Örebro stad. Industriverken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro stad. Industriverken."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Industriverken.

2 Historik Verksamhetstid , handlingarna omfattar tiden Ny styrelsen 1957 Industriverken ersatte Styrelsen för gas- och elverken 1956 och drev de tre tekniska verken för gas (Österängen), el (Vasagatan), och fjärrvärme (Åby). De ansvarade för så väl produktion som distribution flyttade elverket ut till Åby då byggandet av ett nytt kraftverk för både el- och värmeproduktion stod klart. Gasverket låg alltjämt kvar på Österängen. Medan produktionen ökade alltmer i de två andra verken minskade gasverkets produktion alltmer för vart verksamhetsår som gick. Omorganisation skedde en stor omstrukturering av organisationen genom att Örebro Kraftvärmeverk AB (ÖKAB) bildades. ÖKAB var ett kommunägt bolag som ansvarade för produktionen av el och varmvatten, samt sköta inköp av bränsle såsom olja och kol. Industriverken fortsatte fortsatte att driva affärsverksamhet med att köpa, sälja och distribuera elkraft, fjärrvärme och gas även efter omorganisationen i Örebro kommun Förvaltningen skulle också ansvara för driften och underhåll av de kommunalägda produktionsanläggningarna. Organisationsmässigt stod de två organisationerna mycket nära varandra genom att de hade samma styrelse, likaså var personalen vid Örebro Kraftvärmeverk AB, anställd hos Industriverken och dess administration sköttes där. I stort kan man säga att ÖKAB levererade elkraft och värme till Industriverken som de sedan sålde till kommunens invånare och företag m fl. Arkivhandlingarna Uppgifter om Örebro Kraftvärmeverk AB :s verksamhet finns även både i deras eget arkiv och dels i Örebro Kommun.Industriverken arkiv. Personalen vid Örebro stad.industriverken följde troget med i omorganisationen fram till 1996 vilket innebär att handlingar som rör personal återfinns även i efterföljande förvaltningars arkivbildare, Örebro kommun. Industriverken och Örebro Energi AB (KB: 002). Mätarböcker för tiden , se Örebro Energi AB (KB:002) Arkivet ordnat och förtecknat hösten våren 1999 av Leif Persson. Arkivet är kompletterat och slutförtecknat i mars 2006 av Cristina Blomqvist Historik skriven av Fredrik Edwall maj 1999 och kompletterad av Cristina Blomqvist mars Tillägg gjorda av Marie Esplund-Lynn Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 B B1 B1a B2 B2a B2b B2c B2d B2e B3 B4 B5 B6 C C1a C1b D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 E E1 E2 Protokoll Styrelseprotokoll med bilagor Samarbetsnämnden/ Företagsnämndens protokoll Värmeverkets entreprenadprotokoll Utgående handlingar Avgåendeskrivelser från styrelsen Från styrelsen avgående skrivelser Avgående brev från avdelningarna Från Gasverket avgående brev Från Elverket avgående brev Från Värmeverket avgående brev Från Kraftvärmeverket avgående brev Från övriga avdelningar avgående brev Cirkulärskrivelser Driftsrapporter Årsberättelser Övriga utgående handlingar Diarier Diarium över inkommande post Diarium över inkommande värdepost Register och liggare Register till styrelseprotokoll Liggare över värdepost Tillverkningsjournaler Orderböcker Kundregister Personalkort Register rörande utrustning och instrumentering Övriga liggare och register Inkomna handlingar Industriverkens korrespondens Elverkets korrespondens

4 Innehållsförteckning E3 E4 E5 E6 E7 F F1 F1a F1b F1c F2 F3a F3b F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 G G1 G2a G2b G2c G2d G2e G2f G2g G3 G4 G5 J J1 K Värmeverkets korrespondens Kraftvärmeverkets korrespondens Ekonomiavdelningens korrespondens Anläggningsavdelningens korrespondens Övriga inkommande handlingar Ämnesordnade handlingar Kontrakt och avtal Kraftkontrakt Avtal Övriga avtal Utredningar Handlingar rörande byggnader och anläggningar Handlingar rörande industriverkens hyresfastigheter Handlingar rörande inventarier och teknisk utrustning Handlingar rörande arbetsskador Gasverkets dossiélagda handlingar Värmeverkets handlingar Kommittéer och nämnders handlingar. Handlingar rörande personal Övriga ämnesordnade handlingar Räkenskaper Avslutning av räkenskaper, bokslut Gasverkets huvudböcker Elverkets huvudböcker Värmeverkets huvudböcker Förvaltningens huvudböcker Anläggningsavdelningens huvudböcker Kontoplaner Värdekort Fördelningsböcker Litteringsböcker Övriga räkenskaper Kartor och ritningar Ritningar Fotografier

5 Innehållsförteckning K1 Ö Ö1 Ö2 Fotografier Övriga handlingar Trycksaker Tidningsklipp

6 Styrelseprotokoll med bilagor A1 Serien inbunden januari - april maj - december januari - maj juni - december januari - maj juni - december januari - maj juni - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - maj

7 Styrelseprotokoll med bilagor A juni - december januari - juni augusti - december januari - juni augusti - december januari - maj juni - december

8 Samarbetsnämnden/ Företagsnämndens protokoll A Nr Nr

9 Värmeverkets entreprenadprotokoll A

10 Från styrelsen avgående skrivelser B1a

11 Från Gasverket avgående brev B2a

12 Från Elverket avgående brev B2b Serien inbunden. Med register till och med A - J K - Ö A - I J - Ö

13 Från Värmeverket avgående brev B2c Serien inbunden. Med register till och med

14 Från Kraftvärmeverket avgående brev B2d Serien inbunden. Alfabetiskt ordnad Med register

15 Från övriga avdelningar avgående brev B2e Serien inbunden Ekonomiavdelningen Anläggningsavdelningen.

16 Cirkulärskrivelser B3 Serien inbunden om inget annat anges. Innehåller även ansökningshandlingar. Volym 3-8 alfabetiskt ordnad Med register Med register Arkivkartong Arkivkartong Arkivkartong.

17 Driftsrapporter B4 Sorterade månadsvis , , Elverk och Värmeverk.

18 Årsberättelser B häften.

19 Övriga utgående handlingar B Organisationsplaner.

20 Diarium över inkommande post C1a

21 Diarium över inkommande värdepost C1b

22 Register till styrelseprotokoll D

23 Liggare över värdepost D

24 Tillverkningsjournaler D Driftsjournaler

25 Orderböcker D4 Serien inbunden. STORFORMAT Elverket Gasverket Elverket Gasverket

26 Kundregister D5 STORFORMAT A - K L - Ö

27 Personalkort D Tjänstekort och personkort samt tjänstekort ABT Tjänstekort, avslutade Personkort, avslutade.

28 Register rörande utrustning och instrumentering D7 Serien ingår i Örebro kommun, Industriverken D Sifonregister nr Sifonregister nr Register över utrustning med reparationsnoteringar. - - Register över transformatorer. Utan år.

29 Övriga liggare och register D8 Serien ingår i Örebro kommun, Industriverken D Förteckningar över olycksfall Inbunden. Dagbok över utförda arbeten vid Gasverket.

30 Industriverkens korrespondens E1 Serien inbunden om inget annat anges A - D E - I J - R S - Ö Arkivkartong. A - G Arkivkartong. H - R Arkivkartong. S - Ö. Häri även serie E7 Övriga inkomna handlingar

31 Elverkets korrespondens E A - Ö A - Ö A - Ö C - T G H - Ö

32 Värmeverkets korrespondens E3 Inklusive skrivelser. Från och med volym 3 korrespondens A - H A - F G - Ö

33 Kraftvärmeverkets korrespondens E , 1970

34 Ekonomiavdelningens korrespondens E A - J K - S A - H I - R S - Ö

35 Anläggningsavdelningens korrespondens E

36 Övriga inkommande handlingar E Korrespondens från bensinbolag. Ingår i E1: Inkomna handlingar över arbeten utförda av Tekniska Röntgencentralen AB. Angående: - Fyra ångpanneböcker, insända Röntgenradiografering av bensin-, skum-, och ångledning vid spaltgasverket Röntgenradiografering och vakuumprovning av bensincistern Kulbrännare nr. 3 vid spaltgasverket Kontroll av komponeneter vid spaltgasverket Materialspecifikation Kulbrännare 1 och 2 vid spaltgasverket Röntgenundersökning av innerdel till kulbrännare nr Röntgenradiografering av 1 överhettare vid spaltgasverket Röntgenradiografering bensinledning Korrespondens med utländska företag Korrespondens rörande Åbyverket Avgående brev byggnadsavdelningen. Med inkommande handlingar

37 Kraftkontrakt F1a I2, S - Ö. Se Örebro kommun, Industriverken Kollektiva elleveranskontrakt. Se Örebro kommun, Industriverken I2, A - R. Se Örebro kommun, Industriverken STORFORMAT. I1-kontrakt A - O STORFORMAT. I1-kontrakt P - Ö I2-kontrakt Annullerade kontrakt I I I2

38 Avtal F1b Volymanmärkning anger kontraktsnummer, företag samt objekt. Register till kontraktsnumren finns i volym F1b:1. Serien innehåller även ritningar Register till kontraktnummer Bröderna Olssons Byggnadsfirma, Verkstadsbyggnad Åby Byggmästare S Dahlberg, Transformatorstation vid korsningen Längbrogatan - Dalbygatan i Örebro - 3. AB Björklund & Vedin, Rörläggningsarbete vid blivande kraftverket vid Åby - 4. AB Nynäs Petroleum, Leverans av gasnafta Silamit-Ingugas, Leverans av spaltgasanläggning Namburgs Industriaktiebolag, Rörarbeten för serviceledningar - 7. AB Nordiska Armaturfabriken, Rörledningsarmatur - 8. Hiss AB, Asea-Graham, Hissar för Åbyverken - 9. AB Christiani & Nielsen, Gilsulateledningar Namburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar Kemiska stationen, Analys av vattenledningsvatten Närkes fönsterputsning, Putsning av fönster ASEA Bergslagsfilialen, Nättransformationer Hugo Montgomery AB, Mobilkran AB Örebro Elektriska, Elinstallationer Naumburg Industri AB, Fjärrvärmeledningar Nya Asfalt, Transformatorstation Fredsgatan- Klostergatan Bröderna Olssons byggnadsfirma, Bensincistern Konsumentföreningen, Handduksutlåning Nya Asfalt AB, Kraftvärmeverk etapp Allgemeine, Rohrleitung, Rohrleitungsanlage AB Krantz, Ventilationsarbete AB Björklund Vedin, Rörledningsarbete Bröderna Olssons byggnadsfirma, Uppförande av byggnad till spaltgasverk

39 Avtal F1b Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar inom fastigheter Hertig Karls alle samt Norrgatan 39 A Nya Asfalt AB, Ledningar och planering Älvtomtagatan Städernas vakt, Bevakning Sven Lindell Rörlednings AB, VVS-arbeten Walther Cie AG, Reservdelar till pannanläggningen Dir. Erik Malmberg Kungsgatan 79 Stockholm, Fasadhiss Bröderna Olssons byggnadsfirma, Ombyggnad av verkstadsbyggnad AB Christiani Nilesen, Fjärrvärmenätet etapp C1-33. Broown Boveri, Reservdelar för turboaggregat Brown Boveri & Co, Heizkraftwerk Svenska Elektriska AB Brown & Boveri, Reservdelar AG Brown Boveri & Cie, Längadifferentialschutz AB Linjebyggnad, Ledning Älvtomta - Åby Apparatkemiska AB AKA, Utrustning och montage för totalavsaltningsanläggning Nya Asfalt AB, Uppförande av kedjehus vid Åby Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmenätet etapp B Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmenätet etapp B7, Ritningar Torell Pump AB, De Laval ljungström Pump AB, Leverans och montering av kylvattenanläggning AB Skånska Cementgjuteriet, Underjordisk transformatorstation Allsvets i Örebro AB, Montage rostfria kylvattenledningar AB Nynäs-Petroleum, Leverans av eldningsolja Fackföreningarnas Byggnadsproduktion, Uppförande av transformatorstation Nya Asfalt AB, Åbyverket etapp Svenska Brandservice Gävle: tidigare AB Svensk Brandtjänst Stockholm, Kontroll och skötsel av brandmaterial AB Transfer Stockholm, Inköp av dieselverk Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmenätet etapperna C AB Götaverken, Leverans av ångpanna Sven Lindell Rörlednings AB AB Björklund & Vedin, Rörledningsarbeten etapp Larssons isolering AB, Isoleringsarbeten Åbyverket

40 Avtal F1b Gustavsbergs Fabriker, Hetvattenpanna till Mellringe Skorstensfejaremästare KE Lundqvist, Sotning av värmecentraler ASEA genom ELEF, Leverans av två transformationer Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp B4 och A6-59. Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Byggnadsfirma A L Eriksson, Uppförande av transformatorstationer vid Markbacken och Signalplan Torell pump AB, Leverans av pumpar Byggmästare S. Dahlberg, Transformatorstation Älvt.g Allgemeine Rohrleitung AG, Ausbau der Rohrleitungsanlags ASEA Västerås, Leverans av 6kv-motorer till Åbyverket C.Aug. Schmidt Söhne Hamburg, Leverans av Wärmesustauscher ELEF, Inköp transformationer 12 MVA AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Leverans två panncentraler Naumburgs Industri AB, Underentreprenör Christiani & Nielsen Larssons Isolerings AB, Fjärrvärmeledningar etapp B Naumburgs Industri AB, Underentreprenörer; Nya Asfalt. Larssons isolering AB, Fjärrvärmeledningar etapp A AB Brown Boveri, 10MW Elpanna Bröderna Olsson Byggnadsfirma, Transformatorstation Östra Vintergatan Nya Asfalt AB, Trädgårdsanläggning Idrottsvägen ASEA, Reläutrustning AB Bröderna Hedlund, Oljecisterner för Pampushamnen AB Skånska Cementgjuteriet, Anläggnings- och byggnadsarbeten i Pampushamnen Ing.firma Hugo Tillqvist, Leverans av instrument och automatikutrustning AB Linjebyggnad, Stakning och utredning angående kvarteret Lindbacka - Åby Fackföreningarnas Byggproduktion, Uppförande av transformatorstation Isolerings AB WMB Linköping, Isolering av oljecisterner i Pampushamnen Svenska Esso AB, Lån av gasolcistern Elektr.AB AEG, Norrköping, Elinstallationer i

41 Avtal F1b Pampushamnen Götaverken, Leverans av Steambloc ångpanna ASEA,Reservelverk Svenska AB Christiani, Fjärrvärmeledningar AB Björklund & Vedin, VVS arbeten för cisternanläggning i Pampushamnen Naumburgs Industri AB, Rörledningar mellan Åbyverket och landstingets tvättinrättning Fackförening. Byggnadsproduktion AB Örebro, Nybyggnad av transformatorstation vid Högre Tekniska Läroverket Naumburgs Industri AB Stockholm, Rörarbeten för hetvattenledning över Svartån AB Nynäs-Petroleum Stockholm, Leverans av eldningsolja Byggnadsbolaget Örebro, Transformatorstation vid Tengvallsgatan AB Christiani & Nielsen Stockholm, Utförande av transformatorbås vid Älvtomtagatan AB Nynäs-Petroleum Stockholm, Upplåtelse av oljecisterner i Pampushamnen Svenska Elektriker AB Brown Boveri Stockholm, Leverans av tryckluftsbrytare AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Leverans av transportala panncentraler AB Christiani & Nielsen, AB Rörsystem, Larssons Isolerings AB, Fjärrvärme etappet A1, A6, B4, B2, B5, C AB Christiani & Nielsen Stockholm, Uppförande av transformatorstation på Stortorget och Marsfältet LM Eriksson, Underhåll av brandalarmanläggning i Åbyverket BPA Byggproduktion AB, Transformatorstationer 6 och 8 Varberga AB Christiani & Nielsen, Byggnadsarbeten etapperna B8 och A Ing.firma Hugo Martin, Arvoden Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp B Mellringearbetena, Fjärrvärmeledningar etapp B Mellringearbetena, Nybyggnad av värmecentral i Mellringe Byggmästare Arvid Eriksson, Uppförande av kokssorteringsverk AB Bröderna Hedlund Stockholm, Stålstomme till

42 Avtal F1b kraftverksbyggnaden vid Åby AB Armerad Betong, Ångpanneskorsten vid Åbyverket Kockums Mekaniska Verkstad AB, Leverans varmvattenackumulatorer och expensionskärl Byggnadsfirma A L Eriksson, Panncentral Kilsplan, Pålning,betongunderbyggnad, skorstensfundament, stålöverbyggnad och VVS-anläggning Värme AB Radiator, Rörledningsarbeten fördelningsstationsbyggnad vid Åbyverket Värme AB Radiator, Rörledningsarbeten verkstad vid Åbyverket Nya Asfalt AB, Fördelningsstation Åbyverket ASEA Västerås, Fjärrkontrollutrustning Värmelednings AB Radiator, Inomhusledning Åbylundsgatan, Vivallagatan och Karlslundsgatan AB Gustavsbergs Fabriker, Leverans varmvattenpannor AB Svenska Järnvägsverkstäderna Lindköping, Leverans transportabla hetvattencentraler Clausens AB, Fjärrvärmeledningar etapp B5 Markbacken, A4 Engelbrektsgatan, B2 Gustavsberggatan - Västra Nobelgatan Marskinaff. Generator Partille, Leverans hetvattenpannor till ÅFC AB Samuelsson & Bonnier, Utförande av yttre vatten- och avloppsledningar vid Åbyverket AB K Krantz efterträdare Hallsberg, Ventilationsarbete verkstad vid Åbyverket Bertil Lagerberg AB, Oljeledningsinstallation till ÅFC Nordiska Värme & Ventilations AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Nordiska Värme & Ventilation AB, Rörledningar för värmecentralen ÅFC Elektrofon AB, Bilradioanläggning Nordiska Värme & Ventilations AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Nauburgs Industri AB,Fjärrvärmeledningar etapp A Clausons AB,Fjärrvärmeledningar etapp B Clausons AB,Fjärrvärmeledningar etapp Rodoverken Göteborg, Oljecistern till Åbyverket Nordiska Värme & Ventilation AB, Fjärrvärmeledningar etapp A9

43 Avtal F1b Oy Strömberg AB Helsingfors, Transformationer Walther & Cie Köln- Dellbruch, Värmekraftverk AG Brown Boveri & Cie Baden, Turbogruppe (Transformator) Samuelsson & Bonnier, Nybyggnad av spetscentral och montagehall Samuelsson & Bonnier, Ritningar, Nybyggnad av spetscentral och montagehall Samuelsson & Bonnier, Ritningar, Nybyggnad av spetscentral och montagehall Bro och Vägbyggnader i Örebro,Upplagsplats vid Åbyfältet Nordiska Värme & Ventilations AB, Fjärrvärmeledningar Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapp A Naumburgs Industri AB, Ritningar, Fjärrvärmeledningar etapp A Svenska BP Olje AB Örebro, Leverans motorbrännolja, eldningsolja Nordiska Värme & Ventilations AB, Demontage och montage rörledningen till värmecentral AB Christiani & Nielsen, Demontering värmecentral Fabriksgatan Zander & Ingeström, Pumpaggregat till ÅFC AB Linjebyggnad, Ställverk vid Åby Fackf. Byggnadsproduktion, Naumburgs Industri AB, AFC Naumburgs Industri AB,Div rörledningsarbeten Axel Larssons Marskinaffär AB, Leverans av kikventiler AB Björklund & Vedin, VVS-anläggning ÅFC Naumburgs Industri AB, Fjärrvärmeledningar etapperna A7, B AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmeledningar etapp A AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmeledningar inom Linjalen, Nykeln och Järnet AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmenätet C2 och B Svenska Elektriker AB Brown Boveri, Leverans av tryckluftsbrytare AB Svenska Fläktfabriken, Sottransportanläggning AB Christiani & Nielsen, Serviceledningar A6, A8,D1

44 Avtal F1b Nya Asfalt, Betongfundament för ställverk, gårdsplaner, plåtförråd vid Åbyverket Svenska AB Christiani & Nielen, Etapp B BPA Byggproduktion AB, Fjärrvärmeledningar till tomterna 5 och 6 inom Oxhagen Örebrobyggen AB, Fjärrvärmeledningar Oxhagen 3 tomter nr 1,2,3, AB Ozalidkomp Göteborg, Ljuskopieringsanläggning AB Svensk Maskinverkan Kallhäll, Leverans Hetvattenpannor Nya Asfalt AB, Tillbyggnad av fördelningsstation Hägglund & Söner, Leverans lågspänningsställverk Sven Lindell rörledningsarbetare, VVS-Installation i förråd Tillbyggnad av fördelningsstation Åbyverket AB Linjebyggnad, Ställverk i Åby AB Linjebyggnad, Kraftledningen Lindbacka Åby Svenska AB Christiani & Nielen, Transformatorstation Tegnerlunden AB Örebro Elektriska installationsbyrå, Elinstallation i förrådet Åbyverket ELEF, Leverans av Elektro-Ban transformatorer AB Bröderna Hedlund, Komplettering av skorsten vid Åbyverket Bahco, Ventilation i förråd Svenska AB Christiani & Nielsen, Fjärrvärmenätet etapp A5, A6, B5, B8, C Brown Boveri, Ställverksutrustning Åby Osmundgatan ASEA Bergslagsfilialen, Elutrustning GFC NAB Nya Asfalt, GFC Uppförande av värmecentral Hugo Tillqvist,GFC Leverans av material för värmecentral Sven Lindell Rörlednings AB, GFC Rörinstallation Nynäs-Petroleum, Eo Bahco, GFC Ventilation - 178, Carl Lamm, Underhållskontrakt Francotyp Ameise, Leverans av truck NAB, Oljetanksfundament NAB, Mark och betongarbeten ställverk Järnmontering, Rökrör ASJ, Lån av värmecentraler

45 Avtal F1b Christiani & Nielsen, A12 Oljeledningar Rörsystem AB, Rörledningar GFC Svenska von Roll, Rörledningar Åbyverket Christiani & Nielsen, Fjärrvärmeledningar ELEF/ASEA, Transformator Svenska Fläktfabriken, Ventilation Vasagatan Nya Asfalt, Asfaltering Åby KAFAK, Ställverk Linjebyggnad, Ställverk, kraftverksledning BPA, Ombyggnad av förråd Radiator, Fjärrvärme slånbäret BPA, Vivalla Trädgårdstjänst, Skyddsvall Åby ELEF, Torrisolerade transformatorer KAFAK, Ställverk KAFAK, Ställverk Christiani & Nielsen, A13, D3,del 3 Slättv.skola ELEF, 8 Transformatorer Christiani & Nielsen, B10, A12, C KAFAK, Ställverk Vasagatan Bolles, Servicekontrakt Hagelin & Larsson, B10 del Christiani & Nielsen, Domus Tretorn - 207, Örebro Svagströmsbyrå, Underhåll snabbtelefon BPA, Fjärrvärme Tybble studentbostäder ASJ, Lån av värmecentral Industrifilter, Pampusutustning BPA, A14, A11 del J M Anderssons Byggnadsfirma, Administrationsbyggnaden, byggnadsarbeten J M Anderssons Byggnadsfirma, Administrationsbyggnaden, ritningar Närkes Elektriska AB, Administrationsbyggnaden, Elanläggning Närkes Elektriska AB, Administrationsbyggnaden, kontrakt, ritningar Elanläggningen Radiator, Administrationsbyggnaden, rörarbete BPA, Administrationsbyggnaden, ventilation Kone, Administrationsbyggnaden, hissar

46 Avtal F1b BPA, B12+ Kraftverket KAFAK, Lågspänningsställverk BPA, Fjärrvärme LME, LM Eriksson, Underhållsavtal brandskyddsanläggning ELEF, Transformator för Åby ELEF, Nättransformator Mattlagret, Heltäckningsmatta Bergendahl & Höckert, Fjärrvärmeledningar KAFAK, Kontor Åby Vattenverksgatan BPA, Fjärrvärmeledningar Brickebacken ASEA, Kontrollutrustning BBC Brown Boveri, Ställverk Glomman IBM, Underhållsavtal

47 Övriga avtal F1c Serien innehåller även ritningar Koncept till Värmekontrakt STORFORMAT. Arrendekontrakt för tomt i Norrköping , Kontrakt mellan Elverket och Oy Strömberg AB, Helsingfors angående transformatorer 1959, Kontrakt rörande Vinterstadion Innehåller även ritningar , Kontrakt rörande värmecentral , Kontrakt rörande fjärrvärmedistributionsnätet etapp A K-G Ekblads Ingenjörsbyrå, Ritningar fjärrvärmenätet etapp A , Tekniska Röntgencentralen AB, Hetvattenledning vid Åbyverken -1961, Tekniska Röntgencentralen AB, Rörledning vid Åbyverken -1961, Tekniska Röntgencentralen AB, Kraftverksbyggnaden Traversbana Åbyverken -1963, Tekniska Röntgencentralen AB, tålkonstruktion Åbyverken etapp , Minnesota Mining and Manufakturing AB, Service på Termofaxapparat -1965, Aktiebolaget FR Ramström, Hyresavtal lamellkompressor, tryckluftspett , National Cash Register Company, Underhåll av bokföringsmaskiner , Tekniska Röntgencentralen AB, ontroll av svetsskarvar på stålstomme vid GFC hetvattencentral -1970, Arkitekterna SAR Kerstin och Lennart Olsson, Avtal för fördelningsstation vid Glomman -1970, Bröderna Olssons byggnads AB, Byggnads- och målningsarbeten vid Åbyverken -1971, J.M. Andersson Byggnadsfirma, Byggnads- och målningsarbeten Industriverkets administrationsbyggnad.1971, Tekniska Röntgencentralen AB, illbyggnad för HVP , Tudor, Inspektionsavtal -1962, Sales Propaganda AB, Presentboken "Välkommen till Örebro" , Facit, Kontorsmaskiner -1965, Nya Asfalt AB, Betongfundament till ledningsstolpar,

48 Övriga avtal F1c markplanering, asfaltering, Avlopp, nya gårdsplaner , H. Martin Konsult ingenjörsbyrå, Enebyberg. K.G. Ekblads ingenjörsbyrå, Örebro. Ritningsförteckning över Fabriksgatan, Nikolaigatan, Kyrkogatan, Vasagatan, Ågatan, Södra Strandgatan

49 Utredningar F Utredning angående vatten- och renhållningsdebitering Utredning angåendeundermål i Gasverkets kol- och kokslager Utredning beträffande Örebro Gasverks framtid Värmeverket, utbyggnad Värmeverket Industriverkets generalplaner samt verkens investeringsbehov under år Elverkets utbyggnadsplaner och investeringsbehov Värmeverkets fortsatta utbyggnad, Kraftverkets framtida utbyggnad av produktionsanläggningarna för kraft och värme, Gasverkets framtid, Uppförande angående administrations- och förrådsbyggnader

50 Handlingar rörande byggnader och anläggningar F3a Innehåller även ritningar S. Strandgatan 5.7, leveransprover verk , Glasblåsmaskiner 1962, Instruktioner , Dammätningar i Spaltgasverket 1969 (samt 1976 se Örebro kommun, Industriverken.) Kontorsbarack 1956, Spaltgasverkets uppförande, korrespondens Spaltgasverket Spaltgasverket Spaltgasverket Spaltgasverket.

51 Handlingar rörande industriverkens hyresfastigheter F3b

52 Handlingar rörande inventarier och teknisk utrustning F4 Innehåller även handlingar rörande Örebro kommun, Industriverken Ångpanneböcker : 18/ : 18/ : 18/ Ångpanneböcker : 18/ : 18/1180

53 Handlingar rörande arbetsskador F Arbetsskadeanmälningar, rapporter, ersättningar

54 Gasverkets dossiélagda handlingar F6 Sorterad efter dossiénummer. Nyckel till dossiéplan ligger i F5: Redovisning av kontantkassa Föreståndare av gasverksanläggningen Framställningskostnader för spaltgas 2.3 Gasol och luftinblandning i spaltgasprocessen 2.4 Kortfattad beskrivning av spaltgasprocessen 2.5 Selasmaskin Beräkning av gasutbyte Produktionstekniska frågor Kurvor över bensinens svavelhalt 2.9 Reduktionstablå Dygnsförbrukning Kurvor över utbyte Data Fördelning mellan spalt- och värmningsbensin 2.15 Svar till spörgeskema Offert, gasspårare Skumvätska Säkerhetslarm Offert tankutrustning Motståndsvärde för jordplåtar 4.5 Röntgenkontroll svetsskarvar Gasolcisternen 5.1 Beskrivning av spaltgenerator Data på M1 katalysator 5.3 Uppmurning av botten verk II 5.4 Girdlerkatalysator 5.6 Ny luft- och ångförvärmare Cylinderkroppar Packningar till brännare Tegel till generatorer Armering av lock Brännare till spaltgenerator 5.13 Ommurning av isolertegel 5.14 Skador V katalysatorförbrukning 1968

55 Gasverkets dossiélagda handlingar F Brännare för OP Saltavskiljare Ritningar över gamla kylaren 7.2 Tryckregulator Principskisser för konvertering 9.1 Gaskompressorer AC-luftkompressor 9.7 Kylluftfläkt Nytt luftkärl AC-kompressorer 10.1 Doseringsanläggning utan årtal 10.2 Matarvattenpumpar 11.1 Mätfläns för spaltlåga 11.3 Elster gasmätare Märkning av rörledningar Termoelement Magnetventil Skiss över plåttjocklek 12.2 Immunol rostskydd 12.3 Olja för vattenlåsen 12.4 Ånga för klockuppvärmning 12.6 Temperatur Klockvatten 13.3 Avdunstning bensincisterner 13.4 Råvaruförbrukning 13.5 Inventering av avloppsvatten Katalysatorförbrukning 14.1 Smörjtabeller 15.1 Innehåll av naftalin m.m 15.2 Analys av rötgas 15.5 Analys av spaltgas Provtagning naftalin m.m 16.1 Tillverkning av spaltgas 16.2 Driftstider för spaltgasverket 16.3 Gasförbrukning Årsrapporter Beräkning av bensinförbrukning 16.8 Jämförande av garanti- och uppnådda värden 16.9 Spaltgasöversikt Gasförbrukning Örebro-Malmö 17.1 Serviceavtal 1965

Örebro stad. Industriverken.

Örebro stad. Industriverken. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Industriverken. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1957-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Ny styrelsen 1957 Industriverken ersatte Styrelsen för

Läs mer

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB.

Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Kraftvärmeverk AB, ÖKAB. 2011-03-30 Historik Verksamhetstid 1970-1987, handlingarna omfattar åren 1931-1989 Örebro Kraftvärmeverk AB bildades 1970 och producerade

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro kommun. Örebro Flygplats.

Örebro kommun. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro Flygplats. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1984, handlingarna omfattar åren 1969-1986 Flygfältskommittén som tillsattes 1970 framlägger

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

Örebro stad. Idrottsstyrelsen.

Örebro stad. Idrottsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Idrottsstyrelsen. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Idrottsstyrelsen bildades 1962 efter beslut i Stadsfullmäktige

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 366 Sv Träarbetareförbundet avd 44, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1926 1928 Serien i arkivkartong. 1929 1933 1934 1937 1937 1943 1943 1948 2 1948 1954 1954 1968 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1 1927 1941 Serien i arkivkartong. 1942

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2

Arkiv: Plats: Protokollsböcker A 1 Årsmötesprotokoll A 2 Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1950 1963 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även D:4 och G:1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 1 1944 1949 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, B:3,

Läs mer

Stiftelsen Lekebergshus.

Stiftelsen Lekebergshus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Lekebergshus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1962-1970. Stiftelsen bildas När Stiftelsen lekebergshus bildas stod de under överinseende

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS.

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1966-1973, handlingar omfattar tiden 1963-1974 Organisationsnummer Nytt kommunalt bolag Stiftelsen

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen.

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingar omfattar tiden 1985-1997 Organisationsnummer 875001-4907 Bolagets

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

Örebro stad. Säkerhetskommittén.

Örebro stad. Säkerhetskommittén. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Säkerhetskommittén. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1944-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1973 Säkerhetskommittén hade sitt första konstituerande

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. AB Örebro Varmbad. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Örebro Varmbad. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1897-1977 Organisationsnummer: 556002-3342 Bolaget bildas Bolaget bildades i februari

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

AB A. Widestrands trävarufirma.

AB A. Widestrands trävarufirma. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB A. Widestrands trävarufirma. 2014-10-13 Historik Historik för AB A. Widestrands trävarufirma (GF:39). Leveranser: Leveransnummer 2004:118 Sida 1 av 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Henning Elmqvists personarkiv.

Henning Elmqvists personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Henning Elmqvists personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1925-1928, handlingarna omfattar tiden 1859-1931. Henning Elmqvist (1871-1933) var landshövding i Örebro

Läs mer

Stiftelsen Johanna Nilssons minne.

Stiftelsen Johanna Nilssons minne. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Johanna Nilssons minne. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1904-1980, handlingarna omfattar tiden 1911-1984 Tillkomst Den 1 mars 1904 föredrogs ett donationsbrev

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register

Kommunalnämnden. 1 1941-1951 Innehåller även register signum A Protokoll 1 1941-1951 Innehåller även register signum C Diarium 1 1944-1945 signum D1 Mantalslängder 1 1942 2 1943 3 1944 4 1945 5 1946 6 1947-1948 7 1949-1950 8 1951-1952 signum D2 Taxeringslängder

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

Svenska Kyrkans Utbildnings AB

Svenska Kyrkans Utbildnings AB C020/ ark0096 2015-12-09 Historik Svenska kyrkans utbildnings AB (SKUAB) hade sin föregångare i Svenska Kyrkans Riksmöten AB som 1 april 1997 ombildades till SKUAB. Det nya bolaget var ett serviceorgan

Läs mer

LULEÅ STAD BRANDKÅREN

LULEÅ STAD BRANDKÅREN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING LULEÅ STAD BRANDKÅREN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN 9 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare LULEÅ STAD BRANDKÅREN

Läs mer

Östra Orust kommun Skolstyrelsen

Östra Orust kommun Skolstyrelsen Östra Orust kommun 96- Skolstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Skolstyrelsens protokoll med bilagor II. Skolbyggnadskommitténs protokoll med bilagor III. Östra Orust yrkesskola IV. Diverse protokoll

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Örebro kommun. Parknämnden.

Örebro kommun. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Parknämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1985, handlingarna omfattar åren 1970-1989 Parknämndens arkiv är en fortsättning på Örebro stad Parknämndens

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll 1 1942-1952 Elverksstyrelsen 2 1943-1951 Drätselkammarens III:e avdelning 3 1952-1954 Styrelsen för tekniska verken 4 1955-1960 5 1961-1964 6 1965-1966 signum A2 Protokollsbilagor -

Läs mer

Arkiv: 690 Hjärt och lungsjukas förening, Östergötland Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 690 Hjärt och lungsjukas förening, Östergötland Plats: 05. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1935 1951 Inbunden. 2 1951 1958 Inbunden. 3 1978 1980 Arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 1978-1980, B:1, B:2, B:3, B:4, B:5, D:4, E:3, F:07, F:08, F:09, F:10,

Läs mer

Askers storkommun. Byggnadsnämnden.

Askers storkommun. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Byggnadsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1951-1971, verksamhetstid 19552-1970. Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

Örebro stad. Kommunala flickskolan.

Örebro stad. Kommunala flickskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kommunala flickskolan. 2014-10-03 Historik Veksamhetstid 1932-1963, handlingar omfattar tiden 1931-1972 Kommunala flickskolan (KF) bildades 1 juli 1932 efter

Läs mer

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB.

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1973-2003. Organisationsnummer 556167-8276 Bolagets registreras

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Arkiv: 296 Föreningen Pensionerade Statstjänstemän, Linköping Plats: 14/b. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 296 Föreningen Pensionerade Statstjänstemän, Linköping Plats: 14/b. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll A 1 1 1937 1961 Serien i arkivkartong. Inbunden protokollsbok. I volymen ingår även: A:2, A:3, F:1 1947-1957 & F:1 1959-1971. 2 1961 1984 I volymen ingår även: A:2 1965-1984, B:1, D:1 1940-1942,

Läs mer

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN

RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Luleå kommuns stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN Referenskod SE// Utskriftsdatum Arkivbildare RÅNEÅ KOMMUN SKOLSTYRELSEN 56 Depå Luleå kommuns stadsarkiv Översikt arkivbildare RÅNEÅ

Läs mer

Arkiv: 592 Östergötlands Skolidrottsförbund Plats: 04/b. Övriga protokoll Seriesignum: A 1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 592 Östergötlands Skolidrottsförbund Plats: 04/b. Övriga protokoll Seriesignum: A 1. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 2 Övriga protokoll A 1 1 1942 1951 Serien i arkivkartong. Protokoll ÖIF:s skolidrottskommitté. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, A:5 och A:6. Årsmötesprotokoll A 2 1951 1977 Serien i arkivkartong.

Läs mer

Arkiv: 531 Derby BK, Linköping Plats: 04/b. Protokoll Seriesignum: A 05. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02

Arkiv: 531 Derby BK, Linköping Plats: 04/b. Protokoll Seriesignum: A 05. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 Mötesprotokoll Seriesignum: A 01 1 1919 1935 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:02 1935-1951, 1951-1952. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 1935 1951 Serien i arkivkartong.

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3

Arkiv: 1132 Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) Plats: 08. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1977 1988 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2. 1994 2001 Ingår i volym A2:1. Protokoll för 1995 saknas. 2002 2008 Ingår i volym A2:1. 2 2009 2010 I

Läs mer

Arkiv: 1093 Flygtekniska Föreningen Linköping Plats: 14. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 1093 Flygtekniska Föreningen Linköping Plats: 14. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1 1 1955 1962 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:5. 1963 1968 1969 1976 1977 1985 1986 1996 1997 2003 2 2004 2008 I volymen ingår även A:2 2004-2008,

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Arkiv: 383 Sv Livsmedelsarbetareförb avd 58, Ljungsbro Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Verksamhetsberättelser Seriesignum: A 2

Arkiv: 383 Sv Livsmedelsarbetareförb avd 58, Ljungsbro Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Verksamhetsberättelser Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1919 1923 Inbunden. 2 1923 1928 Inbunden. 3 1928 1935 Inbunden. 4 1939 1943 Inbunden. 5 1943 1946 Inbunden. 6 1946 1950 Inbunden. 7 1950 1964 Arkivkartong. I denna volymen

Läs mer

523 Linköpings kristna socialdemokrater (Broderskapsgruppen) Plats: 10/d. Anmärkningar

523 Linköpings kristna socialdemokrater (Broderskapsgruppen) Plats: 10/d. Anmärkningar Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1943 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:3, B:2, B:3, B:4 och D:1. 1943 1950 1951 1956 2 1957 1984 I denna volymen ingår också A:2 1982-1992. 3 1999

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 956 Linköpings Kvinnliga Bilkår Plats: 03. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Övriga protokoll Seriesignum: A 2 Mötes- och styrelseprotokoll A 1 1 1943 1948 Serien i arkivkartong. 1949 1954 Ingår i volym A1:1. 2 1955 1967 3 1968 1975 1975 1980 Ingår i volym A1:3. 4 1980 1985 1985 1993 Ingår i volym A1:4. Övriga

Läs mer

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR A 1 Styrelseprotokoll med handlingar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910-1918 1911-1920 1919-1934 1921-1933 1934-1938 1939-1944 1945-1959 1960-1969 1970-1986 Serien i arkivkartong

Läs mer

Arkiv: 1346 Linköpings Köpmannaförening Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1346 Linköpings Köpmannaförening Plats: 01/d. Protokollsböcker Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1948 1958 I arkivkartong. Inbunden. Styrelseprotokoll. I volymen ingår D:1 1961-1984 och F:2. 2 1948 1958 Inbunden. Årsmötesprotokoll, höstmöten och medlemsmöten. I

Läs mer

Arkiv: 978 Persmässeklubben, Linköping Plats: 14/c. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 978 Persmässeklubben, Linköping Plats: 14/c. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1941 1967 Serien i arkivkartong 2 1968 1990 I volym 2 ingår också styrelseprotokoll 1960-1970. 3 1991 2008 I denna volymen ingår även: A:4 1990-2007, A:5, K:1 1983, L:2

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Arkiv: 1026 Landeryds Golfklubb, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1026 Landeryds Golfklubb, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1987 2003 Serien i arkivkartong. Protokoll från 2000 saknas. Även protokoll från bolagsstämma 4/3 2003. Innehåller också bilagor till protokollen. I denna volymen ingår

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna (CBK) 1971-1982 Register över serierna A1 F1A F1B F1C F1D Protokoll Byggnadshandlingar för servicehus och ålderdomshem Byggnadshandlingar för skolor Byggnadshandlingar för barnstugor och förskolor Byggnadshandlingar,

Läs mer

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co.

Fotoateljé Ebba Sundevall och Co. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Fotoateljé Ebba Sundevall och Co 2017-01-04 Historik Handlingarna omfattar åren 1895-1939 Ateljén Sundevalls fotoateljé etablerades år 1895 i Örebro och drevs under detta

Läs mer

Arkiv: 1202 Linköping Filbyter Rotaryklubb Plats: 14. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1202 Linköping Filbyter Rotaryklubb Plats: 14. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Årsmötesprotokoll A 1 1 1982 2000 Serien i arkivkartong. Protokoll för år 1983 saknas. I denna volymen ingår även: A:1 2001-2007, A:2 1984-2007, A:3, A:4, B:1 och B:2. 2001 2007 Ingår i volym A1:1. 2 2009

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Anmärkningar Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:1. Protokoll från arbetsgruppen för Kinda Kanal 100-årsminne. (Jubileumsgruppen).

Anmärkningar Serien i arkivkartong. Ingår i volym A3:1. Protokoll från arbetsgruppen för Kinda Kanal 100-årsminne. (Jubileumsgruppen). Protokoll bildande Seriesignum: A 1 1 1963 1963 Serien i arkivkartong. Protokoll från den 3 maj 1963 inklusive skrivelser angående bildandet av föreningen. I volymen ingår även A:2 och B:1. 1964 1985 Serien

Läs mer

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden.

Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lillkyrka kommun. Kommunalnämnden. 2015-01-14 Historik Historik för. ( Handlingar omfattar tiden 1880-1951 ) Lillkyrka kommun var belägen mellan Glanshammar i väster,

Läs mer

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 303 Sv Textilarbetareförbundet avd 11, Linköping Plats: 01/A. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1906 1917 Serien i arkivkartong. Protokoll avd 63 Nykvarn. 1918 1931 Protokoll avd 11 Textil. 1931 1939 1940 1948 2 1948 1951 1952 1957 1957 1966 1966 1972 1 1937 1946

Läs mer

Anmärkningar. 1 1987 1987 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, A:4, B:2, D:1, F:3, F:5, F:6, F:7, F:8, F:9, G:1 och L:1.

Anmärkningar. 1 1987 1987 Serien i arkivkartong. I volymen ingår även A:3, A:4, B:2, D:1, F:3, F:5, F:6, F:7, F:8, F:9, G:1 och L:1. Protokollsböcker Seriesignum: A 1 1 1952 2003 Serien i arkivkartong. Inbunden. I volymen ingår även B:1, E:1, F:2, F:3 och F:4. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 1 1987 1987 Serien i arkivkartong. I volymen

Läs mer

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen

Morlanda kommun 1863-1951 Fattigvårdsstyrelsen Morlanda kommun 863-95 Fattigvårdsstyrelsen Innehållsförteckning A. PROTOKOLL I. Fattigvårdsstyrelsens protokoll, huvudserie II. Fattigvårdskommitténs protokoll B. KONCEPT FINNS EJ C. Diarier D. LIGGARE

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer