EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2011. blockmaster. att stärka varumärket. tema: tillväxt i Tjänstesektorn. Åsa Keller, Homemaid: Sverige STORSTÄDAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2011. blockmaster. att stärka varumärket. tema: tillväxt i Tjänstesektorn. Åsa Keller, Homemaid: Sverige STORSTÄDAR"

Transkript

1 INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2011 blockmaster ÖKAR VINSTEN MED MJUKVARAn ALLT OM ROT OCH RUT tema: tillväxt i Tjänstesektorn 3 råd för att stärka varumärket Åsa Keller, Homemaid: Sverige STORSTÄDAR Örebro för litet för Personalpoolen Hon blev Årets företagerska

2 ledare INNEHÅLL Tema: Tjänster får allt större betydelse Forskare Input talat med menar att allt fler kommer att jobba med tjänster i framtiden. Automatisering, teknologisk utveckling och nya konsumtionsmönster bäddar för det. ALLTID I INPUT: Ledare s. 2, Notiser s. 3, Fråga panelen s. 22, Hallå där s Tema: Blockmaster tjänar mer på mjukvaran Lundabaserade it-företaget Blockmaster utvecklar säkra USB-minnen men det är på de kringliggande tjänsterna som marginalerna är högst. Tema: Expansionen inom rutsektorn har bara startat Städbranschen har exploderat med rutavdraget men Åsa Keller Wannem, vd på städbolaget Homemaid är övertygad om att vi kommer att få se fler företag som är kopplade till rutavdraget. Årets företagerska: Helena Casserlöv-Kvist Tävlingen Beautiful Business Award avgjordes i slutet av januari och vinnare i klassen Årets företagerska blev Helena Casserlöv- Kvist som är grundare och vd för bolaget Meritmind. Vår historia: Hon ger framgång åt Personalpoolen Agnetha Paulsson är vd för Örebrobaserade Personalpoolen. Sedan omstarten 2003 har bolaget vuxit kraftigt och nu ligger omsättningen på 14 miljoner kronor. Goda råd: Detta gäller vid rot- och rutavdrag Hur använder du husavdraget på bästa sätt och vad säger Skatteverket? Här försöker vi att ge en kortfattad information om det populära rot- och rutavdraget. 16 Tjänstefiering nästa? Det går bra för Sverige. Tillväxten är mycket hög, över 6 procent under sista kvartalet 2010 och finansminister Anders Borg kallar Sverige för Europas tigerekonomi. Men många varnar för begreppet, och lika många vill hitta förklaringar till den snabba vändningen efter finanskrisen. Expansionen av tjänstesektorn är en delförklaring. Idag är tre fjärdedelar av landets befolkning sysselsatta inom tjänstesektorn och det visade sig att i de delar av landet där tjänstesektorn är stor, var också påverkan av krisen mindre. Om man tittar på svensk export så står nu tjänsteexporten för nästan en tredjedel av allt som säljs till utlandet. Exporten av data- och informationstjänster har varit en snabbväxare under 2000-talet men även licenser och royalty och andra affärstjänster har en hög tillväxt. Daniel Östner, grundare av och vd för it-bolaget Blockmaster i Lund, är en av alla dessa entreprenörer som är en del av tjänsteexpansionen. Han konstaterar också i detta temanummer av Input att marginalerna är mycket högre på tjänsterna än på hårdvaran. Och tjänsteexpansionen kommer att fortsätta. Det säger inte minst de forskare Input intervjuat i detta nummer. Tjänstefieringen av tillverkningsindustrin är en betydelsefull del i denna utveckling där själva produkten endast blir en del av hela paketet som säljs till kunden. De andra delarna består av allt viktigare kringtjänster som exempelvis service och utbildning. Fordonstillverkare som Scania är exempel på bolag som har kommit långt på denna väg och kanske är det nödvändigt att även fler mindre svenska företag utvecklar modellen? Tomas Lindgren Ansvarig för Mindre och medelstora företag Kringtjänster runt produkten blir allt viktigare. 11 INPUT en tidning för företagare. Utgiven av PwC fyra gånger per år. Tid ningen förmedlar information och goda exempel för att ge inspiration och underlätta företagens och företagarnas vardag. >Ansvarig utgivare Tomas Lindgren >Redaktör Kristina Svensson se.pwc.com >Adress Stockholm >Telefon >Internet >Prenumerationsärenden >Tryck Edita / Arkpressen i Västerås AB 2011 >Upplaga ex >Produktion Appelberg Publishing Group i samarbete med PwC. 2 INPUT PwC 1/2011

3 notiser Enklare redovisning från årsskiftet Från och med 1 januari 2011 kan alla aktiebolag och ekonomiska föreningar använda fler så kallade brutna räkenskapsår än vad som varit möjligt tidigare. Sista dagen i varje månad kan då vara bokslutsdag. Men precis som tidigare kommer det i de flesta fall att krävas tillstånd från Skatteverket vid en ändring till brutet räkenskapsår. Detta är en del av de regellättnader som införders 1 januari 2011 för årsredovisning och årsbokslut. Andra förenklingar är att företag nu kan upprätta förkortad resultat- och balansräkning. Vissa uppgifter i årsredovisningen tas bort, exempelvis i tilläggsupplysningar och i förvaltningsberättelsen. Dessa regler gäller för de räkenskapsår som avslutas efter den 31 december Även kravet att årsredovisningen ska innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro tas bort. Dessutom behöver till exempel inte årsredovisningen längre innehålla uppgift om löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land. Ett av tre bolag ska nyanställa under 2011 Drygt vart tredje svenskt företag planerar för nyanställningar under Samtidigt är det många av företagen som oroas över hur de ska hitta rätt kompetens. Det visar en rapport från PwC där personalchefer i Europa och USA intervjuats. Drygt 35 procent planerar för anställningar under 2011, vilket placerar Sverige på näst högsta plats i Europa efter Ryssland. Förra året var motsvarande siffra 14 procent. Goda utsikter för börsintroduktioner Värdet av börsintroduktionerna i Europa fyrdubblades under 2010 års sista tre månader i förhållande till föregående kvartal. Men trots ett positivt avslut så hamnade Europa-börserna i skuggan av både USA och Kina under 2010, visar PwC:s analys över börsintroduktioner i Europa. Trots ekonomisk och politisk osäkerhet i delar av Europa så ger den starka avslutningen på 2010 goda utsikter när det gäller börsintroduktioner under 2011, säger Lennart Danielsson, ansvarig för IPO Services vid PwC i Sverige företag hade roteller rutuppdrag under 2010 Många är serieentreprenörer, och skulle ta ut pengar ur ett bolag för att satsa på andra projekt om skatten var lägre. Annika Lundius, vice vd för Svenskt Näringsliv, säger till Dagens Industri att hon precis som Folkpartiets ekonomisk-politiske talesman Carl B Hamilton vill se sänkt kapitalskatt från dagens 30 procent till 25 procent, och i förlängningen ned till 20 procent. Under 2010 har cirka företag utnyttjat rot- och rutavdragen, och av dessa har drygt arbetat med rutarbeten, och cirka har utfört rottjänster. Det visar en rapport från Företagarna. Jämfört med halvårsskiftet är det en ökning med cirka 20 procent. Det genomsnittliga rotavdraget ligger på kronor, medan medelrutavdraget är på kronor. Nästan privatpersoner utnyttjade skatterabatten under 2010, vilket är 35 procent fler jämfört med ett halvår tidigare. Jämfört med helåret 2009 har antalet nästan tredubblats. Företagarna uppskattar att rot- och rutavdragen gett minst nya heltidsjobb och gjort många svarta jobb vita. Rätt procentsatser I förra numret av Input smög det sig in ett fel i tabellen över nivåerna på arbetsgivaravgifter och egenavgifter vid sociala avgifter. Nedan följer de rätta procentsatserna: Sociala avgifter 2010 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Födda ,21 % 10,21 % Födda ,42 % 28,97 % Födda ,49 % 14,88 % Fler företagare tror på ökad aktivitet Antalet företagare som tror att deras eget företag kommer att ha mer att göra om ett halvår blir allt fler. Samtidigt mattas tillväxttakten något i företagen. Det visar Skops senaste mätning av företagens ekonomiska förväntningar. I december uppgav drygt 58 procent av de tillfrågade företagarna att deras företag skulle ha mer att göra om ett halvår. I oktober var motsvarande siffra drygt 51 procent. I december uppgav 40 procent av företagen att de har mer att göra jämfört med tre månader tidigare. I oktober sade nästan 53 procent detsamma. 1/2011 PwC INPUT 3

4 tema tillväxt i tjänstesektorn Text Jan Lindroth foto istockphoto och Shutterstock Tjänster tar allt större plats Tre av fyra i Sverige jobbar med tjänster. Automatisering, teknologisk utveckling och nya konsumtionsmönster bäddar för att ännu fler kommer att jobba inom området framöver. Men nu riskerar Sverige att halka efter i övergången till en tjänsteekonomi, säger forskare till Input. Tjänster människor emellan och mellan företag är sedan relativt lång tid tillbaka den största delen av den svenska ekonomin, både räknat i antal anställda och som andel av BNP. Det finns flera grundläggande faktorer som driver på en fortsatt långsiktig tillväxt av tjänsteproduktionen i en utvecklad ekonomi som den svenska. En viktig underliggande drivkraft är den demografiska utvecklingen med en större andel äldre som efterfrågar tjänster i högre omfattning. En annan är fortsatt automatisering både inom varuproduktion och inom tjänsteproduktion, säger Kristina Heinonen, biträdande professor på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. En viktig faktor är också vad som 4 INPUT PwC 1/2011

5 Även om tjänsteandelen i ekonomin fortsätter att växa betyder det inte att produktionen av varor minskar, enligt forskarna. Istället ökar produktiviteten i båda sektorerna hela tiden. Tjänstesektorn i Sverige Antalet sysselsatta i tjänstesektorn, inklusive offentlig sektor uppgick till omkring 3,3 miljoner nästan 74 procent av den totala sysselsättningen Inom bara den privata tjänstesektorn uppgick andelen till 45 procent av totalt anställda. Den privata tjänstesektorn i Sverige svarar för över 60 procent av produktionen i näringslivet och närmare 45 procent av BNP. efterfrågas i utvecklade ekonomier. När nödvändiga materiella behov fyllts uppstår en efterfrågan som ofta handlar om olika typer av tjänster. Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi och chef för Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet: Konsumtionsmönster ändras också i takt med att ekonomin utvecklas och välståndet växer. Vi efterfrågar allt mer av till exempel upplevelser, information, it och tjänster i hemmet. Expansionen i den offentliga sektorn har också drivit på tillväxten i tjänstesektorn, säger han. En väl fungerande tjänstesektor är också nödvändig för en avancerad varuproduktion och industri samtidigt som den pågående automatiseringen och produktivitetstillväxten minskar behovet av arbetskraft där. Inom industrin flyttar man ju produktion till andra länder med lägre kostnadsnivåer vilket minskar antalet anställda inom själva varuproduktionen, samtidigt får industriproduktionen allt mer karaktär av tjänsteproduktion. Innehållet i och värdet av en industriprodukt utgörs allt mer av tjänster. Scania gör till exempel inte lastbilar längre utan transportlösningar, säger Bo Edvardsson. Mycket av en produkt utgörs idag av till exempel kringtjänster, mjukvara, efterservice och utbildning och att öka tjänsteinnehållet är ett sätt att också öka värdet på en produkt. Produktionen av varor kanske är lika stor men mervärdet kommer allt mer från tjänster associerade med en produkt. Mobiltelefoner är bara ett exempel, säger Kristina Heinonen. 1/2011 PwC INPUT 5

6 Produktionen av varor kanske är lika stor men mervärdet kommer allt mer från tjänster associerade med en produkt. Mobiltelefoner är bara ett exempel. Kristina Heinonen Tjänsteandelen kommer att fortsätta växa tror forskare och andra bedömare men det betyder inte att produktionen av varor minskar, produktiviteten i båda sektorerna ökar hela tiden. Det tillkommer helt nya branscher inom tjänster, till exempel spel, och man börjar allt mer se att värdet på en vara ligger i användandet, för nytta och nöje. Företagen intresserar sig för hur en produkt används och det ger i sin tur upphov till nya tjänster, säger Bo Edvardsson. Att tjänster skulle ha en sämre produktivitetsutveckling än industriproduktion stämmer inte enligt forskningen, tvärtom, den är minst lika hög som för varuproduktion. Även om det inom tjänster sker en automatisering och utveckling av arbetssätt och teknologi. Inte minst ställer den minskande andelen arbetande i regioner som Västeuropa krav på fortsatta effektivisering och automatisering. Detta för att frigöra arbetskraft för annat arbete som möjliggör tjänsteinnovationer och utveckling. Det är svårare att mäta produktivitet inom tjänster och man missar ofta också saker, som att tjänster kan ha en annan roll än varor, till exempel att flytta en del av arbetet till kunden. Banksektorn är ett exempel på det, säger Bo Edvardsson. Skattefrågan är viktigt för tjänstesektorn men Bo Edvardsson efterlyser ett helhetsgrepp och en nationell strategi för att underlätta övergången till en tjänste- och informationsbaserad ekonomi för att hålla uppe konkurrenskraften. Vi saknar en nationell strategi på området tjänster och innovationer i Sverige idag och vi riskerar att halka efter andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där det finns nationella strategier och program, säger han. Ï Kristina Heinonen Forskare vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken) och assisterande professor. Chef för Hankens kunskapsoch forskningscenter Centre for Relationship Marketing and Service Management (CERS). Forskar främst kring värdeskapande tjänster, e-tjänster och mobila tjänster, kundrelationer och integrerad marknadskommunikation. Bo Edvardsson Professor vid Karlstads Universitet och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning. Forskar bland annat kring ledning, organisering och utveckling av tjänsteverksamhet samt olika aspekter på verkstadsindustrins tjänstefiering. Han är hedersdoktor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har skrivit eller är medförfattare till 17 böcker samt ett 90-tal vetenskapliga artiklar och papers. 6 INPUT PwC 1/2011

7 Tjänstetrender Vård och utbildning är exempel på växande tjänstesektorer. De drivs både av en ökande andel äldre liksom av ett ökande behov av grundutbildning och fortbildning för att möta kraven i kunskapssamhället. Upplevelse- och underhållningstjänster går också framåt, främst inom it- och mobila tjänster men också inom resebranschen och upplevelseindustrin. Informationstjänster med media, sökmotorer och sociala medier växer snabbt med utveckling av nya typer av tjänster. Tjänster knutna till olika typer av fysiska produkter ökar också snabbt, både för nytta och nöje, till exempel allt mer multimedia i bilen via trådlös kommunikation och bildskärmar. Finanssektorn väntas också fortsätta växa efter att ha återhämtat sig efter finanskrisen, liksom tjänster mellan företag utbildning 100 vård finanssektorn upplevelser 0 underhållning 100 1/2011 PwC PwC INPUT 7

8 När vi såg efterfrågan på den här typen av tjänster förstod vi att det här var själva grejen. Här är marginalerna mycket 8 INPUT PwC 1/2011

9 BlockMaster har 17 medarbetare Verksamhet: Utvecklar säkra USB-minnen och tillhörande managementsystem. Vd: Daniel Östner. Omsättning 2010: 25,5 miljoner kronor. Nettovinst: Cirka 20 procent. Startår: 2004, blev aktiebolag Medarbetare: 17. Verksamhetsorter: Stockholm, Lund, Dallas, San Francisco och Los Angeles. ställa minnen om man glömt sitt lösenord och mycket annat. När vi såg efterfrågan på den här typen av tjänster förstod vi att det här var själva grejen. Här är marginalerna dessutom mycket större än för hårdvaruförsäljning, säger Daniel Östner. Det som gör Blockmaster unika på området är att de säljer både hårdvara och mjukvara. Dessutom är allting modulärt, vilket innebär att det är lätt att förändra produktema tillväxt i tjänstesektorn Text Sara Bergqvist foto Martin Olsson It-företaget Blockmaster har haft en explosionsartad utveckling. Företaget utvecklar säkra USB-minnen med mjukvara och omsättningen har ökat från 1 miljon till 26 miljoner på fyra år. Entreprenöriella, målmedvetna och extremt kundfokuserade. Så kan man beskriva Blockmasters tre grundare Anders Kjellander, Johan Söderström och Daniel Östner. När de slog sina påsar ihop för sex år sedan bestämde de sig snabbt för att utveckla en produkt som var helt baserad på vad kunderna ville ha, snarare än att välja tekniken som utgångspunkt. Produktvalet blev krypterade USB-minnen. Det låg väldigt rätt i tiden, med nya regler och krav på att skydda sin information, säger Blockmasters vd Daniel Östner. Eftersom minnena utvecklades i nära samarbete med kunderna var försäljningen igång samma sekund som produkten var färdig. Parallellt med det började de tre grundarna att utveckla ett managementsystem för att styra USB-minnena i organisationen. Funktioner i systemet är bland annat möjlighet att sätta en lösenordspolicy, radera borttappade minnen, åter- större 1/2011 PwC INPUT 9

10 ten, integrera den med andra system och göra skräddarsydda lösningar. Efter att ha provat båda produkterna på svenska marknaden var det dags för övriga Europa Året därpå startade de dotterbolag i USA och påbörjade försäljningen där. Under det året gick vi från sex till 27 miljoner i omsättning, säger Daniel Östner. De närmaste planerna handlar om att Blockmaster som utvecklar och säljer it-hårdvara med tillhörande tjänster, har 17 anställda och bolaget finns i Stockholm, Lund, Dallas, San Francisco och Los Angeles. fortsätta expandera på nya marknader och att sälja mer. Daniel Östner själv flyttar snart till Los Angeles för att starta ett nytt kontor där. Vi kommer att fortsätta så länge det känns kul och söker ingen exit just nu. Men om vi någon gång säljer startar vi tre förmodligen ett nytt företag tillsammans eftersom vi trivs så bra ihop. Tre frågor till: Erik Olsson, Blockmasters rådgivare på PwC: Vad utmärker detta företag? Vad gör dem framgångsrika? De är duktiga entreprenörer med starkt kundfokus och hög kvalitet på sina produkter. PwC var också en av Blockmasters första kunder. Hur samarbetar företaget med PwC? Vi har ett nära samarbete och fungerar som deras ekonomiavdelning. Dessutom är vi rådgivare i strategiska frågor. Är det något i samarbetet som har varit speciellt avgörande för företagets framgång? I så fall vad? Vi har hjälpt Blockmaster att hålla ordning på sina finanser i den oerhört snabba tillväxt som de haft. Med vår storlek och bredd har vi också enkelt kunna möta den efterfrågan som företaget haft på nya tjänster under tillväxtperioden. Daniel Östners råd till andra företag i en expansionsfas Håll noga koll på finanserna! Satsa, men håll i kostnaderna så de inte springer iväg. Se till att behålla företagskulturen även i det växande företaget. PwC hjälper Blockmaster med: Skatterådgivning. Löpande redovisning, avstämningar, rapportering. Bokslut och årsredovisning. Löpande affärsrådgivning. 10 INPUT PwC 1/2011

11 tema tillväxt i tjänstesektorn Text Sara Bergqvist foto Lee Kearney Rutavdraget har påskyndat en attitydförändring som gjort att det blivit mer allmänt accepterat att köpa städtjänster, säger Åsa Keller Wannem, vd för Homemaid. Rut glöder Städbranschen som riktar sig mot privatmarknaden har exploderat de senaste åren. Men Åsa Keller Wannem, vd för Homemaid, tror att vi bara har sett början på denna typ av tjänster. Städbranschen är en ung bransch som fortfarande har mycket stark tillväxt. När vi startade fanns en handfull städföretag som riktade sig mot privatmarknaden. Nu finns det Och antalet köpare har ökat från till på bara två år, säger Åsa Keller Wannem. Homemaid började sin verksamhet i Kalmar för drygt 13 år sedan. Tanken var att se att om det gick att skapa en vit marknad för städbranschen och om det skulle gå att bygga upp en efterfrågan på hemstädning motsvarande den som finns på andra håll i Europa och i USA. Efter två år togs riskkapital in och resan mot en rikstäckande verksamhet startade. Till en början hade vi också en stor del offentlig städning, som vi avyttrat efter hand, berättar Åsa Keller Wannem. Hon tror att anledningarna till att de 1/2011 PwC PwC INPUT 11

12 HomeMaid är noterade på Aktietorget Verksamhet: Företrädesvis städtjänster/ hushållsnära tjänster till privatkunder, cirka 10 procent av verksamheten är kontorsstädning. Vd: Åsa Keller Wannem. Omsättning 2010: Cirka miljoner kronor (108 miljoner kronor 2009). Nettovinst 2010: Cirka 10 procent. Startår: Medarbetare: Cirka 500. Ägare: Noterade på AktieTorget sedan 2005, huvudägare är Betjänten Holding med 53,7 procent av rösterna. i hemmet. Verksamhetsorter: Huvudkontor i Halmstad samt tio filialer runtom i Sverige. Jag tror att vi får se fler företag som erbjuder till exempel it-tjänster och frisörtjänster lyckats så bra har varit en kombination av långsiktigt ägande, där ägarna var beredda att ta några olönsamma år i början, duktiga medarbetare, en bra styrelse och en förändringsbenägen organisation. De senaste åren har vi fått en välkommen hjälp av rutavdraget. En viktig effekt har varit att avdraget påskyndat en attitydförändring som gjort att det blivit mer allmänt accepterat att köpa städtjänster. Hon jämför utvecklingen med den som bemanningsbranschen gick igenom några år tidigare. Först fanns det en inställning bland allmänheten att personal skulle vara anställd och inte inhyrd. Men nu har det blivit ett helt etablerat system. En ny viktig nisch för Homemaid är hemstädning till äldre via kommunen. Enligt en ny lag får de äldre själva välja leverantör i större utsträckning, vilket varit mycket positivt för oss. Dessutom har många äldre som inte får hjälp av kommunen börjat använda rutavdraget, säger Åsa Keller Wannem. I framtiden tror hon att vi kommer att få se allt fler hushållsrelaterade tjänster. För vår del handlar det närmast om tjänster som rör barnpassning och tvätttjänster. Men jag tror också att vi får se fler företag som erbjuder till exempel it-tjänster och frisörtjänster i hemmet. Vad är viktigt att tänka på när ett företag är inne i en expansionsfas? Se till att hitta rätt nivå för tillväxt och expansion! Det är lätt att vara för ambitiös och vilja för mycket, med risken att man inte mäktar med. En bra strategi är att sätta noggrant genomtänkta tillväxtmål och hålla sig till dem. 12 INPUT PwC PwC 1/2011

13 Tre frågor till: Magnus Lagerberg, Homemaids revisor och rådgivare på PwC: Vad utmärker detta företag? Vad gör dem framgångsrika? Homemaid fokuserar på kärnverksamheten hushållsnära tjänster och expanderar framgångsrikt med ökande lönsamhet genom att ta vara på sina stordriftsfördelar. Hur samarbetar företaget med PwC? Utöver revision och revisionsnära rådgivning hjälper PwC till med konsultationer inom främst redovisning och skatt. Är det något i samarbetet som har varit speciellt avgörande för företagets framgång? Vilket? PwC valdes som revisorer på årsstämman 2009 så samarbetet med Homemaid är relativt nytt. Vi tror på ett fortsatt gott samarbete där vi som revisorer och rådgivare kan bidra till Homemaids utveckling i den dynamiska bransch som de befinner sig i. PwC hjälper Homemaid med: Revision. Redovisningskonsultation. Skatterådgivning. 1/2011 PwC INPUT 13

14 beautiful business award årets företagerska TEXT Mats Falck FOTO Knut Koivisto Helena Casserlöv-Kvist Född: Bor: I villa, söder om Stockholm. Familj: Man, tre barn. Intressen: Allt med vatten: Simma, dyka, snorkla. Samt träna, resa, läsa och vara i skog och mark. Det vi har gjort är egentligen i sin linda till det som komma skall och det är kul att få en push till nästa steg, säger Helena Casserlöv- Kvist. Hon var en av drygt nominerade till Årets företagerska. Vinnaren får ett stipendium på kronor, konsulttimmar och marknadsföringsutrymme. Mästare i bolagsbygge För tio år sedan startade Helena Casserlöv-Kvist konsultbolaget Meritmind som erbjuder chefer och specialister inom ekonomiområdet. Nu är de 150 medarbetare och hon har blivit utsedd till Årets Företagerska i tävlingen Beautiful Business Award. Med medfödd drivkraft och ett strukturerat företagsbyggande har hon byggt upp ett starkt varumärke och ett expansivt företag, heter det i motiveringen till förstapriset. Vad är den stora skillnaden med att driva ett företag med tio jämfört med 150 medarbetare? Det blir en annan typ av ledarskap när man blir fler. Jag gör inte samma saker idag som för tio år sedan. Idag leder jag genom andra ledare och jag lägger mer tid på internt arbete. Ju större företaget blir desto tydligare strukturer måste skapas. Meritmind har som mål att inom två år fördubbla både omsättningen och antalet medarbetare samt att etablera företaget utomlands. Tuffa mål, vad är mest kritiskt för att nå dit? Det är att hålla balansen mellan att 14 INPUT PwC 1/2011

15 De två pristagarna tillsammansmed PwC Sveriges vd Hans Börsvik som delade ut priserna. Det är helt overkligt. Det känns som en betalning för allt slit, säger Catharina Tavakolinia, Kavat vård, som tog hem priset som Årets tjänsteutvecklare (intervju sid 24). Finalen av Beautiful Business Award 2011 hölls på ett fullsatt Hotell Rival i Stockholm. Syftet med tävlingen är att lyfta fram inspirerande företagarkvinnor som förebilder och Catharina Tavakolinia och Helena Casserlöv-Kvist är två av totalt över nominerade kvinnor som uppmärksammats under tävlingens första fyra år. Arrangörer är PwC och Driftig.nu. rekrytera rätt personer och behovet från våra kunder. Att vi har det kunden behöver. Dessutom gäller det att värna företagskulturen och våra starka värderingar. Vilka ledstjärnor följer ni? Den allra starkaste ledstjärnan är vår affärsmodell som består av tre viktiga faktorer: Kunden, Konsulten och Meritmind som varumärke. Alla tre ska vara glada och nöjda i varje enskilt uppdrag. Tre råd för varumärket Så bygger man ett starkt varumärke, enligt Helena Casserlöv-Kvist: Våga fråga efter kundens behov. Tillgodose kundens behov. Se till att medarbetarna trivs. Du har startat ett nytt systerbolag, bemanningsföretaget Brightby? Vilket mål har du med det? Att kunna erbjuda erfarna assistenter inom ekonomi och finans. Samt unga ekonomer med framåtanda. Vi ser att det finns behov av detta. Innan du startade Meritmind kontaktade du din mentor Lennart Kalén. Vilken relation har du till honom idag? Jag ringer honom ibland och då och då träffas vi och äter lunch. Han var en av mina första chefer för 20 år sedan. Han är otroligt sympatisk och drivande med stort affärskunnande. Vilka förebilder har du i livet för ditt entreprenörskap? Jag hade en väldigt driftig farmor, ensamstående med nio barn och hon fick alla att utbilda sig. Det var en resolut kvinna. Meritmind AB Grundades: 2000 av Helena Casserlöv-Kvist. Verksamhet: Meritmind är ett konsultföretag som erbjuder operativt erfarna chefer och specialister inom ekonomiområdet. Konsulterna driver förändringsprojekt och går in på interimsbasis på tjänster som bland annat CFO, redovisningschef och controller. Meritmind hjälper även företag att rekrytera chefer och kvalificerade ekonomer. Antal medarbetare: 150 (ca 90 anställda och 60 konsulter som kör i egen regi) i Stockholm och Malmö. Omsättning: 156 miljoner kronor Det är också inspirerande att se de entreprenörer som bygger sina bolag till stora stabila långsiktiga företag. Till exempel Thord Wilkne som byggde WM-data och Martin Gren (Axis). Ï 1/2011 PwC INPUT 15

16 vår historia personalpoolen TEXT Sara Bergqvist foto alexander ruas Jag tror inte att vi kommer att bredda oss verksamhetsmässigt, men vi tittar på om vi ska etablera oss på fler ställen, säger Agnetha Paulsson, vd och delägare i Örebrobaserade Personalpoolen. succé Från konkurs till Bemannings- och rekryteringsföretaget Personalpoolen har vuxit kraftigt och är nu på väg att ta steget ut från Örebro. Vd:n och delägaren Agnetha Paulsson ger flera förklaringar till framgången. När andra företag drog ner på marknadsföringen under den senaste lågkonjunkturen gjorde Personalpoolen precis tvärtom. Dessutom passade de på att skaffa sig en ny webbsida, utveckla en ny cv-databas, lösa ut två externa ägare samt byta it-partner och it-system. Många blir förvånade när de hör att vi bara finns i Örebro. Flitig reklamexponering i såväl i TV4 som tidningar och utomhus gör att vi tar mycket plats och har ett starkt namn här, säger Agnetha Paulsson, vd för Personalpoolen och en av företagets tre delägare. För åtta år sedan började hon på dåvarande Personalpoolen som marknadschef. Strax därefter gick företaget i konkurs. Det var ett fint och välskött företag, men tyvärr hade man lagt för många ägg i samma korg. När största kunden på bemanningssidan sade upp sitt avtal stod man med alltför stor personalstyrka, vilket resulterade i en godartad konkurs, berättar Agnetha Paulsson Med en stark övertygelse att det skulle gå att skapa något bra av det som fanns kvar av företaget köpte hon konkursboet i konkurrens med flera andra intressenter. Ytterli Agnetha Paulsson övertar Personalpoolen tillsammans med två externa delägare Omsätter sju miljoner kronor. Anställer ytterligare en person Har cirka 20 löpande bemanningsuppdrag Har cirka 30 löpande bemanningsuppdrag. Köper ut två externa delägare. Omsätter 13 miljoner kronor. 16 INPUT PwC 1/2011

17 2010 Har sex personer i staben och cirka 45 löpande bemanningsuppdrag. Beräknas omsätta14 miljoner kronor. 1/2011 PwC INPUT 17

18 Agnethas Råd för att skapa ett framgångsrikt företag Försök inte göra allt på egen hand. Köp hjälp där det behövs. Det är viktigt att trivas med dem man köper tjänster av. Byt om det inte fungerar. Om ni är flera kompanjoner är det viktigt att ni är olika varandra kunskapsmässigt och som personer. Det är viktigt att kunna och våga ifrågasätta varandra! gare två personer gick in som delägare och två personer anställdes. Tidigare hade jag bland annat arbetat med rekrytering från andra sidan och hade många idéer kring hur jag själv skulle vilja bli bemött som kund. Under perioden för övertagandet rådde en viss konjunktursvacka och första tiden innebar mycket hårt arbete och fokus på långsiktig införsäljning. Men efter hand fick vi allt fler uppdrag. Det som varit lyckosamt för oss är att bemanningssidan går väldigt bra i lågkonjunktur, medan rekryteringssidan är stark i högkonjunktur, säger Agnetha Paulsson. Under 2004 respektive 2005 började de två övriga nuvarande delägarna Ulrika Goldkuhl och Åsa Quarfordt i företaget. Ulrika och Agnetha hade redan jobbat tillsammans i många år och kände varandra väl. När Åsa kom in kände vi genast att vi tre hade något speciellt gemensamt. Även om vi är olika varandra i övrigt så har vi samma människosyn, värdegrund, arbetsmoral och lojalitet. Kombinationen av oss tre, tillsammans med våra andra duktiga medarbetare, är den viktigaste anledningen till att det gått så bra för oss. Dessutom har vi en extern styrelseordförande som tillför mycket, säger Agnetha Paulsson. Hon tror på vikten av att omge sig med duktiga människor, inte vara rädd för att fråga och köpa tjänster när det behövs. För två år sedan anlitade de PwC som revisionsbyrå och rådgivare för att komma ytterligare ett steg på vägen. Vi saknade någon som stötte och blötte frågor med oss och som gav oss energi när det gällde allt från skattefrågor till hur vi strategiskt ska arbeta vidare i framtiden. Nu har vi fått god hjälp av PwC både i frågor med små overheadkostnader. Staben består Även om vi är olika varandra i övrigt så har vi samma människosyn, värdegrund, arbetsmoral och lojalitet. som rör företaget och vår privatekeonomi. I princip hanterar Personalpoolen rekrytering och bemanning inom nästan alla yrkesområden utom vård, omsorg och skola. Företaget är ett auktoriserat bemanningsföretag och har kollektivavtal för all personal. Vi har en väldigt slimmad organisation för närvarande av sex personer, men inom kort ska vi anställa ännu en person eftersom vi hela tiden växer. Just nu funderar de också på hur de ska ta företaget vidare till nästa steg. Jag tror inte att vi kommer att bredda oss verksamhetsmässigt, men vi tittar på om vi ska etablera oss på fler ställen. I praktiken jobbar vi redan över hela landet, eftersom vi hjälper många av våra uppdragsgivare att anställa personal vid deras regionkontor på andra orter, säger Agnetha Paulsson. Ï PwC hjälper Personalpoolen med: Skatterådgivning och affärsrådgivning. Revision. Konsultation kring affärsutveckling. Deklarationer. 18 INPUT PwC 1/2011

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter RUT och ROT 2010 Succén fortsätter Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Snabb ökning av användningen av RUT och ROT... 2 Minst 24 000 nya jobb... 3 Flest nya jobb

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer