Clarity. Vad är New G/L? Danderyd Copyright Clarity Business Solutions AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clarity. Vad är New G/L? Danderyd 2006-10-12. Copyright Clarity Business Solutions AB"

Transkript

1 Clarity Vad är New G/L? Danderyd

2 Agenda Kort presentation av Martin J och Clarity New G/L i SAP Vad är New G/L och varför har SAP utvecklat den? Arkitektur Kodsträng Parallellredovisning o dokumentsplit Migrering Sammanfattning och frågestund

3 Martin Jakobsson Ek.Mag Uppsala Universitet Revisor Deloitte & Touche Sedan 1998 Konsult inom FI, CO och BW Tidigare på bla Connecta, SAP Svenska Projekt bla på Posten, Arla, Ericsson, Sony Ericsson, Pharmacia & Upjohn, MCI World Com, Bredbandsbolaget m.fl Nationell och internationell erfarenhet från Walldorf, England, Malaysia och Sydafrika. Utvecklade Nordic Baseline, Packaged Solution för SAP i SAP Labs Nice där New G/L ingick

4 Clarity Företaget

5 Kort om Clarity Clarity bildades år 2004 som ett konsultföretag med en tydlig SAP-inriktning Idag 17 anställda Leveranskapacitet genom nära samarbetspartner med ca 70 SAP-konsulter Expansivt Partnerägt bolag med stark finansiell ställning och aktiva ägare Sapsa-partner och blivande SAP-partner

6 Clarity Clarity är ett nischat och fokuserat konsultföretag inom SAP Fokus ligger på kundernas stödprocesser, dvs. de interna processerna inom Ekonomi, Personal, Analys, Integration

7 Affärsidé Clarity skall, genom rätt kompetens och rätt verktyg, erbjuda företag med SAP som affärssystem, rätt lösningar och tjänster rörande stödprocesser, i syfte att på ett innovativt sätt skapa värde i kundernas verksamhet

8 Stödprocesser - SAP:s definition

9 Stödprocesser - Komponenter Portal Stödprocesser Verksamhet Krav, t ex Ekonomimodell Internkontroll Rutiner BW, SEM, Analytics FI/CO PS HR Non-SAP, t ex Koncernkonsolidering Extern lön Tidsredovisning System Kärnprocesser Försäljning Service Logistik WF Integration

10 SAPphire Topp 10 scenarios Claritys koncept täcker 8 av 10 topp-scenarios som kunder implementerar

11 Några antaganden innan vi börjar Presentationen är ibland på engelska och svenska Att välja rätt nivå mellan övergripande och detaljerat är svårt. Säg till om det blir för mycket av det ena eller det andra Frågan är inte om ni skall införa ERP2005 utan hur och när. Jag tycker New G/L är förbannat roligt och det största som har hänt inom mitt område sedan hedenhös.

12 Vad är New G/L? Suddar ut gränserna mellan traditionell FI/CO Mer transparent samt realtidsintegration Ger tidsvinster inom slopad avstämning mellan CO->FI Ny Closing cockpit ger bättre bokslut Kräver Netweaver 2004s samt WAS Not beskriver en hel del möjligheter och fördelar med New G/L

13 Vad är New G/L (mysap ERP 2005 och ECC 6.0)? En enhetlig struktur som nu inkluderar tidigare funktioner CoGS, EC-PCA, FI-SL o Recon.. Ledger Definierbar kodsträng: fler koddelar eller helt egenskapade objekt kan läggas till kodsträngen Uppdelning och rapportering av balansobjekt på olika koddelar i realtid Realtidsintegration CO->FI. Ingen Recon. Ledger Möjlighet att definiera flera ledgers och därmed parallell värdering

14 Varför har SAP utvecklat New G/L? Bara det faktum att idag måste kunder köpa o installera ett flertal olika moduler för att få intern- och externredovisningen att fungera. Ökade krav från SAP:s kunder, främst i USA som kräver bättre anpassning till lagar och redovisningsmetoder såsom SOX, IAS, US-GAAP (segmentrapportering tex.) Flera kunder med branschspecifika lösningar har krävt större flexibilitet och förmåga att tex. kunna skapa balansräkning baserad på andra kriterier (grant, fund, industry tex.)

15 Arkitektur Ny utökad och mer flexibel datastruktur. Lägg till nya fält såsom segmentet eller skapa helt egna i den nya totaltabellen FAGLFLEXT I BSEG_ADD hamnar transar för subledgers Tabellen GLTO försvinner men BKPF, BSEG, BSAS, BSID m.fl finns kvar Ett antal gamla ledgers försvinner o det blir verklig realtid mellan CO-FI vilket gör att ett antal transaktion försvinner, bla KALC

16 Architecture of mysap ERP Technology Application SAP R/3 up to 4.6C Application SAP Basis SAP R/3 Enterprise SAP Enterprise Extension Set SAP R/3 Enterprise Core SAP Web Application Server mysap ERP Edition 2003 Additional Components Self-Service Procurement Strategic Enterprise Management SAP R/3 Enterprise SAP Enterprise Extension Set SAP R/3 Enterprise Core SAP NetWeaver Composite Application Framework Self Services Internet Sales and more PEOPLE INTEGRATION Multi Channel Access Portal APPLICATION PLATFORM J2EE ABAP Collaboration INFORMATION INTEGRATION Bus. Intelligence Knowledge Mgmt Master Data Mgmt PROCESS INTEGRATION Integration Business Broker Process Mgmt DB and OS Abstraction Life Cycle Mgmt mysap ERP Edition 2004 SAP NetWeaver 04 Composite Application Framework Additional Components Self-Service Procurement Composite Applications Strategic Enterprise Management PEOPLE INTEGRATION Multi Channel Access Portal SAP ECC Extension Set APPLICATION PLATFORM J2EE ABAP Collaboration INFORMATION INTEGRATION Bus. Intelligence Knowledge Mgmt Master Data Mgmt Internet Sales and more Self Services SAP ERP Central Component 5.00 SAP ECC Core PROCESS INTEGRATION Integration Business Broker Process Mgmt DB and OS Abstraction Life Cycle Mgmt New GL is included in the technical component SAP ECC 5.0.

17 GL in mysap ERP The unified approach Accounting Interface Profit Center Determination Currency Translation Derivation Zero balance Online Split: Balanced Book for any dimension EC-PCA FI-SL CO-OM GL in mysap ERP Cons. Preparation CoGS Ledger CO-PA Reconc. Ledger Persistency layer

18 GL in SAP R/3 Enterprise and mysap ERP General Ledger in SAP R/3 Enterprise Today: A Scattered World Classic GL Legal Requirements CoGS Ledger Profit Center Ledger Management and Segment reporting Special Ledger Multi-dimensional, Customer-defined Industry Specific Ledgers B/S by Grant, Fund, Title General Ledger in mysap ERP mysap ERP: A Unified World General Ledger supports Legal Requirements Mgmt. and Segment reporting Extensibility by Industries Extensibility by Customers Balanced book by any dimension Parallel sets of books Fast Close TCO reduction Intl. Accounting Standards Compliance & Transparency

19 Customer Requirements Segment Reporting Management Reporting Extensibility Legal Entity Reporting Compliance GL in mysap ERP Balanced books by any dimension Parallel Accounting Transparency TCO Reduction Fast Close

20 GL in mysap ERP Standard structure General Account + Subaccnts Industry Templates Ledger Company Segment Profit Center Partner Company Partner Segment Partner Profit Center Account Transaction Type Functional Area Value in TC Value in LC Value in GC + Grant + Fund + Title + Customer Extension + + ERP 2005 Despite its flexibility, General Ledger is no substitute for SAP Profitability Analysis or SAP Business Information Warehouse. Reasons: Data volume, performance, functionality.

21 New GL in mysap ERP 2005 Application Menu FI If the new GL is active on a system-wide basis, then the application menu has been switched over to the new General Ledger. This means: The basic structure of the application menu remains intact. Posting transactions are posted to the new GL. The ledger group is displayed in the respective transactions. Reports read the new GL Functions no longer used are no longer offered (e.g. SAPF180, SAPF181) New functions are available (e.g. profit center maintenance, allocation, planning) If the old and the new GL are used, then all transactions are available in the application menu.

22 New GL in mysap ERP 2005 IMG FI The IMG has been revised completely with the objective of reducing redundancy and creating more transparency The most important new functions affect Book definition Settings for settlement Allocations Planning Online reconciliation CO- FI GL IMG PCA IMG CO IMG SL IMG If the classic GL is still active in one client, then the old and the new IMG parts exist in parallel.

23 Konfigurerbar kodsträng - extensibility Lägg till nya fält såsom segmentet eller skapa helt egna i den nya totaltabellen FAGLFLEXT. FAGLFLEXT innehåller fler dataelement än den gamla GLTO tex. kostnadsställe, resultatenhet och segment FAGLFLEXT kan utökas med extra fält både standard och egendefinierade dito. Detta görs i the account assignment block. SAP har faktiskt nu en kodsträng värd namnet

24 General Ledger in mysap ERP Kodsträng Extensibility / Flexibility Option to expand standard accounting with Industry specific fields Customer-defined fields Meets international expectations Integration of management dimensions in the GL Supports simple cost accounting via distribution and assessments in the GL Important for industry solutions Possibility to adjust to own requirements and terminology

25 General Ledger in mysap ERP Dimension Balanced Books for any dimension Essential for segment and management reporting Balance sheet for segments KPI including B/S accounts Important for various industries Public sector, Insurance, Media, Often legal requirements

26 General Ledger in mysap ERP Segment Dimensions can be defined in customizing. There is a new standard field segment in mysap ERP. Segment is typically derived from a profit center (PC). It can be filled manually or defaulted. Option to determine it via a BAdI (Business AddIn) Recommended for segment reporting (in case there are too many PC)

27 Parallell Accounting Möjlighet att ha flera huvudböcker och därmed parallell värdering samtidigt, t.o.m. olika räkenskapsårsvar. inom samma Company Code Måste alltid finnas en leading ledger. Det är bara denna som är integrerad med CO och FI-AA. Det är fullt möjligt att köra på som tidigare med bara en huvudbok. Det går också att skapa fler subledgers vid ett senare tillfälle (full flexibilitet). Se not för mer info om olika s.k. ledger solutions

28 Parallel Accounting The Leading Ledger In GL one ledger is assigned the role of the leading ledger. Group valuation is usually mapped in this ledger. All company codes are automatically assigned to the leading ledger (cannot be deactivated). If parallel reporting is done by parallel accounts, then there is exactly one ledger in the New GL, the leading ledger. For parallel reporting via parallel ledgers, the customer can add additional ledgers to the New GL. The leading area of asset accounting (area 01) must be posted to the leading ledger. Controlling must also be integrated to the leading ledger.

29 General Ledger in mysap ERP - Parallel Accounting The New General Ledger supports Parallel Accounting by using either parallel accounts or parallel ledgers. In New GL, both approaches are considered equally powerful. The choice will depend on the specific customer situation. (Se not ) The parallel accounts approach in the New GL is as powerful as in classic GL in R/3. The parallel ledgers approach in the New GL is much better than the SAP R/3 approach of using classic GL plus the special ledger application.

30 Parallel Accounting - Details Any number of parallel ledgers For parallel valuation local GAAP, group GAAP, tax purposes For different fiscal year variants Same UI for all ledgers (data entry, functions, reporting) Almost the same functionality for all ledgers Standard reporting for multiple ledgers Postings into multiple ledgers Postings per specific ledger Closing activities are run separately in parallel ledgers.

31 Parallel Ledgers Posting to all Ledgers Ledger not specified at time of document entry: Posting to all defined GL ledgers Transactions: for example: Ingoing invoice, outgoing invoice, payment Ledger A (IAS) (leading ledger) Ledger B (US GAAP) Ledger C (HGB)

32 Parallel Ledgers Posting to one Ledger Ledger specified at time of document entry: Posting to specified ledger only Transactions: valuation postings, period end postings Ledger A (IAS) (leading ledger) Ledger B (US GAAP) Ledger C (HGB)

33 Balanced Books for any Dimension Entry View Data entry: Expenses for two profit centers

34 Parallel Accounting for Primary Processes Primary Processes Invoices, Payments, Accounting Interface Online split, substitution, Creation of one document for all parallel ledgers Fiscal year variant and subset of dimensions may differ per ledger. Ledger L1 Ledger L2

35 Parallel Accounting for Secondary Processes Secondary Processes, e.g. IAS Allocation, Currency Valuation, Carry Forward, Secondary Processes, Local GAAP Allocation, Currency Valuation, Carry Forward, Creation of parallel documents, separate documents per ledger Accounting Interface Online split, substitution, Accounting Interface Online split, substitution, Full parallel accounting: different settings for valuation, fiscal year variant, selected dimensions, Ledger L1 Ledger L2

36 Dokumentsplit I och med att det är möjligt att boka- o rapportera på nya objekt såsom tex. segment behövs ett regelverk som delar upp, splittar transaktioner i förhållande till den struktur man vill ha/bygger. En användare som registrerar tex en lev.faktura vill bara registrera leverantören EN gång, även om den skall splittas på flera segment Splittning är endast relevant för huvudboken, inte för reskontrorna Det finns Passiv- Aktiv samt Kvittande splitting Man konfigurerar splitmetoder och splittningsregler.

37 Online Split Invoices Entry View GL View Vendor Invoice PK Account PrCtr CCtr Amount 40 Expense PC01 KS01 400,00 40 Expense PC02 KS02 600,00 31 Payables 1000,00- Document 4711 Enrichment Vendor Invoice PK Account PrCtr CCtr Amount 40 Expense PC01 KS01 400,00 40 Expense PC02 KS02 600,00 31 Payables PC01 400,00-31 Payables PC02 600,00- Totals Posting Single Items Doc 4711 Posting Split Info Table

38 Enrichment of Additional Costs / Revenue Enrichment of additional costs occurs in the sending application (here: payment). Payment Entry View PK Account PrCtr CCtr Amount 25 Payables Bank Discount 30- Enriched Document Payment PK Account PrCtr CCtr Amount 25 Payables Bank Discount PC01 KS Discount PC02 KS Projection Split of the Discount Split Info Table

39 Online Split Payment Payment Enriched Document PK Account PrCtr CCtr Amount 25 Payables Bank Discount PC01 KS Discount PC02 KS GL View PK Account PrCtr CCtr Amount 25 Payables PC Payables PC Bank PC Bank PC Discount PC01 KS Discount PC02 KS Cleared Document Enrichment Totals Posting Split Info Table Posting Single Items Doc 4712

40 Migrering Ett migreringsprojekt måste sträcka sig över ett årsbokslut och i kalendertid blir det minst 4-6 månader. Årsbokslutet blir det centrala begreppet all planering sker utifrån. För att utröna projektets komplexitet måste ett antal frågor besvaras

41 Migrering SAP och Clarity rekommenderar att man behandlar en implementation av New G/L som ett separat projekt. För att estimera projektets storlek, tid, resurser och komplexitet måste följande frågor besvaras: - Skall Resultatenhetsanalys användas? (Gamla EC-PCA) - Skall det nya objektet segment användas och rapporteras på? - Hur skall funktionsområden se ut? - Skall New G/L användas för konsolidering? - Skall New G/L användas för att analysera kostnadsställen? - Behövs fler ledgers än 1? Andra redovisningsprinciper? - Skall den gamla account-based solution användas eller ledger solution? - På vilka objekt skall dokumentsplitten aktiveras?

42 Positioning for Upgrade Customers The classic GL from SAP R/3 is still included in mysap ERP. Upgrade installations will continue to use their current applications per default. Customers who are satisfied with their current installation will not be required to change anything and will not be affected at all. There is a central flag in customizing to switch from the classic GL to the New GL at a later point of time. This flag is available on client level. In close cooperation with some rampup customers, SAP will develop support programs for different scenarios of switching from classic to new GL. There will be a separate rampup for these support programs. Even with the availability of these support programs, there is no push-button solution. Customers are strongly advised to setup a separate project for changing from the classic GL to the New GL. Benefits mentioned before fully apply to upgrade customers. However, the benefits have to be compared against the overall project effort of changing to the new GL.

43 Migration Procedure The required Customizing and the activation of the new GL is transported to the live system. A transfer report (RGURECGLFLEX) generates the new data. This means: The open items are unchanged (BSIK..). The documents are unchanged (BKPF/BSEG). The documents are used to generate FAGLFLEXA and FAGLFLEXT. For the opening balance sheet, the initial positions are transferred to FAGLFLEXT via a roll-up from GLT0. The totals records of earlier previous years can also be transferred to FAGLFLEXT for reporting by using a rollup from GLT0. The EC-PCA ledger and FI-SL ledgers will be evaluated as other starting points for the migration of totals.

44 Sammanfattning/ Övrigt

45 Benefits of the General Ledger in mysap ERP 1. The General Ledger supports a Unified Financial and Management Accounting. 2. It provides Extensibility and Flexibility to add industry or customer specific dimensions to standard accounting. 3. There is powerful functionality for Balanced Books by Any Dimension which is important for segment and management reporting, and in many industries. 4. The General Ledger supports Parallel Accounting by Using Parallel Ledgers or Parallel Accounts. 5. There is a strong support of Fast Close since many period-end activities are no longer required. 6. The General Ledger provides perfect transparency and reduces the risk of non-compliance thus supporting Corporate Governance. 7. Low TCO for implementing and running the General Ledger.

46 General Ledger in mysap ERP Benefits One version of the truth stored in the General Ledger Same valuation No inconsistency No reconciliation Supports different reporting purposes Legal entity reporting Segment reporting Management reporting Multi-dimensional analysis Account Analysis, Drilldown reporting BW Remote reporting slide and dice for all dimensions Pre-defined reports delivered as SAP content

47 General Ledger in mysap ERP Benefits Perfect support of transparency Legal entity, segment and management reporting as unified whole Same procedures and same quality for all valuations Document principle, Input view linked to each ledger Less manual processing less risk of noncompliance Less double processing less risk of noncompliance

48 General Ledger in mysap ERP Benefits Fast Close There is more time for analysis and better decision support. Many period-end activities are no longer required: Online split substitutes batch split at period end Real-time posting from CO into FI - no longer at period end Legal and management data are in one uniform database. Closing activities are run just once and not multiple times. One uniform database instead of multiple related databases saves a lot of reconciliation time.

49 Övrigt En ny quick search möjliggör sökning på ord i hela basdataobjektet, oavsett fält. En ny advanced search adderar fler filtreringsmöjligheter till den nya quick search -funktionen. Arkiveringsobjekten har standardiserats så att de kan användas på likadant sätt i olika arkiveringsprojekt. Enklare att nå arkiverad data från olika applikationer huvudbok och resultatenhet i ett / möjlighet till fler koddelar (segment) / dokumentsplit och dokumentsimulering / rapporter för detaljposter och reskontraposter per koddel

50 Övrigt Alla dessa funktioner ger sammantaget bättre och enklare möjligheter att uppnå fullständiga resultat- och balansräkningar under företagsnivå på resultatenhet och ev. på segment om man väljer att använda det begreppet. - Behovet att köra efterdebitering i bokslutet försvinner. Balansposter bokas on line på valda koddelar (resultatenhet/segment). - Rapporteringsmöjligheterna på dokument och i reskontrorna per resultatenhet/segment förbättras avsevärt. realtidsintegration med CO ingen avstämningshuvudbok - Behovet att köra avstämningshuvudboken i bokslutet försvinner. Fler hierarkinoder möjliga Bättre hantering av specifikationerna till balansräkningen Möjlighet att transportera BR-/RR-strukturer m h a import/export av sets, Underhållet blir mer likt underhåll av CO-hierarkier

51 Övrigt Synkronisering av basdata för kund och leverantör Möjlighet att synkronisera basdata kund och leverantör med basdata business partner. Oavsett var i systemet dessa basdata uppdateras kommer det att få genomslag i hela systemet. Nya tidsberoende fält i anläggningsbasdatan för restvärde, livslängd och avskrivningsnyckel Det tas hänsyn till ändringar i dessa fält vid beräkning av avskrivningar. Möjlighet att boka nedskrivning, uppskrivningar etc. med egen periodkontroll Annan periodicitet än månad kan användas för uppskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar.

52 Övrigt ESA-stöd för kontoutdrag och betalningar mellan internbank och dotterbolag NetWeaver-baserat stöd för internbankstransaktioner möjliggör t ex elektroniska signaturer. Realtidsuppdatering från CO till FI inget behov av avstämningshuvudbok Behovet att köra avstämningshuvudboken i bokslutet försvinner om man aktiverar nya huvudboken. Nya huvudboken med möjlighet till fler koddelar (förutom segment) flera ledgers jämförelseanalyser mellan ledgers valutakonvertering

53 Övrigt Bättre funktionalitet för elektronisk förmedling av momsrapport Enklare B2B-uppsättning för kunder Möjlighet att välja ledger som bokas från AA Möjlighet att ändra avskrivningsmetod under en månad Möjligt att sortera och selektera på externt nummer i FI-LA (leasing) Funktionsområdet tillgängligt för validering på radnivå Avstämningsrapporter för fria objekt (Grant Management) Kontrollfunktioner för planering Möjlighet att planera på aggregerade objekt och att använda dem i formler Ny transaktion för snabbplanering för sällananvändare Bättre statusuppföljning av planering

54 Frågor?

55

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Finans workshop. Presented by: Håkan Ebersjö Director, Product Marketing

Finans workshop. Presented by: Håkan Ebersjö Director, Product Marketing Finans workshop Presented by: Håkan Ebersjö Director, Product Marketing Financial Ledgers Sales Integrated to GL Invoice revaluation Common master Client file Payment terms Reminders & Statements Interest

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

BW behörigheter. Therese Burwall

BW behörigheter. Therese Burwall BW behörigheter Therese Burwall Behörigheter i R/3 Behörigheter i R/3 fokuserar på: Transaktions koder Vilka aktiviteter en användare kan utföra Fältvärden Behörigheter i BW Behörigheter i BW fokuserar

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F1 SBS 2008. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F1 SBS 2008 EC Utbildning AB 1 F1 SBS 2008 Dagens föreläsning Den mjuka sidan: Vad är Microsoft Small Business Server 2008? Varför SBS 2008? Den hårda sidan, teknik: Installation, systemkrav Konfiguration

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Kaba Group. Grundat 1856

Kaba Group. Grundat 1856 Kaba Group Grundat 1856 En av världens ledande säkerhetskoncerner med över 9000 medarbetare i 60 länder Huvudkontor i Rümlang, Schweiz. Noterat på Zurichbörsen. Omsättning ca 9 miljarder SEK (FY 2012/13)

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

ISO 15489 Designing and Implementing a Records System (DIRKS/DIRS), Göran Samuelsson

ISO 15489 Designing and Implementing a Records System (DIRKS/DIRS), Göran Samuelsson ISO 15489 Designing and Implementing a Records System (DIRKS/DIRS), Göran Samuelsson 1. att planera och styra sina informationsflöden 3. att bygga och förvalta sina informationsflöden 4. att överföra och

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Kaba Group. Grundat 1856

Kaba Group. Grundat 1856 Kaba Group Grundat 1856 En av världens ledande säkerhetskoncerner med över 9000 medarbetare i 60 länder Huvudkontor i Rümlang, Schweiz. Noterat på Zurichbörsen. Omsättning ca 9 miljarder SEK (FY 2012/13)

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Att ta hjälp av IBM Cognos Controller för internkontrollrapportering

Att ta hjälp av IBM Cognos Controller för internkontrollrapportering Att ta hjälp av IBM Cognos Controller för internkontrollrapportering Jens Frigell, Head of Group Financial Reporting, Axel Johnson International Eva-Lotta Sanderup, Seniorkonsult Addedo AB Axel Johnson

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare.

Tillgång till alla globala delar i systemet styrs av denna profil, som i sin tur kopplas till respektive användare. HANTERA BEHÖRIGHETER Användare i Primavera P6 kräver två olika profiler för att kontrollera vad de kan göra i systemet; en Global Security Profile och en projektsäkerhetsprofil. GLOBAL SECURITY PROFILE

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI

SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI 5/31/2016 SAS VIYA JOHAN ELFMAN ROLAND BALI Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r e s e r v ed. Co p yr i g h t 2 0 1 6, S A S In s t i tut e In c. A l l r i g h t s r

Läs mer

TRANSFORMATION AV EN INTERNATIONELL EKONOMIFUNKTION. Verksamhetsstyrning 2.0

TRANSFORMATION AV EN INTERNATIONELL EKONOMIFUNKTION. Verksamhetsstyrning 2.0 TRANSFORMATION AV EN INTERNATIONELL EKONOMIFUNKTION Verksamhetsstyrning 2.0 INTRODUKTION Johan Rehnström Corporate Director Financial Planning and Analysis Vad vi gjorde; Vad? Hur vi gjorde det vi gjorde;

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB

SICS Introducing Internet of Things in Product Business. Christer Norström, CEO SICS. In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB SICS Introducing Internet of Things in Business Christer Norström, CEO SICS In collaboration with Lars Cederblad at Level21 AB A NOT CONNECTED PRODUCT TO A CONNECTED PRODUCT IOT introduction Examples What

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

28 oktober Robert Sinfield. Senior Manager, Product Marketing

28 oktober Robert Sinfield. Senior Manager, Product Marketing ScalaBruk Finansdag 28 oktober 2010 Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Single Euro Payments Area (SEPA) Single Euro Payments Area (SEPA) EU-standard för hantering av betalningar baserad

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Release notes for Permobil R-net PC-programmer ver Dealer access level

Release notes for Permobil R-net PC-programmer ver Dealer access level 2016-10-20/JÅF for Permobil R-net PC-programmer ver 6.1.3 (R-net Application v33, Parameter info ver 1.1165, Executable ver 6.1.3) CJSM2 BT and IR support Softkeys introduced including icons and can be

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer