LITTERATURLISTA VT13 LV1212, LITTERATURVETENSKAP FORTSÄTTNINGSKURS, VT Delkurs 1: LITTERÄRA KLASSIKER FRÅN ANTIKEN TILL IDAG (7,5 hp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LITTERATURLISTA VT13 LV1212, LITTERATURVETENSKAP FORTSÄTTNINGSKURS, VT 2013. Delkurs 1: LITTERÄRA KLASSIKER FRÅN ANTIKEN TILL IDAG (7,5 hp)"

Transkript

1 LITTERATURLISTA VT13 LV1212, LITTERATURVETENSKAP FORTSÄTTNINGSKURS, VT 2013 Kursansvarig: Cecilia Pettersson Delkurs 1: LITTERÄRA KLASSIKER FRÅN ANTIKEN TILL IDAG (7,5 hp) Förkortningar: LK6 = Litteraturens klassiker (red.: Lennart Breitholtz) [band 6]: Renässansens litteratur. Prosa och epik LK8 = Litteraturens klassiker (red.: Lennart Breitholtz) [band 8]: Det fransk-klassiska dramat O&A = Bernt Olsson & Ingemar Algulin: Litteraturens historia i världen TK = Textkompendier (individuella) Skönlitteratur: Almqvist: Drottningens juvelsmycke Ariosto: Orlando furioso (LK6 och TK) Chaucer: Canterbury Tales (LK6 och TK) Dostojevski: Brott och straff Molière: Tartuffe (LK8) Stiernhielm: Hercules (TK) Vergilius: Æneiden, sång 1 4, 6, 11 och 12 Facklitteratur: Almer, Johan: Korset och medskapandet. Att läsa Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke (TK)

2 Bradby, David: Reculer pour mieux sauter. Modern Experimental Theatre s Debt to Molière (TK) Calder, Andrew: Le Tartuffe (TK) Clawson, W.H.: The Framework of The Canterbury Tales (TK) Delblanc, Sven: Stiernhielm (TK) Finucci, Valeria: The Narcissistic Woman. Angelica and the Mystique of Femininity (TK) Frank, Joseph: The World of Raskolnikov (TK) Gustafsson, Lars: Tänck ock, Hercule, på dijn ätt. Det adelspolitiska perspektivet i Stiernhielms Hercules (TK) Hawkins, Peter S.: Dido, Beatrice, and the Signs of Ancient Love (TK) Howard, Donald R.: The Canterbury Tales. Making a World of Story (TK) Kozhinov, Vadim V.: The First Sentence in Crime and Punishment, the Word Crime, and Other Matters (TK) Looney, Dennis: The Misshapen Beast. The Furioso s Serpentine Narrative (TK) Madaule, Jacques: Raskolnikov (TK) Nortwick, Thomas van: Deserts of the Heart. The Aeneid (1) (TK) Olsson, Bernt: Idé och komposition i Hercules (TK) Olsson, Bernt & Ingemar Algulin: Litteraturens historia i världen Shapiro, Marianne: Ariosto s Multiple Vision (TK) Svedjedal, Johan: Något alltför djuriskt? C.J.L. Almqvists Drottningens juvelsmycke (TK) Zatti, Sergio: The Quest. Considerations on the Form of the Furioso (TK) OBS! De facklitterära texterna läses enligt lärarens anvisningar! Delkurs 2: TEORI OCH METOD (7,5 hp) Böcker att köpa i bokhandeln eller låna på bibliotek Bergsten, Staffan (red.), Litteraturvetenskap en inledning, 2. rev. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2002

3 Conrad, Joseph, Heart of Darkness (1899/1902) (Mörkrets hjärta) (finns i diverse upplagor och kan även läsas eller laddas ner gratis hos t.ex. Project Gutenberg: Tenngart, Paul, Litteraturteori, Malmö: Gleerups, 2008 I textkompendium (köpes på repro) M.C. Beardsley & W.K. Wimsatt, The Intentional Fallacy, The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Lexington, KY: University of Kentucky Press, 1954 Butler, Judith, ur Könet brinner! Texter i urval av Tiina Rosenberg, övers. Karin Lindeqvist, Stockhom: Natur och Kultur, 2005 Culler, Jonathan, Litterär kompetens, Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 2, övers. Tommie Zaine, Lund: Studentlitteratur 1993 Boris Èjchenbaum, Hur Gogols Kappan är gjord (1918), i Form och struktur. Litteraturvetenskpliga texter i urval av Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg, Stockholm: Pan, 1971 Gérard Genette, ur Narrative Discourse, Ithaca: Cornell University Press, 1980 [1972] Nikolaj Gogol, Kappan (1842) S. Göransson & E. Mesterton, ur Den orörliga lågan, Göteborg: Daidalos, 1971 Roman Jakobson, ur Lingvistik och poetik, i Lingvisitik och Poetik, Stockholm: Pan, 1974 Luckács, György, Förord till Balzac och den franska realismen, Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 1, övers. Lars-Olof Åhlberg, Lund: Studentlitteratur 1993 Michel Riffaterre, Det referentiella felslutet (1978), Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 2, Lund: Studentlitteratur, 1993 Olsson, Ulf, ur I det lysande mörkret: En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta (diss.), Stockholm: Bonniers 1988 Said, Edward W., ur Kultur och imperialism [1978], övers. Hans O. Sjöström, Stockholm: Ordfront, 1995 Ytterligare ca 200 sidor tillkommer enligt senare anvisningar Elektroniskt Achebe, Chinua, An Image of Africa: Racism in Conrad s Heart of Darkness, Massachussetts Review 1977:18:

4 Conrad, Joseph, Heart of Darkness, Eagleton, Terry, Ideology and Literary Form, New Left Review 1991: 1: Fish, Stanley, Interpreting the Variorum, Critical Inquiry 1976, (finns i databasen JSTOR; gå via UB:s hemsida) Foucault, Michel, Greenblatt, Stephen, What Is the History of Literature?, Critical Inquiry vol. 23, no. 3, Spring 1997 (finns i databasen JSTOR; gå via UB:s hemsida) Iser, Wolfgang, The Reading Process: A Phenomenological Approach, New Literary History, Vol. 3, No. 2, On Interpretation: I, Winter, 1972 (finns i databasen JSTOR; gå via UB:s hemsida) Moi, Toril, ur What Is a Woman. Sex, Gender and the Body in Feminist Theory, What Is a Woman? And Other Essays, Oxford: Oxford University Press (sidor enligt senare anvisning) Radway, Janice, Interpretive Communities and Variable Literacies: The Functions of Romance Reading, Dædalus vol. 113, no. 3, Summer 1984 (finns i databasen JSTOR; gå via UB:s hemsida) Spivak, Gayatri Chakravorty, Three Women s Texts and a Critique of Imperialism, Critical Inquiry 1985 (finns i databasen JSTOR; gå via UB:s hemsida) Delkurs 3: UPPSATS (7,5 hp) Litteratur i anslutning till uppsatsen enligt lärares anvisning. Delkurs 4a: POPULÄRLITTERATUR (7,5 hp) Förkortningar: TK = Textkompendium (säljes av Reprocentralen) Skönlitteratur: Burroughs, Edgar Rice: A Princess of Mars (Även utgiven som Under the Moons of Mars)

5 Chandler, Raymond: Valfri roman Conran, Shirley: Lace Doyle, Arthur Conan: The Speckled Band (TK) En splitterny, sannfärdig och upplysande visa om Den stora guld- och juvelstölden i Stockholm i Maj 1887 eller Huruledes skatter för 30,000 kronor bortröfwades (TK) Engelbert, Rolf: utdrag ur Värdshuset vid Haga (TK) Fleming, Ian: Valfri roman ur James Bond-serien Gibson, William: Valfri novell eller roman Guillou, Jan: Valfri roman ur Coq Rouge-serien Heller, Frank: Den tusen och andra natten Ingemarsson, Kajsa: Små citroner gula Keyes, Marian: Rachel s Holiday (sv. titel: En oväntad semester) Le Queux, William: två korta romanutdrag (TK) Le Queux, William: Zoraïda, öknens drottning (separat TK) Om Chariton, vilken på resan åt Jerusalem av rövare och mördare fängslader blev (TK) Regis, Julius: Ingen hemma (TK) Samarow, Gregor: ur Kors och halfmåne (TK) Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Roseanna Tio realismsuggererande textutdrag (TK) Tolkien, J.R.R.: Valfri roman Verne, Jules: I det 29:de seklet; en amerikansk journalists dag år 2889 (TK) Wells, Herbert George: The Crystal Egg (TK) Facklitteratur: Attebery, Brian: ur Strategies of Fantasy (TK) Bennich-Björkman, Bo: Storstadsbovar och vildmarkshjältar det tidiga 1900-talets populär-litteratur (i Lars Lönnroth & Sven Delblanc [red.]: Den svenska litteraturen, band 4) Bennich-Björkman, Bo & Furuland, Lars: Vad folket sjöng och läste (i Lars Lönnroth & Sven Delblanc [red.]: Den svenska litteraturen, band 3 [1. uppl.: band 6]) Bloom, Clive: ur Bestsellers. Popular Fiction Since 1900 (TK) Boëthius, Ulf: Populärlitteraturen finns den? (TK)

6 Cawelti, John J: Anteckningar angående typologiseringen av litterära formler (TK) Edwardson, Åke: Chandler sträckte sig efter pennan som Marlowe efter revolvern (stencil) Fahlgren, Margaretha: Den steniga vägen till (o)lyckan. Om kärlekens villkor i populärlitteraturen (TK) Gelder, Ken: Populärfikton motsatsen till Litteratur? (TK) Hedman, Dag: Den svenska kolportageromanen en kort presentation och probleminventering (TK) Hedman, Dag: ur Det populära kretsloppet trivialmyter och medieunderhållning efter 1920 (i Lars Lönnroth & Sven Delblanc [red.]: Den svenska litteraturen, band 3 [1. uppl.: band 6]) Hedman, Dag: ur Eleganta eskapader (TK) Hedman, Dag: Samhällsdebatterande förryttare eller eskapistiska eftersläntrare? Populärlitteraturens status exemplifierad med sekelskiftets brittiska invasions-, agent- och spionfiktion, främst av William Le Queux (TK) Hemmungs Wirtén, Eva: They Seek It Here, They Seek It There, They Seek It Everywhere. Looking for the Global Book (TK) Humble, Nicola: The Reader of Popular Fiction (TK) Kaplan, Cora: An Unsuitable Genre for a Feminist? (TK) Kwasniewski, Elizabeth: Thrilling Structure? Science Fiction from the Early Amazing and Detective Fiction (TK) Larsson, Lisbeth: Det skall vara en kvinnlig chef i år. Tvålopera, tantsnusk och The Woman-in-Effect (TK) Leffler, Yvonne: Åskådare eller medspelare? Roller och positioner i vår tids skräckfiktion (TK) Lindung, Yngve: ur Äventyr och kärlek. Om kiosklitteraturen (TK) Lundqvist, Ulla: Stephen King mångmiljonär på sin dödsskräck (TK) Mazza, Cris: Who s Laughing Now? A Short History of Chick Lit and the Perversion of a Genre (TK) McCracken, Scott: ur Pulp. Reading Popular Fiction (TK) McGuire, Karen: Gothicism (TK) Mendlesohn, Farah: Toward a Taxonomy of Fantasy (TK) Määttä, Jerry: ur Raketsommar (TK) Shippey, Tom: ur Fictional Space (TK) Smith, Erin A: Pulp Sensations (TK) Steiner, Ann: Klassiker, fantasy och sanna berättelser marknadens genrebeteckningar (TK) Sundgren, Nils Petter: ur Vampyrbiten (TK) Svedjedal, Johan: Spänning och nyfikenhet som effekter av prosafiktionens temporalstruktur. En begreppsdiskussion (TK) Delkurs 4b: FIKTIONSLITTERATUR FÖR BARN OCH UNGA (7,5 p) Alcott, Louisa May, Unga kvinnor Caroll, Lewis, Alice i Underlandet

7 Dahl, Roald, Häxorna Fitinghoff, Laura, Barnen ifrån Frostmofjället Gripe, Maria, Agnes Cecilia. En sällsam historia Hartnett, Sonya, Torsdagsbarn Jansson, Tove, Trollkarlens hatt Lindgren, Astrid, Pippi Långstrump Lindgren, Astrid, Emil i Lönneberga Lindgren Barbro, Jättehemligt Milne, A. A., Nalle Puh Pohl, Peter, Janne min vän Stevenson Robert, Louis, Skattkammarön Tan, Shaun, Borttappad Thydell, Johanna, I taket lyser stjärnorna Twain, Mark, Tom Sawyer Viderberg, Siv, Hasse dagar i Hans Henrik Olssons liv Sekundärlitteratur: Boglind, Ann & Nordenstam, Anna (2010), Från fabler till manga. Litterturhistoriska och didaktiska perspektiv på Barn och ungdomslitteratur, Malmö: Gleerup Reynolds, Kimberley (2011), Children s Literature. A very short Introduction, Oxford: Oxford University Press 2011, 144 s. En valfri studie enligt lärares anviisning. Ca 300 s. I kompendium: Kortare texter av Perry Nodelman, Jacqueline Rose, Boel Westin, Maria Nikolajeva

8 Nätkurser Delkurs 3: UPPSATS (7,5 hp) Litteratur i anslutning till uppsatsen enligt lärares anvisning Delkurs 4: EXPRESSIONISM I NORDEN (7,5 hp) Primärlitteratur Nietzsche Zarathustras företal ur Så talade Zarathustra ( ) (TK) Picasso Les Demoiselles d'avignon (Kvinnorna från Avignon) (1907): se t.ex. på MoMa: collection/object.php?object_id=79766) Marinetti Futurismens grundläggning och manifest (1909), Tekniskt manifest för den futuristiska litteraturen (1912), Supplement till det tekniska manifestet för den futuristiska litteraturen (TK) Lagerkvist Ordkonst och bildkonst (1913) Böner till Gud, Banalt ur Motiv (1914) (TK) Skärvorna ur Järn och människor (1915) (TK) Ångest (1916) Södergran Septemberlyran (1918), hela finns på litteraturbanken.se eller låna/köp Samlade Dikter (1997) (162:-) Olsson Ediths brev (1956) s , (TK) Diktonius Några hårda sånger ur Min dikt (1921) (TK) Jag slunga vill, Jaguaren, Rast ur Hårda sånger (1922) (TK) Expressionistiskt ur Ultra 1922 (TK) Expressionismen (Finsk Tidskrift 98/1925) ur Meningar (1957) (TK) Elgström: Två af röda korset ur Gäster och främlingar (1911) (TK) Stjärnan vars namn är Malört ur Stjärnan vars namn är Malört (1915) (TK) Ur kaos ur Mödrar (1917) (TK) [Enkätsvar:] Krigen og litteraturen, ur Litteraturen. Nordens kritiske revue (1 årg ) s (TK) Olsson: ur Själarnas ansikten (1917) (TK) Det expressionistiska seendet (Dagens Press ) ur Tidiga fanfarer och annan dagskritik (1953) s ( (TK) Dikten och illusionen ur Ny generation (1925) s (TK) Alfred Döblin Mordet på en smörblomma (Die Ermordung einer Butterblume, 1910) (TK) Gottfried Benn Hjärnor (Gehirne 1916) (TK) Bønnelycke Aarhundredet ur Asfaltens Sange (1918) (TK) Berlin ur Klingen 9-10/1918 (TK) New York ur Klingen 9/1919 (TK) ur Rosa Luxembourg. Prosalyrisk symphoni pathêtique in memoriam (1919) (TK) Andreas Winding Ekspressionisternes Aften, Politiken (pdf på GUL) Kristensen Det blomstrende Slagsmål, Landet Atlantis ur Fribytterdrømme (1920) (TK) Livets Arabesk (1921), (ny utg. Danske Klassikere 2010, 89:-) 10

9 Broby-Johansen BLOD (1922) (TK) Forsvarstale for BLOD (1923) (TK) Sekundärlitteratur Marit Werenskiold Concepts of Expressionism in Scandinavia ur Shulamith Behr m.fl. red. Expressionism Reasessed (1993) s (TK) Neil Donahue: Introduction, A Companion to the Literature of German Expressionism (2005) s läs på BookFinder: Ulla-Britta Lagerroth Pär Lagerkvist och tysk expressionism än en gång, Tfl 2-3/1976 s (TK) Bengt Brodow Ett författarskap speglat i språket (2003) s (TK) Kjell Espmark Själen i bild (1977), s (TK) Urpu-Liisa Karahka Jaget och ismerna (1978) s (TK) Richard Schönström: Evighetens ingenjör. Modernism och primitivism i den unge Pär Lagerkvists estetiska teori, Pär Lagerkvist 100 år (1992) s (TK) Kjell Espmark Själen i bild (1977) kap. IV-V Ernst Brunner Till fots genom solsystemen (1985) s (TK) Ebba Witt-Brattström Ediths jag (1997) s (TK) Bill Romefors Elmer Diktonius 100-årig modernist! ur Hjärnstorm 58/1997 s (TK) Anders Olsson Jagets maskspel i Diktonius lyrik ur Agneta Rahikainen m.fl. red. Gudsöga djävulstagg. Diktoniusstudier (2000) s (TK) Catrine Brödje Ett annat tiotal. En studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa (1998) s (TK) Sofi Qvarnström Motståndets berättelser. Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget (2009) s (TK) Roger Holmström Det självverksamma ögat. Hagar Olsson och tysk expressionism i början på 1920-talet, Finsk tidskrift 1/1993 s (TK) Torben Jelsbak Ekspressionisme (2005) s (TK) Søren Schou Efterskrift i Livets Arabesk (2010) s Erik Svendsen Det nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme (1998) s (TK) Bjarne S. Bendtsen Bolschevisme og løst krudt i kunstens top anno 1919, Standart 3/2009 s (TK)

VAD ÄRUPPDIKTAT, VAD ÄR PÅ RIKTIGT?

VAD ÄRUPPDIKTAT, VAD ÄR PÅ RIKTIGT? VAD ÄRUPPDIKTAT, VAD ÄR PÅ RIKTIGT? En riktig klassiker säger något om oss själva och tiden vi lever i, oavsett när verket är skrivet. Ge dina elever möjlighet att få uppleva berättelser som talar direkt

Läs mer

De ondas princip En studie av skurkar i hårdkokta kriminalromaner 1917-1929

De ondas princip En studie av skurkar i hårdkokta kriminalromaner 1917-1929 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion C-uppsats De ondas princip En studie av skurkar i hårdkokta kriminalromaner 1917-1929 HT 2010 Författare: Rebecca Lundberg Handledare:

Läs mer

Chick lit - Snart i var lärares hand?

Chick lit - Snart i var lärares hand? GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturvetenskapliga institutionen Interdisciplinär examensuppsats Chick lit - Snart i var lärares hand? HT 2008 Författare: Jessica Öberg Handledare: Dag Hedman Bihandledare:

Läs mer

HumaNetten. NUMMER 27 Hösten 2011

HumaNetten. NUMMER 27 Hösten 2011 HumaNetten Om HumaNetten Tidigare nummer NUMMER 27 Hösten 2011 HumaNetten utges av Institutionen för kulturvetenskaper och Institutionen för språk och litteratur vid Linnéuniversitetet. ISSN: 1403-2279

Läs mer

Snille och smak och mord

Snille och smak och mord nobel museum occasional papers ; 11 Karl Berglund Snille och smak och mord Om genreproblematik och Nobelpristematik i Karin Alvtegens Skugga Karl Berglund Snille och smak och mord Om genreproblematik

Läs mer

Forskarkonferens på SBI 2005

Forskarkonferens på SBI 2005 Forskarkonferens på SBI 2005 Den 1 2 juni 2005 samlades ett femtiotal forskare, doktorander och lärarutbildare på en forskarkonferens arrangerad av Svenska barnboksinstitutet och Institutionen för litteraturvetenskap

Läs mer

Språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder A, 12 högskolepoäng

Språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder A, 12 högskolepoäng Språk-, litteratur- och retorikvetenskapliga teorier och metoder A, 12 högskolepoäng Theories and Methods in Comparative Literature, Language Studies, and Rhetoric A, 12 högskolepoäng (credits) Kurskod

Läs mer

Nu över 2000 titlar!

Nu över 2000 titlar! b i l d t e x t f o r m. c o m BILD,TEXT&FORM Tel. 054 568050 070 67990 Skagersviksgatan 23 653 42 Karlstad anita@bildtextform.com Plusgiro 9 74 98-3 A N T I K VA R I AT p å n ä t e t A Nu över 2000 titlar!

Läs mer

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013

EXAMENSARBETE. Den vinnande formeln. Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor. Helena Åström 2013 EXAMENSARBETE Den vinnande formeln Om Stieg Larssons framgångskoncept i Män som hatar kvinnor Helena Åström 2013 Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330 hp Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Nationalbibliografin Böcker 2004: Augusti A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin Böcker 2004: Augusti A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Ad - Bokförlag och bokhandel Aa - Bibliografi Jonsson, Hans, 1951 Tester och köpråd [Elektronisk resurs] : ett årligt index till tidskriftsartiklar och annat granskande konsumentmaterial.

Läs mer

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011. Svenska Litteratursällskapet. I distribution: Swedish Science Press

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011. Svenska Litteratursällskapet. I distribution: Swedish Science Press Samlaren Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011 I distribution: Swedish Science Press Svenska Litteratursällskapet REDAKTIONSKOMMITTÉ: Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson

Läs mer

Mellan Dante och Big Brother

Mellan Dante och Big Brother Estetisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskap Christina Olin-Scheller Mellan Dante och Big Brother En studie om gymnasieelevers textvärldar DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2006:67 Christina

Läs mer

Chick Lit & Existentialismen. En undersökning kring Chick Lit - hjältinnan

Chick Lit & Existentialismen. En undersökning kring Chick Lit - hjältinnan Högskolan i Halmstad Sektionen för Humaniora Idé och lärdomshistoria 61-90 ht09 C-uppsats. Chick Lit & Existentialismen. En undersökning kring Chick Lit - hjältinnan Emilie Boyd 1 Högskolan i Halmstad

Läs mer

Modernismen i Den Svenska Gulda lderns Barnlitteratur: En Plattform fo r Fo ra ndring

Modernismen i Den Svenska Gulda lderns Barnlitteratur: En Plattform fo r Fo ra ndring Modernismen i Den Svenska Gulda lderns Barnlitteratur: En Plattform fo r Fo ra ndring Margot Van Dingenen Academiejaar: 2011-2012 MA Taal- en Letterkunde: Engels-Zweeds Handledare: Sara van den Bossche

Läs mer

Chick lit-genrens vara eller icke vara i skolan

Chick lit-genrens vara eller icke vara i skolan GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturvetenskapliga institutionen Interdisciplinärt examensarbete Chick lit-genrens vara eller icke vara i skolan Små citroner gula som exempel HT 2008 Författare: Sara Treier

Läs mer

Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur ett genusperspektiv.

Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur ett genusperspektiv. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:1 Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur

Läs mer

Att förhålla sig till moderniteten

Att förhålla sig till moderniteten Att förhålla sig till moderniteten En studie i Gertrud Liljas författarskap Maria Nilson 1 Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Uppläggning... 6 Syfte och problemställningar... 7 Genusperspektiv... 7 Moderniteten

Läs mer

Förläggaren och det litterära värdet

Förläggaren och det litterära värdet Johan Svedjedal Förläggaren och det litterära värdet Låt den här uppsatsen om bokförlagens roll för att skapa litterärt värde börja med några påminnelser om de brister förlag kan ha vad gäller att ens

Läs mer

Utanför murarna. En studie av Ulf Lundells och rockkulturens outsiderpositionering. Erik Andersson

Utanför murarna. En studie av Ulf Lundells och rockkulturens outsiderpositionering. Erik Andersson Utanför murarna En studie av Ulf Lundells och rockkulturens outsiderpositionering Erik Andersson Magisteruppsats 2008 Institutionen för musikvetenskap Uppsala universitet Utanför murarna En studie av

Läs mer

Lyssnandets århundrade? Att lyssna på den talande boken

Lyssnandets århundrade? Att lyssna på den talande boken Lyssnandets århundrade? Att lyssna på den talande boken Kent Adelmann The purpose of this study is to contribute to the knowledge about the importance of listening in modern sound technology and the importance

Läs mer

00 Svensk skönlitteratur i världsperspektiv. Johan Svedjedal

00 Svensk skönlitteratur i världsperspektiv. Johan Svedjedal 00 Svensk skönlitteratur i världsperspektiv Johan Svedjedal Sedan flera år domineras det svenska inslaget på bästsäljarlistorna i Sverige av kriminalfiktion. Många av titlarna översätts och blir framgångar

Läs mer

Program Vårterminen 2013

Program Vårterminen 2013 Uppsala Senioruniversitet Portalgatan 2 A, Postadress: Box 386, 751 06 Uppsala Telefon 018-24 35 01, www.usu.se Vårterminen 2013 Föreläsningar Studiecirklar Kursverksamheten vid Uppsala universitet Uppsala

Läs mer

l äsning RJ:s årsbok 2013/2014

l äsning RJ:s årsbok 2013/2014 l äsning RJ:s årsbok 2013/2014 Läsning RJ:s årsbok 2013/ 2014 Red. Jenny Björkman & Björn Fjæstad Digitalt läsexemplar av RJ:s årsbok 2008: Hållbara värden text och bild: enligt tryckortssida (titelsidans

Läs mer

Jag blev glad(are) och vis(are) Unga vuxnas läsning av skönlitteratur

Jag blev glad(are) och vis(are) Unga vuxnas läsning av skönlitteratur MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:119 ISSN 1404-0891 Jag blev glad(are) och vis(are) Unga vuxnas läsning av skönlitteratur

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Bland drottningar och hertigar Utblickar kring riddarromaner och deras användning i svensk medeltidsforskning Malmö högskola Den höviska litteraturen introducerades

Läs mer

The Da Vinci Code: En arketypisk saga En djupstrukturell studie med didaktisk inriktning

The Da Vinci Code: En arketypisk saga En djupstrukturell studie med didaktisk inriktning FALUN Högskolan Dalarna Litteraturvetenskap C vt-05 C Uppsats 10 p Handledare: Julie Hansen The Da Vinci Code: En arketypisk saga En djupstrukturell studie med didaktisk inriktning Uppsatsförfattare: Marie

Läs mer

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 114 1993. Svenska Litteratursällskapet

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 114 1993. Svenska Litteratursällskapet Samlaren Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 114 1993 Svenska Litteratursällskapet Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats)

Läs mer

NUMMER SEX 2005. vision och tradition

NUMMER SEX 2005. vision och tradition NUMMER SEX 2005 vision och tradition IKONER i n n e h å l l Ledare................................... 3 Lycka till!.................................4-9 ANDERS BJÖRNSSON Ett långt provisorium Malmö stadsbibliotek

Läs mer

Nya talböcker mars 2015

Nya talböcker mars 2015 Nya talböcker mars 2015 Litteratur för vuxna... 1 Skönlitteratur... 1 Om du vågar... 1 Sirener... 1 Nattens dagg... 1 Dagar i Alchan-Jurt... 1 Stum rädsla... 1 Akutbjällran... 1 Himlakroppar... 2 Aldrig

Läs mer

Nya talböcker augusti 2014

Nya talböcker augusti 2014 Nya talböcker augusti 2014 Litteratur för vuxna... 1 Skönlitteratur... 1 Inte längre hemma... 1 11 gram sanning... 1 Lomjansguten... 1 Huset Longbourn... 1 Det låg en stad vid Clara elf... 1 Morgongåvan...

Läs mer