BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö

2 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening. I Liljanbladet vill vi i styrelsen försöka svara på några av dessa frågor. Från A till Ö informerar vi dels om vad föreningen kan erbjuda sina medlemmar, dels om vilka regler som gäller. Alla vill vi ha en så god boendemiljö som möjligt och det kräver ett visst engagemang från din sida eftersom det är vi medlemmar som ansvarar för trivseln i fastigheten! Allt som kostar pengar i våra hus, exempelvis reparationer, städning och bortforsling av avfall, betalas av oss alla. Genom att vara rädda om vår gemensamma egendom får vi alla störst glädje av den. Kort om BRF Liljan Fastigheten byggdes Totalt finns det 88 lägenheter i föreningen och fyra hyreslokaler samt ett garage med platser för bil och mc. Vad är en bostadsrätt? En bostadsrätt är en evig nyttjanderätt till en lägenhet som är kopplad till ett medlemskap och en andel i en bostadsrättsförening. Den representerar ett värde och kan säljas och köpas. Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen och inte av bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrätten bär en andel i föreningen, det vill säga en del av föreningens totala förmögenhet, tillgångar och skulder. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som till medlemmarna ska upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. Bostadsrättsföreningar lyder under bostadsrättslagen och stadgarna styr verksamheten. Högsta beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen är föreningens verkställande organ. En bostadsrätt bedrivs enligt självkostnadsprincipen, det vill säga föreningen ska inte gå med vinst utan bostadsrättsinnehavarna betalar bara sin andel i föreningens kostnader. Bostadsrätt kan med andra ord sägas utgöra en mellanform av äganderätt och hyra. Bostadsrättsinnehavarna är "hyresgäster" i den meningen att de inte äger sina lägenheter, men de är å andra sidan andelsägare och medlemmar i den föreningen som äger huset. Bostadsrättsinnehavarna har en evig nyttjanderätt och kan bara sägas upp vid grova brott mot stadgarna och gällande lag. Grund för sådan så kallad förverkan av nyttjanderätten kan vara utebliven avgiftsbetalning eller otillåten andrahandsuthyrning (se Förverkan). Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har frågor som du inte får svar på här i Liljanbladet. April 2009 Styrelsen i BRF Liljan Viktiga telefonnummer ISS Ekonomiförvaltning (hyror, pantsättning): eller MFS Fastighetsförvaltning: Anticimex: ComHem: Vasastans närpolisstation: , (Jour)

3 Altandörr För dig som bor i en lägenhet på nedre botten med egen dörr ut mot någon av gårdarna gäller följande: Trappa ner till gården kan monteras på bostadsrättsinnehavarens bekostnad efter styrelsens godkännande. Varken eluttag, utelampor eller annan form av belysning, tork- eller vädringsställningar får monteras på fasaden. Privata tillhörigheter som utemöbler, blommor och grill får ställas ut i närheten av dörren. Men kom ihåg att gårdarna är till för alla medlemmar. Andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning ska skriftligen lämnas till styrelsen. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning om du ska arbeta eller studera på annan ort och om du ska vara provsambo. För att styrelsen ska godkänna övriga fall krävs god motivering. Otillåten uthyrning kan leda till att du förverkar din bostadsrätt vilket innebär att du tvingas sälja den. Ansökan ska innehålla uppgifter om andrahandshyresgäst, uthyrningstid samt intyg från arbetsgivare eller studieinrättning. Blankett för andrahandsuthyrning kan du få från Birgitta Lundgren på ISS ( ) som sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Ansvar För en översikt över vem (föreningen eller bostadsrättsinnehavaren) som har ansvar för olika delar av lägenheten se listan längst bak i Liljanbladet och 25 i föreningens stadgar. Avgifter Det åligger varje lägenhetsinnehavare att betala sin avgift i tid, det vill säga avgiften ska vara ISS tillhanda senast den sista varje månad. För sent inbetald månadsavgift kan leda till att du förverkar din bostadsrätt. Balkonger För dig som har balkong gäller följande: Insynsskydd bekostas av bostadsrättsinnehavaren och ska ha färgnr DIS81. Skyddet kan inhandlas hos Fönsterdesign på Upplandsgatan 44. Inga ingrepp får göras i fastighetens fasad. Det är således inte tillåtet att montera tork- eller vädringsställningar,eluttag, utelampor eller annan form av belysning. Ljusslingor godkända för utomhusbruk får fästas vid balkongräcket. På grund av säkerhetsskäl ska eventuella balkonglådor hängas inåt, inte utanför balkongens räcke. På grund av brandrisk är det ej tillåtet att grilla på balkongerna med grillkol, ved eller annat brännbart material. Elgrill är tillåtet. Brandvarnare Alla lägenheter är utrustade med en brandvarnare som tillhör lägenheten. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för batteribyte och byte av själva brandvarnaren om så behövs. Bredband BRF Liljan är ansluten till ComHem. Information om hur du beställer bredband hittar du på Du kan också beställa bredband via ADSL från exempelvis Telia, Tele2, Glocalnet eller någon annan operatör

4 Brevinkast Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att dörren är utrustad med ett fungerande brevinkast och tillhörande namnskylt. Kontakta MFS om namnskylten i entrén behöver ändras. Budget/Bokslut Föreningens räkenskaper löper från och med första september till och med sista augusti. Årsbokslut delas ut i samband med kallelse till föreningens årsstämma, vanligtvis i januari eller februari. Cyklar Cyklar ställs i cykelskjulet eller i cykelställen på någon av gårdarna. Det finns även ett cykelrum i källaren och nyckel till källaren kan köpas av styrelsens vice ordförande. Det är inte tillåtet att ställa motordrivna fordon i cykelrummet. När cykelställen på innergårdarna är fullbelagda måste du ställa din cykel i cykelrummet då cyklar inte får låsas mot räcken eller andra anordningar. Brandkårens regler förbjuder oss vidare att ställa cyklar eller annat skrymmande, till exempel barnvagnar, i entré- eller trappuppgångar eftersom dessa är utrymningsvägar. Upplys även dina gäster om detta. Cyklar och barnvagnar som placerats på otillåtna ställen kommer att bortforslas på ägarens bekostnad. Disk- och tvättmaskin Om du ska installera en disk- eller tvättmaskin i lägenheten krävs att installationen genomförs av fackman samt att ett skyddstråg placeras under maskinen. Detta för att minska risken för vattenskador. Efter installation ska intyg från auktoriserad VVS-person lämnas till styrelsen. Intyget bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare kan komma att ställas till ansvar för vållande av vattenskada i det fall vattenskada sker och installation inte genomförts av fackman. Detta gäller även om installationen gjordes av tidigare ägare. El- och gasinstallationer Det är inte tillåtet att på egen hand göra el- eller gasinstallationer eller ingrepp i sådana system. Dessa ska utföras av auktoriserad fackman och efter att styrelsen skriftligt gett sitt godkännande (se Ombyggnation). Felanmälan och fastighetsskötsel BRF Liljans fastighetsskötare är MFS Fastighetsservice AB. De ansvarar för underhåll av alla gemensamma utrymmen, till exempel att belysning och värme fungerar, liksom maskinerna i tvättstugorna. Dessutom utför de mindre rensningar av avlopp och byter packningar i kök och badrum till självkostnadspris. Du når MFS på telefonnummer MFS har även ett journummer. Detta får dock endast användas i akuta situationer såsom översvämning eller elavbrott. Journumret är Tänk på att det endast är du som lägenhetsinnehavare som har nyckel till din lägenhet. Om du råkar låsa dig ute måste du ta kontakt med en låssmed. Fest Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt! Men du bör tänka på att just fest och hög musik är en vanlig orsak till klagomål. Sätt gärna upp en lapp och förvarna dina grannar att du ska ha fest. Tänk dock på att en lapp inte fråntar dig skyldigheten att visa dina grannar hänsyn oavsett veckodag. Tänk dessutom på att ditt golv är någon annans tak. Visa extra hänsyn efter kl genom att sänka volymen. Flytt Om du ställer upp båda dörrarna till porten i samband med flytt, var då noga med att se till att båda dörrarna också är stängda ordentligt när du är klar. Om du har mycket att slänga så meddela gärna någon i styrelsen så att extra hämtning av sopor kan beställas.

5 Fläkt Endast kolfilterfläktar är tillåtna i lägenheterna. Att ansluta andra typer av fläktar, exempelvis PAX-fläktar, till husets gemensamma ventilation är däremot inte tillåtet då de stör ventilationen i huset. Detta gäller såväl kök som badrum. Om du har en fläkt inkopplad ber vi dig att omgående koppla ur den. Detta gäller även om fläkten installerades av någon annan innan du flyttade in. Förråd Till din lägenhet hör både vinds- och källarförråd. Se till att du har lås på ditt förråd oavsett om du använder det eller inte. Ditt förråd ska vara märkt med ditt lägenhetsnummer. Tyvärr har det förekommit stölder både i vinds- och källarförråden så tänk på vad du förvarar där. Vid eventuell stöld omfattas dina ägodelar endast av din hemförsäkring. På grund av utrymnings- och brandskäl får ingenting ställas utanför förråden. Trots detta förbud måste styrelsen rensa vinden årligen till en kostnad av cirka kronor, en utgift som drabbar alla. Förvaltning BRF Liljans ekonomiska förvaltning sköts av ISS. Vid frågor, kontakta Birgitta Lundgren ( ) eller Gunilla Forslund ( ). Förverkan Under särskilda omständigheter kan nyttjanderätten till din bostad förverkas. Detta kan exempelvis ske vid upprepad störning (se Störande Grannar) om avgiften till föreningen erläggs mer än två dagar efter förfallodagen om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd om bostadsrätten används för annat ändamål än som bostad om innehavaren i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem om bostadsrätten vanvårdas om ohyra sprids genom vårdslöshet om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt. Allvarliga missförhållanden måste ligga till grund för att nyttjanderätten ska förverkas. Åtgärderna vidtas först sedan den aktuella bostadsrättsinnehavaren nonchalerat tillsägelse från föreningens styrelse. I samband med förverkandet av nyttjanderätten har föreningen rätt till ersättning för eventuella skador. Garage Det finns ett garage i fastigheten. Är du intresserad av en parkeringsplats i garaget, kontakta styrelsens vice ordförande. Gård BRF Liljan har tre gårdar: Lustgården, Eden och en bakgård. Du är välkommen att sitta med ett större sällskap på någon av gårdarna under förutsättning att ljudvolymen hålls på en rimlig nivå.

6 Vid grillning på sommaren är det viktigt att komma ihåg att städa efter sig. Ställer du ned din egen grill på gården får du nog räkna med att den används även av andra. Vid rökning på gården vill vi gärna att du för allas trevnad använder en av de askkoppar (krukor) som ställs fram under våren och sommaren. Att tömma askkopparna är naturligtvis alla rökares ansvar. Det är inte tillåtet att rasta sitt husdjur på någon av gårdarna. Vasaparken och rastgården där ligger inte långt bort! Gästrum Se Uthyrningsrum. Hemsida Föreningens hemsida hittar du på Där finns till exempel den senaste versionen av Liljanbladet och stämmoprotokoll från föreningsstämmor för nedladdning. Information Information från styrelsen hittar du på föreningens hemsida på anslagstavlan innanför porten och ibland även på de tavlor som finns i varje trappuppgång. I vissa fall ges information även direkt i medlemmarnas brevlådor. Om du själv har information till medlemmarna i föreningen, sätt upp en lapp på lämplig anslagstavla. Kabel-TV BRF Liljan är ansluten till Comhem och basutbudet ingår i månadsavgiften. För att få tillgång till flera kanaler se Källsortering Se Återvinning. Namnskylt Kontakta MFS om namnskylten i entrén behöver ändras. Nycklar Till portarna och gemensamma utrymmen har styrelsen valt att använda en nyckel med hög säkerhetsnivå. Detta innebär att du måste få ett godkännande från styrelsen om du ska ta en kopia. Det är endast lägenhetsinnehavaren som kan få tillstånd att kopiera nyckeln. Låsen till lägenheten svarar du själv för. Ombyggnation Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan skriftligt tillstånd av styrelsen. Väsentlig förändring inbegriper bland annat ingrepp i väggar, VA- eller VVS-system, gas- eller elledningar. Efter genomförd ombyggnation ska efterbesiktning ske av fackkunnig som inte får vara bostadsrättsinnehavaren eller någon till bostadsrättsinnehavarens närstående. Detta dokument ska tillsändas styrelsen. Tänk på att man behöver bygglov om man avser att ta bort delar av eller hel bärande vägg, och bygger man om utan tillstånd räknas det som svartbygge. Man kommer då att anmodas att återställa lägenheten även efter en försäljning. Straffavgifter som myndigheter kräver föreningen på kommer även att debiteras lägenhetsinnehavaren. Använder du byggsäckar för att frakta bort material får dessa bara placeras utanför gatuhuset på trottoaren och endast under högst ett dygn. Säckarna riskeras annars fraktas bort på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Vid ombyggnation är det inte tillåtet, av framförallt brandskyddsskäl, att förvara material i gemensamma utrymmen såsom trapphus och entré. Sådant material borttransporteras omgående och det sker på ägarens bekostnad.

7 Daglig städning ska alltid ske av gemensamma utrymmen som påverkats av ombyggnation. I annat fall utförs städning på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Skada på fastighet eller byggnad som orsakas av flytt eller ombyggnation ska bekostas av den ansvarige bostadsrättsinnehavarens. Rökning Rökning är förbjuden i fastighetens alla gemensamma utrymmen, inklusive vädringsbalkongerna. Rökning på gården är dock tillåten men var noga med att plocka undan dina fimpar alternativt använd de framställda askkopparna. Skadedjur Om du skulle upptäcka skadedjur, i din egen lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen, ring Anticimex, , eller Solarium Föreningen har ett solarium i källaren mitt emot tvättstugorna. Polletter kostar 25 kronor och kan köpas av styrelsens ledamöter. Sopnedkast Sopnedkast finns i uppgång 2, i trappen ned till tvättstugan. Behållare för återvinning av annat avfall finns i soprummet (se Återvinning). Soprum Se Återvinning. Stadgar En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Bestämmelserna för BRF Liljan och för alla som är medlemmar finns i stadgarna som bifogas Liljanbladet. Styrelsen Styrelsen väljs en gång per år på föreningens årsstämma. Styrelsen har en brevlåda i uppgång 2. Där kan du lämna meddelanden och förslag. På anslagstavlorna sätter styrelsen upp information till alla medlemmar. Där hittar du också styrelseledamöternas namn och telefonnummer. Städning Trappuppgångarna städas varje vecka under vinterhalvåret och varannan vecka under sommarhalvåret. Hjälp dock gärna till själv om du ser skräp liggande. Självklart städar du upp om du eller dina gäster tappar eller spiller något. Stöld Råkar du ut för stöld eller inbrott ringer du polisens växel på och gör en stöldanmälan. Kontakta dessutom styrelsen vid inbrott så att vi kan kartlägga om det krävs extra säkerhetsåtgärder någonstans i fastigheten. Störande grannar Du ska inte behöva acceptera störande grannar. Prata i första hand med den granne det gäller de flesta är inte ens medvetna om att de är störande. Om detta inte hjälper kontakta styrelsen. För gärna anteckningar med datum, tid och typ av störning då detta underlättar styrelsens möjligheter att hantera problemet. Den som stör sina grannar och trots uppmaningar inte upphör med detta riskerar att förverka sin bostadsrätt. Är den som stör en hyresgäst som hyr i andra hand är ansvaret ändå bostadsrättsinnehavarens. Var extra hänsynsfull mot dina grannar före kl på morgonen och efter kl på kvällen!

8 Säkerhet Så här kan du hjälpa till att minimera risken för inbrott: Se till att porten alltid går i lås efter dig och särskilt om du haft porten uppställd! Stäng alltid öppna dörrar till gemensamma utrymmen. Fråga okända personer om deras ärende i fastigheten och om du kan hjälpa dem hitta rätt. Hjälp varandra i respektive trappuppgång, särskilt under storhelger och semestrar, genom att vara uppmärksam på främmande personer och obekanta ljud. Ha alltid lås på ditt vinds- och källarförråd oavsett om du använder det eller ej. Tillträde till lägenheten Ibland behöver vi göra servicearbeten inne i lägenheterna, till exempel kontroll av ventilation eller radiatorer. Då måste reparatörer och förvaltare komma in i din lägenhet. Styrelsen informerar om servicearbeten minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall. Du är som bostadsrättsinnehavare skyldig att lämna föreningen tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det. Trägolv De flesta lägenheter i fastigheten har trägolv. Kombinationen trägolv utan mattor och hårda skosulor är inte lyckad och kan bli en riktig plåga för den som bor under. Detsamma gäller skrap av möbler mot golven det finns möbeltassar som spar både golv och öron. Tvättmaskin Se Disk- och tvättmaskin. Tvättstuga BRF Liljan har två tvättstugor som finns i källaren i gatuhuset. I respektive tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt redskap att hålla rent med. Bokning av tvättid görs utanför tvättstugorna. Vänligen notera att den enda tidsbokning som är giltig är bokning med låskolv. Kontakta styrelsen om du saknar låskolv. Om tvättiden inte tagits i anspråk inom 30 minuter har den förverkats och andra medlemmar får då fritt använda tvättstugan. Efter avslutad tvätt vill vi gärna att du torkar av tvättmaskinerna borstar rent både torktumlarens och torkskåpets filter från ludd gör rent diskhon. Torkskåpet får disponeras till och med en timme efter tvättidens utgång. Därefter ska tvätten omgående plockas ned oavsett om den är torr eller ej. OBS! Använd alltid tvättpåse vid tvätt av bygel-bh, som ofta orsakar fel på maskinerna. Tänk på att lämna tvättstugan i samma skick som du själv vill finna den i. Uthyrningsrum I källaren i gatuhuset (till vänster om torkrummet) finns ett uthyrningsrum med pentry som du kan hyra för 100 kronor per natt om du får gäster. Bokning av rummet görs på en lista som hänger utanför dörren och nyckeln hämtar du hos någon av styrelsens ledamöter. Tänk på att hämta nyckeln i god tid!

9 För att så många som möjligt ska kunna ges möjlighet att utnyttja rummet är det bara tillåtet att ha högst två bokningar samtidigt. Ingen bokning får vara längre än 5 dagar. Självklart städar du och dina gäster efter er! Valberedning Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen och revisorer i föreningen. Kontakta valberedningen om du själv är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar för styrelsearbete. Kontaktpersoner hittar du på anslagstavlan. Vattenskada För att undvika vattenskador, är det viktigt att rengöra golvbrunnen i badrummet kontinuerligt. Var uppmärksam på plastmattans skick runt golvbrunnen så att inte vatten rinner ned under mattan. Se även Disk- och tvättmaskin. Vind Vi har lågenergilampor på vinden för att skona miljön och få så stark belysning som möjligt. Det innebär dock att det tar ett par minuter innan ljuset når full styrka så ha tålamod. VA- och VVS-installationer Det är ej tillåtet att på egen hand göra VA- eller VVSinstallationer eller ingrepp i sådana system. Dessa ska utföras av auktoriserad fackman och efter styrelsens skriftliga godkännande. Se även Ombyggnation. Årsstämma Årsstämma hålls en gång per år i januari eller februari. Kallelse till årsstämman sätts upp på anslagstavlorna invid porten. Om du har en motion ett förslag eller en fråga se till att lämna in den i tid, det vill säga före oktober månads utgång. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Den är också ett bra tillfälle att träffa de andra i huset och att tillsammans kunna diskutera frågor av gemensamt intresse samt förstås att göra din röst hörd direkt till hela styrelsen och övriga medlemmar. Återvinning I källaren i uppgång 2 (mittemot dörren till tvättstugan) finns ett soprum med anvisade behållare för olika avfallsslag: Grovsopor Hämtas fredagar varje vecka. Om det finns ett stort behov i föreningen kan dock en extra tömning av soprummet beställas. Meddela alltså styrelsen om du har behov av att slänga mycket grovsopor. Kartonger ska skäras sönder och noga packas ihop innan de läggs i sopvagnarna. Soprummet är inte avsett för att man ska kunna göra sig av med gamla möbler och bohag på flyttdagen. Kostnader för att frakta bort möbler och annat som placerats utanför grovsopbehållarna kommer därför att debiteras den som ställt dem där. Börja rensningen av förråd och lägenhet i god tid inför flytten, så behöver det inte bli några problem. Tidningspapper Hämtas torsdagar varje vecka. Tidningar och papper ska vara ombundna eller packade i en papperskasse. Färgat och ofärgat glas Hämtas torsdagar udda veckor eller vid behov. Ljuskällor och lågenergilampor Hämtas en gång i månaden eller vid behov.

10 Glödlampor Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Lysrör Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Småbatterier Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Elektronikavfall Hämtas en gång i månaden. Med elektronikavfall avses hushållsapparater, IT- och kontorselektronik, tv, audio-, video-, kamera- och fotoutrustning, klockor samt sådana spel och leksaker eller medicin- och laboratorieutrustning som innehåller elektronikkomponenter. Övrigt elavfall såsom kyl, frys och andra större vitvaror lämnas kostnadsfritt till någon av Stockholms återvinningscentraler (www.stockholm.se/avfall). Övrigt miljöfarligt avfall (såsom färgrester, lösningsmedel och bilbatterier) får på inga villkor slängas i sopnedkastet eller ställas i soprummet. Dessa lämnas i stället på närmaste miljöstation Vanadisberget eller den mobila miljöstationen. Se även Övrigt gods som inte angivits ovan, såsom gasbehållare och explosiva ämnen, får inte kastas i soprummet.

11 Följande delar av lägenheten ansvarar föreningen för Ytterdörr Ytbehandling av utsida Fönster och fönsterdörr Yttre målning av fönster och fönsterdörr Karm, båge och tröskel VVS-artiklar mm Anordning för vattentillförsel till toalett Från- och tilluftsventiler i ventilationsdon exklusive rengöring Uteluftsdon, springventil Vattenradiatorer, exklusive målning Kall- och varmvattenledning Avloppsledning med golvbrunn och sil, exklusive avloppsrensning och målning Förråd som ingår i upplåtelsen Nätväggar i förråd Elartiklar i lägenhet Elcentral och elledning exklusive proppbyte

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 1 FRÅN A TILL Ö

BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 1 FRÅN A TILL Ö BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 1 FRÅN A TILL Ö Behåll detta häfte i lägenheten VÄLKOMMEN TILL BRF ROSLAGSBANAN 1! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Vision för Brf Berghällen 10 Som boende i Brf Berghällen 10 s fastighet känner jag mig trygg. Jag känner de övriga medlemmarna i föreningen och

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Brf Karlavagnen 11. För ett trivsamt boende. Läs och spara informationen!

Brf Karlavagnen 11. För ett trivsamt boende. Läs och spara informationen! Brf Karlavagnen 11 1 Brf Karlavagnen 11 För ett trivsamt boende Läs och spara informationen! Bostadsrättsföreningen (Brf) Karlavagnen 11, kort historik Brf Karlavagnen 11 omfattar två hus, Vegagatan 17

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för bostadsrättsföreningen Valkyrian 11 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 För allas vår trevnad som boende i husen är det viktigt att du har kunskap om och följer föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Det är styrelsens uppgift

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

BRF Pelikanen 5 En guide för föreningens medlemmar

BRF Pelikanen 5 En guide för föreningens medlemmar BRF Pelikanen 5 En guide för föreningens medlemmar Guiden riktar sig till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Pelikanen 5. Om du som läser detta är nyinflyttad vill vi börja med att hälsa dig varmt

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer