Studenthandboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenthandboken 2014-2015"

Transkript

1 Studenthandboken Framtagen av GIH:s Studentkår

2 Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett stort grattis! Många före detta studenter vid GIH ser tillbaka på sin tid här som den roligaste i deras liv. Det är vår stora förhoppning att även du fäller det omdömet på andra sidan examen. Det här häftet syftar till att hjälpa dig under din studietid, var du kan vända dig med dina frågor och hur du kan få ut mesta möjliga av din tid här på GIH! GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, är världens äldsta idrottshögskola och bedriver både utbildning och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. På grundnivå läser cirka studenter i fyra olika program: lärarprogrammet, tränarprogrammet, hälsopedagogprogrammet och sport management-programmet. Läs mer om GIH och de olika programmen på gih.se/utbildning. GIH:s Studentkår Vi som står bakom denna handbok är GIH:s Studentkår. Studentkåren är en sammanslutning av GIH:s studenter och bedriver verksamhet i främst tre huvudområden: - utbildningsbevakning och -påverkan - studiesocial miljö - organisation och service Det betyder att det är vi som arbetar för att din utbildning ska hålla en så hög kvalitet som möjligt samtidigt som vi arbetar för att din studietid ska vara fylld av många roliga sammankomster där du får lära känna nya GIH-kompisar. Nedan vill vi förklara varför just du ska gå med i vår fantastiska Studentkår!

3 Bli medlem I vår utbildningsbevakning företräder vi alla GIH:s studenter, även de som inte är medlemmar i Studentkåren. Studentkåren är dock en ideell förening och vi är i behov av många medlemmar för att kunna fortsätta bedriva verksamhet och för att hålla vår röst gentemot lärosätet så stark som möjligt. Givetvis vill vi att du som medlem känner att du får så mycket tillbaka på medlemskapet som möjligt och nedan listar vi en rad fördelar: - Genom medlemskapet får du tillgång till kårkortet (Mecenatkortet), vilket ger dig en rad rabatter i vår kårshop. Där säljer vi såväl kurslitteratur, som studiematerial och, inte minst, GIH:s egen klädkollektion. Du har sparat igen pengarna för medlemskapet vid köp av ditt första klädesplagg. - Som medlem får du möjlighet till att köa till eller bo i någon av SSSB:s* studentlägenheter. - Som medlem får du billigare inträde till våra studentpubar. - Som medlem får du billigare medlemsavgift i vår systerförening GIH:s Idrottsförening (GIH IF). Medlemsavgiften är 150 kronor och betalas en gång per termin via vårt självbetjäningssystem Membit. Du hittar all information på gih.se/studentkaren och vi skickar dig desssutom avier för medlemskapet inför varje termin. * SSSB står för Stiftelsen för Stockholms Studentbostäder. Huvudman (ägare) för stiftelsen är Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO).

4 Klubbmästeriet Klubbmästeriet (KM) är det utskott i Studentkåren som anordnar många av våra studiesociala aktiviteter, inte minst de återkommande studentpubarna. Studentpubarna hålls i samband med den återkommande klasstävlingen Barometern (se nedan). För att på bästa sätt gräva ned stridsyxorna mellan klasserna slår puben upp sina portar lagom till duscharna stannat efter Barometern. Här bjuds det på uppfriskande drycker till studentvänliga priser, en och annan karaoke, samt en massa dans och trevligt folk. Studentpubarna är det perfekta tillfället att lära varandra över klassgränserna. Externa gäster är också välkomna. Ta gärna kontakt med oss på Studentkåren om du vill veta mer eller engagera dig i Klubbmästeriet. GIH IF GIH IF är Studentkårens systerförening och är GIH:s egen idrottsförening. GIH IF representerar högskolan i en rad studenttävlingar men även andra idrottsliga tävlingar, såsom Vasaloppet eller Stockholm Marathon. Ett av de viktigaste arrangemangen som GIH IF arrangerar är Barometern, GIH:s spännande och ständigt aktuella klasstävlingar som anordnas i olika grenar ungefär en gång i månaden under terminerna. För att delta i GIH IF:s arrangemang behöver du vara medlem i föreningen. Medlemskapet kostar 150 kronor per termin men är du medlem i Studentkåren kostar det endast 20 kronor per termin! Läs mer om GIH IF på facebook.com/gihif

5 Innehåll 1. Att studera vid GIH... 1 Vid terminsstart... 2 Viktiga styrdokument... 2 Utbildningsplan... 3 Kursplan... 4 Kurslitteratur... 4 Tips kring själva läsningen... 4 Prov och examination... 5 Tentamen... 6 Momentutvärderingar... 6 IT på GIH... 7 Användarkonto... 7 Utskrifter... 7 Datorsalar... 7 Studievägledning... 8 Stöd vid funktionshinder... 8 En dag som GIH-student Rättigheter och skyldigheter Dina rättigheter Dina skyldigheter Obligatoriskt eller inte obligatoriskt? Studentombudsman Studieavbrott Studieuppehåll Lika behandling Sjukdom Studenthälsan Om något händer Brand Stöld Värdeföremål Försäkringar... 18

6 1. Att studera vid GIH Det kanske känns som ett stort steg att börja läsa vid ett universitet eller en högskola. Och visst finns det en hel del som skiljer sig från att läsa på gymnasiet. Antalet lärarledda lektioner, så kallade föreläsningar, är mycket färre än på gymnasiet. Studierna är självständigare. Det innebär att du måste ta ett stort eget ansvar för att planera och avsätta tid för studier. En termin består vanligtvis av en kurs à 30 högskolepoäng (hp), som i sin tur är uppdelade i ett antal moment, vanligast fyra moment à 7,5 hp. Beroende på vilket program du läser (och var i utbildningen du befinner dig), läser du ett moment i taget eller två moment parallellt. Därefter kommer en eller flera teoretiska eller praktiska examinationer, där du ska visa vad du lärt dig jämfört med kursens förväntade studieresultat. Uppläggningen av studierna varierar mellan de olika kurserna som ingår i utbildningsprogrammen. I vissa moment kan det vara långa sammanhängande studieperioder med obligatorisk närvaro och mycket lärarledd laborativ undervisning. Inom andra kurser kan antalet undervisningstimmar vara lågt och självstudier vara det som dominerar. Formerna för undervisning kan variera från föreläsningar med ett par hundra deltagare till handledning i grupper eller enskilt. En del moment innehåller praktikperioder förlagda utanför högskolan, till exempel vinterutbildningen som är förlagd till annat ställe än Stockholm. 1

7 Vid terminsstart Som student vid GIH måste du inför varje ny termin registreras för studier. Det är Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) som registrerar dig för studier strax efter inskrivning/upprop. På den första dagen av den första terminen blir du kallad till det som kallas för inskrivning. Detta tillfälle är obligatoriskt och du måste ha med dig giltig legitimation. Genom att du närvarar på inskrivningen tar du din studieplats i anspråk. Om du inte närvarar på inskrivningen/skickar ett ombud/eller kontaktar UFA (se kontaktuppgifter nedan) innan inskrivningsdagen förlorar du din studieplats. Från och med den andra terminen ska du istället närvara vid det som kallas upprop. Uppropet äger rum under första kurstillfället på respektive termin. Du blir inte kallad till uppropet, utan du ansvarar själv för att i schemat söka rätt på var och när detta äger rum. Har du förhinder måste du i god tid kontakta UFA på Om du inte närvarat vid upprop/första lektionen eller på annat sätt kontaktat skolan, blir du inte registrerad och du anses inte vara en aktiv student. Tänk på att det är först när du är registrerad som du kan få studiemedel (prövas av CSN) och du omfattas av kammarkollegiets studentförsäkring (se sida 18). Viktiga styrdokument Högskolestudier innebär andra krav på dig som student än vad som gäller vid gymnasieskolan. Friheten är större men också ansvaret. 2

8 Det finns några viktiga dokument som är bra att känna till när du studerar vid GIH. I dessa så kallade styrdokument kan du läsa om vad din utbildning innehåller och vilka målen för utbildningen är. Utbildningsplan, kursplan och litteraturlistor finns på GIH:s hemsida. Böcker och annan utrustning som är nödvändig för att kunna bedriva studier ansvarar du själv för att införskaffa. Det krävs att du aktivt söker information. Utbildningsplan För varje utbildningsprogram ska det finnas en fastställd utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vad utbildningen innehåller samt vad målet med utbildningen är. I målet beskrivs vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till eller kunna utföra när du har avslutat din utbildning. På GIH finns i vissa fall behörighetsvillkor till kurser eller högre terminer inom ett utbildningsprogram. Vilka villkor som ställs för att du ska få påbörja en kurs eller en viss termin inom ett utbildningsprogram framgår av utbildningsplanen för respektive program. Bestämmelserna om behörighet syftar till att säkerställa att du som student har kunskapsmässiga och andra förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen. Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren till en kurs eller en högre termin inom utbildningsprogrammet har du möjlighet att ansöka om undantag från villkoren. Ansökan om undantag görs på särskild blankett. Du hittar blanketten och vidare instruktioner på gih.se/utbildning. 3

9 Kursplan För varje kurs ska det finnas en fastställd kursplan. Kursplanen anger vad kursen innehåller samt vad målet med kursen är. I målet beskrivs vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till eller kunna utföra när du har avslutat kursen. Du hittar alla kursplaner i snabbmenyn på gih.se eller på gih.se/utbildning. Kurslitteratur Att studera på högskola/universitet innebär att läsa mycket. Till i stort sett varje kurs följer en lista med litteratur som på något sätt kommer att examineras. Kurslitteratur förekommer både på svenska och engelska. Det kan vara allt från tjocka böcker till tunna kompendier. Kurslitteraturen finns att låna på GIH:s bibliotek med ett referensexemplar och ett begränsat antal utlåningsexemplar. Viss kurslitteratur kan du köpa på kårkansliet. Begagnade böcker kan också köpas av tidigare studenter. Håll utkik eller annonsera själv på anslagstavlan. Det går förstås även att köpa både ny och begagnad kurslitteratur via större och mindre bokhandlare på webben. Länkar för begagnad kurslitteratur finns på gih.se/utbildning. Tips kring själva läsningen När du väl köpt eller lånat den litteratur som behövs finns det en del att tänka på vid själva läsningen. Medan man i 4

10 vissa ämnen fokuserar på att givna fakta ska läras utantill, kan det i andra ämnen mer vara det kritiska tänkandet som står i centrum. När det gäller själva läsningen av litteraturen finns det en mängd olika tips på studietekniker som bland annat beror på vilket ämne du studerar. Gå igenom all kurslitteratur så du vet vad den behandlar. Läs rubriker, innehållsförteckningar och introduktionskapitel och fundera igenom vad det handlar om. Skaffa dig en viss förståelse för innehållet och uppläggningen. Försök sedan att läsa litteraturen med en tanke om helheten i bakhuvudet. Stryk under och anteckna på ett genomtänkt sätt om det hjälper dig att processa och komma ihåg innehållet. Vid all undervisning gäller att det är bra att läsa in den angivna litteraturen före varje undervisningstillfälle. Då kan du ställa frågor och använda läraren att diskutera med istället för att bara lyssna. Läs gärna någon bok om studieoch minnesteknik. Prov och examination Inom högskolan förekommer skriftlig och muntlig tentamen, liksom praktiska prov, skriftliga och muntliga redovisningar av arbeten, laborationer och inlämningsuppgifter. Examinationsformerna framgår av kursplanen. På GIH är den vanligaste betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Under slutet av utbildningen skriver du ett så kallat självständigt arbete. Självständigt arbete kallades förut examensarbete och är ett större arbete som genomförs enskilt eller i små grupper. Det självständiga arbetet redovisas i form av en uppsats. 5

11 Tentamen Prov på universitet/högskola heter tentamen och kallas även "tenta". Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig och den kan utföras i skrivsal eller som hemuppgift. Om du misslyckats på tentamen så ges möjlighet till omtentamen, oftast under sommarmånaderna eller efter juluppehållet. Under terminerna håller lärarna själva i utdelning av studenternas tentamen och för dem som behöver ges möjlighet till omtentamen. Ta kontakt med Studentkåren om du vill veta mer om rättigheter och skyldigheter i anslutning till tentamen och examinationer vid GIH. Momentutvärderingar Efter varje avslutat moment ges du tillfälle att utvärdera momentet, oftast skriftligt och anonymt, ibland även muntligt i grupp. Det är viktigt att du genomför utvärderingen. Utvärderingen ligger till grund för eventuella förändringar av momentet. På så sätt hjälper du till att säkra eller rentav höja kvaliteten på utbildningen. Momentutvärderingarna tas upp för behandling i olika grupper vid högskolan, där studenterna är representerade på olika sätt. Du som student har rätt till att ta del av resultatet av utvärderingarna. 6

12 IT på GIH Som student vid GIH har du tillgång till studentdatorerna på skolan. Du har en egen hemkatalog där du kan spara ner dina arbeten, samt ett e-postkonto. Du kan också använda GIH:s trådlösa nätverk. Användarkonto För att kunna använda dessa resurser behöver du ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Du får ditt användarkonto vid IT-introduktionen under introduktionsdagarna i början av din utbildning. Om du missade tillfället kan du få ut ditt användarkonto genom att kontakta IT-supporten via gih.se. Utskrifter Att skriva ut i datasalarna kostar 50 öre per utskrift. Varje ny student får en pott på 50 utskrifter gratis. Vill du ha fler utskrifter köper du dessa hos Studentkåren eller i biblioteket. Datorsalar Det finns flera olika datorsalar på GIH. Läs mer om vilka datorsalar som finns och vilka program som finns på datorerna på gih.se. 7

13 Studievägledning Vill du som blivande student veta mer om innehåll och uppläggning, eller som GIH-student planera dina studier, kontaktar du studie- och karriärvägledaren, Liselott Sandahl. Hon har också ansvar för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Telefon: E-post: Besökstider: , övrig tid endast bokade besök. Exempel på frågor kan vara: - Aktuell studiesituation - Studieplanering, t ex individuell studiegång - Studieuppehåll/studieavbrott - Val av inriktning - Studieteknik - Tentamenssituationen När det gäller karriärvägledning kan du få hjälp genom CV-granskning, information kring kommande arbetsmarknad och stöd med intervjusituationen. Stöd vid funktionshinder Målsättningen för GIH:s stödåtgärder till funktionshindrade studenter är att ge dem samma möjligheter att bedriva sina studier som andra studenter har. Tänk på att det kan ta tid att skaffa sig den hjälp och de hjälpmedel som du behöver. Kontakta därför samordnare på skolan i god tid innan du tänker påbörja dina studier. Kontaktperson vid GIH är Liselott Sandahl (se ovan). 8

14 Stöd som kan erbjudas på GIH via samordnaren är: - Anteckningshjälp - Förlängd tid vid tentamenstillfällen - Enskilt rum vid tentamenstillfället - Tekniska hjälpmedel - Teckenspråkstolk Annat stöd är beroende av kursplanen och där är det helt upp till kurs-/momentansvarig att godkänna stödet t ex: - Muntlig examination - Uppläsning av frågor vid tentamenstillfället - Genomgång av kurs-pm för planering av studierna För dig som har svårt att läsa kurslitteraturen finns möjlighet att låna böckerna inlästa som talböcker. Du laddar ner böckerna från talbokskatalogen Legimus. Kompendier från GIH kan läsas in på skiva med s.k. lektörhjälp. För att kunna ladda ner kurslitteratur måste du först kontakta GIH-biblioteket för att få inloggningsuppgifter. Boka en tid med Karin Jäppinen, bibliotekets kontaktperson: Telefon E-post: 9

15 En dag som GIH-student Till skillnad från många andra högskolor och universitet har GIH mycket lärarledd undervisning, särskilt i de kurser som innefattar praktiska moment (som simning, gymnastik, bollspel, dans, friluftsliv). I andra, mer teoretiska kurser är den lärarledda tiden mindre och då vilar ett stort ansvar på dig att själv planera dina studier. I början av höstterminen brukar GIH erbjuda en föreläsning om studieteknik, som lämpar sig för alla studenter oavsett nivå. Bra att veta om livet på campus är att GIH inte tillämpar akademisk kvart, vilket innebär att lektionerna börjar på den utsatta tiden och inte en kvart senare. Lunch kan du köpa i restaurangen på plan fem eller så värmer du matlådan i Studentmässen på plan tre. Eftersom många på GIH har olika fritidsuppdrag så går aktiviteten på campus ned efter fem-snåret men vill du, kan du sitta kvar och plugga eller varför inte springa ned till gymmet, där du tränar helt gratis! Vi vet att det är svårt för studenter att få livet att gå ihop ekonomiskt, särskilt i storstäderna, men vi rekommenderar ändå inte att du arbetar på sidan om. Att studera 100 % innebär att du ska lägga ned cirka 40 timmar per vecka åt dina studier, oavsett om tiden är schemalagd eller ej. Viss undervisning sker dessutom på kvällar/helger eller på annan ort, så ska du jobba måste det vara ett flexibelt jobb studierna ska alltid gå först! Du som student måste också ta ansvar för att ständigt söka och ta del av den information som ges i olika kanaler. Du får exempelvis en studentmejl som du dagligen bör kolla för viktig information (du kan också koppla den till din vanliga mejl) samt hålla koll på information som förmedlas genom lärarplattformen och sociala medier. 10

16 2. Rättigheter och skyldigheter Som student är det bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lagstiftningen. Inte minst om du skulle hamna i en tvist med din högskola, eller tycker att du blivit illa behandlad under din utbildning. Studentkåren arbetar för att tillvarata och värna om studenternas rättigheter. Du kan alltid vända dig till Studentkåren för att få hjälp och stöd. Dina rättigheter När du studerar vid högskola finns det vissa grundläggande villkor som lärosätet måste uppfylla för din skull. - Kursplaner och utbildningsplaner ska finnas tillgängliga senast en månad före sista ansökningsdag. - Litteraturlista ska finnas tillgänglig en månad före kursstart. Schema för aktuell läsperiod om tio veckor ska finnas tillgänglig senast två veckor före kursstart. - Provresultat ska vara studenten tillhanda inom tre arbetsveckor. Det går inte att överklaga betyget på din examination men du har rätt att få betyget omprövat av annan examinator vid tydligt felaktiga beslut. - Du har rätt att få återkoppling på ditt examinationsresultat i någon form, till exempel rättningsmall, kommentarer eller genomgång. Studenter har alltid rätt till studievägledning. GIH erbjuder också olika slags stödinsatser till dem som behöver extra stöd med sina studier (se sida 8-9). 11

17 Dina skyldigheter Förutom vanliga regler i samhället finns det några inom högskolan som du bör känna till. Man får inte fuska. Fusk innebär att man använder otilllåtna hjälpmedel vid någon form av examination under studierna. Det kan vara plagieringar av andras texter, att man tar hjälp av andra utan att detta tillåts vid hemtentor och så vidare. Om någon upptäcker detta missbruk får man inte göra om sin tenta, utan fusket anmäls till rektor. Rektor avgör sedan om fallet ska tas upp i högskolans disciplinnämnd. I denna nämnd sitter rektor, student- och lärarrepresentanter tillsammans med en domare. Påföljden kan bli en varning eller en viss tids avstängning från studierna. Ta noga reda på vilka regler som gäller för de examinationer du utför i dina kurser. I disciplinnämnden tas även upp störande verksamhet, missbruk av datorer, stöld av böcker, störande beteende, förfalskning och sexuella trakasserier. Om man blir varnad eller avstängd av disciplinnämnden kan detta överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Obligatoriskt eller inte obligatoriskt? Föreläsningar kan vara frivilliga eller obligatoriska att delta i. Ta reda på vad som gäller för din kurs. Obligatoriska moment kan förekomma om det är nödvändigt för att uppnå fastställda kursmål. Samtliga obligatoriska moment ska meddelas studenterna senast i samband med kursintroduktionen och ska framgå av kursplan och kursschema. Om undervisningen för ett obligatoriskt moment flyttas ska studenterna meddelas i god tid men senast två veckor innan. 12

18 Studentombudsman Studentkårens roll kan mycket väl liknas vid en facklig organisation som verkar för sina medlemmars intressen. Genom ett avtal med GIH har Studentkåren möjligheten att ha en kanslist anställd på heltid. Kårkanslisten bemannar kansliet och kårshopen men företräder också studenterna, tillsammans med studenter i Studentkårens styrelse, i olika frågor som rör utbildningen. Kårkanslisten är därför att likna vid en fackombudsman, eller rättare sagt en studentombudsman, dit du kan vända dig med allehanda frågor som rör din utbildning och miljö på GIH. Du kan vända dig till kårkanslisten (studentombudsmannen) om du har utsatts för oacceptabelt bemötande på högskolan, exempelvis vid betygsättning, bemötande av lärare, annan personal eller andra studenter, eller om du behöver stöd i samband med utredning i disciplinärende. Det gäller även under verksamhetsförlagd utbildning (praktik) hos tredje part. Det här kan studentombudsmannen göra för dig som är student: - Lyssna till och diskutera studentärenden. - Stödja dig i att utvärdera och bedöma olika valmöjligheter i det aktuella ärendet. - Fungera som referenskälla: vad säger högskolelagen, högskoleförordningen, kursplanen, etc.? - Informellt undersöka ärendet. - Identifiera och förklara rådande policys. - Hjälpa till att avgöra om och hur du kan gå vidare med ärendet. - Konkreta råd om vidare handläggning. - Stödja dig som student i en eventuell fortsatt process. Viktigt att poängtera är att studentombudsmannen är en stödperson, inte en jurist eller överklagandeinstans. 13

19 Studieavbrott Om du har särskilda skäl har du rätt till anstånd med att börja studierna eller att efter ett studieavbrott få återuppta dessa. Om du vill ha anstånd att påbörja studierna eller göra ett studieavbrott ska du kontakta Utbildnings- och forskningsavdelningen, i första hand Liselott Sandahl (kontaktuppgifter på sidan 8). Studieuppehåll Student som aktivt bedrivit studier under minst en termin med minst 15 godkända högskolepoäng har rätt att ansöka om uppehåll. Studieuppehåll medges för högst ett läsår i taget. Efter förnyad ansökan kan ytterligare studieuppehåll beviljas, dock för totalt två läsår. Studieuppehåll under utbildningens första termin kan endast beviljas om uppehållet är påkallat av akut långvarig sjukdom eller andra särskilda skäl, vilka uppkommit efter det att studenten antagits till utbildning vid GIH. Studieuppehåll kan beviljas med platsgaranti om särskilda skäl föreligger. Lärarstudenter som läser andra ämnet på annan högskola/universitet beviljas också studieuppehåll med platsgaranti för termin som ligger i aktuell utbildningsplan, dock ej till given grupp. Ansökan om studieuppehåll görs skriftligen på en särskild blankett. Se gih.se. 14

20 Lika behandling Lika behandling innebär att alla människor ska behandlas likvärdigt. Detta medför att all form av diskriminering aktivt ska motverkas, samtidigt som jämlikhet främjas. Meningen med lika behandling är att förebygga all form av upplevd diskriminering. Lika behandling ska bidra till bättre studie- och arbetsmiljö, öka förståelsen för alla människor samt skapa en öppen och omtänksam atmosfär där diskriminering och trakasserier tillhör det förgångna. Lika behandling inbegriper begrepp som jämställdhet, jämlikhet, likhet och mångfald. Alla ska behandlas lika, samtidigt som alla har rätt att vara olika. Diskrimineringslagen ska främja lika rättigheter för studenter och motverka att någon student utsätts för diskriminering eller trakasserier. Lagen förbjuder diskriminering av studenter på högskola och universitet om diskrimineringen har samband med studentens: - Kön - Könsöverskridande identitet eller uttryck - Etniska tillhörighet - Religion - Sexuella läggning - Funktionshinder eller - Ålder Vid GIH finns det en arbetsgrupp för arbetsmiljö- och lika behandling, där studenterna representeras av ett eller flera studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombuden utses av Studentkårens styrelse och finns till för studenterna. Tveka inte att höra av dig till Studentkåren i något ärende som rör lika behandling eller arbetsmiljö. 15

21 Sjukdom Ta för vana att per telefon eller på annat sätt meddela din lärare om du är frånvarande på grund av sjukdom, särskilt om den schemalagda aktiviteten är obligatorisk. Du som student rekommenderas att sjukanmäla dig till försäkringskassan eller skaffa ett utförligt läkarintyg. En anledning är att du då kan visa på orsaken till dåliga studieresultat vid långvarig sjukdom. Om du bor i någon av SSSB:s studentlägenheter är detta särskilt viktigt. Lagen om allmän försäkring omfattar student som är inskriven i allmän försäkringskassa. Enligt studiestödslagen får student behålla studiestöd vid sjukdom. Studenthälsan Du som är student kan vända dig till Studenthälsan i Stockholm för medicinsk och psykologisk rådgivning. Studenthälsan i Stockholm är Stockholms högskolestudenters företagshälsovård och är avgiftsfri. Studenthälsan i Stockholm är ett komplement till samhällets hälso- och sjukvård. Verksamheten finansieras av de större högskolorna och Stockholms universitet, som även är huvudman. Besöksadressen är Studentpalatset, Norrtullsgatan 2. (Tbana Odenplan). Webbplats: studenthalsanistockholm.se Övrig vård som t ex vårdcentraler, psykiatrisk öppenvård, sex- och samlevnadsmottagningar finns att söka inom Stockholms läns landsting. 16

22 Om något händer Brand Alla som vistas i GIH:s lokaler ska orientera sig om utrymningsvägar. Anslag med utrymningsvägar finns utplacerade i korridorer och trapphus. GIH måste med vissa intervall genomföra utrymningsövningar. Skulle någon olycka inträffa brand, explosion, gasutsläpp etc. och lokalerna måste utrymmas, sker larmsignal med ringklockor. Vid larm ska byggnaden omedelbart lämnas. Undvik rökfyllda korridorer, gå omgående till återsamlingsplatsen Wembley (gräsplanen utanför idrottsentrén). Stå inte på parkeringen, då utryckningsfordon måste ha fri väg fram till byggnaden. Ingen får lämna återsamlingsplatsen innan utrymningsledaren meddelar att det är tillåtet. En nödtelefon finns placerad i entrén till idrottshallsbyggnaden. Stöld Polisanmälan ska göras via telefon , eller via internet och polisens hemsida Anmälan ska även göras till GIH:s intendent. Vid inbrott och stöld ersätter inte GIH förlust av personlig utrustning som förvarats i lokalerna eller i klädskåpen. 17

23 Värdeföremål Pengar, klockor och andra värdeföremål bör förvaras inlåsta i klädskåp eller på annat betryggande sätt. Det åligger studenten att själv ha försäkring för förlust av personlig egendom. Försäkringar Regeringen har godkänt ett avtal mellan Kammarkollegiet och CSN som innebär att alla studenter vid statliga universitet och högskolor får en personskadeförsäkring. Den nya personskadeförsäkringen ska i princip motsvara en arbetstagares skydd vid arbetsskada. Försäkringen gäller i Sverige och bekostas av respektive högskola. När en skada inträffat och om ersättning önskas enligt personskadeförsäkringen, ska skadeanmälan göras på en särskild blankett. Blanketten kan laddas ned på Kammarkollegiets hemsida eller hämtas hos GIH:s reception eller personalavdelning. Ifylld och undertecknad skadeanmälan lämnas till personalavdelningen som styrker registrering för studier vid GIH samt, om möjligt, att skadan inträffat under "skoltid" eller under direkt färd mellan bostaden och den plats "skoltiden" tillbringas. Har skadan inträffat under praktikarbete bör även anmälan göras till Försäkringskassan som arbetsskada. GIH har också policyn att alla skador som inträffar under skoltid eller under direkt färd mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas ska anmälas till Försäkringskassan. 18

24 Kontakta oss Vill du veta mer om Studentkåren eller GIH är du varmt välkommen att kontakta oss. Besök gärna vårt kansli på plan 3 i GIH:s huvudbyggnad. Besöksadress Lidingövägen Stockholm Öppettider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lunchstängt mellan Det kan dock förekomma att kansliet (på grund av möten eller andra ärenden) är stängt korta stunder under dagen. Annars når du oss via nedanstående kontaktuppgifter. Postadress Box Stockholm Telefon: E-post: Facebook: facebook.se/gihstudent Twitter: #karengih

VÄLKOMMEN TILL GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) HT2016

VÄLKOMMEN TILL GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) HT2016 TILL DIG SOM ÄR NY STUDENT 2016-07-05 1(6) VÄLKOMMEN TILL GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) HT2016 Här följer viktig information kring starten på din utbildning vid GIH Inskrivning Närvaro vid inskrivning

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig information inför programstarten.

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp University Programme in Nature Guiding, 120 Credits Högskolepoäng: 120 hp Programkod: NGNAT Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Datum för

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE VAD ÄR FRAMGÅNGSRIKA STUDIER? Vad är framgångsrika studier? Inspiration att upptäcka oanade resurser i dig själv, trygghet att utnyttja

Läs mer

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder

Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Handlingsplan för pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder Dnr MIUN 2009-436 2009-02-24 BAKGRUND PROBLEMBESKRIVNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 4 VEM GÖR VAD?... 4 Studenten har som ansvar att:...

Läs mer

Program for developing entrepreneurial skills

Program for developing entrepreneurial skills UMEÅ UNIVERSITET USBE UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLEEXAMEN Företagarprogrammet Program for developing entrepreneurial skills 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Examensbenämningen är ännu ej fastställd

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen DNR: Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Erika Tegström Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Handläggningsordning

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Dnr UFV 2011/724 Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen Fastställd av Rektor 2011-05-31 Innehållsförteckning Inledning 3 Om diskrimineringslagen (2008:567) 3 Utredningsskyldighet

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2017/670 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Forsknings-

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari.

INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari. 1(5) 2011-12-09 Dnr: INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER VÅRTERMINEN 2012 Hej! Nu börjar det närma sig. Vårterminen vid vår institution börjar måndagen den 16 januari. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 071217_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2007-12-17 Med tillägg: Information till studenter

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet UFV 2016/327 Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fr o m 2017-07-01 Fastställda av rektor 2017-03-07 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Fysisk

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2013/631 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Administrativt

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Lärandemiljö för studenten med funktionsnedsättning Handlingsplan

Lärandemiljö för studenten med funktionsnedsättning Handlingsplan Lärandemiljö för studenten med funktionsnedsättning Handlingsplan Dnr: BTH 1.2.1-0338-2016 Förvaltningsbeslut: F120/16 Typ av dokument: Handlingsplan Beslutad av: Henrick Gyllberg Giltighetstid: 2016-2018

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Besöksadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Postadress: Box 2542, 403 17 Göteborg Våren 2014 Vart vänder

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.

Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem. Webbprogrammerare. #wplnu #udmlnu. http://webbprogrammerare.se http://udm-devops. Välkomna! Utveckling och drift av mjukvarusystem Webbprogrammerare Linnéuniversitetet, institutionen för datavetenskap #wplnu #udmlnu http://webbprogrammerare.se http://udm-devops.se Information om inspelningar

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel 2. 7,5 hp HT Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 2 7,5 hp HT 2014 Kurskod: 918G28 & 918G30 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering...

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier. (Dnr SU 40-2735-07)

Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier. (Dnr SU 40-2735-07) Praktiska råd vid avstängning av student p.g.a. trakasserier (Dnr SU 40-2735-07) Innehåll Inledning... 2 Vad innebär en avstängning?... 2 Avstängningens omfattning... 2 Undervisning... 2 Prov och examination...

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DNR MIUN 2015/908 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Nils Wikström/Ulf Andersson

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Vi vill börja och hälsa dig välkommen till kursen i Medicinsk introduktion 30hp, vid Uppsala Universitet. Nedan finner du information om kursen.

Vi vill börja och hälsa dig välkommen till kursen i Medicinsk introduktion 30hp, vid Uppsala Universitet. Nedan finner du information om kursen. Institutionen för medicinsk cellbiologi, avdelningen för integrativ fysiologi Hej! Vi vill börja och hälsa dig välkommen till kursen i Medicinsk introduktion 30hp, vid Uppsala Universitet. Nedan finner

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination

RÅD OCH ANVISNINGAR. Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst. Beskrivning av disciplinöverträdelser. 1. Fusk att vilseleda vid examination 1(9) Rektorsbeslut 2013-12-16 Dnr 2013/1218 A 21 Hantering av disciplinärenden vid Högskolan Väst I högskoleförordningen HF (SFS 1993:100) 10 kap. finns bestämmelser om disciplinära åtgärder för studenter.

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

Programinformation Förskollärarprogrammet. Ann Hagernäs studievägledare

Programinformation Förskollärarprogrammet. Ann Hagernäs studievägledare Programinformation Förskollärarprogrammet Ann Hagernäs studievägledare Studievägledning Förskollärarprogrammet Ann Hagernäs E-post: ann.hagernas@mdh.se Telefon: 016-15 37 96 Besök i Eskilstuna eller Västerås

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Idrott i förändring 1

Idrott i förändring 1 Del-kursguide Idrott i förändring 1 (IF1) 7,5 hp Höstterminen 2013 Kursledare: Johan R Norberg & Joakim Wirén Åkesson Delkurs 1 i Idrottsvetenskap 1 (IV111G) (Idrottsvetenskapligt program), och Idrott

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN ! VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN! Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Föreskrifter för tentand

Föreskrifter för tentand Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på StudentCentrums hemsida senast sju (7) dagar

Läs mer

Masterprogrammet i Datavetenskap

Masterprogrammet i Datavetenskap Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr 514-57-11 Datum 2012-12-18 Sid 1 (6) Masterprogrammet i Datavetenskap Master of Science

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

Innehåll. Välkommen till LTH och Ingenjörshögskolan 2 Studiestarten 6 Studieåret 8 Ta dig till oss! 11 Bostad 12 Ekonomi 15

Innehåll. Välkommen till LTH och Ingenjörshögskolan 2 Studiestarten 6 Studieåret 8 Ta dig till oss! 11 Bostad 12 Ekonomi 15 Innehåll Välkommen till LTH och Ingenjörshögskolan 2 Studiestarten 6 Studieåret 8 Ta dig till oss! 11 Bostad 12 Ekonomi 15 Fotografer: Elisabet Gersbro-Bülow, Gunnar Menander, Gustaf Bjerne. Text: Frida

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan SASE11, Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 högskolepoäng Economic Change, Labour Market and the Population, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan.

Med vänliga hälsningar Uppsala studentkår, i samarbete med Försäkringskassan, Uppsala universitet och Studenthälsan. Stödkortet Om du som student är i behov av stöd vid funktionsnedsättning eller blir sjuk är det inte lätt att veta vilken hjälp som finns eller hur du ska gå till väga. Här har vi sammanställt vad det

Läs mer

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Kandidatprogrammet i datavetenskap Kandidatprogrammet i datavetenskap Bachelor of Science Programme in Computing Science Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Examensbeskrivningen

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer