko - lås, ISA-systemet ExyPlus. Ett intensivt arbete pågår på många håll för att öka trafiksäkerheten. På gränsen mellan Upp lands Väsby och Sol - len tuna kommuner ligger fö retaget SEPAB Fordons - pro dukter AB. Sepab, ett fö retag med sjutton an - ställ da, utvecklar nya produkter. Ett viktigt område att utveckla är trafiksäkerhet. Eftersom SEPAB ligger nästgårds så åkte jag dit för att höra vad dom har på gång. Jag hade fått tid för samtal med företagets utvecklingsansvarige av alkolås, Hans Erlands - son, och jag träffade också fö retagets dynamiske chef Sven-Erik Pettersson. Ett myc ket trevligt möte. Jag för står nu varför företagets motto är No mission is impossible. Vad fick jag då veta vid mitt besök? Alkolås AlcoBlock, som är namnet på Sepabs alkolås, har test körts i ett och ett halvt år och det har nu börjat säl jas till utvalda kunder. Se pab vill vara förvissat om att deras alkolås inte har några barnsjukdomar utan fungerar enkelt och sä kert, när det släpps för för säljning. Alkolåset har en mobil handenhet. Det spar tid eftersom man kan göra utandningsprovet på väg till fordonet, särskilt vid låga temeraturer. Är det inom ett företag olika per soner, som kör ett fordon, kan varje förare ha sin egen handenhet. Det gör det enkelt att hål la isär respektive förares blåsningar. Sepabs alkolås är det enda svenska alkolåset och med en hög kvalité kan det bli en framtida ex - port vara. Sepab har en fort löpande kontakt med To mas Jonsson, MHF:s al - ko låsexpert, under arbetet att ta fram en perfekt slutprodukt. Tomas uppfattning är att de tester av al - ko låset, som MHF:s testlaboratorium i Tibro utför, kom mer att ge grönt ljus och möjligheten att koppla al kolåset till ISA och Exy Plus kommer, enligt To - mas, att bli en väldigt in - tres sant produkt för kommuner och företag. ISA Om alla förare höll rätt has tighet skulle mer än 100 liv kunna sparas varje år i Sverige. Minskad bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp är andra fördelar. Med ISA är det lätt att hål - la rätt tryck på gaspedalen. ISA står för Intelligent Stöd för Anpassning av has tigheter. Systemet be - står av tre delar: En GPSmot tagare, en liten elek - tro nikbox och en display, som visar gällande hastighet samt en varningssignal vid fortkörning. ISA-sy - ste met registrerar fordonets hastighet och jämför med den gällande hastighetsbegränsningen på sträc kan. Om hastigheten över skrids hörs i vissa sy - stem en ljudsignal och i an dra markerar gaspedalen att det går för fort ge - nom ett mottryck eller vibration. När Vägverket gjor de sin upphandling bland hastighetssystem vann Sepab med sitt ISAsy stem ExyLimit, numera ExyPlus. Det sitter nu monterat i c:a av Vägverkets fordon. Hans Erlandsson, utvecklingsansvarig för alkolås och Sven- Erik Pettersson, vd för Sepab, ser båda ljust på företagets framtida möjligheter ExyPlus ExyPlus är ett ISA-sy - stem kompletterat med kör journal. Det innebär att alla uppgifter om körnin - gen som start- och stopptider, körvägar, positioner m. m. sparas i ett datorminne i bilen. Uppgifterna kan också skickas trådlöst di rekt till kontoret. Till Exy Plus går det att koppla al kolåsen AlcoBlock (Se - pabs eget lås) och Dräger. Då kan man se om någon för sökt manipulera låset el ler om fordonet inte startat på grund av att alkolåset gett utslag. Visas färdvägen grön innebär det att hastighetsgränserna respek terats, är någon del gul har de överskridits en aning och är den rödmarkerad innebär det en rejälare fortkörning. De företag, som installerat Exy - Plus i sina fordon, noterar sänkt bränsleförbrukning med bättre ekonomi och minskade koldioxidutsläpp som följd samt min - dre stress för förarna. Utveckling Tekniken finns för att höja trafiksäkerheten längs våra vägar. Nu måste ock så intresset bland företag och kommuner följa ef ter. Alkolås och ett ISAsystem typ ExyPlus borde vara en självklarhet i egna for don och vid upphandlingar av transporter. Så här säger Toyota, som har ExyPlus som månadens tillbehör, om Sepab: Vi ställer mycket höga krav på de komponenter som vi utrustar våra bilar med. Vi anlitar därför Sepab när det gäller speciallösningar inom el och elek - tronik. Det här var mitt första för sök som flygande re - por ter. Det var mycket in - tres sant att på plats få in - for mation om Sepab och de ras viktiga utvecklings - arbete. Med det engagemang och den tro på framtiden, som Sepabs representanter visade, så kommer företaget säkert att leva upp till sin devis No mis sion is impossible. John-Eric Ericsson 17

20 Järfälla-Bro: Svårt att få fram styrelseledamöter Ulla-Britta Wik delar ut diplom och blommor till Stig Jansson, Karl Forslind och Jan Erik Jansson under överinseende av regionsordföranden. Den 20 februari höll Järfälla-Bro sitt års möte i Jakobs - berg. Sedan många år tillbaka har Regionsordförande John-Eric Ericsson lett avdelningens årsmöten. Avdelningen har svårigheter med att få fram kandidater till en styrelse och dis kussioner har förts inom styrelsen hur man ska hantera denna situation. I somras dog en av de mest aktiva i avdelningen och han var dessutom sek - re terare. Efter överläggningar och med stöd av Regionsordförande har den kvarvarande styrelsen be slutat att fortsätta ytterligare ett år. Man ska även till skriva alla medlemmar och redogöra för den uppkomna situation och styrelsen hoppas att få gehör på en vädjan om fler aktivt arbetande medlemmar. Vid årsmötet refererade Lena Larsson från vår upp - tak ten som hölls i Kungsör med regionen och denna in formation blev uppskattad av såväl mötesordföranden som mötesdeltagarna. Referatet fanns dess utom upptryckt till del tagarna och blev ett bra un derlag för kommande ar betsplan i avdelningen. Årsmötet omvalde Gun - nar Dufva som kassör och sty relsen konstituerade sig för övrigt. Vid mötet utdelades 50- årsdiplom. Ingemar Burman Tumba Bilvård Brinkvägen 2B TUMBA Stöder MHF för en drogfri trafikmiljö Lena Larsson gav en utförlig rapport från vårupptakten. Åbergs VTC Parts AB Reservdelar till Amerikanska bilar Skebokvarnsvägen 233 Bandhagen

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra

Vårkänslor. Aktuellt. //Sandra Vårkänslor Nu har väl ändå sista snön rasat ut, eller? Nu vill i alla fall jag och kaninerna ha vår, sol och värme! Våren bjuder på en mängd aktiviteter i klubben, några av dem kan du se mer av längre

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning Polisens trafiksäkerhetsarbete Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning 1 Polisens nya organisation 1 RPC SÄRSKILDA UTREDNINGAR INTERNREVISION RPC 16 REGIONER / AVDELNINGAR IT HR

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil!

Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil! Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil! Stanna kvar hos oss när vi servar din bil och gör något trevligt! Om du vill ha några av de extra tillval vi presenterar här intill, fyll

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

R O S E N L U N D S S K O L A N. Intervju med JP på sida 2-3. Mycket information om hur det funkar på en tidning!

R O S E N L U N D S S K O L A N. Intervju med JP på sida 2-3. Mycket information om hur det funkar på en tidning! Nr 5 2014 I det här numret har vi 4 sidor mer än i förra. Det betyder mer arbete och längre skoldagar för oss. Hoppas ni tycker om månadens nummer. Intervju med JP på sida 2-3. Mycket information om hur

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17

Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 NOF 2013-01-28 Sid 1 (5) Datum: Tisdagen den 17/12 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-12-17 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Birgitta Landberg, Berth-Ove Lindström, och

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Den livslånga baksmällan

Den livslånga baksmällan Den livslånga baksmällan Studiematerial för gymnasielärare i Jönköpings län Från diskussion till handling De fem stegen 1 Steg 1 - Diskussion Vilka känslor väckte filmen? - Diskutera filmens innehåll -

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer