INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET"

Transkript

1 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2014 nr.1 BIDRA TILL ETT TREVLIGARE LÅNGVIND! Sommar och semester närmar sig med stormsteg. För att underhålla och förbättra vårt gemensamma Långvind behöver vi arbetskraft. I första hand vänder vi oss till våra medlemmar som kan, och vill, ställa upp och bidra till den gemensamma trevnaden. Vi har en mängd saker vi behöver åtgärda - Områdes- och informationstavlorna, staketen behöver renoveras, oljas och målas. - Städning och röjning runt parkering och butik - Gångstigar behöver röjas och barkas - Fixa till bord och fikaplatser vid stigarna - Förbättring av skyltningen t ex vid Långvinds Bruk Sommarbutik - Kylaggregat vid affären byggs ev. in - Ommålning av klubbstugan och sommarbutiken - Parkering ev. slyrensning I första hand ska ommålningav butiken, röjning och rensning av parkeringen ordnas före midsommar. Tanken är att utföra detta Kristi Himmelsfärdshelgen (29 maj-1 juni) Vi behöver frivilliga som kan ställa upp. Meddela mig eller Anders Björkman att du kan ställa upp. Det går också bra att bara dyka upp på de tider som finns på hemsidan eller anslag ner vid butiken. En tanke är att några i området går ihop med grannar/vänner och tar på sig att utföra något av åtgärderna på listan. Välkommen att höra av er! Hans Westelius Hans e-post: Anders e-post: Skogspolicy Styrelsen har arbetat fram en skogspolicy så att vi Långvindsbor kan hantera och sköta skogen på ett för alla bra sätt. Policyn är: Avverkning och plantering av träd på samfällighetens mark får inte utföras utan att först ha kontaktat och fått godkännande av föreningens skogsansvarige. Röjning av lövsly på föreningens mark är tillåtet. Finns inblandning av mindre tallar bland slyet bör de sparas, med ett ungefärligt mellanrum av 5-8 meter mellan varje träd. Detta för att det skall finnas skog av varierande ålder inom området även fortsättningsvis. Övrigt att tänka på för allas trivsel: Vad det gäller träd på den egna tomten bör man tänka på att inte låta träden växa sig så höga att de skymmer utsikt och ljus/solinsläpp för grannarna. Policy för inlägg på hemsidans Gästbok Styrelsen har fastställt följande policy som innebär att alla inlägg ska innehålla namn och var man bor på Långvind samt att styrelsen kommer att ta bort inlägg med personangrepp. Glöm inte årsstämman! Söndag 20 juli kl Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas på många deltagare. Särskild kallelse skickas ut. Motioner lämnas till styrelsen senast 31/5. TENNIS Ansvarig: Kurt Jansson Aktiviteter v. 29, juli TENNISSKOLA Barn 7-12 år. Ev. hårdbollsträning för äldre ungdomar, 13 år och uppåt. Tider och anm.listor se anslagstavlan. Information om aktiviteter, se anslagstavlan efter midsommar Innehåll Ett trevligare Långvind...1 Policy x Årsstämma, Tennis...1 Ordf. har ordet...2 Avgifter...2 Fören.info, byavakt, båtvagn...2 Avfall och sopor...3 Boule, larmnummer...3 Byhedsjöns fiskeförening...4 Utdebitering/tomt...5 Styrelse och ansvariga Anslagstavlan...9

2 2 Ordföranden har ordet Nu längtar jag efter sommaren i Långvind! Efter en snöfattig vinter kan nu sommarvattnet kopplas på rekordtidigt. Styrelsen har arbetat fram två nya policys för skogen och hemsidan som presenteras på sid. 1 i Långvindsbrevet och som vi hoppas förstärker trivseln i Långvind. I år tänkte styrelsen fokusera på att vi medlemmar tillsammans fräschar upp vårt fritidsområde. Det finns en hel del att göra t ex runt sommarbutiken och parkeringen inför midsommar. Vår eminenta midsommarledare har tyvärr flyttat ifrån Långvind och vi söker med ljus och lykta efter någon eller några som kan anordna ett trevligt midsommarfirande. Är du intresserad så hör av dig till mig. Överklagandet av lantmäteriförrättningen har pågått under vintern och en dom från Mark- och miljödomstolen bedöms komma i månadsskiftet april/maj. Domen kommer att publiceras på hemsidan så fort den kommer. Snäckenvägens samfällighetsförening där Långvinds samfällighets förening har ett andelstal på Byavakterna fortsätter att hålla koll i området. Ser du något misstänkt kontakta dem på telefon: , Långvinds Kapellförening Många utnyttjar Långvind kapell för olika familjeangelägenheter som bröllop och dop. Medlemsavgiften: 50:- Plusgiro Långvinds Kapellförening över 90 % har börjat planera för en fortsatt ombyggnad och förbättring av Snäckenvägen. Jag hoppas att vi kan få en redovisning på stämman i sommar om hur planerna ser ut. Några styrelsemedlemmar kommer efter lång och trogen tjänst att lämna styrelsen till sommaren och är Du intresserad att vara med och påverka så kontakta valberedningen. Långvinds Face Book-grupp har idag ca 75 medlemmar och där finns massor av fina bilder och annat trevligt. Jag rekommenderar Dig verkligen att gå med i denna Face Book-grupp. Vad gäller föreningens ekonomi verkar resultatet i dagsläget bli bättre än budget, med både högre intäkter och lägre kostnader. Till sist hoppas jag att vi alla får en varm, solig och skön sommar igen i Långvind! Torbjörn Englund Ordförande Båtvagnar utlånas Föreningens båtvagnar utlånas utan kostnad till båthamnens medlemmar efter överenskommelse. Vagnarna är placerade vid hamnen i Saltpannan. Information/beställning: Tomas Eriksson Båthamnsansvarig Långvinds bruksmiljöförening Förening verkar för att: bevara och så långt som möjligt återställa samt vidmakthålla kulturmiljön i Långvinds brukssamhälle. Medlemsavgiften: 100:- Plusgiro Långvinds bruksmiljöförening Välkomna som medlemmar! Info/bokning : Tel E-post: Period 1 maj april 2015 Förfallodag 1 juni 2014 Årsavgift Plus- och bankgiro PG BG Använder ni inte bifogad plusgiroavi, var vänlig och ange tydligt vilken fastighet med fastighetsbeteckning samt adress som avses. Om avgiften ej betalas skickas i första hand en påminnelse. Detta innebär ett tillägg på 60 kr i förseningsavgift. Därefter lämnas ärendet till inkasso eller direkt till tingsrätten med begäran om utmätning. Living abroad? Please pay to: BIC:NDEASESS IBAN: SE Bank name: NORDEA Sweden When transferring money from abroad, please look for, that you are covering all the transfer costs, which means even for the receiving bank NORDEA. Otherwise our association does not get the total invoiced fee. Övriga avgifter Tennis Årsavgift 350:- Separat inbetalning Årsavgift 300:- Förskottsinbetalning i samband med betalning av föreningens årsavgift Strötid 30:-/tim. Betalas i sommarbutiken Bangolf Vuxen 20:- Barn under 12 år 10:- Båthamn i Saltpannan Årsavgift för båtplats 250:-

3 Avfall och sopor 2014 Avfall och sopor 2014 Hjälp på webben Gå in på och klicka på länken Bo och leva och sedan på Avfall och återvinning. Här finns en sorteringsguide där du ser hur olika typer av avfall ska sorteras i Hudiksvalls kommun. Ulvbergets avfallsstation Öppettider (3 km väster om Hudiksvall vid riv 84) 1 okt - 30 april Måndag Tisdag - torsdag Fredag maj - 30 sept Måndag - torsdag Fredag Lördagar /5, 7/6, 5/7, 2/8, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 Hämtning av hushållssopor Sophämtning av hushållssopor sker vid tomtgräns. Torsdag, udda vecka v. 17, 24/4 - v. 41 9/10 Grovavfallshämtning Information/Anmälan Sita Sverige AB, Ring senast Tid för hämtning Mån 12 maj Maj v Mån 14 juli Juli v Mån 8 sept. Sept. v Latrinhämtning Måste beställes. Information/beställning Sita Sverige AB, Här kan du köpa latrinkärl: - SITA - Sommarbutiken i Långvind - Evas kiosk i Enånger - OKQ8, Södra vägen, Hudiksvall - Time (Statoil) i Delsbo Glas och returpapper 2 glasigloo,för färgat resp. ofärgat glas samt papperscontainer finns vid Kråknäsparkeringen.Beställning Tel: må - fre kl kl Slamtömning Beställning Tel: må - fre kl kl Jour dygnet runt: Miljöbilen v ma,j Må 5 maj Den årliga miljöturen där en lastbil kör runt i kommunen och stannar på i förväg annonserade platser för mottagning av hushållens farliga avfall Lindefallet f.d.värdshuset Enånger Coop Nära Njutånger, Folkets Hus Farligt avfall Farligt avfall får inte läggas i soptunnan eller hällas i avloppet. VIKTIGA NATIONELLA INFORMATIONSNUMMER Det var tänkt att sommarsäsongen skulle starta14 maj men på grund av ett kraftigt regn ställdes det in. Efter det spelade vi varje tisdag. Vi har varit c:a 20 deltagare de flesta av gångerna. Det var meningen var att vi skulle bygga ytterligare en bana för att slippa spela på fotbollsplanen, när vi var många. Vi förberedde genom att bl.a. fälla träd. Lennart Sundberg beställde grävare som skulle komma. Tyvärr kom han inte så det blev inget banbygge. Hoppas vi står först på tur till våren Som vanligt har vi haft det trevligt med spel, kaffepaus och prat. I början av juni hade vi en fin kväll med boulespel och grillning. RAPPORT FRÅN BOULEBANAN Spelet rullade på under sommaren och i september hade vi ännu en kväll med spel och grillning. Vädret var inget vidare så vill höll till i klubbstugan när vi skulle äta. Där hade vi det varmt och skönt. De sista entusiasterna spelade ute till mitten av oktober och därefter väntade boule inomhus ivågbro. Där pågick spel från november till slutet av april. Efter boulen intog vi en gemensam lunch med prat och skratt Nu hoppas vi på en varm och solig sommar med mycket roligt boulespel. Hälsningar till Er alla från Britta Englund Vi har flera nationella informationsnummer att ringa vid olyckor, olika nödsituation, när du vill ha kontakt med polisen eller ringa sjukvårdsupplysningen. 112 Vid en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö När du vill ha information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan handla om en influensaepidemi eller en översvämning. Hit kan du också ringa för att lämna information När du vill ha kontakt med polisen i icke akuta fall Här får du sjukvårdsrådgivning dygnet runt! 3

4 Byhedsjöns Fiskeförening Verksamhetsberättelse Byhedfiske år Föreningen har ökat från 45 st till 54 st medlemmar som har löst ett ett familjeårskort à 500 kr. Dagkortsförsäljningen har återigen ökat under året. De finns att köpa för 100 kr i norra vindskyddet, där även regler för fisket finns anslaget. Många tar med sina bekanta, som är på besök, för en trevlig samvaro med korvgrillning och fiske. År 2013 började med dåligt fiske i jan- och feb. för att sedan bli bättre. Mars - 10 st April - 20 st Maj - 34 st 19 juni sattes 300kg fisk. 17 juli sattes 150kg fisk. 21 aug. sattes 150 kg fisk. Vikten på dessa regnbågar var mellan 0,5-2,5 kg. Av dessa återfångades 358 st enl. följande: Juni - 64 st Juli st Augusti - 43 st September - 33 st Oktober - 66 st November - 26 st December - 5 st Återfångsten är ungefär som förra året. Fiskgjusen har ej rapporterat sina fångster men det är en fin naturupplevelse att se denna fågel fiska. Arrende à 1000kr är betalt till Långvinds bruk. Tillstånd för utplantering av fisk i Byhedsjön är sökt hos Länsstyrelsen. Anders Bystedt och Hans Andersson Regler för fiske i Byhedsjön Fiske är tillåtet Sommartid från fre kl t.o.m. söndag kl Vintertid isfiske från fre kl t.o.m. söndag kl Dagkort à 100:- Kortet är personligt 3 fiskar får fångas/dag Familjeårskort à 500:- 2 personer kan fiska samtidigt 2 fiskar får fångas tills./dag OBS! Årskort gäller ej för bekanta som är på besök Fiske med powerbait är förbjudet Öppettider storhelger och vinter- lov finns på hemsidan och anslaget i norra vindskyddet. Övriga regler finns anslagna i vindskydden. Det är viktigt att att föreningen får in årsavgifterna till fiskisättningen veckan efter midsommar. Ni glömmer väl inte vårt Årsmöte Söndag 22 juni 2014 kl , norra vindskyddet Varmt välkomna önskar Anders o Hasse Foto: Hans Andersson Mats Jonsson med stuga på Hallonstigen, 2:a från vänster, bjöd upp sina arbetskamrater på femkamp fredageftermiddag 28 juli. I femkampen ingick fiske. Dessa grabbar hade prickat in rätt dag när fiskarna var riktigt huggvilliga. Ett flertal medlemmar fiskade också fullt denna kväll. Under denna helg fångades 49 fiskar! Hans Andersson Anders Bystedt Styrelsen för Byhedsjöns FF 4

5 Utdebitering 2014 enl. beslut på årsstämman och inkomna anmälningar om önskan att få vintervatten. Utdebitering 2014 enligt beslut på årsstämman och inkomna anmälningar om önskan att få vintervatten Etapp 1 Långvind 9:2-9:341 Snäckenv. Pimsbov. Fondering nytt vattenvägsamf. vägsamf. Totala system Antal Altrenativ: Ga2 Ga4 Ga5 driftskostn. Vinterv. Sommarv. Totalt fastigheter Fastigheter som idag har sommarvatten: Bebyggd Fritidsboende Vill ha vinterv Bebyggd Fritidsboende Vill ha sommarv ) Bebyggd Fast boende Vill ha vinterv Bebyggd Fast boende Vill ha sommarv Obebyggd Vill ha vinterv Obebyggd Vill ha sommarv Fastigheter som idag har vintervatten: 0 Bebyggd Fritidsboende "Gamla" Bebyggd Fast boende "Gamla" Obebyggd "Gamla" Bebyggda Fritidsboende "Nya" Obebyggd "Nya" Totalt antal: 304 1) Av dessa har 4 st "gammalt" vintervatten till tomtgräns men är inte anslutna. Totalt antal som vill ha vintervatten är 144 st. Båtavgifter som tillkommer: 123st x 250kr + 2st x 125kr Fastigheterna 9:62-9:65, 9:71-9:79, 9:128-9:139 och 9:259-9:269 med "nytt" vintervatten betalar endast driftskostnader tills deras gjorda investeringar i vintervatten är betalda, dvs slipper fondera 1500 kr, men betalar i år i stället 1/340-del av omförrättningskostnaden vilket blir 332 kr per fastighet. Etapp 2 Långvind 9:342-9:440 Snäckenv. Pimsbov. Fondering nytt vattenvägsamf. vägsamf. Totala system Antal Altrenativ: Ga3 Ga4 Ga5 driftskostn. Vinterv. Totalt fastigheter Bebyggd Fritidsboende Bebyggd Fast boende Obebyggd E. Morath

6 T Morgan Jernström Ångersjön Mat & Vildmarkscamping Ångersjöns Ekorastplats 1, Enånger Grus Matjord Transporter Containrar m.m. ÖPPET ÅRET RUNT Restaurang - Stugor - Husvagnsplatser Bad - Grillplats - Fiske Festmiddagar - Catering Örängesv. 38, NJUTÅNGER Välkommen till Enångers B&B Hos oss kan Du alltid sova gott! BACKMANS VVS-BYRÅ, FASTIGHET & SERVICE SVANTE BACKMAN Tjäderstigen 12, ENÅNGER T Åkerlunds Bygg Bygger nytt, om och till Vi utför arbeten med Grävmaskiner, Lastmaskiner, Lev. grus och matjord. Lastbilstransporter Haga 7, Enånger tel , fax Notdragarv ENÅNGER Malte E-post Arne Bodin Liz Bodin Sommarbostad , Cyklar - Mopeder - AT- Gräsklippare Trimmrar - Motorsågar - Skyddskläder - Snöslungor - Isborrar - Vinterkläder - Powerstöveln - Sportkläder/underställ Gotlandsv. 2, Söderhamn (Ovanför bilprovningen) Besök vår Internetbutik!! Handla våra produkter till bra priser i lugn och ro, dygnet runt! 6

7 Olssons El HB Lindefallet ENÅNGER Tel Göte Olsson Arne Olsson Ulf Olsson Anders Ahlgren Vi hjälper dig att förverkliga dina drömmar! Vi bygger nytt, vi bygger ut, vi bygger om. Vi renoverar kök, byter bottenstockar, bygger bastu, badtunna och bryggor. Vi lägger tak och byter golv. Vi bygger uteplatser i sten eller trä. Vår stora erfarenhet av utsattheten och slitaget av byggnader vid havet garanterar ett hållbart resultat även i den tuffa, sjönära miljön, från Hälsingekusten till Stockholms skärgård. Vi arbetar givetvis på land också! Vi är kunniga, noggranna och engagerade Auktoriserat VVS-företag Certifierad SVEP installatör Helhetslösningar inom Rörinstallationer och Värmepumpar Sol-, Ved- och Pelletsanläggningar Håckstabacken Hudiksvall Bus i Söderhamn AB Kungsgatan 30, Söderhamn Restaurang Borka brygga Öppettider 24/5-31/8 Alla dagar från kl (Midsommarafton stängt) Café och restaurang med fullständiga rättigheter Buffé och à la carte Musikkvällar Gästhamn - Camping - Bensinmack Nika Bygg AB Visvallsv. 3, Hudiksvall , Nika Bygg AB är ett byggföretag med lång erfarenhet och gedigen kunskap. Vi utför alla typer av byggjobb, med huvudinriktning på nybyggnation och om- och tillbyggnation. Men vi åtar oss också byggen av mindre slag, till exempel garage, friggebodar och uterum. Andra typer av byggtjänster vi utför är bland annat: Takläggningar, ställningsarbeten, våtrumsarbeten (kakel/klinker) 7

8 Styrelse och ansvariga Ordförande, webbplats Torbjörn Englund Hållg. 3, Västerås Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.) E-post: Vice ordförande Anders Kjällman Götg. 1, Uppsala Adress Långvind: Rävstigen (bost.), (Långvind) , E-post: Kassör Sven Sjöberg Storsegelg. 4, Västerås Tel , , (Långvind) Adress Långvind: Svanstigen 19 E-post: Sekreterare Margaretha Holmgren Sunnanvindsg. 20, Västerås Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) , E-post: Vattenledn. och vattenverk Bo Sjöberg Svensviksvägen 3, Enånger , E-post: Sopor, återvinning och renhållning Britta Englund Svensviksvägen 8, Enånger (bost.), E-post: Bangolf Elisabeth Bystedt Tärnstigen 8, Enånger , E-post: Ersättare, skog- och viltvård Anders Björkman Änga 212, Enånger Adress Långvind: Byhedsstigen 15 Telefon: (bostad) (Långvind) E-post: Ersättare, vägar Per Eriksson Lagga Tegelhuset, Uppsala Adress Långvind: Öringstigen E-post: Ersättare Tord Karlsson Hyacintv. 27, Västerås Adress Långvind: Strandstigen (bost.)e-post: Ersättare Hans Westelius Egilsgatan 17 B, Uppsala Adress Långvind:Fornstigen 15, E-post: Ersättare Pia Wallin Hylsv. 1, Iggesund Adress Långvind: Älgstigen 4, Tillsynsman Vakant tills vidare Snöröjning och sandning Svante Backman Tjäderstigen 12, Enånger, Bo Sjöberg se tidigare kontaktuppgifter Valberedning Owe Nygren sammankallande Tärnv. 14, Hudiksvall Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.) Lennart Sundberg (bost,) Carina Ravnsborg, (bost.), Jorma Saalera, (bost.), Revisorer Peter Grönström Mäster Simonsv. 22, SOLNA Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.), Anders Järnkrok Västböle 8089, Rengsjö Adress Långvind: Orrstigen 14, Revisorersättare Jonas Broström, Tommy Karlsson, Ansvariga: Fiske Hans Andersson Köpmangatan 22 C, Söderhamn Adress Långvind: Ejderstigen 5, Renhållning strandtoaletter Svante Backman se tidigare kontaktuppgifter Skidspår Långvind - Långvindsbruk Sven Olof Grenedal Fornstigen 12, Enånger, , Båthamnen i Dragösvikens brygg- och båtklubb Hans Westelius Adress Långvind:Fornstigen 15, Tennis Kurt Jansson (bost.), Båthamn Saltpannan Tomas Eriksson Blåbärsstigen 1, Enånger,

9 ANSLAGSTAVLAN Kalender 2014 Midsommar Torsdag 19 juni kl.19 Vi klär stången Vi bjuder på korv och fika. FRITT INTRÄDE Långvindsdagen Söndag 13 juli Knallar, loppis, häst & vagn, kolbulleförsäljning m.m. Avslutning i kapellet kl Mer information kommer att finnas i annonser och på och Långvindsjoggen Anmälan/info Arrangörer: Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds Kapellförening Fredag 20 juni Lekar och dans kring den lövade stången. Musik och dans Mer info kommer på hemsidan. Välkomna! ÖPPETTIDER Kommer att anslås på anslagstavlan samt på hemsidan Tel MAJ 31 Senaste inlämningsdag för motioner till stämman JUNI 1 Årsavgiften ska vara betald 14 Konstrundepaket, Bollnäs, arr. Kungsgården, L-vind Midsommarfirande se annons denna sida 22 - Årsmöte Byhedsjöns fiskeförening Norra vindskyddet kl Bruksvandring, Långvind, kl Enångers medeltidskyrka, visning kl Pilgrimsvandring, arr. Kungsgården, L-vind 29 - Bruksvandring, Långvind, kl Sommargudstjänst, Långvinds kapell kl. 17 JULI 2-3 Konstrundepaket, arr. Kungsgården, L-vind 3 Forntidsvandring, Enånger, arr. Kungsgården, L-vind 4-6 Delsbostämman, Delsbo Forngård 5 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl.18 6 Bruksvandring, Långvind, kl Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Långvindsdagen se annons - Bruksvandring, Långvind, kl Forntidsvandring, Enånger, arr. Kungsgården, L-vind 19 - Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Årsstämma kl Bruksvandring, Långvind, kl Enångers medeltidskyrka, visning kl Hudikkalaset, Hudiksvalls centrum 26 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Bruksvandring, Långvind, kl AUGUSTI 2-3 Konstrundepaket, arr. Kungsgården, L-vind 2 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Loppis m. café kl Kungsgården L-vind - Bruksvandring, Långvind, kl Forntidsvandring, arr. Kungsgården, L-vind 9 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind - Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind 30 - Lyskväll i Skärgården - Ljusgudstjänst, Långvinds kapell kl SEPTEMBER 5-7 Hälsingemarknad, Hudiksvalls stad 6 Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind 13 Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind 21 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind OKTOBER 9 Sista sophämtningen Med reservation för ev. ändringar. Gå gärna in på och 9

10 Utgivare: Långvinds Samfällighetsförening Text: Styrelsen Lay-out: Inger Backman Foto: Gunilla Jansson Trevlig sommar tillönskas alla på Långvinds fritidsområde LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHETS FÖRENING 10

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se April 2015 nr.1 Vintervattenprojekt och bredband Första delen av vintervattenprojektet är nu i skrivande stund avprovad och klar

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Till sommaren kommer ny lekutrustning

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Till sommaren kommer ny lekutrustning LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se sommarbutiken med omnejd Information om förändringar som planeras i området runt affären och Kråknäsparkeringen. butiken intill

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Mark- och miljödomstolen och vintervatten Information om domslutet från Mark- och miljödomstolen samt det fortsatta arbetet med vintervatten.

Läs mer

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2005 nr. 1 SOMMARBUTIKEN -vara eller inte vara I november 2004 hade vi ett möte med Andreas Persson om sommaren 2005. Andreas lämnade då klartecken

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Sex år i samfällighetens tjänst Vid årets stämma kommer jag att lämna mitt uppdrag som ordförande. Jag vil tacka er för det förtroende

Läs mer

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2006 nr. 1 Lill-Babs till Långvind! Långvindsdagen 2006 blir tre dagar, 21 23 juli. Fredagen den 21 juli börjar Långvindsdagen i Långvindsbruk

Läs mer

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2011 nr. 2 Kallelse till årsstämma lördag 16 juli 2011 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2012 nr. 2 Kallelse till årsstämma söndag 22 juli 2012 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. asfaltera inom låneramen eller om vi ska tillfråga Er på stämman om ett väg ledningsbeslut.

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. asfaltera inom låneramen eller om vi ska tillfråga Er på stämman om ett väg ledningsbeslut. LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se April 2016 nr.1 GLAD VÅR! En glad vår från styrelsen till alla medlemmar i Långvinds samfällighet. Det har varit en mild vinter och

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2016

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2016 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2016 Protokollstyp Beslutsprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till. årsstämma. Söndag 20 juli 2008

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till. årsstämma. Söndag 20 juli 2008 LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2008 nr. 2 Kallelse till årsstämma Söndag 20 juli 2008 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012

Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012 Protokoll fört vid årsstämma för Långvinds samfällighetsförening 2012 Protokoll Beslutsprotokoll Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag och

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Varmt välkommen till oss på Södra Åstön önskar vägföreningen

Varmt välkommen till oss på Södra Åstön önskar vägföreningen Varmt välkommen till oss på Södra Åstön önskar vägföreningen Vi vill med detta informationsmaterial kort berätta om oss och vår verksamhet. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att höra av

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. den gemensamt. En avgift som följer den kommunala taxan och den gemensamma vintercontainern.

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. den gemensamt. En avgift som följer den kommunala taxan och den gemensamma vintercontainern. LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se April 2017 nr.1 Tankar från Långvind Efter en rekordkort och snöfattig vinter har flera av oss tinat fram. Det är alltid lika fascinerande

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TBB Upptäck RAMSÖN i juli Vad gör KOMMUNEN för Timmervik? NYA BADBRYGGOR! Ordförande har ordet För dem som gillar skridskoåkning,

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Långvinds byalag. Årsberättelse 2015

Långvinds byalag. Årsberättelse 2015 Långvinds byalag Årsberättelse 2015 Långvinds byalag, organisationsnummer 802497-4910 Sida: 2 (6) Verksamhetsberättelse Historia Långvinds byalag är en ideell förening, grundad den 6 september 2015 i Långvindsbruk,

Läs mer

NÄSTORPSBLADET. Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet

NÄSTORPSBLADET. Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet NÄSTORPSBLADET 2016 Information till medlemmarna i Nästorps samfällighet Viktiga datum Lördag den 23 april: Vårens arbetsdag Lördagen den 23 april är det dags för vårens arbetsdag. Samling kl. 10.00 vid

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010.

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Plats: Församlingshemmet vid Dunkers k:a. Närvarande tomtägare: 36 st 1. Föreningens ordförande hälsade samtliga närvarande

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

LindhagaBladet Sep 2009

LindhagaBladet Sep 2009 LindhagaBladet Sep 2009 Ordförande Kaj Lautinen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Tommy Södervall Axgatan 77 87 77 71 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Viktoria Edvardsson Axgatan

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun Vimmerby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015 Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen Stjärnevik 2015 För alla barn i Vimmerby

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se April 2007 nr. 1 Rekordstort webbintresse Intresset för Långvinds webbplats är rekordstort, 32 074 besökare 2006. Besöksstatistiken

Läs mer

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning:

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning: Om oss Välkommen som medlem i Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. Som nybliven innehavare av en stuga i Gunnesbykolonin är det mycket nytt, förutom allt som gäller skötsel av stugan och tomten, så är

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad.

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Till årsmöte 2012-03-13. Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Verksamhetsplanen grundas på stadgar budget arrendeavtal beslut på årsmöte Planen sammanfattar föreningens vilja om gemensamma intressen,

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. Det sjätte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År Önskar Styrelsen 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Torsdag 2014-01-09, från kl: 18:00 Onsdag 2014-02-05, från kl: 18:00 Tisdag

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 Riddartorps Koloniträdgårdsförening Dåntorpsvägen Jordbro Dagordning Kallelse till Årsmöte 201 LÖRDAG DEN APRIL KL. 13.00 i Skogsstjärnan 1. Mötets öppnande

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

LångvindsBr MIDSOMMAR. Välkomna! INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Glöm inte årsstämman!

LångvindsBr MIDSOMMAR. Välkomna! INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Glöm inte årsstämman! LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Resultatet från enkäten om vintervatten för etapp I i Långvind Sammanfattning av enkätsvaren - Av 340 fastigheter har 51 st redan

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Vid varje form av adressändring eller liknande var god meddela kassören. De allmänna reglerna om allemansrätt gäller även för vårt område.

Vid varje form av adressändring eller liknande var god meddela kassören. De allmänna reglerna om allemansrätt gäller även för vårt område. ADMINISTRATION Ett av verksamhetsområdena inom föreningen. Omfattar främst arbetsuppgifter för styrelse, kassör och sekreterare. Leder till kostnader för bl.a. porto, försäkring, lokalhyra vid möten, ersättning

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 20 juli 2014

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 20 juli 2014 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 20 juli 2014 Juni 2014 nr.2 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Medlemmarna i Vätö Huvuds Vägförening kallas härmed till ordinarie Föreningsstämma

Medlemmarna i Vätö Huvuds Vägförening kallas härmed till ordinarie Föreningsstämma KALLELSE Medlemmarna i Vätö Huvuds Vägförening kallas härmed till ordinarie Föreningsstämma Söndag den 19 juni 2016 kl. 9.00 i Vätö Folkets Hus i Harg 2016-04-02 Lars Lundman Lars Lundman ordförande FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut När ditt djurs liv närmar sig sitt slut DJURSJUKHUSET MALMÖ När tiden är inne Att ta beslutet att avliva ett djur är alltid svårt. Varje djur och varje situation är unik och det är bara du som djurägare

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Åsens Blomsterfond håller ÅRSMÖTE i Åsens Bystuga Onsdagen den 25 April kl. 18.00 Välkomna!

Åsens Blomsterfond håller ÅRSMÖTE i Åsens Bystuga Onsdagen den 25 April kl. 18.00 Välkomna! Hej! Nu minsann börjar man känna att värmen och våren är på väg.. Åsens Bygdedag närmar sig med stormsteg och planeringen är i full gång. Jag behöver verkligen hjälp med idéer och planering för att göra

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Förslag till dagordning Folkets Hus, Filipstad 1. Mötets öppnande 2. Val av två protokolljusterare 3. Dagordningens godkännande 4. Antal närvarande 5. Skrivelser 6. Rapporter a. Tävlingsrapport 2015 b.

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären.

Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären. Mötesprotokoll Sida 1 av 2 Årsmötet 19 juli 2015. Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären. Närvarande i styrelsen: Mikael Johansson (MJ), Claes Sieurin (CS),

Läs mer

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')"!!:r'a:lfu

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')!!:r'a:lfu ' f-_-'-i:9*:':siry ''-*! i{, ')"!!:r'a:lfu S bäåta ö/ i Många är vi som har Edholma som en oas dit vi åker så fort vi får en chans. ågra av oss vill bara ta det lugnt och njuta medan andra väljer att

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se

Spikverksbladet. Nr 204. Trevlig Sommar 2014-06-19. www.spikverket.se Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 204 2014-06-19 Trevlig Sommar SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2013-2014 STYRELSE Ordförande Joakim Widell Spikverksgatan 266 021-18 90 82 joakim.widell@spikverket.se

Läs mer

SOMMARLOVSPROGRAM 2016

SOMMARLOVSPROGRAM 2016 SOMMARLOVSPROGRAM 2016 Woodlands klubb är platsen om du vill spela golf i sommar, oavsett om du spelat tidigare eller om du är nybörjare. Passen som heter träning är drop-in, medan passen som heter spel

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till.

Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Måndag 28 april klockan 18.30 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen Välkommen till Röbäckshus 1:s Årsmöte. Var med och påverka!!! Vi börjar med att avklara alla formaliteter som hör ett årsmöte till. Sedan

Läs mer

ni frågor, är ni alltid välkomna att ringa respektive tillsynsman eller någon i respektive styrelse.

ni frågor, är ni alltid välkomna att ringa respektive tillsynsman eller någon i respektive styrelse. www.sjobo.nu/karupsnygard Årgång 27 KARUPSBLADET nr 1 2007 Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar Sommar på gång Ja, i år har vi fått känna på sommaren redan. Allting är en månad

Läs mer

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Skyttstennäs Tomtägarförening är en ekonomisk förening för 185 st tomtägare vid Strandsjön och Stennässjön i Järlåsa.

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Hej alla Indienvänner

Hej alla Indienvänner Sundbyberg 2004-01-11 Hej alla Indienvänner Jaha, nu är jag sen igen. Nu lite om årets händelser och aktiviteter. Vi börjar på det som är längst bort, men ändå nära, nämligen MMSB i Indien. Efter en del

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 39, juli 2011

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 39, juli 2011 Arådalsnytt Nummer 39, juli 2011 Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening Tidningen finns även på: www.aradalen.com Påsken 2011 måste gå till historien som en av de blötaste någonsin. Inte för att

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2007

MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION SEPTEMBER 2007 Skolorna har startat,, äpplen har plockats... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni

Läs mer