Kvalitet Noggrannhet Erfarenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet Noggrannhet Erfarenhet"

Transkript

1

2 Kvalitet Noggrannhet Erfarenhet

3 Kjeller Vindteknikk AS Rådgiving i vind og vindkraft Vilka är vi? Etablerade Oberoende konsultföretag. Norges ledande och mest erfarna konsultföretag inom vindkraft. Högt kvalificerade anställda. Flera anställda med mer än 10 års erfarenhet från vindkraft. Kontor på Kjeller (Oslo), Stockholm och Stavanger. Installation och drift av mer än 200 vindmätningsstationer. Vad levererar vi? Föranalyser Möjlighetsstudier och GIS-analyser. Analyser med mesoskalamodeller och mikroskalamodeller. Vindmätningar Planläggning av vindmätningskampanjer offshore och onshore. Ansökningsprocesser och HMS i mastprojekt. Installation av fackverksmaster och rörmaster. Instrumentering efter internationella standarder. Egen personal för klättring i master. Strömförsörjning för isfria mätningar. LIDAR och SODAR. Vindanalyser Normalårskorrigering av vindmätningar. Mikroskalig vindsimulering av vindparksområden. CFD och turbulensberäkningar. Klimatanalys och beräkning av designparametrar för vindturbiner. Parkutformning och energiberäkningar Utformning av vindparker och optimering av energiproduktion. Ljud och skuggberäkningar. Beräkning av energiproduktion med detaljerad osäkerhetsanalys. Stöd vid inköp av vindkraftverk. Efteranalys av vindparkers energiproduktion. Energiuppföljning. Korttidsprognoser. Andra specialtjänster Väderförhållanden vid planläggning av flygplatser. Vindklimat för brokonstruktioner. Lokalklimat i städer. Utbildning i form av kurser. Meterologisk data för beräkning av luftkvalitet.

4 Var har vi deltagit? Kjeller Vindteknikk har deltagit i ett brett spektrum av projekt runt om i världen. Deltagandet i dessa projekt har givit oss en erfarenhet som våra kunder kan dra stor nytta av. Nedan ger vi några exempel på pågående och genomförda projekt. Vindkraftsprojekt Vindkarta för Sverige och Norge Kund: Norges Vassdrags- og Energidirektorat Med hjälp av meteorologiska modellen WRF har vi tagit fram den första landstäckande vindkartan för Norge. Vindkartan är gjord med en geografisk upplösning på 1 km x 1 km. Resultatet från vindkartan blev också jämfört med resultatet från 22 vindmätningsmaster. Jämförelsen visade att 20 av masterna hade en avvikelse i medelvärde på +/-10%. Förutom karta över vindhastighet framställde vi även kartor över energiproduktion, nedisning och terrängkomplexitet. Lemnhult Vindpark Kund: Stena Renewable AB Lokalisering: Jönköpings län, Sverige Vindklimatet i Stenas vindprojekt Lemnhult har kartlagts med mätningar från två mätmaster i parkområdet. Kjeller Vindteknikk har installerat och ansvarat för mätningarna och även genomfört en efterföljande vindanalys och produktionsberäkning. Lemnhult Vindpark, södra Sveriges största vindpark på land med 32 vindkraftverk invigdes 16 maj SSVAB (Vindkraft Norr) Kund: Statkraft SCA Vind AB Lokalisering: Området mellan Östersund och Sundsvall, Sverige Storlek: ca 1.000MW Kartläggning av vindförhållanden i vindkraftssatsning på 1000 MW i mellansverige. Kjeller Vindteknikk ansvarar för ett mycket omfattande vindmätningsprogram. Vi har installerat mätutrustning i 18 vindmätningsmaster i dessa projekt. Kjeller Vindteknikk har även ansvarat för analyserna av mätdata och för beräkning av energiproduktionen.

5 Due Dilligence av energiproduktion Kund: Jämtkraft Lokalisering: Olika platser i Sverige Kjeller Vindteknikk har utfört bankbara beräkningar av energiproduktionen för ett antal vindparker i Sverige. Det inkluderar analys av data från vindmätningsmaster och SODARer, modellberäkningar, osäkerhetsanalyser samt analyser av nedisning. Beräkning av produktionsförlust pga nedisning Kund: O2 Lokalisering: Olika driftsatta parker i Sverige Med hjälp av den meteorologiska vädermodellen WRF utför vi löpande beräkningar av isförluster för en rad vindparker i Sverige. Detta görs månadsvis under parkens livslängd. Idag gör Kjeller Vindteknikk även nedisningsprognoser operationellt och i de produktionsprognoser vi levererar inkluderas förlusterna på grund av nedisning. FORSCA; Fängsjön-Storsjöhöjden Kund: FORSCA (Fred Olsen och SCA) Lokalisering: Västernorrland, Sverige För att kartlägga vindförhållandena har vi monterat fyra 120 meter höga mätmaster i området. En av masterna är utrustad med isfria ultrasoniska sensorer i flera höjder vilket ger värdefull datatäckning även om vintern. De isfria sensorerna förses med ström från en av våra kraftiga strömförsörjningsenheter. Kjeller Vindteknikk utför även analyser av insamlad data med bland annat löpande normalårskorrigering. Vindmätningar i 140 meters höjd Kund: Högland Skog & Kraft AB Lokalisering: Hocksjön, Sverige Kjeller Vindteknikk har monterat två stycken 140 m höga master i Hocksjön. Masterna är state of the art rörande både montering och instrumentering med flertalet olika sensorer. Med hjälp av Kjeller Vindteknikks kraftfulla strömförsörjningsenheter kan uppvärmda sensorer användas vilket möjliggör en hög datatäckning även under vinterhalvåret. Kontinuerligt under vindmätningskampanjen genomförs kontroller, löpande normalårskorrigering och rapportering som säkerställer kvaliteten i mätningarna och ligger till grund för vidare produktionsberäkningar för den planerade vindkraftsparken.

6 Vindmätning för RES Kund: RES (Nordisk Vindkraft) Lokalisering: Södra Norge Kjeller Vindteknikk har installerat och instrumenterat tre stycken 80 m höga master i södra Norge. Två av masterna är lokaliserade i områden med långa avstånd till närmaste väg. Detta har ställt stora krav på säkerhet och planläggning av installationerna. Vindmätning och analys för JP Vind Kund: JP Vind Lokalisering: Borgvattnet och Skyttmon, Jämtland, Sverige Kjeller Vindteknikk kartlägger vindförhållandet i JP Vinds projektområden Borgvattnet och Skyttmon med två 100 m höga mätmaster. Båda masterna är utrustade med uppvärmda ultrasoniska givare som ger värdefulla isfria mätningar om vintern. Vidare utför vi analys av mätningarna och beräknar förväntad energiproduktion från vindparkerna. SODAR-mätningar Kund: Stena Renewable AB Lokalisering: Olika platser i Sverige Kjeller Vindteknikk har ansvarat för att samla in data från och följa upp över 10 SODARer placerade på olika platser i Sverige. NORSEWIND Kund: Europeiska kommissionen Detta är ett EUfinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt vars huvudmål är att utarbeta en vindatlas för Östersjön, Nordsjön och Irländska sjön. Det ingår även en stor del av metodutveckling i projektet. En rad olika källor till information om vindförhållandena utnyttjas. Dessa är sattelitdata, LIDAR, mätmaster och meteorologiska modeller. All datainformation kombineras till en slutlig vindatlas. Kjeller Vindteknikk har ansvarat för att utarbeta denna slutliga vindatlas. Se

7 Prognoser för produktion Kund: Statkraft Lokalisering: Hela Norge Kjeller Vindteknikk levererar i samarbete med met.no prognoser för kommande dygns produktion för alla Statkrafts vindparker i Norge: Smøla, Hitra och Kjøllefjord. LIDAR-mätningar Kund: Statoil Lokalisering: Utsira, Norge Kjeller Vindteknikk har ansvaret för att samla in data från och följa upp en LIDAR på Utsira. LIDARen är placerad allra längst västerut på ön och alldeles vid strandkanten för att i högst möjliga mån mäta offshore vind. Vi gör också olika analyser av mätdata för att så bra som möjligt kunna karakterisera offshore vind. LIDARen hade det första året en teknisk tillgänglighet på över 95 %. HYWIND Kund: Statoil Lokalisering: Utanför Karmøy, Rogaland, Norge Kjeller Vindteknikk har beräknat extremlaster för denna vindturbin som är placerad utanför Haugesund på Norges västkust. Kjeller Vindteknikk levererar i samarbete med met.no dagliga prognoser för vindhastighet, produktion och vågor. Kjøllefjord Vindpark Kund: Statkraft Lokalisering: Lebesby kommun, Finnmark, Norge Kjeller Vindteknikk har utfört vindmätningar, vindanalyser, layoutarbete och produktionsberäkningar. Det sistnämnda på olika stadier i projektet varav sista gången efter att turbinerna hade varit i drift en period. Vi har också utfört analyser av nedisning och säkerhet.

8 Sheringham Shoal Offshore wind farm Kund: Statoil Lokalisering: Norfolk, England Kjeller Vindteknikk har utfört meteorologiska beräkningar och framställt tidsserier för produktionen för denna offshore vindpark som är under byggnation. Vi har också utfört analyser av energiproduktionen. Racco Vindpark arktiska vindmätningar Kund: Varanger Kraft Lokalisering: Berlevåg kommun, Finnmark, Norge Kjeller Vindteknikk har utfört och ansvarat för vindmätningar på Racco. Racco är beläget 12 km från väg och ligger mycket väderutsatt med långa perioder av nedisning. Mätstationen har haft uppvärmda sensorer och egen strömförsörjning som vi har ansvarat för. Vi har även arbetat fram layouter för olika utbyggnadsalternativ samt utfört produktionsberäkningar för dessa. Fakken Vindpark Kund: Troms Kraft Lokalisering: Vannøya, Karlsøy kommun, Troms, Norge Kjeller Vindteknikk har agerat teknisk konsult i processen med att köpa in turbiner till Fakken vindpark vid Tromsø, en vindpark på ca 60 MW. Arbetet har bestått i att vara kundens expert på vindförhållanden. Fakken är en vindpark i komplex fjällterräng och livslängd och garantier har därför varit viktiga teman. Kjeller Vindteknikk har även utfört vindmätningar och produktionsberäkningar för Fakken. Bessakerfjellet Vindpark Kund: TrønderEnergi Kraft Lokalisering: Roan kommun, Sør-Trøndelag, Norge Bessakerfjellet Vindpark blev officiellt öppnat 3.oktober 2008 och består av 25 st. 2.3 MW Enercon turbiner. Kjeller Vindteknikk hade ansvaret för vindmätningarna och beräkningar av klimatlaster. Mätprogrammet bestod av 4 st. 50 m höga master och en SODAR. I en av masterna blev det också utfört detaljerade turbulensmätningar för att kunna placera turbinerna så optimalt som möjligt på fjället. Foto: Rune Malmo, TrønderEnergi Guleslettene Vindpark Kund: Zephyr Lokalisering: Bremanger kommun, Sogn og Fjordane, Norge Guleslettene vindpark ligger högt och öppet ut mot havet alldeles norr om Florø. Här har Elkem Fornybar Energi og Zephyr planer om att bygga en vindpark på närmre 180 MW. Kjeller Vindteknikk har haft ansvaret för ett krävende vindmätningsprogram bestående av 3 mätmaster. En av dem har varit utrustad med uppvärmda sensorer och extern strömförsörjning.

9 Kvitvola Vindpark Kund: Austri Vind Lokalisering: Engerdal kommun, Norge Austri Vind planerar en vindpark på fjället Kvitvola, ett område som ligger 1000 m över havet. Området är präglat av tuffa klimatiska förhållanden. Kjeller Vindteknikk har blivit utvalda till att genomföra vindresurskartläggning i området. Som första steg i denna process har det installerats en mast, instrumenterad med sensorer av hög kvalitet. Masten är dessutom utrustad med en kraftigt uppvärmd ultrasonisk sensor som blir försedd med ström från en specialutvecklad strömförsörjningsenhet med dieselgenerator, solcellspaneler och en stor batteribank på 800 Ah. Engvikfjellet Vindpark Kund: Ramböll Lokalisering: Snillfjord kommun, Sør-Trøndelag, Norge Kjeller Vindteknikk har utfört beräkningar av reflexbildning och skugga. Vi ansvarar även för vindmätningar och analyser av insamlad data. Ytre Vikna Vindpark Kund: Sarepta Energi Lokalisering: Vikna kommun, Norge För att kunna följa upp energiproduktionen har en vindmätningsmast monterats under första byggskedet av vindparken. Kjeller Vindteknikk har projekterat, installerat och driftsatt en 70 m hög självbärande mast med instrument monterade efter IEC standard. Mast och utrustning har satts ihop på marken, själva monteringen är sedan utförd med hjälp av kran. Utrustningen har kopplas upp mot Enercons SCADA-system, så at all vinddata blir sparat tillsammans med produktionsdata. Måkaknuden Kund: Lyse Produksjon Lokalisering: Bjerkreim kommun, Norge Kjeller Vindteknikk har projekterat, installerat och driftsatt en 80 m hög mast i den planerade vindparken. Vi ansvarar även för uppföljningen av masten. Masten har satts upp 3 km från väg. Fundamentering av mast och staglinor är anpassade till den svåra tillgängligheten på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Monteringen är utförd med hjälp av helikopter.

10 LIDAR-mätningar Kund: Austri Vind Lokalisering: Trysil kommun, Norge Kjeller Vindteknikk har blivit utvalda till att genomföra vindresurskartläggning i området där det är planlagt en vindpark på ca 110 MW. För att kartlägga vindförhållandena har vi monterat en 100 meter hög mätmast, rikligt utrustad med bra sensorer. Området är präglat av en del nedisning under vintern och masten är utrustad med isfria sensorer som förses med ström från våra kraftiga strömförsörjningsenheter. Som komplement till vanlig mätmast, genomför vi en omfattande mätkampanj med WindCube-lidar från Leosphere. Drift och underhåll av lidar utförs av våra certifierade lidaroperatörer. Vind- och produktionsberäkningar på Balkan Kund: Terra Romania Lokalisering: Rumänien Mikroskaliga vindanalyser för vindparker på MW har utförts. Arbetet innefattade framtagning av layout, produktionsberäkningar, rådgivning inför turbinval och design av vindmätningsprogram. Det genomfördes även fältbesök för detaljplacering av turbiner och vindmätningsmaster. Vind- och produktionsanalyser i Sydafrika Kund: Afri-Coast Engineers Lokalisering: Sydafrika Kjeller Vindteknikk har genomfört flera analyser av vind, vindkraftsproduktion och turbulens för vindparksområden vid Port Elizabeth i Sydafrika. Vi kvalitetssäkrar också vindmätningar och ger råd gällande utformning av vindmätningsprogram. Totoral Vindpark Kund: SN Power Chile Lokalisering: Chile Kjeller Vindteknikk har designat vindparken Totoral i Chile. Vi kom med under en tidig fas i projektet med två mätmaster redan i drift. Vår uppgift var att ge SN Power råd om vilken del av området som SN Power borde fokusera på, därefter detaljplacera turbinerna och beräkna produktionen. Vindparken blev byggd 2009.

11 Samhällsbyggnad Klimatlaster på kommunikationsmaster Kund: Telenor Lokalisering: Norge Teknisk utveckling har lett till att många master har fått ökad antennpåbyggnad vilket innebär att beständigheten för is och vindlaster kan ha blivit lägre. Telenor önskar därför nya lastberäkningar. Kjeller Vindteknikk ska leverera förväntade extremvärden av vind och is på upp emot 2000 FM/TV master / mobilantennmaster. Sandsfjordbrua Kund: Statens Vegvesen Region Vest Lokalisering: Åsarødholmen, Suldal kommun, Rogaland, Norge Kjeller Vindteknikk har fått i uppdrag att mäta vind och turbulens i 60 m höjd. Vi ska även utföra analyser av extremvind och spektralfördelning av turbulent energi. Vind- och klimatförhållanden i Bjørvika Kunder: HAV Eiendom, Bjørbekk & Lindheim Lokalisering: Oslo, Norge Utbyggnaden av Bjørvika ändrar de lokala vind- och klimatförhållandena. Kjeller Vindteknikk har värderat vindförhållandena för det planlagda Munchmuseet och Deichmanske biblioteket, samt den övriga planerade bebyggelsen. Förekomst av vind i olika hastighetsklasser samt överskridelse av komfortkriterier är beräknade för Munchmuseet. Ny flygplats på Färöarna Kund: Landsverk Lokalisering: Glyvursnes og Søltuvik, Färöarna Kjeller Vindteknikk har utfört analys av vind och turbulens, samt sikt och molnhöjd på 2 möjliga lokaliteter för ny flygplats på Färöarna. Vind- och klimatförhållanden i Oslo Kund: Plan- og bygningsetaten Lokalisering: Oslo, Norge För att assistera byggnationen av det nya området Filipstad i Oslo har Kjeller Vindteknikk genomfört en utredning av de lokala vind- och klimatförhållandena i området. Strömningsdynamiska flödesberäkningar (CFD) har kombinerats med klimatdata från en vädermodell för att återge de rådande vindförhållandena. Utredningen mynnar i en uppskattning av den vindkomfort som råder i området. Denna ger underlag till arkitekterna vid planläggning och design av de byggnader och vägar som planeras i området. Utredningen ger även rekommendationer rörande vilka platser som är mest lämpliga för olika ändamål såsom caféer, bänkar, lekparker, gångvägar och cykelbanor mm.

12 Kjeller Vindteknikk AS Norge Filial Luntmakargatan Stockholm Tlf:

Mätningar av nedisning i en hög mast. Elforsk rapport 09:24

Mätningar av nedisning i en hög mast. Elforsk rapport 09:24 Mätningar av nedisning i en hög mast Elforsk rapport 09:24 Per-Erik Persson Februari 2009 Mätningar av nedisning i en hög mast Elforsk rapport 09:24 Per-Erik Persson Februari 2009 ELFORSK ELFORSK Förord

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

PILOTPROJEKT HAVSNÄS FÖRST AV DE STORA

PILOTPROJEKT HAVSNÄS FÖRST AV DE STORA PILOTPROJEKT HAVSNÄS FÖRST AV DE STORA ROLAND LORD PROJEKTCHEF 2010-02-04 1 VINDKRAFT I KALLT KLIMAT FÖRETAGET Helägt dotterbolag till RES Bildades 2002 Säte i Göteborg, lokalkontor i Östersund Cirka 30

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

VAR LIGGER HORISONTEN?

VAR LIGGER HORISONTEN? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:07 VAR LIGGER HORISONTEN? Stor potential men stora utmaningar för vågkraften Vågkraft En fördjupningsstudie om vågkraft inom projektet Framsyn

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Bygget Det här kapitlet innehåller riktlinjer för bygget av vindkraft i renskötselområdet. Projektstart Samråd Överenskommelse MKB Bygge Drift Vindkraft Rennäring Påverkan

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Med blicken mot jorden. satellitbilder för samhällsnytta och forskning

Med blicken mot jorden. satellitbilder för samhällsnytta och forskning Med blicken mot jorden satellitbilder för samhällsnytta och forskning Med blicken mot jorden satellitbilder för samhällsnytta och forskning Producerad av Rymdstyrelsen och Global Reporting 2013 Texter:

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling kolumntitel: text titel kolumntitel: författare namn Konsten att gestalta offentliga miljöer vidgade synsätt på gestaltning av offentliga

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer