Studenthandboken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenthandboken 2014-2015"

Transkript

1 Studenthandboken Framtagen av GIH:s Studentkår

2 Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett stort grattis! Många före detta studenter vid GIH ser tillbaka på sin tid här som den roligaste i deras liv. Det är vår stora förhoppning att även du fäller det omdömet på andra sidan examen. Det här häftet syftar till att hjälpa dig under din studietid, var du kan vända dig med dina frågor och hur du kan få ut mesta möjliga av din tid här på GIH! GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan, är världens äldsta idrottshögskola och bedriver både utbildning och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. På grundnivå läser cirka studenter i fyra olika program: lärarprogrammet, tränarprogrammet, hälsopedagogprogrammet och sport management-programmet. Läs mer om GIH och de olika programmen på gih.se/utbildning. GIH:s Studentkår Vi som står bakom denna handbok är GIH:s Studentkår. Studentkåren är en sammanslutning av GIH:s studenter och bedriver verksamhet i främst tre huvudområden: - utbildningsbevakning och -påverkan - studiesocial miljö - organisation och service Det betyder att det är vi som arbetar för att din utbildning ska hålla en så hög kvalitet som möjligt samtidigt som vi arbetar för att din studietid ska vara fylld av många roliga sammankomster där du får lära känna nya GIH-kompisar. Nedan vill vi förklara varför just du ska gå med i vår fantastiska Studentkår!

3 Bli medlem I vår utbildningsbevakning företräder vi alla GIH:s studenter, även de som inte är medlemmar i Studentkåren. Studentkåren är dock en ideell förening och vi är i behov av många medlemmar för att kunna fortsätta bedriva verksamhet och för att hålla vår röst gentemot lärosätet så stark som möjligt. Givetvis vill vi att du som medlem känner att du får så mycket tillbaka på medlemskapet som möjligt och nedan listar vi en rad fördelar: - Genom medlemskapet får du tillgång till kårkortet (Mecenatkortet), vilket ger dig en rad rabatter i vår kårshop. Där säljer vi såväl kurslitteratur, som studiematerial och, inte minst, GIH:s egen klädkollektion. Du har sparat igen pengarna för medlemskapet vid köp av ditt första klädesplagg. - Som medlem får du möjlighet till att köa till eller bo i någon av SSSB:s* studentlägenheter. - Som medlem får du billigare inträde till våra studentpubar. - Som medlem får du billigare medlemsavgift i vår systerförening GIH:s Idrottsförening (GIH IF). Medlemsavgiften är 150 kronor och betalas en gång per termin via vårt självbetjäningssystem Membit. Du hittar all information på gih.se/studentkaren och vi skickar dig desssutom avier för medlemskapet inför varje termin. * SSSB står för Stiftelsen för Stockholms Studentbostäder. Huvudman (ägare) för stiftelsen är Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO).

4 Klubbmästeriet Klubbmästeriet (KM) är det utskott i Studentkåren som anordnar många av våra studiesociala aktiviteter, inte minst de återkommande studentpubarna. Studentpubarna hålls i samband med den återkommande klasstävlingen Barometern (se nedan). För att på bästa sätt gräva ned stridsyxorna mellan klasserna slår puben upp sina portar lagom till duscharna stannat efter Barometern. Här bjuds det på uppfriskande drycker till studentvänliga priser, en och annan karaoke, samt en massa dans och trevligt folk. Studentpubarna är det perfekta tillfället att lära varandra över klassgränserna. Externa gäster är också välkomna. Ta gärna kontakt med oss på Studentkåren om du vill veta mer eller engagera dig i Klubbmästeriet. GIH IF GIH IF är Studentkårens systerförening och är GIH:s egen idrottsförening. GIH IF representerar högskolan i en rad studenttävlingar men även andra idrottsliga tävlingar, såsom Vasaloppet eller Stockholm Marathon. Ett av de viktigaste arrangemangen som GIH IF arrangerar är Barometern, GIH:s spännande och ständigt aktuella klasstävlingar som anordnas i olika grenar ungefär en gång i månaden under terminerna. För att delta i GIH IF:s arrangemang behöver du vara medlem i föreningen. Medlemskapet kostar 150 kronor per termin men är du medlem i Studentkåren kostar det endast 20 kronor per termin! Läs mer om GIH IF på facebook.com/gihif

5 Innehåll 1. Att studera vid GIH... 1 Vid terminsstart... 2 Viktiga styrdokument... 2 Utbildningsplan... 3 Kursplan... 4 Kurslitteratur... 4 Tips kring själva läsningen... 4 Prov och examination... 5 Tentamen... 6 Momentutvärderingar... 6 IT på GIH... 7 Användarkonto... 7 Utskrifter... 7 Datorsalar... 7 Studievägledning... 8 Stöd vid funktionshinder... 8 En dag som GIH-student Rättigheter och skyldigheter Dina rättigheter Dina skyldigheter Obligatoriskt eller inte obligatoriskt? Studentombudsman Studieavbrott Studieuppehåll Lika behandling Sjukdom Studenthälsan Om något händer Brand Stöld Värdeföremål Försäkringar... 18

6 1. Att studera vid GIH Det kanske känns som ett stort steg att börja läsa vid ett universitet eller en högskola. Och visst finns det en hel del som skiljer sig från att läsa på gymnasiet. Antalet lärarledda lektioner, så kallade föreläsningar, är mycket färre än på gymnasiet. Studierna är självständigare. Det innebär att du måste ta ett stort eget ansvar för att planera och avsätta tid för studier. En termin består vanligtvis av en kurs à 30 högskolepoäng (hp), som i sin tur är uppdelade i ett antal moment, vanligast fyra moment à 7,5 hp. Beroende på vilket program du läser (och var i utbildningen du befinner dig), läser du ett moment i taget eller två moment parallellt. Därefter kommer en eller flera teoretiska eller praktiska examinationer, där du ska visa vad du lärt dig jämfört med kursens förväntade studieresultat. Uppläggningen av studierna varierar mellan de olika kurserna som ingår i utbildningsprogrammen. I vissa moment kan det vara långa sammanhängande studieperioder med obligatorisk närvaro och mycket lärarledd laborativ undervisning. Inom andra kurser kan antalet undervisningstimmar vara lågt och självstudier vara det som dominerar. Formerna för undervisning kan variera från föreläsningar med ett par hundra deltagare till handledning i grupper eller enskilt. En del moment innehåller praktikperioder förlagda utanför högskolan, till exempel vinterutbildningen som är förlagd till annat ställe än Stockholm. 1

7 Vid terminsstart Som student vid GIH måste du inför varje ny termin registreras för studier. Det är Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) som registrerar dig för studier strax efter inskrivning/upprop. På den första dagen av den första terminen blir du kallad till det som kallas för inskrivning. Detta tillfälle är obligatoriskt och du måste ha med dig giltig legitimation. Genom att du närvarar på inskrivningen tar du din studieplats i anspråk. Om du inte närvarar på inskrivningen/skickar ett ombud/eller kontaktar UFA (se kontaktuppgifter nedan) innan inskrivningsdagen förlorar du din studieplats. Från och med den andra terminen ska du istället närvara vid det som kallas upprop. Uppropet äger rum under första kurstillfället på respektive termin. Du blir inte kallad till uppropet, utan du ansvarar själv för att i schemat söka rätt på var och när detta äger rum. Har du förhinder måste du i god tid kontakta UFA på Om du inte närvarat vid upprop/första lektionen eller på annat sätt kontaktat skolan, blir du inte registrerad och du anses inte vara en aktiv student. Tänk på att det är först när du är registrerad som du kan få studiemedel (prövas av CSN) och du omfattas av kammarkollegiets studentförsäkring (se sida 18). Viktiga styrdokument Högskolestudier innebär andra krav på dig som student än vad som gäller vid gymnasieskolan. Friheten är större men också ansvaret. 2

8 Det finns några viktiga dokument som är bra att känna till när du studerar vid GIH. I dessa så kallade styrdokument kan du läsa om vad din utbildning innehåller och vilka målen för utbildningen är. Utbildningsplan, kursplan och litteraturlistor finns på GIH:s hemsida. Böcker och annan utrustning som är nödvändig för att kunna bedriva studier ansvarar du själv för att införskaffa. Det krävs att du aktivt söker information. Utbildningsplan För varje utbildningsprogram ska det finnas en fastställd utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vad utbildningen innehåller samt vad målet med utbildningen är. I målet beskrivs vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till eller kunna utföra när du har avslutat din utbildning. På GIH finns i vissa fall behörighetsvillkor till kurser eller högre terminer inom ett utbildningsprogram. Vilka villkor som ställs för att du ska få påbörja en kurs eller en viss termin inom ett utbildningsprogram framgår av utbildningsplanen för respektive program. Bestämmelserna om behörighet syftar till att säkerställa att du som student har kunskapsmässiga och andra förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen. Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren till en kurs eller en högre termin inom utbildningsprogrammet har du möjlighet att ansöka om undantag från villkoren. Ansökan om undantag görs på särskild blankett. Du hittar blanketten och vidare instruktioner på gih.se/utbildning. 3

9 Kursplan För varje kurs ska det finnas en fastställd kursplan. Kursplanen anger vad kursen innehåller samt vad målet med kursen är. I målet beskrivs vad du förväntas kunna, förstå och förhålla dig till eller kunna utföra när du har avslutat kursen. Du hittar alla kursplaner i snabbmenyn på gih.se eller på gih.se/utbildning. Kurslitteratur Att studera på högskola/universitet innebär att läsa mycket. Till i stort sett varje kurs följer en lista med litteratur som på något sätt kommer att examineras. Kurslitteratur förekommer både på svenska och engelska. Det kan vara allt från tjocka böcker till tunna kompendier. Kurslitteraturen finns att låna på GIH:s bibliotek med ett referensexemplar och ett begränsat antal utlåningsexemplar. Viss kurslitteratur kan du köpa på kårkansliet. Begagnade böcker kan också köpas av tidigare studenter. Håll utkik eller annonsera själv på anslagstavlan. Det går förstås även att köpa både ny och begagnad kurslitteratur via större och mindre bokhandlare på webben. Länkar för begagnad kurslitteratur finns på gih.se/utbildning. Tips kring själva läsningen När du väl köpt eller lånat den litteratur som behövs finns det en del att tänka på vid själva läsningen. Medan man i 4

10 vissa ämnen fokuserar på att givna fakta ska läras utantill, kan det i andra ämnen mer vara det kritiska tänkandet som står i centrum. När det gäller själva läsningen av litteraturen finns det en mängd olika tips på studietekniker som bland annat beror på vilket ämne du studerar. Gå igenom all kurslitteratur så du vet vad den behandlar. Läs rubriker, innehållsförteckningar och introduktionskapitel och fundera igenom vad det handlar om. Skaffa dig en viss förståelse för innehållet och uppläggningen. Försök sedan att läsa litteraturen med en tanke om helheten i bakhuvudet. Stryk under och anteckna på ett genomtänkt sätt om det hjälper dig att processa och komma ihåg innehållet. Vid all undervisning gäller att det är bra att läsa in den angivna litteraturen före varje undervisningstillfälle. Då kan du ställa frågor och använda läraren att diskutera med istället för att bara lyssna. Läs gärna någon bok om studieoch minnesteknik. Prov och examination Inom högskolan förekommer skriftlig och muntlig tentamen, liksom praktiska prov, skriftliga och muntliga redovisningar av arbeten, laborationer och inlämningsuppgifter. Examinationsformerna framgår av kursplanen. På GIH är den vanligaste betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Under slutet av utbildningen skriver du ett så kallat självständigt arbete. Självständigt arbete kallades förut examensarbete och är ett större arbete som genomförs enskilt eller i små grupper. Det självständiga arbetet redovisas i form av en uppsats. 5

11 Tentamen Prov på universitet/högskola heter tentamen och kallas även "tenta". Tentamen kan vara skriftlig eller muntlig och den kan utföras i skrivsal eller som hemuppgift. Om du misslyckats på tentamen så ges möjlighet till omtentamen, oftast under sommarmånaderna eller efter juluppehållet. Under terminerna håller lärarna själva i utdelning av studenternas tentamen och för dem som behöver ges möjlighet till omtentamen. Ta kontakt med Studentkåren om du vill veta mer om rättigheter och skyldigheter i anslutning till tentamen och examinationer vid GIH. Momentutvärderingar Efter varje avslutat moment ges du tillfälle att utvärdera momentet, oftast skriftligt och anonymt, ibland även muntligt i grupp. Det är viktigt att du genomför utvärderingen. Utvärderingen ligger till grund för eventuella förändringar av momentet. På så sätt hjälper du till att säkra eller rentav höja kvaliteten på utbildningen. Momentutvärderingarna tas upp för behandling i olika grupper vid högskolan, där studenterna är representerade på olika sätt. Du som student har rätt till att ta del av resultatet av utvärderingarna. 6

12 IT på GIH Som student vid GIH har du tillgång till studentdatorerna på skolan. Du har en egen hemkatalog där du kan spara ner dina arbeten, samt ett e-postkonto. Du kan också använda GIH:s trådlösa nätverk. Användarkonto För att kunna använda dessa resurser behöver du ett användarkonto med användarnamn och lösenord. Du får ditt användarkonto vid IT-introduktionen under introduktionsdagarna i början av din utbildning. Om du missade tillfället kan du få ut ditt användarkonto genom att kontakta IT-supporten via gih.se. Utskrifter Att skriva ut i datasalarna kostar 50 öre per utskrift. Varje ny student får en pott på 50 utskrifter gratis. Vill du ha fler utskrifter köper du dessa hos Studentkåren eller i biblioteket. Datorsalar Det finns flera olika datorsalar på GIH. Läs mer om vilka datorsalar som finns och vilka program som finns på datorerna på gih.se. 7

13 Studievägledning Vill du som blivande student veta mer om innehåll och uppläggning, eller som GIH-student planera dina studier, kontaktar du studie- och karriärvägledaren, Liselott Sandahl. Hon har också ansvar för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Telefon: E-post: Besökstider: , övrig tid endast bokade besök. Exempel på frågor kan vara: - Aktuell studiesituation - Studieplanering, t ex individuell studiegång - Studieuppehåll/studieavbrott - Val av inriktning - Studieteknik - Tentamenssituationen När det gäller karriärvägledning kan du få hjälp genom CV-granskning, information kring kommande arbetsmarknad och stöd med intervjusituationen. Stöd vid funktionshinder Målsättningen för GIH:s stödåtgärder till funktionshindrade studenter är att ge dem samma möjligheter att bedriva sina studier som andra studenter har. Tänk på att det kan ta tid att skaffa sig den hjälp och de hjälpmedel som du behöver. Kontakta därför samordnare på skolan i god tid innan du tänker påbörja dina studier. Kontaktperson vid GIH är Liselott Sandahl (se ovan). 8

14 Stöd som kan erbjudas på GIH via samordnaren är: - Anteckningshjälp - Förlängd tid vid tentamenstillfällen - Enskilt rum vid tentamenstillfället - Tekniska hjälpmedel - Teckenspråkstolk Annat stöd är beroende av kursplanen och där är det helt upp till kurs-/momentansvarig att godkänna stödet t ex: - Muntlig examination - Uppläsning av frågor vid tentamenstillfället - Genomgång av kurs-pm för planering av studierna För dig som har svårt att läsa kurslitteraturen finns möjlighet att låna böckerna inlästa som talböcker. Du laddar ner böckerna från talbokskatalogen Legimus. Kompendier från GIH kan läsas in på skiva med s.k. lektörhjälp. För att kunna ladda ner kurslitteratur måste du först kontakta GIH-biblioteket för att få inloggningsuppgifter. Boka en tid med Karin Jäppinen, bibliotekets kontaktperson: Telefon E-post: 9

15 En dag som GIH-student Till skillnad från många andra högskolor och universitet har GIH mycket lärarledd undervisning, särskilt i de kurser som innefattar praktiska moment (som simning, gymnastik, bollspel, dans, friluftsliv). I andra, mer teoretiska kurser är den lärarledda tiden mindre och då vilar ett stort ansvar på dig att själv planera dina studier. I början av höstterminen brukar GIH erbjuda en föreläsning om studieteknik, som lämpar sig för alla studenter oavsett nivå. Bra att veta om livet på campus är att GIH inte tillämpar akademisk kvart, vilket innebär att lektionerna börjar på den utsatta tiden och inte en kvart senare. Lunch kan du köpa i restaurangen på plan fem eller så värmer du matlådan i Studentmässen på plan tre. Eftersom många på GIH har olika fritidsuppdrag så går aktiviteten på campus ned efter fem-snåret men vill du, kan du sitta kvar och plugga eller varför inte springa ned till gymmet, där du tränar helt gratis! Vi vet att det är svårt för studenter att få livet att gå ihop ekonomiskt, särskilt i storstäderna, men vi rekommenderar ändå inte att du arbetar på sidan om. Att studera 100 % innebär att du ska lägga ned cirka 40 timmar per vecka åt dina studier, oavsett om tiden är schemalagd eller ej. Viss undervisning sker dessutom på kvällar/helger eller på annan ort, så ska du jobba måste det vara ett flexibelt jobb studierna ska alltid gå först! Du som student måste också ta ansvar för att ständigt söka och ta del av den information som ges i olika kanaler. Du får exempelvis en studentmejl som du dagligen bör kolla för viktig information (du kan också koppla den till din vanliga mejl) samt hålla koll på information som förmedlas genom lärarplattformen och sociala medier. 10

16 2. Rättigheter och skyldigheter Som student är det bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lagstiftningen. Inte minst om du skulle hamna i en tvist med din högskola, eller tycker att du blivit illa behandlad under din utbildning. Studentkåren arbetar för att tillvarata och värna om studenternas rättigheter. Du kan alltid vända dig till Studentkåren för att få hjälp och stöd. Dina rättigheter När du studerar vid högskola finns det vissa grundläggande villkor som lärosätet måste uppfylla för din skull. - Kursplaner och utbildningsplaner ska finnas tillgängliga senast en månad före sista ansökningsdag. - Litteraturlista ska finnas tillgänglig en månad före kursstart. Schema för aktuell läsperiod om tio veckor ska finnas tillgänglig senast två veckor före kursstart. - Provresultat ska vara studenten tillhanda inom tre arbetsveckor. Det går inte att överklaga betyget på din examination men du har rätt att få betyget omprövat av annan examinator vid tydligt felaktiga beslut. - Du har rätt att få återkoppling på ditt examinationsresultat i någon form, till exempel rättningsmall, kommentarer eller genomgång. Studenter har alltid rätt till studievägledning. GIH erbjuder också olika slags stödinsatser till dem som behöver extra stöd med sina studier (se sida 8-9). 11

17 Dina skyldigheter Förutom vanliga regler i samhället finns det några inom högskolan som du bör känna till. Man får inte fuska. Fusk innebär att man använder otilllåtna hjälpmedel vid någon form av examination under studierna. Det kan vara plagieringar av andras texter, att man tar hjälp av andra utan att detta tillåts vid hemtentor och så vidare. Om någon upptäcker detta missbruk får man inte göra om sin tenta, utan fusket anmäls till rektor. Rektor avgör sedan om fallet ska tas upp i högskolans disciplinnämnd. I denna nämnd sitter rektor, student- och lärarrepresentanter tillsammans med en domare. Påföljden kan bli en varning eller en viss tids avstängning från studierna. Ta noga reda på vilka regler som gäller för de examinationer du utför i dina kurser. I disciplinnämnden tas även upp störande verksamhet, missbruk av datorer, stöld av böcker, störande beteende, förfalskning och sexuella trakasserier. Om man blir varnad eller avstängd av disciplinnämnden kan detta överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Obligatoriskt eller inte obligatoriskt? Föreläsningar kan vara frivilliga eller obligatoriska att delta i. Ta reda på vad som gäller för din kurs. Obligatoriska moment kan förekomma om det är nödvändigt för att uppnå fastställda kursmål. Samtliga obligatoriska moment ska meddelas studenterna senast i samband med kursintroduktionen och ska framgå av kursplan och kursschema. Om undervisningen för ett obligatoriskt moment flyttas ska studenterna meddelas i god tid men senast två veckor innan. 12

18 Studentombudsman Studentkårens roll kan mycket väl liknas vid en facklig organisation som verkar för sina medlemmars intressen. Genom ett avtal med GIH har Studentkåren möjligheten att ha en kanslist anställd på heltid. Kårkanslisten bemannar kansliet och kårshopen men företräder också studenterna, tillsammans med studenter i Studentkårens styrelse, i olika frågor som rör utbildningen. Kårkanslisten är därför att likna vid en fackombudsman, eller rättare sagt en studentombudsman, dit du kan vända dig med allehanda frågor som rör din utbildning och miljö på GIH. Du kan vända dig till kårkanslisten (studentombudsmannen) om du har utsatts för oacceptabelt bemötande på högskolan, exempelvis vid betygsättning, bemötande av lärare, annan personal eller andra studenter, eller om du behöver stöd i samband med utredning i disciplinärende. Det gäller även under verksamhetsförlagd utbildning (praktik) hos tredje part. Det här kan studentombudsmannen göra för dig som är student: - Lyssna till och diskutera studentärenden. - Stödja dig i att utvärdera och bedöma olika valmöjligheter i det aktuella ärendet. - Fungera som referenskälla: vad säger högskolelagen, högskoleförordningen, kursplanen, etc.? - Informellt undersöka ärendet. - Identifiera och förklara rådande policys. - Hjälpa till att avgöra om och hur du kan gå vidare med ärendet. - Konkreta råd om vidare handläggning. - Stödja dig som student i en eventuell fortsatt process. Viktigt att poängtera är att studentombudsmannen är en stödperson, inte en jurist eller överklagandeinstans. 13

19 Studieavbrott Om du har särskilda skäl har du rätt till anstånd med att börja studierna eller att efter ett studieavbrott få återuppta dessa. Om du vill ha anstånd att påbörja studierna eller göra ett studieavbrott ska du kontakta Utbildnings- och forskningsavdelningen, i första hand Liselott Sandahl (kontaktuppgifter på sidan 8). Studieuppehåll Student som aktivt bedrivit studier under minst en termin med minst 15 godkända högskolepoäng har rätt att ansöka om uppehåll. Studieuppehåll medges för högst ett läsår i taget. Efter förnyad ansökan kan ytterligare studieuppehåll beviljas, dock för totalt två läsår. Studieuppehåll under utbildningens första termin kan endast beviljas om uppehållet är påkallat av akut långvarig sjukdom eller andra särskilda skäl, vilka uppkommit efter det att studenten antagits till utbildning vid GIH. Studieuppehåll kan beviljas med platsgaranti om särskilda skäl föreligger. Lärarstudenter som läser andra ämnet på annan högskola/universitet beviljas också studieuppehåll med platsgaranti för termin som ligger i aktuell utbildningsplan, dock ej till given grupp. Ansökan om studieuppehåll görs skriftligen på en särskild blankett. Se gih.se. 14

20 Lika behandling Lika behandling innebär att alla människor ska behandlas likvärdigt. Detta medför att all form av diskriminering aktivt ska motverkas, samtidigt som jämlikhet främjas. Meningen med lika behandling är att förebygga all form av upplevd diskriminering. Lika behandling ska bidra till bättre studie- och arbetsmiljö, öka förståelsen för alla människor samt skapa en öppen och omtänksam atmosfär där diskriminering och trakasserier tillhör det förgångna. Lika behandling inbegriper begrepp som jämställdhet, jämlikhet, likhet och mångfald. Alla ska behandlas lika, samtidigt som alla har rätt att vara olika. Diskrimineringslagen ska främja lika rättigheter för studenter och motverka att någon student utsätts för diskriminering eller trakasserier. Lagen förbjuder diskriminering av studenter på högskola och universitet om diskrimineringen har samband med studentens: - Kön - Könsöverskridande identitet eller uttryck - Etniska tillhörighet - Religion - Sexuella läggning - Funktionshinder eller - Ålder Vid GIH finns det en arbetsgrupp för arbetsmiljö- och lika behandling, där studenterna representeras av ett eller flera studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombuden utses av Studentkårens styrelse och finns till för studenterna. Tveka inte att höra av dig till Studentkåren i något ärende som rör lika behandling eller arbetsmiljö. 15

21 Sjukdom Ta för vana att per telefon eller på annat sätt meddela din lärare om du är frånvarande på grund av sjukdom, särskilt om den schemalagda aktiviteten är obligatorisk. Du som student rekommenderas att sjukanmäla dig till försäkringskassan eller skaffa ett utförligt läkarintyg. En anledning är att du då kan visa på orsaken till dåliga studieresultat vid långvarig sjukdom. Om du bor i någon av SSSB:s studentlägenheter är detta särskilt viktigt. Lagen om allmän försäkring omfattar student som är inskriven i allmän försäkringskassa. Enligt studiestödslagen får student behålla studiestöd vid sjukdom. Studenthälsan Du som är student kan vända dig till Studenthälsan i Stockholm för medicinsk och psykologisk rådgivning. Studenthälsan i Stockholm är Stockholms högskolestudenters företagshälsovård och är avgiftsfri. Studenthälsan i Stockholm är ett komplement till samhällets hälso- och sjukvård. Verksamheten finansieras av de större högskolorna och Stockholms universitet, som även är huvudman. Besöksadressen är Studentpalatset, Norrtullsgatan 2. (Tbana Odenplan). Webbplats: studenthalsanistockholm.se Övrig vård som t ex vårdcentraler, psykiatrisk öppenvård, sex- och samlevnadsmottagningar finns att söka inom Stockholms läns landsting. 16

22 Om något händer Brand Alla som vistas i GIH:s lokaler ska orientera sig om utrymningsvägar. Anslag med utrymningsvägar finns utplacerade i korridorer och trapphus. GIH måste med vissa intervall genomföra utrymningsövningar. Skulle någon olycka inträffa brand, explosion, gasutsläpp etc. och lokalerna måste utrymmas, sker larmsignal med ringklockor. Vid larm ska byggnaden omedelbart lämnas. Undvik rökfyllda korridorer, gå omgående till återsamlingsplatsen Wembley (gräsplanen utanför idrottsentrén). Stå inte på parkeringen, då utryckningsfordon måste ha fri väg fram till byggnaden. Ingen får lämna återsamlingsplatsen innan utrymningsledaren meddelar att det är tillåtet. En nödtelefon finns placerad i entrén till idrottshallsbyggnaden. Stöld Polisanmälan ska göras via telefon , eller via internet och polisens hemsida Anmälan ska även göras till GIH:s intendent. Vid inbrott och stöld ersätter inte GIH förlust av personlig utrustning som förvarats i lokalerna eller i klädskåpen. 17

23 Värdeföremål Pengar, klockor och andra värdeföremål bör förvaras inlåsta i klädskåp eller på annat betryggande sätt. Det åligger studenten att själv ha försäkring för förlust av personlig egendom. Försäkringar Regeringen har godkänt ett avtal mellan Kammarkollegiet och CSN som innebär att alla studenter vid statliga universitet och högskolor får en personskadeförsäkring. Den nya personskadeförsäkringen ska i princip motsvara en arbetstagares skydd vid arbetsskada. Försäkringen gäller i Sverige och bekostas av respektive högskola. När en skada inträffat och om ersättning önskas enligt personskadeförsäkringen, ska skadeanmälan göras på en särskild blankett. Blanketten kan laddas ned på Kammarkollegiets hemsida eller hämtas hos GIH:s reception eller personalavdelning. Ifylld och undertecknad skadeanmälan lämnas till personalavdelningen som styrker registrering för studier vid GIH samt, om möjligt, att skadan inträffat under "skoltid" eller under direkt färd mellan bostaden och den plats "skoltiden" tillbringas. Har skadan inträffat under praktikarbete bör även anmälan göras till Försäkringskassan som arbetsskada. GIH har också policyn att alla skador som inträffar under skoltid eller under direkt färd mellan bostaden och den plats skoltiden tillbringas ska anmälas till Försäkringskassan. 18

24 Kontakta oss Vill du veta mer om Studentkåren eller GIH är du varmt välkommen att kontakta oss. Besök gärna vårt kansli på plan 3 i GIH:s huvudbyggnad. Besöksadress Lidingövägen Stockholm Öppettider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lunchstängt mellan Det kan dock förekomma att kansliet (på grund av möten eller andra ärenden) är stängt korta stunder under dagen. Annars når du oss via nedanstående kontaktuppgifter. Postadress Box Stockholm Telefon: E-post: Facebook: facebook.se/gihstudent Twitter: #karengih

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Idrott i förändring 1

Idrott i förändring 1 Del-kursguide Idrott i förändring 1 (IF1) 7,5 hp Höstterminen 2013 Kursledare: Johan R Norberg & Joakim Wirén Åkesson Delkurs 1 i Idrottsvetenskap 1 (IV111G) (Idrottsvetenskapligt program), och Idrott

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp

Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Bra att veta - för dig som är ny student på Alnarp Studentinformation 2011/12 Adressändring Du uppdaterar själv ditt telefonnummer och eventuell tillfällig postadress via Studentportalen. Din folkbokföringsadress

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Regelsamling vid Luleå tekniska universitet Nr 4-09 Beslutsfattare Re 38-09 Beslutsdatum 2009-02-24 Dnr 411-09 Enhet Student service Kommentar STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Inledning Rektor fastställde

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Ekonomihögskolan INFC55, Informatik: Webbutveckling, 7,5 högskolepoäng Informatics: Web Development, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kontakt... 2 Lärare... 4 Akademiexpedition... 4 Registrering... 4 Omregistrering... 4 Passertag... 4 Datorkonto och e-post... 4 Studentportal... 5 Blackboard... 5 Utskrift skrivare,

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Idag: Massor av Information och Inspiration!

Idag: Massor av Information och Inspiration! Idag: Massor av Information och Inspiration! Studievägledning Studieuppföljning och information Individuella vägledningssamtal Kurativa samtal tystnadsplikt Planering av dina studier Individuella studieplaner

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

DIN GUIDE TILL LTH. Ingenjörshögskolan. www.hbg.lth.se

DIN GUIDE TILL LTH. Ingenjörshögskolan. www.hbg.lth.se DIN GUIDE TILL LTH Ingenjörshögskolan www.hbg.lth.se Välkommen i LTH! Välkommen i gänget! När du får den här broschyren har du en spännande resa framför dig. Nya vänner, möten, kunskaper och insikter väntar.

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Studiesociala frågor

Studiesociala frågor Studiesociala frågor Ylva Eklind Utbildningsavdelningen Utbildning för Studentrepresentanter och Programstudierektorer 2015 Vad är studiesociala frågor och hur påverkar de studierna? Vad kan du ställas

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Studentens rättigheter och skyldigheter på KTH

Studentens rättigheter och skyldigheter på KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN STUDENTENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER PÅ KTH 2008/2009 Studentens rättigheter och skyldigheter på KTH För att dina studier på KTH ska bli framgångsrika krävs en aktiv medverkan

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 98/2010 (122) (1) 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i oral hälsovetenskap och Masterprogram i oral hälsovetenskap/master Programme in Oral Health

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Välkommen. Information till nya studenter

Välkommen. Information till nya studenter Välkommen Information till nya studenter Tommy Gustafsson, programansvarig Arbetsrum på Institutionen för matematiska vetenskaper på campus Johanneberg samt på 4:e våningen i hus Jupiter E-post: tommy.gustafsson@chalmers.se

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle

Bra att veta. som student vid Högskolan i Gävle Bra att veta som student vid Högskolan i Gävle INNEHÅLL Välkommen till Högskolan i Gävle 2 Studentcentrum 3 Studentportalen 3 Bra att veta som student 4 Anstånd 4 Biblioteket 4 Blackboard 4 Datasalar 4

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

LTH-GUIDEN. Din GUIDE till LTH 2015 CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Glöm inte att TACKA JA till din utbildningsplats! Se sidan 7!

LTH-GUIDEN. Din GUIDE till LTH 2015 CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Glöm inte att TACKA JA till din utbildningsplats! Se sidan 7! LTH-GUIDEN 1 Din GUIDE till LTH 2015 CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Glöm inte att TACKA JA till din utbildningsplats! Se sidan 7! 2 LTH-GUIDEN FOTO: SID 14, ANDERS EBEFELDT / STUDIO-E.SE GUNNAR

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer