Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ljuskärrsberget 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ljuskärrsberget 1"

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ljuskärrsberget 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun TATTBY 7: Nacka TATTBY 7: Nacka Tattby 7:1 är friköpt och ägs av föreningen fr.o.m. november Tattby 7:2 är upplåten med tomträtt. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade via Trygg-Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är bergvärme med vattenburen distribution. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1970 och består av 52 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och kvadratmeter utgör lokalyta. Sida 1 av 19

2 Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 470 lägenheter med bostadsrätt samt 13 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Garage/förråd 50 kvm Lokal 20 kvm Lokal 100 kvm Lokal för entreprenörer Skola/Förskola kvm , uppsagd för omförhandling Förråd 20 kvm Vakant Garage/förråd 122 kvm Snickeri/förråd 111 kvm Garage/förråd 87 kvm Massage 14 kvm Kiropraktik 25 kvm Garage/förråd 81 kvm I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning Bastu Gemensamhetslokal Övernattningslägenhet Tvättstugor Fastighetskontor Kommentar 2 st 3 st Sida 2 av 19

3 Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2012 och sträcker sig fram till Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Återställande av parkmark efter 2012 fasadbyte, mellan C och F Ommålning av fönsterbleck i A och 2012 B gård Spolning av stammar i förskolan 2012 Service på områdets 2012 brandsläckare/utrymningsskyltar Grundvattenundersökningar Pågår fortlöpande Radonmätning Förnyad mätning i 15 lgh 2012, åtgärd 2013 Syllbyte förskola, en avdelning 2012 Montering av tilluftsdon i en lgh för 2012 Pågår fortlöpande optimering av ventilation Lundsjöns förskola OVK-besiktning 2012 Klart utan anmärkning Byte av 11 balkongdörrar 2012 Sker löpande enligt UH-plan Avslutning av konvertering till vattenburen bergvärme 2012 Slutbesiktning genomförd december 2012 Spolning av stammar i samtliga lgh 2012 OVK-besiktning samtliga lgh 2012 Uppföljning och slutjustering i april 2013 Förbättringsåtgärder på takluckor Ca 6-10 luckor byts varje år fortlöpande Planerat underhåll År Kommentar Byte fasad gavel port Byte fasad vid fastighetskontor mot 2013 trappa mot D gård Ny belysning i trapphus 2013 LED armatur, rörelsestyrd E och J gård Byte av 20 altandörrar 2013 Enligt plan Åtgärder mot radon 2013 Utföres under 2013, gällande 6 lgh Sopning alla garage 2013 Dränering 2013 E, J och utsatta punkter enligt plan Fasadrenovering 2013 E och J gård Förbättra befintlig takavrinning 2013 Spola stenkistor, koppla om takavrinning Fortsatt åtgärd av lgh med lukt och fukt 2013 Byte isolering utvändigt, tätning av fasad Byta ut gammal isolering fasad 2013 E, J och utsatta punkter enligt plan Sida 3 av 19

4 Förvaltning Avtal Leverantör Internetleverantör Ownit Bredband Internet uppkopplingstyp Fiber LAN 100/100 Inre skötsel IDUN AB Lägenhetsförteckning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Ekonomisk förvaltning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Yttre skötsel Subab AB Kabel TV Com Hem AB Elavtal Telge Energi AB, Nacka Energi AB Jouravtal Dygnet Runt Jour Förvaltning Anställd förvaltare Trappstädning Pro Miljö Service Entrémattor Berendsen Service tvättstugor Entema Grovsophantering Recycling in Stockholm Fläktservice RT Driftservice Parkeringskontroll Länsparkeringsbevakning AB Tillsyn service el-ställverk EKAB AB Kopiator Ricoh Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 470 st. Av föreningens medlemslägenheter har 37 överlåtits under året. Under året har styrelsen beviljat 10 andrahandsuthyrningar. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Mathias Skoglund Gunvor Haals Stefan Hallonkvist Tanja Raassina Bengt Andersson Ann Mari Hjorth Jonas Gustafsson Ordförande Ann-Charlotte Iacobi Extern firmatecknare Anställd förvaltare Styrelsen har under året avhållit 25 protokollförda sammanträden. Revisorer Anders Mautner Ordinarie Extern Auktoriserad revisor Birgitta Röding Ordinarie Intern Fr.o.m Börje Theander Ordinarie Intern Birgitta Husén Suppleant Intern Fr.o.m Birgitta Röding Suppleant Intern Sida 4 av 19

5 Valberedning John Cockin Christa Schober Ann-Catherine Ståhle Stefan Gripe Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Under våren 2012 spolades alla stammar i området samt på Lundsjöns Förskola av entreprenören Ragn Sells. En avdelning på Lundsjöns förskola fick ny träsyll i juli altandörrar har bytts ut samt en kartläggning över statusen på områdets altandörrar är gjord. K-Konsult har gjort en utredning och lagt fram ett förslag på hur förhöjd radonhalt skall sänkas i de 6 lgh som har förhöjda värden. Under 2012 har löpande montering av tilluftsdon i lägenheter skett, för att förbättra ventilationen. 6 takluckor i anslutning till portarna 59, 60 samt 83 är bytta. 12 badrum har renoverats av sina bostadsrättsinnehavare och föreningen har bytt 12 golvbrunnar i samband med detta. Brandsläckare i garage och tvättstugor är servade. Garage P1 har fått ny garageport. Marken vid båtpark, mellan gård C och F är återställd efter fasadarbeten Garantiarbeten på A och B gård gällande målning av fönsterbleck är slutförd. Bättring av enstaka balkonger återstår. OVK besiktning är utförd i alla bostadslägenheter samt förskola. Föreningen firade 40 år med fest på parkeringen framför fastighetskontoret. Föreningen har anlitat konsult Kristina Knejp Christensson för att handla upp fasadrenovering för gård E och J med utförande Förvaltning och styrelsen har i samarbete med K-konsult fört ett omfattande utredningsarbete för att komma åt orsaken till varför vissa lägenheter haft problem med lukt, samt lagt upp en långsiktig plan för att åtgärda och förhindra detta. Orsaken till merparten av de uppkomna problemen består av att lukt från gammal isolering och från gamla träreglar under fasaden har trängt in genom otätheter in till lägenheten. Dessa problem åtgärdas genom att reglar och isolering tas bort och byts ut till nytt material. I november köpte Brf Ljuskärrsberget tomten Tattby 7:1 av kommunen och föreningen äger nu marken. Gavel vid port 10 och 16 har dränerats pga. akut läckage, port 30 och 31 har dränerats för att undvika lägenhetsskador. Ett projektarbete pågår med Hans Maniette, styrelse och förvaltning i syfte att kartlägga områdets dräneringsbehov och förebygga vattenskador. Parallellt pågår arbete med att åtgärda lägenheter som fått skador. Gästlägenheterna har fått en upprustning och i samband med detta höjd avgift per dygn, fr.o.m. 1 / är hyran 300 kr per natt. Sida 5 av 19

6 Två lägenheter har blivit totalrenoverade av föreningen, p.g.a. tidigare felaktigt utfört arbete av entreprenör, och p.g.a. att entreprenör som utförde arbetet gått i konkurs. Garantitiden för bergvärmeprojektet gick ut Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Garantitiden för bergvärmeinstallationen gick ut Förlängd garantitid gäller på alla områdets termostater fram till november Fastighetskontorets öppettider har ersatts av tidsbokning per mail, telefon eller via hemsida. Fr.o.m. 1 april 2013 övertar förvaltaren en del av fastighetsskötarens uppdrag, samtidigt som fastighetsskötseln minskas något som ett led i att sänka föreningens löpande kostnader. Under mars 2013 införs ett digitaliserat fastighetssystem - REAL. I detta fastighetssystem läggs alla lägenheter och dess data in i ett enhetligt system. Detta är ett led i förvaltningens arbete med att förbättra och effektivisera teknisk och administrativ information gällande föreningens lägenheter och övriga byggnader. Under 2013 byts 20 altandörrar enligt plan. Konsult Kristina Knejp Christensson och styrelse har handlat upp entreprenör KGB för att byta fasad på E och J gård 2013, samt entreprenör JSM för att måla fasaden på gård E och J. KGB är under 2013 ny hyresgäst i nedre garage. Lokalen på Ljuskärrsvägen 99 är omgjord till uppehållslokal för entreprenörer, med pentry och dusch. Lotta Jularbo är sedan ny hyresgäst i massagelokal på Ljuskärrsvägen 5, efter Carita Laving. En tillståndsbedömning skall utföras gällande garage under förskola pga. sprickor/fukt. Nedre garage får ny fläktmotor under Fasad vid gavel port 61 skall bytas. Betongrabatt vid fastighetskontor och utanför gemensamhetslokal skall tas bort och fasad bakom betongrabatten skall bytas. Arbetet med att åtgärda lägenheter som drabbats av luktproblem kommer att pågå i området under hela Åtgärden består av att ta bort gammal isolering och gamla träreglar från nedre del av fasadparti, samt täta otätheter vid fasader så att det inte drar in vid golv till lägenheter. Föreningen kommer under 2013 löpande att arbeta med att förbättra befintligt avrinningssystem för takvatten i samarbete med HM Projektering Hans Maniette. Föreningen och kommunen har inlett ett samarbete med målet att finna en mer modern och praktisk lösning för upphämtning av hushållsopor. Föreningens ekonomi Den 12e november 2012 köpte föreningen fastigheten Tattby 7:1 (marken under byggnaden; själva byggnaderna ägs redan tidigare av föreningen) av Nacka kommun för en köpeskilling på 90 miljoner kronor. För att finansiera förvärvet tog föreningen ett lån om 93 miljoner kronor. 3 miljoner kronor utöver köpeskillingen var avsedda för att täcka kostnader för lagfart och pantbrev. Lånet tecknades hos SBAB, som är en ny bankmotpart för föreningen. Markköpets påverkan på föreningens ekonomi kommer att vara positiv redan under 2013 beräknas besparingar uppgå till ca kr givet nuvarande ränteläge med räntesatsen på litet under 3%. Årsavgiften höjdes från och med 1 januari 2012 med 3 procent. Enligt tidigare beslut skall elavgiften täcka elkostnaderna, så blev det emellertid inte 2011, då elavgifterna lämnade ett underskott med kronor. För att täcka detta underskott blev det nödvändigt att höja elavgiften. Eftersom detta kunde äga rum först vid halvårsskiftet 2012, blev intäktsökningen för föreningen kronor, hälften av kronor. För en trea exempelvis motsvarar detta en höjning med 250 kronor per månad. Sida 6 av 19

7 Investeringar och avskrivningar 2013 Investeringar Avskrivningstid/år Avskrivningskostnad/år Antal år Entré/trapphus kr kr OVK kr kr Fasadrenovering kr kr Balkonger/altaner kr kr Dränering/gavlar kr kr Summa kr kr Planerade investeringar för 2013 beräknas till tkr, vilket ger en årlig avskrivning med 434 tkr. Eftersom fasadrenovering planeras äga rum under sommarhalvåret bör avskrivningen endast gälla halva året, 150 tkr istället för 300 tkr, avskrivningen totalt för investeringarna 2013 minskar därmed till 284 tkr. Utöver dessa avskrivningar tillkommer avskrivningar för tidigare års investeringar, vilka beräknas uppgå till tkr. Sammantaget betyder detta att avskrivningskostnaderna 2013 kommer att uppgå till totalt tkr. Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna med 3 %. Fördelning intäkter och kostnader: Övriga intäkter 20% Intäktsfördelning 2012 Hyror 8% Årsavgifter 72% Avskrivningar 19% Kapitalkostnader 16% Kostnadsfördelning 2012 Övrig drift 30% Reparationer 9% Periodiskt underhåll 2% Taxebundna kostnader 21% Fastighetsavgift 3% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, kvm bostäder och kvm lokaler. Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Hyror/kvm hyresrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Kapitalkostnader/kvm totalyta Skatter och avgifter För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark och för lokaler så beskattas fastigheten med 1 procent på lokalernas taxeringsvärde. Sida 7 av 19

8 Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering till yttre fond summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 8 av 19

9 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT Sida 9 av 19

10 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats Bostadsrätterna SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not Upplupna intäkter KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 10 av 19

11 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Not Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser - Fastigo Sida 11 av 19

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 1% 1% Barnstuga 4% 4% Förrådslokaler 4% 4% Fastighetsförbättringar (20 år) 5% 5% Fastighetsförbättringar (30 år) 3,33% 3,33% Fastighetsförbättringar 10% 10% Fastighetsförbättringar - trapphusbelysning 3,33% 3,33% Fastighetsförbättringar - gemensamhetslokal 6,66% 6,66% Tvättstuga Fullt avskriven Fullt avskriven Värmeanläggning - element 3,33% 3,33% Bergvärmeprojekt - rör & radiatorer 2% 2% Bergvärmeprojekt - värmepump 6,67% 6,67% Bergvärmeprojekt - borrhålen 2% 2% Värme/kylanläggning 10% 10% Elanläggning 5% 5% Ventilation 5% 5% Soprum/sophus 4% 4% Garage/parkering 4 & 5% 4 & 5% Port/säkerhetsdörr 5% 5% Miljöförbättringar Fullt avskriven Fullt avskriven Bastu Fullt avskriven Fullt avskriven Kabel-TV Fullt avskriven Fullt avskriven Bredband 10% 10% Fasadarbeten 10% 10% Fasad - målning mot Bygatan 10% 10% Fasad - målning 6,67% 6,67% Fasad - brädor 3,33% 3,33% Fasad - målning 10% 10% Fönster 4% 4% Balkonger - panelbyte 3,33% 3,33% Tak 5% 5% Ombyggnad barnstuga 2% 2% Barnstuga 2, 4 & 5% 2, 4 & 5% Utrustning barnstuga 10% 10% Barnstuga - omläggning av golv 3,33% 3,33% Barnstuga - byte träsyllar 2,5% 2,5% Markanläggning 4% 4% Markinventarier Fullt avskriven Fullt avskriven Maskiner 10 & 20% 10 & 20% Inventarier Fullt avskriven Fullt avskriven Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Sida 12 av 19

13 Not ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Mattvätt/Hyrmattor Sotning Myndighetstillsyn Garage Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Störningsjour och larm Brandskydd Fordon Reparationer Fastighet förbättringar Hyreslägenheter Brf Lägenheter Lokaler Förskola Tvättstuga Sophantering/återvinning Källare Bastu/pool Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Bredband Hiss Huskropp utvändigt Tak Fasad Fönster Balkonger/altaner Mark/gård/utemiljö Sida 13 av 19

14 Not 2 fortsättning Reparationer Garage/parkering Skador/klotter/skadegörelse Vattenskada Övrigt Periodiskt underhåll Byggnad Gemensamma utrymmen Lås Installationer VVS Stambyte Ventilation Huskropp utvändigt Tak Fasad Taxebundna kostnader El Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Självrisk Tomträttsavgäld Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift Sida 14 av 19

15 Not 2 fortsättning Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Medlemsinformation Tele och datakommunikation Juridiska åtgärder Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och Trivselkostnader Studieverksamhet Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Föreningsavgifter Bostadsrätterna Sverige Ek För Övriga driftskostnader Anställda och personalkostnader Föreningen har haft anställd personal under året. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Kostnadsersättningar och naturaförmåner Sociala kostnader Övriga personalkostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Markanläggning Maskiner TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Sida 15 av 19

16 Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerad uppskrivning Årets uppskrivning mot uppskrivningsfond Utgående redovisat restvärde på uppskrivet belopp Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Sida 16 av 19

17 Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkringar Kabel TV Tomträttsavgäld Bredband Serviceavtal Fastighetsskötsel entreprenad Not 6 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa ansamlad förlust Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar 0 0 Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt underhållsplan 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut 0 0 Not 8 CHECKRÄKNINGSKREDIT Räntesats Beviljad kredit Utnyttjat kreditbelopp Sida 17 av 19

18 Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Nordea Hypotek AB 2,900 % SE-Banken BoLån 3,140 % Swedbank Hypotek AB 3,140 % Rörlig ränta SE-Banken BoLån 3,430 % SE-Banken BoLån 3,070 % SE-Banken BoLån 3,070 % SE-Banken BoLån 2,640 % SE-Banken BoLån 2,740 % SE-Banken BoLån 2,880 % SE-Banken BoLån 3,290 % SE-Banken BoLån 2,550 % Rörlig ränta Swedbank Hypotek AB 3,140 % Rörlig ränta SE-Banken BoLån 3,070 % SE-Banken BoLån 2,740 % SE-Banken BoLån 2,740 % SE-Banken BoLån 2,640 % SE-Banken BoLån 2,600 % Rörlig ränta SE-Banken BoLån 2,950 % SE-Banken BoLån 3,290 % SE-Banken BoLån 3,370 % SE-Banken BoLån 2,770 % SBAB 3,070 % SBAB 2,870 % SBAB 2,820 % SBAB 2,960 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till Kr. Sida 18 av 19

19 Not UPPLUPNA KOSTNADER El Sophämtning Extern revisor Sociala avgifter Ränta Bank Snöröjningskostnader Konsultarvoden Reparationer Gårdsgrupp Semesterlön Fordon SALTSJÖBADEN den / 2013 Mathias Skoglund Ordförande Bengt Andersson Jonas Gustafsson Gunvor Haals Stefan Hallonkvist Ann Mari Hjorth Tanja Raassina Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2013 Anders Mautner Auktoriserad revisor Birgitta Röding Intern revisor Sida 19 av 19

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Husbåten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 TRÄSKFLODEN 15. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TRÄSKFLODEN 15. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TRÄSKFLODEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lillnäset 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lillnäset 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lillnäset 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer