Nette är nu också bredband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nette är nu också bredband"

Transkript

1 /200 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Nette är nu också bredband På Stundars får du den rätta julstämningen Elvispar i test

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nette är nu också bredband Vasa Elektriska erbjuder snabba Internet-förbindelser. Ledare... 3 Malt från Laihela ut i världen... Nette är nu också bredband På Stundars får du den rätta julstämningen Om du ännu inte har kommit i julstämning besök Stundars hantverkarby i Solf. Nyhet, Online-tjänst betjänar då du vill... 8 Nette på utryckning med eldejouren... 9 På Stundars får du den rätta julstämningen Nette testade elvispar Denna gång jämfördes elvispar från butikerna ivasainettestest. Nette-nyheter Elvispar i test Nette-korsord...18 Nette instruerar...19 Nette är nu också bredband /200 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING På Stundars får du den rätta julstämningen Elvispar i test VASA ELEKTRISKA AB:S KUNDTIDNING Pärmbild: Mikko Lehtimäki Nummer: Utgivare: Postadress: Besöksadress: Telefonväxel: Kundbetjäning: Felanmälningar: Fax: Internet: ISSN: / 200 Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa Kyrkoesplanaden, Vasa, Finland (06) öppen kl (06) (2 h) (06) Huvudredaktör: Hannu Rintala Redaktionskommitté: Redaktion: Olli Arola Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Kyösti Salo Ossi Suortti Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Svensk text: Layout: Tryckning: Kustmedia Ab Reklambyrå Bock s Office Ab Ykkös-Offset Oy, Vasa Följande Nette utkommer i mars 2005.

3 LEDARE På tröskeln till utsläppshandel Foto: Studio Alfa Vid årsskiftet inleds utsläppshandeln. Utsläppshandeln är det medel Europeiska Unionen valt för att minska på koldioxidutsläppen. Systemet togs i bruk trots att endast drygt en tiondel av världens koldioxidutsläpp omfattas av systemet. Efter tio år är två utsläppshandelsperioder till ända och vi vet vilken utvecklingsriktning världens koldioxidutsläpp kommer att få. Vi vet också om systemet för utsläppshandel har lett till ekonomisk välfärd i regioner utanför Europa. Likaledes vet vi om andra världsdelar har anslutit sig till systemet eller om Europa har anslutit sig till något annat system. Det väsentligaste är att vi fortsätter att vidta åtgärder för att minska utsläppen i hela världen. Europeiska gemenskapen har med gott syfte gjort ett val till fromma för miljön. Samtidigt har man avsiktligt valt att motsätta sig billig energi. Jag vill ännu påminna om att man får det man betalar för. Till följd av utsläppshandeln kommer priset på både elektricitet och fjärrvärme att stiga. Hur stor förhöjningen blir beror på marknadspriset på utsläppsrätterna, på andelen avgiftsfria utsläppskvoter, på hur stora investeringarna för minskningen av utsläppen är osv. För Finlands del är det synnerligen förtretligt att vi på grund av vårt kalla klimat behöver speciellt mycket energi. Detta betyder att konkurrensförmågan i Finland står inför stora utmaningar. Miljövärden har fått större betydelse och det återspeglar sig också i myndigheternas arbete. Förutom effekten av utsläppshandeln ökar kostnaderna för energianskaffningen till följd av exempelvis de exceptionellt strama villkoren för miljötillstånd som krävs för avstjälpningsplatsen för aska i Runsor samt tullens tolkningar angående bränsleskatt. Vad betyder utsläppshandeln för Vasa Elektriskas kunder Prisstegringar är sannolikt att vänta redan nästa år, vilket naturligtvis inte gläder kunderna. En dålig nyhet är också att investeringarna på den konkurrensutsatta marknaden med strategin för ett europeiskt exempelområde oundvikligen riktas till regioner utanför vårt område. En god nyhet i vår miljö är att Vasa Elektriskas senaste satsningar på i synnerhet kärnkraft och norsk vattenkraft ser ut att vara goda lösningar. För kundernas del betyder det en klart förmånligare prisnivå än i branschen i genomsnitt, även i framtiden. Vasa Elektriska strävar efter att främja den lokala välfärden och bolagets strategiska målsättning är att även i framtiden erbjuda ett förmånligt energipris och en lokal förankring av bolaget är en konkurrensförmån. God Jul och Gott Nytt År Hannu Linna verställande direktör 3

4 FÖRETAGSGÄST Malt från Invid riksväg tre i Laihela ligger en fabrik där det doftar gott. En söt doft smyger sig även in i kontorsbyggnaden, då säd från de österbottniska jordbrukarna förvandlas till råvara, för bland annat memma och bordsdricka, vid Laihian Mallas Oy. Text: Anne Kytölä Foto: Mikko Lehtimäki Laihela ut i världen Historien om Laihian Mallas börjar för upp emot hundra år sedan, på samma sätt som så många andra saker då, från en idé som skissades upp på baksidan av en cigarettask. Maltmästare Jaakko Peltoniemi på Melins fabrik för bordsdricka i Laihela beklagade sig hösten 1909 över grannen Mikko Kahras långa arbetsresor in till Vasa, och undrade om man inte skulle kunna göra malt av råg också i Laihela, särskilt då säden också kom från Laihela. Han skissade upp ritningarna för en maltfabrik på en cigarettask och skrev även ner receptet på hur malt tillverkas. Kahra nappade på förslaget och Laihian Mallastehdas grundades Till kompanjoner fick Kahra och Peltoniemi disponenten för andelsmejeriet i Laihela, danskfödde Clemens Michelsen, samt arbetaren Juho Talso. Fabriken byggdes enligt Peltoniemis ritningar i Miettylä by. Malttillverkning från en generation till nästa Under de 95 år som verksamheten pågått har företaget haft många generationer av ägare. Nuvarande vd Lasse Koskis far, Tapani Koski, blev fabrikens nye ägare och vd i slutet av 1960-talet. Jaakko Peltoniemis andel i Laihian Mallastehdas övergick under verksamhetens tidiga år till Tapani Koskis farfar Mikko Mäki- Kahra. Under Tapani Koskis ledning växte fabriken och verksamheten breddades. Tillväxten har fortsatt under Lasse Koskis tid. Men tillväxt är inget självändamål för oss, betonar Koski. Det viktigaste är att sträva till en lönsam verksamhet. Laihian Mallas Oy är idag ett mångsidigt företag. Kymppi-Maukkaat Oy i Toijala blev Laihian Mallas dotterbolag efter en affär som gjordes I Toijala

5 tillverkas frysta degar, memma, soppor, såser samt förjästa bullar och butikskedjornas egna märkesprodukter. I Laihela tillverkas malt och maltprodukter till bageri-, bryggeri- och sötsaksindustrin. Mer änhälften av maltproduktionen i Laihela går på export till andra EU-länder. Laihian Mallas och Kymppi-Maukkaat Oy sysselsätter tillsammans ungefär hundra personer och omsättningen är knappt 18 miljoner euro. Lassi Koski har även grundat ett samföretag med sin barndomskamrat Timo Rapila. Samföretaget odlar gurkor i Honkajoki samt gurkor och krukgrönsaker i Tarto, Estland. Maltprocessen gör rågen mer hälsosam Råvaran till malt fås från österbottniska åkrar i Laihela, Kyrölandet, Malax och Korsholm. Det här är Finlands bördigaste område, berömmer Koski. Tillverkningen av malt startar med blötläggning av säden i vatten så att kornen börjar gro. Sedan värmebehandlas och torkas säden. Processen tar 7 till 13 dygn. Förädlingen av råg till malt gör rågen mer hälsosam. Exempelvis B-vitamininnehållet ökar under processens gång. Laihian Mallas Oy satsar mycket på produktutveckling. Företaget deltar i flera utvecklingsprojekt, där rågens hälsoeffekter undersöks. Det har bevisats att råg kan förebygga bland annat cancer som uppstår till följd av hormonella förändringar och cellförändringar, berättar produktutvecklingschef Henrietta Gullman. Finländarna har alltid vetat att råg är hälsosamt. Idag måste man ändå bevisa för folk de hälsosamma effekterna med hjälp av forskning, säger Koski. LAIHIAN MALLAS AB * Grundat 1910 * Dotterbolag Kymppi-Maukkaat Oy i Toijala * Bolagens sammanlagda omsättning utgör ca 18 miljoner euro * Totalt ca 100 arbetstagare * Produkter: malt, maltprodukter, memma, djupfryst deg, soppor, såser Lasse Koski berättar att han arbetat vid Laihian Mallas Oy sedan han började duga som hjälpkarl. 5

6 NETTE-BREDBAND Nette är nu också Text: Anne Kytölä Foto: Teemu Kurko Vasa Elektriska utvidgar sin affärsverksamhet och börjar nu även erbjuda snabba Internetförbindelser. Nette Bredband finns att fås från den 3 januari Intåget på detta nya område är resultatet av flera års strategisk planering. Affärsverksamheten planerades redan i det skede då man funderade på namnet för bolagets nya kundtidning för tre år sedan, berättar verkställande direktör Hannu Linna. Nette-tidningen fick sitt namn i den namntävling som ordnades för personalen, och det första numret av Nette utkom på vårvintern Gunborg Österblads förslag passade utmärkt för ett bolag som distribuerar energi i sitt nät. Nu kompletteras distributionen av elenergi med distribution av information. Nätverket för datatrafiken täcker hela staden Utvidgningen av affärsverksamheten genomförs genom köpet av Vasaföretaget och Internetoperatören Netsafir Ab:s verksamhet. Köpet gjordes i november och affärsverksamheten övertogs av Vasa Elektriska den Tack vare köpet har Vasa Elektriska nu ett eget datanätverk som täcker Vasa stad samt Smedsby. Med hjälp av nätverket kan man erbjuda Internetbredbandsanslutningar, som alltid är öppna och till ett fast pris, både till hushåll och till företag. Datanätverket erbjuder även andra möjligheter. Via nätet kan man exempelvis läsa av elmätare i realtid. Uppskattningsfakturor för elförbrukningen blir överflödiga och man kan övergå till fakturering enligt verklig förbrukning. Vasa Elektriska förbereder sig för framtiden eftersom nätverket ger många olika möjligheter. Det representerar fram- tiden, konstaterar Linna och Sakari Salin, som fungerat som Netsafir Ab:s verk- ställande direktör och som nu övergått i Vasa Elektriskas tjänst. 6 nette 3/2002 /200

7 redband Snabb installation, omfattande service Tack vare eget nätverk sker inkopplingen av nya bredbandsanslutningar smidigt. Vi tror att vi kan konkurrera med andra bredbandsleverantörer gällande snabba installationer, säger Salin. Som snabbast fungerar anslutningen redan två vardagar efter beställningen. Nette-bredband är omfattande: brandmur ingår som standard och framöver kompletteras den även med skräppostoch virusskydd. Vi erbjuder ett pålitligt och lokalt alternativ för att komma in på Internet, fastslår Hannu Linna. Eftersom Vasa Elektriska genom affären också får tillgång till Netsafir Ab:s tekniska support, får Netsafirs nuvarande och Vasa Elektriskas kommande bredbandskunder även i fortsättningen professionellt teknisk support och rådgivning. Kunden får snabbt svar på sina frågor, säger Salin. Tekniskt sett kan bredbandsanslutningar förverkligas på fler olika sätt. Elbolagets verksamhet lämpar sig speciellt bra för det som kallas datael, vilket innebär tillgång till datanätverket via eluttaget. Datael lämpar sig för våningshus och det kommer att ingå i vårt produktutbud våren 2005, säger Linna. Byt modemet till bredband Att surfa på Internet med en modemanslutning går långsamt men ger snabbt en hög telefonräkning. Det lönar sig att byta en långsam modemanslutning till det fem gånger snabbare Nette-bredbandet. Efter att installatören har varit på besök är Nette-bredbandet genast klart att användas eftersom installatören sköter alla nödvändiga programinstallationer och ser till att anslutningen fungerar. Om du tidigare har använt modem kan installatören även avlägsna det om du så önskar. Det är lätt att beställa bredband, ett telefonsamtal räcker. Om du tänker flytta kan du beställa bredband samtidigt som du gör ett elavtal. Beställning av Nette Bredband Tfn För mer information, besök: Till vad behövs Internet? Det är behändigt med en snabb Internetanslutning hemma. Internet är som ett stort uppslagsverk i realtid. Där hittar man svaren på alla möjliga frågor och ofta snabbare än med ett telefonsamtal. Här är några tips för Internet-användning: Betala räkningarna på nätet - du sparar pengar och tid eftersom du kan sköta dina bankärenden hemma. Använda Vasa Elektriskas Onlinetjänster Läsa nyheterna, till exempel på Boka din semesterresa via Internet Hålla kontakt med barnen, barnbarnen och vännerna med e-post Be om råd av nätläkarna på eller Söka information på nätet via exempelvis eller Ett bra länkbibliotek för olika ämnen finns på 7

8 NYTT Text: Anne Kytölä Nyhet Online-tjänst betjänar då Du vill Vasa Elektriska har tagit i bruk en ny Internet-tjänst. Kunderna kan betala sina el- och värmefakturor via Online-tjänsten. Man kan även följa med sin fakturering, meddela mätarställningar, göra flyttningsanmälan och uppdatera andra uppgifter via tjänsten. Tjänsten, som riktar sig till konsumenterna, underlättar kontakten med elbolaget eftersom många ärenden kan skötas via Internet, då det passar bäst för kunden själv. Alla kunders el- och fjärrvärmefakturor sedan år 2002 finns i registret. Det är också tänkt att tjänsten i framtiden skall kompletteras med grafiska tabeller som åskådliggör hur elförbrukningen har varierat under åren. Från tabellerna kan man utläsa hur elförbrukningen kan variera under olika skeden i livet, säger kundbetjäningschef Osmo Lammi. För att använda tjänsten behöver man en Internetanslutning samt en e-postadress. Man registrerar sig som användare på Online-tjänstens huvudsida. Tjänsten är lätt att använda, eftersom man hela tiden får anvisningar via Online. För att registrera sig behöver man sitt kund- och abonnentnummer, som finns på el- eller fjärrvärmefakturan. För att kontrollera uppgifterna om fjärrvärmen används numren från fjärrvärmefakturan och för kontroll av eluppgifterna tas numren från elfakturan. När siffrorna matats in kan man skapa ett eget användarnamn och lösenord, som senare alltid behövs när tjänsten skall användas. Användarnamnet och lösenordet skall bestå av minst sex tecken, som kan vara antingen bokstäver eller siffror. Om du är kund i någon av de större bankerna kan du betala din faktura via Online. Via tjänsten kan du till exempel också meddela månatlig mätarställning för fjärrvärme, som skrivs direkt in i systemet. Du har även möjlighet att ändra adress-, telefonoch andra kontaktuppgifter samt göra flyttningsanmälan. Att ge respons till Vasa Elektriska fungerar också smidigt via sidorna. Det lönar sig även att ge kommentarer angående Online-tjänsten, eftersom den utvecklas utgående från den respons som kunderna ger. Registrera dig som användare delta i utlottningen av en armbandsklocka Nu lönar det sig att registrera sig som användare av Online-tjänsten, eftersom det bland alla som registrerar sig i december lottas ut fem armbandsklockor. Du tar dig till tjänsten via Vasa Elektriskas wwwsidor på adressen 8

9 Nette på fältet med eldejouren Ett elfel uppstår oftast just då vädret är som värst då det regnar eller snöar och är mörkt. En påringning till Vasa Elektriskas felanmälning alarmerar eldejouren. Nette gjorde dejouren sällskap under ett veckoslut i oktober. Eldejouren förbereder sig för veckans dejourering samtidigt som vi andra står i startgroparna för att fira veckoslutet. Dejoureringen börjar på fredag eftermiddag halv fyra och upphör följande fredag på morgonen klockan sju. Kenneth Rönnholm från Sunnanvik är en av Vasa Elektriskas tio dejourer. Han har fungerat som dejour sedan 198. Arbetsmängden kan förutspås ganska bra genom att titta ut genom fönstret, berättar Rönnholm. Hård vind, sträng kyla och nederbörd förebådar att det blir en bråd vecka. Eldejouren måste vara beredd att skynda till hjälp med kort varsel då ett samtal kommer in till felanmälningsnumret. Till denna dejours områden hör Vasa, Korsholm och Vörå. Malax och Korsnäs har egen dejour. När vädret är dåligt kan det ofta komma flera felalarm samtidigt. Då kallar dejouren in en extra dejour. Extra hjälp behövs också ofta då dejouren blivit tvungen att ta båten för att söka ett fel någonstans i Vasa skärgård. Säkringsfel tog en del av elen Veckoslutets första alarm kommer halv sex på fredagen. Arja Rantanens egnahemshus i Vistan, Replot, är delvis mörklagt. Inte heller oljebrännaren fungerar. Byte av husets huvudsäkring löser inte problemet. Kenneth Rönnholm åker ut till Vistan och tar itu med arbetet. Efter mätningar står det klart att felet finns i transformatorn som finns i närheten. Två av transformatorns säkringar har gått sönder och därför kommer ström enbart genom en av de tre huvudsäkringarna i Rantanens hus. Rönnholm byter till nya säkringar i transformatorn och snart fungerar åter både belysning och oljebrännare i Rantanens hus. Text: Anne Kytölä Foto: Hannu Rintala >> 9 nette /2003

10 Kontrollbesök på olycksplats På natten klockan kommer ett samtal från polisen. En trafikolycka har inträffat på Karlebyvägen vid Fågelberget. En bil har kört in i en elstolpe och knäckt den. Rönnholm kör ut till platsen för att kontrollera att det inte finns risk för elstötar. Efter nattens utryckning kan Rönnholm åka hem för att vila. Följande alarm kommer på söndagen klockan fjorton. På Beckbruksgatan där Hanna Hirvonen bor, har hon lagt märke till att en röd lampa lyser på elmätaren. Våningshusets huvudsäkringar finns på vinden ovanför Hirvonens bostad. Rönnholm byter den söndriga säkringen till en ny. Höns utan el i Smedsby På söndagskväll klockan åtta kommer ett oroligt samtal från Smedsby i Korsholm. Hönsen i ett hönshus beläget på Bölevägen svävar i livsfara eftersom hönshusets ventilation slutat fungera på grund av ett elfel. Rönnholm söker felet i fördelningsskåpet invid vägen. Tre av säkringarna i skåpet för strömmen vidare till hönshuset och det intilliggande egnahemshuset. Efter en liten stund står det klart att felet finns i kabeln som går under vägen till egnahemshuset. Det slutar lyckligt för hönsen, Rönnholm lösgör snabbt den skadade kabeln från elnätet och får därmed strömmen att åter gå fram till hönshuset. När hönsen är trygga, alarmerar Rönnholm högspänningsansvarige Christer Holmberg till platsen. En ny, tillfällig kabel måste dras till egnahemshuset. Kennet Rönnholm hämtar en paketbil och en stor kabelrulle från Vasa Elektriskas enhet på Cirkelvägen. Rönnholm och Holmberg drar en temporär kabel från 10

11 fördelningsskåpet genom skogen till huset, och på så vis får även egnahemshuset strömmen tillbaka halvvägs in på natten. Den egentliga kabeln kommer att dras följande vardag. Felet i kabeln lokaliseras med en mätare, så att hela kabeln inte behöver grävas upp, förklarar Rönnholm. Var finns felet? Felanmälningarna tas emot vid Vasa Elektriska kontrollrum, som finns beläget invid Brändö bro. I kontrollrummet övervakas el- och fjärrvärmeproduktionen samt distributionen dygnet runt. När en felanmälning görs, alarmerar kontrollrummets dejour el- eller fjärrvärmedejouren till platsen. Eldejouren får omkring 300 alarm i året. Att alarmera eldejouren kostar inget om felet finns före huvudsäkringen, eftersom Vasa Elektriska ansvarar för reparation av fel fram till huvudsäkringen. Men om du glömt att meddela Vasa Elektriska om din flytt, och beställer dejouren för att koppla på strömmen under ett veckoslut, måste du själv betala arbetet. Det här händer förvånansvärt ofta, berättar Rönnholm. Att byta husets huvudsäkring är också på kundens eget ansvar. Du kan spara tiotals euro, om du själv kan byta säkring. Ta alltså reda på var säkringarna finns och köp hem reservsäkringar i rätt storlek. Felet finns ofta i huvudsäkringen om strömmen är bort i bara en del av huset. Innan du ringer till felanmälningen bör du kontrollera om en säkring har gått. Om märkstiftet som finns i mitten av säkringen har lossnat, betyder det att säkringen har gått. Felanmälan: (06)

12 NETTE BESÖKTE Text: Mikko Ollikainen Bilder: Mikko Lehtimäki På Stundars får du den rätta julstämningen Om du ännu inte känner av den rätta julstämningen så finns det en plats där du säkert får den. På friluftsmuseet Stundars i Solf, Korsholm får du den rätta känslan. Ljusen lyser upp gångarna och husen, julsångerna ljuder i bakgrunden, i bageriet doftar det av nybakade grisar och pepparkakor, i lanthandeln rostas kaffe på gammaldags vis, butiken är full av fina julklappsfynd och julgubben hälsar glatt på besökarna. En varm och trevlig stämning känns i luften. Det är som om den värsta julstressen glömts hemma. Man kommer ihåg de underbara jularna i Astrid Lindgrens barnbok Alla vi barn i Bullerbyn. Sådan här var julen i svenska Österbotten i början av 1900-talet. Julmarknaden som hålls på Stundars i lillajultider lockar folk från hela Österbotten. Vi behöver inte aktivt göra reklam för julmarknaden. Efter 30 år känner folk till den, säger administrativa chefen Gunilla Sand på Stundars. 12

13 Gammaldags jul på Stundars Under de senaste veckorna har Stundars arrangerat program för dagisbarn och förskolebarn. Sammanlagt barn från Korsholm och de närliggande kommunerna, såväl svensk- som finskspråkiga, har bekantat sig med hur gammaldags jul firades. För barnen är besöket på Stundars under Adventstid, som programmet kallas, en stor upplevelse. Barn är väldigt krävande besökare och de är för oss en viktig målgrupp. De besöker oss inte av artighetsskäl utan de vill ha roligt. Att besöka Stundars är för barnen en upplevelse. Josefin Järf bakar pepparkakor. >> 13

14 hus kan bevaras och upprustas, sägerbåsk. ByggnadernapåStundars är fulla av gamla föremål, som användes flitigt tidigare. För tillfället går viigenom alla våra gamla föremål och bygger en databas utgåendefrån katalogiseringen,säger Båsk. Konstnärer runtom i världen hämtar sina arbeten till Ateljé Stundars. Vi lär oss mycket av barnen och därmed utvecklas också vår verksamhet. Barnen är framtidens museibesökare, därför är de viktiga för oss, säger Sand. Många har hört talas om Stundars men en stor del av dem vet inte vad man gör där. Stundars är ett varumärke. Nästan alla har hört talas om oss men eftersom vi har så mångsidig verksamhet så vet de inte exakt vad vi gör, säger verksamhetsledare Peter Båsk. Ett av Finlands största friluftsmuseer Kort sagt är Stundars en hantverkarby, ett friluftsmuseum och ett kulturcentrum. Allt i ett. Stundars är ett av de största friluftsmuseerna i Finland. Hantverkarbyn är ändå grunden för Stundars, säger Båsk. Stundars sträcker sig över ett 3 hektar stort område. För tillfället finns 61 byggnader på området. Vi försöker årligen utveckla vår verksamhet samt bygga nytt. Vi har också en grönområdesplan som vi följer. Följande byggprojekt är en invatoalett, säger Sand och Båsk. Byggnaderna på Stundars är gamla och härstammar från olika håll i svenska Österbotten. På området finns bland annat bodar, backstugor, bondgårdar, fähus, lanthandel, byskola, smedja, krukmakeri och ett gjuteri. Vi jobbar också med information om byggnadsvård på Stundars. I ett av våra hus, "Rofhöks", ger vi tips om hur gamla Verksamhet och evenemang året om Stundars har verksamhet året om. Verksamheten koncentreras till sommarmånaderna då turister från hela Finland, ja från hela världen, besöker Stundars. På ett år besöker personer Stundars. Idag är två tredjedelar av besökarna finskspråkiga. I början av 1990-talet satte vi upp tvåspråkiga barnteaterföreställningar. Det var då som de finskspråkiga hittade oss. Före det var största delen av våra besökare svenskspråkiga. Men redan på 1970-talet valdes vi till ett av Finlands sju turistunder, säger Båsk. Stundars har en årlig budget på en halv miljon euro. Det är ganska mycket med tanke på att det är fråga om en förening. Stöd- och projektpengar täcker 0 procent av utgifterna. Resten skrapar föreningen ihop själv. Men hur fick Stundars sin början? Redan år 1939 fördes den första boden till Stundars-området. Samtidigt bildade grundaren och pappan till Stundars, folkskolläraren Gunnar Rosenholm, Solf Museiförening. År 1973 bildades Stundars r.f. som administrerat verksamheten sedan dess. Föreningen har haft en verksamhetsledare sedan Båsk har fungerat som Stundars verksamhetsledare sedan år 198. För tillfället jobbar sex personer på Stundars. Sommartid fördubblas mängden arbetare. En stor del av jobbet utförs ändå som talkojobb. Talkojobbarna är en viktig del av verksamheten. Varje år görs ungefär 3000 talkotimmar på Stundars. Stundars är också ett känt kulturcentrum. Ända från mitten av 80-talet har en bildkonstskola för barn hållits där. På området finns också ett tryckerimuseum, en Ann-Marie Törnqvist på julmarknaden i Stundars. keramikverkstad, en grafisk verkstad samt ett fotolaboratorium. Konstutställningar, möten och fester Också hos konstnärer är Stundars känt. Ateljé Stundars är en världskänd ateljé. Många konstnärer från jordens olika hörn vill komma hit till vår ateljé. Just nu är en konstnär från Lettland här. På våren kommer konstnärer från Japan och England hit. Senast tävlade 28 konstnärer omdetvåateljéplatserna,berättarbåskstolt. Svedjebränning på julmarknaden. Ateljé Stundars är en del av Artist in Residence-programmet, som administreras av KulturÖsterbotten. Konstnärernas alster visas runt om i Vasatrakten, till exempel på stadsbiblioteket i Vasa. Närheten till Vasa gör också att många, bland annat företag, håller sina konferenser på Stundars. Som julfestställe är Stundars också populärt. Många tycker om vår miljö, eftersom den skiljer sig mycket från andra omgivningar. Besökarna tycker att det är så romantiskt och nostalgiskt här, säger Gunilla Sand. 1

15 NETTE NYHETER Vasa Elektriskas julgran fanns på Gustavsrovägen Vasa Elektriska har för femte året i rad rest en egen julgran på torget. I Nette, som utkom i september, efterlystes en ståtlig och hög, över 16 meter lång gran, som skulle passa som Vasa Elektriskas julgran på Vasa torg. Nette tackar läsarna för deras aktivitet. Det kom in över tio erbjudanden från distributionsområdet. Den utvalda granen visade sig växa på en egnahemsgård invid Gustavsrovägen i Vasa. Granen transporterades till torget inför julöppningen i Vasa, som hölls söndagen den 21 november. I granen finns över 900 lampor, som kommer att lysa fram till Tjugondag Knut. Nätentreprenadenheten bygger vägbelysning i regionen Elektriskas gröt gick åt på julöppningen Vasa Elektriska bjöd på julgröt vid den egna julgranen vid julöppningen något som redan hunnit bli en tradition. Den varma gröten hade god åtgång. Kön var tiotals meter lång under hela den timme då gröten serverades. Över 200 liter gröt hade kokats i fältköket, och det räckte till drygt 1000 portioner. Spjutkastare Mikaela Ingberg och damerna från Vasa Elektriskas kundbetjäning stod för serveringen. Grötätarna fick samtidigt njuta av julsånger framförda av damkören QuinnTons. Nätentreprenadenheten byggde under sommaren vägbelysning i Alajärvi, Alavuus, Laihela och Teuva för Vägverkets räkning. Entreprenaden omfattade totalt 156 nya belysningspunkter och en sträcka om nästan åtta kilometer fick belysning. Enligt enhetens direktör Kyösti Salo ville man med hjälp av projektet klargöra enhetens konkurrenskraft vid entreprenader som utförs utanför det egna distributionsområdet. Erfarenheterna är mycket uppmuntrande. Trots de långa avstånden förflöt arbetet enligt förväntningarna. Samtidigt utvecklades nya arbetssätt och man fick värdefulla erfarenheter för kommande offertrundor. Det nu färdigställda vägbelysningsprojektet blir inte det sista och Vasa Elektriska har ju över hundra års erfarenhet av att bygga gatubelysning. Stadens första gatulampor tändes redan Vasa Elektriska har byggt gatubelysning sedan

16 TEST >> Elvispar i test Elvispen är behändig även i ett kök där man sällan kockar och bakar. Förr eller senare kommer det ett tillfälle då vispad grädde behövs. Då är det bra att ha en elvisp att plocka fram. Text: Anne Kytölä Foto: Mikko Lehtimäki Produktbilder: Tillverkarnas och importörernas egna bilder Källa: Kuluttaja-tidningen 1/200 Nette jämförde elvispar, som finns allmänt att köpas i affärerna i Vasa, och som fanns med i Työtehoseuras test av elvispar. I den test som publicerades i Kuluttajatidningen 1/200 testades allt som allt nio vispars användaregenskaper och kapacitet. Braun Multimix M700 blev en knapp vinnare i testet. Den vann över sina konkurrenter huvudsakligen tack vare användarvänligheten. Brauns elvisp fick högst poäng beträffande just sina användaregenskaper. Den var säkrast och den var lätt att använda. Den enhetliga och stilrena ytan gör också vispen lättatt rengöra med en fuktig trasa. Vispen hade också den längsta anslutningssladden. Jämställda beträffande effektiviteten Visparnas effektivitet mättes dels genom att två deciliter grädde vispades till skum och dels genom att tillreda en liten jästdeg. Även om visparnas effekt var olika, skilde sig deras kapacitet inte nämnvärt från varandra. Användarvänligheten avgjorde därför vilken som valdes till den bästa. Alla vispar klarade sig bra angående vispgrädden. Grädden vispades till skum i en tillbringare som rymde en liter. Först vispade man fem sekunder på lägsta hastighet. För den återstående tiden ökades hastigheten till den maximala, men turbofunktionen, som fanns på några av visparna, användes inte. Vispgrädden ansågs vara klar när skummet var fast och tillbringaren kunde vändas upp och ner. Den visp från Philips som fanns med i testet vispade grädden till skum långsammast - det tog över en minut. Å andra sidan gjorde Philips bättre ifrån sig än tre av de andra när det gällde jästdegen. Degen började lossna från degkrokarna och händerna redan efter två och en halv minut. Philips var försedd med bladvispar, i motsats från de andra, som hade trådvispar. Tefal bullrigast, Philips tystast Många hushållsmaskiner är speciellt högljudda. Det gäller också vispar. Philips förde minst ljud och Tefal mest. Oljudet varierar med funktionerna. Vid bedömningen av visparnas säkerhet fästes uppmärk- 16

17 epparkakor samhet vid visparnas och krokarnas fastsättnings- och losstagningsfunktion. Det bedömdes som riskfyllt om det var möjligt att lösgöra visparna medan vispen var igång. Det kan man inte göra på Braun och Philips. Elvisparnas bruksanvisningar upplevdes överlag som ganska oklara. När bruksanvisningarna görs för många olika modeller, är det svårt att hitta uppgifter om rätt model 2 ägg 2 dl socker 200 g smör 0,5 dl sirap 0,5 msk kanel 0,5 tsk nejlika 2 tsk kardemumma 2 dl potatismjöl 1,5 tsk matsoda Ca 5 dl vetemjöl -N OBH BRA ORD Vispa ägg och socker. Blanda smör, sirap och kryddor. Blanda resterande, torra ingredienser. Tillsätt först kryddblandningen i äggskummet och sedan de torra ingredienserna. Låt degen vila svalt så att smakerna gifter sig, gärna till följande dag. Kavla ut degen på mjölat bord och ta ut pepparkakor med pepparkaksformar. Grädda dem i 175 grader i ca tio minuter. Du kan dekorera de avsvalnade pepparkakorna med florsockerkristyr. ICA UN Bedömning utmärkt bra PHI tillfredsställande försvarlig svag Marknadsförare/importör Tillverkningsland Effekt Vikt Anslutningssladdens längd Hastighetsreglering Pris Prisuppgifter i november TESTRESULTAT Kapacitet Tillredning av vispgrädde Tillredning av jästdeg Användaregenskaper Användarvänlighet Användarsäkerhet Rengöringsmöjlighet Ljudnivån Bruksanvisning SLUTVITSORD Braun MultiMix M700 Gillette Group Finland Spanien 280 W 905 g 176 cm steglös pausknapp Halpahalli Prisma Meriläinen Tekniset Hakaradio Anttila Musta Pörssi Citymarket Euromarket 3,5,5, Testvinnare 29,90 29,90 30,00 33,00 33,50 38,00 39,90 39,90 LIPS TEF OBH-Nordica PowerMix 200 Philips Cucina HR 1560 Oy Philips Ab Republiken Tjeckien 350 W 102 g 16 cm i steg turboknapp Halpahalli Prisma Cityradio Anttila Meriläinen Euromarket Citymarket Musta Pörssi 3,5,5 3 3,5 Tystast 28,50 29,90 30,00 31,50 32,00 32,90 3,90 39,00 OBH Nordica Finland Kina 200 W 922 g 159 cm i steg turboknapp Prisma Minimani Musta Pörssi 3,5 2,5 2,5 3 3,5 2 3,5 Förmånligast 17 19,90 2,90 29,00 AL x 200 Tefal Prep Line 200 Tefal-Rowenta Finland Frankrike 200 W 960 g 157 cm i steg turboknapp Minimani 27,90 Citymarket 32,90 3,5 2,5 2,5 3 3,5 1 3 Högst ljudnivå

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test 1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Små men viktiga Små och medelstora företag har stor betydelse

Läs mer

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kontaktuppgifter för koncernen Vasa Elektriska Vasa Elektriska

Läs mer

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3 07 El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kom ihåg att göra elavtal

Läs mer

nette Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012

nette Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012 nette Vasa VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2012 Elektriska 120 år Yrke: linjemontör Mixrar i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi Kundernas

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

nette Snöslungor i test Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013

nette Snöslungor i test Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2013 Användningen av kol på Vasklot i Vasa minskar Världens största memmafabrik finns i Toijala Snöslungor i test INNEHÅLL 4 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundernas frågor

Läs mer

Hur är det på Finlands bästa bageri?

Hur är det på Finlands bästa bageri? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2014 På kundbesök: Hur är det på Finlands bästa bageri? Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier Kaffebryggare för en kopp i test nette KONCERNEN VASA

Läs mer

nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008

nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Frågor och svar om mätarbytet Vilka fördelar får jag som kund

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010 Nette testar ljusterapilampor Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst Telefon: 06 324 5750 E-post: asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1 07 Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återbäringen direkt

Läs mer

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test INNEHÅLL KUNDTJÄNSTEN informerar kundtjänst öppen kl. 8.00-16.00 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl. 8.00 16.00 06 324

Läs mer

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid.

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid. nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2012 Rabatten på elenergi upphör och mervärdesskatten stiger. sid.18 Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar 3 4

Läs mer

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Så här går du över till e-faktura Om du vill få din

Läs mer

nette Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2 07 Ut på vedbacken! Hur använder du energi? Ända till Kaamanen K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING El till din tomt För att vara säker på att få

Läs mer

Aava Kertun Kotitila. På kundbesök: Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test. Nya priser på elöverföring s.

Aava Kertun Kotitila. På kundbesök: Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test. Nya priser på elöverföring s. VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2014 Energiuppföljning del 2: Frontmannahuset Elektriska rökugnar i test På kundbesök: Aava Kertun Kotitila Nya priser på elöverföring s. 18 nette KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS

Läs mer

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 nette Åbo VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2014 Ett träd som lutar över en elledning är alltid en säkerhetrisk 12 Företagsbyn fostrar aktiva medborgare 4 Motion förbättrar arbetshälsan

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2014 Från konsument till elproducent 4 Dokumenterare arbetar flitigt i bakgrunden 8 Byggande med gott samarbete 12 I detta nummer: Elektricitetsverk

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3/2013 Huvudet kallt högt uppe i luften 4 Rätta inställningar hos familjen Sorvisto 10 Den smarte slipper överraskande energifakturor 12 I detta

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2013 Trafikljusinformationen är alltid till hands 4 Elcykeln gör det lättare att orka med arbetet 7 Ett tiotal unga sommarjobbar igen 8 I detta

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2010 Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt Vinden ger arbete Nette testar dammsugare Innehåller avtalsvillkor K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst

Läs mer

Biokraftverket så gott som färdigt

Biokraftverket så gott som färdigt BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNDTIDNING 1 2013 Min Energi -tjänst Livsuppgift: Att rädda Östersjön Mätarbytet inne på slutrakan Skogsstigarna väntar Biokraftverket så gott som färdigt Kaféer i Borgå Tips inför

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer