Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng."

Transkript

1 Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng.

2 Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt boende och din boendemiljö men det medför såväl rättigheter som skyldigheter. Din bostadsrätt Som innehavare/medlem har du nyttjanderätten av din lägenhet så länge som du själv önskar och det är du själv som ansvarar för din egen bostad. Under särskilda omständigheter och allvarliga missförhållanden kan nyttjanderätten till din bostad förverkas. Sådana omständigheter är t ex att avgifter till föreningen inte betalas, att bostaden hyrs ut i andra hand utan tillstånd av styrelsen, att bostaden används för annat ändamål än det avsedda, att bostadsrätten vanvårdas eller att du bryter mot reglerna i hälsoskyddsförordningen. öreningsstämman En gång om året, i maj/juni, hålls föreningsstämman. Varje bostadsrätt har en röst. Vid stämman redogörs hur verksamheten skötts det gångna året och en ny styrelse väljs. Vid stämman behandlas också gemensamma angelägenheter såsom föreningens ekonomi, behov av underhåll, ombyggnationer och missförhållanden. Styrelsen Styrelsen har till uppgift att förvalta föreningen och ta till vara på föreningens och medlemmarnas intressen. Det är stadgarna och de beslut som föreningsstämman fattat som reglerar styrelsens arbete. I samband med att du flyttar in får du en förteckning över de som är förtroendevalda i bostadsrättsförenigen öreningen Då föreningen bildades antogs stadgar och medlemmarna valde en styrelse. I dessa stadgar beskrivs de regler som ska tillämpas i föreningen har hur föreningsarbetet ska bedrivas. Om du inte har stadgarna, vänd dig till någon i styrelsen. Grannsämja Att bo i en bostadsrätt innebär att du och dina grannar tar ett gemensamt ansvar. Det handlar om att tillsammans skapa en trivsam bomiljö och en god grannsämja. astigheten och bostäderna Det är de boende som gemensamt äger och förvaltar fastigheten och därmed lägenheterna. Medlemmarna har enats om att själva ansvara för en stor del av skötseln i området. Det gäller såväl grönområden som gångvägar, träd och buskar. Som medlem blir du direkt berörd två gånger per år då du kallas att delta i de städdagar som arrangeras. Varje månad betalar du en månadsavgift för fastighetens gemensamma kostnader såsom, vatten, värme, el, underhåll och sophämtning. En del av avgiften avsätts till framtida yttre underhåll.

3 Din lägenhet I princip svarar du för alla åtgärder som vidas innanför den egna dörren. Du har ett ansvar för inredning och utrustning samt för ytskiktet i bostaden. Du ansvarar även för att din bostad och ditt lösöre är rätt försäkrat. öreningen har kollektivt tecknat en bostadsrättsförsäkring. Du har också ansvar för att lägenheten är utrustad med minst en brandvarnare. Det är viktigt att du omedelbart anmäler skador och fel så att skadeverkningarna blir de minsta möjliga. I samband med att du flyttar in får du ett papper som beskriver till vem du ska vända dig i olika frågor. Ibland kan servicearbeten, t ex sotning behöva göras i din lägenhet. Vid dessa tillfällen äger föreningen rätt att komma in i din lägenhet. Meddelande om detta ska lämnas senast tre dagar i förväg, med undantag av brådskande fall såsom allvarlig vattenläcka, misstanke om brand o s v. du måste kunna ange en giltig orsak för att vägra inträde till bostaden. Trafik i området Trafik med bil, motorcykel och moped medför alltid risker och orsakar dessutom buller och avgaser. öreningen har därför fattat beslut om att kraftigt begränsa trafiken inom området. Nyttotrafik såsom sophämtning, sjuktransporter och flyttbilar får komma in, liksom när du själv vid enstaka tillfällen behöver köra ända fram till porten. Att parkera motorfordon i området är dock förbjudet och leder till att en parkeringsavgift tas ut. Parkering ska istället ske på den plats som du hyr. Gästparkeringen är endast till för våra gäster. Skadegörelse Det sker en del skadegörelse i området och det finns tyvärr anledning att tro att en del åsamkas av boende. Skadegörelsen kostar en hel del pengar och det ligger i allas intresse att förebygga och ingripa då vår närmiljö riskerar att blir försämras. Sällskapsdjur Sällskapsdjur är för ägaren en kär vän, men grannarna har kanske inte samma känsla för djuret som du. Det finns människor som är rädda för hundar och många är också allergiska mot pälsdjur. Det är därför viktigt att du har ditt sällskapsdjur under kontroll. Att låta en hund eller katt springa fritt i ett bostadsområde är ett effektivt sätt att skapa irritation. Vem vill förresten ha kiss eller bajs på sin altan, eller få sin bil sönderrispad av en katt och vem vill låta sitt barn leka i sandlådan där en katt eller hund gjort sitt behov? Tänk även på att en skällande eller ylande hund kan vara väldigt störande. Trappor och entréer Tänk på att trappor och entréer är utrymningsvägar. Det är alltså förbjudet att förvara föremål i dessa utrymmen. Dessa utrymmen är inte heller någon bra lekplats för barn och leken kan också vara störande för grannarna. I föreningen har vi kommit överens om att vi själva delar ansvaret för att håla trapphus, entréer och gångvägar rena och snygga året om. Det innebär bl a att de boende i flerfamiljshusen gemensamt städar trappor och entréer samt håller gångvägen in mot huset fri från snö.

4 Tvättstugan Styrelsen har beslutat att tvättstugan kan nyttjas alla dagar i veckan året om mellan kl Du måste påbörja arbetet i tvättstugan senast en timme efter det att du bokat den. Du får endast tvätta för ditt eget hushålls behov och att låna ut tvättstugan eller tvätta åt någon utomstående är inte tillåtet. I föreningen har vi också enats om att vi själva städar tvättstugan. Tänk på att det inte är trevligt att komma till en tvättstuga och börja med att städa upp efter den som tvätta före dig. Vid bokningscylindrarna och tvättstugorna finns mer information om hur du ska bete dig i tvättstugan. Kvartersgård Mitt i bostadsomrdet finns en kvartersgård som medlemmarkan fritt kan hyra (se bra att veta ) astu öreningen har också en bastu som för en låg kostnad kan brukas av medlemmarna (se bra att veta ) Sopor och avfall Kommunen har beslutat att soporna ska källsorteras. I ett av kärlen i soprummen ska du slänga organiskt och brännbart material och i det andra kärlet metaller och restavfall. I soprummet finns mer detaljerad information. Tidningspapper och kartong ska du slänga i respektive container som står i den stora inhägnade parkeringen på Skäcklingevägen. örsök att slänga soporna i sopkärlet och om sopkärlet är fullt så slänger du ditt avfall i ett annat soprum. På så sätt minimerar vi snusket i soprummen och kostnader för extra tömningar. Allt övrigt avfall, såsom möbler, frys, spis, glas, bilbatterier, däck, cyklar och andra grovsopor har du ett eget ansvar för att de transporteras till t ex Skyttbrink. alkonger och uteplatser En vackert utsmyckat balkong eller uteplats med blommor och markis är ett härligt extra rum under sommaren. Tänk dock på att hänga blomlådor på insidan av balkongen och att först rådgöra med styrelse innan du sätter upp en markis, en antenn eller på annat sätt funderar på att bygga om på din balkong eller uteplats. Ibland krävs dessutom byggnadslov. Sådant som kan störa eller påverka grannens boendemiljö skall alltid först godkännas av styrelsen. Om balkongen eller uteplatsen vanvårdas eller om en ombyggnad inte godkänts. Kan styrelsen besluta om uppsnyggning och kostnaden debiteras då den boende.

5 Radio och TV Stereo Även vacker musik kan vara störande ljud för andra, också under dagtid. Tänk på att det kan finnas nattarbetande grannar eller familjer med spädbarn. Sena kvällar och nätter dämpar du naturligtvis alltid ljudet. Det gäller såväl egen skönsång som ljud från musikinstrument, radio och Tv. Att upprepat störa sina grannar är ett brott mot hälsoskyddsförordningen som kan leda till att du tvingas lämna lägenheten. Ohyra Att drabbas av skadedjur i lägenheten är en obehaglig upplevelse. öreningen är försäkrad för sådana skador och har dessutom avtal om sanering. Tänk på att handla snabbt vid angrepp så att djuren inte sprider sig till andra lägenheter. Vid besvär ring Nornor. öretaget samarbetar med Trygg Hansa. tel: Ange alltid detta försäkringsnummer: Reparationer I följande tabell kan du läsa vilka reparationer som bekostas av föreningen () respektive den boende (). Vid åverkan är det dock alltid den boende som står för kostnaden (se ra att veta ). Lägenhetens dörr. Ytbehandling/ytbeläggning insidan. Låscylinder, låskistor, handtag, beslag och lister. Ytbehandling utsidan, karm, foder, namnskylt. Golv, väggar och innertak. Ytbehandling, ytbeläggning, tätskikt. Underliggande konstruktion, stomme. önster, fönsterdörrar. Målning inisdan, glas, spanjolett, handtag, vred, beslag, filter insidan, ventiler. Målning utsidan. VVS artiklar. Tvättställ, badkar, slang, kranar, blandare, WC-stol, filter, ventiler, vattenlås, proppar. Avloppsledningar, radiatorer, ventiler, termostat Köksutrustning. Kyl/frysskåp, spis, spisfläkt*. *Observera att det inte är tillåtet att installera spisfläkt med inbygd utsugning. örråd, garage mm. Avskiljande nätvägg Elartiklar. Eluttag, strömbrytare, armatur. alkong, terrass. Ytbehandling insida, beslag. Ytbehandling utsida, konstruktion, stomme. Övrigt. Snickerier, skåp, hatthylla, innerdörrar, trösklar, foder, lister, socklar, beslag.

6 ra att veta elanmälan Om något går sönder I din lägenhet kan Du kontakta: Riksbyggens felanmälan Tel: ( ). Jour: ( ) E-post: Styrelsen har beslutat om att ta ut en avgift om 500 kr vid första felet och 300 kr för övriga fel vid varje beställningstillfälle. Injustering av värme, läckage i vatten och värmesystem, byte v ventilationens fläktmotor, rensning av avloppsrör är kostnadsfri (dock inte vattenlås). Andra lägenhetsreparationer som beställts via Riksbyggens elanmälan kommer föreningen att fakturera respektive bostadsrättshavare. örvaltare öreningens förvaltare är: Henrik Albrecht Riksbyggen Tel: E-post: Hyresadministration ör frågor som rör din månadsavgift eller hyresavtal: Överlåtelser av lägenheter Om du står i begrepp att sälja och undrar om något angående överlåtelser tag kontakt med: Lasse Asplund Skäcklingevägen 221 Tel: E-post: okning av kvarterslokal Merja Anslin Skäcklingevägen 239 Tel: astun öreningen har en bastu på Skäcklingevägen 203. okningslista finns i trapphuset vid bastun. Man kan boka för max 2 timmar per gång och man ansvarar själv för att sätta på bastun. Ett klippkort för 10 gånger kostar 150kr. astun är öppen; måndag fredag kl lördag söndag kl Kontaktperson är: Rolf Skoog Skäcklingevägen 197 Tel Tel: E-post:

7 Kontakt med styrelsen. Vill du få kontakt med styrelsen så går det bra på följande vis: Expeditionen: på Skäcklingevägen 167 har vi öppet första tisdagen i varje månad mellan kl , dock inte under juli och augusti månad. E-post: Telefon: onsdagar mellan kl Tel: Det finns även en brevlåda på expeditionen som är placerad på innerdörren. Om- och tillbyggnad öreningen har fastställda regler som gäller vid om- och tillbyggnader. Om du vill bygga om eller till utanför Din lägenhet, t ex altan, staket eller vindskydd, så ska Du först ta kontakt med styrelsen. TV-kanalerna Om TV-kanalerna inte fungerar och Du försäkrat Dig om att det inte beror på Din TV, kontakta: Nycklar för carportar Ansvarig för utlämnade av nycklar till låsen på carportarna är: Peter Nygren Skäcklingevägen 247 Tel: ör att erhålla en nyckel till carport så krävs en dispositionsavgift på 200 kr, som man får tillbaks när man har sagt upp kontraktet. Observera att carport/ parkeringsplats inte följer med lägenheten vid ägarbyte. öreningens el, lampor och armaturerer Ser du någon lampa, armatur eller annan el som är trasig kontakta: Hjalmar Rönngren Skäcklingevägen 143 Tel: AT Installation A Tel: E-post: Nycklar till gräsklippare och andra verktyg. Åke Andersson Storvretsvägen 81 Tel Peter Nygren Skäcklingevägen 247 Tel:

8 örtroendevalda 2009 Ordinarie styrelseledamöter Lasse Asplund Skäcklingevägen 221 Tel: e-post: Maud Antonsson Skäcklingevägen 255 Tel: e-post: Peter Nygren Skäcklingevägen 247 Tel: e-post: rian Levinsen Skäcklingevägen 131 Tel: e-post: Revisor Åke Eriksson Skäcklingevägen 137 Tel: e-post: KPMG Per Engzell ox Stockholm Tel e-post: Revisorsuppleant Pär Thorard Skäcklingevägen 147 Valberedning Stig Hult (Sammankallande) Skäcklingevägen 129 Rebecka Skoog Skäcklingevägen 197 Styrelsesuppleanter Rolf Skoog Skäcklingevägen 197 Tel: Merja Anslin Skäcklingevägen 239 Tel: e-post: irgitta Östlin Skäcklingevägen 203 Tel:

9 GP1 PA Skäcklingevägen Storvretsvägen P1 rf. Skäcklinge Äng VO G0 A LP örklaring: VO - Rastplats för hundar. LP - Lekplats KL - Kvarterslokal EX - Expedition A - astu PA - Pappersinsamling P3 GP2 G1 G2 KL G3 G4 EX G5 G6 GP G7 Parkering i Området: G8 GP - etalautomat för Gästparkering GP1 - Gästparkering (4069 -????) GP2 - Gästparkering ( ) P1 - Inhängnad Parkering ( / ) P2 - Inhängnad Parkering ( / ) P3 - Parkering ( ) G0 - Carport ( ) G1 - Carport ( ) G2 - Carport ( ) + Parkering ( ) G3 - Carport ( ) G4 - Carport ( ) + Parkering ( ) G5 - Carport ( ) + Parkering ( ) G6 - Carport ( ) G7 - Carport ( ) G8 - Carport ( ) G9 - Carport ( ) G9 P2

Bra att veta. Skäcklinge Äng. Hemsida. Om- och tillbyggnad. Kontakt med styrelsen. Felanmälan. Föreningens planteringar och gemensamma utemiljö

Bra att veta. Skäcklinge Äng. Hemsida. Om- och tillbyggnad. Kontakt med styrelsen. Felanmälan. Föreningens planteringar och gemensamma utemiljö BRF Skäcklinge Äng Bra att veta Hemsida Skäcklinge Äng Föreningens hemsida med ytterligare information hittar du på http://www.skacklinge.se Kontakt med styrelsen Vill du få kontakt med styrelsen så gör

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening! Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Välkommen till Brf Sjötungan. Här kan Du läsa om bostadsrättsföreningen Sjötungan.

Välkommen till Brf Sjötungan. Här kan Du läsa om bostadsrättsföreningen Sjötungan. Välkommen till Brf Sjötungan Här kan Du läsa om bostadsrättsföreningen Sjötungan. INNEHÅLL Välkommen till Sjötungan........... 3 Årsstämma och motioner........... 4 Styrelsen................... 5 Ekonomi....................

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

2014-08-01 V. 1.0. HSB:s Bostadsrättsförening. Kjellstorp. i Helsingborg

2014-08-01 V. 1.0. HSB:s Bostadsrättsförening. Kjellstorp. i Helsingborg HSB:s Bostadsrättsförening Kjellstorp i Helsingborg Välkommen till oss på Kjellstorp! Vi hälsar er hjärtligt välkomna till er bostad och hoppas att ni kommer trivas i vår förening som består av 338 lägenheter.

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till Rev 8 till Rekylgatan Sida 2(16) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 3 2 STYRELSEN 3 3 HEMSIDA 4 4 KARTSKISS ÖVER OMRÅDET 5 5 FASTIGHETSEXPEDITION OCH FÖRENINGSLOKAL 6 6 ENTRÉDÖRRAR 7 7 TVÄTTSTUGOR 7 8 VINDSFÖRRÅD

Läs mer