Vad är CISV? Information för föräldrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är CISV? Information för föräldrar"

Transkript

1 Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV.

2 Varför detta material? Under det senaste året har frågan om hur vi kan förbättra föräldrautbildningen i föreningen varit en återkommande fråga hos styrelsen. Vi tror att det finns mycket att vinna med att erbjuda föräldrautbildning; Föräldrar med god kunskap om vad CISV är har större förståelse och motivation för de förberedelser som krävs inför deltagande i ett läger eller ett utbyte. Det innebär att de bättre kan förbereda sina barn för upplevelsen de kommer att få och bättre bemöta dem efteråt. Sannolikheten att man som förälder väljer att engagera sig aktivt i CISV:s lokala verksamhet är också större om man har bättre kunskap om föreningen. Det bästa vore självklart om alla föräldrar kunde delta i en eller flera utbildningsträffar. Tid är dock en bristvara, både för oss som idag jobbar aktivt i föreningen och för många föräldrar, och vi kan därför inte vara säkra på att nå ut till alla med den information som vi vill att föräldrarna tar till sig, på det sättet. Därför bestämde vi oss för att sammanställa ett skriftligt material som ska delas ut till alla föräldrar med barn som för första gången deltar i en internationell aktivitet. Självfallet kan materialet vara till glädje även för andra som vill veta mer om CISV. Texterna är delvis hämtade från CISV:s hemsidor, och samt andra publikationer från CISV. Frågor eller synpunkter kan lämnas på Linköping, mars

3 Innehåll Innehåll... 3 Historia... 4 Filosofi... 4 Statement of Peace... 5 Educational goal i Inofficiell svensk översättning:... 5 Organisation... 5 Var finns CISV?... 5 Hur ser organisationen ut i Sverige?... 6 Pedagogik... 6 Learning by doing... 6 Aktivitetstrappan... 7 David A. Kolb... 7 Program inom CISV idag... 8 Mosaik... 8 Barnby... 8 Summer Camp... 8 Seminarieläger... 9 Youth Meeting... 9 Interchange IPP Våra ledare Deltagaravgifter och resebokning Vad ingår i avgiften? Aktuella avgifter Hur betalar man? Förberedelser Vad krävs av familjen? Förberedelser - Barnby Förberedelser - Interchange Förberedelser - Summer Camp Förberedelser - Youth Meeting Viktigt att veta och att tänka på gemensamt för alla program Det formella CISV Efteråt Fortsatt engagemang för hela familjen Barnen Föräldrarna CISV påverkar ditt barns liv Kontakt

4 Historia 1947 frågade Rusty Allen, Jr. sin mamma: - Det kommer väl inte att bli fler krig eller, mamma? - Vi vill väl inte ha fler, eller hur? svarade hon. Vi måste göra allt vi kan så att vi inte behöver fler krig. Denna fråga var det som satte igång tankarna i huvudet på mamman, den amerikanska psykologen Dr. Doris Allen. Doris lät trycka upp broshyrer om "Utbildning för internationell förståelse" som hon delade ut vid ett UNESCO-möte i Mexiko. Hon agerade lobbyist och fick många nya kontakter - varav en som blev ledare för den Mexikanska delegationen vid barnbyn Tyvärr var responsen från UNESCO inte så positiv, så Doris åkte med besvikelse åter hem till Cincinnati. Hon beklagade sig för sin man, som peppade henne - "vi skall nog visa dem". Under en resa till Europa tittade Dr. Allen in på UNESCOs högkvarter på Avenue Kléber i Paris. Här blev hon, till skillnad från mötet i Mexiko, bemött med intresse för sina idéer. Det visade sig att UNESCO kunde tänka sig att sponsra utvecklingen av hennes idé, men inte ta tag i den. Det fick hon göra själv. Väl tillbaks i Cincinnati bildade Doris Allen en grupp som började arbeta med att utforma CISV. Tillsammans drog de in pengar för finansiering av den första barnbyn som ägde rum i Cincinnati Cirka två tredjedelar av budgeten gick åt till resor för de deltagande. De länder som deltog i den första barnbyn var USA, Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Österrike och Mexiko. Sedan 1951 har över 800 barnbyar anordnats runt om i världen. Föreningen fick namnet Childrens International Summer Villages, idag används bara förkortningen CISV och föreningen erbjuder mycket mer än barnby (villages). Filosofi CISV är en ideell, religiöst och politiskt obunden fredsförening. CISV:s filosofi, förenklat uttryckt, går ut på att låta barn och ungdomar från olika kulturer träffas, umgås och lära känna varandra genom en rad olika aktiviteter. Genom att göra detta hoppas man skapa en förståelse för hur andra människor lever och tänker. CISV:s syfte är att förbereda individer för att kunna bli aktiva och bidragande människor till ett fredligt samhälle. Genom CISV:s program och aktiviteter får man insikt och förståelse om sin egen och andras personlighet, sin egen och andra människors kultur. Detta ger möjligheten för individer att utveckla en medvetenhet och positiv attityd gentemot andra människor och andra kulturer. Man lär sig också sätt att kunna leva tillsammans och samarbeta trots de skillnader som finns. Genom CISV:s program får man färdigheter i kommunikation, samarbete och ledarskap. Föreningens kärnvärden, som präglar alla aktiviteter är: Vänskap Delaktighet Entusiasm Engagemang Samarbete Till grund för all CISV:s verksamhet ligger Statement of Peace och Educational goal 4

5 Statement of Peace We deplore the confrontations taking place in various regions of the world, as well as the degradation of the natural heritage and human dignity. These developments threaten the very existence of humanity. CISV is a non governmental organization, educating young people around the world towards peace, and encouraging its members to act upon the following concerns, consistent with CISV philosophy: lack of intercultural awareness violations of human and particularly children's rights denial of access to education and possibilities for personal growth internal and regional conflicts tense international relations underdevelopment deterioration of the environment We urge all people of the world to work together for the peaceful settlement of all conflicts since, above all else, we wish to live together in harmony without the fear and the consequences of all sorts of violence and intolerance. Educational goal i Inofficiell svensk översättning: CISVs syfte är att förbereda individer att bli aktivt bidragande medlemmar för ett fredligare samhälle. CISV lägger grunden för skapandet av livslånga vänskaper, nyttiga kommunikationsförmågor, samarbetsförmåga och lämpligt ledarskap för individer i strävan mot en mer rättvis och ärlig värld. CISV är en frivilligorganisation vars program är utformade i syfte att främja skapandet av individuell, kulturell, interkulturell och internationell kunskap. Programmen gör det möjligt för individer att utveckla en medvetenhet kring och positiva attityder inför andra individer samt förmågan och kunskapen att leva, arbeta och leka med andra oavsett kulturell bakgrund. Genom deltagande i CISVs program utvecklar deltagarna förmågan att bättre förstå sig själva, sin kultur samt andras kulturer. CISV erbjuder en möjlighet för intresserade barn, ungdomar, vuxna och familjer att utforska relevanta och aktuella teman genom fristående, kortare, ickeformella program som organiseras i ett internationellt, nationellt och lokalt sammanhang. Programmen utspelas i både hem- och lägermiljö och erbjuds barn och ungdomar, oavsett kön, ras, religion, etnisk tillhörighet, politisk tillhörighet, socioekonomisk bakgrund eller särskiljning av annat slag. Organisation Var finns CISV? CISV finns idag ett 60-tal länder, fördelat över samtliga världsdelar. Varje år deltar fler än 7000 barn, ungdomar och vuxna på CISV:s internationella program och minst det dubbla på lokala och nationella aktiviteter. Huvudkontoret finns i Newcastle, England, härifrån fördelas de olika internationella aktiviteterna till de nationella organisationerna. Tillsammans med Brasilien, USA, Italien, Norge och Danmark tillhör Sverige ett av de största länderna inom CISV, både när det gäller att delta på och arrangera internationella aktiviteter. Varje år arrangeras flera stora internationella läger i Sverige. Några lokalföreningar är större än andra och arrangerar oftare. CISV Linköping arrangerade senast en barnby 2003 och ett Summer Camp arrangerar vi ett mindre läger, ett s k Youth Meeting och 2009 planeras ett seminarieläger. Om vi inte arrangerar internationella läger får vi inte heller skicka iväg deltagare på internationella läger. 5

6 Hur ser organisationen ut i Sverige? I Sverige styrs CISV av en förbundsstyrelse. Jämte styrelsen finns ett antal kommittéer som hanterar olika frågor, t ex information eller utbildningar, eller de olika programmen, d v s barnby, Interchange m fl. Föreningen har två heltidsanställda, en förbundssekreterare och en organisationsutvecklare samt en deltidsarvoderad kassör. Även föreningens ordförande uppbär ett visst arvode, allt annat arbete i föreningen sker ideellt, av ungdomar, föräldrar och andra engagerade. I Sverige finns idag 16 aktiva lokalföreningar, i Malmö-Lund, Helsingborg, Båstad-Bjäre, Halmstad, Kalmar-Öland, Göteborg, Mölndal, Borås, Jönköping, Linköping, Stockholm, Strängnäs, Västerås, Håbo, Östersund och Umeå samt en virtuell lokalförening; My Tellus, som finns på internet. Borås Båstad-Bjäre Göteborg Halmstad Helsingborg Håbo Jönköping Kalmar-Öland Linköping Malmö-Lund MyTellus Mölndal Stockholm Strängnäs Umeå Västerås Östersund Buddy Kenya Buddy Sweden Megakommittén Mosaikkommittén Risk Management kommittén Nationella juniorrepresentanterna Utbildningskommittén Buddy Litauen Ingår i FS Informationskommittén Inkluderingsarbetsgruppen Interchangekommittén IPPkommittén Seminarieläger. kommittén Valberedningen Förbundsstyrelsen Pedagogik I CISV:s mål ingår att de barn, ungdomar och vuxna som deltar i aktiviteterna ska få ökad internationell förståelse och lära sig samarbete över gränser. Även om många aktiviteter inte innehåller formella utbildningsmoment så finns det ett genomtänkt pedagogiskt mål med verksamheten. För äldre ungdomar och vuxna, både de som har roll som ledare och de som är deltagare finns även, både under aktiviteterna och förberedelserna, inslag av formella utbildande bitar. Föreläsningar, seminariediskussioner och rollspel används omväxlande inom områden från internationell politik till gruppdynamik. Learning by doing CISV arbetar med erfarenhetsbaserat lärande, det betyder att vi lär oss tillsammans genom exempelvis upplevelser, lekar, teater, rollspel, diskussioner och samarbetsövningar. Det viktiga är att ha kul tillsammans och utnyttja alla sinnen. Studier visar att människor kommer ihåg: 10% av vad de LÄSER 20% av vad de HÖR 30% av vad de SER 50% av vad de HÖR OCH SER 70% av vad de GÖR 90% av vad de GÖR OCH UPPLEVER Genom att skapa gemenskap ser man till att alla blir engagerade i det som görs. Deltagarna lär sig från varandra och delar ansvaret för att man lär dig något. Problem och lösningar identifieras och beslut fattas tillsammans. Alla deltagares erfarenheter och kunskaper värdesätts och individuella tävlingsmoment undviks. 6

7 Aktivitetstrappan Inom CISV används något som kalla aktivitetstrappan. Ju starkare gruppdynamik desto högre på denna trappa kan vi klättra. Trappan, som ni ser nedan, börjar med namnlekar, och fortsätter upp till simulationer. För att klättra till nästa steg på trappan är det en förutsättning att man har klarat av de tidigare stegen. Det innebär att man har klarat av Namn, Kommunikation, Samarbete och Lagarbete om man vill göra en aktivitet om tillit. Trappan skall inte ses som ett läger eller en viss tidsperiod, det är inte tiden som avgör hur långt upp på trappan man kommer, det är gruppens utveckling. Det är heller inte förutsatt att man ska komma ända upp till simulationer under en viss tidsperiod. Det är inte fel om man bara kommer till Lagarbete eller Tillit. Namn Kommunikation Samarbete Lagarbete Tillit Rollspel Simulationer David A. Kolb David A. Kolb (tillsammans med Roger Fry) skapade en modell för inlärning som består av fyra element: Konkret erfarenhet (1), observation och reflektion (2), forma abstrakta tankar (3) och prova i nya situationer (4). Delarna är placerade i en spiral istället för en sluten cirkel och man kan starta i vilken ruta man vill. När vi använder den i CISV är det oftast så här: 1) Deltagarna engageras i en övning eller aktivitet som en lek eller simulation. 2) Aktiviteten följs av reflektion, ofta genom diskussioner i par eller små grupper. 3) Nästa steg är att formulera generaliseringar om vad man har lärt sig. I vilka andra situationer kan man tänka likadant? 7

8 4) Generaliseringarna testas i nya och kommande erfarenheter i en pågående spiral genom hela programmet eller aktiviteten. För mer information om vår pedagogik rekommenderas: (Section T) Program inom CISV idag Mosaik Mosaik är ett lokalt baserat program som består av olika fredsutbildande projekt. Dessa projekt stärker och inspirerar individer att skapa konkret förändring för ett fredligare närsamhälle och programmet syftar till att nå ut till och involvera så många människor som möjligt, både inom och utanför föreningen. Projekten planeras så att deltagarna får upptäcka, förstå och skapa tillsammans. Barnby Barnby (Village) är den äldsta av CISV:s internationella aktiviteter. En barnby består av delegationer, som alla består av fyra 11-åringar och en vuxen ledare. Med på barnbyn finns också sex juniorledare i års åldern samt en stabsgrupp bestående av en handfull vuxna. Under en hel månad bor och lever man ihop på lägret och med hjälp av olika typer av aktiviteter övas deltagarna i förståelse, respekt, gemenskap, samarbete, tolerans, vänskap och tillit. Dessutom får de kunskaper om andra kulturer och hur människor från andra politiska, religiösa och ekonomiska system ser på saker och ting. Förutom de vardagliga sysslorna som städning, måltider och planering består en barnby av en mängd planerade aktiviteter. De aktiviteter som genomförs är av olika slag med skilda syften, exempelvis har man lekar som går ut på att lära sig varandras namn, våga ta kontakt med andra barn, aktiviteter som kräver samarbete och tillit samt avancerade simuleringar och övningar i praktisk demokrati. Att deltagarna på en barnby ska vara just 11 år bygger på att många barn i den här åldern är gamla nog att vara borta från sina föräldrar under en längre tid men samtidigt unga nog att vara öppna för nya intryck och attityder. I den här åldern har många barn lätt för att kommunicera med andra, både barn och vuxna. 11-årsåldern är lämplig också för att det är en relativt lugn period innan puberteten gör entré. Delegationsledare, juniorledare och stabspersonal fyller alla viktiga roller på barnbyn. Delegationsledaren fungerar bland annat som en trygg bas för delegationen när barnen ska utforska sin nya miljö. Ledaren är även informatör, översättare och lekledare. Ledarna blir också förebilder för hur man kan hantera konflikter på fredlig väg. Juniorledaren på barnbyn blir som en bro mellan barnvärlden och vuxenvärlden. Juniorledaren har inte eget ansvar för en delegation, men är med i planering och genomförande av aktiviteter. Staben på barnbyn har ansvar för att allt det praktiska runt barnbyn fungerar och att underlätta för ledarna i deras arbete. Syftet med en barnby är att deltagarna genom aktiviteter skall få ökad kunskap, förståelse och respekt för andra människors sätt att vara. På barnbyn skapas vänskapsband för livet och en grund för fortsatt engagemang i medmänniskor och världsfrågor. Summer Camp Summer Camp är ett läger för de yngre tonåringarna och har funnits som officiell internationell aktivitet sedan Syftet med Summer Camp är: att främja förståelsen för andra kulturer genom att deltaga i ett internationellt läger att ge upplevelser där deltagarna inser värdet av att samarbeta och ta hänsyn till varandra att ge ungdomarna en chans att utveckla ledarskap att hjälpa till att bygga upp ungdomarnas självförtroende och stimulera till kritiskt tänkande 8

9 Ett Summer Camp är alltid 23 dagar långt. De två inledande dagarna ägnas åt ledarnas planering av lägret. Under den tiden bor ungdomarna hos värdfamiljer och får på så sätt en bra inblick i värdlandets samhälle och kultur. Ungdomarna förväntas att aktivt ta ansvar för lägret; de planerar och genomför aktiviteter, ordnar camp meetings (stormöten där lägret diskuteras och alla deltagare har en röst) bestämmer dagsschemat, och utvecklar lägrets tema. Ledarnas uppgift är att stödja och hjälpa ungdomarna att planera och genomföra aktiviteter. Stabens uppgift är att ordna de praktiska arrangemangen och att se till att lägret flyter på så bra som möjligt. Temat skall genomsyra hela lägret och det ingår i delegationernas förarbete att planera aktiviteter i relation till temat. Programmet riktar sig till åldersgruppen 14 till 15 år därför att ungdomar i den åldern klarar av att ta mycket ansvar för sig själva och för lägret som helhet. De har förmåga att förstå både sina egna och andras behov. Ungdomarna är i den här åldern tillräckligt verbala för att kunna diskutera sina och andras åsikter och för att genomföra aktiviteter och camp meetings. Samtidigt behöver de ändå stöd och hjälp av sin delegationsledare. Seminarieläger På ett Seminarieläger är delegaterna år. Tanken bakom åldern år är att ungdomarna är i en ålder där många viktiga beslut fattas, beslut som kan komma att påverka dem hela livet. Seminarielägret hjälper deltagaren att hitta, kanske nya vägar för att nå sina mål, eller stärka det de tidigare trott på. Ett Seminarieläger ger deltagaren möjlighet att uppleva praktisk demokrati och en internationell gemenskap där både gruppen och individen är viktig. Diskussion och konfliktlösning sätts i centrum och deltagarna kan lära sig att acceptera konflikter som en del av det vardagliga livet. Deltagarna ges möjlighet att få insyn i de idéer och tankar som ungdomar från andra kulturer har, samtidigt som de blir medvetna om och prövas i sina egna åsikter. Att utforska möjligheter för individen att öka det egna deltagandet i att forma det egna livet - hur man påverkar och hanterar de dagliga situationerna. Aktiviteterna består till stor del av seminarier som på olika sätt - oftast genom diskussioner - behandlar teman som intresserar deltagarna. Seminarierna behandlar internationella problem likaväl som personliga frågor. Det är viktigt att tiden balanseras av allvarliga, roliga, kreativa, avslappnande och fysiska aktiviteter. Deltagarna har stort ansvar för lägrets aktiviteter och praktiska utformning och det krävs stort engagemang och ansvar från deltagarna för att lägret ska bli lyckat. De får själva planera och diskutera frågor som berör dem, frågor som de möter i sitt dagliga liv, men även internationella frågor. Till sin hjälp har deltagarna en stab på 4-6 personer, som med sin kunskap och erfarenhet stöder och ger dem inspiration. Youth Meeting Ett Youth Meeting är ett läger som varar i 8 eller 15 dagar. Lägret kan arrangeras när som helst under året. Det är dock mest vanligt att lägren anordnas i december/januari (över nyår) och i mars /april (över påsk). Till ett Youth Meeting kommer deltagare från flera olika nationer. Antalet nationer beror på vilken åldersgrupp man valt att bjuda in. Givna åldersgrupper är år, år, år och 19+. Deltagare över 16 år reser utan ledare, medan yngre deltagare reser delegationsvis om 4-6 st tillsammans med en vuxen ledare. Ett av målen för Youth Meeting är att uppmuntra till ett fortsatt CISVengagemang. Aktiviteterna på ett Youth Meeting byggs upp kring ett i förväg bestämt utbildande, internationellt tema. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas ålder. 9

10 Interchange Interchange skiljer sig från andra aktiviteter vad gäller aktiviteter och representerade nationaliteter. Genom Interchange, utbytesprogrammet i CISV, får deltagarna en lagom blandning av social gemenskap och fredsfostrande aktiviteter som skapar förståelse för internationellt samarbete och gemenskap. Första Interchange arrangerades 1962 mellan Tyskland och England. Målen med ett Interchange är: att utveckla förståelse för ett annat land och en annan kultur genom att bo och leva som medlem i en annan familj att genom fredsfostrande aktiviteter öka tolerans och förståelse för andra traditioner detta genom att leva och bo i annan familj att genom gruppaktiviteter lära individen och gruppen att utveckla sina personligheter I åldrarna 12-15, är man vanligtvis mogen att vistas i en främmande miljö under en längre tid. Man är tillräckligt självständig för att klara av familjevistelsen och att visa hänsyn till sin omgivning och till främmande situationer. Genom familjevistelsen får man uppleva vardagen och kulturen i ett nytt land. Genom denna erfarenhet får deltagarna en insyn i värdlandets familjeliv och lär sig om landets kultur på ett djupare plan. Man lär sig att tackla eventuella kulturkrockar samtidigt som man också upptäcker många likheter länderna emellan. Familjevistelsen varvas med gruppaktiviteter, dels för att ventilera upplevelserna från familjerna och för att genomföra fredsfostrande aktiviteter och utveckla en gruppgemenskap. Familjevistelsen är det utmärkande med ett Interchange. Ett Interchange kan även ge en djup vänskap familjer världen över men även inom länder. En delegation på ett Interchange består av 6-12 ungdomar i åldern år, samt en vuxen ledare, över 21 år. Det kan även förekomma en juniorledare på 18 år eller över. Både delegater och ledare bor i familj. Familjevistelsen bör utgöra 2/3-delar av ett Interchange. Varje Interchange är unikt och ska ha ett tema, t.ex. miljö, mat eller mänskliga rättigheter. Temat beslutas av delegationernas ledare innan Interchanget startar. Genom att ha ett tema kan man underlätta planerandet av aktiviteter och familjevistelsen. Ett Interchange ska förutom familjevistelsen innehålla en välkomstfest, avskedsfest, miniläger, och gruppaktiviteter, se mer i avsnittet Förberedelser. IPP International Peoples Project (IPP) förenar CISV pedagogik och internationella verksamhet med samhällsnytta. Programmet vänder sig till de med intresse för samhällsfrågor (med eller utan CISV erfarenhet) och med en ålder på allra minst 19 år. Idéerna till IPP föddes på ett europeiskt juniormöte i Danmark Det första IPP-lägret hölls 1997 och hade tema miljö var det Sveriges tur och temat den gången var "rasism och främlingsfientlighet". Syftet med International Peoples Project är att öka deltagarna medvetenhet och kunskap om problem som finns i samhället och att visa på sätt att hantera dessa. Programmet bygger på ett samarbete mellan en lokal CISV gren och en organisation vars syfte är att arbeta med ett problem i samhället. Varje IPP projekt kommer att präglas av partnerorganisationens sakfråga. Denna verksamhet blir projektets tema. Dessa kan vara mycket varierande allt från miljöfrågor till socialfrågor såsom immigration, fattigdom eller rasism. Programmet omfattar två huvudmoment som består av aktivt arbete och kunskapsuppbyggnad. Deltagarna arbetar i den verksamhet som partnerorganisationen bedriver, antingen i de dagliga uppdragen eller i ett speciellt uppdrag. Viss tid är avsatt till att deltagarna presenterar och diskuterar sitt lands situation i förhållande till temat. Vidare kan projektet omfatta studiebesök eller seminarier. 10

11 Våra ledare Alla deltagare under 16 år reser alltid tillsammans med en ledare. För att vara ledare inom CISV måste man ha fyllt 21 år innan man reser iväg. Vi rekryterar våra ledare både inom och utom föreningen, många är universitetsstudenter som i vår verksamhet ser en möjlighet att få värdefulla erfarenheter utöver det som utbildningen kan erbjuda. Ledaren får ingen ersättning men ska heller inte ha några kostnader till följd av sitt engagemang. Föreningen erbjuder en bra ledarutbildning, både på lokal och nationell nivå och står för ledarens kostnader i samband med utbildningen medan föräldrarna är skyldiga att ersätta ledaren för utgifter i samband med resan och dess förberedelser åringarna kan söka plats som Junior Counsellor (JC) på barnby. Dessa platser söks och fördelas nationellt i Sverige men kan vara på barnbyar i hela världen. På Interchange kan man komma överens med partnerlandet om att ha en juniorledare förutom ledaren. En juniorledare på Interchange ska vara minst 18 år men alltid minst fyra år äldre än de äldsta deltagarna. En juniorledare eller JC tar stort ansvar för planeringen av aktiviteter men har aldrig juridiskt ansvar för andra deltagare än sig själv i samband med resan. Deltagaravgifter och resebokning Varje barn som fått plats inom ett av CISV Linköpings internationella program (Barnby, Interchange eller Summer Camp) ska senast den sista februari betala 1000 kr i deltagaravgift. Detta är en delbetalning av den totala kostnaden och återfås inte vid ett ev. avhopp. Resterande del av deltagaravgiften betalas senast den 31 maj. Programansvarig meddelar i början av maj hur stor del av avgiften som återstår. Vad ingår i avgiften? I deltagaravgifterna ingår internationell medlemsavgift, försäkringsavgift 1, deltagaravgift och sk Host Fee för deltagare och ledare. Eftersom avgifterna är i pund anges endast en ungefärlig kostnad p g a att kursförändringar kan ske innan räkningen når CISV Sweden, just nu räknas 1 = 13 kr. Avgiften för Barnby bestäms av CISV Swedens årsmöte och i denna avgift ingår även resan, som bokas centralt av CISV Sweden. Resa till aktuell internationell flygplats tillkommer, och ordnas av familjerna själva. Barnby-ansvarig i föreningen ser till att uppgifter för resebokning lämnas till ansvarig person i rätt tid. För Interchange och Summer Camp ansvarar föräldrarna själva för bokningen av gruppens resa, och deltagarna i gruppen står för ledarens/ledarnas resekostnader. Aktuella avgifter 2008 Barnby, Norden (ej Island & Färöarna) Barnby, Europa (inkl. Island & Färöarna) Barnby, utanför Europa Summer Camp, delegation 4 pers + ledare Interchange, delegation max 10 pers + ledare kr kr kr kr / deltagare kr delat på antalet deltagare Hur betalar man? Betalningarna görs till CISV Linköpings plusgiro-konto Ange barnets namn och aktuellt program på inbetalningen. 1 Bidrag till CISV:s försäkringspremier ifall organisationen som helhet skulle bli part i en rättstvist. Observera att avgifterna INTE täcker deltagares försäkring, kontrollera därför egna försäkringar innan avresa! 11

12 Förberedelser Vad krävs av familjen? När barnet får plats på en internationell aktivet blir inte bara barnet utan även föräldrarna en del av CISV. Eftersom vi är en ideell förening måste vi alla hjälpas åt för att det ska hända något. Det betyder att föreningen kommer att be om din hjälp i olika sammanhang, t ex i samband med helgläger eller om föreningen ska arrangera ett större internationellt läger, då krävs att vi är många som hjälps åt om vi ska ro det hela i land. Tänk på att ditt engagemang i föreningen även kan inspirera ditt barn till fortsatt engagemang. Äldre tonåringar kan delta som juniorledare, de erbjuds ledarutbildning och kan vara med och arrangera läger för yngre barn. De kan också engagera sig i både lokalt och nationellt juniorarbete. Deltagandet i ett läger eller ett Interchange kräver också en hel del förberedelser. Ju yngre barnet är desto mer av arbetet med förberedelserna faller på dig som förälder. Vad är det då som ska förberedas? Detaljerna varierar mellan de olika programmen men gemensamt för alla är att man måste ha tid att delta i förberedelserna. Det är viktigt att gruppen som ska resa iväg tillsammans blir sammansvetsad och känner sig just som en grupp. Ibland kan det vara svårt att hitta tider när alla kan så månaderna innan resan måste alla vara beredda på att kanske avstå någon annan av sina vanliga aktiveter ibland för att delta i en CISV-träff, det gäller både barn och föräldrar. Han man inte tid, lust eller möjlighet att göra det ska man kanske inte vara med i CISV alls. Ett tips som ni kommer att ha nytta av är att föra någon form av enklare protokoll när ni träffas. Skriv ner vad ni har bestämt och vem som ansvarar för vad och mejla ut det till alla, även ledaren. Det gör att ni inte behöver börja om varje gång och om inte samma förälder deltar i alla träffar är det ändå enkelt att hänga med i diskussionen. Förberedelser - Barnby Den viktigaste förberedelsen inför barnbyn är att barnen och ledaren lär känna varandra och känner sig trygga tillsammans. Detta kräver att ni träffas flera gånger och att barnen och ledaren får egen tid tillsammans, inte bara träffas i anslutning till era planeringsmöten. Det kan vara skönt både för er som föräldrar och för ledaren att få en stund ifred att prata bara om just ert barn. Bjud hem ledaren på middag så får han/hon också möjlighet att träffa syskon och husdjur som betyder mycket för barnet. Tillsammans ska gruppen ska planera en presentation av Sverige till National night, de ska ha någon form av nationaldräkt och de ska göra sk scrapbooks, där de presenterar sig själva och sitt land. Barnen och ledaren står för idéerna och föräldrarna ansvarar för det praktiska; handlar, syr, skriver, trycker osv. Barnen bör också ha med sig småsaker att byta med de andra barnen, detta är en viktig aktivitet på barnbyn. Det kan var pennor, magneter, nyckelband, reflexer eller andra småsaker, gärna med Sverigeanknytning. Information om andra förberedelser ni behöver göra kommer i de Pre-Camp, information från lägrets stab, som ni får månaderna innan lägret, läs dessa noga. Förberedelser - Interchange Interchange är det program som involverar familjen mest eftersom det innebär att man har ett barn från partnerlandet boende hos sig. Matchningen (ihop-parningen) av barnen görs så fort som möjligt när båda länderna har fyllt sina delegationer och alla har fyllt i Interchange Delegate Information Form. Det är programansvarig och ledarna i det land där man är först som gör matchningen. Normalt sett bor samma barn tillsammans i båda länderna. I undantagsfall, och om alla är överens om det, kan ett byte göras inför den andra fasen av Interchanget. När matchningen är klar kan barnen och föräldrarna börja ha kontakt med varandra. Den första viktiga förberedelsen, som faller på föräldrarna, är att boka gruppens resa. Utse gärna en person i gruppen som är ansvarig för det. Det är också bra att upprätta ett gemensamt konto och någon som håller reda på ekonomin. Förutom resan kommer ni att ha utgifter för lokaler ni bokar till de olika aktiviteterna och för mat till alla familjerna när ni har era träffar. Om ledaren har egen bil som han/hon använder bör ni ersätta de kostnader som detta innebär. 12

Föräldra-information

Föräldra-information Föräldra-information Historia 1947 frågade Rusty Allen, Jr. sin mamma: - Det kommer väl inte att bli fler krig eller, mamma? - Vi vill väl inte ha fler, eller hur? svarade hon. Vi måste göra allt vi kan

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

HÖSTBLADET. Styrelsen inleder. Informationsträff. Tack! Juniorhelg. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

HÖSTBLADET. Styrelsen inleder. Informationsträff. Tack! Juniorhelg. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder De senaste månaderna har det hänt många roliga saker i CISV Linköping. Vi har skickat iväg fyra delegationer på olika läger, arrangerat ett eget Youth Meeting och haft en medlemsträff

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Nyhetsbrev CISV Malmö-Lund, Augusti 2015

Nyhetsbrev CISV Malmö-Lund, Augusti 2015 Månadens nyhetsbrev från CISV Sweden Läs nyhetsbrevet i din webbläsare Nyhetsbrev CISV Malmö-Lund, Augusti 2015 Här kommer höstens första nyhetsbrev! Såhär när en höst full av aktivitet sakta närmar sig

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

IPP med CISV Sweden 2012 - kul att du visat intresse!

IPP med CISV Sweden 2012 - kul att du visat intresse! 2011-12-05, Stockholm Sida 1/9 Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokal som globala, av och för unga.

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 I detta nummer av CISV-nytt som inleds med sommarhälsning från vår ordförande Sara Willman, bjuds ni på smått och gott kring vår verksamhet, röster från barn och ungdomar

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09 Förskolan Mål och arbetsplan 2008/09 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA FÖRSKOLAN I NAIROBI. Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan. Vi skall utnyttja det faktum att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

VÅRBLADET ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Våren är kommen. Motionärerna joggar med shorts och mössorna och vantarna är bortplockade i förmån av solglasögonen. Och i och med det närmar sig sommaren och allt vad den för med sig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

CISV Mölndal ska fortsätta att ha den bredd och fördelning på lokala, nationella och internationella åtagande som nu finns i föreningen.

CISV Mölndal ska fortsätta att ha den bredd och fördelning på lokala, nationella och internationella åtagande som nu finns i föreningen. VERKSAMHETSPLAN CISV Mölndal 2015-09-01 2016-08-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Visioner och mål för Montessoriförskolan Lindängen

Visioner och mål för Montessoriförskolan Lindängen Visioner och mål för Montessoriförskolan Lindängen Förskolans vision och mål är att erbjuda en montessoriverksamhet i enlighet med Maria Montessoris pedagogik och läroplan samt med stöd av de riktlinjer

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt?

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? Frågor och svar on StegVis: Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? På sikt är det viktigt att alla som arbetar i förskolan/skolan känner väl till arbetssättet. Då talar till

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Ledarhandbok för Interchange

Ledarhandbok för Interchange Ledarhandbok för Interchange Information, tips och idéer Sid 1/25 Innehållsförteckning Inledning...3 Vad är CISV?...3 CISVs definition av fred...3 De olika CISV-programmen...4 Interchange...5 Interchange

Läs mer

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state NANNY I KALIFORNIEN Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state Att jobba som Au pair Att fara till Kalifornien och jobba som en Au pair är en fantastisk möjlighet att utvecklas och

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 2 2013

CISV-nytt Helsingborg Nr 2 2013 CISV-nytt Helsingborg Nr 2 2013 Hösten är här och naturen byter om till andra färger. Inom vår lokalförening händer mycket! I skrivande stund förbereder sig många barn och ungdomar för helgens Halloweenläger.

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2009/10

Förskolan. Mål och arbetsplan 2009/10 Förskolan och arbetsplan 2009/10 1 Övergripande mål för Förskolan på Svenska skolan i Nairobi, Kenya Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt den svenska läroplanen för förskola (Lpfö98) Vi

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Backstugans förskola

Backstugans förskola Backstugans förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för att nå målen och

Läs mer

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund UTMANING SOM METOD En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun Motala Vadstena Samordningsförbund Vad är MODD? MODD är ett projekt som med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) drivs

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1/6 CISV Strängnäs Verksamhetsberättelse 2014 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Vi vill bjuda in alla församlingar i New Life Network till en helg av gemenskap, glädje och inspiration!

Vi vill bjuda in alla församlingar i New Life Network till en helg av gemenskap, glädje och inspiration! Vi vill bjuda in alla församlingar i New Life Network till en helg av gemenskap, glädje och inspiration! 18 20 augusti 2017, på Hjälmargården Visa och berätta för dem! Temat för New Life nätverkets församlingsläger

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg

CISV-nytt Helsingborg CISV-nytt Helsingborg Nr 2 2014 Ordförande har ordet! Hösten är på väg och vi kan sammanfatta året så här långt med att 25 barn, ungdomar och ledare varit ute i världen och skaffat sig många nya erfarenheter,

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer