E-Serien - flerfunktionsskärm med br edbild

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-Serien - flerfunktionsskärm med br edbild"

Transkript

1 E-Serien - flerfunktionsskärm med br edbild Installation Svenska Dokumentnummer: SV Date: E90W, E120W och E140W

2

3 Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalk NG, SeaTalk HS och Sportpilot är registrerade varumärken som tillhör Raymarine UK Limited. RayTalk, Seahawk, Smartpilot, Pathfinder och Raymarine är registrerade varumärken som tillhör Raymarine Holdings Limited. Alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga respektive ägare. Upphovsrätt Du får skriva ut högst tre kopior av den här handboken för egen användning. Du får inte göra ytterligare kopior och inte distribuera eller använda handboken på annat sätt. Detta innebär även att du inte får utnyttja handboken kommersiellt och inte sälja eller dela ut kopior av den till tredje part. Upphovsrätten (2010) tillhör Raymarine UK Ltd. Alla rättigheter förbehålls. Svenska Dokumentnummer: SV Date:

4

5 Innehåll Kapitel 1 Viktig information!...7 TFT LCD-skärm...8 Vattentäthet...9 Ansvarsfriskrivning...9 Sjökort och minneskort...9 Elektromagnetisk kompatibilitet Störningsskydd Inkoppling till andra instrument Överensstämmelsedeklaration Bortskaffande Garantiregistrering IMO och SOLAS Teknisk noggrannhet Kapitel 2 Planera installationen Handboken Installationschecklista E-skärm med bredbild Protokoll Nätverksbegränsningar Masterskärm Förpackningens innehåll Verktyg Kapitel 3 Kablar och anslutningar Kabeldragning Anslutningar Strömförsörjning SeaTalk hs- nätverk NMEA0183-anslutning SeaTalk-anslutning Larmanslutning GPS AIS-anslutning Fastheading-anslutning SeaTalk ng- anslutningar NMEA2000-anslutning Video- och larmljudanslutning Kapitel 4 Placering och montering Välj bästa platsen Infälld montering Bygelmontering Frontram Kapitel 5 Systemkontroll Första drifttagning Definition av masterenhet

6 5.3 GPS check Radarkontroll Ekolodskontroll Inställning och kontroller av värmekameran Språkval Inställning av autopilot, AIS och Navtex Systeminställningsmeny Kapitel 6 Felsökning Felsökning Felsökning vid start Felsökning av radar GPS-felsökning Felsökning av ekolod Felsökning av värmekameran Systemdatafelsökning Felsökning av video Felsökning på pekskärm SeaTalk hs- dioder Felsökning Tekniska specifikationer Kapitel 9 Extratillbehör SeaTalk-tillbehör SeaTalk ng- tillbehör SeaTalk hs- tillbehör Tillbehör och reservdelar Bilaga A Systembyggnad med flerfunktionsskärm Bilaga B NMEA0183-meningar Bilaga C NMEA2000-meningar Bilaga D Kontakter och stift Kapitel 7 Teknisk support Raymarines tekniska support Support från annan tillverkare Kapitel 8 Teknisk specifikation E-Series Widescreen installation

7 Kapitel 1: Viktig information! Varning! Installation och användning Den här produkten måste installeras och användas i enlighet med de medföljande anvisningarna. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till bristfällig funktion, personskada och/eller skada på din båt. Varning! Potentiell antändningskälla Den här produkten är INTE godkänd för användning i utrymmen med farlig/brandfarlig atmosfär. Produkten får INTE installeras i utrymme med farlig/brandfarlig atmosfär, dvs inte i maskinrum eller i närheten av bränsletank. Varning! Högspänning Den här produkten innehåller högspänningsförande komponenter. Kåpor och höljen får INTE demonteras eller öppnas, eftersom högspänningsförande komponenter då kan bli åtkomliga. De enda ingrepp som får göras är sådana som uttryckligen beskrivs i det här dokumentet. Varning! Produktjordning Kontrollera att den här produkten är jordad helt enligt de här instruktionerna innan du slår på strömförsörjningen till produkten. Varning! Stänga av strömförsörjningen Kontrollera att strömförsörjningskällan ombord är frånkopplad innan installationen påbörjas. Koppla varken in eller ur enheter utan att först bryta spänningen, om inte annat förfarande uttryckligen beskrivs i det här dokumentet. Varning! Radarantenn och säkerhet Kontrollera att ingen person befinner sig i närheten av radarantennen innan den startas. Varning! Radar och säkerhet Radarantennen sänder elektromagnetisk energi. Se till att inga personer befinner sig i antennens närhet när antennen är i drift. Varning! Ekolod Viktig information om säker användning av ekolodsfunktionen Ekolodet får ALDRIG tas i drift när båten står på land. Ekolodsgivarens yta får ALDRIG beröras när ekolodet är i drift. STÄNG AV ekolodet om dykare skulle kunna komma inom 7,6 m (25 fot) från givaren. Viktig information! 7

8 Varning! Pekskärm Om skärmen exponeras för direkt solljus under långa perioder kan den bli mycket varm. Undvik i så fall att använda pekfunktionen. Arbeta då i stället med de fysiska knapparna. Observera! Strömförsörjning Kontrollera att strömförsörjningen är säkrad med lämplig säkring eller kretsbrytare med överströmsskydd. Observera! Hantering av minneskort med sjökort Undvik oåterkallelig skada på och/eller förlust av data från minneskorten med hjälp av följande åtgärder: Sätt i kortet med rätt sida upp. TVINGA INTE in minneskortet i läsaren. SPARA INTE data, t ex waypoints, rutter och liknande, till minneskort med sjökort, eftersom sjökortsdatan då kan gå förlorad. ANVÄND INTE metallinstrument, såsom t ex en skruvmejsel eller tång, för att ta ur minneskortet. Säker urtagning menynta ur innan du tar ur minneskortet. Observera! Se till att luckan för minneskortläsaren alltid är ordentligt stängd. Kontrollera alltid att luckan för kortläsaren är ordentligt stängd, så att vatten inte tränger in i instrumentet och skadar det. Det hörs ett tydligt klickljud när luckan stänger ordentligt. Observera! Använd solskyddet Skydda instrumentet så mycket som möjligt mot uv-ljusets skadlig verkan, genom att ta för vana att alltid sätta på solskyddet när instrumentet inte används. Observera! Rengöring Tänk på följande vid rengöring av den här skärmen: Torka INTE av fönstret med en torr trasa, eftersom det kan repa fönstrets ytbeläggning. Använd INTE sura, amoniakbaserade eller slipande produkter. Använd INTE vattenstråle. TFT LCD-skärm Färgerna på skärmen kan förefalla variera om bakgrunden är färgad eller i färgat ljus. Detta är helt normalt, och samma sak inträffar med alla typer av LCD-färgskärmar. 8 E-Series Widescreen installation

9 På samma sätt som alla LCD-skärmar som bygger på tekniken med tunnfilmstransistor (TFT) kan även denna bild visa några få (färre än 7) felaktigt tända pixlar. Detta kan visa sig som svarta pixlar i ett ljust område på bilden och som färgade i svarta områden. Vattentäthet Vattentäthet Ansvarsfriskrivning Raymarines produkter är vattentäta enligt standarden IPX6 och väl det. Vatten kan emellertid tränga in och leda till funktionsfel om produkten tvättas med högtryckstvätt. Raymarines garanti gäller därför inte för utrustning som tvättats med eller på annat sätt utsatts för högtryckstvätt. Ansvarsfriskrivning Den här produkten, inklusive eventuella elektroniska sjökort, är endast avsedd att användas som ett navigationshjälpmedel. Den är avsedd att användas som ett komplement till det officiella pappersjökortet, inte som en ersättning för sådana kort. Det är bara officiella sjökort och underrättelser för sjöfaranden som innehåller all den information som krävs för säker navigation. Befälhavaren ansvarar alltid för att produkten enbart används på avsett sätt. Det är alltid befälhavaren ombord som har ansvaret för att sjövett och gott sjömanskap tillämpas, samt att papperssjökorten är uppdaterade och att personalen läst sjöfartsmyndigheternas underrättelser för sjöfaranden och har rätt och tillräcklig navigationskunskap. Den här produkten kan användas med elektroniska sjökort från tredje part, antingen sparade i minnet eller på ett minneskort. Användning av sådana sjökort omfattas av det licensavtal som finns med i dokumentationen för den aktuella sjökortsprodukten eller på ett tillhörande minneskort. Raymarine garanterar inte att den här produkten är felfri eller kompatibel med produkter tillverkade av annan än Raymarine. Programmet utnyttjar data från digitala sjökort och elektronisk information från GPS-systemet, som alltid kan innehålla fel. Raymarine garanterar inte att sådan information är korrekt, och du informeras därför att fel i sådan information kan leda till att produkten inte fungerar korrekt eller ger dig fel information. Raymarine ansvarar inte för varken person- eller sakskada som uppstår pga av att du använder eller av någon anledning inte kan använda den här produkten, pga samverkan mellan den här produkten och produkter från andra tillverkare eller fel i sjökort eller annan information den här produkten utnyttjar och som kommer från tredje part. Sjökort och minneskort Kompatibla kort Följande typer av minneskort är kompatibla med Raymarinesystemet: CompactFlash (CF) Minneskort micro Secure Digital High-Capacity (microsdhc) Anm: microsd- och microsdhc-kort kräver tillvalet Raymarine CF/microSD-kortadapter. Men också för uppdatering av sjökort. Minneskort Skärmen levereras med sjökort för den region där du normalt navigerar. Om du vill använda andra sjökort kan du sätta i ett minneskort med de sjökorten på i kortläsaren. Om du vill använda microsd- eller microsdhc-sjökort måste du köpa tillvalet CF/microSD-kortadapter och sätta i den i CompactFlash-kortuttaget på enheten. microsd- eller microsdhc-sjökortet måste sättas i adaptern. Viktig information! 9

10 Använd kända märken av sjökort och minneskort När du arkiverar data rekommenderar Raymarine att du använder kvalitetsminneskort av kända märken. Din återförsäljare kan ge dig uppgifter om vilka minneskort vi rekommenderar. Elektromagnetisk kompatibilitet Elektromagnetisk kompatibilitet Utrustning och tillbehör från Raymarine uppfyller tillämpliga krav på elektromagnetisk kompatibilitet och ger därför minsta möjliga mängd störningar som skulle kunna påverka systemets funktion Installationen måste emellertid utföras på rätt sätt för att den elektromagnetiska kompatibiliteten inte skall påverkas. Vi rekommenderar att följande riktlinjer när så är möjligt följs för bästa elektromagnetiska kompatibilitet Raymarineutrustning och kablar till denna utrustning skall installeras på följande sätt: Minst 1 meter från annan utrustning som sänder eller kablar som leder radiosignaler, t ex VHF-apparater, kablar och antenner. För SSB-radio gäller ett motsvarande avstånd på 2 meter. Mer än två meter från radarsignalernas svepområde. Radarsignalerna kan i normalfallet antas ha en spridning på 20 grader över och under antennen. Instrumentet bör få sin energiförsörjning från ett annat batteri än motorns startbatteri. Detta är viktigt för att undvika onödiga funktionsfel eller dataförluster, som kan förekomma om framdrivningsmotorn inte är anslutet till ett separat batteri. Använd bara sådan kabel som Raymarine föreskriver. Kablarna skall inte kapas och inte förlängas med mindre så anges i installationsinstruktionerna. Anm: Se till att ha så stort avstånd som möjligt mellan olika elektriska objekt när begränsningar ombord gör det omöjligt att följa ovanstående rekommendationer. Störningsskydd Raymarines kablar levereras ibland med störningsskydd. Störningsskydden är viktiga för den elektromagnetiska kompatibiliteten. Om ett störningsskydd måste demonteras, t ex vid installation eller underhåll, måste det återmonteras i ursprungligt läge innan produkten åter tas i bruk. Använd endast störningsskydd av den sort som din återförsäljare levererar. Inkoppling till andra instrument Krav på störningsskydd på kablar från annan tillverkare Om instrumentet skall anslutas till andra instrument via kabel som inte levereras av Raymarine skall ett störningsskydd alltid monteras så nära Raymarine-instrumentet som möjligt. Överensstämmelsedeklaration Raymarine Ltd. intygar att flerfunktionsskärmarna med bredbild i E-serien uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 2004/108/EG, om elektromagnetisk kompatibilitet. På den aktuella produktsidan på kan du läsa överensstämmelsedeklarationen i original. 10 E-Series Widescreen installation

11 Bortskaffande Uttjänt produkt skall bortskaffas enligt gällande direktiv och andra bestämmelser. I direktivet om elavfall krävs att uttjänta elektriska och elektroniska komponenter skall återvinnas. Detta direktiv gäller inte alla våra produkter, men vi stöder ändå denna policy och uppmanar dig därför att tänka på vad du gör med den här produkten när den inte längre är användbar. Teknisk noggrannhet Informationen i den här handboken var, såvitt vi kan bedöma, korrekt vid tryckningstillfället. Raymarine kan emellertid inte hållas ansvarigt för eventuella felaktigheter eller brister i handboken. Dessutom strävar vi alltid efter att utveckla produkterna, vilket kan leda till att specifikationerna för instrumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande därom. Raymarine påtar sig därför inget ansvar för eventuella skillnader mellan din produkt och den som beskrivs i tillhörande dokumentation. Garantiregistrering Vi vill också be dig att du tar dig några minuter och fyller i bifogade garantisedel för att registrera ditt inköp av systemet eller gör en sådan registrering på vår webbsida på adressen Det är viktigt att du registrerar din produkt, inte minst ur garantisynpunkt. I förpackningen finns en etikett med streckkod för systemets serienummer. Denna etikett skall sättas fast på garantisedeln. IMO och SOLAS Den utrustning som beskrivs i det här dokumentet är avsedd för fritids- och arbetsfartyg som inte omfattas av kraven i IMO:s konvention SOLAS. Viktig information! 11

12 12 E-Series Widescreen installation

13 Kapitel 2: Planera installationen Innehåll 2.1 Handboken på sidan Installationschecklista på sidan E-skärm med bredbild på sidan Protokoll på sidan Nätverksbegränsningar på sidan Masterskärm på sidan Förpackningens innehåll på sidan Verktyg på sidan 21 Planera installationen 13

14 2.1 Handboken Handboken innehåller viktig information om bredbildskärmarna i E-serien. Den här handboken gäller följande modeller: E90W flerfunktionsskärm med bredbild E120W flerfunktionsskärm med bredbild E140W flerfunktionsskärm med bredbild E-skärmens handböcker Följande handböcker finns till E-seriens flerfunktionsskärmar med bredbild: Alla dokument kan laddas ner i formatet pdf från vår webbsida på adressen E-skärmens handböcker 2.2 Installationschecklista Installationsarbetet kan delas in i följande delar: Installationssteg 1 Planera systemet 2 Skaffa alla nödvändiga hjälpmedel och verktyg. 3 Placera ut all utrustning. 4 Dra alla kablar. 5 Borra alla hål för kablar och monteringsskruvar. 6 Koppla in alla utrustning. 7 Fäst all utrustning på plats. 8 Provkör systemet. Beskrivning Beställningsnummer Installation och drifttagning Lathund Referenshandbok Ytterligare handböcker Beskrivning Beställningsnummer SeaTalk ng handbok E-Series Widescreen installation

15 2.3 E-skärm med bredbild Den här skärmen kan kopplas ihop med ett antal olika sådana instrument som ingår i instrumentsystemet ombord. Exempel på grundläggande system RS125 GPS E-skärm med bredbild SeaTalk hs -switch Digital ekolodsmodul (DSM) Digital radomantenn SeaTalk hs SeaTalk SeaTalk hs SeaTalk hs Autopilot Kontrollenhet autopilot (ST6002) NMEA 0183 D Planera installationen 15

16 CANCEL ENTER MENU CANCEL ENTER MENU AIS Exempel på utökat system Digital enheter Autopilot Instrument AIS 500 Digital radarantenn Antenna Sirius väder (SR100) Digital ekolodsmodul (DSM) 500 SeaTalk ng SeaTalk ng SeaTalk ng G-skärm SeaTalk ng -nät RS125 GPS Motor Devicenet anslutning SeaTalk hs -switch E-skärm med bredbild E-skärm med bredbild (masterenhet) Video SeaTalk hs Allarm SeaTalk hs D Anm: Du kan koppla in upp till 5 E-skärmar med bredbild via SeaTalk hs. 16 E-Series Widescreen installation

17 2.4 Protokoll Den här skärmen kan anslutas till olika instrument och skärmar och dela information med dessa, för att på så sätt förbättra systemfunktionaliteten ombord. Den kan kopplas ihop med sådan utrustning via ett antal olika kommunikationsprotokoll. Snabb och tillförlitlig dataöverföring får man genom att kombinera följande kommunikationsprotokoll: SeaTalk hs SeaTalk ng NMEA 2000 SeaTalk NMEA 0183 Anm: Det kan vara så att ditt system inte använder alla de protokoll eller innehåller alla de instrument som beskrivs i det här avsnittet. SeaTalk hs- SeaTalk hs- är ett ethernetbaserat nätverk för instrumentsystem ombord. Med detta höghastighetsprotokoll kan de olika systemkomponenterna kommunicera på ett snabbt och effektivt sätt och dela stora mängder data. Information som används över hela systemet via SeaTalk hs : Delade sjökort (mellan kompatibla skärmar) Digital radardata Ekolodsdata Seatalk ng SeaTalk ng (nästa generation) är ett förbättrat protokoll för anslutning av kompatibla marininstrument och utrustning. Det ersätter de äldre SeaTalk- och SeaTalk 2 -protokollen. SeaTalk ng använder ett enda basnät som kompatibla instrument ansluts till med en tapp. Data och ström överförs via basnätet. Enheter med låg förbrukning kan drivas av nätverket, trots att högströmsutrustning behöver en separat strömanslutning. SeaTalk ng är en utökning till NMEA 2000 och den beprövade CAN-busstekniken. Kompatibla NMEA och SeaTalk- / SeaTalk 2 -enheter kan också anslutas med lämpliga gränssnitt eller adapterkablar vid behov. NMEA 2000 NMEA 2000 är betydligt förbättrad jämfört med NMEA 0183, framför allt vad gäller hastighet och anslutningsbarhet. Så många som 50 enheter kan samtidigt sända och ta emot på en enda buss, med varje enhet fysiskt adresserbar. Denna standard var särskilt avsedd för att hela nätverk med marin elektronik från olika tillverkare skulle kunna kommunicera över en gemensam buss, med ett standardiserat protokoll. SeaTalk Protokollet SeaTalk används för sammankoppling av olika instrument och överföring av data mellan dessa instrument. Instrument och utrustning ansluts via SeaTalk-kablar. Dessa kablar används för både strömförsörjning och dataöverföring. Det behövs då heller ingen central processor. Detta innebär att ytterligare instrument och funktioner kan läggas in i ett SeaTalk-system genom att bara koppla in instrumentet in nätverket. SeaTalk-instrument kan också kommunicera med andra instrumenttyper med hjälp av NMEA-standarden 0183, förutsatt att lämplig anslutning används. Planera installationen 17

18 NMEA 0183 Dataöverföringsstandarden NMEA 0183 har utvecklats av National Marine Electronics Associations of America. Denna standard används nu internationellt för ihopkoppling av och kommunikation mellan instrument från många olika tillverkare Standarden NMEA 0183 innehåller information liknande den som finns i SeaTalk. Den viktiga skillnaden är emellertid att en kabel enbart kan överföra information i en riktning. NMEA 0183 används därför ofta vid sammankoppling av datamottagare och datasändare, t ex en kompass som sänder kursdata till en radar. Informationen överförs i "meningar", var och en med en identifieringskod på tre bokstäver. Det är därför viktigt att kontrollera att samma datameningar används vid kontroll av kompatibiliteten mellan dessa instrument. Se nedanstående exempel: VTG kurs och fart över grund GLL latitud och longitud DBT - vattendjup MWV relativ vindvinkel och vindhastighet Kommunikationshastighet i baud Standarden NMEA 0183 kan arbeta med olika kommunikationshastigheter, beroende på de särskilda behoven eller utrustningens egenskaper. Exempel på vanliga kommunikationshastigheter: 4800 baud Används för allmän överföring av data, inklusive data från kursgivare 9600 baud Används för Navtex baud Används för AIS och andra höghastighetsapplikationer 2.5 Nätverksbegränsningar Följande begränsningar gäller när man använder en bredbildsskärm från E-systemet i nätverk med ett G-system. Allmänt Bredbildsskärmar i E-systemet måste anslutas till G-systemet via SeaTalk hs. E-systemskärmar med bredbild kan anslutas via NMEA E-serieskärmar med bredbild får INTE anslutas till SeaTalk ng som del av ett G-systemnätverk. Bredbildsskärmar i E-systemet får inte anslutas till SeaTalk som en del av G-systemet. Master/slave-funktion När du använder en E-systemskärm med bredbild i ett G-system är G-systemets GPM-processorenhet ALLTID datamaster. Navstationer En E-systemskärm med bredbild kan INTE utgöra en del av en navstation i G-systemet. Dela startbild För nätverk med ENDAST E-systemenheter med bredbild: E-systemenheter med bredbild i nätverk delar startbild. För nätverk med ENDAST GPM-processorenheter i G-systemet: GPM-processorenheter i nätverk delar startbilder. För nätverk med E-system med bredbild OCH GPMprocessorenheter i G-systemet: E-systemenheter med bredbild delar startbild. GPM-processorenheter delar startbilder. E-systemenheter med bredbild delar INTE startbilder med GPM-processorenheter. 18 E-Series Widescreen installation

19 Gemensamma sjökort Sjökorten delas mellan E-systemets bredbildsskärmar och G-systemets GPM-processorenheter. Interna sjökort kan INTE delas mellan E-systemets bredbildsskärmar och G-systemets GPM-processorenheter. En E-systembredbildsskärm kan dela sina interna sjökort med en annan E-systembredbildsskärm i samma nätverk. En GPM-processor i G-systemet kan dela sina interna sjökort med andra GPM-processorenheter från G-systemet i samma nätverk. Sjökort på kort används alltid före interna sjökort när et kort sätts i kortläsaren. GPS Ett nätverkssystem stöder INTE flera GPS-mottagare. Radarfunktion G-systemet stöder användning av 2 radarantenner samtidigt. En E-systembredbildsskärm i ett G-system kan driva 1 antenn åt gången. För att kunna använda den andra antennen måste du välja den i radarfunktionens installationsmeny. Detta stänger inte automatiskt av den första antennen. När 2 antenner ansluts kan du stänga av den andra antennen när som helst med radarantennreglagen som du kommer åt via skärmens strömknapp. Den roterande antennikonen i statusfältet visar statusen för alla anslutna antenner, inte bara den antenn som valts nu. Om du på liknande sätt har anslutit ett kompakt G-systemtangentbord till en E-systembredbildsskärm visar radarstatusens diodlampa på tangentbordet statusen för ALLA antenner. Tangentbord Om ett SeaTalk ng -tangentbord används för att styra en E-systembredbildsskärm måste det anslutas direkt till E-systembredbildsskärmen med SeaTalk ng. Det får INTE anslutas till G-systemets SeaTalk ng -buss. Planera installationen 19

20 2.6 Masterskärm 2.7 Förpackningens innehåll Om du har ett system med fler än en flerfunktionsskärm i nätet måste du definiera en s k masterskärm. Alla modeller innehåller följande: Masterskärmen används som primär datakälla för övriga skärmar i systemet och hanterar alla externa infokällor. Det kan t ex vara så att skärmarna kräver kursdata från en autopilot eller GPS, som ofta är anslutna via SeaTalk ng eller NMEA. Den skärm som SeaTalk, NMEA och andra dataanslutningar är inkopplade är då masterskärm och vidarekopplar informationen till SeaTalk hs -nätet och eventuella, kompatibla repeterskärmar. Masterskärmen kan dela ut följande information: Sjökort Rutter och waypoints Radar Ekolod Mottagen data från autopilot, instrument, motor och andra externa källor Ditt system kan var uppbyggt på ett sådant sätt att det finns gott om anslutningar för repeterskärmar. Dessa extra anslutningar blir emellertid aktiva först vid fel på masterskärmen eller omfördelning av master- och repeterskärmarna D E-Series Widescreen installation

21 Nummer Beskrivning 2.8 Verktyg 1 Packning Installationsverktyg 2 E-systemets flerfunktionsskärm med bredbild 3 Ram 4 Solskydd 5 1,5 m (4,9 fot) ström- och datakabel 6 Skruvsats 7 Dokumentsats, innehåller: Flerspråkig CD Installation och drifttagning Borrmaskin Sticksåg Snabbguide Användarreferens Skärmall Licensavtal för slutanvändare (EULA) Packa försiktigt upp skärmenheten för att undvika skador. Spara kartongen och förpackningsmaterialet om enheten skickas tillbaka på service. Stjärnmejsel Tejp Bor, för bygelmontering Fil Hålsåg, 35 mm, för bygelmontering Bor, 5 mm, för panelmontering D Planera installationen 21

22 22 E-Series Widescreen installation

23 Kapitel 3: Kablar och anslutningar Innehåll 3.1 Kabeldragning på sidan Anslutningar på sidan Strömförsörjning på sidan SeaTalk hs- nätverk på sidan NMEA0183-anslutning på sidan SeaTalk-anslutning på sidan Larmanslutning på sidan GPS på sidan AIS-anslutning på sidan Fastheading-anslutning på sidan SeaTalk ng- anslutningar på sidan NMEA2000-anslutning på sidan Video- och larmljudanslutning på sidan 45 Kablar och anslutningar 23

24 3.1 Kabeldragning Kabeltyper och kabellängder De kablar som används i systemet skall vara av rätt typ och ha rätt längd. Om inte annat anges används endast standardkablar av olika typer, som levereras av Raymarine. Samtliga kablar skall vara av föreskriven typ och ha föreskriven tvärsnittsarea. Vid längre kablar kan tvärsnittsarean behöva ökas för att undvika spänningsfall i kabeln. Kabeldragning Kablarna måste dras på rätt sätt, för att säkerställa problemfri funktion och lång livslängd. Kablarna får inte dras i för tvära böjar. Böjningsradien bör, när så är möjligt, vara minst 100 mm. Minista krökningsradie 100 mm Minista krökningsradie 100 mm Skydda kablarna mot fysisk skada och hög värme. Utnyttja alltid befintliga kabeltrummor och kabelskenor när sådan finns. Dra INTE kablarna genom utrymmen med slagvatten, lucköppningar eller nära varma ytor och ytor som rör sig. Klamma kablarna med buntband eller kabelklammor. Linda ihop överskottskabel och bind upp den på lämplig plats. Om en kabel skall dras genom skott, däck eller durk skall en vattentät kabelgenomföring användas. Dra INTE kablarna nära motorer eller lysrör. Datakablar skall alltid dras så långt som möjligt från: annan utrustning och andra kablar, strömförsörjningsledare med hög ström och antenner. Kabelavlastning Se till att kablarna är klammade på lämpligt sätt. Se till att kontakterna inte utsätts för något som helst drag, eftersom de i ett sådant fall skulle kunna dras ur sitt respektive uttag pga båtens rörelser vid riktigt hårt väder. Kretsisolation I installationer där både växel- och likspänning används skall dessa system vara isolerade från varandra. Använd alltid isolationstransformatorer eller separata strömomvandlare för strömförsörjning av datorer, processorer, skärmar och andra känsliga instrument och apparater. Använd alltid en isolationstransformator till väderfax med ljudkablar. Använd alltid en RS232/NMEA-omvandlare med optisk isolering av signallinjerna. Se alltid till att datorer och annan känslig elektronisk utrustning har separat strömförsörjning. Kabelskärmning Se till att alla datakablar är skärmade på lämpligt sätt och att kabelskärmen inte skadats vid t ex dragning genom trånga utrymmen. 24 E-Series Widescreen installation

25 3.2 Anslutningar 3.3 Strömförsörjning Kabelkontakterna sitter på skärmens baksida. Flerfunktionsskärm Kabel, 19 ledare D SeaTalk ng 2. Strömförsörjning, data och 1 st video in 3. SeaTalk hs 4. Ytterligare 3 st video in, 1 video ut och en utgång larmsignal Data och video Strömförsörjning Säkring, 7 A Röd Svart Strömförsörjning, 12 V D Vi rekommenderar att strömförsörjning alltid tas ut i en elcentral. Alla utrustning skall strömförsörjas via brytare med lämpligt kretsskydd. Alla systemenheter bör strömförsörjas via separata brytare. Kablar och anslutningar 25

26 Jordning Varning! Produktjordning Kontrollera att den här produkten är jordad helt enligt de här instruktionerna innan du slår på strömförsörjningen till produkten. Följande gäller vid jordning av Raymarine-utrustning som inte är försedd med egen jord- eller skärmledare: Jordningspunkt Minusledaren skall anslutas till en bra jordpunkt, t ex en jordpunkt som är ansluten till batteriets minuspol och placerad så nära batteriets minuspol som möjligt. Du bör helst ha en kopparfläta avsedd för 30 A eller mer i som huvudjordledare. Om detta inte är möjligt kan du i stället välja en flertrådig ledare enligt följande: för längder <1 m, 6 mm 2 (6 mm) eller grövre och för längder >1 m väljer du 8 mm 2 eller grövre. Jordledaren (fläta eller kabel) skall vara så kort som möjligt. Viktig: Den här produkten får inte anslutas till plusjordat system. Referenser ISO 10133/13297 BMEA:s praxis NMEA 0400 Strömförsörjningskabel Levereras med en kombinerad kabel för strömförsörjning och dataöverföring, som vid behov kan förlängas. Strömförsörjningskabel Kabel Beställningsnummer Anm D Strömförsörjnings- och datakabel, 1,5 m R62131 Levereras med skärmen 1. Strömförsörjningskabel skärm 2. Jordanslutning 3. Batteri Genomförande Om du har flera enheter som skall jordas, kan du med fördel samla dessa jordningar på en punkt i t ex en elcentral och sedan dra en grövre ledare till huvudjorden ombord. Förlängningskabel Följande begränsningar gäller vid förlängning av strömförsörjningskabeln. Kabeln skall ha en tvärsnittsarea som är lämplig för den aktuella belastningen. Varje enhet skall ha separat strömförsörjningskabel från elcentralen. 26 E-Series Widescreen installation

27 Total längd (max) Matningsspänning Tvärsnittsarea (AWG) 0-5 m 12 V V m 12 V V m 12 V V m 12 V V 14 Gemensam brytare för flera instrument Om du har fler än ett instrument kopplad via samma brytare,måste varje enhet säkras med separat äkring i respektive plusledare. +VE Enskilda enheter bör helst anslutas via separata kretsbrytare. Använd sladdsäkring när detta inte går. Kretsbrytare -VE Anm: Angiven längd är avståndet från batteriet till skärmen och gäller för tvåledare. Multiplicera detta avstånd med två för att få fram den totala ledarlängden. Brytare, säkringar och kretsskydd Strömförsörjningskabeln till den här skärmen är försedd med en linjesäkring. Vid behov kan denna säkring kompletteras med överströmsskydd eller säkring i elcentralen. Säkring Säkring D Skärm Säkring C90W / E90W C120W / E120W Linjesäkring på 7 A i strömförsörjningskabeln C140W /E140W Kablar och anslutningar 27

CP100. Installation instruktion. Svenska Datum: 07-2013 Dokumentnummer: 87194-1-SV 2013 Raymarine UK Limited

CP100. Installation instruktion. Svenska Datum: 07-2013 Dokumentnummer: 87194-1-SV 2013 Raymarine UK Limited CP100 Installation instruktion Svenska Datum: 07-2013 Dokumentnummer: 87194-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk, SeaTalk

Läs mer

i4 0 Installation och drift ins truktion Svens ka Datum: 05-2012 Dokumentnummer: 81340-1-SV 2012 Raymarine UK Limited

i4 0 Installation och drift ins truktion Svens ka Datum: 05-2012 Dokumentnummer: 81340-1-SV 2012 Raymarine UK Limited i4 0 Installation och drift ins truktion Svens ka Datum: 05-2012 Dokumentnummer: 81340-1-SV 2012 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk,

Läs mer

Linjär drivenhet Installation

Linjär drivenhet Installation Linjär drivenhet Installation Drivenhetsmodell M81130 Typ 1 Linjär drivenhet 12 V M81131 Typ 2 Linjär drivenhet (kort) 12 V M81132 Typ 2 Linjär drivenhet (lång) 12 V M81133 Typ 2 Linjär drivenhet (kort)

Läs mer

i60 Installation och drift instruktion Svenska Datum: 06-2012 Dokumentnummer: 81342-1-SV 2012 Raymarine UK Limited

i60 Installation och drift instruktion Svenska Datum: 06-2012 Dokumentnummer: 81342-1-SV 2012 Raymarine UK Limited i60 Display True/App VMG Tack Installation och drift instruktion Svenska Datum: 06-2012 Dokumentnummer: 81342-1-SV 2012 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator,

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

SmartPilot X5. Tiller och GP Tiller Installation och inställning. Dokument nummer 87075-2-SV Datum: November 2007

SmartPilot X5. Tiller och GP Tiller Installation och inställning. Dokument nummer 87075-2-SV Datum: November 2007 SmartPilot X5 Tiller och GP Tiller Installation och inställning Dokument nummer 87075-2-SV Datum: November 2007 SeaTalk är ett registrerat varumärke tillhörigt Raymarine Ltd Raymarine, SeaTalk ng, SmartPilot,

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

New a Series New c Series New e Series

New a Series New c Series New e Series Version 7 New a Series New c Series New e Series Installation och drift instruktion Svenska Datum: 06-2013 Dokumentnummer: 81337-7-SV 2013 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm,

Läs mer

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE

14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE Svenska Installationsmanual 14. INSTALLATIONS-/KABELANSLUTNINGSGUIDE INNEHÅLL 1. Innan du börjar... 164 2. Förpackningens innehåll... 164 3. Allmänna säkerhetsföreskrifter... 164 4. Att tänka på vid installation...

Läs mer

Installation av HDS-instrument

Installation av HDS-instrument Installationsmanual Dok. 988-0176-06A Installation av HDS-instrument Läs nedanstående instruktioner noggrant innan installationen påbörjas. Installationsverktyg (ingår ej i leveransen) Om du har för avsikt

Läs mer

Grunderna i NMEA 2000-nätverk

Grunderna i NMEA 2000-nätverk Grunderna i nätverk Ett nätverk består av anslutna enheter som kommunicerar med enkla plug-and-play-anslutningar. I den här handboken beskrivs kontakter och -kablar från Garmin såväl som grunderna för

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

Hydraulpump Installation

Hydraulpump Installation Hydraulpump Installation Drivenhetsmodell M81120 Typ 1 Hydraulpump 12 V M81119 Typ 1 Hydraulpump 24 V M81121 Typ 2 Hydraulpump 12 V M81123 Typ 2 Hydraulpump 24 V M81122 Typ 3 Hydraulpump 12 V M81124 Typ

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. 500024701G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

GPS Antenn - Givare - Svensk English

GPS Antenn - Givare - Svensk English GPS Antenn - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering...3 3 Installation... 4 4 Specifikationer... 6 4.1 CE godkännande...6

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

a Series c Series e Series

a Series c Series e Series Release 10 a Series c Series e Series Installation och drift instruktion Svenska Datum: 04-2014 Dokumentnummer: 81337-10-SV 2014 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

a Series c Series e Series

a Series c Series e Series a Series c Series e Series Installation instruktion Svenska Datum: 05-205 Dokumentnummer: 87247--SV 205 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Raymarine, Tacktick, Clear Pulse, Truzoom, HSB,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

SW - 131. Varning innan installation. Paketinnehåll. Se din användarmanual för drifttemperatur.

SW - 131. Varning innan installation. Paketinnehåll. Se din användarmanual för drifttemperatur. Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i nätverkskameran

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk COMPASS Svenska 13-1 Svenska COMPASS Denna manual är skriven för NX2 Kompassgivare Utgåva: Juni 2002 13-2 COMPASS Svenska Nexus

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration

Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration Installation av digitala enheter Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration DinBox 2015 02 03 Åtaganden vid beställning av digitala produkter Boenderegistret I och med beställning av någon av DinBox

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Installationsförfarande/Tillbehör 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0

CTRX Graphene och Graphene+ Quick Startup guide för (130226) Rev. 1.0 Quick Startup guide för CTRX Graphene och Graphene+ Rev. 1.0 (130226) Vad finns i lådan? Med i lådan till CTRX Graphene, art# 0012-001-000, så skall du finna: 1 x AIS transponder CTRX Graphene (se bilden

Läs mer

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installation och drift instruktion Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

Montering av panelen och ihopkoppling av systemet

Montering av panelen och ihopkoppling av systemet Dokumentversion 3.3, oktober 2009 Gobius för vatten och bränsletankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427),

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Xenta

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Xenta 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Xenta Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen...2 2. Detta krävs för

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-CX V.I.C kommer att berika din vardag. Nordic Production AB Innehåll 1. Ingående delar. 2. Montering

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

Gobius för vatten och bränsletankar, version 2.0

Gobius för vatten och bränsletankar, version 2.0 Dokumentrevision 3.7, august 2010 Gobius för vatten och bränsletankar, version 2.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

AIS 350 / 650. Installation instruktion. Svens ka Datum: 03-2014 Dokumentnummer: 87140-5-SV 2014 Raymarine UK Limited

AIS 350 / 650. Installation instruktion. Svens ka Datum: 03-2014 Dokumentnummer: 87140-5-SV 2014 Raymarine UK Limited AIS 350 / 650 Installation instruktion Svens ka Datum: 03-2014 Dokumentnummer: 87140-5-SV 2014 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk,

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Montering av panelen och ihopkoppling av systemet

Montering av panelen och ihopkoppling av systemet Dokumentrevision 3.7, augusti 2010 Gobius för septiktankar, version 2.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427),

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Inkopplingsanvisning Från version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles.

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

HANDBOK FÖR INSTALLATION OCH ANSLUTNING AV KABLAR

HANDBOK FÖR INSTALLATION OCH ANSLUTNING AV KABLAR HANDBOK FÖR INSTALLATION OCH ANSLUTNING AV KABLAR 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Symboler I den här handboken används symboler och ikoner för att ange säkerhetsåtgärder och anmärkningar angående installationsproceduren.

Läs mer

ST60+ Tridata Handbok

ST60+ Tridata Handbok 81263_2.book Page 1 Thursday, June 8, 2006 8:54 AM ST60+ Tridata Handbok Dokument nummer: 81263-2 Datum: December 2005 81263_2.book Page 2 Thursday, June 8, 2006 8:54 AM Raymarine, ST60+ och SeaTalk är

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

1 ALLMÄNT... 2 2 FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER... 2

1 ALLMÄNT... 2 2 FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER... 2 ACX32 Monteringsanvisning tillbehör Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 2 2 FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER... 2 3 MONTERING AV RCC... 2 3.1 UTGÅNGSLÄGE...2 3.2 AVLÄGSNA KÅPA...3 3.3 ANSLUT COMPACT FLASH

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Dr a g o n fly-5. Wi-Fis h TM. Installation och drift instruktion. Release 11

Dr a g o n fly-5. Wi-Fis h TM. Installation och drift instruktion. Release 11 Release 11 Dr a g o n fly-4 Dr a g o n fly-5 Wi-Fis h TM Installation och drift instruktion Svenska Datum: 04-2015 Dokumentnummer: 81358-2-SV 2015 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Raymarine,

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon Camillo Porttelefon Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning. Camillo är ett registrerat varumärke. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1998-05-20 Art.nr.64YSE051 Innehåll

Läs mer

Ray50 / Ray60 / Ray70

Ray50 / Ray60 / Ray70 Ray50 / Ray60 / Ray70 Installation och drift instruktion Svenska Datum: 03-2015 Dokumentnummer: 81356-1-SV 2015 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Raymarine, Tacktick, Clear Pulse, Truzoom,

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 4...1 5...1 6...1 2 DNX5220BT/ DNX5220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk NX Trådlöst Vindgivarset Installationmanual NX Vindgivarset 1 NX Vindgivarset Edition: April 2007 2 NX Vindgivarset Innehåll 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Part specifikation... 4 3 INSTALLATION...

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer