SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess"

Transkript

1 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Maria Rydqvist Boverket Bild 1 av 32

2 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det går att komma fram snabbare från idé till färdigt hus genom att arbeta smartare!. Bild 2 av 32

3 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Vad är lösningen? Få upp alla frågor på bordet tidigt Samverka med alla berörda Se mer än bara din del i processen Bild 3 av 32

4 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Alla planer innehåller fastighetsjuridiska frågeställningar. Alla som ska bo och förvalta marken berörs av dessa. Bild 4 av 32

5 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det är viktigt att en detaljplan blir korrekt och tydlig Lantmätaren har kunskap som är värdefull när planförslaget utformas. Bild 5 av 32

6 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Vår målsättning är att Alla planer som upprättas ska - utan särskild tolkning - vara realiserbara Planeringen ska ske i ett rakt flöde utan onödiga omtag Informationshanteringen är effektiv Bild 6 av 32

7 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Boverket och Lantmäteriet arbetar tillsammans med denna fråga genom att utveckla e-förvaltning Det ska bli så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bild 7 av 32

8 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Vi samarbetar i gränslandet mellan myndigheternas ansvarsområde arbetsområde Programmets Programmets avgränsning arbetsområde Boverket SPF Lantmäteriet detaljplanläggning fastighetsbildning bygglov Bild 8 av 32

9 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Våra samarbetspartners SKL Länsstyrelserna Kommuner KLM Sveriges Byggindustrier Forskare Bild 9 av 32

10 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Verka för en ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö och en mera enhetlig digital lagring av de kommunala planerna. Bild 10 av 32

11 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vi ska harmonisera 290 kommuners planarbete. Det är många processer involverade som styrs av olika regelverk. Förutsättningarna och behoven är helt olika. Bild från Leanhomebuilding.wordpress.com Bild 11 av 32

12 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Resultatet ska kunna användas av alla som har behov av det alltså allt från enskilda personer till organisationer som driver egna processer i egna tekniska system till myndigheter som på nationell nivå har till uppgift att följa upp verksamheten. Bild 12 av 32

13 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Här finns svårigheter som är generella. Vi saknar definitioner av grundläggande begrepp Det finns regler som gör det svårt att förändra Vissa saker måste vi vara överens om för att kunna prata med varandra Bild 13 av 32

14 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vårt mål är att vi 2015 hanterar planläggning och plangenomförande som en sammanhållen effektiv och flexibel process Bild 14 av 32

15 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vi avser att arbeta med Planprocessen Generell processbild exempel på olika stöd och checklistor som används och som är grunden för att utveckla ärendehanteringsstöd. Beskriva hur den är kopplad till andra processer och hur de olika aktörernas ansvar ser ut. Bild 15 av 32

16 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vi avser att arbeta med Styrning och organisation Det finns ett otal sätt att organisera och styra arbetet Men finns det bättre och sämre varianter? Bild 16 av 32

17 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vi avser att arbeta med Information in och krav på underlaget Kvalitetssäkrat underlag. (Fastighetsrättsligt och geometriskt). Definition av olika begrepp och en objektstypkatalog. Kravspecifikation för kommuner som ska köpa underlag. Bild 17 av 32

18 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vi avser att arbeta med Information ut Informationen ska kunna användas i flera led. Publicering av planer under pågående process illustrationer, 3D osv. Vilka krav bör man ställa på de verktyg man använder? Bild 18 av 32

19 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vi avser att arbeta med Information och informationsförsörjning Hur ser kommunens ansvar att tillhandahålla planinformation ut och kan man leva upp till detta idag? Bild 19 av 32

20 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vi avser att arbeta med Arkivering och lagring och metadata Vilka krav behöver vi ställa på den lagrade informationen, var ska den lagras, i vad mån kräver det masterdata och masterdatamanagement, Vilka krav på metadata behövs. Bild 20 av 32

21 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vi avser att arbeta med Kompetens Vilken kompetens behöver de olika aktörerna och de olika professionerna? Vilka behöver vara med och forma grundkraven för kompetensen? Bild 21 av 32

22 Ökad harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö Vi avser att arbeta med De tekniska verktygen Vilka krav bör ställas på de tekniska verktygen för att producera planer, att processa planer, att presentera planer, att lagra planer och att nyttiggöra planer? Bild 22 av 32

23 Vårt uppdrag Är en del av e-förvaltningen Vi utvecklar e-förvaltning inom planarbetet Därför är vi beroende av och ska följa de vägledningar för informationsutbyte som skapas av e-delegationen Bild 23 av 32

24 Vårt uppdrag Flera processer samverkar Vi ser planarbete som en process som består av flera delar Varje verksamhet har sin uppgift och svarar för sin (del- )process. Varje processteg stöds av speciellt utvecklade IT-tjänster Överlämnande och samverkan mellan verksamheterna måste fungera väl, organisatoriskt såväl som tekniskt Vi tänker oss att överlämnandet utformas som standardiserade informationsutbytestjä nster Bild 24 av 32

25 Vårt uppdrag Hela processen hålls ihop av samverkan mellan flera ärendehanteringssystem Ärendehanteringssystem är inte vårt ansvarsområde. Men vi blir beroende av att de stödjer samverkan inom en kommun och över organisationsgränser Bild 25 av 32

26 Vårt uppdrag Molnet Vi tror att IT-stödet till de olika processerna ganska snart tillhandahålls som prenumererade tjänster (nättjänster) Samma gäller för lagring och presentation/tillhandahållande av planinformationen på ett enhetligt vis Detta ger förutsättningar även för små kommuner att ta sitt ansvar När är vi där? Är vi kanske redan där? Bild 26 av 32

27 Att prata om E-förvaltning Vilka tankar och utvecklingsspår ser ni som viktiga när det gäller e-förvaltning? Har ni några goda exempel ni anser att vi bör känna till? Bild 27 av 32

28 Att prata om Förväntningar på myndigheterna Vilka behov och förväntningar har ni som användare på oss myndigheter? Bild 28 av 32

29 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Många pusselbitar ska komma på plats! => Bild 29 av 32

30 Att prata om Harmonisering och standardisering Vilka områden bör vi fokusera på när vi ska harmonisera planarbetet i landet? Är ni intresserade av att delta i ett sådant arbete? Bild 30 av 32

31 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Vill du veta mer, kontakta Bild 31 av 32

32 TACK! Sida 32 Bild 32 av 32

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer