Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016"

Transkript

1 Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Litet kalendarium Höstterminen 2015 Vårterminen aug Skolstart 11 jan Skolstart V 44 Lov för elever V 7 Sportlov 18 dec Sista skoldagen ht mars Kompetensutvecklingsdagar V 13 Påsklov 6 maj Lov 9 juni Skolavslutning Till vårdnadshavare och elever på Ytterbyskolan Vi vill hälsa er alla varmt välkomna till ett förhoppningsvis händelserikt, lärorikt och lustfyllt läsår vid Ytterbyskolan. Denna hösttermin kommer vi ha 463 elever fördelade på 17 klasser och 4 arbetslag. Linda Bjälkenborn är vikarierande rektor och Therése Kraffke är vikarierande biträdande rektor. För oss på Ytterbyskolan är det viktigt att alla mår bra och trivs. Vi arbetar aktivt för att få en lugn och trygg skola där alla möts med respekt. Skolans trygghetsteam har en viktig roll i detta arbete liksom de likabehandlingsplaner som upprättas i varje klass. Det är också viktigt för oss att varje elev ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Det handlar såväl om att få stöd och hjälp i situationer när det behövs som att bli utmanad till vidare lärande när man lätt når kunskapskraven. Till alla elevers hjälp finns därför två specialpedagoger och en studie- och yrkesvägledare. Vi vill också passa på att slå ett slag för den skolarbetshjälp som skolan erbjuder tisdagar och torsdagar mellan Alla elever får låna en dator att använda i sitt skolarbete. Det är ett fantastiskt redskap som öppnar många möjligheter för både lärande och kommunikation. Alla klasser har ett eget klassrum på vår lärplattform Fronter där aktuell information kring ämnen och skolaktiviteter finns. Det här gör det enklare för både vårdnadshavare och elever att följa med i skolarbetet. I Fronter finns också Ytterbyskolans informationsrum där ni finner information från skolledningen. Om du som vårdnadshavare saknar inloggningsuppgifter till fronter, ta kontakt med ert barns mentor. Era tankar och synpunkter är mycket viktiga för oss. Tveka inte att ta kontakt med oss på skolan om ni vill framföra något. Föräldramöten är också ett bra forum att föra fram sina åsikter samt att få information. Ser fram emot ett spännande läsår tillsammans med era ungdomar! Linda Bjälkenborn Vik. Rektor Therése Kraffke Vik. Biträdande rektor

2 Expedition: Skoladministratör Skoladministratör/ekonomi IT-samordnare TELEFONNUMMER YTTERBYSKOLAN Maud Persson Anns-Carin Petersson Christian Hansson Skolledning: Tf Rektor Linda Bjälkenborn Tf Biträdande rektor Therese Kraffke Övrigt: Personalrum Elevfrånvaroanmälan eller kungalv.skola24.se Lagrum Lag 1 = , Lag 2 = o.s.v Studie och yrkesvägledare Sofia Ernström Skolvaktmästare Martin Thulin Skolvärd Robert Warper Skolsköterska Ylva Bjurulf Skolläkare Nås via skolsköterskan Skolpsykolog Ann Karlsson Skolkurator Evelina Wästlund Matsal, husmor Siv Pettersson Idrottshallen Kastellegårdshallen Bibliotek Ytterby bibliotek BRA ATT VETA 1. Det blir enkelt för alla om Ni tänker på - att löpande gå in i Fronter och läsa information - att genast anmäla sjukfrånvaro Ytterbyskolans hemsida finns i Skolportalen på kommunens hemsida: 2. Eleverna kommer att erbjudas skåp med nyckel mot en deposition på 180 kronor. Pengarna återfås sedan nyckeln lämnats in efter grundskoletidens slut. Skåpen är skolans egendom och det är viktigt att de vårdas väl. Skolan har därför också rätt att på förekommen anledning öppna skåpen. 3. Skolkortet är en värdehandling - var rädd om det. För eleverna som tidigare fått skolkort gäller att förra läsårets kort kan användas tills nytt erhålls i början på terminen. Skolskjuts ordnas för elever med minst 4 km skolväg som inte valt annan skola. Övriga elever med minst 4 km skolväg har rätt till skolresa. Om ni är berättigade till skolkort och inte anmält detta än, måste det göras snarast till skolskjutssamordnaren i Kungälvs kommun (se hemsidan för utförligare information). 4. Läroböckerna bör kläs om. 5. Elevdatorer - Eleverna ansvarar för sina datorer och de skall vårdas väl. 6. Vid all avsiktlig skadegörelse eller skadegörelse genom uppenbart slarv kommer skolan att kräva familjen på ersättning för arbete och material. 7. Språkvalsbyte får i princip ej ske. Eleven skall alltså behålla 6:ans språkval hela grundskoletiden. Fr o m läsåret 2013/2014 får eleven räkna 17 betyg (istället för 16) till gymnasieantagningen.

3 HEMMET OCH SKOLANS UTVECKLING För att få en så bra skola som möjligt är kontakten med hemmen mycket viktig. Ert engagemang i skolan bidrar ni till en positiv skolutveckling. Forum för detta är exempelvis föräldramöten i klassen och kontakt med ert barns mentor. Vi har också en föräldraförening som består av skolledning och föräldrarepresentanter. Skolledningen inbjuder i samverkan med föräldrar till möten där vi diskuterar aktuella frågor. Genom Fronter har ni föräldrar också möjlighet till löpande insyn i skolans verksamhet. Vi vill därför uppmuntra dig att regelbundet gå in i Fronter. Om du inte har någon inloggning, kontakta ditt barns mentor. VAD TÄCKER KOMMUNENS SKOLFÖRSÄKRING? Kommunens försäkring är enbart en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Alla skolelever i kommunen är försäkrade för olycksfall dygnet runt. Försäkringen betalar bl a: läke-, tandskade- och resekostnader utöver vad försäkringskassan ger. invaliditetsersättning som varierar bl a beroende på graden av invaliditet och baseras på basbeloppet. OBS att försäkringen inte gäller för sjukdom! Om olycksfallet innebär att taxi behövs för att komma till skolan måste ni som vårdnadshavare först kontakta försäkringsbolaget, innan taxi beställs. Skadeanmälan görs skriftligen till: Protector Forsikring ASA, Skadeanmälan Västra Trädgårdsgatan Stockholm Telefon: Försäkringsnr: Information om nya klassbeteckningar Fr o m hösten 2011 fick alla klasser i Kungälvs kommun nya klassbeteckningar. Eleven kommer att ha samma klassbeteckning alla tre åren på Ytterbyskolan. Förteckning över de nya klasserna HT-15: Årskurs 7 7a - Yt15A 7b - Yt15B 7c - Yt15C 7d - Yt15D 7e - Yt15E Årskurs 8 8a - Yt14A 8b - Yt14B 8c - Yt14C 8d - Yt14D 8e - Yt14E 8f - Yt14F Årskurs 9 9a - Yt13A 9b - Yt13B 9c - Yt13C 9d - Yt13D 9e - Yt13E 9f - Yt13F

4 Studie- och yrkesvägledning Ytterbyskolan Det är inte alltid så enkelt att veta vilken utbildning du ska välja eller vad du vill jobba med i framtiden. För att kunna göra väl underbyggda val behöver man kunskap om vilka alternativ som finns och även kännedom om sig själv. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och syftar till att öka elevernas självmedvetenhet och få kunskap om olika valalternativ gällande utbildningar och yrken. Studie och yrkesvägledaren (SYV) hjälper bland annat till med vägledningssamtal enskilt och/ eller i grupp, klassbesök, resurs till lärare samt är en stöttning i informationssökning vad gäller olika utbildningar och yrken. Årskurs 7-9 tränar eleverna på både självmedvetenhet samt får information och kunskap om olika möjligheter i framtiden. Årskurs 9, Eleverna kommer ta ett beslut om gymnasievalet under januari-februari- 16. Det är viktigt att eleverna börjar fundera och planera sin tid tidigt inför detta men också att de får hjälp hemifrån med sina funderingar och tankar. Gå gärna in och titta mer på gymnasieinfo.se eller indra2.se Exempel på vad som mer kommer att hända: Eleverna i årskurs 9 besöker Mimers hus gymnasium Eleverna i årskurs 9 får biljett till gymnasiedagarna 13-15/10-15 (Föräldrar och anhöriga går gratis in tillsammans med elev som har entrébiljett) mer info: gymnasiedagarna.se Vårdnadshavare erbjudas informationskväll om gymnasiet Studie- och yrkesvägledaren använder SYV-rummet på Fonter för att ge information, tips och idéer. Vill du få mer information om vad som händer och sker under året ges det löpande via SYVrummet på Fronter. Har du frågor eller vill boka ett möte kommer du i kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Sofia Ernström via: eller

5 NÄRVARO NÄRVAROPLIKT Elev har skyldighet att infinna sig punktligt till och närvara vid alla skolans aktiviteter enligt gällande timplaner och schema. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullgör sin skolgång. FRÅNVAROANMÄLAN görs av vårdnadshavare på telefon innan kl 08.00: på kungalv.skola24.se eller Telefonnr Knappa in barnets personnr. LEDIGHETER Enligt skollagen har en elev i grundskolan skolplikt. Skolplikten är till för att värna elevens rätt till undervisning i skolan och det går aldrig helt att kompensera frånvaro genom självstudier. Ansökan om ledighet finns på Fronter och på hemsidan och den ska lämnas till mentor i god tid före ledighetstillfället. För att beviljas ledigheter under mer än enstaka dagar krävs synnerliga skäl och det är rektor som beviljar ledigheten. FRÅNVARO Giltig frånvaro är endast sjukdom och lov beviljat av skolan. Vid all frånvaro gäller att eleven själv ansvarar för att ta reda på vad han/hon gått miste om. Om eleven måste avbryta en påbörjad skoldag skall detta anmälas till mentor innan eleven lämnar skolan. Frånvaron registreras i Skola 24. Bekräftelse på din frånvaroanmälan kommer till din registrerade mailadress/ditt mobilnummer. OBS! Ringer man in efter kl kommer anmälan att registreras på nästkommande dag. Ringer man in t ex kl gäller anmälan fr o m angivet klockslag och resten av dagen. Via hemsidan: Portalen (kungalv.skola24.se) I Skola24 kan du se en översikt över ditt barns frånvaro. Här kan du även frånvaroanmälan del av dag eller flera dagar samt friskanmäla eller ta bort felaktig inrapportering (dock inte bakåt i tiden). Via mobilapp Skola 24 har även en mobilapp till Android och IOS. Sök på Skola 24 i Appstore eller Google Play. Här kan du som vårdnadshavare ta del av ditt barns schema och även frånvaroanmäla direkt i appen. Frånvaro-SMS För att du som vårdnadshavare skall få automatiska meddelanden om frånvaro måste du aktivera ditt konto i Skola 24 och fylla i kontaktuppgifter (mobilnummer och ev mailadress) Detta görs i portalen: kungalv.skola24.se Därefter så kan man även ladda ner mobilappen Skola 24. Om eleven är oanmält frånvarande så kommer vårdnadshavare att kontaktas av skolan. Om ditt mobilnummer är registrerat i Skola 24 kommer du automatiskt att informeras via ett SMS. Syftet är att förebygga vidare oanmäld frånvaro.

6 BIBLIOTEKET på Ytterbyskolan är både skolbibliotek och kommunbibliotek. För närvarande har vi öppet för elever och skolpersonal måndag-torsdag från kl Samma regler gäller för elever/skolpersonal och allmänhet. För att kunna låna behöver Du ett lånekort. Alla elever på skolan får (har) lånekort. Lånetiden är fem veckor. Låna om böckerna om Du behöver ha dem mer än fem veckor. Var rädd om Ditt lånekort och låna inte ut det till andra. Det är Du som ansvarar för böcker som är lånade på Ditt kort! I ett bibliotek finns naturligtvis massor med böcker av olika slag, som barnböcker, ungdomsböcker, faktaböcker, romaner, memoarer, reseskildringar, diktsamlingar o s v. Hos oss kan Du också finna dagstidningar och ett antal tidskrifter som Kamratposten" och "Allt om hobby". Du kan också läsa kommunala protokoll och ta del av informationsmaterial i aktuella frågor. ÖPPETTIDER Månd - tors Fredag SKOLRESTAURANGEN Vi har på Ytterbyskolan en stor och ljus matsal där det serveras skollunch varje skoldag mellan kl Lunchen är viktig! Elever som äter bra i skolan, har lättare för att koncentrera sig. I matsalen förekommer också gemensamma samlingar, föreläsningar, föräldramöten m m. Om Du har frågor om skollunchen kan Du ringa till kökschef Siv Pettersson, tel

7 Trivsel på Ytterbyskolan På Ytterbyskolan kränker vi inte varandra med ord, gester eller handling arbetar vi för att skapa en trygg miljö för alla att vistas i är vi rädda om vår skola och dess inredning, för att ha en trivsam miljö att arbeta i har varje klass sin likabehandlingsplan i samklang med hela skolans Ytterbyskolans ordningsregler: Du måste ersätta sådant som Du förstör eller tappar bort. Förvara pengar och andra föremål, så att de ej är tillgängliga för andra. Skolan tar inget ansvar vid en eventuell förlust. Lämna inte värdesaker i omklädningsrummen. Rökförbud gäller på skolans område. Mopedåkning är förbjuden på skolgården. Om farliga eller vådliga saker medförs till skolan, tas föremålen om hand. Det beslagtagna kan hämtas av vårdnadshavare.

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor Informationshäfte Läsåret 2014/2015 SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor VD & Rektors inledning Välkomna till läsåret 2014/2015 Vi och all personal har glädjen att hälsa Er

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar dig Välkommen. Vår förhoppning är att du skall trivas hos oss. INFORMATION

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer