MINDFULNESS i idrott och arbetslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINDFULNESS i idrott och arbetslivet"

Transkript

1 MINDFULNESS i idrott och arbetslivet Lars-Eric Uneståhl Skandinaviska Ledarhögskolan Lars-Eric Uneståhl

2 MINDFULNESS & Konkurans i idrott och arbetslivet Lars-Eric Uneståhl Skandinaviska Ledarhögskolan! Certifieringsutbildningar i Mindfulness, Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos Samt tillämpade utbildningar (t.ex. Ledarskap) där dessa olika områden integreras. Lars-Eric Uneståhl

3 MINDFULNESS UTBILDNING! Mindfulness Practitioner (trad. 8 veckors träning utifrån Jon Kabat Zinn)! Mindfulness Master (12 veckors träning med Mindfulness baserad Mental Träning (MbMT) och med bl.a. Ellen Langers Mindfulness concept! Mindfulness Tränare Lars-Eric Uneståhl

4 50 years with Mental Training Lars-Eric Uneståhl, Ph.D :s Background Research ASC Body/Mind - Training Name: Integrated Mental Training IMT :s Applications in Sport and Schools :s Applications in Work, Health, Clinical areas :s Personal development through Self-coaching (IMT) :s Applications in Coaching and CPT CBT - Mindfulness 7. Future A better world through Positive Psychology and Mental Training Applications in Kosovo and Irak (Peace), China, India and Russia Lars-Eric Unestahl

5 DEFINITIONS IMT Integrated Mental Training A systematic, long-term and developmental training of mental skills and attitudes working towards Excellence, aiming to Peak Performance and Wellbeing IMP MC Integrated Mental Preparation & Mental Cybernetics Pre-trained Mental Skills and Procedures which are intended to become effective at certain pre-decided occasions in creation of Flow IMT and IMP is based on AMS (Alternative Mind State) a controlled and Positive Self-Hypnotic State mainly used for Recovery and Goal-directed Cybernetic Programming The Inner Mental Room is an operational definition of AMS

6 IMT - CIRKELN Tankar Beteenden TO BE Bilder Känslor

7 MINDFULNESS MENTAL TRÄNING! 1960-talet AMT Sömn Dröm-Hypnos Meditation! 1970-talet Spänningsreglerande tekniker Skolan Biofeedback Stresshantering (Jon Kabat Zinn)! 1985 Köpenhamn Sport Psychology (Meditation)! 1990 Uppsala Mindfulness-Mental Träning! 2000 Träning till Mindfulness Practitioner Mindfulness Master och Mindfulness Trainer Lars-Eric Uneståhl

8 MINDFULNESS är?! Mindfulness är en generisk term som omfattar en mängd metoder (ifr former av Meditation) men som har gemensamma drag! Fokus på nuet! Observation utan värdering! En acceptans av innehållet i nuet Lars-Eric Uneståhl

9 MINDFULNESS är?! En attityd!! Ett sätt att leva!! Ett tankesystem!! Ett förhållningssätt!! Ett verktyg för självkännedom!! Ett alternativt medvetandetillstånd!! En väg till upplysning (enlightment)! Lars-Eric Uneståhl

10 MINDFULNESS som del i MENTAL TRÄNING! Båda bygger på långsiktig & systematisk träning! Samma förhållningssätt: Nu upplevelse utan värdering (Mindfulness)! ORKA-modellen (Mental Träning) Observera Registrera Konstatera Acceptera men ej Värdera och Reagera Lars-Eric Uneståhl

11 TRÄNINGSMODELLEN! Kunskap till Kompetens genom PÖTT Praktik Övning Träning Tillämpningar! Vägar till Kompetens som ej går genom kunskap men där träning också ingår! Systematisk och långsiktig träning med a. Integrerade effekter b. Effekter genom medvetna tillämpningar Lars-Eric Uneståhl

12 Developmental-Sport- Model EXCELLENCE (+Model) CLINICAL MODEL 0-Model EXCELLENCE MODEL

13 From C-Model to E-model! C-stands for clinical, critic, complaining! E- for Excellence through continous Improvement! From Problems to Goals & Solutions! From Repair to Development! From Negative to Positive feedback! From Dissatisfaction to Satisfaction! From The Past to The Future and! From the Future to the Present! From Voluntary effort (DCS) to Relaxed effectiveness (ASC) through Mental Cybernetics (M C) Lars-Eric Uneståhl Lars-Eric Uneståhl

14 MINDFULNESS MEDITATION Formell och Informell Träning! FORMELL: Avsiktlig mind träning där man bestämmer tid, längd, teknik och ställning (sittande (stol, golvet), gående, etc.)! INFORMELL: Använda dagliga aktiviteter som städning, laga mat, bilkörning, m.m. för att träna på nu-fokusering istället för att fångas av det förflutna eller framtiden. Målet är att kunna ha en mindfull medvetenhet vad man än gör. (Förhållningssätt)

15 MENTAL TRÄNING MINDFULNESS! * Increased awareness by breaking negative automatizations! * Living here and now but in a process directed by programmed goal-images! * Learning and automatization of positive mental processes and reactions

16 MbMT - Mindfulness baserad Mental Träning! Stressreduktion! Vila och Återhämtning! Alternativa medvetandetillstånd Holistiskt och Harmoniskt tillstånd (Mentala rummet Mindfulness Flow Självhypnos.) Lars-Eric Uneståhl

17 MT MF som komplement! 1. Mf del i ett övergripande system (MT)! 2a.Leva i processen genom avsaknad av - eller begränsningar i målarbetet (Mf)! 2b.Mål Målbilder Målprogrammering följt av att leva i nuet av målprocessen (MT)! 3. Mental Träning kompletterar Medveten närvaro med Omedveten närvaro Lars-Eric Uneståhl

18 MT MF som komplement! Se verkligheten som den är Upptäcka livet Mf)! Skapa Din egen verklighet (MT) (Kreationismen byggd på kvantfysik och Neurovetenskap) Lars-Eric Uneståhl

19 Ellens Langers MINDFULNESS (1989)! 1. Creation of new categories! 2. Openness to new information! 3. Awareness of more than one perspective! Regel i Mental Träning: A. Granska många alternativa vägar innan du bestämmer väg och handlingsplan.! B. Du behöver inte ge upp vision och mål men var beredd att snabbt ge upp vägar som inte för till målet. Lars-Eric Uneståhl

20 CREATE YOUR OWN! Author of your Life manuscript! Vision to Mission! Concrete and attractive developmental images! Create memories of the future! Longterm training! Goal-directed automaticity! Processfocus! Enjoyment and Joy-creator FUTURE

21 MÅLSTYRNING vs LEVA I NUET! Buddha och mål! Intention nödvändig! Höga mål (idrott) som stressfaktor! Andras mål (arbete) som stressfaktor! Lösningen: Målprogrammering (MT) Lars-Eric Uneståhl

22 En Målprogrammerad Mindfulness! Mätbara Attraktiva Kontrollerbara Tidsbestämda mål (MAKT)! Översätt de intellektuella målen till situationsförankrade Målbilder! Upplev dessa i det mentala rummet (Målprogrammering)! Lev i nuet Upplev processen - på vägen mot målet Lars-Eric Uneståhl

23 FRÅN MÅL TILL PROCESS genom psyko cybernetik! Vision Mission Passion! Målsättning Från SMART till MAKT! Intellektuella mål till Situationsf. Målbilder! Målprogrammering i Mentala rummet! Nu- och Process- fokus! Medveten och omedveten närvaro Lars-Eric Uneståhl

24 CYBERNETICS! Grekiskt ord meaning The Art of Steering)! CYBERNETICS: The science of Self-regulating systems! Norbert Weiner 1946! Machines (torpedos, guided missiles)

25 THE CYBERNETIC MODEL Visualization and Programming! Goal-directed automaticity! (programming of autopilot in IMR)! Spontaneous and Automatic programming of goal-images, which are concrete and clear and which have a strong emotional content

26 PSYCHO CYBERNETICS Maxwell Maltz Psycho cybernetics 1960! The subconscious Mind as a Goal-Seeking Mechanism! Emphasis on complex human body systems, of which many are automated through maturation while other are learned and automated! Looking at the Brain as a Self-Image Guided Missile and Human Behavior as a negative feedback system

27 BIO- NEURO- CYBERNETICS! Human Body! Automated systems for walking, biking, etc. or body systems like the Immunological system! Goal Seeking systems, who work automatically, using the error (difference goal-now) to get back on track by going in the opposite direction from the error.

28 THE AUTOMATICITY OF LIFE! How much is automaticity/new things in an adult person?! Questions:! 1. How many of you had a new thought yesterday, a thought that you never have had before?! 2. How many of you did something yesterday, that you have never done before?! Automaticity, habits, etc. more than 90% of our Life! What directs this big part of our Life?! Answer:! Conscious and unconscious brain programs (programmed goals)! Example: Car driving

29 MENTAL CYBERNETICS FROM VISION TO FLOW! 1. Personal Vision! 2. Intellectual Goals (MACT)! 3. Situation related Goal Images! 4. Goal Programming in ASC (IMR)! 5. Letting it happen! 6. Enjoying the Process! 7. FLOW

30 IMAGES as the PROGRAMMING LANGUAGE! PROGRAMMING OF SITUATION RELATED IMAGES! An alternative information operating system (Picture more than 1000 words)! Images is the Mind-Body language (Visualizations )! Subliminal perception works only with images, not by words! Verbal descriptions destroy images (Love vs Pain)! Psycho NON Analysis! No one of my inventions is a result of rational thinking (Einstein)! Image + ASC = REALITY

31 MEDVETANDE! Ännu ingen vedertagen definition! ASC Altered States of Consciousness! NSC Normal states of Consciousness! ASC Alternative states of Consciousness! DSC Dominant State of Consciousness Lars-Eric Uneståhl

32 MINDFULNESS & HYPNOS! Båda definieras utifrån ett ökat fokus (riktning och kvalitet), ökning av den sensoriska och motoriska kapaciteten och med likartade perceptuella och neurofysiologiska förändringar, t.ex:! Cortical inhibition som utmärks av långsam theta ativitet speciellt i frontal cortex and the anterior cingulate gyrus! Uppdelning i ett upplevande jag och ett observerande jag Lars-Eric Uneståhl

33 MEDVETEN och OMEDVETEN NÄRVARO! ASC Alternativa medvetandetillstånd! Sömn Dröm Flow Omedveten närvaro! Mindfulness Medveten närvaro! Hypnos Både medveten/omedveten närvaro Upplevande och Observerande jaget Från intellektuella minnen till upplevelseminnen Lars-Eric Uneståhl

34 MINDFULNESS - IDROTT! En kombination av Mindfulness och Mindlessness! En kombination av Medveten och Omedveten närvaro! Mac Tom - Buddy Lars-Eric Uneståhl

35 MENTAL TRAINING SPORTS-27 weeks! BASIC MENTAL TRAINING (7 weeks)! Tension regulation (4 weeks)! Self hypnosis (3 weeks)! IMAGERY TRAINING (7 weeks)! Self-Image Training (4 weeks)! GOAL-Image Training (3 weeks)! CONCENTRATION TRAINING (7 weeks)! Mindfulness Training (4 weeks)! Trigger concentration (2 weeks)! Concentration maintenance (1 week)! ATTITUDE TRAINING (7 weeks)! Optimism Training (1 week)! Problemsolving (2 weeks)! Mental Toughness Training (2 weeks)! Disturbance training (1 week)! Positive thinking (1 week)! EMOTIONAL TRAINING (3 weeks)! Flow - training (3 weeks) Lars-Eric Unestahl

36 IMP - COMPETITION! Long-term goal setting! Model training! Pre-seasonal prep.! Pre-comp. Rehearsal! Countdown M..P.! Competitive strategies (incl. Mindfulness) Lars-Eric Unestahl

37 THE 21-CHART of CHAMPION CHARACTERISTICS From goalsetting to goalprogramming I translate bareer braking goals to images, which I integrate and program in my mental room. I then leave the execution to my body Pär Arvidsson, Olympic champion Lars-Eric Uneståhl

38 MINDFULNESS - IDROTT! ORKA-modellen vid misstag för att hindra negativa reaktioner, som ytterligare försämrar prestationen.! ORKA delvis också vid bra prestationer?! Effektivare återhämtning! Njuta mer av karriärprocessen Lars-Eric Uneståhl

39 Utveckling av arbetslivet genom MINDFULNESS 1. Stressmanagement and Stressimmunity (trad.) 2. Increased receptiness for new information 3. Continous creation of new categories 4. Aware of more than one perspective 5. Change of automated thoughts and behaviour (habits) framed in old categories and operating from one perspective (autopilot) Lars-Eric Uneståhl

40 MINDFULNESS PÅ JOBBET! Möjligheten att med Mindfulness bryta gamla tankemönster och vanor, omstrukturera, hitta nya perspektiv och vägar, etc. kan utveckla verksamheten hos alla och på alla nivåer. (Flexibilitet, Produktivitet, Innovationer etc.)! Mindlessness: Tillämpning av gårdagens lösningar på dagens problem Mindfulness: Nya lösningar som hindrar morgondagens problem Lars-Eric Uneståhl

41 MINDFULNESS (Langer) Eastern disciplines! Similarities: Deautomatization and sterotypes) (Breaking old categories! Differences: Active and flexible thoughts to create new categories vs quieting the mind! Intention: The mindful state achieved through meditation will lead to spontaneous right actions Lars-Eric Uneståhl

42 NEGATIV STRESS! Stressreduktion genom Mindfulness, där Nufokusering hindrar stressfaktorer från det förflutna och framtiden! Stresshantering och Stressimmunitet genom Mental Träning genom Mental grundträning och Mental Tuffhetsträning Lars-Eric Uneståhl

43 ÅTERHÄMTNING med MbMT! Man kan i princip träna och arbeta hur hårt som helst om man får tillräckligt med Återhämtning! Återhämtning 1 På dagen! 15 min/dag med kombination av Massage och MbMT! 3 ärigt forskningsprojekt Ledarhögskolan Skövde högskola för att se effekterna på arbetslivet (Arbetsprestationer och Välbefinnande (oxytycin m.m.) Lars-Eric Uneståhl

44 MINDFULNESS och SÖMN! Instead of going to sleep letting the sleep come to us (Jon Kabat Zinn)! Alternativa kontrollsystem: Bild/ Trigger följt av Låta det hända! Från Sömnkvantitet till Sömnkvalitet Djupsömnen i relation till Grundspänning Lars-Eric Uneståhl

45 MINDFULNESS - MENTAL TRÄNING och COACHING för SKOLAN! SKOLK SkolKompetens & LivsKompetens! Årslångt program med 1 timme i veckan och frivillig träning emellan (24 program)! Skol-träning (Mindful learning Langer) & Livsfärdighetsträning (LFT) Lars-Eric Uneståhl

46 Barnasinnet istället för Barnslig Childlike istället för Childish! The 7 C:s Seven childlike competencies/capacities! Calmness (relaxation)! Concentration! Creativity! Commitment! Cheerfulness..

47 BARN och MINDFULNESS! Barn är experter på Mindfulness! Babies mini Zen masters Upplever saker utan ord och benämningar ( ren Perception )! Spontana oplanerade handlingar! Glömmer snabbt det förflutna för nuet! Lever i nuet utan tanke på framtiden! Nyfikenhet och Nybörjarsinne

48 Coaching Mindfulness för barn! Använd leken som introduktionsmetod! Korta sessioner! Handling istället för ord! Använd spontana time out situationer! Bygg på barnets naturliga nyfikenhet! Var en förebild som barnet tar efter

49 MINDFULLT FÖRÄLDRASKAP! Vara närvarande är bästa presenten! Öva upp din intuition och använd den! Lyssna till barnet på ett mind-fullt sätt! Tänk dig in i barnens sätt att se och uppleva livet! Sätt klara gränser men var flexibel inom gränserna! Lär av barnens naturliga flyt och deras mindfulla och bekymmerslösa sätt att leva

50 MENTAL TRÄNING FÖR EN MINDFUL PERSONLIGHET! SNÄLLHET! TÅLAMOD & TACKSAMHET! ACCEPTANS! NYBÖRJARSINNE! NYFIKENHET! AVSIKT! och! LÅTA DET HÄNDA

51 MINDFUL RELATIONS! Acceptans! Icke dömande! Avspänd attityd! Se olikheter som en styrka! Mer empati och medkänsla! Se från den andres perspektiv

52 MINDFULNESS i arbetslivet! GÖR VARJE DAG INTRESSANT GENOM ATT GÖRA DET DU BRUKAR MEN MINDFULLT! Resan Möten Rummet Ljuden Arbetet! Lägg in tankeuppgifter (planering)! Lägg in snabb uppgifter! Lägg in avkopplings- & återhämtningsmoment (meditation Mental Träning) under dagen.

53 The INVERTED FLOW SCALE! RESOURCES FLOW DEMANDS!! 100 Performance 100! 75 75! 50 50! RESOURCES FLOW DEMANDS Uneståhl 1979 Mihaly Scikszentmihaly 1990 DEMANDS

54 FLOW - PEAK-PERFORMANCE ASC1 - ASC2 ASC Alternative State of Condciousness PPS PEAK PERFORMANCE STATE FLOW * Concentration * Dissociation * Perceptual changes * Feelings of letting go * Feelings of control by Triggers/Images * Total or partial amnesia IPS IDEAL PERFORMANCE STATE ASC Alternative System of Control Lars-Eric Unestahl

55 PEAK PERFORMANCE! IPS Ideal STATE (HYPNOS) Performance State! ASC Alternative state of Consciousness! Amnesia! Conc.-Dissociation! Perceptual changes! Alternative system of CONTROL Lars-Eric Unestahl

56 MINDFULNESS MEDITATION TANKE STILLHET! Concentration exercises makes the mind more powerful. Meditation takes us beyond the mind. Meditation is all about disidentifying with the mind. Meditation is to be alert about our thoughts and witnessing our desires rather than indulging in them. We cannot see clearly, because we are so full of expectations, hopes, desires. Our eyes are covered with many layers of confusion and programming: we need a deep cleansing of our eyes! Meditation is to know oneself as one is. It is seeing our real face with out any mask. Meditation is no-mind. It is wide open consciousness, free to perceive infinity.

57 THE MENTAL ROOM! The Mental Room! or! The Mental Home! Operational definition of Self-hypnosis

58 Lars-Eric Unestahl

59 Lars-Eric Unestahl

60 THE HOLISTIC and the HARMONOUS BRAIN (Bundzen-Leissner-Uneståhl)! The Inner Mental Room (IMR) creates a harmonization of the EEG-activity with the same basic activity in all of the 4 quadrants! This may be the main reason why images are so effective in directing the body.

61 Integrated Mental Training Omega potential VH HH Time, Sec Average archery shooter. Left (red) and right (yellow) brain measurements during 6 shots. Purple is optimal zone. Lars-Eric Unestahl

62 Integrated Mental Omega potential 60 Training VH HH Time, Sec Worldrecordholder archery athlete. Left (red) and right (yellow) brain measurements during 6 shots. Purple is optimal zone of Performance Lars-Eric Unestahl

63 SPECTRUM ANALYSIS OF EEG 20,0 P 1 Harmonization of brain activity 18,0 16,0 14,0 DELTA 2 ALPHA Delta Theta (1 2) 13.1/8.2 = 1.59 Theta Alpha (2 3) 8.2/5.2 = 1.57 Alpha Beta1 (3 5) 5.2/3.2 = 1.62 Beta1 Beta2 (5 7) 3.2/2.0 = ,0 THETA SD = % / ,0 8,0 6, BETA 6 4,0 7 2,0 0, HZ

64 THE MAGIC, DIVINE and GOLDEN NUMBER 1,6 SECTION DIVINE

65 BALANS, HARMONI och SKÖNHET YTTRE/INRE! Har kriterierna för yttre och inre balans, skönhet och harmoni! varit bestämda ända sedan den stora bangen?! Ligger svaret i Phi, det gyllne snittet och den gudomliga proportionen?

66 Phi, Gyllene snittet eller den Gudomliga kvoten firar 5000 år! Phi eller Gyllene snittet har alltid funnits i det fysiska universum och i matematiken. Däremot är det oklart när människan upptäckte dena gudomliga kvot.! Vi vet i alla fall att egyptierna använde dessa proportioner (höjd/bas m.m.) när man byggde pyramiderna. Även Fibinaccis talserie:! Ex: Höjden: 5.813,! basen 13 hektar(8 tunnland)

67 Även de gamla grekerna Phidias ( f.kr, grekisk skulptör och matematiker, och som givit upphov till namnet Phi, baserade hela sin design av Parthenon på gyllene snittet för att uppnå skönhet och balans. Platon ansåg att det gyllene snittet var det mest fascinerande av alla matematiska relationer och nyckeln till kosmos fysik.

68 Phi för arketektonisk! Notre Dame i Paris och FN-skrapan i New York är bara två av många exempel på hur det gyllene snittet påverkat arkitekturen det senaste årtusendet. skönhet

69 RENESSANSEN! Renessansmålarna använde GS i målningar och skulpturer för att uppnå balans och skönhet.! Lionardi da Vinci använde GS t.ex. för att definiera alla fundamentala proportionerna i Sista måltiden från bordets dimensioner över till väggar och fönster.! Luca Pacioloi disputerade 1509 på en avhandling med titeln Den gudomliga proportionen, till vilken Leonari gjort illustrationerna.

70 GYLLENE SNITTET I KONSTEN Franske impressionisten Seurat sägs ha attackerat varje duk med det gyllene snittet. I The Sacrament of the Last Supper ramade Salvador Dali in hela målningen i en gyllene rektangel. I tavlan finns sedan många GS, t.ex. bordet, apostlarna, fönstren. De sista är formade som en dodecahedron

71 VARDAGSPRODUKTER! Phi har inte bara använts för att ge balans, harmoni och skönhet inom konst och arkitektur utan också inom marketing och design av vardagsprodukter.! Det finns oerhört många exempel. Här är ett par.

72 Phi och MÄNNISKOKROPPEN Phi finns på ett stort antal platser t.ex: 1. Hela längden genom golvet till naveln 2. Hela längden genom huvud till fingerspets 3. Huvud-Fingerspets / Huvud-Navel 4. Huvud-Fingerspets / Huvud-Armbåge 5. Huvud/Navel / Axelbredden 6. Huvud/Navel / Huvud-Pectoralis 7. Huvud-Armbåge / Underarmens längd 8. Underarmens längd / Handen 9. Fingrarnas längsta ben / Mittenbenet 10. Fingrarnas mittenben / Kortaste benet

73 ANSIKTET helt BASERAT på PHI! Huvudet formar en gyllene rektangel med ögonen som dess mittpunkt. Munnen och näsan är var och en placerade på GS punkter på avståndet mellan ögonen och hakspetsen.! Den blåa linjen utgör en perfekt fyrkant från pupillerna och munkanterna. GS ii dessa fyra blå linjer utgöres av näsan, nästippen, näsborrarnas insida, överläppens 2 upphöjningar och örats inre.! Den gula linjen som är en gyllene kvot av den blå, utgöres av näsans bredd, avståndet mellan ögonen & ögonbrynen och avståndet från pupillerna till nässpetsen.! Den gröna linjen som är en gyllene kvot av den gula representeras av ögonbredden.

74 SKÖNHETENS SPRÅK! Nefertiti (Tutmes)! Jury Raksha: Harmony! Donfors statyn (Policlet)! Afrodite (Agesandr)

75 UNIVERSELL SKÖNHET! Uppfattningen om vad som är vackert baserar sig på det gyllene snittet och har därför varit densamma i alla tider och är densamma i alla kulturer.

76 HOS DJUR FINNS MASSOR AV PHI-RELATIONER! Några exempel:! Hos delfinen finns både ögonen, fenan och stjärten på GS utifrån delfinens hela längd.! Ögonen på malen till höger finns på GS-punkt utifrån både längd och bredd.! Spiralformen hos snäckor utgör ett både enkelt och vackert exempel på Phi-former i naturen.

77 PHI ENERGI (strålning/vibrationer) ELFRAD (Extremely low frequency Research and development), som mäter olika slags strålning, har hittat en extrem låg frekvens på Phi-frekvens, Hertz (c/s) Citat: Dessa signaler uppträder utan någon klar relation till någon känd källa. De är inte relaterade till solen eller vädret. Dessa signaler har upptäckts på olika platser på jorden och är av synnerligen stort intresse Citat: Universum är uppbyggt av ett oändligt antal frekvenser, från oerhört stora till mikroskopiskt små och relaterade till varandra. Ljusets färger, musiken, blomlukten, beröringen av sammet är alla sammansatta frekvenser. Akustiska, seismiska och elektromagnetiska signaler, naturliga och artificiella, är en del av vår omgivning. Att hitta källorna till och innehållet i dessa signaler, både jordiska och utomjordiska, är av synnerligen stor betydelse.

78 PHI OCH SOLSYSTEMET A. Saturnus ringar är uppdelade i två PHI. 1.Cassini delar Saturnus ringar 2. Vid närmare granskning av ringarna kan man upptäcka en mörkare inre ring, som visar samma phi-proportioner som den ljusare yttre ringen B. Venus och jorden har gyllene snittet relationer. Exempel: 1. Venus perioder x phi = distansen till jorden 2. Venus omloppstid runt solen dividerat med jordens omloppstid ( ) = PHI C. Mercury Omloppstiden = , vilket innebär att den sammanfaller med jorden var dag. Kvoten till jordes omloppstid = PHI

79 PHI & TIDEN i KVANTFYSIKEN Gyllene snittet tycks uppträda på många platser i kvantmodellen. Eftersom en elektron har en elektrisk laddning uppträder den ibland som en magnet. Då den också har massa, uppträder den ibland också med en inre rotationsrörelse (spin). G-faktorn = kvoten mellan den magnetiska laddningen och vridmomentet (spin). G- faktorn är relaterad till rumstiden, eftersom elektronen rör sig med ljusets hastighet Elektronens Gfaktorn,e = -2/sin (phi) Protonens G-faktor,p = 2phi/sin(1/pghi) Det verkar således som om PHI eller det gyllene snittet är en konstant producerad av tiden.

80 Phi och UNIVERSUM Nya fynd indikerar att universums form är en Dodecahedron, baserad på Phi. I okt började NASA använda ett nytt instrument för att samla in data om den kosmiska bakgrundsstrålningen. Liksom vid studier av ljuset kan man från detta dra slutsatser om universums barndom.på grundval av den första rapporten i febr las i oktober ett förslag fram, där man jämfört olika tänkbara förslag på universums form och fastnat för en dodecahedron som det mest trovärdiga. En dodecahedron kan beskrivas som 12 pentagons, som alla är uppbyggda på det gyllene snittet. Mer info. Från Nature eller National Geographics

81 DET HARMONISKA HJÄRTAT! EKG består av P-vågen, QRSkomplexet och T-vågen.! Om avståndet mellan 2 hjärtslag delas in i 2 delar (före och efter T-vågens topp), så verkar det som om en uppdelning i enlighet med gyllene snittet skulle indikera ett tillstånd av balans och harmoni.! Hjärtvariabiliteten kommer troligt-vis att bli ett av de viktigaste måtten på hälsa & välbefinnande.! Ett kuriosa: Om Fibionaccitalen kvoteras så fås en kurva som liknar EKG-kurvan.

82 Gyllene Snittet - Andning OPTIMAL ANDNING?! Inandning = 5! Utandning = 8! Paus mellan in & utandning = 3

83 FIBIONACCI, Phi och MUSIK Fibonacci och phi användes vid design av violiner, kvalitetshögtalare, m.m. Musikskalor är baserade på Fibionacci. 13 noter inom området från en not genom oktaven. En skala består av 8 toner, av vilka den 5:e och 3:e tonen bildar basen för ackorden. Pianotangenterna i C-skalan består av 13 tangenter, 8 vita och 5 svarta. Uppdelade i grupper om 3 och 2. Ordet oktav från latinska ordet för 8. I en skala är den dominerande tonen den 5:e, vilken också är nr 8 av 13. Västerländska musikskalor är grundade på Fibionacci och så är även tonernas frekvenser.

84 INRE FRAMGÅNG! EMOTIONS! Satisfaction! Happiness! Balance - Harmoni! Calmness - Security! Joy-Pleasure! Gratitude Lars-Eric Unestahl

85 VÄRLDSKONGRESSER! World Congress in Mental Training! Örebro 1991, Ottawa -95, Salt Lake, -99, St Petersburg 2003! Ändrat namn till World Congress on Excellence in Sport and Life (Beijing 2008) (Mental Träning, Mindfulness, Coaching, NLP, Yoga, Meditation m.m.)! Nästa: Chandigarh Univ., India, Nov Lars-Eric Uneståhl

86 EN BÄTTRE VÄRLD INDIVID TEAM - ORGANISATION - LÄNDER! PROJEKT MED REGERINGEN I NORRA IRAK.! TEMA: Mental Training for Peace From Inner Peace to External Peace Lars-Eric Uneståhl

87 IMT - TEAMBUILDING Lars-Eric Unestahl

88 Det rutiniserade Livet! Rutiner Vanor Automatik efter period 1! nya tankar bilder - handlingar? Lars-Eric Uneståhl

89 Den programmerade autopiloten! Spara energi och! Frigöra kapacitet för Mindfulla upplevelser Lars-Eric Uneståhl

90 A Complement to Coaching Lars-Eric Uneståhl, Ph.D. Scandinavian International University, Sweden! Mental Training and Mental Cybernetic as complement to Coaching! What is Cybernetics and Mental Cybernetics! From Intellectual Goals to Goal Programming! Background research! Flow and the Inner Mental Room as Alternative states of Consciousness! Images and Triggers as Alternative systems of Control! Investigations and Programming of Flow! Applications of Mental Cybernetics

91 Mental Training as Complement to Coaching! TASKING! Coaching Tasks in the Inner Mental Room! Mental Training Tasks as a part of the Coaching

92 A Complement to Coaching Lars-Eric Uneståhl, Ph.D. Scandinavian International University, Sweden! Mental Training and Mental Cybernetic as complement to Coaching! What is Cybernetics and Mental Cybernetics! From Intellectual Goals to Goal Programming! Background research! Flow and the Inner Mental Room as Alternative states of Consciousness! Images and Triggers as Alternative systems of Control! Investigations and Programming of Flow! Applications of Mental Cybernetics

93 MENTAL CYBERNETICS (MC)! Mental cybernetics! Control system for Goal-directed automaticity! Programming the brain in alternative states of consciousness and make the brain to function as an autopilot, which directs automated functions in Mind and Body! Deliberate or Unconscious programming of goal-images, creating Brain programs, which will steer and direct the automaticity of Life

94 Mental Training as Complement to Coaching! EDUCATIONAL! 1. Using Mental Training to make Coaching more effective! 2. Using Coaching to make Mental Training more effective! PROFESSIONAL! New profession: Mental Coach! Requirements:! Certified Coach and License as Mental Trainer

95 Mental Training as Complement to! 1. GOALS *Intellectual Goals Coaching (criteria) * Images * Goal Programming! 2. VALUES * Complementing the analytical search of core values with questions to the unconscious Mind! 3. OBSTACLES *Mental Training Problem solving Techniques! 4. RESOURCES *Resource Detection *Resource Utilization * Resource Development! 5. ALTERNATIVE WAYS * Using Mental Training Creativity techniques to find more ways before deciding the Action plan! 6. ACTIONPLAN *Using ASC *Starting with the Goal *Resources as consequences of the Goal *Connections Goals/Part Goals with the Vision! 7. TASKING * Mental Training as Coaching tasks

96 CYBERNETICS IN MENTAL TRAINING! Complementing Goalsetting and Action plans in traditional coaching structures with an automated goal-directed resource utilization and actions based on goal images which are programmed and integrated in the brain through the use of ASCand hypnotic- like mental states

97 50 years with Mental Training :s Background Research ASC Body/Mind - Training Name: Integrated Mental Training IMT :s Applications in Sport (National/Olympic Teams) and Schools :s Sweden: Applications in Work, Health, Clinical areas. Personal & Leadership development through self-coaching IMT IMTE International Society of Mental Training & Excellence 6. WCE Worldcongress on Excellence in Sport & Life, 1991-Sweden.-95-Canada, -99-USA, 2003-Russia, -08-China, -11 Kosovo, -15 India 7. Future : Better world through Mental Training, Coaching,Positive Psychology and Mental Cybernetics. Translations to various languages. Estimation Swedish people with experiences of IMT = 25-30% Lars-Eric Unestahl

98 MENTAL TRAINING FOR EXCELLENCE MODELS Developmental model Training model Flow model Cybernetic model Lars-Eric Uneståhl

99 Lars-Eric Unestahl

100 Lars-Eric Unestahl

101 THE HOLISTIC and the HARMONOUS BRAIN (BUNDZEN - Uneståhl)! The Inner Mental Room (IMR) creates a harmonization of the EEG-activity with the same basic activity in all of the 4 quadrants ( holistic brain )! This change the informational operating system and prepare the brain for Cybernetic programming,! intuition, slow thinking, decision making, etc.! This may also be the main reason why images are so effective in directing the body.

102 Shooter without Mental Training and Mental Cybernetic Training Omega potential VH HH Time, Sec Average archery shooter. Left (yellow) and right (red) brain measurements during 6 shots. Gray is optimal zone. Lars-Eric Unestahl

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

The LifeSpider Webbinar startar om några minuter!

The LifeSpider Webbinar startar om några minuter! Life Spider System You can never be somebody else but you can always become a better and more powerful version of your self The LifeSpider Webbinar startar om några minuter! Ta fram papper och penna!!!

Läs mer

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till Mindfulness Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till sinnesnärvaro Uppmärksamhet medveten närvaro Mindfulness kan ses som en uppmärksamhetsträning

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Grundläggande definitioner Tre varianter av att ge hjälp 1. EXPERT modellen: Har en föreställning av att kunna ge rätt hjälp och veta det rätta svaret. Har en föreställning

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

http://youtu.be/04vx_pmid6c http://www.youtube.com/watch?v=zw-a8eqbjdq Mindfulness Kerstin Kronqvist Karin Forsell 2 Mindfulness Karin Forsell Kerstin Kronqvist Harmoni för hela dig -Hur stavas kärlek?

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

PERIODISERA DIN TRÄNING

PERIODISERA DIN TRÄNING PERIODISERA DIN TRÄNING - En föreläsning av Luke & Annie Dragstra, - Hälsovetare & Triathlon coach DRAGSTRA SPORTS PROMOTION Bakgrund Vad är egentligen träning? Hur definerar vi träning? Är det någon skillnad

Läs mer

The Costly Pursuit of Self Esteem

The Costly Pursuit of Self Esteem The Costly Pursuit of Self Esteem Vad är självkänsla för dig? Vad gör du för att öka den? Definition av självkänsla Självkänsla? Självförtroende? Oxford Dictionary of Psychology 2009 Self esteem (självkänsla)

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Hur hanterar vi alla dessa barn och ungdomar som upplevt trauman? Anna Sarkadi, specialistläkare, docent

Hur hanterar vi alla dessa barn och ungdomar som upplevt trauman? Anna Sarkadi, specialistläkare, docent Hur hanterar vi alla dessa barn och ungdomar som upplevt trauman? Anna Sarkadi, specialistläkare, docent This leaflet was initially developed by Aala El Khani, Rachel Calam and Kim Cartwright, The University

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer