Verksamhetsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredovisning 2009"

Transkript

1 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1

2 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var på plats. En ny kamrer och ny församlingsassistent rekryterades under året. De förtroendevalda förberedde för den nya gemensamma församlingen. Det fanns således många skäl att under året att reflektera och utvärdera det pågående församlingslivet och staka ut nya mål för framtiden var också året då ungdomarna kom i horder till ungdomskvällarna under hösten. Vi minns sommaren ambitiösa och uppskattade musikprogram var också året: då fler folk gick i kyrkan under söndagarna. då den nya kyrkogårdsdelen i Lindberg blev färdigställd. då konfirmandarbetet lades om. Året avslutades med ett julakalas som blev slutet på samfälligheten och början på Lindberga församling. Som ny kyrkoherde har jag fått komma till en församling full av liv, engagemang och omtanke. Förtroendevalda, personal och aktiva församlingsmedlemmar har efter bästa förmåga arbetat för Guds rike här hos oss. Och nog kan vi ibland märka att det glimtar till. /Kh Olle Philipsson Under året ökande antalet deltagare i våra Gudstjänster med 14,6 % jämfört med Om även musikgudstjänster medräknas ökade deltagandet med 16 % jämfört med tidigare år. Ökningen sker trots att det totala antalet gudstjänster minskade (från 208 till 183). Att minska antalet gudstjänster behöver alltså inte betyda att färre går i kyrkan. Största ökningen skedde i Torpa församling med en 40 % ökning av deltagandet. I Torpa var den regelbundet firande församlingen liten och en förändring behövdes. Kyrkorådet i Torpa beslöt därför att frångå tidigare princip att fira mässa varje söndag. Under året firade vi olika sorters gudstjänster. Särskilt uppskattade blev de cafégudstjänsterna i Belids lokaler i Tångaberg. Cafégudstjänsterna har funnit sin form under året och redan blivit en självklar del av gudstjänstlivet. Under året döptes 31 barn i gudstjänsterna i Torpa. Vi upplever att de enklare former som - 2 Under året ökande antalet deltagare i våra Gudstjänster med 14,6 % Gudstjänstliv införts under året ger ökade möjligheter för våra dopföljen att delta i gudstjänsterna. under I Lindberg har gudstjänstgrupperna fortsatt i sitt engagemang. Vi har frångått de enskilda gruppträffarna varje vecka. Istället har vi prövat olika sätt att ses tillsammans. Vi har ännu inte funnit en färdig form utan behöver utveckla arbetet vidare I Valinge har kyrkorådet och värdarna varit måna om att alla skall känna sig välkomna och kunna vara med i Gudstjänsten. Därför förändrade vi kyrkorummet under året och skapade ett kyrktorg under läktaren med möjligheter att fika. Där finns även möjlighet för barn att vara med i kyrkan även om man inte vill sitta still i en kyrkbänk. Även koret gjordes större, vilket gav nya möjligheter i musik- och familjegudstjänst sammanhang. Det är tydligt att dessa små fysiska förändringar gjorde skillnad.

3 I Stamnared är vi inte alltid så många men det känns alltid meningsfullt att fira Gudstjänst ändå. Kyrkan kommer verkligen till sin rätt när vi firar gudstjänst för små och stora eller kvällsgudstjänster. Statistiskt sett minskade antalet deltagare något. I Stamnareds fall beror det på att vi har haft lite färre gudstjänster men antalet besökare per Gudstjänst har inte sjunkit. De (exkl konsertdeltagande) som deltagit i våra gudstjänster under året har fått uppleva ett rikt och varierat gudstjänstliv: Staffanspel i trettondagstiden, hela fastans och påskens liturgiska drama, barnmusikalen Hej spejs. Vi förändrade sommarverksamheten och lät vägkyrkan i Torpa vila. Istället införde vi ett sommarmusikprogram med musik i gudstjänsten varje söndagkväll under sommaren. Sommarmusiken började med Li-To körens mässa med Irländsk musik. V/S kyrkokören följde upp med en egen musikgudstjänst i kärlekens tecken. Under hösten minns vi kanske särskilt den inledande rappgudstjänsten för små och stora och den gemensamma minnesgudstjänsten i Allahelgonnatid i Valinge kyrka. Julkonserterna med Cecilia Wennersten och LiTo kören fyllde Lindbergs kyrka 3 gånger om. Vi har försökt finna en puls i gudstjänstlivet. De stora arrangemangen är viktiga, de inspirerar och berör. Samtidigt skänker det ständigt pågående gudstjänstfirandet en viktig bakomliggande ton till hela församlingslivet. Och i det ständigt pågående är det inte så viktigt att räkna antalet deltagare. Det är viktigt för församlingen andliga gemenskap att det i princip firas gudstjänst i alla våra kyrkor på söndagarna. Det har betydelse både för dem som kommer såväl som för vår verksamhet. Det gör skillnad om kyrklockorna hörs om söndagen och att man ser bilar på parkeringen även för dem som inte själva kommer just den söndagen. Vi får veta att några samlats till bön där jag bor även denna söndag. Samtidigt behöver vi inte vara helt konsekventa. Kyrkorna är levande kyrkorum även om vi ibland lägger krutet någon annanstans en söndag. En gång i månaden samt under sommarmånaderna har vi därför minskat till 3 gudstjänster per söndag. Vi ser inte att det har minskat antalet deltagande något nämnvärt. Vid konfirmationer och i terminsupptakterna har det funnits ett värde att alla firar gudstjänst tillsammans i samma kyrka. Det pågående Gudstjänstliv genomsyrar veckan med gudstjänst på Lindgården varje tisdag förmiddag och veckomässsa varje tisdag kväll i Lindberg, samt förbönsstund på onsdag förmiddag. Vi har varit olika många som deltagit men det har känts viktigt att träget fortsätta. Inte minst har det haft betydelse för prästernas andakts och böneliv. De återkommande bönetillfällena i veckan påverkar all den övriga verksamheten. - 3

4 Statistik över deltagande i pastoratets Gudstjänstliv under söndagar. Endast huvudgudstjänster Lindberg Torpa Valinge Stamnared Summa Antal Gudstjänster antal deltagare antal deltagare genomsnitt ,7 55,5 59,3 30,4 59,1 antal deltagare förändring i % ,1 37,2 46,0 29,1 45,3 10,1% 40,7% 12,3% -4,3% 14,6% Huvudgudstjänster och musikgudstjänster Antal Gudstjänster inkl musikgtj 2009 Lindberg 51 Torpa 49 Valinge 50 Stamnared 46 Summa Antal deltagare antal deltagare genomsnitt ,3 56,0 62,6 31,6 69,2 antal deltagare förändring i % ,3 38,6 46,6 29,1 53,3 9,7% 36,9% 22,3% 1,8% 16,1% Kyrkliga handlingar Dop. Dop skedde under året i söndagens gudstjänst. Det betyder 76 dop under 183 gudstjänster. Lågt räknat har 1000 personer deltagit med dopföljen i våra gudstjänster under året. Vi har arbetat med att dessa gudstjänstdeltagare som ofta är ovana skall känna sig välkomna och trygga i våra gudstjänster. Mängden dop gör också att gudstjänstlivet har anpassats därefter. Man kan fundera över hur många dop en gudstjänstfirande församling mäktar med under sina gudstjänster. I Torpa kyrkas 48 huvudgudstjänster förrättades 31 dop. Ett angenämt problem förvisso. Av statistiken framgår också att de flesta fortfarande ser det som självklart att döpa sina barn. Något som också framkommer i våra dopsamtal -4

5 Vigsel Under året vigde vi samman 16 par i våra kyrkor. Det var relativt få vigslar i våra sammanhang (i april 2010 är redan 25 vigslar inbokade för året). Begravningar I statistiken nedan framkommer att en tredjedel av begravningarna i Lindberg sker på annat håll. Förklaringen verkar vara att församlingsgränserna mot Varberg är oklara i församlingsbornas medvetande. Antal födda 2009 (enl HN) Antal döpta församlingsbor under 2009 Antal vigda församlingstillhörande par 2009 Antal vigslar 2009 Antal begravda församlingsbor 2009 Antal Dop Antal begravningar Lindberg Torpa Valinge Stamnared Summa Konfirmander Under våren konfirmerades 70 % av våra tillhöriga 8-klassare i församlingen, vilket är glädjande. Under året har vi jobbat en hel del med konfirmandarbetet. En ny församlingsassistent anställdes på en utökad tjänst och vi kunde därmed arbeta annorlunda. Höstens konfirmander inbjöds till samlingar i mindre grupper. Vi utbildar och arbetar med yngre ledare, som även har utbildats externt under året. Konfirmandernas kyrkogångsker med inriktning på att aktivt delta. Konfirmandträffarna har varvats med ungdomskvällar Under våren genomfördes ett 3 dygn konfirmandläger med alla 60 konfirmander. Höstens konfirmander 2009 är de första som får 2 st 2 dygnsläger under sin lästid. Dessa förändringar medför att vi nu uppfyller riktlinjerna för konfirmandarbetet i svenska kyrkan. Det finns en tydligt skillnad i konfirmanddeltagandet mellan skolorna. Lindbergs skola har större andel konfirmander än Bläshammar och Håsten. Enda sättet att förändra situationen är att har en så bra konfirmandverksamhet att ungdomarna berättar om det för varandra så att ingen vill missa att vara med. - 5

6 Undervisning diakoni mission Barn Pastoratet har en rik och spännande barnverksamhet. I Lindberg och Valinge ses vuxen-barngrupper. I Valinge har gruppen varit stor grupp länge. Den leddes av Sandra Jansson och Linn Sundin under Under hösten flyttades vuxenbarngruppen i Lindberg från måndagen till tisdagen och växte betydligt. Det är roligt att både män och kvinnor kommer till vuxenbarngrupperna. Grupperna är också en fin möjlighet för nyinflyttade småbarnsfamiljer att hitta in i gemenskapen. På onsdagar väller det in 70- talet barn i Lindbergs församlingshem varje vecka. De kommer för att delta i körerna och i juniorarbetet. Under hösten utökades juniorarbetet och kallades för Häng med Timmy. Eva Johbarn och Timmy Ullhag gör ett stort jobb på onsdag eftermiddagarna. Om verksamheten skall vara uthållig behövs nog mer ledarresurser i den verksamheten i längden. Onsdagar är också barnens verksamhetsdag i Valinge församlingshem. Där ses barnkören som leds av Marina Bengtsson och kyrkans barntimmar som Ingrid Otterdahl och Britta Olsson leder. Kommunen slutade hyra församlingshemmets nedervåning under sommaren. På hösten kunde den tas i bruk av församlingens egen verksamhet som nu har lokaler som är betydligt bättre anpassade för barnverksamhet. Ungdom Vår nya församlingsassistent Timmy Ullhag som började i augusti prövade olika verksamheter för ungdomar under hösten. Det var mat och prat och ungdomskvällar. Många av träffarna var mycket välbesökta med över 70 ungdomar. Under hösten startade därför ett ungdomsarbete som fortfarande söker hitta sina former. Kvantiteten är inget problem, utan nu gäller det att hitta mål och former för verksamheten. Under sommaren åkte 7 av våra ungdomar till Taizé och den fördjupningstraditionen kommer har ett värde och kommer få sin fortsättning.. I övrigt sker ungdomsarbetet i nära samband med konfirmandarbetet. Vi har sökt att inte producera verksamhet för ungdomarna utan mer att engagera ungdomar till ledarskap och olika ansvar i församlingen liv och gudstjänster. Barntimmar och barnkör i Valinge kyrka Vuxenverksamhet Församlingens 3 studiegrupper har fortsatt sina samtal under året. En grupp möts på Lindgården, en möts i varandras hem och en ses i Valinge församlingshem. Över huvudtaget har det funnits många mötesplatser och samtalsmöjligheter. Särskilt för de äldre vuxna. Utöver studiegrupperna ses kyrkans 3 arbetskretsar regelbundet (Torpas bifogade verksamhetsberättelse rekommenderas till läsning) Varje onsdag samlas vi till förbönstund i Lindbergs kyrka och under året har 2 samtalsgrupper för sörjande samlats i samarbete med Himledalens församling. -6

7 Under fastan lades extra tid på vuxenverksamheten. Hillevi hade avspänning och meditation i Torpa och vi samlades till passionsandakter i Valinge. Under året har Hillevi också ordnats gemenskapsträffar och ett uppskattat kalas för 80 och 90 årsjubilarer. Även en utfärd till Träslöv anordnades för boende på Lindgården. Tillfälle till att engagera sig på olika sätt i pastoratet, har givits i riklig mängd. Under året har 30 talet kyrk- och Gudstjänstvärdar tagit emot oss i kyrkorna. Våra 2 kyrkokörer har sjungit och övat och samlat tillsammans närmare 100 sångare.. I musikernas verksamhetsberättelser finner ni massa om allt de gjort under året. Under hösten anordnades en körresa till Stockholm och Norrköping som blev mycket lyckad. Alla körsångare samlar omkring sig B-laget som de själva kallar sig dvs många vänner och släktingar. De bidrar således med mer än sång till gemenskaper i pastoratet. Kyrkogård Alla helgons dag var den nya kyrkogårdsdelen i Lindberg färdig och kunde tas i bruk. Den invigdes av Kontraktsprosten och vi samlades ute vid det fina vattenspelet. Tillsammans med andra åtgärder ger den nya kyrkogårdsdelen möjlighet att nu erbjuda våra församlingsbor fler begravningsskick. Nu finns möjlighet till kistgrav, urngrav, askgravplats samt minneslund. När denna redovisning skrivs i april 2010 går det redan att blicka ut över 6 stycken gravar på den nya kyrkogårdsdelen varav 3 askgravar. Även Torpa kyrkogård kan erbjuda samma gravskick. Där invigdes också på alla helgons dag den vattendekoration som byggts av donerade medel. Våra vaktmästare gör ett fint arbete och har en bra helhetssyn kring det fysiska och det estetiska/andliga. Som vanligt var det många som besökte våra kyrkogårdar och många ljus lyste i bårhuset i Lindberga innan alla helgonnahelgen. Då vaktmästarna har en sådan omsorg om kyrkogårdarna finns också en oro för hur resurserna skall räcka till framgent i kärvare tider och med utökade grönytor. Vattenspelet på nys kyrkogården i Lindberg Organisation, mål och visionsarbete Under året har våra förtroendevalda nedlagt mycket arbete för att förbereda för den nya församlingen. Det har varit angeläget att skapa en fungerande flexibel och nutidsanpassad organisation. Ett rejält målarbete var också viktigt då en ny församling skulle bildas, och det i en period då arbetslaget förändras väsentligt. -7 Under våren sågs kyrkoråden till gemensamma samtal och överläggningar kring mål, behov och visioner. Arbetet skedde med en förväntan på det nya och i god anda. Under hösten åkte personalen tillsammans med ett antal nyckelpersoner bland de förtroende valda i väg på en 3 dagars konferens på Grötö i Göteborgs skärgård.

8 Under dagarna genomlystes stora delen av pastoratets liv och verksamhet. Under dagarna formulerades nya mål och det blev ett viktigt avstamp inför allt det nya som väntar. Kyrkorådens ordföranden framarbetade tillsammans med nämndordförande och kyrkoherden ett förslag till organisation i Lindberga församling. Förslaget blev spännande och helt nytt, utan likheter med andra kända församlingar. Förslaget antogs sedan av fullmäktige och det skall bli spännande att få se den nya organisationen fungera under Alla som varit aktiva i samfälligheten då den nu upphörde vid årsskiftet avtackades på en stor julfest i Tofta bygdegård. Stämningen var vare sig nedslagen eller nostalgisk. Det var tydligt att vi tillsammans lever vidare i den nya församlingen. Varje kyrkoråd, kyrknämnden samt fullmäktige avtackades med diplom och frälsarkransen av Martin Lönnebo. Kyrkoråden är fotograferade och finns porträtterade som avslut i sina egna protokollspärmar. Medverkande vid visionsdagarna på Grötö hösten 2009 Personal Under 2009 förändrades medarbetarlaget en hel del. Vid årsskiftet tillträdde vår nye kyrkoherde Olle Philipsson. Vid vårterminens slut gick församlingsassistenten Anita Öberg i pension efter 20 år i tjänst i församlingen. Anitas anställning var 50 % och den uppgick i en projekttjänst på 80% som Timmy Ullhag anställdes, initialt under 1 år. Projektet slog väl ut och mycket talar för att en tillsvidareanställning på 80 % inrättas. Under hösten meddelade vår kyrkokamrer Karin Larsson sin vilja att gå i pension efter 12 år i pastoratet. I december anställdes Torbjörn Eriksson som kyrkokamrer. Karin Larsson hade en 70 % tjänstgöring. Torbjörn Eriksson anställdes i ett samarbete med Veddige-Kungsäters pastorat på en gemensam sysselsättningsgrad av 100 % av vilken 50 % är till vårt förfogande. Tjänstestorleken möjliggjordes genom en omfördelning av arbetsuppgifter mellan personalen. -8

9 Befattningsbeskrivningar Under hösten utarbetades ett arbetssätt för kantorerna utifrån efter scheman istället för arbetsinstruktion. Instruktion har tidigare varit gängse för kantorer i svenska kyrkan men har blivit ett föråldrat sätt att arbeta på. Arbetsuppgifterna varierar mer nuförtiden och arbetslaget jobbar tätare tillsammans. Alla anställda fick uppdaterade befattningsbeskrivningar med tydliggjorda arbetsuppgifter, mål, delegationsansvar. Samtlig personal arbetar nu ifrån planerade scheman som utarbetas tillsammans med arbetsledaren i förväg. Tidigare har arbetsrapporter lämnats in först i efterhand och det har varit svårt att förutse övertidsarbete. Åtgärden avser att förbättra arbetsmiljön samt underlätta möjligheten att följa arbetstidslagen Budgetarbetet Under hösten budgetarbete lades stor vikt vid att öka personalens förståelse av budgetprocessen. Det gavs möjlighet till ett större ansvar kring de delar av budgeten som rörde var och ens arbetsområde. Arbetsmiljö Kyrkogårdschef Bo Karlsson har operativt sätt varit den som främst lett det pågående arbetsmiljöarbetet i samfälligheten. Förutom rutinmässigt arbetsmiljöarbete som skyddsronder, introduktion av nya arbetsmoment m.m. kan följande nämnas som en utveckling under året: 1. Introduktion av återkommande påminnelse om tillbudsrapportering 1:a personalmötet varje månad. 2. Framtagande av policydokument kring begravningar och gravgrävningar 3. Tydliga befattningsbeskrivningar 4. Tydligare scheman med kontroll över rimliga arbetstider Några ur personalbandet spelar under höstens kickoffgudstjänst Framtid Sammanfattningsvis kan man säga att pastoratet med 2009 års avslut av en tidsperiod och nu stakar ut vägen fram, med en ny organisation, och många nya medarbetare. Vi är i ert skede då mycket gott sker i pastoratet. Det finns stora utmaningar i det ökande gudstjänstdeltagandet, de nyinflyttade, barn och ungdomarna som söker sig till oss. Här finns många möjligheter att bygga vidare på Kristi kyrka i Lindbergabygden. Ekonomiskt sett väntar oss några svårare år och vi får vara noggranna med hur vi använder våra resurser på bästa sätt. De nyinflyttade i längsmed kusten i pastoratet behöver vi fortfarande nå. -9

10 Personalens verksamhetsberättelser Fredrik Sundin -komminister Bibelstudiesamtalsgrupp Träffas varannan vecka i Valinge församlingshem och delar livet, kaffet och kommande söndagens bibeltexter i en härlig blandning. Vi brukar vara c:a12 personer på dessa träffar. Konfirmander Jag har tillsammans med församlingsassistenten två konfirmandgrupper på totalt 40 st som turas om att träffas på tisdagar i Lindbergs församlingshem. De förändringar som skett är att vi åker på två läger i stället för ett och att församlingsassistenten har fler timmar till att förbereda och genomföra konfirmand arbetet på tillsammans med mig. Bibelstudie i hemmen Bibelstudie i hemmen har skett en gång i månaden och är en grupp på 7 personer. Vi träffas och går igenom en vald bibelbok och fikar. Veckomässa Antalet besökare varierar mellan 0-10 personer och gruppen besökare har förändrats under året som gått från en kärngrupp på 4 personer till en ny grupp bestående av konfirmander som kommer varannan vecka. Hembesök Hembesök bestående av dop, vigsel, sorgesamtal tar i anspråk allt mer tid och märker att det är då som tillfälle bjuds att dela livet och allt som ryms i det. Jag tillbringar mer och mer tid vid köksborden och mindre och mindre tid vid skrivbordet. Gudstjänster Gudstjänster har jag firat och i huvudsak har vi jobbat med olika typer av gudstjänstordningar och ser framför mig att vi allt mera kommer att jobba med hur vi uttrycker oss i liturgin. Jag tror att det avskalade och enkla gör centrum tydligt och skapar närhet och glädje, två byggstenar för en hållbar utveckling. Lindgården På Lindgården firas mässa eller gudstjänst varje vecka, frivilliga och diakonen sköter detta på ett förträffligt sätt och det finns en god uppslutning från de boende på Lindgården. Präst medverkar vid tre av fyra tillfällen. Sammanfattade När jag kom för ett och halv år sedan har mycket hänt, ny kyrkoherde, ny församlingsassisten, ny kamrer och snart en ny diakon, nybildande av församling samt jag själv ny osv. Så nu börjar saker och ting ta form och församlingen börjar vänja sig vid mitt och andras ansikten. För egen del är det kanske först nu som mer kraft kan läggas på innehållet och tid för möten kan bli till. Och jag som komminister ser att mitt huvudsakliga uppdrag är att vara i det som sker i församlingens liv. Allt gott och Guds frid Fredrik Sundin Skärtorsdag

11 Marina Bengtsson -kantor KYRKOKÖREN 15 medlemmar har haft körövning på torsdagar i Valinge församlingshem, och någon enstaka gång i Stamnared kyrka. Kören har medverkat vid 10 gudstjänster/mässor och vid några gudstjänster på Lindgården. Alla körerna i pastoratet framförde Staffansspelet i Lindbergs kyrka, Trettondedag Jul. Kören övade in sånger till en musikgudstjänst - men störst av allt är Kärleken som framfördes i början av juni i Valinge kyrka. Tillsammans med Li-To kören framförde kyrkokören Dansbandsmässan i Vasa kyrka, Göteborg, i april. I september reste körerna till Stockholm, där vi såg musicalen Hairspray och till Norrköping där vi framförde Dansbandsmässan i St Olai kyrka. BARNKÖREN 9 medlemmar har övat på onsdagar i Valinge församlingshem. Tillsammans med barntimmebarnen har de medverkat vid 9 familjegudstjänster under året och även gått två luciatåg, på Lindgården och på Kyrkliga arbetskretsens lussefest. PIANOELEVER två under året. Musikerna i kontraktet har träffats en gång i månaden ungefär och i juni månad sjöng kantorskören i Apelvikshöjds kyrka. KONFIRMANDERNA var med en dag på konfirmandlägret på Gullbranna, Halmstad. VIGSLAR har spelat på 9 under året. BEGRAVNINGAR har spelat på 14 under året Jag och Hillevi Holm ordnade Musik-café i Valinge församlingshem, ett på våren och ett på hösten. Damer ur Kyrkliga arbetskretsen hjälpte oss med fika och att baka pajer. Jag var med på den utflykt till Träslövsläge kyrka som ordnades för de boende på Lindgården. Eva Johbarn -kantor Lilla dam-lilla manskören Lilla damkören har under vårterminen haft 16 körövningar och hade 23 medlemmar. Lilla Manskören hade 9 medlemmar och 13 sammankomster Barnen sjöng vid följande tillfällen: 6/1 Staffanspelet. 2 föreställningar, körerna var delade i 2 grupper 8/2 Kyndelsemäss. Famj.gudstj. i Lindberg kl 16 7/3 barnkördag i Varberg blev inställd pga sjukdom 5/4 Palmsöndagen. Famj.gudstj. i Lindberg Korv & bröd 13/5 Våravslutning med musikalen Hej spejs Lilla Damkören startade hösten 2/9 och hade 12 övningar, 29 medlemmar Lilla Manskören har ökat till 15 medlemmar. 4/10 Gudstj. För små & STORA i Lindberg 16 (istället för vårens inställda ) 10/10 Barnkördag i Tvååker för Birgitta 8/11 Gudstj. För små & STORA i Torpa kl 16 Brorsson 6/12 Lucia i Lindberg kl 16-11

12 Mellankören åk 3-6 Vårterminen startade 14/1. Kören träffades 16 gånger och hade 15 medlemmar. 6/1 Staffanspelet. 2 föreställningar i Lindberg 8/2 Kyndelsemäss. Famj.gudstj i Lindberg 16 7/3 Barnkör dag blev inställd pga sjukdom 5/4 Palmsöndagen. Famj.gudstj i Lindberg 16 11/4 Påskdagsgospel i Lindberg kl 11.Tillsammans med Li-To & U-kören 13/5 Våravslutning med musikalel Hej spejs Höstterminen startade 2/9 och hade 12 övningar och 14 medlemmar. 4/10 gudstj. För små & STORA i Lindberg kl 16 10/10 Barnkördag i Tvååker Istället för den som blev inställd på våren) 8/11 gudstj. För små & STORA i Torpa kl 16 6/12 Lucia i Lindberg kl 16 Ungdomskören Vårterminen startade 14/1 och hade 16 övningar och 10 medlemmar. 6/1 Staffanspelet. 2 föreställningar i Lindbergs kyrka. 15/2 Cafégudstj. På Belid kl 18 22/3 Marie bebådelse. Torpa kl /4 Påskdagsgospel i Lindberg 11. Tillsammans med Li-To & Mellankören. 13/5 Våravslutning med musikalen Hej spejs Hösten Startade 2/9 hade 12 övningar. 10 medlemmar. 18/10 Cafégudstj. På Belid kl 18 6/12 Lucia i Lindberg kl 16 tillsammans med övriga Barnkörer. Li-To kören Kören hade 70 medlemmar under vårterminen Vi hade 14 torsdagsövningar i kyrkan. Vi sjöng vid följande tillfällen: Våren 6/1 Staffanspel i Lindbergs kyrka 2 föreställningar, övriga medverkande var V/S kören, Barn & U-körer. Huvudrollerna spelades av Hasse Karlsson-Herodes Markus Leandersson-Staffan, även manusförfattare De tre vise männen spelades av våra 3 präster.olle Philipsson-Fredrik Sundin-Lasse Stomnell. Barnkörerna agerade ljuståg.komp av Inside. Li-To kören var folket, samtliga iförda nysydda dräkter. som hade sytts upp hösten /1 sjöng vi för Olle Philipsson i Lindbergs kyrka, på hans installation. 5/2 startade första torsdagsövningen. 22/2 Fastlagssöndagen i Lindberg 15/3 Li-To 1 sjöng i Torpa under Marina Bengtssons ledning 22/3 Li-To 2 sjöng i Lindberg 11/4 Påskdagsgospel i Lindberg tillsammans med U-kören. 19/4 Framförs Dansbandsmässan i Vasakyrka i Göteborg hos Björn Bäckersten. 2 bussar kör upp. - 12

13 1/5 Majmingel i körfrökens trädgård, med egen medhavd kaffekorg, Grillen startades senare på eftermiddagen, i ett strålande vårväder. 9/5 sjöng vi i 2 grupper vid vattentornet för Tappavarvet 21/5 Li-To sjöng i Lindberg Kristi him.f.dag 7/6 Avslutades terminen i Lindbergs kyrka med Irländska mässan samt Irländskt kyrkkaffe efteråt. 400 pers såg oss 29/7 var vi allsångskör i Nöjesparken på utomhusscenen. Vi körade bakom Cecilia Vennersten, framförde även några egna arr. 35 körmedlemmar var med och sjöng.kalle Karlsson var allsångsledare. Hösten Vi sparkade igång 3/9 vi hälsade nya & gamla medlemmar välkomna! Topprekord och den perfekta stämfördelningen har vi nu 25 sopraner, 20 altar, 15 tenorer, 15 basar. Kören hade 15 torsdagsövningar /9 Åker 107 personer till Stockholm-Norrköping, vi åker i 3 bussar. Först till Stockholm för att titta på musikalen Hairspray, som var jättekul med Jessica Heribertsson i huvudrollen, hon tackade via sms för champagnen som hon fick från oss Varbergare. I Norrköping sjöng vi i St Olai kyrka som avslutning på deras kulturvecka. Detta var ett samarbete med Pether Broman som tjänstgjorde med mig i Pireus/Aten sommaren Innan sången i kyrkan åt vi en gemensam middag tillsammans. På denna resa var även V/S kören & B- laget med. 1/11 Alla själars dag i Valinge, mycket folk och massor med tända ljus. 29/11 Första advent i Lindberg kl 16 hela kören. 24 körmedlemmar följde med till Stamnared kl 18 Spännande att ibland få höra kören i mindre grupper, det lät jättebra! 25/12 Julotta i Torpa Körgrupp på 15 personer medverkade. 27/12 Två bejublade konserter tillsammans med Cecilia Vennersten 28/12 EN sista konsert tillsammans. Kören var flott klädda i svart/rött Herrarna med julslips. Detta samarbete var förhoppningsvis inte det sista tillsammans med Cecilia. Inside förstärkta med Peter B på gitarr gjorde som vanligt ett bra jobb. Anders på oboe var också ett lyft. Ett stort tack till er körmedlemmar som gör allt detta möjligt!hoppas att ni inser hur mycket glädje ni skänker?ett extra tack även till er i styrelsen samt vår WM Peter Thidé Övrig musikalisk verksamhet 8/3 Jazz grupp från Helsjön. Cafégudstj. Belid kl 18 22/3 Li-To 1 sjunger i Lindberg på Marie bebåd.dag. 29/3 Årets konfirmandkör sjunger i Torpa 9/4 Skärtorsdag stilla musik med Linda K Johbarn 10/4 Långfredag. Sång av Britta Antoner i Torpa & Lindberg 26/4 Cafégudstj. Belid inbjudna musiker 21/5 Li-To 2 sjunger i Lindberg. Kristi him.f.dag 20/6 Midsommardagen. Sibbarps spelmanslag 5/7 Jesper Odelberg i Lindberg (Sommarmusik) 19/7 Önskepsalmer med Marina Bengtsson (Sommarmusik) 2/8 Medeltidsmusik Gravrost i Torpa (Sommarmusik) 16/8 Genom tid & rum Eva & Linda Johbarn i Lindberg (Sommarmusik) 6/9 Upptaktssöndag i Lindberg kl 11 med alla barn inbjudna! Rapp med Zacke & Vidar 24/12 Midnattsmässa i Lindberg med Mellami med famj. - 13

14 Den diakonala verksamheten på Lindgården har flutit på 1 samma omfattning som föregående år. Efterfrågan av personliga samtal (med inneboende eller med anhöriga) där har ökat något. Samtalsgrupp på Lindgården med i medeltal 12 deltagare, där vi talar om Kyrkans högtider och Hur gjorde vi förr? Valinge barnkör med Marina sjöng Luciasånger på Lindgården den 14 december 40 personer, inklusive barnen och några föräldrar! Utflykt till Träslövsläges Kyrka 4 september med Lindgårdens pensionärer. Inbjudan går också ut till pensionärer i församlingen, som annars har svårt att komma ut. Vi var 33 personer. Flera ur Diakonigruppen var med och hjälpte till. Det var fyra rullstolsburna med på resan plus flera med rollator, så utan deras hjälp hade det aldrig gått. Jag har haft 14 Gudstjänster på Lindgården under Samtalsgruppen för sörjande var under våren i Hunnestad tillsammans med Himledalens diakon Boel Facks och under hösten i Valinge, i samarbete med diakon Emelie Junger-Anjou. Hillevi Holm --diakon Vi har haft sex Gemenskapsträffar under året med som minst 15 besökare och som mest 50. Vid gemenskapsträffarna hjälper någon från Diakonigruppen till. Varje onsdag har vi förbön i kyrkan. Det är en trogen liten skara på 2 6 personer, som samlas för att be för varandra, för kyrkan och för dem som bett om förbön. Marina och jag har haft två välbesökta Musikcaféer under året. Under fastan har jag haft Fastemeditation och avspänning i Torpa kyrkstuga. Antalet deltagare har varierat mellan 5 och mars var jag med som andlig vägledare på kontraktets Retreat i vardagen. Under en vecka hade jag då två enskilda samtal per dag. Jag har haft andakt med arbetskretsarna, framför allt i Lindberg och Torpa, och någon gång har jag bytt med Fredrik och varit med arbetskretsen i Valinge. Vid Födelsedagsfesten för 80 och 90-åringar var vi 31 personer. Jag har tjänstgjort vid högmässor två gånger i månaden. Hembesök ungefär en gång per vecka. Timmmy Ullhag -församlingsassistent VuxenBarn Varje vecka så har vi träff både i Lindberg och i Valinge. På både ställena har det varit mycket barn och vuxna, ca 8 vuxna och 13 barn per gång. Träffarna börjar med en drop in och fri lek. Sen har vi samling med sång, dans och bön. Sedan fikar vi och samtalar vid borden. Efter fikat så börjar vissa droppa av och åka hem och vissa fortsätter att leka. Jag märker av ett stort behov och en stor tacksamhet för just denna aktivitet. Det blir bara fler och fler för var vecka som går. Och alla verkar vara väldigt nöjda och glada över att det finns en plats för föräldrar och barn att mötas och lära känna varandra. - 14

15 610-Häng Hör ganska så mycket ihop med barnkörerna som vi har varje onsdag. Hänget är en möjlighet för barnen att komma till innan eller efter kören. Vi pysslar, leker och underhåller oss på olika sätt varje gång. Ska barnen vara med på kommande söndagsgudstjänst så läser vi en bibeltext från barnens bibel och samtalar och pysslar kring den texten. Deltagandet har varit ca barn. Mat&Prat Denna grupp har legat varannan onsdag tiden innan UTTER. Deltagandet har varit stort. Vi har lagat mat tillsammans och samtalat både om aktuella ämnen men en del struntsnack har det blivit också. Vi har haft det mycket trevligt! Men tyvärr så har denna grupp lags på is pga. dåliga matlagningsmöjligheter. Jag hoppas på att vi kan återuppta denna träff i framtiden! UTTER UTTER (Unga-Troende-Typer-É-Roliga) är ungdomsgruppen som har träffats varannan onsdag och haft god uppslutning första terminen. Antal deltagare har varit ca: personer per kväll. Och åldern har varit år på deltagarna. Vi har gjort allt möjligt på våra träffar tex. lekar, filmkväll, pyssel, bak, tävlingar, musikkvällar mm. Vi avslutar alltid Ungdomskvällarna med en andakt som har innehållet sång, bön, samtal och berättelser. Barntimmar Leds av Ingrid Otterdahl och Britta Olsson och träffas varje onsdag, 2 tim, i Valinge församlingshem. Det har varit ca 10 st barn som deltagit. En träff ser ut så här. Det läses en bibelberättelse och sen är det något slags pyssel som knyter ihop texten. Och någon gång under träffen så har dom en fruktstund. Ledarna tillsammans med barnen brukar vara med och visa upp deras pyssel och sjunga på Gudstjänsterna för stora och små i Valinge/Stamnared. Avslutning - 15

16 Jag har jobbat i församlingen i ca 8 månader. Jag trivs otroligt bra i all den verksamhet som jag leder. Jag känner att jag har fått väldigt god kontakt med barn, ungdomar och vuxna i vår församling. Under dessa månader så har det, som jag har förstått, hänt mycket med barn- och ungdomsverksamheten. Nu börjar jag känna mig hemma här och kommer att fortsätta att driva denna verksamhet framåt. Det har tagit ett tag att se vad som behövs och vart behovet ligger i vår församling. Nu satsar vi ännu hårdare! /Timmy Ullhag Bo Karlsson -kyrkogårdschef Vaktmästeriet har bestått av en arbetsledare, tre heltidstjänster och två 90 % tjänster ( 70 % under vintern och 100 % sommartid ). Under sommarsäsongen var ytterligare tre personer anställda under nio veckor vardera. Förutom de vanliga vaktmästerisysslor som ska skötas, har följande extra arbeten utförts under året; Personalen var på grönytemässan i Elmia september. Vaktmästeriet har i huvudsak fungerat bra, men vissa perioder, skärskilt under våren innan feriearbetarna började, var det svårt att hinna med de ordinarie arbetsuppgifterna. Därför användes kemikalier bitvis för att klara ogräskontrollen på grus- och singelytorna. Prästgårdens garage har röjts och fast inredning tagits bort. Köket i prästgården har rivits ut. Storstädning av prästgården inför inflyttning av ny hyresgäst. Beskärning av träd och buskar i prästgården. Renovering av korset på Torpas kyrkogård. Slipning och oljning av bänken på klosterruinen vid Lindhov. Omläggning av stamledning vid infarten från Lindbergsvägen och en bit ner mot vaktmästeriet I vaktmästarlaget märks en uppenbar oro för hur skötseln av grönytorna ska hinnas med nu när Lindberg och Torpa kyrkogårdar är färdigställda. Detta leder till utökade och mer arbetskrävande ytor, samtidigt som ingen förstärkning på personalsidan görs. Speciellt viktigt är att man inte tappar i skötsel de första åren, eftersom det påverkar hur stora arbetsinsatserna behöver bli längre fram för att områdena ska behålla ett värdigt intryck. Arbetsledningen är inte betungande, då var och en varit mån om att göra sitt bästa, men i övrigt är arbetet väldigt splittrat. Det är svårt att kunna ta ut kompledigt och all semester som jag har rätt till. Monica Wall -förvaltningsassistent År 2009 har arbetsmässigt varit som tidigare år men mycket har ändå varit väldigt annorlunda. Ny kyrkoherde innebär ny arbetsledning och ett delvis annat sätt att tänka. Mycket har blivit enklare pga att Olle är en väldigt närvarande kyrkoherde, vissa frågor behöver inte ligga och bli stora problem utan går att lösa med ett snabbt svar. Under året har vi provat att ha expeditionstid en eftermiddag. Detta pga att våra medarbetarsamlingar flyttades fram en timma på onsdagar till kl 9.00 och då blev det så splittrat med telefonpassning samtidigt. Det blev ohållbart att hålla i genomgång av almanackan för kommande vecka och samtidigt svara i telefon. Jag fick tydliga signaler från övriga medarbetare att det blev alldeles för splittrat. Öppettiderna är numera mån, tis, tors och fredagar kl 9-12 och onsdagar kl Exp. arbetet innebär förutom telefonpassning bl.a bokning av dop, vigslar, begravningar, själaringning, tacksägelse, (präst, kantor och vaktmästare, även kyrka och församlingshem), övriga lokalbokningar t.ex föreningar m.m.

17 Släktutredningar vid dödsfall, övriga släktforskningsärenden, kyrkoboken, organisationsregistret, vara Bosse (kyrkoexp) behjälplig vid gravrättsfrågor, utskick, kallelser, posthantering, annonsering, predikoturer (HN, hemsidan) mm mm. Januari-februari innebär insamlande av tidigare års statistik när det gäller gudstjänster, dop, vigslar, begravningar, in-och utträden och även närvarostatistik vid alla körer, verksamhetsgrupper och sammankomster i kyrkans regi. Under mars april, när vi vet hur präster och kantorers sommarsemestrar ser ut, så är det mycket kontakter med brudpar som ska vigas under vår-sommar och höst i våra kyrkor. Mitt ansvar ligger även i att se till att alla sön/helgdagar är bemannade med kantorer (Eva och Marina är ledig en helg var i månaden) Från juni- augusti 2009 jobbade jag och Karin Larsson bara samtidigt under 2 veckor. Vi hade inte semester samtidigt utan någon av oss var alltid på plats och kunde svara i telefon och svara på frågor och hjälpa till. Ingen av oss har tagit mer än tre veckor i sträck utan delat upp semestern i omgångar. Vi har på så sätt delvis täckt upp för varandra med arbetsuppgifter och undvikigt att brådskande saker blivit liggande. Dock har vi båda haft en period efter semestrarna med en gedigen hög att arbeta igen men detta har förhoppningsvis inte märkt utåt gentemot församlingen. I september reste hela personalen tillsammans med förtroendevalda till Bohuslän på några fantastiska dagar. Det var otroligt givande att träffas på ett neutralt ställe (med fantastisk natur) och alla på samma villkor. Tyvärr sammanföll detta med höstens kyrkoval och expeditionen öppettider för valet. Därför bytte vi efter mitt eget förslag arbetstid med Veddige exp så det blev några långa, sena dagar de veckorna eftersom det krävdes att vi skulle ha en del kvällsöppet. Under slutet av november och början av december trappade vi upp förberedelserna för årets stora händelse, julfesten med avtackningar av avgående förtroendevalda. Allt arbete var all möda värd för så mycket positiv respons har vi sällan fått. Under året har jag medverkat vid ca 35 gudstjänster/mässor som kantor i Pastoratet och en del gånger på Lindgården. Dessutom har Olle och jag producerat och tryckt 4 nummer av kyrkposten (trycks i ca 2500 ex/gång). /Monica Wall Torpa Kyrkliga Arbetskrets verksamhetsberättelse för år 2009 Våra sammankomster startade den 3 februari och då var Maj-Britt värdinna. Ett litet minne från just den här eftermiddagen var att vi fick tända en hel del levande ljus eftersom det var så kallt i lokalen. Men det var otroligt mysigt och som vanligt var trivseln på topp när vi träffades. Innan jag går vidare i berättelsen vill jag rikta mig till vår kära Hillevi, som har ställt upp så mycket för oss och bidragit med sin hjärtlighet och vänskap. Något som vi alla har satt så stort värde på. Vi önskar Dig all lycka Hillevi nu när Du lämnar oss till sommaren och blir pensionär. Ett tack även till Olle och Fredrik för att Ni förljuvade vår tillvaro med Er närvaro vid ett flertal tillfällen. Vi återvänder till 2009 och försöker friska upp våra minnen från alla de trevliga träffarna. Den 17 februari sjöng vi massor av vackra psalmer t.ex. Aven det, var Hillevis förtjänst. Egentligen är vi en unik syförening eftersom vi inte på många år har suttit och handarbetat. Vi umgås och har trevligt tillsammans, samt njuter av kaffestunden med gott dopp. Årsmötet var den 3 mars hemma hos vår ordförande Anna-Lisa på Tången. Vilken underbar, hemmagjord smörgåstårta hon bjöd på. Hänvisar i övrigt till protokollet samt bilderna jag tog. 1 år hade vi inte någon brödförsäljning på Palmsöndagen, men skänkte - 17

18 800 kronor, som Kerstin lämnade i samband med att kollekten togs upp. 19 april var en utflykt anordnad till Vasakyrkan i Göteborg. En dansbandsmässa som var uppskattad. 28 april hade vi det sista mötet för terminen. De sista lotterna på vårt lotteri med gratulationskort såldes och dragningen utfördes. Kaffekassan blev 250 kronor rikare. Vi bestämde att höstens möten skulle starta den 1 september. 27 maj anordnade Valinge Arbetskrets utflykten för året och det blev Gunnebo slott, Onsala Kyrka och Äskhults by som stod på programmet. Jättefint planerad resa, men vädret var inte särskilt gynnsamt. Sommaren gick lika fort som vanligt och den 1 september träffades vi igen. Samtalsämnet blev dels hur var och en hade haft det under uppehållet samt hur vi skall göra för att fira vårt 50-årsjubileum på bästa sätt. 15 september tog vi upp ämnet och beslutade att en lämplig söndag bjuda församlingen på. kyrkkaffe efter en gudstjänst. Förslagsvis kaffe med en tårtbit. Dagen var litet svår att besluta om, men i övrigt kom vi överens om att ha två lotterier i samband med detta. 29 september blev dagen emellertid spikad till den 31 oktober. Då skulle det även vara invigning av den fina vattenanläggningen på kyrkogården. Förhoppningsvis skulle det bli en hel del kaffegäster denna Alla Helgons Dag. 13 oktober var en minnesrik eftermiddag. Maj- Britt hade nämligen anordnat en frågesport, men vi var inte särskilt duktiga därav otroligt många härliga, befriande skratt. Många roliga, spontana kommentarer från Karin gjorde att vi mådde gott allesammans. vår bjudning på lördagen. Alla fick sina uppgifter att utföra. Så kom då lördagen och allt blev så lyckat då vi firade vårt jubileum. Vi hade dukat för 42 personer (vita dukar och Azaleor på borden). Det var jättefint. Två lotterier väntade på köpare och vi kunde konstatera att 43personer kom till oss och det var precis lagom. Vi fick telegram från Björn Bäckersten och från Olle Philipsson, som högtidligen lästes upp av Olle samt höll tal för oss, vilket även Hillevi gjorde. Lennart Larsson talade om hur och varför den vackra vattenanläggningen hade kommit till. Dragningen av lotterierna ägde rum och vi hade även försäljning av gratulationskort till förmån för hjälpverksamhet. Klockan 12 kunde vi själva sätta oss till bords och begrunda allt och njuta av en välförtjänt kopp kaffe. Vi var alla belåtna över vår lilla kaffebjudning den här högtidliga dagen. 10 november var Aina värdinna och säkerligen var allt lika roligt som vanligt trots att Asta och jag inte var med. Jag hade nämligen ramlat och slagit mig ordentligt. 24 november var sista träffen på det här året. Hillevi höll som vanligt en andaktsstund och Kerstin var värdinna. Vi tackade varandra för ett härligt år och önskade God Jul och ett Gott Nytt Ar Vi bestämde att börja vårterminen den 9 februari då Karin vill vara vår värdinna. Kärra den 9 mars 2010 Brita Andersson Sekr. 27 oktober. Gränslöst roligt även den här dagen. Maj-Britt var värdinna och hade gjort äpplekaka med vaniljsås till kaffet. Så dök Tommy upp och med sig hade han en prinsesstårta till oss som tack för vad vi gör för kyrkan. Gissa om vi njöt ay allt detta goda. Jag hade kameran med mig och tog en del bilder. Dels på den vackra vattenanläggningen i dessa ljuvliga höstfärger och dels på vårt härliga frossande på äpplekaka och prinsesstårta. Hillevis make Christer fick också ta del av det goda. Men vi var ju också medvetna om att mycket skulle finslipas inför - 18

19 Budgetredovisning Sida: 1 av 9 Lindbergs kyrkl. samfällighet Verks: Senaste vernr: 606 Utskriven: :43 Konto Kontonamn Budget Resultat Utnyttjat Resultat Kyrkofullmäktige Lönekostnader ,05% Verksamhetskostnader ,82% -796 SUMMA ,86% RESULTAT ,86% Revision Lönekostnader ,97% Verksamhetskostnader ,57% SUMMA ,90% RESULTAT ,90% Kyrkonämnd Lönekostnader ,10% Verksamhetskostnader ,39% SUMMA ,79% RESULTAT ,79% Pastorsexpedition Intäkter ,23% 376 Lönekostnader ,66% Verksamhetskostnader ,99% Avskrivningar ,60% Finannetto SUMMA ,89% Interna poster ,65% RESULTAT ,85% Personalvård Intäkter Lönekostnader ,07% Verksamhetskostnader ,29% SUMMA ,34% RESULTAT ,34% RED Rapportnr 1028 Version 0296 Skriven av Karin Larsson Licens: Lindbergs kyrkliga samfällighet - 19

20 Budgetredovisning Sida: 2 av 9 Lindbergs kyrkl. samfällighet Verks: Senaste vernr: 606 Utskriven: :43 Konto Kontonamn Budget Resultat Utnyttjat Resultat Övr gemensamma kostnader Intäkter Lönekostnader Verksamhetskostnader ,36% Finannetto SUMMA ,88% RESULTAT ,88% Valnämnd Lönekostnader ,72% 0 Verksamhetskostnader ,19% 0 SUMMA ,96% 0 RESULTAT ,96% Tele. IT, Kopiering Intäkter Verksamhetskostnader ,45% Avskrivningar ,00% Finannetto -60 SUMMA ,51% Interna poster ,40% RESULTAT ,32% Fördelningsdifferenser Lönekostnader SUMMA RESULTAT Utdelning kyrklig jord Intäkter SUMMA RESULTAT RED Rapportnr 1028 Version 0296 Skriven av Karin Larsson Licens: Lindbergs kyrkliga samfällighet - 20

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling

Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Verksamhetsuppföljning 2012 för Häverö-Edebo-Singö församling Grävning för installation av kylanläggnig vid Häverö gravkapell sommaren 2012 1 Inledning av Kyrkoherde Ulf Engström 2 Som kyrkoherde i Häverö-Edebo-Singö

Läs mer

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till

Tema: Lycka. Fest i Val i församlingshemmen Café och Musik. Nr 9 hösten 2009. F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till Nr 9 hösten 2009 F ö r s a m l i n g a rnas hälsning till a l l a b o e n d e i rinkabyholmso c h s m e d b y o mr å d et Tema: Lycka innehåll 2 herdens hörna 2 Kontaktrutan 3 Terminstart 3 Vi finns här

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 KYRKOBLAD LINDOME FÖRSAMLING VÅREN 2008 TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 Kontakt Box 171 437

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. Nr: 4, mars-maj 2013 SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN LENA HAGMAN SOFIA LINDSTEDT JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

Läs mer

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg!

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg! RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29 rösta i kyrkovalet 20/9 trender på kyrkogården kom och sjung med oss! Var rädd om din sorg! 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN NR 3

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1

Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1 FÖRSAMLINGSBLADET Våren 2009 Lidköpings församling nummer 1 Gemenskap över tid och rum Vad är det för apparat på framsidan av församlingsbladet? Jo, en tidsmaskin från musikalen Den stora båten. Maskinen

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2013 1 Bön På måndagar kl. 13.00 finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på

Läs mer

Vi finns i Björka. Vi finns i Påarp

Vi finns i Björka. Vi finns i Påarp Vi finns i Björka Vi finns i Mörarp Vi finns i Påarp Expeditionen flyttar Kropp Björka Mörarp Hässlunda Välluv Frillestad Påarp nr 1/2012 1/2012 Flyttlasset LEDAREN Kyrkoherde Markus von Martens berättar

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-1 Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud...

Läs mer

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta Liv & Längtan nr 2 2011 februari / mars Helhjärtat vill jag göra allt som jag nånsin gör Helhjärtat vill jag leva Helhjärtat tills jag dör Med hela hjärtat hela tiden Överallt och jämt Med hela hjärtat

Läs mer

Din församling önskar dig en riktigt Glad Påsk! Nummer 1 Våren 2011

Din församling önskar dig en riktigt Glad Påsk! Nummer 1 Våren 2011 Nummer 1 Våren 2011 Här är nästan hela personalstyrkan vid Katrineholmsbygdens församling, samlade på trappan till Katrineholms Kyrka. Din församling önskar dig en riktigt Glad Påsk! Välkommen till Katrineholmsbygdens

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09 I nöd och lust Kärleken firas i vigselakten I vigseln firas kärleken Att gifta sig är ett viktigt steg i livet och blir en oförglömlig upplevelse för de

Läs mer