MINDFULNESS i idrott och arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINDFULNESS i idrott och arbetslivet"

Transkript

1 MINDFULNESS i idrott och arbetslivet Lars-Eric Uneståhl Skandinaviska Ledarhögskolan Lars-Eric Uneståhl

2 MINDFULNESS & Konkurans i idrott och arbetslivet Lars-Eric Uneståhl Skandinaviska Ledarhögskolan! Certifieringsutbildningar i Mindfulness, Mental Träning, Coaching, NLP, Hypnos Samt tillämpade utbildningar (t.ex. Ledarskap) där dessa olika områden integreras. Lars-Eric Uneståhl

3 MINDFULNESS UTBILDNING! Mindfulness Practitioner (trad. 8 veckors träning utifrån Jon Kabat Zinn)! Mindfulness Master (12 veckors träning med Mindfulness baserad Mental Träning (MbMT) och med bl.a. Ellen Langers Mindfulness concept! Mindfulness Tränare Lars-Eric Uneståhl

4 50 years with Mental Training Lars-Eric Uneståhl, Ph.D :s Background Research ASC Body/Mind - Training Name: Integrated Mental Training IMT :s Applications in Sport and Schools :s Applications in Work, Health, Clinical areas :s Personal development through Self-coaching (IMT) :s Applications in Coaching and CPT CBT - Mindfulness 7. Future A better world through Positive Psychology and Mental Training Applications in Kosovo and Irak (Peace), China, India and Russia Lars-Eric Unestahl

5 DEFINITIONS IMT Integrated Mental Training A systematic, long-term and developmental training of mental skills and attitudes working towards Excellence, aiming to Peak Performance and Wellbeing IMP MC Integrated Mental Preparation & Mental Cybernetics Pre-trained Mental Skills and Procedures which are intended to become effective at certain pre-decided occasions in creation of Flow IMT and IMP is based on AMS (Alternative Mind State) a controlled and Positive Self-Hypnotic State mainly used for Recovery and Goal-directed Cybernetic Programming The Inner Mental Room is an operational definition of AMS

6 IMT - CIRKELN Tankar Beteenden TO BE Bilder Känslor

7 MINDFULNESS MENTAL TRÄNING! 1960-talet AMT Sömn Dröm-Hypnos Meditation! 1970-talet Spänningsreglerande tekniker Skolan Biofeedback Stresshantering (Jon Kabat Zinn)! 1985 Köpenhamn Sport Psychology (Meditation)! 1990 Uppsala Mindfulness-Mental Träning! 2000 Träning till Mindfulness Practitioner Mindfulness Master och Mindfulness Trainer Lars-Eric Uneståhl

8 MINDFULNESS är?! Mindfulness är en generisk term som omfattar en mängd metoder (ifr former av Meditation) men som har gemensamma drag! Fokus på nuet! Observation utan värdering! En acceptans av innehållet i nuet Lars-Eric Uneståhl

9 MINDFULNESS är?! En attityd!! Ett sätt att leva!! Ett tankesystem!! Ett förhållningssätt!! Ett verktyg för självkännedom!! Ett alternativt medvetandetillstånd!! En väg till upplysning (enlightment)! Lars-Eric Uneståhl

10 MINDFULNESS som del i MENTAL TRÄNING! Båda bygger på långsiktig & systematisk träning! Samma förhållningssätt: Nu upplevelse utan värdering (Mindfulness)! ORKA-modellen (Mental Träning) Observera Registrera Konstatera Acceptera men ej Värdera och Reagera Lars-Eric Uneståhl

11 TRÄNINGSMODELLEN! Kunskap till Kompetens genom PÖTT Praktik Övning Träning Tillämpningar! Vägar till Kompetens som ej går genom kunskap men där träning också ingår! Systematisk och långsiktig träning med a. Integrerade effekter b. Effekter genom medvetna tillämpningar Lars-Eric Uneståhl

12 Developmental-Sport- Model EXCELLENCE (+Model) CLINICAL MODEL 0-Model EXCELLENCE MODEL

13 From C-Model to E-model! C-stands for clinical, critic, complaining! E- for Excellence through continous Improvement! From Problems to Goals & Solutions! From Repair to Development! From Negative to Positive feedback! From Dissatisfaction to Satisfaction! From The Past to The Future and! From the Future to the Present! From Voluntary effort (DCS) to Relaxed effectiveness (ASC) through Mental Cybernetics (M C) Lars-Eric Uneståhl Lars-Eric Uneståhl

14 MINDFULNESS MEDITATION Formell och Informell Träning! FORMELL: Avsiktlig mind träning där man bestämmer tid, längd, teknik och ställning (sittande (stol, golvet), gående, etc.)! INFORMELL: Använda dagliga aktiviteter som städning, laga mat, bilkörning, m.m. för att träna på nu-fokusering istället för att fångas av det förflutna eller framtiden. Målet är att kunna ha en mindfull medvetenhet vad man än gör. (Förhållningssätt)

15 MENTAL TRÄNING MINDFULNESS! * Increased awareness by breaking negative automatizations! * Living here and now but in a process directed by programmed goal-images! * Learning and automatization of positive mental processes and reactions

16 MbMT - Mindfulness baserad Mental Träning! Stressreduktion! Vila och Återhämtning! Alternativa medvetandetillstånd Holistiskt och Harmoniskt tillstånd (Mentala rummet Mindfulness Flow Självhypnos.) Lars-Eric Uneståhl

17 MT MF som komplement! 1. Mf del i ett övergripande system (MT)! 2a.Leva i processen genom avsaknad av - eller begränsningar i målarbetet (Mf)! 2b.Mål Målbilder Målprogrammering följt av att leva i nuet av målprocessen (MT)! 3. Mental Träning kompletterar Medveten närvaro med Omedveten närvaro Lars-Eric Uneståhl

18 MT MF som komplement! Se verkligheten som den är Upptäcka livet Mf)! Skapa Din egen verklighet (MT) (Kreationismen byggd på kvantfysik och Neurovetenskap) Lars-Eric Uneståhl

19 Ellens Langers MINDFULNESS (1989)! 1. Creation of new categories! 2. Openness to new information! 3. Awareness of more than one perspective! Regel i Mental Träning: A. Granska många alternativa vägar innan du bestämmer väg och handlingsplan.! B. Du behöver inte ge upp vision och mål men var beredd att snabbt ge upp vägar som inte för till målet. Lars-Eric Uneståhl

20 CREATE YOUR OWN! Author of your Life manuscript! Vision to Mission! Concrete and attractive developmental images! Create memories of the future! Longterm training! Goal-directed automaticity! Processfocus! Enjoyment and Joy-creator FUTURE

21 MÅLSTYRNING vs LEVA I NUET! Buddha och mål! Intention nödvändig! Höga mål (idrott) som stressfaktor! Andras mål (arbete) som stressfaktor! Lösningen: Målprogrammering (MT) Lars-Eric Uneståhl

22 En Målprogrammerad Mindfulness! Mätbara Attraktiva Kontrollerbara Tidsbestämda mål (MAKT)! Översätt de intellektuella målen till situationsförankrade Målbilder! Upplev dessa i det mentala rummet (Målprogrammering)! Lev i nuet Upplev processen - på vägen mot målet Lars-Eric Uneståhl

23 FRÅN MÅL TILL PROCESS genom psyko cybernetik! Vision Mission Passion! Målsättning Från SMART till MAKT! Intellektuella mål till Situationsf. Målbilder! Målprogrammering i Mentala rummet! Nu- och Process- fokus! Medveten och omedveten närvaro Lars-Eric Uneståhl

24 CYBERNETICS! Grekiskt ord meaning The Art of Steering)! CYBERNETICS: The science of Self-regulating systems! Norbert Weiner 1946! Machines (torpedos, guided missiles)

25 THE CYBERNETIC MODEL Visualization and Programming! Goal-directed automaticity! (programming of autopilot in IMR)! Spontaneous and Automatic programming of goal-images, which are concrete and clear and which have a strong emotional content

26 PSYCHO CYBERNETICS Maxwell Maltz Psycho cybernetics 1960! The subconscious Mind as a Goal-Seeking Mechanism! Emphasis on complex human body systems, of which many are automated through maturation while other are learned and automated! Looking at the Brain as a Self-Image Guided Missile and Human Behavior as a negative feedback system

27 BIO- NEURO- CYBERNETICS! Human Body! Automated systems for walking, biking, etc. or body systems like the Immunological system! Goal Seeking systems, who work automatically, using the error (difference goal-now) to get back on track by going in the opposite direction from the error.

28 THE AUTOMATICITY OF LIFE! How much is automaticity/new things in an adult person?! Questions:! 1. How many of you had a new thought yesterday, a thought that you never have had before?! 2. How many of you did something yesterday, that you have never done before?! Automaticity, habits, etc. more than 90% of our Life! What directs this big part of our Life?! Answer:! Conscious and unconscious brain programs (programmed goals)! Example: Car driving

29 MENTAL CYBERNETICS FROM VISION TO FLOW! 1. Personal Vision! 2. Intellectual Goals (MACT)! 3. Situation related Goal Images! 4. Goal Programming in ASC (IMR)! 5. Letting it happen! 6. Enjoying the Process! 7. FLOW

30 IMAGES as the PROGRAMMING LANGUAGE! PROGRAMMING OF SITUATION RELATED IMAGES! An alternative information operating system (Picture more than 1000 words)! Images is the Mind-Body language (Visualizations )! Subliminal perception works only with images, not by words! Verbal descriptions destroy images (Love vs Pain)! Psycho NON Analysis! No one of my inventions is a result of rational thinking (Einstein)! Image + ASC = REALITY

31 MEDVETANDE! Ännu ingen vedertagen definition! ASC Altered States of Consciousness! NSC Normal states of Consciousness! ASC Alternative states of Consciousness! DSC Dominant State of Consciousness Lars-Eric Uneståhl

32 MINDFULNESS & HYPNOS! Båda definieras utifrån ett ökat fokus (riktning och kvalitet), ökning av den sensoriska och motoriska kapaciteten och med likartade perceptuella och neurofysiologiska förändringar, t.ex:! Cortical inhibition som utmärks av långsam theta ativitet speciellt i frontal cortex and the anterior cingulate gyrus! Uppdelning i ett upplevande jag och ett observerande jag Lars-Eric Uneståhl

33 MEDVETEN och OMEDVETEN NÄRVARO! ASC Alternativa medvetandetillstånd! Sömn Dröm Flow Omedveten närvaro! Mindfulness Medveten närvaro! Hypnos Både medveten/omedveten närvaro Upplevande och Observerande jaget Från intellektuella minnen till upplevelseminnen Lars-Eric Uneståhl

34 MINDFULNESS - IDROTT! En kombination av Mindfulness och Mindlessness! En kombination av Medveten och Omedveten närvaro! Mac Tom - Buddy Lars-Eric Uneståhl

35 MENTAL TRAINING SPORTS-27 weeks! BASIC MENTAL TRAINING (7 weeks)! Tension regulation (4 weeks)! Self hypnosis (3 weeks)! IMAGERY TRAINING (7 weeks)! Self-Image Training (4 weeks)! GOAL-Image Training (3 weeks)! CONCENTRATION TRAINING (7 weeks)! Mindfulness Training (4 weeks)! Trigger concentration (2 weeks)! Concentration maintenance (1 week)! ATTITUDE TRAINING (7 weeks)! Optimism Training (1 week)! Problemsolving (2 weeks)! Mental Toughness Training (2 weeks)! Disturbance training (1 week)! Positive thinking (1 week)! EMOTIONAL TRAINING (3 weeks)! Flow - training (3 weeks) Lars-Eric Unestahl

36 IMP - COMPETITION! Long-term goal setting! Model training! Pre-seasonal prep.! Pre-comp. Rehearsal! Countdown M..P.! Competitive strategies (incl. Mindfulness) Lars-Eric Unestahl

37 THE 21-CHART of CHAMPION CHARACTERISTICS From goalsetting to goalprogramming I translate bareer braking goals to images, which I integrate and program in my mental room. I then leave the execution to my body Pär Arvidsson, Olympic champion Lars-Eric Uneståhl

38 MINDFULNESS - IDROTT! ORKA-modellen vid misstag för att hindra negativa reaktioner, som ytterligare försämrar prestationen.! ORKA delvis också vid bra prestationer?! Effektivare återhämtning! Njuta mer av karriärprocessen Lars-Eric Uneståhl

39 Utveckling av arbetslivet genom MINDFULNESS 1. Stressmanagement and Stressimmunity (trad.) 2. Increased receptiness for new information 3. Continous creation of new categories 4. Aware of more than one perspective 5. Change of automated thoughts and behaviour (habits) framed in old categories and operating from one perspective (autopilot) Lars-Eric Uneståhl

40 MINDFULNESS PÅ JOBBET! Möjligheten att med Mindfulness bryta gamla tankemönster och vanor, omstrukturera, hitta nya perspektiv och vägar, etc. kan utveckla verksamheten hos alla och på alla nivåer. (Flexibilitet, Produktivitet, Innovationer etc.)! Mindlessness: Tillämpning av gårdagens lösningar på dagens problem Mindfulness: Nya lösningar som hindrar morgondagens problem Lars-Eric Uneståhl

41 MINDFULNESS (Langer) Eastern disciplines! Similarities: Deautomatization and sterotypes) (Breaking old categories! Differences: Active and flexible thoughts to create new categories vs quieting the mind! Intention: The mindful state achieved through meditation will lead to spontaneous right actions Lars-Eric Uneståhl

42 NEGATIV STRESS! Stressreduktion genom Mindfulness, där Nufokusering hindrar stressfaktorer från det förflutna och framtiden! Stresshantering och Stressimmunitet genom Mental Träning genom Mental grundträning och Mental Tuffhetsträning Lars-Eric Uneståhl

43 ÅTERHÄMTNING med MbMT! Man kan i princip träna och arbeta hur hårt som helst om man får tillräckligt med Återhämtning! Återhämtning 1 På dagen! 15 min/dag med kombination av Massage och MbMT! 3 ärigt forskningsprojekt Ledarhögskolan Skövde högskola för att se effekterna på arbetslivet (Arbetsprestationer och Välbefinnande (oxytycin m.m.) Lars-Eric Uneståhl

44 MINDFULNESS och SÖMN! Instead of going to sleep letting the sleep come to us (Jon Kabat Zinn)! Alternativa kontrollsystem: Bild/ Trigger följt av Låta det hända! Från Sömnkvantitet till Sömnkvalitet Djupsömnen i relation till Grundspänning Lars-Eric Uneståhl

45 MINDFULNESS - MENTAL TRÄNING och COACHING för SKOLAN! SKOLK SkolKompetens & LivsKompetens! Årslångt program med 1 timme i veckan och frivillig träning emellan (24 program)! Skol-träning (Mindful learning Langer) & Livsfärdighetsträning (LFT) Lars-Eric Uneståhl

46 Barnasinnet istället för Barnslig Childlike istället för Childish! The 7 C:s Seven childlike competencies/capacities! Calmness (relaxation)! Concentration! Creativity! Commitment! Cheerfulness..

47 BARN och MINDFULNESS! Barn är experter på Mindfulness! Babies mini Zen masters Upplever saker utan ord och benämningar ( ren Perception )! Spontana oplanerade handlingar! Glömmer snabbt det förflutna för nuet! Lever i nuet utan tanke på framtiden! Nyfikenhet och Nybörjarsinne

48 Coaching Mindfulness för barn! Använd leken som introduktionsmetod! Korta sessioner! Handling istället för ord! Använd spontana time out situationer! Bygg på barnets naturliga nyfikenhet! Var en förebild som barnet tar efter

49 MINDFULLT FÖRÄLDRASKAP! Vara närvarande är bästa presenten! Öva upp din intuition och använd den! Lyssna till barnet på ett mind-fullt sätt! Tänk dig in i barnens sätt att se och uppleva livet! Sätt klara gränser men var flexibel inom gränserna! Lär av barnens naturliga flyt och deras mindfulla och bekymmerslösa sätt att leva

50 MENTAL TRÄNING FÖR EN MINDFUL PERSONLIGHET! SNÄLLHET! TÅLAMOD & TACKSAMHET! ACCEPTANS! NYBÖRJARSINNE! NYFIKENHET! AVSIKT! och! LÅTA DET HÄNDA

51 MINDFUL RELATIONS! Acceptans! Icke dömande! Avspänd attityd! Se olikheter som en styrka! Mer empati och medkänsla! Se från den andres perspektiv

52 MINDFULNESS i arbetslivet! GÖR VARJE DAG INTRESSANT GENOM ATT GÖRA DET DU BRUKAR MEN MINDFULLT! Resan Möten Rummet Ljuden Arbetet! Lägg in tankeuppgifter (planering)! Lägg in snabb uppgifter! Lägg in avkopplings- & återhämtningsmoment (meditation Mental Träning) under dagen.

53 The INVERTED FLOW SCALE! RESOURCES FLOW DEMANDS!! 100 Performance 100! 75 75! 50 50! RESOURCES FLOW DEMANDS Uneståhl 1979 Mihaly Scikszentmihaly 1990 DEMANDS

54 FLOW - PEAK-PERFORMANCE ASC1 - ASC2 ASC Alternative State of Condciousness PPS PEAK PERFORMANCE STATE FLOW * Concentration * Dissociation * Perceptual changes * Feelings of letting go * Feelings of control by Triggers/Images * Total or partial amnesia IPS IDEAL PERFORMANCE STATE ASC Alternative System of Control Lars-Eric Unestahl

55 PEAK PERFORMANCE! IPS Ideal STATE (HYPNOS) Performance State! ASC Alternative state of Consciousness! Amnesia! Conc.-Dissociation! Perceptual changes! Alternative system of CONTROL Lars-Eric Unestahl

56 MINDFULNESS MEDITATION TANKE STILLHET! Concentration exercises makes the mind more powerful. Meditation takes us beyond the mind. Meditation is all about disidentifying with the mind. Meditation is to be alert about our thoughts and witnessing our desires rather than indulging in them. We cannot see clearly, because we are so full of expectations, hopes, desires. Our eyes are covered with many layers of confusion and programming: we need a deep cleansing of our eyes! Meditation is to know oneself as one is. It is seeing our real face with out any mask. Meditation is no-mind. It is wide open consciousness, free to perceive infinity.

57 THE MENTAL ROOM! The Mental Room! or! The Mental Home! Operational definition of Self-hypnosis

58 Lars-Eric Unestahl

59 Lars-Eric Unestahl

60 THE HOLISTIC and the HARMONOUS BRAIN (Bundzen-Leissner-Uneståhl)! The Inner Mental Room (IMR) creates a harmonization of the EEG-activity with the same basic activity in all of the 4 quadrants! This may be the main reason why images are so effective in directing the body.

61 Integrated Mental Training Omega potential VH HH Time, Sec Average archery shooter. Left (red) and right (yellow) brain measurements during 6 shots. Purple is optimal zone. Lars-Eric Unestahl

62 Integrated Mental Omega potential 60 Training VH HH Time, Sec Worldrecordholder archery athlete. Left (red) and right (yellow) brain measurements during 6 shots. Purple is optimal zone of Performance Lars-Eric Unestahl

63 SPECTRUM ANALYSIS OF EEG 20,0 P 1 Harmonization of brain activity 18,0 16,0 14,0 DELTA 2 ALPHA Delta Theta (1 2) 13.1/8.2 = 1.59 Theta Alpha (2 3) 8.2/5.2 = 1.57 Alpha Beta1 (3 5) 5.2/3.2 = 1.62 Beta1 Beta2 (5 7) 3.2/2.0 = ,0 THETA SD = % / ,0 8,0 6, BETA 6 4,0 7 2,0 0, HZ

64 THE MAGIC, DIVINE and GOLDEN NUMBER 1,6 SECTION DIVINE

65 BALANS, HARMONI och SKÖNHET YTTRE/INRE! Har kriterierna för yttre och inre balans, skönhet och harmoni! varit bestämda ända sedan den stora bangen?! Ligger svaret i Phi, det gyllne snittet och den gudomliga proportionen?

66 Phi, Gyllene snittet eller den Gudomliga kvoten firar 5000 år! Phi eller Gyllene snittet har alltid funnits i det fysiska universum och i matematiken. Däremot är det oklart när människan upptäckte dena gudomliga kvot.! Vi vet i alla fall att egyptierna använde dessa proportioner (höjd/bas m.m.) när man byggde pyramiderna. Även Fibinaccis talserie:! Ex: Höjden: 5.813,! basen 13 hektar(8 tunnland)

67 Även de gamla grekerna Phidias ( f.kr, grekisk skulptör och matematiker, och som givit upphov till namnet Phi, baserade hela sin design av Parthenon på gyllene snittet för att uppnå skönhet och balans. Platon ansåg att det gyllene snittet var det mest fascinerande av alla matematiska relationer och nyckeln till kosmos fysik.

68 Phi för arketektonisk! Notre Dame i Paris och FN-skrapan i New York är bara två av många exempel på hur det gyllene snittet påverkat arkitekturen det senaste årtusendet. skönhet

69 RENESSANSEN! Renessansmålarna använde GS i målningar och skulpturer för att uppnå balans och skönhet.! Lionardi da Vinci använde GS t.ex. för att definiera alla fundamentala proportionerna i Sista måltiden från bordets dimensioner över till väggar och fönster.! Luca Pacioloi disputerade 1509 på en avhandling med titeln Den gudomliga proportionen, till vilken Leonari gjort illustrationerna.

70 GYLLENE SNITTET I KONSTEN Franske impressionisten Seurat sägs ha attackerat varje duk med det gyllene snittet. I The Sacrament of the Last Supper ramade Salvador Dali in hela målningen i en gyllene rektangel. I tavlan finns sedan många GS, t.ex. bordet, apostlarna, fönstren. De sista är formade som en dodecahedron

71 VARDAGSPRODUKTER! Phi har inte bara använts för att ge balans, harmoni och skönhet inom konst och arkitektur utan också inom marketing och design av vardagsprodukter.! Det finns oerhört många exempel. Här är ett par.

72 Phi och MÄNNISKOKROPPEN Phi finns på ett stort antal platser t.ex: 1. Hela längden genom golvet till naveln 2. Hela längden genom huvud till fingerspets 3. Huvud-Fingerspets / Huvud-Navel 4. Huvud-Fingerspets / Huvud-Armbåge 5. Huvud/Navel / Axelbredden 6. Huvud/Navel / Huvud-Pectoralis 7. Huvud-Armbåge / Underarmens längd 8. Underarmens längd / Handen 9. Fingrarnas längsta ben / Mittenbenet 10. Fingrarnas mittenben / Kortaste benet

73 ANSIKTET helt BASERAT på PHI! Huvudet formar en gyllene rektangel med ögonen som dess mittpunkt. Munnen och näsan är var och en placerade på GS punkter på avståndet mellan ögonen och hakspetsen.! Den blåa linjen utgör en perfekt fyrkant från pupillerna och munkanterna. GS ii dessa fyra blå linjer utgöres av näsan, nästippen, näsborrarnas insida, överläppens 2 upphöjningar och örats inre.! Den gula linjen som är en gyllene kvot av den blå, utgöres av näsans bredd, avståndet mellan ögonen & ögonbrynen och avståndet från pupillerna till nässpetsen.! Den gröna linjen som är en gyllene kvot av den gula representeras av ögonbredden.

74 SKÖNHETENS SPRÅK! Nefertiti (Tutmes)! Jury Raksha: Harmony! Donfors statyn (Policlet)! Afrodite (Agesandr)

75 UNIVERSELL SKÖNHET! Uppfattningen om vad som är vackert baserar sig på det gyllene snittet och har därför varit densamma i alla tider och är densamma i alla kulturer.

76 HOS DJUR FINNS MASSOR AV PHI-RELATIONER! Några exempel:! Hos delfinen finns både ögonen, fenan och stjärten på GS utifrån delfinens hela längd.! Ögonen på malen till höger finns på GS-punkt utifrån både längd och bredd.! Spiralformen hos snäckor utgör ett både enkelt och vackert exempel på Phi-former i naturen.

77 PHI ENERGI (strålning/vibrationer) ELFRAD (Extremely low frequency Research and development), som mäter olika slags strålning, har hittat en extrem låg frekvens på Phi-frekvens, Hertz (c/s) Citat: Dessa signaler uppträder utan någon klar relation till någon känd källa. De är inte relaterade till solen eller vädret. Dessa signaler har upptäckts på olika platser på jorden och är av synnerligen stort intresse Citat: Universum är uppbyggt av ett oändligt antal frekvenser, från oerhört stora till mikroskopiskt små och relaterade till varandra. Ljusets färger, musiken, blomlukten, beröringen av sammet är alla sammansatta frekvenser. Akustiska, seismiska och elektromagnetiska signaler, naturliga och artificiella, är en del av vår omgivning. Att hitta källorna till och innehållet i dessa signaler, både jordiska och utomjordiska, är av synnerligen stor betydelse.

78 PHI OCH SOLSYSTEMET A. Saturnus ringar är uppdelade i två PHI. 1.Cassini delar Saturnus ringar 2. Vid närmare granskning av ringarna kan man upptäcka en mörkare inre ring, som visar samma phi-proportioner som den ljusare yttre ringen B. Venus och jorden har gyllene snittet relationer. Exempel: 1. Venus perioder x phi = distansen till jorden 2. Venus omloppstid runt solen dividerat med jordens omloppstid ( ) = PHI C. Mercury Omloppstiden = , vilket innebär att den sammanfaller med jorden var dag. Kvoten till jordes omloppstid = PHI

79 PHI & TIDEN i KVANTFYSIKEN Gyllene snittet tycks uppträda på många platser i kvantmodellen. Eftersom en elektron har en elektrisk laddning uppträder den ibland som en magnet. Då den också har massa, uppträder den ibland också med en inre rotationsrörelse (spin). G-faktorn = kvoten mellan den magnetiska laddningen och vridmomentet (spin). G- faktorn är relaterad till rumstiden, eftersom elektronen rör sig med ljusets hastighet Elektronens Gfaktorn,e = -2/sin (phi) Protonens G-faktor,p = 2phi/sin(1/pghi) Det verkar således som om PHI eller det gyllene snittet är en konstant producerad av tiden.

80 Phi och UNIVERSUM Nya fynd indikerar att universums form är en Dodecahedron, baserad på Phi. I okt började NASA använda ett nytt instrument för att samla in data om den kosmiska bakgrundsstrålningen. Liksom vid studier av ljuset kan man från detta dra slutsatser om universums barndom.på grundval av den första rapporten i febr las i oktober ett förslag fram, där man jämfört olika tänkbara förslag på universums form och fastnat för en dodecahedron som det mest trovärdiga. En dodecahedron kan beskrivas som 12 pentagons, som alla är uppbyggda på det gyllene snittet. Mer info. Från Nature eller National Geographics

81 DET HARMONISKA HJÄRTAT! EKG består av P-vågen, QRSkomplexet och T-vågen.! Om avståndet mellan 2 hjärtslag delas in i 2 delar (före och efter T-vågens topp), så verkar det som om en uppdelning i enlighet med gyllene snittet skulle indikera ett tillstånd av balans och harmoni.! Hjärtvariabiliteten kommer troligt-vis att bli ett av de viktigaste måtten på hälsa & välbefinnande.! Ett kuriosa: Om Fibionaccitalen kvoteras så fås en kurva som liknar EKG-kurvan.

82 Gyllene Snittet - Andning OPTIMAL ANDNING?! Inandning = 5! Utandning = 8! Paus mellan in & utandning = 3

83 FIBIONACCI, Phi och MUSIK Fibonacci och phi användes vid design av violiner, kvalitetshögtalare, m.m. Musikskalor är baserade på Fibionacci. 13 noter inom området från en not genom oktaven. En skala består av 8 toner, av vilka den 5:e och 3:e tonen bildar basen för ackorden. Pianotangenterna i C-skalan består av 13 tangenter, 8 vita och 5 svarta. Uppdelade i grupper om 3 och 2. Ordet oktav från latinska ordet för 8. I en skala är den dominerande tonen den 5:e, vilken också är nr 8 av 13. Västerländska musikskalor är grundade på Fibionacci och så är även tonernas frekvenser.

84 INRE FRAMGÅNG! EMOTIONS! Satisfaction! Happiness! Balance - Harmoni! Calmness - Security! Joy-Pleasure! Gratitude Lars-Eric Unestahl

85 VÄRLDSKONGRESSER! World Congress in Mental Training! Örebro 1991, Ottawa -95, Salt Lake, -99, St Petersburg 2003! Ändrat namn till World Congress on Excellence in Sport and Life (Beijing 2008) (Mental Träning, Mindfulness, Coaching, NLP, Yoga, Meditation m.m.)! Nästa: Chandigarh Univ., India, Nov Lars-Eric Uneståhl

86 EN BÄTTRE VÄRLD INDIVID TEAM - ORGANISATION - LÄNDER! PROJEKT MED REGERINGEN I NORRA IRAK.! TEMA: Mental Training for Peace From Inner Peace to External Peace Lars-Eric Uneståhl

87 IMT - TEAMBUILDING Lars-Eric Unestahl

88 Det rutiniserade Livet! Rutiner Vanor Automatik efter period 1! nya tankar bilder - handlingar? Lars-Eric Uneståhl

89 Den programmerade autopiloten! Spara energi och! Frigöra kapacitet för Mindfulla upplevelser Lars-Eric Uneståhl

90 A Complement to Coaching Lars-Eric Uneståhl, Ph.D. Scandinavian International University, Sweden! Mental Training and Mental Cybernetic as complement to Coaching! What is Cybernetics and Mental Cybernetics! From Intellectual Goals to Goal Programming! Background research! Flow and the Inner Mental Room as Alternative states of Consciousness! Images and Triggers as Alternative systems of Control! Investigations and Programming of Flow! Applications of Mental Cybernetics

91 Mental Training as Complement to Coaching! TASKING! Coaching Tasks in the Inner Mental Room! Mental Training Tasks as a part of the Coaching

92 A Complement to Coaching Lars-Eric Uneståhl, Ph.D. Scandinavian International University, Sweden! Mental Training and Mental Cybernetic as complement to Coaching! What is Cybernetics and Mental Cybernetics! From Intellectual Goals to Goal Programming! Background research! Flow and the Inner Mental Room as Alternative states of Consciousness! Images and Triggers as Alternative systems of Control! Investigations and Programming of Flow! Applications of Mental Cybernetics

93 MENTAL CYBERNETICS (MC)! Mental cybernetics! Control system for Goal-directed automaticity! Programming the brain in alternative states of consciousness and make the brain to function as an autopilot, which directs automated functions in Mind and Body! Deliberate or Unconscious programming of goal-images, creating Brain programs, which will steer and direct the automaticity of Life

94 Mental Training as Complement to Coaching! EDUCATIONAL! 1. Using Mental Training to make Coaching more effective! 2. Using Coaching to make Mental Training more effective! PROFESSIONAL! New profession: Mental Coach! Requirements:! Certified Coach and License as Mental Trainer

95 Mental Training as Complement to! 1. GOALS *Intellectual Goals Coaching (criteria) * Images * Goal Programming! 2. VALUES * Complementing the analytical search of core values with questions to the unconscious Mind! 3. OBSTACLES *Mental Training Problem solving Techniques! 4. RESOURCES *Resource Detection *Resource Utilization * Resource Development! 5. ALTERNATIVE WAYS * Using Mental Training Creativity techniques to find more ways before deciding the Action plan! 6. ACTIONPLAN *Using ASC *Starting with the Goal *Resources as consequences of the Goal *Connections Goals/Part Goals with the Vision! 7. TASKING * Mental Training as Coaching tasks

96 CYBERNETICS IN MENTAL TRAINING! Complementing Goalsetting and Action plans in traditional coaching structures with an automated goal-directed resource utilization and actions based on goal images which are programmed and integrated in the brain through the use of ASCand hypnotic- like mental states

97 50 years with Mental Training :s Background Research ASC Body/Mind - Training Name: Integrated Mental Training IMT :s Applications in Sport (National/Olympic Teams) and Schools :s Sweden: Applications in Work, Health, Clinical areas. Personal & Leadership development through self-coaching IMT IMTE International Society of Mental Training & Excellence 6. WCE Worldcongress on Excellence in Sport & Life, 1991-Sweden.-95-Canada, -99-USA, 2003-Russia, -08-China, -11 Kosovo, -15 India 7. Future : Better world through Mental Training, Coaching,Positive Psychology and Mental Cybernetics. Translations to various languages. Estimation Swedish people with experiences of IMT = 25-30% Lars-Eric Unestahl

98 MENTAL TRAINING FOR EXCELLENCE MODELS Developmental model Training model Flow model Cybernetic model Lars-Eric Uneståhl

99 Lars-Eric Unestahl

100 Lars-Eric Unestahl

101 THE HOLISTIC and the HARMONOUS BRAIN (BUNDZEN - Uneståhl)! The Inner Mental Room (IMR) creates a harmonization of the EEG-activity with the same basic activity in all of the 4 quadrants ( holistic brain )! This change the informational operating system and prepare the brain for Cybernetic programming,! intuition, slow thinking, decision making, etc.! This may also be the main reason why images are so effective in directing the body.

102 Shooter without Mental Training and Mental Cybernetic Training Omega potential VH HH Time, Sec Average archery shooter. Left (yellow) and right (red) brain measurements during 6 shots. Gray is optimal zone. Lars-Eric Unestahl

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Nummer 1 2011 EN TIDNING AV SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING

Nummer 1 2011 EN TIDNING AV SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING Nummer 1 2011 EN TIDNING AV SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING Avslöjande FLOW En medlemstidning från SIPF, Svensk Idrottspsykologisk Förening ANSVARIG UTGIVARE Johan Plate TRYCK Trydells Laholm OMSLAGSBILD

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr#1 2013 AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

2015-01-07. Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande chefer att göra!

2015-01-07. Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande chefer att göra! The seven habits of highly effective people - restoring the character ethic Att leva och verka till 100 % Först en disclaimer Ingenting av det jag kommer att säga under kursen har något med mina nuvarande

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

Unga mopedisters olycksinblandning

Unga mopedisters olycksinblandning VTI rapport 856 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Unga mopedisters olycksinblandning Orsaker och konsekvenser VTI rapport 856 Unga mopedisters olycksinblandning Orsaker och konsekvenser Nils Petter

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

2015-06-16. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Några förslag: Aktieägarna Chefen Ledningsgruppen Facket Kunderna

2015-06-16. Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? Några förslag: Aktieägarna Chefen Ledningsgruppen Facket Kunderna Vilka är ni, och vad ska det här vara bra för? 1 Psykiatriker Grundläggande kognitiv psykoterapiutbildning Chef och arbetsledare för en massa läkare under utbildning Tidigare själv varit minst semideprimerad

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#2 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Live streaming. En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel. Uppsala Universitet Institution för informatik och media

Live streaming. En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel. Uppsala Universitet Institution för informatik och media Uppsala Universitet Institution för informatik och media Live streaming En kvalitativ undersökning om streaming av datorspel Rasmus Jakobsson & Viktor Jönsson Kurs: Examensarbete Nivå: C Datum 7/9-2014

Läs mer

Ledarskap via golf som metafor

Ledarskap via golf som metafor Master of Science, Gestalt in Organisations Ledarskap via golf som metafor Undersökning om golf kan erbjuda ett lärande för ledare Av Åke Johansson Vidblicksgatan 1, 412 57 Göteborg Telefon: 0705 565393

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer