INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET"

Transkript

1 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2014 nr.1 BIDRA TILL ETT TREVLIGARE LÅNGVIND! Sommar och semester närmar sig med stormsteg. För att underhålla och förbättra vårt gemensamma Långvind behöver vi arbetskraft. I första hand vänder vi oss till våra medlemmar som kan, och vill, ställa upp och bidra till den gemensamma trevnaden. Vi har en mängd saker vi behöver åtgärda - Områdes- och informationstavlorna, staketen behöver renoveras, oljas och målas. - Städning och röjning runt parkering och butik - Gångstigar behöver röjas och barkas - Fixa till bord och fikaplatser vid stigarna - Förbättring av skyltningen t ex vid Långvinds Bruk Sommarbutik - Kylaggregat vid affären byggs ev. in - Ommålning av klubbstugan och sommarbutiken - Parkering ev. slyrensning I första hand ska ommålningav butiken, röjning och rensning av parkeringen ordnas före midsommar. Tanken är att utföra detta Kristi Himmelsfärdshelgen (29 maj-1 juni) Vi behöver frivilliga som kan ställa upp. Meddela mig eller Anders Björkman att du kan ställa upp. Det går också bra att bara dyka upp på de tider som finns på hemsidan eller anslag ner vid butiken. En tanke är att några i området går ihop med grannar/vänner och tar på sig att utföra något av åtgärderna på listan. Välkommen att höra av er! Hans Westelius Hans e-post: Anders e-post: Skogspolicy Styrelsen har arbetat fram en skogspolicy så att vi Långvindsbor kan hantera och sköta skogen på ett för alla bra sätt. Policyn är: Avverkning och plantering av träd på samfällighetens mark får inte utföras utan att först ha kontaktat och fått godkännande av föreningens skogsansvarige. Röjning av lövsly på föreningens mark är tillåtet. Finns inblandning av mindre tallar bland slyet bör de sparas, med ett ungefärligt mellanrum av 5-8 meter mellan varje träd. Detta för att det skall finnas skog av varierande ålder inom området även fortsättningsvis. Övrigt att tänka på för allas trivsel: Vad det gäller träd på den egna tomten bör man tänka på att inte låta träden växa sig så höga att de skymmer utsikt och ljus/solinsläpp för grannarna. Policy för inlägg på hemsidans Gästbok Styrelsen har fastställt följande policy som innebär att alla inlägg ska innehålla namn och var man bor på Långvind samt att styrelsen kommer att ta bort inlägg med personangrepp. Glöm inte årsstämman! Söndag 20 juli kl Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna och hoppas på många deltagare. Särskild kallelse skickas ut. Motioner lämnas till styrelsen senast 31/5. TENNIS Ansvarig: Kurt Jansson Aktiviteter v. 29, juli TENNISSKOLA Barn 7-12 år. Ev. hårdbollsträning för äldre ungdomar, 13 år och uppåt. Tider och anm.listor se anslagstavlan. Information om aktiviteter, se anslagstavlan efter midsommar Innehåll Ett trevligare Långvind...1 Policy x Årsstämma, Tennis...1 Ordf. har ordet...2 Avgifter...2 Fören.info, byavakt, båtvagn...2 Avfall och sopor...3 Boule, larmnummer...3 Byhedsjöns fiskeförening...4 Utdebitering/tomt...5 Styrelse och ansvariga Anslagstavlan...9

2 2 Ordföranden har ordet Nu längtar jag efter sommaren i Långvind! Efter en snöfattig vinter kan nu sommarvattnet kopplas på rekordtidigt. Styrelsen har arbetat fram två nya policys för skogen och hemsidan som presenteras på sid. 1 i Långvindsbrevet och som vi hoppas förstärker trivseln i Långvind. I år tänkte styrelsen fokusera på att vi medlemmar tillsammans fräschar upp vårt fritidsområde. Det finns en hel del att göra t ex runt sommarbutiken och parkeringen inför midsommar. Vår eminenta midsommarledare har tyvärr flyttat ifrån Långvind och vi söker med ljus och lykta efter någon eller några som kan anordna ett trevligt midsommarfirande. Är du intresserad så hör av dig till mig. Överklagandet av lantmäteriförrättningen har pågått under vintern och en dom från Mark- och miljödomstolen bedöms komma i månadsskiftet april/maj. Domen kommer att publiceras på hemsidan så fort den kommer. Snäckenvägens samfällighetsförening där Långvinds samfällighets förening har ett andelstal på Byavakterna fortsätter att hålla koll i området. Ser du något misstänkt kontakta dem på telefon: , Långvinds Kapellförening Många utnyttjar Långvind kapell för olika familjeangelägenheter som bröllop och dop. Medlemsavgiften: 50:- Plusgiro Långvinds Kapellförening över 90 % har börjat planera för en fortsatt ombyggnad och förbättring av Snäckenvägen. Jag hoppas att vi kan få en redovisning på stämman i sommar om hur planerna ser ut. Några styrelsemedlemmar kommer efter lång och trogen tjänst att lämna styrelsen till sommaren och är Du intresserad att vara med och påverka så kontakta valberedningen. Långvinds Face Book-grupp har idag ca 75 medlemmar och där finns massor av fina bilder och annat trevligt. Jag rekommenderar Dig verkligen att gå med i denna Face Book-grupp. Vad gäller föreningens ekonomi verkar resultatet i dagsläget bli bättre än budget, med både högre intäkter och lägre kostnader. Till sist hoppas jag att vi alla får en varm, solig och skön sommar igen i Långvind! Torbjörn Englund Ordförande Båtvagnar utlånas Föreningens båtvagnar utlånas utan kostnad till båthamnens medlemmar efter överenskommelse. Vagnarna är placerade vid hamnen i Saltpannan. Information/beställning: Tomas Eriksson Båthamnsansvarig Långvinds bruksmiljöförening Förening verkar för att: bevara och så långt som möjligt återställa samt vidmakthålla kulturmiljön i Långvinds brukssamhälle. Medlemsavgiften: 100:- Plusgiro Långvinds bruksmiljöförening Välkomna som medlemmar! Info/bokning : Tel E-post: Period 1 maj april 2015 Förfallodag 1 juni 2014 Årsavgift Plus- och bankgiro PG BG Använder ni inte bifogad plusgiroavi, var vänlig och ange tydligt vilken fastighet med fastighetsbeteckning samt adress som avses. Om avgiften ej betalas skickas i första hand en påminnelse. Detta innebär ett tillägg på 60 kr i förseningsavgift. Därefter lämnas ärendet till inkasso eller direkt till tingsrätten med begäran om utmätning. Living abroad? Please pay to: BIC:NDEASESS IBAN: SE Bank name: NORDEA Sweden When transferring money from abroad, please look for, that you are covering all the transfer costs, which means even for the receiving bank NORDEA. Otherwise our association does not get the total invoiced fee. Övriga avgifter Tennis Årsavgift 350:- Separat inbetalning Årsavgift 300:- Förskottsinbetalning i samband med betalning av föreningens årsavgift Strötid 30:-/tim. Betalas i sommarbutiken Bangolf Vuxen 20:- Barn under 12 år 10:- Båthamn i Saltpannan Årsavgift för båtplats 250:-

3 Avfall och sopor 2014 Avfall och sopor 2014 Hjälp på webben Gå in på och klicka på länken Bo och leva och sedan på Avfall och återvinning. Här finns en sorteringsguide där du ser hur olika typer av avfall ska sorteras i Hudiksvalls kommun. Ulvbergets avfallsstation Öppettider (3 km väster om Hudiksvall vid riv 84) 1 okt - 30 april Måndag Tisdag - torsdag Fredag maj - 30 sept Måndag - torsdag Fredag Lördagar /5, 7/6, 5/7, 2/8, 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 Hämtning av hushållssopor Sophämtning av hushållssopor sker vid tomtgräns. Torsdag, udda vecka v. 17, 24/4 - v. 41 9/10 Grovavfallshämtning Information/Anmälan Sita Sverige AB, Ring senast Tid för hämtning Mån 12 maj Maj v Mån 14 juli Juli v Mån 8 sept. Sept. v Latrinhämtning Måste beställes. Information/beställning Sita Sverige AB, Här kan du köpa latrinkärl: - SITA - Sommarbutiken i Långvind - Evas kiosk i Enånger - OKQ8, Södra vägen, Hudiksvall - Time (Statoil) i Delsbo Glas och returpapper 2 glasigloo,för färgat resp. ofärgat glas samt papperscontainer finns vid Kråknäsparkeringen.Beställning Tel: må - fre kl kl Slamtömning Beställning Tel: må - fre kl kl Jour dygnet runt: Miljöbilen v ma,j Må 5 maj Den årliga miljöturen där en lastbil kör runt i kommunen och stannar på i förväg annonserade platser för mottagning av hushållens farliga avfall Lindefallet f.d.värdshuset Enånger Coop Nära Njutånger, Folkets Hus Farligt avfall Farligt avfall får inte läggas i soptunnan eller hällas i avloppet. VIKTIGA NATIONELLA INFORMATIONSNUMMER Det var tänkt att sommarsäsongen skulle starta14 maj men på grund av ett kraftigt regn ställdes det in. Efter det spelade vi varje tisdag. Vi har varit c:a 20 deltagare de flesta av gångerna. Det var meningen var att vi skulle bygga ytterligare en bana för att slippa spela på fotbollsplanen, när vi var många. Vi förberedde genom att bl.a. fälla träd. Lennart Sundberg beställde grävare som skulle komma. Tyvärr kom han inte så det blev inget banbygge. Hoppas vi står först på tur till våren Som vanligt har vi haft det trevligt med spel, kaffepaus och prat. I början av juni hade vi en fin kväll med boulespel och grillning. RAPPORT FRÅN BOULEBANAN Spelet rullade på under sommaren och i september hade vi ännu en kväll med spel och grillning. Vädret var inget vidare så vill höll till i klubbstugan när vi skulle äta. Där hade vi det varmt och skönt. De sista entusiasterna spelade ute till mitten av oktober och därefter väntade boule inomhus ivågbro. Där pågick spel från november till slutet av april. Efter boulen intog vi en gemensam lunch med prat och skratt Nu hoppas vi på en varm och solig sommar med mycket roligt boulespel. Hälsningar till Er alla från Britta Englund Vi har flera nationella informationsnummer att ringa vid olyckor, olika nödsituation, när du vill ha kontakt med polisen eller ringa sjukvårdsupplysningen. 112 Vid en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö När du vill ha information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan handla om en influensaepidemi eller en översvämning. Hit kan du också ringa för att lämna information När du vill ha kontakt med polisen i icke akuta fall Här får du sjukvårdsrådgivning dygnet runt! 3

4 Byhedsjöns Fiskeförening Verksamhetsberättelse Byhedfiske år Föreningen har ökat från 45 st till 54 st medlemmar som har löst ett ett familjeårskort à 500 kr. Dagkortsförsäljningen har återigen ökat under året. De finns att köpa för 100 kr i norra vindskyddet, där även regler för fisket finns anslaget. Många tar med sina bekanta, som är på besök, för en trevlig samvaro med korvgrillning och fiske. År 2013 började med dåligt fiske i jan- och feb. för att sedan bli bättre. Mars - 10 st April - 20 st Maj - 34 st 19 juni sattes 300kg fisk. 17 juli sattes 150kg fisk. 21 aug. sattes 150 kg fisk. Vikten på dessa regnbågar var mellan 0,5-2,5 kg. Av dessa återfångades 358 st enl. följande: Juni - 64 st Juli st Augusti - 43 st September - 33 st Oktober - 66 st November - 26 st December - 5 st Återfångsten är ungefär som förra året. Fiskgjusen har ej rapporterat sina fångster men det är en fin naturupplevelse att se denna fågel fiska. Arrende à 1000kr är betalt till Långvinds bruk. Tillstånd för utplantering av fisk i Byhedsjön är sökt hos Länsstyrelsen. Anders Bystedt och Hans Andersson Regler för fiske i Byhedsjön Fiske är tillåtet Sommartid från fre kl t.o.m. söndag kl Vintertid isfiske från fre kl t.o.m. söndag kl Dagkort à 100:- Kortet är personligt 3 fiskar får fångas/dag Familjeårskort à 500:- 2 personer kan fiska samtidigt 2 fiskar får fångas tills./dag OBS! Årskort gäller ej för bekanta som är på besök Fiske med powerbait är förbjudet Öppettider storhelger och vinter- lov finns på hemsidan och anslaget i norra vindskyddet. Övriga regler finns anslagna i vindskydden. Det är viktigt att att föreningen får in årsavgifterna till fiskisättningen veckan efter midsommar. Ni glömmer väl inte vårt Årsmöte Söndag 22 juni 2014 kl , norra vindskyddet Varmt välkomna önskar Anders o Hasse Foto: Hans Andersson Mats Jonsson med stuga på Hallonstigen, 2:a från vänster, bjöd upp sina arbetskamrater på femkamp fredageftermiddag 28 juli. I femkampen ingick fiske. Dessa grabbar hade prickat in rätt dag när fiskarna var riktigt huggvilliga. Ett flertal medlemmar fiskade också fullt denna kväll. Under denna helg fångades 49 fiskar! Hans Andersson Anders Bystedt Styrelsen för Byhedsjöns FF 4

5 Utdebitering 2014 enl. beslut på årsstämman och inkomna anmälningar om önskan att få vintervatten. Utdebitering 2014 enligt beslut på årsstämman och inkomna anmälningar om önskan att få vintervatten Etapp 1 Långvind 9:2-9:341 Snäckenv. Pimsbov. Fondering nytt vattenvägsamf. vägsamf. Totala system Antal Altrenativ: Ga2 Ga4 Ga5 driftskostn. Vinterv. Sommarv. Totalt fastigheter Fastigheter som idag har sommarvatten: Bebyggd Fritidsboende Vill ha vinterv Bebyggd Fritidsboende Vill ha sommarv ) Bebyggd Fast boende Vill ha vinterv Bebyggd Fast boende Vill ha sommarv Obebyggd Vill ha vinterv Obebyggd Vill ha sommarv Fastigheter som idag har vintervatten: 0 Bebyggd Fritidsboende "Gamla" Bebyggd Fast boende "Gamla" Obebyggd "Gamla" Bebyggda Fritidsboende "Nya" Obebyggd "Nya" Totalt antal: 304 1) Av dessa har 4 st "gammalt" vintervatten till tomtgräns men är inte anslutna. Totalt antal som vill ha vintervatten är 144 st. Båtavgifter som tillkommer: 123st x 250kr + 2st x 125kr Fastigheterna 9:62-9:65, 9:71-9:79, 9:128-9:139 och 9:259-9:269 med "nytt" vintervatten betalar endast driftskostnader tills deras gjorda investeringar i vintervatten är betalda, dvs slipper fondera 1500 kr, men betalar i år i stället 1/340-del av omförrättningskostnaden vilket blir 332 kr per fastighet. Etapp 2 Långvind 9:342-9:440 Snäckenv. Pimsbov. Fondering nytt vattenvägsamf. vägsamf. Totala system Antal Altrenativ: Ga3 Ga4 Ga5 driftskostn. Vinterv. Totalt fastigheter Bebyggd Fritidsboende Bebyggd Fast boende Obebyggd E. Morath

6 T Morgan Jernström Ångersjön Mat & Vildmarkscamping Ångersjöns Ekorastplats 1, Enånger Grus Matjord Transporter Containrar m.m. ÖPPET ÅRET RUNT Restaurang - Stugor - Husvagnsplatser Bad - Grillplats - Fiske Festmiddagar - Catering Örängesv. 38, NJUTÅNGER Välkommen till Enångers B&B Hos oss kan Du alltid sova gott! BACKMANS VVS-BYRÅ, FASTIGHET & SERVICE SVANTE BACKMAN Tjäderstigen 12, ENÅNGER T Åkerlunds Bygg Bygger nytt, om och till Vi utför arbeten med Grävmaskiner, Lastmaskiner, Lev. grus och matjord. Lastbilstransporter Haga 7, Enånger tel , fax Notdragarv ENÅNGER Malte E-post Arne Bodin Liz Bodin Sommarbostad , Cyklar - Mopeder - AT- Gräsklippare Trimmrar - Motorsågar - Skyddskläder - Snöslungor - Isborrar - Vinterkläder - Powerstöveln - Sportkläder/underställ Gotlandsv. 2, Söderhamn (Ovanför bilprovningen) Besök vår Internetbutik!! Handla våra produkter till bra priser i lugn och ro, dygnet runt! 6

7 Olssons El HB Lindefallet ENÅNGER Tel Göte Olsson Arne Olsson Ulf Olsson Anders Ahlgren Vi hjälper dig att förverkliga dina drömmar! Vi bygger nytt, vi bygger ut, vi bygger om. Vi renoverar kök, byter bottenstockar, bygger bastu, badtunna och bryggor. Vi lägger tak och byter golv. Vi bygger uteplatser i sten eller trä. Vår stora erfarenhet av utsattheten och slitaget av byggnader vid havet garanterar ett hållbart resultat även i den tuffa, sjönära miljön, från Hälsingekusten till Stockholms skärgård. Vi arbetar givetvis på land också! Vi är kunniga, noggranna och engagerade Auktoriserat VVS-företag Certifierad SVEP installatör Helhetslösningar inom Rörinstallationer och Värmepumpar Sol-, Ved- och Pelletsanläggningar Håckstabacken Hudiksvall Bus i Söderhamn AB Kungsgatan 30, Söderhamn Restaurang Borka brygga Öppettider 24/5-31/8 Alla dagar från kl (Midsommarafton stängt) Café och restaurang med fullständiga rättigheter Buffé och à la carte Musikkvällar Gästhamn - Camping - Bensinmack Nika Bygg AB Visvallsv. 3, Hudiksvall , Nika Bygg AB är ett byggföretag med lång erfarenhet och gedigen kunskap. Vi utför alla typer av byggjobb, med huvudinriktning på nybyggnation och om- och tillbyggnation. Men vi åtar oss också byggen av mindre slag, till exempel garage, friggebodar och uterum. Andra typer av byggtjänster vi utför är bland annat: Takläggningar, ställningsarbeten, våtrumsarbeten (kakel/klinker) 7

8 Styrelse och ansvariga Ordförande, webbplats Torbjörn Englund Hållg. 3, Västerås Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.) E-post: Vice ordförande Anders Kjällman Götg. 1, Uppsala Adress Långvind: Rävstigen (bost.), (Långvind) , E-post: Kassör Sven Sjöberg Storsegelg. 4, Västerås Tel , , (Långvind) Adress Långvind: Svanstigen 19 E-post: Sekreterare Margaretha Holmgren Sunnanvindsg. 20, Västerås Adress Långvind: Fornstigen (bost.), (Långvind) , E-post: Vattenledn. och vattenverk Bo Sjöberg Svensviksvägen 3, Enånger , E-post: Sopor, återvinning och renhållning Britta Englund Svensviksvägen 8, Enånger (bost.), E-post: Bangolf Elisabeth Bystedt Tärnstigen 8, Enånger , E-post: Ersättare, skog- och viltvård Anders Björkman Änga 212, Enånger Adress Långvind: Byhedsstigen 15 Telefon: (bostad) (Långvind) E-post: Ersättare, vägar Per Eriksson Lagga Tegelhuset, Uppsala Adress Långvind: Öringstigen E-post: Ersättare Tord Karlsson Hyacintv. 27, Västerås Adress Långvind: Strandstigen (bost.)e-post: Ersättare Hans Westelius Egilsgatan 17 B, Uppsala Adress Långvind:Fornstigen 15, E-post: Ersättare Pia Wallin Hylsv. 1, Iggesund Adress Långvind: Älgstigen 4, Tillsynsman Vakant tills vidare Snöröjning och sandning Svante Backman Tjäderstigen 12, Enånger, Bo Sjöberg se tidigare kontaktuppgifter Valberedning Owe Nygren sammankallande Tärnv. 14, Hudiksvall Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.) Lennart Sundberg (bost,) Carina Ravnsborg, (bost.), Jorma Saalera, (bost.), Revisorer Peter Grönström Mäster Simonsv. 22, SOLNA Adress Långvind: Tjäderstigen (bost.), Anders Järnkrok Västböle 8089, Rengsjö Adress Långvind: Orrstigen 14, Revisorersättare Jonas Broström, Tommy Karlsson, Ansvariga: Fiske Hans Andersson Köpmangatan 22 C, Söderhamn Adress Långvind: Ejderstigen 5, Renhållning strandtoaletter Svante Backman se tidigare kontaktuppgifter Skidspår Långvind - Långvindsbruk Sven Olof Grenedal Fornstigen 12, Enånger, , Båthamnen i Dragösvikens brygg- och båtklubb Hans Westelius Adress Långvind:Fornstigen 15, Tennis Kurt Jansson (bost.), Båthamn Saltpannan Tomas Eriksson Blåbärsstigen 1, Enånger,

9 ANSLAGSTAVLAN Kalender 2014 Midsommar Torsdag 19 juni kl.19 Vi klär stången Vi bjuder på korv och fika. FRITT INTRÄDE Långvindsdagen Söndag 13 juli Knallar, loppis, häst & vagn, kolbulleförsäljning m.m. Avslutning i kapellet kl Mer information kommer att finnas i annonser och på och Långvindsjoggen Anmälan/info Arrangörer: Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds Kapellförening Fredag 20 juni Lekar och dans kring den lövade stången. Musik och dans Mer info kommer på hemsidan. Välkomna! ÖPPETTIDER Kommer att anslås på anslagstavlan samt på hemsidan Tel MAJ 31 Senaste inlämningsdag för motioner till stämman JUNI 1 Årsavgiften ska vara betald 14 Konstrundepaket, Bollnäs, arr. Kungsgården, L-vind Midsommarfirande se annons denna sida 22 - Årsmöte Byhedsjöns fiskeförening Norra vindskyddet kl Bruksvandring, Långvind, kl Enångers medeltidskyrka, visning kl Pilgrimsvandring, arr. Kungsgården, L-vind 29 - Bruksvandring, Långvind, kl Sommargudstjänst, Långvinds kapell kl. 17 JULI 2-3 Konstrundepaket, arr. Kungsgården, L-vind 3 Forntidsvandring, Enånger, arr. Kungsgården, L-vind 4-6 Delsbostämman, Delsbo Forngård 5 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl.18 6 Bruksvandring, Långvind, kl Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Långvindsdagen se annons - Bruksvandring, Långvind, kl Forntidsvandring, Enånger, arr. Kungsgården, L-vind 19 - Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Årsstämma kl Bruksvandring, Långvind, kl Enångers medeltidskyrka, visning kl Hudikkalaset, Hudiksvalls centrum 26 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Bruksvandring, Långvind, kl AUGUSTI 2-3 Konstrundepaket, arr. Kungsgården, L-vind 2 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Loppis m. café kl Kungsgården L-vind - Bruksvandring, Långvind, kl Forntidsvandring, arr. Kungsgården, L-vind 9 Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind - Musik i sommarkvällen, Långvinds kapell kl Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind 30 - Lyskväll i Skärgården - Ljusgudstjänst, Långvinds kapell kl SEPTEMBER 5-7 Hälsingemarknad, Hudiksvalls stad 6 Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind 13 Afternoon tea 13-18, Kungsgården L-vind 21 Afternoon tea 13-18,Kungsgården L-vind OKTOBER 9 Sista sophämtningen Med reservation för ev. ändringar. Gå gärna in på och 9

10 Utgivare: Långvinds Samfällighetsförening Text: Styrelsen Lay-out: Inger Backman Foto: Gunilla Jansson Trevlig sommar tillönskas alla på Långvinds fritidsområde LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHETS FÖRENING 10

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Mark- och miljödomstolen och vintervatten Information om domslutet från Mark- och miljödomstolen samt det fortsatta arbetet med vintervatten.

Läs mer

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2005 nr. 1 SOMMARBUTIKEN -vara eller inte vara I november 2004 hade vi ett möte med Andreas Persson om sommaren 2005. Andreas lämnade då klartecken

Läs mer

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET April 2006 nr. 1 Lill-Babs till Långvind! Långvindsdagen 2006 blir tre dagar, 21 23 juli. Fredagen den 21 juli börjar Långvindsdagen i Långvindsbruk

Läs mer

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2011 nr. 2 Kallelse till årsstämma lördag 16 juli 2011 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

www.langvind.se Dagordning:

www.langvind.se Dagordning: LångvindsBr Brevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni Juli 2007 2012 nr. 2 Kallelse till årsstämma söndag 22 juli 2012 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2014 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Verksamhetsberättelse för Tovrida By byalag verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Tovrida By byalag får härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. Det sjätte verksamhetsåret för byalaget

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014

Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År. Önskar Styrelsen. 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Senaste nytt: 2013-12-24, God jul och Gott Nytt År Önskar Styrelsen 2013-12-10, Fyrens planerade Pubaftnar på Sjökrogen 2014 Torsdag 2014-01-09, från kl: 18:00 Onsdag 2014-02-05, från kl: 18:00 Tisdag

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad.

Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Till årsmöte 2012-03-13. Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Verksamhetsplanen grundas på stadgar budget arrendeavtal beslut på årsmöte Planen sammanfattar föreningens vilja om gemensamma intressen,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2015 BEHÖVER DU EN SNICKARE?

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2015 BEHÖVER DU EN SNICKARE? BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2015 BEHÖVER DU EN SNICKARE? Genom Bodsjöbygden finns tillgång till snickare, för olika

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014

MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2014 Motion nr 1 Motion om fortsatta medel för initiering av stambyte i Kritklippans samfällighetsförening Föregående årsstämma avsattes 30 000kr för initiering/behovsanalys

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2015 MED RÖTTER OCH VINGAR Vi möter den närmaste tiden inte enbart en ny verksamhetsperiod vinter och vårtermin vi möter också ett helt nytt år, 2015. Ett ofta förekommande

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut När ditt djurs liv närmar sig sitt slut DJURSJUKHUSET MALMÖ När tiden är inne Att ta beslutet att avliva ett djur är alltid svårt. Varje djur och varje situation är unik och det är bara du som djurägare

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Välkommen till Skyttstennäs Tomtägarförening Plusgiro: 21 00 52-7 Org.nr.: 717600-8014 Skyttstennäs Tomtägarförening är en ekonomisk förening för 185 st tomtägare vid Strandsjön och Stennässjön i Järlåsa.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område " Almåsa Fritidsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Lugnt och skönt område med god grannskap.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Björkstigen, tomt 17 Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 33 m² Område Grymön Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Sjötomt vid Bråviken.

Läs mer

SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se

SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMAN (25 oktober 2007) Som vanligt var Spikverkets Årsstämma livlig och debattglad. De boende fortsätter att visa starkt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Kallelse till årsmöte i Falsterbo Vägförening Tisdag den 8 juli 2014 kl. 18.00 på Flommens Golfklubb, Falsterbo Efter årsmötet serveras

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Fiskestämma 2014. (Gällande verksamhetsåret 2013) 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 1 Vistens FVOF Fiskestämma 2014 (Gällande verksamhetsåret 2013) Medskog, Östra Ämtervik 2014-06-02 kl. 18.30 Närvarade: Enligt bilaga 1 1. Mötets öppnande. Ordförande Lennart Mattsson hälsade välkommen

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer