Clarity. Vad är New G/L? Danderyd Copyright Clarity Business Solutions AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clarity. Vad är New G/L? Danderyd 2006-10-12. Copyright Clarity Business Solutions AB"

Transkript

1 Clarity Vad är New G/L? Danderyd

2 Agenda Kort presentation av Martin J och Clarity New G/L i SAP Vad är New G/L och varför har SAP utvecklat den? Arkitektur Kodsträng Parallellredovisning o dokumentsplit Migrering Sammanfattning och frågestund

3 Martin Jakobsson Ek.Mag Uppsala Universitet Revisor Deloitte & Touche Sedan 1998 Konsult inom FI, CO och BW Tidigare på bla Connecta, SAP Svenska Projekt bla på Posten, Arla, Ericsson, Sony Ericsson, Pharmacia & Upjohn, MCI World Com, Bredbandsbolaget m.fl Nationell och internationell erfarenhet från Walldorf, England, Malaysia och Sydafrika. Utvecklade Nordic Baseline, Packaged Solution för SAP i SAP Labs Nice där New G/L ingick

4 Clarity Företaget

5 Kort om Clarity Clarity bildades år 2004 som ett konsultföretag med en tydlig SAP-inriktning Idag 17 anställda Leveranskapacitet genom nära samarbetspartner med ca 70 SAP-konsulter Expansivt Partnerägt bolag med stark finansiell ställning och aktiva ägare Sapsa-partner och blivande SAP-partner

6 Clarity Clarity är ett nischat och fokuserat konsultföretag inom SAP Fokus ligger på kundernas stödprocesser, dvs. de interna processerna inom Ekonomi, Personal, Analys, Integration

7 Affärsidé Clarity skall, genom rätt kompetens och rätt verktyg, erbjuda företag med SAP som affärssystem, rätt lösningar och tjänster rörande stödprocesser, i syfte att på ett innovativt sätt skapa värde i kundernas verksamhet

8 Stödprocesser - SAP:s definition

9 Stödprocesser - Komponenter Portal Stödprocesser Verksamhet Krav, t ex Ekonomimodell Internkontroll Rutiner BW, SEM, Analytics FI/CO PS HR Non-SAP, t ex Koncernkonsolidering Extern lön Tidsredovisning System Kärnprocesser Försäljning Service Logistik WF Integration

10 SAPphire Topp 10 scenarios Claritys koncept täcker 8 av 10 topp-scenarios som kunder implementerar

11 Några antaganden innan vi börjar Presentationen är ibland på engelska och svenska Att välja rätt nivå mellan övergripande och detaljerat är svårt. Säg till om det blir för mycket av det ena eller det andra Frågan är inte om ni skall införa ERP2005 utan hur och när. Jag tycker New G/L är förbannat roligt och det största som har hänt inom mitt område sedan hedenhös.

12 Vad är New G/L? Suddar ut gränserna mellan traditionell FI/CO Mer transparent samt realtidsintegration Ger tidsvinster inom slopad avstämning mellan CO->FI Ny Closing cockpit ger bättre bokslut Kräver Netweaver 2004s samt WAS Not beskriver en hel del möjligheter och fördelar med New G/L

13 Vad är New G/L (mysap ERP 2005 och ECC 6.0)? En enhetlig struktur som nu inkluderar tidigare funktioner CoGS, EC-PCA, FI-SL o Recon.. Ledger Definierbar kodsträng: fler koddelar eller helt egenskapade objekt kan läggas till kodsträngen Uppdelning och rapportering av balansobjekt på olika koddelar i realtid Realtidsintegration CO->FI. Ingen Recon. Ledger Möjlighet att definiera flera ledgers och därmed parallell värdering

14 Varför har SAP utvecklat New G/L? Bara det faktum att idag måste kunder köpa o installera ett flertal olika moduler för att få intern- och externredovisningen att fungera. Ökade krav från SAP:s kunder, främst i USA som kräver bättre anpassning till lagar och redovisningsmetoder såsom SOX, IAS, US-GAAP (segmentrapportering tex.) Flera kunder med branschspecifika lösningar har krävt större flexibilitet och förmåga att tex. kunna skapa balansräkning baserad på andra kriterier (grant, fund, industry tex.)

15 Arkitektur Ny utökad och mer flexibel datastruktur. Lägg till nya fält såsom segmentet eller skapa helt egna i den nya totaltabellen FAGLFLEXT I BSEG_ADD hamnar transar för subledgers Tabellen GLTO försvinner men BKPF, BSEG, BSAS, BSID m.fl finns kvar Ett antal gamla ledgers försvinner o det blir verklig realtid mellan CO-FI vilket gör att ett antal transaktion försvinner, bla KALC

16 Architecture of mysap ERP Technology Application SAP R/3 up to 4.6C Application SAP Basis SAP R/3 Enterprise SAP Enterprise Extension Set SAP R/3 Enterprise Core SAP Web Application Server mysap ERP Edition 2003 Additional Components Self-Service Procurement Strategic Enterprise Management SAP R/3 Enterprise SAP Enterprise Extension Set SAP R/3 Enterprise Core SAP NetWeaver Composite Application Framework Self Services Internet Sales and more PEOPLE INTEGRATION Multi Channel Access Portal APPLICATION PLATFORM J2EE ABAP Collaboration INFORMATION INTEGRATION Bus. Intelligence Knowledge Mgmt Master Data Mgmt PROCESS INTEGRATION Integration Business Broker Process Mgmt DB and OS Abstraction Life Cycle Mgmt mysap ERP Edition 2004 SAP NetWeaver 04 Composite Application Framework Additional Components Self-Service Procurement Composite Applications Strategic Enterprise Management PEOPLE INTEGRATION Multi Channel Access Portal SAP ECC Extension Set APPLICATION PLATFORM J2EE ABAP Collaboration INFORMATION INTEGRATION Bus. Intelligence Knowledge Mgmt Master Data Mgmt Internet Sales and more Self Services SAP ERP Central Component 5.00 SAP ECC Core PROCESS INTEGRATION Integration Business Broker Process Mgmt DB and OS Abstraction Life Cycle Mgmt New GL is included in the technical component SAP ECC 5.0.

17 GL in mysap ERP The unified approach Accounting Interface Profit Center Determination Currency Translation Derivation Zero balance Online Split: Balanced Book for any dimension EC-PCA FI-SL CO-OM GL in mysap ERP Cons. Preparation CoGS Ledger CO-PA Reconc. Ledger Persistency layer

18 GL in SAP R/3 Enterprise and mysap ERP General Ledger in SAP R/3 Enterprise Today: A Scattered World Classic GL Legal Requirements CoGS Ledger Profit Center Ledger Management and Segment reporting Special Ledger Multi-dimensional, Customer-defined Industry Specific Ledgers B/S by Grant, Fund, Title General Ledger in mysap ERP mysap ERP: A Unified World General Ledger supports Legal Requirements Mgmt. and Segment reporting Extensibility by Industries Extensibility by Customers Balanced book by any dimension Parallel sets of books Fast Close TCO reduction Intl. Accounting Standards Compliance & Transparency

19 Customer Requirements Segment Reporting Management Reporting Extensibility Legal Entity Reporting Compliance GL in mysap ERP Balanced books by any dimension Parallel Accounting Transparency TCO Reduction Fast Close

20 GL in mysap ERP Standard structure General Account + Subaccnts Industry Templates Ledger Company Segment Profit Center Partner Company Partner Segment Partner Profit Center Account Transaction Type Functional Area Value in TC Value in LC Value in GC + Grant + Fund + Title + Customer Extension + + ERP 2005 Despite its flexibility, General Ledger is no substitute for SAP Profitability Analysis or SAP Business Information Warehouse. Reasons: Data volume, performance, functionality.

21 New GL in mysap ERP 2005 Application Menu FI If the new GL is active on a system-wide basis, then the application menu has been switched over to the new General Ledger. This means: The basic structure of the application menu remains intact. Posting transactions are posted to the new GL. The ledger group is displayed in the respective transactions. Reports read the new GL Functions no longer used are no longer offered (e.g. SAPF180, SAPF181) New functions are available (e.g. profit center maintenance, allocation, planning) If the old and the new GL are used, then all transactions are available in the application menu.

22 New GL in mysap ERP 2005 IMG FI The IMG has been revised completely with the objective of reducing redundancy and creating more transparency The most important new functions affect Book definition Settings for settlement Allocations Planning Online reconciliation CO- FI GL IMG PCA IMG CO IMG SL IMG If the classic GL is still active in one client, then the old and the new IMG parts exist in parallel.

23 Konfigurerbar kodsträng - extensibility Lägg till nya fält såsom segmentet eller skapa helt egna i den nya totaltabellen FAGLFLEXT. FAGLFLEXT innehåller fler dataelement än den gamla GLTO tex. kostnadsställe, resultatenhet och segment FAGLFLEXT kan utökas med extra fält både standard och egendefinierade dito. Detta görs i the account assignment block. SAP har faktiskt nu en kodsträng värd namnet

24 General Ledger in mysap ERP Kodsträng Extensibility / Flexibility Option to expand standard accounting with Industry specific fields Customer-defined fields Meets international expectations Integration of management dimensions in the GL Supports simple cost accounting via distribution and assessments in the GL Important for industry solutions Possibility to adjust to own requirements and terminology

25 General Ledger in mysap ERP Dimension Balanced Books for any dimension Essential for segment and management reporting Balance sheet for segments KPI including B/S accounts Important for various industries Public sector, Insurance, Media, Often legal requirements

26 General Ledger in mysap ERP Segment Dimensions can be defined in customizing. There is a new standard field segment in mysap ERP. Segment is typically derived from a profit center (PC). It can be filled manually or defaulted. Option to determine it via a BAdI (Business AddIn) Recommended for segment reporting (in case there are too many PC)

27 Parallell Accounting Möjlighet att ha flera huvudböcker och därmed parallell värdering samtidigt, t.o.m. olika räkenskapsårsvar. inom samma Company Code Måste alltid finnas en leading ledger. Det är bara denna som är integrerad med CO och FI-AA. Det är fullt möjligt att köra på som tidigare med bara en huvudbok. Det går också att skapa fler subledgers vid ett senare tillfälle (full flexibilitet). Se not för mer info om olika s.k. ledger solutions

28 Parallel Accounting The Leading Ledger In GL one ledger is assigned the role of the leading ledger. Group valuation is usually mapped in this ledger. All company codes are automatically assigned to the leading ledger (cannot be deactivated). If parallel reporting is done by parallel accounts, then there is exactly one ledger in the New GL, the leading ledger. For parallel reporting via parallel ledgers, the customer can add additional ledgers to the New GL. The leading area of asset accounting (area 01) must be posted to the leading ledger. Controlling must also be integrated to the leading ledger.

29 General Ledger in mysap ERP - Parallel Accounting The New General Ledger supports Parallel Accounting by using either parallel accounts or parallel ledgers. In New GL, both approaches are considered equally powerful. The choice will depend on the specific customer situation. (Se not ) The parallel accounts approach in the New GL is as powerful as in classic GL in R/3. The parallel ledgers approach in the New GL is much better than the SAP R/3 approach of using classic GL plus the special ledger application.

30 Parallel Accounting - Details Any number of parallel ledgers For parallel valuation local GAAP, group GAAP, tax purposes For different fiscal year variants Same UI for all ledgers (data entry, functions, reporting) Almost the same functionality for all ledgers Standard reporting for multiple ledgers Postings into multiple ledgers Postings per specific ledger Closing activities are run separately in parallel ledgers.

31 Parallel Ledgers Posting to all Ledgers Ledger not specified at time of document entry: Posting to all defined GL ledgers Transactions: for example: Ingoing invoice, outgoing invoice, payment Ledger A (IAS) (leading ledger) Ledger B (US GAAP) Ledger C (HGB)

32 Parallel Ledgers Posting to one Ledger Ledger specified at time of document entry: Posting to specified ledger only Transactions: valuation postings, period end postings Ledger A (IAS) (leading ledger) Ledger B (US GAAP) Ledger C (HGB)

33 Balanced Books for any Dimension Entry View Data entry: Expenses for two profit centers

34 Parallel Accounting for Primary Processes Primary Processes Invoices, Payments, Accounting Interface Online split, substitution, Creation of one document for all parallel ledgers Fiscal year variant and subset of dimensions may differ per ledger. Ledger L1 Ledger L2

35 Parallel Accounting for Secondary Processes Secondary Processes, e.g. IAS Allocation, Currency Valuation, Carry Forward, Secondary Processes, Local GAAP Allocation, Currency Valuation, Carry Forward, Creation of parallel documents, separate documents per ledger Accounting Interface Online split, substitution, Accounting Interface Online split, substitution, Full parallel accounting: different settings for valuation, fiscal year variant, selected dimensions, Ledger L1 Ledger L2

36 Dokumentsplit I och med att det är möjligt att boka- o rapportera på nya objekt såsom tex. segment behövs ett regelverk som delar upp, splittar transaktioner i förhållande till den struktur man vill ha/bygger. En användare som registrerar tex en lev.faktura vill bara registrera leverantören EN gång, även om den skall splittas på flera segment Splittning är endast relevant för huvudboken, inte för reskontrorna Det finns Passiv- Aktiv samt Kvittande splitting Man konfigurerar splitmetoder och splittningsregler.

37 Online Split Invoices Entry View GL View Vendor Invoice PK Account PrCtr CCtr Amount 40 Expense PC01 KS01 400,00 40 Expense PC02 KS02 600,00 31 Payables 1000,00- Document 4711 Enrichment Vendor Invoice PK Account PrCtr CCtr Amount 40 Expense PC01 KS01 400,00 40 Expense PC02 KS02 600,00 31 Payables PC01 400,00-31 Payables PC02 600,00- Totals Posting Single Items Doc 4711 Posting Split Info Table

38 Enrichment of Additional Costs / Revenue Enrichment of additional costs occurs in the sending application (here: payment). Payment Entry View PK Account PrCtr CCtr Amount 25 Payables Bank Discount 30- Enriched Document Payment PK Account PrCtr CCtr Amount 25 Payables Bank Discount PC01 KS Discount PC02 KS Projection Split of the Discount Split Info Table

39 Online Split Payment Payment Enriched Document PK Account PrCtr CCtr Amount 25 Payables Bank Discount PC01 KS Discount PC02 KS GL View PK Account PrCtr CCtr Amount 25 Payables PC Payables PC Bank PC Bank PC Discount PC01 KS Discount PC02 KS Cleared Document Enrichment Totals Posting Split Info Table Posting Single Items Doc 4712

40 Migrering Ett migreringsprojekt måste sträcka sig över ett årsbokslut och i kalendertid blir det minst 4-6 månader. Årsbokslutet blir det centrala begreppet all planering sker utifrån. För att utröna projektets komplexitet måste ett antal frågor besvaras

41 Migrering SAP och Clarity rekommenderar att man behandlar en implementation av New G/L som ett separat projekt. För att estimera projektets storlek, tid, resurser och komplexitet måste följande frågor besvaras: - Skall Resultatenhetsanalys användas? (Gamla EC-PCA) - Skall det nya objektet segment användas och rapporteras på? - Hur skall funktionsområden se ut? - Skall New G/L användas för konsolidering? - Skall New G/L användas för att analysera kostnadsställen? - Behövs fler ledgers än 1? Andra redovisningsprinciper? - Skall den gamla account-based solution användas eller ledger solution? - På vilka objekt skall dokumentsplitten aktiveras?

42 Positioning for Upgrade Customers The classic GL from SAP R/3 is still included in mysap ERP. Upgrade installations will continue to use their current applications per default. Customers who are satisfied with their current installation will not be required to change anything and will not be affected at all. There is a central flag in customizing to switch from the classic GL to the New GL at a later point of time. This flag is available on client level. In close cooperation with some rampup customers, SAP will develop support programs for different scenarios of switching from classic to new GL. There will be a separate rampup for these support programs. Even with the availability of these support programs, there is no push-button solution. Customers are strongly advised to setup a separate project for changing from the classic GL to the New GL. Benefits mentioned before fully apply to upgrade customers. However, the benefits have to be compared against the overall project effort of changing to the new GL.

43 Migration Procedure The required Customizing and the activation of the new GL is transported to the live system. A transfer report (RGURECGLFLEX) generates the new data. This means: The open items are unchanged (BSIK..). The documents are unchanged (BKPF/BSEG). The documents are used to generate FAGLFLEXA and FAGLFLEXT. For the opening balance sheet, the initial positions are transferred to FAGLFLEXT via a roll-up from GLT0. The totals records of earlier previous years can also be transferred to FAGLFLEXT for reporting by using a rollup from GLT0. The EC-PCA ledger and FI-SL ledgers will be evaluated as other starting points for the migration of totals.

44 Sammanfattning/ Övrigt

45 Benefits of the General Ledger in mysap ERP 1. The General Ledger supports a Unified Financial and Management Accounting. 2. It provides Extensibility and Flexibility to add industry or customer specific dimensions to standard accounting. 3. There is powerful functionality for Balanced Books by Any Dimension which is important for segment and management reporting, and in many industries. 4. The General Ledger supports Parallel Accounting by Using Parallel Ledgers or Parallel Accounts. 5. There is a strong support of Fast Close since many period-end activities are no longer required. 6. The General Ledger provides perfect transparency and reduces the risk of non-compliance thus supporting Corporate Governance. 7. Low TCO for implementing and running the General Ledger.

46 General Ledger in mysap ERP Benefits One version of the truth stored in the General Ledger Same valuation No inconsistency No reconciliation Supports different reporting purposes Legal entity reporting Segment reporting Management reporting Multi-dimensional analysis Account Analysis, Drilldown reporting BW Remote reporting slide and dice for all dimensions Pre-defined reports delivered as SAP content

47 General Ledger in mysap ERP Benefits Perfect support of transparency Legal entity, segment and management reporting as unified whole Same procedures and same quality for all valuations Document principle, Input view linked to each ledger Less manual processing less risk of noncompliance Less double processing less risk of noncompliance

48 General Ledger in mysap ERP Benefits Fast Close There is more time for analysis and better decision support. Many period-end activities are no longer required: Online split substitutes batch split at period end Real-time posting from CO into FI - no longer at period end Legal and management data are in one uniform database. Closing activities are run just once and not multiple times. One uniform database instead of multiple related databases saves a lot of reconciliation time.

49 Övrigt En ny quick search möjliggör sökning på ord i hela basdataobjektet, oavsett fält. En ny advanced search adderar fler filtreringsmöjligheter till den nya quick search -funktionen. Arkiveringsobjekten har standardiserats så att de kan användas på likadant sätt i olika arkiveringsprojekt. Enklare att nå arkiverad data från olika applikationer huvudbok och resultatenhet i ett / möjlighet till fler koddelar (segment) / dokumentsplit och dokumentsimulering / rapporter för detaljposter och reskontraposter per koddel

50 Övrigt Alla dessa funktioner ger sammantaget bättre och enklare möjligheter att uppnå fullständiga resultat- och balansräkningar under företagsnivå på resultatenhet och ev. på segment om man väljer att använda det begreppet. - Behovet att köra efterdebitering i bokslutet försvinner. Balansposter bokas on line på valda koddelar (resultatenhet/segment). - Rapporteringsmöjligheterna på dokument och i reskontrorna per resultatenhet/segment förbättras avsevärt. realtidsintegration med CO ingen avstämningshuvudbok - Behovet att köra avstämningshuvudboken i bokslutet försvinner. Fler hierarkinoder möjliga Bättre hantering av specifikationerna till balansräkningen Möjlighet att transportera BR-/RR-strukturer m h a import/export av sets, Underhållet blir mer likt underhåll av CO-hierarkier

51 Övrigt Synkronisering av basdata för kund och leverantör Möjlighet att synkronisera basdata kund och leverantör med basdata business partner. Oavsett var i systemet dessa basdata uppdateras kommer det att få genomslag i hela systemet. Nya tidsberoende fält i anläggningsbasdatan för restvärde, livslängd och avskrivningsnyckel Det tas hänsyn till ändringar i dessa fält vid beräkning av avskrivningar. Möjlighet att boka nedskrivning, uppskrivningar etc. med egen periodkontroll Annan periodicitet än månad kan användas för uppskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar.

52 Övrigt ESA-stöd för kontoutdrag och betalningar mellan internbank och dotterbolag NetWeaver-baserat stöd för internbankstransaktioner möjliggör t ex elektroniska signaturer. Realtidsuppdatering från CO till FI inget behov av avstämningshuvudbok Behovet att köra avstämningshuvudboken i bokslutet försvinner om man aktiverar nya huvudboken. Nya huvudboken med möjlighet till fler koddelar (förutom segment) flera ledgers jämförelseanalyser mellan ledgers valutakonvertering

53 Övrigt Bättre funktionalitet för elektronisk förmedling av momsrapport Enklare B2B-uppsättning för kunder Möjlighet att välja ledger som bokas från AA Möjlighet att ändra avskrivningsmetod under en månad Möjligt att sortera och selektera på externt nummer i FI-LA (leasing) Funktionsområdet tillgängligt för validering på radnivå Avstämningsrapporter för fria objekt (Grant Management) Kontrollfunktioner för planering Möjlighet att planera på aggregerade objekt och att använda dem i formler Ny transaktion för snabbplanering för sällananvändare Bättre statusuppföljning av planering

54 Frågor?

55

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se

Self Service Business Intelligence. Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45. Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB. www.advectas.se Self Service Business Intelligence Varför? Vad? Hur? 09.00-09.45 Thomas Svahn, Niklas Pernvik Advectas AB www.advectas.se 1 Detta är Advectas Konsultföretag helt nischat mot Beslutsstöd. Kompetensområden:

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Implementationsstrategier för PLCS

Implementationsstrategier för PLCS Implementationsstrategier för PLCS Dr Mattias Johansson Director Software Products Eurostep AB Typically complex systems environment Point to Point Integration Operational Objectives CM CM CM CM 5. Requirements

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1 Välkommen! SAPSA Impuls Mobilitet 81 Impuls sponsorer 2012 Guldsponsorer SAPSA Impuls Mobilitet 81 Mobilitet 81: Mobil reseräkningsapp med möjlighet att fotografera kvittona Christer Ingemarsson Lena Kågedal

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Amazon Cloud Computing Joakim Lindbom CTO, Capgemini Sverige. Who am I? Jobbat inom Capgemini sedan 1985

Amazon Cloud Computing Joakim Lindbom CTO, Capgemini Sverige. Who am I? Jobbat inom Capgemini sedan 1985 Amazon Cloud Computing Joakim Lindbom CTO, Capgemini Sverige Who am I? Jobbat inom Capgemini sedan 1985 Middleware, integration, arkitektur, coaching Fokus idag på arkitektur = Business Technology Affärsstrategisk

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013

Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Förberedelse inför Solvens II SWERMA Captive Nätverksträff 28:e November 2013 Pelare 1 Nuvarande läge Svenska captives generellt sett väl finansierade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högre

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne

DPS International Ltd INTEGRATION. Thomas Rickne DPS International Ltd INTEGRATION Thomas Rickne Product Overview DPS are market-leaders in providing software for external logistics planning on road network. Integrated in our systems are accurate worldwide

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Biztalk och streckkod/rfid i Supply Chain och retail

Biztalk och streckkod/rfid i Supply Chain och retail Biztalk och streckkod/rfid i Supply Chain och retail Tommy Wennerstierna Sålde Biztalk 2001-2002 på bl a Coop, Axfood och ett 80-tal andra kunder som lösningsarkitekt Sålde RFID till SL 2007 tillsammans

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Medlemsskap för leverantörer (SMP)

Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemskap för leverantörer (SMP) Medlemsskapet kallas Ariba Supplier Membership Program (SMP) och hjälper dig att maximera fördelarna för ditt företag genom att kombinera

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14

Design. Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering sammanfa0ning 13/04/14 Design Vad är design? Vad är arkitektur? Architectural Pa:erns Designprinciper Design Pa:erns UML Domain Driven Design Domänmodell Vad lärde jag mig förra lekfonen? Hur bidrog jag Fll lärandet? Kravhantering

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Scalabruk 2010 Seminarier. Svefaktura, SEPA + Security and Governance. 21 e April 2010. Norrköping, Sverige

Scalabruk 2010 Seminarier. Svefaktura, SEPA + Security and Governance. 21 e April 2010. Norrköping, Sverige Seminarier E3: Svefaktura, SEPA + Security and Governance Presented by: Robert Sinfield Senior Manager, Product Marketing Email: RSinfield@Epicor.com 21 e April 2010 Norrköping, Sverige Agenda Introduktion

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

BIM konceptuell överblick och utblick

BIM konceptuell överblick och utblick BIM konceptuell överblick och utblick Dr Väino Tarandi, Eurostep Ordförande buildingsmart Sweden Agenda BIM vad är det, och vad är det inte?» Hur samverkar man? openbim» Definition» Hur samverkar man?

Läs mer

Användargränsnitt inom Processindustrin.

Användargränsnitt inom Processindustrin. Användargränsnitt inom Processindustrin. SESAM Sverige Seminarium 2012-09-20 Tommy Rydén Perstorp Engineering Perstorp Specialty Chemicals AB Agenda Operatörens gränssnitt - Perstorps utveckling fram till

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

The world s largest Public Private Partnership hospital. Fredrik Sandberg - Coor Service Management

The world s largest Public Private Partnership hospital. Fredrik Sandberg - Coor Service Management The world s largest Public Private Partnership hospital Fredrik Sandberg - Coor Service Management The PPP set-up and objectives Stockholm County Council Known cost Risk transfer On time, on budget Shareholders

Läs mer

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället!

3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! A Basware Presentation 3C:Basware Purchase Management (PM) Satsa på några få istället! Mia Lenman 6:e okt 2011 Agenda Varför skall vi ha ett elektroniskt inköpssystem? Inköpsprocessen Fokus på kontroll,

Läs mer

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober

Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober Schema Impuls 3-4 oktober 2012 Dag 1-3 oktober KEYNOTE: Cloud impact on IT and business - Sven Denecken, SAP AG KEYNOTE: MODERATORER: XX XX Tider 11.00-11.50 Cloud: 15. Fördjupningspass - What can SAP

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

360 i Sverige nuläge och framtid. Anders Palm Per Luks Software Innovation

360 i Sverige nuläge och framtid. Anders Palm Per Luks Software Innovation 360 i Sverige nuläge och framtid Anders Palm Per Luks Software Innovation 360 Erfarenheter 2009-2010 Agenda Summering 2009-2010 Proiriteringar 2010 Vår grundtanke/arbetssätt Vad är nästa steg efter första

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer