Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års- och hållbarhetsredovisning 2012"

Transkript

1 Års- och hållbarhetsredovisning 2012

2 TERACOM GROUP VISION We deliver the best viewing and listening experience characterized by personality, portability, simplicity and reliability. AFFÄRSIDÉ Teracom Group offers TV and radio via terrestrial networks along with Supporting Business services. Teracom Group är en av Nordens ledande radio och tv-operatörer med verksamhet inom betal-tv, tv- och radioutsändningar, förbindelsetjänster samt inplaceringar och service. Koncernen har betal-tv-verksamhet i Sverige, Danmark och Finland samt äger och driver de digitala marknäten i Sverige och Danmark. Teracom Group har över 700 med arbetare och består av marknadsbolagen Teracom Sweden, Boxer Sweden, Teracom Den mark, Boxer Denmark och PlusTV i Finland. Totalt levererar Teracom Group tv-tjänster till uppskattningsvis 3 miljoner hushåll, varav 1,2 miljoner är betal-tv-kunder. Intäkterna uppgick till över 4 miljarder kronor. Ägare är svenska staten. 351 Rörelseresultat 2012 (MSEK) KONCERNMÅL Omsättning: 5 % årlig tillväxt EBIT-marginal: 2 procentenheters årlig förbättring Kund: Branschens mest nöjda kunder Medarbetare: Överträffa benchmark för ledarskap och medarbetare Miljö: Minskad miljöpåverkan med i genomsnitt 3 % per år NYCKELTAL Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Resultat före skatt Avkastning på eget kapital, % Soliditet, % Utdelning till ägare 125* Medelantalet anställda * Styrelsens förslag till utdelning

3 Danmark Läs mer om verksamheten på sid 20 Sverige Läs mer om verksamheten på sid 14 Finland Läs mer om verksamheten på sid 24 innehåll 2-3 Tillväxt och förnyelse 4-5 väsentliga händelser Teracom groups strategiska inriktning Sverige Danmark Finland 30 Teracom Groups hållbarhets arbete Miljöpåverkan Medarbetare mediemångfald förutsätter långsiktighet redovisning enligt gri:s riktlinjer GRI G3-index Koncernledning 44 Styrelse finansiell Information 96 Definitioner Teracom Groups verksamhet skapar möjligheter för programbolag att nå sin publik och för tittare och lyssnare att få tillgång till sina program. Koncernen bidrar till ett mångfacetterat medielandskap genom att distribuera ett stort antal olika kanaler från flera av varandra oberoende programbolag. Produktion: Teracom Group och Åkesson & Curry AB Tryck: Göteborgstryckeriet Fotoförteckning: Alex & Martin omslag, sid 3, 15, 21, 25(bild på Putous i tv-skärm av Jari Nummelin), 42-43, 44, Lotta Darlin sid 4, Mats Lundqvist sid 5, 35, 37, 45, 46, 94, istockphoto sid 5, 39, Erika Adamsson sid 11, Ola Jacobsen sid 12, 13, Helena Wahlman/Folio sid 18, Gitte Falkenberg, StudioOne, sid 22, Mikko Stig/Scanpix sid 26, Stefan Berg sid 28, 29, 31, 95, Dawid sid 44 (exkl Anna-Stina Strömbäck foto av Alex & Martin) Illustrationer: Martin Gradén Omslagsmodeller: Emma Lénberg, försäljningsdirektör Boxer Sverige och Magnus Sundberg, serviceingenjör Teracom Sverige 1

4 Tillväxt och förnyelse Teracom Group står starkt i en mycket föränderlig bransch. Vi har nästan 1,2 miljoner betal-tv-kunder på våra tre marknader. Detta tillsammans med fri-tv-tittandet hemma, i fritidshus och båtar, serverar vi tv till uppskattningsvis närmare tre miljoner hushåll via våra två egna nät i Sverige och Danmark. Dessutom når våra radiosändningar alla radiolyssnare i Sverige och Danmark. Detta är en stabil grund att stå på när vi utvecklar nya tjänster för att stärka en långsiktigt hållbar affär var året då utbudet av film över det öppna internet slog igenom. I alla nordiska länder har en uppsjö av företag etablerat sig med Netflix och HBO Nordic i spetsen. De närmaste åren kommer att bli intressanta med ett allt större utbud av rörlig bild över en mängd olika plattformar. Vår koncern befinner sig mitt i denna utveckling. Tv-kanalerna har sina styrkor med tablåer och uttänkta redaktörskap som erbjuder ett sammanhang som on demand i regel saknar. De har starka nationella varumärken, resurser och en bred förankring hos tittarna på sina respektive marknader. Styrkan med att beställa film och program när man vill, on demand, är att du som tittare själv bestämmer exakt vad du vill titta på och när du vill göra det. Jag tror kombinationen gör vår bransch mycket starkare än om vi bara hade det ena. För oss som en etablerad tv-operatör med egna sändarnät innebär detta nya utmaningar och möjligheter. Vi kompletterar med on demandtjänster i våra tv-boxar. Framöver måste vi ännu bättre utnyttja den främsta styrkan i våra egna tv- och radionät nämligen att vi kan nå ett oändligt antal samtidiga tittare inom våra näts täckningsområden, med hd-kvalitet. Det ökande videoutbudet över det öppna internet äter snabbt upp bandbreddskapaciteten. Att öka kapaciteten kommer att kosta för innehållsleverantörer och kunder. Detta innebär en direkt fördel för oss eftersom våra nät helt saknar begränsningar när det gäller antalet samtidiga användare. Det tillkommer heller inga nya investeringar och kostnader för fler och fler samtidiga tittare. Tvärtom kan man säga att våra plattformar blir effektivare ju fler som utnyttjar dem. Våra broadcastnät blir starkare när den stora bredbandsträngseln accelererar. Vi har haft en formidabel utveckling i Danmark från Våra plattformar blir effektivare desto fler som ut nyttjar dem.« kunder vid årets början till under hösten och vi är nu etablerade som en av Danmarks större tv-operatörer. Tillväxten har medfört att vi kunnat teckna ett avtal med Viasat och vi kan därmed erbjuda kanalerna TV3 och TV3 Puls i vårt programutbud. Att ha många kunder är grundläggande för att få tillgång till rätt innehåll. Nu har vi alla stora danska kanaler och goda möjligheter att sälja större paket till de av våra kunder som ursprungligen köpte endast ett fåtal kanaler. Finland är en fortsatt utmaning. PlusTV är den största betal-tv-operatören, på en marknad som inte har haft tillväxt de senaste åren. Vi arbetar hårt med att stärka erbjudande t, men de stora programbolagen och operatörerna måste gemensamt hitta en lösning där betal-tv tar en större plats i medielandskapet, precis på samma sätt som i de övriga nordiska länderna. På vår mest mogna marknad, Sverige, har vi under en följd av år tappat kunder. Under året har vi därför arbetat igenom Boxers position på marknaden för betal-tv. Vi kan konstatera att tv-tjänsten håller hög klass. Samtidigt kompletterar vår Video On Demand-box vårt linjära utbud med on demand-tjänste r som en del i koncernens kontinuerliga utveckling av olika tjänster och produkter. Vi, tillsammans med de andra betal-tvbolagen, har dock inte det förtroende hos kunderna som vi borde ha. Vi har därför inlett en omfattande genomgång av vår verksamhet i alla länder för att på punkt efter punkt förbättra oss och bli det företag som erbjuder den absolut bästa samlade kund upplevelsen. Den danska tillväxten gjorde att koncernen vid årets slut hade nästan 1,2 miljoner betal-tv-kunder. Med det är vi den näst största betal-tv-operatören i Norden och näst störst i Europa när det gäller betal-tv i digitala marknät. Dessutom tittar ett mycket stort antal hushåll på fri-tv via våra nät. I ett 2

5 Åsa Sundberg tillträdde som ny vd för Teracom Group 1 december globalt perspektiv är vår affärsmodell unik. Ingenstans utanför Skandinavien finns exempel på marknätsoperatörer som kombinerar nät med betal-tv och framgångsrikt konkurrerar med betal-tv på andra plattformar. Teracom Group har sedan 2008 rapporterat enligt de globala riktlinjerna för hållbarhetsredovisning utgiven av Global reporting Initiative (GRI). Det vi gör nu är att vi på allvar an lägger ett hållbarhetsperspektiv på hela vår verksamhet. Tv och radio handlar ytterst om yttrande- och informations frihet, om programbolagens möjligheter att nå en publik och om medborgarnas möjligheter att ta del av många olika budskap. Tätt kopplat till detta finns också frågan om mediemångfald och ett spritt ägande av medierna, en fråga som berör demokratins kärna. Vår uppgift är att möjliggöra detta genom att skapa ett fungerande kommersiellt ekosystem i våra nät. Vi erbjuder kostnadseffektiv utsändning för fri-tv och radio, samtidigt som vi erbjuder upp till fyrtiofem tv-kanaler i våra betaltv-erbjudanden. Betal-tv står för 70 procent av koncernens intäkter, och den största delen av dessa intäkter går tillbaka till tv-kanalerna och möjliggör därmed finansieringen av allt intressantare program. Förutsättningen för det breda utbud vi har är att vi affärsmässigt integrerat nät och betal-tv. Denna affärsmodell tror vi starkt på. I vår roll som operatör vill vi sträva efter ett hållbart företagande och de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna styr långsiktigt vår affärsverksamhet. Bilderna i årsredovisningen lyfter fram våra starkaste sidor. Det är våra nät, vår infrastruktur och alla de medarbetare som varje dag ser till att våra kunder har ljud, bild och datauppkoppling. Och det är våra säljare som möter våra kunder i butiker, i telefon och knackar dörr. Det är våra hjältar, det är de som fysiskt bär vår affärsidé från sändarstation ända till kundupplevelsen i kundernas hem. Åsa Sundberg VD och koncernchef Teracom Group 3

6 väsentliga händelser 2012 M FJÄRRKONTROLLEN! U SE PÅ TV I FLERA RUM Med Boxer Hela Huset kan alla i familjen se på precis det de vill, i vilket rum de vill. Hos Boxer får du helt enkelt mer TV-underhållning för pengarna. tv TV I ALLA RUM! Fotboll i vardagsrummet, nyheter i sovrummet, tecknat i barnkammaren och dokusåpa i tonårsrummet. Med Boxer Hela Huset kan ni sitta i varsitt rum och njuta av era favoritkanaler på fyra olika TV-apparater, dvs ett baskort + upp till tre extrakort. Baskortet bestämmer vad det Extrakort 1 blir för utbud i resten av huset. Har du Boxer Mix som baskort, blir det Boxer Mix på de andra också. Boxer Hela Huset fungerar med baskorten Boxer Flex8, Boxer Mix och Boxer Max. Det enda som behövs är en vanlig TV-antenn. Extrakort 2 BOXER HELA HUSET 120ª/MÅN radio En majoritet av de danska politiska partierna kom överens om att radions digitalisering ska påskyndas med målet att släcka FM-nätet SBS fick monopol på rikstäckande reklamradio i Danmark genom köpet av det danska radiobolaget New Radio, som driver radiostationerna Radio 100, Radio Soft och Radio Klassisk. Baskort Extrakort 3 Public Service-kommittén i Sverige föreslog att radion ska digitaliseras. Sveriges Radio föreslås inleda digitala sändningar med 95 procents befolknings täckning vid tillståndsperiodens slut. 98 % *Boxer Hela Huset ger dig som är Boxerkund tre extrakort för endast 120 kr/mån inkl. kortavgift. Extrakorten innehåller samma kanaler som ditt baskort, vilket gör att du kan se dina favoritkanaler på hela fyra TV-apparater. Boxer Hela Huset Under kan köpas året till baskorten slutfördes utbyggnaden av med frihet för kunderna att välja Boxer Flex8, Boxer Boxer Mix och i Boxer Sverige Max. För lanserade det tredje kortet»flex8«i Boxer Hela Huset tillkommer aktiveringsavgift om 295 kr. 7 hdtv i Sverige till 98 kanaler och en»hela Huset-lösning«procents täckning. som innebär tre extra kort på baskortet. Sju kommersiella radiobolag ansökte om sammanlagt 26 (22 för rikstäckande sändningar och fyra för regionala) tillstånd för att sända digital kommersiell ljudradio i Sverige. Alla de stora program bolagen i Sverige sände regionalt innehåll via marknätet. Fyra nya kanaler lanserades i marknätet i Sverige; TV4 NEWS, BBC Entertainment, C More Fotboll/Hockey/ Kids samt Travel Channel. I Danmark konverterade TV2, Danmarks populäraste tv-kanal, från fri-tv till betal-tv den 11 januari Hdtv lanserades i det danska marknätet i början av april. Den Danska Radio- och TVnämnde n meddelade att Boxer inte längre behöver lansera tjänster med mobil-tv-standarden DVB-H i det sjätte sändarnätet den 4 juli. I Danmark kom de politiska partierna överrens om att det sjunde sändarnätet ska användas för kommersiel l tv. Teracom och SBS Radio tecknade ett avtal om utsändning av den privata lokalradiostationen i Sverige. Avtalet sträcker sig tills årsskiftet 2018/2019. Teracom byggde en ny mast för radio- och tv-sändningar i Karlskrona. 4

7 hållbarhet Teracom Group Steffen Weber utsågs till vd för Teracom Denmark den 1 april. Steffen har varit tillförordnad vd sedan november Den 1 juli övergick Teracoms nätbolag i Sverige och Danmark till att sända tv och radio med 100 procent för nyelsebar energi, då ett avtal för el märkt»bra Miljöval«, enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier tecknades. Den totala miljöpåverkan har minskat med nära 40 procent 2012 jämfört med En första livscykelsanalys genomfördes under hösten av en set top box för högupplöst tv, fortsatta studier kommer att göras och leda till aktiviteter för att minska negativ påverkan. alla Nya stora upphandlingar av bilar, el och utrustning för tv-utsändning hade miljö och hållbarhet som ett viktigt urvalskriterium. Beslut har tagits att klimatkompensera för tjänsteresor under Hållbarhet infördes i strategiarbetet under 2012 och är därmed integrerat i den ordinarie verksamhetsstyrningen En samlad uppförandekod för hela koncernen har tagits fram, en kod som bygger på koncernens etikpolicy, vilken i sin tur bygger på FN:s tio principer inom Global Compact. Intressentdialoger med kunder kring ämnet hållbarhet påbörjades i Sverige. En kundundersökning genomfördes i maj med Boxers kundpanel och dialoger fördes under hösten med både Sveriges Television och Sveriges Radio. Medarbetarundersökningen för 2012 visade på bra resultat med högre utfall jämfört med externa jämförelseindex. Ett internt Mentorprogram för juniora chefer avslutades i december. Resultatet var framgångsrikt och ett nytt mentorprogram planeras till hösten. Teracom Group blev ägare till 100 procent av PlusTV i Finland i augusti. Åsa Sundberg, tidigare vd för mobiloperatören Net1 samt styrelseordförande i Teracom Group, utsågs den 15 oktober till ny vd och koncernchef för Teracom Group. Åsa tillträdde den 1 december och ersatte därmed Crister Fritzson som lämnade vd-skapet den 15 oktober. Johan Hallberg (finansdepartementet) utsågs till styrelseordförande, vid extra bolagsstämma den 15 november, fram till ordinarie stämma i april

8 Teracom Groups strategisk a inriktning Framväxten av Teracom Group 1992 Teracom AB bildas ur det svenska Televerket Boxer TV-Access AB bildas med Teracom AB som 70-procentig ägare köps resterande 30 procent Boxer TV A/S bildas och får operatörs tillstånd i det kommande danska digital-tv nätet Teracom AB köper majoriteten i betal-tv-operatören Digi TV Plus Oy (PlusTV) Teracom AB köper BSD, det danska marknätsbolaget, som namn ändras till Teracom A/S Teracom Group AB bildas som koncernbolag Teracom Group AB bli helägare av Digi TV Plus Oy (PlusTV). Alla broadcast-plattformar för tv är sedan länge digitala, även om kabeldistribution i huvudsak fortfarande är analog. IPTV via tele- och fibernät har etablerat sig som en plattform att räkna med. Telekombolag som TeliaSonera och TDC är finansiellt starka och erbjuder tv som en tjänst för att kunna sälja bredbandsuppkoppling, vilket har skapat en stark prispress på marknaden. Tv-liknande tjänster, inte minst film men också strömmande live-video, finns också i ökande mängd att få tag i över det öppna internet. Det blir allt enklare att integrera datoroch tv-utrustning, två tekniska plattformar som tidigare levt separat när det gäller bild- och kopplings standarder. Nu kommer nya tv-produkter färdigintegrerade med hemmets existeran de internet utrustning. Allt detta innebär en hårdare konkurrens om kunderna och ett stort behov av att utveckla koncernens naturliga styrkor. Fokusering för att växa och skapa konkurrenskraft Teracom Groups inriktning sedan flera år tillbaka är fem strategiska fokusområden där störst fokus ligger på att stärka konkurrenskraften i kunderbjudandet inom produkt områdena TV, Radio och Supporting business (inplaceringar, service och förbindelsetjänster). Våra fem strategiska fokusområden: 1. Stärk konkurrenskraften i vårt kunderbjudande. 2. Bygg en stark position i Norden som integrerad tv-operatör. 3. Arbeta på ett kostnadseffektivt och smart sätt. 4. Stärk vårt ledarskap och en prestationsbaserad kultur. 5. Minska vår miljömässiga påverkan. En viktig förutsättning för att växa och bli konkurrenskraftig är att Teracom Group har en stor nordisk kundbas. 1. Stärk konkurrenskraften i vårt kunderbjudande Grunden till att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den nordiska marknaden byggs genom att utveckla de attribut koncernen traditionellt varit starka på samt det tvtittarna lyfter fram som speciellt viktigt: Pris, Enkelhet, Flexibilitet, Timeshift, Multiroom, Placeshift och Multiscreen. Teracom Group kommer att fortsätta utveckla kunderbjudanden och de fördelar som marknäten för tv och radio har. Kunderbjudanden som ska vara användarvänliga och enkla att hitta, välja, köpa, installera och använda. Teracom Group ska dessutom erbjuda tillgång till de största tv-kanalerna tillsammans med ett attraktivt utbud av premium- och nischkanaler samt komplettera med annat tv-innehåll som VOD (beställa film) och play-tjänster distribuerade över internet. En koncerngemensam produktutveckling För att skapa fokus kring konkurrensattributen och ge bra förutsättningar för framtagning av nya och förbättrade produkter är koncernens produktutvecklings resurser samlade under en gemensam avdelning. Som nordisk betal-tv-operatör måste koncernen kontinuerligt jobba på att leverera bättre produkter och stödsystem, dra nytta av synergier i produktutvecklingen och interna processer. Med en gemensam produktutvecklingsstrategi och fokuserat arbete kan tiden kortas för att ta fram och lansera produkter med bättre kvalitet, produkter som är enklare att använda 6

9 multiscreen multiroom Timeshift placeshift enkelhet pris flexibilitet Våra strategiska konkurrensattribut inom tv Pris: Uppfattas som prisledare med konkurrens kraftigt pris. Koncernen behåller hög standard i fråga om kvalitet och kundservice. Enkelhet Produkterna och hela kundupplevelsen är användarvänliga i alla avseenden. Det är enkelt att förstå, hitta, välja, köpa, installera och använda. Flexibilitet Frihet att välja tvinnehåll med en flexibel paketering. Timeshift Titta på tablålagda tv-program när man vill (catch-up) t.ex. genom inspelning till hårddisk (PVR) eller»play-tjänster«. Multiroom Titta på tv-program på valfri tv-apparat i det egna hemmet. Placeshift Titta på tv-program på valfri tv-apparat utanför det egna hemmet t.ex. genom att nyttja våra portabilitets och multikortslösningar. Multiscreen Titta på tv-program på valfri enhet som lämpar sig för visning av tv i det egna hemmet (se live, catch-up och VOD innehåll via tv, PC, smartphone, surfplatta, etc). Man kan använda surfplatta till kompletterande tjänster (remote control, programmera inspelning, en utökad EPG etc) både inom och utanför det egna hemmet. och till lägre kostnader. Som speciell utmaning i koncernens produktutveckling och paketerin g har man att ta hänsyn till ungdomars förändrade tittarbeteenden och minskade vilja att betala för tv-innehåll. Radio 2013 ser i Sverige ut att bli ett intressant år för digitalradio. Myndigheten för radio och tv (MRTV) ser för närvarande över tillstånd för kommersiell digital ljudradio och Public service-kommittén föreslår att Sveriges Radio ska göra utbyggnad av digitalradio till 95 procents täckning med tidigaste byggstart I Danmark pågår en process för att utse en operatör som ska bygga ut ytterligare ett sändarnät för digital radio. 136 minuter lyssnade i genomsnitt svenskar på radio per dag under 2012 Supporting Business Teracom Groups nationella infrastruktur i Sverige och Danmark är byggd för att fungera i allt från okomplicerade och vardagliga förhållanden till mycket krävande förhållanden när stor del av annan informations- och kommunikationsinfrastruktur i samhället har slutat att fungera. Koncernens tjänster erbjuder robusthet, reservvägar och hög tillgänglighet, något som lämpar sig mycket väl för tjänster såsom tv, radio och nationella samhällskritiska kommunikationsnät för samverkan och ledning. 7

10 Intäkterna från inplacering, service och förbindelsetjänster är avgörande för att på ett konkurrenskraftigt sätt driva kärnverksamheten tv och radio. Inplacering och service Koncernen har i Sverige och Danmark rikstäckande infrastruktur av stationer och master som mäter allt från några meter upp till 330 meter. Av dessa är 78 så kallade högmaster, 54 i Sverige och 24 i Danmark. Förutom högmasterna finns hundratals mindre master, för att nå ett område som ligger i skugga för högmasterna. Masterna är attraktiva för alla företag med behov av att sända radiovågor över stora avstånd eller som av andra skäl vill placera sin utrustning högt upp. Strategin är fokuserad på broadcasttjänster, det är för dem som de stora nyinvesteringarna görs, men när dessa är gjorda kan det vara både företags- och samhällsekonomiskt mycket effektivt att placera in så mycket som möjligt i infrastrukturen. Koncernens högmaster är en unik nationell infrastruktur byggd för att på effektivast möjliga sätt nå så många människor som möjligt. 121 minuter lyssnade danskarna i genomsnitt på radio per dag under 2012 Förbindelsetjänster Teracom Group erbjuder företagskunder en möjlighet att överföra data från en plats till en annan, via koncernens nät. Koncernen har idag ett av Europas modernaste våglängdsnät och erbjuder kunder möjlighet att disponera 1, 2,5 eller 10 Gbit/s i dessa. Eftersom koncernen både har ett fiber- och radiolänknät kan kunderna erbjudas redundanta vägar och en hög tillgänglighet. Fibernätet med hundratals mil kabel sträcker sig från Kiruna i norr till Bornholm i söder och byggs kontinuerligt ut för att möta kundernas behov. 2. Bygg en stark position i Norden som integrerad tv-operatör Konkurrensen mellan tv-operatörer har ökat, inte minst för att tv har blivit de stora bredbandsoperatörernas viktigaste tjänst för att locka kunder. Även mellan programbolagen ökar konkurrensen och driver fram allt mer spektakulära och intresseväckande programidéer. Tv håller ställningarna som inte bara det största massmediet, utan också det massmedium där de största ekonomiska resurserna finns och därmed förmågan att locka talanger för ännu mer publikfriande programidéer. De marknät där nät- och betal-tv är integrerade, har en stärkt konkurrenskraft. Åtminstone i mindre länder med flera konkurrerande distributionssätt och där annonsmarknaden inte räcker för att finansiera många fri-tv-kanaler. Teracom Group har idag en integrerad affär i både Sverige och Danmark, koncernens strävan är att ha full integration på samtliga marknader. I Finland sålde TDF i augusti marknätoperatören Digita till investeringsfonden First State Investment, men ett strategiskt samarbete är önskvärt. Teracom Group vill skapa en stark nordisk närvaro för att säkra marknadspositionen långsiktigt och skapa den sammanlagda storlek och kundbas som krävs för att vara en prioriterad plattform och partner för programbolag och tillverkare av utrustning. Genom att fortsätta att effektivt integrera nät- och betal-tv, som koncernen gjort i Sverige och Danmark, stärker koncernen sin position i värdekedjan. Tv-affären är en helt sammanhållen affär vilken omfattar allt från sändarstation via boxar ut till tv-tittaren, en tittare som helst är betal-tv-kund. Utvecklingen och det tekniska underhållet av marknätet är en förutsättning för att plattformen ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. 3. Arbeta på ett kostnadseffektivt och smart sätt Koncernen har arbetat metodiskt med att sänka kostnaderna och söka dra full nytta av att bedriva både nät och betal-tv-verksamhet på tre geografiska marknader. Under 2012 genomfördes ett omfattande besparings- och effektiviseringsprogram som sänkte koncernens kostnader med dryga 80 MSEK. Teracom Groups styrka och storlek gör att koncernen kan skapa fördelar av att dela praxis och kunskap mellan länderna och verksamheterna. Till exempel flytta över till gemensamma plattformar, system och varumärken och nyttja koncernens storlek som hävstång i inköp. För att långsiktigt kunna ha en finansiellt hållbar situation och skapa framtida 8

11 Boxer flex8 Boxer Flex8, programpaketet där kunden själv väljer åtta kanaler ur Boxers utbud, har sedan lanseringen i april 2012 snabbt blivit Boxers bäst säljande basprodukt. Kanalerna kan bytas ut kostnadsfritt varje månad. Boxer är genom Flex8 den enda tv-operatören på villa- och radhusmarknaden med möjlighet för kunden att själv sätta ihop sitt programpaket. 9

12 produkter, tjänster och ta viktiga steg för utvecklingen av infrastrukturen försöker koncernen ha en balans mellan investering i underhåll av nuvarande infrastruktur och utveckling av nuvarande och ny verksamhet 4. Stärkt ledarskap och prestationsbaserad kultur Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att bedriva en långsiktigt framgångsrik verksamhet som växer och är konkurrenskraftig. Därför satsar vi på att skapa goda arbetsförhållanden med ett professionellt ledarskap som motiverar medarbetarna till goda prestationer. Vi satsar på kompetensutveckling, samt att främja och utveckla en prestationsbaserad företagskultur. 70 %...så mycket lägre blev CO 2 -belastningen vid övergången till grön el 5. Minska vår miljömässiga påverkan Som statligt ägt bolag med viktiga samhällsfunktioner, ska Teracom Group inte enbart följa de legala miljökraven utan även vara en förebild. Koncernens miljö påverkan ska i möjligaste mån minimeras, investeringar och ekonomiskt intjänande ska bedrivas så att verksamhetens långsiktiga utveckling stöds. Energiförbrukning har identifierats som Teracom Groups mest betydande negativa miljöpåverkan. Utsläppen genereras direkt och indirekt från till exempel el, bränsle, tjänsteresor och konsumenternas elektroniska produkter. Miljöpåverkan från olika utsläppskällor beräknas i form av koldioxidekvivalenter (CO 2 -ekvivalenter) och följs upp regelbundet. Det arbetas proaktivt med att minska negativ påverkan och olika risker inom verksamheten. Under 2012 har koncernen bland annat gått över till el märkt»bra Miljöval«för hela utsändningsverksamheten, vilket sänker koncernens CO 2 -belastning med uppskattningsvis 70 procent på årsbasis. Teracom Groups koncernövergripande miljömål är en minskning av koldioxidutsläpp med 40 procent från 1990 till 2020, samma mål som regeringen satt för Sverige. Detta har omsatts till krav på en årlig minskning på i genomsnitt tre procent. Målet ska nås genom att använda förnyelsebara energikällor och samtidigt effektivisera bland annat energianvändningen och fordonsparken samt hela tiden sträva efter att använda modern teknik. Ett resurssnålt angreppssätt ger inte bara miljöfördelar utan även en lägre kostnadsbild. Styrkan i en dedikerad broadcastplattform Tv-liknande tjänster går att komma åt på allt fler sätt. Via bredband går det att beställa filmer från filmuthyrare, via programbolagens playtjänster går det att titta på såväl direktsända som lagrade program och på Youtube eller liknande sajter finns en uppsjö av videoklipp från hela världen, många av dem från tv. Boxers on demand-tjänst bygger även den på en leverans över kundens egen bredbandsuppkoppling. Allt detta understryker hur de traditionella tv-näten utmanas av alltmer tv-liknande tjänster via bredband. De traditionella tv-näten, som sänder i en riktning, har dock ett antal stora fördelar som kan komma att bli avgörande i takt med att videoanvändningen på internet ökar. Sändningarna kan nå ett oändligt antal samtidiga mottagare inom det område som de täcker. Kapaciteten påverkas alltså inte av många användare, till skillnad mot bredband där varje ny användare behöver ny kapacitet. Detta har en avgörande betydelse för direktsänd tv, en tjänst som är oerhört kapacitetskrävande och där toleranse n när det gäller fördröjningar är väldigt låg. Broadcastsändningen är betald av den som sänder, antingen programbolaget eller betal-tv-operatören. För användaren är däremot själva mottagningen fri (betal-tvtjänster kostar naturligtvis för abonnemanget). Bredband betalas i regel av hushållen via en fast avgift. Den modellen fungerar sämre om kapacitetskraven radikalt ökar från olika medietjänster. Just vem som ska betala alltmer kapacitetskrävande bredbandstjänster är en stor fråga i telekomvärlden. Oavsett var notan hamnar, måste den betalas, och då framstår broadcastnäten som väsentligt mer kostnadseffektiva. Den nya bildstandarden kommer att bli hdtv, High Definition Television. Den är mycket mer kapacitets krävande än standard-tv och kommer att ställa bredbandsnäten och betalnings modellerna för bredband inför mycket stora prövningar. 10

13 Marknät med flera intressenter Regeringar och myndigheter reglerar och styr tillståndsgivning för olika programbolag. Koncernens inflytande står i direkt proportion till förmågan att stödja den beslutade nationella mediepolitiken. Tillståndsgivningen för sändning i marknäten lutar sig mot en politisk strävan efter en mångfald av olika programtjänster för alla smakriktningar och från många av varandra oberoende programbolag. Denna strävan handlar ytterst om att värna etermedierna som väl fungerande och från enskilda intressen oberoende plattformar, en arena för det allmänna samtalet och därmed för den politiska demokratin. För att koncernen ska kunna ha en långsiktigt hållbar verksamhet i marknäten är det viktigt att se till att tillståndsgivningen fungerar i praktiken. Det kan den bara göra om den fungerar kommersiellt för koncernen och inte minst för programbolagen. Man kan säga att marknäten vilar på lika delar politiska och kommersiella hänsynstaganden och att det alltid måste vara till fördel för båda. Europeiska vägval Teracom Group har under alla år haft ett starkt internationellt engagemang för tv och radio, dels genom standardiseringsarbetet inom de internationella organ som behandlar broadcast-standarder dels sedan några år tillbaka inom det nystartade Broadcast Networks Europe (BNE), en gemensam intresseorganisation för Europas marknätsoperatörer. Organisationen bildades i februari 2010 i Bryssel efter ett initiativ från Teracom Group och franska TDF. Totalt har BNE nu 16 medlemsföretag med verksamhet i 22 europeiska länder. Teracom Group har under 2012 innehaft ordförandeposten. BNE arbetar för att skapa en så gynnsam lagstiftning och reglering som möjligt för att driva marknäten för radio och tv. Störst fokus har sedan starten legat på att aktivt påverka utformningen av Europas frekvenspolitik. Även möjligheterna att introducera nya tjänster i marknäten som hdtv, 3dtv, digital radio med mera har legat högt på dagordningen. Konkurrensen om tillgång till frekvenser mellan marknäten för radio och tv, och mobila bredbandstjänster, blir allt starkare och under de närmaste åren kommer flera beslut fattas som långsiktigt påverkar Teracom Group och andra europeiska marknätsoperatörer. BNE har därför på kort tid blivit en allt viktigare plattform för att bevaka och påverka framtida beslut om användning av radiofrekvenser och andra regleringsfrågor. BNE har också etablerat nära samarbete med andra intresseorganisationer som EBU, DigiTAG och ACT som med olika utgångspunkter värnar om marknätens framtid. Loam Yosef med sitt pris på galan Boxer Sales Award. Hon har utsetts till»årets säljare«två gånger, under 2012 sålde hon abonnemang för Boxer Sweden. Teracom Group ordförande i BNE Lars Backlund, Senior Vice President, Public and Regulatory Affairs Teracom Group, valdes under 2012 till ordförande i Broadcast Networks Europe (BNE). BNE är baserat i Bryssel och är en gemensam intresse- och lobbyorganisation för Europas marknätsoperatörer. De flesta större operatörerna återfinns som medlemmar, totalt 16 stycken med verksamhet i 22 länder. Utöver sitt arbete i BNE är Lars även ekonomiansvarig i DigiTAG och medlem i DVBs styrelse. Både DigiTAG (Digital Terrestrial Action Group) och DVB (Digital Video Broadcasting) har sin bas i Genève. DigiTAG är ett samarbetsorgan mellan programbolag, operatörsbolag, tillverkningsindustri och regleringsmyndigheter som arbetar med att främja utveckling och övergång till markbunden digital tv. DVB är ett konsortium med mer än 200 medlemmar bestående av bland annat programföretag, tillverkare, nätoperatörer, programvaruutvecklare och regleringsorgan i över 35 länder med uppgift att ta fram öppna tekniska standarder för digitala tv-tjänster. Styrelsen ansvarar för att fastställa den övergripande inriktningen för DVB samt att godkänna att DVB specifikationer sänds vidare för internationell standardisering. Lars Backlund tillsammans med Neelie Kroes som ansvarar för Europas digitala agenda inom EU. 11

14 Teracom groups verksamhet Roger Niemi och hans 220 kollegor i serviceorganisationen arbetar med att förebygga störningar i företagets och b2bkundernas utrustning, varje dag, oavsett väder och terräng. 12

15 13

16 Sverige Sverige är koncernens första och mest mogna marknad. Verksamheten har under nittio år utvecklats från att sända ut de första radioprogrammen i Sverige till att Boxer med marknätet som bas och i tuff konkurrens står som en av Sveriges största betal-tv-operatörer. fakta 2012 Under året slutfördes utbyggnaden av hdtv i Sverige. Boxer och Teracom erbjuder flexibel paketering i och med Boxer Flex8. Under året har fyra tv-kanaler till kommit, vilket innebär större medie mångfald och ett attraktivare utbud. Under året deltog juniora chefer från Boxer och Teracom i det interna mentor programmet. Fokus var för bättrat ledarskap och individuell målsättning. Boxer och Teracoms chefer fick genomgående bättre betyg i årets medarbetarundersökning. Rörelseresultatet för bolagen i Sverige har förbättrats jämfört med Resultatet för Teracom Sweden har påverkats positivt av lägre personalkostnader och högre intäkter inom Supporting Business men motverkats av högre avskrivningar. Rörelseresultatet för Boxer Sweden har förbättrats till följd av ökad snittintäkt per kund och kostnadsbesparingar. Omsättning och rörelsemarginal Boxer Sweden MSEK % Omsättning och rörelsemarginal Teracom Sweden MSEK % Omsättning MSEK Marginal % Omsättning MSEK Marginal % Antal anställda: Teracom Group AB: 99 Boxer Sweden: 39 Teracom Sweden: 435 Hållbarhetsdialoger genomfördes med både privat- och företagskunder. Boxer Sweden, Teracom Sweden och koncernfunktionerna flyttade samman i ett nytt gemensamt kontor, byggnaden är miljöcertifierad och miljöarbetet kommer att fortsätta tillsammans med den nya fastighetsägaren. Vid halvårsskiftet 2012 gick den svenska verksamheten över till att upphandla förnyelsebar el märkt med Bra Miljöval. 14

17 594 tusen abonnenter i Sverige 15

18 Marknaden Den svenska betal-tv-marknaden utgörs, förutom Boxer, till största delen av etablerade operatörer som Viasat och Canal Digital (satellit), Telia och Bredbandsbolaget (IPTV) samt Comhem (kabel). Utöver dessa har det under året lanserats ett antal fristående tjänster som erbjuder eller står i begrepp att erbjuda tv-innehåll över öppna internet, exempelvis Viaplay, Netflix och HBO Nordic. Teracomkoncernens viktigaste hållbarhetsmål måste vara att bibehålla och utveckla det värde som finns inarbetat i koncernens varumärken, som exempelvis robusthet, tillförlitlighet och teknisk kompetens.«claes-erik Rundström, Distributionschef på Sveriges Radio Ett trådlöst nät med över 250 KANALVERSIONER Det svenska marknätet består av både fri-tv-kanaler och betal-tv-kanaler som säljs via Boxer. Signalerna transporteras trådlöst via luften och tas enkelt emot med en antenn på taket. Tack vare nätets konstruktion kan många kanaler sända lokala versioner som enbart går ut via en eller ett fåtal stormaster, vilket innebär att det totalt sänds cirka 250 unika kanalversioner i marknätet. kunderbjudande Traditionellt sett har digital betal-tv saluförts genom större kanalpaket, där man som kund haft små möjligheter att själv skräddarsy sitt utbud. I takt med att marknaden mognat och kundernas krav ändrats ser Boxer ett allt tydligare behov av olika möjligheter för slutkunden att personifiera sitt utbud. I april lanserades därför den flexibla paketeringen Boxer Flex8. Med detta paket får kunden själv välja bland Boxers vanliga betal-tv-kanaler. Paketeringen innebär att Boxer är ensam digital-tv-operatör i villa- och radhussegmentet om att erbjuda en sådan lösning. Mindre än ett år efter lanseringen är Boxer Flex8 det mest populära programpaketet, vilket stödjer tesen om att flexibilitet är ett konkurrensmedel i tiden. Digital-tv för hela huset 55 procent av alla personer i Sverige har tillgång till två eller flera tv-apparater i sin bostad*. Detta, tillsammans med den stora betal-tv-penetrationen, gör att lösningar för att få tillgång till betal-tv i flera rum på flera skärmar blir en viktig fråga, både för operatörer och för konsumenter. Boxer har sedan länge erbjudit lösningar för tv i flera rum, så kallat multi room, men tog under året ett stort steg för att tydliggöra och förenkla detta koncept för konsumenten i och med konceptet Boxer Hela huset. Med denna produkt erbjuder Boxer en lösning för betal-tv i upp till fyra rum till ett mycket konkurrenskraftigt pris tre extrakort för 120 kronor per månad. Boxer vänder utvecklingen Sedan 2008, då digital-tv-övergången i Sverige avslutades, har Boxer Sverige dragits med en negativ kundstocksutveckling. En intensiv säljinsats under övergångsåren hade gjort digital-tv-marknaden övermättad vilket påverkade såväl nyförsäljningen som kundavhoppen. Under 2012 har denna utveckling bromsats, och under de sista tre månaderna redovisar Boxer en relativt stabil kundstock. Vid årsskiftet 2012/2013 hade Boxer knappt kunder. * MMS Basundersökning 1:

19 Allt blir hd I och med att tv-skärmarna blir allt större och billigare kommer allt att sändas i hd framöver. Under året har näten för hdtv byggts klart så att över 98 procent av landets hushåll kan ta del av tv med skarpare och mer detaljrik bild. I utbudet ingår både fri-tv-kanaler, som går att titta på utan abonnemang, och betal-tv-kanaler hos Boxer. Boxer var först ute med att erbjuda tittarna de fem största tv-kanalerna i hd. I samband med att nätet byggdes ut lanseras även fyra nya kanaler i standardformat; TV4 News, BBC Entertainment, C More Fotboll/Hockey/Kids samt Travel Channel. Ytterligare en lokal kanal, 24HD som ägs av Helsingsborgs Dagblad, planeras. Tv-kanaler konkurrerar på lokal annonsmarknad Sedan länge har SVT1, SVT2 och TV4 sänt sina kanaler i olika regionala upplagor. För båda programbolagen har det inneburit en möjlighet att sända regionala nyhetssändningar, men för TV4 även en möjlighet att sända regional reklam. Under året inledde SVT:s hd-kanaler, TV4 HD, Sjuan, TV3 samt Kanal 5 regionala sändningar. Det innebär att allt fler kanaler nu konkurrerar på den lokala reklammarknaden, vilken enligt siffror från IRM uppgår till 15 miljarder kronor per år. Eftersom regionalisering är en god affär för alla parter, är strävan att sälja tjänsten till de flesta programbolagen i marknätet. I marknätet sänder även ett antal helt lokala kanaler som 24UNT, 24Corren och snart 24HD. Radion står inför en digitalisering Radion är vårt äldsta massmedium och når hela den svenska befolkningen. Det är en robust sändningsform som är överlägsen många andra, framförallt i händelse av kris. Då kan den batteridrivna apparaten bli enda länken till yttervärlden. Men FM-bandet är fullt och på många orter finns enbart en eller två kommersiella kanaler, förutom Sveriges Radios P1-P4, att välja mellan. Med en digitalisering av radion skulle utbudet kunna bli betydligt mer omfattande och nischat. I september presenterades Public Service-komitténs utredning, vilken bland annat förespråkar att Sveriges Radio ska börja sända digitalradio och nå 95 procents befolkningstäckning inom nästa tillståndsperiod ( ). Under året har även de kommersiella radiokanalerna visat sitt intresse att sända digitalt. 26 kanaler har skickat in sina ansökningar till Myndigheten för radio och tv. Stark uppgång för Supporting Business Teracom har en rikstäckande infrastruktur av stationer och master som mäter allt ifrån några meter upp till 330 meter. Teracoms anläggningar är attraktiva för alla företag som är i behov av att etablera lokala eller landstäckande kommunikationsnät. Under året har utbyggnaden av 4G-näten tagit fart och Teracom har kraftigt ökat sina intäkter inom detta inplaceringssegment. Dygnet runt, året om erbjuder Teracom övervakning och fältservice av kundernas utrustning genom Teracoms NOC (Network Operation Center) samt servicepersona l. NOC:en har numera flyttat till koncernens huvudkontor på Lindhagensgatan i Stockholm. Servicepersonalen finns tillgänglig i hela landet, och kan rycka ut för att avhjälpa fel oavsett om utrustningen är placerad i Teracoms anläggning eller i kundens egen. 64,2 Kundnöjdhet för Boxer Sweden (66,5) Kundnöjdhetsundersökning hos Boxer och Teracom Boxer har de senaste tre åren haft framskjutna placeringar i Svenskt Kvalitetsindex (SKI):s kundnöjdhetsundersökning bland digital-tv-operatörer. Undersökningen, som förutom nöjdhet bland annat undersöker företagens image, kundens förväntningar samt upplevd produkt- och servicekvalitet genomförs en gång per år. I 2012 års undersökning hamnade Boxer på fjärdeplats. Boxer kommer framöver att lägga mycket energi på att förbättra kundupplevelsen med syfte att bli kundens självklara digital-tv-val. Motsvarande undersökning genomförs för Teracom. Resultatet visar att kunderna är mindre nöjda än tidigare. CSI (Customer Satisfaction Index) har sjunkit till 60 jämfört med 63 föregående år. Positivt är att radio och tv-kundernas index har ökat och kunderna uppfattar företaget som framtidsinriktat och kompetent. En viktig 60 Kundnöjdhet för Teracom Sweden (63) 17

20 44 % säger sig attraheras mer av ett erbjudande från ett företag som informerar om sitt hållbarhetsarbete Miljöaktiviteter 2012 Vid halvårsskiftet 2012 övergick Teracom Group till att köpa el märkt»bra Miljöval«, vilket innebär att utsändninge n av tv och radio nu görs med 100 procents förnyelsebara energikällor. Ett pilotprojekt har påbörjats för att kartlägga möjlig effektivisering av energiförbrukning vid sändarstationen på Södra Berget i Sundsvall. En mobilapplikation har införts för att effektivisera planeringen och rapporteringen av arbetet i fält. Nu kan fler arbeten lättare planeras på samma resa. En livscykelanalys har genomförts av en set top box för tv-mottagning. del i förbättringsarbetet är de scenarioövningar som genomförs i samarbete med kunderna. Däremot har resultatet inom området Supporting Business försämrats. Den stora förbättringspotentialen ligger i att effektivisera flödet genom organisationen och att kunderna har uttryckt önskemål om att Teracom kan vara mer proaktivt. Miljöarbetet i Sverige Beslutet att från halvårsskiftet 2012 köpa el märkt»bra Miljöval«innebär att utsändningen av tv och radio i Sverige nu görs med 100 procent förnyelsebara energikällor. Elförbrukningen i Sverige har dock ökat under Främsta orsaken är en utbyggnad av nätet för att möjliggöra affärer med högupplöst tv (hdtv). Aktivitete r har påbörjats för att öka energieffektiviteten i syfte att motverka denna ökade elförbrukning. Ett förbättringsprojekt, kallat»säkrare el«, drivs för att byta ut gammal elutrustning som både är ineffektiv och en säkerhetsrisk. Ett pilotprojekt drogs igång under hösten för att göra en bred analys av elförbrukningen på storstationen i Sundsvall. Resultatet kommer att användas för både kort- och långsiktiga aktiviteter i Sundsvall och även på fler stationer. Miljöpåverkan från bränsle visar en ökning i Boxer Sweden under 2012, främst beroende av ökad försäljningsaktivitet inom betal-tv. Inom serviceverksamheten i Teracom Sweden har bränsleåtgången minskat något. I slutet av året infördes en mobilapplikation där servicepersonalen direkt kan rapportera sina åtgärder och planera nästa. Det medför kortare resvägar då planeringen kan förbättras och fler uppdrag utförs på samma resa. Fördelarna är fler eftersom arbetstid frigörs och rapporteringe n blir mer korrekt. Under 2012 påbörjades intressentdialoger med kunder. I maj genomfördes en kundenkät med betal-tv-kunder, där det bland annat visade sig att 44 procent av de tillfrågade sa sig vara mer attraherade av ett erbjudande från ett företag som informerar om sitt hållbarhetsarbete. Dialoger med de största programbolagen har påbörjats för att skapa en bättre förståelse för kundernas krav på Teracom som leverantör och för att hitta gemensamma utvecklingsområden inom hållbarhetsområdet. En första livscykelanalys av en modell av set-top-box för högupplöst tv genomfördes under hösten Resultatet gav många insikter om vilken resursförbrukning som genereras vid tillverkning och användning av en box. Vidare analyser kommer att göras och leda till aktiviteter för att minska negativ påverkan. Aktiviteter för 2013 Upphandling av nya och mer bränsleeffektiva bilar samt kurs i ECO driving. Byta ut energikrävande utrustning på utsändningsstationer där så är kostnadseffektivt. Ökad kommunikation med kunder kring miljöfrågor, via hemsidor samt via intressentdialoger. 18

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 125 (1 74) Intäkter 4 478 (4 59) EBITDA 222 (185) EBITDA 833 (799) EBITDA marginal 2% (17%)

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari mars JANUARI MARS I SAMMANDRAG Intäkter 1118 (963) EBITDA 171 (171) EBITDA marginal 15% (18%) Rörelseresultat 75 (67) Rörelsemarginal 7% (7%) Resultat efter

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2011

Års- och hållbarhetsredovisning 2011 Års- och hållbarhetsredovisning 2011 Teracom Group Teracom Group erbjuder ett brett utbud av kommunikationslösningar för radio och tv. De viktigaste produktområdena är betal-tv, radio- och tv-utsändningar,

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favoritprogram och specifika kanaler som de inte vill vara utan. Därför

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni Delårsrapport januari - juni APRIL - JUNI I SAMMANDRAG JANUARI - JUNI I SAMMANDRAG Intäkter 1 118 (997) Intäkter 2 236 (1 96) EBITDA 182 (192) EBITDA 353 (363) EBITDA marginal

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Det här är Teracom Group

Det här är Teracom Group årsredovisning 2010 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena

Läs mer

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Nu kan du som har bredband via Ownit se tv från Canal Digital. Vi har samlat de bästa kanalerna

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer.

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer. Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Kort om Ownit - Affärsidé Ownit skall erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende bredband,

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Ett väldigt kundvänligt företag. Offert till Bankebergs Mellangård Samfällighet

Ett väldigt kundvänligt företag. Offert till Bankebergs Mellangård Samfällighet Ett väldigt kundvänligt företag Offert till Bankebergs Mellangård Samfällighet Bankebergs Mellangård Samfällighet Offert Digitalt basutbud Innan vi presenterar vad vi kan erbjuda er vill vi berätta lite

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Nu har vi samlat dem i tre nya kanalpaket: T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna,

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Vi har samlat dem i tre kanalpaket. T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna.

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

Kilvision. Marknadsportalen

Kilvision. Marknadsportalen Kilvision Marknadsportalen Vem är jag? Roy Ottoson Account Manager Villa & Byalagsfiber 070-180 05 07 roy.ottoson@quadracom.se Titta redan idag in på www.qmarket.se Moderbolag Kommunikationsoperatör Nätägare

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Hej! Tv-tittande är något som engagerar. Alla har sina favoritprogram och kanaler som de inte vill vara utan. Därför ser vi till att du kan komponera

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Stockholm 2013-09-02 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER!

DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER! BRF Kungsfågeln NW00141 DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER! Från idag kan du välja att teckna ett TV-abonnemang från Boxer till ett mycket förmånligt och

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Dnr 13/01736 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Myndighetens uppdrag... 4 1.2 Strategins syfte...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Teracom-koncernen redovisar ett förbättrat resultat för 2006 och styrelsen kommer att föreslå årsstämman en återbetalning av aktieägartillskott med 350 MSEK. Positivt resultat för

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder en mångfald av kommunikationslösningar för radio och tv. De huvudsakliga produktområdena är betal-tv,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 968 (993) Intäkter 3 875 (3 900) EBITDA 228 (238) EBITDA 1 051 (897) EBITDA marginal 24% (24%)

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1 INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI Agenda Bakgrund kriterier Val av offererbara leverantörer Urvalsprocess Förhandling Slutligt förslag på leverantör 2 2014-10-21 Bakgrund Våra behov: Bredband,

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Pilottest av direktsänd TV i mobiltelefonen. MMS, Mediamätning i Skandinavien AB Pontus Bergdahl

Pilottest av direktsänd TV i mobiltelefonen. MMS, Mediamätning i Skandinavien AB Pontus Bergdahl Pilottest av direktsänd TV i mobiltelefonen MMS, Mediamätning i Skandinavien AB Pontus Bergdahl 2007-03-28 Agenda Bakgrund och förutsättningar Panel Täckning Hur gick det Vad efterfrågas Sammanfattning

Läs mer

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät!

Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Peter Sonnius, peter@bynet.se Tillsammans bygger vi ett fibernät! Regeringsbeslut 2009: 90% av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband år 2020 Kommunerna följer upp med IT-infrastrukturplaner

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 08-606 90 80, rtvv@rtvv.se, www.rtvv.se Sida 1 Sammanfattning Radio- och TV-verket har sedan år 2003 i uppdrag av regeringen att följa

Läs mer

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv 1/10 BESLUT 2016-11-28 Dnr: 16/01242 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv BESLUT 1. Myndigheten för press, radio och tv ger med stöd av 4 kap. 3 radio- och tvlagen

Läs mer

Teracom Boxer Group Halvårsrapport Januari juni 2014

Teracom Boxer Group Halvårsrapport Januari juni 2014 Teracom Boxer Group Halvårsrapport Januari juni 2014 Mars juni 2014 i sammandrag Intäkter 962 (962) MSEK EBITDA 235 (233) MSEK EBITDA marginal 24% (24%) Rörelseresultat 131 (132) MSEK Rörelsemarginal 14%

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE TJÄNSTER I FIBERNÄTET

INFORMATIONSMÖTE TJÄNSTER I FIBERNÄTET INFORMATIONSMÖTE TJÄNSTER I FIBERNÄTET Myckleby Fiberförening 19 mars 2017 Agenda Nuläge för projektet Tidplan framöver Presentation av kommunikationsoperatör Information om tjänster i nätet Gruppavtal

Läs mer

Allt samlat på ett ställe

Allt samlat på ett ställe Allt samlat på ett ställe Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som har gått i bräschen och skämt bort Sverige med riktigt bra bredband. Idag ställer vi krav på uppkoppling

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

BOXER FIBER / KABEL-TV

BOXER FIBER / KABEL-TV BOXER FIBER / KABEL-TV Mats Jarnhäll 0733-35 70 39 mats.jarnhall@boxer.se 2015-06-23 TV SOM DU VILL HA DET ERBJUDANDE STENSHULT FIBER BREDBAND ERBJUDANDE STENSHULT FIBER FÖRENING Tripple play Avtalstid:

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

INTRESSET VÄXER VARJE DAG

INTRESSET VÄXER VARJE DAG Framtidens Bredband INTRESSET VÄXER VARJE DAG Vad händer fram till den 31 januari 2014? Sedan reportaget i förra numret av I Våra Kvarter har intresset för Framtidens! Om du vill Under våren fortsätter

Läs mer

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 19 februari 2013 REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2012 TV4-Gruppen ökar omsättningen och resultatet under 2012.

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Nytta & Nöje. Året som gått. Vägen framåt.

Nytta & Nöje. Året som gått. Vägen framåt. Nytta & Nöje Året som gått. Vägen framåt. Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Nytta. Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services. Teracom är Sveriges och Danmarks ledande

Läs mer

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning AIRFIBRE Teracom 2016-09-08 Översiktlig beskrivning Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning AirFibre... 4 Principskiss och fakta... 4 Sammanfattning fördelar med AirFibre för

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER!

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! HISTORIK Slutet av 80- talet skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING MÅNDAGEN DEN 18 FEBRUARI 2008 Com Hem/Bolagsnummer: 55 66 89-2070, Sveriges ledande leverantör av triple play-tjänster, redovisade idag resultat för andra kvartalet 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

BOXER TILLSAMMANS. TV SOM DU VILL HA DET

BOXER TILLSAMMANS. TV SOM DU VILL HA DET BOXER TILLSAMMANS. TV SOM DU VILL HA DET HEJ BOENDE I BRF LAMBOHOV 1 I LINKÖPING, NU KAN DU SE DIGITAL- TV FRÅN BOXER. VÄLKOMMEN! Du bor i en förening som har valt Boxer som TV-leverantör. Din förening

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

6 Överväganden och förslag

6 Överväganden och förslag 6 Överväganden och förslag 6.1 Inledning Utredningen har enligt direktiven att överväga Digital-TV-kommitténs förslag att en extern aktör, ett fristående operatörsföretag, får tillstånd att förfoga över

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr:

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Delårsrapport 1 april - 30 juni 2006 Kommentarer till verksamheten. Finansiell information januari-juni. Nettoomsättningen för

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008. Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv

Bokslutskommuniké 2008. Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv Bokslutskommuniké 2008 Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv Bokslutskommuniké 2008 OKTOBER - DECEMBER 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 818 (859) MSEK Rörelseresultat 184 (174) MSEK Resultat

Läs mer