Kill Complexity. Öka nyttan, minska ledtider, tag bort kostnader - allt på en gång! Thomas Ehrnström. Mr Kill Complexity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kill Complexity. Öka nyttan, minska ledtider, tag bort kostnader - allt på en gång! Thomas Ehrnström. Mr Kill Complexity"

Transkript

1 Kill Complexity Öka nyttan, minska ledtider, tag bort kostnader - allt på en gång! Thomas Ehrnström Mr Kill Complexity VP Strategy & Architecture Posten Norden Sid

2 Varför Enterprise Architecture varför Kill Complexity? Any intelligent fool can make things bigger and more complex... It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. Albert Einstein Enterprises are complex, so the work of enterprise architecture (EA) is to simplify and generally improve the enterprise. Gartner Seven thousand years of history would suggest the only known strategy for addressing complexity and change is ARCHITECTURE John Zachman Sid 2

3 Komplexitet kostar!!! Sid 3

4 En omöjlig ekvation? Optimera för nytta, tid och kostnad samtidigt Flexibility Complexity Cost Speed Sid 4 Minskad komplexitet ger högre flexibilitet, snabbare time-to-market och lägre kostnader Uppdrag till EA: Döda komplexiteten!!!

5 Agenda - Kort om Posten - och om IT i Posten - Kill Complexity och Get2One - Hur vi arbetar med EA inom Posten Norden - med exempel på konkret nytta - Uppmaning! Sid 5

6 Nya omständigheter leder till nya utmaningar Sid 6 Sid 6

7 Posten Norden skapas för att stärka vår konkurrenskraft på marknaden - Fusion mellan Svenska Posten och Post Danmark Sid 7

8 Kort om Posten Norden Posten Norden levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder. Storlek Hemmamarknad Huvudkontor Omsätter cirka 45 miljarder SEK Cirka medarbetare Förmedlar cirka 30 miljoner försändelser varje arbetsdag Hemmamarknaden är Norden Huvudkontoret ligger i Solna, Sverige Med Posten Norden når man den man vill, i rätt tid, säkert och effektivt. Sid 8

9 Väsentliga milstolpar för IT 1999 CIO etableras och ingår i koncernledningen Konsolidering av IT-verksamheten Outsourcing av IT-infrastruktur Införande av gemensamt affärssystem Demand/Supply modell med tydligare gränssnitt mellan verksamhet och IT SLA Business Case 2007 Strategisk styrning av IT EA med målarkitektur och stadsplaner Business CIO s i dotterbolagens ledningsgrupper 2009 Fusion mellan Posten i Sverige och Post Danmark Gemensam Nordisk organisation och processer Fusionsprogram för Get2One och leverans av synergier Outsourcing av Applikationsutveckling och Förvaltning Kill Complexity Sid 9

10 IT strategi - Fundament Flexibilitet: Utveckling större del av IT-kostnaderna Snabbare leverans time to market Större del av IT-kostnaderna rörlig Enklare applikationsstruktur Kostnad Flexibilitet xx Tid Sid 10 I am not interested in money. I just want to be wonderful. Marilyn Monroe

11 BIS Strategier Enterprise Architecture Genom aktiv planering av arkitekturen i Posten Norden säkerställs de långsiktiga strukturella förändringarna av processer och IT-landskapet samtidigt som verksamhetens värde av IT kan levereras Domains Enterprise Architecture areas Vi håller ihop helheten med hjälp av kuben! Sid 11 Business Unit Architecture areas

12 Säkerhet Integration EA Styrning omfattande hela koncernen Enterprise Architecture Board (EAB) EA-kubens olika dimensioner representeras i EAB av ledare från alla delar av koncernen Strålfors Meddelande Logistik Process Information Software.. Chef Arkitektu r Koncerngemensamma funktioner Process Information Applikationer Infrastruktur Sid 12

13 EA styrning med tydlig knytning till företagets högsta ledning Koncernledning CEO Guidelines och direktiv till IT-ledningen Guidelines och förslag till Koncernledningen CIO BIS ledning Guidelines och direktiv till EAB Guidelines och förslag till BIS-ledningen Chef Arkitektur Enterprise Architecture Board (EAB) Strategi Ramverk Organisation Styrning Tillämpning Uppföljning Sid 13

14 EA Operating Model områden som hanteras av styrningen Process Information Software.. Säkerhet Integration Process standarder Informationsstandarder Applikationsstandarder Infrastrukturstandarder Standardisering i Posten Verksamhetens inriktning Enterprise Arkitekturens koppling till verksamhetsmål EA Strategisk inriktning och strategier Proaktivt ledarskap för Enterprise Arkitektur i koncernen Vilka är fokusområdena inom EA? CEO Säkerställ att arkitekturkomponenter är i linje med strategisk inriktning Enterprise Arkitektur styrning Utveckla en koncernövergripande Enterprise Arkitektur Koncernledning Hur kan EA-arbetet förbättras? Målområde Guidelines och direktiv till IT-ledningen Guidelines och förslag till Koncernledningen CIO Säkerställ hållbar EA Enterprise Arkitektur tillämpning Säkerställ följsamhet mot fastställd Enterprise Arkitektur Koncernens mål Nedbrutna mål Initiativ Måltal Utfall IT-ledningen Guidelines och direktiv till IT EAB Guidelines och förslag till IT-ledningen Chef Arkitektur Enterprise Architecture Board (IT EAB) Principer Ramverk Organisation Styrning Tillämpning Uppföljning Tillämpning Styrning Organisation EA ansvar Uppföljning Strategi Chef Arkitektur MEAB Chef Arkitektur Lösnings- Systemarkitekter Verksamhetsarkitekt Informationsarkitekt Verksamhetsarkitekt Informationsarkitekt LOAB Sid 14 EA Verksamhet IT-arkitekt Strålfors CIO Office EA information Chef EA IT-arkitekt MEAB IT-arkitekt LOAB IT-arkitekt POAB EA IT EA Standardiseringsmodell EA Servicemodell (TBD) Verksamhetsarkitekt Informationsarkitekt Lösningsarkitekter Posten IT EA Kontextmodell Strålfors Meddelande Logistik Ramverk Koncerngemensamma funktioner Process Information Applikationer Infrastruktur EA Ramverk Säkerhetsstandarder Integrations och SOA standarder Standard Services Postens EA Principer Postens arkitektur (EA) utgör en sammanhängande helhet med spårbarhet mellan olika perspektiv. För varje process ska det ska finnas en utpekad ägare. I ägarskapet ingår ansvar för upprättande och underhåll av modeller och beskrivningar. Arkitekturen uttrycker det som är väsentligt för löpande verksamhet och vid förändringar. Postens information är en koncerngemensam tillgång som skall förvaltas med en bas i ett tydligt ägarskap. Posten skall i första hand använda bra befintliga lösningar, i andra hand standardlösningar från etablerade leverantörer och i sista hand utveckla. För att säkerställa enkelhet och flexibilitet ska dubblering av information och funktionalitet motverkas. Ett behov => En lösning Postens IT-infrastruktur är en gemensam och standardiserad resurs och en förutsättning för gemensamma lösningar

15 EA hur vi tar fram vår koncerngemensamma målarkitektur för alla domäner Sid 15

16 Domänmodellen tydliggör var vi söker konkurrensfördelar PN applies External Standard Posten Norden operates as other companies. We rely on industry standards and best practices. PN defines and applies Internal Standard Posten Norden define unique processes to gain competitive advantage. These are applied in all parts of the company. PN applies local solution Unique processes and supporting solutions justified by business case and marketing/brand values. Customer and Service Production Administration Enterprise Planning and Analytics IT Workplace Channels Infrastructure Integration Security Posten Norden, being a services company with a broad consumer customer base and at the same time gaining most of our revenue from large scale business customers, calls for a mix of broadly applied external and internal standards with local solutions to serve demands from large customers Posten Nordens mix of large scale, geographically spread 24/7/365 production with highly local production solutions for specific services and customers also calls for a mixed use of broadly applied external & internal standards and local solutions In other areas Posten Norden operates as any other company in the business and we apply external standards unless the operations are directly related to local solutions in Customer and Services or Production Sid 16

17 The Domains Priority patterns for mapping a (new) process Use External Standard Use/ Define Internal Standard Non Standar d Posten Norden Not Unique Sid 17 Posten Norden Unique NA 1 2 Customer and Service Production Administration Enterprise Planning and Analytics IT Workplace Channels Infrastructure Integration Security

18 Customer and Services Domain Example Posten Norden, being a services company with a broad consumer customer base and at the same time gaining most of our revenue from large scale business customers, calls for a mix of broadly applied external and internal standards with local solutions to serve demands from large customers Business Requirements & Benefits Flexibility (support competitive edge) Competitive edge and customer intimacy Guidelines An application in this domain should be based on standard implemented business solutions Solutions and processes should be harmonized across business units However, as applications in this area are to provide a competitive edge, some custom made applications utilizing standard platforms are allowed The Customer & Services Domain is responsible for the publishing of services to the customer Processes Service development process Sales & Marketing processes Contract & Account Management incl. Credit Management Billing & Invoicing - Payment processing and Accounts Receivables belong to Administration Domain I Målarkitekturen dokumenteras omfattning samt styrande principer för varje domän Customer Support & Complaints Management Information Customer Master Data Services and Product Master Data, including prices Contracts & Accounts Technology All applications and Enterprise Services related to interaction with customers, marketing and development of services (services in this sense are the service/product delivered to the customer). Följande är ett exempel på arbete som pågår just nu Sample applications and information Service Development Marketing & Sales Pricing & Billing Customer Contracts Order Handling Customer Inquiries (e.g. Track & Trace) & Claims Invoicing Sid 18

19 EA-arbete i våra affärsområden Exempel stadsplanering inom Meddelande Sid 19

20 Stadsplan vårt närområde Sid 20

21 Stadsplanen Att jobba med processer, information, teknik mot en gemensam målbild Sid 21

22 Beskriv Utvärdera Stadsplanen som stöd vid förändring Verksamhets arkitektur Nuläge Informations arkitektur Utforma Verksamhets arkitektur Målbild Målbild Informations arkitektur Ta fram Handlingsplan Verksamhets arkitektur Informations arkitektur IT arkitektur IT arkitektur IT arkitektur Var är vi? Vart vill vi? Hur kommer vi dit?? Genomför Posten Norden Sid 22

23 Stadsplan, mappning process - applikation Planera och följa upp verksamheten Utveckla tjänst Sälja tjänst Ta emot Sortera/Blada Transportera Lämna ut Debitera kund Hantera kundservice Stödprocesser Kund, Sortiment, Tjänst, Organisation Affärsrelation, Kund, Tjänst, Avtal, Betalning Kund, Kund, Försändelse, Försändelse, Tjänst, Betalning, Tjänst, Betalning, Verksamhetsplats Verksamhetsplats Verksamhetsplats, Verksamhetsplats, Försändelse, Försändelse, Adress, Adress, Produktionsobjekt Produktionsobjekt Transport, Verksamhetsplats Adress, Affärsrelation, Intressent, Kund, Tjänst, Verksamhetsplats, Avtal, Betalning Försändelse Affärsrelation, Kund, Tjänst, Avtal, Betalning Affärsrelation, Kund, Tjänst, Avtal, Betalning ALLADIN (TID) PSS ODR Online PSU ISU Flow Control GLP Pablo Elin (FSDB) VIFtp PIST VGS VÄPO SAP CRM SAP SD SAP BI Valentin KIPP TABS KSD 2000 UHS Routeplanner Sid 23 Autodisc

24 Stadsplanen som stöd vid förändring Nuläge Uppdaterat Nuläge nuläge Verksamhets arkitektur Verksamhets arkitektur IT IT arkitektur arkitektur IT arkitektur Genomför affärs- och verksamhetsplanering Informations arkitektur Informationsarkitektur Förändringar i omvärld, trender, mål eller strategi Målbild Uppdaterad Målbild målbild Verksamhets arkitektur Verksamhets arkitektur Informations arkitektur Informations arkitektur IT arkitektur IT arkitektur Projekt MVU Sid 24 Linjeaktivitet

25 Stadsplan i praktiken - Informations arkitektur Hur? Vem? Var? Vad? Varför? När? Verksamhetsperspektiv Informationsperspektiv Teknikperspektiv Var? IT-arkitektur Sid 25

26 Checklista Beskriv verksamhetens processer och krav på information och ITstöd utifrån processen. Utgår från stadsplanen vilka processer, vilken information och vilka system påverkas av förändringen? IT-lösning tas fram utifrån kravbilden. Säkerställ att det finns tillräcklig tid från personer i verksamheten. Se till att resurser från verksamheten har rätt kompetens och mandat. Se till att resurser från IT kommer med tidigt i projektet. Sid 26

27 EA-arbete i våra affärsområden Goda exempel sprider sig snabbt Sid 27

28 Bra sätt att arbeta sprider sig naturligt Formål med Business Unit Architecture (Stadsplan) Give overblik over relationer og afhængigheder i mellem: Processer Information IT-services (applikationer) Processer Informationer IT-Services I forhold til as is I forhold til igangværende projekter I forhold til definere fremtidige to be (i en dansk og/eller nordisk scope) Fælles målbillede i forhold til IT anvendelsen i BDK/Posten Norden Distribution af økonomi i forhold til processer og apps Fundament for G21 løsninger Formålet med BUA er at gøre forandringer lettere! 5 Unit Architecture i Breve Danmark Sid 28 September 2010Business

29 EA-arbete i våra affärsområden Arkitekturarbetet fokuserar på det väsentliga Sid 29

30 EA harmonisering av verksamhetsprocesser Sid 30

31 Att få genemsamma arbetssätt på plats Roadmap för process X Starting Point Posten Post Posten Strålfors Tollpost Partners Norden Danmark Med/Log Log Mid Way Posten Breve Med InfoLog Tollpost Partners Norden Logistics Log Done Sid 31

32 EA Koncerngemensamma ramverk för informationsområdet Sid 32

33 Gemensamma modeller för information KLASSIFICERING AV INFORMATIONSOMRÅDEN I POSTENKONCERNEN Version 0.2 senast uppdaterad Informationsområden återanvänds inom flera processer men ägarskapet tillhör den proc ess där informationen skapas. Ett underlag för diskussion kring: Övers ta nivå, indelning, undergruppering, nivåer, namnsättning, engelska, mm Kan denna klas sificering även användas för s trukturering av ostrukturerad data t ex officedokument oc h mail? Hur får vi med Strålfors syn på Försändels e, Elektronisk transport, Miljö mm? STYRNING - STRUKTUR Fys is k person Organisation? INFORMATIONSMODELL KONCERN ÖVERGRIPANDE Agnetha Högberg Tel: Version: 1.2 Reviderad: Affärsrelation Produktionsobjekt hanteras på en ansvarar för ansvarar för har en/flera Organisation Personresurs (PERSON) Kompetens Löner & Förmåner & Pensioner Organisation (ORGANISAT ION) Juridik / Legal omfattar Avtal Försändelse läggs i Lastbärare Person Arbetsmiljö & Hälsa Rehabilitering & Arbetsskador Proces s Projekt Avtal (AGREEMENT ) Marknad Miljö Säkerhet Kommunikation innehåller villkor kring löslastas i arbetar på kopplas till fraktas i ansvarar för UTVECKLA TJÄNST - Instruktion för Postverket Sortiment Produkt Vara SÄLJA TJÄNST - Allmänna Poststadgan Intressent Kund (CUSTOMER) Affärsrelation (BUSINESS RELAT ION) Kundkontakt PRODUCERA TJÄNST - Postreglemente Produktions objekt Produktions information (PRODUCT INFORMAT ION) Verksamhetsplats Produktions plats (PRODUCTION POINT) har Intressent Kund skickar/tar emot/betalar för Produkt Transport startar/stannar/slutar vid Produktionsplats T jänst (SERVICE) Leverantör Konkurrent (COMPET IT OR) Kundorder Lastbärare (TRANSPORT UNIT ) Sändning Produktions plats kund Leverantör Postoperatör Tjänst Vara har en/flera Hanteringsställe adressplats Betalning Utbud Ägare (PAYMENT) Förs ändelse T ransport? Konkurrent Staten Postoperatör Kolli (IT EM) T ransport (TRANSPORT ) Franchisetagare har en/flera Pris Brevförs ändelse Fordon Partner (VEHICLE) finns på en STÖD - ADMINISTRATION Betalning Adress Land Ekonomi Anläggning & Utrustning Geografi finns i ett Redovis ning Finans Kalkylering Inköp Anläggning Utrus tning Adress Adress typ Geografiskt område IT (EQUIPMENT ) (ADRESS) IO Modellen Beskriver alla huvudobjekt för koncernen Administrativt stöd för att driva Get2One inom informationsområdet Koncerninformationsmodellen Beskriver informationsflöden Stöd vid verksamhetsförändringar Sid 33

34 EA starkt driv mot en gemensam målarkitektur för teknologi Sid 34

35 Konvergensmodell Subsidiary company has a need for a change Yes No Use existing standard solution Stay on current platform or move to standard based on BC First Mover, define domain standard Yes No Standard solution exist according to the domain model Just because I have my standards they think I'm a bitch. Diana Ross Sid 35

36 EA Roadmap för Get2One inom Administration (SAP) Sid 36

37 Stark koppling mellan EA och verksamhetsförändring i praktiken Postens Utvecklingsmetodik ( PUM ) Sid 37 Great ideas originate in the muscles. Thomas A. Edison

38 Hur vi implementerar målarkitekturen som en naturlig del av all förändring Customer and Service Production Administration Enterprise Planning and Analytics IT Workplace Channels Infrastructure Integration Security Sid 38

39 EA Styrning Projekt Lösningsarkitekturråd (LAR) LAR godkänner lösnings-arkitektur för projekt med ITinnehåll Sid 39

40 EA Styrning Projekt Lösningsarkitekturråd (LAR) LAR godkänner lösning före driftsättning Sid 40

41 EA Styrning är inbäddad i hur Posten Norden driver förändring Koncernledning IT-ledningen Enterprise Architecture Board (EAB) Förslag och större beslut Förslag och större beslut Lösningsarkitekturråd Driver utvecklingen av IT-arkitekturen Godkänner lösningsarkitektur Beslutsmöte 1 timme varje vecka Arkitektnätverk Forum för samtliga arkitekter i Posten Träffas varje månad (telefon/webbkonferens) Sid 41

42 EA Organisering av arkitekter Sid 42

43 Arkitektorganisationen Head of Strategy & Architecture BU Architecture Responsible BU Architecture Responsible BU Architecture Responsible BU Architecture Responsible BU Architecture Responsible Head of Architecture Operation BU Process Architect BU Process Architect BU Process Architect BU Process Architect BU Process Architect Enterprise Process Architect BU Information Architect BU Information Architect BU Information Architect BU Information Architect BU Information Architect Enterprise Information Architect Business Unit IT Architect Business Unit IT Architect Business Unit IT Architect Business Unit IT Architect Business Unit IT Architect Enterprise Technology Architect Meddelande SE Info Logistik Corporate Logistik Brev DK Domain Domain Architect Architect Projects Solution Architect Application Portfolio Management S&A Sid 43

44 Sammanfattning / Uppmaning!

45 Några framgångsfaktorer från Posten - Säkerställ rätt styrning med tillräckligt mandat - Jobba strategiskt OCH operativt - Använd EA där det är viktigt för verksamheten - Gör EA till en naturlig del av hur ni arbetar - DÖDA KOMPLEXITETEN! - Kommunicera hur EA bidrar till företagets verksamhet i ekonomiska termer Sid 45

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Från arkitektur till IT-styrning

Från arkitektur till IT-styrning Från arkitektur till IT-styrning 29-30 mars 2012 Nebojsa Bjelobrk,IT-strateg Göteborg Energi AB Agenda Problembilden Vem? Hur? Vad? Inköp? Plocka ut? Lägga tillbaka? Bäst före datum? IT-styrning på Göteborg

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv

IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv IT styrning- Från ett 1a, 2a och 3e linjeperspektiv Josefin Nordlander Chef Koncernsäkerhet & Kontroll GRC-dagarna 8-9 oktober 2015 Vad menas med IT styrning? IT-styrning handlar om att styra IT så att

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 ServiceNow Stefan Schöllin Fujitsu Stefan Berg ServiceNow Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU ServiceNow Vi förändrar sättet människor arbetar på 1 Copyright 2016

Läs mer

Från Data till Process

Från Data till Process Från Data till Process - Om bryggor och annat KommITS 17 nov 2005 Perspektiv och definitioner SOA för utvecklare: Service orientation är ett sätt skapa dynamiska, samverkande och löst kopplade applikationer.

Läs mer

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years Prevas översikt Grundat 1985 570 anställda på 10 platser i Sverige, Norge och Danmark Listat på NASDAQ OMX sedan 1998 ISO 9001:2000 certifierat Ekonomifakta, 2008 (2007) Omsättning: 616 MSEK (471 MSEK)

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Certifierad Affärsarkitekt. Frukostmöte den 15 januari 2014 Linus Malmberg

Certifierad Affärsarkitekt. Frukostmöte den 15 januari 2014 Linus Malmberg Certifierad Affärsarkitekt Frukostmöte den 15 januari 2014 Linus Malmberg NEST: Köpta av Google för 3,2 mdr USD 2 Affärsmodellen förverkligar en idé Cordials ramverk för affärsarkitektur Affärsstrategi

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE TOMMY JARNEMARK DIGITAL AFFÄR B2C/B2B OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING SEDAN 2003, CHEF SEDAN 2004 BRINNER FÖR KUNDUPPLEVELSEN,

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI 5/31/2016 SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r e s e r v ed. Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r

Läs mer

Kaba Group. Grundat 1856

Kaba Group. Grundat 1856 Kaba Group Grundat 1856 En av världens ledande säkerhetskoncerner med över 9000 medarbetare i 60 länder Huvudkontor i Rümlang, Schweiz. Noterat på Zurichbörsen. Omsättning ca 9 miljarder SEK (FY 2012/13)

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Kaba Group. Grundat 1856

Kaba Group. Grundat 1856 Kaba Group Grundat 1856 En av världens ledande säkerhetskoncerner med över 9000 medarbetare i 60 länder Huvudkontor i Rümlang, Schweiz. Noterat på Zurichbörsen. Omsättning ca 9 miljarder SEK (FY 2012/13)

Läs mer

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström Affärssystem Affärssystem - 1 Tobias Nyström 111123 Affärssystem ERP ERP = Enterprise Resource Planning System (ingen klar definition av ERP i litt.) Tidigare affärsaktiviteter ex. HR, Finans och försäljning

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

CIO Governance 13 september 2011

CIO Governance 13 september 2011 CIO Governance 13 september 2011 1 Kort om Jetpak Nordisk verksamhet för bud och expresslogistik Franchise koncept Ägs av riskkapitalbolag Polaris och Accent Omsätter ca 1 miljard Ca 250 anställda IT leverans

Läs mer

Arkitekturell förmåga. Så bygger du upp den!

Arkitekturell förmåga. Så bygger du upp den! Arkitekturell förmåga. Så bygger du upp den! Lottie Aderinne - In Change Consultant AB Kommer prata om: - Hur bygger man upp arkitekturell förmåga - Praktiska exempel när det gått bra och när det gått

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Från kanal- till aktörsfokus

Från kanal- till aktörsfokus Från kanal- till aktörsfokus EDB Bank och Finans BANK 2.0 November 2009 AGENDA 1. EDB I KORTHET 2. TRENDER OCH DRIVKRAFTER 3. EXEMPEL 4. NÅGRA UTMANINGAR 5. FRÅGOR EDB Business Partner > slide 2 1. EDB

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO En digital förändringsresa 2017-03-16 Jan Longnell, CIO THE INDOOR CLIMATE COMPANY Swegon har utvecklat produkter och system för energigivande inomhusklimat i över 60 år Optimal livscykelkostnad i fokus

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

KONSULTPROFIL. Irene Ström

KONSULTPROFIL. Irene Ström KONSULTPROFIL Irene Ström Med fokus på Liv & Pension och med stor entusiasm kring detta driver jag uppdrag hos mina kunder. Mina projekt kännetecknas av arbetslust, energi och möten mellan människor. Min

Läs mer

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober KEYNOTE: Cloud impact on IT and business - Sven Denecken, SAP AG KEYNOTE: MODERATORER: XX XX Tider 11.00-11.50 Cloud: 15. Fördjupningspass - What can SAP

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ELANDERS. Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics.

VÄLKOMNA TILL ELANDERS. Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics. VÄLKOMNA TILL ELANDERS Integrated supply chain, e-commerce, publishing, packaging and graphics. Snabbfakta 3200 anställda i länder 15 Kunder i 30 länder Årlig omsättning (MSEK) 4 236 På Stockholms fondbörs

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 SWEDISH 4TH GENERATION AIR FORCE Joint Command CCIS JAS 39 Gripen Fighter Link S 100B ERIEYE Air Command CCIS STRIC TARAS radio system Civilian Air Traffic

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer