MINDFULNESS i idrott och arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINDFULNESS i idrott och arbetslivet"

Transkript

1 MINDFULNESS i idrott och arbetslivet Lars-Eric Uneståhl Skandinaviska Ledarhögskolan Lars-Eric Uneståhl

2 MINDFULNESS & Konkurans i idrott och arbetslivet Lars-Eric Uneståhl Skandinaviska Ledarhögskolan! Certifieringsutbildningar i Mindfulness, Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos Samt tillämpade utbildningar (t.ex. Ledarskap) där dessa olika områden integreras. Lars-Eric Uneståhl

3 MINDFULNESS UTBILDNING! Mindfulness Practitioner (trad. 8 veckors träning utifrån Jon Kabat Zinn)! Mindfulness Master (12 veckors träning med Mindfulness baserad Mental Träning (MbMT) och med bl.a. Ellen Langers Mindfulness concept! Mindfulness Tränare Lars-Eric Uneståhl

4 50 years with Mental Training Lars-Eric Uneståhl, Ph.D :s Background Research ASC Body/Mind - Training Name: Integrated Mental Training IMT :s Applications in Sport and Schools :s Applications in Work, Health, Clinical areas :s Personal development through Self-coaching (IMT) :s Applications in Coaching and CPT CBT - Mindfulness 7. Future A better world through Positive Psychology and Mental Training Applications in Kosovo and Irak (Peace), China, India and Russia Lars-Eric Unestahl

5 DEFINITIONS IMT Integrated Mental Training A systematic, long-term and developmental training of mental skills and attitudes working towards Excellence, aiming to Peak Performance and Wellbeing IMP MC Integrated Mental Preparation & Mental Cybernetics Pre-trained Mental Skills and Procedures which are intended to become effective at certain pre-decided occasions in creation of Flow IMT and IMP is based on AMS (Alternative Mind State) a controlled and Positive Self-Hypnotic State mainly used for Recovery and Goal-directed Cybernetic Programming The Inner Mental Room is an operational definition of AMS

6 IMT - CIRKELN Tankar Beteenden TO BE Bilder Känslor

7 MINDFULNESS MENTAL TRÄNING! 1960-talet AMT Sömn Dröm-Hypnos Meditation! 1970-talet Spänningsreglerande tekniker Skolan Biofeedback Stresshantering (Jon Kabat Zinn)! 1985 Köpenhamn Sport Psychology (Meditation)! 1990 Uppsala Mindfulness-Mental Träning! 2000 Träning till Mindfulness Practitioner Mindfulness Master och Mindfulness Trainer Lars-Eric Uneståhl

8 MINDFULNESS är?! Mindfulness är en generisk term som omfattar en mängd metoder (ifr former av Meditation) men som har gemensamma drag! Fokus på nuet! Observation utan värdering! En acceptans av innehållet i nuet Lars-Eric Uneståhl

9 MINDFULNESS är?! En attityd!! Ett sätt att leva!! Ett tankesystem!! Ett förhållningssätt!! Ett verktyg för självkännedom!! Ett alternativt medvetandetillstånd!! En väg till upplysning (enlightment)! Lars-Eric Uneståhl

10 MINDFULNESS som del i MENTAL TRÄNING! Båda bygger på långsiktig & systematisk träning! Samma förhållningssätt: Nu upplevelse utan värdering (Mindfulness)! ORKA-modellen (Mental Träning) Observera Registrera Konstatera Acceptera men ej Värdera och Reagera Lars-Eric Uneståhl

11 TRÄNINGSMODELLEN! Kunskap till Kompetens genom PÖTT Praktik Övning Träning Tillämpningar! Vägar till Kompetens som ej går genom kunskap men där träning också ingår! Systematisk och långsiktig träning med a. Integrerade effekter b. Effekter genom medvetna tillämpningar Lars-Eric Uneståhl

12 Developmental-Sport- Model EXCELLENCE (+Model) CLINICAL MODEL 0-Model EXCELLENCE MODEL

13 From C-Model to E-model! C-stands for clinical, critic, complaining! E- for Excellence through continous Improvement! From Problems to Goals & Solutions! From Repair to Development! From Negative to Positive feedback! From Dissatisfaction to Satisfaction! From The Past to The Future and! From the Future to the Present! From Voluntary effort (DCS) to Relaxed effectiveness (ASC) through Mental Cybernetics (M C) Lars-Eric Uneståhl Lars-Eric Uneståhl

14 MINDFULNESS MEDITATION Formell och Informell Träning! FORMELL: Avsiktlig mind träning där man bestämmer tid, längd, teknik och ställning (sittande (stol, golvet), gående, etc.)! INFORMELL: Använda dagliga aktiviteter som städning, laga mat, bilkörning, m.m. för att träna på nu-fokusering istället för att fångas av det förflutna eller framtiden. Målet är att kunna ha en mindfull medvetenhet vad man än gör. (Förhållningssätt)

15 MENTAL TRÄNING MINDFULNESS! * Increased awareness by breaking negative automatizations! * Living here and now but in a process directed by programmed goal-images! * Learning and automatization of positive mental processes and reactions

16 MbMT - Mindfulness baserad Mental Träning! Stressreduktion! Vila och Återhämtning! Alternativa medvetandetillstånd Holistiskt och Harmoniskt tillstånd (Mentala rummet Mindfulness Flow Självhypnos.) Lars-Eric Uneståhl

17 MT MF som komplement! 1. Mf del i ett övergripande system (MT)! 2a.Leva i processen genom avsaknad av - eller begränsningar i målarbetet (Mf)! 2b.Mål Målbilder Målprogrammering följt av att leva i nuet av målprocessen (MT)! 3. Mental Träning kompletterar Medveten närvaro med Omedveten närvaro Lars-Eric Uneståhl

18 MT MF som komplement! Se verkligheten som den är Upptäcka livet Mf)! Skapa Din egen verklighet (MT) (Kreationismen byggd på kvantfysik och Neurovetenskap) Lars-Eric Uneståhl

19 Ellens Langers MINDFULNESS (1989)! 1. Creation of new categories! 2. Openness to new information! 3. Awareness of more than one perspective! Regel i Mental Träning: A. Granska många alternativa vägar innan du bestämmer väg och handlingsplan.! B. Du behöver inte ge upp vision och mål men var beredd att snabbt ge upp vägar som inte för till målet. Lars-Eric Uneståhl

20 CREATE YOUR OWN! Author of your Life manuscript! Vision to Mission! Concrete and attractive developmental images! Create memories of the future! Longterm training! Goal-directed automaticity! Processfocus! Enjoyment and Joy-creator FUTURE

21 MÅLSTYRNING vs LEVA I NUET! Buddha och mål! Intention nödvändig! Höga mål (idrott) som stressfaktor! Andras mål (arbete) som stressfaktor! Lösningen: Målprogrammering (MT) Lars-Eric Uneståhl

22 En Målprogrammerad Mindfulness! Mätbara Attraktiva Kontrollerbara Tidsbestämda mål (MAKT)! Översätt de intellektuella målen till situationsförankrade Målbilder! Upplev dessa i det mentala rummet (Målprogrammering)! Lev i nuet Upplev processen - på vägen mot målet Lars-Eric Uneståhl

23 FRÅN MÅL TILL PROCESS genom psyko cybernetik! Vision Mission Passion! Målsättning Från SMART till MAKT! Intellektuella mål till Situationsf. Målbilder! Målprogrammering i Mentala rummet! Nu- och Process- fokus! Medveten och omedveten närvaro Lars-Eric Uneståhl

24 CYBERNETICS! Grekiskt ord meaning The Art of Steering)! CYBERNETICS: The science of Self-regulating systems! Norbert Weiner 1946! Machines (torpedos, guided missiles)

25 THE CYBERNETIC MODEL Visualization and Programming! Goal-directed automaticity! (programming of autopilot in IMR)! Spontaneous and Automatic programming of goal-images, which are concrete and clear and which have a strong emotional content

26 PSYCHO CYBERNETICS Maxwell Maltz Psycho cybernetics 1960! The subconscious Mind as a Goal-Seeking Mechanism! Emphasis on complex human body systems, of which many are automated through maturation while other are learned and automated! Looking at the Brain as a Self-Image Guided Missile and Human Behavior as a negative feedback system

27 BIO- NEURO- CYBERNETICS! Human Body! Automated systems for walking, biking, etc. or body systems like the Immunological system! Goal Seeking systems, who work automatically, using the error (difference goal-now) to get back on track by going in the opposite direction from the error.

28 THE AUTOMATICITY OF LIFE! How much is automaticity/new things in an adult person?! Questions:! 1. How many of you had a new thought yesterday, a thought that you never have had before?! 2. How many of you did something yesterday, that you have never done before?! Automaticity, habits, etc. more than 90% of our Life! What directs this big part of our Life?! Answer:! Conscious and unconscious brain programs (programmed goals)! Example: Car driving

29 MENTAL CYBERNETICS FROM VISION TO FLOW! 1. Personal Vision! 2. Intellectual Goals (MACT)! 3. Situation related Goal Images! 4. Goal Programming in ASC (IMR)! 5. Letting it happen! 6. Enjoying the Process! 7. FLOW

30 IMAGES as the PROGRAMMING LANGUAGE! PROGRAMMING OF SITUATION RELATED IMAGES! An alternative information operating system (Picture more than 1000 words)! Images is the Mind-Body language (Visualizations )! Subliminal perception works only with images, not by words! Verbal descriptions destroy images (Love vs Pain)! Psycho NON Analysis! No one of my inventions is a result of rational thinking (Einstein)! Image + ASC = REALITY

31 MEDVETANDE! Ännu ingen vedertagen definition! ASC Altered States of Consciousness! NSC Normal states of Consciousness! ASC Alternative states of Consciousness! DSC Dominant State of Consciousness Lars-Eric Uneståhl

32 MINDFULNESS & HYPNOS! Båda definieras utifrån ett ökat fokus (riktning och kvalitet), ökning av den sensoriska och motoriska kapaciteten och med likartade perceptuella och neurofysiologiska förändringar, t.ex:! Cortical inhibition som utmärks av långsam theta ativitet speciellt i frontal cortex and the anterior cingulate gyrus! Uppdelning i ett upplevande jag och ett observerande jag Lars-Eric Uneståhl

33 MEDVETEN och OMEDVETEN NÄRVARO! ASC Alternativa medvetandetillstånd! Sömn Dröm Flow Omedveten närvaro! Mindfulness Medveten närvaro! Hypnos Både medveten/omedveten närvaro Upplevande och Observerande jaget Från intellektuella minnen till upplevelseminnen Lars-Eric Uneståhl

34 MINDFULNESS - IDROTT! En kombination av Mindfulness och Mindlessness! En kombination av Medveten och Omedveten närvaro! Mac Tom - Buddy Lars-Eric Uneståhl

35 MENTAL TRAINING SPORTS-27 weeks! BASIC MENTAL TRAINING (7 weeks)! Tension regulation (4 weeks)! Self hypnosis (3 weeks)! IMAGERY TRAINING (7 weeks)! Self-Image Training (4 weeks)! GOAL-Image Training (3 weeks)! CONCENTRATION TRAINING (7 weeks)! Mindfulness Training (4 weeks)! Trigger concentration (2 weeks)! Concentration maintenance (1 week)! ATTITUDE TRAINING (7 weeks)! Optimism Training (1 week)! Problemsolving (2 weeks)! Mental Toughness Training (2 weeks)! Disturbance training (1 week)! Positive thinking (1 week)! EMOTIONAL TRAINING (3 weeks)! Flow - training (3 weeks) Lars-Eric Unestahl

36 IMP - COMPETITION! Long-term goal setting! Model training! Pre-seasonal prep.! Pre-comp. Rehearsal! Countdown M..P.! Competitive strategies (incl. Mindfulness) Lars-Eric Unestahl

37 THE 21-CHART of CHAMPION CHARACTERISTICS From goalsetting to goalprogramming I translate bareer braking goals to images, which I integrate and program in my mental room. I then leave the execution to my body Pär Arvidsson, Olympic champion Lars-Eric Uneståhl

38 MINDFULNESS - IDROTT! ORKA-modellen vid misstag för att hindra negativa reaktioner, som ytterligare försämrar prestationen.! ORKA delvis också vid bra prestationer?! Effektivare återhämtning! Njuta mer av karriärprocessen Lars-Eric Uneståhl

39 Utveckling av arbetslivet genom MINDFULNESS 1. Stressmanagement and Stressimmunity (trad.) 2. Increased receptiness for new information 3. Continous creation of new categories 4. Aware of more than one perspective 5. Change of automated thoughts and behaviour (habits) framed in old categories and operating from one perspective (autopilot) Lars-Eric Uneståhl

40 MINDFULNESS PÅ JOBBET! Möjligheten att med Mindfulness bryta gamla tankemönster och vanor, omstrukturera, hitta nya perspektiv och vägar, etc. kan utveckla verksamheten hos alla och på alla nivåer. (Flexibilitet, Produktivitet, Innovationer etc.)! Mindlessness: Tillämpning av gårdagens lösningar på dagens problem Mindfulness: Nya lösningar som hindrar morgondagens problem Lars-Eric Uneståhl

41 MINDFULNESS (Langer) Eastern disciplines! Similarities: Deautomatization and sterotypes) (Breaking old categories! Differences: Active and flexible thoughts to create new categories vs quieting the mind! Intention: The mindful state achieved through meditation will lead to spontaneous right actions Lars-Eric Uneståhl

42 NEGATIV STRESS! Stressreduktion genom Mindfulness, där Nufokusering hindrar stressfaktorer från det förflutna och framtiden! Stresshantering och Stressimmunitet genom Mental Träning genom Mental grundträning och Mental Tuffhetsträning Lars-Eric Uneståhl

43 ÅTERHÄMTNING med MbMT! Man kan i princip träna och arbeta hur hårt som helst om man får tillräckligt med Återhämtning! Återhämtning 1 På dagen! 15 min/dag med kombination av Massage och MbMT! 3 ärigt forskningsprojekt Ledarhögskolan Skövde högskola för att se effekterna på arbetslivet (Arbetsprestationer och Välbefinnande (oxytycin m.m.) Lars-Eric Uneståhl

44 MINDFULNESS och SÖMN! Instead of going to sleep letting the sleep come to us (Jon Kabat Zinn)! Alternativa kontrollsystem: Bild/ Trigger följt av Låta det hända! Från Sömnkvantitet till Sömnkvalitet Djupsömnen i relation till Grundspänning Lars-Eric Uneståhl

45 MINDFULNESS - MENTAL TRÄNING och COACHING för SKOLAN! SKOLK SkolKompetens & LivsKompetens! Årslångt program med 1 timme i veckan och frivillig träning emellan (24 program)! Skol-träning (Mindful learning Langer) & Livsfärdighetsträning (LFT) Lars-Eric Uneståhl

46 Barnasinnet istället för Barnslig Childlike istället för Childish! The 7 C:s Seven childlike competencies/capacities! Calmness (relaxation)! Concentration! Creativity! Commitment! Cheerfulness..

47 BARN och MINDFULNESS! Barn är experter på Mindfulness! Babies mini Zen masters Upplever saker utan ord och benämningar ( ren Perception )! Spontana oplanerade handlingar! Glömmer snabbt det förflutna för nuet! Lever i nuet utan tanke på framtiden! Nyfikenhet och Nybörjarsinne

48 Coaching Mindfulness för barn! Använd leken som introduktionsmetod! Korta sessioner! Handling istället för ord! Använd spontana time out situationer! Bygg på barnets naturliga nyfikenhet! Var en förebild som barnet tar efter

49 MINDFULLT FÖRÄLDRASKAP! Vara närvarande är bästa presenten! Öva upp din intuition och använd den! Lyssna till barnet på ett mind-fullt sätt! Tänk dig in i barnens sätt att se och uppleva livet! Sätt klara gränser men var flexibel inom gränserna! Lär av barnens naturliga flyt och deras mindfulla och bekymmerslösa sätt att leva

50 MENTAL TRÄNING FÖR EN MINDFUL PERSONLIGHET! SNÄLLHET! TÅLAMOD & TACKSAMHET! ACCEPTANS! NYBÖRJARSINNE! NYFIKENHET! AVSIKT! och! LÅTA DET HÄNDA

51 MINDFUL RELATIONS! Acceptans! Icke dömande! Avspänd attityd! Se olikheter som en styrka! Mer empati och medkänsla! Se från den andres perspektiv

52 MINDFULNESS i arbetslivet! GÖR VARJE DAG INTRESSANT GENOM ATT GÖRA DET DU BRUKAR MEN MINDFULLT! Resan Möten Rummet Ljuden Arbetet! Lägg in tankeuppgifter (planering)! Lägg in snabb uppgifter! Lägg in avkopplings- & återhämtningsmoment (meditation Mental Träning) under dagen.

53 The INVERTED FLOW SCALE! RESOURCES FLOW DEMANDS!! 100 Performance 100! 75 75! 50 50! RESOURCES FLOW DEMANDS Uneståhl 1979 Mihaly Scikszentmihaly 1990 DEMANDS

54 FLOW - PEAK-PERFORMANCE ASC1 - ASC2 ASC Alternative State of Condciousness PPS PEAK PERFORMANCE STATE FLOW * Concentration * Dissociation * Perceptual changes * Feelings of letting go * Feelings of control by Triggers/Images * Total or partial amnesia IPS IDEAL PERFORMANCE STATE ASC Alternative System of Control Lars-Eric Unestahl

55 PEAK PERFORMANCE! IPS Ideal STATE (HYPNOS) Performance State! ASC Alternative state of Consciousness! Amnesia! Conc.-Dissociation! Perceptual changes! Alternative system of CONTROL Lars-Eric Unestahl

56 MINDFULNESS MEDITATION TANKE STILLHET! Concentration exercises makes the mind more powerful. Meditation takes us beyond the mind. Meditation is all about disidentifying with the mind. Meditation is to be alert about our thoughts and witnessing our desires rather than indulging in them. We cannot see clearly, because we are so full of expectations, hopes, desires. Our eyes are covered with many layers of confusion and programming: we need a deep cleansing of our eyes! Meditation is to know oneself as one is. It is seeing our real face with out any mask. Meditation is no-mind. It is wide open consciousness, free to perceive infinity.

57 THE MENTAL ROOM! The Mental Room! or! The Mental Home! Operational definition of Self-hypnosis

58 Lars-Eric Unestahl

59 Lars-Eric Unestahl

60 THE HOLISTIC and the HARMONOUS BRAIN (Bundzen-Leissner-Uneståhl)! The Inner Mental Room (IMR) creates a harmonization of the EEG-activity with the same basic activity in all of the 4 quadrants! This may be the main reason why images are so effective in directing the body.

61 Integrated Mental Training Omega potential VH HH Time, Sec Average archery shooter. Left (red) and right (yellow) brain measurements during 6 shots. Purple is optimal zone. Lars-Eric Unestahl

62 Integrated Mental Omega potential 60 Training VH HH Time, Sec Worldrecordholder archery athlete. Left (red) and right (yellow) brain measurements during 6 shots. Purple is optimal zone of Performance Lars-Eric Unestahl

63 SPECTRUM ANALYSIS OF EEG 20,0 P 1 Harmonization of brain activity 18,0 16,0 14,0 DELTA 2 ALPHA Delta Theta (1 2) 13.1/8.2 = 1.59 Theta Alpha (2 3) 8.2/5.2 = 1.57 Alpha Beta1 (3 5) 5.2/3.2 = 1.62 Beta1 Beta2 (5 7) 3.2/2.0 = ,0 THETA SD = % / ,0 8,0 6, BETA 6 4,0 7 2,0 0, HZ

64 THE MAGIC, DIVINE and GOLDEN NUMBER 1,6 SECTION DIVINE

65 BALANS, HARMONI och SKÖNHET YTTRE/INRE! Har kriterierna för yttre och inre balans, skönhet och harmoni! varit bestämda ända sedan den stora bangen?! Ligger svaret i Phi, det gyllne snittet och den gudomliga proportionen?

66 Phi, Gyllene snittet eller den Gudomliga kvoten firar 5000 år! Phi eller Gyllene snittet har alltid funnits i det fysiska universum och i matematiken. Däremot är det oklart när människan upptäckte dena gudomliga kvot.! Vi vet i alla fall att egyptierna använde dessa proportioner (höjd/bas m.m.) när man byggde pyramiderna. Även Fibinaccis talserie:! Ex: Höjden: 5.813,! basen 13 hektar(8 tunnland)

67 Även de gamla grekerna Phidias ( f.kr, grekisk skulptör och matematiker, och som givit upphov till namnet Phi, baserade hela sin design av Parthenon på gyllene snittet för att uppnå skönhet och balans. Platon ansåg att det gyllene snittet var det mest fascinerande av alla matematiska relationer och nyckeln till kosmos fysik.

68 Phi för arketektonisk! Notre Dame i Paris och FN-skrapan i New York är bara två av många exempel på hur det gyllene snittet påverkat arkitekturen det senaste årtusendet. skönhet

69 RENESSANSEN! Renessansmålarna använde GS i målningar och skulpturer för att uppnå balans och skönhet.! Lionardi da Vinci använde GS t.ex. för att definiera alla fundamentala proportionerna i Sista måltiden från bordets dimensioner över till väggar och fönster.! Luca Pacioloi disputerade 1509 på en avhandling med titeln Den gudomliga proportionen, till vilken Leonari gjort illustrationerna.

70 GYLLENE SNITTET I KONSTEN Franske impressionisten Seurat sägs ha attackerat varje duk med det gyllene snittet. I The Sacrament of the Last Supper ramade Salvador Dali in hela målningen i en gyllene rektangel. I tavlan finns sedan många GS, t.ex. bordet, apostlarna, fönstren. De sista är formade som en dodecahedron

71 VARDAGSPRODUKTER! Phi har inte bara använts för att ge balans, harmoni och skönhet inom konst och arkitektur utan också inom marketing och design av vardagsprodukter.! Det finns oerhört många exempel. Här är ett par.

72 Phi och MÄNNISKOKROPPEN Phi finns på ett stort antal platser t.ex: 1. Hela längden genom golvet till naveln 2. Hela längden genom huvud till fingerspets 3. Huvud-Fingerspets / Huvud-Navel 4. Huvud-Fingerspets / Huvud-Armbåge 5. Huvud/Navel / Axelbredden 6. Huvud/Navel / Huvud-Pectoralis 7. Huvud-Armbåge / Underarmens längd 8. Underarmens längd / Handen 9. Fingrarnas längsta ben / Mittenbenet 10. Fingrarnas mittenben / Kortaste benet

73 ANSIKTET helt BASERAT på PHI! Huvudet formar en gyllene rektangel med ögonen som dess mittpunkt. Munnen och näsan är var och en placerade på GS punkter på avståndet mellan ögonen och hakspetsen.! Den blåa linjen utgör en perfekt fyrkant från pupillerna och munkanterna. GS ii dessa fyra blå linjer utgöres av näsan, nästippen, näsborrarnas insida, överläppens 2 upphöjningar och örats inre.! Den gula linjen som är en gyllene kvot av den blå, utgöres av näsans bredd, avståndet mellan ögonen & ögonbrynen och avståndet från pupillerna till nässpetsen.! Den gröna linjen som är en gyllene kvot av den gula representeras av ögonbredden.

74 SKÖNHETENS SPRÅK! Nefertiti (Tutmes)! Jury Raksha: Harmony! Donfors statyn (Policlet)! Afrodite (Agesandr)

75 UNIVERSELL SKÖNHET! Uppfattningen om vad som är vackert baserar sig på det gyllene snittet och har därför varit densamma i alla tider och är densamma i alla kulturer.

76 HOS DJUR FINNS MASSOR AV PHI-RELATIONER! Några exempel:! Hos delfinen finns både ögonen, fenan och stjärten på GS utifrån delfinens hela längd.! Ögonen på malen till höger finns på GS-punkt utifrån både längd och bredd.! Spiralformen hos snäckor utgör ett både enkelt och vackert exempel på Phi-former i naturen.

77 PHI ENERGI (strålning/vibrationer) ELFRAD (Extremely low frequency Research and development), som mäter olika slags strålning, har hittat en extrem låg frekvens på Phi-frekvens, Hertz (c/s) Citat: Dessa signaler uppträder utan någon klar relation till någon känd källa. De är inte relaterade till solen eller vädret. Dessa signaler har upptäckts på olika platser på jorden och är av synnerligen stort intresse Citat: Universum är uppbyggt av ett oändligt antal frekvenser, från oerhört stora till mikroskopiskt små och relaterade till varandra. Ljusets färger, musiken, blomlukten, beröringen av sammet är alla sammansatta frekvenser. Akustiska, seismiska och elektromagnetiska signaler, naturliga och artificiella, är en del av vår omgivning. Att hitta källorna till och innehållet i dessa signaler, både jordiska och utomjordiska, är av synnerligen stor betydelse.

78 PHI OCH SOLSYSTEMET A. Saturnus ringar är uppdelade i två PHI. 1.Cassini delar Saturnus ringar 2. Vid närmare granskning av ringarna kan man upptäcka en mörkare inre ring, som visar samma phi-proportioner som den ljusare yttre ringen B. Venus och jorden har gyllene snittet relationer. Exempel: 1. Venus perioder x phi = distansen till jorden 2. Venus omloppstid runt solen dividerat med jordens omloppstid ( ) = PHI C. Mercury Omloppstiden = , vilket innebär att den sammanfaller med jorden var dag. Kvoten till jordes omloppstid = PHI

79 PHI & TIDEN i KVANTFYSIKEN Gyllene snittet tycks uppträda på många platser i kvantmodellen. Eftersom en elektron har en elektrisk laddning uppträder den ibland som en magnet. Då den också har massa, uppträder den ibland också med en inre rotationsrörelse (spin). G-faktorn = kvoten mellan den magnetiska laddningen och vridmomentet (spin). G- faktorn är relaterad till rumstiden, eftersom elektronen rör sig med ljusets hastighet Elektronens Gfaktorn,e = -2/sin (phi) Protonens G-faktor,p = 2phi/sin(1/pghi) Det verkar således som om PHI eller det gyllene snittet är en konstant producerad av tiden.

80 Phi och UNIVERSUM Nya fynd indikerar att universums form är en Dodecahedron, baserad på Phi. I okt började NASA använda ett nytt instrument för att samla in data om den kosmiska bakgrundsstrålningen. Liksom vid studier av ljuset kan man från detta dra slutsatser om universums barndom.på grundval av den första rapporten i febr las i oktober ett förslag fram, där man jämfört olika tänkbara förslag på universums form och fastnat för en dodecahedron som det mest trovärdiga. En dodecahedron kan beskrivas som 12 pentagons, som alla är uppbyggda på det gyllene snittet. Mer info. Från Nature eller National Geographics

81 DET HARMONISKA HJÄRTAT! EKG består av P-vågen, QRSkomplexet och T-vågen.! Om avståndet mellan 2 hjärtslag delas in i 2 delar (före och efter T-vågens topp), så verkar det som om en uppdelning i enlighet med gyllene snittet skulle indikera ett tillstånd av balans och harmoni.! Hjärtvariabiliteten kommer troligt-vis att bli ett av de viktigaste måtten på hälsa & välbefinnande.! Ett kuriosa: Om Fibionaccitalen kvoteras så fås en kurva som liknar EKG-kurvan.

82 Gyllene Snittet - Andning OPTIMAL ANDNING?! Inandning = 5! Utandning = 8! Paus mellan in & utandning = 3

83 FIBIONACCI, Phi och MUSIK Fibonacci och phi användes vid design av violiner, kvalitetshögtalare, m.m. Musikskalor är baserade på Fibionacci. 13 noter inom området från en not genom oktaven. En skala består av 8 toner, av vilka den 5:e och 3:e tonen bildar basen för ackorden. Pianotangenterna i C-skalan består av 13 tangenter, 8 vita och 5 svarta. Uppdelade i grupper om 3 och 2. Ordet oktav från latinska ordet för 8. I en skala är den dominerande tonen den 5:e, vilken också är nr 8 av 13. Västerländska musikskalor är grundade på Fibionacci och så är även tonernas frekvenser.

84 INRE FRAMGÅNG! EMOTIONS! Satisfaction! Happiness! Balance - Harmoni! Calmness - Security! Joy-Pleasure! Gratitude Lars-Eric Unestahl

85 VÄRLDSKONGRESSER! World Congress in Mental Training! Örebro 1991, Ottawa -95, Salt Lake, -99, St Petersburg 2003! Ändrat namn till World Congress on Excellence in Sport and Life (Beijing 2008) (Mental Träning, Mindfulness, Coaching, NLP, Yoga, Meditation m.m.)! Nästa: Chandigarh Univ., India, Nov Lars-Eric Uneståhl

86 EN BÄTTRE VÄRLD INDIVID TEAM - ORGANISATION - LÄNDER! PROJEKT MED REGERINGEN I NORRA IRAK.! TEMA: Mental Training for Peace From Inner Peace to External Peace Lars-Eric Uneståhl

87 IMT - TEAMBUILDING Lars-Eric Unestahl

88 Det rutiniserade Livet! Rutiner Vanor Automatik efter period 1! nya tankar bilder - handlingar? Lars-Eric Uneståhl

89 Den programmerade autopiloten! Spara energi och! Frigöra kapacitet för Mindfulla upplevelser Lars-Eric Uneståhl

90 A Complement to Coaching Lars-Eric Uneståhl, Ph.D. Scandinavian International University, Sweden! Mental Training and Mental Cybernetic as complement to Coaching! What is Cybernetics and Mental Cybernetics! From Intellectual Goals to Goal Programming! Background research! Flow and the Inner Mental Room as Alternative states of Consciousness! Images and Triggers as Alternative systems of Control! Investigations and Programming of Flow! Applications of Mental Cybernetics

91 Mental Training as Complement to Coaching! TASKING! Coaching Tasks in the Inner Mental Room! Mental Training Tasks as a part of the Coaching

92 A Complement to Coaching Lars-Eric Uneståhl, Ph.D. Scandinavian International University, Sweden! Mental Training and Mental Cybernetic as complement to Coaching! What is Cybernetics and Mental Cybernetics! From Intellectual Goals to Goal Programming! Background research! Flow and the Inner Mental Room as Alternative states of Consciousness! Images and Triggers as Alternative systems of Control! Investigations and Programming of Flow! Applications of Mental Cybernetics

93 MENTAL CYBERNETICS (MC)! Mental cybernetics! Control system for Goal-directed automaticity! Programming the brain in alternative states of consciousness and make the brain to function as an autopilot, which directs automated functions in Mind and Body! Deliberate or Unconscious programming of goal-images, creating Brain programs, which will steer and direct the automaticity of Life

94 Mental Training as Complement to Coaching! EDUCATIONAL! 1. Using Mental Training to make Coaching more effective! 2. Using Coaching to make Mental Training more effective! PROFESSIONAL! New profession: Mental Coach! Requirements:! Certified Coach and License as Mental Trainer

95 Mental Training as Complement to! 1. GOALS *Intellectual Goals Coaching (criteria) * Images * Goal Programming! 2. VALUES * Complementing the analytical search of core values with questions to the unconscious Mind! 3. OBSTACLES *Mental Training Problem solving Techniques! 4. RESOURCES *Resource Detection *Resource Utilization * Resource Development! 5. ALTERNATIVE WAYS * Using Mental Training Creativity techniques to find more ways before deciding the Action plan! 6. ACTIONPLAN *Using ASC *Starting with the Goal *Resources as consequences of the Goal *Connections Goals/Part Goals with the Vision! 7. TASKING * Mental Training as Coaching tasks

96 CYBERNETICS IN MENTAL TRAINING! Complementing Goalsetting and Action plans in traditional coaching structures with an automated goal-directed resource utilization and actions based on goal images which are programmed and integrated in the brain through the use of ASCand hypnotic- like mental states

97 50 years with Mental Training :s Background Research ASC Body/Mind - Training Name: Integrated Mental Training IMT :s Applications in Sport (National/Olympic Teams) and Schools :s Sweden: Applications in Work, Health, Clinical areas. Personal & Leadership development through self-coaching IMT IMTE International Society of Mental Training & Excellence 6. WCE Worldcongress on Excellence in Sport & Life, 1991-Sweden.-95-Canada, -99-USA, 2003-Russia, -08-China, -11 Kosovo, -15 India 7. Future : Better world through Mental Training, Coaching,Positive Psychology and Mental Cybernetics. Translations to various languages. Estimation Swedish people with experiences of IMT = 25-30% Lars-Eric Unestahl

98 MENTAL TRAINING FOR EXCELLENCE MODELS Developmental model Training model Flow model Cybernetic model Lars-Eric Uneståhl

99 Lars-Eric Unestahl

100 Lars-Eric Unestahl

101 THE HOLISTIC and the HARMONOUS BRAIN (BUNDZEN - Uneståhl)! The Inner Mental Room (IMR) creates a harmonization of the EEG-activity with the same basic activity in all of the 4 quadrants ( holistic brain )! This change the informational operating system and prepare the brain for Cybernetic programming,! intuition, slow thinking, decision making, etc.! This may also be the main reason why images are so effective in directing the body.

102 Shooter without Mental Training and Mental Cybernetic Training Omega potential VH HH Time, Sec Average archery shooter. Left (yellow) and right (red) brain measurements during 6 shots. Gray is optimal zone. Lars-Eric Unestahl

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Effektiv Återhämtning VARFÖR, vad och hur? Frisk och framgångsrik

Effektiv Återhämtning VARFÖR, vad och hur? Frisk och framgångsrik Effektiv Återhämtning VARFÖR, vad och hur? Frisk och framgångsrik Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Du trötthet, var kommer du ifrån? När du lägger ditt täcke över min kropp, eller suddar ut min blick, då vill

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

BOX ANIMAL SPIRITS / THINGS AND TIME. Jorun Jonasson & Erik Kihlbaum

BOX ANIMAL SPIRITS / THINGS AND TIME. Jorun Jonasson & Erik Kihlbaum BOX ANIMAL SPIRITS / THINGS AND TIME Jorun Jonasson & Erik Kihlbaum 2 I Animal Spirits / Things and Time möts två konstnärer Jorun Jonasson och Erik Kihlbaum i en gemensam utställning. Innan de presenterades

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser Ett mänskligt system kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT INDIVIDUELLT Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser KOLLEKTIVT Strukturer, system produkter, utrustning

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer Mindfulness som intervention i Familjekonstellationer Vad är mindfulness? Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Jon Kabat Zinn Vad är mindfulness? Ett förhållningssätt: o

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 TV-sändning: TV Tävlingsexp. Race Office Tävlingen kommer sändas direkt i TV4 och Eurosport. The race will be broadcasted in national

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Lärarnas forskningskonferens 2014 Jessica Berggren, engelska institutionen, SU Bakgrund Många lärare är osäkra på hur de ska implementera

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Ledarskap Coaching. "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv

Ledarskap Coaching. Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv Ledarskap Coaching "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv 1 Utveckling av unga utövare Coaching Talang Coachens roll Arbetssätt - Coaching filosofi - Kierkegaard Coachens utveckling Coachingens

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer