Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal"

Transkript

1 Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL

2 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen och Du kan sedan använda den när Du ska dokumentera på hemmaplan. Lycka till! 1.1 Inloggning i Magna Cura Magna Cura är installerat på en gemensam server (huvuddator). För att komma åt uppgifterna i Magna Cura måste man ha en användaridentitet samt ett lösenord till denna identitet. Anges fel lösenord mer än tre gånger får Du vända dig till Magna Cura ombud eller Magna Cura support tel för att få hjälp att logga in. Varje användaridentitet har behörigheter i systemet efter vad personen skall ha tillgång till. Dessa behörigheter och användaridentiteter läggs upp av applikationsansvariga i kommunen. 1.2 Användaridentitet Du loggar in genom att ange det användarid och det lösenord Du fått vid uppstarten. Byt ditt lösenord till ett Du väljer själv, direkt vid första inloggningen. Se nästa sida. Observera att hopp mellan användarid och lösenord sker med Tab eller med mus. Inte med Enter. Januari 2013 / UL Reviderad SB 1

3 1.3 Byte av Lösenord Du byter lösenord genom att klicka på knappen Byte av lösen i inloggningsfönstret eller alternativt välja menyvalet Arkiv, välj Byte av lösenord. Vid byte av lösenord anger Du först det gamla och sedan det nya två gånger, detta för att undvika fel då man inte kan se lösenordet på skärmen när det skrivs. Att tänka på vid val av lösenord För att öka säkerheten i systemet ställs vissa krav på de lösenord som används. - Lösenordet måste vara minst 5 tecken och max 8 tecken långt. - Det går bra att blanda siffror och bokstäver, versaler och gemener betraktas som lika. - Lösenordet måste ändras minst var 90:e dag. - Lösenordet måste alltid bytas om det blivit känt av någon annan. - Det går inte att byta till ett lösenord som man använt tidigare. - Var noga med hur ni hanterar ert lösenord, skriv aldrig upp det på lappar som ligger vid datorn eller skrivbordet. - Låna aldrig någonsin ut ert lösenord till någon annan, lösenordet är personligt och nyckeln in till systemet. - Använd fantasin vid val av lösenord, välj aldrig något som kan förknippas med er själva, t ex barnens namn, hundens namn, bilnummer, födelsenummer m.m. Januari 2013 / UL Reviderad SB 2

4 2. STARTSIDA 2.1 Magna Curas anslagstavla När Du loggat in i programmet kommer Du till Magna Curas Anslagstavla där du som användare kan hitta information från Pulsen. Anslagstavlan består av tre flikar; Bulletinen, Kalender och Frågor&Svar. Genom att klicka på någon av flikarna kan du läsa det som finns under fliken. Vill Du läsa något av det som finns under någon av rubrikerna på Anslagstavlans första sida är det bara att klicka på respektive rubrik så kommer Du till den underliggande texten. Vill Du inte ha Anslagstavlan framme när Du arbetar i programmet är det bara att stänga fönstret. Om Du vill läsa på Anslagstavlan vid ett senare tillfälle hittar Du den under Arkiv i menyraden. Januari 2013 /Ulf L 3

5 2.2 Fönstret och dess delar Efter inloggning och Anslagstavlan kommer man till startbilden där man kommer åt programmets olika funktioner via menyerna eller verktygsfältet. Namnlist Menyrad Verktygsfält Minimera Maximera Stäng Statusfält Arbetsyta Anger om Caps Lock, Num Lock eller Scroll Lock är nedtryckta på tangentbordet Namnlist Menyraden Minimera Maximera Stäng Statusfält Visar namnet på det fönster du arbetar med för närvarande. Visar oftast även vilken personal/vårdtagare du har framme. Innehåller menyalternativ över de olika funktionerna som finns tillgängliga i Magna Cura. Genom att klicka på menyraden visas alternativen. Minimerar fönstret och lägger det som en ikon i aktivitetsfältet längst ner på skärmen Maximerar fönstret och gör det så stort som möjligt Stänger fönstret Visar olika former av meddelanden Arbetsyta Bakgrundsyta där fönster öppnas beroende på vad du väljer i menyn Januari 2013 /Ulf L 4

6 2.3 Verktygsfält 1. Meddelanden 2. Ny uppgift, tömmer samtliga inmatningsfält 3. Sök, hämtar fram/söker befintlig uppgift 4. Spara 5. Spara som, används för kopiering av uppgift 6. Radera 7. Hämta första posten 8. Hämta föregående post 9. Hämta nästa post 10. Hämta sista posten 11. Klipp ut 12. Kopiera 13. Klistra in 14. Skriv ut 15. Förhandsgranska 16. Hjälp 17. Fullskärmsredigering 18. Stavningskontroll 19. Lås Magna Cura 2.4 Tangentbords- och kortkommandon Om du vill Trycker du på Menyval Gå till nästa fält/alternativ Tab Gå till föregående Skift-Tab fält/alternativ Gå till nästa flik Ctrl-Tab eller Ctrl-PgDn Gå till föregående flik Ctrl-Skift-Tab eller Ctrl-PgUp Avsluta inmatningen Enter Visa hjälp om den del av F1 Hjälpavsnitt dialogrutan som du har markerat Avsluta programmet Alt-F4 Arkiv - Avsluta Systemmenyn - Stäng Visa snabbmenyn för det Skift-F10 Höger musknapp du har markerat Visa Start-menyn Ctrl-Esc Start-menyn Klippa ut Ctrl-X Skift-Delete Redigera - Klipp ut Snabbmenyn - Klipp ut Kopiera Ctrl-C Ctrl-Insert Redigera - Kopiera Snabbmenyn - Kopiera Klistra in Ctrl-V Skift-Insert Redigera - Klistra in Snabbmenyn - Klistra in Ta bort Del Redigera Radera Ångra Ctrl-Z Redigera - Ångra Januari 2013 /Ulf L 5

7 2.5 Objektmeny (höger musknapp) I de flesta bilder finns det möjlighet att använda höger musknapp för att få fram en objektmeny. I denna finns möjlighet att nå de 4 senast använda personnumren samt en del andra vanliga funktioner som t ex Sök. Senast använda personnummer Då man går mellan olika bilder kan man använda höger musknapp på den nya bilden och få fram objektmenyn där de fyra senast använda personnumren finns. Observera att man inte får stå med markören i något inmatningsfält då man trycker på höger musknapp utan måste stå över någon grå yta. Detta eftersom objektmenyn innehåller klipp och klistra då man står i ett inmatningsfält. 2.6 Vårdtagarmenyn Menyn innehåller menyval för uppgifter om vårdtagarna. Beroende av behörighet kan menyns utseende variera något. Januari 2013 /Ulf L 6

8 2.7 Meddelanden Det är möjligt att skicka och ta emot meddelanden mellan olika användare av Magna Cura. Om det finns olästa meddelanden när du loggar in i Magna Cura så visas ett meddelande. Om du vill läsa dina meddelande klickar du på Ja-knappen. Vill du inte läsa dem just nu väljer du Nej. Påminnelsen kommer upp varje gång du loggar in ända till dess att du läst meddelandet. Om du redan är inloggad visas det som ett litet gult brev i statusraden längst ner till höger. Genom att klicka på det gula kuvertet kommer du till meddelandet. Dina meddelanden når du via meddelandeknappen i verktygsraden. Då du kommer in i bilden visas automatiskt en förteckning över inkomna meddelanden i rutan till vänster som kallas listboxen. Genom att markera en rad i listboxen visas meddelandet till höger i fönstret. Avsändaren av meddelandet kan i sin listbox se om mottagaren har eller inte har läst meddelandet genom att texten i listboxen är röd på ej kvitterade meddelanden och svart när Januari 2013 /Ulf L 7

9 mottagaren kvitterat meddelandet. I fältet Läst visas också om mottagaren läst meddelandet med datum och klockslag. För mottagaren gäller att alla mottagarens olästa meddelanden är rödmarkerade och de lästa är svarta. Viktigt att notera är att alla mottagna meddelanden skall Kvitteras av mottagaren så att avsändaren kan vara helt säker på att mottagaren uppfattat meddelandet och tar ansvar för innehållet! I fältet Skickat visas när meddelandet skickades. Tidigast anger om avsändaren angivit att man inte får läsa meddelandet före visst datum. När mottagaren läst meddelandet så visas detta i fältet Läst. Ett meddelande som du kvitterat via knappen Kvittera sparas men visas inte så länge kryssrutan Enbart ej kvitterade är ikryssad. Detta är ett mycket användbart sätt då du slipper se alla gamla meddelanden men ändå kan komma åt dem vid behov. Genom att flytta markeringen från Mottagna till Skickade så visas istället alla skickade meddelanden i listboxen. Här kan du även se om mottagaren läst meddelandet. Vill du inte spara skickade/mottagna meddelanden markerar du meddelandet och klickar på Ta bort i verktygsraden eller använder dig av objektmenyn (höger musknapp) för att radera meddelandet. Januari 2013 /Ulf L 8

10 Skicka meddelande till enskild eller flera Genom att klicka på knappen så kommer du till en ny registreringsbild. Här görs följande registreringar: Mottagare Meddelandetyp Prioritet Ämne Tidigast Meddelande Skicka som internetmejl om möjligt Signatur på mottagaren (om man inte vet mottagarens signatur eller vill skicka meddelandet till flera personer, se förklaring under rubrik Söka mottagare ) Välj från rullist Välj från rullist Rubrik på meddelandet Om meddelande inte får läsas före visst datum anges detta datum Skriv meddelandet Ej aktuell Klicka på Sänd för att skicka meddelandet. Januari 2013 /Ulf L 9

11 Söka mottagare Genom att klicka på knappen mottagare av meddelandet. kommer du till ett fönster där du kan välja en eller flera Klickar du på knappen får du upp alla Magna Cura-användare och kan söka mottagaren/mottagarna den vägen. Enklast är att vid skriva de första bokstäverna i efternamnet alternativt del av signaturen och sedan klicka på -knappen. De namn/signaturer som matchar sökningen kommer då upp i listboxen till vänster i fönstret. Obs! Signaturer för äldreomsorg börjar med Ä och för Handikappomsorg med H. Genom att markera den/de personer som meddelandet ska skickas till och sedan använda så flyttas namnet/namnen över till listboxen på höger sida i fönstret, Valda mottagare. Du kan välja att flytta en och en alternativt att använda dig av flervalsmetoden dvs. genom att hålla nere ctrl-knappen och med muspekaren markera de personer som meddelandet ska skickas till och sedan flytta över dessa till Valda mottagare genom. Om du vill ta bort någon vald person gör du på samma sätt, markerar namnet och sedan använder tillbaka till den vänstra listboxen. När du valt din/dina mottagare klickar du på det fönster där du kan skriva ditt meddelande. - knappen och kommer då tillbaka till Januari 2013 /Ulf L 10

12 Skicka meddelande till Grupp MAGNA CURA I KUNGSBACKA På inskrivningsraden klickar du på rullistknappen. Då visas namngivna grupper i listan. Markera gruppen/raden och klicka på ok. Alla personer som tillhör den valda gruppen visas i listboxen till vänster. Använder du -knappen och sedan klickar på knappen flyttas namnen över till listboxen Valda mottagare. Därefter klickar du på meddelande. -knappen och kommer till fönstret där du kan skriva ditt Januari 2013 /Ulf L 11

13 I detta fönster ser man antalet mottagare som man valt att skicka meddelande till. För att kunna veta vem/vilka som läst/kvitterat meddelandet när du skickat till flera personer eller namngiven grupp så använder du dig av objektmenyn. Du markerar det skickade meddelandet och högerklickar. Markerar och klickar på Visa status för meddelandet. Här kan du sedan se vem/vilka som läst det utsända meddelandet. Januari 2013 /Ulf L 12

14 Frånvaromeddelande Det finns möjlighet att lämna frånvaromeddelande i meddelandefunktionen när du har semester eller av annan anledning inte finns på plats för att läsa dina meddelanden. Genom att klicka på längst upp till höger på bilden får du fram en dialogruta där du kan lämna ett kort frånvaromeddelande t ex semester, kompensationsledig, notera frånvarons längd samt om du vill att ev. meddelanden ska vidarebefordras till någon annan. Har du inte spärrat mottagningen av meddelandet går det fram men avsändaren får veta att mottagaren inte är på plats och att meddelandet skickats. Bockar du i rutan fram. Sändaren får då följande besked; innebär det att inga meddelanden går Januari 2013 /Ulf L 13

15 3. HUVUDBILD För att komma till huvudbilden väljer du Huvudbild under Vårdtagare i menyraden. Vårdtagarens huvudbild delas med alla användare och består av fem flikar: Allmänna uppgifter Avgifter Utbetalningar Juridiska frågor Upplysningar 3.1 Flik Allmänna uppgifter Vårdtagaren registreras vanligtvis av en biståndshandläggare Skriv in vårdtagarens personnummer. Vet du inte personnumret kan du söka vårdtagaren, se förklaring under rubrik Sökning av vårdtagare avsnitt 3.7. Finns personen folkbokförd i Kungsbacka kommun hämtas namn och adressuppgifter från Befolkningsregistret. Vid pilarna till höger om inmatningsfälten för Adm.område/Tjänst finns uppgift om var brukaren hör hemma i programmet. Administrativt område används för att tala om vilken organisatorisk enhet vårdtagaren tillhör. H: markerar Handikappomsorgen Ä: markerar Äldreomsorgen Handläggare: ÄM Enhetschef: ÄB = äldreboende, ÄK = kvarboende (hemtjänst), ÄU = entreprenad. Övriga koder vid Adm.område Ä används inom HSL. Januari 2013 /Ulf L 14

16 Tjänst används för att tala om i vilket verksamhetsområde vårdtagaren /ärendet är registrerat. Enhet/Avdelning ger information om vilket äldreboende vårdtagaren bor på. Telefonnummer skrivs med formen: , , d.v.s. inklusive riktnummer och med mellanrum i telefonnumret så att det blir lättläst. Avvikande adress anges om brukaren inte bor på den adress som han/hon är folkbokförd på. Språk Här skrivs in om personen talar annat språk än svenska. Ska flera koder användas håller du ner Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på koderna. Behandlingsperiod Här ser du att brukaren tillhör HSL. Överkänslighet registreras kortfattat i separat inmatningsbild av sjuksköterska. Utförligare beskrivning av överkänslighet registreras i HSL-journalen. Registrerad uppgift visas med denna ikon på huvudbilden. Ikonen visas även i Social dokumentation och genom att klicka på ikonen får du upp information om överkänsligheten. Obs! Här skrivs in direkt i rutan Kortidsplats och Tjänsteköp. Används enbart av HSL: SSK/Rehab. I Övrigt - rutan skriver du in Se upplysningar när det finns någon information omkring vårtdgaren som kan vara bra att känna till och snabbt få tillgång till. Snabbhopp från Huvudbilden När du klickar på knappen längst uppe till vänster erbjuds du en möjlighet att öppna nya fönster för den aktuella vårdtagaren. Hopp kan göras till Ärende och Social dokumentation. Vad du når genom denna funktion är beroende av vilken behörighet du har. Fönstret med vårdtagarens huvudbild är fortfarande öppet vid dessa hopp. Januari 2013 /Ulf L 15

17 Närstående Klicka på pilarna intill rubriken eller dubbelklicka på markerad rad Följande bild kommer upp: Detaljruta Listbox Nytt Ta bort Spara Bilden över närstående är uppbyggd med en lista (listbox) till vänster som visar en översikt över samtliga närstående samt en detaljruta till höger. Detaljrutan visar samtliga uppgifter som finns registrerade om den närstående som markerats i listan. För att skriva in ny Närstående klickar du på Nytt så att inskrivningsfälten till höger i bilden töms. Namn skrivs i formen Förnamn Efternamn Relation avser t ex Son, Dotter, Granne eller God vän. Telefonnummer anges med riktnummer. Anteckningsfältet som finns inom ramen för Närstående avser anteckningar som är knutna till den närstående som man har framme. Här antecknar du om personen skall kontaktas i första hand eller om begränsning finns t ex: får inte kontaktas på natten. Med på utskrift är en kryssruta och styr om registrerade uppgifter ska tas med när du skriver ut uppgifterna från huvudbilden. Anteckningar som är gemensamma för samtliga närstående skrivs i anteckningsfältet längst ner i fönstret. Klicka på Spara efter att uppgift skrivits in. Klicka på Ta bort om personen ska tas bort. Januari 2013 /Ulf L 16

18 Personal Registreras i separat inmatningsbild som du når genom att klicka på dubbelklicka på en markerad rad. - knappen eller I bilden registreras personal som har nära kontakt med vårdtagaren. Det är viktigt att uppgifterna angående personal är fullständigt registrerade samt aktuella. Detaljruta Listbox Nytt Ta bort Spara För att skriva in ny Personal klickar du på Nytt så inskrivningsfälten töms. Namn skrivs i formen Förnamn Efternamn". Befattning, Kontaktperson, Handläggare, Enhetschef, PAS, PAL, Arbetsterapeut, Sjukgymnast, Ssk dygnet runt samt Nattpatrull (gäller endast ordinärt boende). Telefonnummer, mobiltelefon och personsökare anges med riktnummer. Den text som skrivs i det anteckningsfält som finns inom ramen för Ansvarig personal avser anteckningar som är knutna till den person som man har framme. Anteckningar som är gemensamma för all ansvarig personal skrivs i anteckningsfältet längst ner i fönstret. Klicka på Spara efter uppgift skrivits in. Klicka på Ta bort om personen skall tas bort. Ärenden Januari 2013 /Ulf L 17

19 I listboxen visas de ärenden som pågår enligt SoL och LSS och som finns registrerade på vårdtagaren. Vill du se de ärenden som personen har haft tidigare, tar du bort bocken, och då visas alla ärenden som personen har haft och har. Genom att klicka på något av ärendena, kommer du till ärendehuvudbilden under förutsättning att du har rätt behörighet. 3.2 Flik Avgifter På denna bild syns de fasta avgifter som kommer att debiteras vårdtagaren. 3.3 Utbetalningar På denna flik registreras uppgifter för dem som har någon form av ersättning som t ex, vårdbidrag för äldreomsorgen, omsorgsbidrag och habiliteringsersättning för handikappomsorgen. 3.4 Flik Juridiska frågor Utlämnande av handlingar/journalkopia SoL/LSS Registreras i separat inmatningsbild som nås genom att klicka på dubbelklicka på en befintlig rad. - knappen eller Här anges för respektive lagstiftning vad som skickats t ex journalkopia, datum när det skickats, vem som är mottagare (person och inrättning) samt vem som skickat den. Rutan för Utlämnande av handlingar/journalkopia HSL fylls i av HSL personal. Ställföreträdare mm T ex god man, advokat. Registreras på samma sätt som för närstående. Medgivande eller begränsning om utlämnande av upplysning, Sekretess. Önskan om hur upplysning kan lämnas, om vad och till vem. Januari 2013 /Ulf L 18

20 Rutan bockas i vid medgivande. Vid begränsning av utlämnande skall rutan inte vara i bockad. I inskrivningsrutan Begränsningar/undantag från ovanstående förklarar man vad begränsningen gäller. Övrigt avser övriga upplysningar av juridisk karaktär. 3.5 Flik Upplysningar (grön) (röd) Text ännu inte inskriven under detta sökord Text inskriven under detta sökord Upplysningarna används som informationsfält för till exempel vägbeskrivning, e-postadress, information om nycklar eller portkod. När du registrerat någon uppgift under fliken markeras detta med på huvudbildens flik Allmänna uppgifter och i journalen. När du markerar en rubrik visas tidigare registrerad information till höger. Denna kan då justeras, utökas eller raderas. Glöm inte att klicka på Spara efter inskrift. OBS! För att komma tillbaka till huvudbilden klicka på fliken Allmänna uppgifter. Januari 2013 /Ulf L 19

21 3.6 Sökning av vårdtagare Sökning av sedan tidigare registrerad vårdtagare sker i Huvudbilden. Val av vårdtagare kan ske genom att du anger patientens personnummer. Ett annat sätt som är användbart då du inte kan personnummer är att använda sökfunktionen. Klicka på Sök i verktygsfältet eller via objektmenyn (höger musknapp) för att få fram en urvalsdialog. Ange Adm.område/Tjänst eller Enhet/Avdelning samt efternamn. Dessa tas från vårdtagarens huvudbild och avser alltså aktuella uppgifter. Adm.område/tjänst alt. Enhet/avdelning kan utelämnas. Sök på Namn: Efternamn eller förnamn. Efternamn skrivs: NAMN OK. Förnamn skrivs:,namn OK (obs kommatecken före förnamn) Beträffande efternamn, så är det bättre att bara skriva början på efternamnet eftersom du då får med alternativa stavningar. Ex Lind visar både Lindkvist och Lindqvist. Januari 2013 /Ulf L 20

22 Detta eller liknande sätt att söka fungerar på alla Välj önskad vårdtagare genom att markera raden med muspekaren och klicka på OKknappen alternativt dubbelklicka på raden. bilder. 3.7 Förhandsgranska Huvudbild. Förhandsgranska huvudbilden sker genom att du klickar på ikonen förhandsgranska i verktygsfältet. När du klickar på knappen får du fram en ruta och där markerar du Huvudbild. Klicka på granska. På Huvudbilden visas b la personuppgifter, närstående, överkänslighet, Obs-rutan samt God man och eventuella upplysningar. Markera med en bock i rutan för Allmänna uppgifter, Ställföreträdare, Övriga juridiska frågor samt Upplysningar. Klicka på OK och skriv ut huvudbilden. Januari 2013 /Ulf L 21

23 Brukarkort För utskrift av brukarkort, gå till väga på samma sätt som ovan. 4. MEDDELANDE OM NY BESTÄLLNING När handläggaren fattat ett nytt beslut om Hemtjänst skickar hon/han ett meddelande = en Beställning till enhetschefen och till dig som ska dokumentera omkring utförandet. Du möts då av följande dialogruta när du loggar in i Magna Cura: Klicka på Ja och bilden nedan kommer fram: Här kan du se vem beslutet avser samt besluts och verkställighetsdatum. Januari 2013 /Ulf L 22

24 Januari 2013 /Ulf L 23

25 5. SOCIAL DOKUMENTATION MAGNA CURA I KUNGSBACKA 5.1 Sökväg Omsorgspersonal som ska dokumentera utförande (verkställighet) gör detta under rubriken Social Dokumentation. Du når denna bild via menyvalet: Vårdtagare Social Dokumentation Följande bild kommer fram: Kategori När du skriver in personnummer hämtas automatiskt vårdtagarnamnet tillsammans med adm. Område /Tjänst Du kan också använda objektmenyn (höger musknapp) för att söka brukaren. De 4 senaste brukarna du varit inne på visas i objektmenyn. I annat fall klicka på Sök och gör urval. Januari 2013 /Ulf L 23

26 5.2 Beställning Klicka i rutan vid Kategori och BES Beställning kommer fram. När du markerar någon rubrik i vänstra fältet, kan du läsa vad som är skrivet, i textfältet till höger. Genom att markera huvudrubriken och bocka i rutan Visa som löpande text kan du läsa hela texten. OBS!Skall du kopiera text och klistra in i omsorgsplanen måste du bocka ur Visa som löpande text och markera det sökord som du vill kopiera. Januari 2013 /Ulf L 24

27 5.3 Skriva i Social Dokumentation MAGNA CURA I KUNGSBACKA Hjälptext/knappar Är rutan Visa sökordshjälp markerad visas ett fönster med förklarande hjälptext till det sökord som är valt. Tar man bort markeringen i Visa sökordshjälp tas hjälptexten bort. Nytt sökord Genom att klicka på knappen kommer du åt hela sökordsträdet och kan välja vilket/vilka rubriker och sökord du ska dokumentera under. Den sociala dokumentationen sker i en s.k. trädkonstruktion. I trädet finns fem huvudrubriker; Välkomstsamtal, Individuell genomförandeplan, Godkännande av genomförandeplan, Uppföljning av genomförandeplan och Anteckningar/noteringar. I programmet visas rubrikerna till vänster och texten skrivs in till höger. Januari 2013 /Ulf L 25

28 I de fall det förekommer olika rubriknivåer så visas dessa i trädstrukturen med ett + -tecken framför. Genom att klicka på + -tecknet expanderas trädet med dess underrubriker. När du ska skriva klickar du på en rubrik och skriver in texten till höger. Till vänster om varje sökord visas en markering som ändrar utseende/färg beroende på olika faktorer. Följande varianter finns: (grön) (grön) (röd) (röd/grön) Text går inte att skriva in direkt under detta sökord. Texten ska istället skrivas in under det sökord som finns under. Text ännu ej inskriven under detta sökord Text inskriven under detta sökord Text inskriven under underliggande sökord Skriv in text. Genom att klicka på -knappen får du upp en dialogruta där du ska signera med ditt lösenord. Genom att klicka på knappen kan du återgå till dokumentationen vid ett senare tillfälle och skriva klart den (OBS! Det är endast tillåtet att arbetsspara i max en månad. Då ska genomförandeplanen vara färdigskriven. Signera planen, skriv ut och sätt den i hemdok). Datum är förifyllda med dagens datum men kan ändras vid behov. Signeringsknappen = signera, klicka OK Arbetssparaknappen = klicka OK Januari 2013 /Ulf L 26

29 Väljer man att arbetsspara kan man som sagt fortsätta att dokumentera i trädet vid ett senare tillfälle men när man väl signerat blir den dokumentationen skrivskyddad och kan inte ändras. I samband med detta tas även alla rubriker bort där man inte skrivit någon text. Vill Du fortsätta att dokumentera eller ändra i en arbetssparad plan så markera aktuell genomförandeplan och klicka på knappen Ändra. Då får Du upp sökordsträdet och kan fortsätta dokumentera under aktuellt sökord. Anteckningar/noteringar När Du skall dokumentera en ny avvikelse från genomförandeplanen så skall Du alltid använda Nytt sökord. Klicka på knappen nytt sökord och klicka på + vid anteckningar/noteringar och klicka på SoL. Rättelse Rättelse av felaktigheter i inskriven sparad text sker genom att i huvudbilden markera aktuellt sökord och klicka på knappen. På samma sätt, via knappen rättelse, kan man även göra tillägg till redan signerat sökord om man får någon ytterligare information eller glömde att skriva in något som hörde ihop med det signerade sökordets textinnehåll. Markera typ av rättelse innan Du börjar skriva. När det gäller Rättelse så blir hela den felaktiga texten markerad genom överstrykning. Viktigt att tänka på är att skriva om hela texten inkl. rättelsen i listboxen för densamma. Januari 2013 /Ulf L 27

30 Bilden visar tillägg till redan signerat sökord. Rättelse till signerat sökord Vid förhandsgranskning eller utdrag av text i pappersformat ser Rättelse respektive Tillägg ut enligt bilden här vid sidan. Januari 2013 /Ulf L 28

31 5.4 Individuell genomförandeplan I Magna Cura arbetar du med genomförandeplaner som anses vara pågående fram till dess att de markerats som avslutade. Till hjälp i programmet finns en kryssruta, Visa endast pågående planer. När den är markerad filtreras de sökord/rubriker bort som inte tillhör den aktuella Individuella genomförandeplanen och du kan enkelt se vilken plan som är gällande. Detta gäller också vid utskrift och förhandsgranska. Att avsluta en plan eller en insats tillhörande en plan När du får en beställning med nya insatser eller du behöver skriva ett nytt delmål för att behovet av insatsen har ändrats eller tillgodosetts så måste delmålet eller den gamla genomförandeplanen avslutas. I och med detta visas den inte längre när kryssrutan för Visa endast pågående planer är markerad. OBS! Ändringar i genomförandeplanen kan göras under förutsättning att dessa ryms inom det gällande beslutet. Om de inte gör det måste handläggaren kontaktas för att göra en ny biståndsbedömning samt beställning och därefter gör du en ny plan utifrån de nya förutsättningarna. Januari 2013 /Ulf L 29

32 När brukaren har avlidit ska den Individuella genomförandeplanen signeras och avslutas. Avslut görs med objektmenyn (klick med höger musknapp) när muspekaren markerar huvudsökordet Individuell genomförandeplan eller det sökord som ska avslutas. Valet Avsluta plan eller del av plan avslutar hela planen eller en insats (beroende på vilken rubrik som markerats) som vårdtagaren ej ska ha längre alt. nått målet för. Det bekräftas genom att man får ange sitt lösenord. Informationen om datum för avslut av hela planen eller insatsen visas i trädet. 5.5 Objektmeny - Social dokumentation I de flesta bilder, som tidigare nämnts, finns det möjlighet att använda höger musknapp för att ta fram en objektmeny. Man kan kopiera Individuell genomförandeplan genom att markera planen och högerklicka. Då visas objektmenyn: Gå ner och klicka på Kopiera markerad anteckning När ni klickat på kopierad markerad anteckning har ni en ny genomförandeplan, den är en kopia av den gamla. Ni kan gå in och namnge den nya, göra ändringar och arbetsspara en månad. Den gamla signerade genomförandeplanen ligger kvar och ni kan gå in och avsluta den när ni gjort klart och signerat den nya. Januari 2013 /Ulf L 30

33 Namnge Individuell genomförandeplan Ej skrivbart sökord, men här ska du ska namnge genomförandeplanen med enhetens namn. 5.6 Anteckningar under period Social dokumentation Anteckningar under period är en funktion där du enkelt kan få fram alla vårdtagare och deras anteckningar för en viss tidsperiod. Anteckningar under period nås via menyraden Listor Social Dokumentation Anteckningar under period. Välj Adm.område och Händelsedatum. Kategori kommer förifyllt med den yrkeskategori som är knuten till inloggad användare. Klicka på Sök Datorn visar i listboxen en förteckning över de vårdtagare som det finns något dokumenterat på under angiven period. Du markera den eller de rader du vill skriva ut och klickar på. Januari 2013 /Ulf L 31

34 Om du istället vill förhandsgranska texten på skärmen så klickar man på. Om du väljer förhandsgranska markerar du en rad i taget alternativt dubbelklickar på den vårdtagare som du vill läsa om. 5.7 Förhandsgranska/Skriv ut - Social Dokumentation Förhandsgranskning av den sociala dokumentationen sker genom symbolen i verktygsfältet. När du klickar på symbolen får du fram en dialogruta där du kan specificera vad du vill granska. Du kan välja att antingen granska markerad anteckning eller göra ett urval av det du vill ha granskat. Markerad anteckning Observera att du med denna metod måste ha markerat aktuellt sökord innan du granskar och sedan klickar du på Granska. Enligt urval Ett andra alternativ för granskning är att välja Enligt urval. Du kan då även ange vilken tidsperiod som du vill ha granskad. Dessutom kan du markera de sökord som du vill ha granskade. Om du inte markerar något sökord så granskar du allt. När det gäller urval på tidsperiod så räcker det att någon anteckning i en gren i trädet ligger inom intervallet, t ex om du begär tidsperioden och det finns en genomförandeplan som är skriven i augusti men kompletterad med uppföljning i september så kommer hela planen att granskas. Detta för att du inte ska få ut ett resultat skiljt från sitt sammanhang. Genom att markera urvalsrutan Endast anteckningar inom vald period väljer du bort detta sammanhang och du ser endast de anteckningar som är gjorda under den valda perioden. Under Sökord kan du välja att endast få de sökord som du är intresserad av, för tillfället, granskade. Observera att vissa sökord är delade så att andra yrkesgruppers sökord kan läsas enligt vad som är registrerat i behörighetssystemet. Januari 2013 /Ulf L 32

Manual Magna Cura ÄHO

Manual Magna Cura ÄHO 2011-01-24 Manual Magna Cura ÄHO Social Dokumentation ÄO 1 Innehåll Omvårdnadspersonal Social dokumentation Magna Curas anslagstavla...3 Meddelanden..3 Söka mottagare...7 Skicka meddelande grupp.8 Frånvaromeddelande.9

Läs mer

Manual Individuell Genomförandeplan

Manual Individuell Genomförandeplan Manual Individuell Genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Individuell Genomförandeplan Denna plan används inom Kvarboende när den enskilde inte har fått en bedömning som utgår från IBIC.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Individuell Genomförandeplan Genomförandeplanen upprättas i Magna Cura efter beslut från biståndshandläggare och när kontaktpersonen

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2 Sida 2 av 25 Innehåll Mitt skrivbord...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Procapita... 3 Mina sidor... 4 Verktygsrad... 6 Utredningar...10 SoL utredningar/lss utredningar...10 Ny utredning...14 Aktualiseringsfliken...16

Läs mer

Senast reviderad:

Senast reviderad: Senast reviderad: 2010-09-30 Innehåll Inloggning i Magna Cura...3 Magna Curas anslagstavla...4 Fönstret och dess delar...5 Verktygsraden...7 Kortkommandon...8 Befolkningsregister...9 Vårdtagarmenyn...11

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Treserva Lathund för enhetschefer

Treserva Lathund för enhetschefer Socialtjänsten Treserva Lathund för enhetschefer Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Enligt gällande

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Lathund för användaradministration i Treserva

Lathund för användaradministration i Treserva Socialtjänsten Lathund för användaradministration i Treserva Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 Handläggare:

Läs mer

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion Sid 1 (21) Lathund Journalanteckningar och Meddelandefunktion utförare Sid 2 (21) Innehållsförteckning 1 Releasehantering... 3 2 Skapa journal/arbetsanteckning... 4 2.1 Skapa journal från kundens process...

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan

Treserva Kapitel 6. Tidbok Läkarmedverkan Treserva Kapitel 6 Tidbok Läkarmedverkan Riktlinjer för bokning av läkartid... 1 Tidbokning i Treserva... 2 Läkarnas tidböcker Objekt... 3 Utskrift av bokningar... 6 Riktlinjer för bokning av läkartid

Läs mer

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal Gemensamma funktioner Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 34 Senast reviderad: Manual för: 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal 2 (37) Innehåll

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Diarienummer: IT Lathund Genomförandewebben Gäller från: 2015-11-12 Gäller för: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Fastställd av: Treserva resursperson Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN. ÅData Infosystem AB

Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN. ÅData Infosystem AB Att arbeta med ÅDATASYSTEMEN ÅData Infosystem AB ÅDATASYSTEMEN generellt 1 1. INLEDNING... 2 2. FUNKTIONER I ÅDATASYSTEMEN... 3 2.1 STARTA OCH AVSLUTA ÅDATASYSTEMEN... 3 2.1 STARTSIDA OCH MENYER... 3 2.2

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 Handbok Aktuell besökslista Aktuell besökslista Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 PASiSW_besokslista

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida Användarhandledning Socialtjänstens medborgarsida Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Dokument upprättas Angelika Svahn 2015-08-20 Sida 2 av 19 Innehåll Versionshistorik... 2 Inledning...

Läs mer

Kom igång med Adela Barnomsorg

Kom igång med Adela Barnomsorg Kom igång med Adela Barnomsorg Publicerad 2011-05-03 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Barnomsorg 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR Generellt i programmet fungerar Windows-standard när det gäller att bläddra, öppna och stänga fönster ALT + understruken bokstav trycka TAB tills dess önskad

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Läsa och dokumentera i Sol

Läsa och dokumentera i Sol Läsa och dokumentera i Sol 1. När du loggar in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. Byt sida genom att klicka på fliken Utredning/Verkställighet. 2. Sök upp aktuell person och välj den verkställighet

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Processkarta och Lathund

Processkarta och Lathund Processkarta och Lathund Förberedelsefas Sök fram personen från bef registret/ komplettera uppgifter (sid 1-2) Ange Enhetstillhörighet / Närstående / Fast vårdkontakt mm och gå till Planeringsunderlag

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

Procapita VoO Handbok för utförare.

Procapita VoO Handbok för utförare. Procapita VoO Handbok för utförare. Uppdaterad 2015-04-20 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 VÄLJ ROLL... 1 MINA SIDOR... 2 AKTUELLT... 2 MINA MEDDELANDEN... 3 FLIKEN

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Lathund för BHV i PMO. version 1.2

Lathund för BHV i PMO. version 1.2 Lathund för BHV i PMO version 1.2 Innehåll Logga in... 3 Mitt arbete... 3 Öppna journal... 4 Sök barn... 4 Registrera ett barn... 5 Sök efter barn som redan är registrerade i PMO... 5 Välj journaltyp...

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Microsoft Outlook 2007... 2 Starta Outlook... 2 Arbetsytan... 2 Mapplistan... 2 Visa-menyn... 3 Skicka meddelande... 3 Adressboken... 4 Öppna meddelande... 4 Svara på

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer