Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009"

Transkript

1 1(3) Åhus ÅHUS RODDKLUBB Sekreteraren PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: Tid: Plats: Klubbhuset Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 Närvarande: 29 medlemmar (bilaga 1) 1 Mötets öppnande Åhus Roddklubbs ordförande Rickard Håkanson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet Närvaro och fastställande av röstlängd genomfördes enligt närvarolista. 3 Frågan om mötets behöriga utlysande Det fastslogs att mötet blivit behörigt utlyst. 4 Fastställande av dagordning Förelagd dagordning godkändes. 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet Rickard Håkanson valdes till ordförande och Malin Nilsson till sekreterare för mötet. 6 Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare Anders Olsson och Christel Hansson valdes till justeringsmän samt rösträknare för mötet. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret Rickard läste upp verksamhetsberättelsen och besvarade frågor därpå. Åhus Roddklubbs kassör, Marica Block, redogjorde för klubbens ekonomiska resultat 2008 (bilaga 2). 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret Sven Henningsson läste upp revisionsberättelsen för Åhus Roddklubbs verksamhetsår Revisorerna tillstyrker att balans- och resultaträkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser (bilaga 3). Postadress Besöksadress Telefon e-post hemsida Org. nr Bo 190 Sjögatan Åhus (Vid Nya Äspetbron)

2 2(3) 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 10 Styrelsens propositioner Styrelsen hade inga propositioner till detta årsmöte. 11 Val a. till ordförande för en tid av två år valdes: Rickard Håkanson (omval) b. till ledamöter för en tid av två år valdes: Henrik Hansson (omval) Malin Nilsson (omval) Marica Block (omval) Anna Hansson (fyllnadsval 1 år) c. till suppleanter för en tid av ett år valdes: Christopher Hansson (omval) Lotta Sjöwall (omval) d. till revisorer jämte suppleant för en tid av ett år valdes: Sven Henningsson (omval, sammankallande) Lennart Nordblad (omval) Bertil Håkanson (omval, suppleant) e. till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes: Lennart Nordblad (omval, sammankallande) Bertil Håkanson (omval) f. Ombud till Svenska Roddförbundets, Skånes Roddförbund samt Skånes Idrottsförbunds årsmöten, samt ledamot och suppleant till Skånes Roddförbund, överläts till styrelsen att utse. 12 Motioner Det konstaterades att någon motion inte inkommit. 13 Övriga frågor Svenska Roddförbundets märken för träning och tävling samt Åhus Roddklubbs priser för träningsflit delades ut av Henrik Hansson (bilaga 4). Utmärkelsen årets ungdomsroddare gick till Tim Block. Träningsflit yngre pojkar: Tim Block Träningsflit äldre pojkar: Christopher Hansson Rickard avtackade Erik Olsson med en blomma för hans arbete i styrelsen.

3 3(3) Thomas Hansson passade på att tacka styrelsen för dess arbete under Bertil Håkanson tog vid och som sammankallande i Jubileumsgruppen 2009 påminde han om att ÅRK under 2009 har 75-års jubileum. 14 Mötets avslutande Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Åhus Rickard Håkansson Mötesordföranden Malin Nilsson Mötessekreterare Anders Olsson Justeringsman Christel Hansson Justeringsman

4 Åhus Roddklubbs årsmöte Bilaga 1 Närvarolista Henrik Hansson Lena Wennerhag Jörgen Hansson Anna Hansson Filip Johansson Anders Olsson Roland Hansson Julia Sjöwall Månsson Oskar Månsson Jan Block Martin Block Christopher Hansson Tim Block Johan Wennerhag Tobias Block Gunnar Håkanson Sven Henningsson Klas Nilsson Bertil Håkanson Thomas Hansson Christel Hansson Lotta Sjöwall Vilma Nilsson Marica Block Håkan Wennerhag Petter Månsson Erik Olsson Malin Nilsson Rickard Håkanson X= Röstberättigad medlem.

5 Åhus Roddklubb Verksamhetsberättelse ÅRSBERÄTTELSE 2008 Styrelsen får Åhus Roddklubb får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret STYRELSE Ordförande Rickard Håkanson 2008 Vice ordförande Henrik Hansson 2008 Sekreterare Malin Nilsson 2008 Kassör Marica Block 2008 Ledamot Håkan Wennerhag 2009 Ledamot Niklas Henningsson 2009 Ledamot Erik Olsson 2009 Suppleant Christopher Hansson 2008 Suppleant Lotta Sjövall 2008 Revisorer Sven Henningsson 2008 Lennart Nordblad 2008 Revisorsuppleant Bertil Håkanson 2008 FÖRTROENDEUPPDRAG I SKÅNES RODDFÖRBUND Sekreterare Niklas Henningsson 2008 Ledamot Henrik Hansson 2008 Suppleant Håkan Wennerhag 2008 MÖTEN Åhus Roddklubb har haft ett årsmöte och 12 protokollförda ordinarie styrelsemöten samt 1 etra styrelsemöte. MEDLEMSANTAL Hedersmedlemmar Medlemmar Lennart Nordblad, tillika Hedersordförande Bertil Håkanson, tillika Hedersordförande Gunnar Håkanson Sven Henningsson Klas Nilsson 3 ständiga, 40 aktiva, 4 passiva och 14 stödmedlemmar, totalt 66 medlemmar. 1 (4)

6 EKONOMI Beträffande Åhus Roddklubbs ekonomi hänvisas till den ekonomiska berättelsen och till revisorernas berättelse. VINTERTRÄNING Styrkegymnastik bedrevs under våren av Rickard Håkanson och under hösten av Filip Johansson på måndagar och innebandy under Christopher Hanssons ledning på onsdagar. Dessutom har det varit konditionsträning med utgång från klubben på tisdagar och torsdagar med Christopher Hansson och Niklas Henningsson som ledare. Fler föräldrar har börjat komma ner på träningarna, vilket är bra för föreningen på längre sikt och ger en större förståelse mellan föräldrar och roddare. Tre roddare har anmält sitt intresse att åka med Halmstad till Österrike på en veckas träningsläger i påsk, vilket ju naturligtvis ger en bra start på kommande roddsäsong. De tre som kommer att åka ner är: Tim Block, Christoffer Hansson och Johan Wennerhag. ARBETSHELGER PÅ HJELMSJÖN Klubben har under arbetsåret 2008 lagt ner mycket jobb på att förbättra Skånes Roddförbunds anläggning i Örkelljunga. Under en kombinerad tränings- och arbetshelg på våren genomförde ÅRK:s roddare med föräldrar en god insats med bland annat upprensning av arenaområdet inför NM och en storstädning av båda våningsplanen i klubbhuset. Ett ständigt återkommande arbetet är att få till en bra bana med snygga bojrader. Det är ett tålamods prövande arbete som ÅRK:s Henrik och Niklas, med flera, kämpat med inför NMregattan. Startbryggan bröts tyvärr sönder under NM-regattan på grund av den starka blåsten. Ett större ombyggnadsarbete av startbryggan påbörjades under två höstdagar och kommer att slutföras under våren Startbryggan delas nu in i kortare ledade sektioner och med fler förankringspunkter till ankare. Hela låssystemet på Hjelmsjön är nu äntligen utbytt. Nu har varje Skåneklubb vars en nyckel som går till alla utrymmen. Ett stort renoveringsjobb har påbörjats i herrarnas duschrum som kommer att få en rejäl uppfräschning. En vägg in till herrarnas omklädningsrum har satts upp. Att tvätta bojar efter en avslutad roddsäsong är inte det roligaste man kan tänka sig och alla blev väldigt glada när Falkenberg tog sig an denna uppgift efter avslutad roddsäsong. RODDSKOLA Roddskolan genomfördes även i år med Christopher Hansson och Filip Johansson som ledare. Rekryteringen gjordes genom roddskolebroschyren som delades ut till samtliga elever i åk 3-5. Broschyrer delades även ut under skolrodden. Årets Roddskola lockade totalt 5 roddsugna ungdomar, av dessa gjorde Victor Rygler tävlingsdebut under sommaren. Vi hoppas givetvis att dessa roddare återkommer till nästa säsong. SKOLRODD I mitten av mars genomförde vi för första gången en roddmaskinstävling för skolungdomarna i Åhus. Tillsammans med Concept Träningsredskap och de tre skolorna genomförde vi en idrottsdag i Sånnahallen där klasserna från åk 4 till 9 kunde anmäla ett eller flera lag till tävlingen. Tävlingsformen var stafett meter med flygande byten. Concept Träningsredskap ställde upp med fyra tävlingsmaskiner och fyra uppvärmningsmaskiner, 2 (4)

7 storbildsskärm, tävlingsutrustning och personal. Vi hade ordnat musikanläggning och speaker, vi hade vår nya scullerfyra på plats samt våra nya informationsbroschyrer. Under förmiddagen tävlade klasserna i åk 4-6 och under eftermiddagen åk 7-9. Totalt deltog ca 200 elever i själva roddtävlingen och över 500 elever och personal var åskådare i Sånnahallen. Detta är den största rekryteringsinsats som genomförts av roddklubben och som var otroligt uppskattad av skolorna. Planerna är nu i full gång för en uppföljning även i år. TÄVLINGAR I år har vi deltagit mycket framgångsrikt i sju regattor där vi tagit hem 109 medaljer varav 64 är guld! På SM-tävlingarna i Farsta hade vi nio starter och tog fyra guld, 3 silver och en 4:e plats. För dessa framgångar kommer klubben och GULD-roddarna att bli premierade vid årets upplaga av Idrottsgalan i Kristianstad. SVENSKA UNGDOMSCUPEN Tobias Block vann ungdomscupen för pojkar 11 år med 56 poäng, 19 poäng före tvåan. Vilma Nilsson kom trea i ungdomscupen för flickor 10 år. Rasmus Olsson kom på en delad första plats i pojkar 12 år, där Viktor Rygler kom på en femteplats. Åhus dubbelsculler pojkar ungdom D vann i sin klass. Åhus scullerfyra med pojkar/flickor ungdom D kom fyra i sin klass. Åhus Roddklubb kom sammantaget på en tredjeplats i Svenska Ungdomscupen. SVENSKA JUNIORCUPEN Åhusbåtarna i dubbel herrar junior C kom på platserna ett och fem i sin klass. Åhus scullerfyra junior C kom på en andraplats endast ett poäng efter Falkenberg och hela 20 poäng före trean! Åhus Roddklubb kom sammantaget på en fjärdeplats vilket är mycket bra när man betänker att vi bara ställde upp i två klasser av 11 möjliga! FASTIGHET Under 2008 renoverades omklädningsrummet och toaletten av Byggnadshantverkaren AB, Åhus Golv, Eluppdrag Mats Hartvig och Nyfors VVS i Kristianstad. Renoveringen har gett hela fastigheten ett välbehövligt lyft. För att klara hela finansieringen av detta tog styrelsen beslutet om att ta ett femårigt lån. Renovering och underhåll av fastigheten kommer att fortsätta under Det har även genomförts två stycken fiardagar, en på våren och en på hösten där även tomten fiats efter årstidens behov. RODDMATERIEL ÅRK:s samtliga roddbåtar används flitigt och med det följer ett ökat behov av översyn och renovering. En av båtarna, Mackarden, var i behov av omfattande reparationsarbete pga. skador och är skickad till Tjeckien för en helrenovering. Kostnaderna för denna typ av arbete är ringa i förhållande till inköpet av ny båt i samma klass och det bedömdes vara en god investering för framtiden. Mackarden kommer tillbaka till oss våren Under senhösten 2008 påbörjades rekonditioneringsarbetet av klubbens roddbåtar, med en halv arbetsdag där roddarna fick en kortare genomgång i materielvård. 3 (4)

8 Målet med arbetet är att: alla våra roddbåtar skall ses över och vid behov repareras. alla våra roddbåtar skall till starten av roddsäsongen 2009 rengöras, poleras och vaas för att den dagliga skötseln skall underlättas. Det är inte bara båtar som slits utan även våra åror. Två par Maconåror har köpts in som ersättning för två knäckta åror. Årorna kommer att levereras under våren SLUTORD Ytterligare ett framgångsrikt år för Åhus Roddklubb är till ända. Trots att vi är en liten klubb med få roddare och därtill ledare och föräldrar så röner vi stora framgångar på tävlingsbanorna. Resultatet vid årets JSM är fantastiskt efter dessa förutsättningar. Ett resultat som gett mersmak till både roddarna och klubben som helhet. Att några av roddarna nu bestämt sig för delta i Halmstads träningsläger i Österrike är mycket glädjande. Med 32 km roddträning om dagen kommer detta att vara raketstart för den kommande roddsäsongen. Tack vara bidrag från bl a kommunen och Riksidrottsförbundet kunde vi påbörja den välbehövliga renoveringen av omklädningsrum, duschar och toalett. För att inte stanna halvvägs i detta arbete beslutade styrelsen om ett lån för att ro i hamn hela projektet. När man nu ser resultatet kan man inte annat än att säga att det var väl investerade pengar i fastigheten. Med fler bidrag eller gåvor hoppas vi under jubileumsåret kunna fortsätta renoveringen av fastigheten med bl a byte av golvet i allrummet och renovering av samtliga fönster. Åhus Roddklubbs ledare och föräldrar är starkt engagerade i klubben och dess arbete. Tillsammans driver vi både vår egen klubb och stora delar av arbetet på Hjelmsjön mycket framgångsrikt. Dock är vi få och det är ett slitsamt arbete så vi hoppas att vi under året kan rekrytera nya roddare och med dem också nya föräldrar och förhoppningsvis även ledare. Åhus Roddklubbs styrelse verksamhetsåret 2008 Rickard Håkanson Henrik Hansson Marica Block Malin Nilsson Niklas Henningsson Håkan Wennerhag Erik Olsson 4 (4)

9 Redovisning av Åhus Roddklubbs ekonomi år 2008 Redogörelse för ekonomin Budget och utfall 2008 Budget inkomst kr Utfall inkomst kr Inkomstutfallets avvikelse beror bl.a. på att renovering av dusch/omklädningsrum och toalett inte var med i den planerade budgeten. Inkomst för renoveringen består i anläggningsbidrag från Kristianstad Kommun kr, Svenska Riksidrottsförbundet kr samt ett lån i Sparbanken 1826 på kr. Kristianstad Kommun har gett ett ökat driftsbidrag samt bidrag till hamnregattan. Via Idrottslyftet har ÅRK blivit beviljade kr till roddskola, skolrodd, ledarutveckling, träningsläger samt utbildning. Övriga inkomster är bl.a. via företagsrodd och sponsring samt att ÅRK blivit beviljade bidrag om kr från Skåneidrotten för framtagandet av drogpolicy. Budget utgifter kr Utfall utgifter kr Avvikelse på utfallet för utgifterna beror bl.a. på att renovering av dusch/omklädningsrum och toalett inte var med i den planerade budgeten. Övriga utgifter är bl.a. tävlingar, försäkringar, material till roddbåtarna, inköp av roddmaskin och åror samt drift av fastigheten. Ekonomiskt resultat för 2008 Inkomster Utgifter Resultat: kr kr kr Budgeterat resultat kr Verkligt resultat kr Budgeterat resultat var med underlag av 2007 års budgetutfall. En del projekt gick som inkomst 2007 och som planerad utgift Ökade intäkter via bidrag har skapat förutsättningar för underhåll och material till verksamheten. Renovering av fastigheten har ökat både intäkter och utgifter. ÅRK har tecknat ett lån på kr med avbetalningsplan på 5 år. Utgående saldo för 2008 Tillgångar: Aktiefonder Tillgängligt kapital Summa tillgångar innan skuld: Skulder: Lån Summa tillgångar efter skuld: kr kr kr kr kr Åhus den 2 januari 2009 Marica Block, Kassör, Åhus Roddklubb

10

11 Utmärkelser vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 bilaga 4 Tävlingsmärket Brons Silver Wilma Nilsson Rasmus Olsson Tim Block Tobias Block Johan Wennerhag Motions- och långfärdsmärket Ungdomsmärket Tobias Block Christoffer Hansson Brons Johan Wennerhag Guld Christopher Hansson Träningsflit Yngre pojkar Äldre pojkar Tim Block Christopher Hansson Årets ungdomsroddare Tim Block

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Lucksta. Idrottsförening. Årsmöteshandlingar 2015

Lucksta. Idrottsförening. Årsmöteshandlingar 2015 Lucksta Idrottsförening Årsmöteshandlingar 2015 Dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse 2014/Verksamhetsplan och budget 2015 Dagordning till årsmöte den 29 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Årsmötets

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

mêçíçâçää= êëã íé=ommu= Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Blekinge Skyttesportförbund

Blekinge Skyttesportförbund Blekinge Skyttesportförbund Verksamhetsberättelse 2013 Styrelse, sektioner, grenledare, ombud Ordförande Håkan Sigurdsson V.ordförande, ledamot Pär Karlsson Ordf. Utb.sektionen Förbundssekreterare, ledamot

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer