HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena Ek, (c) miljöminister; Det finns globalt en enorm affärspotential i kunnande och teknik för grön tillväxt. Social samhällsbyggnad BIM Energioptimering Grön insida Fastighetsutveckling VI BYGGER EN NY GRÖN STADSDEL

2 2 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Miljö och ekonomi måste gå hand i hand, vi måste skapa en grön ekonomi. Det finns globalt en enorm affärspotential i kunnande och teknik för grön tillväxt. VI REKOMMENDERAR Tobias Malmgren Handläggare på Energimyndigheten. SIDA 08 Klimatarbetet, både en utmaning och möjlighet För att möta klimatutmaningen är det avgörande att vi kan visa både här hemma och i andra delar av världen - att det är möjligt att åstadkomma ekonomisk utveckling och minskad fattigdom, samtidigt med minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöförsämringar. Miljö och ekonomi måste gå hand i hand, vi måste skapa en grön ekonomi. Samtidigt som detta är en utmaning är det också en möjlighet. Grön tillväxt Det finns globalt en enorm affärspotential i kunnande och teknik för grön tillväxt. Det gäller allt ifrån förnybar energi, transport system, vatten och avfalls hantering, energi effektiva byggnader till hållbar planering av städer. Den omfattande urbanisering svåg som sveper över världen ger också ökad tyngd åt städerna som arenor för att möta de stora samhällsutmaningarna. Jag är övertygad om att det är en fördel för både miljö och näringsliv om vi satsar på att gå före in i den gröna ekonomin. Den dramatiska urbaniseringen innebär att 75 procent av världens befolkning kommer att leva i städer inom några få decennier. Genom att bygga hållbara städer kan vi visa att klimatutmaningen kan vändas till något positivt, och att vi kan skapa bättre livs kvalitet genom att vara klimatsmarta. En hållbar stad gör det roligare och enklare att göra det som är bra för miljön. Globala nollutsläpp krävs I SMHI:s uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet, som kom i början av hösten, framgår att läget är allvarligare än när FN:s klimat panel kom med sin rapport Då uppskattades den globala havsnivåhöjningen bli 0,2-0,6 m. Nu bedömer forskare att havsnivån i stället kan höjas med 0,9 1,6 meter. Och fortsätter avsmältningen av Arktis i samma takt som nu är hela Arktis öppet vid Detta visar att det behövs stora och snabba utsläppsminskningar för att hindra att temperaturen stiger över två grader, vilket är vårt mål. Över hundra länder, däri bland många lågt liggande ö -länder anser att temperaturökningen skulle behöva begränsas till 1,5 grad. För att klara det med en sanno likhet runt 70 procent - vilket är en förhållandevis riskfylld nivå - krävs globala nollutsläpp redan runt år Jag har nyligen startat upp arbetet med målet att Sverige ska vara ett land utan klimatutsläpp år 2050 och gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en färdplan. Detta är en ambitiös målsättning som handlar om en fortsatt modernisering som berör flera delar av samhället och givetvis hur vi bygger våra framtida hållbara städer. Vi behöver använda mindre energi och fortsätta utbyggnaden av de förnybara energikällorna. Sverige har fastslagit ett klimatmål att minska utsläppen med 40 procent till Moderniseringen av vårt samhälle är i full gång, men behöver intensifieras. Offensivt klimatarbete År 2050 ligger långt fram i tiden, men de beslut vi tar i dag på verkar i hög grad om vi klarar de långsiktiga målen. Vi kommer att bryta ner arbetet per sektor. Och vi kommer att analysera hur uppgiften delas upp över tiden; till exempel vad som behöver göras årligen från nu till år Jag ser med tillförsikt fram emot utmaningen och ser så många exempel på att ett offensivt klimatarbete stärker konkurrenskraften. FOTO: PATRICK TRÄGÅRD Lena Ek (c) Miljöminister Att aktivt arbeta med energieffektiviserig har inte enbart en positiv inverkan på miljön. Ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrens fördel. Delegationen för hållbara städer 4 En social och en ekonomisk del av hållbarhets begreppet Gröna hissar och rulltrappor 10 Byggnader står för 40 procent av världens energiförbrukning. Vi får våra läsare att lyckas! HÅLLBAR STADSUTVECKLING NR 10, NOVEMBER 2011 Produktionsledare: Martin Björinge Affärsutvecklare: Carl Dohrmann Layout: Madeleine Svensson Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Richard Waller Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, November 2011 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Richard Waller Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Idag bor över 50% av jordens befolkning i städer. Inom en snar framtid är det över 70%. Städerna får en allt större betydelse för våra samhällens utveckling, såväl ekonomiskt, ekologiskt, socialt som kulturellt. Maja Manner, verksamhetschef ISU och Carina Listerborn, professor Malmö högskola. Samverkan för en hållbar stadsutveckling I Malmö satsar vi bland annat på mötet mellan forskning och praktik, på kunskapsdelning mellan människor och sektorer. Vi tror att det är en av lösningarna till att Malmö kan bli en mer hållbar stad. Institutet för hållbar stadsutveckling ISU etablerades för fem år sedan som en gemensam samverkansplattform mellan Malmö stad och Malmö högskola. Urbana studier vid Malmö högskola är en ung och växande institution som är en viktig aktör för utbildning och forskning om den hållbara staden: Vi forskare har bland annat jobbat med räddningstjänsten för att förstå orsaker till sociala konflikter i bostadsområden. I forskningsprojektet Sociala risker arbetar vi tillsammans med områdesutvecklare för att stärka den sociala hållbarheten i bostadsområden i Malmö, Landskrona och Helsingborg, säger Per- Olof Hallin, professor i kulturgeografi. Den sociala polariseringen i dagens städer är en utmaning. Malmös satsning på ett stråk för att knyta ihop staden, är ett intressant försök att integrera sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetssaspekter, och något vi studerar i Omvandling av fragmenterade städer, berättar Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad. Globala kriser och lokala utmaningar Den 12 december firar vi ISUs 5-årsjublieum och Urbanforskningens dag. Inbjudna föreläsare kommer att ge fyra perspektiv på hållbar stadsutveckling: ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt. Det blir workshops och kvällen avslutas med Urban Drinks och Sustainable Clubbing. Välkomna till Malmö! Läs mer om dagen och om oss på:

3 APPLY NOW Application period ends on16 January International masters degree in SUSTAINABLE URBAN DESIGN SUDes The Technical Faculty at Lund University in Lund provides excellent resources for studying diverse aspects of sustainability and design. The School of Architecture and Built Environment has a well established reputation for developing humanistic values in modern designs by promoting liveability, inclusiveness and social sustainability. Design projects as well as theoretical courses in the master s programme are carried out in close collaboration with a number of faculties, private actors and public institutions such as Landscape Architecture at SLU Alnarp, Malmö City Planning Office, Faculty of Engineering at LTH and the Ax:son Johnson Institute for Sustainable Urban Design. Lund also has the huge advantage of being located in the dynamic Öresund region, a global leader in balancing urban economic growth and environmental conservation. Illustration by Dziugaz Lukosevicius, SUDes Class of 09 Apply at Hållbara Järva I en av Stockholm stadsdelar, Järva, pågår just nu ett stort miljöarbete. Med ny teknik, information och utbildning ska Järva bli ett hållbart område med miljöhänsyn och effektiv energianvändning. Målet är att bli en nationell och internationell förebild för hållbar upprustning av miljonprogramsområden. Lisa Enarsson jobbar som projektledare för Hållbara Järva som drog igång 2010 håller på till Varför genomför man detta miljöprojekt i Järva? Stockholms stad jobbar med Järvalyftet som utvecklar och förbättrar framför allt de sociala bitarna i Järva. Men vi tycker att det är viktigt att även inkludera miljöaspekten. Svenska Bostäder hade redan planerat att renovera sina bostäder i Järva fram till Vi sökte medel från Delegationen för hållbara städer, för att göra renoveringarna ännu mer energieffektiva än det som hade tänkts från början. Klimatsmart boende bebyggelse och ska halvera energianvändingen. Främst ska husen få ett bra klimatskal, fönster och dörrar byts ut, ventilationssystem ska återvinna värme och energisnåla induktionsspisar och andra vitvaror ska installeras. När man från början byggde dessa hus så var det inget fokus på energi. Av all energi som används i staden till uppvärmning, el och transporter går 40 procent till fastighetssektorn. Det är en stor del av den totala energianvändningen och därför är det viktigt att minska den. EU har satt upp mål att till 2050 halvera förbrukningen. Men renoveringen av bostäder är endast en del av projektet. Andra viktiga arbeten som genomförs är att skapa förutsättningar för förnyelsebar energi, solenergi och vindkraftverk, som ska försörja fastigheterna med el, hållbara transporter som ska öka cyklandet i området samt informationsinsatser för att engagera boende i Järva. Det räcker inte med tekniska lösningar, det är också viktigt att involvera de boende med dialog och utbildningar. Lisa Enarsson Kommer det vara värt pengarna? Det beror på hur långt i framtiden man räknar, men Ja, det kommer det. Vi hoppas också att detta arbete blir en bra förebild inte bara för andra kommuner i Stockholm men också i Europa och världen. Foto: Johan Pontén

4 4 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER DELEGATIONEN GER STIMULANS ÅT ATTRAKTIVA STÄDER TIP/STEP 1 MOT KLIMAT- HOTET Fråga: Vad gör Delegationen för hållbara städer? Svar: Stimulerar arbetet för långsiktigt välfungerande och attraktiva stadsmiljöer. Urbaniseringen går fortfarande fort, även i Sverige och städerna gör djupa avtryck på miljön, till exempel genom att bidra till växthuseffekten. För att mildra denna påverkan tillsatte regeringen 2008 Delegationen för hållbara städer. Det innersta motivet handlar om att möta klimathotet genom att anpassa städerna. Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av hållbara städer, stads delar, kvarter och bostadsområden, säger dele gationens ordförande Peter Örn. Peter Örn framhåller att det finns en miljömässig, en social och en ekonomisk del av hållbarhetsbegreppet. Arbetar mot orättvisor För att kunna utveckla miljömässigt hållbara städer måste vi samtidigt arbeta mot segregation, orättvisor i boendet, osäkerhet och otrygghet. Dessutom krävs en god ekonomi med fungerande näringsliv och transporter, säger han. Delegationen för hållbara städer har tre uppgifter: Att fördela ekonomiskt stöd nära 400 miljoner kronor till stora investeringsprojekt och mindre planeringsprojekt. Att vara en arena för diskussioner och kunskaps spridning genom seminarier och konferenser. Att bidra till export av svenskt miljökunnande och teknik. Jag kan se att fördelningen av pengar har bidragit till att ett stort antal ombyggnads- och nybyggnadsprojekt med nya smarta energi- och transportlösningar har kunnat genomföras från Umeå och i norr till Malmö i söder, säger Peter Örn. Sammanhållen forskning Han tror också att delegationens arbete har bidragit till att hållbarhets frågorna har hamnat högre på den politiska dagordningen och hoppas på att det kan bidra till en mer sammanhållen forskning inom området. Några exempel på projekt som drivits med medel som delegationen fördelat: Hållbar utveckling i Malmö I Västra Hamnen har elva byggherrar gått samman i en satsning på Sveriges största samling av l ågenergi- och passivhus. Nybyggnads projektet omfattar bostäder, förskola och kontorslokaler samt ett energisnålt parkerings hus. Organiskt avfall tas Peter Örn Ordförande för Delegationen för hållbara städer. FOTO: PAVEL FLATO omhand och används till områdets biogasbilpool. Gång- och cykelstråket som binder samman östra och västra Malmö ska utvecklas till en trygg, social mötesplats där fler ska välja att gå och cykla. Hållbara Järva Stockholm Stads delarna kring Järvafältet ska energieffektiviseras i samspel med de boende. Idrotts- och skol lokaler samt bostäder ska förses med solceller och solfångare för el- och varmvattenproduktion. Värme till bostäder lagras i borrhåls lager och tas upp med värmepump som drivs med lokal vindkraft och i övrigt ska fossilfri fjärrvärme användas. Staden satsar också på cykelvägnätet, cykelparkeringar och cykel - pumpar i området. Ålidhem - den hållbara stads delen Umeå-stadsdelen Ålidhem, som brandskadades julen 2008, har byggts upp och förtätats med Norrlands största lågenergi husbygge, samtidigt som befintliga miljonprograms byggnader har rustats upp med fokus på energi, klimat och attraktiv boendemiljö. Projektet satsar på ny energi tillförsel med förnybar fjärr värme och minskad total energi användning. EVA GUSTIN Ruukki vet att en stad aldrig blir färdig Medevetet arbete under över tio år gav i september företaget topplacering på Dow Jones Sustainability Index inom stålbranschen. Våra konstruktioner och lösningar kommer fortfarande att fungera när det blir dags att göra något nytt av dem. Och om konstruktionerna någon dag inte längre behövs är materialet fortfarande värdefullt. Stål är världens mest återvunna material. Mer information: Minna Kuusela-Opas ansvarar för flervåningsstommar i Sverige. Johan Löw är Business development director i Sverige Petteri Lautso är koncernens arkitekt- och hållbarhetsdirektör. Prisbelönt shoppingcenter i Sollentuna visar att stål gör det även möjligt att snabbt och effektivt bygga flervåningshus i trånga stadsmiljöer. Tillbyggnaden ovanpå och intill det gamla köpcentret som byggdes på 1970-talet resulterade i ett av de största köpcentren i Stockholm. Med hjälp av stålkonstruktioner kunde man förverkliga arkitekternas vision om höga tak och öppna utrymmen. Köpcentret som invigdes år 2010 utsågs i år till Europas bästa köpcentrum, ICSC Shopping Centre Award Winner En bro utgör ett mycket visuellt element i stadsbilden. Den kan smälta in i miljön eller bli ett ikoniskt landmärke som utmärker en stad. Vattendrag utgör känsliga inslag i miljön och brons placering måste därför utnyttjas som en unik möjlighet. Broar i städer är numera planerade i minsta detalj. Konstruktionernas ytor och färger, räcken, ljussättning, anslutningar och stenläggning övervägs noggrant. I broprojekt krävs material och konstruktioner som håller i 100 år. Plusenergikontorshus är en utmaning. En orsak är arkitekturen, eftersom dessa byggnader ofta har fasader med mycket glas. Kraven på luftkonditioneringen är höga och förutom uppvärmning behövs ofta även nedkylning. Ruukki deltar i det europeiska projektet Zemusic, det vill säga Zero Energy Solutions of Multifunctional Steel Intensive Commercial Buildings.

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER DELEGATIONEN FÖR HÅLLBARA STÄDER För att kunna utveckla miljömässigt hållbara städer måste vi samtidigt arbeta mot segregation, orättvisor i boendet, osäkerhet och otrygghet. FOTO: PAWEL FLATO FOTO: SHUTTERSTOCK Engagemang och samarbeten krävs för hållbara städer För att nå framgång med arbetet kring hållbar stadsplanering räcker det inte med pengar och modern teknik. Minst lika viktigt är de mjuka delarna som människors engagemang, samarbeten och synergier. EXEMPEL Enligt Peter Örn är den viktigaste beståndsdelen för att uppnå ett hållbart samhälle människors engagemang i miljöfrågor och global utveckling samt solidaritetskänsla med kommande genera tioner. Själv är han hoppfull då han möter ett stort engagemang runt om i landet. Bland annat berättar han om en man som han träffade på tåget efter ett möte om hållbar utveckling i Malmö för några år sedan: Vi växlade några ord om vädret och klimathotet och snart visade det sig att mannen var ledare för ett av de projekt som vi har talat om under dagen. Jag smittades av hans kunnande och engagemang och såg då tydligt att världen ropar på kvinnor och män av hans sort, säger Peter Örn. Förändra vår livsstil Peter Örn och tågmannen har sedan träffats fler gånger, senast i Helsingborg för någon vecka sedan, tillsammans med före trädare för kommunen och ett antal företag. Det blev ett givande samtal om hur vi kan skapa ett mer hållbart Helsingborg. I centrum var frågor om energi, transporter, vatten och avfall samt hur man kan skapa synergier mellan dem. Diskussionerna sträckte sig från frågan om hur vi ska förändra vår livsstil för att leva mer hållbart till hur vi kan skapa nya affärsmodeller som gör det lönsamt för företagen att utveckla och introducera ny teknik, säger han. Peter Örn menar att engagerade och kunniga personer kan bidra till att bryta känslan av upp givenhet inför de utmaningar som världen och det utsatta jordklotet står inför. Visa upp goda exempel Genom att förena människor, offentliga och kommersiella aktörer med skilda intressen och verksamheter, kan vi se till att hållbarhet och affärer går hand i hand. Det är också viktigt med regionala och lokala arenor för att sprida kunskaper och erfarenheter som kan omsättas i praktiska åtgärder och resultat, säger han. Dessutom framhåller han vikten av att kunna visa upp goda exempel på hållbara städer för utländska borgmästare, guvernörer och andra som kommer på besök. Sverige ligger långt framme när det gäller resurseffektivitet, helhetssyn, samverkansmodeller och synergieffekter i stads planeringen. De utländska besöken leder ofta till affärsmöjligheter för svenska miljöteknikföretag, säger ordförande Peter Örn. EVA GUSTIN SOCIAL SAMHÄLLSBYGGNAD Fakta om Delegationen för hållbara städer Delegationen består av företrädare för bland andra arkitekt er, planerare, teknikkonsulter och exportfrämjare. Uppdraget är att verka för en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden, i samarbete med kommuner, marknadens aktörer och andra parter. Regeringen tillsatte Delegationen för perioden och upp draget har förlängts med två år. Under 2011 och 2012 ska arbetet fokusera på att: Följa, stödja och utgöra mötesplats för projekt för hållbara städer. Redovisa erfarenheter och goda exempel. Främja arbetet med miljöteknikutveckling och export. Stärka den sociala dimen sionen i hållbar stads utveckling. Främja samverkan kring forskning och utveckling. Identifiera hinder för hållbar stadsutveckling och förslag till åtgärder och lösningar. Hantera statligt stöd till utveckling av hållbara städer. EVA GUSTIN Ny gångbro över jänrvägsparken i London och Stockholm Waterfront kongresshall med sina krävande stålkonstruktioner är några av de företagets utmanande produktionsprocesser. Några av Ruukkis bidrag till den hållbara staden Energipålar som levererar geoenergi från marken samtidigt som de fungerar som byggnadskonstruktion. Energipaneler som minskar energiåtgången från byggnader. Solceller som fungerar i dimma och när det är molnigt väder. Takcensorer som varnar i fall snöbelastningen på taket blir för stor. Vattenledningssystem Bullerstaket Hållbara ståltak För fordon lättare och mer hållfast stål som minskar vikten och därmed bränslebehovet och utsläppen. Effektiv logistik sker när stålkomponenterna levereras till byggplatsen precis då de behövs och så långt som möjligt prefabricerade. Svetsning och lagerhållning minskar avsevärt, vilket förbättrar kvaliteten och minskar byggtiden.

6 6 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS GÖR DITT JOBB ROLIGARE BIM BIM en vision för bättre byggprocesser Begreppet BIM kan användas på olika sätt: En del menar informationshantering i byggprojekt, andra BIM som namn för 3D-projektering och ytterligare några ser begreppet som ett sätt att spara pengar. Grunden är ändå ett förändrat sätt att tänka när det gäller produktivitetsutveckling. SHOWCASE Många är intresserade av fenomenet BIM i dag. Det talas både om paradigmskifte och nya visioner för byggbranschen. Just nu är BIM ett populärt ord och, i princip, alla inom byggnadsbranschen har BIM på sin agenda. I grunden handlar BIM om att byggprocesserna ska bli mer effektiva och därför också mer lönsamma, säger Pontus Bengtson som driver BIM-utvecklingen. Effektivare metoder Han menar att intresset för BIM är så stort just nu eftersom hela byggbranschen efterlyser effektivare metoder för att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och få ned kostnaderna. BIM har inte svaret på hela lösningen på hur vi ska göra byggbranschen mer produktiv och effektiv. Den fungerar snarare som en katalysator för att skapa intresse runt de här frågorna och våga tänka i nya banor. Man börjar redan FOTO: JONAS EDENVIK ifrågasätta sina processer i alla led; från beslutprocessen till projektering och så vidare, säger Pontus Bengtson. Att använda en BIM-modell har många fördelar: Misstagen FAKTA BIM Building Information Modeling (byggnadsinformationsmodellering) BIM är ett brett begrepp och snarare en vision än teknik. För att göra en mer konkret sammanfattning: Bygg bransch en går från ritningar på papper till virtuellt byggande där grunden är en 3Dmodell. Det handlar inte bara om geometri utan mer om att ifrågasätta alla processer i alla led byggandet. I BIM-modellen lägger man in information som tidplan, kostnader, olika byggobjekt med mera som är viktig i byggprocessen. Det finns ingen gräns för hur mycket i nformation man kan lägga in i en BIM-modell. I en komplett BIM-process minimeras informationsglappen BIM är ett förhållningssätt, en vilja till öppenhet och samarbete för projektets bästa. Pontus Bengtsson Teknik utvecklare i ett byggprojekt blir färre och man sparar in på projekteringskostnader. Det sägs också att BIM är roligare och effektivare att jobba med än på det traditionella sättet. BIM handlar inte främst om mellan de olika aktörerna efter - som alla delar samma infor mation. Detta innebär att alla aktörer i program-, projekterings-, bygg- och förvaltningsfasen arbetar i flera informationsmodeller som är sammansatta på olika sätt med olika syfte. Projektet Open BIM startade 2009 och består av 88 företag som är konsult-, bygg-, fastighets-, och byggmaterialbolag samt programvaruleverantörer. Projektet vill lyfta hela bygg branschens kunnande om BIM. Läs mer! på webben: BIM Just nu är BIM ett populärt ord och, i princip, alla inom byggnadsbranschen har BIM på sin agenda. FOTO: WSP GROUP ny teknik. Poängen är att alla har insyn och alla kan verka för bättre lösningar för helheten. Detta synliggör tidigt fel och krockar, och på så sätt effektiviseras hela processen från planeringsfas till produktion och senare förvaltning, ombyggnad och rivning. - BIM är ett förhållningssätt, en vilja till öppenhet och samarbete för projektets bästa. Det handlar mer om att förändra processerna inom byggindustrin än om teknik. BIM är snarare en del av den stora lösningen och inte den enda lösningen. Gränslös hantering Det finns ju ingen gräns för hur mycket information som BIM kan hantera. Kan det bli svårt att hantera all information, se till att den är uppdaterad och att den senaste versionen är korrekt? - Klart det blir svårt om man inte har en struktur. Jämför med vilket arkiv / bibliotek som helst. Om vi bara hade ställt in böckerna helt okontrollerat hade vi inte hittat något alls efter en tid. Det är precis samma sak här, därför är det viktigt med standardiseringsjobbet. Vårt problem är inte att det blir för mycket information utan att rätt information sparas. Det är därför det är viktigt att brukaren av anläggningen funderar på vilken information som är relevant i driftskedet, säger Pontus Bengtson. MAJ STABERG BIM Generation 2 på väg En ny generation BIM - orienterade program är på väg som kan prata med andra program som klarar standardiserad kommunikation. FOTO: SHUTTERSTOCK Det är föreningen OpenBIM som driver på utvecklingen genom projektet BIM Info på Lunds tekniska högskola. Projektet startade år 2009 och i början var de 15 företag inom olika branscher som slog sig ihop för att driva på utvecklingen och sprida information om goda exempel och erfarenheter. I dag har Open BIM 88 medlemmar och fortsätter att driva dessa frågor. De stora byggföretagen som Skanska, NCC och Peab går i spetsen för att utnyttja de möjligheter BIM ger och successivt har många andra följt efter. Redan nu kan BIM Generation 1 ha betytt besparingar på i storleksordningen 10 till 15 procent för byggindustrin och fastighetsägare. Samma besparingar hoppas man att den nya generationen BIM ska ge men först måste både standarder och teknik utvecklas. Bättre beslutsunderlag - För att nå de stora effekterna behöver majoriteten arbeta med samma basprocesser och dokumentera på likartat sätt. För att detta ska bli en sanning krävs standardisering och utveckling av våra format. I framtiden ser vi att man kommer att kunna ta fram investeringskalkyler och erbjuda en objektbaserad kalkyl med relevanta mängder vid anbud. - Det ger bättre besluts underlag och minimerar branschens ovana att leverera obehagliga överraskningar. Detta är tyvärr alltför vanligt i dag, säger Pontus Bengtson, teknikutvecklare. MAJ STABERG

7 I framkanten för hållbarhet och virtuellt byggande Nyréns Arkitektkontor finns i Stockholm och Malmö med ett hundratal medarbetare. Företaget grundades 1948 av den legendariske arkitekten Carl Nyrén. Arkitektkontoret har under tre år jobbat med 3D-projektering i stora projekt. Alla medarbetare är utbildade i det nya förhållningssättet att kommunicera i hela byggkedjan. Just nu håller Nyréns på att projektera ett veterinärmedicinskt centrum i Ulltuna, utanför Uppsala. Byggnaden ska stå klar 2014 och byggkostnaden beräknas till cirka 1,2 miljarder. Nyréns är arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt och generalkonsult för projektet. Vi gör stora investeringar för att jobba i 3D eftersom fördelarna är många. Man minimerar projekteringsfelen och upphandlingarna blir mer exakta. I dag använder man 3D-modell på bygget som komplement till ritningar. Utsättning görs direkt från den digitala modellen, berättar Lena Wallin, BIMansvarig på Nyréns. BIM är verktyget som ger arkitekterna möjlighet att exempelvis kontrollera husets placering, göra energiberäkningar och sol- och vindstudier. Det är stimulerande att se vilka möjligheter som öppnas redan i ett tidigt skede. Genom att tidigt ta fram bilder på byggmodellen från början underlättas kommunikationen med beställaren betydligt, säger Therese Rowland, hållbarhetsansvarig på Nyréns. På Nyréns knyts hållbarhetsaspekten ihop med BIM. Flera professioner kan medverka för att fördjupa analyser kring kretslopp, byggteknik och gestaltning. Kompetensbredden på kontoret betyder mycket då vi arbetar över gränserna: Planarkitekter, landskapsarkitekter, arkitekter, inredningsarkitekter, byggnadsantikvarier, modellverkstad och visualiseringsstudio.just nu arbetar kontoret med projekt som ska certifieras enligt BREEAM, LEED och Miljöklassad byggnad. Det är viktigt att ha en aktiv dialog kring hållbarhetsfrågorna. Det handlar inte bara om ekonomi och teknikfrågor utan även om identitet, trygghet och långsiktighet. Nyréns anser att vi som arkitekter bär på ett stort ansvar i detta arbete, berättar Therese Rowland.

8 8 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Energimyndigheten verkar för en effektiv och hållbar energianvändning både för kommuner, företag och privatpersoner. Tobias Malmgren berättar om det stora arbetet mot ett hållbart energianvändande: Det kan låta som en klyscha men det är faktiskt lätt att välja rätt. Alla måste göra sitt för att minska energianvändningen LEDARE TILL LEDARE HÅLLBAR ENERGIANVÄNDNING Energimyndigheten ligger under Närings departementet, en förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi. Här ansvarar man för att trygga tillgången på el och annan energi med konkurrenskraftiga villkor. Samtidigt är myndighetens uppgift att verka för en effektiv och hållbar energi användning, med låg negativ inverkning på hälsa miljö och klimat och vara kostnadseffektiv, berättar Tobias Malmgren. Energimyndigheten försöker på olika sätt arbeta med den offentliga sektorn som ett föredöme inom energi- och klimat arbete, ett verktyg för detta är energieffektiviseringsstödet som ges till kommuner och landsting för att ta fram och genomföra strategier för energiarbete. Planering ett viktigt verktyg Tobias är utbildad kulturgeograf en utbildning som handlar om hur vi människor påverkar och utformar landskapet. På Energimyndigheten jobbar han som handläggare. Jag jobbar främst med planeringsfrågor inom programmet Uthållig kommun. Här arbetar vi med en energieffektiv planering av städer. Hur fysiska strukturer och miljöer utformas skapar olika förutsättningar för transport- och energisystemet. Planering är därför ett viktigt verktyg för att minska på samhällets energianvändning och klimatpåverkan. Grön tillväxt för företag Ett annat spår som Energimyndigheten jobbar med är att få en grön tillväxt för företag, här får de hjälp med att få en miljövänlig struktur i företaget. Vi stödjer tillverknings- och processindustrin, där vi ger skattelättnader mot att energieffektiviseringsåtgärder genomförs. Även små och medelstora företag kan få hjälp med energi kartläggningscheckar. För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Små som stora företag och energi intensiva industrier måste på olika sätt minska energianvändningen. En viktig faktor är att engagera personalen i arbetet. Att aktivt arbete med energieffektivisering har inte enbart en positiv inverkan på miljön. Ett ökat energi medvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. Rutiner förtydligas FOTO: PRIVAT PROFIL Tobias Malmgren Ålder: 35 år Yrke: Handläggare på Energimyndigheten. Utbildning: Kulturgeograf. och drifts- och underhållningskostnaderna minskar, liksom energikostnaderna, menar Tobias. Erfarenheter från området är ju att det finns stora energibesparingar att göra och möjligheter att spara medel som kan användas till annat så som investeringar. På vår hemsida kan man läsa mer om hur man kan gå till väga för att minska energianvändningen. Välj energisnåla alternativ Det kan låta som en klyscha men det är faktiskt lätt att välja rätt. Vad som är rätt är ju självklart en personlig uppfattning, om det så handlar om val av transportmedel till jobbet, eller val av elleverantör och energi produkter i hemmet. Jag tror på att skapa förutsättningar för att kunna leva ett mer hållbart liv, det vill säga välja energisnåla alternativ. För enskilda hushåll är det viktigt att det hela är lustfyllt och inte känns som ett tvång, annars tror jag att människor lätt tröttnar. Med det arbete vi bedriver inom en rad olika områden på Energimyndigheten så tror jag att vi bidrar till detta. ANNA CARLSTEDT ENERGIMYNDIGHETENS ENERG Energiförsörjning Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi med konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS HÅLLBAR Nr 3 / Februari 2009

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer