Din manual PIONEER CNSD-300FM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual PIONEER CNSD-300FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/3977829"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER CNSD-300FM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:! Detta paketet är unikt och kan inte installeras på mer än en enhet. p Var försiktigt så att du inte vidrör kontaktytorna på SD-minneskortet. Om du gör det kan det leda till kontaktproblem. Om kontakterna är smutsiga så torka av dem med en ren torr trasa. Om problem uppstår! måste även visa upp medianummerkortet vid reparation. SD Logo är ett varumärke tillhörande SD3C, LLC. Översikt över bruksanvisningen Denna handbok beskriver hur man får ett lösenord och aktiverar uppgraderingen. Den ger även en överblick över hur funktionerna ändras efter uppgraderingen. Besök vår webbplats Besök oss på följande webbplats: eu! Registrera din produkt. Vi kommer att spara uppgifterna om ditt inköp i vårt arkiv så att du kan hänvisa till denna information i händelse av försäkringskrav vid förlust eller stöld.! Den senaste informationen om PIONEER CORPORATION hittas på vår webbsida. Modeller som kan uppgraderas Till kunder som köpt CNSD-350FM Det här paketet kan användas för att uppgradera programmet och databasen för följande modeller: AVIC-F500BT Detta paket kommer med uppgraderings SDminneskort A och B. Den typ av uppgraderings SD-minneskort du behöver beror på ditt navigeringssystems tillstånd. Kontrollera följande innan du använder uppgraderings SD-minneskortet. Kunder som uppgraderar hårdvaran för första gången Använd uppgraderings SDminneskort A. För kunder som har uppdaterat hårdvaran med CNSD-150FM eller CNSD-250FM Använd uppgraderings SD-minneskort B. SD-minneskort p Förvara SD-minneskortet utom räckhåll för små barn då de kan råka svälja det. p Förvara inte SD-minneskortet i höga temperaturer eller direkt solljus. p Utsätt inte SD-minneskortet för stöt eller slag. p Se till att inte SD-minneskortet kommer i kontakt med vätska. Om SD-minneskortet och dina apparater utsätts för vätska kan dessa skadas. 10 Sv Kapitel Försiktighetsåtgärder Till kunder som köpt CNSD-300FM Det här paketet kan användas för att uppgradera programmet och databasen för följande modeller: AVIC-F9110BT, AVIC-F910BT, AVICF900BT, AVIC-F710BT, AVIC-F700BT Detta paket kommer med uppgraderings SDminneskort A och B. Den typ av uppgraderings SD-minneskort du behöver beror på ditt navigeringssystems tillstånd. Kontrollera följande innan du använder uppgraderings SD-minneskortet. Kunder som använder AVIC-F900BT eller AVIC-F700BT och kunder som uppgradera hårdvaran för första gången Använd uppgraderings SD-minneskort A. Kunder som använder AVIC-F900BT eller AVIC-F700BT, och kunder som har uppdaterat hårdvaran med CNSD100FM eller CNSD-200FM Använd uppgraderings SD-minneskort B. Kunder som använder AVIC-F9110BT, AVIC-F910BT, AVIC-F710BT Använd uppgraderings SD-minneskort B. För kunder som använder AVICF9110BT, AVIC-F910BT eller AVIC-F710BT Genom att uppgradera navigeringssystemet med denna produkt kommer följande punkter att ändras.! Kartdatabasen (inklusive POI) förnyas.! Enhetsnummer visas på "Serviceinformation"-skärmen. Övriga funktioner är i stort de samma som de som fanns när du köpte hårdvaran. Använd Bruksanvisningen som medföljde hårdvaran som din huvudsakliga referens. 01 Försiktighetsåtgärder För kunder som tidigare har uppdaterat hårdvaran Genom att uppgradera navigeringssystemet med denna produkt kommer följande punkter att ändras.! Kartdatabasen (inklusive POI) förnyas.! Enhetsnummer visas på "Serviceinformation"-skärmen. Övriga funktioner är i stort de samma som de som fanns när du köpte hårdvaran. Använd Bruksanvisningen som medföljde hårdvaran som din huvudsakliga referens. Punkter som förnyas med denna uppgradering För kunder som uppgraderar hårdvaran för första gången För kunder som använder AVIC-F500BT, AVIC-F900BT eller AVIC-F700BT Genom att uppgradera navigeringssystemet med denna produkt kommer de punkter som beskrivs i denna handbok att ändras. = För detaljer om handhavande, se Kapitel 5. Konventioner använda i denna anvisning Innan du fortsätter, ägna några minuter åt att läsa följande information om de konventioner som används i denna handbok. Att vara insatt i dessa konventioner är till stor nytta för dig när du lär dig använda din nya utrustning.! Texten på knapparna i navigationssystemet beskrivs med VERSALER, FETSTIL: t.ex. ) När kartan visas, tryck på MENU-knappen.! Menyposter, namn på skärmar och funktionskomponenter anges med fetstil med dubbla citattecken " ": t.ex.) Visa "Systeminställningar"-skärmen Sv 11 Kapitel 01 Försiktighetsåtgärder! Touchtangenterna som är tillgängliga på skärmen beskrivs med fetstil inom parenteser [ ]: t.ex. ) Tryck på [Inställningar].! Extra information, alternativ och andra anmärkningar anges på följande sätt: t.ex.) p Om hemadressen inte har registrerats ännu, ange adressen först.! Referenser indikeras på följande sätt: t.ex.) = För detaljer om handhavande se Kontroll av enhetsnummer på sidan Sv Kapitel Försiktighetsåtgärder Inställningsposter som kommer att raderas och initieras vid uppgradering Följande data och inställningar kommer att rensas och återställas till ursprungsinställningarna. Andra poster kommer att behållas. Vissa poster är inte listade då deras inställningar enkelt kan återställas av användaren, så som senaste kartskala, senaste status för AV-funktionsskärmen, etc. Navigationsfunktioner Alla inställningar i "TMC kontrollcenter" "Historik" på "Adress" Resmålsmeny Historik Favoriter "Sparade sökningar" på "POI" Naviinställningar Systeminställningar Alla inställningar Alla inställningar Data för nålsymbol Andra Data för hastighetskamera Lösenord stöldskydd Ljudfunktioner AV-inställningar SD, USB Alla inställningar Alla inställningar (*1) 01 Försiktighetsåtgärder Volyminställningar för AV-källor, EQinställningar (*2) (*1) Alla inställningar som omfattar inställningarna i menyn "Function" kommer att raderas.

3 (*2) Dessa inställningar rensas endast om du använder AVIC-F500BT. Användardata som sparats i enhetens intern kan komma att raderas om ett oväntat fel uppstår vid installation av program. Pioneer är in ansvarig för eventuell förlust av data eller att viss användardata inte kan kommas åt. Sv 13 Kapitel 02 Licensavtal PIONEER CNSD-350FM, CNSD-300FM DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG, SOM SLUTANVÄNDARE, OCH PIONEER CORP. (JAPAN) ("PIONEER"). VAR GOD LÄS OMSORGSFULLT BESTÄMMELSERNA OCH VILLKOREN I DETTA AVTAL INNAN DU ANVÄNDER DEN I PIONEER-PRODUKTERNA INSTALLERADE PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA DEN I PIONEERPRODUKTERNA INSTALLERADE PROGRAMVARAN, GODKÄNNER DU OCH ACCEPTERAR ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL. PROGRAMVARAN INKLUDERAR EN DATABAS VARS LICENSRÄTTIGHET BEVILJAS AV TREDJEPARTSLEVERANTÖR(ER) ("LEVERANTÖRERNA"), OCH DIN ANVÄNDNING AV DATABASEN FALLER UNDER LEVERANTÖRERNAS SEPARATA VILLKOR, SOM MEDFÖLJER DETTA AVTAL (se sidan 17). OM DU INTE GODKÄNNER SAMTLIGA DESSA VILLKOR, VAR GOD ÅTERSÄND PIONEERPRODUKTERNA (INKLUSIVE PROGRAMVARA OCH ALLT SKRIFTLIGT MATERIAL) TILL DEN AUKTORISERADE PIONEERÅTERFÖRSÄLJARE DÄR DU KÖPTE DEM INOM FEM (5) DAGAR EFTER DET ATT PRODUKTERNA MOTTAGITS. 1 BEVILJANDE AV LICENS Pioneer beviljar dig en icke-överförbar licens utan ensamrätt för att använda de i Pioneerprodukterna installerade programmen ("Programvaran") samt motsvarande dokumentation endast för ditt personliga bruk eller för internt bruk på ditt företag och endast med dessa Pioneerprodukter. Du får inte kopiera, rekonstruera, översätta, överföra eller ändra Programvaran eller skapa härledda produkter av denna. Du får ej låna ut, hyra ut, avslöja, publicera, sälja, tilldela, leasa, licensiera i andra hand, saluföra eller på annat sätt överlåta Programvaran eller använda den på ett egränsning av ansvar för tillfälliga eller resulterande skador, vilket betyder att ovan nämnd begränsning eller undantag ev. inte gäller dig. Denna friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning skall ej vara tillämplig i den omfattning att någon klausul i denna garanti är i strid med nationell eller lokal lagstiftning. 4 FÖRSÄKRAN MED HÄNSYN TILL EXPORTLAGAR Härmed godkänner och försäkrar du att vare sig Programvaran eller några andra tekniska data som erhållits från Pioneer, eller någon direkt produkt härav, skall exporteras utanför det land eller distrikt ("Landet") som styrs av den regering ("Regeringen") inom vars jurisdiktion du befinner dig, såvida detta ej tillåts av Regeringens lagar och förordningar. Om du har anskaffat Programvaran på ett behörigt sätt utanför Landet, samtycker du till att inte återexportera Programvaran eller några som helst från Pioneer erhållna data eller någon direkt produkt härav, med undantag för vad som tillåts av Regeringens lagar och förordningar samt lagarna och förordningarna inom den jurisdiktion där du har anskaffat Programvaran. 02 Sv 15 Licensavtal Kapitel 02 Licensavtal 5 UPPSÄGNING Detta Avtal förblir i kraft tills det upphör genom uppsägning. Du kan när som helst säga upp Avtalet genom att förstöra Programvaran. Avtalet sägs även upp när du inte iakttar alla bestämmelser och villkor i detta Avtal. Efter en dylik uppsägning godkänner du att förstöra Programvaran. 6 DIVERSE Detta är hela Avtalet mellan Pioneer och dig i detta ämne. Ingen ändring av detta Avtal skall vara giltig utan Pioneers skriftliga godkännande. Skulle någon bestämmelse i detta Avtal förklaras som ogiltig eller ogenomförbar, fortsätter detta Avtals övrigaantier OM KOMMERSIELL GÅNGBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. TELE ATLAS, PIONEER, DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV INFORMATIONEN KOMMER ATT FUNGERA AVBROTTS- OCH FELFRITT. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG RÅDGIVNING FRÅN TELE ATLAS, PIONEER, DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA UTGÖR NÅGON GARANTI ELLER ÖKAR PÅ NÅGOT SÄTT TELE ATLAS, PIONEERS, DESS LICENSGIVARES ELLER LEVERANTÖRERS ANSVAR OCH DU HAR INTE RÄTT ATT FÖRLITA DIG PÅ SÅDAN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION. DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE VILLKOR FÖR DETTA AVTAL OCH DU MÅSTE ACCEPTERA INFORMATIONEN PÅ DENNA GRUNDVAL. 5 Uppsägning. Detta Avtal kommer omedelbart och automatiskt att sägas upp, utan föregående meddelande, om du bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal. Du accepterar att du måste returnera Informationen (inklusive all dokumentation och alla kopior) till Pioneer och dess leverantörer, ifall Avtalet sägs upp. 6 Skadeslöshet. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla PIONEER, dess Licensgivare och dess leverantörer (inklusive deras respektive licensgivare, leverantörer, rättsinnehavare, dotterföretag, filialer, samt respektive tjänstemän, chefer, anställda, aktieägare, agenter och representanter) fria från och skadeslösa för allt slag av ansvar, förlust, skada (inklusive dödliga personskador), efterfrågan, rättegång, kostnad, utgift eller fordran av vilken som helst art och natur, inklusive, men utan begränsning till juristarvoden, som härrör sig från eller uppstår i samband med att något villkor i detta Avtal bryts av dig. 7 Övriga bestämmelser, endast avseende information från Ordnance Survey om Storbritannien och Nordirland. 1 Du är förbjuden att avlägsna eller dölja något tillkännagivande eller markering om upphovsrätt, varumärke eller restriktion tillhörande Ordnance Survey. rättighet till andra förmåner, bidrag, etc. Slutanvändaren säkerställer att POI licensierade Tele Atlas Produkter online på Internet skyddas av brandväggar och att ett kontrollsystem implementeras i syfte att (i) skydda POI licensierade Tele Atlas Produkternas integritet, (ii) reglera åtkomsten till POI licensierade Tele Atlas Produkterna, (iii) förhindra otillåten användning och kopiering av de POI licensierade Tele Atlas Produkterna.

4 10 Tilläggsbestämmelser för Tele Atlas varumärkessymbol för Tele Atlas licensierad Produkt ("Varumärkessymbolen licensierad Tele Atlas produkt"): (Följande bestämmelser gäller endast produkter som innehåller varumärkessymbol för licensierad Tele Atlas -produkt.) Licensavtal Avseende revisioner Ordnance Survey och/eller National Audit Office äger rätt att revisionsgranska Slutanvändarens bokföring eller bankkonton direkt, så att Ordnance Survey äger denna rätt till revision avseende leverantör av produkter och/eller tjänster som innehåller och/eller kan härledas från de Licensierade Tele Atlas produkterna. 8 Övriga bestämmelser, endast avseende data för Norge. Det är förbjudet för Slutanvändaren att använda data tillhandahållen av Tele Atlas MultiNet över Norge för att skapa tryckta eller digitala kommersiella kartor för allmänt bruk, vilka liknar de grundläggande nationella produkterna från Norska Statens kartverk. 9 Tilläggsbestämmelser för Tele Atlas Premium Points of Interest ("POI"). Crown upphovsrätt och/eller databasrättigheter Alla rättigheter förbehålls. Licens nr e Tele Atlas MultiNet -data för Nordirland. får inte tilldela någon del av detta Avtal utan tidigare skriftligt tillstånd från PIONEER. Du erkänner och är införstådd med att Informationen kan komma att underkastas begränsningar avseende export och accepterar att du måste uppfylla alla tillämpliga exportlagar. Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal förklaras som ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, skall detta strykas ur Avtalet och resten av Avtalet skall vara giltigt, lagligt och genomdrivbart i största möjliga utsträckning. Eventuell uppsägning av detta Avtal ska skickas med kurir till PIONEER, Attention Legal Department, PIONEER EUROPE NV, Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium. Sv 21 Kapitel 03 Om databasen Om data för kartdatabasen! Ändringar som berör vägar, gator, motorvägar, terräng, vägarbeten och annat före/ under utvecklingsperioden återges eventuellt inte i databasen. Oundvikligen kan sådana ändringar inte ingå i databasen efter denna period.! Informationen i databasen kan skilja sig från faktiska förhållanden, oavsett existerande och nybyggda objekt.! För detaljerad information om täckningsområdet för kartan i det här navigationssystemet hänvisar vi till den information som finns tillgänglig på vår webbplats.! Det är strängt förbjudet att reproducera och använda någon del av eller hela denna karta i någon form utan tillstånd från upphovsrättsägaren.! Ifall de lokala trafikförordningarna eller förhållandena avviker från denna information, ska du följa de lokala trafikförordningarna (skyltar, vägmarkeringar, osv.) och förhållandena (vägarbeten, väderförh ållanden, osv.).! Trafikförordningarna som används i kartdatabasen gäller endast passagerarfordon av standardstorlek. Observera att förordningar för stora fordon, motorcyklar och andra fordon än standardfordon inte ingår i databasen.! Kartversion, Tele Atlas. Rel. 06/2010.! Ström av NNG 22 Sv Kapitel Instruktioner för uppgradering Navigationssystemets uppgraderingsförfarande 1 Kontrollera enhetsnumret för ditt navigationssystem. = För detaljer om handhavande se Kontroll av enhetsnummer på denna sida. 04 Förbered uppgradering Kontroll av enhetsnummer Kontrollera först enhetsnumret (DEVICE NUMBER, visas så som Enhetsnummer eller Enhet#) för ditt navigationssystem för senare förfarande. Gör enligt följande för att visa enhetsnumret. 1 Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. 2 Sätt i uppgraderings SD-minneskortet i facket för SD-kort. 3 Slå av tändningen och sedan på den igen för att starta om navigationssystemet. Enhetsnumret kommer att visas efter en kort stund. 4 Skriv ner enhetsnumret (Enhet#) på det medföljande medianummerkortet (MEDIA NUMBER CARD) för att undvika misstag. 5 Tryck på [Annullera]. Navigationssystemet startar om. stängs också av. Tryck på [Systeminställningar]. Starta aldrig uppgraderingen när navigationsenheten körs på batteri. Det kan annars orsaka att uppgraderingen inte avslutas om batteriet tar slut. 1 Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. 2 Sätt i uppgraderings SD-minneskortet i facket för SD-kort. 3 Slå av tändningen och sedan på den igen för att starta om navigationssystemet. Enhetsnumret kommer att visas efter en kort stund. 4 Tryck på [OK]. Skaffa ett lösenord för verifiering En dator ansluten till Internet krävs för att kunna erhålla ett lösenord online. Ett unikt lösenord som utfärdas online krävs för uppgradering. Gå till webbsidan med din dator och skaffa ditt lösenord. Följande information krävs.! Medianumret (MEDIA NUMBER) som är tryckt på medianummerkortet (MEDIA NUMBER CARD)! Enhetsnummer (DEVICE NUMBER) för ditt navigationssystem 1 Tillgång till följande webbsida för att kunna erhålla ditt lösenord. eu/unlocknavgate Följ instruktionerna på webbsidan för att erhålla lösenord. 2 Skriv ner erhållet lösenord. Du behöver mata in korrekt lösenord. Skriv ner ditt lösenord för att undvika misstag. Efter en kort paus visas tangentbordet för inmatning av lösenord. p För att avbryta uppgraderingen, tryck på [Annullera]. 5 Mata in verifieringslösenordet du fått och tryck sedan på [Klar]. Uppgraderingsförfarande Uppgraderar mjukvaruprogrammet och kartdatabasen Detta avsnitt beskriver uppgraderingsförfarandet för ditt navigationssystem. p Uppgraderingen tar cirka 40 minuter totalt. p Om du använder AVIC-F500BT se till att följa instruktionerna nedan.! Slå av strömmen till navigationsenheten helt genom att trycka på och hålla ner strömbrytaren. Efter att ha tryckt på [Klar] kommer systemet att starta verifieringen.

5 När verifieringen är avslutad kommer ett meddelande som bekräftar lyckad verifiering att visas. 24 Sv Kapitel Instruktioner för uppgradering 6 Tryck på [Ja] för att starta uppgraderingen. 9 Vänta till dess att uppgraderingsförfarandet är avslutat. 04 VARNING När denna skärm visas, ändra ALDRIG tändningsnyckeln läge eller slå av strömmen för navigationssystemet. Instruktioner för uppgradering Navigationssystemet återstartar och installationen påbörjas. p För att avbryta uppgraderingen, tryck på [Nej]. När programuppgraderingen är avslutat kommer ett meddelande att visas. 7 Tryck på [OK]. Efter det att installationen är fullbordad återstartas navigationssystemet. 10 Tryck på språket som du vill använda på skärmen. 11 Tryck på språket som du vill använda för röststyrningen. Skärmen "Toppmeny" visas. Meddelandet bekräftar om du vill att aktuell startskärm ska visas. 8 Tryck på knappen du vill välja. Navigationssystemet återstartar och installationen påbörjas. 12 Mata ut uppgraderings SD-minneskortet. Kontroll att uppgradering gjorts ordentligt Visa "Serviceinformation"-skärmen för att jämföra aktuellt versionsnummer med föregående. = För detaljer se Kontrollera aktuell version på sidan 23. Sv 25 Kapitel 04 Instruktioner för uppgradering Uppdatering av mjukvara för Bluetooth trådlös teknik Gå till Pioneer hemsida för att kontrollera din telefons kompatibilitet. Om din telefon är listad och du vill uppdatera, uppdatera Bluetooth fast programvara manuellt efter det att den automatiska uppgraderingen är avslutad. 8 Vänta till dess att uppdateringsförfarandet är avslutat. Ett meddelande kommer att visas efter det att uppdateringen är avslutad. 9 Tryck på [OK]. 10 Mata ut uppgraderings SD-minneskortet. Uppdatering avslutad. p Registrerade telefoner som är listade på "Anslutning"-skärmen rensas vid uppdatering av mjukvara. 1 Parkera ditt fordon på en säker plats och dra åt parkeringsbromsen. 2 Sätt i uppgraderings SD-minneskortet i facket för SD-kort. 3 Tryck på knappen MENU för att visa displayen "Toppmeny". 4 Tryck på [Telefon]. Skärmen "Telefonmeny" visas. 5 Tryck på [Telefoninställningar]. Skärmen "Telefoninställningar" visas. 6 Tryck på [Bluetooth programuppdatering]. Aktuell version visas. 7 Tryck på [Programuppdatering]. Uppdatering startar. 26 Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program p Detta kapitel förklarar de ändringar som görs när du uppdaterar AVIC-F500BT, AVICF900BT eller AVIC-F700BT-hårdvaran för första gången. Om du uppgraderar ditt navigeringssystem med detta SD-minneskort kommer följande ändringar att ske på systemet. 2D-kartdisplay (Färdriktning) 05 Ändringar i uppgraderade program Navigationsfunktioner Vägskyltar och rekommenderad fil Vägskyltar kommer att visas tillsammans med rekommenderad fil där flerfiliga vägar finns. Den markerade filen indikerar den fil som rekommenderas. Kartan visas alltid med fordonet som om det färdas mot toppen av skärmen. När läget "Färdriktning" är valt visas displayen. 2D-kartdisplay (Norrorienterad) p Denna information baseras på kartdatabasen, varför informationen kan skilja sig från de verkligheten. Använd den endast som riktningsvisare när du kör. Kartan visas alltid med norr uppåt. När läget "Norrorienterad" är vald visas displayen. 3D-kartdisplay Växling av kartläge Ett flertal kartor visas. Tryck på [I närheten av adressen]. på [Sök] för att söka efter en facilitet (POI) genom att ange facilitetens namn i den valda kategorin. Genom att trycka på [Allt] listas alla faciliteter som är inkluderade i de kategorier som visas för tillfället. 5 Tryck på önskad facilitet (POI). 28 Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program p Genom att trycka på fliken [Namn] sorteras alternativen i listan i alfabetisk ordning. p Genom att trycka på fliken [Avstånd] sorteras alternativen i listan efter avstånd. 05 Det spår som avspelas är markerat. Tryck på eller när du vill se urvalet på nästa eller föregående sida i listan. p Ett tankstreck () visas om det inte finns någon motsvarande information. 6 Tryck på ett av alternativen längst ner i skärmen för bekräftelse av kart för att välja nästa åtgärd. 3 Om du vill återgå till föregående display trycker du på [Detaljer]. Ändringar i uppgraderade program Inställningsmeny Polygoner m mönster Inställningarna har ändrats så att systemet alltid kan rita kartan mer grafiskt detaljerad. Inställningar för POI Genom att trycka på [Färdväg...] och [Kör dit nu] i följd kan du ställa in din valda position som resmål och beräkna rutten from till den punkten. = För detaljer avseende andra funktioner i skärmen för bekräftelse av karta, se Bruksanvisningen för ditt navigationssystem. "Hantera POI" ändras till "Inställningar för POI" och platsen för knappen har flyttats. "Inställningar för karta" visas. 2 Tryck på [Lista]. Tryck på det spår du vill spela. (t.ex. "Inställningar för karta" visas. 2 Tryck på [Hantera spårloggar]. En lista över inspelade spårloggar visas. 3 Tryck på önskad spårlogg på listan. "Inställningar för karta" visas. 2 Tryck på [Info som visas]. Skärmen "Info som visas" visas. 3 Tryck på knappen till höger om "Toppfält:" för att visas alternativen. Fler detaljer om spårloggen visas. p Tryck på [Exportera alla] för att exportera alla lagrade spårloggar till ett externt lagringsmedia (USB eller SD) på en gång. 4 Tryck på önskad knapp för att använda den. 4 Tryck på önskat alternativ. Ta bort alla: Genom att trycka på denna knapp raderas alla loggar. 30 Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program Ändringar av grundinställning Inställningsmeny Poster Backkamera AV1-ingång Varna vid fortkörning MUTE källa/guide Före uppgradering Av Av På MUTE Efter uppgradering På ipod Av ATT 05 Ändringar i uppgraderade program Återställ till fabriksinställnigar Nollställer olika inställningar som gjorts i navigationssystemet och återställer dem till grundeller fabriksinställningarna.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) p Viss data kvarstår. Se till att läsa Inställningar som tas bort först. = För detaljerad information om posterna som bör raderas se Inställningar som tas bort på nästa sida. 1 Tryck på [Ta bort] på menyn "Systeminställningar". 2 Tryck på [Återställ till fabriksinställnigar] eller [Ta bort information]. p Då raderad data inte kan återställas, var extra försiktig så att du inte raderar poster av misstag. 3 Tryck på [OK]. Navigationssystemet kommer nu att starta om. Sv 31 Kapitel 05 Ändringar i uppgraderade program Inställningar som tas bort Vilka inställningar som raderas beror på vilken återställningsmetod du väljer. De objekt som visas i följande tabell återställs till grund- eller fabriksinställningarna. Nästan samtliga objekt som ej återfinns i listan förblir oförändrade. Det finns dock vissa objekt som återställs till grundvärdet utan att vara listade, d.v.s. om inställningen lätt kan återställas av användaren så som senaste kartskala, senaste status för AV-funktionsskärmen, etc. -- : Inställningen bibehålls. 1: Inställningen raderas och återställs till grund- eller fabriksinställningen. Metod 1: Tryck på knappen RESET Metod 2: Tryck på [Återställ till fabriksinställnigar] Metod 3: Tryck på [Ta bort information] Navigationsfunktioner Alla inställningar i "TMC kontrollcenter" "Historik" på "Adress" Resmålsmeny Historik Favoriter "Sparade sökningar" på "POI" Ställ in Hem GPS- & tidsinställningar, Karta, Rutt, Varningar, Regionala inställn Navi-inställningar Ljudinställn "Röst", "Knappar", "Dynamisk volym (På/ Av)" Ljudinställn "Huvudvolym", "Dynamisk volym (Maxhastighet:, Lägsta hastigh:)" Språk Systeminställningar Andra inställningar Data för nålsymbol Data för hastighetskamera (skapad av användaren) Andra Data för hastighetskamera (*1) (importerat från SD/USB) Lösenord stöldskydd Metod Metod Metod (*1) Importerade data raderas ej. Endast data data som raderats innan återställs. Ljudfunktioner Bredbild AV-inställningar Andra inställningar AV-ljud Alla inställningar Metod Metod Metod Sv Kapitel Ändringar i uppgraderade program Ljudfunktioner CD, ROM, DivX, FM, AM DVD-V, DVD-VR SD, USB Alla inställningar (*2) Alla inställningar Alla inställningar (*2) Metod Metod Metod Volyminställningar för AV-källor, TA-volym (*2) Alla inställningar som omfattar inställningarna i menyn "Function" kommer att raderas. Ändringar i uppgraderade program Telefonfunktioner Telefonvolym Mottagna samtal Telefonmeny (*3) Slagna nummer Missade samtal Telefoninställningar Kontakter (*3) Alla poster Metod Metod Metod (*3) Alla lagrade data för 3 användare kommer att raderas. Sv 33 Tillägg Felsökning Problem med uppgraderingsförfarandet Symtom Orsak Åtgärd Uppgraderingsförfarandet star- Ett felaktigt SD-minneskort har satts Mata ut uppgraderings SD-minneskortet och sätt i rätt uppgraderings SD-minneskort. tar inte och navigationssystemet in. startar upp som vanligt. Uppgraderings SD-minneskort har Slå av tändningen och sedan på den igen för att starta om navigationssystemet. satts i när navigationssystemet är på. En skärm visas som medför att upp- Mata ut uppgraderings SD-minneskort och gradering inte kan starta. visa kartan för din aktuella position och sätt sedan in kortet igen. Meddelande under uppgraderingsförfarandet Meddelande Ett fel inträffade och uppgraderingen misslyckades. Rådfråga återförsäljare eller Pioneer servicecenter. När Lyckades inte uppdatera data av någon anledning. Förfarande Rådgör med en auktoriserad Pioneer återförsäljare. 34 Sv Sv 35 PIONEER CORPORATION 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa , JAPAN PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. P.O. Box 1540, Long Beach, California , U. S.A. TEL: (800) PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique TEL: (0) 3/ PIONEER CORPORATION. Kopiering förbjuden. <KYTZX> <11F00000> <CRB3696-A> EU.

Din manual PIONEER CNSD-130FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2946725

Din manual PIONEER CNSD-130FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2946725 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER CNSD-130FM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PIONEER CNDV-70T http://sv.yourpdfguides.com/dref/1228315

Din manual PIONEER CNDV-70T http://sv.yourpdfguides.com/dref/1228315 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER CNDV-70T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Din manual PIONEER CNSD-110FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/3217135

Din manual PIONEER CNSD-110FM http://sv.yourpdfguides.com/dref/3217135 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER CNSD-110FM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-F700BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/1231956

Din manual PIONEER AVIC-F700BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/1231956 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-F700BT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-9110BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/3259519

Din manual PIONEER AVIC-9110BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/3259519 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-9110BT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versionsinformation McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 För användning med McAfee epolicy Orchestrator Innehåll Om den här versionen Nya funktioner Förbättringar Lösta problem Översikt

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet

Förteckning över ikoner i programmet Förteckning över ikoner i programmet Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att hjälpa dig att enkelt identifiera ikoner och

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Din manual NOKIA CK-7W

Din manual NOKIA CK-7W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA CK-7W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA CK-7W instruktionsbok (information,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PIONEER CNDV-40MT http://sv.yourpdfguides.com/dref/3175033

Din manual PIONEER CNDV-40MT http://sv.yourpdfguides.com/dref/3175033 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER CNDV-40MT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-1103EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-R10. Om du inte är säker

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Din manual HP PAVILION HDX9120EA

Din manual HP PAVILION HDX9120EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION HDX9120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer