EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2011. blockmaster. att stärka varumärket. tema: tillväxt i Tjänstesektorn. Åsa Keller, Homemaid: Sverige STORSTÄDAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2011. blockmaster. att stärka varumärket. tema: tillväxt i Tjänstesektorn. Åsa Keller, Homemaid: Sverige STORSTÄDAR"

Transkript

1 INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2011 blockmaster ÖKAR VINSTEN MED MJUKVARAn ALLT OM ROT OCH RUT tema: tillväxt i Tjänstesektorn 3 råd för att stärka varumärket Åsa Keller, Homemaid: Sverige STORSTÄDAR Örebro för litet för Personalpoolen Hon blev Årets företagerska

2 ledare INNEHÅLL Tema: Tjänster får allt större betydelse Forskare Input talat med menar att allt fler kommer att jobba med tjänster i framtiden. Automatisering, teknologisk utveckling och nya konsumtionsmönster bäddar för det. ALLTID I INPUT: Ledare s. 2, Notiser s. 3, Fråga panelen s. 22, Hallå där s Tema: Blockmaster tjänar mer på mjukvaran Lundabaserade it-företaget Blockmaster utvecklar säkra USB-minnen men det är på de kringliggande tjänsterna som marginalerna är högst. Tema: Expansionen inom rutsektorn har bara startat Städbranschen har exploderat med rutavdraget men Åsa Keller Wannem, vd på städbolaget Homemaid är övertygad om att vi kommer att få se fler företag som är kopplade till rutavdraget. Årets företagerska: Helena Casserlöv-Kvist Tävlingen Beautiful Business Award avgjordes i slutet av januari och vinnare i klassen Årets företagerska blev Helena Casserlöv- Kvist som är grundare och vd för bolaget Meritmind. Vår historia: Hon ger framgång åt Personalpoolen Agnetha Paulsson är vd för Örebrobaserade Personalpoolen. Sedan omstarten 2003 har bolaget vuxit kraftigt och nu ligger omsättningen på 14 miljoner kronor. Goda råd: Detta gäller vid rot- och rutavdrag Hur använder du husavdraget på bästa sätt och vad säger Skatteverket? Här försöker vi att ge en kortfattad information om det populära rot- och rutavdraget. 16 Tjänstefiering nästa? Det går bra för Sverige. Tillväxten är mycket hög, över 6 procent under sista kvartalet 2010 och finansminister Anders Borg kallar Sverige för Europas tigerekonomi. Men många varnar för begreppet, och lika många vill hitta förklaringar till den snabba vändningen efter finanskrisen. Expansionen av tjänstesektorn är en delförklaring. Idag är tre fjärdedelar av landets befolkning sysselsatta inom tjänstesektorn och det visade sig att i de delar av landet där tjänstesektorn är stor, var också påverkan av krisen mindre. Om man tittar på svensk export så står nu tjänsteexporten för nästan en tredjedel av allt som säljs till utlandet. Exporten av data- och informationstjänster har varit en snabbväxare under 2000-talet men även licenser och royalty och andra affärstjänster har en hög tillväxt. Daniel Östner, grundare av och vd för it-bolaget Blockmaster i Lund, är en av alla dessa entreprenörer som är en del av tjänsteexpansionen. Han konstaterar också i detta temanummer av Input att marginalerna är mycket högre på tjänsterna än på hårdvaran. Och tjänsteexpansionen kommer att fortsätta. Det säger inte minst de forskare Input intervjuat i detta nummer. Tjänstefieringen av tillverkningsindustrin är en betydelsefull del i denna utveckling där själva produkten endast blir en del av hela paketet som säljs till kunden. De andra delarna består av allt viktigare kringtjänster som exempelvis service och utbildning. Fordonstillverkare som Scania är exempel på bolag som har kommit långt på denna väg och kanske är det nödvändigt att även fler mindre svenska företag utvecklar modellen? Tomas Lindgren Ansvarig för Mindre och medelstora företag Kringtjänster runt produkten blir allt viktigare. 11 INPUT en tidning för företagare. Utgiven av PwC fyra gånger per år. Tid ningen förmedlar information och goda exempel för att ge inspiration och underlätta företagens och företagarnas vardag. >Ansvarig utgivare Tomas Lindgren >Redaktör Kristina Svensson se.pwc.com >Adress Stockholm >Telefon >Internet >Prenumerationsärenden >Tryck Edita / Arkpressen i Västerås AB 2011 >Upplaga ex >Produktion Appelberg Publishing Group i samarbete med PwC. 2 INPUT PwC 1/2011

3 notiser Enklare redovisning från årsskiftet Från och med 1 januari 2011 kan alla aktiebolag och ekonomiska föreningar använda fler så kallade brutna räkenskapsår än vad som varit möjligt tidigare. Sista dagen i varje månad kan då vara bokslutsdag. Men precis som tidigare kommer det i de flesta fall att krävas tillstånd från Skatteverket vid en ändring till brutet räkenskapsår. Detta är en del av de regellättnader som införders 1 januari 2011 för årsredovisning och årsbokslut. Andra förenklingar är att företag nu kan upprätta förkortad resultat- och balansräkning. Vissa uppgifter i årsredovisningen tas bort, exempelvis i tilläggsupplysningar och i förvaltningsberättelsen. Dessa regler gäller för de räkenskapsår som avslutas efter den 31 december Även kravet att årsredovisningen ska innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro tas bort. Dessutom behöver till exempel inte årsredovisningen längre innehålla uppgift om löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land. Ett av tre bolag ska nyanställa under 2011 Drygt vart tredje svenskt företag planerar för nyanställningar under Samtidigt är det många av företagen som oroas över hur de ska hitta rätt kompetens. Det visar en rapport från PwC där personalchefer i Europa och USA intervjuats. Drygt 35 procent planerar för anställningar under 2011, vilket placerar Sverige på näst högsta plats i Europa efter Ryssland. Förra året var motsvarande siffra 14 procent. Goda utsikter för börsintroduktioner Värdet av börsintroduktionerna i Europa fyrdubblades under 2010 års sista tre månader i förhållande till föregående kvartal. Men trots ett positivt avslut så hamnade Europa-börserna i skuggan av både USA och Kina under 2010, visar PwC:s analys över börsintroduktioner i Europa. Trots ekonomisk och politisk osäkerhet i delar av Europa så ger den starka avslutningen på 2010 goda utsikter när det gäller börsintroduktioner under 2011, säger Lennart Danielsson, ansvarig för IPO Services vid PwC i Sverige företag hade roteller rutuppdrag under 2010 Många är serieentreprenörer, och skulle ta ut pengar ur ett bolag för att satsa på andra projekt om skatten var lägre. Annika Lundius, vice vd för Svenskt Näringsliv, säger till Dagens Industri att hon precis som Folkpartiets ekonomisk-politiske talesman Carl B Hamilton vill se sänkt kapitalskatt från dagens 30 procent till 25 procent, och i förlängningen ned till 20 procent. Under 2010 har cirka företag utnyttjat rot- och rutavdragen, och av dessa har drygt arbetat med rutarbeten, och cirka har utfört rottjänster. Det visar en rapport från Företagarna. Jämfört med halvårsskiftet är det en ökning med cirka 20 procent. Det genomsnittliga rotavdraget ligger på kronor, medan medelrutavdraget är på kronor. Nästan privatpersoner utnyttjade skatterabatten under 2010, vilket är 35 procent fler jämfört med ett halvår tidigare. Jämfört med helåret 2009 har antalet nästan tredubblats. Företagarna uppskattar att rot- och rutavdragen gett minst nya heltidsjobb och gjort många svarta jobb vita. Rätt procentsatser I förra numret av Input smög det sig in ett fel i tabellen över nivåerna på arbetsgivaravgifter och egenavgifter vid sociala avgifter. Nedan följer de rätta procentsatserna: Sociala avgifter 2010 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter Födda ,21 % 10,21 % Födda ,42 % 28,97 % Födda ,49 % 14,88 % Fler företagare tror på ökad aktivitet Antalet företagare som tror att deras eget företag kommer att ha mer att göra om ett halvår blir allt fler. Samtidigt mattas tillväxttakten något i företagen. Det visar Skops senaste mätning av företagens ekonomiska förväntningar. I december uppgav drygt 58 procent av de tillfrågade företagarna att deras företag skulle ha mer att göra om ett halvår. I oktober var motsvarande siffra drygt 51 procent. I december uppgav 40 procent av företagen att de har mer att göra jämfört med tre månader tidigare. I oktober sade nästan 53 procent detsamma. 1/2011 PwC INPUT 3

4 tema tillväxt i tjänstesektorn Text Jan Lindroth foto istockphoto och Shutterstock Tjänster tar allt större plats Tre av fyra i Sverige jobbar med tjänster. Automatisering, teknologisk utveckling och nya konsumtionsmönster bäddar för att ännu fler kommer att jobba inom området framöver. Men nu riskerar Sverige att halka efter i övergången till en tjänsteekonomi, säger forskare till Input. Tjänster människor emellan och mellan företag är sedan relativt lång tid tillbaka den största delen av den svenska ekonomin, både räknat i antal anställda och som andel av BNP. Det finns flera grundläggande faktorer som driver på en fortsatt långsiktig tillväxt av tjänsteproduktionen i en utvecklad ekonomi som den svenska. En viktig underliggande drivkraft är den demografiska utvecklingen med en större andel äldre som efterfrågar tjänster i högre omfattning. En annan är fortsatt automatisering både inom varuproduktion och inom tjänsteproduktion, säger Kristina Heinonen, biträdande professor på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. En viktig faktor är också vad som 4 INPUT PwC 1/2011

5 Även om tjänsteandelen i ekonomin fortsätter att växa betyder det inte att produktionen av varor minskar, enligt forskarna. Istället ökar produktiviteten i båda sektorerna hela tiden. Tjänstesektorn i Sverige Antalet sysselsatta i tjänstesektorn, inklusive offentlig sektor uppgick till omkring 3,3 miljoner nästan 74 procent av den totala sysselsättningen Inom bara den privata tjänstesektorn uppgick andelen till 45 procent av totalt anställda. Den privata tjänstesektorn i Sverige svarar för över 60 procent av produktionen i näringslivet och närmare 45 procent av BNP. efterfrågas i utvecklade ekonomier. När nödvändiga materiella behov fyllts uppstår en efterfrågan som ofta handlar om olika typer av tjänster. Bo Edvardsson är professor i företagsekonomi och chef för Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet: Konsumtionsmönster ändras också i takt med att ekonomin utvecklas och välståndet växer. Vi efterfrågar allt mer av till exempel upplevelser, information, it och tjänster i hemmet. Expansionen i den offentliga sektorn har också drivit på tillväxten i tjänstesektorn, säger han. En väl fungerande tjänstesektor är också nödvändig för en avancerad varuproduktion och industri samtidigt som den pågående automatiseringen och produktivitetstillväxten minskar behovet av arbetskraft där. Inom industrin flyttar man ju produktion till andra länder med lägre kostnadsnivåer vilket minskar antalet anställda inom själva varuproduktionen, samtidigt får industriproduktionen allt mer karaktär av tjänsteproduktion. Innehållet i och värdet av en industriprodukt utgörs allt mer av tjänster. Scania gör till exempel inte lastbilar längre utan transportlösningar, säger Bo Edvardsson. Mycket av en produkt utgörs idag av till exempel kringtjänster, mjukvara, efterservice och utbildning och att öka tjänsteinnehållet är ett sätt att också öka värdet på en produkt. Produktionen av varor kanske är lika stor men mervärdet kommer allt mer från tjänster associerade med en produkt. Mobiltelefoner är bara ett exempel, säger Kristina Heinonen. 1/2011 PwC INPUT 5

6 Produktionen av varor kanske är lika stor men mervärdet kommer allt mer från tjänster associerade med en produkt. Mobiltelefoner är bara ett exempel. Kristina Heinonen Tjänsteandelen kommer att fortsätta växa tror forskare och andra bedömare men det betyder inte att produktionen av varor minskar, produktiviteten i båda sektorerna ökar hela tiden. Det tillkommer helt nya branscher inom tjänster, till exempel spel, och man börjar allt mer se att värdet på en vara ligger i användandet, för nytta och nöje. Företagen intresserar sig för hur en produkt används och det ger i sin tur upphov till nya tjänster, säger Bo Edvardsson. Att tjänster skulle ha en sämre produktivitetsutveckling än industriproduktion stämmer inte enligt forskningen, tvärtom, den är minst lika hög som för varuproduktion. Även om det inom tjänster sker en automatisering och utveckling av arbetssätt och teknologi. Inte minst ställer den minskande andelen arbetande i regioner som Västeuropa krav på fortsatta effektivisering och automatisering. Detta för att frigöra arbetskraft för annat arbete som möjliggör tjänsteinnovationer och utveckling. Det är svårare att mäta produktivitet inom tjänster och man missar ofta också saker, som att tjänster kan ha en annan roll än varor, till exempel att flytta en del av arbetet till kunden. Banksektorn är ett exempel på det, säger Bo Edvardsson. Skattefrågan är viktigt för tjänstesektorn men Bo Edvardsson efterlyser ett helhetsgrepp och en nationell strategi för att underlätta övergången till en tjänste- och informationsbaserad ekonomi för att hålla uppe konkurrenskraften. Vi saknar en nationell strategi på området tjänster och innovationer i Sverige idag och vi riskerar att halka efter andra länder. Tyskland och Finland är exempel på länder där det finns nationella strategier och program, säger han. Ï Kristina Heinonen Forskare vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken) och assisterande professor. Chef för Hankens kunskapsoch forskningscenter Centre for Relationship Marketing and Service Management (CERS). Forskar främst kring värdeskapande tjänster, e-tjänster och mobila tjänster, kundrelationer och integrerad marknadskommunikation. Bo Edvardsson Professor vid Karlstads Universitet och föreståndare för Centrum för tjänsteforskning. Forskar bland annat kring ledning, organisering och utveckling av tjänsteverksamhet samt olika aspekter på verkstadsindustrins tjänstefiering. Han är hedersdoktor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har skrivit eller är medförfattare till 17 böcker samt ett 90-tal vetenskapliga artiklar och papers. 6 INPUT PwC 1/2011

7 Tjänstetrender Vård och utbildning är exempel på växande tjänstesektorer. De drivs både av en ökande andel äldre liksom av ett ökande behov av grundutbildning och fortbildning för att möta kraven i kunskapssamhället. Upplevelse- och underhållningstjänster går också framåt, främst inom it- och mobila tjänster men också inom resebranschen och upplevelseindustrin. Informationstjänster med media, sökmotorer och sociala medier växer snabbt med utveckling av nya typer av tjänster. Tjänster knutna till olika typer av fysiska produkter ökar också snabbt, både för nytta och nöje, till exempel allt mer multimedia i bilen via trådlös kommunikation och bildskärmar. Finanssektorn väntas också fortsätta växa efter att ha återhämtat sig efter finanskrisen, liksom tjänster mellan företag utbildning 100 vård finanssektorn upplevelser 0 underhållning 100 1/2011 PwC PwC INPUT 7

8 När vi såg efterfrågan på den här typen av tjänster förstod vi att det här var själva grejen. Här är marginalerna mycket 8 INPUT PwC 1/2011

9 BlockMaster har 17 medarbetare Verksamhet: Utvecklar säkra USB-minnen och tillhörande managementsystem. Vd: Daniel Östner. Omsättning 2010: 25,5 miljoner kronor. Nettovinst: Cirka 20 procent. Startår: 2004, blev aktiebolag Medarbetare: 17. Verksamhetsorter: Stockholm, Lund, Dallas, San Francisco och Los Angeles. ställa minnen om man glömt sitt lösenord och mycket annat. När vi såg efterfrågan på den här typen av tjänster förstod vi att det här var själva grejen. Här är marginalerna dessutom mycket större än för hårdvaruförsäljning, säger Daniel Östner. Det som gör Blockmaster unika på området är att de säljer både hårdvara och mjukvara. Dessutom är allting modulärt, vilket innebär att det är lätt att förändra produktema tillväxt i tjänstesektorn Text Sara Bergqvist foto Martin Olsson It-företaget Blockmaster har haft en explosionsartad utveckling. Företaget utvecklar säkra USB-minnen med mjukvara och omsättningen har ökat från 1 miljon till 26 miljoner på fyra år. Entreprenöriella, målmedvetna och extremt kundfokuserade. Så kan man beskriva Blockmasters tre grundare Anders Kjellander, Johan Söderström och Daniel Östner. När de slog sina påsar ihop för sex år sedan bestämde de sig snabbt för att utveckla en produkt som var helt baserad på vad kunderna ville ha, snarare än att välja tekniken som utgångspunkt. Produktvalet blev krypterade USB-minnen. Det låg väldigt rätt i tiden, med nya regler och krav på att skydda sin information, säger Blockmasters vd Daniel Östner. Eftersom minnena utvecklades i nära samarbete med kunderna var försäljningen igång samma sekund som produkten var färdig. Parallellt med det började de tre grundarna att utveckla ett managementsystem för att styra USB-minnena i organisationen. Funktioner i systemet är bland annat möjlighet att sätta en lösenordspolicy, radera borttappade minnen, åter- större 1/2011 PwC INPUT 9

10 ten, integrera den med andra system och göra skräddarsydda lösningar. Efter att ha provat båda produkterna på svenska marknaden var det dags för övriga Europa Året därpå startade de dotterbolag i USA och påbörjade försäljningen där. Under det året gick vi från sex till 27 miljoner i omsättning, säger Daniel Östner. De närmaste planerna handlar om att Blockmaster som utvecklar och säljer it-hårdvara med tillhörande tjänster, har 17 anställda och bolaget finns i Stockholm, Lund, Dallas, San Francisco och Los Angeles. fortsätta expandera på nya marknader och att sälja mer. Daniel Östner själv flyttar snart till Los Angeles för att starta ett nytt kontor där. Vi kommer att fortsätta så länge det känns kul och söker ingen exit just nu. Men om vi någon gång säljer startar vi tre förmodligen ett nytt företag tillsammans eftersom vi trivs så bra ihop. Tre frågor till: Erik Olsson, Blockmasters rådgivare på PwC: Vad utmärker detta företag? Vad gör dem framgångsrika? De är duktiga entreprenörer med starkt kundfokus och hög kvalitet på sina produkter. PwC var också en av Blockmasters första kunder. Hur samarbetar företaget med PwC? Vi har ett nära samarbete och fungerar som deras ekonomiavdelning. Dessutom är vi rådgivare i strategiska frågor. Är det något i samarbetet som har varit speciellt avgörande för företagets framgång? I så fall vad? Vi har hjälpt Blockmaster att hålla ordning på sina finanser i den oerhört snabba tillväxt som de haft. Med vår storlek och bredd har vi också enkelt kunna möta den efterfrågan som företaget haft på nya tjänster under tillväxtperioden. Daniel Östners råd till andra företag i en expansionsfas Håll noga koll på finanserna! Satsa, men håll i kostnaderna så de inte springer iväg. Se till att behålla företagskulturen även i det växande företaget. PwC hjälper Blockmaster med: Skatterådgivning. Löpande redovisning, avstämningar, rapportering. Bokslut och årsredovisning. Löpande affärsrådgivning. 10 INPUT PwC 1/2011

11 tema tillväxt i tjänstesektorn Text Sara Bergqvist foto Lee Kearney Rutavdraget har påskyndat en attitydförändring som gjort att det blivit mer allmänt accepterat att köpa städtjänster, säger Åsa Keller Wannem, vd för Homemaid. Rut glöder Städbranschen som riktar sig mot privatmarknaden har exploderat de senaste åren. Men Åsa Keller Wannem, vd för Homemaid, tror att vi bara har sett början på denna typ av tjänster. Städbranschen är en ung bransch som fortfarande har mycket stark tillväxt. När vi startade fanns en handfull städföretag som riktade sig mot privatmarknaden. Nu finns det Och antalet köpare har ökat från till på bara två år, säger Åsa Keller Wannem. Homemaid började sin verksamhet i Kalmar för drygt 13 år sedan. Tanken var att se att om det gick att skapa en vit marknad för städbranschen och om det skulle gå att bygga upp en efterfrågan på hemstädning motsvarande den som finns på andra håll i Europa och i USA. Efter två år togs riskkapital in och resan mot en rikstäckande verksamhet startade. Till en början hade vi också en stor del offentlig städning, som vi avyttrat efter hand, berättar Åsa Keller Wannem. Hon tror att anledningarna till att de 1/2011 PwC PwC INPUT 11

12 HomeMaid är noterade på Aktietorget Verksamhet: Företrädesvis städtjänster/ hushållsnära tjänster till privatkunder, cirka 10 procent av verksamheten är kontorsstädning. Vd: Åsa Keller Wannem. Omsättning 2010: Cirka miljoner kronor (108 miljoner kronor 2009). Nettovinst 2010: Cirka 10 procent. Startår: Medarbetare: Cirka 500. Ägare: Noterade på AktieTorget sedan 2005, huvudägare är Betjänten Holding med 53,7 procent av rösterna. i hemmet. Verksamhetsorter: Huvudkontor i Halmstad samt tio filialer runtom i Sverige. Jag tror att vi får se fler företag som erbjuder till exempel it-tjänster och frisörtjänster lyckats så bra har varit en kombination av långsiktigt ägande, där ägarna var beredda att ta några olönsamma år i början, duktiga medarbetare, en bra styrelse och en förändringsbenägen organisation. De senaste åren har vi fått en välkommen hjälp av rutavdraget. En viktig effekt har varit att avdraget påskyndat en attitydförändring som gjort att det blivit mer allmänt accepterat att köpa städtjänster. Hon jämför utvecklingen med den som bemanningsbranschen gick igenom några år tidigare. Först fanns det en inställning bland allmänheten att personal skulle vara anställd och inte inhyrd. Men nu har det blivit ett helt etablerat system. En ny viktig nisch för Homemaid är hemstädning till äldre via kommunen. Enligt en ny lag får de äldre själva välja leverantör i större utsträckning, vilket varit mycket positivt för oss. Dessutom har många äldre som inte får hjälp av kommunen börjat använda rutavdraget, säger Åsa Keller Wannem. I framtiden tror hon att vi kommer att få se allt fler hushållsrelaterade tjänster. För vår del handlar det närmast om tjänster som rör barnpassning och tvätttjänster. Men jag tror också att vi får se fler företag som erbjuder till exempel it-tjänster och frisörtjänster i hemmet. Vad är viktigt att tänka på när ett företag är inne i en expansionsfas? Se till att hitta rätt nivå för tillväxt och expansion! Det är lätt att vara för ambitiös och vilja för mycket, med risken att man inte mäktar med. En bra strategi är att sätta noggrant genomtänkta tillväxtmål och hålla sig till dem. 12 INPUT PwC PwC 1/2011

13 Tre frågor till: Magnus Lagerberg, Homemaids revisor och rådgivare på PwC: Vad utmärker detta företag? Vad gör dem framgångsrika? Homemaid fokuserar på kärnverksamheten hushållsnära tjänster och expanderar framgångsrikt med ökande lönsamhet genom att ta vara på sina stordriftsfördelar. Hur samarbetar företaget med PwC? Utöver revision och revisionsnära rådgivning hjälper PwC till med konsultationer inom främst redovisning och skatt. Är det något i samarbetet som har varit speciellt avgörande för företagets framgång? Vilket? PwC valdes som revisorer på årsstämman 2009 så samarbetet med Homemaid är relativt nytt. Vi tror på ett fortsatt gott samarbete där vi som revisorer och rådgivare kan bidra till Homemaids utveckling i den dynamiska bransch som de befinner sig i. PwC hjälper Homemaid med: Revision. Redovisningskonsultation. Skatterådgivning. 1/2011 PwC INPUT 13

14 beautiful business award årets företagerska TEXT Mats Falck FOTO Knut Koivisto Helena Casserlöv-Kvist Född: Bor: I villa, söder om Stockholm. Familj: Man, tre barn. Intressen: Allt med vatten: Simma, dyka, snorkla. Samt träna, resa, läsa och vara i skog och mark. Det vi har gjort är egentligen i sin linda till det som komma skall och det är kul att få en push till nästa steg, säger Helena Casserlöv- Kvist. Hon var en av drygt nominerade till Årets företagerska. Vinnaren får ett stipendium på kronor, konsulttimmar och marknadsföringsutrymme. Mästare i bolagsbygge För tio år sedan startade Helena Casserlöv-Kvist konsultbolaget Meritmind som erbjuder chefer och specialister inom ekonomiområdet. Nu är de 150 medarbetare och hon har blivit utsedd till Årets Företagerska i tävlingen Beautiful Business Award. Med medfödd drivkraft och ett strukturerat företagsbyggande har hon byggt upp ett starkt varumärke och ett expansivt företag, heter det i motiveringen till förstapriset. Vad är den stora skillnaden med att driva ett företag med tio jämfört med 150 medarbetare? Det blir en annan typ av ledarskap när man blir fler. Jag gör inte samma saker idag som för tio år sedan. Idag leder jag genom andra ledare och jag lägger mer tid på internt arbete. Ju större företaget blir desto tydligare strukturer måste skapas. Meritmind har som mål att inom två år fördubbla både omsättningen och antalet medarbetare samt att etablera företaget utomlands. Tuffa mål, vad är mest kritiskt för att nå dit? Det är att hålla balansen mellan att 14 INPUT PwC 1/2011

15 De två pristagarna tillsammansmed PwC Sveriges vd Hans Börsvik som delade ut priserna. Det är helt overkligt. Det känns som en betalning för allt slit, säger Catharina Tavakolinia, Kavat vård, som tog hem priset som Årets tjänsteutvecklare (intervju sid 24). Finalen av Beautiful Business Award 2011 hölls på ett fullsatt Hotell Rival i Stockholm. Syftet med tävlingen är att lyfta fram inspirerande företagarkvinnor som förebilder och Catharina Tavakolinia och Helena Casserlöv-Kvist är två av totalt över nominerade kvinnor som uppmärksammats under tävlingens första fyra år. Arrangörer är PwC och Driftig.nu. rekrytera rätt personer och behovet från våra kunder. Att vi har det kunden behöver. Dessutom gäller det att värna företagskulturen och våra starka värderingar. Vilka ledstjärnor följer ni? Den allra starkaste ledstjärnan är vår affärsmodell som består av tre viktiga faktorer: Kunden, Konsulten och Meritmind som varumärke. Alla tre ska vara glada och nöjda i varje enskilt uppdrag. Tre råd för varumärket Så bygger man ett starkt varumärke, enligt Helena Casserlöv-Kvist: Våga fråga efter kundens behov. Tillgodose kundens behov. Se till att medarbetarna trivs. Du har startat ett nytt systerbolag, bemanningsföretaget Brightby? Vilket mål har du med det? Att kunna erbjuda erfarna assistenter inom ekonomi och finans. Samt unga ekonomer med framåtanda. Vi ser att det finns behov av detta. Innan du startade Meritmind kontaktade du din mentor Lennart Kalén. Vilken relation har du till honom idag? Jag ringer honom ibland och då och då träffas vi och äter lunch. Han var en av mina första chefer för 20 år sedan. Han är otroligt sympatisk och drivande med stort affärskunnande. Vilka förebilder har du i livet för ditt entreprenörskap? Jag hade en väldigt driftig farmor, ensamstående med nio barn och hon fick alla att utbilda sig. Det var en resolut kvinna. Meritmind AB Grundades: 2000 av Helena Casserlöv-Kvist. Verksamhet: Meritmind är ett konsultföretag som erbjuder operativt erfarna chefer och specialister inom ekonomiområdet. Konsulterna driver förändringsprojekt och går in på interimsbasis på tjänster som bland annat CFO, redovisningschef och controller. Meritmind hjälper även företag att rekrytera chefer och kvalificerade ekonomer. Antal medarbetare: 150 (ca 90 anställda och 60 konsulter som kör i egen regi) i Stockholm och Malmö. Omsättning: 156 miljoner kronor Det är också inspirerande att se de entreprenörer som bygger sina bolag till stora stabila långsiktiga företag. Till exempel Thord Wilkne som byggde WM-data och Martin Gren (Axis). Ï 1/2011 PwC INPUT 15

16 vår historia personalpoolen TEXT Sara Bergqvist foto alexander ruas Jag tror inte att vi kommer att bredda oss verksamhetsmässigt, men vi tittar på om vi ska etablera oss på fler ställen, säger Agnetha Paulsson, vd och delägare i Örebrobaserade Personalpoolen. succé Från konkurs till Bemannings- och rekryteringsföretaget Personalpoolen har vuxit kraftigt och är nu på väg att ta steget ut från Örebro. Vd:n och delägaren Agnetha Paulsson ger flera förklaringar till framgången. När andra företag drog ner på marknadsföringen under den senaste lågkonjunkturen gjorde Personalpoolen precis tvärtom. Dessutom passade de på att skaffa sig en ny webbsida, utveckla en ny cv-databas, lösa ut två externa ägare samt byta it-partner och it-system. Många blir förvånade när de hör att vi bara finns i Örebro. Flitig reklamexponering i såväl i TV4 som tidningar och utomhus gör att vi tar mycket plats och har ett starkt namn här, säger Agnetha Paulsson, vd för Personalpoolen och en av företagets tre delägare. För åtta år sedan började hon på dåvarande Personalpoolen som marknadschef. Strax därefter gick företaget i konkurs. Det var ett fint och välskött företag, men tyvärr hade man lagt för många ägg i samma korg. När största kunden på bemanningssidan sade upp sitt avtal stod man med alltför stor personalstyrka, vilket resulterade i en godartad konkurs, berättar Agnetha Paulsson Med en stark övertygelse att det skulle gå att skapa något bra av det som fanns kvar av företaget köpte hon konkursboet i konkurrens med flera andra intressenter. Ytterli Agnetha Paulsson övertar Personalpoolen tillsammans med två externa delägare Omsätter sju miljoner kronor. Anställer ytterligare en person Har cirka 20 löpande bemanningsuppdrag Har cirka 30 löpande bemanningsuppdrag. Köper ut två externa delägare. Omsätter 13 miljoner kronor. 16 INPUT PwC 1/2011

17 2010 Har sex personer i staben och cirka 45 löpande bemanningsuppdrag. Beräknas omsätta14 miljoner kronor. 1/2011 PwC INPUT 17

18 Agnethas Råd för att skapa ett framgångsrikt företag Försök inte göra allt på egen hand. Köp hjälp där det behövs. Det är viktigt att trivas med dem man köper tjänster av. Byt om det inte fungerar. Om ni är flera kompanjoner är det viktigt att ni är olika varandra kunskapsmässigt och som personer. Det är viktigt att kunna och våga ifrågasätta varandra! gare två personer gick in som delägare och två personer anställdes. Tidigare hade jag bland annat arbetat med rekrytering från andra sidan och hade många idéer kring hur jag själv skulle vilja bli bemött som kund. Under perioden för övertagandet rådde en viss konjunktursvacka och första tiden innebar mycket hårt arbete och fokus på långsiktig införsäljning. Men efter hand fick vi allt fler uppdrag. Det som varit lyckosamt för oss är att bemanningssidan går väldigt bra i lågkonjunktur, medan rekryteringssidan är stark i högkonjunktur, säger Agnetha Paulsson. Under 2004 respektive 2005 började de två övriga nuvarande delägarna Ulrika Goldkuhl och Åsa Quarfordt i företaget. Ulrika och Agnetha hade redan jobbat tillsammans i många år och kände varandra väl. När Åsa kom in kände vi genast att vi tre hade något speciellt gemensamt. Även om vi är olika varandra i övrigt så har vi samma människosyn, värdegrund, arbetsmoral och lojalitet. Kombinationen av oss tre, tillsammans med våra andra duktiga medarbetare, är den viktigaste anledningen till att det gått så bra för oss. Dessutom har vi en extern styrelseordförande som tillför mycket, säger Agnetha Paulsson. Hon tror på vikten av att omge sig med duktiga människor, inte vara rädd för att fråga och köpa tjänster när det behövs. För två år sedan anlitade de PwC som revisionsbyrå och rådgivare för att komma ytterligare ett steg på vägen. Vi saknade någon som stötte och blötte frågor med oss och som gav oss energi när det gällde allt från skattefrågor till hur vi strategiskt ska arbeta vidare i framtiden. Nu har vi fått god hjälp av PwC både i frågor med små overheadkostnader. Staben består Även om vi är olika varandra i övrigt så har vi samma människosyn, värdegrund, arbetsmoral och lojalitet. som rör företaget och vår privatekeonomi. I princip hanterar Personalpoolen rekrytering och bemanning inom nästan alla yrkesområden utom vård, omsorg och skola. Företaget är ett auktoriserat bemanningsföretag och har kollektivavtal för all personal. Vi har en väldigt slimmad organisation för närvarande av sex personer, men inom kort ska vi anställa ännu en person eftersom vi hela tiden växer. Just nu funderar de också på hur de ska ta företaget vidare till nästa steg. Jag tror inte att vi kommer att bredda oss verksamhetsmässigt, men vi tittar på om vi ska etablera oss på fler ställen. I praktiken jobbar vi redan över hela landet, eftersom vi hjälper många av våra uppdragsgivare att anställa personal vid deras regionkontor på andra orter, säger Agnetha Paulsson. Ï PwC hjälper Personalpoolen med: Skatterådgivning och affärsrådgivning. Revision. Konsultation kring affärsutveckling. Deklarationer. 18 INPUT PwC 1/2011

BYTER PLATS Malin blir vd efter pappa Lars-Göran 2/2010. 5 råd vid bolagsförvärv TÄNK PÅ DETTA NÄR DU SÄLJER DITT BOLAG

BYTER PLATS Malin blir vd efter pappa Lars-Göran 2/2010. 5 råd vid bolagsförvärv TÄNK PÅ DETTA NÄR DU SÄLJER DITT BOLAG EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 2/2010 tema: ÄGARSKIFTE SMÅLÄNDSKA LGBT GROUP LETAR UPPKÖPSOBJEKT BYTER PLATS Malin blir vd efter pappa Lars-Göran 5 råd vid bolagsförvärv SÅ BLEV DET MER SÄLJ PÅ OKQ8-MACKEN

Läs mer

BEHÅLL REVISORN 1/2010. Landets populäre fi nansminister ser gärna att företagen fortsätter med revision

BEHÅLL REVISORN 1/2010. Landets populäre fi nansminister ser gärna att företagen fortsätter med revision EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 1/2010 Så höjer Kanozi Arkitekter sin trovärdighet Frivillig revision för de minsta företagen från 1 november MÅNGA GODA SKÄL ATT BEHÅLLA REVISIONEN tema: REVISION BEHÅLL REVISORN

Läs mer

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 3/2010 tema: ungt företagande Därför blev a2 designers en succé 3 råd till unga företagare Så gror bolagen på ideon innovation i lund Wilson Creative i Kalmar växer Fyra

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

MyBusiness. stora arenan. Sköt ditt bolag med ny app. Så tog Per Forsberg AB steget till. Starta Letar du kapital? Tänk på detta

MyBusiness. stora arenan. Sköt ditt bolag med ny app. Så tog Per Forsberg AB steget till. Starta Letar du kapital? Tänk på detta MyBusiness no.2 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Sköt ditt bolag med ny app Så tog Per Forsberg AB steget till stora arenan Starta Letar du kapital? Tänk på detta Utveckla Locka

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft.

Mai-Li. Hammargren. så många företag. Hur mycket. startas i din kommun. privatekonomin. Klassiska. ska jag ta betalt? Entreprenör med urkraft. Tema: Klassiska affärsidéer Företaget och privatekonomin Hur mycket ska jag ta betalt? Mai-Li Nyföretagarbarometern: så många företag startas i din kommun Hammargren Entreprenör med urkraft NR 1 2012 Pris

Läs mer

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då?

Kicki Theander. 25 år. Franchise. Etiskt företagande. ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Varför då? Jobs and Society NyföretagarCentrum 25 år Tema: Nu vänder det Nyföretagandet ökar igen! Politikerduellen: Vilket block är bäst för nyföretagare? Franchise så funkar det Kicki Theander Middagsfrid satsar

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer

MyBusiness. Klackarna i taket. PwC utvecklar ny affärsplattform. Årets Företagerska Emy Blixt med. Utveckla Så fixar du finansiering

MyBusiness. Klackarna i taket. PwC utvecklar ny affärsplattform. Årets Företagerska Emy Blixt med. Utveckla Så fixar du finansiering MyBusiness no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Utveckla Så fixar du finansiering PwC utvecklar ny affärsplattform Driva företag Därför gillar vi det digitala Avyttra Välskötta

Läs mer

SKOLANS ORDNINGSMAN. Skatt & Juridik HA KOLL PÅ FAMILJEJURIDIKEN TEMA: NYHETER INOM 3:12-REGLERNA. Entreprenören Anders Abrahamsson

SKOLANS ORDNINGSMAN. Skatt & Juridik HA KOLL PÅ FAMILJEJURIDIKEN TEMA: NYHETER INOM 3:12-REGLERNA. Entreprenören Anders Abrahamsson INPU EN TIDNING FRÅN PWC FÖR FÖRETAGARE 4/2011 TEMA: Skatt & Juridik HA KOLL PÅ FAMILJEJURIDIKEN NYHETER INOM 3:12-REGLERNA Entreprenören Anders Abrahamsson SKOLANS ORDNINGSMAN Familjen Dafgård fixar momsen

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Humana Verksamhetsberättelse 2013 Kort om Humana Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Vi är 12 000 medarbetare som med kunden i fokus verkar

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik

Hotellkungen. Pelle Lydmar: 4/2010. Så skapar man ett hotell. så redovisar du momsen rätt. aktiebolag bättre. inför årsskiftet. tema: skatt & juridik INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 4/2010 tema: skatt & juridik så redovisar du momsen rätt skatta rätt inför årsskiftet därför är aktiebolag bättre 5 råd vid uppdrag utomlands Hotellkungen Pelle Lydmar: Så

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till?

med mersmak Café Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Tema: Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Tema: Marknadsföring Café med mersmak Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Prins Daniel vill inspirera unga att våga starta eget Eget Företag 1 NR 2 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer