Fakta för skattebetalare 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta för skattebetalare 2014"

Transkript

1 Fakta för skattebetalare Skattebetalarnas översikt om skatter och offentliga utgifter. En liten uppslagsbok med 37 intressanta tabeller. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Ur innehållet: Skatteskalor och brytpunkter, skattetrycket i procent av BNP, offentliga sektorns utgifter, priser och inflation, statslåneräntans utveckling, energiskatter m.m. Fakta för skattebetalare 2014 ÅRGÅNG 48 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Utgiven av Skattebetalarnas Förening Box 3319, Stockholm Skattebetalarnas Förening I Box 3319 I Stockholm Tel: I I 46 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 47

2 Fakta för skattebetalare Sedan 1966 har Skattebetalarnas Förening gett ut Fakta för skattebetalare. En av våra viktigaste uppgifter är att upplysa om skatter och om hur skattesystemet fungerar. Endast en tredjedel av den offentliga sektorns skatteintäkter används till vård, skola och omsorg. Vi anser att det är möjligt att både förbättra välfärdens kärna och sänka skatter. Skatterna spelar fortfarande en mycket stor roll för en vanlig svensk familj, trots att skatten sänkts de senaste åren. Skatten är för de flesta arbetande hushåll en större utgift än mat, kläder och bostad tillsammans. En normal löntagare betalar, inklusive sociala avgifter och moms, ungefär 55 procent av sin inkomst i skatt. För inte så många år sedan uppgick den andelen cirka 60 procent. Just moms och sociala avgifter är samtidigt skatter som inte märks särskilt mycket för den som inte noga letar efter dem. När vi är osäkra på vem som egentligen betalar en skatt blir det lättare för politikerna att höja skatten. Därför tycker vi att det är viktigt att fler skattebetalare får korrekt information om skattesystemet och Fakta för skattebetalare är ett viktigt bidrag i det arbetet. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Besök oss på Fakta för skattebetalare Utges årligen av Skattebetalarnas Förening, Box 3319, Stockholm, tel Årgång 48. Redaktör: Sofia Linder Copyright Skattebetalarnas Förening Utgiven april FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 3

3 Innehåll Tabell nr Sid nr 1. Skatt på hela lönen Skatteskalor och brytpunkter inkomståren 2014 och Grundavdrag 2014 och Basbelopp 2014 och Skattereduktion för arbetsinkomst Allmän pensionsavgift 2014 och Pensioner Kommunalskatter i genomsnitt Högst och lägst kommunalskatt 2014 och Begravningsavgift och kyrkoavgift Förmånsbelopp och avdrag 2014 och Inkomstfördelning Försörjningsbalansen Översikt skatteintäkterna Översikt offentliga utgifter Kommunalekonomisk utjämning Statsskulden Konsumentprisindex Referensräntan Statslåneräntan Genomsnittlig statslåneränta Löner i offentlig sektor Politikernas arvoden och ersättningar Antalet anställda i offentlig sektor Skattetrycket i internationell jämförelse Välståndsligan 1970 och Viktiga datum Arbetsgivaravgifter och egenavgifter för 2014 och Arbetsgivaravgifternas utveckling Fastighetsavgift och fastighetsskatt Hus-avdrag Stämpelskatt Alkoholskatt Tobaksskatt Energiskatt Skattefridagen FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 5

4 1. Skatt på hela lönen 2014 Tabellen avser arbetsinkomst för löntagare under 65 år. Årslön i kronor Hela lönen Löneskatter Synlig årslön Kommunalskatt 1) Statsskatt Skattereduktion Inkomstskatt Begravningsavg. 1) Nettolön Indirekta skatter 2) Kvar efter skatt Total skatt Skattekvot 3) 47,7% 50,0% 51,8% 52,9% 53,6% fortsättning, fler exempel Hela lönen Löneskatter Synlig årslön Kommunalskatt 1) Statsskatt Skattereduktion Inkomstskatt Begravningsavg 1) Nettolön Indirekta skatter 2) Kvar efter skatt Total skatt Skattekvot 3) 54,1% 54,7% 55,7% 57,2% 59,6% Källa: Skatteverket och egna beräkningar. För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år och för de över 65 år utgår lägre arbetsgivaravgifter/löneskatt, se sid 21. 1) Kommunalskatten är baserad på ett genomsnitt för riket, f.n. 31,86 procent. Likaså begravningsavgiften, som uppgår till 0,22 procent. 2) Till de indirekta skatterna räknas moms och andra varuskatter. Indirekta skatter beräknas som en andel av den samlade privata konsumtionen. År 2013 är den andelen (indirekta skattekvoten) 21 procent, vilket är vad en person i genomsnitt betalar om hela den disponibla inkomsten konsumeras. 3) Individens skattekvot beräknas på total skatt/hela lönen, dvs inklusive arbetsgivaravgifter. 2. Skatteskalor och brytpunkter inkomståren 2014 och 2013 Beskattningsbar inkomst (skiktgränser) 2014 (taxeringsåret 2015): Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt 2013 (taxeringsåret 2014): Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Taxerad inkomst (brytpunkter) 2014 (taxeringsåret 2015): Personer < 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Personer > = 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt 2013 (taxeringsåret 2014): Personer < 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Personer >= 65 år: Kommunalskatt Kommunalskatt + 20 % statlig skatt Kommunalskatt + 25 % statlig skatt Brytpunkten motsvarar den årsinkomst en person kan ha utan att behöva betala statlig skatt på 20 procent eller 25 procent. Inkomståret 2014 är den nedre brytpunkten kronor för personer under 65 år respektive kronor för personer som fyllt 65 år. Den övre brytpunkten är kronor (taxerad inkomst) för personer under 65 år respektive kronor för personer som fyllt 65 år. 6 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 7

5 3. Grundavdrag 2014 och 2013 Inkomståret 2014 Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Förhöjt grundavdrag för personer fyllda 65 år: Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Basbelopp 2014 och Prisbasbelopp, kr Förhöjt prisbasbelopp, kr Inkomstbasbelopp, kr Prisbasbeloppet används vid beräkning av brytpunkter för statlig inkomstskatt, grundavdrag och avdrag för pensionspremier. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng enligt det gamla ATP-systemet. Inkomstbasbeloppet infördes i samband med det nya pensionssystemet och används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst. Dessutom används inkomstbasbeloppet för att beräkna taket för allmän pensionsavgift (8,07 x inkomstbasbeloppet). Inkomståret 2013 Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst Förhöjt grundavdrag för personer fyllda 65 år: Taxerad inkomst, kr Grundavdrag, kr = taxerad inkomst FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 9

6 5. Skattereduktion för arbetsinkomst Från och med inkomståret 2007 finns en särskild skattereduktion för arbetsinkomster (s.k. jobbavdrag). Denna har utökats såväl 2008, 2009, 2010 och Personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år får tillgodogöra sig en utökad skattereduktion. Skattereduktionens storlek bestäms av den beskattningsbara inkomsten, grundavdraget och kommunalskattesatsen. Från och med inkomståret 2009 utgår en fast reduktion i tre skikt för dem som fyllt 65 år. Med arbetsinkomst avses pensionsgrundande inkomst från anställning samt näringsinkomst, minskade med avdragsgilla kostnader samt allmänna avdrag. I samtliga tabeller avrundas summorna till närmaste hundratal kronor. Inkomståret 2014 (taxeringsåret 2015) Avdrag för personer upp till 65 år Årlig arbetsinkomst Avdrag 1) 0,91 pbb (40 400) Arbetsinkomsten minus grundavdrag 0,91 pbb 2,94 pbb 0,91 pbb plus 33,2 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag 2,94 pbb 8,08 pbb 1,584 pbb plus 11,1 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag > 8,08 pbb ( ) 2,155 pbb minus grundavdrag Inkomståret 2013 (taxeringsåret 2014) Avdrag för personer upp till 65 år Årlig arbetsinkomst Avdrag 1) 0,91 pbb (40 500) Arbetsinkomsten minus grundavdrag 0,91 pbb 2,72 pbb 0,91 pbb plus 30,4 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag 2,72 pbb 7,00 pbb 1,461 pbb plus 9,5 % av arbetsinkomsten ( ) i skiktet minus grundavdrag > 7,00 pbb ( ) 1,868 pbb minus grundavdrag 1). Avdrag kommunalskattesats = skattereduktion Skattereduktion för personer som fyllt 65 år Årlig arbetsinkomst Skattereduktion 20 % av arbetsinkomsten % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % mellan kr och kr > % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % på resterande, max kr 1). Avdrag kommunalskattesats = skattereduktion Skattereduktion för personer som fyllt 65 år Årlig arbetsinkomst Skattereduktion % av arbetsinkomsten % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % mellan kr och kr > % av arbetsinkomsten upp till kr plus 5 % på resterande, max kr 10 - FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 11

7 Skattereduktion för löntagare under 65 år 2014 och 2013 vid olika inkomstnivåer Årsinkomst Skattereduktion Skattereduktion Beräkningarna är baserade på den genomsnittliga kommunalskattesatsen för respektive år; 31,86 % för 2014 och 31,73 % för Allmän pensionsavgift 2014 och 2013 Allmän pensionsavgift tas ut med 7 procent av inkomsten upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Allmän pensionsavgift skall inte betalas om inkomsten understiger 0,423 prisbasbelopp. En skattereduktion utgår som motsvarar 100 procent av beloppet Avgift, procent 7,0 7,0 Högsta underlag (8,07 IBB), kr Maximal avgift, kr Lägsta underlag (0,423 PBB), kr Källa: Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Inkomstskatt på löneinkomst jämfört med skatt på pensionsinkomst, 2014 Månadsinkomst Skatt på arbete Skatt på pension Beräkningarna är baserade på skattetabell FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 13

8 7. Pensioner 2014 Hel ålderspension (garantipension): Kr/år Kr/månad Född 1937 eller tidigare Ogift: Gift (per person): Född 1938 eller senare Ogift: Gift (per person): Garantipension till änkepension och omställningspension Källa: Pensionsmyndigheten. Äldreförsörjningsstöd Kr/år Kr/månad Ogift: Gift (per person): Inkomstindex, ,2 106,16 111,79 115,64 118,41 121,65 125, ,18 139,26 139,74 142,34 149,32 154,84 155,61 Inkomstindex mäter förändringarna i genomsnittlig pensionsgrundande inkomst per individ. Aktuell pension bestäms fr.o.m. inkomståret 2010 av ett balanstal och ett balansindex Balanstal 0,9837 1,0198 Balansindex 146,84 148,54 Källa: Pensionsmyndigheten. 8. Kommunalskatter i genomsnitt Procent År Total kommunalskattesats Därav: Kommuner Landsting Församlingar ,23 15,23 9,12 0, ,09 16,68 11,40 1, ,38 17,22 12,06 1, ,16 17,31 12,70 1, ,15 17,32 12,68 1, ,04 19,38 10,51 1, ,04 19,43 10,47 1, ,05 19,44 10,48 1, ,50 20,20 10,12 1, ,65 21,15 9,32 1, ,66 21,16 9,31 1, ,65 21,18 9,28 1, ,48 20,55 9,74 1, ) 30,38 20,57 9, ,53 20,57 9, ,52 20,53 9, ,17 20,70 10, ,51 20,80 10, ,60 20,84 10, ,60 20,83 10, ,55 20,78 10, ,44 20,71 10, ,52 20,72 10, ,56 20,74 10, ,55 20,73 10, ,60 20,59 11, ,73 20,61 11, ,86 20,65 11,20 1) År 2000 avskaffades församlingsskatten och ersattes av en obligatorisk begravningsavgift samt en (frivillig) kyrkoavgift. Begravningsavgiften är ej inräknad i summan i denna tabell. Se även tabell 10. Källa: SCB och Skatteverket FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 15

9 9. Högst och lägst kommunalskatt 2014 och 2013 I procentsatserna ingår landstingsskatt men ej kyrko- och begravningsavgift Högst kommunalskatt, % Lägst kommunalskatt, % Dorotea 34,70 Vellinge 29,19 Bräcke 34,59 Kävlinge 29,20 Ragunda 34,42 Solna 29,22 Hofors 34,37 Stockholm 29,43 Dals-Ed 34,34 Danderyd 29,45 Ockelbo 34,27 Örkelljunga 29,45 Vilhelmina 34,20 Staffanstorp 29,48 Malå 34,15 Täby 29,73 Norsjö 34,15 Lomma 29,93 Nordanstig 34,12 Sollentuna 30, Begravningsavgift och kyrkoavgift Den kyrkoavgift som anges nedan avser medlemmar i Svenska kyrkan. Såväl kyrkoavgiften som den obligatoriska begravningsavgiften varierar mellan kommuner och församlingar. Tabellen visar viktade riksgenomsnitt. Riksgenomsnitt, % Begravningsavgift 0,22 0,22 0,22 0,24 0,22 0,22 Kyrkoavgift 0,99 0,99 0,99 1 1,01 1,01 Summa 1,21 1,21 1,21 1,24 1,23 1,23 Källa: SCB Högst kommunalskatt, % Lägst kommunalskatt, % Hofors 34,52 Vellinge 28,89 Ragunda 34,42 Kävlinge 28,90 Dals-Ed 34,34 Örkelljunga 29,15 Ockelbo 34,27 Staffanstorp 29,18 Dorotea 34,20 Solna 29,22 Bräcke 34,17 Stockholm 29,43 Nordanstig 34,12 Ängelholm 29,43 Smedjebacken 34,09 Danderyd 29,45 Sollefteå 34,08 Lomma 29,63 Borlänge 34,05 Täby 29,73 Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 17

10 11. Förmånsbelopp och avdrag 2014 och Kostförmån Frukost 42 kr 40 kr Lunch/middag 82 kr 80 kr Helt fri kost 210 kr 200 kr Resa bostad - arbetsplats Egen bil 18,50 kr/mil 18,50 kr/mil Förmånsbil, bensin mm 9,50 kr/mil 9,50 kr/mil Förmånsbil, diesel 6,50 kr/mil 6,50 kr/mil Skattefria traktamenten Heldag 220 kr 220 kr Halvdag 110 kr 110 kr 12. Inkomstfördelningen 2012, hushåll Disponibel inkomst Genomsnittlig disponibel inkomst (kr/år) Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Decil Tabellen visar fördelningen av disponibel hushållsinkomst för inkomståret 2012, med befolkningen indelad i tiondelar (deciler). Decil 10 motsvarar den tiondel av hushållen som har högst inkomster. Decil 10 motsvarar den del av hushållen som har lägst inkomster. Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 19

11 13. Arbetsgivaravgifter och egenavgifter, 2014 och 2013 Arbetsgivaravgifter, procent Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepension 1,17 1,17 Sjukförsäkringsavgift 4,35 4,35 Arbetsskadeavgift 0,30 0,30 Föräldraförsäkring 2,60 2,60 Arbetsmarknadsavgift 2,91 2,91 Allmän löneavgift 9,88 9,88 Summa 31,42 31,42 Egenavgifter, procent Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 Efterlevandepension 1,17 1,17 Sjukförsäkringsavgift* 4,44 4,44 Arbetsskadeavgift 0,30 0,30 Föräldraförsäkring 2,60 2,60 Arbetsmarknadsavgift 0,37 0,37 Allmän löneavgift 9,88 9,88 Summa 28,97 28,97 Uttag av sociala avgifter vid olika åldrar 2014, procent Födda Arbetsgivar- Egen- Passiv avgifter avgifter näringsverksamhet , ,21 10,21 24, ,42 28,97 24, ,49 14,89 24,26 Uttag av sociala avgifter vid olika åldrar 2013, procent Födda Arbetsgivar- Egen- Passiv avgifter avgifter näringsverksamhet , ,21 10,21 24, ,42 28,97 24, ,49 14,89 24,26 Egenavgifter erläggs av näringsidkare istället för arbetsgivaravgifter. Från och med 1 januari 2010 har egenavgifterna satts ned med fem procentenheter, max kronor per person och max kronor per företag. * Egenföretagare kan erhålla en lägre sjukförsäkringsavgift på inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp i utbyte mot fler karensdagar (se nedan). Sjukförsäkringsavgift för egenföretagare, procent Antal karensdagar karensdag 4,61 4,98 7 karensdagar 4,44 4,44 14 karensdagar 4,35 4,35 30 karensdagar 4,18 4,18 60 karensdagar 3,96 3,97 90 karensdagar 3,81 3, FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 21

12 14. Arbetsgivaravgifternas utveckling, År Skattesats, % , , , , , ) 38, , , , , , , , , ,92 1) Genomsnitt för året. Skattesatsen ändrades under innevarande år. År Skattesats, % , , , , , , , , , , , , , ,42 Källa: SCB. 15. Fastighetsavgift och fastighetsskatt Skattesats 2014, % Småhus 0,75 1) Hyreshus (bostäder) 0,3 Lokaler 1,0 Industrier 0,5 Vattenkraftverk 2,8 Obebyggd tomtmark 1,0 Arrendetomt 0,8 Småhus under uppförande 1,0 1) Skattesatsen är 0,75 procent av underlaget, dock högst kronor. Vissa undantag finns. Skatteintäkter 2014, prognos Mdkr Småhus 13,9 varav kommunal avgift 13,4 Hyreshus, bostadslägenheter 2,7 varav kommunal avgift 2,6 Hyreshus, lokaler 7,0 Industrier 1,8 Vattenkraft 5,5 Summa 30,9 Källa: Regeringskansliet. Avyttring Kapitalvinstskatten på vinster från försäljning av privatbostäder är 22 procent sedan 1 januari En förlust är avdragsgill till 50 procent. För avyttringar från och med 1 januari 2008 medges uppskov med kapitalvinstskatten endast upp till ett värde på 1,6 miljoner kronor. Taket gäller endast nya uppskov. År 2010 sänktes detta tak till kronor. Från och med 2009 års taxering har en ränta införts på 0,5 procent av uppskovsbeloppet på såväl nya som gamla uppskov. Genomsnittlig köpeskilling och taxeringsvärden i Sverige tusen kronor, löpande priser Småhus, helårsbostad Köpeskilling, medelvärde Bas-/taxeringsvärde, medelvärde Småhus, fritidsbostad Köpeskilling, medelvärde Bas-/taxeringsvärde, medelvärde Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 23

13 16. Hus-avdrag Hus-avdrag är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-avdrag. Skattereduktion medges med 50 procent av arbetskostnaden och maximalt kronor per person för arbeten utförda under året. För att kunna utnyttja skattereduktionen måste den skattskyldiges slutliga skatt, minskad med andra skattereduktioner, uppgå till minst samma belopp som hus-avdraget. Vidare fordras för att få ROT-avdrag att den skattskyldige äger (helt eller delvis) den bostad där arbetet utförs samt nyttjar densamma. Den första juli 2009 infördes ett nytt system för skattereduktion, den s.k. fakturamodellen. Detta innebär att köparen bara behöver betala hälften av arbetskostnaden till säljföretaget, varefter det senare ansöker om ersättning från Skatteverket. Den som utför arbetet måste ha F-skattsedel. I underlaget för skattereduktion räknas inte utgifter för material, utrustning eller resor in. Som husarbete räknas reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av bostad, samt städning, barnpassning med mera. Se för vilka tjänster som berättigar till skattereduktion. 18. Alkoholskatt 2014 Produkt Alkoholgräns, Alkoholskatt, volym-% kr/liter Öl, per volymprocent och liter upp till 2,80 0,00 >2,80 1,78 Vin och andra jästa drycker, per liter upp till 2,25 0,00 2,25 4,50 8,11 4,50 7,00 11,98 7,00 8,50 16,49 8,50 15,00 23,09 15,00 18,00 48,33 Mellanklassprodukter, per liter 1,20 15,00 29,10 Över 15 högst 22 48,33 Etylalkohol, per liter ren alkohol >1,20 506, Stämpelskatt 2014 Stämpelskatt ska betalas till staten vid köp av fastighet eller tomträtt, samt vid inteckning. Stämpelskatt, % Fastighetsköp, fysisk person 1,5 Fastighetsköp, juridisk person 4,25 1) Inteckning i fast egendom 2,0 19. Tobaksskatt 2014 Tobaksskatt 2014 Cigaretter 1,41 kr/styck + 1 % av detaljhandelspriset Cigarrer och cigariller 1,25 kr/styck Piptobak kr/kg Snus 385 kr/kg Tuggtobak 448 kr/kg 1) 1,5 procent vid vissa förvärv, exempelvis köp av bostadsrättsförening. Från och med år 2012 sker en årlig uppräkning av skattesatserna på cigarrer, cigariller, piptobak, snus och tuggtobak. Skattesatserna räknas upp med förändringen i konsumentprisindex FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 25

14 20. Energiskatt 2014 Bränsleslag Energi- CO 2 - Total Skatt skatt, kr skatt, kr punkt- inkl. skatt, kr moms 1), kr Eldningsolja <0,1 % svavel, kr/m 3 Gasol (för drift av transportmedel), kr/ton Gasol (för andra ändamål än drift av transportmedel), kr/ton Kol, koks, kr/ton Metan (för drift av motorfordon), kr/1 000 m Metan (för andra ändamål än drift av transportmedel), kr/1 000 m Bensin, blyfri, kr/liter - Miljöklass 1 3,13 2,5 5,63 7,04 - Miljöklass 2 3,16 2,5 5,66 7,08 Alkylatbensin 1,4 2,5 3,9 4,89 Diesel, kr/m Miljöklass El, norra Sverige, öre/kwh 19,4 19,4 24,25 El, övriga, öre/kwh 29,3 29,3 36, Skattefridagen juli En genomsnittlig löntagare betalar nästan 55 procent av sin totala lön i skatt. Skattefridagen är den dag på året då löntagaren börjar att arbeta åt sig själv om den totala skattebördan fördelas på antalet dagar på ett år. Den första skattefria dagen för en löntagare med en årsinkomst motsvarande 6 inkomstbasbelopp ( kr år 2013) infaller under den senare delen av juli. År Skattefridagen aug aug aug aug aug aug aug aug aug aug ) 10 aug aug aug aug aug aug jul jul jul jul jul jul jul 1) Från och med år 2005 baseras inkomsten i beräkningen på inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet. För åren 2001 t.o.m har beräkningarna reviderats i enlighet med den nya metoden. Så beräknas skattefridagen 1) Moms på råvaran tillkommer. I vissa fall är summorna avrundade. Årslön 6 inkomstbasbelopp, kr Hela lönen (inkl. löneskatt), kr Löneskatter, kr Inkomstskatter, kr Indirekta skatter, kr Totala skatter, kr Andel skatter, % 54,2 Antal dagar (av 365) 198 Skattefridagen 2013 Dag 198 (18 juli) Källa: Skattebetalarna FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 27

15 22. Försörjningsbalansen Försörjningsbalansen visar tillgången och efterfrågan på varor och tjänster. Summan utgör bruttonationalprodukten (BNP). (På grund av revideringar och avrundningar summerar ej alla delposter.) Miljoner kronor, fasta priser; referensår Hushållens konsumtionsutgifter Offentliga konsumtionsutgifter Fasta bruttoinvesteringar Lagerinvesteringar Export Import BNP BNP per capita Åren är prognoser, december Källa: Konjunkturinstitutet. 23. Översikt statens skatteintäkter Prognos 2014, miljarder kronor, löpande priser (mdkr) 2014 som andel av BNP Direkta skatter på arbete 533,5 14,5% Kommunalskatt 604,4 16,5% Statlig skatt 47,7 1,3% Allmän pensionsavgift 104,3 2,8% Skattereduktioner m.m. -222,9-6,1% Indirekta skatter på arbete 463,3 12,6% Arbetsgivaravgifter 474,2 12,9% Egenavgifter 13,2 0,4% Särskild löneskatt 40 1,1% Nedsättningar -33-0,9% Tjänstegruppliv m.m. 0,7 0,0% Avgifter till premiepensionssystemet -31,8-0,9% Skatt på kapital 168,3 4,6% Skatt på kapital, hushåll 35,9 1,0% Skatt på bolagsvinster 79,2 2,2% Avkastningsskatt 9,7 0,3% Fastighetsskatt 30,9 0,8% Stämpelskatt 8,1 0,2% Kupongskatt m.m. 4,6 0,1% Skatt på konsumtion och insatsvaror 477,9 13,0% Mervärdesskatt 353,8 9,6% Skatt på alkohol och tobak 24,3 0,7% Energiskatt 40,9 1,1% Koldioxidskatt 23,8 0,6% Övriga skatter på energi och miljö 5,3 0,1% Skatt på vägtrafik 17 0,5% Övrigt 7,4 0,2% Skatt på import 5,3 0,1% Restförda och övriga skatter 4,5 0,1% Totala skatteintäkter 1647,4 44,9% Källa: ESV, Prognos statens budget och de offentliga finanserna 2013: FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 29

16 24. Översikt offentliga utgifter Statens utgifter 2014 enligt statsbudgeten Observera att dessa utgifter endast gäller för staten. Stora delar av de offentliga utgifterna belastar landstingen och kommunerna (se nästa sida). Statsbudgetens utgiftsområden Mdkr Rikets styrelse 13,0 Samhällsekonomi och finansförvaltning 14,0 Skatt, tull och exekution 10,5 Rättsväsendet 40,2 Internationell samverkan 2,0 Försvar och samhällets krisberedskap 47,3 Internationellt bistånd 31,4 Migration 13,0 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 60,3 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 95,9 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 39,0 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 81,3 Integration och jämställdhet 12,0 Arbetsmarknad och arbetsliv 70,3 Studiestöd 19,8 Utbildning och universitetsforskning 59,6 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12,8 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1,0 Regional tillväxt 2,9 Allmän miljö- och naturvård 5,1 Energi 2,7 Kommunikationer 46,6 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 16,3 Näringsliv 5,5 Allmänna bidrag till kommuner 93,6 Statsskuldsräntor m.m. 19,7 Avgiften till Europeiska gemenskapen 38,1 Summa utgiftsområden 854,0 Källa: ESV, Prognos statens budget och de offentliga finanserna 2013:54. Landstingens nettoutgifter 2012 Verksamhet (miljoner kr) 2012 Andel Primärvård ,9% Specialiserad somatisk vård ,2% Specialiserad psykiatrisk vård ,9% Tandvård ,5% Övrig hälso- och sjukvård ,8% Läkemedel (öppen) ,4% Regionalutveckling ,7% Politisk verksamhet ,5% Trafik och infrastruktur ,1% Nettokostnad, totalt % Kommunernas utgifter 2012 Verksamhet (miljoner kr) 2012 Andel Källa: SKL. Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg ,4% Grundskola ,0% Gymnasieskola ,4% Övrig utbildning ,8% Äldreomsorg ,2% Funktionshindrade ,4% Ekonomiskt bistånd ,6% Individ- o familjeomsorg (exkl ek.bistånd) ,5% Affärsverksamhet ,4% Övrigt ,4% Nettokostnad, totalt % Källa: SKL FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 31

17 25. Kommunalekonomisk utjämning Statsskulden Statsskulden den 31 december 2013: mnkr Nettobetalare, topp 10 Kr/inv Statsskuldens utveckling Avser 31 december varje angivet år Danderyd Lidingö Täby Solna Vellinge Nacka -513 Tjörn -334 Stockholm -200 Lomma 125 Trosa 385 Nettomottagare, topp 10 Kr/inv Sorsele Åsele Dorotea Bjurholm Vilhelmina Bräcke Övertorneå Berg Pajala Strömsund Källa: SCB. År Statsskulden, Statsskulden, löpande priser, mnkr 2013 års penningvärde, mnkr Källa: Riksgälden och egna beräkningar FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 33

18 27. Konsumentprisindex Ökningen av konsumentprisindex (KPI) visar inflationen. SCB har en korg med varor och tjänster som viktas på ett sådant sätt att det återspeglar den allmänna prisutvecklingen år det nuvarande basåret, som är lika med 100. KPI beräknas för varje månad och årsmedeltalet är medelvärdet under året. 28. Referensräntan Referensräntan fastställs av Riksbanken halvårsvis och motsvaras av reporäntan vid utgången av föregående halvår, vid behov avrundad till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan används bl.a. vid beräkningar av dröjsmålsränta på fordringar. KPI-utvecklingen År KPI, årsmedeltal , , , , , , , , , , , , , , , ,0 KPI-utvecklingen under 2013 Månad KPI Inflationstakten, % Januari 312,00 0,0 Februari 313,39-0,2 Mars 314,65 0,0 April 314,03-0,5 Maj 314,54-0,2 Juni 313,99-0,1 Juli 313,55 0,1 Augusti 313,84 0,1 September 315,05 0,1 Oktober 314,40-0,1 November 314,20 0,1 December 315,04 0,1 Januari ,39-0,2 År KPI, årsmedeltal , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Källa: SCB. Från och med: Räntesats, % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Källa: Riksbanken. Inflationstakten visar förändringen under de senaste 12 månaderna. Varje månad jämförs med samma månad föregående år. Källa: SCB FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 35

19 29. Statslåneräntan Statslåneräntan per 30 november används bl.a. för beräkning av kapitalbeskattad utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmansföretag, bilförmån, ränteförmån och räntefördelning i näringsverksamhet. Räntesats, % 30 nov ,02 30 nov ,17 30 nov ,38 30 nov ,57 30 nov ,06 30 nov ,94 30 nov ,85 30 nov ,71 30 nov ,95 30 nov ,26 30 nov ,54 30 nov ,16 30 nov ,89 30 nov ,20 30 nov ,84 30 nov ,65 30 nov ,49 30 nov , Genomsnittlig statslåneränta Den genomsnittliga statslåneräntan (årsgenomsnittet) används bl.a. vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel. Räntesats, % , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Källa: Riksgälden. Källa: Riksgälden FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 37

20 31. Löner i offentlig sektor Genomsnittlig månadslön, statlig sektor, 2012 Yrkesgrupp Medellön, kr per månad Antal Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m Domare Övriga dataspecialister Övriga civilingenjörer m.fl Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Universitets- och högskollärare Administratörer i offentlig förvaltning Revisorer m.fl Läkare Säkerhetsinspektörer m.fl Systemerare och programmerare Journalister, författare, informatörer m.fl Personaltjänstemän och yrkesvägledare Samtliga Militärer Tulltjänstemän Poliser Bibliotekarier m.fl Övriga jurister Socialsekreterare och kuratorer Datatekniker Laboratorieingenjörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Socialförsäkringstjänstemän Redovisningsekonomer m.fl Taxeringstjänstemän Administrativa assistenter Behandlingsassistenter m.fl Boutredare Kriminalvårdare Övrig kontorspersonal Vaktmästare m.fl Hotell- och kontorsstädare m.fl Källa: SCB. 32. Politikernas arvoden och ersättningar Uppgifterna avser vad som gäller mars 2014 Tjänst Arvode, kr/mån Statsministern Statsråd Talmannen Vice talman Riksdagsledamot Utskottsordförande Vice utskottsordförande Traktamente vid övernattning (riksdagsledamot) 350 kr/dag (varav 210 kr skattefritt) 110 kr/dag i Sthlm (helt skattefritt) Pension och inkomstgaranti för riksdagsledamot Om riksdagsledamoten vid avgången har haft sitt riksdagsuppdrag i sammanlagt 6 år eller mer och samtidigt har uppnått 50 års ålder, behåller han eller hon inkomstgarantin till 65 års ålder. I övrigt beror garantitidens längd på ledamotens ålder. Inkomst från andra inkomstkällor minskar garantibeloppet enligt vissa regler. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter att ha haft sitt uppdrag under en sammanhängande period på minst 3 års har rätt till inkomstgaranti. Inkomstgarantin är 80 procent av garantiunderlaget under det första garantiåret. Från och med det andra året reduceras garantin beroende på antalet år i riksdagen. Som mest uppgår garantin till 66 procent av garantiunderlaget och det efter 12 års tjänstgöring. För den som har haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanhängande tid på minst 3 år men mindre än 6 år gäller inkomstgarantin endast ett år. I övrigt beror garantitidens längd på ledamotens ålder. Inkomst från andra inkomstkällor minskar garantibeloppet enligt vissa regler. Källa: Riksdagen FAKTA FÖR SKATTEBETALARE FAKTA FÖR SKATTEBETALARE - 39

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Vart tar våra skattepengar vägen?

Vart tar våra skattepengar vägen? Vart tar våra skattepengar vägen? Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi, Oktober 2012 Sammanfattning I takt med att en allt större andel av oss blir äldre blir det alltmer angeläget att vi tar ställning

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

VART TAR VÅRA SKATTEPENGAR VÄGEN? II

VART TAR VÅRA SKATTEPENGAR VÄGEN? II VART TAR VÅRA SKATTEPENGAR VÄGEN? II Rapport Vart tar våra skattepengar vägen? II Institutet för Privatekonomi Erika Pahne December 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken 2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX ILLUSTRATION: XXXXX XXXX newset 10 09 INNEHÅLL Riksdagsbeslut Beskattning av utländska artister 2 Begreppet förbjudna lån utvidgas 2 Finansdepartementet Egenavgifterna avgiftssänkning 3 Notis Begära återbetalning

Läs mer

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se 6 mars 2009 Hej Eftersom jag fått förtroendet att svara för servicen till förbundets företagarmedlemmar vill jag helt kort nämna hur nyhetsbrevet är uppbyggt. Brevet kommer ut i början av mars, juni, september

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 30 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2009 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer