Fakta för skattebetalare 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta för skattebetalare 2014"

Transkript

1 Fakta för skattebetalare Skattebetalarnas översikt om skatter och offentliga utgifter. En liten uppslagsbok med 37 intressanta tabeller. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Ur innehållet: Skatteskalor och brytpunkter, skattetrycket i procent av BNP, offentliga sektorns utgifter, priser och inflation, statslåneräntans utveckling, energiskatter m.m. Fakta för skattebetalare 2014 ÅRGÅNG 48 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Utgiven av Skattebetalarnas Förening Box 3319, Stockholm Skattebetalarnas Förening I Box 3319 I Stockholm Tel: I I 46 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 47

2 Fakta för skattebetalare Sedan 1966 har Skattebetalarnas Förening gett ut Fakta för skattebetalare. En av våra viktigaste uppgifter är att upplysa om skatter och om hur skattesystemet fungerar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vård, skola och omsorg. Vi anser att det är möjligt att både förbättra välfärdens kärna och sänka skatter. Skatterna spelar fortfarande en mycket stor roll för en vanlig svensk familj, trots att skatten sänkts de senaste åren. Skatten är för de flesta arbetande hushåll en större utgift än mat, kläder och bostad tillsammans. En normal löntagare betalar, inklusive sociala avgifter och moms, ungefär 55 procent av sin inkomst i skatt. För inte så många år sedan uppgick den andelen cirka 60 procent. Just moms och sociala avgifter är samtidigt skatter som inte märks särskilt mycket för den som inte noga letar efter dem. När vi är osäkra på vem som egentligen betalar en skatt blir det lättare för politikerna att höja skatten. Därför tycker vi att det är viktigt att fler skattebetalare får korrekt information om skattesystemet och Fakta för skattebetalare är ett viktigt bidrag i det arbetet. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Besök oss på Fakta för skattebetalare Utges årligen av Skattebetalarnas Förening, Box 3319, Stockholm, tel Årgång 48. Redaktör: Sofia Linder Copyright Skattebetalarnas Förening Utgiven april FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 3

3 Innehåll Tabell nr Sid nr 1. Skatt på hela lönen Skatteskalor och brytpunkter inkomståren 2014 och Grundavdrag 2014 och Basbelopp 2014 och Skattereduktion för arbetsinkomst Allmän pensionsavgift 2014 och Pensioner Kommunalskatter i genomsnitt Högst och lägst kommunalskatt 2014 och Begravningsavgift och kyrkoavgift Förmånsbelopp och avdrag 2014 och Inkomstfördelning Försörjningsbalansen Översikt skatteintäkterna Översikt offentliga utgifter Kommunalekonomisk utjämning Statsskulden Konsumentprisindex Referensräntan Statslåneräntan Genomsnittlig statslåneränta Löner i offentlig sektor Politikernas arvoden och ersättningar Antalet anställda i offentlig sektor Skattetrycket i internationell jämförelse Välståndsligan 1970 och Viktiga datum Arbetsgivaravgifter och egenavgifter för 2014 och Arbetsgivaravgifternas utveckling Fastighetsavgift och fastighetsskatt Hus-avdrag Stämpelskatt Alkoholskatt Tobaksskatt Energiskatt Skattefridagen FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 5

4 1. Skatt på hela lönen 2014 Tabellen avser arbetsinkomst för löntagare under 65 år. Årslön i kronor Hela lönen Löneskatter Synlig årslön Kommunalskatt 1) Statsskatt Skattereduktion Inkomstskatt Begravningsavg. 1) Nettolön Indirekta skatter 2) Kvar efter skatt Total skatt Skattekvot 3) 47,7% 50,0% 51,8% 52,9% 53,6% fortsättning, fler exempel Hela lönen Löneskatter Synlig årslön Kommunalskatt 1) Statsskatt Skattereduktion Inkomstskatt Begravningsavg 1) Nettolön Indirekta skatter 2) Kvar efter skatt Total skatt Skattekvot 3) 54,1% 54,7% 55,7% 57,2% 59,6% Källa: Skatteverket och egna beräkningar. För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år och för de över 65 år utgår lägre arbetsgivaravgifter/löneskatt, se sid 21. 1) Kommunalskatten är baserad på ett genomsnitt för riket, f.n. 31,86 procent. Likaså begravningsavgiften, som uppgår till 0,22 procent. 2) Till de indirekta skatterna räknas moms och andra varuskatter. Indirekta skatter beräknas som en andel av den samlade privata konsumtionen. År 2013 är den andelen (indirekta skattekvoten) 21 procent, vilket är vad en person i genomsnitt betalar om hela den disponibla inkomsten konsumeras. 3) Individens skattekvot beräknas på total skatt/hela lönen, dvs inklusive arbetsgivaravgifter. 2. Skatteskalor och brytpunkter inkomståren 2014 och 2013 Beskattningsbar inkomst (skiktgränser) 2014 (taxeringsåret 2015): Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt 2013 (taxeringsåret 2014): Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Taxerad inkomst (brytpunkter) 2014 (taxeringsåret 2015): Personer < 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Personer > = 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt 2013 (taxeringsåret 2014): Personer < 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Personer >= 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Brytpunkten motsvarar den årsinkomst en person kan ha utan att behöva betala statlig skatt på 20 procent eller 25 procent. Inkomståret 2014 är den nedre brytpunkten kronor för personer under 65 år respektive kronor för personer som fyllt 65 år. Den övre brytpunkten är kronor (taxerad inkomst) för personer under 65 år respektive kronor för personer som fyllt 65 år. 6 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 7

5 3. Grundavdrag 2014 och 2013 Inkomståret 2014 Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Förhöjt grundavdrag för personer fyllda 65 år: Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Basbelopp 2014 och Prisbasbelopp, kr Förhöjt prisbasbelopp, kr Inkomstbasbelopp, kr Prisbasbeloppet används vid beräkning av brytpunkter för statlig inkomstskatt, grundavdrag och avdrag för pensionspremier. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng enligt det gamla ATP-systemet. Inkomstbasbeloppet infördes i samband med det nya pensionssystemet och används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst. Dessutom används inkomstbasbeloppet för att beräkna taket för allmän pensionsavgift (8,07 x inkomstbasbeloppet). Inkomståret 2013 Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Förhöjt grundavdrag för personer fyllda 65 år: Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 9

6 5. Skattereduktion för arbetsinkomst Från och med inkomståret 2007 finns en särskild skattereduktion för arbetsinkomster (s.k. jobbavdrag). Denna har utökats såväl 2008, 2009, 2010 och Personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år får tillgodogöra sig en utökad skattereduktion. Skattereduktionens storlek bestäms av den beskattningsbara inkomsten, grundavdraget och kommunalskattesatsen. Från och med inkomståret 2009 utgår en fast reduktion i tre skikt för dem som fyllt 65 år. Med arbetsinkomst avses pensionsgrundande inkomst från anställning samt näringsinkomst, minskade med avdragsgilla kostnader samt allmänna avdrag. I samtliga tabeller avrundas summorna till närmaste hundratal kronor. Inkomståret 2014 (taxeringsåret 2015) Avdrag för personer upp till 65 år Årlig arbetsinkomst Avdrag 1) 0,91 pbb (40 400) Arbetsinkomsten minus grundavdrag 0,91 pbb 2,94 pbb 0,91 pbb plus 33,2 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag 2,94 pbb 8,08 pbb 1,584 pbb plus 11,1 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag > 8,08 pbb ( ) 2,155 pbb minus grundavdrag Inkomståret 2013 (taxeringsåret 2014) Avdrag för personer upp till 65 år Årlig arbetsinkomst Avdrag 1) 0,91 pbb (40 500) Arbetsinkomsten minus grundavdrag 0,91 pbb 2,72 pbb 0,91 pbb plus 30,4 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag 2,72 pbb 7,00 pbb 1,461 pbb plus 9,5 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag > 7,00 pbb ( ) 1,868 pbb minus grundavdrag 1). Avdrag kommunalskattesats = skattereduktion Skattereduktion för personer som fyllt 65 år Årlig arbetsinkomst Skattereduktion 20 % av arbetsinkomsten % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % mellan kr och kr > % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % på resterande, max kr 1). Avdrag kommunalskattesats = skattereduktion Skattereduktion för personer som fyllt 65 år Årlig arbetsinkomst Skattereduktion % av arbetsinkomsten % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % mellan kr och kr > % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % på resterande, max kr 10 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 11

7 Skattereduktion för löntagare under 65 år 2014 och 2013 vid olika inkomstnivåer Årsinkomst Skattereduktion Skattereduktion Beräkningarna är baserade på den genomsnittliga kommunalskattesatsen för respektive år; 31,86 % för 2014 och 31,73 % för Allmän pensionsavgift 2014 och 2013 Allmän pensionsavgift tas ut med 7 procent av inkomsten upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Allmän pensionsavgift skall inte betalas om inkomsten understiger 0,423 prisbasbelopp. En skattereduktion utgår som motsvarar 100 procent av beloppet Avgift, procent 7,0 7,0 Högsta underlag (8,07 IBB), kr Maximal avgift, kr Lägsta underlag (0,423 PBB), kr Källa: Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Inkomstskatt på löneinkomst jämfört med skatt på pensionsinkomst, 2014 Månadsinkomst Skatt på arbete Skatt på pension Beräkningarna är baserade på skattetabell FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 13

8 7. Pensioner 2014 Hel ålderspension (garantipension): Kr/år Kr/månad Född 1937 eller tidigare Ogift: Gift (per person): Född 1938 eller senare Ogift: Gift (per person): Garantipension till änkepension och omställningspension Källa: Pensionsmyndigheten. Äldreförsörjningsstöd Kr/år Kr/månad Ogift: Gift (per person): Inkomstindex, ,2 106,16 111,79 115,64 118,41 121,65 125, ,18 139,26 139,74 142,34 149,32 154,84 155,61 Inkomstindex mäter förändringarna i genomsnittlig pensionsgrundande inkomst per individ. Aktuell pension bestäms fr.o.m. inkomståret 2010 av ett balanstal och ett balansindex Balanstal 0,9837 1,0198 Balansindex 146,84 148,54 Källa: Pensionsmyndigheten. 8. Kommunalskatter i genomsnitt Procent År Total kommunalskattesats Därav: Kommuner Landsting Församlingar ,23 15,23 9,12 0, ,09 16,68 11,40 1, ,38 17,22 12,06 1, ,16 17,31 12,70 1, ,15 17,32 12,68 1, ,04 19,38 10,51 1, ,04 19,43 10,47 1, ,05 19,44 10,48 1, ,50 20,20 10,12 1, ,65 21,15 9,32 1, ,66 21,16 9,31 1, ,65 21,18 9,28 1, ,48 20,55 9,74 1, ) 30,38 20,57 9, ,53 20,57 9, ,52 20,53 9, ,17 20,70 10, ,51 20,80 10, ,60 20,84 10, ,60 20,83 10, ,55 20,78 10, ,44 20,71 10, ,52 20,72 10, ,56 20,74 10, ,55 20,73 10, ,60 20,59 11, ,73 20,61 11, ,86 20,65 11,20 1) År 2000 avskaffades församlingsskatten och ersattes av en obligatorisk begravningsavgift samt en (frivillig) kyrkoavgift. Begravningsavgiften är ej inräknad i summan i denna tabell. Se även tabell 10. Källa: SCB och Skatteverket FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 15

9 9. Högst och lägst kommunalskatt 2014 och 2013 I procentsatserna ingår landstingsskatt men ej kyrko- och begravningsavgift Högst kommunalskatt, % Lägst kommunalskatt, % Dorotea 34,70 Vellinge 29,19 Bräcke 34,59 Kävlinge 29,20 Ragunda 34,42 Solna 29,22 Hofors 34,37 Stockholm 29,43 Dals-Ed 34,34 Danderyd 29,45 Ockelbo 34,27 Örkelljunga 29,45 Vilhelmina 34,20 Staffanstorp 29,48 Malå 34,15 Täby 29,73 Norsjö 34,15 Lomma 29,93 Nordanstig 34,12 Sollentuna 30, Begravningsavgift och kyrkoavgift Den kyrkoavgift som anges nedan avser medlemmar i Svenska kyrkan. Såväl kyrkoavgiften som den obligatoriska begravningsavgiften varierar mellan kommuner och församlingar. Tabellen visar viktade riksgenomsnitt. Riksgenomsnitt, % Begravningsavgift 0,22 0,22 0,22 0,24 0,22 0,22 Kyrkoavgift 0,99 0,99 0,99 1 1,01 1,01 Summa 1,21 1,21 1,21 1,24 1,23 1,23 Källa: SCB Högst kommunalskatt, % Lägst kommunalskatt, % Hofors 34,52 Vellinge 28,89 Ragunda 34,42 Kävlinge 28,90 Dals-Ed 34,34 Örkelljunga 29,15 Ockelbo 34,27 Staffanstorp 29,18 Dorotea 34,20 Solna 29,22 Bräcke 34,17 Stockholm 29,43 Nordanstig 34,12 Ängelholm 29,43 Smedjebacken 34,09 Danderyd 29,45 Sollefteå 34,08 Lomma 29,63 Borlänge 34,05 Täby 29,73 Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 17

10 11. Förmånsbelopp och avdrag 2014 och Kostförmån Frukost 42 kr 40 kr Lunch/middag 82 kr 80 kr Helt fri kost 210 kr 200 kr Resa bostad - arbetsplats Egen bil 18,50 kr/mil 18,50 kr/mil Förmånsbil, bensin mm 9,50 kr/mil 9,50 kr/mil Förmånsbil, diesel 6,50 kr/mil 6,50 kr/mil Skattefria traktamenten Heldag 220 kr 220 kr Halvdag 110 kr 110 kr 12. Inkomstfördelningen 2012, hushåll Disponibel inkomst Genomsnittlig disponibel inkomst (kr/år) Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Tabellen visar fördelningen av disponibel hushållsinkomst för inkomståret 2012, med befolkningen indelad i tiondelar (deciler). Decil 10 motsvarar den tiondel av hushållen som har högst inkomster. Decil 10 motsvarar den del av hushållen som har lägst inkomster. Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 19

11 13. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter, 2014 och 2013 Arbetsgivaravgifter, procent Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepension 1,17 1,17 Sjukförsäkringsavgift 4,35 4,35 Arbetsskadeavgift 0,30 0,30 Föräldraförsäkring 2,60 2,60 Arbetsmarknadsavgift 2,91 2,91 Allmän löneavgift 9,88 9,88 Summa 31,42 31,42 Egenavgifter, procent Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepension 1,17 1,17 Sjukförsäkringsavgift* 4,44 4,44 Arbetsskadeavgift 0,30 0,30 Föräldraförsäkring 2,60 2,60 Arbetsmarknadsavgift 0,37 0,37 Allmän löneavgift 9,88 9,88 Summa 28,97 28,97 Uttag av sociala avgifter vid olika åldrar 2014, procent Födda Arbetsgivar- Egen- Passiv avgifter avgifter näringsverksamhet , ,21 10,21 24, ,42 28,97 24, ,49 14,89 24,26 Uttag av sociala avgifter vid olika åldrar 2013, procent Födda Arbetsgivar- Egen- Passiv avgifter avgifter näringsverksamhet , ,21 10,21 24, ,42 28,97 24, ,49 14,89 24,26 Egenavgifter erläggs av näringsidkare istället för arbetsgivaravgifter. Från och med 1 januari 2010 har egenavgifterna satts ned med fem procentenheter, max kronor per person och max kronor per företag. * Egenföretagare kan erhålla en lägre sjukförsäkringsavgift på inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp i utbyte mot fler karensdagar (se nedan). Sjukförsäkringsavgift för egenföretagare, procent Antal karensdagar karensdag 4,61 4,98 7 karensdagar 4,44 4,44 14 karensdagar 4,35 4,35 30 karensdagar 4,18 4,18 60 karensdagar 3,96 3,97 90 karensdagar 3,81 3, FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 21

12 14. Arbetsgivaravgifternas utveckling, År Skattesats, % , , , , , ) 38, , , , , , , , , ,92 1) Genomsnitt för året. Skattesatsen ändrades under innevarande år. År Skattesats, % , , , , , , , , , , , , , ,42 Källa: SCB. 15. Fastighetsavgift och fastighetsskatt Skattesats 2014, % Småhus 0,75 1) Hyreshus (bostäder) 0,3 Lokaler 1,0 Industrier 0,5 Vattenkraftverk 2,8 Obebyggd tomtmark 1,0 Arrendetomt 0,8 Småhus under uppförande 1,0 1) Skattesatsen är 0,75 procent av underlaget, dock högst kronor. Vissa undantag finns. Skatteintäkter 2014, prognos Mdkr Småhus 13,9 varav kommunal avgift 13,4 Hyreshus, bostadslägenheter 2,7 varav kommunal avgift 2,6 Hyreshus, lokaler 7,0 Industrier 1,8 Vattenkraft 5,5 Summa 30,9 Källa: Regeringskansliet. Avyttring Kapitalvinstskatten på vinster från försäljning av privatbostäder är 22 procent sedan 1 januari En förlust är avdragsgill till 50 procent. För avyttringar från och med 1 januari 2008 medges uppskov med kapitalvinstskatten endast upp till ett värde på 1,6 miljoner kronor. Taket gäller endast nya uppskov. År 2010 sänktes detta tak till kronor. Från och med 2009 års taxering har en ränta införts på 0,5 procent av uppskovsbeloppet på såväl nya som gamla uppskov. Genomsnittlig köpeskilling och taxeringsvärden i Sverige tusen kronor, löpande priser Småhus, helårsbostad Köpeskilling, medelvärde Bas-/taxeringsvärde, medelvärde Småhus, fritidsbostad Köpeskilling, medelvärde Bas-/taxeringsvärde, medelvärde Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 23

13 16. Hus-avdrag Hus-avdrag är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-avdrag. Skattereduktion medges med 50 procent av arbetskostnaden och maximalt kronor per person för arbeten utförda under året. För att kunna utnyttja skattereduktionen måste den skattskyldiges slutliga skatt, minskad med andra skattereduktioner, uppgå till minst samma belopp som hus-avdraget. Vidare fordras för att få ROT-avdrag att den skattskyldige äger (helt eller delvis) den bostad där arbetet utförs samt nyttjar densamma. Den första juli 2009 infördes ett nytt system för skattereduktion, den s.k. fakturamodellen. Detta innebär att köparen bara behöver betala hälften av arbetskostnaden till säljföretaget, varefter det senare ansöker om ersättning från Skatteverket. Den som utför arbetet måste ha F-skattsedel. I underlaget för skattereduktion räknas inte utgifter för material, utrustning eller resor in. Som husarbete räknas reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av bostad, samt städning, barnpassning med mera. Se för vilka tjänster som berättigar till skattereduktion. 18. Alkoholskatt 2014 Produkt Alkoholgräns, Alkoholskatt, volym-% kr/liter Öl, per volymprocent och liter upp till 2,80 0,00 >2,80 1,78 Vin och andra jästa drycker, per liter upp till 2,25 0,00 2,25 4,50 8,11 4,50 7,00 11,98 7,00 8,50 16,49 8,50 15,00 23,09 15,00 18,00 48,33 Mellanklassprodukter, per liter 1,20 15,00 29,10 Över 15 högst 22 48,33 Etylalkohol, per liter ren alkohol >1,20 506, Stämpelskatt 2014 Stämpelskatt ska betalas till staten vid köp av fastighet eller tomträtt, samt vid inteckning. Stämpelskatt, % Fastighetsköp, fysisk person 1,5 Fastighetsköp, juridisk person 4,25 1) Inteckning i fast egendom 2,0 19. Tobaksskatt 2014 Tobaksskatt 2014 Cigaretter 1,41 kr/styck + 1 % av detaljhandelspriset Cigarrer och cigariller 1,25 kr/styck Piptobak kr/kg Snus 385 kr/kg Tuggtobak 448 kr/kg 1) 1,5 procent vid vissa förvärv, exempelvis köp av bostadsrättsförening. Från och med år 2012 sker en årlig uppräkning av skattesatserna på cigarrer, cigariller, piptobak, snus och tuggtobak. Skattesatserna räknas upp med förändringen i konsumentprisindex FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 25

14 20. Energiskatt 2014 Bränsleslag Energi- CO 2 - Total Skatt skatt, kr skatt, kr punkt- inkl. skatt, kr moms 1), kr Eldningsolja <0,1 % svavel, kr/m 3 Gasol (för drift av transportmedel), kr/ton Gasol (för andra ändamål än drift av transportmedel), kr/ton Kol, koks, kr/ton Metan (för drift av motorfordon), kr/1 000 m Metan (för andra ändamål än drift av transportmedel), kr/1 000 m Bensin, blyfri, kr/liter - Miljöklass 1 3,13 2,5 5,63 7,04 - Miljöklass 2 3,16 2,5 5,66 7,08 Alkylatbensin 1,4 2,5 3,9 4,89 Diesel, kr/m Miljöklass El, norra Sverige, öre/kwh 19,4 19,4 24,25 El, övriga, öre/kwh 29,3 29,3 36, Skattefridagen juli En genomsnittlig löntagare betalar nästan 55 procent av sin totala lön i skatt. Skattefridagen är den dag på året då löntagaren börjar att arbeta åt sig själv om den totala skattebördan fördelas på antalet dagar på ett år. Den första skattefria dagen för en löntagare med en årsinkomst motsvarande 6 inkomstbasbelopp ( kr år 2013) infaller under den senare delen av juli. År Skattefridagen aug aug aug aug aug aug aug aug aug aug ) 10 aug aug aug aug aug aug jul jul jul jul jul jul jul 1) Från och med år 2005 baseras inkomsten i beräkningen på inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet. För åren 2001 t.o.m har beräkningarna reviderats i enlighet med den nya metoden. Så beräknas skattefridagen 1) Moms på råvaran tillkommer. I vissa fall är summorna avrundade. Årslön 6 inkomstbasbelopp, kr Hela lönen (inkl. löneskatt), kr Löneskatter, kr Inkomstskatter, kr Indirekta skatter, kr Totala skatter, kr Andel skatter, % 54,2 Antal dagar (av 365) 198 Skattefridagen 2013 Dag 198 (18 juli) Källa: Skattebetalarna FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 27

15 22. Försörjningsbalansen Försörjningsbalansen visar tillgången och efterfrågan på varor och tjänster. Summan utgör bruttonationalprodukten (BNP). (På grund av revideringar och avrundningar summerar ej alla delposter.) Miljoner kronor, fasta priser; referensår Hushållens konsumtionsutgifter Offentliga konsumtionsutgifter Fasta bruttoinvesteringar Lagerinvesteringar Export Import BNP BNP per capita Åren är prognoser, december Källa: Konjunkturinstitutet. 23. Översikt statens skatteintäkter Prognos 2014, miljarder kronor, löpande priser (mdkr) 2014 som andel av BNP Direkta skatter på arbete 533,5 14,5% Kommunalskatt 604,4 16,5% Statlig skatt 47,7 1,3% Allmän pensionsavgift 104,3 2,8% Skattereduktioner m.m. -222,9-6,1% Indirekta skatter på arbete 463,3 12,6% Arbetsgivaravgifter 474,2 12,9% Egenavgifter 13,2 0,4% Särskild löneskatt 40 1,1% Nedsättningar -33-0,9% Tjänstegruppliv m.m. 0,7 0,0% Avgifter till premiepensionssystemet -31,8-0,9% Skatt på kapital 168,3 4,6% Skatt på kapital, hushåll 35,9 1,0% Skatt på bolagsvinster 79,2 2,2% Avkastningsskatt 9,7 0,3% Fastighetsskatt 30,9 0,8% Stämpelskatt 8,1 0,2% Kupongskatt m.m. 4,6 0,1% Skatt på konsumtion och insatsvaror 477,9 13,0% Mervärdesskatt 353,8 9,6% Skatt på alkohol och tobak 24,3 0,7% Energiskatt 40,9 1,1% Koldioxidskatt 23,8 0,6% Övriga skatter på energi och miljö 5,3 0,1% Skatt på vägtrafik 17 0,5% Övrigt 7,4 0,2% Skatt på import 5,3 0,1% Restförda och övriga skatter 4,5 0,1% Totala skatteintäkter 1647,4 44,9% Källa: ESV, Prognos statens budget och de offentliga finanserna 2013: FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 29

16 24. Översikt offentliga utgifter Statens utgifter 2014 enligt statsbudgeten Observera att dessa utgifter endast gäller för staten. Stora delar av de offentliga utgifterna belastar landstingen och kommunerna (se nästa sida). Statsbudgetens utgiftsområden Mdkr Rikets styrelse 13,0 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14,0 Skatt, tull och exekution 10,5 Rättsväsendet 40,2 Internationell samverkan 2,0 Försvar och samhällets krisberedskap 47,3 Internationellt bistånd 31,4 Migration 13,0 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 60,3 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 95,9 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 39,0 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 81,3 Integration och jämställdhet 12,0 Arbetsmarknad och arbetsliv 70,3 Studiestöd 19,8 Utbildning och universitetsforskning 59,6 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12,8 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1,0 Regional tillväxt 2,9 Allmän miljö- och naturvård 5,1 Energi 2,7 Kommunikationer 46,6 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 16,3 Näringsliv 5,5 Allmänna bidrag till kommuner 93,6 Statsskuldsräntor m.m. 19,7 Avgiften till Europeiska gemenskapen 38,1 Summa utgiftsområden 854,0 Källa: ESV, Prognos statens budget och de offentliga finanserna 2013:54. Landstingens nettoutgifter 2012 Verksamhet (miljoner kr) 2012 Andel Primärvård ,9% Specialiserad somatisk vård ,2% Specialiserad psykiatrisk vård ,9% Tandvård ,5% Övrig hälso- och sjukvård ,8% Läkemedel (öppen) ,4% Regionalutveckling ,7% Politisk verksamhet ,5% Trafik och infrastruktur ,1% Nettokostnad, totalt % Kommunernas utgifter 2012 Verksamhet (miljoner kr) 2012 Andel Källa: SKL. Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg ,4% Grundskola ,0% Gymnasieskola ,4% Övrig utbildning ,8% Äldreomsorg ,2% Funktionshindrade ,4% Ekonomiskt bistånd ,6% Individ- o familjeomsorg (exkl ek.bistånd) ,5% Affärsverksamhet ,4% Övrigt ,4% Nettokostnad, totalt % Källa: SKL FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 31

17 25. Kommunalekonomisk utjämning Statsskulden Statsskulden den 31 december 2013: mnkr Nettobetalare, topp 10 Kr/inv Statsskuldens utveckling Avser 31 december varje angivet år Danderyd Lidingö Täby Solna Vellinge Nacka -513 Tjörn -334 Stockholm -200 Lomma 125 Trosa 385 Nettomottagare, topp 10 Kr/inv Sorsele Åsele Dorotea Bjurholm Vilhelmina Bräcke Övertorneå Berg Pajala Strömsund Källa: SCB. År Statsskulden, Statsskulden, löpande priser, mnkr 2013 års penningvärde, mnkr Källa: Riksgälden och egna beräkningar FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 33

18 27. Konsumentprisindex Ökningen av konsumentprisindex (KPI) visar inflationen. SCB har en korg med varor och tjänster som viktas på ett sådant sätt att det återspeglar den allmänna prisutvecklingen år det nuvarande basåret, som är lika med 100. KPI beräknas för varje månad och årsmedeltalet är medelvärdet under året. 28. Referensräntan Referensräntan fastställs av Riksbanken halvårsvis och motsvaras av reporäntan vid utgången av föregående halvår, vid behov avrundad till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan används bl.a. vid beräkningar av dröjsmålsränta på fordringar. KPI-utvecklingen År KPI, årsmedeltal , , , , , , , , , , , , , , , ,0 KPI-utvecklingen under 2013 Månad KPI Inflationstakten, % Januari 312,00 0,0 Februari 313,39-0,2 Mars 314,65 0,0 April 314,03-0,5 Maj 314,54-0,2 Juni 313,99-0,1 Juli 313,55 0,1 Augusti 313,84 0,1 September 315,05 0,1 Oktober 314,40-0,1 November 314,20 0,1 December 315,04 0,1 Januari ,39-0,2 År KPI, årsmedeltal , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Källa: SCB. Från och med: Räntesats, % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Källa: Riksbanken. Inflationstakten visar förändringen under de senaste 12 månaderna. Varje månad jämförs med samma månad föregående år. Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 35

19 29. Statslåneräntan Statslåneräntan per 30 november används bl.a. för beräkning av kapitalbeskattad utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag, bilförmån, ränteförmån och räntefördelning i näringsverksamhet. Räntesats, % 30 nov ,02 30 nov ,17 30 nov ,38 30 nov ,57 30 nov ,06 30 nov ,94 30 nov ,85 30 nov ,71 30 nov ,95 30 nov ,26 30 nov ,54 30 nov ,16 30 nov ,89 30 nov ,20 30 nov ,84 30 nov ,65 30 nov ,49 30 nov , Genomsnittlig statslåneränta Den genomsnittliga statslåneräntan (årsgenomsnittet) används bl.a. vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel. Räntesats, % , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Källa: Riksgälden. Källa: Riksgälden FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 37

20 31. Löner i offentlig sektor Genomsnittlig månadslön, statlig sektor, 2012 Yrkesgrupp Medellön, kr per månad Antal Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m Domare Övriga dataspecialister Övriga civilingenjörer m.fl Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Universitets- och högskollärare Administratörer i offentlig förvaltning Revisorer m.fl Läkare Säkerhetsinspektörer m.fl Systemerare och programmerare Journalister, författare, informatörer m.fl Personaltjänstemän och yrkesvägledare Samtliga Militärer Tulltjänstemän Poliser Bibliotekarier m.fl Övriga jurister Socialsekreterare och kuratorer Datatekniker Laboratorieingenjörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Socialförsäkringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl Taxeringstjänstemän Administrativa assistenter Behandlingsassistenter m.fl Boutredare Kriminalvårdare Övrig kontorspersonal Vaktmästare m.fl Hotell- och kontorsstädare m.fl Källa: SCB. 32. Politikernas arvoden och ersättningar Uppgifterna avser vad som gäller mars 2014 Tjänst Arvode, kr/mån Statsministern Statsråd Talmannen Vice talman Riksdagsledamot Utskottsordförande Vice utskottsordförande Traktamente vid övernattning (riksdagsledamot) 350 kr/dag (varav 210 kr skattefritt) 110 kr/dag i Sthlm (helt skattefritt) Pension och inkomstgaranti för riksdagsledamot Om riksdagsledamoten vid avgången har haft sitt riksdagsuppdrag i sammanlagt 6 år eller mer och samtidigt har uppnått 50 års ålder, behåller han eller hon inkomstgarantin till 65 års ålder. I övrigt beror garantitidens längd på ledamotens ålder. Inkomst från andra inkomstkällor minskar garantibeloppet enligt vissa regler. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter att ha haft sitt uppdrag under en sammanhängande period på minst 3 års har rätt till inkomstgaranti. Inkomstgarantin är 80 procent av garantiunderlaget under det första garantiåret. Från och med det andra året reduceras garantin beroende på antalet år i riksdagen. Som mest uppgår garantin till 66 procent av garantiunderlaget och det efter 12 års tjänstgöring. För den som har haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanhängande tid på minst 3 år men mindre än 6 år gäller inkomstgarantin endast ett år. I övrigt beror garantitidens längd på ledamotens ålder. Inkomst från andra inkomstkällor minskar garantibeloppet enligt vissa regler. Källa: Riksdagen FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 39

Fakta för skattebetalare 2015

Fakta för skattebetalare 2015 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Fakta för skattebetalare 2015 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Skattebetalarnas Förening

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008

Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Sida 1 av 23 Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Innehållsförteckning A-kassa Aktiekurser Allmän pensionsavgift Arbetsgivaravgift Basbelopp Begravningsavgift Beskattningsbar inkomst Bilersättning

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009.

Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009. DIN EKONOMI 2008 Större köpkraft för de Förenklat kan vi säga att 2008 blir ett bra år för din plånbok. Inte så bra som 2007 men troligen bättre än 2009. AV ANNIKA CREUTZER På plussidan hittar Privata

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten 109 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012

Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Pressmeddelande Stockholm den 16 november 2011 Tips inför årsskiftet 2011/2012 och bra att känna till 2012 Det sker en hel del ekonomiska regelförändringar till nästa år. De flesta individer påverkas på

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 Oktober 2014 Promemorians huvudsakliga innehåll Regeringen avser att i budgetpropositionen

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget

Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget Vårpropositionen 2015 - Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget 15 April, 2015 Fördelningspolitiken dominerar i försiktig vårbudget. Den nu presenterade ekonomiska vårpropositionen är dels

Läs mer

Ekonomi. Makroekonomi. Makroekonomi. Plan för makroekonomi. Ekonomi hur man allokerar knappa resurser. Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9

Ekonomi. Makroekonomi. Makroekonomi. Plan för makroekonomi. Ekonomi hur man allokerar knappa resurser. Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9 Makroekonomi Lär Lätt! Makroekonomi Kap 1-5, 7, 9 Ekonomi Ekonomi hur man allokerar knappa resurser Mikroekonomi studerar individer och företag (enskilda individer) Makroekonomi studerar aggregerade variabler

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Vart tar våra skattepengar vägen?

Vart tar våra skattepengar vägen? Vart tar våra skattepengar vägen? Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi, Oktober 2012 Sammanfattning I takt med att en allt större andel av oss blir äldre blir det alltmer angeläget att vi tar ställning

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten, Avsnitt 12 135 12 Beräkning av skatten 65 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677 683, SOU 1997:2, del II s 500 504 prop. 2004/05:1 prop. 2004/05:19 prop. 2005/06:44 12.1 Allmänt

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i

I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i I genomsnitt är vi pensionärer en femtedel av våra liv. Vi lever längre än tidigare generationer och medellivslängden har ökat med omkring 25 år i Sverige på bara 100 år. Mycket tyder på att våra barn

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen!

Alla tilläggsmoduler är tillgängliga i första versionen för säsongen! Användarnytt Norstedts Skatt Proffs 2010.1 Norstedts Skatt Företag 2010.A Norstedts Skatt Privat 2010.A Ann-Charlotte Salander - Produktchef Nyheter i versionen Välkommen till en ny version av Norstedts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Framtagen av civilingenjör Nima Sanandaji och civilekonom Tino Sanandaji på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Inledning

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015

Kommande skatteförslag. Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 Kommande skatteförslag Finansminister Magdalena Andersson Biträdande finansminister Per Bolund 27 mars 2015 2 Betydande samhällsutmaningar för Sverige Prioritering Problem 1 Jobb ~400 000 arbetslösa Unga

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

VART TAR VÅRA SKATTEPENGAR VÄGEN? II

VART TAR VÅRA SKATTEPENGAR VÄGEN? II VART TAR VÅRA SKATTEPENGAR VÄGEN? II Rapport Vart tar våra skattepengar vägen? II Institutet för Privatekonomi Erika Pahne December 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken 2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer