Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1"

Transkript

1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg mars 2014

2 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor) Arbetets söner, sluten er alla till våra bröder i Syd och i Nord! Hören I ej hur mäktigt de skalla ut över världen, befrielsens ord? Ur den förnedrande träldomens grift, upp till en hedrande ädel bedrift! Oket med påskriften "Bed och försaka" länge oss nedtryckt i mörker och nöd. : // : Människovärdet vi fordra tillbaka, Kämpa för rättvisa, frihet och bröd. : // : Arbetets kvinnor, systrar kamrater Kom och bliv med i vår kämpande här. Slut er till oss, socialdemokrater, fram emot ljusare tider det bär. Vaknen ur seklernas mörker och nöd, hälsen den gryende morgonens glöd. Endast i kamp för vår sak skall man finna svaret på frågan, att kvinnan är hörd. : // : Länge har rätten förmenats var kvinna, nu vill hon bärga dess gyllene skörd. : // : Sidan 2

3 Innehåll Arbetsordning... 4 Dagordning... 5 Distriktsstyrelsens berättelse... 6 Revisionsberättelse Riksdagsgruppens berättelse Regiongruppens berättelse Landstingsgruppens berättelse Europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse Motioner Förslag till handlingsprogram Behandling av distriktsstyrelsens förslag HÄR SKRIVER DU IN EN NY MEDLEM: Namn Personnummer Postadress E-post Gärna mobilnummer ELLER VIA SMS S mellanslag (personnummer) ååmmddxxxx Sidan 3

4 Arbetsordning Förslag till arbetsordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 92:a ordinarie distriktskongress Begära ordet Yrkande Talartid Replik Omröstning Personval Votering Rösträkning Begärs skriftligt till presidiet via lapp. Sker skriftligt till presidiet via lapp. Tre minuter, kan kortas efter beslut. Ges vid personligt omnämnande. Genomförs med acklamation (ja-rop). Genomförs med sluten omröstning. Begärs muntligen, genomförs med handuppräckning. Begärs muntligen. Tidsprogram Lördag 22 mars Samling, anmälan av ombud, kaffe Kongressöppning och kongressförhandlingar Lunch Kongressförhandlingar Avslutning Kongressfest Söndag 23 mars Samling, kaffe Kongressförhandlingar Avslutning och lättlunch Sidan 4

5 Dagordning Förslag till dagordning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts 92:a ordinarie distriktskongress 1. Kongressen öppnas 2. Beslut om arbetsordning 3. Beslut om dagordning 4. Fastställande av antal ombud 5. Beslut om kongressens offentlighet 6. Val av kongressens funktionärer a) två ordförande b) två sekreterare c) tre ombud att justera protokoll d) tre ombud att utgöra rösträknare e) tre ombud att utgöra rösträkningskommitté f) fem personer att utgöra redaktionsutskott 7. Behandling av distriktsstyrelsens berättelse 8. Behandling av revisorernas berättelse 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Behandling av övriga berättelser a) riksdagsgruppens berättelse b) regiongruppens berättelse c) landstingsgruppens berättelse d) europaparlamentariker Anna Hedhs berättelse 11. Behandling av inkomna motioner 12. Beslut om handlingsprogram Val att förrättas med anledning av allmänt val 2014 a) lista till riksdagen b) lista till regionen c) kandidat till regionråd 14. Behandling av distriktsstyrelsens förslag a) fastställande av distriktsstyrelsens verksamhetsinriktning b) budget 2014 c) medlemsavgift 2015 d) övriga förslag från styrelsen 15. Gästerna har ordet 16. Val av partiorgan a) en distriktsordförande b) tio ledamöter till distriktsstyrelsen c) tio ersättare till distriktsstyrelsen d) fyra ledamöter till verkställande utskott e) tre revisorer f) tre revisorssuppleanter g) valberedning 17. Kongressen avslutas Sidan 5

6 Distriktsstyrelsens berättelse Distriktsstyrelsen lämnar härmed sin berättelse över verksamheten för 2013 till partidistriktets 92:a kongress. Berättelsen är behandlad och fastställd av distriktsstyrelsen den 10 februari Den ledande politiska kraften i Kronoberg Socialdemokraterna ska genom Kronobergs partidistrikt och övriga partiorganisationen i länet vara den ledande politiska kraften i Kronoberg. Det innebär att den politiska dagordningen ska sättas av partiet och att det är socialdemokratiska förslag som får utrymme i den politiska debatten. Verksamhetsplanen som antogs av distriktskongressen 2011 sträcker sig över valet 2014 och målen under detta stycke ska också utvärderas först efter hela planperioden. För 2012 har distriktsstyrelsen arbetat fram en aktivitetsplan som distriktskongressen antagit. Måluppfyllelse o Stärka de tre mandaten, 18 mandat i landstinget, majoritet i landet, riksdagen och i 6 av 8 kommuner. Följs upp efter valet o Antalet medlemmar i partidistriktet ska vara 2700 stycken. Följs upp o Antalet aktiviteter genomförda i partidistriktets regi ska öka. Målet uppfyllt, fler aktiviteter genomfördes 2013 jämfört med valåret o Genomslaget för Socialdemokratisk politik under perioden ska bedömas som starkare. Mätning oklar, följs upp först efter Besök i länet Vi har under 2013 fått ett flertal besök från våra talespersoner inom olika politikområden. Det inleddes med ett besök av Magdalena Andersson den 19 januari på En dag för styrelsen. Februari var en händelserik månad. vi hade besök av Ylva Johansson, Veronica Palm och Karl-Petter Thorwaldsson. Ylva besökte Lessebo den 4 februari och Veronica Palm var i Växjö den 6 februari. Kvällen avslutades med ett medlemsforum med inriktning på bostadspolitik. Den 27 januari så var Karl-Petter i Angelstad för ett medlemsforum. Den 10 mars så kom Mikael Damberg till länet för besök. Han träffade distriktsstyrelsen och besökte sedan yrkeshögskolan i Växjö. Under distriktskongressen 2013 så var Carin Jämtin vår gäst från partiledningen. Den 26 mars så arrangerades ett medlemsforum i Alvesta med förbundssekreteraren för SSU Ellinor Eriksson. I oktober och november så besökta landets båda talespersoner för landsbygdsfrågor länet. Anna-Caren Sätherberg besökte Växjö och Tingsryd den 27 oktober. Dagen spenderades på arbetsplatser och på kvällen så ordnade Tingsryds Arbetarekommun ett välbesökt medlemsforum för länets medlemmar. I november gjorde Sven-Erik Bucht ett snabbt besök i Älmhult. Sidan 6

7 På initiativ av Växjö arbetarekommun så har även Urban Ahlin och Ibrahim Baylan har besökt länet under maj Med ett tydligt budskap om jobb och framtidstro så demonstrerade Socialdemokraterna på 1 maj med en modern 1:a maj nål, innehållande en digital kod, på bröstet. Cirka 1000 personer firade 1 maj i Kronobergs län. Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Anna Fransson, Landstringsråd. Joakim Pohlman, oppositionsråd Markaryd Jennie Nilsson, partistyrelsen, Halmstad Firade 1:a maj i Malmö Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofström Firade 1:a maj i Västervik där Tomas Eneroth talade Charlotta Svanberg, oppositionsråd Jennie Nilsson, partistyrelsen, Halmstad Kyrkoval Resultatet i kyrkovalet 2013 var en klockren framgång för Socialdemokraterna. I Växjö stift ökade vi i såväl stiftsfullmäktige som i kyrkomötet. Ett av två nya mandat i kyrkomötet kommer från Växjö stift. Partiets valrörelse genomfördes enligt plan som en mobiliseringsvalrörelse. Målet var att fler socialdemokrater skulle gå och rösta och att det i sig skulle leda till fler s-mandat. Utifrån de parametrar vi kan bedöma har också detta blivit utfallet. Gällande måluppfyllelsen ökade vi mandat i kyrkomötet från fyra till fem enligt plan, och från istället för Det uppsatta målet om antalet röster i valet uppnåddes inte. Däremot ökade vi andelen S-listor i de lokala valen från 22 procent till 29 procent. Partikongress I april 2013 samlades Socialdemokraterna till ordinarie kongress i Göteborg. Partiordförande Stefan Löfven och partisekreterare Carin Jämtin kongressvaldes och från Kronoberg återvaldes Tomas Eneroth till ersättare i verkställande utskottet och Monica Haider till ersättare i partistyrelsen. Kongressen tog en rad politiska beslut, varav två av de mest uppmärksammade slutade i breda kompromisser. Dels frågan om vinst i välfärden som resulterade i kvalitetslagar för ordning och reda samt frågan om föräldraförsäkringen. Kronobergarna var på plats och aktiva i talarstolen. Joakim Pohlman från Markaryd drev bland annat frågan om hjälp och stöd till hemvändande soldater. Maria Carlsson från Växjö pratade om kultur och om moms på E-böcker. Ola Palmgren engagerade sig i organisationsutredningen och på hans förslag finns nu ett medlemvärvarmål för partiet. Anna Fransson, Växjö, var den i delegation som höll koll på vinster i välfärden och Stefan Jönsson från Älmhult bevakade basindustrin. Emma Johansson från Ljungby argumenterade om avgiftsfria högskolestudier och Henrietta Serrate engagerade sig bland annat i föräldraförsäkringen. Charlotta Svanberg från Växjö var en av de drivande för en helt avgiftsfri skola. Sidan 7

8 2. Partidistriktets verksamhet Medlemsutveckling Partidistriktet ökade sitt medlemsantal med 121 personer under Det är en ökning för andra året i rad och även 2013 är det SSU som stått för den största delen av värvningen. Den framgångsrika värvningen handlar om aktivitetet i föreningen samt att hela tiden ställa frågan om medlemskap. Nystartade föreningar och nya medlemmar är de som har enklast att dra till sig nya medlemmar. Partidistriktet har under året skärpt rutinerna för mottagande av nya medlemmar som gäller kontakt och information till arbetarekommunerna och föreningarna. Arbetet försvåras av att inte alla nya medlemmar har kontaktuppgifter i form av telefon eller epost registrerat vid värvningstillfället. Partidistriktet genomförde under 2013 en speciell insats mot värvade medlemmar som ännu ej betalt sin medlemsavgift, där hälften av de uppringda fortfarande hade ett intresse av att bli medlemmar. Redovisning antal förtroendevalda socialdemokrater uppdelade i män och kvinnor Fullmäktige Nämnder och styrelser Varav presidier Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Landstinget Regionförbundet Totalt Måluppfyllelse o Se det övergripande målet om ökat antal medlemmar. Delmål genomfört. o Inrätta en ledningsgrupp som leds av partidistriktets ordförande och arbetarekommunernas ordföranden. Genomfört. o Uppdatera gemensamma rutiner för mottagning av nya medlemmar. Genomfört. o Introduktionsträff för nya medlemmar. Genomfört. o Projekt för att öka kunskapen om anledning till utträde. Genomfört. Sidan 8

9 o Redovisning av jämställdhet gällande antal medlemmar och förtroendeuppdrag. Genomfört. o Seminarie kring jämställdhet på medlemsforum. Genomfört. Studier Studieverksamheten för 2013 inleddes med en lyckad dag i Alvesta med En dag för styrelsen där delades de medverkande upp i grupper och sen jobbade alla grupper med det framtagna materialet om Framtidpartiet. Partidistriktet har också deltagit på en nationell träff om partistudier. Medlemsforum med olika inriktningar genomfördes under Vi har pratat bostadspolitik med Veronica Palm. Jobbpolitik med LO:s Ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och regionalpolitiska frågor med Anna-Caren Sätherberg. På höstens stora medlemsforum den 14 september, med temat En dag och ett år kvar till valet, erbjöds medlemmarna ett stort antal seminarier. Vi fick också besök av Journalisten Anna Lena Norberg som berättade om fusket på arbetsmarknaden utifrån sin bok De nya Trälarna. Under vår och höst planerades flera utbildningstillfällen för nya medlemmar. Flera fick tyvärr ställas in på grund av för få deltagare. Partidistriktet har också varit ute i arbetarekommunerna för att hålla argumentationsträffar, dessa har genomförts med inriktning integration samt jobb. Dessa träffar har varit välbesökta av medlemmar. Under året så fortsatte också regionala ledarutbildningen för de förtroendevalda (600 ledare). Kulmen på året var ett besök i EU-parlamentet i Bryssel under november månad. Temat på utbildningen är att vara ledare och vinna val och 14 personer från Kronobergs län deltog. Mål studier o Upprätta lathund för studier gällande arbetarekommuner och fullmäktigegrupper. Genomfört. o Genomföra kartläggning av arbetarekommunernas studiebehov tillsammans med ABF. Genomfört. o Genomföra utbildning för nya medlemmar. Genomfört, men flera fick ställas in pga. för få deltagare o Fördjupande medlemsutbildning. Ej genomfört. o Funktionsutbildning. Genomförd januari 2012 o Utbildning för förtroendevalda i kommun och landsting. Genomförs o Personligt utformad spetsutbildning. Utbildning påbörjad. o Spetsutbildning i samarbete med partistyrelsen och andra aktörer. Påbörjad, flera internatet genomförda Sidan 9

10 o Genomföra medlemsforum. Genomfört. Fackligt Den facklig-politiska gruppen träffades två gånger under 2013, en gång på våren och en gång på hösten. Vidare har partidistriktet besökt ett antal fackliga avdelningar för att diskutera politik och kommande valrörelse. Två gemensamma frukostmöten med LO-distriktet Sydost med inriktning på den nationella S-budgeten har genomförts, ett i samarbete med LO-Mervärde. LO-distriktet och länets bägge LO-fack deltar på partidistriktets valteam som är samverkansorgan för valrörelsen En träff med TCO/SACO-nätverket har genomförts där diskussion om klimatet på arbetsmarknaden fördes. Måluppfyllelse o Arbeta med den facklig-politiska gruppen. Genomfört. o Verksamhet med facklig-politisk inriktning ska genomföras fyra gånger per år. Genomfört. o Inrätta ett TCO-nätverk. Genomfört. Politiska nätverk Under 2013 har det varit låg aktivitet i de politiska nätverken. Politiska nätverket för Kultur och fritid har träffats. Likaså det politiska nätverket skola och utbildning, Måluppfyllelse o Inrätta nätverk enligt beskrivningen ovan. Påbörjat. Internationell verksamhet Under året har en internationell dag genomförts i samarbete med Växjö arbetarekommun, den 20 april. Dagen handlade om Somalia, Palestina och Bosnien. Vidare har partidistriktet genomfört ett projekt tillsammans med ABF Södra Småland och Olof Palmes internationella center. Projektet utgjordes av en kommunikationsinsats kring läget i Palestina och tre föreläsningar genomfördes, en på Linnéuniversitetet och en på respektive bibliotek i Ljungby och Växjö. Måluppfyllelse o Utreda hur internationell verksamhet i partidistriktet kan bedrivas. Genomfört. o Påbörja internationell verksamhet i partidistriktet. Genomfört. 3. Partidistriktets organ Distriktskongressen Partidistriktets 91e kongress hölls den 16 mars i Alvesta Folkets Hus. Kongressen behandlade 22 motioner varav flera behandlade vinst i välfärden. Ett område som tillsammans med skolpolitiken utgjorde stora delar av diskussionen. Sidan 10

11 Carin Jämtin, Partistyrelsen, delade ut Brantingmedalj och blommor till Britt-Marie Heidenfors och Ebbe Johansson. Carin Jämtins tal handlade om ökade klyftor i samhället, en effekt av den borgerliga politiken. Socialdemokratins svar för att öka jämlikheten och få Sverige på rätt köl igen är att satsa på jobb och utbildning. Fler personer måste arbeta för att öka friheten och för att vi ska ha råd med en bättre välfärd. En bättre utbildning med högre kvalitet är ett måste för att kunna möta alla elever i skolan. Totalt hade kongressen 149 ombud som fördelade sig enligt nedan: Alvesta 17 Lessebo 16 Ljungby 20 Markaryd 15 Tingsryd 14 Uppvidinge 14 Växjö 40 Älmhult 14 Distriktsstyrelsen med verkställande utskott Distriktsstyrelsen har haft 7 sammanträden och verkställande utskottet har haft 9 sammanträden. Distriktets förtroenderåd Distriktets förtroenderåd sammanträdde den 14 januari på Tallgården i Växjö, med 29 av 41 ombud närvarande. Förtroenderådet tog ett beslut om ett jobbpaket för Kronoberg med utgångspunkt i att fler jobb kan skapas. 4. Expeditionen Organisationen består idag av två ombudsmän samt del i valkretsassistent som är placerad på partistyrelsens kansli i Riksdagen. Politisk stödfunktion Under 2013 har Partidistriktet fortsatt sitt arbete med ett mer strukturerat arbetssätt för det opinionsbildande arbetet under rubriken medieplan. Det har inneburit mer noggrann planering av kommande utspel, insändare och rapporter och dels en uppföljning av det faktiska utfallet. Detta arbete har också varit den huvudsakliga i funktionen som politiskt stöd, förutom de konkreta frågor och uppdrag som kommit från länets förtroendevalda. Arbetet med att få arbetarekommunerna att arbete på ett liknande sätt har påbörjats och med ett gott resultat där det har genomförts. Ett arbete med djupare analyser av medieutfallet har också påbörjat och kommer slutföras under våren Måluppfyllelse o Expeditionen ska aktivt arbeta och göra verkstad av beslut om politiska utspel. Målet uppfyllt. Sidan 11

12 Stödfunktion till arbetarekommuner och medlemmar Tre områden har varit i fokus för partidistriktets kontakter med arbetarekommunerna. Det har dels handlat om opinionsarbete och medieplanering, medlemsutveckling samt studier. Under året har samtliga dessa tre områden förskjutits åt ett valfokus. Måluppfyllelse o Enkät till arbetarekommunerna om partidistriktets expedition upplevs som tillgänglig. Målet uppfyllt o Det digitala nyhetsbrevet AK-nytt ska sändas till arbetarekommunerna med relevant information. Målet uppfyllt. Sidan 12

13 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Förvaltningsberättelse Årsredovisningen beskriver Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikts organisation och ekonomi. Berättelsen är behandlad och fastställd av distriktsstyrelsen den 10 februari ARBETAREKOMMUNER OCH FÖRENINGAR Antalet arbetarekommuner var vid årsskiftet 2013/2014 åtta stycken och antalet föreningar i distriktet 45 stycken. MEDLEMMAR Antalet medlemmar vid årsskiftet 2013/2014 var personer. De har fördelats enligt nedan. Antal medlemmar Nya medlemmar Tappade medlemmar Förändring Varav värvade av SSU Varav dödsfall Varav bristande betalning Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Kronoberg Kvinnor Män Antal Procent Förändring Antal Procent Förändring Alvesta % 4% % -4% Lessebo 92 38% 2% % -2% Ljungby % -3% % 3% Markaryd 87 45% 3% % -3% Tingsryd 74 41% 3% % -3% Uppvidinge 74 44% -3% 94 56% 3% Växjö % oför % oför Älmhult 89 46% 2% % -2% Kronoberg % 1% % -1% Sidan 13

14 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt FÖRTROENDEVALDA Distriktsordförande Monica Haider (verkställande utskottet) Ledamöter distriktsstyrelsen Robert Olesen, Alvesta (internationell ledare, verkställande utskottet) Lina Cesar, Lessebo Anne Karlsson, Ljungby ClasGöran Carlsson, Ljungby (kassör, verkställande utskottet) Mikael Jeansson, Tingsryd Lisa Karlsson, Markaryd (studieledare) Carina Adolfsson Elgestam, Uppvidinge (vice ordförande, studieledare, verkst. utsk.) Anna Fransson, Växjö Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö Henrietta Serrate, Växjö Ersättare distriktsstyrelsen Sebastian Ohlsson, Alvesta (facklig ledare) Monica Widnemark, Lessebo Åke Gummesson, Tingsryd (facklig ledare) Camilla Ymer, Uppvidinge Joakim Pohlman, Markaryd Stefan Fredriksson, Ljungby Ola Palmgren, Växjö Tomas Eneroth, Växjö Carl-Olof Bengtsson, Växjö Ingemar Almkvist, Älmhult Distriktsstyrelsen, adjungerade Jussi Gröhn, LO-Sydost Olof Björkmarker, ombudsman Tomas Thornell, ombudsman Distriktsstyrelsens ålderssammansättning Tillsammans blir ledamöterna och ersättarna i distriktsstyrelsen 969 (1024) år. Deras medelålder är 46,1 (48,7) år. Siffror från 2012 inom parentes. Tre revisorer Bertil Olsson, Alvesta (sammankallande) Curth Eriksson, Växjö Maj-Britt Holmberg, Älmhult Tre revisorssuppleanter Elsa Jönsson, Växjö Göran Borg, Lessebo Gun Lindell, Ljungby Valberedning Sven-Åke Gustavsson, Uppvidinge (sammankallande) Ann-Christine Niklasson, Alvesta Ragnar Lindberg, Lessebo Gun Lindell, Ljungby Berne Eliasson, Markaryd Barbro Svensson, Tingsryd Gunnar Storbjörk, Växjö Lars Wegendal, Älmhult Sidan 14

15 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Tre ledamöter till förtroenderådet Sebastian Ohlsson, Alvesta RosMarie J Neckö, Markaryd Camilla Ymer, Uppvidinge Tre ersättare till förtroenderådet Monica Widnemark, Lessebo Mikael Jeansson, Tingsryd Stefan Jönsson, Älmhult Partistyrelsen och verkställande utskottet Tomas Eneroth, Växjö (suppleant i verkställande utskottet) och Monica Haider, Älmhult (suppleant i partistyrelsen) PERSONAL Olof Björkmarker, ombudsman, 100 % Tomas Thornell, ombudsman, 100 % Eva Kjellberg, administratör, tjänstledig Ali Kashefi, valkretsassistent placerad i Stockholm (köp av tjänst) Ola Gustafsson, politisk sekreterare, arvoderad av Landstinget Kronoberg Verkställda beslut och åtgärder Motion angående att skapa en välfärd fri från vinstintresse: På kongressen i april 2013 så ställde sig Kronobergsdelegationen sig bakom en kompromiss angående de nationella kvalitetslagarna som i korthet innebär att ingen vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvalitet. Dessutom så ges kommunerna ett större inflytande på nyetablering av företag inom välfärdssektorn. Det kommer också ställas hårdare krav på vem som får etablera företag. Det har också lagts motioner i ämnet i riksdagen. Motion angående att verka för fler lärare i skolan: Arbetet pågår i riksdagen och finns med i Höstbudgetmotionen 2013/2014 Motion angående kvotering till bolagsstyrelser: Socialdemokraterna i riksdagen har drivit frågan en längre tid. Sidan 15

16 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Resultaträkning INTÄKTER Verksamhets intäkter Not Övriga intäkter KOSTNADER Verksamhets kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetsresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster BOKSLUTSDISPOSITIONER Avsättning till fonder Återföring från fonder ÅRETS RESULTAT Sidan 16

17 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Lokalen Liedbergsgatan Not Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar ,50 Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Varulager Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 7 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Landstingsgruppens fond Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sidan 17

18 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Noter Not 1 Verksamhets intäkter Medlemsavgifter Anslag Kansliavgifter Mandatstöd, landstinget Övriga rörelseintäkter Öresavrundning Not 2 Personal Löner och ersättning till personal, 2 st ombudsman 100%, Löner och ersättning till förtroende valda Övriga externa tjänster, köp valkretsstöd Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Not 3 Materiella anläggningstillgångar Lokalen Lokalen Ingående anskaffningsvärde Årets avskrivning enligt plan Inventarier Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar 0 Årets avskrivning enligt plan Not 4 Ränteintäkter eller liknande poster Utdelning andelar i intresseföretag Ränteintäkter Resultat från försäljning av kortfristiga placeringar Övriga kostnader Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav Bokfört värde Marknadsvärde Riksbyggens lokalförening i Växjö, Garantikapitalbevis nr Swedbank Penningmarknadsfond, Landstingsgruppens fond KF Sparkassa Kapitalkonto, Landstingsgruppens fond Swedbank, Lux Svenska Likvid Plus/FRN-fond Swedbank, Framtidskonto 0 0 SPAX Brint Sidan 18

19 Årsredovisning för Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt Noter Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Abonnemang dataprogram Hyra TDC Internet LT-gruppen Övriga förutbetalda kostnader Not 7 Eget kapital Ändamåls- Balanserat bestämda medel kapital Belopp vid årets ingång Förändring ändamålsbestämda medel Årets resultat Belopp vid årets utgång Specifikation ändamålsbestämda medel Kongressfond Valfond Barn- och ungdomsfond Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Hyresintäkter Anslag sidoorganisationer Övriga upplupna kostnader 0 0 Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av partidistriktets verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av resultat- och balansräkning. Efter gjorda bokslutsdispositioner förslår styrelsen att årets resultat 10427,63 kronor, och tidigare års balanserade resultat, kronor, summa kronor, balanseras i ny räkning. Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits i februari Bertil Olsson Maj-Britt Holmberg Curth Eriksson Sidan 19

20 Slutord Det finns mycket glädjande att säga om Vi hade en underbar kongress i Göteborg och vi tog många kloka beslut som var har med oss in i supervalåret Vi genomförde ett lysande kyrkoval där Kronobergarnas, och framförallt SSUarnas, engagemang ledde till fler röster och fler mandat i de olika valda församlingarna. Vi bevisade att en stark folkrörelse kan åstadkomma saker. En ytterligare positiv sak är att vi ökade medlemsantalet i partidistriktet. Flera arbetarekommuner ökade ett resultat av att fler har ställt den enkla frågan: Vill du bli medlem? Det gäller att jobba vidare på denna positiva trend under 2014 då politiken kommer bli allt mer närvarande hos fler och fler människor. En stark organisation till trots. Socialdemokraterna är fortfarande i opposition. En borgerlig regering som kallar sig för Alliansen bestämmer i Sverige, Landstinget Kronoberg och flertalet av länets kommuner. Det sätter sina spår. Vi vet att lösningarna stavas jobb och utbildning. Vi måste bygga Sverige starkt och det gör vi genom att fler arbetar och genom ökad kunskap. Fler hamnar utanför samhället. Klyftorna ökar. Vi ser det i siffror och statistik, men vi ser det också i ögonen på våra medmänniskor. Människor som är rädda att förlora jobbet om de opponerar sig mot dåliga arbetsvillkor. Människor som inte vill göra annat än att gå upp till jobbet på morgonen. Människor som vill göra rätt för sig. Vår uppgift som socialdemokrater är att låta alla människor blomma. Vi ska låta alla människor vara med och bidra. Det är vår skyldighet att efter åtta år av högerstyre är det nog. Nu har vi chansen att ändra inriktning på Sverige! Växjö, februari 2013 Monica Haider distriktsordförande Carina Adolfsson Elgestam vice distriktsordförande ClasGöran Carlsson Lina Cesar Anna Fransson Mikael Jeansson Anne Karlsson Lisa Karlsson Åsa Karlsson Björkmarker Robert Olesen Henrietta Serrate Sidan 20

21 Revisionsberättelse Sidan 21

22 Riksdagsgruppens berättelse Riksdagsåret för Kronobergs länsbänk har varit ett spännande år med många debatter i kammaren. Politiskt har året handlat mycket om den grundläggande politiken och ledamöterna från Kronoberg har fokuserat på jobb, utbildning och på trygghetssystemen. Hemma lokalt så har Riksdagsgruppen besökt ett stort antal företag. Allt för att få ledtrådar till hur vi kan skapa förutsättningar för företag och organisationer att skapa jobb. Under året så arbetades det också mycket med kongressen där Tomas Eneroth valdes som suppleant till partiets verkställande utskott och där ClasGöran Carlsson valdes in i partiets valberedning. Tomas Eneroth Vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet Ledamot i Krigsdelegationen Carina Adolfsson Elgestam Ersättare i Riksdagsstyrelsen Ledamot i Näringsutskottet Inspektionen för strategiska produkter Ersättare i Valberedningen ClasGöran Carlsson Ledamot i Försvarsutskottet Suppleant i Civilutskottet Suppleant i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling Motioner Fler föräldrar i skolan 2013 års redogörelse för företag med statligt Fler svenskar på tjänster i FN Ägande FN:s barnkonvention A-kassan och förtroendeuppdrag Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet Allmän rättshjälp vid bodelning är Användning av internet och telefoni för en del av den nationella infrastrukturen dömda till rättspsykiatrisk vård Färjetrafiken till och från Gotland Arbetstider och kvinnors hälsa Förbjud langning av cigaretter Avskaffa vårdnadsbidraget Förbud mot innehav av tobak bland unga Barn i missbrukarfamiljer Förbud mot langning avcigaretter Barn som lever i fattigdom Förbättra landsbygdens möjligheter tull Barnomsorg vid delad vårdnad bredband Bekämpa svartarbete inom Byggbranschen Försök med månadsrapportering till Bostadspolitik för hela landet skatteverket Bättre arbetslivskoppling för studenter Genuspedagogik i förskola och skola En effektiv rättskedja Gratis mammografi och likvärdig fullgod En modern bostadspolitik bröstcancerbehandling i hela landet Entreprenörsår Handel med barn i sexuella syften Ett system för entreprenörer och Heltid med goda arbetsvillkor med innovatörer som sammanhållen skapar intäkter och arbetstillfällen i Sverige arbetsdag Exponeringsförbud för tobaksvaror Höghastighetståg i Sverige Sidan 22

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö Årsmöte 2011 Motioner H-K H I J K Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö H01 En mer jämlik skola... 4 Utlåtande över motion H01 En mer jämlik skola... 4 H02 Motion om

Läs mer

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala Box 704 03 7 Stockholm Telefon 08-4 3 www.broderskap.se Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Trevlig sommar! SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Framtidens folkrörelse Det handlar om vårt parti som framtidens folkrörelse, viktiga jämställdhetsfrågor och jobben rapporterar

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer