THROUGH Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THROUGH 2010. Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid"

Transkript

1 THROUGH 2010 Välkomna till Ovesholm Förvaltningsberättelsen Årets stipendiatberättelser Cora, Kristian och Astrid Våra donatorer

2 Redaktör n har ordet Det drar ihop sig till stort släktmöte igen, denna gång i Skåne, som brukligt i Kristi Himmelsfärdshelgen. Förutom formalia och mötesförhandlingar blir det som vanligt fin middag och förhoppningsvis polonäs, det får man aldrig dansa annars! Som vanligt hoppas jag att vi får se en massa nya släktingar, små och stora. En ny matrikel har utlovats, mycket bra att ha; jag får ibland de mest underliga telefonsamtal av folk som har träffat någon Hamilton och vill veta var vederbörande finns. Det imponerar svårt när jag kan slå upp dem och rapportera. Jag försöker hålla reda på så många som möjligt, nu även genom sociala medier i datasvängen. En egen hamilton-sida på Facebook, kan det vara aktuellt? Vi ses på Ovesholm! Louise B M Hamilton Cup i golf I samband med släktresan till Irland våren 2009 instiftades en ny golftävling för släkten: Hamilton Cup. Regerande mästare är Bertrand Schmiterlöw, som därför fått ansvaret att arrangera 2010 års tävling. Denna äger rum i samband med släktmötet, på Araslövs golfbana (se släktmötesprogrammet). Tanken är sedan att tävlingen skall återkomma varje år, med regerande titelinnehavare som arrangör. Årets arrangör låter hälsa att om någon hugad släktmedlem känner för att donera några priser till golftävlingen så tas detta erbjudande tacksamt emot. INNEHÅLL Välkomna till Ovesholm! 3 Förvaltningsberättelse 4-8 Revisionsberättelse 8 Föreningens räkenskaper 9-11 Styrelserapport 12 Våra donatorer Blivande textilkonstnär Tio saker du inte visste om tyskar Från Sydafrika till Nordafrika Kocklandslaget nästa 22 Eldpallens glöd 22 Familjenytt 23 THROUGH 2010 Ansvarig utgivare Christoffer Hamilton Skeppargatan 54, Stockholm Tel Redaktör Louise Hamilton Styrfarten 17, Göteborg Tel Hamiltonska släktföreningen Sveavägen 94, Stockholm Produktion Typoprint AB Ruskvädersgatan 4, Göteborg 2

3 Välkomna till Ovesholm! Årets släktmöte äger ju rum på Ovesholm, med Raoul Hamilton som värd. Förra gången vi var där var 1945, då Raouls gammelfaster Adine residerade på slottet. Låt oss kasta en blick bakåt, på Ovesholms historia. Slottet har anor från 1300-talet, och var (förstås) länge danskt, men så småningom kom godsägaren att heta Wrangel i några generationer. När en överstekammarjunkare Wrangel avled barnlös 1833 så ärvdes Ovesholm av hans kusin, Axel Hugo Raoul Hamilton (som levt under sju konungars tid, född som han var 1778 och död 1875). Axel Raoul gifte sig 66 år gammal med 23- åriga Ann Mary Russel-Cruise från Irland och det är från detta rara par som vår släktgren i Kristianstadtrakten härstammar. Inom parentes kan vi (för den som sparat sina nummer av Through) hänvisa till en artikel i Through 1995, där det står berättat att Axel Raoul 1861 köpte det praktfulla Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm, som nu är frimurareordens högborg. Paret bodde visserligen på Ovesholm, men kanske behövde de en lya i Stockholm också, där Ann kom att spela en viktig roll, politiskt och sällskapsmässigt. Axel Raouls son hette Raoul (född 1855), och Raouls son hette Raoul (född 1880), och denne Raouls son hette också Raoul (född 1905) och det är hans son Raoul som hälsar oss välkomna på Ovesholm i maj. Ovesholm gick alltså från den förste Raoul direkt till hans dotter Adine, som redan 1947 gav slottet till sin äldre brors sonson, Raoul den femte, som föddes samma år. Raoul den tredje (född 1880) hade tre syskon: Christina, Ebbe och Reinhold. Ebbe var pappa till Axel (som så småningom flyttade till Irland) och till Janeta, Anna och Claude. Och Raoul den fjärde (född 1905) hade bröderna Christian och Harry och systern Leonie. Generationerna därunder blir för många att räkna upp, men förhoppningsvis träffar vi många av dem på släktmötet. För den som vill läsa mer rekommenderas De Svenska Ätterna Hamilton, Hamiltonska slott och gårdar i Sverige och Christoffer 3

4 Förvaltningsberättelse Hamiltonska Släktföreningens styrelse får härmed avge berättelse för åren över sin verksamhet och förvaltning av de Hamiltonska stiftelserna. Styrelsen bildade 2005 enligt släktmötets beslut Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden II med medel som tidigare kallats Hamiltonska Släktfonden II men som konstaterats inte varit korrekt avskiljda från släktföreningens ekonomi. Den nya stiftelsen har en egen styrelse och har inte till släktföreningen anknuten förvaltning. Den ingår dock i den följande redovisningen. 1. Styrelse och andra funktionärer Det 25:e allmänna släktmötet på Örebro slott utsåg följande styrelseledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter J Gustaf L Hamilton U Patric Hamilton Christoffer Hamilton I Wathier J Hamilton Carl-Hugo J Hamilton af Hageby Suppleanter A G E Charlotte Hamilton af Hageby f Carleson A B Suzanne Grufman, f Hamilton Agneta M Schmiterlöw f Hamilton Louise Hamilton af Hageby, f Odelstierna Fredrik J E Hamilton Vid ett konstituerande möte valdes J Gustaf L Hamilton till ordförande och U Patric Hamilton till vice ordförande. C-J Kim Hamilton har varit sekreterare och kassör. Revisorer har varit: Revisorssuppleanter: Auktoriserade revisorn Anne Lengholt H Didrik G C Hamilton Auktoriserade revisorn Peter Reiner Sofie E M Hamilton Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden II:s styrelse har bestått av J Gustaf L Hamilton, Christoffer Hamilton, I Wathier J Hamilton, Carl-Hugo J Hamilton af Hageby och C-J Kim Hamilton. Släktföreningens styrelse har under mandatperioden haft tjugo protokollförda styrelsemöten, varav ett internatmöte och två telefonmöten. Styrelsen har haft särskilda arbetsgrupper eller ansvariga för vissa frågor: Stipendie- och bidragsfrågor: Finansfrågor: Matrikel, genealogi Arkivarie A G E Charlotte Hamilton af Hageby, f Carleson Christoffer Hamilton Louise Hamilton af Hageby, f Odelstierna U Patric Hamilton A B Suzanne Grufman, f Hamilton I Wathier J Hamilton C-J Kim Hamilton Ian H B Hamilton Adam H F Hamilton Vakant 4

5 Uppvaktningar Understödsfrågor Tidningen THROUGH The Hamilton Brand Committee Sociala aktiviteter Gerd H L Hamilton, f Hammarskjöld Henning P Hamilton A B Suzanne Grufman, f Hamilton Agneta M Schmiterlöw, f Hamilton Louise B M Hamilton (redaktör) Christoffer Hamilton (ansvarig utgivare) J Gustaf L Hamilton Fredrik J E Hamilton J Gustaf L Hamilton Fredrik J E Hamilton Agneta M Schmiterlöw, f Hamilton A G E Charlotte Hamilton af Hageby, f Carleson Louise Hamilton af Hageby, f Odelstierna 2. Släktverksamhet, information m m 141 släktmedlemmar deltog i det allmänna släktmötet på Örebro Slott den 5 maj 2005 av tradition på Kristi Himmelfärds Dag - där släktmötesförhandlingarna leddes av Björn A Å M och där Eva G A C höll högtidstalet vid middagen. Dagen därpå gjordes en utflykt till Boo. Vid sitt tillträde 2005 formulerade styrelsen ett antal verksamhetsmål med utgångspunkt från ändamålen i stadgarna, dvs: - att verka för sammanhållning inom grevliga och friherrliga ätterna Hamilton, och - att förvalta Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden jämte de övriga stiftelser som är eller framledes kan bli föreningen anförtrodda. Verksamhetsmålen är 1. att ha kontroll på släktföreningens medlemmar (bl a genom matrikel) 2. att alla mellan 15 och 30 år skall känna till att släktföreningen finns och hur man når den 3. att förvalta arvet att hålla släktens historia levande (bl a genom kontroll på arkiv, tavlor, bokförråd, möbler, gravar) 4. att förvalta medel på ett sådant sätt att föreningen och stiftelserna långsiktigt kan behålla och utveckla åtaganden. 5. att uppleva släktföreningen som ett socialt skyddsnät 6. att bibehålla samhörighetskänslan för seniorer. THROUGH har under perioden utkommit med fem nummer med redovisning av styrelsens löpande arbete, ekonomiska sammanställningar, intressanta artiklar i skiftande släktnära ämnen, rapporter från några stipendiater varje år, allehanda tillkännagivanden och med familjenyheter. En medlemsmatrikel, Hamilton med fränder, distribuerades i anslutning till släktmötet En ny medlemsmatrikel beräknas utkomma till släktmötet En uppskattad ungdomsträff hölls i Stockholm i oktober 2006 med deltagande av ett femtontal ungdomar och med bl a besök på Riddarhuset och gemensam middag. En planerad ungdomshelg på Öster Malma fick ställas in på grund av för få anmälningar. Styrelsen organiserade under våren 2009 en gruppresa till Irland med bl a besök på Rock of Cashel, där anfadern Malcolm var ärkebiskop, golfmästerskap och mycket information om släktens tid i Irland. Ett tjugotal personer deltog. 5

6 Styrelsen har lämnat bidrag till The Hamilton Surname DNA Project för att bekosta DNA-prov från några frivilliga släktmedlemmar. Dessa visade bl a att de svenska grevarna och friherrarna har i det närmaste identiskt DNA, vilket tyder på att vi i allmänhet har det Y-DNA som John Hamilton, far till Hugo och Malcolm hade i sina celler på 1600-talet. Det verkar dock som att detta DNA inte kommer från Walter fitzgilbert de Hameldune, död senast Proverna verkar nämligen inte stämma med nu levande brittiska hamiltonar på Abercorn-och Haddington-linjerna, som kommer från två olika söner till Walter. Resultaten bygger dock på ett fåtal mätningar. C H M John har lagt ned ett omfattande arbete på att uppdatera Nils Segerstråles bok från 1975 Hamiltonska Slott och Gårdar i Sverige. En väsentligt omarbetad utgåva har tryckts upp och kommer att distribueras inom släkten i anslutning till släktmötet. C H M John har också uppdaterat sin egen De svenska ätterna Hamilton från 1995 i en version som överlämnats till släktföreningen på datamedium. Styrelsen har ännu inte fattat något beslut om hur det ska förfaras med denna. 3. Stipendier och understöd Huvuddelen av släktföreningens stipendier har gått till postgymnasiala studier varvid kraven på studieresultat varit samma som för statliga studiemedel. Stipendiernas storlek har mellan åren anpassats till den tillgängliga avkastningen och har kunnat höjas från kr till kr per termin för normalt stipendium och från kr till kr per termin för intressemedlemmar. Understöd till behövande har under perioden utbetalts med belopp från kronor till kronor. Släktföreningen har fördelat medel dels ur de egna stiftelsernas avkastning, dels från de av Riddarhuset förvaltade hamiltonska stiftelserna enligt följande sammanställning: Stipendier Understöd Totalt varav från varav från Riddarhuset Riddarhuset Föregående femårsperiod fördelades 4,8 miljoner kronor i stipendier och 0,4 milj i understöd. Den nya portföljen har en relativt sett lägre aktieandel, vilket ger en lägre direktavkastning (och därmed lägre utdelningsutrymme) men en jämnare förmögenhetstillväxt. 4. Förvaltning av stiftelsernas tillgångar Fonderna fördelas på femton olika stiftelser, varav fjorton har till släktföreningen anknuten förvaltningar och en Stiftelsen Hamiltonska Släktfonden II formellt är fristående. Därutöver fördelar släktföreningens styrelse avkastningen från de medel som t o m 2003 redovisades bland stiftelserna men som nu förvaltas av Riddarhuset. Stiftelsernas medel utgörs av banktillgodohavanden, en depå hos Svenska Handelsbanken och ett lån till The Hamilton Trust mot säkerhet i en värdepappersdepå hos SEB Private Bank i Luxemburg. 6

7 Marknadsvärdet av de totala finansiella tillgångarna (inklusive övervärde utöver lånebeloppet till trusten) uppgick vid utgången av femårsperioden till 46,4 miljoner kronor att jämföra med 33,0 miljoner kronor vid dess inledning. Sedan 2006 är inriktningen att dessa tillgångar skall fördelas enligt följande: Cirka 40 % i svenska realränteobligationer, som ger en fast avkastning utöver inflationen och därmed en stabil, inflationssäkrad avkastning över åren. Cirka 40 % i aktiefonder, som bedömts vara den placeringsform som långsiktigt ger högst avkastning men med betydande variationer mellan åren Cirka 20 % i hedgefonder, vars mål är att nå en tillfredsställande absolut avkastning oberoende av svängningar i aktiekurser och räntor. Utbetalningar från stiftelserna (exklusive det som utbetalts av riddarhusmedlen) har skett med sammantaget 2,9 miljoner kronor i form av beviljade stipendier och understödsbidrag medan kapitalförvaltnings- och andra administrationskostnader uppgått till 1,1 miljoner och övriga kostnader för släktföreningens verksamhet till 0,3 miljoner kronor. Totalt för alla stiftelserna har redovisats: 1000-tal kronor Summa Avkastning Förvaltnings/admin kostnader Nettoavkastning Bidrag till släktföreningen Beviljade anslag 1) Resultat efter anslag Rearesultat Omvärdering av tillgångar Beräknad skatt Årsresultat efter anslag ) I denna siffra ingår inte det som Släktföreningen fördelar av riddarhusmedlen Utvecklingen för de olika stiftelsernas kapital under de sex senaste verksamhetsperioderna framgår av nedanstående sammanställning (bokfört värde i 1000-tal kronor). Övervärdet i Trustens tillgångar ingår inte och inte heller ingår Riddarhusdepositionen för de två sista perioderna: Stiftelse 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec Hamiltonska Släktfonden Hamiltonska Släktfonden II Adolf och Elsa Hamiltons Fond Henning Wathier Hamiltons Donationsfond Greve John H R Hamiltons Fond Grevinnan Hedvig Hamiltons Fond

8 Fröken Charlotte Hamiltons Fond Grevarna John R och J W Hugo Hamiltons Minnesfond Greve William Hamiltons Fond Aloysia och Gotthard Hamiltons Fond Hedvig Eleonora Hamiltons Fond Rudolf Hamiltons Donationsfond Greve James Hamiltons Släktfond Lulla Hamiltons Fond Ian D Hamiltons Donationsfond Stockholm den 16 februari 2010 Gustaf Hamilton Patric Hamilton Carl-Hugo Hamilton af Hageby Wathier Hamilton Christoffer Hamilton Kim Hamilton Sekreterare Revisionsberättelse 8

9 9

10 10

11 11

12 Styrelserapport Så har det gått nästan ett år igen och det är dags för en liten styrelserapport. Den blir kort eftersom detta nummer också innehåller verksamhetsberättelsen för hela femårsperioden sedan förra släktmötet. Vi har som vanligt haft ett sammanträde i början av varje termin för att bland annat besluta om stipendier och däremellan har vi haft ett möte i november. Vid septembermötet fick vi en ekonomisk genomgång av släktföreningens sekreterare Kim och så beslutade vi enligt stipendiegruppens förslag om stipendier till tjugofyra studenter. Vi beslutade också om allmänt försörjningsstöd till två släktmedlemmar och om bidrag till tandläkar- och sjukvårdskostnader till en medlem. Vid detta möte var också Adam närvarande, som ny huvudansvarig för medlemsregistret och den kommande matrikeln. Han hälsades hjärtligt välkommen. Ian HB kommer även fortsatt att hjälpa till, men vi är mycket glada att Adam ställer upp (trots sitt gissningsvis krävande arbete som försäljningschef vid Saab Automobile). Ordförande Gustaf kunde också meddela att CHM John Hamiltons manus till en rejält omarbetad och uppdaterad upplaga av Hamiltonska slott och gårdar i Sverige på cirka 300 sidor med bilder nu förelåg klart med god kvalitet. Styrelsen uppdrog åt Gustaf att slutföra beställning av sättning och tryckning av 500 klotbundna exemplar. Trusten har åter ett övervärde Vid novembermötet kunde Kim berätta att marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar uppgick till 44,7 miljoner kronor inklusive det övervärde som nu åter finns i de medel som har placerats i form av lån till Hamilton Trust. En tredje fråga, som vi diskuterat mycket är hur släktföreningens arkivalier skall hanteras i framtiden. De finns nu framför allt på Barsebäck och i ett inhyrt förråd i Stockholm, men det finns exempelvis också Hamiltoniana på Uppsalas universitetsbibliotek. Adelsmöte och släktmöte Och så var det dags för februarimötet. Flera nya stipendiater och många återkommande studenter även denna gång, liksom beslut om understöd till två äldre släktingar. Denna gång var våra revisorer Anne Lengholt och Didrik Hamilton närvarande och vi gick igenom och fastställde årsredovisningar för släktföreningen och för de olika stiftelserna. I år är det adelsmöte igen och vi diskuterade vem som skall ta ut de s.k. polletterna för våra två släkter. Även i år kommer undertecknad Christoffer och friherrarnas Johan sitta i det s.k. riddarhusutskottet, som granskar riddarhusdirektionen och lämnar yttrande över alla motioner. För tre år sedan var frågan om kvinnornas ställning inom adeln en brännande fråga vid adelsmötet och det kan väl inte uteslutas att den kommer tillbaka även detta år. Vi talade förstås mycket om det kommande släktmötet, men detta redovisas separat i den inbjudan som ligger med detta nummer av Through. Vid pennan Christoffer Medlemsavgift! Medlemsavgifterna är viktiga för släktföreningen. Det är de som gör skillnaden om vi kan ordna exempelvis ungdomssläktmöten och andra aktiviteter, trycka Through, stödja forskning om släkten mm. Visserligen har vi mycket pengar i våra stiftelser, men de är till för stipendier och understöd och kan bara ge begränsade bidrag till övrig släktverksamhet. Medlemsavgiften är frivillig (förutom för intressemedlemmar). Men ack så viktig! Rekommenderad avgift är minst 150 kr för enskild och minst 250 kr för par. Pg

13 Våra donatorer För några år sedan skrev vi i några nummer av Through om våra generösa donatorer. Låt oss här presentera ytter ligare några generösa släktingar, som gör livet lättare för våra stipendiater. Rudolf som vi skrev om i Through 1998 är ursprunget till vår största stiftelse, Rudolf Hamiltons Donationsfond, som har ett kapital om över 11 miljoner kronor. Några år senare skrev vi om järnvägsentusiasten James som 1917 skänkte så mycket obligationer till släktföreningen att hans fond nu är värd över 9 miljoner, och om Aloysia och Gotthards fond som instiftades av deras döttrar till föräldrarnas ära. har nu vuxit till över 9 miljoner kronor och den heter John R och JW Hugos stiftelse. Men vi har flera donatorer kvar. Många av dem vet vi inte så mycket om, men lite grann finns ändå att berätta. John R. Hugo Jacob pappa till John R. Nästa år var det dags för berättelsen om Tante Ulla som på sin mans 100-årsdag skänkte 1000 kronor till föreningen till sin man Johns ära och vars son J W Hugo senare testamenterade hela sin förmögenhet om dollar och 21 cent till föreningen. Även denna fond Löjtant John H R John Hugo Robert, som är upphovet till Stiftelsen Greve John HR Hamiltons fond, omkom i en olyckshändelse bara 30 år gammal, och han hade testamenterat sin förmögenhet till släktföreningen, kronor. John var löjtnant vid Livregementets Husarer. Så mycket mer framgår det inte av handlingarna, förutom att hans efterlevande fästmö Dagmar Kallenberg skulle få avkastningen så länge hon levde ogift. Det framgår av släktmötesberättelsen från det nionde släktmötet som hölls på Barsebäck i augusti Johns pappa hette Hugo Jacob och hade varit regementschef för Livregementet i Örebro. Hugo Jacob var först gift med Lotten, som var dotter till en hovmarskalk vid namn Oxenstierna och vars fullständiga namn var stiliga Lovisa Adolfina Wendela Lovisa Oxenstierna 13

14 af Eka och Lindö. Tack vare Lotten disponerade Hugo Jacob Ekebyholms slott i Roslagen, dit han flyttade efter sin pension, med ny fru och ett antal barn. När Lotten dog var Hugo Jacob 50 år gammal och åtta år senare gifte han om sig med den 23-åriga dottern till en överstelöjtnant vid regementet, den sköna Marianne Hegardt och de flyttade alltså efter några år till Ekebyholm. senare och lämnade Marianne med barn i åldrarna 7 år, 6 år, 3 år, 2 år och 1 år. Minstingen hette Edvard, och det var han som många år senare köpte Hjelmsäter. Edvards son Hugo Jacob har i ett brev till redaktionen berättat följande om John HR: John tog 1918 avsked från livhusarerna, kriget var ju ändat. Så gjorde också Edvard. Båda började utbildning till jordbrukare och gick på lantbruksskola utanför Kalmar. Dom var inneboende hos en veterinär. En kväll på hösten 1920 fick veterinären ett bud om en sjuk ko som måste behandlas. Veterinärens bil startade inte och då erbjöd John skjuts på sin motorcykel. Vägen var hålig och krokig omgiven av stengärdesgårdar. Lampan på motorcykeln slocknade och John körde in i stenmuren. Johan omkom och veterinären fick båda benen amputerade. Marianne, mamma till John R. Vid sin död fick Marianne bland annat följande minnesord av släktföreningens ordförande: På grund av sin ställning och skönhet eftersträvad av mången husarlöjtnant, skänkte hon sitt hjärta åt regementschefen Hugo Jacob. Redan efter åtta år blev hon lämnad ensam med fem barn. I denna situation utvecklades hon till en fast karaktär, som med stadig hand uppfostrade sin ungdomsskara och, under växlande förhållanden, höll ihop sitt hem, där icke endast hennes barn utan även släkt och vänner blevo gästfritt mottagna och omhuldade. Ett olycksaligt veterinärbud Pappa Hugo Jacob var som framgått inte helt purung när han gifte om sig och han dog åtta år Lulla, eller Julie, f Simmons som hon hette egentligen. Detta var en mycket tragiskt upplevelse för alla. John var känd som en mycket glad och trevlig människa och var mycket omtyckt. Hans fästmö Dagmar Kallenberg gifte sig senare med en officerskamrat till John och Edvard, Henrik von Essen. John ligger begravd 14

15 på Skärvs kyrkogård. Mamma Marianne bodde då i trakten. Och så testamenterade John alltså pengar till släktföreningen och våra stipendiater kan skänka en tacksamhetens tanke åt honom. John HR Hamiltons fond är nu en av våra större stiftelser, med ett kapital på över 1,6 miljoner. Lulla och nationalekonomen Malkolm En avsevärt mindre fond kommer från Julie, eller Lulla som hon kallades. Lulla, som hette Simmons som flicka, gifte sig 1907, när hon var 30 år, med juristen Malkolm Hamilton som var kontorschef vid en bank i Göteborg. Lullas Juristen Malkolm Hamilton, gift med Lulla. pappa, Georg-James Simmons, var kamrerare, men om det var på samma bank förtäljer inte historien. Några år senare flyttade Malkolm och Lulla till Gävle, när Malkolm blev sekreterare vid handelskammaren där. Vid sidan om sitt arbete var Malkolm framstående nationalekonom. Detta ansågs tydligen udda, för när han dog 46 år gammal så skrev Eli Heckscher så här i Stockholms Dagblad: Hans borgerliga ställning ålade honom icke någon förpliktelse i dylik riktning, men han behärskades av en oemotståndlig dragning till den nationalekonomiska vetenskapens problem. Lulla vet jag inte mycket om, annat än att hon så småningom började arbeta som trädgårdsarkitekt. Lulla överlevde Malkolm med 40 år och när hon dog 1958 testamenterade hon kronor till släktföreningen, vilket blev grunden för Lulla Hamiltons fond. Konstnären Hedvig En annan mindre fond bär namnet efter Lullas svägerska, konstnären Hedvig Eleonora. När Hedvig dog testamenterade hon all sin kvarlåtenskap och sex av de bästa av mina målningar till Hamiltonska Släktfonden. Två av tavlorna hänger på Barsebäck, medan de övriga fyra såldes på auktion. Genom bland annat det utmärkta konstnärslexikonet Amanda som finns på nätet får man veta detta om Hedvig Eleonora: Bildkonstnär, född 1870 i Lund, död Studerade i Köpenhamn, samt privat i Stockholm för Richard Bergh, vidare i Paris (vid Academie Julien) och München. Hon har i olja och akvarell målat porträtt, även självporträtt, samt landskap med stockholmsmotiv. Privat minne Avsevärt mer privat karaktär har de två blyertsteckningarna som faster Hedvig (hon var syster till min farfar) i slutet av 40-talet ritade av mina två då mycket minderåriga storasyskon när hon satt barnvakt, och som satt bredvid soffan hemma. Ja, det var nästan alla donatorerna det. I nästa nummer berättar vi om de tre sista: änkefru Hedvig på Barsebäck, hennes son Wathier, som ville att släktföreningen skulle kunna köpa en gemensam fastighet, och hans son Ian D som har instiftat en fond för underhåll av gravarna på Barsebäck. Christoffer 15

16 Tack vare donatorerna och släktföreningens arbete kan vi varje år ge våra ungdomar generösa stipendier för studier. Through har följt stipendiaterna i många år, i detta nummer möter vi Cora, Kristian och Astrid. Blivande textilkonstnär Mitt namn är Cora Hamilton, jag är 24 år och bor i Stockholm. Jag studerar min andra termin på Konstfacks Textillinje. Det har alltid varit mitt mål med mina tidigare utbildningar att nå dit. Och nu när jag avslutat första terminen måste jag säga att jag stortrivs! Konstfack som skola erbjuder mycket. Dels att arbeta i deras fina lokaler med fantastisk utrustning men även att gå en skola som innefattar så många olika linjer där samarbete är en möjlighet. Oerhört spännande! Konstnärsfamilj Jag kommer från en familj fylld av konstnärer av alla de slag. Detta fick mig att som mycket liten vilja gå helt andra vägar trots att jag älskade att teckna och sy, men när jag ställdes inför valet av gymnasium gick jag även den konstnärliga vägen själv. Efter gymnasiet gav jag mig iväg till Danmark för att gå en förberedande konstskola vid namn Holbaek Kunsthojskole. Tiden i Danmark var väldigt speciell. Skolan är belägen i en vacker gammal gård med nära till naturen i utkanten av Holbaek. Man bodde på skolan tillsammans med ca 50 andra studenter. Ateljéerna var öppna dygnet runt och man uppmanades att jobba sena timmar. Detta var väldigt intensivt men roligt. Dock skönt att Köpenhamn låg nära som tillflyktsort när man behövde se lite nya an sikten och ta sig en paus. Det var på Holbaek som jag hittade tillbaka till textil som uttryckssätt. När jag var liten satt jag jämt och sydde men tappade bort mig någonstans på vägen. Min första kurs på Holbaek var just textiltryck. Under alla andra kurser längtade jag tillbaka till den. Stockholm Efter tiden på Holbaek var jag väldigt sugen på att plugga vidare. Jag längtade in till staden och tillbaka till Stockholm. Jag sökte till basåret på Tillskärarakademin, där jag sen studerade under ett års tid. Efter det året gavs möjlighet att läsa vidare, men jag kände att jag var mer nyfiken på att lära mig om textila material. När man väl har gett sig in på området textil så inser man hur brett det är, och jag ville prova på allt! Jag sökte därför till Handarbetets Vänner som är en gammal traditionell skola där man lär sig textila hantverksyrken som vävning, konstsömnad och färgning av garn. Sommaren mellan de två utbildningarna fick jag chansen att åka till New York på en tre veckors draperingskurs. Tiden i New York var enormt lärorik och jag förälskade mig i staden och alla möjligheter som fanns där. Jag bodde mitt i ett textilt mecka, nära till fantastiska tygaffärer och skolan. En dröm är att en dag återvända för att bo och jobba där. Design Tiden på Handarbetets Vänner var väldigt lärorik men jag kände att utbildningen i form och design var bristande. Efter två år på HV sökte jag därför till Konstfack där jag nu studerar. Min tid på alla de tidigare utbildningarna har varit av största betydelse för mig i mitt utvecklande av yrkesval. Jag anser att det är viktigt att kunna sitt hantverk innan man ger sig på designen. Blandningen av mitt hantverkskunnande och utmaningarna som ges på Konstfack känns otroligt bra. 16

17 På Konstfack erbjuds man också att åka på utbytestermin. Över det går jag i funderingar just nu. Paris är väldigt lockande då det alltid har sida av släkten har jag även en koppling till Jobs, som inom textilindustrin är ett stort namn med dess vackra textiltryck och mönster. Arv hemifrån Min far, Mac Hamilton, son till Adolf och Vera Hamilton, arbetar som konstnär inom måleri och färgträsnitt. Min mor är sedeldesigner. Min morfar har under hela sitt liv jobbat som konstnär och som lärare/rektor på HDK i Göteborg. Min mormor är även hon textilkonstnär mest inriktad på batik och vävning. Listan är lång och det finns mycket inspiration att hämta från familjen. I framtiden är drömmen att kunna jobba med textil inom form och design. Jag hoppas kunna resa mycket och se mig runt om i världen för att alltid hitta nya inspirationskällor. Vem vet, kanske en master utomlands till att börja med.. varit en av de viktigaste modestäderna. Jag har varit där på korta resor och hört hur min farmor, Vera Hamilton pratat varmt om staden och om den tiden hon själv spenderade där innan krigsutbrottet. Även Indien känns spännande för dess textilier, färger och intensitet. Det var även där Vera föddes och jag har alltid velat besöka platsen hon växte upp på. Min farmor var en fantastisk person som inspirerade mycket. Från hennes Tack! Nu vill jag passa på att tacka Hamiltonska Släktföreningen för de stipendier jag har fått under min studietid. Stipendierna har gett mig stor trygghet i mina studier och har möjlighet till studieresor och dyra materialinköp. Det har varit till en stor hjälp i min väg mot att förverkliga en dröm. Stort tack! Cora Hamilton 17

18 Som student på civilekonomprogrammet på Stockholms universitet får man möjlighet att åka utomlands en termin, och i mitt fall gick resan till det helprivata universitetet Witten/Herdecke, mitt i den mörkaste delen av Ruhrområdet. Att studera här är en enorm kontrast till Stockholms Universitet, där storföreläsningar med 1000 personer inte är ovanliga. Här sitter istället max 10 studenter i ett seminarierum och man antas kunna underhålla professorns vetgiriga frågor utan problem, när föreläsning, inlärning och examination sker mer eller mindre samtidigt. Universitetet har en antroposofisk inriktning, vilket yttrar sig i att det (nästan) inte finns några räta vinklar i byggnaden, och att ständig reflexion och diskussion är en naturlig del i inlärningsprocessen. Tio saker du inte visste om tyskar (och aldrig vågat fråga om) Man skulle kunna tro att Tyskland och Sverige är rätt lika varandra. Vi har samma språkstam, har bara Danmark mellan oss, delar några historiesnuttar och våra respektive regeringschefer verkar tycka rätt bra om varandra. Men, låt dig inte luras av de uppenbara likheterna. Häremellan ligger en avgrundsdjup skillnad och ta lärdom av mina tio överlevnadstips för bästa möjliga kontakt med tyskarna. 1. Det går inte att handla med Visakort, knappt någonstans. I Tyskland är cash kung. Det betyder att du måste gå omkring med ett antal hundra euro i plånboken om du vill kunna överleva en shoppingrunda. De familjedramer som utspelade sig under 80- talet i kassan på IKEA och B&W, kan tänkas fortleva här. 2. I Tyskland är det dyrt att sms:a. Eller så är de helt enkelt för snåla för att svara. Ringer man, sms:ar eller skickar ett facebookmeddelande till en tysk tar det i genomsitt en arbetsdag för dem att svara. Och då svarar de muntligt nästa gång man ses, eller skickar ett mejl som svar till ett sms eller ett sms som svar till ett missat samtal. Mycket förvirrande. 3. Det är helt ok att snyta sig ljudligt under seminarier och sedan stoppa tillbaka näsduken i fickan och spara den till nästa gång. 90-talsfenomenet munsprej används också flitigt. Förklaring om varför detta är vidrigt är överflödig. 4. Tyskland är fortfarande ett manssamhälle. Företagsekonomi är här fortfarande ett ämne för män, och det avspeglar sig i att vi bara är ungefär tio procent tjejer på utbildningen. Professorerna tycker fortfarande att det är lite fräckt att tjejer pluggar ekonomi. Standardskämtet är den som inte blir doktor innan 25 får hitta en att gifta sig med. 5. Gud nåde den som duar en professor. Auktoriteter ska tilltalas med full titel, och alla professurer som finns tillhanda. Praktexemplet är Herrn Prof. Dr. Dr von und zu Lichtenstein. 6. Den tyska klädstilen. Den är grå, brun och jeansfärgad, illasittande och ger ett lite sunkigt intryck. Den matchas med fördel med ryggsäck, gympaskor, 1,5 l vattenflaska och luktar hemrullade cigaretter. (Det är billigare att rulla själv) 7. Tyskland är fortfarande i viss mån ett katolskt land. Därför är allt stängt på söndagar. Även McDonald s. Om lördagen var en helgdag, kan det hända att butikerna har öppet på söndagen. Då är det nästintill kravaller i butikerna på grund av uppdämt shoppingbehov. 8. Maten är billigare. Men man får vad man betalar för. Utbudet är enormt vad det gäller sockerstinna smörgåspålägg med chokladsmak. Äter man fullkorns- 18

19 10. I Tyskland är det coolt att skriva svårt. Att försöka komma igenom en akademisk text där hjälpverbet kommer först tio rader och tjugo bisatser senare är en utmaning för en självmordsbenägen. När jag i ett svagt ögonblick kritiserade den höga komplexitetsgraden och den ringa praktiska användbarheten i en text fick jag till svar: - Men Fru Grufman, skulle man bara lära sig saker man kan använda har man ju inte mycket till liv, eller? pasta blir man svartmålad som hälsofascist och anorektiker. Tyskarna tycker helt enkelt inte att det är lika gott med fullkorn. Uppenbarligen har inte GImetoden kommit hit, och det avspeglas i befolkningens midjemått, även många studenters. 9. De undrar förvånat varför jag inte är blond. En sådan kommentar är gullig att få från en Japan eller en indian från Amazonas mörkaste djungel. I Tyskland känns det efterblivet. Överkurs: 11. Det är ok att skämta om kriget. Efter några öl kommer ofta oskyldiga naziskämt fram, och en macarenadans kan lätt förvandlas till ett yvigt heilande. Eftersom det är så oerhört förbjudet att skämta om, blir effekten dubbelt rolig när en tysk våndas under samvetsplågorna och dans-heilar vidare. Men samtidigt som Tyskland är ganska mycket gammeleuropa med stor stolthet inom kolkraft och storskalig stålproduktion, är det ett oerhört trevligt land, men härliga artiga människor. Alla som varit i Stockholm är ofta lyriska, vilket gör att man känner sig väldigt välkommen som svensk. Jag gillar Tyskland och hoppas att Tyskland gillar mig tillbaka! Astrid Grufman 19

20 Med åtta akademiska terminer i bagaget fyllda med äventyr, mot- och medgångar, studier och framförallt mycket glädje är jag i skrivande stund i startgroparna av min nionde termin. Studieresan tog fart efter studenten, då färden bar av mot Sydafrika åtföljt av Lund och Kairo. Det var en resa som släktföreningen till stor del har bidragit till att möjliggöra. Mitt namn är Kristian Hamilton och jag kommer i denna artikel att guida er genom min resa. Från Sydafrika till Nordafrika med mellanlandning i Lund Första målet var Sydafrika dit jag åkte med två av mina vänner. Efter att ha tagit studenten 2005 spenderade jag sommarlovet i Sverige med alla de efterdyningar som följer en studentexamen. När hösten kom började äventyret. Det började med en månad i vildmarken där jag och mina vänner skulle gå en field-guide kurs, där man får lära sig allt vad en field-guide i Afrika bör kunna. Detta inkluderar djur, växter, väder, service, skytte och mycket mera. Vi bodde i ett läger i vildmarken utan elektricitet. Känslan av att befinna sig i Afrika förstärktes ytterligare när man på nätterna kunde vakna av hyenornas ylande eller lejonens rytande. Efter avslutad field-guidekurs började en resa från Pretoria till Kapstaden med många stopp på vägen, en tur som bjöd på många spännande upplevelser. Vi kom till slut till Kapstaden någon vecka innan julafton. Jul och nyår firades och när januari kom började mina första universitetsstudier på universitetet i Stellenbosch. Studierna var inriktade på statsvetenskap. Främst handlade det om olika konflikter och situationer i Sydafrika och Afrika. Mycket av Sydafrikas moderna historia gicks också igenom vilket var mycket intressant. Till Lund Efter Sydafrika åkte jag tillbaka till Sverige och bosatte mig i Lund hösten 2006 för att börja studera på Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Fyra och ett halvt års hårda studier låg nu framför mig. Som ny student i Lund finns det alltid någonting som lockar mer än att sitta och räkna matematik på biblioteket. Det var därför ibland svårt att hitta en balans mellan studier och andra roligheter. Men allteftersom tiden gick lärde man sig även detta. Industriell ekonomi-programmet består av ett grundblock samt en teknisk och en ekonomisk inriktning. Som teknisk inriktning valde jag miljö- och energisystem. Denna inriktning är mycket 20

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Stolthet och fördom - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Brf Loket. 7 maj 2009

Brf Loket. 7 maj 2009 Brf Loket Föreningsstämma 7 maj 2009 Välkomna! Presentation av styrelsen Magnus Strandh, ordförande Miklos Dénes, vice ordförande Frank Sonander, kassör Kristina Garmer, sekreterare Lars-Ove Hansson, suppleant

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund

Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens namn är Rosa Tornet. Föreningens säte är. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att driva föråldrakooperativ förskola enligt

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 Det har varit en ganska lugn men händelserik period sen vi skrev sist. Wow jobbar nästan helt och hållet från barnhemmet igen, barnen har

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Den 18 september inträffade en kraftig

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben

STYRELSEPROTOKOLL Svenska Working Kelpie Klubben Mötesärende: Konstituerande styrelsemöte Datum: 2013 03 19 Registreringsnummer: 2013 1 Antal sidor: 5 Plats: Telefonmöte Protokollförare: Elin Akinci Justerare: Monica Aronius och Veronica Nyman Närvarande:

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer