EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2011. blockmaster. att stärka varumärket. tema: tillväxt i Tjänstesektorn. Åsa Keller, Homemaid: Sverige STORSTÄDAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2011. blockmaster. att stärka varumärket. tema: tillväxt i Tjänstesektorn. Åsa Keller, Homemaid: Sverige STORSTÄDAR"

Transkript

1 INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2011 blockmaster ÖKAR VINSTEN MED MJUKVARAn ALLT OM ROT OCH RUT tema: tillväxt i Tjänstesektorn 3 råd för att stärka varumärket Åsa Keller, Homemaid: Sverige STORSTÄDAR Örebro för litet för Personalpoolen Hon blev Årets företagerska

2 ledare INNEHÅLL Tema: Tjänster får allt större betydelse Forskare Input talat med menar att allt fler kommer att jobba med tjänster i framtiden. Automatisering, teknologisk utveckling och nya konsumtionsmönster bäddar för det. ALLTID I INPUT: Ledare s. 2, Notiser s. 3, Fråga panelen s. 22, Hallå där s Tema: Blockmaster tjänar mer på mjukvaran Lundabaserade it-företaget Blockmaster utvecklar säkra USB-minnen men det är på de kringliggande tjänsterna som marginalerna är högst. Tema: Expansionen inom rutsektorn har bara startat Städbranschen har exploderat med rutavdraget men Åsa Keller Wannem, vd på städbolaget Homemaid är övertygad om att vi kommer att få se fler företag som är kopplade till rutavdraget. Årets företagerska: Helena Casserlöv-Kvist Tävlingen Beautiful Business Award avgjordes i slutet av januari och vinnare i klassen Årets företagerska blev Helena Casserlöv- Kvist som är grundare och vd för bolaget Meritmind. Vår historia: Hon ger framgång åt Personalpoolen Agnetha Paulsson är vd för Örebrobaserade Personalpoolen. Sedan omstarten 2003 har bolaget vuxit kraftigt och nu ligger omsättningen på 14 miljoner kronor. Goda råd: Detta gäller vid rot- och rutavdrag Hur använder du husavdraget på bästa sätt och vad säger Skatteverket? Här försöker vi att ge en kortfattad information om det populära rot- och rutavdraget. 16 Tjänstefiering nästa? Det går bra för Sverige. Tillväxten är mycket hög, över 6 procent under sista kvartalet 2010 och finansminister Anders Borg kallar Sverige för Europas tigerekonomi. Men många varnar för begreppet, och lika många vill hitta förklaringar till den snabba vändningen efter finanskrisen. Expansionen av tjänstesektorn är en delförklaring. Idag är tre fjärdedelar av landets befolkning sysselsatta inom tjänstesektorn och det visade sig att i de delar av landet där tjänstesektorn är stor, var också påverkan av krisen mindre. Om man tittar på svensk export så står nu tjänsteexporten för nästan en tredjedel av allt som säljs till utlandet. Exporten av data- och informationstjänster har varit en snabbväxare under 2000-talet men även licenser och royalty och andra affärstjänster har en hög tillväxt. Daniel Östner, grundare av och vd för it-bolaget Blockmaster i Lund, är en av alla dessa entreprenörer som är en del av tjänsteexpansionen. Han konstaterar också i detta temanummer av Input att marginalerna är mycket högre på tjänsterna än på hårdvaran. Och tjänsteexpansionen kommer att fortsätta. Det säger inte minst de forskare Input intervjuat i detta nummer. Tjänstefieringen av tillverkningsindustrin är en betydelsefull del i denna utveckling där själva produkten endast blir en del av hela paketet som säljs till kunden. De andra delarna består av allt viktigare kringtjänster som exempelvis service och utbildning. Fordonstillverkare som Scania är exempel på bolag som har kommit långt på denna väg och kanske är det nödvändigt att även fler mindre svenska företag utvecklar modellen? Tomas Lindgren Ansvarig för Mindre och medelstora företag Kringtjänster runt produkten blir allt viktigare. 11 INPUT en tidning för företagare. Utgiven av PwC fyra gånger per år. Tid ningen förmedlar information och goda exempel för att ge inspiration och underlätta företagens och företagarnas vardag. >Ansvarig utgivare Tomas Lindgren >Redaktör Kristina Svensson se.pwc.com >Adress Stockholm >Telefon >Internet >Prenumerationsärenden >Tryck Edita / Arkpressen i Västerås AB 2011 >Upplaga ex >Produktion Appelberg Publishing Group i samarbete med PwC. 2 INPUT PwC 1/2011

3 notiser Enklare redovisning från årsskiftet Från och med 1 januari 2011 kan alla aktiebolag och ekonomiska föreningar använda fler så kallade brutna räkenskapsår än vad som varit möjligt tidigare. Sista dagen i varje månad kan då vara bokslutsdag. Men precis som tidigare kommer det i de flesta fall att krävas tillstånd från Skatteverket vid en ändring till brutet räkenskapsår. Detta är en del av de regellättnader som införders 1 januari 2011 för årsredovisning och årsbokslut. Andra förenklingar är att företag nu kan upprätta förkortad resultat- och balansräkning. Vissa uppgifter i årsredovisningen tas bort, exempelvis i tilläggsupplysningar och i förvaltningsberättelsen. Dessa regler gäller för de räkenskapsår som avslutas efter den 31 december Även kravet att årsredovisningen ska innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro tas bort. Dessutom behöver till exempel inte årsredovisningen längre innehålla uppgift om löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land. Ett av tre bolag ska nyanställa under 2011 Drygt vart tredje svenskt företag planerar för nyanställningar under Samtidigt är det många av företagen som oroas över hur de ska hitta rätt kompetens. Det visar en rapport från PwC där personalchefer i Europa och USA intervjuats. Drygt 35 procent planerar för anställningar under 2011, vilket placerar Sverige på näst högsta plats i Europa efter Ryssland. Förra året var motsvarande siffra 14 procent. Goda utsikter för börsintroduktioner Värdet av börsintroduktionerna i Europa fyrdubblades under 2010 års sista tre månader i förhållande till föregående kvartal. Men trots ett positivt avslut så hamnade Europa-börserna i skuggan av både USA och Kina under 2010, visar PwC:s analys över börsintroduktioner i Europa. Trots ekonomisk och politisk osäkerhet i delar av Europa så ger den starka avslutningen på 2010 goda utsikter när det gäller börsintroduktioner under 2011, säger Lennart Danielsson, ansvarig för IPO Services vid PwC i Sverige företag hade roteller rutuppdrag under 2010 Många är serieentreprenörer, och skulle ta ut pengar ur ett bolag för att satsa på andra projekt om skatten var lägre. Annika Lundius, vice vd för Svenskt Näringsliv, säger till Dagens Industri att hon precis som Folkpartiets ekonomisk-politiske talesman Carl B Hamilton vill se sänkt kapitalskatt från dagens 30 procent till 25 procent, och i förlängningen ned till 20 procent. Under 2010 har cirka företag utnyttjat rot- och rutavdragen, och av dessa har drygt arbetat med rutarbeten, och cirka har utfört rottjänster. Det visar en rapport från Företagarna. Jämfört med halvårsskiftet är det en ökning med cirka 20 procent. Det genomsnittliga rotavdraget ligger på kronor, medan medelrutavdraget är på kronor. Nästan privatpersoner utnyttjade skatterabatten under 2010, vilket är 35 procent fler jämfört med ett halvår tidigare. Jämfört med helåret 2009 har antalet nästan tredubblats. Företagarna uppskattar att rot- och rutavdragen gett minst nya heltidsjobb och gjort många svarta jobb vita. Rätt procentsatser I förra numret av Input smög det sig in ett fel i tabellen över nivåerna på arbetsgivaravgifter och egenavgifter vid sociala avgifter. Nedan följer de rätta procentsatserna: Sociala avgifter 2010 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Födda ,21 % 10,21 % Födda ,42 % 28,97 % Födda ,49 % 14,88 % Fler företagare tror på ökad aktivitet Antalet företagare som tror att deras eget företag kommer att ha mer att göra om ett halvår blir allt fler. Samtidigt mattas tillväxttakten något i företagen. Det visar Skops senaste mätning av företagens ekonomiska förväntningar. I december uppgav drygt 58 procent av de tillfrågade företagarna att deras företag skulle ha mer att göra om ett halvår. I oktober var motsvarande siffra drygt 51 procent. I december uppgav 40 procent av företagen att de har mer att göra jämfört med tre månader tidigare. I oktober sade nästan 53 procent detsamma. 1/2011 PwC INPUT 3

4 tema tillväxt i tjänstesektorn Text Jan Lindroth foto istockphoto och Shutterstock Tjänster tar allt större plats Tre av fyra i Sverige jobbar med tjänster. Automatisering, teknologisk utveckling och nya konsumtionsmönster bäddar för att ännu fler kommer att jobba inom området framöver. Men nu riskerar Sverige att halka efter i övergången till en tjänsteekonomi, säger forskare till Input. Tjänster människor emellan och mellan företag är sedan relativt lång tid tillbaka den största delen av den svenska ekonomin, både räknat i antal anställda och som andel av BNP. Det finns flera grundläggande faktorer som driver på en fortsatt långsiktig tillväxt av tjänsteproduktionen i en utvecklad ekonomi som den svenska. En viktig underliggande drivkraft är den demografiska utvecklingen med en större andel äldre som efterfrågar tjänster i högre omfattning. En annan är fortsatt automatisering både inom varuproduktion och inom tjänsteproduktion, säger Kristina Heinonen, biträdande professor på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. En viktig faktor är också vad som 4 INPUT PwC 1/2011

5 Även om tjänsteandelen i ekonomin fortsätter att växa betyder det inte att produktionen av varor minskar, enligt forskarna. Istället ökar produktiviteten i båda sektorerna hela tiden. Tjänstesektorn i Sverige Antalet sysselsatta i tjänstesektorn, inklusive offentlig sektor uppgick till omkring 3,3 miljoner nästan 74 procent av den totala sysselsättningen Inom bara den privata tjänstesektorn uppgick andelen till 45 procent av totalt anställda. Den privata tjänstesektorn i Sverige svarar för över 60 procent av produktionen i näringslivet och närmare 45 procent av BNP. efterfrågas i utvecklade ekonomier. När nödvändiga materiella behov fyllts uppstår en efterfrågan som ofta handlar om olika typer av tjänster. Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi och chef för Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet: Konsumtionsmönster ändras också i takt med att ekonomin utvecklas och välståndet växer. Vi efterfrågar allt mer av till exempel upplevelser, information, it och tjänster i hemmet. Expansionen i den offentliga sektorn har också drivit på tillväxten i tjänstesektorn, säger han. En väl fungerande tjänstesektor är också nödvändig för en avancerad varuproduktion och industri samtidigt som den pågående automatiseringen och produktivitetstillväxten minskar behovet av arbetskraft där. Inom industrin flyttar man ju produktion till andra länder med lägre kostnadsnivåer vilket minskar antalet anställda inom själva varuproduktionen, samtidigt får industriproduktionen allt mer karaktär av tjänsteproduktion. Innehållet i och värdet av en industriprodukt utgörs allt mer av tjänster. Scania gör till exempel inte lastbilar längre utan transportlösningar, säger Bo Edvardsson. Mycket av en produkt utgörs idag av till exempel kringtjänster, mjukvara, efterservice och utbildning och att öka tjänsteinnehållet är ett sätt att också öka värdet på en produkt. Produktionen av varor kanske är lika stor men mervärdet kommer allt mer från tjänster associerade med en produkt. Mobiltelefoner är bara ett exempel, säger Kristina Heinonen. 1/2011 PwC INPUT 5

6 Produktionen av varor kanske är lika stor men mervärdet kommer allt mer från tjänster associerade med en produkt. Mobiltelefoner är bara ett exempel. Kristina Heinonen Tjänsteandelen kommer att fortsätta växa tror forskare och andra bedömare men det betyder inte att produktionen av varor minskar, produktiviteten i båda sektorerna ökar hela tiden. Det tillkommer helt nya branscher inom tjänster, till exempel spel, och man börjar allt mer se att värdet på en vara ligger i användandet, för nytta och nöje. Företagen intresserar sig för hur en produkt används och det ger i sin tur upphov till nya tjänster, säger Bo Edvardsson. Att tjänster skulle ha en sämre produktivitetsutveckling än industriproduktion stämmer inte enligt forskningen, tvärtom, den är minst lika hög som för varuproduktion. Även om det inom tjänster sker en automatisering och utveckling av arbetssätt och teknologi. Inte minst ställer den minskande andelen arbetande i regioner som Västeuropa krav på fortsatta effektivisering och automatisering. Detta för att frigöra arbetskraft för annat arbete som möjliggör tjänsteinnovationer och utveckling. Det är svårare att mäta produktivitet inom tjänster och man missar ofta också saker, som att tjänster kan ha en annan roll än varor, till exempel att flytta en del av arbetet till kunden. Banksektorn är ett exempel på det, säger Bo Edvardsson. Skattefrågan är viktigt för tjänstesektorn men Bo Edvardsson efterlyser ett helhetsgrepp och en nationell strategi för att underlätta övergången till en tjänste- och informationsbaserad ekonomi för att hålla uppe konkurrenskraften. Vi saknar en nationell strategi på området tjänster och innovationer i Sverige idag och vi riskerar att halka efter andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där det finns nationella strategier och program, säger han. Ï Kristina Heinonen Forskare vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken) och assisterande professor. Chef för Hankens kunskapsoch forskningscenter Centre for Relationship Marketing and Service Management (CERS). Forskar främst kring värdeskapande tjänster, e-tjänster och mobila tjänster, kundrelationer och integrerad marknadskommunikation. Bo Edvardsson Professor vid Karlstads Universitet och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning. Forskar bland annat kring ledning, organisering och utveckling av tjänsteverksamhet samt olika aspekter på verkstadsindustrins tjänstefiering. Han är hedersdoktor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har skrivit eller är medförfattare till 17 böcker samt ett 90-tal vetenskapliga artiklar och papers. 6 INPUT PwC 1/2011

7 Tjänstetrender Vård och utbildning är exempel på växande tjänstesektorer. De drivs både av en ökande andel äldre liksom av ett ökande behov av grundutbildning och fortbildning för att möta kraven i kunskapssamhället. Upplevelse- och underhållningstjänster går också framåt, främst inom it- och mobila tjänster men också inom resebranschen och upplevelseindustrin. Informationstjänster med media, sökmotorer och sociala medier växer snabbt med utveckling av nya typer av tjänster. Tjänster knutna till olika typer av fysiska produkter ökar också snabbt, både för nytta och nöje, till exempel allt mer multimedia i bilen via trådlös kommunikation och bildskärmar. Finanssektorn väntas också fortsätta växa efter att ha återhämtat sig efter finanskrisen, liksom tjänster mellan företag utbildning 100 vård finanssektorn upplevelser 0 underhållning 100 1/2011 PwC PwC INPUT 7

8 När vi såg efterfrågan på den här typen av tjänster förstod vi att det här var själva grejen. Här är marginalerna mycket 8 INPUT PwC 1/2011

9 BlockMaster har 17 medarbetare Verksamhet: Utvecklar säkra USB-minnen och tillhörande managementsystem. Vd: Daniel Östner. Omsättning 2010: 25,5 miljoner kronor. Nettovinst: Cirka 20 procent. Startår: 2004, blev aktiebolag Medarbetare: 17. Verksamhetsorter: Stockholm, Lund, Dallas, San Francisco och Los Angeles. ställa minnen om man glömt sitt lösenord och mycket annat. När vi såg efterfrågan på den här typen av tjänster förstod vi att det här var själva grejen. Här är marginalerna dessutom mycket större än för hårdvaruförsäljning, säger Daniel Östner. Det som gör Blockmaster unika på området är att de säljer både hårdvara och mjukvara. Dessutom är allting modulärt, vilket innebär att det är lätt att förändra produktema tillväxt i tjänstesektorn Text Sara Bergqvist foto Martin Olsson It-företaget Blockmaster har haft en explosionsartad utveckling. Företaget utvecklar säkra USB-minnen med mjukvara och omsättningen har ökat från 1 miljon till 26 miljoner på fyra år. Entreprenöriella, målmedvetna och extremt kundfokuserade. Så kan man beskriva Blockmasters tre grundare Anders Kjellander, Johan Söderström och Daniel Östner. När de slog sina påsar ihop för sex år sedan bestämde de sig snabbt för att utveckla en produkt som var helt baserad på vad kunderna ville ha, snarare än att välja tekniken som utgångspunkt. Produktvalet blev krypterade USB-minnen. Det låg väldigt rätt i tiden, med nya regler och krav på att skydda sin information, säger Blockmasters vd Daniel Östner. Eftersom minnena utvecklades i nära samarbete med kunderna var försäljningen igång samma sekund som produkten var färdig. Parallellt med det började de tre grundarna att utveckla ett managementsystem för att styra USB-minnena i organisationen. Funktioner i systemet är bland annat möjlighet att sätta en lösenordspolicy, radera borttappade minnen, åter- större 1/2011 PwC INPUT 9

10 ten, integrera den med andra system och göra skräddarsydda lösningar. Efter att ha provat båda produkterna på svenska marknaden var det dags för övriga Europa Året därpå startade de dotterbolag i USA och påbörjade försäljningen där. Under det året gick vi från sex till 27 miljoner i omsättning, säger Daniel Östner. De närmaste planerna handlar om att Blockmaster som utvecklar och säljer it-hårdvara med tillhörande tjänster, har 17 anställda och bolaget finns i Stockholm, Lund, Dallas, San Francisco och Los Angeles. fortsätta expandera på nya marknader och att sälja mer. Daniel Östner själv flyttar snart till Los Angeles för att starta ett nytt kontor där. Vi kommer att fortsätta så länge det känns kul och söker ingen exit just nu. Men om vi någon gång säljer startar vi tre förmodligen ett nytt företag tillsammans eftersom vi trivs så bra ihop. Tre frågor till: Erik Olsson, Blockmasters rådgivare på PwC: Vad utmärker detta företag? Vad gör dem framgångsrika? De är duktiga entreprenörer med starkt kundfokus och hög kvalitet på sina produkter. PwC var också en av Blockmasters första kunder. Hur samarbetar företaget med PwC? Vi har ett nära samarbete och fungerar som deras ekonomiavdelning. Dessutom är vi rådgivare i strategiska frågor. Är det något i samarbetet som har varit speciellt avgörande för företagets framgång? I så fall vad? Vi har hjälpt Blockmaster att hålla ordning på sina finanser i den oerhört snabba tillväxt som de haft. Med vår storlek och bredd har vi också enkelt kunna möta den efterfrågan som företaget haft på nya tjänster under tillväxtperioden. Daniel Östners råd till andra företag i en expansionsfas Håll noga koll på finanserna! Satsa, men håll i kostnaderna så de inte springer iväg. Se till att behålla företagskulturen även i det växande företaget. PwC hjälper Blockmaster med: Skatterådgivning. Löpande redovisning, avstämningar, rapportering. Bokslut och årsredovisning. Löpande affärsrådgivning. 10 INPUT PwC 1/2011

11 tema tillväxt i tjänstesektorn Text Sara Bergqvist foto Lee Kearney Rutavdraget har påskyndat en attitydförändring som gjort att det blivit mer allmänt accepterat att köpa städtjänster, säger Åsa Keller Wannem, vd för Homemaid. Rut glöder Städbranschen som riktar sig mot privatmarknaden har exploderat de senaste åren. Men Åsa Keller Wannem, vd för Homemaid, tror att vi bara har sett början på denna typ av tjänster. Städbranschen är en ung bransch som fortfarande har mycket stark tillväxt. När vi startade fanns en handfull städföretag som riktade sig mot privatmarknaden. Nu finns det Och antalet köpare har ökat från till på bara två år, säger Åsa Keller Wannem. Homemaid började sin verksamhet i Kalmar för drygt 13 år sedan. Tanken var att se att om det gick att skapa en vit marknad för städbranschen och om det skulle gå att bygga upp en efterfrågan på hemstädning motsvarande den som finns på andra håll i Europa och i USA. Efter två år togs riskkapital in och resan mot en rikstäckande verksamhet startade. Till en början hade vi också en stor del offentlig städning, som vi avyttrat efter hand, berättar Åsa Keller Wannem. Hon tror att anledningarna till att de 1/2011 PwC PwC INPUT 11

12 HomeMaid är noterade på Aktietorget Verksamhet: Företrädesvis städtjänster/ hushållsnära tjänster till privatkunder, cirka 10 procent av verksamheten är kontorsstädning. Vd: Åsa Keller Wannem. Omsättning 2010: Cirka miljoner kronor (108 miljoner kronor 2009). Nettovinst 2010: Cirka 10 procent. Startår: Medarbetare: Cirka 500. Ägare: Noterade på AktieTorget sedan 2005, huvudägare är Betjänten Holding med 53,7 procent av rösterna. i hemmet. Verksamhetsorter: Huvudkontor i Halmstad samt tio filialer runtom i Sverige. Jag tror att vi får se fler företag som erbjuder till exempel it-tjänster och frisörtjänster lyckats så bra har varit en kombination av långsiktigt ägande, där ägarna var beredda att ta några olönsamma år i början, duktiga medarbetare, en bra styrelse och en förändringsbenägen organisation. De senaste åren har vi fått en välkommen hjälp av rutavdraget. En viktig effekt har varit att avdraget påskyndat en attitydförändring som gjort att det blivit mer allmänt accepterat att köpa städtjänster. Hon jämför utvecklingen med den som bemanningsbranschen gick igenom några år tidigare. Först fanns det en inställning bland allmänheten att personal skulle vara anställd och inte inhyrd. Men nu har det blivit ett helt etablerat system. En ny viktig nisch för Homemaid är hemstädning till äldre via kommunen. Enligt en ny lag får de äldre själva välja leverantör i större utsträckning, vilket varit mycket positivt för oss. Dessutom har många äldre som inte får hjälp av kommunen börjat använda rutavdraget, säger Åsa Keller Wannem. I framtiden tror hon att vi kommer att få se allt fler hushållsrelaterade tjänster. För vår del handlar det närmast om tjänster som rör barnpassning och tvätttjänster. Men jag tror också att vi får se fler företag som erbjuder till exempel it-tjänster och frisörtjänster i hemmet. Vad är viktigt att tänka på när ett företag är inne i en expansionsfas? Se till att hitta rätt nivå för tillväxt och expansion! Det är lätt att vara för ambitiös och vilja för mycket, med risken att man inte mäktar med. En bra strategi är att sätta noggrant genomtänkta tillväxtmål och hålla sig till dem. 12 INPUT PwC PwC 1/2011

13 Tre frågor till: Magnus Lagerberg, Homemaids revisor och rådgivare på PwC: Vad utmärker detta företag? Vad gör dem framgångsrika? Homemaid fokuserar på kärnverksamheten hushållsnära tjänster och expanderar framgångsrikt med ökande lönsamhet genom att ta vara på sina stordriftsfördelar. Hur samarbetar företaget med PwC? Utöver revision och revisionsnära rådgivning hjälper PwC till med konsultationer inom främst redovisning och skatt. Är det något i samarbetet som har varit speciellt avgörande för företagets framgång? Vilket? PwC valdes som revisorer på årsstämman 2009 så samarbetet med Homemaid är relativt nytt. Vi tror på ett fortsatt gott samarbete där vi som revisorer och rådgivare kan bidra till Homemaids utveckling i den dynamiska bransch som de befinner sig i. PwC hjälper Homemaid med: Revision. Redovisningskonsultation. Skatterådgivning. 1/2011 PwC INPUT 13

14 beautiful business award årets företagerska TEXT Mats Falck FOTO Knut Koivisto Helena Casserlöv-Kvist Född: Bor: I villa, söder om Stockholm. Familj: Man, tre barn. Intressen: Allt med vatten: Simma, dyka, snorkla. Samt träna, resa, läsa och vara i skog och mark. Det vi har gjort är egentligen i sin linda till det som komma skall och det är kul att få en push till nästa steg, säger Helena Casserlöv- Kvist. Hon var en av drygt nominerade till Årets företagerska. Vinnaren får ett stipendium på kronor, konsulttimmar och marknadsföringsutrymme. Mästare i bolagsbygge För tio år sedan startade Helena Casserlöv-Kvist konsultbolaget Meritmind som erbjuder chefer och specialister inom ekonomiområdet. Nu är de 150 medarbetare och hon har blivit utsedd till Årets Företagerska i tävlingen Beautiful Business Award. Med medfödd drivkraft och ett strukturerat företagsbyggande har hon byggt upp ett starkt varumärke och ett expansivt företag, heter det i motiveringen till förstapriset. Vad är den stora skillnaden med att driva ett företag med tio jämfört med 150 medarbetare? Det blir en annan typ av ledarskap när man blir fler. Jag gör inte samma saker idag som för tio år sedan. Idag leder jag genom andra ledare och jag lägger mer tid på internt arbete. Ju större företaget blir desto tydligare strukturer måste skapas. Meritmind har som mål att inom två år fördubbla både omsättningen och antalet medarbetare samt att etablera företaget utomlands. Tuffa mål, vad är mest kritiskt för att nå dit? Det är att hålla balansen mellan att 14 INPUT PwC 1/2011

15 De två pristagarna tillsammansmed PwC Sveriges vd Hans Börsvik som delade ut priserna. Det är helt overkligt. Det känns som en betalning för allt slit, säger Catharina Tavakolinia, Kavat vård, som tog hem priset som Årets tjänsteutvecklare (intervju sid 24). Finalen av Beautiful Business Award 2011 hölls på ett fullsatt Hotell Rival i Stockholm. Syftet med tävlingen är att lyfta fram inspirerande företagarkvinnor som förebilder och Catharina Tavakolinia och Helena Casserlöv-Kvist är två av totalt över nominerade kvinnor som uppmärksammats under tävlingens första fyra år. Arrangörer är PwC och Driftig.nu. rekrytera rätt personer och behovet från våra kunder. Att vi har det kunden behöver. Dessutom gäller det att värna företagskulturen och våra starka värderingar. Vilka ledstjärnor följer ni? Den allra starkaste ledstjärnan är vår affärsmodell som består av tre viktiga faktorer: Kunden, Konsulten och Meritmind som varumärke. Alla tre ska vara glada och nöjda i varje enskilt uppdrag. Tre råd för varumärket Så bygger man ett starkt varumärke, enligt Helena Casserlöv-Kvist: Våga fråga efter kundens behov. Tillgodose kundens behov. Se till att medarbetarna trivs. Du har startat ett nytt systerbolag, bemanningsföretaget Brightby? Vilket mål har du med det? Att kunna erbjuda erfarna assistenter inom ekonomi och finans. Samt unga ekonomer med framåtanda. Vi ser att det finns behov av detta. Innan du startade Meritmind kontaktade du din mentor Lennart Kalén. Vilken relation har du till honom idag? Jag ringer honom ibland och då och då träffas vi och äter lunch. Han var en av mina första chefer för 20 år sedan. Han är otroligt sympatisk och drivande med stort affärskunnande. Vilka förebilder har du i livet för ditt entreprenörskap? Jag hade en väldigt driftig farmor, ensamstående med nio barn och hon fick alla att utbilda sig. Det var en resolut kvinna. Meritmind AB Grundades: 2000 av Helena Casserlöv-Kvist. Verksamhet: Meritmind är ett konsultföretag som erbjuder operativt erfarna chefer och specialister inom ekonomiområdet. Konsulterna driver förändringsprojekt och går in på interimsbasis på tjänster som bland annat CFO, redovisningschef och controller. Meritmind hjälper även företag att rekrytera chefer och kvalificerade ekonomer. Antal medarbetare: 150 (ca 90 anställda och 60 konsulter som kör i egen regi) i Stockholm och Malmö. Omsättning: 156 miljoner kronor Det är också inspirerande att se de entreprenörer som bygger sina bolag till stora stabila långsiktiga företag. Till exempel Thord Wilkne som byggde WM-data och Martin Gren (Axis). Ï 1/2011 PwC INPUT 15

16 vår historia personalpoolen TEXT Sara Bergqvist foto alexander ruas Jag tror inte att vi kommer att bredda oss verksamhetsmässigt, men vi tittar på om vi ska etablera oss på fler ställen, säger Agnetha Paulsson, vd och delägare i Örebrobaserade Personalpoolen. succé Från konkurs till Bemannings- och rekryteringsföretaget Personalpoolen har vuxit kraftigt och är nu på väg att ta steget ut från Örebro. Vd:n och delägaren Agnetha Paulsson ger flera förklaringar till framgången. När andra företag drog ner på marknadsföringen under den senaste lågkonjunkturen gjorde Personalpoolen precis tvärtom. Dessutom passade de på att skaffa sig en ny webbsida, utveckla en ny cv-databas, lösa ut två externa ägare samt byta it-partner och it-system. Många blir förvånade när de hör att vi bara finns i Örebro. Flitig reklamexponering i såväl i TV4 som tidningar och utomhus gör att vi tar mycket plats och har ett starkt namn här, säger Agnetha Paulsson, vd för Personalpoolen och en av företagets tre delägare. För åtta år sedan började hon på dåvarande Personalpoolen som marknadschef. Strax därefter gick företaget i konkurs. Det var ett fint och välskött företag, men tyvärr hade man lagt för många ägg i samma korg. När största kunden på bemanningssidan sade upp sitt avtal stod man med alltför stor personalstyrka, vilket resulterade i en godartad konkurs, berättar Agnetha Paulsson Med en stark övertygelse att det skulle gå att skapa något bra av det som fanns kvar av företaget köpte hon konkursboet i konkurrens med flera andra intressenter. Ytterli Agnetha Paulsson övertar Personalpoolen tillsammans med två externa delägare Omsätter sju miljoner kronor. Anställer ytterligare en person Har cirka 20 löpande bemanningsuppdrag Har cirka 30 löpande bemanningsuppdrag. Köper ut två externa delägare. Omsätter 13 miljoner kronor. 16 INPUT PwC 1/2011

17 2010 Har sex personer i staben och cirka 45 löpande bemanningsuppdrag. Beräknas omsätta14 miljoner kronor. 1/2011 PwC INPUT 17

18 Agnethas Råd för att skapa ett framgångsrikt företag Försök inte göra allt på egen hand. Köp hjälp där det behövs. Det är viktigt att trivas med dem man köper tjänster av. Byt om det inte fungerar. Om ni är flera kompanjoner är det viktigt att ni är olika varandra kunskapsmässigt och som personer. Det är viktigt att kunna och våga ifrågasätta varandra! gare två personer gick in som delägare och två personer anställdes. Tidigare hade jag bland annat arbetat med rekrytering från andra sidan och hade många idéer kring hur jag själv skulle vilja bli bemött som kund. Under perioden för övertagandet rådde en viss konjunktursvacka och första tiden innebar mycket hårt arbete och fokus på långsiktig införsäljning. Men efter hand fick vi allt fler uppdrag. Det som varit lyckosamt för oss är att bemanningssidan går väldigt bra i lågkonjunktur, medan rekryteringssidan är stark i högkonjunktur, säger Agnetha Paulsson. Under 2004 respektive 2005 började de två övriga nuvarande delägarna Ulrika Goldkuhl och Åsa Quarfordt i företaget. Ulrika och Agnetha hade redan jobbat tillsammans i många år och kände varandra väl. När Åsa kom in kände vi genast att vi tre hade något speciellt gemensamt. Även om vi är olika varandra i övrigt så har vi samma människosyn, värdegrund, arbetsmoral och lojalitet. Kombinationen av oss tre, tillsammans med våra andra duktiga medarbetare, är den viktigaste anledningen till att det gått så bra för oss. Dessutom har vi en extern styrelseordförande som tillför mycket, säger Agnetha Paulsson. Hon tror på vikten av att omge sig med duktiga människor, inte vara rädd för att fråga och köpa tjänster när det behövs. För två år sedan anlitade de PwC som revisionsbyrå och rådgivare för att komma ytterligare ett steg på vägen. Vi saknade någon som stötte och blötte frågor med oss och som gav oss energi när det gällde allt från skattefrågor till hur vi strategiskt ska arbeta vidare i framtiden. Nu har vi fått god hjälp av PwC både i frågor med små overheadkostnader. Staben består Även om vi är olika varandra i övrigt så har vi samma människosyn, värdegrund, arbetsmoral och lojalitet. som rör företaget och vår privatekeonomi. I princip hanterar Personalpoolen rekrytering och bemanning inom nästan alla yrkesområden utom vård, omsorg och skola. Företaget är ett auktoriserat bemanningsföretag och har kollektivavtal för all personal. Vi har en väldigt slimmad organisation för närvarande av sex personer, men inom kort ska vi anställa ännu en person eftersom vi hela tiden växer. Just nu funderar de också på hur de ska ta företaget vidare till nästa steg. Jag tror inte att vi kommer att bredda oss verksamhetsmässigt, men vi tittar på om vi ska etablera oss på fler ställen. I praktiken jobbar vi redan över hela landet, eftersom vi hjälper många av våra uppdragsgivare att anställa personal vid deras regionkontor på andra orter, säger Agnetha Paulsson. Ï PwC hjälper Personalpoolen med: Skatterådgivning och affärsrådgivning. Revision. Konsultation kring affärsutveckling. Deklarationer. 18 INPUT PwC 1/2011

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Övergripande tidplan

Övergripande tidplan Aktuellt från energiprojektet 8 november 2012 Anders Lingsten 1 Övergripande tidplan Etapp 1: Nulägesbeskrivning 0,9 mkr (05-06, avslutad) statsbidrag 0,2 mkr Etapp 2: Energieffektivisering 15,2 mkr (07-09,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Energiundersökning 2008 (2005)

Energiundersökning 2008 (2005) Energiundersökning 2008 (2005) 30 augusti 2012 Anders Lingsten 1 Deltagare Energiundersökning: Resultat 2008 (2005) Vattenverk Vattenledningsnät Avloppsledningsnät Avloppsreningsverk Kommuner 68 (39) 71

Läs mer

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07

Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms. Almedalen 2010-07-07 Billigare lunch och billigare klippning med halverad tjänstemoms Almedalen 2010-07-07 Halvera tjänstemomsen Bakgrund: Den ekonomiska krisen har ställt arbetsmarknaden inför stora utmaningar. Nu finns flera

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Alingsås 441 30 Torggatan 8 Ge-Pe Läkarkonsult AB, 556830-6053 Arlanda 190 60 Sky City 5 Arvidsjaur 933 31 Sjukstugegatan 3 A-hälsan AB, 556262-2273 Arvika 671 29 Strandvägen 2 Askersund 696 30 Trädgårdsgatan

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer