Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015"

Transkript

1 Vänersborgs kommuns Miljöalmanacka 2015

2 Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en ny vision! En myllrande process där invånare, företagare, föreningsmänniskor, politiker mm har varit med om att ta fram underlaget för vår nya politiska vision. Resan och engagemanget var väldigt roligt att se. Många var delaktiga och drog sitt strå till stacken. Ett antal av oss tjänstemän var processledare och var skrivarstöd i processen. Ett inspirerande sätt att jobba på! Kopplat till visionen har våra politiker beslutat om 14 inriktningsmål. Dessa mål är lokala mål som gäller för oss i Vänersborgs kommun. Utöver dessa mål så har vi som kommun en mängd statliga mål att förhålla oss till. Några exempel på våra lokala inriktningsmål är: Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen Till dessa mål har våra politiker beslutat om Förväntade resultat. Vi tjänstemän ska nu med liv och lust arbeta med olika aktiviteter för att uppnå de förväntade resultaten och därmed resan att uppnå de inriktningsmål som våra politiker beslutat om. Det är så vi arbetar för att uppnå visionen! Processen med att, tillsammans med många olika invånare, arbeta fram den nyligen antagna Näringslivsstrategin är ett bra exempel på hur vi vill arbeta. Att ta fram en ny strategi för besöksnäringen och en ny Översiktsplan (var vi ska bygga och bo i framtiden) står nu på tur med ett liknande arbetssätt. Vi vill engagera fler för vår gemensamma framtid Välkommen! Ove Thörnkvist Kommundirektör Vänersborg Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets

3 Ansa träd och buskar så här för fri sikt och framkomlighet Klipp häcken och rädda liv! För att öka trafiksäkerheten, bl a genom att förbättra sikt, framkomlighet och underlätta gatuunderhållet, uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar enligt instruktionerna på denna sida. Fastighetsägaren har själv ansvaret för att minska olycksriskerna. På hörntomt inom frisiktstriangel får inte häckar, buskar eller andra sikthinder vara högre än 80 centimeter. Ett och annat träd får finnas inom frisiktstriangeln om grenar inte skymmer sikten. Klipp träd och buskar så här över allmäna gator och vägar Våra sopbilar behöver så här mycket plats 3 Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Vänersborgs kommun Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Där gångbana saknas och körbana eller annat utrymme används för gångtrafik skall det erforderliga utrymmet för gångtrafik utgöra minst 1,2 meter från fastighetens tomtgräns, dock ej inräknat rännsten eller dylikt. Innehavare av fastigheten skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns såsom buskar, häckar och träd. Om inget annat sägs skall fri höjd för växtlighet vara minst 2,5 meter över gångbana, minst 3,2 meter över cykelbana och minst 4,6 meter över körbana. Där gångbana saknas skall den fria höjden minst vara 4,6 meter över körbana. På tomt med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter på en sträcka av 2,5 meter på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed fastighetens gräns. Höjden räknas vid gatuutrymmet närmast tomtgräns. På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter, från hörnet och 10 meter åt vardera sidan utmed fastighetens gräns räknat från tomtgränsens korsningspunkt. Höjden räknas vid gatuutrymmet närmast tomtgräns.

4 Vision Vänersborg Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Kommuninformation Växel Besöksadress Kommunhuset: Sundsgatan Vänersborg Fax: E-post: Hemsida: Kommunhusets öppettider: Sept-april Mån-tors 08:00-17:00, fre 08:00-16:00 Maj aug Mån-tors 08:00-16:00, fre 08:00-15:00 Förvaltningarna har lunchstängt 12:00-13:00 Växel och Information är öppen Kommunen tillämpar flexibel arbetstid. Viktiga nummer I nödsituation 112 Räddningstjänsten Norra Älvsborg Eldning utomhus Polisen Norra Älvsborgs länssjukhus Sjukvårdsupplysningen 1177 Giftinformation (ej akuta fall) BRIS Kommunfullmäktige Växel Kommunstyrelse Ordf, Kommunalråd När almanackan trycktes var beslutet inte taget om vilka personer som ska vara 1 & 2 v. ordf Kommunalråd. Kommunstyrelseförvaltning Kommundirektör Näringslivschef It-chef Kanslisekreterare/ registrator Kommunsekreterare Kommunarkiv Informationsfrågor Borgerlig vigsel, växel Konsumentrådgivning Budget- o skuldrådgivning E-post: Barn- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef Förvaltningssekreterare Skolskjuts grundskola E-post: Placeringsassistenter, barnomsorg Onsjö/Vargön Centrum/Tärnan/Mariedal/ Blåsut/Väne Ryr/Frändefors/ Brålanda Förskolor, växel Verksamhetschef förskola Grundskolor, växel Verksamhetschef F - åk Elevhälsa Chef Assistent Kultur- och fritidssförvaltning Förvaltningschef Musikskolan Rektor Assistent Ungdom Ungdomshuset fritidsgård Bibliotek Vänersborg Mån-tis, tor-fre 09:00-19:00 ons 11:00-19:00, lör 09:45-14:00 Vargön Mån 16:00-19:00, tis o tor 10:00-13:00, 16:00-19:00 Frändefors Mån 10:00-13:00, 16:00-19:00 tor 10:00-13:00 Brålanda Tis 10:00-13:00, 16:00-19:00 Tor 16:00-19:00

5 Konsthall Arena Fritid Bokningar/aktivitetsstöd/ lån flytvästar mm , Byggnadsförvaltning Förvaltningschef Förvaltningssekreterare Exp. Bygglov Exp. Lantmäteri E-post: Plan- och bygglovsenhet Kommunala lantmäterimyndigheten Kart-/GISenhet växel Miljö- och hälsosyddsförvaltning Miljö- och hälsosyddschef Exp , E-post: Samhällsbyggnadsförvaltning Förvaltningschef Exp E-post: Fastighetsenhet Gatuenhet Kostenhet Kretslopp & Vatten Serviceenhet Teknik och trafikenhet växel Socialförvaltningen Socialchef Förvaltningsassistent E-post: Arbetsmarknadsavdelning Exp Familjerådgivning Tel.tid: mån, ons 10:30-11: Färdtjänst Individ- och familjeomsorg Växel Reception Omsorg om funktionshindrade Växel Reception LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) Boenden Daglig verksamhet Kortidshem Korttidstillsyn växel Vård och omsorg Växel Bistånd Boenden Anhörigstöd Dagverksamheter Hemsjukvård Hemvård Kommunrehab växel Övriga Kontor och expeditioner AB Vänersborgsbostäder Växel Kundtjänst (felanmälan) Bobutik Hemsida: Kunskapsförbundet Väst Gymnasium och vuxenutbildning Vänersborg/Trollhättan Växel Hemsida: Visit Trollhättan Vänersborg AB Järnvägsstationen Biljettförsäljning tåg/buss Hemsida: Överförmyndarnämnd Telefon Tel.tid mån-tor 13:30-15:00 ( med reservation för ändringar ) För upplysning: För att nå alla kommunens verksamheter kan man ringa växeln eller hitta information på kommunens hemsida under fliken kontakt. Vill man snabbt nå en kommunal tjänsteman, ring En automatisk röst svarar och kopplar dig vidare när man uppgett vem man önskar ringa. E-post till enskild tjänsteman:

6 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Januari Inloppet till Vänersborg. Visioner, drömmar och möjligheter! April En attraktiv miljö att njuta av. För alla, alla tider på året. Nikon D800E, VRII/2,8 1 sek F 14 Iso 100 Olympus OMD E-M5, 75mm F1.8 1/1000 sek F 4,0 Iso 200 Februari Steg i snön. Välbesökt gästhamn även vintertid. Då till fots. Maj Nära till en levande landsbygd. Kosläpp på Evenstorps gård, Brålanda. Nikon D800E, 14-24/2,8 1/60 sek F 11 Iso 400 Canon EOS 5D Mark II, EF300/4,0 L IS USM 1/640 sek F 8,0 Iso 400 Mars Ekebacken Halleberg. Mötesplats för alla åldrar med traditionsrik natur nära staden. Juni Älgens Berg fascinerar yngre som äldre och gammal kultur möter nya generationer. Panasonic DMC-GH4, 12-35/F2.8 1/160 sek F 8,0 Iso 200 Panasonic DMC-GH4, 12-35/F2.8 1/250 sek F 5,6 Iso 200

7 Juli Egen tid är i dag en bristvara. I Vänersborg finns goda möjligheter att använda den väl. Panasonic DMC-GH4, 12-35/F2.8 1/1000 sek F 5,6 Iso 200 Oktober Nya mötesplatser utvecklas. Populärt med bilbingo på Sanden framför Vänersborgs anrika stadsprofil. Panasonic DMC-GH4, /F2.8 1/320 sek F 7,1 Iso 200 Augusti Skräcklan i Vänersborg. Alla tiders njutningsfyllda rekreationsplats. Panasonic DMC-GH4, 12-35/F2.8 1/250 sek F 6,3 Iso 200 November Brätte ridskola utvecklar en viktig tradition där ungdomar lär sig vårda och ta ansvar för hästen, som är en del av vår historia. Nikon D700, VRII/2,8 1/500sek F 6,3 Iso 1000 September Kulturupplevelse vid Kolmilan i Erdalen. Eldsjälar tänder milan efter ca 8 månaders idogt arbete. En prisvärd kulturgärning! Nikon D700, 14-24/2,8 1/125 sek F 5,0 Iso 1600 December Edsgatan smyckad inför julen. En välskött småstadsidyll att trivas i. Canon EOS 5D Mark II, 85/1,8 3,2 sek F 11 Iso 100 Samtliga foton: Olle Gustafsson

8 Detta gäller för fastighetsägare vid snö och halka 18 mil gator snöröjes av Gatuenheten På följande sätt utför Gatuenheten snöröjning och halkbekämpning av gator i tätorterna Brålanda, Frändefors, Grunnebo, Vargön, Vänersborg och Väne-Ryr. Genomfartsgator, bussvägar, huvudgator samt viktiga gång- och cykelvägar snöröjes i första hand, därefter snöröjes bostadsgator. Snöröjningen görs områdesvis. Först öppnas gatorna på snöröjningsområdet för att alla skall kunna ta sig ut eller in, sedan återkommer snöröjningsmaskinen för att bredda och färdigröja gatorna. Plogningen utföres som sträng- eller norrlandsplogning, se bilderna till höger. Fastighetsägarens skyldigheter vid snö och halka Alla fas tighetsägare är skyldiga att snöröja och halkbekämpa trottoar/gångbana vid fastigheten. Rollatorer, barnvagnar och cyklande brevbärare ska utan besvär kunna ta sig fram (se lagtexten nedan). För att fastighetsägaren skall slippa skotta och sanda trottoaren flera gånger, kan det vara lämpligt att vänta tills Gatuenheten färdigröjt gatan. Skotta inte ut snö från gårdsplaner, garageutfarter och tak på gatumark! Fastighets ägaren kan bli ersättningsskyldig till Gatuenheten för bortforsling av snön. Norrlandsplogning. Gatuenheten plogar snön mot tomtgränsen och använder gångytan som snöupplag. Fas tighetsägaren skall halkbekämpa och vid behov snöröja de fria gångytorna. Sophämtning Dragvägen, för sopkärl inom fastigheten, skall också snöröjas och halkbekämpas. Minst 1 meter bred skall den skottade vägen vara. Placera gärna sopkärlet vid tomtgränsen. Gratis krossgrus Krossgrus för halkbekämpning kan för villaägare hämtas i mindre kvantitet på Regementsgatan 28. Medtag hink. Snö och is på tak Snö och is på tak och hängrännor, som kan rasa ned och skada personer och egendom, skall enligt ord nings lagen tas bort så snabbt som möjligt. Strängplogning. Gatuenheten plogar snön mot rännstenen och fastighetsägaren ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoar/gångbana. Gator inom kommunen som strängplogas, se förteckningen nedan. Övriga gator norrlands plo gas.

9 Lagtexter om gångbanans renhållning Gator som strängplogas Med stöd av 3 lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skylt ning meddelar kommunfullmäktige följande föreskrifter för gaturenhållningen i kommunen. Fastighetsinnehavares skyldighet 1 - Fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser skall, i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken, utföra de åtgär der som kommunen har att svara för enligt 2 första stycket lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning enligt nedan. Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Snöröjning mm 4 - Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneut rymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet. Rännstensbrunnar 5 - Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i ränn stensbrunnen. Övrigt 6 - Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder får att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkom lighet och trafiksäkerhet. Tillsyn 7 - Tillsynen över efterlevnaden av dessa föreskrifter utövas av Samhällsbygg nadsnämnden. Gatubelysning - Felavhjälpning Prioritering och åtgärdstider Omedelbar åtgärd Fel som utgör akut fara för liv och egendom, t ex trasig lucka eller påkörd stolpe. Helt nedsläckta områden. Åtgärd inom 3 dagar Punktbyte av släckt eller blinkande ljuskälla inom 10 meter från övergångsställe, gatukorsning, vid utgång från skolgård eller markerad busshållplats. Åtgärd inom 30 dagar Punktbyten på vägar och gator då 2 eller flera lampor i rad slocknat eller blinkar. Vid felanmälan använd vanersborg.se/felanmalan Vänersborg Adolf Andersohnsgatan mellan Bang. och Sandmarksg. Bangatan Belfragegatan Bruksv. sydvästra sidan mellan Fridhemsv. och Restadv. Brättevägen mellan Edsvägen och Idrottsgatan Dalaborgsv. östra sidan mellan Djupedalsv. och Karlbergspl. Djupedalsvägen sydöstra sidan mellan Dalaborgsvägen och Krypetorpsvägen Djupedalsvägen mellan Krypetorpsvägen och Torgvägen Drottninggatan Edsgatan mellan Edsbron och Norra gatan Edsvägen mellan Edsbron och Gropbron Fabriksgatan Gasverksgatan mellan Edsgatan och Östergatan Hamngatan Hedmansgatan Idrottsgatan södra sidan Järnvägsbacken Karlsbergsvägen sydöstra sidan Korsgatan mellan Edsvägen och Storgatan Kronogatan Kungsgatan Kyrkogatan Lyckhemsgatan mellan Edsvägen och Adolf Andersohnsg. Magasingatan södra sidan Marierovägen mellan Torpavägen och Lagmansgatan Norra gatan Norra Järnvägsgatan Nygatan mellan Regementsgatan och västra vändplan Ollenicklas väg mellan Fridhemsvägen och Restadvägen Residensgatan mellan Fängelsegränd och Norra gatan Restadvägen mellan Bruksvägen och Tomtevägen Restadvägen östra sidan mellan Tomtev. och Tegelbruksv. Rådmansgatan Sandmarksgatan mellan Marierovägen och Torpavägen Skansgatan mellan Östra vägen och Nygatan Storgatan Sundsgatan mellan Hamngatan och Östergatan Södergatan Tenggrenstorpsvägen Torgvägen mellan Djupedalsvägen och Karlsbergsvägen Torpavägen Vallgatan mellan Nygatan och Norra Järnvägsgatan Verkstadsgränd Änggatan mellan Östergatan och Regionens Hus Östergatan mellan Nygatan och Gasverksgatan Östra vägen södra sidan mellan Kungsg. och Hagaparken Öxneredsvägen mellan Kapvägen och Torgvägen Vargön Granåsvägen mellan Stationsvägen och Skogsvägen Hallebergsvägen Nordkroksv. mellan Storegårdsv. och infarten till kommunhuset Nybrovägen Stationsvägen mellan Sandbergsvägen och Hallebergsv. Storegårdsv. mellan Nordkroksv. och väg 1050 (Lilleskogsv.) Tallväg. östra sidan mellan Sandgärdesv. och Storegårdsv. Brålanda Du anmäler. Vi åtgärdar. - Ibland kan du se fel eller faror före oss. Därför har vi nu skapat två enkla sätt för dig att felanmäla saker som du tycker bör åtgärdas i vår kommun. Tack på förhand. Installera mobilmappen Felanmälan Vänersborg Felanmälan via datorn. vanersborg.se/felanmalan Allégatan mellan Storgatan och Dalhemsgatan Järnvägsgatan mellan Storgatan och Vänbomsgatan

10 En vattenläcka kan innebära: Vart tar vattnet vägen? Många droppar små... Tycker du att vattenräkningen är ovanligt hög? Det kan bero på läckande kranar eller rinnande toaletter. Titta på det lilla centrumhjulet i vattenmätaren. Är alla kranar stängda ska det stå still. Det som bara är några droppar då och då blir med tiden stora och dyra vattenmängder.?

11 Ha för vana att kontrollera mätarställningen jämfört med beräknad förbrukning på fakturan. Vänersborgs Kretslopp & Vatten Vänersborg FAKTURA VA/Renhållning Fakturanr OCR-nr Fakturadatum Förfallodatum Kundnummer (1 av 1) Kundtjänst Arbetstid Lunch 12:00-13: Lunch 12:00-13:00 07:00-16:00 ANDERSSON GUNNAR VATTENVÄGEN VÄNERSBORG Anläggning VATTENVÄGEN VATTEN & AVLOPP --- Mätarnummer: Årsförbrukning: 120 Senaste avläsning: Total årskostnad: 167 kbm kr Taxa VSGF2 Förbrukning från till Beräknad Beräknad Förbrukningsavgift KBM à 15,98 kr 335,58 Årsavgift Vatten ,00 kr / år 189,04 Årsavgift Avlopp ,00 kr / år 283,81 -- RENHÅLLNING -- Grundavgift ,00 st à 526,00 kr / år 132,58 Hämtningsavgift 140 l kärl var 14:e dag ,00 st à 694,00 kr / år 174,93 Behandlingsavgift ,00 st à 452,00 kr / år 113,93 -- TRÄDGÅRDSAVFALL -- Hämtningsavgift 370 l kärl var 14:e dag ,00 st à 574,00 kr / år 266,71 Behandlingsavgift ,00 st à 128,00 kr / år 59,47 Använd bifogade inbetalningskort. Om ni betalar på annat sätt måste fakturanr, namn och adress anges. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag Öresavrundning PG Moms ingår med: BG (25%) 311,22 beräknat på 1 244,83 Momsregnr: SE Godkänd för F-skatt INBETALNING / GIRERING Till plusgirokonto Avgift -0,05 Summa oss tillhanda senast Kassastämpel Ungefärlig normalförbrukning av vatten: 10 liter dryck och mat 30 liter disk 30 liter toalettspolning 20 liter tvätt 60 liter personlig hygien 10 liter för övrig användning Summa: 160 liter per person och dygn Referens: Branchorganisationen Svenskt Vatten Före kontant inbetalning eller girering skall inbetalningskortet avskiljas Betalningsmottagare (endast namn) BI OSE Tillstånd nr Meddelanden till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR PLUSGIROT Belopp (får inte ändras) Avsändare Eget kontonr vid girering I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR PLUSGIROT C

12

13 JANUARI måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka OBS! Vecka 1 arbetar vi på renhållningen måndag, tisdag, fredag och lördag - ställ ut dina kärl i början av veckan så missar du inte din sophämtning! Alfred 1 2 Svea 3 4 Alfrida Rut vecka 2 Hanna Kasper August Gunnar Sigurd Hannele Baltsar Melker Augusta Erland Gunder Sigbritt Du som har sophämtning på tisdag, ställer ut dina kärl en dag tidigare! Trettondedagsafton Trettondedag jul Nyårsdagen Skolstart Frideborgvecka 3 Felix Laura Hjalmar Anton Fridolf Knut Felicia Lorentz Helmer Tony Julgranshämtning! Lägg ut din julgran vid tomtgränsen på måndag i denna vecka så hämtas den när vi kommer till ert område. OBS, vi hämtar inte under ordinarie sophämtningstur! Författardag i Brålanda Polstjärneprisets delfinal i Folkets Hus Jan Jannike Hilda Hildur Tjugondedag jul vecka 4 Fabian Agnes Vincent Frej 19 Henrik Erika 25 Sebastian Agneta Viktor Freja Holmängen öppen kl 9-15 Paul Pål Bodil vecka 5 Göte Karl Gunilla Boel Göta Karla Diana Gunhild Ivar Joar 1 Månadsmarknad Förintelsens minnesdag Konungens namnsdag

14

15 FEBRUARI måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 5 Max Maximilian vecka 6 Disa Ansgar Agata Dorotea Rickard Hjördis Anselm Agda Doris Dick Kyndelsmässodagen Samernas nationaldag Holmängen öppen kl 9-15 Musikskolans Blåsfest i Fyrkanten Vänersborgs kommuns födelsedag vecka 7 Fanny Yngve Evelina Agne Franciska Iris Inge Evy Ove Valentin Berta Bert Sigfrid Alla hjärtans dag Julia vecka 8 Sandra Frida Gabriella Vivianne 21 Hilding 22 Julius Alexandra Fritiof Ella Holmängen öppen kl 9-15 Pia Sportlovsaktiviteter vecka 8 på Vänersborgs museum Sportlovskul på Bergagården Fettisdagen Torsten vecka 9 Mattias Sigvard Torgny Torun Mats Sivert Torkel Lage Maria 1 Månadsmarknad Aurora Winter Classic 24-28/2 12 konserter, 100 artister Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen

16

17 MARS måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 9 Albin Elvira Läs på sista sidan när Farligt-Avfall-Bilen kommer nära dig! 2 Ernst Erna vecka 10 Gunborg Adrian Tora Gunvor Adriana Tove Ebba Ebbe Camilla Siv Holmängen öppen kl 9-15 Vasaloppet Torleif vecka 11 Edla Edvin Matilda Torbjörn Ada Egon Viktoria Greger Maud Kronprinsessans namnsdag Herbert vecka 12 Edvard Josef Gilbert Gertrud Edmund Josefina Du som har sophämtning en gång per kvartal ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar Joakim Kim Hämtning av Farligt Avfall. Se var och när på miljöalmanackans sista sida. vecka 13 Gabriel Marie Rafael bebådelsedag Emanuel Du som har sophämtning en gång per kvartal ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar Hämtning av Farligt Avfall. Se var och när på miljöalmanackans sista sida. Bengt Holmängen öppen kl 9-15 Gerda Ralf Malkolm Gerd Rudolf Morgan Holger vecka Holmfrid Månadsmarknad Ester Krav på vinterdäck upphör Fullmäktiges sammanträde Våffeldagen 1 2 Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut ditt sopkärl en dag tidigare. Musikskolans Stråkfest i Fyrkanten Vårdagjämningen Konstrunda & Musik i Brålanda Muséets Dag Vänersborgs Museum Lämna in dina uttjänta däck på Återvinningscentralen! Internationella kvinnodagen Kristoffer Christel Kennet Kent Jonas Jens Sommartid börjar Miljöalmanackan 2015 ges ut av Vänersborgs Kretslopp & Vatten

18

19 APRIL 2015 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 31 Marianne Marlene vecka 14 Harald Gudmund Ferdinand 30 Hervor Ingemund Nanna Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut ditt sopkärl en dag tidigare. Irene Irja Skärtorsdagen Långfredagen Påskparaden i Vänersborg Påskafton Vilhelmvecka 15 Irma Nadja Otto Ingvar Ulf William Irmelin Tanja Ottilia Ingvor Ylva Påskdagen Finlands nationaldag Liv Annandag påsk Påsklovsvecka Påsklov på Älgens Berg Romernas nationaldag Artur vecka 16 Olivia Patrik Elias Douglas Tiburtius Oliver Patricia Elis Dubbdäck ej tillåtna efter 15 april Musikskolan Vargön Musikskolan Brålanda Mötesplats Vänersborg vecka 18 Ture Engelbrekt Tyra Tyko Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut ditt sopkärl en dag tidigare. Valdemar Volmar Holmängen öppen kl Trädgårdsavfall hämtas buntat eller i papperssäckar. Se almanackans baksida! vecka 17 Amalia Annika Allan Georg Vega Amelie Anneli Glenn Göran Prova-på-kväll Prova-på-kväll Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen Prova-på-kväll Världsbokdagen Mariana 1 Loppisrunda i Brålanda Markus Holmängen öppen kl Trädgårdsavfall hämtas buntat eller i papperssäckar. Se almanackans baksida! Olaus Ola Teresia Terese Tänk på att dina buskar och träd kan skymma sikt och försvåra framkomligheten för sopbilen. Tillsammans kan vi minska olycksriskerna! Månadsmarknad Dansens dag Valborgsmässoafton Konungens födelsedag

20

21 MAJ 2015 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka Valborg Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut dina sopkärl en dag tidigare Filip Filippa Holmängen öppen kl John Jane Visning av torpet Solliden Första maj Mona vecka 19 Erhard Marit Carina Reidar Monika Gotthard Rita Carita Åke Reidun Tema motor i Brålanda med spontancruising Esbjörn Styrbjörn Märta vecka 20 Lotta Linn Halvard Sofia Ronald Märit Charlotta Linnea Halvar Sonja Ronny Du som har sophämtning på tisdag, onsdag eller torsdag ställer ut dina sopkärl en dag tidigare. Vårfest på Holmängen Europadagen Holmängen öppen kl Rebecka Ruben Vårruset Kristi himmelsfärds dag vecka 21 Maj Carola Konstantin Henning Desirée 18 Erik Majken Karolina Conny Hemming Desideria Norges nationaldag Ivan Vanja Musikskolans Musikvecka Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen vecka 22 Vilma Beda Ingeborg Yvonne 25 Urban Vilhelmina Blenda Borghild Jeanette Pingstafton Vera Veronika Holmängen öppen kl Pingstdagen Petronella Pernilla Månadsmarknad Annandag pingst Nuntorpsdagarna Mors dag

22

23 JUNI måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Gun Gunnel vecka 23 Roger Gudmar Solbritt Gustav Rutger Ingemar Solveig Bo Gösta Robert Robin Studenten Aqua Blå 5-7/6 Världsmiljödagen Danmarks grundlagsdag Nationaldagsfirande på Sanden Nationaldagen Eivor vecka 24 Börje Boris Bertil Aina Majvor Birger Svante Berthold Eskil Aino Holmängen öppen kl Håkan Hakon Ålands självstyrelsedag Skolavslutning vecka 25 Margit Axel Torborg Björn Germund Margot Axelina Torvald Bjarne Görel Du som har sophämtning en gång per kvartal eller en gång i halvåret ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar. Du som har sophämtning på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag ställer ut ditt sopkärl en dag tidigare Linda 21 Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen Islands nationaldag Midsommarafton Paula vecka 26 Adolf David Rakel Paulina Alice Salomon Lea Du som har sophämtning en gång per kvartal eller en gång i halvåret ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar. Torghandel & Turista i Brålanda Midsommardagen Selma Fingal Holmängen öppen kl Alf Alvar Sommarsolståndet Grönlands nationaldag Den helige Johannes Döparens dag Leo Petra vecka Peter Elof Leif Johannes Döparens dag Öresundsbron är delvis uppbyggd av återvunnen metall! Månadsmarknad

24

25 JULI 2015 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 27 1 Aron Mirjam 2 Rosa Rosita Ulrika 3 Aurora 4 5 Ulla Laila Ritva På en matavfallspåse kan du få så mycket biogas att det räcker till tre km bilkörning. Esaias vecka 28 Jörgen André Eleonora Jessika Klas Kjell Örjan Andrea Ellinor Älgens Dag Holmängen öppen kl Torghandel & Biodling i Brålanda Joel vecka 29 Ragnhild Reine Fredrik Judit Folke Ragnvald Reinhold Bruno Fritz Herman Hermine Sara Kronprinsessans födelsedag Greta vecka 30 Magdalena Kristina Margareta Johanna Emma Jakob 26 Madeleine Kerstin Jesper Holmängen öppen kl vecka 31 Botvid 27 Marta Olof 30 Seved Algot 31 Helena Elin Lägg inte aska och grillkol från grillen i sopkälet! Månadsmarknad

26

27 AUGUSTI måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka Per 2 Karin Kajsa vecka 32 Arne Ulrik Inez Dennis Silvia 3 Tage Arnold Alrik Alfons Denise Sylvia Holmängen öppen kl Torghandel & Rosrunda i Brålanda Drottningens namnsdag vecka 33 Stella 10 Lars 11 Susanna 12 Klara 13 Kaj 14 Uno Estelle Roland Brynolf Valter vecka 34 Ellen Måns Bernt Jon Henrietta Verner Lena Magnus Bernhard Jonna Henrika Holmängen öppen kl Signe Signhild Skolstart vecka 35 Lovisa Rolf Fatima Hans 24 Bartolomeus Östen Louise Raoul Leila Hampus Albert Albertina 31 Arvid Vidar vecka Fridamäss och Franska dagar Förpackningar lämnas på återvinningsstation Öppet Hus på torpet Solliden Månadsmarknad

28

29 SEPTEMBER måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 36 Sam Justus Alva Samuel Justina Alfhild Gisela Adela Heidi Holmängen öppen kl Lilian Lilly Roy vecka 37 Alma Anita Tord Kevin Hulda Annette Turid Bergens Dagar 5-6/9 Dagny Åsa Helny Åslög Sture vecka 38 Siri Daga Magnhild Ida Sigrid Dag Hildegard Du som har sophämtning en gång per kvartal ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar. Hämtning av Farligt Avfall. Se var och när på miljöalmanackans sista sida. Torghandel och bygdefesten i Brålanda Orvar Fredrika Holmängen öppen kl Elise Lisa Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen vecka 39 Moritz Tekla Gert Matteus Maurits Tea Gerhard Du som har sophämtning en gång per kvartal ställer ut sopkärlet för tömning denna vecka på samma dag som dina grannar. Hämtning av Farligt Avfall. Se var och när på miljöalmanackans sista sida. Einar Tryggve Enar Dagmar Rigmor Höstdagjämningen Lennart vecka 40 Mikael Leonard Mikaela Helge 2 Läs på sista sidan när Farligt-Avfall-Bilen kommer nära dig! Månadsmarknad

30

31 OKTOBER måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag vecka 40 Farligt avfall lämnas på återvinningscentral eller miljöstation. 1 Ragna Ragnar Ludvig Evald Love Osvald Holmängen öppen kl Frans Frank Dubbdäck tillåtet t.o.m. 15 april vecka 41 Jenny Britta Ingrid Harriet 5 Bror Jennifer Birgitta Nils Inger Harry Erling Jarl Internationella barndagen Loppisrunda i Brålanda vecka 42 Valfrid Berit Hillevi Antonia Manfred Birgit Stellan Hedvig Finn Toini Holmängen öppen kl Lukas Tore vecka 43 Yrsa Marita Sören Evert Tor Sibylla Ursula Marika Severin Eilert Inga Ingalill Amandavecka Rasmus Sabina Fullmäktiges sammanträde i sessionssalen Simon Simone Kulturveckan 23/10-1/11 Elsa 29 Viola Isabella Oktobermarknad FN-dagen Edit Edgar 1 Sommartid slutar Månadsmarknad Höstlovskul på Älgens Berg Höstlovsaktiviteter på Vänersborgs museum Aurora Væni Concerts 28/10-2/11 12 konserter, 100 artister Alla helgons dag

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid.

Hälsa, miljö och trafik är ständigt aktuella ämnen med många beröringspunkter. Kunskaper inom dem ger verktyg att påverka vår gemensamma framtid. NAR öretag edverkande kala företag ch organisa- oner bidrar till tt Trafikkalen- erns material r gratis. Sam- digt hjälper e till att sprida formation om arns utsatthet trafiken bland na anställda. nder

Läs mer

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning

Almanacka. Sidan. Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning Sidan Almanacka 2015 Dina personliga uppgifter Grupp för trädgårdsavfall Din kupong för Klimatsmart Schema 2015 för landsbygdshämtning 47 Own the stage foto av Erica Karlsson EN NY KALENDER för Nässjö

Läs mer

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011

Gott nytt År. Miljöalmanacka 2011 Miljöalmanacka 2011 Gott nytt År Mat är en stor del av livet, både till vardag och till fest. Själv gillar jag både att äta gott och laga god mat. Att stöka runt i köket bland puttrande grytor och fräsande

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson.

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Miljöalmanacka 2014 Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Kundtjänst Norrköpingsvägen 32 kundtjanst@finspangstekniskaverk.se 0122-851 80 måndag fredag 8 12, 13 15 Välkommen

Läs mer

Miljöalmanacka. Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER

Miljöalmanacka. Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER Miljöalmanacka 2013 Kommuner i samverkan Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen HÄMTNINGSDAGAR ÖPPETTIDER Gott Nytt År 2013 Jag har fått vara med om något som varit oerhört lärorikt och som jag önskar att

Läs mer

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation Samhällsinformation Almanacka 2014 med information från Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se Till alla hushåll i Värmdö kommun

Läs mer

...mer tid över KALENDRAR 2015

...mer tid över KALENDRAR 2015 ...mer tid över KALENDRAR Kalenderkollektion Efter att ha tillverkat kalendrar i över år, känner vi oss nu redo att lansera vår första digitala kalender: Planado en ny spännande kalenderapplikation som

Läs mer

Kommunkalender. Samhällsinformation, Taxor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, Telefonnummer, Evenemang mm.

Kommunkalender. Samhällsinformation, Taxor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, Telefonnummer, Evenemang mm. 204 Kommunkalender Samhällsinformation, axor, Avgifter, Öppettider, Läsårstider, elefonnummer, Evenemang mm. Nytt år, nya möjligheter. Åren går fort, så även 203 som var ett innehållsrikt år. I janauri

Läs mer

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern

MILJÖKALENDER. Emmaboda kommun. med viktig kommunal information. tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern MILJÖKALENDER Emmaboda kommun med viktig kommunal information 2015 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern 1 tema: Yrken inom Emmaboda kommunkoncern. JOBB SOM GÖR SKILLNAD Genom satsningen Sveriges Viktigaste

Läs mer

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för

Bi-lagan. extra- Läsårskalender september juli. Nationellt resurscentrum för extra- Bi-lagan Nationellt resurscentrum för INSPIRATION OCH INFORMATION FÖR LÄRARE I FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH SKOLANS TIDIGA ÅR SEPTEMBER 2005 Läsårskalender september juli med idé-uppslag om bl.a: fåglar

Läs mer

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December.

Mars. April. Februari. Januari. Kasper, Melker, Baltsar. 10 S Sigurd, Sigbritt 8. Neutral Bud. Malkolm, Morgan. September. Oktober. December. verige Inplastor Nyårsdagen ax, aximilian Albin, Elvira Harald, Hervor örsta maj Gun, Gunnel vea Kyndelsmässodagen Ernst, Erna Gudmund, Ingemund Rutger, Roger Alfred, Alfrida Disa, Hjördis Gunborg, Gunvor

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Namnboken från Gravid.se

Namnboken från Gravid.se Namnboken från Gravid.se 1.000 namn med förklaringar, betydelser, ursprung, populäritet och namnsdagar En bok producerad av Gravid AB. Får endast skrivas ut och kopieras för personligt bruk. Välkommen

Läs mer

Mat i Emmaboda. Isabell Elvung Nilsson, kostchef. I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin.

Mat i Emmaboda. Isabell Elvung Nilsson, kostchef. I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin. Mat i Emmaboda KOSTEN I FOKUS I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin. När jag började arbeta med mat för många år sedan lagade man mat rätt och slätt. Maten skulle lagas från grunden,

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Pelargoner 4 st Fredagen 2 juli ROSENS DAG! Det firar vi med 20% rabatt. på alla rosor! Snitt, krukväxt, plantor. Endast 2/7-2010. Jael.

Pelargoner 4 st Fredagen 2 juli ROSENS DAG! Det firar vi med 20% rabatt. på alla rosor! Snitt, krukväxt, plantor. Endast 2/7-2010. Jael. Din lokala tidning sedan 1986 årgång 25 v 26 30 juni 2010 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Öppet hela sommaren! Pelargoner 4 st Fredagen 2 juli ROSENS DAG! Sommar Dahlia 1 st 39:- 100:- Det firar vi

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader. Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader. Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 26 APRIL 2010 NR 7 ÅRGÅNG 61 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti

Läs mer

DOM 2015-04-29 meddelad i Växjö

DOM 2015-04-29 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Enhet 3:4 DOM 2015-04-29 meddelad i Växjö Mål nr F 844-14 KLAGANDE 1. Johnny Billgren Östra Hyllievägen 15 2. Evert Christoffersson Ensittarvägen 23 3. Birgitta Gran Sorlabäcksgatan 27

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens

Läs mer

Skidkul i Dömle s.13 Lärcenter - första spadtaget s.4 Hundliv i Forshaga s.5 Centralskolans föreningsmässa och show s.16

Skidkul i Dömle s.13 Lärcenter - första spadtaget s.4 Hundliv i Forshaga s.5 Centralskolans föreningsmässa och show s.16 Skidkul i Dömle s.13 Lärcenter - första spadtaget s.4 Hundliv i Forshaga s.5 Centralskolans föreningsmässa och show s.16 Kan man göra något riktigt bra på bara tre timmar per månad? Frågan ställs av Röda

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer