Studenthandboken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenthandboken 2014-2015"

Transkript

1 Studenthandboken Framtagen av GIH:s Studentkår

2 Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett stort grattis! Många före detta studenter vid GIH ser tillbaka på sin tid här som den roligaste i deras liv. Det är vår stora förhoppning att även du fäller det omdömet på andra sidan examen. Det här häftet syftar till att hjälpa dig under din studietid, var du kan vända dig med dina frågor och hur du kan få ut mesta möjliga av din tid här på GIH! GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, är världens äldsta idrottshögskola och bedriver både utbildning och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. På grundnivå läser cirka studenter i fyra olika program: lärarprogrammet, tränarprogrammet, hälsopedagogprogrammet och sport management-programmet. Läs mer om GIH och de olika programmen på gih.se/utbildning. GIH:s Studentkår Vi som står bakom denna handbok är GIH:s Studentkår. Studentkåren är en sammanslutning av GIH:s studenter och bedriver verksamhet i främst tre huvudområden: - utbildningsbevakning och -påverkan - studiesocial miljö - organisation och service Det betyder att det är vi som arbetar för att din utbildning ska hålla en så hög kvalitet som möjligt samtidigt som vi arbetar för att din studietid ska vara fylld av många roliga sammankomster där du får lära känna nya GIH-kompisar. Nedan vill vi förklara varför just du ska gå med i vår fantastiska Studentkår!

3 Bli medlem I vår utbildningsbevakning företräder vi alla GIH:s studenter, även de som inte är medlemmar i Studentkåren. Studentkåren är dock en ideell förening och vi är i behov av många medlemmar för att kunna fortsätta bedriva verksamhet och för att hålla vår röst gentemot lärosätet så stark som möjligt. Givetvis vill vi att du som medlem känner att du får så mycket tillbaka på medlemskapet som möjligt och nedan listar vi en rad fördelar: - Genom medlemskapet får du tillgång till kårkortet (Mecenatkortet), vilket ger dig en rad rabatter i vår kårshop. Där säljer vi såväl kurslitteratur, som studiematerial och, inte minst, GIH:s egen klädkollektion. Du har sparat igen pengarna för medlemskapet vid köp av ditt första klädesplagg. - Som medlem får du möjlighet till att köa till eller bo i någon av SSSB:s* studentlägenheter. - Som medlem får du billigare inträde till våra studentpubar. - Som medlem får du billigare medlemsavgift i vår systerförening GIH:s Idrottsförening (GIH IF). Medlemsavgiften är 150 kronor och betalas en gång per termin via vårt självbetjäningssystem Membit. Du hittar all information på gih.se/studentkaren och vi skickar dig desssutom avier för medlemskapet inför varje termin. * SSSB står för Stiftelsen för Stockholms Studentbostäder. Huvudman (ägare) för stiftelsen är Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO).

4 Klubbmästeriet Klubbmästeriet (KM) är det utskott i Studentkåren som anordnar många av våra studiesociala aktiviteter, inte minst de återkommande studentpubarna. Studentpubarna hålls i samband med den återkommande klasstävlingen Barometern (se nedan). För att på bästa sätt gräva ned stridsyxorna mellan klasserna slår puben upp sina portar lagom till duscharna stannat efter Barometern. Här bjuds det på uppfriskande drycker till studentvänliga priser, en och annan karaoke, samt en massa dans och trevligt folk. Studentpubarna är det perfekta tillfället att lära varandra över klassgränserna. Externa gäster är också välkomna. Ta gärna kontakt med oss på Studentkåren om du vill veta mer eller engagera dig i Klubbmästeriet. GIH IF GIH IF är Studentkårens systerförening och är GIH:s egen idrottsförening. GIH IF representerar högskolan i en rad studenttävlingar men även andra idrottsliga tävlingar, såsom Vasaloppet eller Stockholm Marathon. Ett av de viktigaste arrangemangen som GIH IF arrangerar är Barometern, GIH:s spännande och ständigt aktuella klasstävlingar som anordnas i olika grenar ungefär en gång i månaden under terminerna. För att delta i GIH IF:s arrangemang behöver du vara medlem i föreningen. Medlemskapet kostar 150 kronor per termin men är du medlem i Studentkåren kostar det endast 20 kronor per termin! Läs mer om GIH IF på facebook.com/gihif

5 Innehåll 1. Att studera vid GIH... 1 Vid terminsstart... 2 Viktiga styrdokument... 2 Utbildningsplan... 3 Kursplan... 4 Kurslitteratur... 4 Tips kring själva läsningen... 4 Prov och examination... 5 Tentamen... 6 Momentutvärderingar... 6 IT på GIH... 7 Användarkonto... 7 Utskrifter... 7 Datorsalar... 7 Studievägledning... 8 Stöd vid funktionshinder... 8 En dag som GIH-student Rättigheter och skyldigheter Dina rättigheter Dina skyldigheter Obligatoriskt eller inte obligatoriskt? Studentombudsman Studieavbrott Studieuppehåll Lika behandling Sjukdom Studenthälsan Om något händer Brand Stöld Värdeföremål Försäkringar... 18

6 1. Att studera vid GIH Det kanske känns som ett stort steg att börja läsa vid ett universitet eller en högskola. Och visst finns det en hel del som skiljer sig från att läsa på gymnasiet. Antalet lärarledda lektioner, så kallade föreläsningar, är mycket färre än på gymnasiet. Studierna är självständigare. Det innebär att du måste ta ett stort eget ansvar för att planera och avsätta tid för studier. En termin består vanligtvis av en kurs à 30 högskolepoäng (hp), som i sin tur är uppdelade i ett antal moment, vanligast fyra moment à 7,5 hp. Beroende på vilket program du läser (och var i utbildningen du befinner dig), läser du ett moment i taget eller två moment parallellt. Därefter kommer en eller flera teoretiska eller praktiska examinationer, där du ska visa vad du lärt dig jämfört med kursens förväntade studieresultat. Uppläggningen av studierna varierar mellan de olika kurserna som ingår i utbildningsprogrammen. I vissa moment kan det vara långa sammanhängande studieperioder med obligatorisk närvaro och mycket lärarledd laborativ undervisning. Inom andra kurser kan antalet undervisningstimmar vara lågt och självstudier vara det som dominerar. Formerna för undervisning kan variera från föreläsningar med ett par hundra deltagare till handledning i grupper eller enskilt. En del moment innehåller praktikperioder förlagda utanför högskolan, till exempel vinterutbildningen som är förlagd till annat ställe än Stockholm. 1

7 Vid terminsstart Som student vid GIH måste du inför varje ny termin registreras för studier. Det är Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) som registrerar dig för studier strax efter inskrivning/upprop. På den första dagen av den första terminen blir du kallad till det som kallas för inskrivning. Detta tillfälle är obligatoriskt och du måste ha med dig giltig legitimation. Genom att du närvarar på inskrivningen tar du din studieplats i anspråk. Om du inte närvarar på inskrivningen/skickar ett ombud/eller kontaktar UFA (se kontaktuppgifter nedan) innan inskrivningsdagen förlorar du din studieplats. Från och med den andra terminen ska du istället närvara vid det som kallas upprop. Uppropet äger rum under första kurstillfället på respektive termin. Du blir inte kallad till uppropet, utan du ansvarar själv för att i schemat söka rätt på var och när detta äger rum. Har du förhinder måste du i god tid kontakta UFA på Om du inte närvarat vid upprop/första lektionen eller på annat sätt kontaktat skolan, blir du inte registrerad och du anses inte vara en aktiv student. Tänk på att det är först när du är registrerad som du kan få studiemedel (prövas av CSN) och du omfattas av kammarkollegiets studentförsäkring (se sida 18). Viktiga styrdokument Högskolestudier innebär andra krav på dig som student än vad som gäller vid gymnasieskolan. Friheten är större men också ansvaret. 2

8 Det finns några viktiga dokument som är bra att känna till när du studerar vid GIH. I dessa så kallade styrdokument kan du läsa om vad din utbildning innehåller och vilka målen för utbildningen är. Utbildningsplan, kursplan och litteraturlistor finns på GIH:s hemsida. Böcker och annan utrustning som är nödvändig för att kunna bedriva studier ansvarar du själv för att införskaffa. Det krävs att du aktivt söker information. Utbildningsplan För varje utbildningsprogram ska det finnas en fastställd utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vad utbildningen innehåller samt vad målet med utbildningen är. I målet beskrivs vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till eller kunna utföra när du har avslutat din utbildning. På GIH finns i vissa fall behörighetsvillkor till kurser eller högre terminer inom ett utbildningsprogram. Vilka villkor som ställs för att du ska få påbörja en kurs eller en viss termin inom ett utbildningsprogram framgår av utbildningsplanen för respektive program. Bestämmelserna om behörighet syftar till att säkerställa att du som student har kunskapsmässiga och andra förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen. Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren till en kurs eller en högre termin inom utbildningsprogrammet har du möjlighet att ansöka om undantag från villkoren. Ansökan om undantag görs på särskild blankett. Du hittar blanketten och vidare instruktioner på gih.se/utbildning. 3

9 Kursplan För varje kurs ska det finnas en fastställd kursplan. Kursplanen anger vad kursen innehåller samt vad målet med kursen är. I målet beskrivs vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till eller kunna utföra när du har avslutat kursen. Du hittar alla kursplaner i snabbmenyn på gih.se eller på gih.se/utbildning. Kurslitteratur Att studera på högskola/universitet innebär att läsa mycket. Till i stort sett varje kurs följer en lista med litteratur som på något sätt kommer att examineras. Kurslitteratur förekommer både på svenska och engelska. Det kan vara allt från tjocka böcker till tunna kompendier. Kurslitteraturen finns att låna på GIH:s bibliotek med ett referensexemplar och ett begränsat antal utlåningsexemplar. Viss kurslitteratur kan du köpa på kårkansliet. Begagnade böcker kan också köpas av tidigare studenter. Håll utkik eller annonsera själv på anslagstavlan. Det går förstås även att köpa både ny och begagnad kurslitteratur via större och mindre bokhandlare på webben. Länkar för begagnad kurslitteratur finns på gih.se/utbildning. Tips kring själva läsningen När du väl köpt eller lånat den litteratur som behövs finns det en del att tänka på vid själva läsningen. Medan man i 4

10 vissa ämnen fokuserar på att givna fakta ska läras utantill, kan det i andra ämnen mer vara det kritiska tänkandet som står i centrum. När det gäller själva läsningen av litteraturen finns det en mängd olika tips på studietekniker som bland annat beror på vilket ämne du studerar. Gå igenom all kurslitteratur så du vet vad den behandlar. Läs rubriker, innehållsförteckningar och introduktionskapitel och fundera igenom vad det handlar om. Skaffa dig en viss förståelse för innehållet och uppläggningen. Försök sedan att läsa litteraturen med en tanke om helheten i bakhuvudet. Stryk under och anteckna på ett genomtänkt sätt om det hjälper dig att processa och komma ihåg innehållet. Vid all undervisning gäller att det är bra att läsa in den angivna litteraturen före varje undervisningstillfälle. Då kan du ställa frågor och använda läraren att diskutera med istället för att bara lyssna. Läs gärna någon bok om studieoch minnesteknik. Prov och examination Inom högskolan förekommer skriftlig och muntlig tentamen, liksom praktiska prov, skriftliga och muntliga redovisningar av arbeten, laborationer och inlämningsuppgifter. Examinationsformerna framgår av kursplanen. På GIH är den vanligaste betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Under slutet av utbildningen skriver du ett så kallat självständigt arbete. Självständigt arbete kallades förut examensarbete och är ett större arbete som genomförs enskilt eller i små grupper. Det självständiga arbetet redovisas i form av en uppsats. 5

11 Tentamen Prov på universitet/högskola heter tentamen och kallas även "tenta". Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig och den kan utföras i skrivsal eller som hemuppgift. Om du misslyckats på tentamen så ges möjlighet till omtentamen, oftast under sommarmånaderna eller efter juluppehållet. Under terminerna håller lärarna själva i utdelning av studenternas tentamen och för dem som behöver ges möjlighet till omtentamen. Ta kontakt med Studentkåren om du vill veta mer om rättigheter och skyldigheter i anslutning till tentamen och examinationer vid GIH. Momentutvärderingar Efter varje avslutat moment ges du tillfälle att utvärdera momentet, oftast skriftligt och anonymt, ibland även muntligt i grupp. Det är viktigt att du genomför utvärderingen. Utvärderingen ligger till grund för eventuella förändringar av momentet. På så sätt hjälper du till att säkra eller rentav höja kvaliteten på utbildningen. Momentutvärderingarna tas upp för behandling i olika grupper vid högskolan, där studenterna är representerade på olika sätt. Du som student har rätt till att ta del av resultatet av utvärderingarna. 6

12 IT på GIH Som student vid GIH har du tillgång till studentdatorerna på skolan. Du har en egen hemkatalog där du kan spara ner dina arbeten, samt ett e-postkonto. Du kan också använda GIH:s trådlösa nätverk. Användarkonto För att kunna använda dessa resurser behöver du ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Du får ditt användarkonto vid IT-introduktionen under introduktionsdagarna i början av din utbildning. Om du missade tillfället kan du få ut ditt användarkonto genom att kontakta IT-supporten via gih.se. Utskrifter Att skriva ut i datasalarna kostar 50 öre per utskrift. Varje ny student får en pott på 50 utskrifter gratis. Vill du ha fler utskrifter köper du dessa hos Studentkåren eller i biblioteket. Datorsalar Det finns flera olika datorsalar på GIH. Läs mer om vilka datorsalar som finns och vilka program som finns på datorerna på gih.se. 7

13 Studievägledning Vill du som blivande student veta mer om innehåll och uppläggning, eller som GIH-student planera dina studier, kontaktar du studie- och karriärvägledaren, Liselott Sandahl. Hon har också ansvar för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Telefon: E-post: Besökstider: , övrig tid endast bokade besök. Exempel på frågor kan vara: - Aktuell studiesituation - Studieplanering, t ex individuell studiegång - Studieuppehåll/studieavbrott - Val av inriktning - Studieteknik - Tentamenssituationen När det gäller karriärvägledning kan du få hjälp genom CV-granskning, information kring kommande arbetsmarknad och stöd med intervjusituationen. Stöd vid funktionshinder Målsättningen för GIH:s stödåtgärder till funktionshindrade studenter är att ge dem samma möjligheter att bedriva sina studier som andra studenter har. Tänk på att det kan ta tid att skaffa sig den hjälp och de hjälpmedel som du behöver. Kontakta därför samordnare på skolan i god tid innan du tänker påbörja dina studier. Kontaktperson vid GIH är Liselott Sandahl (se ovan). 8

14 Stöd som kan erbjudas på GIH via samordnaren är: - Anteckningshjälp - Förlängd tid vid tentamenstillfällen - Enskilt rum vid tentamenstillfället - Tekniska hjälpmedel - Teckenspråkstolk Annat stöd är beroende av kursplanen och där är det helt upp till kurs-/momentansvarig att godkänna stödet t ex: - Muntlig examination - Uppläsning av frågor vid tentamenstillfället - Genomgång av kurs-pm för planering av studierna För dig som har svårt att läsa kurslitteraturen finns möjlighet att låna böckerna inlästa som talböcker. Du laddar ner böckerna från talbokskatalogen Legimus. Kompendier från GIH kan läsas in på skiva med s.k. lektörhjälp. För att kunna ladda ner kurslitteratur måste du först kontakta GIH-biblioteket för att få inloggningsuppgifter. Boka en tid med Karin Jäppinen, bibliotekets kontaktperson: Telefon E-post: 9

15 En dag som GIH-student Till skillnad från många andra högskolor och universitet har GIH mycket lärarledd undervisning, särskilt i de kurser som innefattar praktiska moment (som simning, gymnastik, bollspel, dans, friluftsliv). I andra, mer teoretiska kurser är den lärarledda tiden mindre och då vilar ett stort ansvar på dig att själv planera dina studier. I början av höstterminen brukar GIH erbjuda en föreläsning om studieteknik, som lämpar sig för alla studenter oavsett nivå. Bra att veta om livet på campus är att GIH inte tillämpar akademisk kvart, vilket innebär att lektionerna börjar på den utsatta tiden och inte en kvart senare. Lunch kan du köpa i restaurangen på plan fem eller så värmer du matlådan i Studentmässen på plan tre. Eftersom många på GIH har olika fritidsuppdrag så går aktiviteten på campus ned efter fem-snåret men vill du, kan du sitta kvar och plugga eller varför inte springa ned till gymmet, där du tränar helt gratis! Vi vet att det är svårt för studenter att få livet att gå ihop ekonomiskt, särskilt i storstäderna, men vi rekommenderar ändå inte att du arbetar på sidan om. Att studera 100 % innebär att du ska lägga ned cirka 40 timmar per vecka åt dina studier, oavsett om tiden är schemalagd eller ej. Viss undervisning sker dessutom på kvällar/helger eller på annan ort, så ska du jobba måste det vara ett flexibelt jobb studierna ska alltid gå först! Du som student måste också ta ansvar för att ständigt söka och ta del av den information som ges i olika kanaler. Du får exempelvis en studentmejl som du dagligen bör kolla för viktig information (du kan också koppla den till din vanliga mejl) samt hålla koll på information som förmedlas genom lärarplattformen och sociala medier. 10

16 2. Rättigheter och skyldigheter Som student är det bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lagstiftningen. Inte minst om du skulle hamna i en tvist med din högskola, eller tycker att du blivit illa behandlad under din utbildning. Studentkåren arbetar för att tillvarata och värna om studenternas rättigheter. Du kan alltid vända dig till Studentkåren för att få hjälp och stöd. Dina rättigheter När du studerar vid högskola finns det vissa grundläggande villkor som lärosätet måste uppfylla för din skull. - Kursplaner och utbildningsplaner ska finnas tillgängliga senast en månad före sista ansökningsdag. - Litteraturlista ska finnas tillgänglig en månad före kursstart. Schema för aktuell läsperiod om tio veckor ska finnas tillgänglig senast två veckor före kursstart. - Provresultat ska vara studenten tillhanda inom tre arbetsveckor. Det går inte att överklaga betyget på din examination men du har rätt att få betyget omprövat av annan examinator vid tydligt felaktiga beslut. - Du har rätt att få återkoppling på ditt examinationsresultat i någon form, till exempel rättningsmall, kommentarer eller genomgång. Studenter har alltid rätt till studievägledning. GIH erbjuder också olika slags stödinsatser till dem som behöver extra stöd med sina studier (se sida 8-9). 11

17 Dina skyldigheter Förutom vanliga regler i samhället finns det några inom högskolan som du bör känna till. Man får inte fuska. Fusk innebär att man använder otilllåtna hjälpmedel vid någon form av examination under studierna. Det kan vara plagieringar av andras texter, att man tar hjälp av andra utan att detta tillåts vid hemtentor och så vidare. Om någon upptäcker detta missbruk får man inte göra om sin tenta, utan fusket anmäls till rektor. Rektor avgör sedan om fallet ska tas upp i högskolans disciplinnämnd. I denna nämnd sitter rektor, student- och lärarrepresentanter tillsammans med en domare. Påföljden kan bli en varning eller en viss tids avstängning från studierna. Ta noga reda på vilka regler som gäller för de examinationer du utför i dina kurser. I disciplinnämnden tas även upp störande verksamhet, missbruk av datorer, stöld av böcker, störande beteende, förfalskning och sexuella trakasserier. Om man blir varnad eller avstängd av disciplinnämnden kan detta överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Obligatoriskt eller inte obligatoriskt? Föreläsningar kan vara frivilliga eller obligatoriska att delta i. Ta reda på vad som gäller för din kurs. Obligatoriska moment kan förekomma om det är nödvändigt för att uppnå fastställda kursmål. Samtliga obligatoriska moment ska meddelas studenterna senast i samband med kursintroduktionen och ska framgå av kursplan och kursschema. Om undervisningen för ett obligatoriskt moment flyttas ska studenterna meddelas i god tid men senast två veckor innan. 12

18 Studentombudsman Studentkårens roll kan mycket väl liknas vid en facklig organisation som verkar för sina medlemmars intressen. Genom ett avtal med GIH har Studentkåren möjligheten att ha en kanslist anställd på heltid. Kårkanslisten bemannar kansliet och kårshopen men företräder också studenterna, tillsammans med studenter i Studentkårens styrelse, i olika frågor som rör utbildningen. Kårkanslisten är därför att likna vid en fackombudsman, eller rättare sagt en studentombudsman, dit du kan vända dig med allehanda frågor som rör din utbildning och miljö på GIH. Du kan vända dig till kårkanslisten (studentombudsmannen) om du har utsatts för oacceptabelt bemötande på högskolan, exempelvis vid betygsättning, bemötande av lärare, annan personal eller andra studenter, eller om du behöver stöd i samband med utredning i disciplinärende. Det gäller även under verksamhetsförlagd utbildning (praktik) hos tredje part. Det här kan studentombudsmannen göra för dig som är student: - Lyssna till och diskutera studentärenden. - Stödja dig i att utvärdera och bedöma olika valmöjligheter i det aktuella ärendet. - Fungera som referenskälla: vad säger högskolelagen, högskoleförordningen, kursplanen, etc.? - Informellt undersöka ärendet. - Identifiera och förklara rådande policys. - Hjälpa till att avgöra om och hur du kan gå vidare med ärendet. - Konkreta råd om vidare handläggning. - Stödja dig som student i en eventuell fortsatt process. Viktigt att poängtera är att studentombudsmannen är en stödperson, inte en jurist eller överklagandeinstans. 13

19 Studieavbrott Om du har särskilda skäl har du rätt till anstånd med att börja studierna eller att efter ett studieavbrott få återuppta dessa. Om du vill ha anstånd att påbörja studierna eller göra ett studieavbrott ska du kontakta Utbildnings- och forskningsavdelningen, i första hand Liselott Sandahl (kontaktuppgifter på sidan 8). Studieuppehåll Student som aktivt bedrivit studier under minst en termin med minst 15 godkända högskolepoäng har rätt att ansöka om uppehåll. Studieuppehåll medges för högst ett läsår i taget. Efter förnyad ansökan kan ytterligare studieuppehåll beviljas, dock för totalt två läsår. Studieuppehåll under utbildningens första termin kan endast beviljas om uppehållet är påkallat av akut långvarig sjukdom eller andra särskilda skäl, vilka uppkommit efter det att studenten antagits till utbildning vid GIH. Studieuppehåll kan beviljas med platsgaranti om särskilda skäl föreligger. Lärarstudenter som läser andra ämnet på annan högskola/universitet beviljas också studieuppehåll med platsgaranti för termin som ligger i aktuell utbildningsplan, dock ej till given grupp. Ansökan om studieuppehåll görs skriftligen på en särskild blankett. Se gih.se. 14

20 Lika behandling Lika behandling innebär att alla människor ska behandlas likvärdigt. Detta medför att all form av diskriminering aktivt ska motverkas, samtidigt som jämlikhet främjas. Meningen med lika behandling är att förebygga all form av upplevd diskriminering. Lika behandling ska bidra till bättre studie- och arbetsmiljö, öka förståelsen för alla människor samt skapa en öppen och omtänksam atmosfär där diskriminering och trakasserier tillhör det förgångna. Lika behandling inbegriper begrepp som jämställdhet, jämlikhet, likhet och mångfald. Alla ska behandlas lika, samtidigt som alla har rätt att vara olika. Diskrimineringslagen ska främja lika rättigheter för studenter och motverka att någon student utsätts för diskriminering eller trakasserier. Lagen förbjuder diskriminering av studenter på högskola och universitet om diskrimineringen har samband med studentens: - Kön - Könsöverskridande identitet eller uttryck - Etniska tillhörighet - Religion - Sexuella läggning - Funktionshinder eller - Ålder Vid GIH finns det en arbetsgrupp för arbetsmiljö- och lika behandling, där studenterna representeras av ett eller flera studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombuden utses av Studentkårens styrelse och finns till för studenterna. Tveka inte att höra av dig till Studentkåren i något ärende som rör lika behandling eller arbetsmiljö. 15

21 Sjukdom Ta för vana att per telefon eller på annat sätt meddela din lärare om du är frånvarande på grund av sjukdom, särskilt om den schemalagda aktiviteten är obligatorisk. Du som student rekommenderas att sjukanmäla dig till försäkringskassan eller skaffa ett utförligt läkarintyg. En anledning är att du då kan visa på orsaken till dåliga studieresultat vid långvarig sjukdom. Om du bor i någon av SSSB:s studentlägenheter är detta särskilt viktigt. Lagen om allmän försäkring omfattar student som är inskriven i allmän försäkringskassa. Enligt studiestödslagen får student behålla studiestöd vid sjukdom. Studenthälsan Du som är student kan vända dig till Studenthälsan i Stockholm för medicinsk och psykologisk rådgivning. Studenthälsan i Stockholm är Stockholms högskolestudenters företagshälsovård och är avgiftsfri. Studenthälsan i Stockholm är ett komplement till samhällets hälso- och sjukvård. Verksamheten finansieras av de större högskolorna och Stockholms universitet, som även är huvudman. Besöksadressen är Studentpalatset, Norrtullsgatan 2. (Tbana Odenplan). Webbplats: studenthalsanistockholm.se Övrig vård som t ex vårdcentraler, psykiatrisk öppenvård, sex- och samlevnadsmottagningar finns att söka inom Stockholms läns landsting. 16

22 Om något händer Brand Alla som vistas i GIH:s lokaler ska orientera sig om utrymningsvägar. Anslag med utrymningsvägar finns utplacerade i korridorer och trapphus. GIH måste med vissa intervall genomföra utrymningsövningar. Skulle någon olycka inträffa brand, explosion, gasutsläpp etc. och lokalerna måste utrymmas, sker larmsignal med ringklockor. Vid larm ska byggnaden omedelbart lämnas. Undvik rökfyllda korridorer, gå omgående till återsamlingsplatsen Wembley (gräsplanen utanför idrottsentrén). Stå inte på parkeringen, då utryckningsfordon måste ha fri väg fram till byggnaden. Ingen får lämna återsamlingsplatsen innan utrymningsledaren meddelar att det är tillåtet. En nödtelefon finns placerad i entrén till idrottshallsbyggnaden. Stöld Polisanmälan ska göras via telefon , eller via internet och polisens hemsida Anmälan ska även göras till GIH:s intendent. Vid inbrott och stöld ersätter inte GIH förlust av personlig utrustning som förvarats i lokalerna eller i klädskåpen. 17

23 Värdeföremål Pengar, klockor och andra värdeföremål bör förvaras inlåsta i klädskåp eller på annat betryggande sätt. Det åligger studenten att själv ha försäkring för förlust av personlig egendom. Försäkringar Regeringen har godkänt ett avtal mellan Kammarkollegiet och CSN som innebär att alla studenter vid statliga universitet och högskolor får en personskadeförsäkring. Den nya personskadeförsäkringen ska i princip motsvara en arbetstagares skydd vid arbetsskada. Försäkringen gäller i Sverige och bekostas av respektive högskola. När en skada inträffat och om ersättning önskas enligt personskadeförsäkringen, ska skadeanmälan göras på en särskild blankett. Blanketten kan laddas ned på Kammarkollegiets hemsida eller hämtas hos GIH:s reception eller personalavdelning. Ifylld och undertecknad skadeanmälan lämnas till personalavdelningen som styrker registrering för studier vid GIH samt, om möjligt, att skadan inträffat under "skoltid" eller under direkt färd mellan bostaden och den plats "skoltiden" tillbringas. Har skadan inträffat under praktikarbete bör även anmälan göras till Försäkringskassan som arbetsskada. GIH har också policyn att alla skador som inträffar under skoltid eller under direkt färd mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas ska anmälas till Försäkringskassan. 18

24 Kontakta oss Vill du veta mer om Studentkåren eller GIH är du varmt välkommen att kontakta oss. Besök gärna vårt kansli på plan 3 i GIH:s huvudbyggnad. Besöksadress Lidingövägen Stockholm Öppettider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lunchstängt mellan Det kan dock förekomma att kansliet (på grund av möten eller andra ärenden) är stängt korta stunder under dagen. Annars når du oss via nedanstående kontaktuppgifter. Postadress Box Stockholm Telefon: E-post: Facebook: facebook.se/gihstudent Twitter: #karengih

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Trygghet. Samlad information om studiesociala. Studentkårs medlemmar

Trygghet. Samlad information om studiesociala. Studentkårs medlemmar Trygghet Årgång 2014Chalma Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten 1

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill.

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. En utbildning förändrar dig och ditt sätt att tänka. Det gör också alla de människor du träffar. Du får nya infallsvinklar,

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Fikon Design Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1 Studentens ABC är en

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer