Nette är nu också bredband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nette är nu också bredband"

Transkript

1 /200 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Nette är nu också bredband På Stundars får du den rätta julstämningen Elvispar i test

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nette är nu också bredband Vasa Elektriska erbjuder snabba Internet-förbindelser. Ledare... 3 Malt från Laihela ut i världen... Nette är nu också bredband På Stundars får du den rätta julstämningen Om du ännu inte har kommit i julstämning besök Stundars hantverkarby i Solf. Nyhet, Online-tjänst betjänar då du vill... 8 Nette på utryckning med eldejouren... 9 På Stundars får du den rätta julstämningen Nette testade elvispar Denna gång jämfördes elvispar från butikerna ivasainettestest. Nette-nyheter Elvispar i test Nette-korsord...18 Nette instruerar...19 Nette är nu också bredband /200 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING På Stundars får du den rätta julstämningen Elvispar i test VASA ELEKTRISKA AB:S KUNDTIDNING Pärmbild: Mikko Lehtimäki Nummer: Utgivare: Postadress: Besöksadress: Telefonväxel: Kundbetjäning: Felanmälningar: Fax: Internet: ISSN: / 200 Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa Kyrkoesplanaden, Vasa, Finland (06) öppen kl (06) (2 h) (06) Huvudredaktör: Hannu Rintala Redaktionskommitté: Redaktion: Olli Arola Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Kyösti Salo Ossi Suortti Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Svensk text: Layout: Tryckning: Kustmedia Ab Reklambyrå Bock s Office Ab Ykkös-Offset Oy, Vasa Följande Nette utkommer i mars 2005.

3 LEDARE På tröskeln till utsläppshandel Foto: Studio Alfa Vid årsskiftet inleds utsläppshandeln. Utsläppshandeln är det medel Europeiska Unionen valt för att minska på koldioxidutsläppen. Systemet togs i bruk trots att endast drygt en tiondel av världens koldioxidutsläpp omfattas av systemet. Efter tio år är två utsläppshandelsperioder till ända och vi vet vilken utvecklingsriktning världens koldioxidutsläpp kommer att få. Vi vet också om systemet för utsläppshandel har lett till ekonomisk välfärd i regioner utanför Europa. Likaledes vet vi om andra världsdelar har anslutit sig till systemet eller om Europa har anslutit sig till något annat system. Det väsentligaste är att vi fortsätter att vidta åtgärder för att minska utsläppen i hela världen. Europeiska gemenskapen har med gott syfte gjort ett val till fromma för miljön. Samtidigt har man avsiktligt valt att motsätta sig billig energi. Jag vill ännu påminna om att man får det man betalar för. Till följd av utsläppshandeln kommer priset på både elektricitet och fjärrvärme att stiga. Hur stor förhöjningen blir beror på marknadspriset på utsläppsrätterna, på andelen avgiftsfria utsläppskvoter, på hur stora investeringarna för minskningen av utsläppen är osv. För Finlands del är det synnerligen förtretligt att vi på grund av vårt kalla klimat behöver speciellt mycket energi. Detta betyder att konkurrensförmågan i Finland står inför stora utmaningar. Miljövärden har fått större betydelse och det återspeglar sig också i myndigheternas arbete. Förutom effekten av utsläppshandeln ökar kostnaderna för energianskaffningen till följd av exempelvis de exceptionellt strama villkoren för miljötillstånd som krävs för avstjälpningsplatsen för aska i Runsor samt tullens tolkningar angående bränsleskatt. Vad betyder utsläppshandeln för Vasa Elektriskas kunder Prisstegringar är sannolikt att vänta redan nästa år, vilket naturligtvis inte gläder kunderna. En dålig nyhet är också att investeringarna på den konkurrensutsatta marknaden med strategin för ett europeiskt exempelområde oundvikligen riktas till regioner utanför vårt område. En god nyhet i vår miljö är att Vasa Elektriskas senaste satsningar på i synnerhet kärnkraft och norsk vattenkraft ser ut att vara goda lösningar. För kundernas del betyder det en klart förmånligare prisnivå än i branschen i genomsnitt, även i framtiden. Vasa Elektriska strävar efter att främja den lokala välfärden och bolagets strategiska målsättning är att även i framtiden erbjuda ett förmånligt energipris och en lokal förankring av bolaget är en konkurrensförmån. God Jul och Gott Nytt År Hannu Linna verställande direktör 3

4 FÖRETAGSGÄST Malt från Invid riksväg tre i Laihela ligger en fabrik där det doftar gott. En söt doft smyger sig även in i kontorsbyggnaden, då säd från de österbottniska jordbrukarna förvandlas till råvara, för bland annat memma och bordsdricka, vid Laihian Mallas Oy. Text: Anne Kytölä Foto: Mikko Lehtimäki Laihela ut i världen Historien om Laihian Mallas börjar för upp emot hundra år sedan, på samma sätt som så många andra saker då, från en idé som skissades upp på baksidan av en cigarettask. Maltmästare Jaakko Peltoniemi på Melins fabrik för bordsdricka i Laihela beklagade sig hösten 1909 över grannen Mikko Kahras långa arbetsresor in till Vasa, och undrade om man inte skulle kunna göra malt av råg också i Laihela, särskilt då säden också kom från Laihela. Han skissade upp ritningarna för en maltfabrik på en cigarettask och skrev även ner receptet på hur malt tillverkas. Kahra nappade på förslaget och Laihian Mallastehdas grundades Till kompanjoner fick Kahra och Peltoniemi disponenten för andelsmejeriet i Laihela, danskfödde Clemens Michelsen, samt arbetaren Juho Talso. Fabriken byggdes enligt Peltoniemis ritningar i Miettylä by. Malttillverkning från en generation till nästa Under de 95 år som verksamheten pågått har företaget haft många generationer av ägare. Nuvarande vd Lasse Koskis far, Tapani Koski, blev fabrikens nye ägare och vd i slutet av 1960-talet. Jaakko Peltoniemis andel i Laihian Mallastehdas övergick under verksamhetens tidiga år till Tapani Koskis farfar Mikko Mäki- Kahra. Under Tapani Koskis ledning växte fabriken och verksamheten breddades. Tillväxten har fortsatt under Lasse Koskis tid. Men tillväxt är inget självändamål för oss, betonar Koski. Det viktigaste är att sträva till en lönsam verksamhet. Laihian Mallas Oy är idag ett mångsidigt företag. Kymppi-Maukkaat Oy i Toijala blev Laihian Mallas dotterbolag efter en affär som gjordes I Toijala

5 tillverkas frysta degar, memma, soppor, såser samt förjästa bullar och butikskedjornas egna märkesprodukter. I Laihela tillverkas malt och maltprodukter till bageri-, bryggeri- och sötsaksindustrin. Mer änhälften av maltproduktionen i Laihela går på export till andra EU-länder. Laihian Mallas och Kymppi-Maukkaat Oy sysselsätter tillsammans ungefär hundra personer och omsättningen är knappt 18 miljoner euro. Lassi Koski har även grundat ett samföretag med sin barndomskamrat Timo Rapila. Samföretaget odlar gurkor i Honkajoki samt gurkor och krukgrönsaker i Tarto, Estland. Maltprocessen gör rågen mer hälsosam Råvaran till malt fås från österbottniska åkrar i Laihela, Kyrölandet, Malax och Korsholm. Det här är Finlands bördigaste område, berömmer Koski. Tillverkningen av malt startar med blötläggning av säden i vatten så att kornen börjar gro. Sedan värmebehandlas och torkas säden. Processen tar 7 till 13 dygn. Förädlingen av råg till malt gör rågen mer hälsosam. Exempelvis B-vitamininnehållet ökar under processens gång. Laihian Mallas Oy satsar mycket på produktutveckling. Företaget deltar i flera utvecklingsprojekt, där rågens hälsoeffekter undersöks. Det har bevisats att råg kan förebygga bland annat cancer som uppstår till följd av hormonella förändringar och cellförändringar, berättar produktutvecklingschef Henrietta Gullman. Finländarna har alltid vetat att råg är hälsosamt. Idag måste man ändå bevisa för folk de hälsosamma effekterna med hjälp av forskning, säger Koski. LAIHIAN MALLAS AB * Grundat 1910 * Dotterbolag Kymppi-Maukkaat Oy i Toijala * Bolagens sammanlagda omsättning utgör ca 18 miljoner euro * Totalt ca 100 arbetstagare * Produkter: malt, maltprodukter, memma, djupfryst deg, soppor, såser Lasse Koski berättar att han arbetat vid Laihian Mallas Oy sedan han började duga som hjälpkarl. 5

6 NETTE-BREDBAND Nette är nu också Text: Anne Kytölä Foto: Teemu Kurko Vasa Elektriska utvidgar sin affärsverksamhet och börjar nu även erbjuda snabba Internetförbindelser. Nette Bredband finns att fås från den 3 januari Intåget på detta nya område är resultatet av flera års strategisk planering. Affärsverksamheten planerades redan i det skede då man funderade på namnet för bolagets nya kundtidning för tre år sedan, berättar verkställande direktör Hannu Linna. Nette-tidningen fick sitt namn i den namntävling som ordnades för personalen, och det första numret av Nette utkom på vårvintern Gunborg Österblads förslag passade utmärkt för ett bolag som distribuerar energi i sitt nät. Nu kompletteras distributionen av elenergi med distribution av information. Nätverket för datatrafiken täcker hela staden Utvidgningen av affärsverksamheten genomförs genom köpet av Vasaföretaget och Internetoperatören Netsafir Ab:s verksamhet. Köpet gjordes i november och affärsverksamheten övertogs av Vasa Elektriska den Tack vare köpet har Vasa Elektriska nu ett eget datanätverk som täcker Vasa stad samt Smedsby. Med hjälp av nätverket kan man erbjuda Internetbredbandsanslutningar, som alltid är öppna och till ett fast pris, både till hushåll och till företag. Datanätverket erbjuder även andra möjligheter. Via nätet kan man exempelvis läsa av elmätare i realtid. Uppskattningsfakturor för elförbrukningen blir överflödiga och man kan övergå till fakturering enligt verklig förbrukning. Vasa Elektriska förbereder sig för framtiden eftersom nätverket ger många olika möjligheter. Det representerar fram- tiden, konstaterar Linna och Sakari Salin, som fungerat som Netsafir Ab:s verk- ställande direktör och som nu övergått i Vasa Elektriskas tjänst. 6 nette 3/2002 /200

7 redband Snabb installation, omfattande service Tack vare eget nätverk sker inkopplingen av nya bredbandsanslutningar smidigt. Vi tror att vi kan konkurrera med andra bredbandsleverantörer gällande snabba installationer, säger Salin. Som snabbast fungerar anslutningen redan två vardagar efter beställningen. Nette-bredband är omfattande: brandmur ingår som standard och framöver kompletteras den även med skräppostoch virusskydd. Vi erbjuder ett pålitligt och lokalt alternativ för att komma in på Internet, fastslår Hannu Linna. Eftersom Vasa Elektriska genom affären också får tillgång till Netsafir Ab:s tekniska support, får Netsafirs nuvarande och Vasa Elektriskas kommande bredbandskunder även i fortsättningen professionellt teknisk support och rådgivning. Kunden får snabbt svar på sina frågor, säger Salin. Tekniskt sett kan bredbandsanslutningar förverkligas på fler olika sätt. Elbolagets verksamhet lämpar sig speciellt bra för det som kallas datael, vilket innebär tillgång till datanätverket via eluttaget. Datael lämpar sig för våningshus och det kommer att ingå i vårt produktutbud våren 2005, säger Linna. Byt modemet till bredband Att surfa på Internet med en modemanslutning går långsamt men ger snabbt en hög telefonräkning. Det lönar sig att byta en långsam modemanslutning till det fem gånger snabbare Nette-bredbandet. Efter att installatören har varit på besök är Nette-bredbandet genast klart att användas eftersom installatören sköter alla nödvändiga programinstallationer och ser till att anslutningen fungerar. Om du tidigare har använt modem kan installatören även avlägsna det om du så önskar. Det är lätt att beställa bredband, ett telefonsamtal räcker. Om du tänker flytta kan du beställa bredband samtidigt som du gör ett elavtal. Beställning av Nette Bredband Tfn För mer information, besök: Till vad behövs Internet? Det är behändigt med en snabb Internetanslutning hemma. Internet är som ett stort uppslagsverk i realtid. Där hittar man svaren på alla möjliga frågor och ofta snabbare än med ett telefonsamtal. Här är några tips för Internet-användning: Betala räkningarna på nätet - du sparar pengar och tid eftersom du kan sköta dina bankärenden hemma. Använda Vasa Elektriskas Onlinetjänster Läsa nyheterna, till exempel på Boka din semesterresa via Internet Hålla kontakt med barnen, barnbarnen och vännerna med e-post Be om råd av nätläkarna på eller Söka information på nätet via exempelvis eller Ett bra länkbibliotek för olika ämnen finns på 7

8 NYTT Text: Anne Kytölä Nyhet Online-tjänst betjänar då Du vill Vasa Elektriska har tagit i bruk en ny Internet-tjänst. Kunderna kan betala sina el- och värmefakturor via Online-tjänsten. Man kan även följa med sin fakturering, meddela mätarställningar, göra flyttningsanmälan och uppdatera andra uppgifter via tjänsten. Tjänsten, som riktar sig till konsumenterna, underlättar kontakten med elbolaget eftersom många ärenden kan skötas via Internet, då det passar bäst för kunden själv. Alla kunders el- och fjärrvärmefakturor sedan år 2002 finns i registret. Det är också tänkt att tjänsten i framtiden skall kompletteras med grafiska tabeller som åskådliggör hur elförbrukningen har varierat under åren. Från tabellerna kan man utläsa hur elförbrukningen kan variera under olika skeden i livet, säger kundbetjäningschef Osmo Lammi. För att använda tjänsten behöver man en Internetanslutning samt en e-postadress. Man registrerar sig som användare på Online-tjänstens huvudsida. Tjänsten är lätt att använda, eftersom man hela tiden får anvisningar via Online. För att registrera sig behöver man sitt kund- och abonnentnummer, som finns på el- eller fjärrvärmefakturan. För att kontrollera uppgifterna om fjärrvärmen används numren från fjärrvärmefakturan och för kontroll av eluppgifterna tas numren från elfakturan. När siffrorna matats in kan man skapa ett eget användarnamn och lösenord, som senare alltid behövs när tjänsten skall användas. Användarnamnet och lösenordet skall bestå av minst sex tecken, som kan vara antingen bokstäver eller siffror. Om du är kund i någon av de större bankerna kan du betala din faktura via Online. Via tjänsten kan du till exempel också meddela månatlig mätarställning för fjärrvärme, som skrivs direkt in i systemet. Du har även möjlighet att ändra adress-, telefonoch andra kontaktuppgifter samt göra flyttningsanmälan. Att ge respons till Vasa Elektriska fungerar också smidigt via sidorna. Det lönar sig även att ge kommentarer angående Online-tjänsten, eftersom den utvecklas utgående från den respons som kunderna ger. Registrera dig som användare delta i utlottningen av en armbandsklocka Nu lönar det sig att registrera sig som användare av Online-tjänsten, eftersom det bland alla som registrerar sig i december lottas ut fem armbandsklockor. Du tar dig till tjänsten via Vasa Elektriskas wwwsidor på adressen 8

9 Nette på fältet med eldejouren Ett elfel uppstår oftast just då vädret är som värst då det regnar eller snöar och är mörkt. En påringning till Vasa Elektriskas felanmälning alarmerar eldejouren. Nette gjorde dejouren sällskap under ett veckoslut i oktober. Eldejouren förbereder sig för veckans dejourering samtidigt som vi andra står i startgroparna för att fira veckoslutet. Dejoureringen börjar på fredag eftermiddag halv fyra och upphör följande fredag på morgonen klockan sju. Kenneth Rönnholm från Sunnanvik är en av Vasa Elektriskas tio dejourer. Han har fungerat som dejour sedan 198. Arbetsmängden kan förutspås ganska bra genom att titta ut genom fönstret, berättar Rönnholm. Hård vind, sträng kyla och nederbörd förebådar att det blir en bråd vecka. Eldejouren måste vara beredd att skynda till hjälp med kort varsel då ett samtal kommer in till felanmälningsnumret. Till denna dejours områden hör Vasa, Korsholm och Vörå. Malax och Korsnäs har egen dejour. När vädret är dåligt kan det ofta komma flera felalarm samtidigt. Då kallar dejouren in en extra dejour. Extra hjälp behövs också ofta då dejouren blivit tvungen att ta båten för att söka ett fel någonstans i Vasa skärgård. Säkringsfel tog en del av elen Veckoslutets första alarm kommer halv sex på fredagen. Arja Rantanens egnahemshus i Vistan, Replot, är delvis mörklagt. Inte heller oljebrännaren fungerar. Byte av husets huvudsäkring löser inte problemet. Kenneth Rönnholm åker ut till Vistan och tar itu med arbetet. Efter mätningar står det klart att felet finns i transformatorn som finns i närheten. Två av transformatorns säkringar har gått sönder och därför kommer ström enbart genom en av de tre huvudsäkringarna i Rantanens hus. Rönnholm byter till nya säkringar i transformatorn och snart fungerar åter både belysning och oljebrännare i Rantanens hus. Text: Anne Kytölä Foto: Hannu Rintala >> 9 nette /2003

10 Kontrollbesök på olycksplats På natten klockan kommer ett samtal från polisen. En trafikolycka har inträffat på Karlebyvägen vid Fågelberget. En bil har kört in i en elstolpe och knäckt den. Rönnholm kör ut till platsen för att kontrollera att det inte finns risk för elstötar. Efter nattens utryckning kan Rönnholm åka hem för att vila. Följande alarm kommer på söndagen klockan fjorton. På Beckbruksgatan där Hanna Hirvonen bor, har hon lagt märke till att en röd lampa lyser på elmätaren. Våningshusets huvudsäkringar finns på vinden ovanför Hirvonens bostad. Rönnholm byter den söndriga säkringen till en ny. Höns utan el i Smedsby På söndagskväll klockan åtta kommer ett oroligt samtal från Smedsby i Korsholm. Hönsen i ett hönshus beläget på Bölevägen svävar i livsfara eftersom hönshusets ventilation slutat fungera på grund av ett elfel. Rönnholm söker felet i fördelningsskåpet invid vägen. Tre av säkringarna i skåpet för strömmen vidare till hönshuset och det intilliggande egnahemshuset. Efter en liten stund står det klart att felet finns i kabeln som går under vägen till egnahemshuset. Det slutar lyckligt för hönsen, Rönnholm lösgör snabbt den skadade kabeln från elnätet och får därmed strömmen att åter gå fram till hönshuset. När hönsen är trygga, alarmerar Rönnholm högspänningsansvarige Christer Holmberg till platsen. En ny, tillfällig kabel måste dras till egnahemshuset. Kennet Rönnholm hämtar en paketbil och en stor kabelrulle från Vasa Elektriskas enhet på Cirkelvägen. Rönnholm och Holmberg drar en temporär kabel från 10

11 fördelningsskåpet genom skogen till huset, och på så vis får även egnahemshuset strömmen tillbaka halvvägs in på natten. Den egentliga kabeln kommer att dras följande vardag. Felet i kabeln lokaliseras med en mätare, så att hela kabeln inte behöver grävas upp, förklarar Rönnholm. Var finns felet? Felanmälningarna tas emot vid Vasa Elektriska kontrollrum, som finns beläget invid Brändö bro. I kontrollrummet övervakas el- och fjärrvärmeproduktionen samt distributionen dygnet runt. När en felanmälning görs, alarmerar kontrollrummets dejour el- eller fjärrvärmedejouren till platsen. Eldejouren får omkring 300 alarm i året. Att alarmera eldejouren kostar inget om felet finns före huvudsäkringen, eftersom Vasa Elektriska ansvarar för reparation av fel fram till huvudsäkringen. Men om du glömt att meddela Vasa Elektriska om din flytt, och beställer dejouren för att koppla på strömmen under ett veckoslut, måste du själv betala arbetet. Det här händer förvånansvärt ofta, berättar Rönnholm. Att byta husets huvudsäkring är också på kundens eget ansvar. Du kan spara tiotals euro, om du själv kan byta säkring. Ta alltså reda på var säkringarna finns och köp hem reservsäkringar i rätt storlek. Felet finns ofta i huvudsäkringen om strömmen är bort i bara en del av huset. Innan du ringer till felanmälningen bör du kontrollera om en säkring har gått. Om märkstiftet som finns i mitten av säkringen har lossnat, betyder det att säkringen har gått. Felanmälan: (06)

12 NETTE BESÖKTE Text: Mikko Ollikainen Bilder: Mikko Lehtimäki På Stundars får du den rätta julstämningen Om du ännu inte känner av den rätta julstämningen så finns det en plats där du säkert får den. På friluftsmuseet Stundars i Solf, Korsholm får du den rätta känslan. Ljusen lyser upp gångarna och husen, julsångerna ljuder i bakgrunden, i bageriet doftar det av nybakade grisar och pepparkakor, i lanthandeln rostas kaffe på gammaldags vis, butiken är full av fina julklappsfynd och julgubben hälsar glatt på besökarna. En varm och trevlig stämning känns i luften. Det är som om den värsta julstressen glömts hemma. Man kommer ihåg de underbara jularna i Astrid Lindgrens barnbok Alla vi barn i Bullerbyn. Sådan här var julen i svenska Österbotten i början av 1900-talet. Julmarknaden som hålls på Stundars i lillajultider lockar folk från hela Österbotten. Vi behöver inte aktivt göra reklam för julmarknaden. Efter 30 år känner folk till den, säger administrativa chefen Gunilla Sand på Stundars. 12

13 Gammaldags jul på Stundars Under de senaste veckorna har Stundars arrangerat program för dagisbarn och förskolebarn. Sammanlagt barn från Korsholm och de närliggande kommunerna, såväl svensk- som finskspråkiga, har bekantat sig med hur gammaldags jul firades. För barnen är besöket på Stundars under Adventstid, som programmet kallas, en stor upplevelse. Barn är väldigt krävande besökare och de är för oss en viktig målgrupp. De besöker oss inte av artighetsskäl utan de vill ha roligt. Att besöka Stundars är för barnen en upplevelse. Josefin Järf bakar pepparkakor. >> 13

14 hus kan bevaras och upprustas, sägerbåsk. ByggnadernapåStundars är fulla av gamla föremål, som användes flitigt tidigare. För tillfället går viigenom alla våra gamla föremål och bygger en databas utgåendefrån katalogiseringen,säger Båsk. Konstnärer runtom i världen hämtar sina arbeten till Ateljé Stundars. Vi lär oss mycket av barnen och därmed utvecklas också vår verksamhet. Barnen är framtidens museibesökare, därför är de viktiga för oss, säger Sand. Många har hört talas om Stundars men en stor del av dem vet inte vad man gör där. Stundars är ett varumärke. Nästan alla har hört talas om oss men eftersom vi har så mångsidig verksamhet så vet de inte exakt vad vi gör, säger verksamhetsledare Peter Båsk. Ett av Finlands största friluftsmuseer Kort sagt är Stundars en hantverkarby, ett friluftsmuseum och ett kulturcentrum. Allt i ett. Stundars är ett av de största friluftsmuseerna i Finland. Hantverkarbyn är ändå grunden för Stundars, säger Båsk. Stundars sträcker sig över ett 3 hektar stort område. För tillfället finns 61 byggnader på området. Vi försöker årligen utveckla vår verksamhet samt bygga nytt. Vi har också en grönområdesplan som vi följer. Följande byggprojekt är en invatoalett, säger Sand och Båsk. Byggnaderna på Stundars är gamla och härstammar från olika håll i svenska Österbotten. På området finns bland annat bodar, backstugor, bondgårdar, fähus, lanthandel, byskola, smedja, krukmakeri och ett gjuteri. Vi jobbar också med information om byggnadsvård på Stundars. I ett av våra hus, "Rofhöks", ger vi tips om hur gamla Verksamhet och evenemang året om Stundars har verksamhet året om. Verksamheten koncentreras till sommarmånaderna då turister från hela Finland, ja från hela världen, besöker Stundars. På ett år besöker personer Stundars. Idag är två tredjedelar av besökarna finskspråkiga. I början av 1990-talet satte vi upp tvåspråkiga barnteaterföreställningar. Det var då som de finskspråkiga hittade oss. Före det var största delen av våra besökare svenskspråkiga. Men redan på 1970-talet valdes vi till ett av Finlands sju turistunder, säger Båsk. Stundars har en årlig budget på en halv miljon euro. Det är ganska mycket med tanke på att det är fråga om en förening. Stöd- och projektpengar täcker 0 procent av utgifterna. Resten skrapar föreningen ihop själv. Men hur fick Stundars sin början? Redan år 1939 fördes den första boden till Stundars-området. Samtidigt bildade grundaren och pappan till Stundars, folkskolläraren Gunnar Rosenholm, Solf Museiförening. År 1973 bildades Stundars r.f. som administrerat verksamheten sedan dess. Föreningen har haft en verksamhetsledare sedan Båsk har fungerat som Stundars verksamhetsledare sedan år 198. För tillfället jobbar sex personer på Stundars. Sommartid fördubblas mängden arbetare. En stor del av jobbet utförs ändå som talkojobb. Talkojobbarna är en viktig del av verksamheten. Varje år görs ungefär 3000 talkotimmar på Stundars. Stundars är också ett känt kulturcentrum. Ända från mitten av 80-talet har en bildkonstskola för barn hållits där. På området finns också ett tryckerimuseum, en Ann-Marie Törnqvist på julmarknaden i Stundars. keramikverkstad, en grafisk verkstad samt ett fotolaboratorium. Konstutställningar, möten och fester Också hos konstnärer är Stundars känt. Ateljé Stundars är en världskänd ateljé. Många konstnärer från jordens olika hörn vill komma hit till vår ateljé. Just nu är en konstnär från Lettland här. På våren kommer konstnärer från Japan och England hit. Senast tävlade 28 konstnärer omdetvåateljéplatserna,berättarbåskstolt. Svedjebränning på julmarknaden. Ateljé Stundars är en del av Artist in Residence-programmet, som administreras av KulturÖsterbotten. Konstnärernas alster visas runt om i Vasatrakten, till exempel på stadsbiblioteket i Vasa. Närheten till Vasa gör också att många, bland annat företag, håller sina konferenser på Stundars. Som julfestställe är Stundars också populärt. Många tycker om vår miljö, eftersom den skiljer sig mycket från andra omgivningar. Besökarna tycker att det är så romantiskt och nostalgiskt här, säger Gunilla Sand. 1

15 NETTE NYHETER Vasa Elektriskas julgran fanns på Gustavsrovägen Vasa Elektriska har för femte året i rad rest en egen julgran på torget. I Nette, som utkom i september, efterlystes en ståtlig och hög, över 16 meter lång gran, som skulle passa som Vasa Elektriskas julgran på Vasa torg. Nette tackar läsarna för deras aktivitet. Det kom in över tio erbjudanden från distributionsområdet. Den utvalda granen visade sig växa på en egnahemsgård invid Gustavsrovägen i Vasa. Granen transporterades till torget inför julöppningen i Vasa, som hölls söndagen den 21 november. I granen finns över 900 lampor, som kommer att lysa fram till Tjugondag Knut. Nätentreprenadenheten bygger vägbelysning i regionen Elektriskas gröt gick åt på julöppningen Vasa Elektriska bjöd på julgröt vid den egna julgranen vid julöppningen något som redan hunnit bli en tradition. Den varma gröten hade god åtgång. Kön var tiotals meter lång under hela den timme då gröten serverades. Över 200 liter gröt hade kokats i fältköket, och det räckte till drygt 1000 portioner. Spjutkastare Mikaela Ingberg och damerna från Vasa Elektriskas kundbetjäning stod för serveringen. Grötätarna fick samtidigt njuta av julsånger framförda av damkören QuinnTons. Nätentreprenadenheten byggde under sommaren vägbelysning i Alajärvi, Alavuus, Laihela och Teuva för Vägverkets räkning. Entreprenaden omfattade totalt 156 nya belysningspunkter och en sträcka om nästan åtta kilometer fick belysning. Enligt enhetens direktör Kyösti Salo ville man med hjälp av projektet klargöra enhetens konkurrenskraft vid entreprenader som utförs utanför det egna distributionsområdet. Erfarenheterna är mycket uppmuntrande. Trots de långa avstånden förflöt arbetet enligt förväntningarna. Samtidigt utvecklades nya arbetssätt och man fick värdefulla erfarenheter för kommande offertrundor. Det nu färdigställda vägbelysningsprojektet blir inte det sista och Vasa Elektriska har ju över hundra års erfarenhet av att bygga gatubelysning. Stadens första gatulampor tändes redan Vasa Elektriska har byggt gatubelysning sedan

16 TEST >> Elvispar i test Elvispen är behändig även i ett kök där man sällan kockar och bakar. Förr eller senare kommer det ett tillfälle då vispad grädde behövs. Då är det bra att ha en elvisp att plocka fram. Text: Anne Kytölä Foto: Mikko Lehtimäki Produktbilder: Tillverkarnas och importörernas egna bilder Källa: Kuluttaja-tidningen 1/200 Nette jämförde elvispar, som finns allmänt att köpas i affärerna i Vasa, och som fanns med i Työtehoseuras test av elvispar. I den test som publicerades i Kuluttajatidningen 1/200 testades allt som allt nio vispars användaregenskaper och kapacitet. Braun Multimix M700 blev en knapp vinnare i testet. Den vann över sina konkurrenter huvudsakligen tack vare användarvänligheten. Brauns elvisp fick högst poäng beträffande just sina användaregenskaper. Den var säkrast och den var lätt att använda. Den enhetliga och stilrena ytan gör också vispen lättatt rengöra med en fuktig trasa. Vispen hade också den längsta anslutningssladden. Jämställda beträffande effektiviteten Visparnas effektivitet mättes dels genom att två deciliter grädde vispades till skum och dels genom att tillreda en liten jästdeg. Även om visparnas effekt var olika, skilde sig deras kapacitet inte nämnvärt från varandra. Användarvänligheten avgjorde därför vilken som valdes till den bästa. Alla vispar klarade sig bra angående vispgrädden. Grädden vispades till skum i en tillbringare som rymde en liter. Först vispade man fem sekunder på lägsta hastighet. För den återstående tiden ökades hastigheten till den maximala, men turbofunktionen, som fanns på några av visparna, användes inte. Vispgrädden ansågs vara klar när skummet var fast och tillbringaren kunde vändas upp och ner. Den visp från Philips som fanns med i testet vispade grädden till skum långsammast - det tog över en minut. Å andra sidan gjorde Philips bättre ifrån sig än tre av de andra när det gällde jästdegen. Degen började lossna från degkrokarna och händerna redan efter två och en halv minut. Philips var försedd med bladvispar, i motsats från de andra, som hade trådvispar. Tefal bullrigast, Philips tystast Många hushållsmaskiner är speciellt högljudda. Det gäller också vispar. Philips förde minst ljud och Tefal mest. Oljudet varierar med funktionerna. Vid bedömningen av visparnas säkerhet fästes uppmärk- 16

17 epparkakor samhet vid visparnas och krokarnas fastsättnings- och losstagningsfunktion. Det bedömdes som riskfyllt om det var möjligt att lösgöra visparna medan vispen var igång. Det kan man inte göra på Braun och Philips. Elvisparnas bruksanvisningar upplevdes överlag som ganska oklara. När bruksanvisningarna görs för många olika modeller, är det svårt att hitta uppgifter om rätt model 2 ägg 2 dl socker 200 g smör 0,5 dl sirap 0,5 msk kanel 0,5 tsk nejlika 2 tsk kardemumma 2 dl potatismjöl 1,5 tsk matsoda Ca 5 dl vetemjöl -N OBH BRA ORD Vispa ägg och socker. Blanda smör, sirap och kryddor. Blanda resterande, torra ingredienser. Tillsätt först kryddblandningen i äggskummet och sedan de torra ingredienserna. Låt degen vila svalt så att smakerna gifter sig, gärna till följande dag. Kavla ut degen på mjölat bord och ta ut pepparkakor med pepparkaksformar. Grädda dem i 175 grader i ca tio minuter. Du kan dekorera de avsvalnade pepparkakorna med florsockerkristyr. ICA UN Bedömning utmärkt bra PHI tillfredsställande försvarlig svag Marknadsförare/importör Tillverkningsland Effekt Vikt Anslutningssladdens längd Hastighetsreglering Pris Prisuppgifter i november TESTRESULTAT Kapacitet Tillredning av vispgrädde Tillredning av jästdeg Användaregenskaper Användarvänlighet Användarsäkerhet Rengöringsmöjlighet Ljudnivån Bruksanvisning SLUTVITSORD Braun MultiMix M700 Gillette Group Finland Spanien 280 W 905 g 176 cm steglös pausknapp Halpahalli Prisma Meriläinen Tekniset Hakaradio Anttila Musta Pörssi Citymarket Euromarket 3,5,5, Testvinnare 29,90 29,90 30,00 33,00 33,50 38,00 39,90 39,90 LIPS TEF OBH-Nordica PowerMix 200 Philips Cucina HR 1560 Oy Philips Ab Republiken Tjeckien 350 W 102 g 16 cm i steg turboknapp Halpahalli Prisma Cityradio Anttila Meriläinen Euromarket Citymarket Musta Pörssi 3,5,5 3 3,5 Tystast 28,50 29,90 30,00 31,50 32,00 32,90 3,90 39,00 OBH Nordica Finland Kina 200 W 922 g 159 cm i steg turboknapp Prisma Minimani Musta Pörssi 3,5 2,5 2,5 3 3,5 2 3,5 Förmånligast 17 19,90 2,90 29,00 AL x 200 Tefal Prep Line 200 Tefal-Rowenta Finland Frankrike 200 W 960 g 157 cm i steg turboknapp Minimani 27,90 Citymarket 32,90 3,5 2,5 2,5 3 3,5 1 3 Högst ljudnivå

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss!

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! Mysigt adventspyssel bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! 2011 Ritat av Mia Öhrn Bygg Hus & Hems historiska pepparkakshus! Att bygga pepparkakshus är roligt

Läs mer

ByGG HAGA slott som PEPPArKAKsHus!

ByGG HAGA slott som PEPPArKAKsHus! By HAA sott som PEPPArAsHus! Att bygga pepparkakshus är ett roligt pyssel, särskilt om man hjälps åt. Slottet är inte svårt att bygga men delarna är många, så räkna med att det tar lite tid. RITNIN OH

Läs mer

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus Bygg ett -pepparkakshus Baka, baka liten kaka, eller ett pepparkakshus i -modell. Med detta recept och en portion tålamod kommer du att få ett fint och annorlunda pepparkakshus. Lycka till! Vi skickar

Läs mer

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland Med smak av Gotland Med smak av Gotland Tänk dig en glad och stolt mjölnare från Gotland. En mjölnare som älskar det han gör och som kan sitt hantverk sedan länge. Jordbrukarna som levererar spannmål

Läs mer

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg Bygg Älvsbyhus jubileumsmodell Saga som årets pepparkakshus eller annat valfritt Älvsbyhus! Vi gör denna tävling som en avslutning på vårt 70-årsjubileum som vi firat hela 2014. I år bjuder vi in till

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH

MiniMax. receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH MiniMax receptsamling NOURISHING PERSONAL HEALTH GRÖTAR HAVREGRYNSGRÖT (2 PORTIONER) 1 dl havregryn En nypa salt (kan uteslutas) Servera den mängd som du tror att barnet kommer att äta upp och spar resten

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser.

Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Lyxa till din Fairtrade fika med dessa recept på fikabröd, kakor och kaffe- och tedrinkar som alla innehåller Fairtrade-märkta ingredienser. Kakor och fikabröd Saftig banankaka 100 g smör 3 ägg 2 dl Fairtrade-märkt

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

Impress. Starta Impress

Impress. Starta Impress Starta Impress Klicka Nästa Klicka Nästa Klicka Färdisgställ Nu är du inne i Impress. Till höger finns Aktivitetspanelen Till vänster finns Bildpanelen Aktivitetspanelen har flera aktivitetsval. Det är

Läs mer

Har du koll på dagarna?

Har du koll på dagarna? Har du koll på dagarna? Den här veckan hyllar vi kanelbullen och skickar ut en kasse fylld med godsaker för dig som älskar att baka. Och det passar dessutom perfekt eftersom det är Kanelbullens dag torsdagen

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS ENKLA SMÅRÄTTER MED varg SOM BAS PROTEINRIKT OCH GOTT FÖR ÄLDRE Kvarg har blivit mycket populärt under de senaste åren. Med sitt höga innehåll av protein är det en bra produkt för alla med en aktiv livsstil.

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 FRÖSAKULL Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 Välkommen till Frösakull! I Frösakull, Tylösands närmsta granne, ligger Kv Havsporten idylliskt

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Recept till Nutrison Powder

Recept till Nutrison Powder Recept till Nutrison Powder Nutrison Powder Nutrison Powder är ett komplett och balanserat berikningspulver som kan användas för att höja energi- och näringsinnehållet i maten. Denna receptbroschyr kan

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

Prisjämförelse av matkorgar på Åland

Prisjämförelse av matkorgar på Åland Nr 206 12 A10 MEDDELANDE 26.11.2012 Prisjämförelse av matkorgar på Åland Bakgrund Våren 2011 förändrades konkurrensläget märkbart inom dagligvaruhandeln på Åland i och med att S-gruppen öppnade sin första

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

god morgon önskar NU KÖR VI!

god morgon önskar NU KÖR VI! god morgon önskar NU KÖR VI! Nystarta dig själv med våra nyttiga frukostar Krispigt müsliknäcke Lättbakat krispigt knäcke fullproppat med fiber, vitaminer och mineraler! 1 plåt. Tid: 15 min varav 1 tim

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr-

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr- Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät i ett gemensamt bolag Landskrona Energi AB. Detta är Landskronabornas

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Foto: Martin Skredsvik

Foto: Martin Skredsvik RECEPTHANDBOK Framtagen i samarbete med Mariann Andersson, författaren bakom succén Baka med LCHF (Bonnier Fakta). Ni hittar hennes blogg på www.mariannslchf.se Foto: Martin Skredsvik Citronkaka Ca 14

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Bonnier Fakta, Stockholm www.bonnierfakta.se Mariann Andersson, 2012 Foto Martin Skredsvik Assistent och illustrationer Elisabeth Andersson Grafisk

Bonnier Fakta, Stockholm www.bonnierfakta.se Mariann Andersson, 2012 Foto Martin Skredsvik Assistent och illustrationer Elisabeth Andersson Grafisk Bonnier Fakta, Stockholm www.bonnierfakta.se Mariann Andersson, 2012 Foto Martin Skredsvik Assistent och illustrationer Elisabeth Andersson Grafisk form John Losciale Redaktör Cecilia Ljungström Repro

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

MatHems Halloweenkasse!

MatHems Halloweenkasse! Halloweenkassen Med i kassen: Frukt/Grönsaker 1 pumpa Mejeriprodukter 500 g smör 6 ägg MatHems Halloweenkasse! MatHem hjälper er att få ihop halloweenpysslet inför lediga höstlovsdagar. Vi skickar med

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

lilla kexboken 12 olika smaker med recept.

lilla kexboken 12 olika smaker med recept. lilla kexboken 12 olika smaker med recept. Torbjörn Sandvall 2 lilla kexboken Y.T.S.Nutrition 2015 3 4 Intro Jag var matskribent för en facktidning om ölbryggning, i 5 år. Under denna tid tog jag fram

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia

Installationshandbok Bredband från Telia redband Installationshandbok redband från Telia Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker anslutning för

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Recept för bakning till Björnö 2014

Recept för bakning till Björnö 2014 Recept för bakning till Björnö KARINS MJUKA KOLAKAKA 4 st ägg 6 dl socker 4 msk kakao 6 dl mjöl 2 msk bakpulver 100 g smör 3 dl kokande vatten Ugn: 175⁰C 2 st runda kakor Smält margarinet. Vispa ägg och

Läs mer

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544 PRODUKTKORT Datum då produktkortet ifyllts Information om leverantören Företagets namn FO nummer Gatuadress Postanstalt Telefonnummer e post Nätplats Bankuppgifter Kontaktperson Kontaktperson för försäljning/logistik

Läs mer

!!!! Framtiden! Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen! Version!2012041!!

!!!! Framtiden! Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen! Version!2012041!! Framtiden Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen Version2012041 Framtiden2Internet,TelefoniochKabel2TV 2012041 Innehållsförteckning0 Introduktion*...*3 Bakgrund*...*3 Nuvarande*installation*...*3

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Smör. ALLT blir godare med

Smör. ALLT blir godare med Smör Folk har varit lite smör-rädda, men nu är fett hett igen och vår gula vän är tillbaka i köket. Ylva Porsklev berättar varför vi ska älska en av våra bästa smakförstärkare. ALLT blir godare med Av

Läs mer

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept VINTERPASSION vintriga BBQ recept Dela vår PASSION även i vintertid Grillning är vår stora passion och vi tänker, varför inte låta passionen glöda även under vintern? Caj P. s och Sweet Baby Ray s produkter

Läs mer

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén

LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén LAX-kväll med Martin Englund och Hencca Vilén Grankulla, 25.2 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kvällens program... 2 Glasmästarlax... 3 Laxrillette... 4 Lax-surimi färs... 5 Cidersås...

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror!

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror! Gör en god hemlagad potatismos eller köp hem goda korvbröd! Tillbehör är viktigt tex Gurkmix Räksallad Lingonsylt Torkad Lök Smakrik Senap Ketchup mm. 29. 95 9. 95 Styck Njut av en god Varmkorv Ingemar

Läs mer