Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4 Genomförd av CMA Research AB December 2014

2 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Resultat 7 Helsingborg som stad 8 Grönområden 10 Helsingborgs trafiksystem 14 Kommunikationskanaler 16 Kommunens webbplats 19 Bilaga

3 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 3 Sammanfattning Bra att växa upp i Helsingborg Tre av fyra medborgare tycker att Helsingborg är en bra stad att växa upp i och två av tre tycker att Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i. Lätt att ta sig till grönområden De allra flesta medborgare tycker att det är lätt att komma till en park eller ut i naturen. Nära hälften av medborgarna uppger att deras senaste besök av ett rekreationsområde gick till Pålsjö. Det vanligaste sättet att ta sig till ett rekreationsområde är att gå. Hälften av bilisterna blir frustrerade Det är vanligast att medborgarna som åker bil upplever att de blir frustrerade av någon plats eller trafiksituation. Det är framför allt gator i centrala Helsingborg som gör dem frustrerade. Vanligt att framföra synpunkter via e-post Det är vanligast att medborgare som vill framföra synpunkter till Helsingborgs stad gör det via e-post. Det vanligaste sättet att kommunicera med Helsingborgs folkbibliotek är genom personligt möte. Personligt möte är även det vanligaste svaret på hur medborgarna skulle vilja kommunicera med biblioteket. Det är även relativt vanligt att vilja använda e-post eller bibliotekets webbplats för att kommunicera med biblioteket. Önskar information om aktiviteter och tjänster Ungefär tre av tio medborgare besöker kommunens webbplats en gång i månaden eller oftare. Den information som medborgarna främst vill ha via webben är kontaktuppgifter och öppettider till kommunala verksamheter, information om aktiviteter som ska ske i staden samt information om kommunens tjänster och service.

4 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Helsingborgs stad genomför kontinuerligt undersökningar bland medborgarna i Helsingborg. I denna mätning är syftet att undersöka medborgarnas attityder till Helsingborg som stad och dess grönområden samt att se vilka som är de vanligaste kommunikationskanalerna till kommunen. Syftet är även att ta fram vilka platser och trafiksituationer som gör medborgarna frustrerade för att på så sätt kunna göra förbättringar. Detta är den andra medborgarundersökningen i ordningen. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden november-december 2014 av CMA Research AB (www.cmaresearch.se). Projektledare på CMA är Henrik Brandes och analysen har genomförts av Jenny Rosell. Kontaktpersoner i Helsingborgs stad är Birgitta Darrell och Erik Larsson. Metod Undersökningen har genomförts genom en medborgarpanel via webben. Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Helsingborg som är mellan 18 och 80 år gamla. Uppnådd svarsfrekvens: 83 procent (1 666 utskick, 32 felaktiga adresser och svar) Felmarginaler i resultaten: 2-3 procent på totalnivån. Resultaten har viktats med avseende på ålder och kön för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Helsingborg avseende dessa faktorer. Enkät Enkäten består av frågor som rör attityder till Helsingborg som stad och till grönområden, kommunens webbplats, kommunikationskanaler, rekreationsområden och platser/trafiksituationer som är frustrerande.

5 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 5 Fakta om respondenterna Hälften av respondenterna är kvinnor och hälften är män. Respondenterna är i genomsnitt 55 år gamla (medianvärde). Sex av tio respondenter arbetar medan tre av tio är pensionärer. Drygt hälften har en högskoleutbildning. Kön Antal Andel Man % Kvinna % Ålder Antal Andel år 48 4% år % år % år % Huvudsaklig sysselsättning Antal Andel Förvärvsarbetande/anställd % Pensionär % Egen företagare 106 8% Studerande 55 4% Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 32 2% Tjänstledig eller föräldraledig 13 1% Långtidssjukskriven 8 1% Hemarbetande, sköter hushållet 8 1% Annat 19 1% Högsta utbildning Antal Andel Grundskola eller motsvarande 110 8% Gymnasium eller motsvarande % Universitet/högskola % Ingen avslutad utbildning 4 0,3% Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder.

6 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 6 Fakta om respondenterna Hälften av respondenterna bor i en stadsdel utanför centrum medan tre av tio bor i centrala Helsingborg. En klar majoritet har bott i Helsingborg i mer än tio år. Boende Antal Andel Stadsdel utanför centrum % Centrala Helsingborg % Tätort utanför centralorten % På landsbygden 45 3% Bor ej i Helsingborgs stad 6 0,4% Antal år i Helsingborgs stad Antal Andel 11 år eller längre tid % 6-10 år % 3-5 år 95 7% 2 år eller kortare tid 41 3% Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder.

7 Resultat Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 7

8 Helsingborg som stad Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 8 Merparten av medborgarna tycker att Helsingborg är en bra stad att växa upp i och att det är en bra stad att få sin utbildning i. När det gäller fritidsutbudet för unga har en av fyra ingen åsikt om det. Lite mindre än hälften instämmer i att fritidsutbudet är bra. Medborgare som är yngre än 25 år är signifikant mindre nöjda med fritidsutbudet jämfört med andra. Medelvärde Vet ej Helsingborg är en bra stad att växa upp i ,0 6% Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i ,7 11% Helsingborg har ett bra fritidsutbud för unga ,3 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

9 Helsingborg som stad Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida år Helsingborg är en bra stad att växa upp i 3,9 3,9 4,0 4,1 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i 3,6 3,7 3,7 3,9 3,7 3,8 3,9 3,8 3,7 3,7 Helsingborg har ett bra fritidsutbud för unga 3,0 3,4 3,3 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,4 3,3 Centrala Hbg år Ålder Kön Utbildning år år Man Kvinna Helsingborg är en bra stad att växa upp i 3,9 3,9 4,2 4,1 3,7 3,9 3,7 4,0 4,0 Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i 3,8 3,7 3,9 3,8 3,6 3,9 3,7 3,7 3,7 Helsingborg har ett bra fritidsutbud för unga 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2 3,5 3,5 3,3 3,3 Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Boende Stadsdel utanför centrum Tätort utanför Hbg Sysselsättning Egen företagare Studerande 2 år eller kortare Landsbygd Pensionär Helsingborg är en bra stad att växa upp i 3,9 4,1 3,9 4,0 3,9 4,0 Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 3,7 Helsingborg har ett bra fritidsutbud för unga 3,3 3,7 3,1 3,4 3,0 3,3 Antal år i Helsingborg 3-5 år 6-10 år Totalt 11 år eller längre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Totalt

10 Grönområden Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 10 En klar majoritet av medborgarna anser att det är lätt att komma till en park och att komma ut i naturen. Medborgare som bor utanför Helsingborg instämmer i signifikant lägre grad än andra i att det är lätt att komma till en park. Medelvärde Vet ej Det är lätt för mig att komma till en park ,4 1% Det är lätt för mig att komma ut i naturen ,3 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

11 Grönområden Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida år Det är lätt för mig att komma till en park 4,4 4,3 4,3 4,5 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 Det är lätt för mig att komma ut i naturen 4,0 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,3 Centrala Hbg år Ålder Kön Utbildning år Boende Stadsdel utanför centrum Tätort utanför Hbg år Pensionär Landsbygd Man 2 år eller kortare Kvinna Antal år i Helsingborg Det är lätt för mig att komma till en park 4,6 4,4 3,9 3,7 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 Det är lätt för mig att komma ut i naturen 4,2 4,4 4,4 4,3 3,9 4,2 4,3 4,4 4,3 3-5 år 6-10 år 11 år eller längre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Totalt Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Det är lätt för mig att komma till en park 4,4 4,4 4,3 4,5 4,0 4,4 Det är lätt för mig att komma ut i naturen 4,3 4,5 4,1 4,5 4,1 4,3 Totalt

12 Grönområden Senaste besök i rekreationsområde Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 12 Det är vanligast att medborgarna i Helsingborg senast besökte rekreationsområdet Pålsjö. I kategorin Annat nämns framför allt Ramlösaparken och Jordbrodalen. Merparten (88 procent) av medborgarna har tillgång till gröna platser i sitt närområde där de kan träffa andra och umgås. Fyra av tio har något förbättringsförslag för grönområdena som skulle göra att de skulle besöka dem oftare. Se Bilaga 1 för redovisning av samtliga förbättringsförslag. Vilket rekreationsområde i Helsingborg besökte du senast? Pålsjö Råådalen Bruces skog Örby ängar Ättekulla Annat Har ej besökt något rekreationsområde 9% 9% 8% 4% 18% 5% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 Grönområden Färdsätt till rekreationsområde Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 13 Det vanligaste sättet att ta sig till ett rekreationsområde är genom att gå och det näst vanligaste sättet är att åka bil. I kategorin Annat har många svarat att de har sprungit dit. De som har besökt ett rekreationsområde har framför allt tagit en promenad eller sprungit där. Samtliga svar på vad medborgarna har gjort i rekreationsområdena finns i Bilaga 1. Hur tog du dig dit? Gång Bil Cykel Kollektivtrafik Annat 5% 3% 15% 33% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange flera alternativ.

14 Helsingborgs trafiksystem Platser/trafiksituationer som är frustrerande Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 14 Nästan hälften av medborgarna uppger att det finns någon plats eller trafiksituation som gör dem frustrerade när de åker bil. Det är näst vanligast att medborgarna tycker att det finns någon trafiksituation som gör dem frustrerade när de cyklar. Finns det någon plats/trafiksituation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig frustrerad? Ja, när jag åker bil 49% Ja, när jag cyklar Ja, när jag går Ja, när jag åker buss Nej 25% 14% 14% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange flera alternativ.

15 Helsingborgs trafiksystem Platser som är frustrerande Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 15 Medborgarna har haft möjlighet att ange både vilka platser och vilka trafiksituationer som är frustrerande. Generellt är svaren ganska spridda, men det finns trafiksituationer eller platser som nämns mer frekvent än andra. Nedan finns en sammanfattning av de vanligaste svaren per färdsätt. I Bilaga 1 finns en fullständig redovisning av samtliga öppna kommentarer. Bilister Många bilister blir frustrerade i centrum och i korsningar. De gator som nämns är framför allt Drottninggatan, Järnvägsgatan och Stenbocksgatan, varav Stenbocksgatan är det klart vanligaste svaret. Cyklister De som cyklar uppger främst att de blir frustrerade på cykelbanor på olika gator i hela stan eller i centrala Helsingborg. De gator som nämns är främst Drottninggatan, Järnvägsgatan och Södergatan. Gående Många som går nämner att de blir frustrerade i centrum, i hela stan, på gångbanor, cykelbanor eller kombinerade gång- och cykelbanor. De gator som nämns är framför allt Drottninggatan och Järnvägsgatan. Bussresenärer Medborgare som åker buss nämner främst olika busslinjer, hållplatser, centrum respektive Knutpunkten.

16 Kommunikationskanaler Helsingborgs stad Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 16 Medborgarna använder framför allt e-post för att framföra synpunkter till Helsingborgs stad. I kategorin Annat har ett flertal nämnt att de skriver insändare eller att de använder appen för felanmälan. Hur går du huvudsakligen tillväga för att framföra en synpunkt, positiv eller negativ, till Helsingborgs stad? Via e-post Ringer Använder formulär på stadens webbplats Personligt besök Skriver brev Chattar på helsingborg.se Annat Ej aktuellt 15% 11% 2% 1% 1% 7% 33% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

17 Kommunikationskanaler Helsingborgs folkbibliotek Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 17 Nära hälften av medborgarna kommunicerar främst med Helsingborgs folkbibliotek genom personligt möte på biblioteket. Den näst vanligaste kommunikationskanalen är att använda sig av e-post. 45 procent uppger att de inte kommunicerar med Helsingborgs folkbibliotek. I kategorin Annat nämns framför allt hemsidan. På vilka sätt kommunicerar du främst med Helsingborgs folkbibliotek? Personligt möte på biblioteket E-post Telefon Facebook Instagram Annat Kommunicerar inte med Helsingborgs folkbibliotek 14% 6% 1% 0,0% 4% 45% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange max tre alternativ.

18 Kommunikationskanaler Helsingborgs folkbibliotek Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 18 Medborgarna skulle främst vilja kommunicera med Helsingborgs folkbibliotek genom personligt möte, e-post eller bibliotekets webbplats. På vilka sätt skulle du helst vilja kommunicera med Helsingborgs folkbibliotek? Personligt möte på biblioteket E-post Bibliotekets webbplats Telefon Facebook Instagram Twitter Annat Ingen åsikt/ej aktuellt 14% 6% 1% 0,1% 1% 44% 34% 32% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange max tre alternativ.

19 Kommunens webbplats Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 19 Tre av fyra medborgare besöker kommunens webbplats minst en gång om året, varav 28 procent besöker den minst en gång i månaden eller oftare. Hur ofta besöker du kommunens webbplats Minst en gång i veckan Minst en gång i månaden Någon gång om året Mer sällan Aldrig 6% 22% 16% 9% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Kommunens webbplats Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 20 En klar majoritet av medborgarna vill ha kontaktuppgifter och öppettider till kommunala verksamheter och information om aktiviteter som äger rum i staden. Medborgarna har även haft möjlighet att ange om det är något ytterligare som de vill kunna få från kommunens webb. Dessa svar redovisas i Bilaga1. Vilken typ av information och tjänster vill du ha från din kommun via webben? Kontaktuppgifter och öppettider till kommunala verksamheter Information om aktiviteter som äger rum runtom i staden Information om kommunens tjänster och service Nyheter om vad kommunen gör 76% 74% 67% 58% Kunna sköta mina ärenden gentemot kommunen när jag vill 45% Lära mig hur kommunen fungerar och arbetar Inspiration och stolthet 13% 24% Inget av ovanstående 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange flera alternativ.

21 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 21 Bilaga (separat)

22 Bilaga 1: Öppna svar och kommentarer

23 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 1 av 123 Innehåll Är det någonting annat som du vill kunna få från kommunens webb? Hur går du huvudsakligen tillväga för att framföra en synpunkt, positiv eller negativ, till Helsingborgs stad? (annat-svar) På vilka sätt kommunicerar du främst med Helsingborgs folkbibliotek? (annatsvar) På vilket sätt skulle du helst vilja kommunicera med Helsingborgs folkbibliotek? (annat-svar) Vilket rekreationsområde i Helsingborg besökte du senast? (annat-svar) Hur tog du dig dit? (annat-svar) Vad gjorde du där? Har du några förbättringsförslag för grönområdena som skulle göra att du skulle besöka dem oftare? Ange den plats och situation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig mest frustrerad när du går Ange den plats och situation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig mest frustrerad när du cyklar Ange den plats och situation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig mest frustrerad när du åker buss Ange den plats och situation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig mest frustrerad när du åker bil

24 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 2 av 123 Är det någonting annat som du vill kunna få från kommunens webb? "Krisinformation", dvs. information om t.ex. olyckor och liknande som är nyttigt att veta för allmänheten. * Utförligare information om långsiktiga planeringar/konsekvensbeskrivningar i olika stadsområden * Tillgång till miljökonsekvensbeskrivningar vid förtätningsbyggnation och andra större byggprojekt. Adresser till gymnastikhallar, biblotek osv. Aktuell information om vägarbeten, inklusive planerat slutdatum. Aktuella händelser i närområdessamarbete, t.ex vad händer i Rydebäck och vad händer med strandskyddet som spolades bort i stormen Sven2013. Vägarbete etc.. Aktuella jobb. Akuta uppgifter, tex om det blir strömavbrott, brand, trafikstörning eller annat som kan påverka fler människor. Allmän samhällsinformation, vägarbeten som inskränker trafiken trafikomläggningar, info om större byggprojekt,. Allt om gator o-förbättringsarbeten på våra gator o parker. Allt som händer i helsingborg. Allt verkar bra som jag är intresserad av. Att faktiskt kunna göra skillnad. Och därtill en sådan här enkät som faktisk gör skillnad, dvs att det faktiskt påverkar politikerna. Enda anledningen att denna görs är ju för att det ska se bra ut. Att lättare kunna hitta boende (hyresrätter). Att Peter Danielsson avgår från sin post. Han har suttit för länge, tänker inte på Helsingborgarnas bästa. Att tydligare hitta aktuelle byglov som godkänts. Beskrivningar om vad olika arrangemang innebär. Är det musik, teater eller... Ibland har saker så konstiga namn att bara en redan invigd förstår vad som ska hända. Att veta vad saker kostar är viktig information!. Beslut som fattats av kommunfullmäktige och nämnder/styrelser. Beslut som fattats i Fullmäktige. Biblioteket. Boendeparkingskort. Bra hemsida. Bra kartor. Hittar dock ej bra fastighetskartor. Tillgång till dokument och diarier (nuvarande sökfunktion är mycket dålig). Bra tips på aktviteter i stan och runt omkring, även små aktivitieter som man oftas missar annars, typ vad händer på biblioteken etc. Brukar hitta det jag letar efter. Busstider. Byggtillstånd i staden. Bättre information om kommande vägarbeten. Bättre information om kommunens utvecklingsplaner,.

25 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 3 av 123 Bättre koll alla utländska bilar som står parkerade överallt och hur länge som helst. Bättre samlat ex vad som händer på alla olika bibliotek, kyrkor, Dunkers m.m gärna att det finns en indelning efter barnens tänkta ålder när det är barn och ungdomsaktiviteter. Olika föredrag för vuxna. Bättre överblick på pågående byggprojekt och detaljplaner. Det absolut viktigaste skulle jag säga är att snabbt och enkelt kunna se vad som händer i kommunen. En kalender med allt som sker varje dag vare sig det är utställningar, konserter, demonstrationer, workshops, möten, föreläsningar, kurser till t.ex. information om vägunderhåll. Jag anser att det borde vara en prioritet av stadens befolkning ska kunna få information som tar dem ut ur husen för att upptäcka och uppleva saker i staden. Det byggs om rätt mycket i HBG. Ex nu Söderpunkten ska byggas om både invändigt o utvändigt. Verkar som om Filmstaden ska flytta in där och det ska bli annat också. Bra om man kan få veta lite om det med tanke på oss som bor mitt emot. Det ska renoveras och byggas på utsidan också och vi vill gärna veta mer. Det kommer Att bli ett jäkla liv här. Det man inte vet saknar man inte. Det viktigaste är öppettider och någon guide så att man vet vart man ska vända sig. Kanske en lista med topp-20 frågor som ni får in? Länkar till Skånetrafiken vore också en god idé. Annars gillar jag uppbyggnaden av sidan. Det vore bra om ni kunde länka till allt som finns inom kommunens gränser - även om det inte är kommunalt. Det är viktigt att det är lätt att hitta på sajten. De gånger jag besökt kommunens webb har jag fått leta länge innan jag hittat det jag sökt. Digitala användbara kartor på alla offentliga grönområden och publika anläggningar som t.ex. Fredriksdal museer och trädgårdar. Direkt mailadress till berörda. Direkta telefonnummer till nyckelpersoner om man t.ex. upptäcker en vattenläcka. Direktkontakt med handläggare på de olika förvaltningarna. Inte bara få svar från ett alltiallo i receptionen och sedan vänta i 3 månader (vilket det tog innan en människa från trafikkontoret svarade nonchalant och kom med alternativa råd som jag räknat ut ens innan jag mailade kommunen). Direkttelefonnummer till resp. handläggare. Ekonomisk uppföljning, så att jag kan se hur mina skattepengar förvaltas. En bra karta över helsingborg. En bra och lätt hanterlig bostadskö. En ide låda där man kan lämna förslag på förbättringar. En kommunkalender för vad som händer dag för dag. Både nöjesarrangemang och kulturella aktiviter. En plats där föreningar kan anmäla/ annonsera om sina aktiviter. Något liknande som biblioteket har fast heltäckande. Alla föreningar och andra inbjudes att lägga in typ föredrag etc. En kvalitetsuppföljning för listade vårdboende hade varit värdefull och dessutom stimulerat till bättre konkurrens.

26 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 4 av 123 En rapport om året beträffande kommunens affärer eller annan relevant granskning från en av kommunen oberoende myndighet - och som gör motsvarande jobb som Riksrevisionen. Enkla tydliga kontaktvägar via mejl och telefon till tjänstemän på olika förvaltningar och avdelningar. Denna information finns till en del idag, men borde göras tydligare och enklare. Mer överskådligt. Enklare sökning på nämnd, förvaltninger etc. Ett kalendarium för aktiviteter (kultur, sport etc) som sket i staden, både sådant som kommunen står för men även privata aktörer. Ett telefonnummer att ring för att slippa massa hänvisningar och knappval. Felanmälan. Felanmälan och andra frågor till kommunen. Fler digitala tjänster för att kunna lösa mina ärende. Tillexempel bygglovsarkiv. Fler events kanske. Folkomröstning betr. Ångfärjan. Forum öppen för diskussion om aktuella frågor (typ Tivoli,...). Framtidsplaner. Framtidsplaner, jobbannonser. Framtidstro och engagemang. Inte politiska floskler!. Fullmäktigesammanträden. Få tillgång till beslutsunderlag, dagordning och andra handlingar som rör staden och är av intresse för kommuninvånare. För exempel: Jag kunde inte hitta kontaktuppgifter och namnen: ansvarig för vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledare. För oss som bor i K eller Q märkta hus borde det finnas information om hur vi kan renovera våra hus, tips och information. Förenkla sökndet och informationen. Dvs. Komvux, hyra parkering m.m. Går det att prenumerera på viss info så att det kommer som ? Gärna hur det nu går med Järnvägsgatan/Drottninggatan och det evinnerliga tjatet om konferenslokalerna. Förslag: Sätt upp hela F-stn på Fredriksdal tillsammans med gamla jvg-vagnen från gröningen och nåt gammalt lok. Man kan då även ta in Brandstationsmuseet från Råå i denna byggnad där. Vore väl bra med allt nostalgiskt där uppe. Låt gamla fina Parapeten bli Konferansbyggnad med egen ekonomi. Bygg det beslutade projektet och låt Restaurangskolan och Tivoli disponera de planerade lokalerna som Konferanserna skulle haft. Bra eller...? Gärna lite mer om vägarbete och hinder i trafiken. (Det fungerar rätt så bra i dag men kan bli bättre). Gör noget mer for de hemlöse. Gör sidan lättöverskådlig. Allt som man kan tänkas vilja lösa mer om, bilder/ord som man vill fördjupa sig i skall vara "klickbara" o länka besökaren vidare till mer praktisk inof om just ämnet. Göra anmälan eller ansökningar till de olika myndigheten inom kommunen. Har i jobbet försökt komma i kontakt med ansvarig på ert kontaktcentra men inte lyckats. Men i alla fall jag skulle vilja att det var lite mer översiktligt och lättare att hitta.

27 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 5 av 123 Har sällan behov av att söka info via Helsingborg.se. Men jag erkänner att jag borde söka på sidan lite oftare. Har tidigare föreslaget att ni skall lägga in en länk till en karta med kvartersnamnen. Trots många!! (under de tre sista åren) påstötningar och besök vid servicecentret och samt uppgift om att detta skall ske händer ingenting! Urdåligt. Helsingborgs historia, kartor bilder bl.a. Hitta bygglov och ritningar för fri nedladdning. Hur H+ projektet fortlöper. Lämna smarta kloka idéer som kan komma kommunen till gagn. Hur många kriminella flyktingar som bebos i denna kommun och ska anges i förhållande till kriminella svenskar. Börja skriva om vansinnigheterna med vår invandringspolitik. Vem av er vågar ta upp denna fråga? Sverige kommer att kollapsa inom en snar framtid och ni sitter bara och tittar på med öppen mun och vågar inte berätta sanningen...skrämmande... Hämta ansök till många ärende. Igod tid få veta vilka ärende som ska handläggas så inte problemen med Ångfärjestationen och andra större förändringar upprepas. Medborgarna ska i god tid kunna sätta sig in i ärendet och opponera sig, politikerna får därmed en chans att uppfylla väljarnas önskemål och inte sina egna. Info från era möten i kommunfullmäktige samt hur ni tänker hur helsingborg skall utvecklas på ett bättre sätt än det görs nu. Info om förtroendevalda (om de inte redan finns, vet inte). Info om pågående projekt, ex vis byggarbeten, vägbeläggning etc. Info om utbyggnad av cykelinfrastruktur, samt hur kommunen tänker göra för att göra de befintliga cykelvägarna säkra och belagda med bra asfalt, samt lika rena som bilvägarna. Information om aktuella vindkraftsprojekt i kommunen samt dess effekter, t.ex. vilka förhållningsregelr kommunen har gentemot dess ägare och deras transporter genom mindre byarna. Information om akuta händelser, till exempel katastrofer, bilolyckor eller andra händelser i vår kommun även om det inte alltid är kommunens ansvarsområde. Det är inte lätt att veta vem som är huvudman i olika ärenden. Information om byggplaner inom kommunen. Information om driftstörningar som vattenläckor Strömavbrott och liknande. Information om förskolor i staden och om föräldraundersökningar gjorts vad resultaten varit. Information om hur budgeten är fördelad på olika områden och aktiviteter. Information om hur varje företrädare röstade om varje fråga. Information om kommunens hemlösa och tiggare. Vad gör vi för att de inte skall dö i vinter? Information om när en vanlig skattebetalare kan få se hur det ser ut i stadshuset. Information om platser och orter utanför Helsingborgs stad. Information om pågående / planerade byggprojekt i Helsingborg. Information om stadens olika projektverksamheter. Information om tex städ(sopning) dagar samt snöskottning.

28 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 6 av 123 Information om trafik i staden. Information om öppettider, adresser o telefonnummerr till det jag söker. Information samlad om kulturaktiviteter. Information till oss som bor i Rydebäck angående nybyggnader av höghus. Inget jag kan komma på just nu! Har hittat det jag har behövt. Inspiration. Instruktioner hur man gå till väga för att göra information mera lättillgänglig för äldre. Inte någonting som jag kan komma på just nu. Ja, hade varit väldigt intressant att på webben kunna få en löpande information om i vilken takt stora åtagande framskrider. Till exempel hur långt planerna på det dubbelspåriga har avancerat. Är kommunen beredd att vara med och betala för höghastighetståget? Vart tog spårvagnsplanerna vägen? Jag besväras av en storrökande granne,hon har rätt till att röka i sin lägenhet,men jag har inte samma rättighet till en rökfri lägenhet,hittills är det ingen som velat bistå mig,det är tydligen att man provat att föra talan mot rökare tidigare och förlorat,så en slags förlamning i frågan har uppstått.egentligen har jag nog förlorat hoppet att någon kan eller vill göra något åt detta,och Helsingborgshem säger att eftersom jag bor i en flerfamiljbostad,så får jag tåla det. Jag brukar felanmäla när det ligger glas o.dyl. på cykelvägarna. https://eservice.helsingborg.se/h38. Jag har inte använt mig av helsingborg.se till något vad jag kan komma på, men hade ni "uppfunnit" komponenter där som sprids skulle kanske göra helsingborg.se till en mer välbesökt sida. Till exempel en daglig seriestripp om något helsingborgrelaterat, ett snedsteg från det politiskt korrekta, för att få in folk på sidan som i sin tur kanske upptäcker den lite mer på ett roligt sätt. Jag kör till jobbet via österleden och förbi Raus kyrka. Där pågår ett vägarbete och den enda information på hemsidan är att "Kyrkvägen är stängd på grund av översyn. Det är oklart när vägen kan öppnas för trafik igen". Det jag skulle vilja få är bättre information om när det är tänkt att öppna vägen igen. Stämmer det att det ska pågå till ? Bättre och rätt information hade varit bra. Jag saknar ett ställe där man kan hitta alla kulturaktiviteter samlat. Det är hopplöst, även för en helsingborgare, att få reda på information utan att gå in på respektive kulturinstitutions hemsida (Konserthuset, Sofiero, Fredriksdal, Dunkers etc). Varken Turistbyrån eller Dunkers har någon samlad information om t ex vilka föreställningar som är på gång. Jag skulle på enkelt sätt vilja ha en "förslagslåda" där jag enkelt kan skicka in tankar och idéer om hur kommunen och kommunala inrättningar kan utvecklas/förbättras etc. Alla idéer och kommentarer är inte alltid lätt för oss invånare att veta var de skall adresseras... Jag tycker att kommunen bör göra sin webbsida tillgänglig för alla, så som hörselskadade och synskadade. Det innebär att all information ska vara uppdaterad till aktuell inför. Jag vill få svar när man mejlar förvaltningarna vilket man aldrig får från trafikförvaltningen. Jag är nöjd som den är nu.

29 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 7 av 123 Jobb. Jobb, lägenheter i helsingborg. Kan inte komma på något. Kan inte komma på något just nu. Kan inte specificera önskemål då jag sällan går in på kommunens Webbsida. Kanske lite mer om vad man som boende i kommun kan hjälpa till med. Tex nu behövs blodgivare eller vi behöver stödfamiljer etc. Kanske svårt att implementerar. Jag söker ett nytt arbete just nu och ville veta vilka företag som finns i Helsingborg med omnejd. Hade varit bra med en sådan listan som man kan sorterar i arbetskategorier, IT, Industri, Teknik m.m. Lättare skicka iväg en spontant ansökan till företag då. Karta över tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Den skall vara vederhäftig med korrekt info och inte något som butiker mm själv godtyckligt fyller i. Kartor med fastighetsbeteckningar. Kartor, kommunikationer, detaljplaner, info om pågående detaljplaneändringar. Koloniföreningarnas verksamhet. Komma i kontakt med politiker via mail. Kommer inte på något nu. Det ska vara lätt att hitta det man söker. Kommunens telefonlista. Kommunicera ned tjänstemännen. Kontakt med ansvariga personer i de ärenden jag ha. Gäller även utförare, t ex peab. Kontaktmöjlighet för verklig påverkan av bussförbindelser. Kontaktperson för olika sakfrågor. Enklare få hjälp att hitta i gamla kommunbeslut tagna i kommunfullmäktige. Kontaktuppgifter direkt till personalen. Gärna via en sökbar funktion där man kunde skriva in vilken typ av ärende man har. Kontaktuppgifter till tjänstemän vid olika förvaltningar. Kunna få information om kommunens helägda eller delägda företag. Kunna få kontaktuppgifter för att ställa frågor till rätt instans. Kunna få sökning i diarer att vara enklare. Kunna föra fram klagomål tex på nedskräpning eller annat störande i miljön. Kommunens E tjänst verkar inte fungera. Jag har aldrig fått respons på klagomål. Kunna hitta respektive anställds kontaktuppgifter både utifrån namn och funktion. Kunna lämna olika förslag om förbättringar och idéer. Lediga jobb. Lediga jobb. Lediga jobb inom kommunen. Lediga p-platser i app i mobilen samhällsinfo (viktig) via sms och/eller i app i mobilen. Lediga tjänster. Lite mer om vad som händer i Helsingborg. Jag tror att Helsingborgs Dagblad inte berättar om allt våld och överhuvudtaget alla brott som sker i Helsingborg. En fjäder i hatten skall polisen ha i alla fall. Dom lyckades gripa en inbrottstjuv nu i veckan. Länkar till andra webbplatser i kommunen.

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Effektkarta Helsingborg.se

Effektkarta Helsingborg.se Effektkarta Helsingborg.se Om detta dokument Detta dokument beskriver övergripande syfte, effektmål och målgrupper (personas), information och innehåll på helsingborg.se. Det är ett styrdokument som ska

Läs mer

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology

Fritid för alla - Fritidswebben. En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Fritid för alla - Fritidswebben En förstudie av Markus Blomqvist & Anna Stam People and technology Metod Som metod har vi använt oss av djupintervjuer och en onlinebaserad enkätundersökning för att identifiera

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Sammanfattning Mora kommuns webbplats skall vara uppdaterad och anpassad till besökarnas behov och förväntningar. Vi gör under våren

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun.

Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. 2014-06-09 1 Innehåll Inledning......1 Resultat...2 Grundläggande fakta...2 Friluftslivsaktiviteter

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida?

Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? Hur kan man locka fler ungdomar till Göteborgs hamns hemsida? När man går in på en webbsida är det utseendet och designen som står i centrum. Om det är en färglös hemsida kopplar man direkt det till något

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Granskning av fikamöten Jenny Soini & Arvid Riemer

Granskning av fikamöten Jenny Soini & Arvid Riemer Granskning av fikamöten Jenny Soini & Arvid Riemer Interjuver med politiker Vi har varit på ett fikamöte och intervjuade 3 stycken politiker. Fikamötet var den 15/1, på Stora Vallaskolan. De politiker

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN

URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN URBAN X BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN 1 Det bästa är att få ha egna idéer och att få säga vad vi tycker och vill. 2 Innehållsförteckning Vad är Urban X? Projektarbete med elever på Kirsebergsskolan

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post MOTALA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Inkomna åsikter, juli 2013 Kommunstyrelsen

Inkomna åsikter, juli 2013 Kommunstyrelsen Inkomna åsikter, juli 2013 Kommunstyrelsen 2013-07-01 12:26: Synpunktskategori: Kommun & politik Rubrik: Undrar Beskrivning: Ser ju ut som ett bra drag av kommuner ekonomiskt. Men vete tusan om inte Ängelholmarna

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING HÄGERSTEN LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMS ORG BRUKARUNDERSÖKNING 2-8-4 ANHÖRIG-BRUKARUNDERSÖKNING 2 LILJEHOLMENS DAGLIGA VERKSAMHET (FÖRETRÄDARE) Liljeholmens dagliga verksamheter består av

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten.

81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Föräldraenkät 2015 81 familjer utav 108 tillfrågade deltog i enkäten. 75% svarade alltså på enkäten. Är du/ni nöjda med verksamheten på Melliz och det utbud av aktiviteter som erbjuds? 6% 49% 45% Uppfattar

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Kontakt. Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! solna.se. E-post stadsbyggnad@solna.se. Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15

Kontakt. Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! solna.se. E-post stadsbyggnad@solna.se. Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15 Kontakt E-post stadsbyggnad@solna.se Telefon 08 734 29 50 Vardagar kl 9-12 och 13-15 Medborgardialogen: Påverka din utomhusmiljö! - En kartläggning av aktiviteter och upplevelser för Solna stads kommande

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Önskestad Västerås 2010

Önskestad Västerås 2010 Önskestad Västerås 2010 Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Södra Järpetan. Län Värmland Typ Tomt Kommun Karlstad Storlek 0 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Södra Järpetan. Län Värmland Typ Tomt Kommun Karlstad Storlek 0 m2. enligt överenskommelse. tidigast Södra Järpetan 118 Län Värmland Typ Tomt Kommun Karlstad Storlek 0 m2 Område Gatuadress Södra Järpetan 118 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Byggklara tomter på Järpetan! Här erbjuds 17 villatomter

Läs mer

Ansökan Dispens från strandskyddet

Ansökan Dispens från strandskyddet MILJÖFÖRVALTNINGEN Ansökan Dispens från strandskyddet Information om vad som krävs för att få dispens från strandskyddet finns på helsingborg.se/strandskydd. Där kan du även läsa om vilka särskilda skäl

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

NÄRINGSLIVSDIALOG Rapport från dialogmöten 6 och 7 oktober 2015

NÄRINGSLIVSDIALOG Rapport från dialogmöten 6 och 7 oktober 2015 NÄRINGSLIVSDIALOG Rapport från dialogmöten 6 och 7 oktober 2015 2015-10-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Teman... 3 3 Övergripande analys... 3 4 Temaanalys stadsutveckling, trafik och infrastruktur...

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer