S-700 Vindkraftverk. Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S-700 Vindkraftverk. Användarmanual"

Transkript

1 S-700 Vindkraftverk 12VDC / 24VDC Land 12VDC / Land 24VDC Marin 12VDC / Marin 24VDC Användarmanual Version 1.0 Serienummer: MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

2 Denna manual innehåller all nödvändig information för montering, provning, drift samt underhåll av denna vindgenerator. Läs igenom manualen noggrant & spara den för kommande användning. Vi har gjort allt för att den information som presenteras är korrekt. Vi reserverar oss för tryckfel & eventuellt kommande produktändringar. Användaren tar fullt ansvar för vindkraftsverkets skötsel & drift. Notera vindkraftsverkets serienummer & förvara ditt köpkvitto tillsammans med denna manual. Du behöver dessa handlingar vid service eller eventuella garantifrågor SW Exergon AB Solkraftsvägen Stockholm Telefon: Fax Mail: MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

3 Viktiga egenskaper för S-700. Smart ändring av utspänningen. Du kan enkelt ändra utspänningen 12V / 24V med omkopplaren på generatorhusets undersida. Aerodynamik S-700 har ett väl utformat aerodynamiskt hölje samt försedd med noggrant profilerade rotorblad. S-700 är väl skyddad Vindkraftverket är försedd med bl.a. elektronisk hysteres bromsning vid starka vindar, inbyggd batteriladdningselektronik samt elektronisk blockering av rotorblad (vid service etc.) Konstantströmsladdning Vindkraftverket är försedd med en elektronisk laddregulator som utnyttjar vindenergin maximalt för stadig, hög laddström till batteriet. Material Rotorblad Rotorbladen är tillverkade i högvärdig CFRP-komposit. Bladen är stabila & noggrant dynamiskt utformade för maximal effektivitet. Generatorhus Generatorhuset är tillverkat i ett mycket stabilt, hårt & korrosionståligt aluminiummaterial. Tillbehör Stoppbrytare Vindkraftverket levereras med en 50A stoppbrytare som stoppar rotorbladen vid service, demontering etc. Säkring Vindkraftverket levereras med en trög säkring som skydd av vindkraftverket från elektriskt anläggningsfel etc. MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

4 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar 1.1 Mekanisk risk 1.2 Elektrisk risk 2. Leveransomfattning 3. Sprängskiss / Reservdelar 4. Elsystem 4.1 Uppkoppling 4.2 Skydd vid hög vindhastighet 4.3 Elektrisk säkring 4.4 Stoppbrytare 4.5 Jordning 4.6 Spänningsjustering 4.7 Driftsförutsättningar 12VDC / 24VDC 5. Vindkraftsverkets placering 6. Mast 7. Installationsanvisningar 7.1 Verktyg & materiel 7.2 Kontroller 7.3 Installation 8. Felsökning 8.1 Mekanik 8.2 Elsystem 8.3 Höghöjds placering 9. Underhåll MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

5 1.Säkerhetsanvisningar Tänk på säkerheten då du planerar montageplatsen, vid installationen & hand-havandet av vindkraftverket. 1.1 Mekanisk risk Gå ej nära de roterande bladen! Bladen är vassa & kan orsaka allvarlig skada! Blockera rotationen med den medföljande Stoppbrytaren vid installation, service etc. 1.2 Elektrisk risk Var noga med att isolera alla elkablar så att kortslutning undviks! Montera alltid den medföljande Säkringen mellan vindkraftverket & batteriet. 2.Leveransomfattning Kontrollera att du fått alla delar i leveransen enligt nedanstående bild. Generatoraxel Generatorhus Noskon S V&24V Omkopplare LED Justerskruv Mast- fäste Nav Manual 4mm Insexnyckel 5mm Insexnyckel 8mm Insexnyckel Plastbricka (6 ) M6-22 Insexskruv (6) M6 Låsmutter ( 6 ) Propellerblad (3) Säkring Stoppbrytare MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

6 3.Sprängskiss Reservdelar MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

7 4. Elsystem 4.1 Uppkoppling Ampermätare Vindgenerator Kopplingsbox / Chassi i Mast Batteribrytare Säkring Stoppbrytare Jordning mast Generator Positiv (+ RÖD) Batteribank Jordning Chassi Generator Minus (- SVART) Generator Grön Jordning Jordning NOTERA: Om batteribanken även laddas från annan källa (solpanel, motorgenerator etc.) kan laddspänningen till & från vara högre från dessa källor än vad vindkraftverket för tillfället ger. Vindkraftverkets laddelektronik kan då uppfatta det som att batteriet är fulladdat & koppla bort laddningen från vindkraftverket. Detta skadar inte vindkraftverket & rotorbladen kommer att bromsas eller stoppas automatiskt. VARNING: Var mycket noga med att utgående Plus (+) & Minus (-) kablar ansluts korrekt till motsvarande poler på batteriet! Vindgeneratorn är INTE kortslutningsskyddad varför styrelektroniken omedelbart kan förstöras! Anslut bara till batterier som är i gott skick utan felaktigheter. 4.2 Skydd vid hög vindhastighet Vindkraftverket laddar i alla vindhastigheter upp till ca.20m/s. När styrelektroniken känner av högre vindhastighet, bromsas / stoppas rotorbladen & laddningen stoppas automatiskt. 4.3 Elektrisk säkring Vi tillhandahåller en trög säkring som skall inkopplas mellan vind-kraftverket & batteriet. Inkoppling enl. bild nedan. I händelse av systemfel eller fel på vindkraftverket skyddas enheterna från kortslutning & allvarliga elektriska fel. 4.4 Stoppbrytare Vi tillhandahåller en stoppbrytare (50A DC) som skall användas för att kunna stoppa vindkraftverket vid servicearbete & liknande. Inkoppling enl. bild nedan. Brytaren kopplar bort batteriet & kortsluter vindkraftverket varvid rotorbladen stannar eller roterar mycket långsamt. Vindkraftverket tar ingen skada eller slits på annat sätt. Rekommenderad storlek på säkring: 12VDC system: 25-30Amp. 24VDC: Amp. MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

8 SVART- + RÖD Stoppbrytare Batteri Sluten krets Öppen krets Kortsluten krets NOTERA: Stoppbrytarens mittkontakt skall alltid kopplas till utgående Plus(+) RÖD kabel från vindkraftverket. VARNING: Stoppbrytaren skall antigen stå i läge Sluten Krets (Closed Circuit) eller i läge Kortsluten (Short Circuit). Läge Öppen Krets (Open Circuit) kan orsaka allvarligt slitage på vindkraftverket! 4.5 Jordning Vid drift bör anläggningen vara jordad för att skydda mot blixtnedslag & statiska strömmar. Vindkraftverkets Gröna kabel ansluts till maströret eller dess infästning i markplanet vidare till jordpunkten bestående av ett nergrävt rör eller stång. (Se nedan). Anläggningens Minus (-) SVART kabel bör även den jordas. Detta kan lämpligen göras genom att ansluta från batteriet till jordpunkten. Jordningskablarna får inte vara klenare än den kraftigaste elkabeln i anläggningen. Jordpunkten tillverkas te.x. av ett galvaniserat Ø20mm rör eller en järnstång Ø16mm som har en längd av ca.2,5 meter. Röret eller stången kopplas till jordkabeln & måste grävas ner horisontellt helt i backen på ett djup av ca.0,75 meter. Den nergrävda jordpunkten bör vara så när maströret & batteribanken som möjligt för optimalt skydd. NOTERA: Dålig anläggningsjordning kan skada vindkraftverket & ogiltigförklara garantin! 4.6 Spänningsjustering Spänningsjustering Spänningsjustering LEDlampa Omkastare 12V / 24V Du kan justera vindkraftverkets topp laddningsspänning via justerpotentiometern enligt bilden ovan. För att få en korrekt batteriladdning, mäts batterispänningen & jämförs med inställt värde på justerpotentiometern. När batterispänningen uppnått inställt värde, bryts laddningen till batteriet & LED-lampan blinkar snabbt. När laddningen väl stoppats, mäts batterispänningen kontinuerligt tills den sjunkit ca.-1,5volt (-3,0volt) under injusterad topp laddspänning & laddningen från vindkraftverket återupptas enligt ovan. MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

9 Fabriksinställningen för topp laddspänningen är markerad på generatorhuset vid justerpotentiometrens skruvskalle (vid slitsen). Genom att justera skruven +/- 40º, justeras spänningen motsvarande +/- 0,48volt (0,97volt). Systemspänning Stopp laddspänning (Fabriksinställning) Justeromfång Stopp laddspänning Start laddspänning (Fabriksinställning) 12V 14.1V 13.6V V 12.6V 24V 28.2V 27.2V V 25.2V Justerskruven möjliggör justeringar åtminstone inom det intervall som visas i tabellen ovan. När justerskruven är inställd vid sina yttersta ändlägen, kan in-ställd spänning variera ytterligare +/- 10%. NOTERA: Att justera upp stopp laddspänningen ökar inte vindkraftverkets utspänning, laddström eller effekt! VARNING: Om justerskruven är inställd i sitt max läge (17,0volt /34,0volt) kommer batterierna att kraftigt överladdas! Dåliga batterier, backdioder, underdimensionerade kablar samt dåliga anslutningar gör att laddelektroniken inte kan indikera batterispänningen korrekt & kommer därför inte att fungera optimalt! MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

10 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

11 5 Vindkraftverkets placering För att få bra laddning från vindgeneratorn, är det viktigt att den placeras rätt i terrängen med en stadig vind. Byggnader, träd, bergig terräng etc. skapar hinder & turbulens för vinden. Vindkraftverket kommer då att pendla i den turbulenta luften vilket ger dålig laddning, mekaniska slitaget ökar & vindkraftverket kan i värsta fall gå sönder i förtid. Skarp terräng skapar turbulens Mjukt laminärt luftflöde 2H Turbulent luftflöde H 2H 20H MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

12 Turbulent luftflöde skapas av olika hinder på marken Generellt bör vindkraftverket placeras dubbelt så högt som det högsta hindret. Effekten på vindkraftverket är direkt proportionell till vindhastigheten med en faktor av 4ggr. Ju högre upp vindkraftverket monteras, ju mer blåser det. En 26% ökning av vindhastig-heten från en högre mast ger en 100% ökning av effekten i vindgeneratorn. Man bör alltså eftersträva att placera masten så att vinden får så fritt tillträde som möjligt utan hinder i terrängen. Man bör också vara medveten om att hinder bakom vindkraftverket allvarligt kan störa dess funktion. Vindkraftverket bör monteras på en mast som är minst 6-8m högre än omgivande objekt inom en radie på ca.150 meter. Om detta inte är möjligt så måste det ändå placeras så högt det praktiskt går. 6 Mast Var noga när du väljer plats, storlek & typ av mast för ditt vindkraftverk. Ju högre masten är desto bättre fungerar vindkraftverket. En fristående, vajerstödd mast är i allmänhet det bästa alternativet. Vindkraftverk S- 700 är försedd med ett fäste för rör Ø48mm. Används en annan typ av mast eller kraftigare maströr, bör masttoppen alltid utgöras av ett rör med Ø48mm med en längd av 50-60cm detta för att rotorbladen skall gå fria även vid kraftiga vindar. NOTERA: När du väljer mast måste den klara en horisontell belastning av ca.70kg. 7 Installationsanvisningar 7.1 Verktyg & materiel Säkring (ingår) Stoppbrytare (ingår) Rostskyddsmedel (ingår) 4mm sexkantnyckel (ingår) 5mm sexkantnyckel (ingår) 8mm sexkantnyckel (ingår) Elkabel min. 6mm² Batterier Maströr metallrör Ø48mm (Plaströr får aldrig användas!) Momentnyckel Lödutrustning Eltejp Krympslang Ø6-8mm Buntband Kabelskor 7.2 Kontroller Kontrollera vindkraftverket enligt följande innan du monterar: Snurra rotorbladen och kortslut några gånger utgående Plus (röd +) & Minus (svart -) kabel. Med kortslutna kablar skall rotorbladen snurra märkbart trögt. Varje gång Plus & Minus kablarna ansluts till batteriets poler blinkar LED-lampan långsamt 4ggr, vilket innebär att laddelektroniken fungerar korrekt. Anslut vindkraftverket till batteriet. En borrmaskin med en 8mm sexkantnyckel ansluts till rotorbladsnavet. Vid varvtal under ca.500rpm (vid 12V batteri) tänds inte LED-lampan & rotorbladen snurrar lätt. Vindkraftverket laddar ej. Vid varvtal över ca.500rpm skall vindkraftverket ladda, LED-lampan tänds & rotorbladen snurrar trögare. NOTERA: Batteriet bör vara något urladdat så att laddelektroniken arbetar. I ett 24V system startar laddningen vid varvtal över ca.300rpm. MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

13 7.3 Installation Välj en lugn dag & ha någon till hjälp när du installerar. Rotorbladen har vassa kanter så hantera dessa försiktigt så de inte blir skadade eller att du skadar dig. Om möjligt; Montera rotornav med blad först när generatorhuset är på plats på masten. Vindkraftverket skall monteras på ett maströr Ø48mm. En kraftigare rördimension stör rotorbladen & kan skada dessa. Om du använder en kraftigare mast bör du montera enligt nedanstående bild. VARNING: Batterier måste vara bortkopplade från vindkraftverket vid montaget! 1. Välj systemspänning 12V /24V med brytaren på generatorhusets undersida. 2. Förbered med lämpliga batterier etc. Träd igenom kablarna i maströret fram till batteriet NOTERA: Vänta med att ansluta kablarna till batteriet! 3. Placera gummipackningen mellan fästet & maströret. Gummi packning 4. Koppla därefter ihop kablarna med kablarna på vindkraftverket. Isolera skarven noggrant med eltejp / krympslang. NOTERA: Vänta med att ansluta kablarna till batteriet! MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

14 5. Montera fästet över maströränden. Tillse att kablarna inte spänner i maströret. 6. Kontrollera & märk av kablarna noga i änden. RÖD = Plus + SVART = Minus GRÖN = Jordning NOTERA: Vänta med att ansluta kablarna till batteriet! 7. Montera propellerbladen på navet med insexskruvar, plastbricka samt låsmutter enl. bilden. Insexskruv M6-22 (6) M6 låsmutter (6) Plastbricka (6) 8. Skruva av M16 muttern från generatoraxeln MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

15 9. Sätt en sexkantnyckel i generatoraxeln & skruva fast muttern med hela navpaketet 8mm sexkantnyckel 10. Snäpp försiktigt fast noskonen över navpaketet. Se till att alla tre snäppfästena är påplats ordentligt Noskon 11. Dra fram alla kablar till batteriet. Förbered & montera kabelskor på kabeländarna. NOTERA: Vänta med att ansluta kablarna till batteriet! 12. Kontrollera att anläggningen är ordentligt jordad. NOTERA: Dålig anläggningsjordning kan skada vindkraftverket & ogiltigförklara garantin!. 13. Res upp masten försiktigt & fixera fäste & event. stödlinor ordentligt. Se till att masten är helt lodrät så att vindkraftverket helt fritt kan svänga i vinden. 14. Kontrollera att säkringen är bortkopplad & att stoppbrytaren är i läge Kortsluten. Se avsnitt 4.6. Anslut kablarna Röd (plus +) & Svart (minus -) till batteriets respektiveanslutningspunkter MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

16 15. Koppla in säkringen & slå över stoppbrytaren till Sluten Krets. LED- lampan blinkar nu 4ggr & anläggningen är klar att användas! 8 Felsökning Om du har problem med funktionen av ditt vindkraftverk, bör du noggrant kontrollera din installation & följa anvisningarna nedan. 8.1 Mekanik. Om rotorbladen fladdrar & du hör ett vibrerande ljud bör du kontrollera att rotornavet är ordentligt fastskruvat på navaxeln. Använd 8mm sexkantnyckeln & dra åt M16 muttern ordentligt så att den inte glappar på navaxeln. Om ljudet fortfarande hörs kan det bero på att vindkraftsfästet måste justeras upp i toppen på maströret. 8.2 Elsystem Om rotorbladen stannar eller roterar mycket sakta, även vid kraftig vind: Kontrollera att stoppbrytaren är rätt inställd. Kontrollera att du inte har någon elektrisk kortslutning i kablar. Om rotorbladen sakta roterar med en oscillerande / huggande rörelse: Kontrollera så att alla kablar är korrekt fästa & inte har lossnat. Kontrollera så att inte säkring eller stoppbrytare är trasiga. Om du märker att laddningen bryts trots att batteriet är oladdat: Kontrollera att batteriet är i gott skick. Testa syranivå &/eller belastningsmät respektive batterier. Kontrollera att inga dioder är inkopplade mellan vindkraftverket & batteriet. Kontrollera alla kabelanslutningar så de inte är oxiderade eller har dåliga, trasiga kabelskor. Kontrollera att justerpotentiometern är rätt inställd. 8.3 Höghöjds placering. Om ett vindkraftverk installeras högt över havsytan försämras dess kapacitet beroende på att luftens densitet sjunker. Luftens densitet är direkt proportionell mot effektuttaget på vindkraftverket. Tabellen nedan visar ungefär hur mycket effektuttaget sjunker vid olika installationshöjder. Vid höghöjdsinstallation bör man alltså ta hänsyn till denna lägre kapacitet vid beräkning av anläggningen Höjd över havet MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17 Uteffekt m 100 % m 97 % m 94 % m 91 % m 88 % m 85 % m 82 % m 79 % m 76 % m 73 % m 70 %

17 9 Underhåll S-700 vindkraftverk är konstruerat för långa driftsperioder utan nämvärt underhåll. Dock bör du regelbundet inspektera ditt vindkraftverk & övriga installationer. NOTERA: Var mycket försiktig så att du inte av misstag kommer åt rotorbladen vid drift. De är mycket vassa & kan ge svåra skador i ansikte & på händer. Stäng alltid av vindkraftverket med stoppbrytaren så att rotorbladen står stilla! Följande bör kontrolleras 2 månader efter drifttagning & därefter var 6 månad regelbundet vid drift: Kontrollera syranivå i batteri & fyll upp enligt tillverkarens rekommendationer. Kontrollera att alla kabelkontakter fasta & fria från korrosion. Kontrollera att masten är ordentilgt fastsatt & mastvajrar spända. Kontrollera att vindkraftsfästet är ordentligt fastskruvat på maströret Kontrollera att rotorblad & rotornav är ordentligt fastskruvade Kontrollera att rotorblad & rotornav är rena från smuts & beläggningar Kontrollera att noskonen är hel & sitter rätt på rotornavet. Kontrollera att alla rotorblad är hela & utan andra defekter. Trasiga rotorblad kan slita svårt på & skada vindkraftverket. NOTERA: Byt inte enstaka blad! Bladen är balanserade & måste bytas i set om 3st. Vid full drift rekommenderar vi att kullager & rotorblad byts vart 5 år. MANUAL Vindkraftverk S-700 art: / 1400 / 1500 / : 17

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

Störst på småskalig vindkraft!

Störst på småskalig vindkraft! Störst på småskalig vindkraft! Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Sid.Nr Företaget, verksamheten, vision och Affärsidé. 1 Vindkarta över Sverige. 2 Förutsättningar för ett lyckat resultat.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer