Verksamhetsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredovisning 2009"

Transkript

1 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1

2 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var på plats. En ny kamrer och ny församlingsassistent rekryterades under året. De förtroendevalda förberedde för den nya gemensamma församlingen. Det fanns således många skäl att under året att reflektera och utvärdera det pågående församlingslivet och staka ut nya mål för framtiden var också året då ungdomarna kom i horder till ungdomskvällarna under hösten. Vi minns sommaren ambitiösa och uppskattade musikprogram var också året: då fler folk gick i kyrkan under söndagarna. då den nya kyrkogårdsdelen i Lindberg blev färdigställd. då konfirmandarbetet lades om. Året avslutades med ett julakalas som blev slutet på samfälligheten och början på Lindberga församling. Som ny kyrkoherde har jag fått komma till en församling full av liv, engagemang och omtanke. Förtroendevalda, personal och aktiva församlingsmedlemmar har efter bästa förmåga arbetat för Guds rike här hos oss. Och nog kan vi ibland märka att det glimtar till. /Kh Olle Philipsson Under året ökande antalet deltagare i våra Gudstjänster med 14,6 % jämfört med Om även musikgudstjänster medräknas ökade deltagandet med 16 % jämfört med tidigare år. Ökningen sker trots att det totala antalet gudstjänster minskade (från 208 till 183). Att minska antalet gudstjänster behöver alltså inte betyda att färre går i kyrkan. Största ökningen skedde i Torpa församling med en 40 % ökning av deltagandet. I Torpa var den regelbundet firande församlingen liten och en förändring behövdes. Kyrkorådet i Torpa beslöt därför att frångå tidigare princip att fira mässa varje söndag. Under året firade vi olika sorters gudstjänster. Särskilt uppskattade blev de cafégudstjänsterna i Belids lokaler i Tångaberg. Cafégudstjänsterna har funnit sin form under året och redan blivit en självklar del av gudstjänstlivet. Under året döptes 31 barn i gudstjänsterna i Torpa. Vi upplever att de enklare former som - 2 Under året ökande antalet deltagare i våra Gudstjänster med 14,6 % Gudstjänstliv införts under året ger ökade möjligheter för våra dopföljen att delta i gudstjänsterna. under I Lindberg har gudstjänstgrupperna fortsatt i sitt engagemang. Vi har frångått de enskilda gruppträffarna varje vecka. Istället har vi prövat olika sätt att ses tillsammans. Vi har ännu inte funnit en färdig form utan behöver utveckla arbetet vidare I Valinge har kyrkorådet och värdarna varit måna om att alla skall känna sig välkomna och kunna vara med i Gudstjänsten. Därför förändrade vi kyrkorummet under året och skapade ett kyrktorg under läktaren med möjligheter att fika. Där finns även möjlighet för barn att vara med i kyrkan även om man inte vill sitta still i en kyrkbänk. Även koret gjordes större, vilket gav nya möjligheter i musik- och familjegudstjänst sammanhang. Det är tydligt att dessa små fysiska förändringar gjorde skillnad.

3 I Stamnared är vi inte alltid så många men det känns alltid meningsfullt att fira Gudstjänst ändå. Kyrkan kommer verkligen till sin rätt när vi firar gudstjänst för små och stora eller kvällsgudstjänster. Statistiskt sett minskade antalet deltagare något. I Stamnareds fall beror det på att vi har haft lite färre gudstjänster men antalet besökare per Gudstjänst har inte sjunkit. De (exkl konsertdeltagande) som deltagit i våra gudstjänster under året har fått uppleva ett rikt och varierat gudstjänstliv: Staffanspel i trettondagstiden, hela fastans och påskens liturgiska drama, barnmusikalen Hej spejs. Vi förändrade sommarverksamheten och lät vägkyrkan i Torpa vila. Istället införde vi ett sommarmusikprogram med musik i gudstjänsten varje söndagkväll under sommaren. Sommarmusiken började med Li-To körens mässa med Irländsk musik. V/S kyrkokören följde upp med en egen musikgudstjänst i kärlekens tecken. Under hösten minns vi kanske särskilt den inledande rappgudstjänsten för små och stora och den gemensamma minnesgudstjänsten i Allahelgonnatid i Valinge kyrka. Julkonserterna med Cecilia Wennersten och LiTo kören fyllde Lindbergs kyrka 3 gånger om. Vi har försökt finna en puls i gudstjänstlivet. De stora arrangemangen är viktiga, de inspirerar och berör. Samtidigt skänker det ständigt pågående gudstjänstfirandet en viktig bakomliggande ton till hela församlingslivet. Och i det ständigt pågående är det inte så viktigt att räkna antalet deltagare. Det är viktigt för församlingen andliga gemenskap att det i princip firas gudstjänst i alla våra kyrkor på söndagarna. Det har betydelse både för dem som kommer såväl som för vår verksamhet. Det gör skillnad om kyrklockorna hörs om söndagen och att man ser bilar på parkeringen även för dem som inte själva kommer just den söndagen. Vi får veta att några samlats till bön där jag bor även denna söndag. Samtidigt behöver vi inte vara helt konsekventa. Kyrkorna är levande kyrkorum även om vi ibland lägger krutet någon annanstans en söndag. En gång i månaden samt under sommarmånaderna har vi därför minskat till 3 gudstjänster per söndag. Vi ser inte att det har minskat antalet deltagande något nämnvärt. Vid konfirmationer och i terminsupptakterna har det funnits ett värde att alla firar gudstjänst tillsammans i samma kyrka. Det pågående Gudstjänstliv genomsyrar veckan med gudstjänst på Lindgården varje tisdag förmiddag och veckomässsa varje tisdag kväll i Lindberg, samt förbönsstund på onsdag förmiddag. Vi har varit olika många som deltagit men det har känts viktigt att träget fortsätta. Inte minst har det haft betydelse för prästernas andakts och böneliv. De återkommande bönetillfällena i veckan påverkar all den övriga verksamheten. - 3

4 Statistik över deltagande i pastoratets Gudstjänstliv under söndagar. Endast huvudgudstjänster Lindberg Torpa Valinge Stamnared Summa Antal Gudstjänster antal deltagare antal deltagare genomsnitt ,7 55,5 59,3 30,4 59,1 antal deltagare förändring i % ,1 37,2 46,0 29,1 45,3 10,1% 40,7% 12,3% -4,3% 14,6% Huvudgudstjänster och musikgudstjänster Antal Gudstjänster inkl musikgtj 2009 Lindberg 51 Torpa 49 Valinge 50 Stamnared 46 Summa Antal deltagare antal deltagare genomsnitt ,3 56,0 62,6 31,6 69,2 antal deltagare förändring i % ,3 38,6 46,6 29,1 53,3 9,7% 36,9% 22,3% 1,8% 16,1% Kyrkliga handlingar Dop. Dop skedde under året i söndagens gudstjänst. Det betyder 76 dop under 183 gudstjänster. Lågt räknat har 1000 personer deltagit med dopföljen i våra gudstjänster under året. Vi har arbetat med att dessa gudstjänstdeltagare som ofta är ovana skall känna sig välkomna och trygga i våra gudstjänster. Mängden dop gör också att gudstjänstlivet har anpassats därefter. Man kan fundera över hur många dop en gudstjänstfirande församling mäktar med under sina gudstjänster. I Torpa kyrkas 48 huvudgudstjänster förrättades 31 dop. Ett angenämt problem förvisso. Av statistiken framgår också att de flesta fortfarande ser det som självklart att döpa sina barn. Något som också framkommer i våra dopsamtal -4

5 Vigsel Under året vigde vi samman 16 par i våra kyrkor. Det var relativt få vigslar i våra sammanhang (i april 2010 är redan 25 vigslar inbokade för året). Begravningar I statistiken nedan framkommer att en tredjedel av begravningarna i Lindberg sker på annat håll. Förklaringen verkar vara att församlingsgränserna mot Varberg är oklara i församlingsbornas medvetande. Antal födda 2009 (enl HN) Antal döpta församlingsbor under 2009 Antal vigda församlingstillhörande par 2009 Antal vigslar 2009 Antal begravda församlingsbor 2009 Antal Dop Antal begravningar Lindberg Torpa Valinge Stamnared Summa Konfirmander Under våren konfirmerades 70 % av våra tillhöriga 8-klassare i församlingen, vilket är glädjande. Under året har vi jobbat en hel del med konfirmandarbetet. En ny församlingsassistent anställdes på en utökad tjänst och vi kunde därmed arbeta annorlunda. Höstens konfirmander inbjöds till samlingar i mindre grupper. Vi utbildar och arbetar med yngre ledare, som även har utbildats externt under året. Konfirmandernas kyrkogångsker med inriktning på att aktivt delta. Konfirmandträffarna har varvats med ungdomskvällar Under våren genomfördes ett 3 dygn konfirmandläger med alla 60 konfirmander. Höstens konfirmander 2009 är de första som får 2 st 2 dygnsläger under sin lästid. Dessa förändringar medför att vi nu uppfyller riktlinjerna för konfirmandarbetet i svenska kyrkan. Det finns en tydligt skillnad i konfirmanddeltagandet mellan skolorna. Lindbergs skola har större andel konfirmander än Bläshammar och Håsten. Enda sättet att förändra situationen är att har en så bra konfirmandverksamhet att ungdomarna berättar om det för varandra så att ingen vill missa att vara med. - 5

6 Undervisning diakoni mission Barn Pastoratet har en rik och spännande barnverksamhet. I Lindberg och Valinge ses vuxen-barngrupper. I Valinge har gruppen varit stor grupp länge. Den leddes av Sandra Jansson och Linn Sundin under Under hösten flyttades vuxenbarngruppen i Lindberg från måndagen till tisdagen och växte betydligt. Det är roligt att både män och kvinnor kommer till vuxenbarngrupperna. Grupperna är också en fin möjlighet för nyinflyttade småbarnsfamiljer att hitta in i gemenskapen. På onsdagar väller det in 70- talet barn i Lindbergs församlingshem varje vecka. De kommer för att delta i körerna och i juniorarbetet. Under hösten utökades juniorarbetet och kallades för Häng med Timmy. Eva Johbarn och Timmy Ullhag gör ett stort jobb på onsdag eftermiddagarna. Om verksamheten skall vara uthållig behövs nog mer ledarresurser i den verksamheten i längden. Onsdagar är också barnens verksamhetsdag i Valinge församlingshem. Där ses barnkören som leds av Marina Bengtsson och kyrkans barntimmar som Ingrid Otterdahl och Britta Olsson leder. Kommunen slutade hyra församlingshemmets nedervåning under sommaren. På hösten kunde den tas i bruk av församlingens egen verksamhet som nu har lokaler som är betydligt bättre anpassade för barnverksamhet. Ungdom Vår nya församlingsassistent Timmy Ullhag som började i augusti prövade olika verksamheter för ungdomar under hösten. Det var mat och prat och ungdomskvällar. Många av träffarna var mycket välbesökta med över 70 ungdomar. Under hösten startade därför ett ungdomsarbete som fortfarande söker hitta sina former. Kvantiteten är inget problem, utan nu gäller det att hitta mål och former för verksamheten. Under sommaren åkte 7 av våra ungdomar till Taizé och den fördjupningstraditionen kommer har ett värde och kommer få sin fortsättning.. I övrigt sker ungdomsarbetet i nära samband med konfirmandarbetet. Vi har sökt att inte producera verksamhet för ungdomarna utan mer att engagera ungdomar till ledarskap och olika ansvar i församlingen liv och gudstjänster. Barntimmar och barnkör i Valinge kyrka Vuxenverksamhet Församlingens 3 studiegrupper har fortsatt sina samtal under året. En grupp möts på Lindgården, en möts i varandras hem och en ses i Valinge församlingshem. Över huvudtaget har det funnits många mötesplatser och samtalsmöjligheter. Särskilt för de äldre vuxna. Utöver studiegrupperna ses kyrkans 3 arbetskretsar regelbundet (Torpas bifogade verksamhetsberättelse rekommenderas till läsning) Varje onsdag samlas vi till förbönstund i Lindbergs kyrka och under året har 2 samtalsgrupper för sörjande samlats i samarbete med Himledalens församling. -6

7 Under fastan lades extra tid på vuxenverksamheten. Hillevi hade avspänning och meditation i Torpa och vi samlades till passionsandakter i Valinge. Under året har Hillevi också ordnats gemenskapsträffar och ett uppskattat kalas för 80 och 90 årsjubilarer. Även en utfärd till Träslöv anordnades för boende på Lindgården. Tillfälle till att engagera sig på olika sätt i pastoratet, har givits i riklig mängd. Under året har 30 talet kyrk- och Gudstjänstvärdar tagit emot oss i kyrkorna. Våra 2 kyrkokörer har sjungit och övat och samlat tillsammans närmare 100 sångare.. I musikernas verksamhetsberättelser finner ni massa om allt de gjort under året. Under hösten anordnades en körresa till Stockholm och Norrköping som blev mycket lyckad. Alla körsångare samlar omkring sig B-laget som de själva kallar sig dvs många vänner och släktingar. De bidrar således med mer än sång till gemenskaper i pastoratet. Kyrkogård Alla helgons dag var den nya kyrkogårdsdelen i Lindberg färdig och kunde tas i bruk. Den invigdes av Kontraktsprosten och vi samlades ute vid det fina vattenspelet. Tillsammans med andra åtgärder ger den nya kyrkogårdsdelen möjlighet att nu erbjuda våra församlingsbor fler begravningsskick. Nu finns möjlighet till kistgrav, urngrav, askgravplats samt minneslund. När denna redovisning skrivs i april 2010 går det redan att blicka ut över 6 stycken gravar på den nya kyrkogårdsdelen varav 3 askgravar. Även Torpa kyrkogård kan erbjuda samma gravskick. Där invigdes också på alla helgons dag den vattendekoration som byggts av donerade medel. Våra vaktmästare gör ett fint arbete och har en bra helhetssyn kring det fysiska och det estetiska/andliga. Som vanligt var det många som besökte våra kyrkogårdar och många ljus lyste i bårhuset i Lindberga innan alla helgonnahelgen. Då vaktmästarna har en sådan omsorg om kyrkogårdarna finns också en oro för hur resurserna skall räcka till framgent i kärvare tider och med utökade grönytor. Vattenspelet på nys kyrkogården i Lindberg Organisation, mål och visionsarbete Under året har våra förtroendevalda nedlagt mycket arbete för att förbereda för den nya församlingen. Det har varit angeläget att skapa en fungerande flexibel och nutidsanpassad organisation. Ett rejält målarbete var också viktigt då en ny församling skulle bildas, och det i en period då arbetslaget förändras väsentligt. -7 Under våren sågs kyrkoråden till gemensamma samtal och överläggningar kring mål, behov och visioner. Arbetet skedde med en förväntan på det nya och i god anda. Under hösten åkte personalen tillsammans med ett antal nyckelpersoner bland de förtroende valda i väg på en 3 dagars konferens på Grötö i Göteborgs skärgård.

8 Under dagarna genomlystes stora delen av pastoratets liv och verksamhet. Under dagarna formulerades nya mål och det blev ett viktigt avstamp inför allt det nya som väntar. Kyrkorådens ordföranden framarbetade tillsammans med nämndordförande och kyrkoherden ett förslag till organisation i Lindberga församling. Förslaget blev spännande och helt nytt, utan likheter med andra kända församlingar. Förslaget antogs sedan av fullmäktige och det skall bli spännande att få se den nya organisationen fungera under Alla som varit aktiva i samfälligheten då den nu upphörde vid årsskiftet avtackades på en stor julfest i Tofta bygdegård. Stämningen var vare sig nedslagen eller nostalgisk. Det var tydligt att vi tillsammans lever vidare i den nya församlingen. Varje kyrkoråd, kyrknämnden samt fullmäktige avtackades med diplom och frälsarkransen av Martin Lönnebo. Kyrkoråden är fotograferade och finns porträtterade som avslut i sina egna protokollspärmar. Medverkande vid visionsdagarna på Grötö hösten 2009 Personal Under 2009 förändrades medarbetarlaget en hel del. Vid årsskiftet tillträdde vår nye kyrkoherde Olle Philipsson. Vid vårterminens slut gick församlingsassistenten Anita Öberg i pension efter 20 år i tjänst i församlingen. Anitas anställning var 50 % och den uppgick i en projekttjänst på 80% som Timmy Ullhag anställdes, initialt under 1 år. Projektet slog väl ut och mycket talar för att en tillsvidareanställning på 80 % inrättas. Under hösten meddelade vår kyrkokamrer Karin Larsson sin vilja att gå i pension efter 12 år i pastoratet. I december anställdes Torbjörn Eriksson som kyrkokamrer. Karin Larsson hade en 70 % tjänstgöring. Torbjörn Eriksson anställdes i ett samarbete med Veddige-Kungsäters pastorat på en gemensam sysselsättningsgrad av 100 % av vilken 50 % är till vårt förfogande. Tjänstestorleken möjliggjordes genom en omfördelning av arbetsuppgifter mellan personalen. -8

9 Befattningsbeskrivningar Under hösten utarbetades ett arbetssätt för kantorerna utifrån efter scheman istället för arbetsinstruktion. Instruktion har tidigare varit gängse för kantorer i svenska kyrkan men har blivit ett föråldrat sätt att arbeta på. Arbetsuppgifterna varierar mer nuförtiden och arbetslaget jobbar tätare tillsammans. Alla anställda fick uppdaterade befattningsbeskrivningar med tydliggjorda arbetsuppgifter, mål, delegationsansvar. Samtlig personal arbetar nu ifrån planerade scheman som utarbetas tillsammans med arbetsledaren i förväg. Tidigare har arbetsrapporter lämnats in först i efterhand och det har varit svårt att förutse övertidsarbete. Åtgärden avser att förbättra arbetsmiljön samt underlätta möjligheten att följa arbetstidslagen Budgetarbetet Under hösten budgetarbete lades stor vikt vid att öka personalens förståelse av budgetprocessen. Det gavs möjlighet till ett större ansvar kring de delar av budgeten som rörde var och ens arbetsområde. Arbetsmiljö Kyrkogårdschef Bo Karlsson har operativt sätt varit den som främst lett det pågående arbetsmiljöarbetet i samfälligheten. Förutom rutinmässigt arbetsmiljöarbete som skyddsronder, introduktion av nya arbetsmoment m.m. kan följande nämnas som en utveckling under året: 1. Introduktion av återkommande påminnelse om tillbudsrapportering 1:a personalmötet varje månad. 2. Framtagande av policydokument kring begravningar och gravgrävningar 3. Tydliga befattningsbeskrivningar 4. Tydligare scheman med kontroll över rimliga arbetstider Några ur personalbandet spelar under höstens kickoffgudstjänst Framtid Sammanfattningsvis kan man säga att pastoratet med 2009 års avslut av en tidsperiod och nu stakar ut vägen fram, med en ny organisation, och många nya medarbetare. Vi är i ert skede då mycket gott sker i pastoratet. Det finns stora utmaningar i det ökande gudstjänstdeltagandet, de nyinflyttade, barn och ungdomarna som söker sig till oss. Här finns många möjligheter att bygga vidare på Kristi kyrka i Lindbergabygden. Ekonomiskt sett väntar oss några svårare år och vi får vara noggranna med hur vi använder våra resurser på bästa sätt. De nyinflyttade i längsmed kusten i pastoratet behöver vi fortfarande nå. -9

10 Personalens verksamhetsberättelser Fredrik Sundin -komminister Bibelstudiesamtalsgrupp Träffas varannan vecka i Valinge församlingshem och delar livet, kaffet och kommande söndagens bibeltexter i en härlig blandning. Vi brukar vara c:a12 personer på dessa träffar. Konfirmander Jag har tillsammans med församlingsassistenten två konfirmandgrupper på totalt 40 st som turas om att träffas på tisdagar i Lindbergs församlingshem. De förändringar som skett är att vi åker på två läger i stället för ett och att församlingsassistenten har fler timmar till att förbereda och genomföra konfirmand arbetet på tillsammans med mig. Bibelstudie i hemmen Bibelstudie i hemmen har skett en gång i månaden och är en grupp på 7 personer. Vi träffas och går igenom en vald bibelbok och fikar. Veckomässa Antalet besökare varierar mellan 0-10 personer och gruppen besökare har förändrats under året som gått från en kärngrupp på 4 personer till en ny grupp bestående av konfirmander som kommer varannan vecka. Hembesök Hembesök bestående av dop, vigsel, sorgesamtal tar i anspråk allt mer tid och märker att det är då som tillfälle bjuds att dela livet och allt som ryms i det. Jag tillbringar mer och mer tid vid köksborden och mindre och mindre tid vid skrivbordet. Gudstjänster Gudstjänster har jag firat och i huvudsak har vi jobbat med olika typer av gudstjänstordningar och ser framför mig att vi allt mera kommer att jobba med hur vi uttrycker oss i liturgin. Jag tror att det avskalade och enkla gör centrum tydligt och skapar närhet och glädje, två byggstenar för en hållbar utveckling. Lindgården På Lindgården firas mässa eller gudstjänst varje vecka, frivilliga och diakonen sköter detta på ett förträffligt sätt och det finns en god uppslutning från de boende på Lindgården. Präst medverkar vid tre av fyra tillfällen. Sammanfattade När jag kom för ett och halv år sedan har mycket hänt, ny kyrkoherde, ny församlingsassisten, ny kamrer och snart en ny diakon, nybildande av församling samt jag själv ny osv. Så nu börjar saker och ting ta form och församlingen börjar vänja sig vid mitt och andras ansikten. För egen del är det kanske först nu som mer kraft kan läggas på innehållet och tid för möten kan bli till. Och jag som komminister ser att mitt huvudsakliga uppdrag är att vara i det som sker i församlingens liv. Allt gott och Guds frid Fredrik Sundin Skärtorsdag

11 Marina Bengtsson -kantor KYRKOKÖREN 15 medlemmar har haft körövning på torsdagar i Valinge församlingshem, och någon enstaka gång i Stamnared kyrka. Kören har medverkat vid 10 gudstjänster/mässor och vid några gudstjänster på Lindgården. Alla körerna i pastoratet framförde Staffansspelet i Lindbergs kyrka, Trettondedag Jul. Kören övade in sånger till en musikgudstjänst - men störst av allt är Kärleken som framfördes i början av juni i Valinge kyrka. Tillsammans med Li-To kören framförde kyrkokören Dansbandsmässan i Vasa kyrka, Göteborg, i april. I september reste körerna till Stockholm, där vi såg musicalen Hairspray och till Norrköping där vi framförde Dansbandsmässan i St Olai kyrka. BARNKÖREN 9 medlemmar har övat på onsdagar i Valinge församlingshem. Tillsammans med barntimmebarnen har de medverkat vid 9 familjegudstjänster under året och även gått två luciatåg, på Lindgården och på Kyrkliga arbetskretsens lussefest. PIANOELEVER två under året. Musikerna i kontraktet har träffats en gång i månaden ungefär och i juni månad sjöng kantorskören i Apelvikshöjds kyrka. KONFIRMANDERNA var med en dag på konfirmandlägret på Gullbranna, Halmstad. VIGSLAR har spelat på 9 under året. BEGRAVNINGAR har spelat på 14 under året Jag och Hillevi Holm ordnade Musik-café i Valinge församlingshem, ett på våren och ett på hösten. Damer ur Kyrkliga arbetskretsen hjälpte oss med fika och att baka pajer. Jag var med på den utflykt till Träslövsläge kyrka som ordnades för de boende på Lindgården. Eva Johbarn -kantor Lilla dam-lilla manskören Lilla damkören har under vårterminen haft 16 körövningar och hade 23 medlemmar. Lilla Manskören hade 9 medlemmar och 13 sammankomster Barnen sjöng vid följande tillfällen: 6/1 Staffanspelet. 2 föreställningar, körerna var delade i 2 grupper 8/2 Kyndelsemäss. Famj.gudstj. i Lindberg kl 16 7/3 barnkördag i Varberg blev inställd pga sjukdom 5/4 Palmsöndagen. Famj.gudstj. i Lindberg Korv & bröd 13/5 Våravslutning med musikalen Hej spejs Lilla Damkören startade hösten 2/9 och hade 12 övningar, 29 medlemmar Lilla Manskören har ökat till 15 medlemmar. 4/10 Gudstj. För små & STORA i Lindberg 16 (istället för vårens inställda ) 10/10 Barnkördag i Tvååker för Birgitta 8/11 Gudstj. För små & STORA i Torpa kl 16 Brorsson 6/12 Lucia i Lindberg kl 16-11

12 Mellankören åk 3-6 Vårterminen startade 14/1. Kören träffades 16 gånger och hade 15 medlemmar. 6/1 Staffanspelet. 2 föreställningar i Lindberg 8/2 Kyndelsemäss. Famj.gudstj i Lindberg 16 7/3 Barnkör dag blev inställd pga sjukdom 5/4 Palmsöndagen. Famj.gudstj i Lindberg 16 11/4 Påskdagsgospel i Lindberg kl 11.Tillsammans med Li-To & U-kören 13/5 Våravslutning med musikalel Hej spejs Höstterminen startade 2/9 och hade 12 övningar och 14 medlemmar. 4/10 gudstj. För små & STORA i Lindberg kl 16 10/10 Barnkördag i Tvååker Istället för den som blev inställd på våren) 8/11 gudstj. För små & STORA i Torpa kl 16 6/12 Lucia i Lindberg kl 16 Ungdomskören Vårterminen startade 14/1 och hade 16 övningar och 10 medlemmar. 6/1 Staffanspelet. 2 föreställningar i Lindbergs kyrka. 15/2 Cafégudstj. På Belid kl 18 22/3 Marie bebådelse. Torpa kl /4 Påskdagsgospel i Lindberg 11. Tillsammans med Li-To & Mellankören. 13/5 Våravslutning med musikalen Hej spejs Hösten Startade 2/9 hade 12 övningar. 10 medlemmar. 18/10 Cafégudstj. På Belid kl 18 6/12 Lucia i Lindberg kl 16 tillsammans med övriga Barnkörer. Li-To kören Kören hade 70 medlemmar under vårterminen Vi hade 14 torsdagsövningar i kyrkan. Vi sjöng vid följande tillfällen: Våren 6/1 Staffanspel i Lindbergs kyrka 2 föreställningar, övriga medverkande var V/S kören, Barn & U-körer. Huvudrollerna spelades av Hasse Karlsson-Herodes Markus Leandersson-Staffan, även manusförfattare De tre vise männen spelades av våra 3 präster.olle Philipsson-Fredrik Sundin-Lasse Stomnell. Barnkörerna agerade ljuståg.komp av Inside. Li-To kören var folket, samtliga iförda nysydda dräkter. som hade sytts upp hösten /1 sjöng vi för Olle Philipsson i Lindbergs kyrka, på hans installation. 5/2 startade första torsdagsövningen. 22/2 Fastlagssöndagen i Lindberg 15/3 Li-To 1 sjöng i Torpa under Marina Bengtssons ledning 22/3 Li-To 2 sjöng i Lindberg 11/4 Påskdagsgospel i Lindberg tillsammans med U-kören. 19/4 Framförs Dansbandsmässan i Vasakyrka i Göteborg hos Björn Bäckersten. 2 bussar kör upp. - 12

13 1/5 Majmingel i körfrökens trädgård, med egen medhavd kaffekorg, Grillen startades senare på eftermiddagen, i ett strålande vårväder. 9/5 sjöng vi i 2 grupper vid vattentornet för Tappavarvet 21/5 Li-To sjöng i Lindberg Kristi him.f.dag 7/6 Avslutades terminen i Lindbergs kyrka med Irländska mässan samt Irländskt kyrkkaffe efteråt. 400 pers såg oss 29/7 var vi allsångskör i Nöjesparken på utomhusscenen. Vi körade bakom Cecilia Vennersten, framförde även några egna arr. 35 körmedlemmar var med och sjöng.kalle Karlsson var allsångsledare. Hösten Vi sparkade igång 3/9 vi hälsade nya & gamla medlemmar välkomna! Topprekord och den perfekta stämfördelningen har vi nu 25 sopraner, 20 altar, 15 tenorer, 15 basar. Kören hade 15 torsdagsövningar /9 Åker 107 personer till Stockholm-Norrköping, vi åker i 3 bussar. Först till Stockholm för att titta på musikalen Hairspray, som var jättekul med Jessica Heribertsson i huvudrollen, hon tackade via sms för champagnen som hon fick från oss Varbergare. I Norrköping sjöng vi i St Olai kyrka som avslutning på deras kulturvecka. Detta var ett samarbete med Pether Broman som tjänstgjorde med mig i Pireus/Aten sommaren Innan sången i kyrkan åt vi en gemensam middag tillsammans. På denna resa var även V/S kören & B- laget med. 1/11 Alla själars dag i Valinge, mycket folk och massor med tända ljus. 29/11 Första advent i Lindberg kl 16 hela kören. 24 körmedlemmar följde med till Stamnared kl 18 Spännande att ibland få höra kören i mindre grupper, det lät jättebra! 25/12 Julotta i Torpa Körgrupp på 15 personer medverkade. 27/12 Två bejublade konserter tillsammans med Cecilia Vennersten 28/12 EN sista konsert tillsammans. Kören var flott klädda i svart/rött Herrarna med julslips. Detta samarbete var förhoppningsvis inte det sista tillsammans med Cecilia. Inside förstärkta med Peter B på gitarr gjorde som vanligt ett bra jobb. Anders på oboe var också ett lyft. Ett stort tack till er körmedlemmar som gör allt detta möjligt!hoppas att ni inser hur mycket glädje ni skänker?ett extra tack även till er i styrelsen samt vår WM Peter Thidé Övrig musikalisk verksamhet 8/3 Jazz grupp från Helsjön. Cafégudstj. Belid kl 18 22/3 Li-To 1 sjunger i Lindberg på Marie bebåd.dag. 29/3 Årets konfirmandkör sjunger i Torpa 9/4 Skärtorsdag stilla musik med Linda K Johbarn 10/4 Långfredag. Sång av Britta Antoner i Torpa & Lindberg 26/4 Cafégudstj. Belid inbjudna musiker 21/5 Li-To 2 sjunger i Lindberg. Kristi him.f.dag 20/6 Midsommardagen. Sibbarps spelmanslag 5/7 Jesper Odelberg i Lindberg (Sommarmusik) 19/7 Önskepsalmer med Marina Bengtsson (Sommarmusik) 2/8 Medeltidsmusik Gravrost i Torpa (Sommarmusik) 16/8 Genom tid & rum Eva & Linda Johbarn i Lindberg (Sommarmusik) 6/9 Upptaktssöndag i Lindberg kl 11 med alla barn inbjudna! Rapp med Zacke & Vidar 24/12 Midnattsmässa i Lindberg med Mellami med famj. - 13

14 Den diakonala verksamheten på Lindgården har flutit på 1 samma omfattning som föregående år. Efterfrågan av personliga samtal (med inneboende eller med anhöriga) där har ökat något. Samtalsgrupp på Lindgården med i medeltal 12 deltagare, där vi talar om Kyrkans högtider och Hur gjorde vi förr? Valinge barnkör med Marina sjöng Luciasånger på Lindgården den 14 december 40 personer, inklusive barnen och några föräldrar! Utflykt till Träslövsläges Kyrka 4 september med Lindgårdens pensionärer. Inbjudan går också ut till pensionärer i församlingen, som annars har svårt att komma ut. Vi var 33 personer. Flera ur Diakonigruppen var med och hjälpte till. Det var fyra rullstolsburna med på resan plus flera med rollator, så utan deras hjälp hade det aldrig gått. Jag har haft 14 Gudstjänster på Lindgården under Samtalsgruppen för sörjande var under våren i Hunnestad tillsammans med Himledalens diakon Boel Facks och under hösten i Valinge, i samarbete med diakon Emelie Junger-Anjou. Hillevi Holm --diakon Vi har haft sex Gemenskapsträffar under året med som minst 15 besökare och som mest 50. Vid gemenskapsträffarna hjälper någon från Diakonigruppen till. Varje onsdag har vi förbön i kyrkan. Det är en trogen liten skara på 2 6 personer, som samlas för att be för varandra, för kyrkan och för dem som bett om förbön. Marina och jag har haft två välbesökta Musikcaféer under året. Under fastan har jag haft Fastemeditation och avspänning i Torpa kyrkstuga. Antalet deltagare har varierat mellan 5 och mars var jag med som andlig vägledare på kontraktets Retreat i vardagen. Under en vecka hade jag då två enskilda samtal per dag. Jag har haft andakt med arbetskretsarna, framför allt i Lindberg och Torpa, och någon gång har jag bytt med Fredrik och varit med arbetskretsen i Valinge. Vid Födelsedagsfesten för 80 och 90-åringar var vi 31 personer. Jag har tjänstgjort vid högmässor två gånger i månaden. Hembesök ungefär en gång per vecka. Timmmy Ullhag -församlingsassistent VuxenBarn Varje vecka så har vi träff både i Lindberg och i Valinge. På både ställena har det varit mycket barn och vuxna, ca 8 vuxna och 13 barn per gång. Träffarna börjar med en drop in och fri lek. Sen har vi samling med sång, dans och bön. Sedan fikar vi och samtalar vid borden. Efter fikat så börjar vissa droppa av och åka hem och vissa fortsätter att leka. Jag märker av ett stort behov och en stor tacksamhet för just denna aktivitet. Det blir bara fler och fler för var vecka som går. Och alla verkar vara väldigt nöjda och glada över att det finns en plats för föräldrar och barn att mötas och lära känna varandra. - 14

15 610-Häng Hör ganska så mycket ihop med barnkörerna som vi har varje onsdag. Hänget är en möjlighet för barnen att komma till innan eller efter kören. Vi pysslar, leker och underhåller oss på olika sätt varje gång. Ska barnen vara med på kommande söndagsgudstjänst så läser vi en bibeltext från barnens bibel och samtalar och pysslar kring den texten. Deltagandet har varit ca barn. Mat&Prat Denna grupp har legat varannan onsdag tiden innan UTTER. Deltagandet har varit stort. Vi har lagat mat tillsammans och samtalat både om aktuella ämnen men en del struntsnack har det blivit också. Vi har haft det mycket trevligt! Men tyvärr så har denna grupp lags på is pga. dåliga matlagningsmöjligheter. Jag hoppas på att vi kan återuppta denna träff i framtiden! UTTER UTTER (Unga-Troende-Typer-É-Roliga) är ungdomsgruppen som har träffats varannan onsdag och haft god uppslutning första terminen. Antal deltagare har varit ca: personer per kväll. Och åldern har varit år på deltagarna. Vi har gjort allt möjligt på våra träffar tex. lekar, filmkväll, pyssel, bak, tävlingar, musikkvällar mm. Vi avslutar alltid Ungdomskvällarna med en andakt som har innehållet sång, bön, samtal och berättelser. Barntimmar Leds av Ingrid Otterdahl och Britta Olsson och träffas varje onsdag, 2 tim, i Valinge församlingshem. Det har varit ca 10 st barn som deltagit. En träff ser ut så här. Det läses en bibelberättelse och sen är det något slags pyssel som knyter ihop texten. Och någon gång under träffen så har dom en fruktstund. Ledarna tillsammans med barnen brukar vara med och visa upp deras pyssel och sjunga på Gudstjänsterna för stora och små i Valinge/Stamnared. Avslutning - 15

16 Jag har jobbat i församlingen i ca 8 månader. Jag trivs otroligt bra i all den verksamhet som jag leder. Jag känner att jag har fått väldigt god kontakt med barn, ungdomar och vuxna i vår församling. Under dessa månader så har det, som jag har förstått, hänt mycket med barn- och ungdomsverksamheten. Nu börjar jag känna mig hemma här och kommer att fortsätta att driva denna verksamhet framåt. Det har tagit ett tag att se vad som behövs och vart behovet ligger i vår församling. Nu satsar vi ännu hårdare! /Timmy Ullhag Bo Karlsson -kyrkogårdschef Vaktmästeriet har bestått av en arbetsledare, tre heltidstjänster och två 90 % tjänster ( 70 % under vintern och 100 % sommartid ). Under sommarsäsongen var ytterligare tre personer anställda under nio veckor vardera. Förutom de vanliga vaktmästerisysslor som ska skötas, har följande extra arbeten utförts under året; Personalen var på grönytemässan i Elmia september. Vaktmästeriet har i huvudsak fungerat bra, men vissa perioder, skärskilt under våren innan feriearbetarna började, var det svårt att hinna med de ordinarie arbetsuppgifterna. Därför användes kemikalier bitvis för att klara ogräskontrollen på grus- och singelytorna. Prästgårdens garage har röjts och fast inredning tagits bort. Köket i prästgården har rivits ut. Storstädning av prästgården inför inflyttning av ny hyresgäst. Beskärning av träd och buskar i prästgården. Renovering av korset på Torpas kyrkogård. Slipning och oljning av bänken på klosterruinen vid Lindhov. Omläggning av stamledning vid infarten från Lindbergsvägen och en bit ner mot vaktmästeriet I vaktmästarlaget märks en uppenbar oro för hur skötseln av grönytorna ska hinnas med nu när Lindberg och Torpa kyrkogårdar är färdigställda. Detta leder till utökade och mer arbetskrävande ytor, samtidigt som ingen förstärkning på personalsidan görs. Speciellt viktigt är att man inte tappar i skötsel de första åren, eftersom det påverkar hur stora arbetsinsatserna behöver bli längre fram för att områdena ska behålla ett värdigt intryck. Arbetsledningen är inte betungande, då var och en varit mån om att göra sitt bästa, men i övrigt är arbetet väldigt splittrat. Det är svårt att kunna ta ut kompledigt och all semester som jag har rätt till. Monica Wall -förvaltningsassistent År 2009 har arbetsmässigt varit som tidigare år men mycket har ändå varit väldigt annorlunda. Ny kyrkoherde innebär ny arbetsledning och ett delvis annat sätt att tänka. Mycket har blivit enklare pga att Olle är en väldigt närvarande kyrkoherde, vissa frågor behöver inte ligga och bli stora problem utan går att lösa med ett snabbt svar. Under året har vi provat att ha expeditionstid en eftermiddag. Detta pga att våra medarbetarsamlingar flyttades fram en timma på onsdagar till kl 9.00 och då blev det så splittrat med telefonpassning samtidigt. Det blev ohållbart att hålla i genomgång av almanackan för kommande vecka och samtidigt svara i telefon. Jag fick tydliga signaler från övriga medarbetare att det blev alldeles för splittrat. Öppettiderna är numera mån, tis, tors och fredagar kl 9-12 och onsdagar kl Exp. arbetet innebär förutom telefonpassning bl.a bokning av dop, vigslar, begravningar, själaringning, tacksägelse, (präst, kantor och vaktmästare, även kyrka och församlingshem), övriga lokalbokningar t.ex föreningar m.m.

17 Släktutredningar vid dödsfall, övriga släktforskningsärenden, kyrkoboken, organisationsregistret, vara Bosse (kyrkoexp) behjälplig vid gravrättsfrågor, utskick, kallelser, posthantering, annonsering, predikoturer (HN, hemsidan) mm mm. Januari-februari innebär insamlande av tidigare års statistik när det gäller gudstjänster, dop, vigslar, begravningar, in-och utträden och även närvarostatistik vid alla körer, verksamhetsgrupper och sammankomster i kyrkans regi. Under mars april, när vi vet hur präster och kantorers sommarsemestrar ser ut, så är det mycket kontakter med brudpar som ska vigas under vår-sommar och höst i våra kyrkor. Mitt ansvar ligger även i att se till att alla sön/helgdagar är bemannade med kantorer (Eva och Marina är ledig en helg var i månaden) Från juni- augusti 2009 jobbade jag och Karin Larsson bara samtidigt under 2 veckor. Vi hade inte semester samtidigt utan någon av oss var alltid på plats och kunde svara i telefon och svara på frågor och hjälpa till. Ingen av oss har tagit mer än tre veckor i sträck utan delat upp semestern i omgångar. Vi har på så sätt delvis täckt upp för varandra med arbetsuppgifter och undvikigt att brådskande saker blivit liggande. Dock har vi båda haft en period efter semestrarna med en gedigen hög att arbeta igen men detta har förhoppningsvis inte märkt utåt gentemot församlingen. I september reste hela personalen tillsammans med förtroendevalda till Bohuslän på några fantastiska dagar. Det var otroligt givande att träffas på ett neutralt ställe (med fantastisk natur) och alla på samma villkor. Tyvärr sammanföll detta med höstens kyrkoval och expeditionen öppettider för valet. Därför bytte vi efter mitt eget förslag arbetstid med Veddige exp så det blev några långa, sena dagar de veckorna eftersom det krävdes att vi skulle ha en del kvällsöppet. Under slutet av november och början av december trappade vi upp förberedelserna för årets stora händelse, julfesten med avtackningar av avgående förtroendevalda. Allt arbete var all möda värd för så mycket positiv respons har vi sällan fått. Under året har jag medverkat vid ca 35 gudstjänster/mässor som kantor i Pastoratet och en del gånger på Lindgården. Dessutom har Olle och jag producerat och tryckt 4 nummer av kyrkposten (trycks i ca 2500 ex/gång). /Monica Wall Torpa Kyrkliga Arbetskrets verksamhetsberättelse för år 2009 Våra sammankomster startade den 3 februari och då var Maj-Britt värdinna. Ett litet minne från just den här eftermiddagen var att vi fick tända en hel del levande ljus eftersom det var så kallt i lokalen. Men det var otroligt mysigt och som vanligt var trivseln på topp när vi träffades. Innan jag går vidare i berättelsen vill jag rikta mig till vår kära Hillevi, som har ställt upp så mycket för oss och bidragit med sin hjärtlighet och vänskap. Något som vi alla har satt så stort värde på. Vi önskar Dig all lycka Hillevi nu när Du lämnar oss till sommaren och blir pensionär. Ett tack även till Olle och Fredrik för att Ni förljuvade vår tillvaro med Er närvaro vid ett flertal tillfällen. Vi återvänder till 2009 och försöker friska upp våra minnen från alla de trevliga träffarna. Den 17 februari sjöng vi massor av vackra psalmer t.ex. Aven det, var Hillevis förtjänst. Egentligen är vi en unik syförening eftersom vi inte på många år har suttit och handarbetat. Vi umgås och har trevligt tillsammans, samt njuter av kaffestunden med gott dopp. Årsmötet var den 3 mars hemma hos vår ordförande Anna-Lisa på Tången. Vilken underbar, hemmagjord smörgåstårta hon bjöd på. Hänvisar i övrigt till protokollet samt bilderna jag tog. 1 år hade vi inte någon brödförsäljning på Palmsöndagen, men skänkte - 17

18 800 kronor, som Kerstin lämnade i samband med att kollekten togs upp. 19 april var en utflykt anordnad till Vasakyrkan i Göteborg. En dansbandsmässa som var uppskattad. 28 april hade vi det sista mötet för terminen. De sista lotterna på vårt lotteri med gratulationskort såldes och dragningen utfördes. Kaffekassan blev 250 kronor rikare. Vi bestämde att höstens möten skulle starta den 1 september. 27 maj anordnade Valinge Arbetskrets utflykten för året och det blev Gunnebo slott, Onsala Kyrka och Äskhults by som stod på programmet. Jättefint planerad resa, men vädret var inte särskilt gynnsamt. Sommaren gick lika fort som vanligt och den 1 september träffades vi igen. Samtalsämnet blev dels hur var och en hade haft det under uppehållet samt hur vi skall göra för att fira vårt 50-årsjubileum på bästa sätt. 15 september tog vi upp ämnet och beslutade att en lämplig söndag bjuda församlingen på. kyrkkaffe efter en gudstjänst. Förslagsvis kaffe med en tårtbit. Dagen var litet svår att besluta om, men i övrigt kom vi överens om att ha två lotterier i samband med detta. 29 september blev dagen emellertid spikad till den 31 oktober. Då skulle det även vara invigning av den fina vattenanläggningen på kyrkogården. Förhoppningsvis skulle det bli en hel del kaffegäster denna Alla Helgons Dag. 13 oktober var en minnesrik eftermiddag. Maj- Britt hade nämligen anordnat en frågesport, men vi var inte särskilt duktiga därav otroligt många härliga, befriande skratt. Många roliga, spontana kommentarer från Karin gjorde att vi mådde gott allesammans. vår bjudning på lördagen. Alla fick sina uppgifter att utföra. Så kom då lördagen och allt blev så lyckat då vi firade vårt jubileum. Vi hade dukat för 42 personer (vita dukar och Azaleor på borden). Det var jättefint. Två lotterier väntade på köpare och vi kunde konstatera att 43personer kom till oss och det var precis lagom. Vi fick telegram från Björn Bäckersten och från Olle Philipsson, som högtidligen lästes upp av Olle samt höll tal för oss, vilket även Hillevi gjorde. Lennart Larsson talade om hur och varför den vackra vattenanläggningen hade kommit till. Dragningen av lotterierna ägde rum och vi hade även försäljning av gratulationskort till förmån för hjälpverksamhet. Klockan 12 kunde vi själva sätta oss till bords och begrunda allt och njuta av en välförtjänt kopp kaffe. Vi var alla belåtna över vår lilla kaffebjudning den här högtidliga dagen. 10 november var Aina värdinna och säkerligen var allt lika roligt som vanligt trots att Asta och jag inte var med. Jag hade nämligen ramlat och slagit mig ordentligt. 24 november var sista träffen på det här året. Hillevi höll som vanligt en andaktsstund och Kerstin var värdinna. Vi tackade varandra för ett härligt år och önskade God Jul och ett Gott Nytt Ar Vi bestämde att börja vårterminen den 9 februari då Karin vill vara vår värdinna. Kärra den 9 mars 2010 Brita Andersson Sekr. 27 oktober. Gränslöst roligt även den här dagen. Maj-Britt var värdinna och hade gjort äpplekaka med vaniljsås till kaffet. Så dök Tommy upp och med sig hade han en prinsesstårta till oss som tack för vad vi gör för kyrkan. Gissa om vi njöt ay allt detta goda. Jag hade kameran med mig och tog en del bilder. Dels på den vackra vattenanläggningen i dessa ljuvliga höstfärger och dels på vårt härliga frossande på äpplekaka och prinsesstårta. Hillevis make Christer fick också ta del av det goda. Men vi var ju också medvetna om att mycket skulle finslipas inför - 18

19 Budgetredovisning Sida: 1 av 9 Lindbergs kyrkl. samfällighet Verks: Senaste vernr: 606 Utskriven: :43 Konto Kontonamn Budget Resultat Utnyttjat Resultat Kyrkofullmäktige Lönekostnader ,05% Verksamhetskostnader ,82% -796 SUMMA ,86% RESULTAT ,86% Revision Lönekostnader ,97% Verksamhetskostnader ,57% SUMMA ,90% RESULTAT ,90% Kyrkonämnd Lönekostnader ,10% Verksamhetskostnader ,39% SUMMA ,79% RESULTAT ,79% Pastorsexpedition Intäkter ,23% 376 Lönekostnader ,66% Verksamhetskostnader ,99% Avskrivningar ,60% Finannetto SUMMA ,89% Interna poster ,65% RESULTAT ,85% Personalvård Intäkter Lönekostnader ,07% Verksamhetskostnader ,29% SUMMA ,34% RESULTAT ,34% RED Rapportnr 1028 Version 0296 Skriven av Karin Larsson Licens: Lindbergs kyrkliga samfällighet - 19

20 Budgetredovisning Sida: 2 av 9 Lindbergs kyrkl. samfällighet Verks: Senaste vernr: 606 Utskriven: :43 Konto Kontonamn Budget Resultat Utnyttjat Resultat Övr gemensamma kostnader Intäkter Lönekostnader Verksamhetskostnader ,36% Finannetto SUMMA ,88% RESULTAT ,88% Valnämnd Lönekostnader ,72% 0 Verksamhetskostnader ,19% 0 SUMMA ,96% 0 RESULTAT ,96% Tele. IT, Kopiering Intäkter Verksamhetskostnader ,45% Avskrivningar ,00% Finannetto -60 SUMMA ,51% Interna poster ,40% RESULTAT ,32% Fördelningsdifferenser Lönekostnader SUMMA RESULTAT Utdelning kyrklig jord Intäkter SUMMA RESULTAT RED Rapportnr 1028 Version 0296 Skriven av Karin Larsson Licens: Lindbergs kyrkliga samfällighet - 20

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets

K N T T JULKONSERT. Nr 3: 2008. Årets Nr 3: 2008 K YR K N Y T T Årets JULKONSERT äger rum i Västra Karaby kyrka tisdagen den 25 november kl. 19.30. Biljetter säljes hos Handelsboden, Dösjebro och Hellbergs bokhandel, Kävlinge ABBA Det är svårt

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2011-11-30 1 (15) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum onsdagen den 30 november 19.30 21.30 Ledamöter Tjänstgörande ers Leif Törnquist, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011 Hejsan Alla Glada Ådror! Nu är det vår och försommar i ett slag. Syrener, äppelträd och liljekonvaljer står nu i full blom trots att det är en hel månad kvar till skolavslutningar och Ransäter. Det finns

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

vårdnäs & vist församlingar

vårdnäs & vist församlingar Ett gemensamt församlingblad från vårdnäs & vist församlingar Ett genomgående tema i höstens församlingsblad är Kyrkovalet 2009. Mycket kring valet är information om var och hur du ska rösta och det är

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Sommargrupper i Skara 2016

Sommargrupper i Skara 2016 Konfirmand 2015-2016 Hej! Nu är det dags! Till hösten drar vi igång ett nytt spännande år med konfirmationsläsning. Under konfirmandtiden får du möjligheten att träffa nya vänner, lära dig mer om kyrkan

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Församlingsblad vinter 2014

Församlingsblad vinter 2014 Församlingsblad vinter 2014 www.svenskakyrkan.se/barkakra Inner... SIDAN 2 Jag kommer till dig 4 Ur diakonal synvinkel... 5 Tack, Lena/Julmarknader 6 Gudstjänster i Barkåkra kyrka 7 Gudstjänster i Barkåkra

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 47 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2014 Barn och utbildning Kränkningar Adressen till den sida där jag har samlat lite material som ni kan använda er av om/när

Läs mer

Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530

Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530 Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530 foto: magnus aronson/ikon Våren 2015 Adress: Ydregatan 19, 57060 Ydre E-post: ydre.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ydre

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Protokollet är justerat 2014-04-16

Protokollet är justerat 2014-04-16 Plats och tid Närvarande Ej närvarande Övriga deltagande: Sammanträdesrummet i Aneby kyrka tisdagen den 08 april kl 16.00 20.30 Caroline von Wachenfelt, ordförande Göran Tranell Marianne Gustafsson Tjitte

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 februari 14 juni 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en fika, dricka

Läs mer

Församlingsblad nr 1 2014

Församlingsblad nr 1 2014 Församlingsblad nr 1 2014 www.vinberg-ljungby.se Innehåll 2 Församlingens liv 3 Det nya kyrkorådet 4 Globala veckan 6 Anslagstavlan 8 Gudstjänster 10 Döpta 12 Telefonlista Församlingens liv Omslagsfoto:

Läs mer

SVENSKA KYRKAN. Öregrund-Gräsö

SVENSKA KYRKAN. Öregrund-Gräsö SVENSKA KYRKAN Öregrund-Gräsö församling hösten 2010 En församling i medvind Detta är stolta ord skrivna som rubrik över Höstterminen 2010. Stolta ord av en präst som varit i församlingen i snart åtta

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer