ELEV-PM Komvux Vellinge Lärcenter. Läsåret 09/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEV-PM Komvux Vellinge Lärcenter. Läsåret 09/10"

Transkript

1 ELEV-PM Komvux Vellinge Lärcenter Läsåret 09/10 1

2 TRIVSELREGLER 1. Vid in- och utfart till skolan gäller att cyklar, mopeder, MC och vespor alltid ställs i/vid cykelställ. Bilar ställs på den offentliga parkeringsplatsen mellan Norrevångsgatan och Vanningen 2. Rökning är enligt Tobakslagen förbjuden inom skolområdet. Till skolområdet räknas hela området som begränsas av Falsterbovägen i söder, Norrevångsgatan i öster, Ängavägen i norr samt Vallgatan i väster (dvs även Vanningenanläggningen ingår i området) 3. Ytterplagg medförs ej i bibliotek, skolrestaurang och caféer utan hängs av på avsedd plats. 4. Mat och dryck intas inte i andra lokaler än skolrestaurang, cafeterior och pentry. Förtäring sker aldrig vid datorer 5. Gymnasiebiblioteket är en arbetsmiljö, där håller vi en dämpad ton 6. Sundsgymnasiet/Vellinge lärcenter är vår gemensamma arbetsplats. Vi skall hålla skolans lokaler och dess inredning ren och fräsch. Ju bättre vi aktar och vårdar dem ju trivsammare blir tillvaron för oss som vistas på skolan. 7. Vi bär vi ej huvudbonad i samband med undervisning, studiebesök, vid intagande av mat och dryck i matsal och caféer eller i biblioteket. 8. I en anda av öppenhet och ömsesidigt förtroende skall undervisningssalar, om det inte är av säkerhetsskäl, vara öppna för alla. Öppenheten är inget ovillkorligt utan bygger på att du tar ditt ansvar för skolan och dess utrustning 2

3 Läsårstider 2009/2010 Läsårstider för vuxenstuderande (Gruv/Gy) (Särvux) 21/8-18/12 24/8-18/12 8/1-10/6 8/1-10/6 Läsårstider för SFI-studerande 12/8-22/12 8/1-2/7 Disponibla dagar för gymnasie- och vuxenstuderande 15/10 och 30/4 Lediga dagar vuxenstuderande 26/10-30/10 Lovdagar 23/12-7/1 Jullov 22/2 26/2 Lovdagar 29/3 1/4 Lovdagar 14/5 Lovdag Prövningsperioder Senaste anmälningdatum Prövningsdatum (skriftl.) Period (kärnämneskurser) Period (alla kurser) Period (kärnämneskurser) Period (alla kurser) Projektarbete Prövning i Projektarbete (PA1201) sker under våren Anmälan senast 12 februari

4 SUNDSGYMNASIET Besöksadress: Norrevångsgatan 1, VELLINGE (Borgen) Postadress: Box 23, VELLINGE Telefon Telefax OBS samtliga telefonnummer i PM:et riktnummer 040 om ej annat anges Rektor/platschef (Borgen) Träffas enl. överenskommelse Gert Åkesson Programansvarig Fredrik Aksell (Bryggan) Träffas enl. överenskommelse ES/MP-programmen Vuxenutbildningen/SFI/Hemspråk-SV2 Pia Raflund (Bryggan) Träffas enl. överenskommelse Ansvarig SYV-team/ Lärcenter för vuxna Skol-och elevadministration (Borgen) Öppet läsdagar (tisd.) Platschefsassistent Cecilia Swärd Paula Collijn Elevvårdsfunktionärer Kuratorer Anna Alinder Nina Lindén (Information o elevadministration) (Personal o ekonomi) (Borgen) VUX, Sundsgymnasiet Sundsgymnasiet Kuratorerna är även knutna till kommunens Individ- och Familjeomsorg 4

5 Studie- och yrkesvägledarteamet (Bryggan) Anne Wärenfalk gy-elever NV o NV/SP-Idrott, OP vux-elever med födelsedatum grsk-elever Rosentorpskolan, Skanörs skola Ann-Marie Hedlund gy-elever ES o SP(Samhäll/Kultur/Språk/Europa) vux-elever med födelsedatum 1-7 grsk-elever Sandeplanskolan, Ängdala Tina Påhlsson-Borglin gy-elever BF o SP (ekonom) vux-elever med födelsedatum 8-11, SFI grsk-elever Herrestorpskolan, Södervångskolan, V. Ingelstad Magnus Lindbro gy-elever MP o TE vux-elever med födelsedatum grsk-elever Tångvallaskolan, Ljungenskolan(inkl. Särskolan), Montessori Skolrestaurang/IT-café/Bryggancaféet Husmor: Tuula Prüssman Köksbiträden: Kristina Arvebro Anne-Mette Sandaker Åsa Engström Anne-Karin Örnberg Inger Holst Annelie Rosengren Sol-Britt Westerlund Anne-Lie Zetterberg Birgitta Fors Anette L Holmqvist Gymnasiebibliotek/Kommunbibliotek (Tornet) Telefon lånedisk/info tel Fax tel Eva Lundgren tjl vik Carita Andersson tel Jonas Elofsson tjl vik Claes Dahlqvist tel Astrid Larsson tel Stefan Sandberg tel Selene Lundin tel Teknisk service Vaktmästare Conny Leche (Bryggan) Tekniker Claes Nordin (Borgen)

6 Lärarpersonal Namn Ämnen/kurser Hemtelefon/arbetsrum Aksell Fredrik (FA) Sh, Ge xxxxxxxxx/ Andersson-Schouenborg Rosita(RAS) Sv, Py, Re / Bardenstam Eva(EB) Sv, Re / Bramevik Elisabeth (EBr) En / Chrintz-Gath Cecilia(CCG) Sv, Hi xxxxxxxx/ Deber Elisabeth(ED) Bf xxxxxxxxx/ Ferm Mikael(MFe) Ma, Data, Fy xxxxxxxxxx/ Gazic Sabina(SG) Ma, Fy / Gehrmann Christoffer(CG)tjl En/Fr / Hamming Karina (KH) Da / Juth Pernilla(PJu) Ma, Nk / Järner Karin(KJ) SFI / Kämpe Christa Vårdämnen / Lindhe Monica(MJ) Gruv/Särvux / Richard Lundquist Data Lutas Veronica(VL) Fr, En / Löfström Peter (PL) Sv, Fr,Mediekunskap / Malmsten Per(PM) Sh, Hi / Melin Eva(EM) Sh, Ek / Nilsson Martin(MNi) Ma, Data / Nord Eva(ENd) Sv, Hi / Nordenfelt Renate (RN) En, Ty xxxxxxxxxx/ Pettersson Christina (CPe) Hi, Sh /

7 Pohland Brigitte (BP) Sv, Ps, Re, Fi / Rosenkvist Charlotte(CR) Sv, Ty / Rulevitj Irina(IR) Sp, Ry / Runerius Håkan(HRu) Ek / Rödin Hanna(HR) Sv, En /42540 Serneke Sofia(SSe) Sh, Re, Ps / Sundström Birgitta(BS) En, Sp / Swedin Björn (BSw) Graf. kom,multm,webbd / Vazquez Marco Antonio (AMV) Sp / Wennersten Cecilia (CWe) Fe, Mfö / Hemspråks-/Svenska 2-lärare Blacquiére Lisette Holl Delbeck Runa SV Frankson Gunilla SV Fritzon Maureen En Hamming Karina Da (se ovan) Palmér Christine tjl-ht Ty

8 PM från A-Ö Vellinge Lärcenter - VLC Adressändring Affischering Arbetslag Automater Betyg Du skall snarast anmäla ändring av adress och telefonnummer till Administrationen (Cecilia Swärd ). Affischering skall ske på avsedda anslagstavlor. Anslag/affischer som sätts upp på annat ställe avlägsnas. Kommersiell reklam och information skall godkännas och stämplas på expeditionen före uppsättning. Den som sätter upp affischer eller anslag ansvarar för att de nedtages efter inaktualitet. All undervisande personal ingår i arbetslag. Vux-arbetslaget hittar du på andra våninge, Bryggan, samt i Tornhuset. I Borgen finns automat för Kaffe, Thé, Choklad, Fruktsoppa och i Bryggan finns automat för läsk och konfektyr. Betyg sätts efter varje avslutad kurs och på projektarbetet. Betyget är mål- och kunskapsrelaterat och utvisar hur du uppnått de mål som fastställs i kursplanen. Det är viktigt att poängtera att resp. betygskriterium skall vara uppfyllt i alla kursmomenten. Som betyg används någon av följande beteckningar: Icke godkänd (IG), Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG) OBS Vid otillräcklig närvaro, ej avlagda prov etc (= betygsunderlag saknas) sätts ej något betyg. Betygsgivande I samband med kursslut eller efter avslutad kurs skall undervisande lärare delge eleven betyget muntligt. Elev har rätt att under pågående kurs få information om sitt betygsläge. Vuxenutbildningen: Samlat betygsdokument eller slutbetyg utfärdas efter elevens anmälan till skoladministrationen (Cecilia Swärd ) om uttagande av betyg. Blankett hittar du på vår hemsida. Bibliotek Blanketter Skolbiblioteket är från och med HT-09 integrerat med Vellinge bibliotek i Tornhuset. Detta innebär att du som elev har tillgång till ett skolbibliotek som är ofantligt mycket större än gängse skolbibliotek. Här har du möjligheter att studera, läsa och låna skönlitteratur, facklitteratur och tidskrifter. Lån och återlämning skall registreras enligt vårt moderna sk RFIDsystem. Var noga med att lämna tillbaka dina böcker i tid. Ersättningskrav utgår för ej återlämnad bok. Blanketter för olika ändamål (ledighetsansökan, anmälan till prövning m.m) finns i blankettställ utanför skoladministrationen på 8

9 Borgen samt på Bryggan. Du kan även hämta blanketter på vår hemsida. Brandredskap Cafeteria Brandredskap finns utplacerade i samtliga byggnader. Gör dig väl förtrogen med dess placering. Skadegörelse å brandredskap är i lag straffbart och innebär dessutom ersättningsskyldighet för vållad skada. En icke fungerade brandsläckare kan medföra fara för dig själv och för dina kamrater. Sundsgymnasiet Vellinge Lärcenter har två cafeterior: Bokcaféet (Tornet) Må-To Fr IT-caféet,(Borgen) Må-Tor Fr All förtäring sker i cafeteriorna alt. pentryna. Förtäring i undervisnings-, grupp- eller allmänutrymmen är förbjuden. Förtäringsreglerna gäller även vid kvällsundervisning. Datorer Disponibel dag Droger I Vellinge Lärcenter och på Sundsgymnasiet finns ett antal datorer avsedda för studier. Du är välkommen att använda dessa Du behöver ett eget användarkonto för att använda dessa datorer. Se även IT-policy Disponibel dag innebär att ordinarie schemalagda lektioner utgår. En disponibel dag kan utnyttjas för redovisningar, om- och resttentamina för elever med IG-resultat. Det är inte tillåtet att använda eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger (missbruk av tabletter etc) på skolan Det är inte heller tillåtet att använda eller vara påverkad av dopingpreparat. Innehav, langning och försäljning av alkohol, narkotika, dopingpreparat och andra droger på skolan är förbjudet och polisanmäls.. Såväl elever som personal har ett ansvar att motverka och förebygga alla former av missbruk samt verka för att missbruk aren erbjuds hjälp. All personal på skolan har lagstadgad skyldighet att informera/anmäla till kommunens Individ- och familjeomsorg att en elev missbrukar. Det gäller även vid "bara" misstanke om missbruk. Skolan har en handlingsplan att följa vid vetskap eller misstanke om missbruk av narkotika, andra droger samt alkohol. 9

10 Elevråd/elevinflytande Frånvaro Fusk Som elev har du möjlighet att påverka innehållet och utformningen av din utbildning. Vid VLC kan du påverka genom: o Elevråd o Elevrepresentation vid arbetslagen 2 ggr termin o Direkt kontakt med lärare och skolledning o Kursutvärderingar Som giltig frånvaro betraktas endast anmäld sjukdom eller av skolan beviljad ledighet (se Sjukanmälan eller Vård av barn). Som fusk räknas även alla former av plagiat. Skolans personal har möjligheter att upptäcka plagierade arbeten genom tillgång till speciella dataprogram som indikerar Internetplagiat Vid fusk anses uppgiften inte vara genomförd. Detta medför att kursmål inte uppnås och därmed betyget IG. Försäkring Hemsida Hittegods Information till elever IT-policy Vuxenstuderande är kollektivt försäkrade under skoltid samt under färd till och från skolan. Se bilagda Försäkringsbesked. Komvux (www.vellingelarcenter.se) har en egen hemsida på Internet. På hemsidan läggs regelbundet ut aktuell information som det är viktigt att du tar del av. På samma sätt lägger ditt arbetslag in information om kommande planeringar, aktuell information om innevarande och kommande period samt referat från genomförd verksamhet, studieresor m.m Hittegods inlämnas till vaktmästaren i Bryggan Meddelanden från skolan anslås på informationsskärmar i skolans entréerna. Meddelanden från skolan finns också på skolans hemsida (se ovan). Ta del av denna information! Elever vid VLC tilldelas eget användarkonto och . Elever som bryter dataetiska regler t.ex genom att spela datorspel, "ladda ner" t.ex pornografi, vålds- och drogsidor från Internet m.m, avstängs från allt datoranvändande. Kopiering Elevkopiator finns i Borgen och Bryggan. Kurator Till kurator vänder du dig om du vill ha någon att prata med ang personliga problem av olika slag. Kurator har möjlighet att hänvisa och remittera dig vidare till t ex psykolog, eller läkare om det skulle behövas. Kurator har tystnadsplikt. Sundsgymnasiets kuratorer är knutna till kommunens Individ- och familjeomsorg och fungerar alltså även som socialsekreterare. 10

11 Ledighet Lokala kurser Läromedel Miniräknare Namnändring Nationella kurser Närvaro/studieaktiv Pentry Programföreståndare Genom periodläsning, de projekt- och ämnesövergripande arbetsformer som präglar gymnasieskolan inkräktar frånvaro mycket negativt på möjligheterna att uppfylla betygskriterierna. Du skall alltid lämna din ledighetsblankett till programföreståndaren Stor restriktivitet gäller vid VLC beträffande beviljande av ledighet. Ledighet beviljas normalt inte vid läsårsstart och läsårsslut. All ledighet skall sökas på särskild blankett. Kurser som skolan anordnar som ett komplement till de nationella kurserna. Betyg utfärdas på samma sätt som i en nationell kurs. Slutbetyget åtföljs av en kursplan med betygskriterier för den lokala kursen. Läroböcker håller du dig med själv utifrån angiven litteraturlista Skriv- och anteckningsmaterial tillhandahåller du själv. Miniräknare införskaffar du själv, du erhåller rabatterat inköp på Asps Bokhandel, Höllviken Vid namnändring måste du lämna personbevis till skoladministrationen på Borgen (Cecilia Swärd ) Nationella kurser läses på alla Komvux och gymnasieskolor i hela landet och består av kärnämnes- och karaktärsämneskurser samt kurser som ingår i inriktnings- och individuella val. Kursplaner och betygskriterier för dessa kurser finns samlade i Skolverkets programmaterial för resp. program (se Skolverkets hemsida). Mer ingående beskrivningar kan lämnas av lärarna i resp. kurs eller av programföreståndaren Studier vid VLC bygger på aktivt deltagande och aktivitet i respektive kurs. Närvaron är en viktig förutsättning för goda studieresultat och att du är studieaktiv är en förutsättning för utbetalande av studiemedel. Otillräcklig studieaktivitet, upprepad frånvaro eller avhopp av ämne/kurs, som innebär att eleven inte längre klassas som heltidsstuderande, rapporteras till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Detta kan påverka studiemedel och övriga ersättningar. I Borgen, Bryggan och Tornhuset finns pentry upplåtet för elever och personal. Pentryreglerna är mycket enkla; du städar och diskar alltid upp efter dig själv, ingen köksutrustning får tas med utanför pentryt. Mat- och matrester får ej förvaras i kylskåp efter skoldagens slut. Programföreståndaren är ansvarig för ett program eller Vuxverksamheten genom att leda personal, praktikverksamhet, ekonomi, organisation, schemaläggning, information och pedagogiska utveckling 11

12 Prövning Rökning Schemaperioder Sjukanmälan Skollunch Slutbetyg Studieekonomi Prövning sker inom Komvux under särskilda perioder. Inför en prövning erlägger den prövande en avgift som f.n. uppgår till 500:-/gymnasiekurs och 300:-/grundläggande vuxenutbildning. Är enligt lag förbjuden på skolans område. (SFS1993:581) Sanktioner vidtas mot elev som överträder förbudet. Läsåret på VLC är indelat i höst respektive vårtermin. Vid Sundgymnasiet tillämpar man 3 periodsystem, vilket påverkar de kurser som läses tillsammans. Sjukanmälan görs per telefon Är du sjuk mer än två veckor skall läkarintyg lämna till Cecilia Swärd. Du som uppbär studiemedel skall även göra en anmälan till Försäkringskassan första sjukdagen. Vuxenstuderande har möjligheter att äta skollunch i skolrestaurangerna till självkostnadspris. Om du saknar slutbetyg från gymnasiet har du möjlighet att ta ut slutbetyg vid VLC. Kontakta SYV för mer information. Se även Betyg ovan. Du kan söka studiestöd som vuxenstuderande. Hur mycket bidrag och/eller lån du kan få är bland annat kopplat till om du studerar på hel- eller deltid. Prata med din SYV eller CSN (www.csn.se). Studievägledning (SYV) Studie- och yrkesvägledaren (Se informationen ovan vem som är Din SYV) informerar och vägleder dig under dina studier. Vid alla byte av kurser, inriktning och program skall du kontakta Studieoch yrkesvägledaren. Studievägledaren hjälper dig också inför dina studier efter gymnasieskolan, om du önskar information om andra skolformer eller utlandsstudier samt hjälper dig i studieekonomiska frågor. En viktig informationskälla är SYVhemsidan samt universitetens och högskolornas hemsidor. På SYV-sidan: - Kan du få länktipsinformation om utbildningar i Sverige och utomlands. - Göra intressetest och se vad du passar för - Öva inför högskoleprovet - Se hur senaste intagningspoängen ser ut på olika skolor - Räkna ut ditt betygsvärde inför ansökan till högskolan - Med mera, med mera På hemsidan läggs kontinuerligt in aktuell information och det är därför viktigt att du regelbundet tittar på den. Sundsgymnasiets studie- och yrkesvägledare ingår i ett SYV-team på totalt fyra personer med placering på Bryggan. 12

13 Stölder Utrymning Skolan ansvarar ej för skadade, förkomna eller stulna böcker, väskor, miniräknare, cyklar, mobiltelefoner, kläder, nyckelbrickor, värdesaker m.m. Då elev utsatts för stöld gör denne själv polisanmälan Skolan polisanmäler alltid stöld av skolans egendom Skador eller tillgrepp av skolans egendom innebär alltid ett ersättningsansvar. I detta PM finns en utrymningsplan för brand, brandfara eller annan fara. Vid utrymningslarm skall alla bege sig till uppsamlingsplats på Kommunhuset/Vanningens parkering (se skiss). Alla kvarstannar på uppsamlingsplatsen och avvaktar vidare besked från skolledningen OBS: Uppskyltade nödutgångar med säkerhetsspärrar får ej begagnas annat än vid fara. Vid okynne uppbrutna säkerhetsspärrar ersätts av den som orsakat skadan. Verksamhetsråd Är ett organ för att behandla frågor som är av betydelse för eleverna på Sundsgymnasiet/Komvux, för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner kring de verksamheter som platschefsområdet omfattar; Sundsgymnasiet och Vellinge bibliotek. Verksamhetsrådet sammanträder två gånger per termin och rådet består av rektor/platschef, personalrepresentanter från verksamheterna, gymnasie- och vuxenelever, representanter från M-nämnden samt tre föräldrarepresentanter. Nyval av tredje föräldrarepresentant sker i sept. Vuxenstuderande får delta i verksamhetsrådet. Vård av barn Anmäl din frånvaro till VLC på telefon Du som uppbär studiemedel skall även göra en anmälan till CSN vid vård av barn mer än 7 dagar. 13

Vellinge Lärcenter. Information A-Ö. Läsårstider period 2013-2014 Läsårstider Komvux

Vellinge Lärcenter. Information A-Ö. Läsårstider period 2013-2014 Läsårstider Komvux Vellinge Lärcenter Information A-Ö Här finner du praktisk information om dina vuxenstudier samt svar på några vanligt förekommande frågor. Läsårstider period 2013-2014 Läsårstider Komvux Hösten - 2013

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

ELEV-PM. Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 2014-08-12 1 (21) Ansvarig Jonas Frankel. Upprättad den 2014-08-12

ELEV-PM. Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 2014-08-12 1 (21) Ansvarig Jonas Frankel. Upprättad den 2014-08-12 2014-08-12 1 (21) Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 Ansvarig Jonas Frankel Upprättad av Marie Johnsdotter Pihl Upprättad den 2014-08-12 Skall revideras under hösten 2014 ELEV-PM

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

ELEV-PM 15/16. Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 2015-08-14 1 (21) Upprättad den 2014-08-12. Ansvarig Jonas Frankel

ELEV-PM 15/16. Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 2015-08-14 1 (21) Upprättad den 2014-08-12. Ansvarig Jonas Frankel 2015-08-14 1 (21) Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 Ansvarig Jonas Frankel Upprättad av Marie Johnsdotter Pihl Upprättad den 2014-08-12 Reviderad 2015-08-14 ELEV-PM 15/16 Norrevångsgatan

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2015 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Betyg... 2 Reservintagning...

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2015 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version oktober 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux

Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux Information Om studier på KOMVUX Elsa Brändströms skola BirgittaVux HÖSTTERMINEN 2014 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Elsa Brändströms skola/birgittavux Elsa Brändströms skola och Birgittaskolan

Läs mer

För studerande vid VÄGGA VUXENUTBILDNING

För studerande vid VÄGGA VUXENUTBILDNING PM Hösten 2013 För studerande vid VÄGGA VUXENUTBILDNING 1 ADMINISTRATION/LEDNING Vägga Vuxenutbildning är en egen skolenhet med egen skolledning, en studie- och yrkesvägledare samt administration, vars

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2010 2011

Elevhandbok Läsåret 2010 2011 Elevhandbok Läsåret 2010 2011 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium! På Porthälla vill vi att eleven skall synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version januari 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Viva komvux guiden våren 2015

Viva komvux guiden våren 2015 Viva komvux guiden våren 2015 Välkommen till Viva komvux våren 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Vuxen H Ö utbild T E nin gen 2 0 0 9

Vuxen H Ö utbild T E nin gen 2 0 0 9 Vuxen utbild ningen H Ö S T E N 2 0 0 9 Vuxenutbildningen 3/13 Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2009! I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig som studerar en allmän

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2014-2015 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! ! Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! I detta dokument, som du har hittat på skolans hemsida, finns information som varje elev på Filbornaskolan

Läs mer

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 140818-141219 Vårterminen 150108 150612 (studiedagar 8-9 jan) Lovdagar v. 44 Höstlov 141027 141031 v. 8 Sportlov 150216-150220 v. 15 Påsklov

Läs mer