CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0"

Transkript

1 CLIQ Web Manager Användarmanual V 3.0 The global leader in door opening solutions

2 Program version: 3.0 Document number: ST Date: Language: sv-se

3 Innehållsförteckning 1 Översikt Inledning Huvudfunktioner Om denna manual Inställningar för CWM-klienter Översikt över inställningar för CWM-klienter Installera lokala PDs Installera Java Komma igång med CWM Komma igång med CWM, översikt Installera och förnya certifikat för setupnycklar Installation och förnyelse av certifikat för setupnycklar, översikt Installera setupnyckelcertifikat med DCS (Internet Explorer) Installera setupnyckelcertifikat med DCS (Firefox) Installera setupnyckelcertifikat manuellt (Internet Explorer) Installera setupnyckelcertifikat manuellt (Firefox) Förnya setupnyckelns certifikat Logga in Ställa in språk för CWM Introduktion till användargränssnittet CWM Huvudmenyer Sökning efter föremål Filtrering av långa listor Vanliga uppgifter Arbeta med CWM Hantera personal och besökare Söka efter personal eller besökare Lägga till medarbetare eller besökare Ta bort och återställa personal eller besökare Ändra information om personal eller besökare Ändra taggar för personal eller besökare Ändra externa länkar för personal eller besökare Visa medarbetares eller besökares nycklar Visa medarbetares eller besökares händelser Exportera information om personal eller besökare Hantera nycklar Skanna en nyckel Söka nycklar Redigera nyckelinformation Redigera nyckeltaggar Redigera externa länkar för nycklar...27

4 Innehållsförteckning Visa uppdateringshistorik för nyckel Visa nyckelhändelser Lämna ut nycklar Ta emot nycklar (lämna in) Rapportera nycklar som borttappade eller trasiga Visa ej återlämnade och utgående nycklar Kopiera nyckelkonfiguration Exportera nyckelinformation Hantera nyckelgrupper Söka efter nyckelgrupper Redigera nyckelgruppinformation Redigera nyckelgruppstaggar Visa nyckelgruppmedlemmar Hantera cylindrar Söka efter cylindrar Redigera cylinderinformation Redigera cylindertaggar Redigera externa länkar för cylindrar Visa uppdateringshistorik för cylinder Visa cylinderhändelser Redigera cylinderstatus Ersätta en cylinder ur funktion Begära omprogrammering av en cylinder Programmera cylindrar Exportera cylinderinformation Hantera cylindergrupper Söka efter cylindergrupper Redigera cylindergruppsinformation Redigera cylindergruppstaggar Visa cylindergruppsmedlemmar Visa cylindergruppshändelser Hantera accessprofiler Söka efter accessprofiler Skapa och ta bort accessprofiler Redigera accessprofilens information Redigera taggar i en accessprofil Redigera externa länkar för accessprofiler Visa händelser för accessprofiler Ta bort redundanta nyckelbehörigheter Visa behörigheter Visa vilka cylindrar en nyckel har behörighet till Visa vilka cylindrar som är tillgängliga för en nyckelgrupp Visa nycklar med behörighet till en viss cylinder Visa accessprofiler som ger behörighet till en viss cylinder...46

5 Innehållsförteckning 4.8 Konfigurera behörigheter Konfigurera behörigheter i nycklar Konfigurera behörigheter i cylindrar Konfigurera behörigheter för accessprofiler Välja accessprofiler för medarbetare eller besökare Välja accessprofiler för nycklar Konfigurera behörigheter med hjälp av låsschema Konfigurera nyckelgiltighet och schema Konfigurera nyckelgiltighet och validering Konfigurera flexibel validering Konfigurera nyckelschema Konfigurera nyckelgruppsschema Visa händelseloggar Visa händelseloggar för nycklar Visa händelselogg för cylinder Visa arkivet över händelseloggar Exportera händelselogginformation Godkänna en begäran om händelselogg Exportera rapportdata Inställning av låssystem Översikt över installations- och inställningsåtgärder för låssystem Installera certifikat för master-setupnyckel Utföra den inledande konfigurationen Konfigurera låssystem Hantering av licenser Visa licensstatus och egenskaper Installering av licenser Låsa systemet för underhåll Låsa upp systemet Redigera systeminställningar Hantera remote PD:ar Ställa in remote PD:ar Söka efter remote PD:ar Redigera information för remote PD Redigera taggar för remote PD Redigera externa länkar för remote PD:ar Redigera inställningar och certifikat för vägg-pd Redigera inställningar och certifikat för mobil PD Visa händelselogg för remote PD Hantera domäner Söka efter domäner Skapa och ta bort domäner...73

6 Innehållsförteckning Ändra domän för cylindrar Ändra domän för cylindergrupper Ändring av domän för accessprofiler Hantera roller och behörigheter Importera medarbetarinformation Hantera kvittomallar Hantera schemamallar Hantera setupnycklar Söka efter setupnycklar Skanna en setupnyckel Redigera information om en setupnyckel Ändra PIN-kod för setupnyckel Välja domäner för setupnycklar Visa händelser för setupnycklar Lämna ut setupnycklar Lämna in setupnycklar Låsa upp setupnycklar Rapport om förlorad, återfunnen setupnyckel eller nyckel ur funktion Ersättning av master-setupnyckel Ändring av cylindergrupp för cylindrar Kontrollera systemstatus Uppgradera firmware CLIQ-hårdvara CLIQ-struktur Nycklar Nyckelöversikt Användarnycklar Setupnycklar Cylindrar Programmeringsenheter Lokala PD:ar Remote PDs Koncept och egenskaper för CLIQ Behörighetsprinciper Översikt över behörighetsprinciper Mekanisk behörighet Elektronisk behörighet Nyckelgiltighet Nyckelvalidering Flexibel validering Nyckelscheman...95

7 Innehållsförteckning 8.2 Grupperingsfunktioner Nyckelgrupper Domän Cylindergrupper Accessprofiler Taggar Egenskapen Remote Egenskapen Remote, översikt Remote-uppdatering Uppdatering offline Externa länkar Cylinderprogrammering Händelseloggar CWM-roller och behörigheter DCS-integrering Licensiering Bilaga Termer och akronymer Termer Akronymer CWM-symboler Objektattribut Nyckelattribut Attribut för setupnycklar Cylinderattribut Remote PD-attribut Behörigheter Indikeringar på remote PDs Funktioner som är beroende av firmware-version Krav på klientdator Importfilsformat för personal

8 1 Översikt 1 Översikt 1.1 Inledning CLIQ Web Manager (CWM) är ett webbaserat programvarusystem som gör det möjligt att administrera CLIQ, ett elektromekaniskt låssystem som ger full kontroll över utdelning av behörigheter och aktiviteter för nyckelinnehavare. CLIQ-systemet är en lösning som ser till att mekaniska nycklar och cylindrar fungerar tillförlitligt, samt ger den säkerhet och flexibilitet som erbjuds av elektroniska lås. 1.2 Huvudfunktioner Enkelt att installera CLIQ är ett kostnadseffektivt offline-system som inte kräver något elektriskt kablage eller några batterier i cylindrarna. Händelseloggar CLIQ ger enkel tillgång till exakt händelseinformation från varje cylinder och nyckel i ett låssystem. Individuella nycklar Varje enskild nyckel är avsedd att användas av en enda person och skyddas av avancerade kryptografiska nycklar. Om nyckeln tappas bort blir den helt enkelt obrukbar och en ny nyckel skapas istället. Tidsbaserad behörighet Med CLIQ kan du ange ett specifikt tidschema där behörighet ges under en viss tid. Nyckelhantering CLIQ Web Manager håller ordning på nycklar till olika nyckelinnehavare. Elektronisk annullering av nycklar En nyckel kan annulleras utan att du behöver ha den fysiska nyckeln på plats. Validering av behörigheter Förbättrar låssystemets säkerhet genom att nyckelinnehavarna måste uppdatera sina behörigheter med hjälp av en programmeringsenhet i närheten. Den säkerställer även att händelseloggar laddas upp till servern och finns tillgängliga för låssystemets administratörer. Grupperingsfunktioner för enklare administration. CLIQ Web Manager gör det möjligt att ge behörighet till grupper av cylindrar och grupper av människor, baserat på till exempel geografisk plats eller roll inom organisationen. 1.3 Om denna manual Handbokens innehåll Denna manual består av följande delar, som är avsedda för olika målgrupper: 8

9 1 Översikt Avsnitt Avsnitt 1 Översikt, sidan 8 Avsnitt 3 Komma igång med CWM, sidan 11 Avsnitt 4 Arbeta med CWM, sidan 21 Avsnitt 2 Inställningar för CWM-klienter, sidan 10 Avsnitt 5 Inställning av låssystem, sidan 61 Avsnitt 6 Konfigurera låssystem, sidan 63 Avsnitt 7 CLIQ-hårdvara, sidan 86 Avsnitt 8 Koncept och egenskaper för CLIQ, sidan 92 Avsnitt 9 Bilaga, sidan 106 För administratörer För huvudadministr atörer Beskrivning En kort introduktion till CLIQ och denna manual. Beskriver hur du kommer igång med att arbeta med CWM för första gången. Beskriver hur du utför alla relevanta uppgifter för administratörer när du arbetar med ett låssystem. Beskriver hur du sätter upp och konfigurerar en CWM-klient. Beskriver hur du sätter upp ett nytt låssystem. Beskriver hur du konfigurerar olika aspekter av ett låssystem. Beskriver CLIQ-arkitekturen och komponenterna. Beskriver hur behörigheterna fungerar och CWM-funktionernas principer. Vissa begrepp är mycket tekniska och är endast avsedda för huvudadministratörer. Innehåller referensinformation. Terminologi Definitioner av termer och akronymer som används i denna manual finns i Avsnitt Termer, sidan 106 och Avsnitt Akronymer, sidan 107. Menyalternativ i CWM skrivs som Huvudmeny» Menyalternativ. 9

10 2 Inställningar för CWM-klienter 2 Inställningar för CWM-klienter 2.1 Översikt över inställningar för CWM-klienter 1) Installera den lokala PD:n. Se Avsnitt 2.2 Installera lokala PDs, sidan 10. 2) Installera Java. Se Avsnitt 2.3 Installera Java, sidan Installera lokala PDs 1) Se till att användarkontot för Windows som är inloggat för tillfället har administratörbehörighet. 2) Anslut USB-kabeln från den lokala PD:n till datorn. 3) Kontrollera att alla drivrutiner laddas ned och installeras automatiskt. 4) Om drivrutinerna inte installeras automatiskt går du till och laddar ned rätt drivrutin för operativsystemet i klientdatorn. 2.3 Installera Java Läs dokumentationen på webbsidan för mer information om hur du installerar drivrutinen. 1) Se till att användarkontot för Windows som är inloggat för tillfället har administratörbehörighet. 2) Ladda ned och installera den senaste versionen av Java JRE från OBS! Vi rekommenderar att installera den senaste versionen även om du redan har en version som stöds. Information om vilka versioner av Java som stöds finns i Avsnitt 9.7 Krav på klientdator, sidan ) Starta om datorn. Du kan kontrollera installationen av Java JRE och få hjälp med felsökning på 10

11 3 Komma igång med CWM 3 Komma igång med CWM 3.1 Komma igång med CWM, översikt 1) Installera certifikatet för setupnyckeln. Se Avsnitt Installation och förnyelse av certifikat för setupnycklar, översikt, sidan 11. 2) Logga in på CWM. Se Avsnitt 3.3 Logga in, sidan 16. 3) Välj språk för CWM. Se Avsnitt 3.4 Ställa in språk för CWM, sidan 17. 4) Läs igenom Avsnitt 3.5 Introduktion till användargränssnittet CWM, sidan 17. De vanligaste uppgifterna vid arbete med CWM finns listade i Avsnitt 3.6 Vanliga uppgifter, sidan Installera och förnya certifikat för setupnycklar Installation och förnyelse av certifikat för setupnycklar, översikt För att en setupnyckel ska kunna användas i CWM måste ett unikt certifikat installeras på CWM-klienten. Proceduren för att installera ett certifikat beror på vilken webbläsare man använder och om DCS Integration är aktiverat eller inte. Är DCS-integreringen aktiverad, har setupnyckelinnehavaren fått ett e-postmeddelande med en länk till registreringsapplikationen. Installation av certifikat med DCS-integrering Internet Explorer: Avsnitt Installera setupnyckelcertifikat med DCS (Internet Explorer), sidan 12 Firefox: Avsnitt Installera setupnyckelcertifikat med DCS (Firefox), sidan 13 Med DCS-integrering kan certifikatet för setupnycklar genereras direkt i webbläsaren. Du behöver inte hämta certifikatet separat. Installation av certifikat utan DCS-integrering Internet Explorer: Avsnitt Installera setupnyckelcertifikat manuellt (Internet Explorer), sidan 14 Firefox: Avsnitt Installera setupnyckelcertifikat manuellt (Firefox), sidan 15 För att installera certifikat för en setupnyckel utan DCS-integrering måste du ha en certifikatfil. Förnyelse av certifikat Se Avsnitt Förnya setupnyckelns certifikat, sidan 15 11

12 3 Komma igång med CWM Installera setupnyckelcertifikat med DCS (Internet Explorer) Förutsättningar: Den lokala PD:n är installerad. Setupnyckeln är utlämnad i CWM. Detta har genererat ett e-postmeddelande med en länk till registreringsapplikationen som skickats till medarbetarens e-postadress. Setupnyckeln får registreras. Normalt kan en setupnyckel registreras en gång, men denna inställning kan ändras av en administratör med rätt behörighet. Mer information finns i Avsnitt Redigera information om en setupnyckel, sidan 78. Följande är tillgängligt: Setupnyckeln och dess PIN-kod. Meddelandet med länken till registreringsapplikationen. 1) Sätt in setupnyckeln i det vänstra nyckelhålet på den lokala PD:n. 2) Klicka på länken i e-postmeddelandet eller öppna Internet Explorer och kopiera in länken i adressfältet. 3) Skriv in setupnyckelns PIN-kod och klicka på Nästa. Setupnyckeln autentiseras och ett engångslösenord (OTP - One Time Password) skickas till setupnyckelinnehavarens e-postadress. Detta kan dröja en stund. 4) Ange engångslösenordet i e-postmeddelandet och klicka på Nästa. 5) Klicka på Generera certifikat. Internet Explorer visar en varning om att en certifikatåtgärd utförs. 6) Klicka på Ja för att tillåta certifikatåtgärden. 7) Om en varning visas igen, klickar du på Ja en gång till. Certifikatet är nu installerat i Internet Explorer och en länk till CWM visas. OBS! Setupnyckelns certifikat måste installeras om ifall lösenordet till användarkontot i Windows ändras av en administratör. (Det behövs inte om användaren ändrar sitt eget lösenord.) 8) Klicka på länken för att öppna CWM. 12

13 3 Komma igång med CWM Installera setupnyckelcertifikat med DCS (Firefox) Förutsättningar: Den lokala PD:n är installerad. Setupnyckeln är utlämnad i CWM. Detta har genererat ett e-postmeddelande med en länk till registreringsapplikationen som skickats till medarbetarens e-postadress. Setupnyckeln får registreras. Normalt kan en setupnyckel registreras en gång, men denna inställning kan ändras av en administratör med rätt behörighet. Mer information finns i Avsnitt Redigera information om en setupnyckel, sidan 78. Följande är tillgängligt: Setupnyckeln och dess PIN-kod. Meddelandet med länken till registreringsapplikationen. 1) Sätt in setupnyckeln i det vänstra nyckelhålet på den lokala PD:n. 2) Klicka på länken i e-postmeddelandet eller öppna Firefox och kopiera in länken i adressfältet. 3) Skriv in setupnyckelns PIN-kod och klicka på Nästa. Setupnyckeln autentiseras och ett engångslösenord (OTP - One Time Password) skickas till setupnyckelinnehavarens e-postadress. Detta kan dröja en stund. 4) Ange engångslösenordet i e-postmeddelandet och klicka på Nästa. 5) Välj certifikatstyrkan Hög styrka i listrutan. 6) Klicka på Generera certifikat. 7) Visas en Välj tokendialog i displayen, välj Mjukvara för säkerhetsenhet från listrutan och klicka på OK. 8) Ett meddelande visas om att certifikatet har installerats. Fortsätt tills installationen är slutförd. Klicka på OK. 9) Visas en Begäran om användaridentifiering i displayen, välj det nyskapade certifikatet och klicka på OK. Certifikatet är döpt efter låssystemet och nyckeln. 10) Välj Alternativ från Verktyg-menyn. 11) Klicka på Avancerad. 12) Välj fliken Kryptering. 13) Klicka på Visa certifikat. 14) Markera det nyss skapade certifikatet. 13

14 3 Komma igång med CWM Det är döpt efter låssystemet och nyckeln. 15) Klicka på Säkerhetskopia. 16) Välj mapp, ange ett filnamn och klicka på Spara. Filtypen måste vara.p12. 17) Mata in ett Lösenord för säkerhetskopia av certifikat och klicka på OK. 18) Klicka på OK och stäng Firefox. 19) Klicka på Kontrollpanel från Startmeny för Windows. 20) Klicka på Java. 21) Välj fliken Säkerhet. 22) Klicka på Hantering av certifikat 23) Välj certifikattyp Klientautentisering. 24) Klicka på Importera. 25) Välj.p12-certifikatet som sparades i Steg 16 och klicka på Öppna. 26) Ange lösenordet för certifikatet och klicka på OK. 27) Ange lösenordet för den privata kodlagringen och klicka på OK. Lösenordet är som standardchangeme. Vi rekommenderar starkt att du ändrar detta lösenord. 28) Stäng Java-kontrollpanelen. Certifikatet är nu installerat Installera setupnyckelcertifikat manuellt (Internet Explorer) För att installera certifikatet krävs följande: En.p12-fil för setupnyckeln tillsammans med ett lösenord. 1) Dubbelklicka på.p12-filen. Guide för certifikatimport visas. 2) Klicka på Nästa. 3) Klicka på Nästa. 4) Ange lösenordet för certifikatet och klicka därefter på Nästa. 5) Välj Välj automatiskt certifikatarkivet baserat på typen av certifikat. och klicka på Nästa. 6) Klicka på Avsluta. 7) Klicka på OK. 8) Starta om Internet Explorer. OBS! Setupnyckelns certifikat måste installeras om ifall lösenordet till användarkontot i Windows ändras av en administratör. (Det behövs inte om användaren ändrar sitt eget lösenord.) 14

15 3 Komma igång med CWM Installera setupnyckelcertifikat manuellt (Firefox) För att installera certifikatet krävs följande: En.p12-fil för setupnyckeln tillsammans med ett lösenord. 1) Öppna Firefox. 2) Välj Alternativ från Verktyg-menyn. 3) Klicka på Avancerad. 4) Välj fliken Kryptering. 5) Klicka på Visa certifikat. 6) Välj fliken Dina certifikat. 7) Klicka på Importera. 8) Välj.p12-certifikatfilen för setupnyckeln och klicka sedan på Öppna. 9) Klicka på OK. 10) Ange lösenordet för certifikatet och klicka på OK. 11) Klicka på OK och stäng Firefox. 12) Klicka på Kontrollpanel från Startmeny för Windows. 13) Klicka på Java. 14) Välj fliken Säkerhet. 15) Klicka på Hantering av certifikat 16) Välj certifikattyp Klientautentisering. 17) Klicka på Importera. 18) Välj.p12-certifikatfilen för setupnyckeln och klicka sedan på Öppna. 19) Ange lösenordet för certifikatet och klicka på OK. 20) Ange lösenordet för den privata kodlagringen och klicka på OK. Lösenordet är som standardchangeme. Vi rekommenderar starkt att du ändrar detta lösenord. 21) Stäng Java-kontrollpanelen. Certifikatet är nu installerat Förnya setupnyckelns certifikat När det återstår 60 dagar eller mindre tills setupnyckelns certifikat går ut visas ett varningsmeddelande när du har loggat in. Om DCS är aktiverat innehåller varningsmeddelandet länken till registreringsapplikationen som används för att förnya certifikatet. Dessutom skickas ett e-postmeddelande till setupnyckelinnehavaren. 1) Om DCS-integrering är aktiverat: a) Navigera till registreringsapplikationen. Varningsmeddelandet och e-postmeddelandet om att certifikatet går ut innehåller länken till registreringsapplikationen. b) Välj certifikatet för setupnyckeln, dvs. det certifikat som håller på att gå ut. c) Fortsätt med registreringen: 15

16 3 Komma igång med CWM 3.3 Logga in För Internet Explorer följer du instruktionerna i Avsnitt Installera setupnyckelcertifikat med DCS (Internet Explorer), sidan 12 Börja från Steg 3. För Firefox följer du instruktionerna i Avsnitt Installera setupnyckelcertifikat med DCS (Firefox), sidan 13. Börja från Steg 3. d) Ett nytt certifikat som kan användas från och med nu genereras och installeras. Det gamla certifikatet finns kvar och kan användas tills det går ut. 2) Om DCS-integrering inte är aktiverat: a) För Internet Explorer, se Avsnitt Installera setupnyckelcertifikat manuellt (Internet Explorer), sidan 14. b) För Firefox, se Avsnitt Installera setupnyckelcertifikat manuellt (Firefox), sidan 15. Förutsättningar: Den lokala PD:n är installerad. Se Avsnitt 2.2 Installera lokala PDs, sidan 10. En stödd webbläsare används. Se Avsnitt 9.7 Krav på klientdator, sidan 116. En stödd Java-version finns installerad. Se Avsnitt 2.3 Installera Java, sidan 10. En setupnyckel med en pinkod finns tillgänglig. Setupnyckeln måste även lämnas ut till en anställd i CWM. Ett giltigt certifikat för setupnyckeln finns installerat. Se Avsnitt Installation och förnyelse av certifikat för setupnycklar, översikt, sidan 11. En korrekt URL-adress till CWM finns tillgänglig. 1) Sätt in setupnyckeln i det vänstra nyckelhålet på den lokala PD:n. 2) Gå till startsidan i CWM. 3) Välj certifikatet för setupnyckeln i den lokala PD:n. 4) Välj PD:ns COM-port (seriell USB-port) där den lokala PD:n ansluts om du blir uppmanad till detta och klicka på OK. Är porten inte känd, prova en port i taget och börja med högsta numret. Om den valda porten är fel visas meddelandet igen. Om meddelandet försvinner innan du har valt en COM-port uppdaterar du sidan genom att trycka på F5 på tangentbordet. 5) Klicka på Login. 16

17 3 Komma igång med CWM TIPS! Tar det mer än ca 10 sekunder innan Login-knappen aktiveras, kontrollera Java-inställningarna för spärrade certifikat. Inställningarna finns tillgängliga i Startmeny» Kontrollpanel» Program» Java» Avancerad. Se till att Listor över spärrade certifikat (CRL) valts under Kontrollera spärrade certifikat med hjälp av. Starta om webbläsaren. Är Login-knappen avaktiverad hela tiden, kontrollera Java-inställningarna för temporära internetfiler. Inställningarna finns tillgängliga i Startmeny» Kontrollpanel» Program» Java» Allmänt» Temporära internetfiler» Inställningar... 6) Ange setupnyckelns PIN-kod. 7) Klicka på OK. Se till att rutan Keep temporary files on my computer (Lämna kvar temporära filer på min dator). är ibockad. Ta bort gamla temporära filer genom att klicka på Ta bort filer... och välja Cachelagrade applikationer och appletar. 3.4 Ställa in språk för CWM 1) Välj Inställningar» Välj språk. 2) Välj önskat språk. Språket kan också väljas genom att du klickar på motsvarande flagga i inloggningsfönstret. 3.5 Introduktion till användargränssnittet CWM Huvudmenyer CWM-alternativen är indelade i fyra huvudmenyer: Arbete Systeminfo Administration Inställningar Innehåller de funktioner som används mest i det dagliga arbetet. Innehåller funktioner för administrering av behörigheter, information om medarbetare och besökare, nycklar, cylindrar och Remote PDs. Innehåller funktioner för inställning och konfigurering av låssystemet. Innehåller administratörens personliga inloggningsuppgifter Sökning efter föremål Välj först motsvarande menyalternativ vid sökning efter föremål som cylindrar eller nycklar. Exempel: Systeminfo» Cylindrar. Initialt visas ett sökresultat baserat på de grundläggande sökkriterierna. 17

18 3 Komma igång med CWM Hur sökfunktionerna ska användas: Sökkriterier Jokertecken Taggar Rader per sida Sortering Ändra sökkriterierna genom att mata in nya kriterier i sökrutan till vänster och klicka sedan på Sök. I Avancerad finns mindre vanliga sökalternativ tillgängliga. I sökfälten accepterar CWM den första delen av en söksträng eller en asterisk (*). Om du vill söka efter "Laboratorium 1" får du sökresultat som även inkluderar "Laboratorium 1" genom att skriva "Lab", "*1" eller "Lab*1". Skriver man i sökfältet för Tags, visas alla matchande taggar i en vallista. Använd pilarna under sökresultat för att navigera mellan sidor med omfattande sökresultat. Antalet rader som visas per sida kan ändras i listrutan Rader per sida. Klicka på denna symbol för att sortera sökresultatet efter respektive kolumn. Sökresultatet sorteras efter denna kolumn (stigande). Sökresultatet sorteras efter denna kolumn (fallande). Expandera en kolumn Klicka på denna symbol för att expandera kolumner där vissa inmatningar är för långa för att passa in. Visning och konfigurering av objekt Följande funktioner används från listan med sökresultat för att visa och konfigurera objekt: Visa Konfigurering av batcher Klicka på Visa i kolumnen längst till höger för att visa all detaljerad information om objektet och för att konfigurera det individuellt. Vissa aktiviteter kan genomföras samtidigt för flera objekt. De aktiviteter som är tillgängliga varierar, beroende på objekttyp. För att konfigurera flera objekt samtidigt väljer man först flera individuella objekt i kolumnen längst till vänster från en eller flera sidor med sökresultat. Klicka på Markera alla för att välja alla objekt från alla sidor för sökresultatet. Klicka till slut på motsvarande knapp nedtill på sökresultatrutan för att starta aktiviteten för de valda objekten Filtrering av långa listor När man tittar på listor över t.ex. cylindrar eller nycklar i behörighetslistor, visas en FILTRERA-banderoll. Se nedanstående exempel. 18

19 3 Komma igång med CWM Klickar man på symbolen öppnas en kriterieruta som listan kan filtreras med. 3.6 Vanliga uppgifter Denna lista tar upp de allra vanligaste uppgifterna och var man hittar motsvarande instruktioner. Logga in Avsnitt 3.3 Logga in, sidan 16 Personal Lägga till en anställd eller besökare: Avsnitt Lägga till medarbetare eller besökare, sidan 21 Nycklar Lämna ut nycklar: Avsnitt Lämna ut nycklar, sidan 28 Ta emot nycklar (lämna in): Avsnitt Ta emot nycklar (lämna in), sidan 29 När nycklar försvinner: Avsnitt Rapportera nycklar som borttappade eller trasiga, sidan 30 Behörigheter Visa vilka nycklar som har behörighet till en cylinder: Avsnitt Visa nycklar med behörighet till en viss cylinder, sidan 46 Visa cylindrar som en nyckel har behörighet till: Avsnitt Visa vilka cylindrar en nyckel har behörighet till, sidan 45 Ändra behörigheter på en nyckel: Avsnitt Konfigurera behörigheter i nycklar, sidan 46 Ändra behörigheter på en cylinder: Avsnitt Konfigurera behörigheter i cylindrar, sidan 48 Accessprofiler Koppla en nyckel eller person till en accessprofil: Avsnitt Välja accessprofiler för medarbetare eller besökare, sidan 51 Ändra behörigheter i en accessprofil: Avsnitt Konfigurera behörigheter för accessprofiler, sidan 50 Händelseloggar Kontrollera vilka nycklar som har låst upp en cylinder: Avsnitt Visa händelselogg för cylinder, sidan 59 19

20 3 Komma igång med CWM Programmering Programmera cylindrar: Avsnitt Programmera cylindrar, sidan 39 20

21 4 Arbeta med CWM 4 Arbeta med CWM 4.1 Hantera personal och besökare Söka efter personal eller besökare 1) Välj Systeminfo» Personal eller Besökare. En lista över alla medarbetare eller besökare visas. 2) Välj fliken Sök eller Avancerad. Fliken Avancerad innehåller fler sökfält samt även alternativet att söka efter borttagna medarbetare eller besökare. 3) Skriv in sökvillkoren. I sökfälten accepterar CWM den första delen av en söksträng eller en asterisk (*). Om du vill söka efter "Laboratorium 1" får du sökresultat som även inkluderar "Laboratorium 1" genom att skriva "Lab", "*1" eller "Lab*1". Skriver man i sökfältet för Tags, visas alla matchande taggar i en vallista. 4) Klicka på Sök. 5) För att visa detaljerad information om ett sökresultat klickar du på Visa för den aktuella medarbetaren eller besökaren Lägga till medarbetare eller besökare 1) Välj Systeminfo» Personal eller Besökare. 2) Klicka på Skapa ny. 21

22 4 Arbeta med CWM 3) Skriv in informationen. Förnamn och Efternamn är obligatoriska fält. E-postadress krävs för att skicka påminnelser för nycklar som inte har lämnats tillbaka i tid, samt för att kunna använda DCS-integreringsfunktionen för nya setupnyckelinnehavare. För medarbetare används även fältet ID. ID:t måste vara unikt. Om detta fält inte fylls i lägger CWM till ett unikt ID i formatet åååå-mm-dd:löpnummer. 4) För att lägga till en tagg klickar du på Lägg till tagg. Se även Avsnitt Ändra taggar för personal eller besökare, sidan 23. 5) För att lägga till en extern länk klickar du på Lägg till en extern länk. Se även Avsnitt Ändra externa länkar för personal eller besökare, sidan 23. 6) Klicka på Spara Ta bort och återställa personal eller besökare Borttagna medarbetare eller besökare raderas inte permanent och kan därför återställas vid behov. 1) Leta reda på den medarbetare eller besökare som ska raderas eller återställas. För att söka efter medarbetaren eller besökaren och visa detaljerad information, se Avsnitt Söka efter personal eller besökare, sidan 21. 2) Ta bort: a) I den detaljerade informationsvyn klickar du på Ta bort. Medarbetare eller besökare som innehar nycklar, kan inte tas bort. b) Klicka på OK. 3) Återställa: a) Välj sökfliken Avancerad. 22

ASSA CLIQ Web Manager

ASSA CLIQ Web Manager Version 5.2 1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Innehållsförteckning Vad är nytt i CLIQ Web Manager version 5.2 Systemkrav Övriga programförbättringar Release plan 2 Vad är nytt i

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Alfa Kommun & Landsting AB Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Senast ändrad: 2016-05-06 Version: 4.1 Dokumentansvarig: Ingrid Olsson Innehållsförteckning Alfa e-recept Partner... 3 Inledning...

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Manual 3C/Comporto. Manual 3C/Comporto

Manual 3C/Comporto. Manual 3C/Comporto Manual 3C/Comporto 1 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Logga in med etjänstekort i 3C 5 Byte av användarkonto under inloggning 7 Utloggning i 3C 7 Manual Huvudmeny 8 Registrera post 9 Söka post 10 Visa

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (17) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Starta Egenrapportering automatiskt i Windows

Starta Egenrapportering automatiskt i Windows EGENRAPPORTERING WINDOWS Starta Egenrapportering automatiskt i Windows En förutsättning för att starta Egenrapportering är att man har Java installerat på sin dator. Vi rekommenderar av säkerhetsskäl att

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

CLIQ Remote - Behörighet på distans

CLIQ Remote - Behörighet på distans 1. Introduktion CLIQ Remote - Behörighet på distans CLIQ Remote är ett elektromekaniskt låssystem med ytterligare en nivå av säkerhet och flexibilitet, ett naturligt val för den som söker en modern säkerhetslösning.

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

Scale Inspelning. Användarmanual V 1.0

Scale Inspelning. Användarmanual V 1.0 Scale Inspelning Användarmanual V 1.0 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Introduktion... 3 Om denna manual... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Förberedelser... 3 Hur man skapar sitt

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer