Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462"

Transkript

1 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR BESKRIVNING AV FASTIGHETEN FÖRVÄRVSKOSTNADER FINANSIERINGSPLAN BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER NYCKELTAL LÄGENHETSFÖRTECKNING EKONOMISK PROGNOS/KÄNSLIGHETSANALYS SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN AV BETYDELSE FÖR BEDÖMANDE AV FÖRENINGENS VERKSAMHET OCH BOSTADSRÄTTSINNEHAVARENS EKONOMISKA FÖRPLIKTELSER... 10

3 1 Allmänna förutsättningar Brf Evald Köpman med org.nr , som registrerats hos Bolagsverket (nedan kallad Föreningen ) och som har sitt säte i Båstad Kommun har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Föreningen har skrivit ett avtal med BRF Mörby Townhouse (org nr ) i fortsättningen kallad BRF Mörby att förvärva samtliga andelar i BRF Mörby med tillträdesdag (kallad Tillträdesdagen eller Tillträdet nedan) som tillträder fastigheten Evald 4, Köpmansgatan 26, Båstad (kallad Fastigheten nedan) samma dag. Därmed blir föreningen indirekt lagfaren ägare till fastigheten på tillträdesdagen. På tillträdesdagen överlåts Fastigheten från BRF Mörby till Föreningen och lagfaren ägare blir då Föreningen. (Ovan nämnda transaktioner benämns gemensamt Transaktionen nedan) Eftersom det idag inte krävs något förvärvstillstånd eller kommunen inte har någon förköpsrätt ser vi ingen osäkerhet i fastighetsöverlåtelsen. Upplåtelse av lägenheterna beräknas ske när denna plan registrerats hos Bolagsverket och Fastigheten förvärvats av Föreningen. Samtliga lägenheter upplåts till projektägarna Albert Hansson Finans och Fastigheter AB, org nr samt Mindhouse AB, org nr (kallas gemensamt Projektägarna nedan). Projektägarna överlåter därefter lägenheterna till slutkund efter fullförd renovering med beräknad inflytt senast 18 månader efter Tillträdesdagen. Bygglovsansökan för 10 bostäder beviljades av Båstad kommun den 14 december Fastigheten skall efter Tillträdet och laga kraft vunnet bygglov gå igenom en renovering till en beräknad kostnad av kr. Projektägarna garanterar byggkostnaden mot Föreningen till fullo. Byggfelsförsäkring samt färdigställandegaranti lämnas via Garbo Försäkring AB eller likvärdigt försäkringsbolag. Upplåtelseavtal tecknas när andelsöverlåtelseavtalet är signerat mellan andelsägarna i BRF Mörby och Föreningen. Upplåtelse sker på Tillträdesdagen av andelarna. Tillträdet av lägenheterna sker i och med att insatsen betalas. Upplåtelseavgiften inbetalas när renoveringen är slutbesiktigad. Det beräknas ske inom 18 månader från Tillträdesdagen. Beräkningen av föreningens årliga kapital- och driftkostnader etc. grundar sig på vid tiden för planens upprättande kända förhållanden. Nedan angiven anskaffningskostnad för Fastigheten för Föreningen är den slutliga.

4 2 Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning Evald 4 Adress/belägenhet Köpmansgatan 26, Båstad Tomtarea m 2 Antal byggnader 1 Ägarstatus Äganderätt Byggnadsår 1870 Ombyggnadsår: 1923, 2004 Planförhållanden (Gruppkod): Aktbeteckning Plan Datum Planer 11-BÅS-50/52 Stadsplan Planer 1168K-313 Evald Tomtindelning Planer 11-BÅS-166/60 Stadsplan Planer 11-BÅS-346/71 Stadsplan Servitut /Nyttjanderätt Husets utformning Bostadslägenheter Parkering Inga Flerbostadshus i 2 våningsplan samt källare och vind. Källarplanet innehåller elcentral, värmecentral, förråd och cykelrum. Vinden innehåller fläktaggregat och lägenhetsförråd. 10 lägenheter om sammanlagt 737,3 m2 På fastigheten finns 12 parkeringsplatser. Gemensamma anordningar: Vatten och avlopp Uppvärmningssystem Ventilation El Tvättstuga Sophantering Kabelteve/bredband Fastigheten är ansluten till det kommunala nätet Vattenburet värmesystem samt värmepumpar och radiatorer i rum. Ventilation med viss återvinning av värme från frånluft. Mekanisk till och frånluft i lägenheter och gemensamma utrymmen. Fastighetsmätare i elcentralen. Individuell mätning i lägenheterna. Gemensam tvättstuga i källare. Uppsamlingskärl med sopsortering på gård. Fiberkabel för internet installerad

5 Byggnadsbeskrivning: Grundläggning Källare Vind Stomme Bjälklag Yttertak Fasader Balkonger Fönster Portar/dörrar Grundmurar av betong och sten Betonggolv, målade väggar och tak Individuella förvaringsutrymmen tillhörande lägenheterna Betong och trä. Takkonstruktion av trä Träbjälklag, tegel i källaren Plåt (enkelfalsat) Tegel Beläggning av betong. Målade balkongräcken av smide. Trädäck 2-glas aluminium och trä, kopplade. Entréport i trä. Källardörr i lättmetall. Lägenhetsdörrar i trä. Trapphus, entré 1 st trapphus med trappor av trä med målade väggar till lägenhet 4 och 5. Övriga lägenheter har egna entréer. Övrigt Fastigheten är av kulturhistoriskt värde och vann kulturpriset i Båstad 2004 efter varsam renovering. Lägehetsbeskrivning: Entréutrymme/hall Kök Våtutrymme Vardagsrum Övriga rum Parkett Parkett, Elspis, kyl/frysenhet, köksfläkt, skåp och bänkinredning med målade luckor Keramiska plattor, Badkar eller dusch, tvättställ, wc-stol. Parkett Parkett Målning och tapetsering har skett vid renoveringen 2004 i flertalet av lägenheterna Underhållsbehov Fastighetens yttre skick är gott och lägenheter håller hög standard. VVS, el och fönster är bytt år Lägenhet 1004, 1005 och 1006 som använts som kontor / lätt industri är behov av omfattande renovering. Renoveringen omfattar även stammar, el, tak, gårdsplanering, nya balkonger, fönster etc. Kostnad för renovering har bedömts till kr inkl moms och har tagits fram av Projektägarna. Finansiering av kostnaderna kommer att ske genom upplåtelseavgifter på totalt kr som fram till dess att de betalas finansieras av eget kapital från Projektägarna och eventuellt byggkreditiv från finansierande bank. Försäkring Fastigheten kommer att försäkras till fullvärde.

6 Medlemmarna i föreningen rekommenderas att komplettera sin hemförsäkring med ett så kallat bostadsrättstillägg. 3 Förvärvskostnader Köpeskilling Lagfart Pantbrev Byggnad, färdigställd och slutbesiktigad Kreditivränta (5% under halva byggtiden på 12 mån) Slutlig total och känd anskaffningskostnad Fastigheten är taxerad som hyreshusenhet, typkod 325 i huvudsak lokaler. Föreningen kommer dock att söka för ändrad typkod för bostäder efter beviljat bygglov. Vid den förenklade fastighetstaxeringen 2012 taxerades fastigheten till kr, varav för mark och för byggnaden. Den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus uppgår till 0,40 % av taxeringsvärdet för bostadsdelen. Den är dock begränsad till maximalt kr per lägenhet. Lagfartskostnaden är beräknat på 1,5% av Fastighetens bokförda värde(inklusive mark) som är kr. 4 Finansieringsplan Lån Belopp Bindningstid Räntesats Ränta år 1 Amortering Summa Lån år 3,45% Lån mån 3,10% Summa lån Insatser Upplåtelseavgift SUMMA FINANSIERING Villkoren för lånen är baserade på offert från finansierande bank. Säkerhet för lånen utgörs av pantbrev. 5 Beräkning av föreningens årliga kostnader Kapitalkostnader Räntor Amortering/avskrivning

7 Driftskostnader Försäkring Fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, service Administration Revision Fastighetsel Renhållning Vatten- och avloppsavgifter 0 Värme och varmvatten Övriga kostnader Kommunal fastighetsavgift Avsättning till underhåll SUMMA KOSTNADER Bedömningen av de löpande driftkostnaderna bygger på uppgifter från tidigare fastighetsägare samt den normala kostnadsbilden för likvärdiga fastigheter. Andelsägarna står själva kostnaderna för uppvärmning och vatten som beräknas till kr respektive kr för fastigheten. 6 Beräkning av föreningens årliga intäkter Årsavgifter Hyra parkeringsplatser SUMMA Bostadsrättshavarna skall utöver årsavgifter betala för värme, vatten, hushållsel, internet och kabelteve direkt till leverantör. Parkeringsplatserna hyrs ut för 600 kr per månad och tecknas i samband med upplåtelseavtalen. 7 Nyckeltal Anskaffningskostnad per kvm Belåning per kvm år Insats/upplåtelseavgift per kvm Driftskostnad per kvm för föreningen* 166 Driftskostnad per kvm för andelsägarna* 342 Årsavgift per kvm år *Inklusive fastighetsskatt

8

9 8 Lägenhetsförteckning Lgh nr Lgh storlek Area Insats Andelstal Upplåtelseavgift Årsavgift Rok ,54% Rok ,24% Rok ,63% Rok ,27% Rok ,69% Rok ,48% Rok ,58% Rok ,33% Rok ,90% Rok ,34% TOTALT 737, ,00%

10 9 Ekonomis prognos/känslighetsanalys ÅR FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER (kr) Kapitalkostnader Räntor Amortering/avskrivning Driftkostnader Underhållskostnader Avsättning underhåll (reparationsfondering) Periodiskt underhåll Övriga kostnader Fastighetsskatt/kommunal avgift FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER Hyror parkering Årsavgifter medlemmar Ränteantagande 3,22% Inflationsantagande 1,8% gäller driftkostnader, taxeringsvärde, fastighetsskatt, fondsavsättning och lokalhyror Hyresökningar, bostäder Beräknat taxeringsvärde Föreningslån Fastigheten förvärvas under löpande kalenderår. Men ovanstående prognos och nedanstående känslighetsanalys beräknas på hela år, 1/1-31/12. KÄNSLIGHETSANALYS ÅR Dagens inflationsnivå och dagens räntenivå årsavgift enligt ovanstående prognos Årsavgifter om: Dagens inflationsnivå och 1. Dagens räntenivå +1% Dagens räntenivå - 1% Dagens räntenivå och 1. Dagens inflationsnivå +1% Dagens inflationsnivå -1%

11 10 Särskilda förhållanden av betydelse för bedömande av föreningens verksamhet och bostadsrätts- innehavarnas ekonomiska förpliktelser A. Bostadsrättshavaren skall betala insats med belopp som ovan angivits. För bostadsrätt i Föreningens hus betalas dessutom, på tider som av styrelsen bestäms, en årsavgift i enlighet med Föreningens stadgar. Vidare skall bostadsrättsinnehavaren betala upplåtelseavgift efter byggnads färdigställande och slutbesiktning på tider i enlighet med styrelsens beslut. Årsavgiften avvägs så, att den i förhållande till lägenhetens andelstal kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av Föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder. B. I övrigt hänvisas till Föreningens stadgar av vilka bl a framgår vad som gäller vid Föreningens upplösning eller likvidation. C. De i denna ekonomiska plan lämnade uppgifter angående Fastighetens utförande, beräknade kostnader och intäkter mm hänför sig till vid tidpunkten för planens upprättande kända förutsättningar och avser totala kostnader. D. Efter godkänd slutbesiktning kan Föreningen ställa krav på säljaren av fastigheten (BRF Mörby) på ytterligare åtgärder av mark och byggnad upp till ett värde av kr inkl. moms. Överstigande kostnader faktureras Föreningen. Arbeten av det slaget påbörjas först efter inhämtad offert samt ett majoritetsbeslut bland Föreningens medlemmar. Beslutet måste dock tas senast 12 månader efter godkänd slutbesiktning. E. Interimsstyrelsen sitter kvar i minst 9 månader efter godkänd slutbesiktning. Dock maximalt till andra årsstämman efter godkänd slutbesiktning. Efter det måste ny styrelse väljas av föreningen. All eventuell administrativ hantering av BRF Mörby under sittande interimsstyrelse upphör när den nya styrelsen tillträder om inte annat avtalas mellan parterna. Båstad den / 2013 Brf Evald Köpman (Alla styrelsemedlemmars underskrifter fordras)

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD Org.nr: 769621-8218 Karlstad kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar... 2 B. Beskrivning av fastigheterna... 3 C. Kostnader

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Örebro kommun Organisationsnummer 6622 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar. B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 1. Allmänna forutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten och lägenheterna 3. Kostnader för förvärv av fastigheten 4. Finansieringsplan

Läs mer