Fakta för skattebetalare 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta för skattebetalare 2014"

Transkript

1 Fakta för skattebetalare Skattebetalarnas översikt om skatter och offentliga utgifter. En liten uppslagsbok med 37 intressanta tabeller. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Ur innehållet: Skatteskalor och brytpunkter, skattetrycket i procent av BNP, offentliga sektorns utgifter, priser och inflation, statslåneräntans utveckling, energiskatter m.m. Fakta för skattebetalare 2014 ÅRGÅNG 48 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Utgiven av Skattebetalarnas Förening Box 3319, Stockholm Skattebetalarnas Förening I Box 3319 I Stockholm Tel: I I 46 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 47

2 Fakta för skattebetalare Sedan 1966 har Skattebetalarnas Förening gett ut Fakta för skattebetalare. En av våra viktigaste uppgifter är att upplysa om skatter och om hur skattesystemet fungerar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vård, skola och omsorg. Vi anser att det är möjligt att både förbättra välfärdens kärna och sänka skatter. Skatterna spelar fortfarande en mycket stor roll för en vanlig svensk familj, trots att skatten sänkts de senaste åren. Skatten är för de flesta arbetande hushåll en större utgift än mat, kläder och bostad tillsammans. En normal löntagare betalar, inklusive sociala avgifter och moms, ungefär 55 procent av sin inkomst i skatt. För inte så många år sedan uppgick den andelen cirka 60 procent. Just moms och sociala avgifter är samtidigt skatter som inte märks särskilt mycket för den som inte noga letar efter dem. När vi är osäkra på vem som egentligen betalar en skatt blir det lättare för politikerna att höja skatten. Därför tycker vi att det är viktigt att fler skattebetalare får korrekt information om skattesystemet och Fakta för skattebetalare är ett viktigt bidrag i det arbetet. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Besök oss på Fakta för skattebetalare Utges årligen av Skattebetalarnas Förening, Box 3319, Stockholm, tel Årgång 48. Redaktör: Sofia Linder Copyright Skattebetalarnas Förening Utgiven april FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 3

3 Innehåll Tabell nr Sid nr 1. Skatt på hela lönen Skatteskalor och brytpunkter inkomståren 2014 och Grundavdrag 2014 och Basbelopp 2014 och Skattereduktion för arbetsinkomst Allmän pensionsavgift 2014 och Pensioner Kommunalskatter i genomsnitt Högst och lägst kommunalskatt 2014 och Begravningsavgift och kyrkoavgift Förmånsbelopp och avdrag 2014 och Inkomstfördelning Försörjningsbalansen Översikt skatteintäkterna Översikt offentliga utgifter Kommunalekonomisk utjämning Statsskulden Konsumentprisindex Referensräntan Statslåneräntan Genomsnittlig statslåneränta Löner i offentlig sektor Politikernas arvoden och ersättningar Antalet anställda i offentlig sektor Skattetrycket i internationell jämförelse Välståndsligan 1970 och Viktiga datum Arbetsgivaravgifter och egenavgifter för 2014 och Arbetsgivaravgifternas utveckling Fastighetsavgift och fastighetsskatt Hus-avdrag Stämpelskatt Alkoholskatt Tobaksskatt Energiskatt Skattefridagen FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 5

4 1. Skatt på hela lönen 2014 Tabellen avser arbetsinkomst för löntagare under 65 år. Årslön i kronor Hela lönen Löneskatter Synlig årslön Kommunalskatt 1) Statsskatt Skattereduktion Inkomstskatt Begravningsavg. 1) Nettolön Indirekta skatter 2) Kvar efter skatt Total skatt Skattekvot 3) 47,7% 50,0% 51,8% 52,9% 53,6% fortsättning, fler exempel Hela lönen Löneskatter Synlig årslön Kommunalskatt 1) Statsskatt Skattereduktion Inkomstskatt Begravningsavg 1) Nettolön Indirekta skatter 2) Kvar efter skatt Total skatt Skattekvot 3) 54,1% 54,7% 55,7% 57,2% 59,6% Källa: Skatteverket och egna beräkningar. För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år och för de över 65 år utgår lägre arbetsgivaravgifter/löneskatt, se sid 21. 1) Kommunalskatten är baserad på ett genomsnitt för riket, f.n. 31,86 procent. Likaså begravningsavgiften, som uppgår till 0,22 procent. 2) Till de indirekta skatterna räknas moms och andra varuskatter. Indirekta skatter beräknas som en andel av den samlade privata konsumtionen. År 2013 är den andelen (indirekta skattekvoten) 21 procent, vilket är vad en person i genomsnitt betalar om hela den disponibla inkomsten konsumeras. 3) Individens skattekvot beräknas på total skatt/hela lönen, dvs inklusive arbetsgivaravgifter. 2. Skatteskalor och brytpunkter inkomståren 2014 och 2013 Beskattningsbar inkomst (skiktgränser) 2014 (taxeringsåret 2015): Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt 2013 (taxeringsåret 2014): Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Taxerad inkomst (brytpunkter) 2014 (taxeringsåret 2015): Personer < 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Personer > = 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt 2013 (taxeringsåret 2014): Personer < 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Personer >= 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Brytpunkten motsvarar den årsinkomst en person kan ha utan att behöva betala statlig skatt på 20 procent eller 25 procent. Inkomståret 2014 är den nedre brytpunkten kronor för personer under 65 år respektive kronor för personer som fyllt 65 år. Den övre brytpunkten är kronor (taxerad inkomst) för personer under 65 år respektive kronor för personer som fyllt 65 år. 6 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 7

5 3. Grundavdrag 2014 och 2013 Inkomståret 2014 Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Förhöjt grundavdrag för personer fyllda 65 år: Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Basbelopp 2014 och Prisbasbelopp, kr Förhöjt prisbasbelopp, kr Inkomstbasbelopp, kr Prisbasbeloppet används vid beräkning av brytpunkter för statlig inkomstskatt, grundavdrag och avdrag för pensionspremier. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng enligt det gamla ATP-systemet. Inkomstbasbeloppet infördes i samband med det nya pensionssystemet och används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst. Dessutom används inkomstbasbeloppet för att beräkna taket för allmän pensionsavgift (8,07 x inkomstbasbeloppet). Inkomståret 2013 Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Förhöjt grundavdrag för personer fyllda 65 år: Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 9

6 5. Skattereduktion för arbetsinkomst Från och med inkomståret 2007 finns en särskild skattereduktion för arbetsinkomster (s.k. jobbavdrag). Denna har utökats såväl 2008, 2009, 2010 och Personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år får tillgodogöra sig en utökad skattereduktion. Skattereduktionens storlek bestäms av den beskattningsbara inkomsten, grundavdraget och kommunalskattesatsen. Från och med inkomståret 2009 utgår en fast reduktion i tre skikt för dem som fyllt 65 år. Med arbetsinkomst avses pensionsgrundande inkomst från anställning samt näringsinkomst, minskade med avdragsgilla kostnader samt allmänna avdrag. I samtliga tabeller avrundas summorna till närmaste hundratal kronor. Inkomståret 2014 (taxeringsåret 2015) Avdrag för personer upp till 65 år Årlig arbetsinkomst Avdrag 1) 0,91 pbb (40 400) Arbetsinkomsten minus grundavdrag 0,91 pbb 2,94 pbb 0,91 pbb plus 33,2 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag 2,94 pbb 8,08 pbb 1,584 pbb plus 11,1 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag > 8,08 pbb ( ) 2,155 pbb minus grundavdrag Inkomståret 2013 (taxeringsåret 2014) Avdrag för personer upp till 65 år Årlig arbetsinkomst Avdrag 1) 0,91 pbb (40 500) Arbetsinkomsten minus grundavdrag 0,91 pbb 2,72 pbb 0,91 pbb plus 30,4 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag 2,72 pbb 7,00 pbb 1,461 pbb plus 9,5 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag > 7,00 pbb ( ) 1,868 pbb minus grundavdrag 1). Avdrag kommunalskattesats = skattereduktion Skattereduktion för personer som fyllt 65 år Årlig arbetsinkomst Skattereduktion 20 % av arbetsinkomsten % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % mellan kr och kr > % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % på resterande, max kr 1). Avdrag kommunalskattesats = skattereduktion Skattereduktion för personer som fyllt 65 år Årlig arbetsinkomst Skattereduktion % av arbetsinkomsten % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % mellan kr och kr > % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % på resterande, max kr 10 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 11

7 Skattereduktion för löntagare under 65 år 2014 och 2013 vid olika inkomstnivåer Årsinkomst Skattereduktion Skattereduktion Beräkningarna är baserade på den genomsnittliga kommunalskattesatsen för respektive år; 31,86 % för 2014 och 31,73 % för Allmän pensionsavgift 2014 och 2013 Allmän pensionsavgift tas ut med 7 procent av inkomsten upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Allmän pensionsavgift skall inte betalas om inkomsten understiger 0,423 prisbasbelopp. En skattereduktion utgår som motsvarar 100 procent av beloppet Avgift, procent 7,0 7,0 Högsta underlag (8,07 IBB), kr Maximal avgift, kr Lägsta underlag (0,423 PBB), kr Källa: Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Inkomstskatt på löneinkomst jämfört med skatt på pensionsinkomst, 2014 Månadsinkomst Skatt på arbete Skatt på pension Beräkningarna är baserade på skattetabell FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 13

8 7. Pensioner 2014 Hel ålderspension (garantipension): Kr/år Kr/månad Född 1937 eller tidigare Ogift: Gift (per person): Född 1938 eller senare Ogift: Gift (per person): Garantipension till änkepension och omställningspension Källa: Pensionsmyndigheten. Äldreförsörjningsstöd Kr/år Kr/månad Ogift: Gift (per person): Inkomstindex, ,2 106,16 111,79 115,64 118,41 121,65 125, ,18 139,26 139,74 142,34 149,32 154,84 155,61 Inkomstindex mäter förändringarna i genomsnittlig pensionsgrundande inkomst per individ. Aktuell pension bestäms fr.o.m. inkomståret 2010 av ett balanstal och ett balansindex Balanstal 0,9837 1,0198 Balansindex 146,84 148,54 Källa: Pensionsmyndigheten. 8. Kommunalskatter i genomsnitt Procent År Total kommunalskattesats Därav: Kommuner Landsting Församlingar ,23 15,23 9,12 0, ,09 16,68 11,40 1, ,38 17,22 12,06 1, ,16 17,31 12,70 1, ,15 17,32 12,68 1, ,04 19,38 10,51 1, ,04 19,43 10,47 1, ,05 19,44 10,48 1, ,50 20,20 10,12 1, ,65 21,15 9,32 1, ,66 21,16 9,31 1, ,65 21,18 9,28 1, ,48 20,55 9,74 1, ) 30,38 20,57 9, ,53 20,57 9, ,52 20,53 9, ,17 20,70 10, ,51 20,80 10, ,60 20,84 10, ,60 20,83 10, ,55 20,78 10, ,44 20,71 10, ,52 20,72 10, ,56 20,74 10, ,55 20,73 10, ,60 20,59 11, ,73 20,61 11, ,86 20,65 11,20 1) År 2000 avskaffades församlingsskatten och ersattes av en obligatorisk begravningsavgift samt en (frivillig) kyrkoavgift. Begravningsavgiften är ej inräknad i summan i denna tabell. Se även tabell 10. Källa: SCB och Skatteverket FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 15

9 9. Högst och lägst kommunalskatt 2014 och 2013 I procentsatserna ingår landstingsskatt men ej kyrko- och begravningsavgift Högst kommunalskatt, % Lägst kommunalskatt, % Dorotea 34,70 Vellinge 29,19 Bräcke 34,59 Kävlinge 29,20 Ragunda 34,42 Solna 29,22 Hofors 34,37 Stockholm 29,43 Dals-Ed 34,34 Danderyd 29,45 Ockelbo 34,27 Örkelljunga 29,45 Vilhelmina 34,20 Staffanstorp 29,48 Malå 34,15 Täby 29,73 Norsjö 34,15 Lomma 29,93 Nordanstig 34,12 Sollentuna 30, Begravningsavgift och kyrkoavgift Den kyrkoavgift som anges nedan avser medlemmar i Svenska kyrkan. Såväl kyrkoavgiften som den obligatoriska begravningsavgiften varierar mellan kommuner och församlingar. Tabellen visar viktade riksgenomsnitt. Riksgenomsnitt, % Begravningsavgift 0,22 0,22 0,22 0,24 0,22 0,22 Kyrkoavgift 0,99 0,99 0,99 1 1,01 1,01 Summa 1,21 1,21 1,21 1,24 1,23 1,23 Källa: SCB Högst kommunalskatt, % Lägst kommunalskatt, % Hofors 34,52 Vellinge 28,89 Ragunda 34,42 Kävlinge 28,90 Dals-Ed 34,34 Örkelljunga 29,15 Ockelbo 34,27 Staffanstorp 29,18 Dorotea 34,20 Solna 29,22 Bräcke 34,17 Stockholm 29,43 Nordanstig 34,12 Ängelholm 29,43 Smedjebacken 34,09 Danderyd 29,45 Sollefteå 34,08 Lomma 29,63 Borlänge 34,05 Täby 29,73 Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 17

10 11. Förmånsbelopp och avdrag 2014 och Kostförmån Frukost 42 kr 40 kr Lunch/middag 82 kr 80 kr Helt fri kost 210 kr 200 kr Resa bostad - arbetsplats Egen bil 18,50 kr/mil 18,50 kr/mil Förmånsbil, bensin mm 9,50 kr/mil 9,50 kr/mil Förmånsbil, diesel 6,50 kr/mil 6,50 kr/mil Skattefria traktamenten Heldag 220 kr 220 kr Halvdag 110 kr 110 kr 12. Inkomstfördelningen 2012, hushåll Disponibel inkomst Genomsnittlig disponibel inkomst (kr/år) Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Tabellen visar fördelningen av disponibel hushållsinkomst för inkomståret 2012, med befolkningen indelad i tiondelar (deciler). Decil 10 motsvarar den tiondel av hushållen som har högst inkomster. Decil 10 motsvarar den del av hushållen som har lägst inkomster. Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 19

11 13. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter, 2014 och 2013 Arbetsgivaravgifter, procent Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepension 1,17 1,17 Sjukförsäkringsavgift 4,35 4,35 Arbetsskadeavgift 0,30 0,30 Föräldraförsäkring 2,60 2,60 Arbetsmarknadsavgift 2,91 2,91 Allmän löneavgift 9,88 9,88 Summa 31,42 31,42 Egenavgifter, procent Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepension 1,17 1,17 Sjukförsäkringsavgift* 4,44 4,44 Arbetsskadeavgift 0,30 0,30 Föräldraförsäkring 2,60 2,60 Arbetsmarknadsavgift 0,37 0,37 Allmän löneavgift 9,88 9,88 Summa 28,97 28,97 Uttag av sociala avgifter vid olika åldrar 2014, procent Födda Arbetsgivar- Egen- Passiv avgifter avgifter näringsverksamhet , ,21 10,21 24, ,42 28,97 24, ,49 14,89 24,26 Uttag av sociala avgifter vid olika åldrar 2013, procent Födda Arbetsgivar- Egen- Passiv avgifter avgifter näringsverksamhet , ,21 10,21 24, ,42 28,97 24, ,49 14,89 24,26 Egenavgifter erläggs av näringsidkare istället för arbetsgivaravgifter. Från och med 1 januari 2010 har egenavgifterna satts ned med fem procentenheter, max kronor per person och max kronor per företag. * Egenföretagare kan erhålla en lägre sjukförsäkringsavgift på inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp i utbyte mot fler karensdagar (se nedan). Sjukförsäkringsavgift för egenföretagare, procent Antal karensdagar karensdag 4,61 4,98 7 karensdagar 4,44 4,44 14 karensdagar 4,35 4,35 30 karensdagar 4,18 4,18 60 karensdagar 3,96 3,97 90 karensdagar 3,81 3, FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 21

12 14. Arbetsgivaravgifternas utveckling, År Skattesats, % , , , , , ) 38, , , , , , , , , ,92 1) Genomsnitt för året. Skattesatsen ändrades under innevarande år. År Skattesats, % , , , , , , , , , , , , , ,42 Källa: SCB. 15. Fastighetsavgift och fastighetsskatt Skattesats 2014, % Småhus 0,75 1) Hyreshus (bostäder) 0,3 Lokaler 1,0 Industrier 0,5 Vattenkraftverk 2,8 Obebyggd tomtmark 1,0 Arrendetomt 0,8 Småhus under uppförande 1,0 1) Skattesatsen är 0,75 procent av underlaget, dock högst kronor. Vissa undantag finns. Skatteintäkter 2014, prognos Mdkr Småhus 13,9 varav kommunal avgift 13,4 Hyreshus, bostadslägenheter 2,7 varav kommunal avgift 2,6 Hyreshus, lokaler 7,0 Industrier 1,8 Vattenkraft 5,5 Summa 30,9 Källa: Regeringskansliet. Avyttring Kapitalvinstskatten på vinster från försäljning av privatbostäder är 22 procent sedan 1 januari En förlust är avdragsgill till 50 procent. För avyttringar från och med 1 januari 2008 medges uppskov med kapitalvinstskatten endast upp till ett värde på 1,6 miljoner kronor. Taket gäller endast nya uppskov. År 2010 sänktes detta tak till kronor. Från och med 2009 års taxering har en ränta införts på 0,5 procent av uppskovsbeloppet på såväl nya som gamla uppskov. Genomsnittlig köpeskilling och taxeringsvärden i Sverige tusen kronor, löpande priser Småhus, helårsbostad Köpeskilling, medelvärde Bas-/taxeringsvärde, medelvärde Småhus, fritidsbostad Köpeskilling, medelvärde Bas-/taxeringsvärde, medelvärde Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 23

13 16. Hus-avdrag Hus-avdrag är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-avdrag. Skattereduktion medges med 50 procent av arbetskostnaden och maximalt kronor per person för arbeten utförda under året. För att kunna utnyttja skattereduktionen måste den skattskyldiges slutliga skatt, minskad med andra skattereduktioner, uppgå till minst samma belopp som hus-avdraget. Vidare fordras för att få ROT-avdrag att den skattskyldige äger (helt eller delvis) den bostad där arbetet utförs samt nyttjar densamma. Den första juli 2009 infördes ett nytt system för skattereduktion, den s.k. fakturamodellen. Detta innebär att köparen bara behöver betala hälften av arbetskostnaden till säljföretaget, varefter det senare ansöker om ersättning från Skatteverket. Den som utför arbetet måste ha F-skattsedel. I underlaget för skattereduktion räknas inte utgifter för material, utrustning eller resor in. Som husarbete räknas reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av bostad, samt städning, barnpassning med mera. Se för vilka tjänster som berättigar till skattereduktion. 18. Alkoholskatt 2014 Produkt Alkoholgräns, Alkoholskatt, volym-% kr/liter Öl, per volymprocent och liter upp till 2,80 0,00 >2,80 1,78 Vin och andra jästa drycker, per liter upp till 2,25 0,00 2,25 4,50 8,11 4,50 7,00 11,98 7,00 8,50 16,49 8,50 15,00 23,09 15,00 18,00 48,33 Mellanklassprodukter, per liter 1,20 15,00 29,10 Över 15 högst 22 48,33 Etylalkohol, per liter ren alkohol >1,20 506, Stämpelskatt 2014 Stämpelskatt ska betalas till staten vid köp av fastighet eller tomträtt, samt vid inteckning. Stämpelskatt, % Fastighetsköp, fysisk person 1,5 Fastighetsköp, juridisk person 4,25 1) Inteckning i fast egendom 2,0 19. Tobaksskatt 2014 Tobaksskatt 2014 Cigaretter 1,41 kr/styck + 1 % av detaljhandelspriset Cigarrer och cigariller 1,25 kr/styck Piptobak kr/kg Snus 385 kr/kg Tuggtobak 448 kr/kg 1) 1,5 procent vid vissa förvärv, exempelvis köp av bostadsrättsförening. Från och med år 2012 sker en årlig uppräkning av skattesatserna på cigarrer, cigariller, piptobak, snus och tuggtobak. Skattesatserna räknas upp med förändringen i konsumentprisindex FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 25

14 20. Energiskatt 2014 Bränsleslag Energi- CO 2 - Total Skatt skatt, kr skatt, kr punkt- inkl. skatt, kr moms 1), kr Eldningsolja <0,1 % svavel, kr/m 3 Gasol (för drift av transportmedel), kr/ton Gasol (för andra ändamål än drift av transportmedel), kr/ton Kol, koks, kr/ton Metan (för drift av motorfordon), kr/1 000 m Metan (för andra ändamål än drift av transportmedel), kr/1 000 m Bensin, blyfri, kr/liter - Miljöklass 1 3,13 2,5 5,63 7,04 - Miljöklass 2 3,16 2,5 5,66 7,08 Alkylatbensin 1,4 2,5 3,9 4,89 Diesel, kr/m Miljöklass El, norra Sverige, öre/kwh 19,4 19,4 24,25 El, övriga, öre/kwh 29,3 29,3 36, Skattefridagen juli En genomsnittlig löntagare betalar nästan 55 procent av sin totala lön i skatt. Skattefridagen är den dag på året då löntagaren börjar att arbeta åt sig själv om den totala skattebördan fördelas på antalet dagar på ett år. Den första skattefria dagen för en löntagare med en årsinkomst motsvarande 6 inkomstbasbelopp ( kr år 2013) infaller under den senare delen av juli. År Skattefridagen aug aug aug aug aug aug aug aug aug aug ) 10 aug aug aug aug aug aug jul jul jul jul jul jul jul 1) Från och med år 2005 baseras inkomsten i beräkningen på inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet. För åren 2001 t.o.m har beräkningarna reviderats i enlighet med den nya metoden. Så beräknas skattefridagen 1) Moms på råvaran tillkommer. I vissa fall är summorna avrundade. Årslön 6 inkomstbasbelopp, kr Hela lönen (inkl. löneskatt), kr Löneskatter, kr Inkomstskatter, kr Indirekta skatter, kr Totala skatter, kr Andel skatter, % 54,2 Antal dagar (av 365) 198 Skattefridagen 2013 Dag 198 (18 juli) Källa: Skattebetalarna FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 27

15 22. Försörjningsbalansen Försörjningsbalansen visar tillgången och efterfrågan på varor och tjänster. Summan utgör bruttonationalprodukten (BNP). (På grund av revideringar och avrundningar summerar ej alla delposter.) Miljoner kronor, fasta priser; referensår Hushållens konsumtionsutgifter Offentliga konsumtionsutgifter Fasta bruttoinvesteringar Lagerinvesteringar Export Import BNP BNP per capita Åren är prognoser, december Källa: Konjunkturinstitutet. 23. Översikt statens skatteintäkter Prognos 2014, miljarder kronor, löpande priser (mdkr) 2014 som andel av BNP Direkta skatter på arbete 533,5 14,5% Kommunalskatt 604,4 16,5% Statlig skatt 47,7 1,3% Allmän pensionsavgift 104,3 2,8% Skattereduktioner m.m. -222,9-6,1% Indirekta skatter på arbete 463,3 12,6% Arbetsgivaravgifter 474,2 12,9% Egenavgifter 13,2 0,4% Särskild löneskatt 40 1,1% Nedsättningar -33-0,9% Tjänstegruppliv m.m. 0,7 0,0% Avgifter till premiepensionssystemet -31,8-0,9% Skatt på kapital 168,3 4,6% Skatt på kapital, hushåll 35,9 1,0% Skatt på bolagsvinster 79,2 2,2% Avkastningsskatt 9,7 0,3% Fastighetsskatt 30,9 0,8% Stämpelskatt 8,1 0,2% Kupongskatt m.m. 4,6 0,1% Skatt på konsumtion och insatsvaror 477,9 13,0% Mervärdesskatt 353,8 9,6% Skatt på alkohol och tobak 24,3 0,7% Energiskatt 40,9 1,1% Koldioxidskatt 23,8 0,6% Övriga skatter på energi och miljö 5,3 0,1% Skatt på vägtrafik 17 0,5% Övrigt 7,4 0,2% Skatt på import 5,3 0,1% Restförda och övriga skatter 4,5 0,1% Totala skatteintäkter 1647,4 44,9% Källa: ESV, Prognos statens budget och de offentliga finanserna 2013: FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 29

16 24. Översikt offentliga utgifter Statens utgifter 2014 enligt statsbudgeten Observera att dessa utgifter endast gäller för staten. Stora delar av de offentliga utgifterna belastar landstingen och kommunerna (se nästa sida). Statsbudgetens utgiftsområden Mdkr Rikets styrelse 13,0 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14,0 Skatt, tull och exekution 10,5 Rättsväsendet 40,2 Internationell samverkan 2,0 Försvar och samhällets krisberedskap 47,3 Internationellt bistånd 31,4 Migration 13,0 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 60,3 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 95,9 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 39,0 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 81,3 Integration och jämställdhet 12,0 Arbetsmarknad och arbetsliv 70,3 Studiestöd 19,8 Utbildning och universitetsforskning 59,6 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12,8 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1,0 Regional tillväxt 2,9 Allmän miljö- och naturvård 5,1 Energi 2,7 Kommunikationer 46,6 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 16,3 Näringsliv 5,5 Allmänna bidrag till kommuner 93,6 Statsskuldsräntor m.m. 19,7 Avgiften till Europeiska gemenskapen 38,1 Summa utgiftsområden 854,0 Källa: ESV, Prognos statens budget och de offentliga finanserna 2013:54. Landstingens nettoutgifter 2012 Verksamhet (miljoner kr) 2012 Andel Primärvård ,9% Specialiserad somatisk vård ,2% Specialiserad psykiatrisk vård ,9% Tandvård ,5% Övrig hälso- och sjukvård ,8% Läkemedel (öppen) ,4% Regionalutveckling ,7% Politisk verksamhet ,5% Trafik och infrastruktur ,1% Nettokostnad, totalt % Kommunernas utgifter 2012 Verksamhet (miljoner kr) 2012 Andel Källa: SKL. Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg ,4% Grundskola ,0% Gymnasieskola ,4% Övrig utbildning ,8% Äldreomsorg ,2% Funktionshindrade ,4% Ekonomiskt bistånd ,6% Individ- o familjeomsorg (exkl ek.bistånd) ,5% Affärsverksamhet ,4% Övrigt ,4% Nettokostnad, totalt % Källa: SKL FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 31

17 25. Kommunalekonomisk utjämning Statsskulden Statsskulden den 31 december 2013: mnkr Nettobetalare, topp 10 Kr/inv Statsskuldens utveckling Avser 31 december varje angivet år Danderyd Lidingö Täby Solna Vellinge Nacka -513 Tjörn -334 Stockholm -200 Lomma 125 Trosa 385 Nettomottagare, topp 10 Kr/inv Sorsele Åsele Dorotea Bjurholm Vilhelmina Bräcke Övertorneå Berg Pajala Strömsund Källa: SCB. År Statsskulden, Statsskulden, löpande priser, mnkr 2013 års penningvärde, mnkr Källa: Riksgälden och egna beräkningar FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 33

18 27. Konsumentprisindex Ökningen av konsumentprisindex (KPI) visar inflationen. SCB har en korg med varor och tjänster som viktas på ett sådant sätt att det återspeglar den allmänna prisutvecklingen år det nuvarande basåret, som är lika med 100. KPI beräknas för varje månad och årsmedeltalet är medelvärdet under året. 28. Referensräntan Referensräntan fastställs av Riksbanken halvårsvis och motsvaras av reporäntan vid utgången av föregående halvår, vid behov avrundad till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan används bl.a. vid beräkningar av dröjsmålsränta på fordringar. KPI-utvecklingen År KPI, årsmedeltal , , , , , , , , , , , , , , , ,0 KPI-utvecklingen under 2013 Månad KPI Inflationstakten, % Januari 312,00 0,0 Februari 313,39-0,2 Mars 314,65 0,0 April 314,03-0,5 Maj 314,54-0,2 Juni 313,99-0,1 Juli 313,55 0,1 Augusti 313,84 0,1 September 315,05 0,1 Oktober 314,40-0,1 November 314,20 0,1 December 315,04 0,1 Januari ,39-0,2 År KPI, årsmedeltal , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Källa: SCB. Från och med: Räntesats, % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Källa: Riksbanken. Inflationstakten visar förändringen under de senaste 12 månaderna. Varje månad jämförs med samma månad föregående år. Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 35

19 29. Statslåneräntan Statslåneräntan per 30 november används bl.a. för beräkning av kapitalbeskattad utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag, bilförmån, ränteförmån och räntefördelning i näringsverksamhet. Räntesats, % 30 nov ,02 30 nov ,17 30 nov ,38 30 nov ,57 30 nov ,06 30 nov ,94 30 nov ,85 30 nov ,71 30 nov ,95 30 nov ,26 30 nov ,54 30 nov ,16 30 nov ,89 30 nov ,20 30 nov ,84 30 nov ,65 30 nov ,49 30 nov , Genomsnittlig statslåneränta Den genomsnittliga statslåneräntan (årsgenomsnittet) används bl.a. vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel. Räntesats, % , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Källa: Riksgälden. Källa: Riksgälden FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 37

20 31. Löner i offentlig sektor Genomsnittlig månadslön, statlig sektor, 2012 Yrkesgrupp Medellön, kr per månad Antal Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m Domare Övriga dataspecialister Övriga civilingenjörer m.fl Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Universitets- och högskollärare Administratörer i offentlig förvaltning Revisorer m.fl Läkare Säkerhetsinspektörer m.fl Systemerare och programmerare Journalister, författare, informatörer m.fl Personaltjänstemän och yrkesvägledare Samtliga Militärer Tulltjänstemän Poliser Bibliotekarier m.fl Övriga jurister Socialsekreterare och kuratorer Datatekniker Laboratorieingenjörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Socialförsäkringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl Taxeringstjänstemän Administrativa assistenter Behandlingsassistenter m.fl Boutredare Kriminalvårdare Övrig kontorspersonal Vaktmästare m.fl Hotell- och kontorsstädare m.fl Källa: SCB. 32. Politikernas arvoden och ersättningar Uppgifterna avser vad som gäller mars 2014 Tjänst Arvode, kr/mån Statsministern Statsråd Talmannen Vice talman Riksdagsledamot Utskottsordförande Vice utskottsordförande Traktamente vid övernattning (riksdagsledamot) 350 kr/dag (varav 210 kr skattefritt) 110 kr/dag i Sthlm (helt skattefritt) Pension och inkomstgaranti för riksdagsledamot Om riksdagsledamoten vid avgången har haft sitt riksdagsuppdrag i sammanlagt 6 år eller mer och samtidigt har uppnått 50 års ålder, behåller han eller hon inkomstgarantin till 65 års ålder. I övrigt beror garantitidens längd på ledamotens ålder. Inkomst från andra inkomstkällor minskar garantibeloppet enligt vissa regler. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter att ha haft sitt uppdrag under en sammanhängande period på minst 3 års har rätt till inkomstgaranti. Inkomstgarantin är 80 procent av garantiunderlaget under det första garantiåret. Från och med det andra året reduceras garantin beroende på antalet år i riksdagen. Som mest uppgår garantin till 66 procent av garantiunderlaget och det efter 12 års tjänstgöring. För den som har haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanhängande tid på minst 3 år men mindre än 6 år gäller inkomstgarantin endast ett år. I övrigt beror garantitidens längd på ledamotens ålder. Inkomst från andra inkomstkällor minskar garantibeloppet enligt vissa regler. Källa: Riksdagen FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 39

Fakta för skattebetalare 2015

Fakta för skattebetalare 2015 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Fakta för skattebetalare 2015 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Skattebetalarnas Förening

Läs mer

Fakta för skattebetalare 2015

Fakta för skattebetalare 2015 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Fakta för skattebetalare 2015 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Skattebetalarnas Förening

Läs mer

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag...

2015-12-04. 5.1 Månadstabellen... 5 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 6. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007

Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 SKV 433 utgåva 17. Utgiven i december 2006. *Skatteverket 1(16) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 2 3 Tabellernas

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde

Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Tre dagar senare än när regeringen tillträdde Skattefridagen 19 juli 2017 Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder... 5

Läs mer

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag...

Månadstabellen Tvåveckorstabellen Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna Grundavdrag... *Skatteverket 1(20) TEKNISK BESKRIVNING Datum 2016-12-05 Dnr Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Plånboksnyheter 2017

Plånboksnyheter 2017 Plånboksnyheter 2017 Privatekonomi Januari, 2017 Plånboksnyheter 2017 Begränsad uppräkning av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, slopat tak för uppskovsbelopp vid försäljning av

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland 2012-12-14 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatterna 2013 Norrköping på 76:e plats av 290 kommuner Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013 Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Läs mer

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG

TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Brigitta Hultblad Tfn: 08-786 54 08 Måns Hector Tfn: 08-786 56 35 PM 2010-10-22 Dnr 2010:1599 TYPFALLSBERÄKNINGAR MED RÖDGRÖNA FÖRSLAG Vi skulle vilja ha en uppdatering

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51 Uppdaterad septemberprognos 2013-09-25 ESV 2013:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014.

Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014. FS 2013:11 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2014 Oförändrad total kommunalskatt i Norrköping år 2014. Norrköping på 70:e plats av 290 kommuner. Kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården från

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor

Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor. Allt färre medgavs skattereduktion under 2003. Minskad fastighetsskatt för kvinnor HE 22 SM 0501 Korrigerad version Skatter och taxerade inkomster 2003 Individ- och taxeringshushållsuppgifter Taxes and taxable income 2003 I korta drag Den slutliga skatten ökade mest bland kvinnor Den

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (14) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2015 Sammanfattning Kraftigt ökade utgifter för migration och integration BNP över sin potentiella nivå 2017 Utgiftstaket klaras men marginalerna

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel

Skatt före och från och med 66-årsåret. 1 Kort sammanfattning med typexempel 1 (15) PM 2016-12-19 Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Ann-Sofie Kraft Nilsson Skatt före och från och med 66-årsåret Det är bra att ha rätt kunskap om de ekonomiska konsekvenserna när man

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Kommunalskatten 2012

Kommunalskatten 2012 2012-01-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2012 Norrköping på 56:e plats av 290 kommuner Oförändrad kommunalskatt för Norrköping år 2012 i jämförelse med 2011 År 2012 innebar kommunalskattehöjningar i

Läs mer

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning PROP. 2011/12:1 Innehållsförteckning 7 Inkomster... 555 7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter... 555 7.1.1 Skatt på arbete... 556 7.1.2 Skatt på kapital... 560 7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror...

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2017

För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping höjs 0,5 procentenheter år 2016 på grund av förväntat ökat behov inom kommunens verksamheter.

Den totala kommunalskatten i Norrköping höjs 0,5 procentenheter år 2016 på grund av förväntat ökat behov inom kommunens verksamheter. FS 2016:1 2016-01-11 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2016 Den totala kommunalskatten i Norrköping höjs 0,5 procentenheter år 2016 på grund av förväntat ökat behov inom kommunens verksamheter. Den totala

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 217 Sammanfattning Tillväxt och arbetsmarknad på högvarv Offentliga finanser starkare än väntat Låg beskattning av förmånsbilar BNP-tillväxt Procent

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 216 Sammanfattning Stark men avtagande BNP-tillväxt Finansiellt sparande runt nollstrecket trots stark sysselsättningsökning och stora skattehöjningar

Läs mer

Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008

Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Sida 1 av 23 Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Innehållsförteckning A-kassa Aktiekurser Allmän pensionsavgift Arbetsgivaravgift Basbelopp Begravningsavgift Beskattningsbar inkomst Bilersättning

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Regeringen backade om entreprenörsskatten

Regeringen backade om entreprenörsskatten Regeringen backade om entreprenörsskatten 1 Skattesystemet måste Främja tillväxt ge incitament till arbete, företagande, sparande, investeringar Ge ökad konkurrenskaft nivåer och regler måste vara minst

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer