Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4"

Transkript

1 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q4 Genomförd av CMA Research AB December 2014

2 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Resultat 7 Helsingborg som stad 8 Grönområden 10 Helsingborgs trafiksystem 14 Kommunikationskanaler 16 Kommunens webbplats 19 Bilaga

3 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 3 Sammanfattning Bra att växa upp i Helsingborg Tre av fyra medborgare tycker att Helsingborg är en bra stad att växa upp i och två av tre tycker att Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i. Lätt att ta sig till grönområden De allra flesta medborgare tycker att det är lätt att komma till en park eller ut i naturen. Nära hälften av medborgarna uppger att deras senaste besök av ett rekreationsområde gick till Pålsjö. Det vanligaste sättet att ta sig till ett rekreationsområde är att gå. Hälften av bilisterna blir frustrerade Det är vanligast att medborgarna som åker bil upplever att de blir frustrerade av någon plats eller trafiksituation. Det är framför allt gator i centrala Helsingborg som gör dem frustrerade. Vanligt att framföra synpunkter via e-post Det är vanligast att medborgare som vill framföra synpunkter till Helsingborgs stad gör det via e-post. Det vanligaste sättet att kommunicera med Helsingborgs folkbibliotek är genom personligt möte. Personligt möte är även det vanligaste svaret på hur medborgarna skulle vilja kommunicera med biblioteket. Det är även relativt vanligt att vilja använda e-post eller bibliotekets webbplats för att kommunicera med biblioteket. Önskar information om aktiviteter och tjänster Ungefär tre av tio medborgare besöker kommunens webbplats en gång i månaden eller oftare. Den information som medborgarna främst vill ha via webben är kontaktuppgifter och öppettider till kommunala verksamheter, information om aktiviteter som ska ske i staden samt information om kommunens tjänster och service.

4 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Helsingborgs stad genomför kontinuerligt undersökningar bland medborgarna i Helsingborg. I denna mätning är syftet att undersöka medborgarnas attityder till Helsingborg som stad och dess grönområden samt att se vilka som är de vanligaste kommunikationskanalerna till kommunen. Syftet är även att ta fram vilka platser och trafiksituationer som gör medborgarna frustrerade för att på så sätt kunna göra förbättringar. Detta är den andra medborgarundersökningen i ordningen. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden november-december 2014 av CMA Research AB (www.cmaresearch.se). Projektledare på CMA är Henrik Brandes och analysen har genomförts av Jenny Rosell. Kontaktpersoner i Helsingborgs stad är Birgitta Darrell och Erik Larsson. Metod Undersökningen har genomförts genom en medborgarpanel via webben. Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Helsingborg som är mellan 18 och 80 år gamla. Uppnådd svarsfrekvens: 83 procent (1 666 utskick, 32 felaktiga adresser och svar) Felmarginaler i resultaten: 2-3 procent på totalnivån. Resultaten har viktats med avseende på ålder och kön för att spegla den verkliga fördelningen bland befolkningen i Helsingborg avseende dessa faktorer. Enkät Enkäten består av frågor som rör attityder till Helsingborg som stad och till grönområden, kommunens webbplats, kommunikationskanaler, rekreationsområden och platser/trafiksituationer som är frustrerande.

5 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 5 Fakta om respondenterna Hälften av respondenterna är kvinnor och hälften är män. Respondenterna är i genomsnitt 55 år gamla (medianvärde). Sex av tio respondenter arbetar medan tre av tio är pensionärer. Drygt hälften har en högskoleutbildning. Kön Antal Andel Man % Kvinna % Ålder Antal Andel år 48 4% år % år % år % Huvudsaklig sysselsättning Antal Andel Förvärvsarbetande/anställd % Pensionär % Egen företagare 106 8% Studerande 55 4% Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 32 2% Tjänstledig eller föräldraledig 13 1% Långtidssjukskriven 8 1% Hemarbetande, sköter hushållet 8 1% Annat 19 1% Högsta utbildning Antal Andel Grundskola eller motsvarande 110 8% Gymnasium eller motsvarande % Universitet/högskola % Ingen avslutad utbildning 4 0,3% Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder.

6 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 6 Fakta om respondenterna Hälften av respondenterna bor i en stadsdel utanför centrum medan tre av tio bor i centrala Helsingborg. En klar majoritet har bott i Helsingborg i mer än tio år. Boende Antal Andel Stadsdel utanför centrum % Centrala Helsingborg % Tätort utanför centralorten % På landsbygden 45 3% Bor ej i Helsingborgs stad 6 0,4% Antal år i Helsingborgs stad Antal Andel 11 år eller längre tid % 6-10 år % 3-5 år 95 7% 2 år eller kortare tid 41 3% Notera att uppgifterna i dessa tabeller är oviktade. Undersökningsresultaten i rapporten har viktats med avseende på kön och ålder.

7 Resultat Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 7

8 Helsingborg som stad Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 8 Merparten av medborgarna tycker att Helsingborg är en bra stad att växa upp i och att det är en bra stad att få sin utbildning i. När det gäller fritidsutbudet för unga har en av fyra ingen åsikt om det. Lite mindre än hälften instämmer i att fritidsutbudet är bra. Medborgare som är yngre än 25 år är signifikant mindre nöjda med fritidsutbudet jämfört med andra. Medelvärde Vet ej Helsingborg är en bra stad att växa upp i ,0 6% Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i ,7 11% Helsingborg har ett bra fritidsutbud för unga ,3 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

9 Helsingborg som stad Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida år Helsingborg är en bra stad att växa upp i 3,9 3,9 4,0 4,1 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i 3,6 3,7 3,7 3,9 3,7 3,8 3,9 3,8 3,7 3,7 Helsingborg har ett bra fritidsutbud för unga 3,0 3,4 3,3 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,4 3,3 Centrala Hbg år Ålder Kön Utbildning år år Man Kvinna Helsingborg är en bra stad att växa upp i 3,9 3,9 4,2 4,1 3,7 3,9 3,7 4,0 4,0 Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i 3,8 3,7 3,9 3,8 3,6 3,9 3,7 3,7 3,7 Helsingborg har ett bra fritidsutbud för unga 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2 3,5 3,5 3,3 3,3 Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Boende Stadsdel utanför centrum Tätort utanför Hbg Sysselsättning Egen företagare Studerande 2 år eller kortare Landsbygd Pensionär Helsingborg är en bra stad att växa upp i 3,9 4,1 3,9 4,0 3,9 4,0 Helsingborg är en bra stad att få sin utbildning i 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 3,7 Helsingborg har ett bra fritidsutbud för unga 3,3 3,7 3,1 3,4 3,0 3,3 Antal år i Helsingborg 3-5 år 6-10 år Totalt 11 år eller längre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Totalt

10 Grönområden Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 10 En klar majoritet av medborgarna anser att det är lätt att komma till en park och att komma ut i naturen. Medborgare som bor utanför Helsingborg instämmer i signifikant lägre grad än andra i att det är lätt att komma till en park. Medelvärde Vet ej Det är lätt för mig att komma till en park ,4 1% Det är lätt för mig att komma ut i naturen ,3 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

11 Grönområden Attityder Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida år Det är lätt för mig att komma till en park 4,4 4,3 4,3 4,5 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 Det är lätt för mig att komma ut i naturen 4,0 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,3 Centrala Hbg år Ålder Kön Utbildning år Boende Stadsdel utanför centrum Tätort utanför Hbg år Pensionär Landsbygd Man 2 år eller kortare Kvinna Antal år i Helsingborg Det är lätt för mig att komma till en park 4,6 4,4 3,9 3,7 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 Det är lätt för mig att komma ut i naturen 4,2 4,4 4,4 4,3 3,9 4,2 4,3 4,4 4,3 3-5 år 6-10 år 11 år eller längre Grundskola Gymnasium Universitet/ högskola Totalt Totalt Arbetssökande Förvärvsarb./ anställd Sysselsättning Egen företagare Studerande Det är lätt för mig att komma till en park 4,4 4,4 4,3 4,5 4,0 4,4 Det är lätt för mig att komma ut i naturen 4,3 4,5 4,1 4,5 4,1 4,3 Totalt

12 Grönområden Senaste besök i rekreationsområde Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 12 Det är vanligast att medborgarna i Helsingborg senast besökte rekreationsområdet Pålsjö. I kategorin Annat nämns framför allt Ramlösaparken och Jordbrodalen. Merparten (88 procent) av medborgarna har tillgång till gröna platser i sitt närområde där de kan träffa andra och umgås. Fyra av tio har något förbättringsförslag för grönområdena som skulle göra att de skulle besöka dem oftare. Se Bilaga 1 för redovisning av samtliga förbättringsförslag. Vilket rekreationsområde i Helsingborg besökte du senast? Pålsjö Råådalen Bruces skog Örby ängar Ättekulla Annat Har ej besökt något rekreationsområde 9% 9% 8% 4% 18% 5% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 Grönområden Färdsätt till rekreationsområde Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 13 Det vanligaste sättet att ta sig till ett rekreationsområde är genom att gå och det näst vanligaste sättet är att åka bil. I kategorin Annat har många svarat att de har sprungit dit. De som har besökt ett rekreationsområde har framför allt tagit en promenad eller sprungit där. Samtliga svar på vad medborgarna har gjort i rekreationsområdena finns i Bilaga 1. Hur tog du dig dit? Gång Bil Cykel Kollektivtrafik Annat 5% 3% 15% 33% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange flera alternativ.

14 Helsingborgs trafiksystem Platser/trafiksituationer som är frustrerande Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 14 Nästan hälften av medborgarna uppger att det finns någon plats eller trafiksituation som gör dem frustrerade när de åker bil. Det är näst vanligast att medborgarna tycker att det finns någon trafiksituation som gör dem frustrerade när de cyklar. Finns det någon plats/trafiksituation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig frustrerad? Ja, när jag åker bil 49% Ja, när jag cyklar Ja, när jag går Ja, när jag åker buss Nej 25% 14% 14% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange flera alternativ.

15 Helsingborgs trafiksystem Platser som är frustrerande Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 15 Medborgarna har haft möjlighet att ange både vilka platser och vilka trafiksituationer som är frustrerande. Generellt är svaren ganska spridda, men det finns trafiksituationer eller platser som nämns mer frekvent än andra. Nedan finns en sammanfattning av de vanligaste svaren per färdsätt. I Bilaga 1 finns en fullständig redovisning av samtliga öppna kommentarer. Bilister Många bilister blir frustrerade i centrum och i korsningar. De gator som nämns är framför allt Drottninggatan, Järnvägsgatan och Stenbocksgatan, varav Stenbocksgatan är det klart vanligaste svaret. Cyklister De som cyklar uppger främst att de blir frustrerade på cykelbanor på olika gator i hela stan eller i centrala Helsingborg. De gator som nämns är främst Drottninggatan, Järnvägsgatan och Södergatan. Gående Många som går nämner att de blir frustrerade i centrum, i hela stan, på gångbanor, cykelbanor eller kombinerade gång- och cykelbanor. De gator som nämns är framför allt Drottninggatan och Järnvägsgatan. Bussresenärer Medborgare som åker buss nämner främst olika busslinjer, hållplatser, centrum respektive Knutpunkten.

16 Kommunikationskanaler Helsingborgs stad Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 16 Medborgarna använder framför allt e-post för att framföra synpunkter till Helsingborgs stad. I kategorin Annat har ett flertal nämnt att de skriver insändare eller att de använder appen för felanmälan. Hur går du huvudsakligen tillväga för att framföra en synpunkt, positiv eller negativ, till Helsingborgs stad? Via e-post Ringer Använder formulär på stadens webbplats Personligt besök Skriver brev Chattar på helsingborg.se Annat Ej aktuellt 15% 11% 2% 1% 1% 7% 33% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

17 Kommunikationskanaler Helsingborgs folkbibliotek Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 17 Nära hälften av medborgarna kommunicerar främst med Helsingborgs folkbibliotek genom personligt möte på biblioteket. Den näst vanligaste kommunikationskanalen är att använda sig av e-post. 45 procent uppger att de inte kommunicerar med Helsingborgs folkbibliotek. I kategorin Annat nämns framför allt hemsidan. På vilka sätt kommunicerar du främst med Helsingborgs folkbibliotek? Personligt möte på biblioteket E-post Telefon Facebook Instagram Annat Kommunicerar inte med Helsingborgs folkbibliotek 14% 6% 1% 0,0% 4% 45% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange max tre alternativ.

18 Kommunikationskanaler Helsingborgs folkbibliotek Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 18 Medborgarna skulle främst vilja kommunicera med Helsingborgs folkbibliotek genom personligt möte, e-post eller bibliotekets webbplats. På vilka sätt skulle du helst vilja kommunicera med Helsingborgs folkbibliotek? Personligt möte på biblioteket E-post Bibliotekets webbplats Telefon Facebook Instagram Twitter Annat Ingen åsikt/ej aktuellt 14% 6% 1% 0,1% 1% 44% 34% 32% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange max tre alternativ.

19 Kommunens webbplats Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 19 Tre av fyra medborgare besöker kommunens webbplats minst en gång om året, varav 28 procent besöker den minst en gång i månaden eller oftare. Hur ofta besöker du kommunens webbplats Minst en gång i veckan Minst en gång i månaden Någon gång om året Mer sällan Aldrig 6% 22% 16% 9% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Kommunens webbplats Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 20 En klar majoritet av medborgarna vill ha kontaktuppgifter och öppettider till kommunala verksamheter och information om aktiviteter som äger rum i staden. Medborgarna har även haft möjlighet att ange om det är något ytterligare som de vill kunna få från kommunens webb. Dessa svar redovisas i Bilaga1. Vilken typ av information och tjänster vill du ha från din kommun via webben? Kontaktuppgifter och öppettider till kommunala verksamheter Information om aktiviteter som äger rum runtom i staden Information om kommunens tjänster och service Nyheter om vad kommunen gör 76% 74% 67% 58% Kunna sköta mina ärenden gentemot kommunen när jag vill 45% Lära mig hur kommunen fungerar och arbetar Inspiration och stolthet 13% 24% Inget av ovanstående 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * Respondenterna har haft möjlighet att ange flera alternativ.

21 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014 Q4, sida 21 Bilaga (separat)

22 Bilaga 1: Öppna svar och kommentarer

23 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 1 av 123 Innehåll Är det någonting annat som du vill kunna få från kommunens webb? Hur går du huvudsakligen tillväga för att framföra en synpunkt, positiv eller negativ, till Helsingborgs stad? (annat-svar) På vilka sätt kommunicerar du främst med Helsingborgs folkbibliotek? (annatsvar) På vilket sätt skulle du helst vilja kommunicera med Helsingborgs folkbibliotek? (annat-svar) Vilket rekreationsområde i Helsingborg besökte du senast? (annat-svar) Hur tog du dig dit? (annat-svar) Vad gjorde du där? Har du några förbättringsförslag för grönområdena som skulle göra att du skulle besöka dem oftare? Ange den plats och situation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig mest frustrerad när du går Ange den plats och situation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig mest frustrerad när du cyklar Ange den plats och situation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig mest frustrerad när du åker buss Ange den plats och situation i Helsingborgs trafiksystem som gör dig mest frustrerad när du åker bil

24 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 2 av 123 Är det någonting annat som du vill kunna få från kommunens webb? "Krisinformation", dvs. information om t.ex. olyckor och liknande som är nyttigt att veta för allmänheten. * Utförligare information om långsiktiga planeringar/konsekvensbeskrivningar i olika stadsområden * Tillgång till miljökonsekvensbeskrivningar vid förtätningsbyggnation och andra större byggprojekt. Adresser till gymnastikhallar, biblotek osv. Aktuell information om vägarbeten, inklusive planerat slutdatum. Aktuella händelser i närområdessamarbete, t.ex vad händer i Rydebäck och vad händer med strandskyddet som spolades bort i stormen Sven2013. Vägarbete etc.. Aktuella jobb. Akuta uppgifter, tex om det blir strömavbrott, brand, trafikstörning eller annat som kan påverka fler människor. Allmän samhällsinformation, vägarbeten som inskränker trafiken trafikomläggningar, info om större byggprojekt,. Allt om gator o-förbättringsarbeten på våra gator o parker. Allt som händer i helsingborg. Allt verkar bra som jag är intresserad av. Att faktiskt kunna göra skillnad. Och därtill en sådan här enkät som faktisk gör skillnad, dvs att det faktiskt påverkar politikerna. Enda anledningen att denna görs är ju för att det ska se bra ut. Att lättare kunna hitta boende (hyresrätter). Att Peter Danielsson avgår från sin post. Han har suttit för länge, tänker inte på Helsingborgarnas bästa. Att tydligare hitta aktuelle byglov som godkänts. Beskrivningar om vad olika arrangemang innebär. Är det musik, teater eller... Ibland har saker så konstiga namn att bara en redan invigd förstår vad som ska hända. Att veta vad saker kostar är viktig information!. Beslut som fattats av kommunfullmäktige och nämnder/styrelser. Beslut som fattats i Fullmäktige. Biblioteket. Boendeparkingskort. Bra hemsida. Bra kartor. Hittar dock ej bra fastighetskartor. Tillgång till dokument och diarier (nuvarande sökfunktion är mycket dålig). Bra tips på aktviteter i stan och runt omkring, även små aktivitieter som man oftas missar annars, typ vad händer på biblioteken etc. Brukar hitta det jag letar efter. Busstider. Byggtillstånd i staden. Bättre information om kommande vägarbeten. Bättre information om kommunens utvecklingsplaner,.

25 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 3 av 123 Bättre koll alla utländska bilar som står parkerade överallt och hur länge som helst. Bättre samlat ex vad som händer på alla olika bibliotek, kyrkor, Dunkers m.m gärna att det finns en indelning efter barnens tänkta ålder när det är barn och ungdomsaktiviteter. Olika föredrag för vuxna. Bättre överblick på pågående byggprojekt och detaljplaner. Det absolut viktigaste skulle jag säga är att snabbt och enkelt kunna se vad som händer i kommunen. En kalender med allt som sker varje dag vare sig det är utställningar, konserter, demonstrationer, workshops, möten, föreläsningar, kurser till t.ex. information om vägunderhåll. Jag anser att det borde vara en prioritet av stadens befolkning ska kunna få information som tar dem ut ur husen för att upptäcka och uppleva saker i staden. Det byggs om rätt mycket i HBG. Ex nu Söderpunkten ska byggas om både invändigt o utvändigt. Verkar som om Filmstaden ska flytta in där och det ska bli annat också. Bra om man kan få veta lite om det med tanke på oss som bor mitt emot. Det ska renoveras och byggas på utsidan också och vi vill gärna veta mer. Det kommer Att bli ett jäkla liv här. Det man inte vet saknar man inte. Det viktigaste är öppettider och någon guide så att man vet vart man ska vända sig. Kanske en lista med topp-20 frågor som ni får in? Länkar till Skånetrafiken vore också en god idé. Annars gillar jag uppbyggnaden av sidan. Det vore bra om ni kunde länka till allt som finns inom kommunens gränser - även om det inte är kommunalt. Det är viktigt att det är lätt att hitta på sajten. De gånger jag besökt kommunens webb har jag fått leta länge innan jag hittat det jag sökt. Digitala användbara kartor på alla offentliga grönområden och publika anläggningar som t.ex. Fredriksdal museer och trädgårdar. Direkt mailadress till berörda. Direkta telefonnummer till nyckelpersoner om man t.ex. upptäcker en vattenläcka. Direktkontakt med handläggare på de olika förvaltningarna. Inte bara få svar från ett alltiallo i receptionen och sedan vänta i 3 månader (vilket det tog innan en människa från trafikkontoret svarade nonchalant och kom med alternativa råd som jag räknat ut ens innan jag mailade kommunen). Direkttelefonnummer till resp. handläggare. Ekonomisk uppföljning, så att jag kan se hur mina skattepengar förvaltas. En bra karta över helsingborg. En bra och lätt hanterlig bostadskö. En ide låda där man kan lämna förslag på förbättringar. En kommunkalender för vad som händer dag för dag. Både nöjesarrangemang och kulturella aktiviter. En plats där föreningar kan anmäla/ annonsera om sina aktiviter. Något liknande som biblioteket har fast heltäckande. Alla föreningar och andra inbjudes att lägga in typ föredrag etc. En kvalitetsuppföljning för listade vårdboende hade varit värdefull och dessutom stimulerat till bättre konkurrens.

26 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 4 av 123 En rapport om året beträffande kommunens affärer eller annan relevant granskning från en av kommunen oberoende myndighet - och som gör motsvarande jobb som Riksrevisionen. Enkla tydliga kontaktvägar via mejl och telefon till tjänstemän på olika förvaltningar och avdelningar. Denna information finns till en del idag, men borde göras tydligare och enklare. Mer överskådligt. Enklare sökning på nämnd, förvaltninger etc. Ett kalendarium för aktiviteter (kultur, sport etc) som sket i staden, både sådant som kommunen står för men även privata aktörer. Ett telefonnummer att ring för att slippa massa hänvisningar och knappval. Felanmälan. Felanmälan och andra frågor till kommunen. Fler digitala tjänster för att kunna lösa mina ärende. Tillexempel bygglovsarkiv. Fler events kanske. Folkomröstning betr. Ångfärjan. Forum öppen för diskussion om aktuella frågor (typ Tivoli,...). Framtidsplaner. Framtidsplaner, jobbannonser. Framtidstro och engagemang. Inte politiska floskler!. Fullmäktigesammanträden. Få tillgång till beslutsunderlag, dagordning och andra handlingar som rör staden och är av intresse för kommuninvånare. För exempel: Jag kunde inte hitta kontaktuppgifter och namnen: ansvarig för vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledare. För oss som bor i K eller Q märkta hus borde det finnas information om hur vi kan renovera våra hus, tips och information. Förenkla sökndet och informationen. Dvs. Komvux, hyra parkering m.m. Går det att prenumerera på viss info så att det kommer som ? Gärna hur det nu går med Järnvägsgatan/Drottninggatan och det evinnerliga tjatet om konferenslokalerna. Förslag: Sätt upp hela F-stn på Fredriksdal tillsammans med gamla jvg-vagnen från gröningen och nåt gammalt lok. Man kan då även ta in Brandstationsmuseet från Råå i denna byggnad där. Vore väl bra med allt nostalgiskt där uppe. Låt gamla fina Parapeten bli Konferansbyggnad med egen ekonomi. Bygg det beslutade projektet och låt Restaurangskolan och Tivoli disponera de planerade lokalerna som Konferanserna skulle haft. Bra eller...? Gärna lite mer om vägarbete och hinder i trafiken. (Det fungerar rätt så bra i dag men kan bli bättre). Gör noget mer for de hemlöse. Gör sidan lättöverskådlig. Allt som man kan tänkas vilja lösa mer om, bilder/ord som man vill fördjupa sig i skall vara "klickbara" o länka besökaren vidare till mer praktisk inof om just ämnet. Göra anmälan eller ansökningar till de olika myndigheten inom kommunen. Har i jobbet försökt komma i kontakt med ansvarig på ert kontaktcentra men inte lyckats. Men i alla fall jag skulle vilja att det var lite mer översiktligt och lättare att hitta.

27 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 5 av 123 Har sällan behov av att söka info via Helsingborg.se. Men jag erkänner att jag borde söka på sidan lite oftare. Har tidigare föreslaget att ni skall lägga in en länk till en karta med kvartersnamnen. Trots många!! (under de tre sista åren) påstötningar och besök vid servicecentret och samt uppgift om att detta skall ske händer ingenting! Urdåligt. Helsingborgs historia, kartor bilder bl.a. Hitta bygglov och ritningar för fri nedladdning. Hur H+ projektet fortlöper. Lämna smarta kloka idéer som kan komma kommunen till gagn. Hur många kriminella flyktingar som bebos i denna kommun och ska anges i förhållande till kriminella svenskar. Börja skriva om vansinnigheterna med vår invandringspolitik. Vem av er vågar ta upp denna fråga? Sverige kommer att kollapsa inom en snar framtid och ni sitter bara och tittar på med öppen mun och vågar inte berätta sanningen...skrämmande... Hämta ansök till många ärende. Igod tid få veta vilka ärende som ska handläggas så inte problemen med Ångfärjestationen och andra större förändringar upprepas. Medborgarna ska i god tid kunna sätta sig in i ärendet och opponera sig, politikerna får därmed en chans att uppfylla väljarnas önskemål och inte sina egna. Info från era möten i kommunfullmäktige samt hur ni tänker hur helsingborg skall utvecklas på ett bättre sätt än det görs nu. Info om förtroendevalda (om de inte redan finns, vet inte). Info om pågående projekt, ex vis byggarbeten, vägbeläggning etc. Info om utbyggnad av cykelinfrastruktur, samt hur kommunen tänker göra för att göra de befintliga cykelvägarna säkra och belagda med bra asfalt, samt lika rena som bilvägarna. Information om aktuella vindkraftsprojekt i kommunen samt dess effekter, t.ex. vilka förhållningsregelr kommunen har gentemot dess ägare och deras transporter genom mindre byarna. Information om akuta händelser, till exempel katastrofer, bilolyckor eller andra händelser i vår kommun även om det inte alltid är kommunens ansvarsområde. Det är inte lätt att veta vem som är huvudman i olika ärenden. Information om byggplaner inom kommunen. Information om driftstörningar som vattenläckor Strömavbrott och liknande. Information om förskolor i staden och om föräldraundersökningar gjorts vad resultaten varit. Information om hur budgeten är fördelad på olika områden och aktiviteter. Information om hur varje företrädare röstade om varje fråga. Information om kommunens hemlösa och tiggare. Vad gör vi för att de inte skall dö i vinter? Information om när en vanlig skattebetalare kan få se hur det ser ut i stadshuset. Information om platser och orter utanför Helsingborgs stad. Information om pågående / planerade byggprojekt i Helsingborg. Information om stadens olika projektverksamheter. Information om tex städ(sopning) dagar samt snöskottning.

28 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 6 av 123 Information om trafik i staden. Information om öppettider, adresser o telefonnummerr till det jag söker. Information samlad om kulturaktiviteter. Information till oss som bor i Rydebäck angående nybyggnader av höghus. Inget jag kan komma på just nu! Har hittat det jag har behövt. Inspiration. Instruktioner hur man gå till väga för att göra information mera lättillgänglig för äldre. Inte någonting som jag kan komma på just nu. Ja, hade varit väldigt intressant att på webben kunna få en löpande information om i vilken takt stora åtagande framskrider. Till exempel hur långt planerna på det dubbelspåriga har avancerat. Är kommunen beredd att vara med och betala för höghastighetståget? Vart tog spårvagnsplanerna vägen? Jag besväras av en storrökande granne,hon har rätt till att röka i sin lägenhet,men jag har inte samma rättighet till en rökfri lägenhet,hittills är det ingen som velat bistå mig,det är tydligen att man provat att föra talan mot rökare tidigare och förlorat,så en slags förlamning i frågan har uppstått.egentligen har jag nog förlorat hoppet att någon kan eller vill göra något åt detta,och Helsingborgshem säger att eftersom jag bor i en flerfamiljbostad,så får jag tåla det. Jag brukar felanmäla när det ligger glas o.dyl. på cykelvägarna. https://eservice.helsingborg.se/h38. Jag har inte använt mig av helsingborg.se till något vad jag kan komma på, men hade ni "uppfunnit" komponenter där som sprids skulle kanske göra helsingborg.se till en mer välbesökt sida. Till exempel en daglig seriestripp om något helsingborgrelaterat, ett snedsteg från det politiskt korrekta, för att få in folk på sidan som i sin tur kanske upptäcker den lite mer på ett roligt sätt. Jag kör till jobbet via österleden och förbi Raus kyrka. Där pågår ett vägarbete och den enda information på hemsidan är att "Kyrkvägen är stängd på grund av översyn. Det är oklart när vägen kan öppnas för trafik igen". Det jag skulle vilja få är bättre information om när det är tänkt att öppna vägen igen. Stämmer det att det ska pågå till ? Bättre och rätt information hade varit bra. Jag saknar ett ställe där man kan hitta alla kulturaktiviteter samlat. Det är hopplöst, även för en helsingborgare, att få reda på information utan att gå in på respektive kulturinstitutions hemsida (Konserthuset, Sofiero, Fredriksdal, Dunkers etc). Varken Turistbyrån eller Dunkers har någon samlad information om t ex vilka föreställningar som är på gång. Jag skulle på enkelt sätt vilja ha en "förslagslåda" där jag enkelt kan skicka in tankar och idéer om hur kommunen och kommunala inrättningar kan utvecklas/förbättras etc. Alla idéer och kommentarer är inte alltid lätt för oss invånare att veta var de skall adresseras... Jag tycker att kommunen bör göra sin webbsida tillgänglig för alla, så som hörselskadade och synskadade. Det innebär att all information ska vara uppdaterad till aktuell inför. Jag vill få svar när man mejlar förvaltningarna vilket man aldrig får från trafikförvaltningen. Jag är nöjd som den är nu.

29 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2014, sida 7 av 123 Jobb. Jobb, lägenheter i helsingborg. Kan inte komma på något. Kan inte komma på något just nu. Kan inte specificera önskemål då jag sällan går in på kommunens Webbsida. Kanske lite mer om vad man som boende i kommun kan hjälpa till med. Tex nu behövs blodgivare eller vi behöver stödfamiljer etc. Kanske svårt att implementerar. Jag söker ett nytt arbete just nu och ville veta vilka företag som finns i Helsingborg med omnejd. Hade varit bra med en sådan listan som man kan sorterar i arbetskategorier, IT, Industri, Teknik m.m. Lättare skicka iväg en spontant ansökan till företag då. Karta över tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Den skall vara vederhäftig med korrekt info och inte något som butiker mm själv godtyckligt fyller i. Kartor med fastighetsbeteckningar. Kartor, kommunikationer, detaljplaner, info om pågående detaljplaneändringar. Koloniföreningarnas verksamhet. Komma i kontakt med politiker via mail. Kommer inte på något nu. Det ska vara lätt att hitta det man söker. Kommunens telefonlista. Kommunicera ned tjänstemännen. Kontakt med ansvariga personer i de ärenden jag ha. Gäller även utförare, t ex peab. Kontaktmöjlighet för verklig påverkan av bussförbindelser. Kontaktperson för olika sakfrågor. Enklare få hjälp att hitta i gamla kommunbeslut tagna i kommunfullmäktige. Kontaktuppgifter direkt till personalen. Gärna via en sökbar funktion där man kunde skriva in vilken typ av ärende man har. Kontaktuppgifter till tjänstemän vid olika förvaltningar. Kunna få information om kommunens helägda eller delägda företag. Kunna få kontaktuppgifter för att ställa frågor till rätt instans. Kunna få sökning i diarer att vara enklare. Kunna föra fram klagomål tex på nedskräpning eller annat störande i miljön. Kommunens E tjänst verkar inte fungera. Jag har aldrig fått respons på klagomål. Kunna hitta respektive anställds kontaktuppgifter både utifrån namn och funktion. Kunna lämna olika förslag om förbättringar och idéer. Lediga jobb. Lediga jobb. Lediga jobb inom kommunen. Lediga p-platser i app i mobilen samhällsinfo (viktig) via sms och/eller i app i mobilen. Lediga tjänster. Lite mer om vad som händer i Helsingborg. Jag tror att Helsingborgs Dagblad inte berättar om allt våld och överhuvudtaget alla brott som sker i Helsingborg. En fjäder i hatten skall polisen ha i alla fall. Dom lyckades gripa en inbrottstjuv nu i veckan. Länkar till andra webbplatser i kommunen.

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Attityder hos inflyttare. T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21

Attityder hos inflyttare. T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21 Attityder hos inflyttare T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21 Inledning Bakgrund, syfte och genomförande Sedan ett antal år

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun FÖRSTUDIE 2014-04-10 1 (61) Kommunikationsavdelningen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Pontus Vinderos Tfn 0171-62 61 72 e-post pontus.vinderos@enkoping.se Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun Sammanfattning...

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer