och bandjusteringsanordningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och bandjusteringsanordningar."

Transkript

1 Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Vägverkets Skyltfond. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar.

2 Innehållsförteckning Syfte med projektet 3 Bakgrund 3 Metod och material 4 Resultat 5 Slutsatser och diskussion 6 Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultatet 8 Kontaktuppgifter 0 Ekonomisk redovisning 1 Bilagor Förstudie/examensarbete Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar.

3 Syfte med projektet Identifiera de viktigaste problemen med dagens hjälmlås och bandjusteringar. Att hitta alternativa spännen/lås från andra användningsområden, till exempel flygstolsbälten, MC-hjälmar, barnbärselar typ Babybjörn etc. Ringa in principer för lätthanterliga lås. Till exempel med mål att klara låsning och längdjustering med en hand. Ringa in principen för lätthanterliga bandlängdsjusteringar. Ringa in principen för lätthanterliga justeringar mellan fram- och bakinfästningar så att hjälmen sitter i rätt vinkel. Ringa in principen för hantering av överkottsband. Samordna principerna till lösningar som tillgodoser dagens krav för godkända cykelhjälmar och lätthanterlighet. Framtagning av prover för praktiska test med alternativa lösningar Utvärdering och rankning av lösningarna, minst tre principlösningar, jämförs med dagens traditionella standardlösning. Bakgrund Att använda cykelhjälm har blivit alltmer spritt, utbudet av hjälmdesign har blivit större. Fortfarande görs däremot lite eller inget åt hjälmarnas lås eller hanterbarhet för att anpassa de ihållande banden till huvudets storlek. Ibland lånar man varandras hjälm, ibland vill man ändra bandlängden beroende på om man använder mössa eller inte. Man kan se hjälmanvändare som helt undviker att använda låset under hakan därför den är för trång och krånglig att justera. Särskilt för barn, men även för vuxna. En del är rädda att använda låset för risken att klämma huden emellan låsdelarna. Man kan påstå att dagens bandsystem och lås är av samma princip hos de flesta hjälmleverantörer: En bandslinga vars båda ändar mynnar ut på ena sidan av låset. För att justera längden på detta behöver man: a. Ta av hjälmen, lossa en gummiring som håller bandändarna på plats. Om denna inte lossas rullar den in mot låset och hindrar möjligheten att justera. b. Öppna bandändarna från låset och justera till tänkt längd. Denna hantering är riktigt svår på dagens hjälmar, bland annat för att två band ska justeras i samma lås. c. Prova om det passar, alternativt justera igen. d. Trä in bandändarna under gummiringen igen. e. Justera balansen i draget mellan fram och bakband för rätt dragriktning. f. Låsa snäpplåset vilket fordrar tvåhandsgrepp. Idesign har länge arbetat med design av cykel- och skidhjälmar för bland annat Sport Atlas och Quicksilver. Vid Vägverkets cykelhjälmstävling fick Idesign hederspris för förslaget C/O. I kontaktarbetet med presumtiva tillverkare har intresset för alternativa hjälmlås och bandjusteringar visat sig klart större än för alternativ design till hjälmarna. Hanteringsproblematiken upplevs som ett eftersatt område. En faktor är att dagens hjälmtillverkare i regel köper standardsystem för band och lås där lösningarna ser lika ut i hela branschen. Den funktion på dagens hjälmar som utvecklats längst är sannolikt det ställbara nackbandet vars funktion är att hålla bak hjälmen på huvudet, tyvärr ingen säkerhetshöjande funktion men däremot komforthöjande. Den är ofta reglerbar med ratt eller snabblås. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Vägverkets Skyltfond. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 3

4 Metod och material Vår arbetsmetod tillämpas som i många andra design- och utvecklingsprojekt. I detta projekt avses dock inte produktanpassning eller slutgiltig design utan konceptuella lösningar för prov och utvärdering i syfte att sålla ut de intressantaste idéerna. a. Problemidentifiering b. Krav, regler etc. c. Idéfas med inspiration från andra områden. Konceptuella lösningar d. Gallring av lösningar för vidareutveckling e. Framtagning av funktionsmodeller till utvärdering, bland annat genom CAD/CAM teknik i egen 3D-plotter. f. Utvärdering av fungerande principlösningar med presumtiva användare g. Sammanställning av resultatet för presentation mot möjliga intressenter för ev. fortsatt samarbete mot marknadsanpassade lösningar. Tidplan Fas 1: a-d. Januari-Februari 2007 Fas 2: e Februari-Mars 2007 Fas 3: f-g April-September 2007 Just möjligheten att ta fram fysiska modeller på idékoncepten är ofta avgörnade när användare eller intressenter ska kunna bedöma lösningarna. En bild i all ära. Men ett spänne eller ett lås som man kan applicera på en hjälm ökar förståelsen avsevärt. Det gör det lättare att kunna jämföra med andra lösningar, inte mins befintliga. Resurser: Idesign har gedigen kunskap om hjälmar, design och hantering/ergonomi. Genom våra designverktyg i CAD/CAM kan vi ta fram prototyper i ABS-plast för praktiska prov i full skala. Detta är en väsentlig del i ansatsen, dvs. med praktiska prov och utvärdering i samråd med presumtiva användare. Utvärdering: Rekrytering av olika grupper av typanvändare: barn, ungdom och vuxna. Gruppen omfattar cirka tio personer för att få en vägledning om olika lösningars funktion och gillande. Lösningarna kommer beskrivas genom utlåtande från olika försökspersoner i utvärderingsarbetet. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 4

5 Resultat Målet med projektet har i stor sett uppfyllts, dvs att utveckla alternativa band- och spännelösningar till hjälmar om underlättar av- och påtagning av hjälm samt att lättare kunna justera bandlängd och bandinställnngar. Avsikten med projektet är att ta fram alternativa idékoncept till lås- och bandlösningar och att omsätta vår erfarenhet och projektresultatet till mer designade slutprodukter tillsammans med tillverkare/producenter av hjälmar och spännen. I bilagan som är författad av Alexandra Johansson och Carina Nässén är den första delen i projektet och den bas som resultatet vilar på. Vi kallar det en förstudie. I den här rapporten görs en vidareutveckling av det arbetet, främst grundat på sakkunniga i hjälmbranschens synpunkter, bla från represnetanter från POC, Etto och SportAtlas. Dessutom har vi stämt av synpunkter med Karl Gustav Andersson på SP som arbetar med hjälmprovning. Vidare kontakter har varit professor Ulf Björnstig, olycksanalysgruppen på Umeå Lasarett samt Christian Wetterberg SMP (Svensk Maskinprovning) som arbetar bla med cykelhjälmslås och regelfrågor. Båda ser möjligheter i att ändra EU-direktiven för att tillåta lösningar som underlättar justering av hjälmbanden. Tre huvudspår har präglat arbetet i projektet: 1. Lättinställt hakband 2. Särskiljning av hakband och sidoband 3. Möjlighet till slutet hakband för att slippa öppna låset. 1. Lättinställt hakband Dagens gängse bandjusteringslösningar är uppbyggda som en slinga som slutar i dubbla bandändar vid låset. Om man kan få ett enkelt band blir det också enklare att justera längden på. Kan man dessutom göra bandspännet med en lös bom som låser bandet, likt den princip som flygstolarnas bälten, så låser det lätt och löper lätt när man vill släppa på det. En bandände kommer då behöva tas om hand när man har kortat bandet under hakan, ju kortare desto längre ände. Det gör att ett lås som sitter på en sidan istället för det regelrätta under hakan, blir lättare för änden att fall ned utmed kinden, än när det sitter under hakan. EU-normen kräver att låset ska sitta under hakan för att inte riskera skador på käkbenet. I själva verket finns det sidospännen som är större eller lika stora som låset under hakan, vilket gör normen poänglös. Lättinställt hakband kan även åstadkommas på var sida så man får två ställen att justera på. En fördel med det är att om låset sitter under hakan kan man centrera det genom justeringsmöjligheter på två sidor. 2. Särskiljning av hakband och sidoband Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 5

6 Bakgrund och fullskalestudier Bilden tv. visar principen för de vanligaste band- och spännelösningarna. Det är en bandslinga som går igenom hela hjälmen. Ska man ändra längden på bandet så den sitter bra på huvudet ska båda banden som löper genom haklåset lossas (2), men innan måste en snodd som håller bandändarna på plats lossas (1). Om längdjusteringen är större måste hela bandslingan dras igenom hjälmen för att sitta symmetriskt igen. En tendens är då att efter flera justeringa så hamnar låsen vid örorna allt längre ned (3). Att ingen hjälmtillverkare har tagit de här problemen på allvar kan tyckas märkligt. Vår bild är att man köper på design, då spelar bandsystemen mindre roll. Och konsumenten har väldigt liten möjlighet att påverka, eftersom det saknas valmöjlighet. Denna traditionella lösning rankades som sämst av fem utvärderade principer i förstudien. I förstudien har ett antal spännen tagits fram i full skala för att kunna bedömas av försökspersoner. Den här modellen är tänkt att kunna låsas fast mot kinden i en halvhård båge som sitter i hjälmen. Denna lösning rankades högst, men är inte möjlig att bli godkänd i dagens EU-direktiv. MC-lås får däremot ha låsen på sidan, likaså andra typer av hjälmar, tillexempel för klättring och hockey. Bandjusteringsspänne med flytande låspinne ger ett avgörande mycket enklare längdjustering, typ det som används på flygstolsbältena. Den här principen rankades i förstudien som nummer två. Det ger ett något dyrare spänne, men vi talar om ören snarare om kronor. Principen med bandslinga under hakan som kortas med spännet, likt ett klockarband, rankades som nummer tre. Principen illustreras på nästa sida med två alternativa spännen som medger enkel förlängning. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 6

7 En förutsättning för att kunna justera hakbandet enkelt vill vi påstå är att man måste skilja på hakband och sidoband. Det kan man göra på två sätt: a. helt hakband ända upp till hjälmens infästning. b. ett hakband som utgår från ett sidospänne som i sin tur är fästat i sidoband. I bilagan illustreras behovet av sidobandets inställning för att det ska gå fritt från örat. En fördel med att skilja sidoband från hakband är att man kan välja ett nättare band på sidan. EU-normen föreskriver att hakbandet ska vara minst 15mm brett. Det på sidan kan vara 9mm vilket blir smidigare och spännet blir mindre. En annan fördel med lås på sidan är att det möjliggör enhandshantering av låset just mot kinden som blir ett mothåll, se bild på dellösning L i förstudien. 3. Möjlighet till slutet hakband för att slippa öppna låset. Ett slutet band kan underlätta av- och påtagning på ett påtagligt sätt, det möjliggör plötsligt en enhandshantering. EU-normen föreskriver dock att bandets lås ska kunna öppnas under belastning med en hand, det fordrar en release funktion eftersom en slinga är sluten. Det kan lösas genom att bandslingan kompletteras med lås eller att slingan kan öppnas avsiktligt. Funktionen med en slinga har vi sett underlättar hanteringen för en merpart av testpersonerna. Om slingan är sluten så klarar man enhandshantering, därför är det viktigt att öppningsbarheten görs som ett extra moment. Eventuell slinga är en option och är inte en konflikt för de andra huvudspåren. Men vi ser att slinga plus lås blir en mer komplex lösning. Sara visar här hur ett hakband öppnas med klockarmbandslås. Det blir då cirka 9cm längre när det öppnas, vilket räcker för att få fram bandet så det går fritt från hakan. Här föredrar Sara att luta huvudet så att bandet faller framför huvudet så hjälmen kan tas av. Allt detta görs enkelt med enhand, både för att ta av och sätta på hjälmen. Spännet medger enkel efterdragning av bandlängden så den sitter lagom hårt. I den här versionen av bandlås öppnas slingan genom att rappa ur så mycket band som behövs för att ta av sig hjälmen. I Saras fall är bandförlängningen då nästan 15cm. Det är avsevärt mer än ovan. Förmodligen därför klocklåset öppnar upp lite bredare under hakan. Sara föredrar det mjuka bandet, inte minst för att det är så smidigt att spänna åt igen. Det blir naturligt samma moment jämfört med ovan. Notera den undre metoden att ta hakbandet upp mot hjälmen för att sen lyfta av den. De högra bilderna visar hur lösningarna ser ut i fastsatt läge. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 7

8 Hakband Sidoband Sidojustering Hakspänne Sidojustering Hakspänne Sidojustering Hakspänne A 1 Hakband upp A till hjälmen och sidoband med justering för örat genom ett beslag i hakbandet, samt i längsledd med nackbandets längd. Detta ger enklare bandinställning än dagens hela Aslinga. Samma 1 som A sett framifrån och låset under hakan. 1 B 2 B 2 Hakband upp B till sidojusteringsbandet som är en slinga. Det här medger nättare sidoband och ett lås på sidan. Fördelen med detta är att hakbandets längd är lätt att reglera och medger enhandsöppning enligt föregående sida. Samma 2 som B sett framifrån, notera låset på sidan. Denna lösning är inte godkänd enligt EU-direktivet som fordrar lås under hakan. Hakbandsjustering likt MC-princip med två ringar. C 3 C 3 C 3 Hakband upp till sidojusteringsbandet som är en slinga. Medger lås under hakan eller som här ett förlängningsbeslag av bandet, typ klockarmband. Det medger en enkel öppning av slingan underhakan, visas ovan tv. på föregående sida. Klockarmbandslösning eller ett traditionell lås. Båda medger längdjustering av hakbandet undertill. Överskottsbandet vill dock hänga ned, vilket kan tas om hand i hyska på hakbandet. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 8

9 Sidojustering Sidojustering Sidojustering Hakspänne Hakspänne Hakspänne D Hakband D upp till en hård sidobåge, likt en hockeyhjälm. Det medger ett sidolås som kan tryckas fast mot kinden eftersom D det blir ett mothåll. Denna lösning har fått bäst ranking av försökspersonerna i förstudien. Den är tyvärr dyr och heller inte godkänd enligt EU-normerna. 4 D 4 sett framifrån. Överskottsbandet på sidan är lätt att justera och ta om hand. Den styva sidobågen måste 4 kunna vikas in i hjälmen när den inte används, detta är inte löst här. E E E Hakband upp till sidojusteringsbandet som är en slinga. Likt B, men med hakbandsjustering med lös bom Samma som B sett framifrån, notera låset på sidan. Denna lösning är inte godkänd enligt EU-direktivet som fordrar lås under hakan. F F F Hakband upp till sidojusteringsbandet som är en slinga. Här är lås och hakbandsjutering i samma del. Denna lösning är inte rankad i förstudien. Den borde lösa de flesta behoven så man får lås och bandlängdsjustering i samma moment. Låset är ett typ Clamcleat där röda linan kilas i ett räfflat spår Denna F-lösning är inte heller godkänd i dagens EU-norm eftersom låset sitter på sidan. Hakbandet måste i det även vara minimum 15 mm,,så linan måste täckas av ett skyddband på insidan. Linan är tänkt att fixeras av en styrpinne, se punkten linslingan till vänster. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 9

10 Slutsatser och diskussion Vår övertygelse är att det finns klara utvecklingsmöjligheter för enklare hantering av hjälmspännen, band och lås. De lösningar som ser mest framkomliga ut rent hanteringsmässigt är ett slutet band under hakan som man släpper ut och vränger framför huvudet. Oavsett om bandet förlängs med en variant på klockarmbandslösning(fig.c), genom att förlänga bandet med ett bandlås under hakan (fig.a) eller som på stora bilden nedan där bandet släpps upp på sidan (+fig.e). Bandslingekonceptet har rankats högt bland försökspersoner. Den variant nedan är den som medger stor bandände genom att den kan hänga från örat och nedåt. Konceptet medger även ett lås på sidan. Nackdelen är dock att det inte är godkänt enligt dagens EUnormer. Bandslingeprincipen kan utformas så det klarar EU-normen, men fordrar då mer komplexa lösningar med lås undertill och längdjusteringar på var sida. Allmänt ger bandlåset med lös bom en klar hanteringsfördel mot dagens spännen med fast bom. Dagens lösning är förstås lite enklare att producera, den klarar även dubbla band. Men det är just detta som skapar hanteringsproblemen: svårt att trä om dubbla band. Den högst rankade lösningen i examensarbetet bygger på styva slingor likt de på hockyhjälmar, vi tror dock att denna lösning blir både kostsam och klumpig, varför den inte förs fram här i denna huvudrapport. Vi kan bara hoppas att regelverket ses över för att medge lösningar för enklare hantering. När dagens hjälmtillverkare ser värdet av att erbjuda bättre band- och låslösningar för att få konkurrensfördelar. Då kommer de sannolikt att trycka på för att få förändringar i regelverket, även om det tar upp till fem år. Någon måste börja, kanske kan myndigheter arbeta för sådana förändringar. Detta är en komplex fråga hur lösningarna kan förbättras. Vi har haft förmånen att fördjupa oss i möjligheterna och ser också en bra potential i vad som kan förbättras. Med vår kompetens hoppas vi att det kan utgöra en grund för att arbeta vidare med tillverkareanvändare och myndigheter. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 10

11 Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultatet Två viktiga möjligheter med resultatet av vårt arbete som kan gynna trafiksäkerheten: 1. Att regelverket med EU:s normer för cykelhjämar kan ändras så det medger alternativa lösningar till dagens. En sådan är att medge att låset sitter på sidan, istället för dagens krav att sitta under hakan. Här har våra kontakter via Olycksfallsgruppen med prof. Ulf Björnstig, SMP:s Christian Wetterberg samt Klas Johansson, Sportatlas som är representerad i normarbetet uttryckt motiv för att möjliggöra en förändring av regelverket. 2. Att genom våra kontakter och kompetensen som vi byggt upp här, kunna omsätta våra erfarenheter från projektet i verkliga produkter, som nya lås och spännen. Här ser vi en stor utvecklingspotential för att göra förbättringar. Det fordrar dock intressenter som kan bära utvecklingskostnader initialt innan det kan bli lönsamt. Vi ser dock en stor potential för den hjälmtillverkare som kan och vill implementera nya och bättre band- och låsfunktioner på sina hjälmar. Det kan förstärka produktens attraktivitet avsevärt om den är lätt att ställa in, ta av och på. Vi sprider resultatet genom denna rapport och forstätter vårt kontaktarbete för att hitta intressenter att vidareutveckla designkoncept till mer attraktiva och lättanvända produkter. Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 11

12 Kontaktuppgifter Johan Larsvall Idesign Sweden AB Mälarvarvsbacken Stockholm Tel , fax Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 12

13 Idesign AB Mälarvarvsbacken STOCKHOLM Telephone : Fax : Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmlås och bandjusteringsanordningar. 13

EXAMENSARBETE. Improvement of retention system design. Alexandra Johansson och Carina Nässén. Sports Tech, vt 2007 Maskinteknik C, 10 p

EXAMENSARBETE. Improvement of retention system design. Alexandra Johansson och Carina Nässén. Sports Tech, vt 2007 Maskinteknik C, 10 p EXAMENSARBETE Improvement of retention system design Alexandra Johansson och Carina Nässén Sports Tech, vt 2007 Maskinteknik C, 10 p Förord Detta examensarbete ingår som en del i programmet Innovativ produktutveckling

Läs mer

Modeller av cykelkläder för axelskydd; TRV 2014/22437 Sammanfattning. Resultat

Modeller av cykelkläder för axelskydd; TRV 2014/22437 Sammanfattning. Resultat Modeller av cykelkläder för axelskydd; TRV 2014/22437 Sammanfattning Det här projektet har utvecklat och tagit fram prototyper till axelskydd för cyklister. Vi på Idesign har gjort tre olika koncept tör

Läs mer

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Inlämning etapp 4 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Handledare: Joakim Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

STRIDSVÄSTSYSTEM 2008-

STRIDSVÄSTSYSTEM 2008- M7390-313100-4 STRIDSVÄSTSYSTEM 2008- Bruksanvisning Systembeskrivning Stridsvästsytem 2008 är ett system som ger den enskilda soldaten möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt medföra sin personliga utrustning.

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept

5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept 5.1 & 5.2 Generering och vidareutveckling av koncept Vid stycke 4.1 visas en lista över resultatet som gruppen fick från det brainstormingmötet som hölls, där gruppen tillsammans föreslog olika sätt som

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet.

System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. System 144. För åkare med krav på hög flexibilitet. Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det. Beprövade produkter utvecklade för säkra och lönsamma transporter. Världsledande produkter. ExTe Fabriks

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Support serien. Tvättbara i 60 º

Support serien. Tvättbara i 60 º Support serien Vi har nu tillverkat Support serien sedan början av 90-talet, vilket har gett oss stor kunskap kring positioneringsproblematik. Vi är nu mycket stolta att kunna presentera Support Pro, som

Läs mer

Gravitationen Hävarmar

Gravitationen Hävarmar elastningar Gravitationen Som bekant är gravitationen, tyngdlagen, ständigt närvarande här på jorden. Släpper vi ett äpple ur handen faller det ner på marken. Detta är självklar kunskap idag som är svår

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Sammanfattning Användaren Problemställning Metod

Sammanfattning Användaren Problemställning Metod Wheel Clean Buddy Sammanfattning Denna rapport behandlar utvecklingen av en produkt som rengör rullstolshjul. Rapporten innehåller möjliga användare, förklarar problemställningen och begränsningar med

Läs mer

I DON T LIKE WEARING A HELMET

I DON T LIKE WEARING A HELMET I DON T LIKE WEARING A HELMET IT RUINS MY HAIR (HUONG LY - NEURO SURGERY PATIENT) From ad created by Ogilvy & Mather / Vietnam. HUR KAN CYKELHJÄLMEN GÖRAS MER ATTRAKTIV MED KOMPLETTERANDE FUNKTIONER? Johan

Läs mer

Bike. Broddar. Wille Lindgren, Samuel Norum. Te14 Design tannbergsskolan. Lycksele kommun Ansvarig lärare: Mats parkman

Bike. Broddar. Wille Lindgren, Samuel Norum. Te14 Design tannbergsskolan. Lycksele kommun Ansvarig lärare: Mats parkman Bike Broddar Wille Lindgren, Samuel Norum Te14 Design tannbergsskolan Ansvarig lärare: Mats parkman Lycksele kommun 2017-03-03 Uppgift Det här året går Mittuniversitet tävling Design Open ut på att hitta

Läs mer

BRUKSANVISNING. Innehåll:

BRUKSANVISNING. Innehåll: Art.nr. BR301-19, utgåva 1-2001-02-09 BRUKSANVISNING Innehåll: Sid:punkt: 1:1 Exempel på frågeställningar gällande sittställningen 2:1 Viktiga punkter att tänka på vid anpassning 2:2 Prova justeringsmöjligheterna

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC EDGE

Operationsmanual för HYTORC EDGE Operationsmanual för HYTORC EDGE VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast personal

Läs mer

Barn i bil Så skyddar du ditt barn

Barn i bil Så skyddar du ditt barn Barn i bil Så skyddar du ditt barn Information på svenska 1 2 VARNING! Barn ska aldrig sitta på plats med krockkudde! Det gäller alla som är kortare än 140 cm. Den kraft som utvecklas kan vara förödande.

Läs mer

Monteringsanvisning foderbord

Monteringsanvisning foderbord Monteringsanvisning foderbord Denna bruksanvisning visar montering av förhöjt foderbord med klövpall, men monteringen är samma för foderbord utan klövpall ända tills klövpallen ska monteras. Börja med

Läs mer

Framtiden är här. Ett nytt produktsystem ett nytt sätt att arbeta.

Framtiden är här. Ett nytt produktsystem ett nytt sätt att arbeta. Framtiden är här Stålreglar används alltmer som bärande konstruktionselement i ytterväggar. Fördelarna är flera. Traditionellt sammanfogas stålreglar med självborrande skruv ett både tidsödande och tungt

Läs mer

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning

Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Version 1.0 2015-10-15 1 Trafikföringgsprinciper i byggskedet Arbetshandledning Inledning Vikten av att arbeta tillsammans och övergripande Göteborg utvecklas just nu i ett rasande tempo som vi inte sett

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Träna med instruktör, i grupp, i gymmet HIT, Högintensiv Träning Onsdagar kl 18-19. Vårens HIT, hög intensiv träning, fortsätter att

Träna med instruktör, i grupp, i gymmet HIT, Högintensiv Träning Onsdagar kl 18-19. Vårens HIT, hög intensiv träning, fortsätter att Träna med instruktör, i grupp, i gymmet HIT, Högintensiv Träning Onsdagar kl 18-19. Vårens HIT, hög intensiv träning, fortsätter att vara till för dig som vill hitta nya sätt att variera träningen och

Läs mer

Copyright KD Solskydd Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD Solskydd Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Varning! Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial Montage

Läs mer

Basgrupper Text: Urban Hansson

Basgrupper Text: Urban Hansson Basgrupper Text: Urban Hansson Vi människor är sociala varelser med ett naturligt behov av att ingå i en mindre grupp. Om läraren i inledningen av en termin delar in eleverna i grupper minskar både risken

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU?

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? FÖRDEL FORM OCH FUNKTION Produkter bör anpassas till människorna som ska använda dem, inte tvärtom. Form och funktion är lika viktiga för att attrahera kunden. Nu kan du och

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Deltagare i studien: personer i blandade åldrar, olika kön samt med olika träningsbakgrund. Syfte: Undersökningen syftade till att ta reda på hur användaren upplever

Läs mer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 2. Inledning 3. Tekniska data 4. Bruk och underhåll 5. Justering for komfort 6. Hopfällning och Uppfällning 7. Personlig säkerhet 8. Operation 9. Specifikationer

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

RollerMouse Red plus. Användarhandbok

RollerMouse Red plus. Användarhandbok RollerMouse Red plus Användarhandbok Tack för att vi får hjälpa dig att arbeta både bekvämare och effektivare. Vår strävan på Contour Design har sedan 1995 varit att utveckla den bästa datormusen och

Läs mer

Bruksanvisning för IR-1SP Micro

Bruksanvisning för IR-1SP Micro Manual Bruksanvisning för IR-1SP Micro Inledning IR-1SP Micro är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in en kanal från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m. IR-1SP Micro

Läs mer

Människonära design. Ronja - semirigid ryggortos. NordiCare rigida ryggortoser

Människonära design. Ronja - semirigid ryggortos. NordiCare rigida ryggortoser Ryggortoser Människonära design NordiCare utvecklar egna ortoser med målsättningen att fi nna lösningar som gör livet lättare för såväl patient som vårdpersonal. Vi kallar det människonära design. Denna

Läs mer

Hjälp för Nacke & Axel. Cervical et Clavicle

Hjälp för Nacke & Axel. Cervical et Clavicle Hjälp för Nacke & Axel Cervical et Clavicle DeRoyal kan, genom ett brett och komplett sortiment, tillgodose varje patients unika behov av ortoser oavsett om denne är gammal eller ung. ed denna broschyr

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING TALLIN SKAPA EN PERFEKT KÄNSLA Trenden är tydlig vi spenderar allt mer tid i våra badrum och ställer högre krav på att få till den där perfekta känslan. Ska ditt badrum kännas

Läs mer

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck.

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck. Månadens Sanomaövning Månadens Sanomaövning Februari Träna läsförståelse Träna läsförståelse innehåller berättande texter och sakprosatexter. Till varje text finns läsförståelseövningar. Övningarna tränar

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Regler fr.o.m avseende brottningstrikåer, skor och öronskydd

Regler fr.o.m avseende brottningstrikåer, skor och öronskydd Regler fr.o.m. 2017-01-01 avseende brottningstrikåer, skor och öronskydd Följande regler gäller för grekisk-romersk stil, fristil och dambrottning. Reglerna, framtagna av UWW, gäller vid alla tävlingar

Läs mer

Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360

Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360 Liko Comfortsele Plus, mod. 300, 310, 350, 360 Bruksanvisning Svensk 7SV160183-03 Mod. 300, 310 Mod. 350, 360 Produktbeskrivning Liko Comfortsele Plus ger en bekväm sittställning och en trygg överflyttning

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Oral och nasal fiberintubation på sövda, muskelrelaxerade patienter

Oral och nasal fiberintubation på sövda, muskelrelaxerade patienter Oral och nasal fiberintubation på sövda, muskelrelaxerade patienter Förberedelser för oral fiberintubation: Lägg fram 3 saker på bordet: 1 Peang,1 Magills tång samt en liten bit grovt torkpapper (sådant

Läs mer

Montering av fönstermarkis

Montering av fönstermarkis Monteringsanvisning fönstermarkis Montering av fönstermarkis Detta behöver du för monteringen: a. Borrmaskin samt borr Ø 4 mm b. Tumstock c. Stjärnskruvmejsel d. Blocknyckel Ø 10 mm e. Blyertspenna d a

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Läs mer

Rita och Krokodil ZOO

Rita och Krokodil ZOO Rita och Krokodil ZOO af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 06 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post. lennart.strom@autoimages.se

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

9 AVDRAGARE STANDARDAVDRAGARE, AVDRAGARE SID 310 MOTHÅLL, GLIDHAMMARE, AVDRAGARPLATTA SID 312 KULLEDSAVDRAGARE SID 313

9 AVDRAGARE STANDARDAVDRAGARE, AVDRAGARE SID 310 MOTHÅLL, GLIDHAMMARE, AVDRAGARPLATTA SID 312 KULLEDSAVDRAGARE SID 313 AVDRAGARE STANDARDAVDRAGARE, AVDRAGARE SID 30 MOTHÅLL, GLIDHAMMARE, AVDRAGARPLATTA SID 32 KULLEDSAVDRAGARE SID 33 STAHLWILLE avdragare 2 Tillverkade med tänkta applikationer som förebild. Hejarsmidda,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO133

INSTALLATIONSANVISNING MO133 INSTALLATIONSANVISNING MO133 Korskopplingsbox KB201 KORSKOPPLINGSBOX KB201 Terminering och skarvning av kabel, typ GRSQBDV/GASQBDUV eller liknande. Korskopplingsbox KB201 är avsedd för 48 fibrer i SC-duplex

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

PANNLAMPOR. En pannlampa kan vara en FÖR ALLA LÄGEN! TEST

PANNLAMPOR. En pannlampa kan vara en FÖR ALLA LÄGEN! TEST TEST PANNLAMPOR FÖR ALLA LÄGEN! Användningsområdet för pannlampor kan variera. Vad passar dig? En specifik modell eller en som är mer allround? Text: Alexander Göransson Foto: Christian Jonsson En pannlampa

Läs mer

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Vägverket Anita Ramstedt Samhälle och trafik 781 87 Vägverket Beteckning: EK 50 A 2006: 4523 Slutrapport Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Enligt överenskommelsen mellan Vägverket och

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen?

Tid på magen. Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis. Varför behöver bebisar tid på magen? Tid på magen Aktiviteter som hjälper dig att placera, bära, hålla och leka med din bebis Colleen Coulter, P.T., D.P.T., Ph.D., P.C.S., Dulcey Lima, C.O., O.T.R./L., Orthomerica Products Inc. Tid på magen-programmet

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

15-11 MINI ULL ALT. MINI AKRYL

15-11 MINI ULL ALT. MINI AKRYL 15-11 MINI ULL ALT. MINI AKRYL C D E D E B A Version 9 15-11 VÄNSKAPSBAND PÅ KUMIHIMOPLATTA OCH PÅTDOCKA GARNKVALITÉ Miniull (100% Ull. Nystan ca 10 g = 36 m) GARNALTERNATIV Miniakryl, Miniakryl Print,

Läs mer

Slutrapport 2004-04-26

Slutrapport 2004-04-26 Slutrapport 2004-04-26 Vägverket Skyltfonden 781 87 BORLÄNGE Utveckling av godkänd/krocktestad bilstol med inbyggt sittsystem till barn/ungdomar med svåra sittproblem Sammanfattning Projektet syftade till

Läs mer

Härnösands Gymnasium, TETD08

Härnösands Gymnasium, TETD08 Utgångspunkt Vid festivaldagen fick alla deltagande klasser uppgiften: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt..

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER MONTERINGSANVISNING MÅTT OCH VÄGGÖPPNING Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Användarinformation för inåtgående dörr.

Användarinformation för inåtgående dörr. Användarinformation för inåtgående dörr. PerMicke HB 2009, utgåva 1.2 Läs noga igenom all information som följer med vid köp av dörren innan ni börja öva på den. Monteringsanvisning skickas separat. Var

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Bema för bättre säkerhet! - en folder om lås och låskättingar från Bema Kättingmäster

Bema för bättre säkerhet! - en folder om lås och låskättingar från Bema Kättingmäster Bema för bättre säkerhet! - en folder om lås och låskättingar från Bema Kättingmäster Giltig t.o.m. 2006-08-31 Material / låskätting Låskätting klass 3 BKM-8-3 Innovation från Bema. En nyhet där vi genom

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Stödstrumpor och Segelduk Brehms Spilerdug Tlf.: 57648351 E-mail: info@spilerdug.dk www.spilerdug.dk

Stödstrumpor och Segelduk Brehms Spilerdug Tlf.: 57648351 E-mail: info@spilerdug.dk www.spilerdug.dk Stödstrumpor och Segelduk Brehms Spilerdug Tlf.: 57648351 E-mail: info@spilerdug.dk www.spilerdug.dk Støttestrømper (Rev. 001) 1 I denne vägledning används ordet Stödstrumpa oavsett strumptyp. Val av segelduk

Läs mer

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac. Panther rukarmanual R822006 03-07-10 tac, ox 203, S-334 24 nderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.com UNRHÅLL Klädseln på Panther är avtagbar och kan tvättas i 40 o. et är viktigt

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Installation instructions, accessories. Nivåreglering. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 17

Installation instructions, accessories. Nivåreglering. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 17 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 8685630 Version 1.1 Art. nr. 8685627 Nivåreglering Volvo Car Corporation Nivåreglering- 8685630 - V1.1 Sida 1 / 17 Utrustning A0000162 A0000161 A0000197

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja brukares

Läs mer

Upphandling av biblioteksdrift

Upphandling av biblioteksdrift 2016-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2016/41 Kulturnämnden Upphandling av biblioteksdrift Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att upphandla driften av kommunens samtliga bibliotek. Sammanfattning

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan Väggen är klädd med tegel på utsidan Det luktar från väggen. Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller

Läs mer

Utrustning och material, del 1

Utrustning och material, del 1 Utrustning och material, del 1 Aspero Idrottsgymnasium Inledning Detta häfte syftar till att ge en grundläggande kunskap om golfklubbors egenskaper. Såväl skaft, klubbhuvud och grepp är faktorer som har

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Njut av vandringen med rätt ryggsäck

Njut av vandringen med rätt ryggsäck Att välja rätt ryggsäck Sida 1 av 5 Njut av vandringen med rätt ryggsäck För att göra din vandring njutbar behöver du en ryggsäck som sitter fint, inte skaver och som är praktisk. Idag finns det obegränsat

Läs mer

Funderar ni på att byta fönster?

Funderar ni på att byta fönster? Funderar ni på att byta fönster? Att byta fönster skall man bara behöva göra en gång i livet. Investeringen är stor och det finns mycket information att ta ställning till. Estetik EEller rätt fönster till

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen Stockholm 31 januari 2014 FoU Välfärd KF Skåne 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen

Läs mer

Monteringsanvisning Takskjutport GPE400

Monteringsanvisning Takskjutport GPE400 Monteringsanvisning Takskjutport GPE400 Monteringsanvisning GPE400 Takskjutport GPE400 Fjädrarna är placerade åt sidan. Överhöjder som krävs är: SM- Sidomonterad SM: Manuell 120 mm Automatisk 160 mm Paketet

Läs mer

Avancerad skyddsutrustning för kemiskt skydd Ända sedan vi utvecklade våra första produkter för kemiskt skydd 1992, har vi arbetat i samråd med

Avancerad skyddsutrustning för kemiskt skydd Ända sedan vi utvecklade våra första produkter för kemiskt skydd 1992, har vi arbetat i samråd med Kemskydd Avancerad skyddsutrustning för kemiskt skydd Ända sedan vi utvecklade våra första produkter för kemiskt skydd 1992, har vi arbetat i samråd med slutanvändare över hela världen. Idag kan vi erbjuda

Läs mer

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes 2007-02-20 och reviderades 2007-10-30. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone:

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer