Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1"

Transkript

1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg mars 2014

2 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor) Arbetets söner, sluten er alla till våra bröder i Syd och i Nord! Hören I ej hur mäktigt de skalla ut över världen, befrielsens ord? Ur den förnedrande träldomens grift, upp till en hedrande ädel bedrift! Oket med påskriften "Bed och försaka" länge oss nedtryckt i mörker och nöd. : // : Människovärdet vi fordra tillbaka, Kämpa för rättvisa, frihet och bröd. : // : Arbetets kvinnor, systrar kamrater Kom och bliv med i vår kämpande här. Slut er till oss, socialdemokrater, fram emot ljusare tider det bär. Vaknen ur seklernas mörker och nöd, hälsen den gryende morgonens glöd. Endast i kamp för vår sak skall man finna svaret på frågan, att kvinnan är hörd. : // : Länge har rätten förmenats var kvinna, nu vill hon bärga dess gyllene skörd. : // : Sidan 2

3 Innehåll Arbetsordning... 4 Dagordning... 5 Distriktsstyrelsens berättelse... 6 Revisionsberättelse Riksdagsgruppens berättelse Regiongruppens berättelse Landstingsgruppens berättelse Europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse Motioner Förslag till handlingsprogram Behandling av distriktsstyrelsens förslag HÄR SKRIVER DU IN EN NY MEDLEM: Namn Personnummer Postadress E-post Gärna mobilnummer ELLER VIA SMS S mellanslag (personnummer) ååmmddxxxx Sidan 3

4 Arbetsordning Förslag till arbetsordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 92:a ordinarie distriktskongress Begära ordet Yrkande Talartid Replik Omröstning Personval Votering Rösträkning Begärs skriftligt till presidiet via lapp. Sker skriftligt till presidiet via lapp. Tre minuter, kan kortas efter beslut. Ges vid personligt omnämnande. Genomförs med acklamation (ja-rop). Genomförs med sluten omröstning. Begärs muntligen, genomförs med handuppräckning. Begärs muntligen. Tidsprogram Lördag 22 mars Samling, anmälan av ombud, kaffe Kongressöppning och kongressförhandlingar Lunch Kongressförhandlingar Avslutning Kongressfest Söndag 23 mars Samling, kaffe Kongressförhandlingar Avslutning och lättlunch Sidan 4

5 Dagordning Förslag till dagordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 92:a ordinarie distriktskongress 1. Kongressen öppnas 2. Beslut om arbetsordning 3. Beslut om dagordning 4. Fastställande av antal ombud 5. Beslut om kongressens offentlighet 6. Val av kongressens funktionärer a) två ordförande b) två sekreterare c) tre ombud att justera protokoll d) tre ombud att utgöra rösträknare e) tre ombud att utgöra rösträkningskommitté f) fem personer att utgöra redaktionsutskott 7. Behandling av distriktsstyrelsens berättelse 8. Behandling av revisorernas berättelse 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Behandling av övriga berättelser a) riksdagsgruppens berättelse b) regiongruppens berättelse c) landstingsgruppens berättelse d) europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse 11. Behandling av inkomna motioner 12. Beslut om handlingsprogram Val att förrättas med anledning av allmänt val 2014 a) lista till riksdagen b) lista till regionen c) kandidat till regionråd 14. Behandling av distriktsstyrelsens förslag a) fastställande av distriktsstyrelsens verksamhetsinriktning b) budget 2014 c) medlemsavgift 2015 d) övriga förslag från styrelsen 15. Gästerna har ordet 16. Val av partiorgan a) en distriktsordförande b) tio ledamöter till distriktsstyrelsen c) tio ersättare till distriktsstyrelsen d) fyra ledamöter till verkställande utskott e) tre revisorer f) tre revisorssuppleanter g) valberedning 17. Kongressen avslutas Sidan 5

6 Distriktsstyrelsens berättelse Distriktsstyrelsen lämnar härmed sin berättelse över verksamheten för 2013 till partidistriktets 92:a kongress. Berättelsen är behandlad och fastställd av distriktsstyrelsen den 10 februari Den ledande politiska kraften i Kronoberg Socialdemokraterna ska genom Kronobergs partidistrikt och övriga partiorganisationen i länet vara den ledande politiska kraften i Kronoberg. Det innebär att den politiska dagordningen ska sättas av partiet och att det är socialdemokratiska förslag som får utrymme i den politiska debatten. Verksamhetsplanen som antogs av distriktskongressen 2011 sträcker sig över valet 2014 och målen under detta stycke ska också utvärderas först efter hela planperioden. För 2012 har distriktsstyrelsen arbetat fram en aktivitetsplan som distriktskongressen antagit. Måluppfyllelse o Stärka de tre mandaten, 18 mandat i landstinget, majoritet i landet, riksdagen och i 6 av 8 kommuner. Följs upp efter valet o Antalet medlemmar i partidistriktet ska vara 2700 stycken. Följs upp o Antalet aktiviteter genomförda i partidistriktets regi ska öka. Målet uppfyllt, fler aktiviteter genomfördes 2013 jämfört med valåret o Genomslaget för Socialdemokratisk politik under perioden ska bedömas som starkare. Mätning oklar, följs upp först efter Besök i länet Vi har under 2013 fått ett flertal besök från våra talespersoner inom olika politikområden. Det inleddes med ett besök av Magdalena Andersson den 19 januari på En dag för styrelsen. Februari var en händelserik månad. vi hade besök av Ylva Johansson, Veronica Palm och Karl-Petter Thorwaldsson. Ylva besökte Lessebo den 4 februari och Veronica Palm var i Växjö den 6 februari. Kvällen avslutades med ett medlemsforum med inriktning på bostadspolitik. Den 27 januari så var Karl-Petter i Angelstad för ett medlemsforum. Den 10 mars så kom Mikael Damberg till länet för besök. Han träffade distriktsstyrelsen och besökte sedan yrkeshögskolan i Växjö. Under distriktskongressen 2013 så var Carin Jämtin vår gäst från partiledningen. Den 26 mars så arrangerades ett medlemsforum i Alvesta med förbundssekreteraren för SSU Ellinor Eriksson. I oktober och november så besökta landets båda talespersoner för landsbygdsfrågor länet. Anna-Caren Sätherberg besökte Växjö och Tingsryd den 27 oktober. Dagen spenderades på arbetsplatser och på kvällen så ordnade Tingsryds Arbetarekommun ett välbesökt medlemsforum för länets medlemmar. I november gjorde Sven-Erik Bucht ett snabbt besök i Älmhult. Sidan 6

7 På initiativ av Växjö arbetarekommun så har även Urban Ahlin och Ibrahim Baylan har besökt länet under maj Med ett tydligt budskap om jobb och framtidstro så demonstrerade Socialdemokraterna på 1 maj med en modern 1:a maj nål, innehållande en digital kod, på bröstet. Cirka 1000 personer firade 1 maj i Kronobergs län. Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Anna Fransson, Landstringsråd. Joakim Pohlman, oppositionsråd Markaryd Jennie Nilsson, partistyrelsen, Halmstad Firade 1:a maj i Malmö Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofström Firade 1:a maj i Västervik där Tomas Eneroth talade Charlotta Svanberg, oppositionsråd Jennie Nilsson, partistyrelsen, Halmstad Kyrkoval Resultatet i kyrkovalet 2013 var en klockren framgång för Socialdemokraterna. I Växjö stift ökade vi i såväl stiftsfullmäktige som i kyrkomötet. Ett av två nya mandat i kyrkomötet kommer från Växjö stift. Partiets valrörelse genomfördes enligt plan som en mobiliseringsvalrörelse. Målet var att fler socialdemokrater skulle gå och rösta och att det i sig skulle leda till fler s-mandat. Utifrån de parametrar vi kan bedöma har också detta blivit utfallet. Gällande måluppfyllelsen ökade vi mandat i kyrkomötet från fyra till fem enligt plan, och från istället för Det uppsatta målet om antalet röster i valet uppnåddes inte. Däremot ökade vi andelen S-listor i de lokala valen från 22 procent till 29 procent. Partikongress I april 2013 samlades Socialdemokraterna till ordinarie kongress i Göteborg. Partiordförande Stefan Löfven och partisekreterare Carin Jämtin kongressvaldes och från Kronoberg återvaldes Tomas Eneroth till ersättare i verkställande utskottet och Monica Haider till ersättare i partistyrelsen. Kongressen tog en rad politiska beslut, varav två av de mest uppmärksammade slutade i breda kompromisser. Dels frågan om vinst i välfärden som resulterade i kvalitetslagar för ordning och reda samt frågan om föräldraförsäkringen. Kronobergarna var på plats och aktiva i talarstolen. Joakim Pohlman från Markaryd drev bland annat frågan om hjälp och stöd till hemvändande soldater. Maria Carlsson från Växjö pratade om kultur och om moms på E-böcker. Ola Palmgren engagerade sig i organisationsutredningen och på hans förslag finns nu ett medlemvärvarmål för partiet. Anna Fransson, Växjö, var den i delegation som höll koll på vinster i välfärden och Stefan Jönsson från Älmhult bevakade basindustrin. Emma Johansson från Ljungby argumenterade om avgiftsfria högskolestudier och Henrietta Serrate engagerade sig bland annat i föräldraförsäkringen. Charlotta Svanberg från Växjö var en av de drivande för en helt avgiftsfri skola. Sidan 7

8 2. Partidistriktets verksamhet Medlemsutveckling Partidistriktet ökade sitt medlemsantal med 121 personer under Det är en ökning för andra året i rad och även 2013 är det SSU som stått för den största delen av värvningen. Den framgångsrika värvningen handlar om aktivitetet i föreningen samt att hela tiden ställa frågan om medlemskap. Nystartade föreningar och nya medlemmar är de som har enklast att dra till sig nya medlemmar. Partidistriktet har under året skärpt rutinerna för mottagande av nya medlemmar som gäller kontakt och information till arbetarekommunerna och föreningarna. Arbetet försvåras av att inte alla nya medlemmar har kontaktuppgifter i form av telefon eller epost registrerat vid värvningstillfället. Partidistriktet genomförde under 2013 en speciell insats mot värvade medlemmar som ännu ej betalt sin medlemsavgift, där hälften av de uppringda fortfarande hade ett intresse av att bli medlemmar. Redovisning antal förtroendevalda socialdemokrater uppdelade i män och kvinnor Fullmäktige Nämnder och styrelser Varav presidier Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Landstinget Regionförbundet Totalt Måluppfyllelse o Se det övergripande målet om ökat antal medlemmar. Delmål genomfört. o Inrätta en ledningsgrupp som leds av partidistriktets ordförande och arbetarekommunernas ordföranden. Genomfört. o Uppdatera gemensamma rutiner för mottagning av nya medlemmar. Genomfört. o Introduktionsträff för nya medlemmar. Genomfört. o Projekt för att öka kunskapen om anledning till utträde. Genomfört. Sidan 8

9 o Redovisning av jämställdhet gällande antal medlemmar och förtroendeuppdrag. Genomfört. o Seminarie kring jämställdhet på medlemsforum. Genomfört. Studier Studieverksamheten för 2013 inleddes med en lyckad dag i Alvesta med En dag för styrelsen där delades de medverkande upp i grupper och sen jobbade alla grupper med det framtagna materialet om Framtidpartiet. Partidistriktet har också deltagit på en nationell träff om partistudier. Medlemsforum med olika inriktningar genomfördes under Vi har pratat bostadspolitik med Veronica Palm. Jobbpolitik med LO:s Ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och regionalpolitiska frågor med Anna-Caren Sätherberg. På höstens stora medlemsforum den 14 september, med temat En dag och ett år kvar till valet, erbjöds medlemmarna ett stort antal seminarier. Vi fick också besök av Journalisten Anna Lena Norberg som berättade om fusket på arbetsmarknaden utifrån sin bok De nya Trälarna. Under vår och höst planerades flera utbildningstillfällen för nya medlemmar. Flera fick tyvärr ställas in på grund av för få deltagare. Partidistriktet har också varit ute i arbetarekommunerna för att hålla argumentationsträffar, dessa har genomförts med inriktning integration samt jobb. Dessa träffar har varit välbesökta av medlemmar. Under året så fortsatte också regionala ledarutbildningen för de förtroendevalda (600 ledare). Kulmen på året var ett besök i EU-parlamentet i Bryssel under november månad. Temat på utbildningen är att vara ledare och vinna val och 14 personer från Kronobergs län deltog. Mål studier o Upprätta lathund för studier gällande arbetarekommuner och fullmäktigegrupper. Genomfört. o Genomföra kartläggning av arbetarekommunernas studiebehov tillsammans med ABF. Genomfört. o Genomföra utbildning för nya medlemmar. Genomfört, men flera fick ställas in pga. för få deltagare o Fördjupande medlemsutbildning. Ej genomfört. o Funktionsutbildning. Genomförd januari 2012 o Utbildning för förtroendevalda i kommun och landsting. Genomförs o Personligt utformad spetsutbildning. Utbildning påbörjad. o Spetsutbildning i samarbete med partistyrelsen och andra aktörer. Påbörjad, flera internatet genomförda Sidan 9

10 o Genomföra medlemsforum. Genomfört. Fackligt Den facklig-politiska gruppen träffades två gånger under 2013, en gång på våren och en gång på hösten. Vidare har partidistriktet besökt ett antal fackliga avdelningar för att diskutera politik och kommande valrörelse. Två gemensamma frukostmöten med LO-distriktet Sydost med inriktning på den nationella S-budgeten har genomförts, ett i samarbete med LO-Mervärde. LO-distriktet och länets bägge LO-fack deltar på partidistriktets valteam som är samverkansorgan för valrörelsen En träff med TCO/SACO-nätverket har genomförts där diskussion om klimatet på arbetsmarknaden fördes. Måluppfyllelse o Arbeta med den facklig-politiska gruppen. Genomfört. o Verksamhet med facklig-politisk inriktning ska genomföras fyra gånger per år. Genomfört. o Inrätta ett TCO-nätverk. Genomfört. Politiska nätverk Under 2013 har det varit låg aktivitet i de politiska nätverken. Politiska nätverket för Kultur och fritid har träffats. Likaså det politiska nätverket skola och utbildning, Måluppfyllelse o Inrätta nätverk enligt beskrivningen ovan. Påbörjat. Internationell verksamhet Under året har en internationell dag genomförts i samarbete med Växjö arbetarekommun, den 20 april. Dagen handlade om Somalia, Palestina och Bosnien. Vidare har partidistriktet genomfört ett projekt tillsammans med ABF Södra Småland och Olof Palmes internationella center. Projektet utgjordes av en kommunikationsinsats kring läget i Palestina och tre föreläsningar genomfördes, en på Linnéuniversitetet och en på respektive bibliotek i Ljungby och Växjö. Måluppfyllelse o Utreda hur internationell verksamhet i partidistriktet kan bedrivas. Genomfört. o Påbörja internationell verksamhet i partidistriktet. Genomfört. 3. Partidistriktets organ Distriktskongressen Partidistriktets 91e kongress hölls den 16 mars i Alvesta Folkets Hus. Kongressen behandlade 22 motioner varav flera behandlade vinst i välfärden. Ett område som tillsammans med skolpolitiken utgjorde stora delar av diskussionen. Sidan 10

11 Carin Jämtin, Partistyrelsen, delade ut Brantingmedalj och blommor till Britt-Marie Heidenfors och Ebbe Johansson. Carin Jämtins tal handlade om ökade klyftor i samhället, en effekt av den borgerliga politiken. Socialdemokratins svar för att öka jämlikheten och få Sverige på rätt köl igen är att satsa på jobb och utbildning. Fler personer måste arbeta för att öka friheten och för att vi ska ha råd med en bättre välfärd. En bättre utbildning med högre kvalitet är ett måste för att kunna möta alla elever i skolan. Totalt hade kongressen 149 ombud som fördelade sig enligt nedan: Alvesta 17 Lessebo 16 Ljungby 20 Markaryd 15 Tingsryd 14 Uppvidinge 14 Växjö 40 Älmhult 14 Distriktsstyrelsen med verkställande utskott Distriktsstyrelsen har haft 7 sammanträden och verkställande utskottet har haft 9 sammanträden. Distriktets förtroenderåd Distriktets förtroenderåd sammanträdde den 14 januari på Tallgården i Växjö, med 29 av 41 ombud närvarande. Förtroenderådet tog ett beslut om ett jobbpaket för Kronoberg med utgångspunkt i att fler jobb kan skapas. 4. Expeditionen Organisationen består idag av två ombudsmän samt del i valkretsassistent som är placerad på partistyrelsens kansli i Riksdagen. Politisk stödfunktion Under 2013 har Partidistriktet fortsatt sitt arbete med ett mer strukturerat arbetssätt för det opinionsbildande arbetet under rubriken medieplan. Det har inneburit mer noggrann planering av kommande utspel, insändare och rapporter och dels en uppföljning av det faktiska utfallet. Detta arbete har också varit den huvudsakliga i funktionen som politiskt stöd, förutom de konkreta frågor och uppdrag som kommit från länets förtroendevalda. Arbetet med att få arbetarekommunerna att arbete på ett liknande sätt har påbörjats och med ett gott resultat där det har genomförts. Ett arbete med djupare analyser av medieutfallet har också påbörjat och kommer slutföras under våren Måluppfyllelse o Expeditionen ska aktivt arbeta och göra verkstad av beslut om politiska utspel. Målet uppfyllt. Sidan 11

12 Stödfunktion till arbetarekommuner och medlemmar Tre områden har varit i fokus för partidistriktets kontakter med arbetarekommunerna. Det har dels handlat om opinionsarbete och medieplanering, medlemsutveckling samt studier. Under året har samtliga dessa tre områden förskjutits åt ett valfokus. Måluppfyllelse o Enkät till arbetarekommunerna om partidistriktets expedition upplevs som tillgänglig. Målet uppfyllt o Det digitala nyhetsbrevet AK-nytt ska sändas till arbetarekommunerna med relevant information. Målet uppfyllt. Sidan 12

13 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Förvaltningsberättelse Årsredovisningen beskriver Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts organisation och ekonomi. Berättelsen är behandlad och fastställd av distriktsstyrelsen den 10 februari ARBETAREKOMMUNER OCH FÖRENINGAR Antalet arbetarekommuner var vid årsskiftet 2013/2014 åtta stycken och antalet föreningar i distriktet 45 stycken. MEDLEMMAR Antalet medlemmar vid årsskiftet 2013/2014 var personer. De har fördelats enligt nedan. Antal medlemmar Nya medlemmar Tappade medlemmar Förändring Varav värvade av SSU Varav dödsfall Varav bristande betalning Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Kronoberg Kvinnor Män Antal Procent Förändring Antal Procent Förändring Alvesta % 4% % -4% Lessebo 92 38% 2% % -2% Ljungby % -3% % 3% Markaryd 87 45% 3% % -3% Tingsryd 74 41% 3% % -3% Uppvidinge 74 44% -3% 94 56% 3% Växjö % oför % oför Älmhult 89 46% 2% % -2% Kronoberg % 1% % -1% Sidan 13

14 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt FÖRTROENDEVALDA Distriktsordförande Monica Haider (verkställande utskottet) Ledamöter distriktsstyrelsen Robert Olesen, Alvesta (internationell ledare, verkställande utskottet) Lina Cesar, Lessebo Anne Karlsson, Ljungby ClasGöran Carlsson, Ljungby (kassör, verkställande utskottet) Mikael Jeansson, Tingsryd Lisa Karlsson, Markaryd (studieledare) Carina Adolfsson Elgestam, Uppvidinge (vice ordförande, studieledare, verkst. utsk.) Anna Fransson, Växjö Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö Henrietta Serrate, Växjö Ersättare distriktsstyrelsen Sebastian Ohlsson, Alvesta (facklig ledare) Monica Widnemark, Lessebo Åke Gummesson, Tingsryd (facklig ledare) Camilla Ymer, Uppvidinge Joakim Pohlman, Markaryd Stefan Fredriksson, Ljungby Ola Palmgren, Växjö Tomas Eneroth, Växjö Carl-Olof Bengtsson, Växjö Ingemar Almkvist, Älmhult Distriktsstyrelsen, adjungerade Jussi Gröhn, LO-Sydost Olof Björkmarker, ombudsman Tomas Thornell, ombudsman Distriktsstyrelsens ålderssammansättning Tillsammans blir ledamöterna och ersättarna i distriktsstyrelsen 969 (1024) år. Deras medelålder är 46,1 (48,7) år. Siffror från 2012 inom parentes. Tre revisorer Bertil Olsson, Alvesta (sammankallande) Curth Eriksson, Växjö Maj-Britt Holmberg, Älmhult Tre revisorssuppleanter Elsa Jönsson, Växjö Göran Borg, Lessebo Gun Lindell, Ljungby Valberedning Sven-Åke Gustavsson, Uppvidinge (sammankallande) Ann-Christine Niklasson, Alvesta Ragnar Lindberg, Lessebo Gun Lindell, Ljungby Berne Eliasson, Markaryd Barbro Svensson, Tingsryd Gunnar Storbjörk, Växjö Lars Wegendal, Älmhult Sidan 14

15 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Tre ledamöter till förtroenderådet Sebastian Ohlsson, Alvesta RosMarie J Neckö, Markaryd Camilla Ymer, Uppvidinge Tre ersättare till förtroenderådet Monica Widnemark, Lessebo Mikael Jeansson, Tingsryd Stefan Jönsson, Älmhult Partistyrelsen och verkställande utskottet Tomas Eneroth, Växjö (suppleant i verkställande utskottet) och Monica Haider, Älmhult (suppleant i partistyrelsen) PERSONAL Olof Björkmarker, ombudsman, 100 % Tomas Thornell, ombudsman, 100 % Eva Kjellberg, administratör, tjänstledig Ali Kashefi, valkretsassistent placerad i Stockholm (köp av tjänst) Ola Gustafsson, politisk sekreterare, arvoderad av Landstinget Kronoberg Verkställda beslut och åtgärder Motion angående att skapa en välfärd fri från vinstintresse: På kongressen i april 2013 så ställde sig Kronobergsdelegationen sig bakom en kompromiss angående de nationella kvalitetslagarna som i korthet innebär att ingen vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvalitet. Dessutom så ges kommunerna ett större inflytande på nyetablering av företag inom välfärdssektorn. Det kommer också ställas hårdare krav på vem som får etablera företag. Det har också lagts motioner i ämnet i riksdagen. Motion angående att verka för fler lärare i skolan: Arbetet pågår i riksdagen och finns med i Höstbudgetmotionen 2013/2014 Motion angående kvotering till bolagsstyrelser: Socialdemokraterna i riksdagen har drivit frågan en längre tid. Sidan 15

16 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Resultaträkning INTÄKTER Verksamhets intäkter Not Övriga intäkter KOSTNADER Verksamhets kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetsresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning till fonder Återföring från fonder ÅRETS RESULTAT Sidan 16

17 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Lokalen Liedbergsgatan Not Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar ,50 Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Varulager Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 7 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Landstingsgruppens fond Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sidan 17

18 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Noter Not 1 Verksamhets intäkter Medlemsavgifter Anslag Kansliavgifter Mandatstöd, landstinget Övriga rörelseintäkter Öresavrundning Not 2 Personal Löner och ersättning till personal, 2 st ombudsman 100%, Löner och ersättning till förtroende valda Övriga externa tjänster, köp valkretsstöd Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Not 3 Materiella anläggningstillgångar Lokalen Lokalen Ingående anskaffningsvärde Årets avskrivning enligt plan Inventarier Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar 0 Årets avskrivning enligt plan Not 4 Ränteintäkter eller liknande poster Utdelning andelar i intresseföretag Ränteintäkter Resultat från försäljning av kortfristiga placeringar Övriga kostnader Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav Bokfört värde Marknadsvärde Riksbyggens lokalförening i Växjö, Garantikapitalbevis nr Swedbank Penningmarknadsfond, Landstingsgruppens fond KF Sparkassa Kapitalkonto, Landstingsgruppens fond Swedbank, Lux Svenska Likvid Plus/FRN-fond Swedbank, Framtidskonto 0 0 SPAX Brint Sidan 18

19 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Noter Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Abonnemang dataprogram Hyra TDC Internet LT-gruppen Övriga förutbetalda kostnader Not 7 Eget kapital Ändamåls- Balanserat bestämda medel kapital Belopp vid årets ingång Förändring ändamålsbestämda medel Årets resultat Belopp vid årets utgång Specifikation ändamålsbestämda medel Kongressfond Valfond Barn- och ungdomsfond Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Hyresintäkter Anslag sidoorganisationer Övriga upplupna kostnader 0 0 Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av partidistriktets verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av resultat- och balansräkning. Efter gjorda bokslutsdispositioner förslår styrelsen att årets resultat 10427,63 kronor, och tidigare års balanserade resultat, kronor, summa kronor, balanseras i ny räkning. Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits i februari Bertil Olsson Maj-Britt Holmberg Curth Eriksson Sidan 19

20 Slutord Det finns mycket glädjande att säga om Vi hade en underbar kongress i Göteborg och vi tog många kloka beslut som var har med oss in i supervalåret Vi genomförde ett lysande kyrkoval där Kronobergarnas, och framförallt SSUarnas, engagemang ledde till fler röster och fler mandat i de olika valda församlingarna. Vi bevisade att en stark folkrörelse kan åstadkomma saker. En ytterligare positiv sak är att vi ökade medlemsantalet i partidistriktet. Flera arbetarekommuner ökade ett resultat av att fler har ställt den enkla frågan: Vill du bli medlem? Det gäller att jobba vidare på denna positiva trend under 2014 då politiken kommer bli allt mer närvarande hos fler och fler människor. En stark organisation till trots. Socialdemokraterna är fortfarande i opposition. En borgerlig regering som kallar sig för Alliansen bestämmer i Sverige, Landstinget Kronoberg och flertalet av länets kommuner. Det sätter sina spår. Vi vet att lösningarna stavas jobb och utbildning. Vi måste bygga Sverige starkt och det gör vi genom att fler arbetar och genom ökad kunskap. Fler hamnar utanför samhället. Klyftorna ökar. Vi ser det i siffror och statistik, men vi ser det också i ögonen på våra medmänniskor. Människor som är rädda att förlora jobbet om de opponerar sig mot dåliga arbetsvillkor. Människor som inte vill göra annat än att gå upp till jobbet på morgonen. Människor som vill göra rätt för sig. Vår uppgift som socialdemokrater är att låta alla människor blomma. Vi ska låta alla människor vara med och bidra. Det är vår skyldighet att efter åtta år av högerstyre är det nog. Nu har vi chansen att ändra inriktning på Sverige! Växjö, februari 2013 Monica Haider distriktsordförande Carina Adolfsson Elgestam vice distriktsordförande ClasGöran Carlsson Lina Cesar Anna Fransson Mikael Jeansson Anne Karlsson Lisa Karlsson Åsa Karlsson Björkmarker Robert Olesen Henrietta Serrate Sidan 20

21 Revisionsberättelse Sidan 21

22 Riksdagsgruppens berättelse Riksdagsåret för Kronobergs länsbänk har varit ett spännande år med många debatter i kammaren. Politiskt har året handlat mycket om den grundläggande politiken och ledamöterna från Kronoberg har fokuserat på jobb, utbildning och på trygghetssystemen. Hemma lokalt så har Riksdagsgruppen besökt ett stort antal företag. Allt för att få ledtrådar till hur vi kan skapa förutsättningar för företag och organisationer att skapa jobb. Under året så arbetades det också mycket med kongressen där Tomas Eneroth valdes som suppleant till partiets verkställande utskott och där ClasGöran Carlsson valdes in i partiets valberedning. Tomas Eneroth Vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet Ledamot i Krigsdelegationen Carina Adolfsson Elgestam Ersättare i Riksdagsstyrelsen Ledamot i Näringsutskottet Inspektionen för strategiska produkter Ersättare i Valberedningen ClasGöran Carlsson Ledamot i Försvarsutskottet Suppleant i Civilutskottet Suppleant i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling Motioner Fler föräldrar i skolan 2013 års redogörelse för företag med statligt Fler svenskar på tjänster i FN Ägande FN:s barnkonvention A-kassan och förtroendeuppdrag Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet Allmän rättshjälp vid bodelning är Användning av internet och telefoni för en del av den nationella infrastrukturen dömda till rättspsykiatrisk vård Färjetrafiken till och från Gotland Arbetstider och kvinnors hälsa Förbjud langning av cigaretter Avskaffa vårdnadsbidraget Förbud mot innehav av tobak bland unga Barn i missbrukarfamiljer Förbud mot langning avcigaretter Barn som lever i fattigdom Förbättra landsbygdens möjligheter tull Barnomsorg vid delad vårdnad bredband Bekämpa svartarbete inom Byggbranschen Försök med månadsrapportering till Bostadspolitik för hela landet skatteverket Bättre arbetslivskoppling för studenter Genuspedagogik i förskola och skola En effektiv rättskedja Gratis mammografi och likvärdig fullgod En modern bostadspolitik bröstcancerbehandling i hela landet Entreprenörsår Handel med barn i sexuella syften Ett system för entreprenörer och Heltid med goda arbetsvillkor med innovatörer som sammanhållen skapar intäkter och arbetstillfällen i Sverige arbetsdag Exponeringsförbud för tobaksvaror Höghastighetståg i Sverige Sidan 22

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH HANDLINGAR. Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Den 90:e ordinarie distriktskongressen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH HANDLINGAR. Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Den 90:e ordinarie distriktskongressen VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH HANDLINGAR Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Den 90:e ordinarie distriktskongressen Alvesta Folkets Hus den 24 mars 2012 Vår uppgift är sålunda att göra arbetaren medveten

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH HANDLINGAR. Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Den 91:e ordinarie distriktskongressen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH HANDLINGAR. Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Den 91:e ordinarie distriktskongressen VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH HANDLINGAR Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Den 91:e ordinarie distriktskongressen Alvesta Folkets Hus den 16 mars 2013 DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 16 mars

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 1 (7) Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8)

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8) 1(8) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer