THROUGH Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THROUGH 2010. Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid"

Transkript

1 THROUGH 2010 Välkomna till Ovesholm Förvaltningsberättelsen Årets stipendiatberättelser Cora, Kristian och Astrid Våra donatorer

2 Redaktör n har ordet Det drar ihop sig till stort släktmöte igen, denna gång i Skåne, som brukligt i Kristi Himmelsfärdshelgen. Förutom formalia och mötesförhandlingar blir det som vanligt fin middag och förhoppningsvis polonäs, det får man aldrig dansa annars! Som vanligt hoppas jag att vi får se en massa nya släktingar, små och stora. En ny matrikel har utlovats, mycket bra att ha; jag får ibland de mest underliga telefonsamtal av folk som har träffat någon Hamilton och vill veta var vederbörande finns. Det imponerar svårt när jag kan slå upp dem och rapportera. Jag försöker hålla reda på så många som möjligt, nu även genom sociala medier i datasvängen. En egen hamilton-sida på Facebook, kan det vara aktuellt? Vi ses på Ovesholm! Louise B M Hamilton Cup i golf I samband med släktresan till Irland våren 2009 instiftades en ny golftävling för släkten: Hamilton Cup. Regerande mästare är Bertrand Schmiterlöw, som därför fått ansvaret att arrangera 2010 års tävling. Denna äger rum i samband med släktmötet, på Araslövs golfbana (se släktmötesprogrammet). Tanken är sedan att tävlingen skall återkomma varje år, med regerande titelinnehavare som arrangör. Årets arrangör låter hälsa att om någon hugad släktmedlem känner för att donera några priser till golftävlingen så tas detta erbjudande tacksamt emot. INNEHÅLL Välkomna till Ovesholm! 3 Förvaltningsberättelse 4-8 Revisionsberättelse 8 Föreningens räkenskaper 9-11 Styrelserapport 12 Våra donatorer Blivande textilkonstnär Tio saker du inte visste om tyskar Från Sydafrika till Nordafrika Kocklandslaget nästa 22 Eldpallens glöd 22 Familjenytt 23 THROUGH 2010 Ansvarig utgivare Christoffer Hamilton Skeppargatan 54, Stockholm Tel Redaktör Louise Hamilton Styrfarten 17, Göteborg Tel Hamiltonska släktföreningen Sveavägen 94, Stockholm Produktion Typoprint AB Ruskvädersgatan 4, Göteborg 2

3 Välkomna till Ovesholm! Årets släktmöte äger ju rum på Ovesholm, med Raoul Hamilton som värd. Förra gången vi var där var 1945, då Raouls gammelfaster Adine residerade på slottet. Låt oss kasta en blick bakåt, på Ovesholms historia. Slottet har anor från 1300-talet, och var (förstås) länge danskt, men så småningom kom godsägaren att heta Wrangel i några generationer. När en överstekammarjunkare Wrangel avled barnlös 1833 så ärvdes Ovesholm av hans kusin, Axel Hugo Raoul Hamilton (som levt under sju konungars tid, född som han var 1778 och död 1875). Axel Raoul gifte sig 66 år gammal med 23- åriga Ann Mary Russel-Cruise från Irland och det är från detta rara par som vår släktgren i Kristianstadtrakten härstammar. Inom parentes kan vi (för den som sparat sina nummer av Through) hänvisa till en artikel i Through 1995, där det står berättat att Axel Raoul 1861 köpte det praktfulla Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm, som nu är frimurareordens högborg. Paret bodde visserligen på Ovesholm, men kanske behövde de en lya i Stockholm också, där Ann kom att spela en viktig roll, politiskt och sällskapsmässigt. Axel Raouls son hette Raoul (född 1855), och Raouls son hette Raoul (född 1880), och denne Raouls son hette också Raoul (född 1905) och det är hans son Raoul som hälsar oss välkomna på Ovesholm i maj. Ovesholm gick alltså från den förste Raoul direkt till hans dotter Adine, som redan 1947 gav slottet till sin äldre brors sonson, Raoul den femte, som föddes samma år. Raoul den tredje (född 1880) hade tre syskon: Christina, Ebbe och Reinhold. Ebbe var pappa till Axel (som så småningom flyttade till Irland) och till Janeta, Anna och Claude. Och Raoul den fjärde (född 1905) hade bröderna Christian och Harry och systern Leonie. Generationerna därunder blir för många att räkna upp, men förhoppningsvis träffar vi många av dem på släktmötet. För den som vill läsa mer rekommenderas De Svenska Ätterna Hamilton, Hamiltonska slott och gårdar i Sverige och Christoffer 3

4 Förvaltningsberättelse Hamiltonska Släktföreningens styrelse får härmed avge berättelse för åren över sin verksamhet och förvaltning av de Hamiltonska stiftelserna. Styrelsen bildade 2005 enligt släktmötets beslut Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden II med medel som tidigare kallats Hamiltonska Släktfonden II men som konstaterats inte varit korrekt avskiljda från släktföreningens ekonomi. Den nya stiftelsen har en egen styrelse och har inte till släktföreningen anknuten förvaltning. Den ingår dock i den följande redovisningen. 1. Styrelse och andra funktionärer Det 25:e allmänna släktmötet på Örebro slott utsåg följande styrelseledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter J Gustaf L Hamilton U Patric Hamilton Christoffer Hamilton I Wathier J Hamilton Carl-Hugo J Hamilton af Hageby Suppleanter A G E Charlotte Hamilton af Hageby f Carleson A B Suzanne Grufman, f Hamilton Agneta M Schmiterlöw f Hamilton Louise Hamilton af Hageby, f Odelstierna Fredrik J E Hamilton Vid ett konstituerande möte valdes J Gustaf L Hamilton till ordförande och U Patric Hamilton till vice ordförande. C-J Kim Hamilton har varit sekreterare och kassör. Revisorer har varit: Revisorssuppleanter: Auktoriserade revisorn Anne Lengholt H Didrik G C Hamilton Auktoriserade revisorn Peter Reiner Sofie E M Hamilton Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden II:s styrelse har bestått av J Gustaf L Hamilton, Christoffer Hamilton, I Wathier J Hamilton, Carl-Hugo J Hamilton af Hageby och C-J Kim Hamilton. Släktföreningens styrelse har under mandatperioden haft tjugo protokollförda styrelsemöten, varav ett internatmöte och två telefonmöten. Styrelsen har haft särskilda arbetsgrupper eller ansvariga för vissa frågor: Stipendie- och bidragsfrågor: Finansfrågor: Matrikel, genealogi Arkivarie A G E Charlotte Hamilton af Hageby, f Carleson Christoffer Hamilton Louise Hamilton af Hageby, f Odelstierna U Patric Hamilton A B Suzanne Grufman, f Hamilton I Wathier J Hamilton C-J Kim Hamilton Ian H B Hamilton Adam H F Hamilton Vakant 4

5 Uppvaktningar Understödsfrågor Tidningen THROUGH The Hamilton Brand Committee Sociala aktiviteter Gerd H L Hamilton, f Hammarskjöld Henning P Hamilton A B Suzanne Grufman, f Hamilton Agneta M Schmiterlöw, f Hamilton Louise B M Hamilton (redaktör) Christoffer Hamilton (ansvarig utgivare) J Gustaf L Hamilton Fredrik J E Hamilton J Gustaf L Hamilton Fredrik J E Hamilton Agneta M Schmiterlöw, f Hamilton A G E Charlotte Hamilton af Hageby, f Carleson Louise Hamilton af Hageby, f Odelstierna 2. Släktverksamhet, information m m 141 släktmedlemmar deltog i det allmänna släktmötet på Örebro Slott den 5 maj 2005 av tradition på Kristi Himmelfärds Dag - där släktmötesförhandlingarna leddes av Björn A Å M och där Eva G A C höll högtidstalet vid middagen. Dagen därpå gjordes en utflykt till Boo. Vid sitt tillträde 2005 formulerade styrelsen ett antal verksamhetsmål med utgångspunkt från ändamålen i stadgarna, dvs: - att verka för sammanhållning inom grevliga och friherrliga ätterna Hamilton, och - att förvalta Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden jämte de övriga stiftelser som är eller framledes kan bli föreningen anförtrodda. Verksamhetsmålen är 1. att ha kontroll på släktföreningens medlemmar (bl a genom matrikel) 2. att alla mellan 15 och 30 år skall känna till att släktföreningen finns och hur man når den 3. att förvalta arvet att hålla släktens historia levande (bl a genom kontroll på arkiv, tavlor, bokförråd, möbler, gravar) 4. att förvalta medel på ett sådant sätt att föreningen och stiftelserna långsiktigt kan behålla och utveckla åtaganden. 5. att uppleva släktföreningen som ett socialt skyddsnät 6. att bibehålla samhörighetskänslan för seniorer. THROUGH har under perioden utkommit med fem nummer med redovisning av styrelsens löpande arbete, ekonomiska sammanställningar, intressanta artiklar i skiftande släktnära ämnen, rapporter från några stipendiater varje år, allehanda tillkännagivanden och med familjenyheter. En medlemsmatrikel, Hamilton med fränder, distribuerades i anslutning till släktmötet En ny medlemsmatrikel beräknas utkomma till släktmötet En uppskattad ungdomsträff hölls i Stockholm i oktober 2006 med deltagande av ett femtontal ungdomar och med bl a besök på Riddarhuset och gemensam middag. En planerad ungdomshelg på Öster Malma fick ställas in på grund av för få anmälningar. Styrelsen organiserade under våren 2009 en gruppresa till Irland med bl a besök på Rock of Cashel, där anfadern Malcolm var ärkebiskop, golfmästerskap och mycket information om släktens tid i Irland. Ett tjugotal personer deltog. 5

6 Styrelsen har lämnat bidrag till The Hamilton Surname DNA Project för att bekosta DNA-prov från några frivilliga släktmedlemmar. Dessa visade bl a att de svenska grevarna och friherrarna har i det närmaste identiskt DNA, vilket tyder på att vi i allmänhet har det Y-DNA som John Hamilton, far till Hugo och Malcolm hade i sina celler på 1600-talet. Det verkar dock som att detta DNA inte kommer från Walter fitzgilbert de Hameldune, död senast Proverna verkar nämligen inte stämma med nu levande brittiska hamiltonar på Abercorn-och Haddington-linjerna, som kommer från två olika söner till Walter. Resultaten bygger dock på ett fåtal mätningar. C H M John har lagt ned ett omfattande arbete på att uppdatera Nils Segerstråles bok från 1975 Hamiltonska Slott och Gårdar i Sverige. En väsentligt omarbetad utgåva har tryckts upp och kommer att distribueras inom släkten i anslutning till släktmötet. C H M John har också uppdaterat sin egen De svenska ätterna Hamilton från 1995 i en version som överlämnats till släktföreningen på datamedium. Styrelsen har ännu inte fattat något beslut om hur det ska förfaras med denna. 3. Stipendier och understöd Huvuddelen av släktföreningens stipendier har gått till postgymnasiala studier varvid kraven på studieresultat varit samma som för statliga studiemedel. Stipendiernas storlek har mellan åren anpassats till den tillgängliga avkastningen och har kunnat höjas från kr till kr per termin för normalt stipendium och från kr till kr per termin för intressemedlemmar. Understöd till behövande har under perioden utbetalts med belopp från kronor till kronor. Släktföreningen har fördelat medel dels ur de egna stiftelsernas avkastning, dels från de av Riddarhuset förvaltade hamiltonska stiftelserna enligt följande sammanställning: Stipendier Understöd Totalt varav från varav från Riddarhuset Riddarhuset Föregående femårsperiod fördelades 4,8 miljoner kronor i stipendier och 0,4 milj i understöd. Den nya portföljen har en relativt sett lägre aktieandel, vilket ger en lägre direktavkastning (och därmed lägre utdelningsutrymme) men en jämnare förmögenhetstillväxt. 4. Förvaltning av stiftelsernas tillgångar Fonderna fördelas på femton olika stiftelser, varav fjorton har till släktföreningen anknuten förvaltningar och en Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden II formellt är fristående. Därutöver fördelar släktföreningens styrelse avkastningen från de medel som t o m 2003 redovisades bland stiftelserna men som nu förvaltas av Riddarhuset. Stiftelsernas medel utgörs av banktillgodohavanden, en depå hos Svenska Handelsbanken och ett lån till The Hamilton Trust mot säkerhet i en värdepappersdepå hos SEB Private Bank i Luxemburg. 6

7 Marknadsvärdet av de totala finansiella tillgångarna (inklusive övervärde utöver lånebeloppet till trusten) uppgick vid utgången av femårsperioden till 46,4 miljoner kronor att jämföra med 33,0 miljoner kronor vid dess inledning. Sedan 2006 är inriktningen att dessa tillgångar skall fördelas enligt följande: Cirka 40 % i svenska realränteobligationer, som ger en fast avkastning utöver inflationen och därmed en stabil, inflationssäkrad avkastning över åren. Cirka 40 % i aktiefonder, som bedömts vara den placeringsform som långsiktigt ger högst avkastning men med betydande variationer mellan åren Cirka 20 % i hedgefonder, vars mål är att nå en tillfredsställande absolut avkastning oberoende av svängningar i aktiekurser och räntor. Utbetalningar från stiftelserna (exklusive det som utbetalts av riddarhusmedlen) har skett med sammantaget 2,9 miljoner kronor i form av beviljade stipendier och understödsbidrag medan kapitalförvaltnings- och andra administrationskostnader uppgått till 1,1 miljoner och övriga kostnader för släktföreningens verksamhet till 0,3 miljoner kronor. Totalt för alla stiftelserna har redovisats: 1000-tal kronor Summa Avkastning Förvaltnings/admin kostnader Nettoavkastning Bidrag till släktföreningen Beviljade anslag 1) Resultat efter anslag Rearesultat Omvärdering av tillgångar Beräknad skatt Årsresultat efter anslag ) I denna siffra ingår inte det som Släktföreningen fördelar av riddarhusmedlen Utvecklingen för de olika stiftelsernas kapital under de sex senaste verksamhetsperioderna framgår av nedanstående sammanställning (bokfört värde i 1000-tal kronor). Övervärdet i Trustens tillgångar ingår inte och inte heller ingår Riddarhusdepositionen för de två sista perioderna: Stiftelse 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec Hamiltonska Släktfonden Hamiltonska Släktfonden II Adolf och Elsa Hamiltons Fond Henning Wathier Hamiltons Donationsfond Greve John H R Hamiltons Fond Grevinnan Hedvig Hamiltons Fond

8 Fröken Charlotte Hamiltons Fond Grevarna John R och J W Hugo Hamiltons Minnesfond Greve William Hamiltons Fond Aloysia och Gotthard Hamiltons Fond Hedvig Eleonora Hamiltons Fond Rudolf Hamiltons Donationsfond Greve James Hamiltons Släktfond Lulla Hamiltons Fond Ian D Hamiltons Donationsfond Stockholm den 16 februari 2010 Gustaf Hamilton Patric Hamilton Carl-Hugo Hamilton af Hageby Wathier Hamilton Christoffer Hamilton Kim Hamilton Sekreterare Revisionsberättelse 8

9 9

10 10

11 11

12 Styrelserapport Så har det gått nästan ett år igen och det är dags för en liten styrelserapport. Den blir kort eftersom detta nummer också innehåller verksamhetsberättelsen för hela femårsperioden sedan förra släktmötet. Vi har som vanligt haft ett sammanträde i början av varje termin för att bland annat besluta om stipendier och däremellan har vi haft ett möte i november. Vid septembermötet fick vi en ekonomisk genomgång av släktföreningens sekreterare Kim och så beslutade vi enligt stipendiegruppens förslag om stipendier till tjugofyra studenter. Vi beslutade också om allmänt försörjningsstöd till två släktmedlemmar och om bidrag till tandläkar- och sjukvårdskostnader till en medlem. Vid detta möte var också Adam närvarande, som ny huvudansvarig för medlemsregistret och den kommande matrikeln. Han hälsades hjärtligt välkommen. Ian HB kommer även fortsatt att hjälpa till, men vi är mycket glada att Adam ställer upp (trots sitt gissningsvis krävande arbete som försäljningschef vid Saab Automobile). Ordförande Gustaf kunde också meddela att CHM John Hamiltons manus till en rejält omarbetad och uppdaterad upplaga av Hamiltonska slott och gårdar i Sverige på cirka 300 sidor med bilder nu förelåg klart med god kvalitet. Styrelsen uppdrog åt Gustaf att slutföra beställning av sättning och tryckning av 500 klotbundna exemplar. Trusten har åter ett övervärde Vid novembermötet kunde Kim berätta att marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar uppgick till 44,7 miljoner kronor inklusive det övervärde som nu åter finns i de medel som har placerats i form av lån till Hamilton Trust. En tredje fråga, som vi diskuterat mycket är hur släktföreningens arkivalier skall hanteras i framtiden. De finns nu framför allt på Barsebäck och i ett inhyrt förråd i Stockholm, men det finns exempelvis också Hamiltoniana på Uppsalas universitetsbibliotek. Adelsmöte och släktmöte Och så var det dags för februarimötet. Flera nya stipendiater och många återkommande studenter även denna gång, liksom beslut om understöd till två äldre släktingar. Denna gång var våra revisorer Anne Lengholt och Didrik Hamilton närvarande och vi gick igenom och fastställde årsredovisningar för släktföreningen och för de olika stiftelserna. I år är det adelsmöte igen och vi diskuterade vem som skall ta ut de s.k. polletterna för våra två släkter. Även i år kommer undertecknad Christoffer och friherrarnas Johan sitta i det s.k. riddarhusutskottet, som granskar riddarhusdirektionen och lämnar yttrande över alla motioner. För tre år sedan var frågan om kvinnornas ställning inom adeln en brännande fråga vid adelsmötet och det kan väl inte uteslutas att den kommer tillbaka även detta år. Vi talade förstås mycket om det kommande släktmötet, men detta redovisas separat i den inbjudan som ligger med detta nummer av Through. Vid pennan Christoffer Medlemsavgift! Medlemsavgifterna är viktiga för släktföreningen. Det är de som gör skillnaden om vi kan ordna exempelvis ungdomssläktmöten och andra aktiviteter, trycka Through, stödja forskning om släkten mm. Visserligen har vi mycket pengar i våra stiftelser, men de är till för stipendier och understöd och kan bara ge begränsade bidrag till övrig släktverksamhet. Medlemsavgiften är frivillig (förutom för intressemedlemmar). Men ack så viktig! Rekommenderad avgift är minst 150 kr för enskild och minst 250 kr för par. Pg

13 Våra donatorer För några år sedan skrev vi i några nummer av Through om våra generösa donatorer. Låt oss här presentera ytter ligare några generösa släktingar, som gör livet lättare för våra stipendiater. Rudolf som vi skrev om i Through 1998 är ursprunget till vår största stiftelse, Rudolf Hamiltons Donationsfond, som har ett kapital om över 11 miljoner kronor. Några år senare skrev vi om järnvägsentusiasten James som 1917 skänkte så mycket obligationer till släktföreningen att hans fond nu är värd över 9 miljoner, och om Aloysia och Gotthards fond som instiftades av deras döttrar till föräldrarnas ära. har nu vuxit till över 9 miljoner kronor och den heter John R och JW Hugos stiftelse. Men vi har flera donatorer kvar. Många av dem vet vi inte så mycket om, men lite grann finns ändå att berätta. John R. Hugo Jacob pappa till John R. Nästa år var det dags för berättelsen om Tante Ulla som på sin mans 100-årsdag skänkte 1000 kronor till föreningen till sin man Johns ära och vars son J W Hugo senare testamenterade hela sin förmögenhet om dollar och 21 cent till föreningen. Även denna fond Löjtant John H R John Hugo Robert, som är upphovet till Stiftelsen Greve John HR Hamiltons fond, omkom i en olyckshändelse bara 30 år gammal, och han hade testamenterat sin förmögenhet till släktföreningen, kronor. John var löjtnant vid Livregementets Husarer. Så mycket mer framgår det inte av handlingarna, förutom att hans efterlevande fästmö Dagmar Kallenberg skulle få avkastningen så länge hon levde ogift. Det framgår av släktmötesberättelsen från det nionde släktmötet som hölls på Barsebäck i augusti Johns pappa hette Hugo Jacob och hade varit regementschef för Livregementet i Örebro. Hugo Jacob var först gift med Lotten, som var dotter till en hovmarskalk vid namn Oxenstierna och vars fullständiga namn var stiliga Lovisa Adolfina Wendela Lovisa Oxenstierna 13

14 af Eka och Lindö. Tack vare Lotten disponerade Hugo Jacob Ekebyholms slott i Roslagen, dit han flyttade efter sin pension, med ny fru och ett antal barn. När Lotten dog var Hugo Jacob 50 år gammal och åtta år senare gifte han om sig med den 23-åriga dottern till en överstelöjtnant vid regementet, den sköna Marianne Hegardt och de flyttade alltså efter några år till Ekebyholm. senare och lämnade Marianne med barn i åldrarna 7 år, 6 år, 3 år, 2 år och 1 år. Minstingen hette Edvard, och det var han som många år senare köpte Hjelmsäter. Edvards son Hugo Jacob har i ett brev till redaktionen berättat följande om John HR: John tog 1918 avsked från livhusarerna, kriget var ju ändat. Så gjorde också Edvard. Båda började utbildning till jordbrukare och gick på lantbruksskola utanför Kalmar. Dom var inneboende hos en veterinär. En kväll på hösten 1920 fick veterinären ett bud om en sjuk ko som måste behandlas. Veterinärens bil startade inte och då erbjöd John skjuts på sin motorcykel. Vägen var hålig och krokig omgiven av stengärdesgårdar. Lampan på motorcykeln slocknade och John körde in i stenmuren. Johan omkom och veterinären fick båda benen amputerade. Marianne, mamma till John R. Vid sin död fick Marianne bland annat följande minnesord av släktföreningens ordförande: På grund av sin ställning och skönhet eftersträvad av mången husarlöjtnant, skänkte hon sitt hjärta åt regementschefen Hugo Jacob. Redan efter åtta år blev hon lämnad ensam med fem barn. I denna situation utvecklades hon till en fast karaktär, som med stadig hand uppfostrade sin ungdomsskara och, under växlande förhållanden, höll ihop sitt hem, där icke endast hennes barn utan även släkt och vänner blevo gästfritt mottagna och omhuldade. Ett olycksaligt veterinärbud Pappa Hugo Jacob var som framgått inte helt purung när han gifte om sig och han dog åtta år Lulla, eller Julie, f Simmons som hon hette egentligen. Detta var en mycket tragiskt upplevelse för alla. John var känd som en mycket glad och trevlig människa och var mycket omtyckt. Hans fästmö Dagmar Kallenberg gifte sig senare med en officerskamrat till John och Edvard, Henrik von Essen. John ligger begravd 14

15 på Skärvs kyrkogård. Mamma Marianne bodde då i trakten. Och så testamenterade John alltså pengar till släktföreningen och våra stipendiater kan skänka en tacksamhetens tanke åt honom. John HR Hamiltons fond är nu en av våra större stiftelser, med ett kapital på över 1,6 miljoner. Lulla och nationalekonomen Malkolm En avsevärt mindre fond kommer från Julie, eller Lulla som hon kallades. Lulla, som hette Simmons som flicka, gifte sig 1907, när hon var 30 år, med juristen Malkolm Hamilton som var kontorschef vid en bank i Göteborg. Lullas Juristen Malkolm Hamilton, gift med Lulla. pappa, Georg-James Simmons, var kamrerare, men om det var på samma bank förtäljer inte historien. Några år senare flyttade Malkolm och Lulla till Gävle, när Malkolm blev sekreterare vid handelskammaren där. Vid sidan om sitt arbete var Malkolm framstående nationalekonom. Detta ansågs tydligen udda, för när han dog 46 år gammal så skrev Eli Heckscher så här i Stockholms Dagblad: Hans borgerliga ställning ålade honom icke någon förpliktelse i dylik riktning, men han behärskades av en oemotståndlig dragning till den nationalekonomiska vetenskapens problem. Lulla vet jag inte mycket om, annat än att hon så småningom började arbeta som trädgårdsarkitekt. Lulla överlevde Malkolm med 40 år och när hon dog 1958 testamenterade hon kronor till släktföreningen, vilket blev grunden för Lulla Hamiltons fond. Konstnären Hedvig En annan mindre fond bär namnet efter Lullas svägerska, konstnären Hedvig Eleonora. När Hedvig dog testamenterade hon all sin kvarlåtenskap och sex av de bästa av mina målningar till Hamiltonska Släktfonden. Två av tavlorna hänger på Barsebäck, medan de övriga fyra såldes på auktion. Genom bland annat det utmärkta konstnärslexikonet Amanda som finns på nätet får man veta detta om Hedvig Eleonora: Bildkonstnär, född 1870 i Lund, död Studerade i Köpenhamn, samt privat i Stockholm för Richard Bergh, vidare i Paris (vid Academie Julien) och München. Hon har i olja och akvarell målat porträtt, även självporträtt, samt landskap med stockholmsmotiv. Privat minne Avsevärt mer privat karaktär har de två blyertsteckningarna som faster Hedvig (hon var syster till min farfar) i slutet av 40-talet ritade av mina två då mycket minderåriga storasyskon när hon satt barnvakt, och som satt bredvid soffan hemma. Ja, det var nästan alla donatorerna det. I nästa nummer berättar vi om de tre sista: änkefru Hedvig på Barsebäck, hennes son Wathier, som ville att släktföreningen skulle kunna köpa en gemensam fastighet, och hans son Ian D som har instiftat en fond för underhåll av gravarna på Barsebäck. Christoffer 15

16 Tack vare donatorerna och släktföreningens arbete kan vi varje år ge våra ungdomar generösa stipendier för studier. Through har följt stipendiaterna i många år, i detta nummer möter vi Cora, Kristian och Astrid. Blivande textilkonstnär Mitt namn är Cora Hamilton, jag är 24 år och bor i Stockholm. Jag studerar min andra termin på Konstfacks Textillinje. Det har alltid varit mitt mål med mina tidigare utbildningar att nå dit. Och nu när jag avslutat första terminen måste jag säga att jag stortrivs! Konstfack som skola erbjuder mycket. Dels att arbeta i deras fina lokaler med fantastisk utrustning men även att gå en skola som innefattar så många olika linjer där samarbete är en möjlighet. Oerhört spännande! Konstnärsfamilj Jag kommer från en familj fylld av konstnärer av alla de slag. Detta fick mig att som mycket liten vilja gå helt andra vägar trots att jag älskade att teckna och sy, men när jag ställdes inför valet av gymnasium gick jag även den konstnärliga vägen själv. Efter gymnasiet gav jag mig iväg till Danmark för att gå en förberedande konstskola vid namn Holbaek Kunsthojskole. Tiden i Danmark var väldigt speciell. Skolan är belägen i en vacker gammal gård med nära till naturen i utkanten av Holbaek. Man bodde på skolan tillsammans med ca 50 andra studenter. Ateljéerna var öppna dygnet runt och man uppmanades att jobba sena timmar. Detta var väldigt intensivt men roligt. Dock skönt att Köpenhamn låg nära som tillflyktsort när man behövde se lite nya an sikten och ta sig en paus. Det var på Holbaek som jag hittade tillbaka till textil som uttryckssätt. När jag var liten satt jag jämt och sydde men tappade bort mig någonstans på vägen. Min första kurs på Holbaek var just textiltryck. Under alla andra kurser längtade jag tillbaka till den. Stockholm Efter tiden på Holbaek var jag väldigt sugen på att plugga vidare. Jag längtade in till staden och tillbaka till Stockholm. Jag sökte till basåret på Tillskärarakademin, där jag sen studerade under ett års tid. Efter det året gavs möjlighet att läsa vidare, men jag kände att jag var mer nyfiken på att lära mig om textila material. När man väl har gett sig in på området textil så inser man hur brett det är, och jag ville prova på allt! Jag sökte därför till Handarbetets Vänner som är en gammal traditionell skola där man lär sig textila hantverksyrken som vävning, konstsömnad och färgning av garn. Sommaren mellan de två utbildningarna fick jag chansen att åka till New York på en tre veckors draperingskurs. Tiden i New York var enormt lärorik och jag förälskade mig i staden och alla möjligheter som fanns där. Jag bodde mitt i ett textilt mecka, nära till fantastiska tygaffärer och skolan. En dröm är att en dag återvända för att bo och jobba där. Design Tiden på Handarbetets Vänner var väldigt lärorik men jag kände att utbildningen i form och design var bristande. Efter två år på HV sökte jag därför till Konstfack där jag nu studerar. Min tid på alla de tidigare utbildningarna har varit av största betydelse för mig i mitt utvecklande av yrkesval. Jag anser att det är viktigt att kunna sitt hantverk innan man ger sig på designen. Blandningen av mitt hantverkskunnande och utmaningarna som ges på Konstfack känns otroligt bra. 16

17 På Konstfack erbjuds man också att åka på utbytestermin. Över det går jag i funderingar just nu. Paris är väldigt lockande då det alltid har sida av släkten har jag även en koppling till Jobs, som inom textilindustrin är ett stort namn med dess vackra textiltryck och mönster. Arv hemifrån Min far, Mac Hamilton, son till Adolf och Vera Hamilton, arbetar som konstnär inom måleri och färgträsnitt. Min mor är sedeldesigner. Min morfar har under hela sitt liv jobbat som konstnär och som lärare/rektor på HDK i Göteborg. Min mormor är även hon textilkonstnär mest inriktad på batik och vävning. Listan är lång och det finns mycket inspiration att hämta från familjen. I framtiden är drömmen att kunna jobba med textil inom form och design. Jag hoppas kunna resa mycket och se mig runt om i världen för att alltid hitta nya inspirationskällor. Vem vet, kanske en master utomlands till att börja med.. varit en av de viktigaste modestäderna. Jag har varit där på korta resor och hört hur min farmor, Vera Hamilton pratat varmt om staden och om den tiden hon själv spenderade där innan krigsutbrottet. Även Indien känns spännande för dess textilier, färger och intensitet. Det var även där Vera föddes och jag har alltid velat besöka platsen hon växte upp på. Min farmor var en fantastisk person som inspirerade mycket. Från hennes Tack! Nu vill jag passa på att tacka Hamiltonska Släktföreningen för de stipendier jag har fått under min studietid. Stipendierna har gett mig stor trygghet i mina studier och har möjlighet till studieresor och dyra materialinköp. Det har varit till en stor hjälp i min väg mot att förverkliga en dröm. Stort tack! Cora Hamilton 17

18 Som student på civilekonomprogrammet på Stockholms universitet får man möjlighet att åka utomlands en termin, och i mitt fall gick resan till det helprivata universitetet Witten/Herdecke, mitt i den mörkaste delen av Ruhrområdet. Att studera här är en enorm kontrast till Stockholms Universitet, där storföreläsningar med 1000 personer inte är ovanliga. Här sitter istället max 10 studenter i ett seminarierum och man antas kunna underhålla professorns vetgiriga frågor utan problem, när föreläsning, inlärning och examination sker mer eller mindre samtidigt. Universitetet har en antroposofisk inriktning, vilket yttrar sig i att det (nästan) inte finns några räta vinklar i byggnaden, och att ständig reflexion och diskussion är en naturlig del i inlärningsprocessen. Tio saker du inte visste om tyskar (och aldrig vågat fråga om) Man skulle kunna tro att Tyskland och Sverige är rätt lika varandra. Vi har samma språkstam, har bara Danmark mellan oss, delar några historiesnuttar och våra respektive regeringschefer verkar tycka rätt bra om varandra. Men, låt dig inte luras av de uppenbara likheterna. Häremellan ligger en avgrundsdjup skillnad och ta lärdom av mina tio överlevnadstips för bästa möjliga kontakt med tyskarna. 1. Det går inte att handla med Visakort, knappt någonstans. I Tyskland är cash kung. Det betyder att du måste gå omkring med ett antal hundra euro i plånboken om du vill kunna överleva en shoppingrunda. De familjedramer som utspelade sig under 80- talet i kassan på IKEA och B&W, kan tänkas fortleva här. 2. I Tyskland är det dyrt att sms:a. Eller så är de helt enkelt för snåla för att svara. Ringer man, sms:ar eller skickar ett facebookmeddelande till en tysk tar det i genomsitt en arbetsdag för dem att svara. Och då svarar de muntligt nästa gång man ses, eller skickar ett mejl som svar till ett sms eller ett sms som svar till ett missat samtal. Mycket förvirrande. 3. Det är helt ok att snyta sig ljudligt under seminarier och sedan stoppa tillbaka näsduken i fickan och spara den till nästa gång. 90-talsfenomenet munsprej används också flitigt. Förklaring om varför detta är vidrigt är överflödig. 4. Tyskland är fortfarande ett manssamhälle. Företagsekonomi är här fortfarande ett ämne för män, och det avspeglar sig i att vi bara är ungefär tio procent tjejer på utbildningen. Professorerna tycker fortfarande att det är lite fräckt att tjejer pluggar ekonomi. Standardskämtet är den som inte blir doktor innan 25 får hitta en att gifta sig med. 5. Gud nåde den som duar en professor. Auktoriteter ska tilltalas med full titel, och alla professurer som finns tillhanda. Praktexemplet är Herrn Prof. Dr. Dr von und zu Lichtenstein. 6. Den tyska klädstilen. Den är grå, brun och jeansfärgad, illasittande och ger ett lite sunkigt intryck. Den matchas med fördel med ryggsäck, gympaskor, 1,5 l vattenflaska och luktar hemrullade cigaretter. (Det är billigare att rulla själv) 7. Tyskland är fortfarande i viss mån ett katolskt land. Därför är allt stängt på söndagar. Även McDonald s. Om lördagen var en helgdag, kan det hända att butikerna har öppet på söndagen. Då är det nästintill kravaller i butikerna på grund av uppdämt shoppingbehov. 8. Maten är billigare. Men man får vad man betalar för. Utbudet är enormt vad det gäller sockerstinna smörgåspålägg med chokladsmak. Äter man fullkorns- 18

19 10. I Tyskland är det coolt att skriva svårt. Att försöka komma igenom en akademisk text där hjälpverbet kommer först tio rader och tjugo bisatser senare är en utmaning för en självmordsbenägen. När jag i ett svagt ögonblick kritiserade den höga komplexitetsgraden och den ringa praktiska användbarheten i en text fick jag till svar: - Men Fru Grufman, skulle man bara lära sig saker man kan använda har man ju inte mycket till liv, eller? pasta blir man svartmålad som hälsofascist och anorektiker. Tyskarna tycker helt enkelt inte att det är lika gott med fullkorn. Uppenbarligen har inte GImetoden kommit hit, och det avspeglas i befolkningens midjemått, även många studenters. 9. De undrar förvånat varför jag inte är blond. En sådan kommentar är gullig att få från en Japan eller en indian från Amazonas mörkaste djungel. I Tyskland känns det efterblivet. Överkurs: 11. Det är ok att skämta om kriget. Efter några öl kommer ofta oskyldiga naziskämt fram, och en macarenadans kan lätt förvandlas till ett yvigt heilande. Eftersom det är så oerhört förbjudet att skämta om, blir effekten dubbelt rolig när en tysk våndas under samvetsplågorna och dans-heilar vidare. Men samtidigt som Tyskland är ganska mycket gammeleuropa med stor stolthet inom kolkraft och storskalig stålproduktion, är det ett oerhört trevligt land, men härliga artiga människor. Alla som varit i Stockholm är ofta lyriska, vilket gör att man känner sig väldigt välkommen som svensk. Jag gillar Tyskland och hoppas att Tyskland gillar mig tillbaka! Astrid Grufman 19

20 Med åtta akademiska terminer i bagaget fyllda med äventyr, mot- och medgångar, studier och framförallt mycket glädje är jag i skrivande stund i startgroparna av min nionde termin. Studieresan tog fart efter studenten, då färden bar av mot Sydafrika åtföljt av Lund och Kairo. Det var en resa som släktföreningen till stor del har bidragit till att möjliggöra. Mitt namn är Kristian Hamilton och jag kommer i denna artikel att guida er genom min resa. Från Sydafrika till Nordafrika med mellanlandning i Lund Första målet var Sydafrika dit jag åkte med två av mina vänner. Efter att ha tagit studenten 2005 spenderade jag sommarlovet i Sverige med alla de efterdyningar som följer en studentexamen. När hösten kom började äventyret. Det började med en månad i vildmarken där jag och mina vänner skulle gå en field-guide kurs, där man får lära sig allt vad en field-guide i Afrika bör kunna. Detta inkluderar djur, växter, väder, service, skytte och mycket mera. Vi bodde i ett läger i vildmarken utan elektricitet. Känslan av att befinna sig i Afrika förstärktes ytterligare när man på nätterna kunde vakna av hyenornas ylande eller lejonens rytande. Efter avslutad field-guidekurs började en resa från Pretoria till Kapstaden med många stopp på vägen, en tur som bjöd på många spännande upplevelser. Vi kom till slut till Kapstaden någon vecka innan julafton. Jul och nyår firades och när januari kom började mina första universitetsstudier på universitetet i Stellenbosch. Studierna var inriktade på statsvetenskap. Främst handlade det om olika konflikter och situationer i Sydafrika och Afrika. Mycket av Sydafrikas moderna historia gicks också igenom vilket var mycket intressant. Till Lund Efter Sydafrika åkte jag tillbaka till Sverige och bosatte mig i Lund hösten 2006 för att börja studera på Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Fyra och ett halvt års hårda studier låg nu framför mig. Som ny student i Lund finns det alltid någonting som lockar mer än att sitta och räkna matematik på biblioteket. Det var därför ibland svårt att hitta en balans mellan studier och andra roligheter. Men allteftersom tiden gick lärde man sig även detta. Industriell ekonomi-programmet består av ett grundblock samt en teknisk och en ekonomisk inriktning. Som teknisk inriktning valde jag miljö- och energisystem. Denna inriktning är mycket 20

Sammandrag av urkunder för stiftelser förvaltade av Hamiltonska Släktföreningen

Sammandrag av urkunder för stiftelser förvaltade av Hamiltonska Släktföreningen Sammandrag av urkunder för stiftelser förvaltade av Hamiltonska Släktföreningen Förteckning: 1. Stiftelsen Hamiltonska släktfonden 2. Stiftelsen Hamiltonska släktfonden II 3. Stiftelsen Rudolf Hamiltons

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

2. Val av ordförande och protokollförare. Till mötesordförande valdes Johan och till protokollförare valdes Fredrik.

2. Val av ordförande och protokollförare. Till mötesordförande valdes Johan och till protokollförare valdes Fredrik. Hermelinska släktföreningen PROTOKOLL FÖRT VID HERMELINSKA SLÄKTFÖRENINGENS TJUGOFÖRSTA ORDI- NARIE SLÄKTMÖTE DEN 18 JUNI 2011 PÅ SUNDBYHOLMS SLOTT, ESKILSTUNA. 1. Mötet öppnades av släktens huvudman Nils-Magnus

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

VEM ÄR RIITTA KALENIUS

VEM ÄR RIITTA KALENIUS VEM ÄR RIITTA KALENIUS Riitta Kalenius är en finsk målare, allround konstnär och designer av interiör och utemöbler. Hon bor i Sverige. I den här artikeln beskriver hon sin konst, sin motivation och sitt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt Träna svenska A och B Häfte 9 Familj och släkt Lina Bertil Malin Karl Alfred Familjen Alms släkt Anna Familj Johan Pia Elins föräldrar Beata syskon kusiner Elin Albin Maria Familj Martin syskon syskon

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Åke Gösta Fredricsson ( )

Åke Gösta Fredricsson ( ) Åke Gösta Fredricsson (1877-1950) Åke Gösta Fredricsson Åke Gösta Fredricsson föddes 1877 på Grillby gård och dog i Enköping 1950, 73 år gammal. Åkes far hette Gottfrid Fredricssons och var Jan Fredrics

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Axel och Hilda Heino

Axel och Hilda Heino Axel och Hilda Heino En berättelse om Axel och Hilda Året 1916 begav sig, Axel Fredrick Heinonen, 24 år och Hilda Marie Nilsson Alapää, 25 år, till Amerika. De lämnade sina familjer i norra Sverige, Männikkö

Läs mer

Jag huttrade där jag stod på trappan utanför sjukhuset. Det

Jag huttrade där jag stod på trappan utanför sjukhuset. Det Mot alla odds Ensam vid livets vägskäl Jag huttrade där jag stod på trappan utanför sjukhuset. Det var en riktigt kall februarikväll. Jag ångrade att jag inte dragit på mig långkalsongerna. De stack upp

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg -

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - I Ätt och Bygd nr 125 visades en släkttavla med manliga ättlingar utgående från Nils Olofsson död ca 1557, bosatt på hemmanet Hamnen i

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Provlektion Klassiska sagor

Provlektion Klassiska sagor Provlektion Klassiska sagor Denna lektion är hämtad ur Klassiska sagor av Lena Johansson, lärare i svenska som andraspråk i Alby i Botkyrka. Klassiska sagor som världens barn har hört är ett kopieringsunderlag

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet.

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet. Mottagna e-mejl 15 april 2009 kl 19:53 Intresserad Hej! Jag läste din annons och skulle vilja veta mer om dig och dina tjänster. Kan du berätta mer? Har du bilder att visa? Jag är en svensk kille på 33år,

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2013-09-30 Sida 1 Philip Oterdahl. Handlande. Död 1753. Tabell 1 Gift med Johanna Christina Böker. Ägare Särö säteri. Död 1786. Anders Philipson Oterdahl. Grosshandlare. Född 1726 i Domkyrkoförs I Gbg

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken.

Hittar du andra svåra ord? Skriv ner dem och slå upp betydelsen i en ordbok. Använd fem av orden i meningar. Meningarna kan handla om boken. ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN UNNI DROUGGE ORD forna (s 5, rad 8) tidigare, vi säger forna Jugoslavien då landet inte finns längre vågigt (s 6, rad 5) hår som inte är lockigt eller rakt, utan lite böjt som

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Lions Club Löddeköpinge Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia Februari 2012 Vi har den senaste

Läs mer

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill 18 april 2013 Lasse Ericssons Släkt Sida 1 Christian Wilhelm Emil Flor. Brukspatron på Haddebo Bruk från 1857 till 22 se tember 1879. Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill Född 7 augusti 1829 i Kiel.

Läs mer

Det finns en konstig dörr på skolan och ingen har gått in där på 70 år. Den vill jag gärna gå in i för nästan ingen vet vad som finns där inne.

Det finns en konstig dörr på skolan och ingen har gått in där på 70 år. Den vill jag gärna gå in i för nästan ingen vet vad som finns där inne. Gjord av Axel Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Alex. Jag är 9 år och gillar fotboll och judo. Jag går i Laxskolan som ligger i Göteborg Mitt hår har jag färgat grönt. Jag gillar färgen grön och har ett grönt

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 Det har varit en ganska lugn men händelserik period sen vi skrev sist. Wow jobbar nästan helt och hållet från barnhemmet igen, barnen har

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Anel Muhic, Kyrkhults skola, Olofström. Pronomen

Anel Muhic, Kyrkhults skola, Olofström. Pronomen Pronomen Personliga pronomen - subjektsform A. EXEMPEL jag - Vad heter du? Jag heter Marcus. du - Vad ska du göra imorgon? Jag ska gå på bio. han - Är Marcus din bror? Nej, han är min kusin. hon - Är Nina

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Jens. Ahlbom. illustratör, tecknare och barnboksförfattare. en av skaparna av mulle meck

Jens. Ahlbom. illustratör, tecknare och barnboksförfattare. en av skaparna av mulle meck 1 en av skaparna av mulle meck Jens Ahlbom illustratör, tecknare och barnboksförfattare 2 3 inledning Mulle Meck George Johansson/Jens Ahlbom Foto: Monika Franzon I hjärtat av Hudiksvall i norra Sverige

Läs mer

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass.

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass. 1 Att vara jag Text och bild Anna Höglund I Att vara jag får vi möta Rosa 13 år. Rosa vill inte se sig själv utifrån, genom någon annans ögon. Hon vill se själv och söker förklaringar. Hur ser det ut egentligen?

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer