Fakta för skattebetalare 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta för skattebetalare 2015"

Transkript

1 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Fakta för skattebetalare 2015 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Skattebetalarnas Förening Box Stockholm Tel:

2 Fakta för skattebetalare Sedan 1966 har Skattebetalarna gett ut Fakta för skattebetalare. En av våra viktigaste uppgifter är att upplysa om skatter och om hur skattesystemet fungerar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vård, skola och omsorg. Vi anser att det är möjligt att både sänka skatter och förbättra välfärdens kärna. Skatterna spelar fortfarande en mycket stor roll för en vanlig svensk familj, trots att skatten sänkts de senaste åren. Skatten är för de flesta arbetande hushåll en större utgift än mat, kläder och bostad tillsammans. En normal löntagare betalar, inklusive sociala avgifter och moms, ungefär 55 procent av sin inkomst i skatt. För inte så många år sedan uppgick den andelen cirka 60 procent. Just moms och sociala avgifter är samtidigt skatter som inte märks särskilt mycket för den som inte noga letar efter dem. När vi är osäkra på vem som egentligen betalar en skatt blir det lättare för politikerna att höja skatten. Därför tycker vi att det är viktigt att fler skattebetalare får korrekt information om skattesystemet och Fakta för skattebetalare är ett viktigt bidrag i det arbetet. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Fakta för skattebetalare Utges årligen av Skattebetalarnas Förening, Box 3319, Stockholm, tel Årgång 49. Redaktör: Sofia Linder Copyright Skattebetalarnas Förening Utgiven mars Besök oss på 2 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 3

3 Innehåll Tabell nr Sid nr Tabell nr Sid nr 1. Skatt på hela lönen Skatteskalor och brytpunkter inkomståren 2014 och Grundavdrag 2014 och Basbelopp 2014 och Skattereduktion för arbetsinkomst Allmän pensionsavgift 2014 och Pensioner Kommunalskatter i genomsnitt Högst och lägst kommunalskatt 2014 och Begravningsavgift och kyrkoavgift Förmånsbelopp och avdrag 2014 och Inkomstfördelning 2014 och 2015, hushåll Arbetsgivaravgifter och egenavgifter 2014 och Arbetsgivaravgifternas utveckling, Fastighetsavgift och fastighetsskatt Hus-avdrag Stämpelskatt Alkoholskatt Tobaksskatt Energiskatt Skattefridagen juli Försörjningsbalansen Översikt statens skatteintäkter Översikt offentliga utgifter Kommunalekonomisk skatteutjämning Statsskulden Konsumentprisindex Referensräntan Statslåneräntan Genomsnittlig statslåneränta Löner i offentlig sektor Politikernas arvoden och ersättningar Antalet anställda i offentlig sektor Skattetrycket i internationell jämförelse Välståndsligan 1970 och Viktiga datum FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 5

4 1. Skatt på hela lönen 2015 Tabellen avser arbetsinkomst för löntagare under 65 år. Årslön i kronor Hela lönen Löneskatter Synlig årslön Kommunalskatt 1) Statsskatt Skattereduktion Inkomstskatt Begravningsavg Nettolön Indirekta skatter 2) Kvar efter skatt Total skatt Skattekvot 3) 47,7% 50,0% 51,8% 52,9% 53,6% fortsättning, fler exempel Hela lönen Löneskatter Synlig årslön Kommunalskatt 1) Statsskatt Skattereduktion Inkomstskatt Begravningsavg. 1) Nettolön Indirekta skatter 2) Kvar efter skatt Total skatt Skattekvot 3) 54,1% 54,7% 55,6% 57,2% 59,6% Källa: Skatteverket och egna beräkningar. För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år och för de över 65 år utgår lägre arbetsgivaravgifter (löneskatter). Dock kommer dessa att förändras när regeringen lägger sin tilläggsbudget den 15 april. Se vidare tabell Skatteskalor och brytpunkter inkomståren 2014 och 2015 Beskattningsbar inkomst (skiktgränser) 2015 (taxeringsåret 2016): Kommunalskatt Kommunalskatt + 20% statlig skatt Kommunalskatt + 25% statlig skatt 2014 (taxeringsåret 2015): Kommunalskatt Kommunalskatt + 20% statlig skatt Kommunalskatt + 25% statlig skatt Taxerad inkomst (brytpunkter) 2015 (taxeringsåret 2016): Personer < 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20% statlig skatt Kommunalskatt + 25% statlig skatt Personer >= 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20% statlig skatt Kommunalskatt + 25% statlig skatt 2014 (taxeringsåret 2015): Personer < 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20% statlig skatt Kommunalskatt + 25% statlig skatt Personer >= 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20% statlig skatt Kommunalskatt + 25% statlig skatt Källa: Skatteverket. 1) Kommunalskatten är baserad på ett genomsnitt för riket, f.n. 31,99 procent. Likaså begravningsavgiften, som uppgår till 0,22 procent. 2) Till de indirekta skatterna räknas moms och andra varuskatter. Indirekta skatter beräknas som en andel av den samlade privata konsumtionen. År 2014 uppgick den andelen (indirekta skattekvoten) till 21 procent, vilket är vad en person i genomsnitt betalar om hela den disponibla inkomsten konsumeras. 3) Individens skattekvot beräknas på total skatt/hela lönen, dvs inklusive arbetsgivaravgifter. Brytpunkten motsvarar den årsinkomst en person kan ha utan att behöva betala statlig skatt på 20 procent eller 25 procent. Inkomståret 2015 är den nedre brytpunkten kronor för personer under 65 år respektive kronor för personer som fyllt 65 år. Den övre brytpunkten är kronor (taxerad inkomst) för personer under 65 år respektive kronor för personer som fyllt 65 år. Skillnaden beror på att de som fyllt 65 år har ett högre grundavdrag. 6 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 7

5 3. Grundavdrag 2014 och 2015 Inkomståret 2015 Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Förhöjt grundavdrag för personer fyllda 65 år: Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Basbelopp 2014 och Prisbasbelopp, kr Förhöjt prisbasbelopp, kr Inkomstbasbelopp, kr Prisbasbeloppet används vid beräkning av brytpunkter för statlig inkomstskatt, grundavdrag och avdrag för pensionspremier. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng enligt det gamla ATP-systemet. Inkomstbasbeloppet infördes i samband med det nya pensionssystemet (1999) och används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst. Dessutom används inkomstbasbeloppet för att beräkna taket för allmän pensionsavgift (8,07 x inkomstbas beloppet). Källa: Skatteverket. Inkomståret 2014 Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Förhöjt grundavdrag för personer fyllda 65 år: Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Källa: Skatteverket. 8 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 9

6 5. Skattereduktion för arbetsinkomst Från och med inkomståret 2007 finns en särskild skattereduktion för arbetsinkomster (s.k. jobbavdrag). Denna har utökats såväl 2008, 2009, 2010 och Personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år får tillgodogöra sig en utökad skattereduktion. Skattereduktionens storlek bestäms av den beskattningsbara inkomsten, grundavdraget och kommunala skattesats. Från och med inkomståret 2009 utgår en fast reduktion i tre skikt för dem som fyllt 65 år. Med arbetsinkomst avses pensionsgrundande inkomst från anställning samt näringsinkomst, minskade med avdragsgilla kostnader samt allmänna avdrag. I samtliga tabeller avrundas summorna till närmaste hundratal kronor. Inkomståret 2015 (taxeringsåret 2016) Avdrag för personer upp till 65 år Årlig arbetsinkomst Avdrag 1) 0,91 pbb (40 500) 0,91 pbb 2,94 pbb ( ) 2,94 pbb 8,08 pbb ( ) Arbetsinkomsten minus grundavdrag Källa: Skatteverket. 0,91 pbb plus 33,2% av arbetsinkomsten i skiktet minus grundavdrag 1,584 pbb plus 11,1% av arbetsinkomsten i skiktet minus grundavdrag > 8,08 pbb ( ) 2,155 pbb minus grundavdrag Inkomståret 2014 (taxeringsåret 2015) Avdrag för personer upp till 65 år Årlig arbetsinkomst Avdrag 1) 0,91 pbb ( ) 0,91 pbb 2,94 pbb ( ) 2,94 pbb 8,08 pbb ( ) Arbetsinkomsten minus grundavdrag 0,91 pbb plus 33,2% av arbetsinkomsten i skiktet minus grundavdrag 1,584 pbb plus 11,1% av arbetsinkomsten i skiktet minus grundavdrag > 8,08 pbb ( ) 2,155 pbb minus grundavdrag 1). Avdrag x kommunal skattesats = skattereduktion Skattereduktion för personer som fyllt 65 år Årlig arbetsinkomst > Skattereduktion 20 % av arbetsinkomsten 20% av arbetsinkomsten upp till kr plus 5% mellan kr och kr 20% av arbetsinkomsten upp till kr plus 5% på resterande, max kr 1). Avdrag x kommunal skattesats = skattereduktion Skattereduktion för personer som fyllt 65 år Årlig arbetsinkomst > Skattereduktion 20 % av arbetsinkomsten 20% av arbetsinkomsten upp till kr plus 5% mellan kr och kr 20% av arbetsinkomsten upp till kr plus 5% på resterande, max kr 10 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 11

7 Skattereduktion för löntagare under 65 år 2014 och 2015 vid olika inkomstnivåer Skattereduktion Årsinkomst Beräkningarna är baserade på den genomsnittliga kommunalskattesatsen för respektive år; 31,99% 2015 och 31,86% för Allmän pensionsavgift 2014 och 2015 Allmän pensionsavgift tas ut med 7 procent av inkomsten upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Allmän pensionsavgift skall inte betalas om inkomsten understiger 0,423 prisbasbelopp. En skattereduktion utgår som motsvarar 100 procent av beloppet Avgift, procent 7,0 7,0 Högsta underlag (8,07 IBB), kr Maximal avgift, kr Lägsta underlag (0,423 PBB), kr Källa: Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Inkomstskatt på löneinkomst jämfört med skatt på pensionsinkomst, 2015 Månadsinkomst Skatt på arbete Skatt på pension Beräkningarna är baserade på skattetabell FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 13

8 7. Pensioner 2015 Hel ålderspension (garantipension): Kr/år Kr/månad Född 1937 eller tidigare Ogift: Gift (per person): Född 1938 eller senare Ogift: Gift (per person): Garantipension till änkepension och omställningspension Källa: Pensionsmyndigheten. Äldreförsörjningsstöd Kr/år Kr/månad Ogift: Gift (per person): Inkomstindex, ,2 106,16 111,79 115,64 118,41 121,65 125,57 131, ,26 139,74 142,34 149,32 154,84 155,61 158,91 Inkomstindex mäter förändringarna i genomsnittlig pensionsgrundande inkomst per individ. Aktuell pension bestäms fr.o.m. inkomståret 2010 av ett balanstal och ett balansindex Balanstal 1,004 0,9837 Balansindex 150,55 146,84 8. Kommunalskatter i genomsnitt Procent År Total kommunalskattesats Därav Kommuner Landsting Församlingar ,23 15,23 9,12 0, ,09 16,68 11, ,38 17,22 12,06 1, ,16 17,31 12,7 1, ,15 17,32 12,68 1, ,04 19,38 10,51 1, ,04 19,43 10,47 1, ,05 19,44 10,48 1, ,5 20,2 10,12 1, ,65 21,15 9,32 1, ,66 21,16 9,31 1, ,65 21,18 9,28 1, ,48 20,55 9,74 1, ) 30,38 20,57 9, ,53 20,57 9, ,52 20,53 9, ,17 20,7 10, ,51 20,8 10, ,6 20,84 10, ,6 20,83 10, ,55 20,78 10, ,44 20,71 10, ,52 20,72 10, ,56 20,74 10, ,55 20,73 10, ,6 20,59 11, ,73, 20,61 11, ,86 20,65 11, ,99 20,7 11,29 Källa: SCB och Skatteverket. Källa: Pensionsmyndigheten. 1) År 2000 avskaffades församlingsskatten och ersattes av en obligatorisk begravningsavgift samt en (frivillig) kyrkoavgift. Begravningsavgiften är ej inräknad i summan i denna tabell. Se även tabell FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 15

9 9. Högst och lägst kommunalskatt 2014 och Begravningsavgift och kyrkoavgift I procentsatserna ingår landstingsskatt men ej kyrko- och begravningsavgift Högst kommunalskatt,% Lägst kommunalskatt,% Dorotea 34,70 Vellinge 29,19 Dals-Ed 34,69 Kävlinge 29,20 Bräcke 34,59 Solna 29,22 Ragunda 34,42 Danderyd 29,45 Bengtsfors 34,40 Staffanstorp 29,48 Vännäs 34,40 Täby 29,73 Hofors 34,37 Örkelljunga 29,75 Ockelbo 34,27 Stockholm 29,78 Vilhelmina 34,20 Lomma 29,93 Orust 34,19 Sollentuna 30,20 Den kyrkoavgift som anges nedan avser medlemmar i Svenska kyrkan. Såväl kyrkoavgiften som den obligatoriska begravningsavgiften varierar mellan kommuner och församlingar. Tabellen visar viktade riksgenomsnitt. Riksgenomsnitt,% Begravningsavgift 0,22 0,22 0,24 0,22 0,22 0,22 Kyrkoavgift 0,99 0,99 1 1,01 1,01 1,01 Summa 1,21 1,21 1,24 1,23 1,23 1,23 Källa: SCB Högst kommunalskatt,% Lägst kommunalskatt,% Dorotea 34,70 Vellinge 29,19 Bräcke 34,59 Kävlinge 29,20 Ragunda 34,42 Solna 29,22 Hofors 34,37 Stockholm 29,43 Dals-Ed 34,34 Danderyd 29,45 Ockelbo 34,27 Örkelljunga 29,45 Vilhelmina 34,20 Staffanstorp 29,48 Malå 34,15 Täby 29,73 Norsjö 34,15 Lomma 29,93 Nordanstig 34,12 Sollentuna 30,20 Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 17

10 11. Förmånsbelopp och avdrag 2014 och Inkomstfördelning 2014 och 2015, hushåll Kostförmån, kr per dag Fri frukost Fri lunch/middag Helt fri kost Resa bostad arbetsplats Egen bil 18,50 kr/mil 18,50 kr/mil Förmånsbil, bensin mm 9,50 kr/mil 9,50 kr/mil Förmånsbil, diesel 6,50 kr/mil 6,50 kr/mil Skattefria traktamenten (inrikes tjänsteresa), kr Heldag Halvdag Disponibel inkomst Genomsnittlig disponibel inkomst (kr/år) Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Källa: Skatteverket. Tabellen visar fördelningen av disponibel hushållsinkomst exkl. kapitalvinst per konsumtionsenhet (k.e), med befolkningen indelad i tiondelar (deciler). Decil 10 motsvarar den tiondel av hushållen som har högst inkomster. Decil 10 motsvarar den del av hushållen som har lägst inkomster. Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 19

11 13. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter 2014 och 2015 Arbetsgivaravgifter, procent Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% Efterlevandepension 1,17% 1,17% Sjukförsäkringsavgift 4,35% 4,35% Arbetsskadeavgift 0,30% 0,30% Föräldraförsäkring 2,60% 2,60% Arbetsmarknadsavgift 2,64% 2,91% Allmän löneavgift 10,15% 9,88% Summa 31,42% 31,42% Egenavgifter, procent Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% Efterlevandepension 1,17% 1,17% Sjukförsäkringsavgift 4,44% 4,44% Arbetsskadeavgift 0,30% 0,30% Föräldraförsäkring 2,60% 2,60% Arbetsmarknadsavgift 0,37% 0,37% Allmän löneavgift 9,88% 9,88% Summa 28,97% 28,97% Egenavgifter erläggs av näringsidkare istället för arbetsgivaravgifter. Från och med 1 januari 2010 har egenavgifterna satts ned med fem procentenheter, max kronor per person och max kronor per företag. * Egenföretagare kan erhålla en lägre sjukförsäkringsavgift på inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp i utbyte mot fler karensdagar (se nedan). Sjukförsäkringsavgift för egenföretagare, procent Uttag av sociala avgifter vid olika åldrar 2015, procent Födda Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Passiv näringsverksamhet , ,21 10,21 24, ,42 28,97 24, ,49 14,89 24,26 Uttag av sociala avgifter vid olika åldrar 2014, procent Födda Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Passiv näringsverksamhet , ,21 10,21 24, ,42 28,97 24, ,49 14,89 24,26 Undantag (för år 2015, 1 januari) men nya regler väntas Källa: Skatteverket. För anställda som är födda 1937 eller tidigare betalas inga arbetsgivaravgifter. För anställda som är födda betalas bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. För anställda som är födda 1989 eller senare betalas bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter, det vill säga 15,49 procent. För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år och för de över 65 år utgår lägre arbetsgivaravgifter. Dock kommer dessa att förändras när regeringen lägger sin tillläggsbudget den 15 april. Egentligen ska regeringen genomföra Alliansens ytterligare sänkningar av ungas arbetsgivaravgifter den 1 maj (Alliansbudgeten). Men det är oklart hur det blir då regeringen har meddelat att man avser att avskaffa ungdomsrabatten helt från den 1 juli Även den avskaffade särskilda löneskatten, för dem över 65 år, kommer sannolikt att återinföras i samma veva (med 5,6 procent för samtliga över 65 år). Antal karensdagar karensdag 4,66 4,61 7 karensdagar 4,44 4,44 14 karensdagar 4,34 4,35 30 karensdagar 4,16 4,18 60 karensdagar 3,93 3,96 90 karensdagar 3,76 3, FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 21

12 14. Arbetsgivaravgifternas utveckling, Fastighetsavgift och fastighetsskatt Skattesats 2015,% År Skattesats,% År Skattesats,% , , , , , , , , , , ) 38, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 1) Genomsnitt för året. Skattesatsen ändrades under innevarande år. Källa: SCB. Småhus 0,75 1) Hyreshus (bostäder) 0,3 Lokaler 1,0 Industrier 0,5 Vattenkraftverk 2,8 Obebyggd tomtmark 1,0 Arrendetomt 0,8 Småhus under uppförande 1,0 1) Skattesatsen är 0,75 procent av underlaget, dock högst kronor (inkomståret 2015). Vissa undantag finns. Skatteintäkter 2015, prognos Mdkr Småhus 14,2 varav kommunal avgift 13,7 Hyreshus, bostadslägenheter 2,8 varav kommunal avgift 2,7 Hyreshus, lokaler 7,2 Industrier 1,8 Vattenkraft 5,5 Summa 31,5 Källa: Skatteverket. Källa: Regeringskansliet. Avyttring Kapitalvinstskatten på vinster från försäljning av privatbostäder är 22 procent sedan 1 januari En förlust är avdragsgill till 50 procent. För avyttringar från och med 1 januari 2008 medges uppskov med kapitalvinstskatten endast upp till ett värde på 1,6 miljoner kronor. Taket gäller endast nya uppskov. År 2010 sänktes detta tak till kronor. Från och med 2009 års taxering har en ränta införts på 0,5 procent av uppskovsbeloppet på såväl nya som gamla uppskov FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 23

13 Genomsnittlig köpeskilling och taxeringsvärden i Sverige , Kronor, löpande priser Småhus, helårsbostad Köpeskilling, medelvärde i tkr Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr Småhus, fritidsbostad Köpeskilling, medelvärde i tkr Bas-/taxeringsvärde, medelvärde i tkr Källa: SCB. 16. Hus-avdrag Hus-avdrag är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-avdrag. Skattereduktion medges med 50 procent av arbetskostnaden och maximalt kronor per person för arbeten utförda under året. För att kunna utnyttja skattereduktionen måste den skattskyldiges slutliga skatt, minskad med andra skattereduktioner, uppgå till minst samma belopp som hus-avdraget. Vidare fordras för att få ROT-avdrag att den skattskyldige äger (helt eller delvis) den bostad där arbetet utförs samt nyttjar densamma. Den första juli 2009 infördes ett nytt system för skattereduktion, den s.k. fakturamodellen. Detta innebär att köparen bara behöver betala hälften av arbetskostnaden till säljföretaget, varefter det senare ansöker om ersättning från Skatteverket. Den som utför arbetet måste ha F-skattsedel. I underlaget för skattereduktion räknas inte utgifter för material, utrustning eller resor in. Som husarbete räknas reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av bostad, samt städning, barnpassning med mera. Se för vilka tjänster som berättigar till skattereduktion. 17. Stämpelskatt Stämpelskatt ska betalas till staten vid köp av fastighet eller tomträtt, samt vid inteckning. Skattesats 2015,% Fastighetsköp, fysisk person 1,5 Fastighetsköp, juridisk person 4,25 1) Inteckning i fast egendom 2 1) 1,5 procent vid vissa förvärv, exempelvis köp av bostadsrättsförening FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 25

14 18. Alkoholskatt Energiskatt 2015 Produkt Alkoholgräns, volym-% Alkoholskatt, kr/liter Öl, per volymprocent och liter upp till 2,80 0,00 >2,80 1,94 Vin och andra jästa drycker, per liter upp till 2,25 0,00 2,25 4,50 8,84 4,50 7,00 13,06 7,00 8,50 17,97 8,50 15,00 25,17 15,00 18,00 52,68 Mellanklassprodukter, per liter 1,20 15,00 31,72 Över 15 högst 22 52,68 Etylalkohol, per liter ren alkohol >1,20 511, Tobaksskatt 2015 Källa: Skatteverket. Bränsleslag Energiskatt, kr CO 2 - skatt, kr Total punktskatt, kr Skatt inkl. moms 1), kr Eldningsolja 1 <0,1% svavel, kr/m Gasol (för drift av transportmedel), kr/ton Gasol (för andra ändamål än drift av transportmedel), kr/ton Kol, koks, kr/ton Metan (för drift av motorfordon), kr/1 000 m Metan (för andra ändamål än drift av transportmedel), kr/1 000 m Bensin, blyfri, kr/liter - Miljöklass 1 3,25 2,60 5,85 7,31 - Miljöklass 2 3,28 2,60 5,88 7,35 Produkt Cigaretter Cigarrer och cigariller Piptobak Snus Tuggtobak 1,51 kr/styck + 1% av detaljhandelspriset 1,33 kr/styck kr/kg 432 kr/kg 476 kr/kg Alkylatbensin 1,46 2,60 4,06 5,08 Diesel, kr/m Miljöklass El, norra Sverige, öre/kwh 19,40 19,40 24,25 El, övriga, öre/kwh 29,30 29,30 36,63 Från och med år 2012 sker en årlig uppräkning ske av skattesatserna på cigarrer, cigariller, piptobak, snus och tuggtobak. Skattesatserna räknas upp med förändringen i konsumentprisindex. Från 1 januari 2015 höjdes skatten mer än den årliga indexuppräkningen. Källa: Skatteverket. 1) Moms på råvaran tillkommer. I vissa fall är summorna avrundade. Källa: Skatteverket FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 27

15 21. Skattefridagen juli 22. Försörjningsbalansen En genomsnittlig löntagare betalar nästan 55 procent av sin totala lön i skatt. Skattefridagen är den dag på året då löntagaren börjar att arbeta åt sig själv om den totala skattebördan fördelas på antalet dagar på ett år. Den första skattefria dagen för en löntagare med en årsinkomst motsvarande 6 inkomstbasbelopp ( kr år 2014) infaller under den senare delen av juli. År Skattefridagen År Skattefridagen aug aug aug aug aug aug aug aug aug jul aug jul aug jul aug jul aug jul aug jul ) 10 aug jul aug jul Försörjningsbalansen visar tillgången och efterfrågan på varor och tjänster. Summan utgör bruttonationalprodukten (BNP). (På grund av revideringar och avrundningar summerar ej alla delposter.) Miljoner kronor, fasta priser; referensår Hushållens konsumtion sutgifter Offentliga konsumtionsutgifter Fasta bruttoinvesteringar Lagerinvesteringar Export Import BNP BNP kronor per invånare Åren är prognoser, december Källa: Konjunkturinstitutet. 1) Från och med år 2005 baseras inkomsten i beräkningen på inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet. För åren 2001 t.o.m har beräkningarna reviderats i enlighet med den nya metoden. Så beräknas skattefridagen Årslön 6 inkomstbasbelopp, kr Hela lönen (inkl. löneskatt), kr Löneskatter, kr Inkomstskatter, kr Indirekta skatter, kr Totala skatter, kr Andel skatter,% 53,7 Antal dagar (av 365) 196 Skattefridagen 2014 Dag 197 (16 juli) Källa: Skattebetalarna FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 29

16 23. Översikt statens skatteintäkter Prognos 2015, miljarder kronor, löpande priser 2015 (mdkr) Som andel av BNP 1) Direkta skatter på arbete 557,4 13,8% Kommunal skatt 632,0 15,7% Statlig skatt 49,9 1,2% Allmän pensionsavgift 108,0 2,7% Skattereduktioner m.m. 232,5 5,8% Indirekta skatter på arbete 483,7 12,0% Arbetsgivaravgifter 489,5 12,1% Egenavgifter 12,8 0,3% Särskild löneskatt 39,8 1,0% Nedsättningar 25,5 0,6% Tjänstegruppliv m.m. 0,7 0,0% Avgifter till premiepensionssystemet 33,6 0,8% Skatt på kapital 182,2 4,5% Skatt på kapital, hushåll 36,5 0,9% Skatt på bolagsvinster 91,9 2,3% Avkastningsskatt 8,3 0,2% Fastighetsskatt och fastighetsavgift 32,1 0,8% Stämpelskatt 9,4 0,2% Kupongskatt m.m. 4,0 0,1% Skatt på konsumtion och insatsvaror 496,1 12,3% Mervärdesskatt 368,3 9,1% Skatt på alkohol och tobak 25,4 0,6% Energiskatt 41,1 1,0% Koldioxidskatt 24,8 0,6% Övriga skatter på energi och miljö 4,9 0,1% Skatt på vägtrafik 18,9 0,5% Övriga skatter 6,8 0,2% Skatt på import 5,9 0,1% Restförda och övriga skatter 4,7 0,1% Totala skatteintäkter 1 724,0 42,8% varav EU-skatter 5,9 0,1% Offentliga sektorns skatteintäkter 1 718,1 42,6% 1) Baserat på ESV:s prognos över BNP Översikt offentliga utgifter Statens utgifter 2015 enligt statsbudgeten Observera att dessa utgifter endast gäller för staten. Stora delar av de offentliga utgifterna belastar landstingen och kommunerna (se nästa sida). Statsbudgetens utgiftsområden Mdkr Rikets styrelse 12,1 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14,6 Skatt, tull och exekution 10,7 Rättsväsendet 41,3 Internationell samverkan 1,9 Försvar och samhällets krisberedskap 48,6 Internationellt bistånd 29,2 Migration 17,0 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 61,7 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 101,8 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38,1 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 82,6 Integration och jämställdhet 17,2 Arbetsmarknad och arbetsliv 67,0 Studiestöd 19,0 Utbildning och universitetsforskning 62,2 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12,8 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1,1 Regional tillväxt 2,3 Allmän miljö- och naturvård 5,3 Energi 2,3 Kommunikationer 47,2 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 16,6 Näringsliv 5,2 Allmänna bidrag till kommuner 91,4 Statsskuldsräntor m.m. 22,4 Avgiften till Europeiska gemenskapen 39,1 Summa utgiftsområden 870,8 Källa: ESV, Prognos statens budget och de offentliga finanserna Källa: ESV, Prognos statens budget och de offentliga finanserna FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 31

17 Landstingens nettoutgifter 2013 Verksamhet (miljoner kr) 2013 Andel Primärvård ,8% Specialiserad somatisk vård ,0% Specialiserad psykiatrisk vård ,3% Tandvård ,5% Övrig hälso- och sjukvård ,9% Läkemedel (öppen) ,0% Regionalutveckling ,7% Politisk verksamhet ,5% Trafik och infrastruktur ,4% Nettokostnad, totalt ,0% Källa: SKL. Kommunernas nettoutgifter 2013 Verksamhet (miljoner kr) 2013 Andel Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg ,5% Grundskola ,1% Gymnasieskola ,0% Övrig utbildning ,8% Äldreomsorg ,2% Funktionshindrade ,5% Ekonomiskt bistånd ,5% Individ- o familjeomsorg (exkl ek.bistånd) ,6% Affärsverksamhet ,4% Övrigt ,4% Nettokostnad, totalt ,0% Källa: SKL. 25. Kommunalekonomisk skatteutjämning 2015 Nettobetalare Kr/inv Nettomottagare, topp 10 Kr/inv Danderyd Dorotea Solna Vilhelmina Lidingö Åsele Täby Sorsele Stockholm Övertorneå Vellinge Pajala Nacka Bräcke Lomma 689 Berg Tjörn 288 Storuman Strömsund Nettobetalarna, i kronor Största nettomottagare topp 10, i kronor Källa: SCB. Stockholm Malmö Danderyd Göteborg Solna Norrköping Täby Eskilstuna Lidingö Södertälje Nacka Botkyrka Vellinge Örebro Lomma Helsingborg Tjörn Kristianstad Borås Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 33

18 26. Statsskulden Statsskulden den 31 december 2014: Statsskuldens utveckling Avser 31 december varje angivet år År Statsskulden, löpande priser, mnkr mnkr Statsskulden, 2014 års penningvärde, mnkr Källa: Riksgälden och egna beräkningar. 27. Konsumentprisindex Ökningen av konsumentprisindex (KPI) visar inflationen. SCB har en «korg» med varor och tjänster som viktas på ett sådant sätt att det återspeglar den allmänna prisutvecklingen år det nuvarande basåret, som är lika med 100. KPI beräknas för varje månad och årsmedeltalet är medelvärdet under året. KPI-utvecklingen År KPI, årsmedeltal År KPI, årsmedeltal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 KPI-utvecklingen under 2014 Källa: SCB. Månad KPI Inflationstakten,% Januari 311,39 0,2 Februari 312,70 0,2 Mars 312,68 0,6 April 313,89 0,0 Maj 314,05 0,2 Juni 314,70 0,2 Juli 313,67 0,0 Augusti 313,35 0,2 September 313,85 0,4 Oktober 314,02 0,1 November 313,56 0,2 December 314,05 0,3 Inflationstakten visar förändringen under de senaste 12 månaderna. Varje månad jämförs med samma månad föregående år. Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 35

19 28. Referensräntan Referensräntan fastställs av Riksbanken halvårsvis och motsvaras av reporäntan vid utgången av föregående halvår, vid behov avrundad till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan används bl.a. vid beräkningar av dröjsmålsränta på fordringar. Från och med: Räntesats,% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Statslåneräntan Statslåneräntan per 30 november används bl.a. för beräkning av kapitalbeskattad utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag, bilförmån, ränteförmån och räntefördelning i näringsverksamhet. Räntesats,% 30 nov 96 7,02 30 nov 97 6,17 30 nov 98 4,38 30 nov 99 5,57 30 nov 00 5,06 30 nov 01 4,94 30 nov 02 4,85 30 nov 03 4,71 30 nov 04 3,95 30 nov 05 3,26 30 nov 06 3,54 30 nov 07 4,16 30 nov 08 2,89 30 nov 09 3,20 30 nov 10 2,84 30 nov 11 1,65 30 nov 12 1,49 30 nov 13 2,09 30 nov 14 0,90 Källa: Riksgälden. Källa: Riksbanken FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 37

20 30. Genomsnittlig statslåneränta Den genomsnittliga statslåneräntan (årsgenomsnittet) används bl.a. vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel. År Räntesats,% , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 Källa: Riksgälden. 31. Löner i offentlig sektor Genomsnittlig månadslön, statlig sektor, 2013 Yrkesgrupp Medellön, kr/månad Antal Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m Domare Övriga civilingenjörer m.fl Övriga dataspecialister Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Övriga företagsekonomer Universitets- och högskollärare Revisorer m.fl Administratörer i offentlig förvaltning Läkare Systemerare och programmerare Säkerhetsinspektörer m.fl Journalister, författare, informatörer m.fl Personaltjänstemän och yrkesvägledare Övriga ingenjörer och tekniker Samtliga Tulltjänstemän Militärer Poliser Bibliotekarier m.fl Socialsekreterare och kuratorer Övriga jurister Datatekniker Laboratorieingenjörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Socialförsäkringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl Bokförings- och redovisningsassistenter Taxeringstjänstemän Administrativa assistenter Boutredare Behandlingsassistenter m.fl Kriminalvårdare Vaktmästare m.fl Övrig kontorspersonal Hotell- och kontorsstädare m.fl Anm. Gäller de yrkesgrupper med fler än personer. Ytterligare cirka personer ingår i beteckningen samtliga. Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 39

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Vart tar våra skattepengar vägen?

Vart tar våra skattepengar vägen? Vart tar våra skattepengar vägen? Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi, Oktober 2012 Sammanfattning I takt med att en allt större andel av oss blir äldre blir det alltmer angeläget att vi tar ställning

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

VART TAR VÅRA SKATTEPENGAR VÄGEN? II

VART TAR VÅRA SKATTEPENGAR VÄGEN? II VART TAR VÅRA SKATTEPENGAR VÄGEN? II Rapport Vart tar våra skattepengar vägen? II Institutet för Privatekonomi Erika Pahne December 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken 2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX ILLUSTRATION: XXXXX XXXX newset 10 09 INNEHÅLL Riksdagsbeslut Beskattning av utländska artister 2 Begreppet förbjudna lån utvidgas 2 Finansdepartementet Egenavgifterna avgiftssänkning 3 Notis Begära återbetalning

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se 6 mars 2009 Hej Eftersom jag fått förtroendet att svara för servicen till förbundets företagarmedlemmar vill jag helt kort nämna hur nyhetsbrevet är uppbyggt. Brevet kommer ut i början av mars, juni, september

Läs mer

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys ESV 2005:6 Budgetprognos 2005:1 Analys Budgetprognos Analys innehåller en övergripande analys som tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Detaljerade tabeller finns att

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer