Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Foto: Agnes Liljeberg. Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar"

Transkript

1 Vellinge Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 1 februari 2014 Vellinge Direkt Sveriges bästa kundtjänst! Läs mer på sidan 4 Foto: Annika Lundh Foto: Agnes Liljeberg Foto: Sara Lindström Bygga, bo & mijö Översiktsplanen är klar Utbildning & barnomsorg Elevinflytande i skolan Ännu bättre på matavfall Läs mer på sidan 3 Läs mer på sidan 6 Läs mer på sidan 2 Bygga, bo & miljö Vellinge.se

2 Engagerade ungdomar inger hopp När du läser detta nummer av Vellinge Kommuniké är det dags för sportlov en välbehövlig vinterpaus för alla elever och pedagoger i en av Sveriges absolut bästa skolkommuner. Apropå ungdomar. Du har kanske märkt att busslinje 379 får utökade turtider? Det kan du tacka Ungdomsrådet för som har utnyttjat sitt demokratiska inflytande i kommunen för att få utökade turtider. Läs mer på sidan 4. Du kan även läsa om duktiga ungdomar från både Stora Hammars skola och Skanörs skola som har valt att engagera sig i demokrati och likabehandling. Mer på sidan 6. Inte minst under ett valår är det viktigt att lyfta fram de ungdomar som väljer att engagera sig i vår demokrati och som visar på att man kan uppnå resultat i det lilla och så småningom även i det stora. Och du, varför inte ansöka om att få jobba under valen 2014? Det verkar spännande och högtidligt, tycker jag. Läs mer på sidan 5. Ha en skön lördag! Magnus Mosén Följ Vellinge i sociala medier: Facebook.com/Vellingekommun Twitter.com/Vellinge Bambuser.com/channel/Vellinge Youtube.com/Vellingekommun Vellinge.se/Bloggar Flickr.com/photos/Vellingekommun Redaktör: Magnus Mosén, tfn Ansvarig utgivare: Charlotte Unosson, Tidningen är tryckt på pappret Galerie art silk Repro och tryck: Holmbergs AB Nästa nummer kommer ut 12 april Nu ännu bättre på matavfall! Invånarna har blivit bättre på att sortera ut matavfall och att minska restavfallet, men kan bli ännu bättre. Regeringens etappmål för matavfallsinsamling är 50 procent av vad som slängs i hushållen. Detta motsvarar cirka 50 kilo per person och år. I Vellinge går det åt rätt håll! Under 2013 samlades 43,9 kilo matavfall per person och 222 kilo restavfall per person in. Sedan 2011 har restavfallsmängderna minskat med nästan 30 procent! Trädfällning Oavsett var du bor i kommunen kan det krävas marklov för trädfällning om trädets diameter överstiger 20 centimeter. Trädet mäts på den del som har den största diametern. Marklov krävs oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött. I en del detaljplaner finns även beteckningen n, vilket betyder att större träd ska bevaras och om träd tas bort Foto: Sara Lindström Tömning av trädgårdsavfall börjar igen Plockanalyser Stickprov görs varje år för att analysera restavfallet från boende i Vellinge. Detta kallas plockanalyser års plockanalyser visar att mycket matavfall fortfarande inte sorteras ut. Analysen visar även att nästan av häften av vad som ligger i tunnan är förpackningar. Dessa ska också sorteras ut och utmaningen för kommunen är nu att minska andelen förpackningar i restavfallet. Sammantaget är det bara hälften av innehållet i restavfallstunnan som är rätt sorterat. Förutom den höga andelen matavfall och förpackningar kvar i Vellingebornas restavfall, visar tyvärr plockanalysen på en del andra områden som kan förbättras. Det är till exempel inte okej att lägga trasiga lampor, sladdar och julgransbelysningar i restavfallet. Batterier och små-el kan numera lämnas i en del av våra butiker i skåpet Samlaren. Kemikalier måste lämnas på återvinningscentralen. Vi kan bli ännu bättre på att sortera för våra barns framtid! När du sorterar ut allt som kan återanvändas eller återvinnas blir det mycket lite kvar. Det som blir över är restavfall och det lägger du i kärlet för restavfall den vanliga soptunnan. Se på dina sopor med nya ögon och utmana dig själv. Hur lite kan det bli kvar när du sorterat och tagit tillvara? Det som vi idag ser som sopor borde vi se som en resurs, en tillgång av råvaror som kan minska vår förbrukning av naturresurser. Mindre restavfall innebär också lägre kostnader för kommunen och det påverkar också taxan. Text: Anna Södergren ska de ersättas med nya. Vid beviljat lov är kostnaden 500 kronor inklusive kungörelse. Vid avslag på ansökan debiteras halva avgiften (250 kronor). I samband med en bygglovsansökan för nybyggnad, ingår prövningen av marklov för trädfällning. Vid trädfällning utan lov kan vite utdömas. Kostnaden är kronor per träd. Läs mer på Vellinge.se/tradfallning. Text: Magnus Mosén Från vecka 9, med start 24 februari, börjar tömningen av trädgårdskärl för dig som har ett abonnemang. Text: Anna Södergren 2 Bygga, bo & miljö

3 Vellinges nya översiktsplan klar Planen är antagen och klar, vilket innebär att vi är redo för att fortsätta arbetet med att genomföra planens strategier, riktlinjer och att utföra de åtgärder som krävs för att utveckla och förbättra vår unika kommun. Planen antogs av kommunfullmäktige den 23 januari 2013 och den vann laga kraft den 27 juni Vi strävar efter att vara en hållbar, attraktiv och lockande kommun som bevarar och tillvaratar befintliga värden, utvecklar nya idéer och växer lagom fort. Framtagandet av den nya översiktsplanen för Vellinge kommun har varit en lång process som sträckt sig över flera år. Under arbetet har vi samlat in stora mängder fakta och erfarenheter, bearbetat underlagsmaterial inom många olika områden och tagit till oss synpunkter och kunskap från kommuninvånare, statliga och regionala myndigheter, ledande politiker, politiska partier, byalag, föreningar, förbund och andra organisationer. Det har inventerats, analyserats, skrivits, granskats, lagts till och ändrats och till sist, efter ytterligare bearbetning och komplettering utifrån inkomna yttranden i utställningsskedet, är planarbetet avslutat. Översiktsplanen vilar på en stark vision med klara målbilder och ger förslag både på framtida fysisk mark- och vattenanvändning, men även på hur vi ska utveckla och bevara de mjuka värdena för att kunna ge god omsorg och omtanke till individer och värna om miljön. Målet är att uppnå god folkhälsa, en vacker, attraktiv och hållbar miljö och en ekonomi i balans. Planen ger den gemensamma värdegrund vi behöver för att kunna dra åt samma håll och tillsammans värna om kommunens befintliga värden, tillskapa och utveckla nya värden, bemöta de befintliga och framtida utmaningar som väntar och skapa en trygg framtid med god livskvalitet för var och en av oss som bor, besöker eller verkar i Vellinge kommun. Översiktsplanen finns på Vellinge.se/op2010. Frågor besvaras av: Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör, Karin Gullberg, översiktsplanearkitekt/landskapsarkitekt, Text: Karin Gullberg Utbyggnaden av Trelleborgsbanan i kommunens östra delar Projektet att bygga två nya pågatågsstationer och att bygga ut Trelleborgsbanan till dubbelspår genom Västra Ingelstad och Östra Grevie innebär även att det befintliga vägnätet förändras och byggs om med nya planskilda korsningar under Trelleborgsbanan, nya vägdragningar samt viss utbyggnad av det kompletterande vägnätet. Det pågår ett samarbete mellan Trafikverket, Vellinge kommun och Sweco med att ta fram underlaget för att kunna handla upp genomförandet av projektet. Alla planer måste fastställas och vinna laga kraft innan byggandet kan börja. Tidplan: Byggnationen förväntas starta under senhösten 2014 och planen är att pågatågen ska börja rulla i december Vissa delar av projektet inom Västra Ingelstad är redan byggda. Det vill säga förlängningen av Stationsvägen och den nya planskilda Spårvägen under Trelleborgsbanan. Översiktsplanen och de detaljplaner som Vellinge kommun ansvarar för att ta fram, som behövs för att genomföra projektet i Östra Grevie och Västra Ingelstad, är klara och har vunnit laga kraft. Följande gäller för de planer som Trafikverket ansvarar för att ta fram. Arbetsplan för Grevievägen: Arbetsplanen för Grevievägens fastställelsebeslut skickades ut den 21 januari och om ingen överklagar så räknar Trafikverket med att få besked om laga kraftvunnen plan den 26 februari Vägplan Korrevägen: Länsstyrelsens tillstyrkan förväntas vara klar i mars eller april och fastställelseprövningen i maj-september Laga kraftvunnen plan i oktober Järnvägsplan Östra Grevie (mötesspår och plattformar): Utställning november/januari. Länsstyrelsens tillstyrkan förväntas vara klar i mars eller april och fastställelseprövningen i maj september Laga kraftvunnen plan i oktober Mer information kommer att presenteras i framtiden, på Vellinge.se och i Kommunikén. Text: Karin Gullberg För allas trevnad plocka upp bajset Det är inte speciellt trevligt att trampa i hundbajs. Och tänk på att barn som leker ute riskerar att komma i kontakt med hundbajset om det inte plockas upp. Ta med en plastpåse när du rastar hunden, plocka upp bajset och släng det i någon av de hundlatriner eller papperskogar som finns uppsatta i kommunen. Text: Anna Södergren Bygga, bo & miljö 3

4 Grattis Vellinge Direkt! Det gick vägen! Vellinge Direkt, Vellinge kommuns kundtjänst, vann SM i kundservice. Under en ceremoni i Stockholm delades priset ut till Vellinge Direkt som givetvis var överlyckliga. Detta känns underbart! Att först bli nominerade och att sedan vinna är givetvis helt fantastiskt och en mycket tydlig bekräftelse på att vi är ett starkt team, säger Boel Nydesjö, telefonist i Vellinge Direkt. Under 10 veckor blev Vellinge Direkt uppringda av personer som utgav sig för att vara medborgare eller andra intressenter och medarbetarna i Vellinge Direkt bedömdes utifrån aspekter som till exempel bemötande, engagemang och attityd. Text: Magnus Mosén Vad planeras i kommunens östra delar på längre sikt? Foto: Annika Lundh Bättre kollektivtrafik med nya pågatågsstationer utmed Trelleborgsbanan i Östra Grevie och Västra Ingelstad skapar förutsättningar för nytänkande och expansion i kommunens tre östligaste byar. Ökad tillväxt med byggnation av fler bostäder, etablering av service och nya verksamheter uppmuntras för att efterfölja de regionala målen som påpekar vikten av en hållbar utveckling genom förtätning i goda kollektivtrafiklägen. Målet i kommunens nya översiktsplan är att Västra Ingelstad ska utvecklas till att bli den centrala tätorten i öster med genomtänkt kompletterande utbyggnad inklusive service, bostäder och verksamheter i områden nära den nya pågatågstationen, men även Östra Grevie och till viss del också Arrie omfattas av utbyggnadsplanerna. Förbättrad kontakt med Vellinge tätort och vidare västerut mot E 6:an, Höllviken, Skanör och Falsterbo efterfrågas av invånarna i de östra delarna. I översiktplanen planeras därför nya cykelvägar och nya vägsträckningar för att stärka kopplingen mellan orterna i öster och Vellinge tätort och vidare västerut. Dessutom planeras ett långsträckt öst-västligt grönt rekreationsstråk mellan Västra Ingelstad och Vellinge utmed Gessiebäcken, via Vellinge golfbana, genom jordbrukslandskapet och vidare ut mot havet. Detta stråk behövs även för att ge plats åt nya fördröjningsdammar och infiltrationsytor som förbättrar vattenföringen och vattenkvaliteten i Gessiebäcken. Dessa åtgärder ingår i kommunens strategiska planering och behövs för att klara av kommande klimatförändringar med exempelvis förhöjda havs- och grundvattennivåer. Läs gärna mer om de långsiktiga planerna för utveckling och bevarande av kommunens östra delar i Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 på Vellinge.se/op2010. Text: Karin Gullberg Starta glasskiosk i sommar eller bygga ut din butik Ska du starta ett nytt företag eller förändra din verksamhet kan många olika tillstånd från kommunen behövas. För att förenkla för dig hjälper Vellinge Direkt dig med råd och stöd. Välkommen att kontakta Vellinge direkt , Har du andra frågor om näringsliv kan du kontakta naringslivsenheten Text: Cecilia Wennersten Nya busstider invigda I julas invigde Ungdomsrådet tillsammans med nätverket Vellinge Communications Network, de nya utökade turtiderna med linje 379. Arbetet och diskussionerna kring linje 379 väcktes för drygt två år sedan i Ungdomsrådet. Den sista bussen ut till de östra delarna gick då kring 16-tiden. Därför valde Ungdomsrådet att lägga de nya tiderna på fredag- och lördagskvällar. Detta möjliggjordes av att Ungdomsrådet tilldelats en utökad budget. De nya tiderna blev en avgång kl samt en kl Text: Emil Kristiansson Grävskopan kommer! Bor du i Skanör, Vellinge, Höllviken eller i Västra Ingelstad kommer du inom kort se aktivitet i närheten. Vellinge stadsnät AB har upphandlat gräv- och kabelentreprenad, och snart börjar det att grävas. Under januari och februari har Vellinge Stadsnät AB varit ute i kommunen och hållt möten för allmänheten, för vägföreningar och bostadsrättsföreningar med mera. Detta kommer att fortgå och nu även ut på de mindre orterna. Vellingebostäder ansluts automatiskt, men övriga hyreshus och bostadsrättsföreningar är välkomna att mejla för mer information och offert. Vellinge stadsnät AB det trygga valet! Text: Henric Norell 4 Kommun & politik

5 Vill du hjälpa till med valen 2014? Under 2014 hålls två val: val till Europaparlamentet den 25 maj och de allmänna valen till riksdag och landstings- och kommunfullmäktige den 14 september. I Vellinge finns 19 valdistrikt till vilka vi behöver personer som hjälper till under valdagen och med rösträkningen efteråt. Röstmottagning pågår från kl (EU-valet) samt kl (allmänna valen) och därefter sker rösträkning i ytterligare ett antal timmar. I vallokalen ansvarar du för att under ledning av valdistriktets ordförande och vice ordförande på ett korrekt och serviceinriktat sätt ta hand om dem som kommer för att rösta. I arbetet ingår även rösträkning. Vi söker nu arbetskraft som kan arbeta båda valdagarna den 25 maj och den 14 september. De som arbetat i vallokal i Vellinge vid tidigare val har företräde. I andra hand väljer vi personer med lämplig bakgrund som är folkbokförda i Vellinge kommun och i tredje hand personer folkbokförda i annan kommun. Du ansöker senast 25 februari på Vellinge.se/valarbete. Frågor besvaras av Ulrika Gruffman, , Text: Marie Louise Arendt Hur stor är den upplevda tryggheten? Val till Europaparlamentet hålls den 25 maj och de allmänna valen till riksdag hålls den 14 september. Foto: Annika Lundh Sedan 2003 har polisen årligen mätt den upplevda tryggheten genom enkäter till 300 personer boende i kommunen. De som svarar på frågorna får gradera otryggheten från 0 (ingen otrygghet) till 6 (alarmerande otrygghet) på drygt 30 frågor om bland annat nedskräpning, skadegörelse, ungdomsgäng som bråkar och bilar som kör för fort. De inkomna svaren räknas samman till ett totalindex mellan 0 och 6, ju lägre siffra desto bättre. För 2013 sänktes värdet för Vellinge ytterligare från 2012 års 1,24 till 1,21. Detta är också det lägsta indexet sedan mätningarna började. Kategorin buskörning med mopeder har i flera år varit en källa till otrygghet men denna kategori har under 2013 hamnat på en tvåa på skalan 0-6. Bostadsinbrott och bilar som kör för fort är de kategorier som flest oroar sig för, båda har fått en trea på skalan. Enkäten finns i sin helhet på Vellinge.se. Har du frågor får du gärna kontakta stationschefen för polisen, Kenneth Abrahamsson, på telefon Text: Marie Louise Arendt Samverkan mellan polis, kommun och trafikskola Under den mörka årstiden ökar antalet inbrott i bostäder i alla kommuner, även Vellinge. Det finns inget som garanterar att man inte får oönskat besök i sin bostad, men det finns saker man kan göra för att betydligt minska risken. Sedan den 14 januari samverkar Vellinge kommun och polisen med Vellinge Näsets Trafikskola. Detta är ett led i arbetet med att minska den uppmätta otryggheten vad gäller fortkörande bilar och bostadsinbrott i kommunen. Årligen gör Polismyndigheten som nämnts ovan en trygghetsmätning där ett antal kommuninvånare mellan 18 och 70 år får svara på frågor om vad som känns otryggt i den egna kommunen. Vellinge kommun är en trygg kommun, men återkommande otrygghetsfaktorer är dels kategorin bilar som kör för fort, dels bostadsinbrott. Jag har tänkt på detta länge, säger Richard Malm, delägare till Vellinge Näsets Trafik skola och initiativtagare. Jag brinner för ungdomar och vill ge dem en så bra och heltäckande utbildning som möjligt. Och dessutom vill jag dra mitt strå till stacken för Vellinge kommun. Kan vi göra något för att minska bostadsinbrotten, så vill vi göra det. Polis och säkerhetschef kommer därför från och med den 14 januari att medverka vid den obligatoriska utbildningen Riskettan för blivande bilförare. Trafikskolan kommer å sin sida att förlägga sina övningskörningar i områden som är utsatta för bostadsinbrott. Sedan tidigare finns ett liknande samarbete med Mårtenssons trafikskola. Text: Marie Louise Arendt Antalet polisanmälda brott minskar Under år 2013 registrerades totalt brott i Vellinge kommun. Motsvarande siffra för 2012 var brott. Detta innebär en minskning med 130 stycken polisanmälda brott. Antalet bostadsinbrott var ungefär detsamma under åren: 2013 hade vi 116 stycken och stycken. Även cykelstölderna ligger på ungefär samma nivå. Under 2013 stals 364 cyklar mot 368 året innan. Skadegörelsebrotten har emellertid minskat med 60 brott, från 264 stycken till 204 för Text: Marie Louise Arendt Kommun & politik 5

6 Elevrådets dag på Stora Hammars skola På Stora Hammars skola annordnades elevrådets dag, på elevernas eget initiativ. Syftet var att informera om elevrådets verksamhet, våra möjligheter, elevers rättigheter och skyldigheter och att motivera elever att själva kandidera till och gå med i elevrådet, berättar Kristina Bergsten, elevrådsordförande. Dagen bestod av olika stationer som alla hade temat elevdemokrati. Vi använde oss av bilder, skyltar och bildspel vid de flesta stationerna för att gestalta det hela färgglatt och intresseväckande, säger Kristina Bergsten. Text: Magnus Mosén Fokus på trygghet och trivsel på Skanörs skola I december blev eleverna på Skanörs Skola överraskade av Rotary, som tilldelade Trygghetsgruppen ett stipendium för sitt arbete för trygghet och trivsel. Förskolan har till uppgift att erbjuda omsorg och främja barns utveckling samt bidra till att föräldrar kan arbeta eller studera. I förskolan blir omsorg och lärande en helhet som ligger till grund för barnets utveckling och lärande. Avgiften för dessa 20 timmar i veckan beräknas enligt gällande maxtaxa: Barn 1: tre procent av inkomsten, dock högst kronor/månad Då skolan nyligen haft ett fall med hotfulla meddelanden och kränkande bilder på chatforumet KIK, har den satt som mål att förhindra trakasserier på nätet. För att bättre kunna förebygga kränkningar på nätet hade skolan en temadag om Unga och internet med diskussioner, värdegrundsövningar och föreläsningar. Katia Wagner, föredragshållare, journalist och författare till bland annat Alexandramannen, kom till både Skanörs skola och Montessoriskolan och pratade med elever, personal och föräldrar. Vi vill att vår likabehandlingsplan ska vara ett levande dokument med nolltolerans mot mobbning, berättar Ellinor Nilsson i klass 7. Text: Lilly Kullberg Barn 2: två procent av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad Barn 3: en procent av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad Barn 4: ingen avgift Från och med hösten det år ditt barn fyller tre år omfattas ditt barn av allmän förskola. Detta innebär att du får en automatisk avgiftsreducering motsvarande 525 timmar per år under skolans läsår och betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola Foto: Lilly Kullberg Utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar är arbetssökande Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har enligt lag rätt till förskola motsvarande 15 timmar i veckan. Från och med i år utökar kommunen denna rättighet till 20 timmar i veckan. Framgångar för Vellinge kommun i skolmatstävling White Guide Junior-galan går av stapeln den 31 mars, på Norra Latin i Stockholm. Bedömningen är gjord av en jury som provat luncher i drygt 300 förskolor och skolor runt om i Sverige. Att bli nominerade för andra året i rad är hedrande och inte gäller, alltså under sommaren. Barnomsorgsavgiften efter avgiftsreduceringen för allmän förskola utgår också från avgiftsnivåerna enligt gällande maxtaxa. Barn 1: två procent av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad Barn 2: en procent av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad Barn 3: ingen avgift Text: Maria Kvist Foto: Agnes Liljeberg För andra året i rad har Vellinge kommun nominerats till årets skolmatskommun i den nationella tävlingen White Guide Junior och Stora Hammars skola till årets offentliga gastronomi. Dessutom har Ängdala förskolor nominerats till årets förskolekök och årets skolrestaurang. ännu ett bevis på att vår satsning på skolmaten håller hög kvalité. Jag hoppas verkligen att eleverna och personalen känner sig extra stolta, säger Carina Wutzler (M), ordförande i utbildningsnämnden. Text: Magnus Mosén 6 Utbildning & barnomsorg

7 Vårens kulturprogram är här Första helgen i februari skickades vårens kulturprogram ut till alla hushåll i kommunen. Programmet är fyllt med spännande information och tips om massor av olika kulturaktiviteter som sker runt om i kommunen från 1 februari till 31 augusti. Programmet skickas ut till alla hushåll i kommunen två gånger per år, och finns också på kommunens bibliotek och på Falsterbo konsthall. Arrangemangen kommer både från kommunens verksamheter och olika föreningar och företag. Aktiviteterna i programmet riktar sig till Vellingebor i alla åldrar. Under våren kan nya arrangemang tillkomma och du hittar flera av dem på Vellinge.se/evenemang som ständigt uppdateras. Vårens program har ett utsnitt från målningen Flygande hus från Belgien av Alexei Svetlov som omslagsbild. Text: Anna Södergren Detta händer på Falsterbo konsthall Rum att växa i Kulturskolan Artistens elever. Vernissage: lördagen 15 mars, kl Utställningen invigs kl av kulturskolechef Britta Gustavsson samt bildpedagog Kristin Gustafsson. Musik framförs av kulturskolans elever. Utställningen är öppen 15 mars 30 mars, lör-sön kl Växtkrafter grupputställning. Vernissage: lördagen 5 april, kl Karin Bengtsson, Bo Cronqvist, Tomas Gilljam, Jenny Gärtner, Lage Pergon, Susanne Persson, Stefan Sjöberg, Jonny Skön, Josefin Skön och Marita Skön. Utställningen är öppen 5 april 4 maj fre-sön samt skärtorsdag och annandag påsk. Text: Lena Miörner Från utställningen Rum att växa i. Foto: Lena Miörner Sportlov i Vellinge kommun Det finns många roliga aktiviteter i Vellinge kommun under sportlovet oavsett om du gillar fart och fläkt eller lite lugnare saker att göra. Det finns till exempel en mängd roligheter på Vanningen, på fritidsgårdarna, på Vellinge Ridcenter, på biblioteken och mycket annat! Läs mer på Vellinge.se. Text: Magnus Mosén Sportlov på Vanningen. Foto: Annika Lundh Harry Potter-vecka på Vellinge bibliotek på sportlovet Vellinge bibliotek förvandlas till Hogwarts trollkarlsskola och alla barn kan bli elever och göra sin egen trollstav, ta Utförsäljning av tidskrifter Den 17 februari startar årets stora utförsäljning av gallrade tid- magilektioner med professor Snape och professor McGonagall, skapa Hogwartsemblem, tävla i Harry Potter-kunskap, pyssla Harry Potters uggla Hedwig, kolla på film och spela Harry Potterspel. Kom gärna utklädd! Allt är gratis. För mer information: Vellinge.se/bibliotek. Text: Hanna Agebjörn skrifter på Västra Ingelstads bibliotek. Du kan fynda enstaka nummer eller hela årgångar, försäljningen pågår under hela veckan. Text: Jenny Ahlin Uppleva & göra 7

8 Vellingekommun kommun Vellinge POST Vellinge Vellinge POST BesökNorrevångsgatan Norrevångsgatan33 Besök Telefon Telefon Föreläsning kring psykisk ohälsa Vellinge kommun har bjudit in Bo-Göran Trulsson och Christina Johansson från projekt Värdefullt i Trelleborg, samt inflytandekoordinator Fredrik Thyberg. De kommer dela med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa, med fokus på hopp, egenmakt och återhämtning. Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig till alla kommuninvånare som är intresserade av psykisk ohälsa och återhämtning. För att ta tillvara människors erfarenheter av behandling och rehabilitering inom psykiatrin och för att öka kunskapen och förståelsen kring psykisk ohälsa arbetar projekt Värdefullt med att samla individers berättelser. Bo-Göran, Christina och Fredrik är tre av dem som valt att dela med sig av sina personliga berättelser. Tid och plats: Tisdagen 1 april 2014, klockan , Vellinge kommunhus, lokal Måkläppen. Anmälan senast 15 mars till Text: Susann Lindmark Anhörigstöd igång igen Anhörigträffarna för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning är igång igen. I vår fokuserar vi på kommunens verksamheter i egen regi inom LSS (Lag om stöd och service) och socialpsykiatrin. Representanter från de olika verksamheterna finns på plats. Den 26 mars presenteras verksamheterna inom LSS och den 7 maj verksamheterna inom socialpsykiatrin. Den 5 mars är vigd åt samtal och erfarenhetsutbyten. Under kvällen finns det möjlighet att samtala med varandra om sådant som är aktuellt för var och en, att utbyta tips och tankar, att få och ge råd. Datum: 5 mars, 26 mars, 7 maj. Tid: Kl Lokal: Aktivitetshuset Kornet, Perstorpsgatan 20 i Vellinge. Ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen! Mer information om anhörigstöd hittar du på kommunens hemsida, Vellinge.se/anhorigstod. Text: Susann Lindmark Fixartjänst hjälper dig över 65 Fixartjänsten hjälper dig som är pensionär, över 65 år och bor i kommunen med enklare uppgifter i hemmet. Tjänsten är gratis och du kan få hjälp upp till fyra gånger per år utan kostnad. Behöver du hjälp med att byta proppar eller batterier, lufta element, byta glödlampor eller något liknande? Gratis hjälp från Alkohol- och narkotikarådgivning Alkohol- och narkotikarådgivningen är för dig som undrar om du dricker för mycket alkohol, tar för många lugnande, sömngivande eller smärtstillande tabletter, eller har funderingar kring droger. Alkoholmottagningen i Vellinge är till för alla i Vellinge kommun som 8 Vård & omsorg Lär dig stödja rätt. Foto: Annika Lundh kommunens Fixartjänst finns då till dig. Damerna Damm AB är kommunens leverantör av tjänsten från den 1 januari.välkommen att kontakta Damerna Damm på telefon Fixartjänsten utför inte arbete som kräver specialistkompetens, till exempel elarbeten eller VVS. Annat som inte heller ingår är snöskottning, trädgårdsarbete, städning eller fönsterputsning. Text: Anna Södergren fyllt 20 år eller är äldre. Mottagningen finns på Vellinge vårdcentral. Alkoholkurator Catharina Plesner har mottagning måndag kl , tisdag udda veckor kl och torsdag kl Tfn , Text: Magnus Mosén

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen.

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen. Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen Käglinge KARAKTÄRSOMRÅDEN Arrie Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Tyck till möte 3 oktober 2013

Tyck till möte 3 oktober 2013 2013-10-24 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Tyck till möte 3 oktober 2013 Var: Östra Grevie Folkhögskola När: 3 oktober 2013 kl. 17-19 Deltagare: c:a 40 personer Från kommunledningen: Magnus Hedin, Carina

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar KARAKTÄRSOMRÅDEN Jordbrukslandskapet mellanrummen 167 Karaktärsområde III

Läs mer

VISION OCH MÅL DEL 2. ViISION OCH MÅL. Sida. Vad är egentligen en översiktsplan? 38. Mål 39. Stolthet och attraktivitet 39.

VISION OCH MÅL DEL 2. ViISION OCH MÅL. Sida. Vad är egentligen en översiktsplan? 38. Mål 39. Stolthet och attraktivitet 39. DEL 2 Vad är egentligen en översiktsplan? 38 Mål 39 Sida ViISION OCH MÅL Stolthet och attraktivitet 39 Vision 41 Värdegrund och nyckelord 41 VISION OCH MÅL Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget!

Trelleborgsbanan. Snart kommer tåget! Trelleborgsbanan Snart kommer tåget! Ett Pågatåg varje halvtimme När Trelleborgsbanan öppnar i december 2015 kommer Pågatågen att gå varje halvtimme mellan Trelleborg och Malmö via de nya stationerna i

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Välkommen till Lejonets förskola

Välkommen till Lejonets förskola Välkommen till Lejonets förskola Vi önskar dig och ditt/dina barn välkomna till Lejonets förskola. På Lejonets förskola arbetar vi för att alla barn ska: tycka att det är roligt att komma till förskolan

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2013-09-17 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn och

Läs mer

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden

MÅNSTORP OCH ARRIE. Här finns framtiden MÅNSTORP OCH ARRIE Här finns framtiden Verksamhetsplan förskola 2011/2012 Innehåll Vision 3 Gemensamma mål 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Normer och värden 6 Förskola och hem 7 Lärargrupper

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

Ditt skolval. Val av skola inför förskoleklass och grundskola läsåret 2013/2014. Utbildningsnämnden

Ditt skolval. Val av skola inför förskoleklass och grundskola läsåret 2013/2014. Utbildningsnämnden Ditt skolval Val av skola inför förskoleklass och grundskola läsåret 2013/2014 Utbildningsnämnden 2013-01-02 Ditt skolval Välkommen att välja skola! Du som är förälder till barn som skall börja i förskoleklass

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Våga se! Våga höra! Våga agera! Marie Louise Arendt Säkerhetschef Vellinge kommun

Våga se! Våga höra! Våga agera! Marie Louise Arendt Säkerhetschef Vellinge kommun Våga se! Våga höra! Våga agera! Marie Louise Arendt Säkerhetschef Vellinge kommun En vanlig dag i Vellinge stiger 34 003 personer upp på morgonen går 8 100 personer till sin arbetsplats i kommunen inpendlar

Läs mer

Utvärdering av utvecklingssamtal med ämneslärare. Vellinge.se

Utvärdering av utvecklingssamtal med ämneslärare. Vellinge.se Utvärdering av utvecklingssamtal med ämneslärare Utvärderingen visar att vi kan ta till oss och förbättra följande: 1. Tiden 2. Tillgängligheten 3. Tekniken 4. Övrigt Tiden 10 minuter lite kort. Några

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Landbo Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och personalen på Landbo förskola. Vår vision:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Organisationsnamn Förskola/dagbarnvårdare : Barnens verkstad.

Organisationsnamn Förskola/dagbarnvårdare : Barnens verkstad. Organisationsnamn Förskola/dagbarnvårdare : Barnens verkstad. Antal svar: 9 2 Barnets födelseår: 2011 3 42,9% 2012 4 57,1% 3 Vid besök på förskolan blir jag bra bemött av personalen 4 Samverkan mellan

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Sarianne Segersten och Titti Karlsson Förskolechef Lejla Sultanic Vår vision Arbetet

Läs mer

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 070-2705763 E:mail: torneusgarden@utb.overtornea.se Organisation

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Pinnhagens förskolas arbetsplan

Pinnhagens förskolas arbetsplan Pinnhagens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Helena Myllykoski Pinnhagens förskolas arbetsplan 2015-2016 Kunskapsförvaltningen MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Välkommen till Torsviks förskola

Välkommen till Torsviks förskola Välkommen till Torsviks förskola Vi önskar dig och ditt/dina barn välkomna till Torsviks förskola. På Torsviks förskola arbetar vi för att alla barn ska: tycka att det är roligt att komma till förskolan

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Backstugans förskola

Backstugans förskola Backstugans förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för att nå målen och

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017

UTVÄRDERING. Läsåret 2016/2017 UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse

Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Datum Dnr Dpl 2010-11-17 Minnesanteckningar från befolkningsmötet 2010-11-17 klockan 19.00-21.00 i Tingbergsskolans matsal gällande område Lödöse Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Kommuniké. Skolan bäst igen! VELLINGE. Gastronomiska nivåer. Boken flyttar ut. Ny kommundirektör. Läs mer på sidan 6

Kommuniké. Skolan bäst igen! VELLINGE. Gastronomiska nivåer. Boken flyttar ut. Ny kommundirektör. Läs mer på sidan 6 VELLINGE Kommuniké Vellinge kommuns informationstidning Nr 3 Maj 2015 Skolan bäst igen! Läs mer på sidan 6 Foto: Marie Grönvold Foto: Daniela Fei Foto: Leif Johansson Gastronomiska nivåer Boken flyttar

Läs mer

Förskola Pedagogisk omsorg. Foto: Patricia Hagelin. Regler för placering. Enköpings kommun

Förskola Pedagogisk omsorg. Foto: Patricia Hagelin. Regler för placering. Enköpings kommun Förskola Pedagogisk omsorg Foto: Patricia Hagelin Regler för placering Enköpings kommun REGLER 2012-11-22 SKN2012/338 Fastställd av skolnämnden 2012-11-22 Aktuell tillämpning av maxtaxa fastställd av

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRITIDSGÅRDEN. ht vt 2017 FRITIDSGÅRDENS VISION

VERKSAMHETSPLAN FÖR FRITIDSGÅRDEN. ht vt 2017 FRITIDSGÅRDENS VISION Storåskolan fritidsgård Norra skolområdet Sept 2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR FRITIDSGÅRDEN ht 2016- vt 2017 FRITIDSGÅRDENS VISION FRITIDSGÅRDEN ÄR EN POSTIV MÖTESPLATS DÄR ALLA TRIVS Med glädje, vänskap och

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 22014-03-25 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 2014-03-25 2 (6) Föräldraenkät förskola 2013 Sammanfattning Resultatet av 2013 års föräldraenkät

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SÖRGÅRDENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem

Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Ärende nr 6 Tingsryd kommun - Nivåvärdering av problem Total problembild - 1.36 1.27 1.39 Missbruksproblem - 1.00 1.00 1.00 Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen - 1 1 1 Buskörning med mopeder, mc

Läs mer

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan.

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan. VECKOBLAD v. 7 2013 Till elever Veckans ordspråk: Det är när man upptäcker musiken som många unga hjärtan också lär sig älska. Richard Strauss Hej! En vecka med massor av nationella prov har tagit sitt

Läs mer

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E En inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel Våra populära morgonmöten ger dig en bra start på dagen.

Läs mer

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Varvs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 16/17 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 19-34

Datum: , kl Paragrafer: 19-34 Datum:, kl 15.00-16.00 Paragrafer: 19-34 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds förskola 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Barnomsorg Fliseryd Intäkter -30 000-28 500 95,0% Personalkostnader 5 705 545 5 721 276 100,3% Övriga kostnader 91

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER

AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER Gäller från 1 januari 2014 Hushållsavfall Grundpris Priset omfattar tömning, kärlhyra och moms. Utöver detta tillkommer avgifter för olika tillägg (se tabell Tillägg) beroende

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer