Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015"

Transkript

1 Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015

2 Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en ny vision! En myllrande process där invånare, företagare, föreningsmänniskor, politiker mm har varit med om att ta fram underlaget för vår nya politiska vision. Resan och engagemanget var väldigt roligt att se. Många var delaktiga och drog sitt strå till stacken. Ett antal av oss tjänstemän var processledare och var skrivarstöd i processen. Ett inspirerande sätt att jobba på! Kopplat till visionen har våra politiker beslutat om 14 inriktningsmål. Dessa mål är lokala mål som gäller för oss i Vänersborgs kommun. Utöver dessa mål så har vi som kommun en mängd statliga mål att förhålla oss till. Några exempel på våra lokala inriktningsmål är: Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen Till dessa mål har våra politiker beslutat om Förväntade resultat. Vi tjänstemän ska nu med liv och lust arbeta med olika aktiviteter för att uppnå de förväntade resultaten och därmed resan att uppnå de inriktningsmål som våra politiker beslutat om. Det är så vi arbetar för att uppnå visionen! Processen med att, tillsammans med många olika invånare, arbeta fram den nyligen antagna Näringslivsstrategin är ett bra exempel på hur vi vill arbeta. Att ta fram en ny strategi för besöksnäringen och en ny Översiktsplan (var vi ska bygga och bo i framtiden) står nu på tur med ett liknande arbetssätt. Vi vill engagera fler för vår gemensamma framtid Välkommen! Ove Thörnkvist Kommundirektör Vänersborg Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets

3 Ansa träd och buskar så här för fri sikt och framkomlighet Klipp häcken och rädda liv! För att öka trafiksäkerheten, bl a genom att förbättra sikt, framkomlighet och underlätta gatuunderhållet, uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar enligt instruktionerna på denna sida. Fastighetsägaren har själv ansvaret för att minska olycksriskerna. På hörntomt inom frisiktstriangel får inte häckar, buskar eller andra sikthinder vara högre än 80 centimeter. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om grenar inte skymmer sikten. Klipp träd och buskar så här över allmäna gator och vägar Våra sopbilar behöver så här mycket plats 3 Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Vänersborgs kommun Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Där gångbana saknas och körbana eller annat utrymme används för gångtrafik skall det erforderliga utrymmet för gångtrafik utgöra minst 1,2 meter från fastighetens tomtgräns, dock ej inräknat rännsten eller dylikt. Innehavare av fastigheten skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns såsom buskar, häckar och träd. Om inget annat sägs skall fri höjd för växtlighet vara minst 2,5 meter över gångbana, minst 3,2 meter över cykelbana och minst 4,6 meter över körbana. Där gångbana saknas skall den fria höjden minst vara 4,6 meter över körbana. På tomt med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter på en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed fastighetens gräns. Höjden räknas vid gatuutrymmet närmast tomtgräns. På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter, från hörnet och 10 meter åt vardera sidan utmed fastighetens gräns räknat från tomtgränsens korsningspunkt. Höjden räknas vid gatuutrymmet närmast tomtgräns.

4 Vision Vänersborg Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Kommuninformation Växel Besöksadress Kommunhuset: Sundsgatan Vänersborg Fax: E-post: Hemsida: Kommunhusets öppettider: Sept-april Mån-tors 08:00-17:00, fre 08:00-16:00 Maj aug Mån-tors 08:00-16:00, fre 08:00-15:00 Förvaltningarna har lunchstängt 12:00-13:00 Växel och Information är öppen Kommunen tillämpar flexibel arbetstid. Viktiga nummer I nödsituation 112 Räddningstjänsten Norra Älvsborg Eldning utomhus Polisen Norra Älvsborgs länssjukhus Sjukvårdsupplysningen 1177 Giftinformation (ej akuta fall) BRIS Kommunfullmäktige Växel Kommunstyrelse Ordf, Kommunalråd När almanackan trycktes var beslutet inte taget om vilka personer som ska vara 1 & 2 v. ordf Kommunalråd. Kommunstyrelseförvaltning Kommundirektör Näringslivschef It-chef Kanslisekreterare/ registrator Kommunsekreterare Kommunarkiv Informationsfrågor Borgerlig vigsel, växel Konsumentrådgivning Budget- o skuldrådgivning E-post: Barn- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef Förvaltningssekreterare Skolskjuts grundskola E-post: Placeringsassistenter, barnomsorg Onsjö/Vargön Centrum/Tärnan/Mariedal/ Blåsut/Väne Ryr/Frändefors/ Brålanda Förskolor, växel Verksamhetschef förskola Grundskolor, växel Verksamhetschef F - åk Elevhälsa Chef Assistent Kultur- och fritidssförvaltning Förvaltningschef Musikskolan Rektor Assistent Ungdom Ungdomshuset fritidsgård Bibliotek Vänersborg Mån-tis, tor-fre 09:00-19:00 ons 11:00-19:00, lör 09:45-14:00 Vargön Mån 16:00-19:00, tis o tor 10:00-13:00, 16:00-19:00 Frändefors Mån 10:00-13:00, 16:00-19:00 tor 10:00-13:00 Brålanda Tis 10:00-13:00, 16:00-19:00 Tor 16:00-19:00

5 Konsthall Arena Fritid Bokningar/aktivitetsstöd/ lån flytvästar mm , Byggnadsförvaltning Förvaltningschef Förvaltningssekreterare Exp. Bygglov Exp. Lantmäteri E-post: Plan- och bygglovsenhet Kommunala lantmäterimyndigheten Kart-/GISenhet växel Miljö- och hälsosyddsförvaltning Miljö- och hälsosyddschef Exp , E-post: Samhällsbyggnadsförvaltning Förvaltningschef Exp E-post: Fastighetsenhet Gatuenhet Kostenhet Kretslopp & Vatten Serviceenhet Teknik och trafikenhet växel Socialförvaltningen Socialchef Förvaltningsassistent E-post: Arbetsmarknadsavdelning Exp Familjerådgivning Tel.tid: mån, ons 10:30-11: Färdtjänst Individ- och familjeomsorg Växel Reception Omsorg om funktionshindrade Växel Reception LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) Boenden Daglig verksamhet Kortidshem Korttidstillsyn växel Vård och omsorg Växel Bistånd Boenden Anhörigstöd Dagverksamheter Hemsjukvård Hemvård Kommunrehab växel Övriga Kontor och expeditioner AB Vänersborgsbostäder Växel Kundtjänst (felanmälan) Bobutik Hemsida: Kunskapsförbundet Väst Gymnasium och vuxenutbildning Vänersborg/Trollhättan Växel Hemsida: Visit Trollhättan Vänersborg AB Järnvägsstationen Biljettförsäljning tåg/buss Hemsida: Överförmyndarnämnd Telefon Tel.tid mån-tor 13:30-15:00 ( med reservation för ändringar ) För upplysning: För att nå alla kommunens verksamheter kan man ringa växeln eller hitta information på kommunens hemsida under fliken kontakt. Vill man snabbt nå en kommunal tjänsteman, ring En automatisk röst svarar och kopplar dig vidare när man uppgett vem man önskar ringa. E-post till enskild tjänsteman:

6 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Januari Inloppet till Vänersborg. Visioner, drömmar och möjligheter! April En attraktiv miljö att njuta av. För alla, alla tider på året. Nikon D800E, VRII/2,8 1 sek F 14 Iso 100 Olympus OMD E-M5, 75mm F1.8 1/1000 sek F 4,0 Iso 200 Februari Steg i snön. Välbesökt gästhamn även vintertid. Då till fots. Maj Nära till en levande landsbygd. Kosläpp på Evenstorps gård, Brålanda. Nikon D800E, 14-24/2,8 1/60 sek F 11 Iso 400 Canon EOS 5D Mark II, EF300/4,0 L IS USM 1/640 sek F 8,0 Iso 400 Mars Ekebacken Halleberg. Mötesplats för alla åldrar med traditionsrik natur nära staden. Juni Älgens Berg fascinerar yngre som äldre och gammal kultur möter nya generationer. Panasonic DMC-GH4, 12-35/F2.8 1/160 sek F 8,0 Iso 200 Panasonic DMC-GH4, 12-35/F2.8 1/250 sek F 5,6 Iso 200

7 Juli Egen tid är i dag en bristvara. I Vänersborg finns goda möjligheter att använda den väl. Panasonic DMC-GH4, 12-35/F2.8 1/1000 sek F 5,6 Iso 200 Oktober Nya mötesplatser utvecklas. Populärt med bilbingo på Sanden framför Vänersborgs anrika stadsprofil. Panasonic DMC-GH4, /F2.8 1/320 sek F 7,1 Iso 200 Augusti Skräcklan i Vänersborg. Alla tiders njutningsfyllda rekreationsplats. Panasonic DMC-GH4, 12-35/F2.8 1/250 sek F 6,3 Iso 200 November Brätte ridskola utvecklar en viktig tradition där ungdomar lär sig vårda och ta ansvar för hästen, som är en del av vår historia. Nikon D700, VRII/2,8 1/500sek F 6,3 Iso 1000 September Kulturupplevelse vid Kolmilan i Erdalen. Eldsjälar tänder milan efter ca 8 månaders idogt arbete. En prisvärd kulturgärning! Nikon D700, 14-24/2,8 1/125 sek F 5,0 Iso 1600 December Edsgatan smyckad inför julen. En välskött småstadsidyll att trivas i. Canon EOS 5D Mark II, 85/1,8 3,2 sek F 11 Iso 100 Samtliga foton: Olle Gustafsson

8 Detta gäller för fastighetsägare vid snö och halka 18 mil gator snöröjes av Gatuenheten På följande sätt utför Gatuenheten snöröjning och halkbekämpning av gator i tätorterna Brålanda, Frändefors, Grunnebo, Vargön, Vänersborg och Väne-Ryr. Genomfartsgator, bussvägar, huvudgator samt viktiga gång- och cykelvägar snöröjes i första hand, därefter snöröjes bostadsgator. Snöröjningen görs områdesvis. Först öppnas gatorna på snöröjningsområdet för att alla skall kunna ta sig ut eller in, sedan återkommer snöröjningsmaskinen för att bredda och färdigröja gatorna. Plogningen utföres som sträng- eller norrlandsplogning, se bilderna till höger. Fastighetsägarens skyldigheter vid snö och halka Alla fas tighetsägare är skyldiga att snöröja och halkbekämpa trottoar/gångbana vid fastigheten. Rollatorer, barnvagnar och cyklande brevbärare ska utan besvär kunna ta sig fram (se lagtexten nedan). För att fastighetsägaren skall slippa skotta och sanda trottoaren flera gånger, kan det vara lämpligt att vänta tills Gatuenheten färdigröjt gatan. Skotta inte ut snö från gårdsplaner, garageutfarter och tak på gatumark! Fastighets ägaren kan bli ersättningsskyldig till Gatuenheten för bortforsling av snön. Norrlandsplogning. Gatuenheten plogar snön mot tomtgränsen och använder gångytan som snöupplag. Fas tighetsägaren skall halkbekämpa och vid behov snöröja de fria gångytorna. Sophämtning Dragvägen, för sopkärl inom fastigheten, skall också snöröjas och halkbekämpas. Minst 1 meter bred skall den skottade vägen vara. Placera gärna sopkärlet vid tomtgränsen. Gratis krossgrus Krossgrus för halkbekämpning kan för villaägare hämtas i mindre kvantitet på Regementsgatan 28. Medtag hink. Snö och is på tak Snö och is på tak och hängrännor, som kan rasa ned och skada personer och egendom, skall enligt ord nings lagen tas bort så snabbt som möjligt. Strängplogning. Gatuenheten plogar snön mot rännstenen och fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoar/gångbana. Gator inom kommunen som strängplogas, se förteckningen nedan. Övriga gator norrlands plo gas.

9 Lagtexter om gångbanans renhållning Gator som strängplogas Med stöd av 3 lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skylt ning meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter för gaturenhållningen i kommunen. Fastighetsinnehavares skyldighet 1 - Fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser skall, i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken, utföra de åtgär der som kommunen har att svara för enligt 2 första stycket lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning enligt nedan. Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Snöröjning mm 4 - Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneut rymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet. Rännstensbrunnar 5 - Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i ränn stensbrunnen. Övrigt 6 - Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder får att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkom lighet och trafiksäkerhet. Tillsyn 7 - Tillsynen över efterlevnaden av dessa föreskrifter utövas av Samhällsbygg nadsnämnden. Gatubelysning - Felavhjälpning Prioritering och åtgärdstider Omedelbar åtgärd Fel som utgör akut fara för liv och egendom, t ex trasig lucka eller påkörd stolpe. Helt nedsläckta områden. Åtgärd inom 3 dagar Punktbyte av släckt eller blinkande ljuskälla inom 10 meter från övergångsställe, gatukorsning, vid utgång från skolgård eller markerad busshållplats. Åtgärd inom 30 dagar Punktbyten på vägar och gator då 2 eller flera lampor i rad slocknat eller blinkar. Vid felanmälan använd vanersborg.se/felanmalan Vänersborg Adolf Andersohnsgatan mellan Bang. och Sandmarksg. Bangatan Belfragegatan Bruksv. sydvästra sidan mellan Fridhemsv. och Restadv. Brättevägen mellan Edsvägen och Idrottsgatan Dalaborgsv. östra sidan mellan Djupedalsv. och Karlbergspl. Djupedalsvägen sydöstra sidan mellan Dalaborgsvägen och Krypetorpsvägen Djupedalsvägen mellan Krypetorpsvägen och Torgvägen Drottninggatan Edsgatan mellan Edsbron och Norra gatan Edsvägen mellan Edsbron och Gropbron Fabriksgatan Gasverksgatan mellan Edsgatan och Östergatan Hamngatan Hedmansgatan Idrottsgatan södra sidan Järnvägsbacken Karlsbergsvägen sydöstra sidan Korsgatan mellan Edsvägen och Storgatan Kronogatan Kungsgatan Kyrkogatan Lyckhemsgatan mellan Edsvägen och Adolf Andersohnsg. Magasingatan södra sidan Marierovägen mellan Torpavägen och Lagmansgatan Norra gatan Norra Järnvägsgatan Nygatan mellan Regementsgatan och västra vändplan Ollenicklas väg mellan Fridhemsvägen och Restadvägen Residensgatan mellan Fängelsegränd och Norra gatan Restadvägen mellan Bruksvägen och Tomtevägen Restadvägen östra sidan mellan Tomtev. och Tegelbruksv. Rådmansgatan Sandmarksgatan mellan Marierovägen och Torpavägen Skansgatan mellan Östra vägen och Nygatan Storgatan Sundsgatan mellan Hamngatan och Östergatan Södergatan Tenggrenstorpsvägen Torgvägen mellan Djupedalsvägen och Karlsbergsvägen Torpavägen Vallgatan mellan Nygatan och Norra Järnvägsgatan Verkstadsgränd Änggatan mellan Östergatan och Regionens Hus Östergatan mellan Nygatan och Gasverksgatan Östra vägen södra sidan mellan Kungsg. och Hagaparken Öxneredsvägen mellan Kapvägen och Torgvägen Vargön Granåsvägen mellan Stationsvägen och Skogsvägen Hallebergsvägen Nordkroksv. mellan Storegårdsv. och infarten till kommunhuset Nybrovägen Stationsvägen mellan Sandbergsvägen och Hallebergsv. Storegårdsv. mellan Nordkroksv. och väg 1050 (Lilleskogsv.) Tallväg. östra sidan mellan Sandgärdesv. och Storegårdsv. Brålanda Du anmäler. Vi åtgärdar. - Ibland kan du se fel eller faror före oss. Därför har vi nu skapat två enkla sätt för dig att felanmäla saker som du tycker bör åtgärdas i vår kommun. Tack på förhand. Installera mobilmappen Felanmälan Vänersborg Felanmälan via datorn. vanersborg.se/felanmalan Allégatan mellan Storgatan och Dalhemsgatan Järnvägsgatan mellan Storgatan och Vänbomsgatan

10 En vattenläcka kan innebära: Vart tar vattnet vägen? Många droppar små... Tycker du att vattenräkningen är ovanligt hög? Det kan bero på läckande kranar eller rinnande toaletter. Titta på det lilla centrumhjulet i vattenmätaren. Är alla kranar stängda ska det stå still. Det som bara är några droppar då och då blir med tiden stora och dyra vattenmängder.?

11 Ha för vana att kontrollera mätarställningen jämfört med beräknad förbrukning på fakturan. Vänersborgs Kretslopp & Vatten Vänersborg FAKTURA VA/Renhållning Fakturanr OCR-nr Fakturadatum Förfallodatum Kundnummer (1 av 1) Kundtjänst Arbetstid Lunch 12:00-13: Lunch 12:00-13:00 07:00-16:00 ANDERSSON GUNNAR VATTENVÄGEN VÄNERSBORG Anläggning VATTENVÄGEN VATTEN & AVLOPP --- Mätarnummer: Årsförbrukning: 120 Senaste avläsning: Total årskostnad: 167 kbm kr Taxa VSGF2 Förbrukning från till Beräknad Beräknad Förbrukningsavgift KBM à 15,98 kr 335,58 Årsavgift Vatten ,00 kr / år 189,04 Årsavgift Avlopp ,00 kr / år 283,81 -- RENHÅLLNING -- Grundavgift ,00 st à 526,00 kr / år 132,58 Hämtningsavgift 140 l kärl var 14:e dag ,00 st à 694,00 kr / år 174,93 Behandlingsavgift ,00 st à 452,00 kr / år 113,93 -- TRÄDGÅRDSAVFALL -- Hämtningsavgift 370 l kärl var 14:e dag ,00 st à 574,00 kr / år 266,71 Behandlingsavgift ,00 st à 128,00 kr / år 59,47 Använd bifogade inbetalningskort. Om ni betalar på annat sätt måste fakturanr, namn och adress anges. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag Öresavrundning PG Moms ingår med: BG (25%) 311,22 beräknat på 1 244,83 Momsregnr: SE Godkänd för F-skatt INBETALNING / GIRERING Till plusgirokonto Avgift -0,05 Summa oss tillhanda senast Kassastämpel Ungefärlig normalförbrukning av vatten: 10 liter dryck och mat 30 liter disk 30 liter toalettspolning 20 liter tvätt 60 liter personlig hygien 10 liter för övrig användning Summa: 160 liter per person och dygn Referens: Branchorganisationen Svenskt Vatten Före kontant inbetalning eller girering skall inbetalningskortet avskiljas Betalningsmottagare (endast namn) BI OSE Tillstånd nr Meddelanden till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR PLUSGIROT Belopp (får inte ändras) Avsändare Eget kontonr vid girering I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR PLUSGIROT C

12

13 JANUARI måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka OBS! Vecka 1 arbetar vi på renhållningen måndag, tisdag, fredag och lördag - ställ ut dina kärl i början av veckan så missar du inte din sophämtning! Alfred 1 2 Svea 3 4 Alfrida Rut vecka 2 Hanna Kasper August Gunnar Sigurd Hannele Baltsar Melker Augusta Erland Gunder Sigbritt Du som har sophämtning på tisdag, ställer ut dina kärl en dag tidigare! Trettondedagsafton Trettondedag jul Nyårsdagen Skolstart Frideborgvecka 3 Felix Laura Hjalmar Anton Fridolf Knut Felicia Lorentz Helmer Tony Julgranshämtning! Lägg ut din julgran vid tomtgränsen på måndag i denna vecka så hämtas den när vi kommer till ert område. OBS, vi hämtar inte under ordinarie sophämtningstur! Författardag i Brålanda Polstjärneprisets delfinal i Folkets Hus Jan Jannike Hilda Hildur Tjugondedag jul vecka 4 Fabian Agnes Vincent Frej 19 Henrik Erika 25 Sebastian Agneta Viktor Freja Holmängen öppen kl 9-15 Paul Pål Bodil vecka 5 Göte Karl Gunilla Boel Göta Karla Diana Gunhild Ivar Joar 1 Månadsmarknad Förintelsens minnesdag Konungens namnsdag

14

15 FEBRUARI måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 5 Max Maximilian vecka 6 Disa Ansgar Agata Dorotea Rickard Hjördis Anselm Agda Doris Dick Kyndelsmässodagen Samernas nationaldag Holmängen öppen kl 9-15 Musikskolans Blåsfest i Fyrkanten Vänersborgs kommuns födelsedag vecka 7 Fanny Yngve Evelina Agne Franciska Iris Inge Evy Ove Valentin Berta Bert Sigfrid Alla hjärtans dag Julia vecka 8 Sandra Frida Gabriella Vivianne 21 Hilding 22 Julius Alexandra Fritiof Ella Holmängen öppen kl 9-15 Pia Sportlovsaktiviteter vecka 8 på Vänersborgs museum Sportlovskul på Bergagården Fettisdagen Torsten vecka 9 Mattias Sigvard Torgny Torun Mats Sivert Torkel Lage Maria 1 Månadsmarknad Aurora Winter Classic 24-28/2 12 konserter, 100 artister Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen

16

17 MARS måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 9 Albin Elvira Läs på sista sidan när Farligt-Avfall-Bilen kommer nära dig! 2 Ernst Erna vecka 10 Gunborg Adrian Tora Gunvor Adriana Tove Ebba Ebbe Camilla Siv Holmängen öppen kl 9-15 Vasaloppet Torleif vecka 11 Edla Edvin Matilda Torbjörn Ada Egon Viktoria Greger Maud Kronprinsessans namnsdag Herbert vecka 12 Edvard Josef Gilbert Gertrud Edmund Josefina Du som har sophämtning en gång per kvartal ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar Joakim Kim Hämtning av Farligt Avfall. Se var och när på miljöalmanackans sista sida. vecka 13 Gabriel Marie Rafael bebådelsedag Emanuel Du som har sophämtning en gång per kvartal ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar Hämtning av Farligt Avfall. Se var och när på miljöalmanackans sista sida. Bengt Holmängen öppen kl 9-15 Gerda Ralf Malkolm Gerd Rudolf Morgan Holger vecka Holmfrid Månadsmarknad Ester Krav på vinterdäck upphör Fullmäktiges sammanträde Våffeldagen 1 2 Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut ditt sopkärl en dag tidigare. Musikskolans Stråkfest i Fyrkanten Vårdagjämningen Konstrunda & Musik i Brålanda Muséets Dag Vänersborgs Museum Lämna in dina uttjänta däck på Återvinningscentralen! Internationella kvinnodagen Kristoffer Christel Kennet Kent Jonas Jens Sommartid börjar Miljöalmanackan 2015 ges ut av Vänersborgs Kretslopp & Vatten

18

19 APRIL 2015 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 31 Marianne Marlene vecka 14 Harald Gudmund Ferdinand 30 Hervor Ingemund Nanna Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut ditt sopkärl en dag tidigare. Irene Irja Skärtorsdagen Långfredagen Påskparaden i Vänersborg Påskafton Vilhelmvecka 15 Irma Nadja Otto Ingvar Ulf William Irmelin Tanja Ottilia Ingvor Ylva Påskdagen Finlands nationaldag Liv Annandag påsk Påsklovsvecka Påsklov på Älgens Berg Romernas nationaldag Artur vecka 16 Olivia Patrik Elias Douglas Tiburtius Oliver Patricia Elis Dubbdäck ej tillåtna efter 15 april Musikskolan Vargön Musikskolan Brålanda Mötesplats Vänersborg vecka 18 Ture Engelbrekt Tyra Tyko Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut ditt sopkärl en dag tidigare. Valdemar Volmar Holmängen öppen kl Trädgårdsavfall hämtas buntat eller i papperssäckar. Se almanackans baksida! vecka 17 Amalia Annika Allan Georg Vega Amelie Anneli Glenn Göran Prova-på-kväll Prova-på-kväll Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen Prova-på-kväll Världsbokdagen Mariana 1 Loppisrunda i Brålanda Markus Holmängen öppen kl Trädgårdsavfall hämtas buntat eller i papperssäckar. Se almanackans baksida! Olaus Ola Teresia Terese Tänk på att dina buskar och träd kan skymma sikt och försvåra framkomligheten för sopbilen. Tillsammans kan vi minska olycksriskerna! Månadsmarknad Dansens dag Valborgsmässoafton Konungens födelsedag

20

21 MAJ 2015 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka Valborg Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut dina sopkärl en dag tidigare Filip Filippa Holmängen öppen kl John Jane Visning av torpet Solliden Första maj Mona vecka 19 Erhard Marit Carina Reidar Monika Gotthard Rita Carita Åke Reidun Tema motor i Brålanda med spontancruising Esbjörn Styrbjörn Märta vecka 20 Lotta Linn Halvard Sofia Ronald Märit Charlotta Linnea Halvar Sonja Ronny Du som har sophämtning på tisdag, onsdag eller torsdag ställer ut dina sopkärl en dag tidigare. Vårfest på Holmängen Europadagen Holmängen öppen kl Rebecka Ruben Vårruset Kristi himmelsfärds dag vecka 21 Maj Carola Konstantin Henning Desirée 18 Erik Majken Karolina Conny Hemming Desideria Norges nationaldag Ivan Vanja Musikskolans Musikvecka Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen vecka 22 Vilma Beda Ingeborg Yvonne 25 Urban Vilhelmina Blenda Borghild Jeanette Pingstafton Vera Veronika Holmängen öppen kl Pingstdagen Petronella Pernilla Månadsmarknad Annandag pingst Nuntorpsdagarna Mors dag

22

23 JUNI måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Gun Gunnel vecka 23 Roger Gudmar Solbritt Gustav Rutger Ingemar Solveig Bo Gösta Robert Robin Studenten Aqua Blå 5-7/6 Världsmiljödagen Danmarks grundlagsdag Nationaldagsfirande på Sanden Nationaldagen Eivor vecka 24 Börje Boris Bertil Aina Majvor Birger Svante Berthold Eskil Aino Holmängen öppen kl Håkan Hakon Ålands självstyrelsedag Skolavslutning vecka 25 Margit Axel Torborg Björn Germund Margot Axelina Torvald Bjarne Görel Du som har sophämtning en gång per kvartal eller en gång i halvåret ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar. Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut ditt sopkärl en dag tidigare Linda 21 Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen Islands nationaldag Midsommarafton Paula vecka 26 Adolf David Rakel Paulina Alice Salomon Lea Du som har sophämtning en gång per kvartal eller en gång i halvåret ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar. Torghandel & Turista i Brålanda Midsommardagen Selma Fingal Holmängen öppen kl Alf Alvar Sommarsolståndet Grönlands nationaldag Den helige Johannes Döparens dag Leo Petra vecka Peter Elof Leif Johannes Döparens dag Öresundsbron är delvis uppbyggd av återvunnen metall! Månadsmarknad

24

25 JULI 2015 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 27 1 Aron Mirjam 2 Rosa Rosita Ulrika 3 Aurora 4 5 Ulla Laila Ritva På en matavfallspåse kan du få så mycket biogas att det räcker till tre km bilkörning. Esaias vecka 28 Jörgen André Eleonora Jessika Klas Kjell Örjan Andrea Ellinor Älgens Dag Holmängen öppen kl Torghandel & Biodling i Brålanda Joel vecka 29 Ragnhild Reine Fredrik Judit Folke Ragnvald Reinhold Bruno Fritz Herman Hermine Sara Kronprinsessans födelsedag Greta vecka 30 Magdalena Kristina Margareta Johanna Emma Jakob 26 Madeleine Kerstin Jesper Holmängen öppen kl vecka 31 Botvid 27 Marta Olof 30 Seved Algot 31 Helena Elin Lägg inte aska och grillkol från grillen i sopkälet! Månadsmarknad

26

27 AUGUSTI måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka Per 2 Karin Kajsa vecka 32 Arne Ulrik Inez Dennis Silvia 3 Tage Arnold Alrik Alfons Denise Sylvia Holmängen öppen kl Torghandel & Rosrunda i Brålanda Drottningens namnsdag vecka 33 Stella 10 Lars 11 Susanna 12 Klara 13 Kaj 14 Uno Estelle Roland Brynolf Valter vecka 34 Ellen Måns Bernt Jon Henrietta Verner Lena Magnus Bernhard Jonna Henrika Holmängen öppen kl Signe Signhild Skolstart vecka 35 Lovisa Rolf Fatima Hans 24 Bartolomeus Östen Louise Raoul Leila Hampus Albert Albertina 31 Arvid Vidar vecka Fridamäss och Franska dagar Förpackningar lämnas på återvinningsstation Öppet Hus på torpet Solliden Månadsmarknad

28

29 SEPTEMBER måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 36 Sam Justus Alva Samuel Justina Alfhild Gisela Adela Heidi Holmängen öppen kl Lilian Lilly Roy vecka 37 Alma Anita Tord Kevin Hulda Annette Turid Bergens Dagar 5-6/9 Dagny Åsa Helny Åslög Sture vecka 38 Siri Daga Magnhild Ida Sigrid Dag Hildegard Du som har sophämtning en gång per kvartal ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar. Hämtning av Farligt Avfall. Se var och när på miljöalmanackans sista sida. Torghandel och bygdefesten i Brålanda Orvar Fredrika Holmängen öppen kl Elise Lisa Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen vecka 39 Moritz Tekla Gert Matteus Maurits Tea Gerhard Du som har sophämtning en gång per kvartal ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar. Hämtning av Farligt Avfall. Se var och när på miljöalmanackans sista sida. Einar Tryggve Enar Dagmar Rigmor Höstdagjämningen Lennart vecka 40 Mikael Leonard Mikaela Helge 2 Läs på sista sidan när Farligt-Avfall-Bilen kommer nära dig! Månadsmarknad

30

31 OKTOBER måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 40 Farligt avfall lämnas på återvinningscentral eller miljöstation. 1 Ragna Ragnar Ludvig Evald Love Osvald Holmängen öppen kl Frans Frank Dubbdäck tillåtet t.o.m. 15 april vecka 41 Jenny Britta Ingrid Harriet 5 Bror Jennifer Birgitta Nils Inger Harry Erling Jarl Internationella barndagen Loppisrunda i Brålanda vecka 42 Valfrid Berit Hillevi Antonia Manfred Birgit Stellan Hedvig Finn Toini Holmängen öppen kl Lukas Tore vecka 43 Yrsa Marita Sören Evert Tor Sibylla Ursula Marika Severin Eilert Inga Ingalill Amandavecka Rasmus Sabina Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen Simon Simone Kulturveckan 23/10-1/11 Elsa 29 Viola Isabella Oktobermarknad FN-dagen Edit Edgar 1 Sommartid slutar Månadsmarknad Höstlovskul på Älgens Berg Höstlovsaktiviteter på Vänersborgs museum Aurora Væni Concerts 28/10-2/11 12 konserter, 100 artister Alla helgons dag

MÅS Persson. Mötesplats

MÅS Persson. Mötesplats 2010 Mötesplats MÅS Persson Jag skapar mina egna hus och världar med humor och allvar. Det blir ibland små öar som man kan ta sig till med båt, andra gånger blir det urbana landskap med vridna och lurande

Läs mer

SEPTEMBER. Tema En säker skolväg Aktivitet Måla, rita, skriv Vinn Reflex, julkalender, dator, pengar till klasskassan OKTOBER

SEPTEMBER. Tema En säker skolväg Aktivitet Måla, rita, skriv Vinn Reflex, julkalender, dator, pengar till klasskassan OKTOBER BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA WWW.TRAFIKKALENDERN.SE Inbjudan I höst fyller Skolbarnens Trafikkalender 20 år och det ska vi fira med ett födelsedagskalas som pågår under hela läsåret. firar 20-årsjubileum Varje

Läs mer

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns

Företag Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns erns NAR rar s engagemang för barnkerhet är betydelsefull. enderns frågeställningar t skapa en dialog mellan h barn. Trafikkalendern tänkt att fungera som öd när föräldrar behöver prata med sina barn om

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Almanacka 2012 Bilder ur nordens natur

Almanacka 2012 Bilder ur nordens natur Almanacka 2012 Bilder ur nordens natur Susanne Fridolfsson, Enhetsansvarig Sandbacka Grafiska AB susanne@sandbackagrafiska.se 026-24 80 00 Vi gör det enkelt för dig. Gör det enkelt för dig vänd dig till

Läs mer

Helping you make a difference.

Helping you make a difference. ALMANACKA 2013 Helping you make a difference Vi ger stora löften. Och vi håller dem. Hur? Jo, genom våra städsystem förstås, men framförallt med den expertis och erfarenhet vi samlat på oss genom åren.

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Hållbar konsumtion avgörande för vår gemensamma framtid

Hållbar konsumtion avgörande för vår gemensamma framtid Gott Nytt Hållbar konsumtion avgörande för vår gemensamma framtid MILJÖARBETET HAR VARIT FRAMGÅNGSRIKT inom många områden, men vi har fortfarande stora utmaningar att ta oss an. Det kommer att krävas en

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December.

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December. verige Inplastor Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Miljöalmanacka 2014. med kalender för hela familjen

Miljöalmanacka 2014. med kalender för hela familjen Miljöalmanacka 2014 med kalender för hela familjen 12 bra exempel på Trollhättans miljöarbete Var så god här får du miljöalmanackan för 2014! Vi är stolta över att Trollhättan än en gång har utmärkt sig

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22

Flaggregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-26 22 Flaggregler Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Officiella flaggstänger... 1 Allmänna flaggdagar... 1 Särskilda flaggdagar... 2 Flaggning vid dödsfall

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Information till dig i Varberg

Information till dig i Varberg Information till dig i Varberg Avfall, vatten och avlopp Öppettider på återvinningscentraler 2015 Hämtning av dina hushållssopor AVFALL, VATTEN OCH AVLOPP I VARBERGS KOMMUN DITT FASTIGHETSNÄRA AVFALL Vi

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Innehållsförteckning. Kalenderkollektion 2014

Innehållsförteckning. Kalenderkollektion 2014 Kalenderkollektion Burde skapar kalendrar som gör vardagen enklare och kontorsprodukter som gör jobbet elegantare Vi fortsätter att utveckla produkter som hjälper er med er tid och planering, helt i linje

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA 2013-01-22 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt FASTIGHETER INOM OMRÅDET KYRKHULT 3:1 BERGLUND,ALF MÅRTEN HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 RYDET 1:1 VILLINGSGÄRDE

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Studieåret 2014-2015. Burde och miljön. Innehåll: 4-7. Elevkalendrar... Fickkalendrar... Systemkalendrar... Tillbehör... Format och layout...

Studieåret 2014-2015. Burde och miljön. Innehåll: 4-7. Elevkalendrar... Fickkalendrar... Systemkalendrar... Tillbehör... Format och layout... Studieåret 20-20 Studieåret 20-20 Burde är Skandinaviens största kalendertillverkare med en produktion av över miljoner kalendrar varje år. Välkommen till en ny skolstart 20-20. är presenteras vårt senaste

Läs mer

Mångfald av liv. Vad är biologisk mångfald?

Mångfald av liv. Vad är biologisk mångfald? Mångfald av liv Det svirrar och surrar, hoppar och kryper, ålar sig fram eller kliver med långa ben. Ibland spektakulärt och lätt att uppmärksamma, ibland obetydligt och osynligt för ögat, fyller livet

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

PROGRAMBLAD FORMTOPPEN SOMMAR 2012 18 JUNI - 19 AUGUSTI

PROGRAMBLAD FORMTOPPEN SOMMAR 2012 18 JUNI - 19 AUGUSTI er G! m IN u N nn RÄ Ä T E UT PROGRAMBLAD FORMTOPPEN SOMMAR 2012 18 JUNI - 19 AUGUSTI INNEHÅLL ÅRETS GYM I SVERIGE SID 2 Innehåll Sommarträna på Årets Gym! SID 3 Sommarkort Midsommar SID 4-5 Veckoschema

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15 Avfallstaxa 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus på fastland 5 2.1.1 Kärlabonnemang

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

VALBACKENS ALPINA SÄSONGEN

VALBACKENS ALPINA SÄSONGEN Valbackens Alpina VALBACKENS ALPINA SÄSONGEN 2014-2015 Så här vill vi ha det i backen! Valbackens Alpina Alla ska känna sig välkomna i backen! Vi ska ha ett positivt bemötande mot våra gäster. Vi som jobbar

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Ättlingar Mårten Reinhold Ekman

Ättlingar Mårten Reinhold Ekman Ättlingar Mårten Reinhold Ekman Mårten Reinhold Ekman. Född 1761-06-27 Västerås Västmanlands län. Död 1818-06-26 Västerås Västmanlands län. Familj med Magdalena Sofia Abrahamsdotter-Hülphers (Född 1777-07-04

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti INNEHÅLL TRÄNA PÅ STRANDEN SID 2 SID 3 SID 4-5 SID 6 SID 7 SID 8 Innehåll Träna på stranden Sommarkort Midsommarschema Veckoschema

Läs mer