Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal"

Transkript

1 Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL

2 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen och Du kan sedan använda den när Du ska dokumentera på hemmaplan. Lycka till! 1.1 Inloggning i Magna Cura Magna Cura är installerat på en gemensam server (huvuddator). För att komma åt uppgifterna i Magna Cura måste man ha en användaridentitet samt ett lösenord till denna identitet. Anges fel lösenord mer än tre gånger får Du vända dig till Magna Cura ombud eller Magna Cura support tel för att få hjälp att logga in. Varje användaridentitet har behörigheter i systemet efter vad personen skall ha tillgång till. Dessa behörigheter och användaridentiteter läggs upp av applikationsansvariga i kommunen. 1.2 Användaridentitet Du loggar in genom att ange det användarid och det lösenord Du fått vid uppstarten. Byt ditt lösenord till ett Du väljer själv, direkt vid första inloggningen. Se nästa sida. Observera att hopp mellan användarid och lösenord sker med Tab eller med mus. Inte med Enter. Januari 2013 / UL Reviderad SB 1

3 1.3 Byte av Lösenord Du byter lösenord genom att klicka på knappen Byte av lösen i inloggningsfönstret eller alternativt välja menyvalet Arkiv, välj Byte av lösenord. Vid byte av lösenord anger Du först det gamla och sedan det nya två gånger, detta för att undvika fel då man inte kan se lösenordet på skärmen när det skrivs. Att tänka på vid val av lösenord För att öka säkerheten i systemet ställs vissa krav på de lösenord som används. - Lösenordet måste vara minst 5 tecken och max 8 tecken långt. - Det går bra att blanda siffror och bokstäver, versaler och gemener betraktas som lika. - Lösenordet måste ändras minst var 90:e dag. - Lösenordet måste alltid bytas om det blivit känt av någon annan. - Det går inte att byta till ett lösenord som man använt tidigare. - Var noga med hur ni hanterar ert lösenord, skriv aldrig upp det på lappar som ligger vid datorn eller skrivbordet. - Låna aldrig någonsin ut ert lösenord till någon annan, lösenordet är personligt och nyckeln in till systemet. - Använd fantasin vid val av lösenord, välj aldrig något som kan förknippas med er själva, t ex barnens namn, hundens namn, bilnummer, födelsenummer m.m. Januari 2013 / UL Reviderad SB 2

4 2. STARTSIDA 2.1 Magna Curas anslagstavla När Du loggat in i programmet kommer Du till Magna Curas Anslagstavla där du som användare kan hitta information från Pulsen. Anslagstavlan består av tre flikar; Bulletinen, Kalender och Frågor&Svar. Genom att klicka på någon av flikarna kan du läsa det som finns under fliken. Vill Du läsa något av det som finns under någon av rubrikerna på Anslagstavlans första sida är det bara att klicka på respektive rubrik så kommer Du till den underliggande texten. Vill Du inte ha Anslagstavlan framme när Du arbetar i programmet är det bara att stänga fönstret. Om Du vill läsa på Anslagstavlan vid ett senare tillfälle hittar Du den under Arkiv i menyraden. Januari 2013 /Ulf L 3

5 2.2 Fönstret och dess delar Efter inloggning och Anslagstavlan kommer man till startbilden där man kommer åt programmets olika funktioner via menyerna eller verktygsfältet. Namnlist Menyrad Verktygsfält Minimera Maximera Stäng Statusfält Arbetsyta Anger om Caps Lock, Num Lock eller Scroll Lock är nedtryckta på tangentbordet Namnlist Menyraden Minimera Maximera Stäng Statusfält Visar namnet på det fönster du arbetar med för närvarande. Visar oftast även vilken personal/vårdtagare du har framme. Innehåller menyalternativ över de olika funktionerna som finns tillgängliga i Magna Cura. Genom att klicka på menyraden visas alternativen. Minimerar fönstret och lägger det som en ikon i aktivitetsfältet längst ner på skärmen Maximerar fönstret och gör det så stort som möjligt Stänger fönstret Visar olika former av meddelanden Arbetsyta Bakgrundsyta där fönster öppnas beroende på vad du väljer i menyn Januari 2013 /Ulf L 4

6 2.3 Verktygsfält 1. Meddelanden 2. Ny uppgift, tömmer samtliga inmatningsfält 3. Sök, hämtar fram/söker befintlig uppgift 4. Spara 5. Spara som, används för kopiering av uppgift 6. Radera 7. Hämta första posten 8. Hämta föregående post 9. Hämta nästa post 10. Hämta sista posten 11. Klipp ut 12. Kopiera 13. Klistra in 14. Skriv ut 15. Förhandsgranska 16. Hjälp 17. Fullskärmsredigering 18. Stavningskontroll 19. Lås Magna Cura 2.4 Tangentbords- och kortkommandon Om du vill Trycker du på Menyval Gå till nästa fält/alternativ Tab Gå till föregående Skift-Tab fält/alternativ Gå till nästa flik Ctrl-Tab eller Ctrl-PgDn Gå till föregående flik Ctrl-Skift-Tab eller Ctrl-PgUp Avsluta inmatningen Enter Visa hjälp om den del av F1 Hjälpavsnitt dialogrutan som du har markerat Avsluta programmet Alt-F4 Arkiv - Avsluta Systemmenyn - Stäng Visa snabbmenyn för det Skift-F10 Höger musknapp du har markerat Visa Start-menyn Ctrl-Esc Start-menyn Klippa ut Ctrl-X Skift-Delete Redigera - Klipp ut Snabbmenyn - Klipp ut Kopiera Ctrl-C Ctrl-Insert Redigera - Kopiera Snabbmenyn - Kopiera Klistra in Ctrl-V Skift-Insert Redigera - Klistra in Snabbmenyn - Klistra in Ta bort Del Redigera Radera Ångra Ctrl-Z Redigera - Ångra Januari 2013 /Ulf L 5

7 2.5 Objektmeny (höger musknapp) I de flesta bilder finns det möjlighet att använda höger musknapp för att få fram en objektmeny. I denna finns möjlighet att nå de 4 senast använda personnumren samt en del andra vanliga funktioner som t ex Sök. Senast använda personnummer Då man går mellan olika bilder kan man använda höger musknapp på den nya bilden och få fram objektmenyn där de fyra senast använda personnumren finns. Observera att man inte får stå med markören i något inmatningsfält då man trycker på höger musknapp utan måste stå över någon grå yta. Detta eftersom objektmenyn innehåller klipp och klistra då man står i ett inmatningsfält. 2.6 Vårdtagarmenyn Menyn innehåller menyval för uppgifter om vårdtagarna. Beroende av behörighet kan menyns utseende variera något. Januari 2013 /Ulf L 6

8 2.7 Meddelanden Det är möjligt att skicka och ta emot meddelanden mellan olika användare av Magna Cura. Om det finns olästa meddelanden när du loggar in i Magna Cura så visas ett meddelande. Om du vill läsa dina meddelande klickar du på Ja-knappen. Vill du inte läsa dem just nu väljer du Nej. Påminnelsen kommer upp varje gång du loggar in ända till dess att du läst meddelandet. Om du redan är inloggad visas det som ett litet gult brev i statusraden längst ner till höger. Genom att klicka på det gula kuvertet kommer du till meddelandet. Dina meddelanden når du via meddelandeknappen i verktygsraden. Då du kommer in i bilden visas automatiskt en förteckning över inkomna meddelanden i rutan till vänster som kallas listboxen. Genom att markera en rad i listboxen visas meddelandet till höger i fönstret. Avsändaren av meddelandet kan i sin listbox se om mottagaren har eller inte har läst meddelandet genom att texten i listboxen är röd på ej kvitterade meddelanden och svart när Januari 2013 /Ulf L 7

9 mottagaren kvitterat meddelandet. I fältet Läst visas också om mottagaren läst meddelandet med datum och klockslag. För mottagaren gäller att alla mottagarens olästa meddelanden är rödmarkerade och de lästa är svarta. Viktigt att notera är att alla mottagna meddelanden skall Kvitteras av mottagaren så att avsändaren kan vara helt säker på att mottagaren uppfattat meddelandet och tar ansvar för innehållet! I fältet Skickat visas när meddelandet skickades. Tidigast anger om avsändaren angivit att man inte får läsa meddelandet före visst datum. När mottagaren läst meddelandet så visas detta i fältet Läst. Ett meddelande som du kvitterat via knappen Kvittera sparas men visas inte så länge kryssrutan Enbart ej kvitterade är ikryssad. Detta är ett mycket användbart sätt då du slipper se alla gamla meddelanden men ändå kan komma åt dem vid behov. Genom att flytta markeringen från Mottagna till Skickade så visas istället alla skickade meddelanden i listboxen. Här kan du även se om mottagaren läst meddelandet. Vill du inte spara skickade/mottagna meddelanden markerar du meddelandet och klickar på Ta bort i verktygsraden eller använder dig av objektmenyn (höger musknapp) för att radera meddelandet. Januari 2013 /Ulf L 8

10 Skicka meddelande till enskild eller flera Genom att klicka på knappen så kommer du till en ny registreringsbild. Här görs följande registreringar: Mottagare Meddelandetyp Prioritet Ämne Tidigast Meddelande Skicka som internetmejl om möjligt Signatur på mottagaren (om man inte vet mottagarens signatur eller vill skicka meddelandet till flera personer, se förklaring under rubrik Söka mottagare ) Välj från rullist Välj från rullist Rubrik på meddelandet Om meddelande inte får läsas före visst datum anges detta datum Skriv meddelandet Ej aktuell Klicka på Sänd för att skicka meddelandet. Januari 2013 /Ulf L 9

11 Söka mottagare Genom att klicka på knappen mottagare av meddelandet. kommer du till ett fönster där du kan välja en eller flera Klickar du på knappen får du upp alla Magna Cura-användare och kan söka mottagaren/mottagarna den vägen. Enklast är att vid skriva de första bokstäverna i efternamnet alternativt del av signaturen och sedan klicka på -knappen. De namn/signaturer som matchar sökningen kommer då upp i listboxen till vänster i fönstret. Obs! Signaturer för äldreomsorg börjar med Ä och för Handikappomsorg med H. Genom att markera den/de personer som meddelandet ska skickas till och sedan använda så flyttas namnet/namnen över till listboxen på höger sida i fönstret, Valda mottagare. Du kan välja att flytta en och en alternativt att använda dig av flervalsmetoden dvs. genom att hålla nere ctrl-knappen och med muspekaren markera de personer som meddelandet ska skickas till och sedan flytta över dessa till Valda mottagare genom. Om du vill ta bort någon vald person gör du på samma sätt, markerar namnet och sedan använder tillbaka till den vänstra listboxen. När du valt din/dina mottagare klickar du på det fönster där du kan skriva ditt meddelande. - knappen och kommer då tillbaka till Januari 2013 /Ulf L 10

12 Skicka meddelande till Grupp MAGNA CURA I KUNGSBACKA På inskrivningsraden klickar du på rullistknappen. Då visas namngivna grupper i listan. Markera gruppen/raden och klicka på ok. Alla personer som tillhör den valda gruppen visas i listboxen till vänster. Använder du -knappen och sedan klickar på knappen flyttas namnen över till listboxen Valda mottagare. Därefter klickar du på meddelande. -knappen och kommer till fönstret där du kan skriva ditt Januari 2013 /Ulf L 11

13 I detta fönster ser man antalet mottagare som man valt att skicka meddelande till. För att kunna veta vem/vilka som läst/kvitterat meddelandet när du skickat till flera personer eller namngiven grupp så använder du dig av objektmenyn. Du markerar det skickade meddelandet och högerklickar. Markerar och klickar på Visa status för meddelandet. Här kan du sedan se vem/vilka som läst det utsända meddelandet. Januari 2013 /Ulf L 12

14 Frånvaromeddelande Det finns möjlighet att lämna frånvaromeddelande i meddelandefunktionen när du har semester eller av annan anledning inte finns på plats för att läsa dina meddelanden. Genom att klicka på längst upp till höger på bilden får du fram en dialogruta där du kan lämna ett kort frånvaromeddelande t ex semester, kompensationsledig, notera frånvarons längd samt om du vill att ev. meddelanden ska vidarebefordras till någon annan. Har du inte spärrat mottagningen av meddelandet går det fram men avsändaren får veta att mottagaren inte är på plats och att meddelandet skickats. Bockar du i rutan fram. Sändaren får då följande besked; innebär det att inga meddelanden går Januari 2013 /Ulf L 13

15 3. HUVUDBILD För att komma till huvudbilden väljer du Huvudbild under Vårdtagare i menyraden. Vårdtagarens huvudbild delas med alla användare och består av fem flikar: Allmänna uppgifter Avgifter Utbetalningar Juridiska frågor Upplysningar 3.1 Flik Allmänna uppgifter Vårdtagaren registreras vanligtvis av en biståndshandläggare Skriv in vårdtagarens personnummer. Vet du inte personnumret kan du söka vårdtagaren, se förklaring under rubrik Sökning av vårdtagare avsnitt 3.7. Finns personen folkbokförd i Kungsbacka kommun hämtas namn och adressuppgifter från Befolkningsregistret. Vid pilarna till höger om inmatningsfälten för Adm.område/Tjänst finns uppgift om var brukaren hör hemma i programmet. Administrativt område används för att tala om vilken organisatorisk enhet vårdtagaren tillhör. H: markerar Handikappomsorgen Ä: markerar Äldreomsorgen Handläggare: ÄM Enhetschef: ÄB = äldreboende, ÄK = kvarboende (hemtjänst), ÄU = entreprenad. Övriga koder vid Adm.område Ä används inom HSL. Januari 2013 /Ulf L 14

16 Tjänst används för att tala om i vilket verksamhetsområde vårdtagaren /ärendet är registrerat. Enhet/Avdelning ger information om vilket äldreboende vårdtagaren bor på. Telefonnummer skrivs med formen: , , d.v.s. inklusive riktnummer och med mellanrum i telefonnumret så att det blir lättläst. Avvikande adress anges om brukaren inte bor på den adress som han/hon är folkbokförd på. Språk Här skrivs in om personen talar annat språk än svenska. Ska flera koder användas håller du ner Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på koderna. Behandlingsperiod Här ser du att brukaren tillhör HSL. Överkänslighet registreras kortfattat i separat inmatningsbild av sjuksköterska. Utförligare beskrivning av överkänslighet registreras i HSL-journalen. Registrerad uppgift visas med denna ikon på huvudbilden. Ikonen visas även i Social dokumentation och genom att klicka på ikonen får du upp information om överkänsligheten. Obs! Här skrivs in direkt i rutan Kortidsplats och Tjänsteköp. Används enbart av HSL: SSK/Rehab. I Övrigt - rutan skriver du in Se upplysningar när det finns någon information omkring vårtdgaren som kan vara bra att känna till och snabbt få tillgång till. Snabbhopp från Huvudbilden När du klickar på knappen längst uppe till vänster erbjuds du en möjlighet att öppna nya fönster för den aktuella vårdtagaren. Hopp kan göras till Ärende och Social dokumentation. Vad du når genom denna funktion är beroende av vilken behörighet du har. Fönstret med vårdtagarens huvudbild är fortfarande öppet vid dessa hopp. Januari 2013 /Ulf L 15

17 Närstående Klicka på pilarna intill rubriken eller dubbelklicka på markerad rad Följande bild kommer upp: Detaljruta Listbox Nytt Ta bort Spara Bilden över närstående är uppbyggd med en lista (listbox) till vänster som visar en översikt över samtliga närstående samt en detaljruta till höger. Detaljrutan visar samtliga uppgifter som finns registrerade om den närstående som markerats i listan. För att skriva in ny Närstående klickar du på Nytt så att inskrivningsfälten till höger i bilden töms. Namn skrivs i formen Förnamn Efternamn Relation avser t ex Son, Dotter, Granne eller God vän. Telefonnummer anges med riktnummer. Anteckningsfältet som finns inom ramen för Närstående avser anteckningar som är knutna till den närstående som man har framme. Här antecknar du om personen skall kontaktas i första hand eller om begränsning finns t ex: får inte kontaktas på natten. Med på utskrift är en kryssruta och styr om registrerade uppgifter ska tas med när du skriver ut uppgifterna från huvudbilden. Anteckningar som är gemensamma för samtliga närstående skrivs i anteckningsfältet längst ner i fönstret. Klicka på Spara efter att uppgift skrivits in. Klicka på Ta bort om personen ska tas bort. Januari 2013 /Ulf L 16

18 Personal Registreras i separat inmatningsbild som du når genom att klicka på dubbelklicka på en markerad rad. - knappen eller I bilden registreras personal som har nära kontakt med vårdtagaren. Det är viktigt att uppgifterna angående personal är fullständigt registrerade samt aktuella. Detaljruta Listbox Nytt Ta bort Spara För att skriva in ny Personal klickar du på Nytt så inskrivningsfälten töms. Namn skrivs i formen Förnamn Efternamn". Befattning, Kontaktperson, Handläggare, Enhetschef, PAS, PAL, Arbetsterapeut, Sjukgymnast, Ssk dygnet runt samt Nattpatrull (gäller endast ordinärt boende). Telefonnummer, mobiltelefon och personsökare anges med riktnummer. Den text som skrivs i det anteckningsfält som finns inom ramen för Ansvarig personal avser anteckningar som är knutna till den person som man har framme. Anteckningar som är gemensamma för all ansvarig personal skrivs i anteckningsfältet längst ner i fönstret. Klicka på Spara efter uppgift skrivits in. Klicka på Ta bort om personen skall tas bort. Ärenden Januari 2013 /Ulf L 17

19 I listboxen visas de ärenden som pågår enligt SoL och LSS och som finns registrerade på vårdtagaren. Vill du se de ärenden som personen har haft tidigare, tar du bort bocken, och då visas alla ärenden som personen har haft och har. Genom att klicka på något av ärendena, kommer du till ärendehuvudbilden under förutsättning att du har rätt behörighet. 3.2 Flik Avgifter På denna bild syns de fasta avgifter som kommer att debiteras vårdtagaren. 3.3 Utbetalningar På denna flik registreras uppgifter för dem som har någon form av ersättning som t ex, vårdbidrag för äldreomsorgen, omsorgsbidrag och habiliteringsersättning för handikappomsorgen. 3.4 Flik Juridiska frågor Utlämnande av handlingar/journalkopia SoL/LSS Registreras i separat inmatningsbild som nås genom att klicka på dubbelklicka på en befintlig rad. - knappen eller Här anges för respektive lagstiftning vad som skickats t ex journalkopia, datum när det skickats, vem som är mottagare (person och inrättning) samt vem som skickat den. Rutan för Utlämnande av handlingar/journalkopia HSL fylls i av HSL personal. Ställföreträdare mm T ex god man, advokat. Registreras på samma sätt som för närstående. Medgivande eller begränsning om utlämnande av upplysning, Sekretess. Önskan om hur upplysning kan lämnas, om vad och till vem. Januari 2013 /Ulf L 18

20 Rutan bockas i vid medgivande. Vid begränsning av utlämnande skall rutan inte vara i bockad. I inskrivningsrutan Begränsningar/undantag från ovanstående förklarar man vad begränsningen gäller. Övrigt avser övriga upplysningar av juridisk karaktär. 3.5 Flik Upplysningar (grön) (röd) Text ännu inte inskriven under detta sökord Text inskriven under detta sökord Upplysningarna används som informationsfält för till exempel vägbeskrivning, e-postadress, information om nycklar eller portkod. När du registrerat någon uppgift under fliken markeras detta med på huvudbildens flik Allmänna uppgifter och i journalen. När du markerar en rubrik visas tidigare registrerad information till höger. Denna kan då justeras, utökas eller raderas. Glöm inte att klicka på Spara efter inskrift. OBS! För att komma tillbaka till huvudbilden klicka på fliken Allmänna uppgifter. Januari 2013 /Ulf L 19

21 3.6 Sökning av vårdtagare Sökning av sedan tidigare registrerad vårdtagare sker i Huvudbilden. Val av vårdtagare kan ske genom att du anger patientens personnummer. Ett annat sätt som är användbart då du inte kan personnummer är att använda sökfunktionen. Klicka på Sök i verktygsfältet eller via objektmenyn (höger musknapp) för att få fram en urvalsdialog. Ange Adm.område/Tjänst eller Enhet/Avdelning samt efternamn. Dessa tas från vårdtagarens huvudbild och avser alltså aktuella uppgifter. Adm.område/tjänst alt. Enhet/avdelning kan utelämnas. Sök på Namn: Efternamn eller förnamn. Efternamn skrivs: NAMN OK. Förnamn skrivs:,namn OK (obs kommatecken före förnamn) Beträffande efternamn, så är det bättre att bara skriva början på efternamnet eftersom du då får med alternativa stavningar. Ex Lind visar både Lindkvist och Lindqvist. Januari 2013 /Ulf L 20

22 Detta eller liknande sätt att söka fungerar på alla Välj önskad vårdtagare genom att markera raden med muspekaren och klicka på OKknappen alternativt dubbelklicka på raden. bilder. 3.7 Förhandsgranska Huvudbild. Förhandsgranska huvudbilden sker genom att du klickar på ikonen förhandsgranska i verktygsfältet. När du klickar på knappen får du fram en ruta och där markerar du Huvudbild. Klicka på granska. På Huvudbilden visas b la personuppgifter, närstående, överkänslighet, Obs-rutan samt God man och eventuella upplysningar. Markera med en bock i rutan för Allmänna uppgifter, Ställföreträdare, Övriga juridiska frågor samt Upplysningar. Klicka på OK och skriv ut huvudbilden. Januari 2013 /Ulf L 21

23 Brukarkort För utskrift av brukarkort, gå till väga på samma sätt som ovan. 4. MEDDELANDE OM NY BESTÄLLNING När handläggaren fattat ett nytt beslut om Hemtjänst skickar hon/han ett meddelande = en Beställning till enhetschefen och till dig som ska dokumentera omkring utförandet. Du möts då av följande dialogruta när du loggar in i Magna Cura: Klicka på Ja och bilden nedan kommer fram: Här kan du se vem beslutet avser samt besluts och verkställighetsdatum. Januari 2013 /Ulf L 22

24 Januari 2013 /Ulf L 23

25 5. SOCIAL DOKUMENTATION MAGNA CURA I KUNGSBACKA 5.1 Sökväg Omsorgspersonal som ska dokumentera utförande (verkställighet) gör detta under rubriken Social Dokumentation. Du når denna bild via menyvalet: Vårdtagare Social Dokumentation Följande bild kommer fram: Kategori När du skriver in personnummer hämtas automatiskt vårdtagarnamnet tillsammans med adm. Område /Tjänst Du kan också använda objektmenyn (höger musknapp) för att söka brukaren. De 4 senaste brukarna du varit inne på visas i objektmenyn. I annat fall klicka på Sök och gör urval. Januari 2013 /Ulf L 23

26 5.2 Beställning Klicka i rutan vid Kategori och BES Beställning kommer fram. När du markerar någon rubrik i vänstra fältet, kan du läsa vad som är skrivet, i textfältet till höger. Genom att markera huvudrubriken och bocka i rutan Visa som löpande text kan du läsa hela texten. OBS!Skall du kopiera text och klistra in i omsorgsplanen måste du bocka ur Visa som löpande text och markera det sökord som du vill kopiera. Januari 2013 /Ulf L 24

27 5.3 Skriva i Social Dokumentation MAGNA CURA I KUNGSBACKA Hjälptext/knappar Är rutan Visa sökordshjälp markerad visas ett fönster med förklarande hjälptext till det sökord som är valt. Tar man bort markeringen i Visa sökordshjälp tas hjälptexten bort. Nytt sökord Genom att klicka på knappen kommer du åt hela sökordsträdet och kan välja vilket/vilka rubriker och sökord du ska dokumentera under. Den sociala dokumentationen sker i en s.k. trädkonstruktion. I trädet finns fem huvudrubriker; Välkomstsamtal, Individuell genomförandeplan, Godkännande av genomförandeplan, Uppföljning av genomförandeplan och Anteckningar/noteringar. I programmet visas rubrikerna till vänster och texten skrivs in till höger. Januari 2013 /Ulf L 25

28 I de fall det förekommer olika rubriknivåer så visas dessa i trädstrukturen med ett + -tecken framför. Genom att klicka på + -tecknet expanderas trädet med dess underrubriker. När du ska skriva klickar du på en rubrik och skriver in texten till höger. Till vänster om varje sökord visas en markering som ändrar utseende/färg beroende på olika faktorer. Följande varianter finns: (grön) (grön) (röd) (röd/grön) Text går inte att skriva in direkt under detta sökord. Texten ska istället skrivas in under det sökord som finns under. Text ännu ej inskriven under detta sökord Text inskriven under detta sökord Text inskriven under underliggande sökord Skriv in text. Genom att klicka på -knappen får du upp en dialogruta där du ska signera med ditt lösenord. Genom att klicka på knappen kan du återgå till dokumentationen vid ett senare tillfälle och skriva klart den (OBS! Det är endast tillåtet att arbetsspara i max en månad. Då ska genomförandeplanen vara färdigskriven. Signera planen, skriv ut och sätt den i hemdok). Datum är förifyllda med dagens datum men kan ändras vid behov. Signeringsknappen = signera, klicka OK Arbetssparaknappen = klicka OK Januari 2013 /Ulf L 26

29 Väljer man att arbetsspara kan man som sagt fortsätta att dokumentera i trädet vid ett senare tillfälle men när man väl signerat blir den dokumentationen skrivskyddad och kan inte ändras. I samband med detta tas även alla rubriker bort där man inte skrivit någon text. Vill Du fortsätta att dokumentera eller ändra i en arbetssparad plan så markera aktuell genomförandeplan och klicka på knappen Ändra. Då får Du upp sökordsträdet och kan fortsätta dokumentera under aktuellt sökord. Anteckningar/noteringar När Du skall dokumentera en ny avvikelse från genomförandeplanen så skall Du alltid använda Nytt sökord. Klicka på knappen nytt sökord och klicka på + vid anteckningar/noteringar och klicka på SoL. Rättelse Rättelse av felaktigheter i inskriven sparad text sker genom att i huvudbilden markera aktuellt sökord och klicka på knappen. På samma sätt, via knappen rättelse, kan man även göra tillägg till redan signerat sökord om man får någon ytterligare information eller glömde att skriva in något som hörde ihop med det signerade sökordets textinnehåll. Markera typ av rättelse innan Du börjar skriva. När det gäller Rättelse så blir hela den felaktiga texten markerad genom överstrykning. Viktigt att tänka på är att skriva om hela texten inkl. rättelsen i listboxen för densamma. Januari 2013 /Ulf L 27

30 Bilden visar tillägg till redan signerat sökord. Rättelse till signerat sökord Vid förhandsgranskning eller utdrag av text i pappersformat ser Rättelse respektive Tillägg ut enligt bilden här vid sidan. Januari 2013 /Ulf L 28

31 5.4 Individuell genomförandeplan I Magna Cura arbetar du med genomförandeplaner som anses vara pågående fram till dess att de markerats som avslutade. Till hjälp i programmet finns en kryssruta, Visa endast pågående planer. När den är markerad filtreras de sökord/rubriker bort som inte tillhör den aktuella Individuella genomförandeplanen och du kan enkelt se vilken plan som är gällande. Detta gäller också vid utskrift och förhandsgranska. Att avsluta en plan eller en insats tillhörande en plan När du får en beställning med nya insatser eller du behöver skriva ett nytt delmål för att behovet av insatsen har ändrats eller tillgodosetts så måste delmålet eller den gamla genomförandeplanen avslutas. I och med detta visas den inte längre när kryssrutan för Visa endast pågående planer är markerad. OBS! Ändringar i genomförandeplanen kan göras under förutsättning att dessa ryms inom det gällande beslutet. Om de inte gör det måste handläggaren kontaktas för att göra en ny biståndsbedömning samt beställning och därefter gör du en ny plan utifrån de nya förutsättningarna. Januari 2013 /Ulf L 29

32 När brukaren har avlidit ska den Individuella genomförandeplanen signeras och avslutas. Avslut görs med objektmenyn (klick med höger musknapp) när muspekaren markerar huvudsökordet Individuell genomförandeplan eller det sökord som ska avslutas. Valet Avsluta plan eller del av plan avslutar hela planen eller en insats (beroende på vilken rubrik som markerats) som vårdtagaren ej ska ha längre alt. nått målet för. Det bekräftas genom att man får ange sitt lösenord. Informationen om datum för avslut av hela planen eller insatsen visas i trädet. 5.5 Objektmeny - Social dokumentation I de flesta bilder, som tidigare nämnts, finns det möjlighet att använda höger musknapp för att ta fram en objektmeny. Man kan kopiera Individuell genomförandeplan genom att markera planen och högerklicka. Då visas objektmenyn: Gå ner och klicka på Kopiera markerad anteckning När ni klickat på kopierad markerad anteckning har ni en ny genomförandeplan, den är en kopia av den gamla. Ni kan gå in och namnge den nya, göra ändringar och arbetsspara en månad. Den gamla signerade genomförandeplanen ligger kvar och ni kan gå in och avsluta den när ni gjort klart och signerat den nya. Januari 2013 /Ulf L 30

33 Namnge Individuell genomförandeplan Ej skrivbart sökord, men här ska du ska namnge genomförandeplanen med enhetens namn. 5.6 Anteckningar under period Social dokumentation Anteckningar under period är en funktion där du enkelt kan få fram alla vårdtagare och deras anteckningar för en viss tidsperiod. Anteckningar under period nås via menyraden Listor Social Dokumentation Anteckningar under period. Välj Adm.område och Händelsedatum. Kategori kommer förifyllt med den yrkeskategori som är knuten till inloggad användare. Klicka på Sök Datorn visar i listboxen en förteckning över de vårdtagare som det finns något dokumenterat på under angiven period. Du markera den eller de rader du vill skriva ut och klickar på. Januari 2013 /Ulf L 31

34 Om du istället vill förhandsgranska texten på skärmen så klickar man på. Om du väljer förhandsgranska markerar du en rad i taget alternativt dubbelklickar på den vårdtagare som du vill läsa om. 5.7 Förhandsgranska/Skriv ut - Social Dokumentation Förhandsgranskning av den sociala dokumentationen sker genom symbolen i verktygsfältet. När du klickar på symbolen får du fram en dialogruta där du kan specificera vad du vill granska. Du kan välja att antingen granska markerad anteckning eller göra ett urval av det du vill ha granskat. Markerad anteckning Observera att du med denna metod måste ha markerat aktuellt sökord innan du granskar och sedan klickar du på Granska. Enligt urval Ett andra alternativ för granskning är att välja Enligt urval. Du kan då även ange vilken tidsperiod som du vill ha granskad. Dessutom kan du markera de sökord som du vill ha granskade. Om du inte markerar något sökord så granskar du allt. När det gäller urval på tidsperiod så räcker det att någon anteckning i en gren i trädet ligger inom intervallet, t ex om du begär tidsperioden och det finns en genomförandeplan som är skriven i augusti men kompletterad med uppföljning i september så kommer hela planen att granskas. Detta för att du inte ska få ut ett resultat skiljt från sitt sammanhang. Genom att markera urvalsrutan Endast anteckningar inom vald period väljer du bort detta sammanhang och du ser endast de anteckningar som är gjorda under den valda perioden. Under Sökord kan du välja att endast få de sökord som du är intresserad av, för tillfället, granskade. Observera att vissa sökord är delade så att andra yrkesgruppers sökord kan läsas enligt vad som är registrerat i behörighetssystemet. Januari 2013 /Ulf L 32

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Handbok Treserva. Innehållsförteckning (ctrl-klicka för att följa länk) Reviderad 120605

Handbok Treserva. Innehållsförteckning (ctrl-klicka för att följa länk) Reviderad 120605 1 Handbok Treserva Reviderad 120605 Innehållsförteckning (ctrl-klicka för att följa länk) Ny aktualisering... 3 Skicka aktualisering till annan handläggare... 4 Aktualisering av el-/hyresskuld... 4 Koppla

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Användarhandbok. S-change D2. Logica Sverige AB

Användarhandbok. S-change D2. Logica Sverige AB Användarhandbok S-change D2 Logica Sverige AB Denna handbok är framställd med Doc-To-Help från ComponentOne. Logica Sverige AB UT Software Box 4239 203 13 MALMÖ Tel 040-25 10 00 Fax 040-23 64 23 eller

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer