Brf Päronet 3. Kontaktpersoner 2 Trivselregler 3 Bra att veta 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Päronet 3. Kontaktpersoner 2 Trivselregler 3 Bra att veta 6"

Transkript

1 Brf Päronet 3 Kontaktpersoner 2 Trivselregler 3 Bra att veta 6

2 Kontaktpersoner Kontaktpersoner Styrelsen Thomas Olofsson (ordförande), tel , , Ulla Pilsäter (sekreterare), tel , May Iregren, tel , , Anders Wirsenius Förvaltare Ann-Charlotte Hermansson, tel , Gårdsgruppen (Miljö och gård) Per Filipsson, tel I följande frågor hänvisas i första hand till: Nödsituationer Jour, Allmän Fastighetsvård, tel Jour, Hissen AB, tel Fastighetsservice som avser den egna lägenhetens ansvarsområde Allmän fastighetsvård, vard , tel Fastighetsservice som avser föreningens ansvarsområde Förvaltaren (Ann-Charlotte Hermansson) eller styrelsen Hiss Felanmälan till förvaltaren (Ann-Charlotte Hermansson) Lägenhetsförsäljning, pantförskrivning för lån m.m. Förvaltaren (Ann-Charlotte Hermansson), Ulla Pilsäter Lägenheter: Ombyggnader, underhåll, vattenskador m.m. Styrelsen Information om föreningen och aktuella frågor Ulla Pilsäter Föreningens hemsida Marie Koffman, tel

3 Trivselregler Trivselregler För att vi alla ska trivas i huset har föreningens årsstämma beslutat om följande regler. De gäller samtliga boende i huset; även inneboende, godkända andrahandshyresgäster samt i tillämpliga delar lokalhyresgäster. Portar Portarna mot Scheelegatan, Amarantergränd samt från gården mot Piperska Muren är försedda med kodlås för att förhindra obehöriga att komma in. Portarna får ej ställas upp. Undvik störande ljud Vi bor i ett gammalt hus och isoleringen mellan lägenheterna är inte den bästa. Störande ljud inom fastigheten skall därför undvikas. Särskilt under nedan angivna tider skall ljudet från radio, TV och ljudanläggningar vara dämpat: söndag fredag kl fredag lördag kl Tänk också på att undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under dessa tider. Ljudet fortplantas i golv och väggar. Skada & Jourutryckning Uppstår skada av sådan art att åtgärd inte kan vänta skall denna omedelbart anmälas till någon i styrelsen eller den ekonomiske förvaltaren. För att inte dra på föreningen onödiga merkostnader får jourtjänst endast anlitas om det föreligger omedelbar fara för personer eller egendom inom fastigheten och om denna fara inte kan avhjälpas genom Dina egna åtgärder. Vid översvämning kan sådana åtgärder t ex bestå i avstängning av ventiler eller kontakt med berörd granne om att avstå från att använda avlopp etc. Sophantering Hushållsavfall skall lämnas komprimerat och avrunnet i väl förslutna plastpåsar i sopbehållare på gården. Returpapper och tidningar läggs i särskild behållare på gården. Sopor får ej placeras utanför behållarna. Styrelsen kan därutöver informera att sopbehållarna töms två gånger i veckan; måndag respektive fredag morgon. Returpappersbehållaren töms varje helgfri måndag. I denna behållare få endast läggas dagsoch veckotidningar, facktidskrifter, reklam, postorder- och telefonkataloger, dvs. inte någon form av plast, wellpapp, papperskassar, brunt papper, kartong, plastbelagt papper eller kuvert. I samband med våra gårdsstädningar beställer vi grovsophämtning om Du vill rensa ut något från vinds- eller källarförråd. För större volymer tar vi ut självkostnadspris. Föremål som innehåller elektriska komponenter får inte kastas i samband med grovsophämtningen. Övrig källsorteringoch deponering får var och en ombesörja

4 Trivselregler Trapphusen Inga dörrmattor eller lösa föremål får placeras i trapphusen. Det försvårar städningen. Ej heller är rökning tillåten i trapphusen. Namnskyltar Namnskyltar på lägenhetsdörrar skall vara prydliga, av mässing, med präglade bokstäver eller likvärdigt utförande och placeras i därför avsedd mässingsram. Brandvarnare Varje medlem ansvarar för att lägenheten är försedd med väl fungerande brandvarnare. Vi rekommenderar också brandsläckare. Vinds- & källarförråd Till varje lägenhet hör ett eller flera förråd. Möbler och andra föremål får ej placeras utanför förråden. Cyklar Cyklar Du/Ni använder får endast ställas på därför avsedd plats på gården. Övriga cyklar skall förvaras i Ditt/Ert förråd. Styrelsen vill därutöver att cyklar endast tas ut genom trapphuset mot Amarantergränd. Dörren genom muren får inte användas av föreningens medlemmar. Dörren får enligt beslutet om servitut endast användas för sophämtning. Tvättstugan Tvättstugan bokas på tavlan i tvättstugan. Du kan bara ha en tid bokad åt gången. På så sätt blir det enklare för alla att hitta en ledig tid. Angivna tider skall respekteras. Avgiften för att använda tvättstugan är 20 kr/gång (tas ut tillsammans med avgiften). När du använt tvättstugan skall Du städa den och lämna den i ett sådant skick som Du själv vill finna den. Utöver de trivselregler som antagits av stämmas vill styrelsen informera om följande: Ombyggnation Vill Du bygga om i Din lägenhet måste Du innan arbetet påbörjas inhämta styrelsens skriftliga godkännande av ombyggnationen samt vem som skall utföra arbetet. Se även föreningens stadgar 28. Detta innefattar också förändringar av eldragningar samt VVS. Beskrivning av arbetets omfattning, kopia på ritningar över ombyggnaden, samt ett skriftligt intyg på den enskilde hantverkarens behörighet att utföra arbetet ska lämnas till styrelsen. Ritning för lägenheten finns på Stadsbyggnadskontoret om du inte fått dem av säljaren. Vissa ombyggnader kräver bygganmälan till Statsbyggnadskontoret, se deras hemsida Om styrelsen behöver hjälp med bedömningen får du själv betala för denna. Om du bygger om utan styrelsens godkännande kan Du bli skadeståndsskyldig och även tvingas återställa lägenheten i ursprungligt skick. Andrahandsuthyrning får ej ske utan styrelsens samtycke ( 31 i stadgan). Styrelsens praxis är att bevilja andrahandsuthyrning till namngiven person för högst ett år i taget om bostadsrättsinnehavaren - 4 -

5 Trivselregler har godtagbara skäl för att hyra ut. Ventilationssystemet bygger på självdrag. Fläktar kan förstöra balansen i systemet. Styrelsen genomför f.n. en utredning om ventilationen. Tills vidare är det inte tillåtet att installera andra fläktar än kolfilterfläktar som inte är anslutna till husets fläktsystem. Toaletterna I toaletterna får endast spolas ned sådant som toaletterna är avsedda för. Se därför till att bomullstussar, bindor och annat inte slängs i toaletten inte heller hårstrån, tandtråd och annat papper än toalettpapper. I annat fall uppstår lätt stopp och översvämning i avloppsstammarna. Deltagande i städning av fastigheten Vi städar själva gården och vissa utrymmen i fastigheten. Under vår och höst städar vi gården och under vintern behöver gården skottas. För de som inte kan delta finns uppgifter som kan utföras efter kontakt med gårdsgruppen. De medlemmar om inte kan eller av annat skäl inte deltar i städningen debiteras en avgift på 200 kronor i samband med avgiften

6 Bra att veta Bra att veta I vår bostadsrättsförening vill vi gemensamt arbeta för att få ett bra och ekonomiskt boende. Vår strävan är att alla i föreningen ska bidra aktivt till en god boendemiljö. Styrelsen vill informera om följande. Årsmöte Föreningens årsmöte brukar vanligtvis hållas i början av maj månad. Kallelse kommer minst två veckor före mötet. Ekonomisk förvaltare Ann-Charlotte Hermansson tel betalar våra räkningar och hanterar avgifter och hyror. Fastighetsskötsel & städning Allmän Fastighetsvård sköter det löpande underhållet. Telefon , måndag - fredag kl Jour (endast då fara föreligger för personer eller egendom inom fastigheten och om denna fara inte kan avlägsnas genom egna åtgärder). Kontakt med Allmän Fastighetsvård sker normalt genom styrelsen. Städning sker en gång/vecka i trapporna och två gånger/vecka i entréerna. Hisservice Hissen AB ansvarar för hisservice. Kontakt sker normalt genom vår förvaltare Ann-Charlotte Hermansson. Vid akut fara ring jourtelefon Journumret ska inte användas vid andra tillfällen. Teknikgruppen ansvarar för tekniska frågor kring fastighetsförvaltningen. Om du är intresserad så kontakta gärna styrelsen. Gårdsgruppen ansvarar för fastighetens miljö och planteringar på gården. Om du är intresserad så kontakta gärna styrelsen. Gårdsstädning Brukar vi ha två gånger per år; i maj och oktober. Den anordnas av Gårdsgruppen, men alla i huset förväntas delta. Snöskottning Vi hjälps åt med skottning på gården genom att ansvara för en vecka var under vintersäsongen. En teckningslista sätts upp i entrén på Scheelegatan. Hobbyrum Du kan efter kontakt med styrelsemedlem få disponera föreningens hobbyrum innanför fjärrvärmecentralen för enklare hobbyarbeten t.ex. snickeri eller målning

7 Bra att veta Fastighetsägarna Föreningen är medlem i Fastighetsägarna Stockholm. Som sådan har vi inköpsrabatt bl.a. på vitvaror och inredning. Förmånskort och prislista brukar distribueras en gång om året. Kabel-TV Föreningen är ansluten till Com Hem. Basutbudet ingår i den avgift Du betalar till föreningen. Vill Du ha fler kanaler se eller ring tfn Internet via bredband Föreningen har installerat ett fast nätverk i huset. För information och abonnemang ta kontakt med Telia på tfn Vårt avtalsnummer är GA Hemsida för föreningen Föreningen har en egen hemsida, där det finns information om föreningen: stadgar, trivselregler, bra att veta, årsberättelse och andra viktiga handlingar

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014

FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014 FLUNDRAN Information och ordningsregler 2014 1 Ordningsregler för BRF FLUNDRAN Akuta skador och fel. Vid akuta skador, fel eller problem som inte kan vänta tills ordinarie kontaktperson eller fastighetsskötare

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

Vanliga frågor A-Ö. Brf Infanteristen 20

Vanliga frågor A-Ö. Brf Infanteristen 20 Vanliga frågor A-Ö Brf Infanteristen 20 Syftet med denna handledning är att erbjuda uppdaterad information om frågor som rör bostadsrättsföreningen, samt att bidra till att hålla nere kostnaderna för bostadsrättsföreningens

Läs mer

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 Förutom hyreslagen gäller följande trivselregler för att alla boende, affärsinnehavare och kontorsarbetande ska trivas på Kungsgatan

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården ainformations- och välkomstpaket Som bekant ligger er lägenhet i bostadsrättsföreningen Knoppen 11. Att vi är en bostadsrättsförening innebär att vi som medlemmar gemensamt äger och förvaltar fastigheten,

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 BRF PAHL 10 INFORMATION 1 (9) Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 Sophantering, grovsopor, returpapper Soprummet nås från en dörr i trapphuset i bottenplanet Borgmästargatan 10 B. Soprummet

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer