INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET"

Transkript

1 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2014 nr.1 BIDRA TILL ETT TREVLIGARE LÅNGVIND! Sommar och semester närmar sig med stormsteg. För att underhålla och förbättra vårt gemensamma Långvind behöver vi arbetskraft. I första hand vänder vi oss till våra medlemmar som kan, och vill, ställa upp och bidra till den gemensamma trevnaden. Vi har en mängd saker vi behöver åtgärda - Områdes- och informationstavlorna, staketen behöver renoveras, oljas och målas. - Städning och röjning runt parkering och butik - Gångstigar behöver röjas och barkas - Fixa till bord och fikaplatser vid stigarna - Förbättring av skyltningen t ex vid Långvinds Bruk Sommarbutik - Kylaggregat vid affären byggs ev. in - Ommålning av klubbstugan och sommarbutiken - Parkering ev. slyrensning I första hand ska ommålningav butiken, röjning och rensning av parkeringen ordnas före midsommar. Tanken är att utföra detta Kristi Himmelsfärdshelgen (29 maj-1 juni) Vi behöver frivilliga som kan ställa upp. Meddela mig eller Anders Björkman att du kan ställa upp. Det går också bra att bara dyka upp på de tider som finns på hemsidan eller anslag ner vid butiken. En tanke är att några i området går ihop med grannar/vänner och tar på sig att utföra något av åtgärderna på listan. Välkommen att höra av er! Hans Westelius Hans e-post: Anders e-post: Skogspolicy Styrelsen har arbetat fram en skogspolicy så att vi Långvindsbor kan hantera och sköta skogen på ett för alla bra sätt. Policyn är: Avverkning och plantering av träd på samfällighetens mark får inte utföras utan att först ha kontaktat och fått godkännande av föreningens skogsansvarige. Röjning av lövsly på föreningens mark är tillåtet. Finns inblandning av mindre tallar bland slyet bör de sparas, med ett ungefärligt mellanrum av 5-8 meter mellan varje träd. Detta för att det skall finnas skog av varierande ålder inom området även fortsättningsvis. Övrigt att tänka på för allas trivsel: Vad det gäller träd på den egna tomten bör man tänka på att inte låta träden växa sig så höga att de skymmer utsikt och ljus/solinsläpp för grannarna. Policy för inlägg på hemsidans Gästbok Styrelsen har fastställt följande policy som innebär att alla inlägg ska innehålla namn och var man bor på Långvind samt att styrelsen kommer att ta bort inlägg med personangrepp. Glöm inte årsstämman! Söndag 20 juli kl Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas på många deltagare. Särskild kallelse skickas ut. Motioner lämnas till styrelsen senast 31/5. TENNIS Ansvarig: Kurt Jansson Aktiviteter v. 29, juli TENNISSKOLA Barn 7-12 år. Ev. hårdbollsträning för äldre ungdomar, 13 år och uppåt. Tider och anm.listor se anslagstavlan. Information om aktiviteter, se anslagstavlan efter midsommar Innehåll Ett trevligare Långvind...1 Policy x Årsstämma, Tennis...1 Ordf. har ordet...2 Avgifter...2 Fören.info, byavakt, båtvagn...2 Avfall och sopor...3 Boule, larmnummer...3 Byhedsjöns fiskeförening...4 Utdebitering/tomt...5 Styrelse och ansvariga Anslagstavlan...9

2 2 Ordföranden har ordet Nu längtar jag efter sommaren i Långvind! Efter en snöfattig vinter kan nu sommarvattnet kopplas på rekordtidigt. Styrelsen har arbetat fram två nya policys för skogen och hemsidan som presenteras på sid. 1 i Långvindsbrevet och som vi hoppas förstärker trivseln i Långvind. I år tänkte styrelsen fokusera på att vi medlemmar tillsammans fräschar upp vårt fritidsområde. Det finns en hel del att göra t ex runt sommarbutiken och parkeringen inför midsommar. Vår eminenta midsommarledare har tyvärr flyttat ifrån Långvind och vi söker med ljus och lykta efter någon eller några som kan anordna ett trevligt midsommarfirande. Är du intresserad så hör av dig till mig. Överklagandet av lantmäteriförrättningen har pågått under vintern och en dom från Mark- och miljödomstolen bedöms komma i månadsskiftet april/maj. Domen kommer att publiceras på hemsidan så fort den kommer. Snäckenvägens samfällighetsförening där Långvinds samfällighets förening har ett andelstal på Byavakterna fortsätter att hålla koll i området. Ser du något misstänkt kontakta dem på telefon: , Långvinds Kapellförening Många utnyttjar Långvind kapell för olika familjeangelägenheter som bröllop och dop. Medlemsavgiften: 50:- Plusgiro Långvinds Kapellförening över 90 % har börjat planera för en fortsatt ombyggnad och förbättring av Snäckenvägen. Jag hoppas att vi kan få en redovisning på stämman i sommar om hur planerna ser ut. Några styrelsemedlemmar kommer efter lång och trogen tjänst att lämna styrelsen till sommaren och är Du intresserad att vara med och påverka så kontakta valberedningen. Långvinds Face Book-grupp har idag ca 75 medlemmar och där finns massor av fina bilder och annat trevligt. Jag rekommenderar Dig verkligen att gå med i denna Face Book-grupp. Vad gäller föreningens ekonomi verkar resultatet i dagsläget bli bättre än budget, med både högre intäkter och lägre kostnader. Till sist hoppas jag att vi alla får en varm, solig och skön sommar igen i Långvind! Torbjörn Englund Ordförande Båtvagnar utlånas Föreningens båtvagnar utlånas utan kostnad till båthamnens medlemmar efter överenskommelse. Vagnarna är placerade vid hamnen i Saltpannan. Information/beställning: Tomas Eriksson Båthamnsansvarig Långvinds bruksmiljöförening Förening verkar för att: bevara och så långt som möjligt återställa samt vidmakthålla kulturmiljön i Långvinds brukssamhälle. Medlemsavgiften: 100:- Plusgiro Långvinds bruksmiljöförening Välkomna som medlemmar! Info/bokning : Tel E-post: Period 1 maj april 2015 Förfallodag 1 juni 2014 Årsavgift Plus- och bankgiro PG BG Använder ni inte bifogad plusgiroavi, var vänlig och ange tydligt vilken fastighet med fastighetsbeteckning samt adress som avses. Om avgiften ej betalas skickas i första hand en påminnelse. Detta innebär ett tillägg på 60 kr i förseningsavgift. Därefter lämnas ärendet till inkasso eller direkt till tingsrätten med begäran om utmätning. Living abroad? Please pay to: BIC:NDEASESS IBAN: SE Bank name: NORDEA Sweden When transferring money from abroad, please look for, that you are covering all the transfer costs, which means even for the receiving bank NORDEA. Otherwise our association does not get the total invoiced fee. Övriga avgifter Tennis Årsavgift 350:- Separat inbetalning Årsavgift 300:- Förskottsinbetalning i samband med betalning av föreningens årsavgift Strötid 30:-/tim. Betalas i sommarbutiken Bangolf Vuxen 20:- Barn under 12 år 10:- Båthamn i Saltpannan Årsavgift för båtplats 250:-

3 Avfall och sopor 2014 Avfall och sopor 2014 Hjälp på webben Gå in på och klicka på länken Bo och leva och sedan på Avfall och återvinning. Här finns en sorteringsguide där du ser hur olika typer av avfall ska sorteras i Hudiksvalls kommun. Ulvbergets avfallsstation Öppettider (3 km väster om Hudiksvall vid riv 84) 1 okt - 30 april Måndag Tisdag - torsdag Fredag maj - 30 sept Måndag - torsdag Fredag Lördagar /5, 7/6, 5/7, 2/8, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 Hämtning av hushållssopor Sophämtning av hushållssopor sker vid tomtgräns. Torsdag, udda vecka v. 17, 24/4 - v. 41 9/10 Grovavfallshämtning Information/Anmälan Sita Sverige AB, Ring senast Tid för hämtning Mån 12 maj Maj v Mån 14 juli Juli v Mån 8 sept. Sept. v Latrinhämtning Måste beställes. Information/beställning Sita Sverige AB, Här kan du köpa latrinkärl: - SITA - Sommarbutiken i Långvind - Evas kiosk i Enånger - OKQ8, Södra vägen, Hudiksvall - Time (Statoil) i Delsbo Glas och returpapper 2 glasigloo,för färgat resp. ofärgat glas samt papperscontainer finns vid Kråknäsparkeringen.Beställning Tel: må - fre kl kl Slamtömning Beställning Tel: må - fre kl kl Jour dygnet runt: Miljöbilen v ma,j Må 5 maj Den årliga miljöturen där en lastbil kör runt i kommunen och stannar på i förväg annonserade platser för mottagning av hushållens farliga avfall Lindefallet f.d.värdshuset Enånger Coop Nära Njutånger, Folkets Hus Farligt avfall Farligt avfall får inte läggas i soptunnan eller hällas i avloppet. VIKTIGA NATIONELLA INFORMATIONSNUMMER Det var tänkt att sommarsäsongen skulle starta14 maj men på grund av ett kraftigt regn ställdes det in. Efter det spelade vi varje tisdag. Vi har varit c:a 20 deltagare de flesta av gångerna. Det var meningen var att vi skulle bygga ytterligare en bana för att slippa spela på fotbollsplanen, när vi var många. Vi förberedde genom att bl.a. fälla träd. Lennart Sundberg beställde grävare som skulle komma. Tyvärr kom han inte så det blev inget banbygge. Hoppas vi står först på tur till våren Som vanligt har vi haft det trevligt med spel, kaffepaus och prat. I början av juni hade vi en fin kväll med boulespel och grillning. RAPPORT FRÅN BOULEBANAN Spelet rullade på under sommaren och i september hade vi ännu en kväll med spel och grillning. Vädret var inget vidare så vill höll till i klubbstugan när vi skulle äta. Där hade vi det varmt och skönt. De sista entusiasterna spelade ute till mitten av oktober och därefter väntade boule inomhus ivågbro. Där pågick spel från november till slutet av april. Efter boulen intog vi en gemensam lunch med prat och skratt Nu hoppas vi på en varm och solig sommar med mycket roligt boulespel. Hälsningar till Er alla från Britta Englund Vi har flera nationella informationsnummer att ringa vid olyckor, olika nödsituation, när du vill ha kontakt med polisen eller ringa sjukvårdsupplysningen. 112 Vid en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö När du vill ha information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan handla om en influensaepidemi eller en översvämning. Hit kan du också ringa för att lämna information När du vill ha kontakt med polisen i icke akuta fall Här får du sjukvårdsrådgivning dygnet runt! 3

4 Byhedsjöns Fiskeförening Verksamhetsberättelse Byhedfiske år Föreningen har ökat från 45 st till 54 st medlemmar som har löst ett ett familjeårskort à 500 kr. Dagkortsförsäljningen har återigen ökat under året. De finns att köpa för 100 kr i norra vindskyddet, där även regler för fisket finns anslaget. Många tar med sina bekanta, som är på besök, för en trevlig samvaro med korvgrillning och fiske. År 2013 började med dåligt fiske i jan- och feb. för att sedan bli bättre. Mars - 10 st April - 20 st Maj - 34 st 19 juni sattes 300kg fisk. 17 juli sattes 150kg fisk. 21 aug. sattes 150 kg fisk. Vikten på dessa regnbågar var mellan 0,5-2,5 kg. Av dessa återfångades 358 st enl. följande: Juni - 64 st Juli st Augusti - 43 st September - 33 st Oktober - 66 st November - 26 st December - 5 st Återfångsten är ungefär som förra året. Fiskgjusen har ej rapporterat sina fångster men det är en fin naturupplevelse att se denna fågel fiska. Arrende à 1000kr är betalt till Långvinds bruk. Tillstånd för utplantering av fisk i Byhedsjön är sökt hos Länsstyrelsen. Anders Bystedt och Hans Andersson Regler för fiske i Byhedsjön Fiske är tillåtet Sommartid från fre kl t.o.m. söndag kl Vintertid isfiske från fre kl t.o.m. söndag kl Dagkort à 100:- Kortet är personligt 3 fiskar får fångas/dag Familjeårskort à 500:- 2 personer kan fiska samtidigt 2 fiskar får fångas tills./dag OBS! Årskort gäller ej för bekanta som är på besök Fiske med powerbait är förbjudet Öppettider storhelger och vinter- lov finns på hemsidan och anslaget i norra vindskyddet. Övriga regler finns anslagna i vindskydden. Det är viktigt att att föreningen får in årsavgifterna till fiskisättningen veckan efter midsommar. Ni glömmer väl inte vårt Årsmöte Söndag 22 juni 2014 kl , norra vindskyddet Varmt välkomna önskar Anders o Hasse Foto: Hans Andersson Mats Jonsson med stuga på Hallonstigen, 2:a från vänster, bjöd upp sina arbetskamrater på femkamp fredageftermiddag 28 juli. I femkampen ingick fiske. Dessa grabbar hade prickat in rätt dag när fiskarna var riktigt huggvilliga. Ett flertal medlemmar fiskade också fullt denna kväll. Under denna helg fångades 49 fiskar! Hans Andersson Anders Bystedt Styrelsen för Byhedsjöns FF 4

5 Utdebitering 2014 enl. beslut på årsstämman och inkomna anmälningar om önskan att få vintervatten. Utdebitering 2014 enligt beslut på årsstämman och inkomna anmälningar om önskan att få vintervatten Etapp 1 Långvind 9:2-9:341 Snäckenv. Pimsbov. Fondering nytt vattenvägsamf. vägsamf. Totala system Antal Altrenativ: Ga2 Ga4 Ga5 driftskostn. Vinterv. Sommarv. Totalt fastigheter Fastigheter som idag har sommarvatten: Bebyggd Fritidsboende Vill ha vinterv Bebyggd Fritidsboende Vill ha sommarv ) Bebyggd Fast boende Vill ha vinterv Bebyggd Fast boende Vill ha sommarv Obebyggd Vill ha vinterv Obebyggd Vill ha sommarv Fastigheter som idag har vintervatten: 0 Bebyggd Fritidsboende "Gamla" Bebyggd Fast boende "Gamla" Obebyggd "Gamla" Bebyggda Fritidsboende "Nya" Obebyggd "Nya" Totalt antal: 304 1) Av dessa har 4 st "gammalt" vintervatten till tomtgräns men är inte anslutna. Totalt antal som vill ha vintervatten är 144 st. Båtavgifter som tillkommer: 123st x 250kr + 2st x 125kr Fastigheterna 9:62-9:65, 9:71-9:79, 9:128-9:139 och 9:259-9:269 med "nytt" vintervatten betalar endast driftskostnader tills deras gjorda investeringar i vintervatten är betalda, dvs slipper fondera 1500 kr, men betalar i år i stället 1/340-del av omförrättningskostnaden vilket blir 332 kr per fastighet. Etapp 2 Långvind 9:342-9:440 Snäckenv. Pimsbov. Fondering nytt vattenvägsamf. vägsamf. Totala system Antal Altrenativ: Ga3 Ga4 Ga5 driftskostn. Vinterv. Totalt fastigheter Bebyggd Fritidsboende Bebyggd Fast boende Obebyggd E. Morath

6 T Morgan Jernström Ångersjön Mat & Vildmarkscamping Ångersjöns Ekorastplats 1, Enånger Grus Matjord Transporter Containrar m.m. ÖPPET ÅRET RUNT Restaurang - Stugor - Husvagnsplatser Bad - Grillplats - Fiske Festmiddagar - Catering Örängesv. 38, NJUTÅNGER Välkommen till Enångers B&B Hos oss kan Du alltid sova gott! BACKMANS VVS-BYRÅ, FASTIGHET & SERVICE SVANTE BACKMAN Tjäderstigen 12, ENÅNGER T Åkerlunds Bygg Bygger nytt, om och till Vi utför arbeten med Grävmaskiner, Lastmaskiner, Lev. grus och matjord. Lastbilstransporter Haga 7, Enånger tel , fax Notdragarv ENÅNGER Malte E-post Arne Bodin Liz Bodin Sommarbostad , Cyklar - Mopeder - AT- Gräsklippare Trimmrar - Motorsågar - Skyddskläder - Snöslungor - Isborrar - Vinterkläder - Powerstöveln - Sportkläder/underställ Gotlandsv. 2, Söderhamn (Ovanför bilprovningen) Besök vår Internetbutik!! Handla våra produkter till bra priser i lugn och ro, dygnet runt! 6

7 Olssons El HB Lindefallet ENÅNGER Tel Göte Olsson Arne Olsson Ulf Olsson Anders Ahlgren Vi hjälper dig att förverkliga dina drömmar! Vi bygger nytt, vi bygger ut, vi bygger om. Vi renoverar kök, byter bottenstockar, bygger bastu, badtunna och bryggor. Vi lägger tak och byter golv. Vi bygger uteplatser i sten eller trä. Vår stora erfarenhet av utsattheten och slitaget av byggnader vid havet garanterar ett hållbart resultat även i den tuffa, sjönära miljön, från Hälsingekusten till Stockholms skärgård. Vi arbetar givetvis på land också! Vi är kunniga, noggranna och engagerade Auktoriserat VVS-företag Certifierad SVEP installatör Helhetslösningar inom Rörinstallationer och Värmepumpar Sol-, Ved- och Pelletsanläggningar Håckstabacken Hudiksvall Bus i Söderhamn AB Kungsgatan 30, Söderhamn Restaurang Borka brygga Öppettider 24/5-31/8 Alla dagar från kl (Midsommarafton stängt) Café och restaurang med fullständiga rättigheter Buffé och à la carte Musikkvällar Gästhamn - Camping - Bensinmack Nika Bygg AB Visvallsv. 3, Hudiksvall , Nika Bygg AB är ett byggföretag med lång erfarenhet och gedigen kunskap. Vi utför alla typer av byggjobb, med huvudinriktning på nybyggnation och om- och tillbyggnation. Men vi åtar oss också byggen av mindre slag, till exempel garage, friggebodar och uterum. Andra typer av byggtjänster vi utför är bland annat: Takläggningar, ställningsarbeten, våtrumsarbeten (kakel/klinker) 7

8 Styrelse och ansvariga Ordförande, webbplats Torbjörn Englund Hållg. 3, Västerås Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.) E-post: Vice ordförande Anders Kjällman Götg. 1, Uppsala Adress Långvind: Rävstigen (bost.), (Långvind) , E-post: Kassör Sven Sjöberg Storsegelg. 4, Västerås Tel , , (Långvind) Adress Långvind: Svanstigen 19 E-post: Sekreterare Margaretha Holmgren Sunnanvindsg. 20, Västerås Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) , E-post: Vattenledn. och vattenverk Bo Sjöberg Svensviksvägen 3, Enånger , E-post: Sopor, återvinning och renhållning Britta Englund Svensviksvägen 8, Enånger (bost.), E-post: Bangolf Elisabeth Bystedt Tärnstigen 8, Enånger , E-post: Ersättare, skog- och viltvård Anders Björkman Änga 212, Enånger Adress Långvind: Byhedsstigen 15 Telefon: (bostad) (Långvind) E-post: Ersättare, vägar Per Eriksson Lagga Tegelhuset, Uppsala Adress Långvind: Öringstigen E-post: Ersättare Tord Karlsson Hyacintv. 27, Västerås Adress Långvind: Strandstigen (bost.)e-post: Ersättare Hans Westelius Egilsgatan 17 B, Uppsala Adress Långvind:Fornstigen 15, E-post: Ersättare Pia Wallin Hylsv. 1, Iggesund Adress Långvind: Älgstigen 4, Tillsynsman Vakant tills vidare Snöröjning och sandning Svante Backman Tjäderstigen 12, Enånger, Bo Sjöberg se tidigare kontaktuppgifter Valberedning Owe Nygren sammankallande Tärnv. 14, Hudiksvall Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.) Lennart Sundberg (bost,) Carina Ravnsborg, (bost.), Jorma Saalera, (bost.), Revisorer Peter Grönström Mäster Simonsv. 22, SOLNA Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.), Anders Järnkrok Västböle 8089, Rengsjö Adress Långvind: Orrstigen 14, Revisorersättare Jonas Broström, Tommy Karlsson, Ansvariga: Fiske Hans Andersson Köpmangatan 22 C, Söderhamn Adress Långvind: Ejderstigen 5, Renhållning strandtoaletter Svante Backman se tidigare kontaktuppgifter Skidspår Långvind - Långvindsbruk Sven Olof Grenedal Fornstigen 12, Enånger, , Båthamnen i Dragösvikens brygg- och båtklubb Hans Westelius Adress Långvind:Fornstigen 15, Tennis Kurt Jansson (bost.), Båthamn Saltpannan Tomas Eriksson Blåbärsstigen 1, Enånger,

9 ANSLAGSTAVLAN Kalender 2014 Midsommar Torsdag 19 juni kl.19 Vi klär stången Vi bjuder på korv och fika. FRITT INTRÄDE Långvindsdagen Söndag 13 juli Knallar, loppis, häst & vagn, kolbulleförsäljning m.m. Avslutning i kapellet kl Mer information kommer att finnas i annonser och på och Långvindsjoggen Anmälan/info Arrangörer: Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds Kapellförening Fredag 20 juni Lekar och dans kring den lövade stången. Musik och dans Mer info kommer på hemsidan. Välkomna! ÖPPETTIDER Kommer att anslås på anslagstavlan samt på hemsidan Tel MAJ 31 Senaste inlämningsdag för motioner till stämman JUNI 1 Årsavgiften ska vara betald 14 Konstrundepaket, Bollnäs, arr. Kungsgården, L-vind Midsommarfirande se annons denna sida 22 - Årsmöte Byhedsjöns fiskeförening Norra vindskyddet kl Bruksvandring, Långvind, kl Enångers medeltidskyrka, visning kl Pilgrimsvandring, arr. Kungsgården, L-vind 29 - Bruksvandring, Långvind, kl Sommargudstjänst, Långvinds kapell kl. 17 JULI 2-3 Konstrundepaket, arr. Kungsgården, L-vind 3 Forntidsvandring, Enånger, arr. Kungsgården, L-vind 4-6 Delsbostämman, Delsbo Forngård 5 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl.18 6 Bruksvandring, Långvind, kl Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Långvindsdagen se annons - Bruksvandring, Långvind, kl Forntidsvandring, Enånger, arr. Kungsgården, L-vind 19 - Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Årsstämma kl Bruksvandring, Långvind, kl Enångers medeltidskyrka, visning kl Hudikkalaset, Hudiksvalls centrum 26 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Bruksvandring, Långvind, kl AUGUSTI 2-3 Konstrundepaket, arr. Kungsgården, L-vind 2 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Loppis m. café kl Kungsgården L-vind - Bruksvandring, Långvind, kl Forntidsvandring, arr. Kungsgården, L-vind 9 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind - Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind 30 - Lyskväll i Skärgården - Ljusgudstjänst, Långvinds kapell kl SEPTEMBER 5-7 Hälsingemarknad, Hudiksvalls stad 6 Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind 13 Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind 21 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind OKTOBER 9 Sista sophämtningen Med reservation för ev. ändringar. Gå gärna in på och 9

10 Utgivare: Långvinds Samfällighetsförening Text: Styrelsen Lay-out: Inger Backman Foto: Gunilla Jansson Trevlig sommar tillönskas alla på Långvinds fritidsområde LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHETS FÖRENING 10

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2012 nr. 2 Kallelse till årsstämma söndag 22 juli 2012 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar NR 99 Mars 2011 Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar Ur innehållet Styrelser 2010 Notiser! Medlemsavgifter 2011 mm. Storfiskeligan 2009 Höstfiske 2010 Matrutan Så fångade jag storrödingen Verksamhetsberättelser

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2013

LJUN GSKO GENS 19 64-2013 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2013 VARJEHANDA 1 Välkommen till Ljungskogens Varjehanda anno 2013, 49:e årsupplagan. Nästa år fyller alltså områdets informationsblad 50 år. Som alla 49-åringar vill vi

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 15 Nr 1 * 2009. Dagis i Ljustorp Ljustorpsföretag i topp Bredsjöfinnar, del 3 Turista hemma, Storsnägden. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 15 Nr 1 * 2009. Dagis i Ljustorp Ljustorpsföretag i topp Bredsjöfinnar, del 3 Turista hemma, Storsnägden. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 15 Nr 1 * 2009 Ledvisning Norra skoterledsområdet 31/1 kl 8.30 Mer info se sid 18 Classic Ski Bredsjön - Bergeforsen Sön 1 februari 10.00 Start på Bredsjöns is www. medelpadclassicski.se

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter 2011 NR 2 Årsmötet Det blir troligen en extrastämma efter sommaren då det uppstod ett missförstånd med en av dem som föreslagits till nya styrelsen. Ändrade tider på HSB-kontoret Under perioden 1 juli

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar.

INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar. TIDNING FÖR INFORMATION, ARTIKLAR & ANNONSER. UTGES AV STYRELSEN DECEMBER 2005 God Jul och Gott Nytt År INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Nr 2, 2011. 8:e årgången.

Nr 2, 2011. 8:e årgången. Inledaren maj 2011 Nu har vi hälsat våren välkommen och ser fram emot en händelserik sommar. Vi noterar också att vi fått ett antal nyinflyttade till socknen. Misterhultsbygdens intresseförening passar

Läs mer

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 2 * 2014. Sid 26 Brandkåren. Föreningsinformation

LJUSTORPSBLADET. Årgång 20 Nr 2 * 2014. Sid 26 Brandkåren. Föreningsinformation LJUSTORPSBLADET Årgång 20 Nr 2 * 2014 Artiklar Sid 4 Ideell entreprenör Sid 6 After pimp Sid 8 Barnskidtävling Sid 10 Bymacken Sid 12 Bymacken Sid 16 Ungdomsmästerskap Sid 18 Dialektord Sid 20 Gammal gård

Läs mer

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m.

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Årgång 14 Nr 9 December 2011 Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 Anders, Daniel och Tina våra nya medarbetare Facebook Ny lekplats på Skolmästaren FLER CENTRUMNÄRA LÄGENHETER FISKENS FÖRSKOLA 4 Bovärdskontor/

Läs mer

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström

Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget. Nr 2 2015. Foto: Karin Grafström Årgång 8 Utgiven av Stjärnorps Sportklubb och Byalaget Nr 2 2015 Foto: Karin Grafström 2 Diverse www.stjarnorpssk.se Dags igen för sommarläger! Snart är det dags för SSK:s traditionella sommarläger. Årets

Läs mer

Badsommar med ny och populär brygga

Badsommar med ny och populär brygga Vassbäcks badförening Vassbäcks Badförening är en ideell förening som skall främja bad- och strandliv i Vassbäcksviken. Badföreningen sköter om badstranden, badpiren, alla badbryggor, badflottar och trampolinen.

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 För Miriam och Samuel kretsar mycket kring Noa, 7 månader! Årets Öxnehagadag! Lördagen den 16 maj är det full aktivitet. Programmet

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002. Nr 1 Mars Årgång 28

JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002. Nr 1 Mars Årgång 28 JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002 Nr 1 Mars Årgång 28 Hej alla läsare... och välkommen till ett nytt år med Järle Byalag och Järle Byablad. Årets första nummer har mycket att berätta, både om byalaget,

Läs mer