ELEV-PM Komvux Vellinge Lärcenter. Läsåret 09/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELEV-PM Komvux Vellinge Lärcenter. Läsåret 09/10"

Transkript

1 ELEV-PM Komvux Vellinge Lärcenter Läsåret 09/10 1

2 TRIVSELREGLER 1. Vid in- och utfart till skolan gäller att cyklar, mopeder, MC och vespor alltid ställs i/vid cykelställ. Bilar ställs på den offentliga parkeringsplatsen mellan Norrevångsgatan och Vanningen 2. Rökning är enligt Tobakslagen förbjuden inom skolområdet. Till skolområdet räknas hela området som begränsas av Falsterbovägen i söder, Norrevångsgatan i öster, Ängavägen i norr samt Vallgatan i väster (dvs även Vanningenanläggningen ingår i området) 3. Ytterplagg medförs ej i bibliotek, skolrestaurang och caféer utan hängs av på avsedd plats. 4. Mat och dryck intas inte i andra lokaler än skolrestaurang, cafeterior och pentry. Förtäring sker aldrig vid datorer 5. Gymnasiebiblioteket är en arbetsmiljö, där håller vi en dämpad ton 6. Sundsgymnasiet/Vellinge lärcenter är vår gemensamma arbetsplats. Vi skall hålla skolans lokaler och dess inredning ren och fräsch. Ju bättre vi aktar och vårdar dem ju trivsammare blir tillvaron för oss som vistas på skolan. 7. Vi bär vi ej huvudbonad i samband med undervisning, studiebesök, vid intagande av mat och dryck i matsal och caféer eller i biblioteket. 8. I en anda av öppenhet och ömsesidigt förtroende skall undervisningssalar, om det inte är av säkerhetsskäl, vara öppna för alla. Öppenheten är inget ovillkorligt utan bygger på att du tar ditt ansvar för skolan och dess utrustning 2

3 Läsårstider 2009/2010 Läsårstider för vuxenstuderande (Gruv/Gy) (Särvux) 21/8-18/12 24/8-18/12 8/1-10/6 8/1-10/6 Läsårstider för SFI-studerande 12/8-22/12 8/1-2/7 Disponibla dagar för gymnasie- och vuxenstuderande 15/10 och 30/4 Lediga dagar vuxenstuderande 26/10-30/10 Lovdagar 23/12-7/1 Jullov 22/2 26/2 Lovdagar 29/3 1/4 Lovdagar 14/5 Lovdag Prövningsperioder Senaste anmälningdatum Prövningsdatum (skriftl.) Period (kärnämneskurser) Period (alla kurser) Period (kärnämneskurser) Period (alla kurser) Projektarbete Prövning i Projektarbete (PA1201) sker under våren Anmälan senast 12 februari

4 SUNDSGYMNASIET Besöksadress: Norrevångsgatan 1, VELLINGE (Borgen) Postadress: Box 23, VELLINGE Telefon Telefax OBS samtliga telefonnummer i PM:et riktnummer 040 om ej annat anges Rektor/platschef (Borgen) Träffas enl. överenskommelse Gert Åkesson Programansvarig Fredrik Aksell (Bryggan) Träffas enl. överenskommelse ES/MP-programmen Vuxenutbildningen/SFI/Hemspråk-SV2 Pia Raflund (Bryggan) Träffas enl. överenskommelse Ansvarig SYV-team/ Lärcenter för vuxna Skol-och elevadministration (Borgen) Öppet läsdagar (tisd.) Platschefsassistent Cecilia Swärd Paula Collijn Elevvårdsfunktionärer Kuratorer Anna Alinder Nina Lindén (Information o elevadministration) (Personal o ekonomi) (Borgen) VUX, Sundsgymnasiet Sundsgymnasiet Kuratorerna är även knutna till kommunens Individ- och Familjeomsorg 4

5 Studie- och yrkesvägledarteamet (Bryggan) Anne Wärenfalk gy-elever NV o NV/SP-Idrott, OP vux-elever med födelsedatum grsk-elever Rosentorpskolan, Skanörs skola Ann-Marie Hedlund gy-elever ES o SP(Samhäll/Kultur/Språk/Europa) vux-elever med födelsedatum 1-7 grsk-elever Sandeplanskolan, Ängdala Tina Påhlsson-Borglin gy-elever BF o SP (ekonom) vux-elever med födelsedatum 8-11, SFI grsk-elever Herrestorpskolan, Södervångskolan, V. Ingelstad Magnus Lindbro gy-elever MP o TE vux-elever med födelsedatum grsk-elever Tångvallaskolan, Ljungenskolan(inkl. Särskolan), Montessori Skolrestaurang/IT-café/Bryggancaféet Husmor: Tuula Prüssman Köksbiträden: Kristina Arvebro Anne-Mette Sandaker Åsa Engström Anne-Karin Örnberg Inger Holst Annelie Rosengren Sol-Britt Westerlund Anne-Lie Zetterberg Birgitta Fors Anette L Holmqvist Gymnasiebibliotek/Kommunbibliotek (Tornet) Telefon lånedisk/info tel Fax tel Eva Lundgren tjl vik Carita Andersson tel Jonas Elofsson tjl vik Claes Dahlqvist tel Astrid Larsson tel Stefan Sandberg tel Selene Lundin tel Teknisk service Vaktmästare Conny Leche (Bryggan) Tekniker Claes Nordin (Borgen)

6 Lärarpersonal Namn Ämnen/kurser Hemtelefon/arbetsrum Aksell Fredrik (FA) Sh, Ge xxxxxxxxx/ Andersson-Schouenborg Rosita(RAS) Sv, Py, Re / Bardenstam Eva(EB) Sv, Re / Bramevik Elisabeth (EBr) En / Chrintz-Gath Cecilia(CCG) Sv, Hi xxxxxxxx/ Deber Elisabeth(ED) Bf xxxxxxxxx/ Ferm Mikael(MFe) Ma, Data, Fy xxxxxxxxxx/ Gazic Sabina(SG) Ma, Fy / Gehrmann Christoffer(CG)tjl En/Fr / Hamming Karina (KH) Da / Juth Pernilla(PJu) Ma, Nk / Järner Karin(KJ) SFI / Kämpe Christa Vårdämnen / Lindhe Monica(MJ) Gruv/Särvux / Richard Lundquist Data Lutas Veronica(VL) Fr, En / Löfström Peter (PL) Sv, Fr,Mediekunskap / Malmsten Per(PM) Sh, Hi / Melin Eva(EM) Sh, Ek / Nilsson Martin(MNi) Ma, Data / Nord Eva(ENd) Sv, Hi / Nordenfelt Renate (RN) En, Ty xxxxxxxxxx/ Pettersson Christina (CPe) Hi, Sh /

7 Pohland Brigitte (BP) Sv, Ps, Re, Fi / Rosenkvist Charlotte(CR) Sv, Ty / Rulevitj Irina(IR) Sp, Ry / Runerius Håkan(HRu) Ek / Rödin Hanna(HR) Sv, En /42540 Serneke Sofia(SSe) Sh, Re, Ps / Sundström Birgitta(BS) En, Sp / Swedin Björn (BSw) Graf. kom,multm,webbd / Vazquez Marco Antonio (AMV) Sp / Wennersten Cecilia (CWe) Fe, Mfö / Hemspråks-/Svenska 2-lärare Blacquiére Lisette Holl Delbeck Runa SV Frankson Gunilla SV Fritzon Maureen En Hamming Karina Da (se ovan) Palmér Christine tjl-ht Ty

8 PM från A-Ö Vellinge Lärcenter - VLC Adressändring Affischering Arbetslag Automater Betyg Du skall snarast anmäla ändring av adress och telefonnummer till Administrationen (Cecilia Swärd ). Affischering skall ske på avsedda anslagstavlor. Anslag/affischer som sätts upp på annat ställe avlägsnas. Kommersiell reklam och information skall godkännas och stämplas på expeditionen före uppsättning. Den som sätter upp affischer eller anslag ansvarar för att de nedtages efter inaktualitet. All undervisande personal ingår i arbetslag. Vux-arbetslaget hittar du på andra våninge, Bryggan, samt i Tornhuset. I Borgen finns automat för Kaffe, Thé, Choklad, Fruktsoppa och i Bryggan finns automat för läsk och konfektyr. Betyg sätts efter varje avslutad kurs och på projektarbetet. Betyget är mål- och kunskapsrelaterat och utvisar hur du uppnått de mål som fastställs i kursplanen. Det är viktigt att poängtera att resp. betygskriterium skall vara uppfyllt i alla kursmomenten. Som betyg används någon av följande beteckningar: Icke godkänd (IG), Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG) OBS Vid otillräcklig närvaro, ej avlagda prov etc (= betygsunderlag saknas) sätts ej något betyg. Betygsgivande I samband med kursslut eller efter avslutad kurs skall undervisande lärare delge eleven betyget muntligt. Elev har rätt att under pågående kurs få information om sitt betygsläge. Vuxenutbildningen: Samlat betygsdokument eller slutbetyg utfärdas efter elevens anmälan till skoladministrationen (Cecilia Swärd ) om uttagande av betyg. Blankett hittar du på vår hemsida. Bibliotek Blanketter Skolbiblioteket är från och med HT-09 integrerat med Vellinge bibliotek i Tornhuset. Detta innebär att du som elev har tillgång till ett skolbibliotek som är ofantligt mycket större än gängse skolbibliotek. Här har du möjligheter att studera, läsa och låna skönlitteratur, facklitteratur och tidskrifter. Lån och återlämning skall registreras enligt vårt moderna sk RFIDsystem. Var noga med att lämna tillbaka dina böcker i tid. Ersättningskrav utgår för ej återlämnad bok. Blanketter för olika ändamål (ledighetsansökan, anmälan till prövning m.m) finns i blankettställ utanför skoladministrationen på 8

9 Borgen samt på Bryggan. Du kan även hämta blanketter på vår hemsida. Brandredskap Cafeteria Brandredskap finns utplacerade i samtliga byggnader. Gör dig väl förtrogen med dess placering. Skadegörelse å brandredskap är i lag straffbart och innebär dessutom ersättningsskyldighet för vållad skada. En icke fungerade brandsläckare kan medföra fara för dig själv och för dina kamrater. Sundsgymnasiet Vellinge Lärcenter har två cafeterior: Bokcaféet (Tornet) Må-To Fr IT-caféet,(Borgen) Må-Tor Fr All förtäring sker i cafeteriorna alt. pentryna. Förtäring i undervisnings-, grupp- eller allmänutrymmen är förbjuden. Förtäringsreglerna gäller även vid kvällsundervisning. Datorer Disponibel dag Droger I Vellinge Lärcenter och på Sundsgymnasiet finns ett antal datorer avsedda för studier. Du är välkommen att använda dessa Du behöver ett eget användarkonto för att använda dessa datorer. Se även IT-policy Disponibel dag innebär att ordinarie schemalagda lektioner utgår. En disponibel dag kan utnyttjas för redovisningar, om- och resttentamina för elever med IG-resultat. Det är inte tillåtet att använda eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger (missbruk av tabletter etc) på skolan Det är inte heller tillåtet att använda eller vara påverkad av dopingpreparat. Innehav, langning och försäljning av alkohol, narkotika, dopingpreparat och andra droger på skolan är förbjudet och polisanmäls.. Såväl elever som personal har ett ansvar att motverka och förebygga alla former av missbruk samt verka för att missbruk aren erbjuds hjälp. All personal på skolan har lagstadgad skyldighet att informera/anmäla till kommunens Individ- och familjeomsorg att en elev missbrukar. Det gäller även vid "bara" misstanke om missbruk. Skolan har en handlingsplan att följa vid vetskap eller misstanke om missbruk av narkotika, andra droger samt alkohol. 9

10 Elevråd/elevinflytande Frånvaro Fusk Som elev har du möjlighet att påverka innehållet och utformningen av din utbildning. Vid VLC kan du påverka genom: o Elevråd o Elevrepresentation vid arbetslagen 2 ggr termin o Direkt kontakt med lärare och skolledning o Kursutvärderingar Som giltig frånvaro betraktas endast anmäld sjukdom eller av skolan beviljad ledighet (se Sjukanmälan eller Vård av barn). Som fusk räknas även alla former av plagiat. Skolans personal har möjligheter att upptäcka plagierade arbeten genom tillgång till speciella dataprogram som indikerar Internetplagiat Vid fusk anses uppgiften inte vara genomförd. Detta medför att kursmål inte uppnås och därmed betyget IG. Försäkring Hemsida Hittegods Information till elever IT-policy Vuxenstuderande är kollektivt försäkrade under skoltid samt under färd till och från skolan. Se bilagda Försäkringsbesked. Komvux (www.vellingelarcenter.se) har en egen hemsida på Internet. På hemsidan läggs regelbundet ut aktuell information som det är viktigt att du tar del av. På samma sätt lägger ditt arbetslag in information om kommande planeringar, aktuell information om innevarande och kommande period samt referat från genomförd verksamhet, studieresor m.m Hittegods inlämnas till vaktmästaren i Bryggan Meddelanden från skolan anslås på informationsskärmar i skolans entréerna. Meddelanden från skolan finns också på skolans hemsida (se ovan). Ta del av denna information! Elever vid VLC tilldelas eget användarkonto och . Elever som bryter dataetiska regler t.ex genom att spela datorspel, "ladda ner" t.ex pornografi, vålds- och drogsidor från Internet m.m, avstängs från allt datoranvändande. Kopiering Elevkopiator finns i Borgen och Bryggan. Kurator Till kurator vänder du dig om du vill ha någon att prata med ang personliga problem av olika slag. Kurator har möjlighet att hänvisa och remittera dig vidare till t ex psykolog, eller läkare om det skulle behövas. Kurator har tystnadsplikt. Sundsgymnasiets kuratorer är knutna till kommunens Individ- och familjeomsorg och fungerar alltså även som socialsekreterare. 10

11 Ledighet Lokala kurser Läromedel Miniräknare Namnändring Nationella kurser Närvaro/studieaktiv Pentry Programföreståndare Genom periodläsning, de projekt- och ämnesövergripande arbetsformer som präglar gymnasieskolan inkräktar frånvaro mycket negativt på möjligheterna att uppfylla betygskriterierna. Du skall alltid lämna din ledighetsblankett till programföreståndaren Stor restriktivitet gäller vid VLC beträffande beviljande av ledighet. Ledighet beviljas normalt inte vid läsårsstart och läsårsslut. All ledighet skall sökas på särskild blankett. Kurser som skolan anordnar som ett komplement till de nationella kurserna. Betyg utfärdas på samma sätt som i en nationell kurs. Slutbetyget åtföljs av en kursplan med betygskriterier för den lokala kursen. Läroböcker håller du dig med själv utifrån angiven litteraturlista Skriv- och anteckningsmaterial tillhandahåller du själv. Miniräknare införskaffar du själv, du erhåller rabatterat inköp på Asps Bokhandel, Höllviken Vid namnändring måste du lämna personbevis till skoladministrationen på Borgen (Cecilia Swärd ) Nationella kurser läses på alla Komvux och gymnasieskolor i hela landet och består av kärnämnes- och karaktärsämneskurser samt kurser som ingår i inriktnings- och individuella val. Kursplaner och betygskriterier för dessa kurser finns samlade i Skolverkets programmaterial för resp. program (se Skolverkets hemsida). Mer ingående beskrivningar kan lämnas av lärarna i resp. kurs eller av programföreståndaren Studier vid VLC bygger på aktivt deltagande och aktivitet i respektive kurs. Närvaron är en viktig förutsättning för goda studieresultat och att du är studieaktiv är en förutsättning för utbetalande av studiemedel. Otillräcklig studieaktivitet, upprepad frånvaro eller avhopp av ämne/kurs, som innebär att eleven inte längre klassas som heltidsstuderande, rapporteras till Centrala studiestödsnämnden (CSN). Detta kan påverka studiemedel och övriga ersättningar. I Borgen, Bryggan och Tornhuset finns pentry upplåtet för elever och personal. Pentryreglerna är mycket enkla; du städar och diskar alltid upp efter dig själv, ingen köksutrustning får tas med utanför pentryt. Mat- och matrester får ej förvaras i kylskåp efter skoldagens slut. Programföreståndaren är ansvarig för ett program eller Vuxverksamheten genom att leda personal, praktikverksamhet, ekonomi, organisation, schemaläggning, information och pedagogiska utveckling 11

12 Prövning Rökning Schemaperioder Sjukanmälan Skollunch Slutbetyg Studieekonomi Prövning sker inom Komvux under särskilda perioder. Inför en prövning erlägger den prövande en avgift som f.n. uppgår till 500:-/gymnasiekurs och 300:-/grundläggande vuxenutbildning. Är enligt lag förbjuden på skolans område. (SFS1993:581) Sanktioner vidtas mot elev som överträder förbudet. Läsåret på VLC är indelat i höst respektive vårtermin. Vid Sundgymnasiet tillämpar man 3 periodsystem, vilket påverkar de kurser som läses tillsammans. Sjukanmälan görs per telefon Är du sjuk mer än två veckor skall läkarintyg lämna till Cecilia Swärd. Du som uppbär studiemedel skall även göra en anmälan till Försäkringskassan första sjukdagen. Vuxenstuderande har möjligheter att äta skollunch i skolrestaurangerna till självkostnadspris. Om du saknar slutbetyg från gymnasiet har du möjlighet att ta ut slutbetyg vid VLC. Kontakta SYV för mer information. Se även Betyg ovan. Du kan söka studiestöd som vuxenstuderande. Hur mycket bidrag och/eller lån du kan få är bland annat kopplat till om du studerar på hel- eller deltid. Prata med din SYV eller CSN (www.csn.se). Studievägledning (SYV) Studie- och yrkesvägledaren (Se informationen ovan vem som är Din SYV) informerar och vägleder dig under dina studier. Vid alla byte av kurser, inriktning och program skall du kontakta Studieoch yrkesvägledaren. Studievägledaren hjälper dig också inför dina studier efter gymnasieskolan, om du önskar information om andra skolformer eller utlandsstudier samt hjälper dig i studieekonomiska frågor. En viktig informationskälla är SYVhemsidan samt universitetens och högskolornas hemsidor. På SYV-sidan: - Kan du få länktipsinformation om utbildningar i Sverige och utomlands. - Göra intressetest och se vad du passar för - Öva inför högskoleprovet - Se hur senaste intagningspoängen ser ut på olika skolor - Räkna ut ditt betygsvärde inför ansökan till högskolan - Med mera, med mera På hemsidan läggs kontinuerligt in aktuell information och det är därför viktigt att du regelbundet tittar på den. Sundsgymnasiets studie- och yrkesvägledare ingår i ett SYV-team på totalt fyra personer med placering på Bryggan. 12

13 Stölder Utrymning Skolan ansvarar ej för skadade, förkomna eller stulna böcker, väskor, miniräknare, cyklar, mobiltelefoner, kläder, nyckelbrickor, värdesaker m.m. Då elev utsatts för stöld gör denne själv polisanmälan Skolan polisanmäler alltid stöld av skolans egendom Skador eller tillgrepp av skolans egendom innebär alltid ett ersättningsansvar. I detta PM finns en utrymningsplan för brand, brandfara eller annan fara. Vid utrymningslarm skall alla bege sig till uppsamlingsplats på Kommunhuset/Vanningens parkering (se skiss). Alla kvarstannar på uppsamlingsplatsen och avvaktar vidare besked från skolledningen OBS: Uppskyltade nödutgångar med säkerhetsspärrar får ej begagnas annat än vid fara. Vid okynne uppbrutna säkerhetsspärrar ersätts av den som orsakat skadan. Verksamhetsråd Är ett organ för att behandla frågor som är av betydelse för eleverna på Sundsgymnasiet/Komvux, för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner kring de verksamheter som platschefsområdet omfattar; Sundsgymnasiet och Vellinge bibliotek. Verksamhetsrådet sammanträder två gånger per termin och rådet består av rektor/platschef, personalrepresentanter från verksamheterna, gymnasie- och vuxenelever, representanter från M-nämnden samt tre föräldrarepresentanter. Nyval av tredje föräldrarepresentant sker i sept. Vuxenstuderande får delta i verksamhetsrådet. Vård av barn Anmäl din frånvaro till VLC på telefon Du som uppbär studiemedel skall även göra en anmälan till CSN vid vård av barn mer än 7 dagar. 13

ELEV-PM. Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 2014-08-12 1 (21) Ansvarig Jonas Frankel. Upprättad den 2014-08-12

ELEV-PM. Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 2014-08-12 1 (21) Ansvarig Jonas Frankel. Upprättad den 2014-08-12 2014-08-12 1 (21) Sundsgymnasiet Norrevångsgatan 1 235 37 Vellinge 040-42 56 00 Ansvarig Jonas Frankel Upprättad av Marie Johnsdotter Pihl Upprättad den 2014-08-12 Skall revideras under hösten 2014 ELEV-PM

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Information A-Ö. Läsårstider period 2013-2014 Läsårstider Komvux

Vellinge Lärcenter. Information A-Ö. Läsårstider period 2013-2014 Läsårstider Komvux Vellinge Lärcenter Information A-Ö Här finner du praktisk information om dina vuxenstudier samt svar på några vanligt förekommande frågor. Läsårstider period 2013-2014 Läsårstider Komvux Hösten - 2013

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen

Läs mer

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN HÖSTEN 2012 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

Elevhandbok för. Läsåret 2012-13

Elevhandbok för. Läsåret 2012-13 Elevhandbok för Läsåret 2012-13 Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring, Skolkort & Elevvårdsteam sidan 4 Skolsköterska,

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar dig Välkommen. Vår förhoppning är att du skall trivas hos oss. INFORMATION

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer