Verksamhetsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredovisning 2009"

Transkript

1 Verksamhetsredovisning 2009 för Lindbergs, Torpa, Valinge och Stamnareds församlingar -1

2 Inledning 2009 var ett år då mycket i samfälligheten var statt i förändring. En ny kyrkoherde och komminister var på plats. En ny kamrer och ny församlingsassistent rekryterades under året. De förtroendevalda förberedde för den nya gemensamma församlingen. Det fanns således många skäl att under året att reflektera och utvärdera det pågående församlingslivet och staka ut nya mål för framtiden var också året då ungdomarna kom i horder till ungdomskvällarna under hösten. Vi minns sommaren ambitiösa och uppskattade musikprogram var också året: då fler folk gick i kyrkan under söndagarna. då den nya kyrkogårdsdelen i Lindberg blev färdigställd. då konfirmandarbetet lades om. Året avslutades med ett julakalas som blev slutet på samfälligheten och början på Lindberga församling. Som ny kyrkoherde har jag fått komma till en församling full av liv, engagemang och omtanke. Förtroendevalda, personal och aktiva församlingsmedlemmar har efter bästa förmåga arbetat för Guds rike här hos oss. Och nog kan vi ibland märka att det glimtar till. /Kh Olle Philipsson Under året ökande antalet deltagare i våra Gudstjänster med 14,6 % jämfört med Om även musikgudstjänster medräknas ökade deltagandet med 16 % jämfört med tidigare år. Ökningen sker trots att det totala antalet gudstjänster minskade (från 208 till 183). Att minska antalet gudstjänster behöver alltså inte betyda att färre går i kyrkan. Största ökningen skedde i Torpa församling med en 40 % ökning av deltagandet. I Torpa var den regelbundet firande församlingen liten och en förändring behövdes. Kyrkorådet i Torpa beslöt därför att frångå tidigare princip att fira mässa varje söndag. Under året firade vi olika sorters gudstjänster. Särskilt uppskattade blev de cafégudstjänsterna i Belids lokaler i Tångaberg. Cafégudstjänsterna har funnit sin form under året och redan blivit en självklar del av gudstjänstlivet. Under året döptes 31 barn i gudstjänsterna i Torpa. Vi upplever att de enklare former som - 2 Under året ökande antalet deltagare i våra Gudstjänster med 14,6 % Gudstjänstliv införts under året ger ökade möjligheter för våra dopföljen att delta i gudstjänsterna. under I Lindberg har gudstjänstgrupperna fortsatt i sitt engagemang. Vi har frångått de enskilda gruppträffarna varje vecka. Istället har vi prövat olika sätt att ses tillsammans. Vi har ännu inte funnit en färdig form utan behöver utveckla arbetet vidare I Valinge har kyrkorådet och värdarna varit måna om att alla skall känna sig välkomna och kunna vara med i Gudstjänsten. Därför förändrade vi kyrkorummet under året och skapade ett kyrktorg under läktaren med möjligheter att fika. Där finns även möjlighet för barn att vara med i kyrkan även om man inte vill sitta still i en kyrkbänk. Även koret gjordes större, vilket gav nya möjligheter i musik- och familjegudstjänst sammanhang. Det är tydligt att dessa små fysiska förändringar gjorde skillnad.

3 I Stamnared är vi inte alltid så många men det känns alltid meningsfullt att fira Gudstjänst ändå. Kyrkan kommer verkligen till sin rätt när vi firar gudstjänst för små och stora eller kvällsgudstjänster. Statistiskt sett minskade antalet deltagare något. I Stamnareds fall beror det på att vi har haft lite färre gudstjänster men antalet besökare per Gudstjänst har inte sjunkit. De (exkl konsertdeltagande) som deltagit i våra gudstjänster under året har fått uppleva ett rikt och varierat gudstjänstliv: Staffanspel i trettondagstiden, hela fastans och påskens liturgiska drama, barnmusikalen Hej spejs. Vi förändrade sommarverksamheten och lät vägkyrkan i Torpa vila. Istället införde vi ett sommarmusikprogram med musik i gudstjänsten varje söndagkväll under sommaren. Sommarmusiken började med Li-To körens mässa med Irländsk musik. V/S kyrkokören följde upp med en egen musikgudstjänst i kärlekens tecken. Under hösten minns vi kanske särskilt den inledande rappgudstjänsten för små och stora och den gemensamma minnesgudstjänsten i Allahelgonnatid i Valinge kyrka. Julkonserterna med Cecilia Wennersten och LiTo kören fyllde Lindbergs kyrka 3 gånger om. Vi har försökt finna en puls i gudstjänstlivet. De stora arrangemangen är viktiga, de inspirerar och berör. Samtidigt skänker det ständigt pågående gudstjänstfirandet en viktig bakomliggande ton till hela församlingslivet. Och i det ständigt pågående är det inte så viktigt att räkna antalet deltagare. Det är viktigt för församlingen andliga gemenskap att det i princip firas gudstjänst i alla våra kyrkor på söndagarna. Det har betydelse både för dem som kommer såväl som för vår verksamhet. Det gör skillnad om kyrklockorna hörs om söndagen och att man ser bilar på parkeringen även för dem som inte själva kommer just den söndagen. Vi får veta att några samlats till bön där jag bor även denna söndag. Samtidigt behöver vi inte vara helt konsekventa. Kyrkorna är levande kyrkorum även om vi ibland lägger krutet någon annanstans en söndag. En gång i månaden samt under sommarmånaderna har vi därför minskat till 3 gudstjänster per söndag. Vi ser inte att det har minskat antalet deltagande något nämnvärt. Vid konfirmationer och i terminsupptakterna har det funnits ett värde att alla firar gudstjänst tillsammans i samma kyrka. Det pågående Gudstjänstliv genomsyrar veckan med gudstjänst på Lindgården varje tisdag förmiddag och veckomässsa varje tisdag kväll i Lindberg, samt förbönsstund på onsdag förmiddag. Vi har varit olika många som deltagit men det har känts viktigt att träget fortsätta. Inte minst har det haft betydelse för prästernas andakts och böneliv. De återkommande bönetillfällena i veckan påverkar all den övriga verksamheten. - 3

4 Statistik över deltagande i pastoratets Gudstjänstliv under söndagar. Endast huvudgudstjänster Lindberg Torpa Valinge Stamnared Summa Antal Gudstjänster antal deltagare antal deltagare genomsnitt ,7 55,5 59,3 30,4 59,1 antal deltagare förändring i % ,1 37,2 46,0 29,1 45,3 10,1% 40,7% 12,3% -4,3% 14,6% Huvudgudstjänster och musikgudstjänster Antal Gudstjänster inkl musikgtj 2009 Lindberg 51 Torpa 49 Valinge 50 Stamnared 46 Summa Antal deltagare antal deltagare genomsnitt ,3 56,0 62,6 31,6 69,2 antal deltagare förändring i % ,3 38,6 46,6 29,1 53,3 9,7% 36,9% 22,3% 1,8% 16,1% Kyrkliga handlingar Dop. Dop skedde under året i söndagens gudstjänst. Det betyder 76 dop under 183 gudstjänster. Lågt räknat har 1000 personer deltagit med dopföljen i våra gudstjänster under året. Vi har arbetat med att dessa gudstjänstdeltagare som ofta är ovana skall känna sig välkomna och trygga i våra gudstjänster. Mängden dop gör också att gudstjänstlivet har anpassats därefter. Man kan fundera över hur många dop en gudstjänstfirande församling mäktar med under sina gudstjänster. I Torpa kyrkas 48 huvudgudstjänster förrättades 31 dop. Ett angenämt problem förvisso. Av statistiken framgår också att de flesta fortfarande ser det som självklart att döpa sina barn. Något som också framkommer i våra dopsamtal -4

5 Vigsel Under året vigde vi samman 16 par i våra kyrkor. Det var relativt få vigslar i våra sammanhang (i april 2010 är redan 25 vigslar inbokade för året). Begravningar I statistiken nedan framkommer att en tredjedel av begravningarna i Lindberg sker på annat håll. Förklaringen verkar vara att församlingsgränserna mot Varberg är oklara i församlingsbornas medvetande. Antal födda 2009 (enl HN) Antal döpta församlingsbor under 2009 Antal vigda församlingstillhörande par 2009 Antal vigslar 2009 Antal begravda församlingsbor 2009 Antal Dop Antal begravningar Lindberg Torpa Valinge Stamnared Summa Konfirmander Under våren konfirmerades 70 % av våra tillhöriga 8-klassare i församlingen, vilket är glädjande. Under året har vi jobbat en hel del med konfirmandarbetet. En ny församlingsassistent anställdes på en utökad tjänst och vi kunde därmed arbeta annorlunda. Höstens konfirmander inbjöds till samlingar i mindre grupper. Vi utbildar och arbetar med yngre ledare, som även har utbildats externt under året. Konfirmandernas kyrkogångsker med inriktning på att aktivt delta. Konfirmandträffarna har varvats med ungdomskvällar Under våren genomfördes ett 3 dygn konfirmandläger med alla 60 konfirmander. Höstens konfirmander 2009 är de första som får 2 st 2 dygnsläger under sin lästid. Dessa förändringar medför att vi nu uppfyller riktlinjerna för konfirmandarbetet i svenska kyrkan. Det finns en tydligt skillnad i konfirmanddeltagandet mellan skolorna. Lindbergs skola har större andel konfirmander än Bläshammar och Håsten. Enda sättet att förändra situationen är att har en så bra konfirmandverksamhet att ungdomarna berättar om det för varandra så att ingen vill missa att vara med. - 5

6 Undervisning diakoni mission Barn Pastoratet har en rik och spännande barnverksamhet. I Lindberg och Valinge ses vuxen-barngrupper. I Valinge har gruppen varit stor grupp länge. Den leddes av Sandra Jansson och Linn Sundin under Under hösten flyttades vuxenbarngruppen i Lindberg från måndagen till tisdagen och växte betydligt. Det är roligt att både män och kvinnor kommer till vuxenbarngrupperna. Grupperna är också en fin möjlighet för nyinflyttade småbarnsfamiljer att hitta in i gemenskapen. På onsdagar väller det in 70- talet barn i Lindbergs församlingshem varje vecka. De kommer för att delta i körerna och i juniorarbetet. Under hösten utökades juniorarbetet och kallades för Häng med Timmy. Eva Johbarn och Timmy Ullhag gör ett stort jobb på onsdag eftermiddagarna. Om verksamheten skall vara uthållig behövs nog mer ledarresurser i den verksamheten i längden. Onsdagar är också barnens verksamhetsdag i Valinge församlingshem. Där ses barnkören som leds av Marina Bengtsson och kyrkans barntimmar som Ingrid Otterdahl och Britta Olsson leder. Kommunen slutade hyra församlingshemmets nedervåning under sommaren. På hösten kunde den tas i bruk av församlingens egen verksamhet som nu har lokaler som är betydligt bättre anpassade för barnverksamhet. Ungdom Vår nya församlingsassistent Timmy Ullhag som började i augusti prövade olika verksamheter för ungdomar under hösten. Det var mat och prat och ungdomskvällar. Många av träffarna var mycket välbesökta med över 70 ungdomar. Under hösten startade därför ett ungdomsarbete som fortfarande söker hitta sina former. Kvantiteten är inget problem, utan nu gäller det att hitta mål och former för verksamheten. Under sommaren åkte 7 av våra ungdomar till Taizé och den fördjupningstraditionen kommer har ett värde och kommer få sin fortsättning.. I övrigt sker ungdomsarbetet i nära samband med konfirmandarbetet. Vi har sökt att inte producera verksamhet för ungdomarna utan mer att engagera ungdomar till ledarskap och olika ansvar i församlingen liv och gudstjänster. Barntimmar och barnkör i Valinge kyrka Vuxenverksamhet Församlingens 3 studiegrupper har fortsatt sina samtal under året. En grupp möts på Lindgården, en möts i varandras hem och en ses i Valinge församlingshem. Över huvudtaget har det funnits många mötesplatser och samtalsmöjligheter. Särskilt för de äldre vuxna. Utöver studiegrupperna ses kyrkans 3 arbetskretsar regelbundet (Torpas bifogade verksamhetsberättelse rekommenderas till läsning) Varje onsdag samlas vi till förbönstund i Lindbergs kyrka och under året har 2 samtalsgrupper för sörjande samlats i samarbete med Himledalens församling. -6

7 Under fastan lades extra tid på vuxenverksamheten. Hillevi hade avspänning och meditation i Torpa och vi samlades till passionsandakter i Valinge. Under året har Hillevi också ordnats gemenskapsträffar och ett uppskattat kalas för 80 och 90 årsjubilarer. Även en utfärd till Träslöv anordnades för boende på Lindgården. Tillfälle till att engagera sig på olika sätt i pastoratet, har givits i riklig mängd. Under året har 30 talet kyrk- och Gudstjänstvärdar tagit emot oss i kyrkorna. Våra 2 kyrkokörer har sjungit och övat och samlat tillsammans närmare 100 sångare.. I musikernas verksamhetsberättelser finner ni massa om allt de gjort under året. Under hösten anordnades en körresa till Stockholm och Norrköping som blev mycket lyckad. Alla körsångare samlar omkring sig B-laget som de själva kallar sig dvs många vänner och släktingar. De bidrar således med mer än sång till gemenskaper i pastoratet. Kyrkogård Alla helgons dag var den nya kyrkogårdsdelen i Lindberg färdig och kunde tas i bruk. Den invigdes av Kontraktsprosten och vi samlades ute vid det fina vattenspelet. Tillsammans med andra åtgärder ger den nya kyrkogårdsdelen möjlighet att nu erbjuda våra församlingsbor fler begravningsskick. Nu finns möjlighet till kistgrav, urngrav, askgravplats samt minneslund. När denna redovisning skrivs i april 2010 går det redan att blicka ut över 6 stycken gravar på den nya kyrkogårdsdelen varav 3 askgravar. Även Torpa kyrkogård kan erbjuda samma gravskick. Där invigdes också på alla helgons dag den vattendekoration som byggts av donerade medel. Våra vaktmästare gör ett fint arbete och har en bra helhetssyn kring det fysiska och det estetiska/andliga. Som vanligt var det många som besökte våra kyrkogårdar och många ljus lyste i bårhuset i Lindberga innan alla helgonnahelgen. Då vaktmästarna har en sådan omsorg om kyrkogårdarna finns också en oro för hur resurserna skall räcka till framgent i kärvare tider och med utökade grönytor. Vattenspelet på nys kyrkogården i Lindberg Organisation, mål och visionsarbete Under året har våra förtroendevalda nedlagt mycket arbete för att förbereda för den nya församlingen. Det har varit angeläget att skapa en fungerande flexibel och nutidsanpassad organisation. Ett rejält målarbete var också viktigt då en ny församling skulle bildas, och det i en period då arbetslaget förändras väsentligt. -7 Under våren sågs kyrkoråden till gemensamma samtal och överläggningar kring mål, behov och visioner. Arbetet skedde med en förväntan på det nya och i god anda. Under hösten åkte personalen tillsammans med ett antal nyckelpersoner bland de förtroende valda i väg på en 3 dagars konferens på Grötö i Göteborgs skärgård.

8 Under dagarna genomlystes stora delen av pastoratets liv och verksamhet. Under dagarna formulerades nya mål och det blev ett viktigt avstamp inför allt det nya som väntar. Kyrkorådens ordföranden framarbetade tillsammans med nämndordförande och kyrkoherden ett förslag till organisation i Lindberga församling. Förslaget blev spännande och helt nytt, utan likheter med andra kända församlingar. Förslaget antogs sedan av fullmäktige och det skall bli spännande att få se den nya organisationen fungera under Alla som varit aktiva i samfälligheten då den nu upphörde vid årsskiftet avtackades på en stor julfest i Tofta bygdegård. Stämningen var vare sig nedslagen eller nostalgisk. Det var tydligt att vi tillsammans lever vidare i den nya församlingen. Varje kyrkoråd, kyrknämnden samt fullmäktige avtackades med diplom och frälsarkransen av Martin Lönnebo. Kyrkoråden är fotograferade och finns porträtterade som avslut i sina egna protokollspärmar. Medverkande vid visionsdagarna på Grötö hösten 2009 Personal Under 2009 förändrades medarbetarlaget en hel del. Vid årsskiftet tillträdde vår nye kyrkoherde Olle Philipsson. Vid vårterminens slut gick församlingsassistenten Anita Öberg i pension efter 20 år i tjänst i församlingen. Anitas anställning var 50 % och den uppgick i en projekttjänst på 80% som Timmy Ullhag anställdes, initialt under 1 år. Projektet slog väl ut och mycket talar för att en tillsvidareanställning på 80 % inrättas. Under hösten meddelade vår kyrkokamrer Karin Larsson sin vilja att gå i pension efter 12 år i pastoratet. I december anställdes Torbjörn Eriksson som kyrkokamrer. Karin Larsson hade en 70 % tjänstgöring. Torbjörn Eriksson anställdes i ett samarbete med Veddige-Kungsäters pastorat på en gemensam sysselsättningsgrad av 100 % av vilken 50 % är till vårt förfogande. Tjänstestorleken möjliggjordes genom en omfördelning av arbetsuppgifter mellan personalen. -8

9 Befattningsbeskrivningar Under hösten utarbetades ett arbetssätt för kantorerna utifrån efter scheman istället för arbetsinstruktion. Instruktion har tidigare varit gängse för kantorer i svenska kyrkan men har blivit ett föråldrat sätt att arbeta på. Arbetsuppgifterna varierar mer nuförtiden och arbetslaget jobbar tätare tillsammans. Alla anställda fick uppdaterade befattningsbeskrivningar med tydliggjorda arbetsuppgifter, mål, delegationsansvar. Samtlig personal arbetar nu ifrån planerade scheman som utarbetas tillsammans med arbetsledaren i förväg. Tidigare har arbetsrapporter lämnats in först i efterhand och det har varit svårt att förutse övertidsarbete. Åtgärden avser att förbättra arbetsmiljön samt underlätta möjligheten att följa arbetstidslagen Budgetarbetet Under hösten budgetarbete lades stor vikt vid att öka personalens förståelse av budgetprocessen. Det gavs möjlighet till ett större ansvar kring de delar av budgeten som rörde var och ens arbetsområde. Arbetsmiljö Kyrkogårdschef Bo Karlsson har operativt sätt varit den som främst lett det pågående arbetsmiljöarbetet i samfälligheten. Förutom rutinmässigt arbetsmiljöarbete som skyddsronder, introduktion av nya arbetsmoment m.m. kan följande nämnas som en utveckling under året: 1. Introduktion av återkommande påminnelse om tillbudsrapportering 1:a personalmötet varje månad. 2. Framtagande av policydokument kring begravningar och gravgrävningar 3. Tydliga befattningsbeskrivningar 4. Tydligare scheman med kontroll över rimliga arbetstider Några ur personalbandet spelar under höstens kickoffgudstjänst Framtid Sammanfattningsvis kan man säga att pastoratet med 2009 års avslut av en tidsperiod och nu stakar ut vägen fram, med en ny organisation, och många nya medarbetare. Vi är i ert skede då mycket gott sker i pastoratet. Det finns stora utmaningar i det ökande gudstjänstdeltagandet, de nyinflyttade, barn och ungdomarna som söker sig till oss. Här finns många möjligheter att bygga vidare på Kristi kyrka i Lindbergabygden. Ekonomiskt sett väntar oss några svårare år och vi får vara noggranna med hur vi använder våra resurser på bästa sätt. De nyinflyttade i längsmed kusten i pastoratet behöver vi fortfarande nå. -9

10 Personalens verksamhetsberättelser Fredrik Sundin -komminister Bibelstudiesamtalsgrupp Träffas varannan vecka i Valinge församlingshem och delar livet, kaffet och kommande söndagens bibeltexter i en härlig blandning. Vi brukar vara c:a12 personer på dessa träffar. Konfirmander Jag har tillsammans med församlingsassistenten två konfirmandgrupper på totalt 40 st som turas om att träffas på tisdagar i Lindbergs församlingshem. De förändringar som skett är att vi åker på två läger i stället för ett och att församlingsassistenten har fler timmar till att förbereda och genomföra konfirmand arbetet på tillsammans med mig. Bibelstudie i hemmen Bibelstudie i hemmen har skett en gång i månaden och är en grupp på 7 personer. Vi träffas och går igenom en vald bibelbok och fikar. Veckomässa Antalet besökare varierar mellan 0-10 personer och gruppen besökare har förändrats under året som gått från en kärngrupp på 4 personer till en ny grupp bestående av konfirmander som kommer varannan vecka. Hembesök Hembesök bestående av dop, vigsel, sorgesamtal tar i anspråk allt mer tid och märker att det är då som tillfälle bjuds att dela livet och allt som ryms i det. Jag tillbringar mer och mer tid vid köksborden och mindre och mindre tid vid skrivbordet. Gudstjänster Gudstjänster har jag firat och i huvudsak har vi jobbat med olika typer av gudstjänstordningar och ser framför mig att vi allt mera kommer att jobba med hur vi uttrycker oss i liturgin. Jag tror att det avskalade och enkla gör centrum tydligt och skapar närhet och glädje, två byggstenar för en hållbar utveckling. Lindgården På Lindgården firas mässa eller gudstjänst varje vecka, frivilliga och diakonen sköter detta på ett förträffligt sätt och det finns en god uppslutning från de boende på Lindgården. Präst medverkar vid tre av fyra tillfällen. Sammanfattade När jag kom för ett och halv år sedan har mycket hänt, ny kyrkoherde, ny församlingsassisten, ny kamrer och snart en ny diakon, nybildande av församling samt jag själv ny osv. Så nu börjar saker och ting ta form och församlingen börjar vänja sig vid mitt och andras ansikten. För egen del är det kanske först nu som mer kraft kan läggas på innehållet och tid för möten kan bli till. Och jag som komminister ser att mitt huvudsakliga uppdrag är att vara i det som sker i församlingens liv. Allt gott och Guds frid Fredrik Sundin Skärtorsdag

11 Marina Bengtsson -kantor KYRKOKÖREN 15 medlemmar har haft körövning på torsdagar i Valinge församlingshem, och någon enstaka gång i Stamnared kyrka. Kören har medverkat vid 10 gudstjänster/mässor och vid några gudstjänster på Lindgården. Alla körerna i pastoratet framförde Staffansspelet i Lindbergs kyrka, Trettondedag Jul. Kören övade in sånger till en musikgudstjänst - men störst av allt är Kärleken som framfördes i början av juni i Valinge kyrka. Tillsammans med Li-To kören framförde kyrkokören Dansbandsmässan i Vasa kyrka, Göteborg, i april. I september reste körerna till Stockholm, där vi såg musicalen Hairspray och till Norrköping där vi framförde Dansbandsmässan i St Olai kyrka. BARNKÖREN 9 medlemmar har övat på onsdagar i Valinge församlingshem. Tillsammans med barntimmebarnen har de medverkat vid 9 familjegudstjänster under året och även gått två luciatåg, på Lindgården och på Kyrkliga arbetskretsens lussefest. PIANOELEVER två under året. Musikerna i kontraktet har träffats en gång i månaden ungefär och i juni månad sjöng kantorskören i Apelvikshöjds kyrka. KONFIRMANDERNA var med en dag på konfirmandlägret på Gullbranna, Halmstad. VIGSLAR har spelat på 9 under året. BEGRAVNINGAR har spelat på 14 under året Jag och Hillevi Holm ordnade Musik-café i Valinge församlingshem, ett på våren och ett på hösten. Damer ur Kyrkliga arbetskretsen hjälpte oss med fika och att baka pajer. Jag var med på den utflykt till Träslövsläge kyrka som ordnades för de boende på Lindgården. Eva Johbarn -kantor Lilla dam-lilla manskören Lilla damkören har under vårterminen haft 16 körövningar och hade 23 medlemmar. Lilla Manskören hade 9 medlemmar och 13 sammankomster Barnen sjöng vid följande tillfällen: 6/1 Staffanspelet. 2 föreställningar, körerna var delade i 2 grupper 8/2 Kyndelsemäss. Famj.gudstj. i Lindberg kl 16 7/3 barnkördag i Varberg blev inställd pga sjukdom 5/4 Palmsöndagen. Famj.gudstj. i Lindberg Korv & bröd 13/5 Våravslutning med musikalen Hej spejs Lilla Damkören startade hösten 2/9 och hade 12 övningar, 29 medlemmar Lilla Manskören har ökat till 15 medlemmar. 4/10 Gudstj. För små & STORA i Lindberg 16 (istället för vårens inställda ) 10/10 Barnkördag i Tvååker för Birgitta 8/11 Gudstj. För små & STORA i Torpa kl 16 Brorsson 6/12 Lucia i Lindberg kl 16-11

12 Mellankören åk 3-6 Vårterminen startade 14/1. Kören träffades 16 gånger och hade 15 medlemmar. 6/1 Staffanspelet. 2 föreställningar i Lindberg 8/2 Kyndelsemäss. Famj.gudstj i Lindberg 16 7/3 Barnkör dag blev inställd pga sjukdom 5/4 Palmsöndagen. Famj.gudstj i Lindberg 16 11/4 Påskdagsgospel i Lindberg kl 11.Tillsammans med Li-To & U-kören 13/5 Våravslutning med musikalel Hej spejs Höstterminen startade 2/9 och hade 12 övningar och 14 medlemmar. 4/10 gudstj. För små & STORA i Lindberg kl 16 10/10 Barnkördag i Tvååker Istället för den som blev inställd på våren) 8/11 gudstj. För små & STORA i Torpa kl 16 6/12 Lucia i Lindberg kl 16 Ungdomskören Vårterminen startade 14/1 och hade 16 övningar och 10 medlemmar. 6/1 Staffanspelet. 2 föreställningar i Lindbergs kyrka. 15/2 Cafégudstj. På Belid kl 18 22/3 Marie bebådelse. Torpa kl /4 Påskdagsgospel i Lindberg 11. Tillsammans med Li-To & Mellankören. 13/5 Våravslutning med musikalen Hej spejs Hösten Startade 2/9 hade 12 övningar. 10 medlemmar. 18/10 Cafégudstj. På Belid kl 18 6/12 Lucia i Lindberg kl 16 tillsammans med övriga Barnkörer. Li-To kören Kören hade 70 medlemmar under vårterminen Vi hade 14 torsdagsövningar i kyrkan. Vi sjöng vid följande tillfällen: Våren 6/1 Staffanspel i Lindbergs kyrka 2 föreställningar, övriga medverkande var V/S kören, Barn & U-körer. Huvudrollerna spelades av Hasse Karlsson-Herodes Markus Leandersson-Staffan, även manusförfattare De tre vise männen spelades av våra 3 präster.olle Philipsson-Fredrik Sundin-Lasse Stomnell. Barnkörerna agerade ljuståg.komp av Inside. Li-To kören var folket, samtliga iförda nysydda dräkter. som hade sytts upp hösten /1 sjöng vi för Olle Philipsson i Lindbergs kyrka, på hans installation. 5/2 startade första torsdagsövningen. 22/2 Fastlagssöndagen i Lindberg 15/3 Li-To 1 sjöng i Torpa under Marina Bengtssons ledning 22/3 Li-To 2 sjöng i Lindberg 11/4 Påskdagsgospel i Lindberg tillsammans med U-kören. 19/4 Framförs Dansbandsmässan i Vasakyrka i Göteborg hos Björn Bäckersten. 2 bussar kör upp. - 12

13 1/5 Majmingel i körfrökens trädgård, med egen medhavd kaffekorg, Grillen startades senare på eftermiddagen, i ett strålande vårväder. 9/5 sjöng vi i 2 grupper vid vattentornet för Tappavarvet 21/5 Li-To sjöng i Lindberg Kristi him.f.dag 7/6 Avslutades terminen i Lindbergs kyrka med Irländska mässan samt Irländskt kyrkkaffe efteråt. 400 pers såg oss 29/7 var vi allsångskör i Nöjesparken på utomhusscenen. Vi körade bakom Cecilia Vennersten, framförde även några egna arr. 35 körmedlemmar var med och sjöng.kalle Karlsson var allsångsledare. Hösten Vi sparkade igång 3/9 vi hälsade nya & gamla medlemmar välkomna! Topprekord och den perfekta stämfördelningen har vi nu 25 sopraner, 20 altar, 15 tenorer, 15 basar. Kören hade 15 torsdagsövningar /9 Åker 107 personer till Stockholm-Norrköping, vi åker i 3 bussar. Först till Stockholm för att titta på musikalen Hairspray, som var jättekul med Jessica Heribertsson i huvudrollen, hon tackade via sms för champagnen som hon fick från oss Varbergare. I Norrköping sjöng vi i St Olai kyrka som avslutning på deras kulturvecka. Detta var ett samarbete med Pether Broman som tjänstgjorde med mig i Pireus/Aten sommaren Innan sången i kyrkan åt vi en gemensam middag tillsammans. På denna resa var även V/S kören & B- laget med. 1/11 Alla själars dag i Valinge, mycket folk och massor med tända ljus. 29/11 Första advent i Lindberg kl 16 hela kören. 24 körmedlemmar följde med till Stamnared kl 18 Spännande att ibland få höra kören i mindre grupper, det lät jättebra! 25/12 Julotta i Torpa Körgrupp på 15 personer medverkade. 27/12 Två bejublade konserter tillsammans med Cecilia Vennersten 28/12 EN sista konsert tillsammans. Kören var flott klädda i svart/rött Herrarna med julslips. Detta samarbete var förhoppningsvis inte det sista tillsammans med Cecilia. Inside förstärkta med Peter B på gitarr gjorde som vanligt ett bra jobb. Anders på oboe var också ett lyft. Ett stort tack till er körmedlemmar som gör allt detta möjligt!hoppas att ni inser hur mycket glädje ni skänker?ett extra tack även till er i styrelsen samt vår WM Peter Thidé Övrig musikalisk verksamhet 8/3 Jazz grupp från Helsjön. Cafégudstj. Belid kl 18 22/3 Li-To 1 sjunger i Lindberg på Marie bebåd.dag. 29/3 Årets konfirmandkör sjunger i Torpa 9/4 Skärtorsdag stilla musik med Linda K Johbarn 10/4 Långfredag. Sång av Britta Antoner i Torpa & Lindberg 26/4 Cafégudstj. Belid inbjudna musiker 21/5 Li-To 2 sjunger i Lindberg. Kristi him.f.dag 20/6 Midsommardagen. Sibbarps spelmanslag 5/7 Jesper Odelberg i Lindberg (Sommarmusik) 19/7 Önskepsalmer med Marina Bengtsson (Sommarmusik) 2/8 Medeltidsmusik Gravrost i Torpa (Sommarmusik) 16/8 Genom tid & rum Eva & Linda Johbarn i Lindberg (Sommarmusik) 6/9 Upptaktssöndag i Lindberg kl 11 med alla barn inbjudna! Rapp med Zacke & Vidar 24/12 Midnattsmässa i Lindberg med Mellami med famj. - 13

14 Den diakonala verksamheten på Lindgården har flutit på 1 samma omfattning som föregående år. Efterfrågan av personliga samtal (med inneboende eller med anhöriga) där har ökat något. Samtalsgrupp på Lindgården med i medeltal 12 deltagare, där vi talar om Kyrkans högtider och Hur gjorde vi förr? Valinge barnkör med Marina sjöng Luciasånger på Lindgården den 14 december 40 personer, inklusive barnen och några föräldrar! Utflykt till Träslövsläges Kyrka 4 september med Lindgårdens pensionärer. Inbjudan går också ut till pensionärer i församlingen, som annars har svårt att komma ut. Vi var 33 personer. Flera ur Diakonigruppen var med och hjälpte till. Det var fyra rullstolsburna med på resan plus flera med rollator, så utan deras hjälp hade det aldrig gått. Jag har haft 14 Gudstjänster på Lindgården under Samtalsgruppen för sörjande var under våren i Hunnestad tillsammans med Himledalens diakon Boel Facks och under hösten i Valinge, i samarbete med diakon Emelie Junger-Anjou. Hillevi Holm --diakon Vi har haft sex Gemenskapsträffar under året med som minst 15 besökare och som mest 50. Vid gemenskapsträffarna hjälper någon från Diakonigruppen till. Varje onsdag har vi förbön i kyrkan. Det är en trogen liten skara på 2 6 personer, som samlas för att be för varandra, för kyrkan och för dem som bett om förbön. Marina och jag har haft två välbesökta Musikcaféer under året. Under fastan har jag haft Fastemeditation och avspänning i Torpa kyrkstuga. Antalet deltagare har varierat mellan 5 och mars var jag med som andlig vägledare på kontraktets Retreat i vardagen. Under en vecka hade jag då två enskilda samtal per dag. Jag har haft andakt med arbetskretsarna, framför allt i Lindberg och Torpa, och någon gång har jag bytt med Fredrik och varit med arbetskretsen i Valinge. Vid Födelsedagsfesten för 80 och 90-åringar var vi 31 personer. Jag har tjänstgjort vid högmässor två gånger i månaden. Hembesök ungefär en gång per vecka. Timmmy Ullhag -församlingsassistent VuxenBarn Varje vecka så har vi träff både i Lindberg och i Valinge. På både ställena har det varit mycket barn och vuxna, ca 8 vuxna och 13 barn per gång. Träffarna börjar med en drop in och fri lek. Sen har vi samling med sång, dans och bön. Sedan fikar vi och samtalar vid borden. Efter fikat så börjar vissa droppa av och åka hem och vissa fortsätter att leka. Jag märker av ett stort behov och en stor tacksamhet för just denna aktivitet. Det blir bara fler och fler för var vecka som går. Och alla verkar vara väldigt nöjda och glada över att det finns en plats för föräldrar och barn att mötas och lära känna varandra. - 14

15 610-Häng Hör ganska så mycket ihop med barnkörerna som vi har varje onsdag. Hänget är en möjlighet för barnen att komma till innan eller efter kören. Vi pysslar, leker och underhåller oss på olika sätt varje gång. Ska barnen vara med på kommande söndagsgudstjänst så läser vi en bibeltext från barnens bibel och samtalar och pysslar kring den texten. Deltagandet har varit ca barn. Mat&Prat Denna grupp har legat varannan onsdag tiden innan UTTER. Deltagandet har varit stort. Vi har lagat mat tillsammans och samtalat både om aktuella ämnen men en del struntsnack har det blivit också. Vi har haft det mycket trevligt! Men tyvärr så har denna grupp lags på is pga. dåliga matlagningsmöjligheter. Jag hoppas på att vi kan återuppta denna träff i framtiden! UTTER UTTER (Unga-Troende-Typer-É-Roliga) är ungdomsgruppen som har träffats varannan onsdag och haft god uppslutning första terminen. Antal deltagare har varit ca: personer per kväll. Och åldern har varit år på deltagarna. Vi har gjort allt möjligt på våra träffar tex. lekar, filmkväll, pyssel, bak, tävlingar, musikkvällar mm. Vi avslutar alltid Ungdomskvällarna med en andakt som har innehållet sång, bön, samtal och berättelser. Barntimmar Leds av Ingrid Otterdahl och Britta Olsson och träffas varje onsdag, 2 tim, i Valinge församlingshem. Det har varit ca 10 st barn som deltagit. En träff ser ut så här. Det läses en bibelberättelse och sen är det något slags pyssel som knyter ihop texten. Och någon gång under träffen så har dom en fruktstund. Ledarna tillsammans med barnen brukar vara med och visa upp deras pyssel och sjunga på Gudstjänsterna för stora och små i Valinge/Stamnared. Avslutning - 15

16 Jag har jobbat i församlingen i ca 8 månader. Jag trivs otroligt bra i all den verksamhet som jag leder. Jag känner att jag har fått väldigt god kontakt med barn, ungdomar och vuxna i vår församling. Under dessa månader så har det, som jag har förstått, hänt mycket med barn- och ungdomsverksamheten. Nu börjar jag känna mig hemma här och kommer att fortsätta att driva denna verksamhet framåt. Det har tagit ett tag att se vad som behövs och vart behovet ligger i vår församling. Nu satsar vi ännu hårdare! /Timmy Ullhag Bo Karlsson -kyrkogårdschef Vaktmästeriet har bestått av en arbetsledare, tre heltidstjänster och två 90 % tjänster ( 70 % under vintern och 100 % sommartid ). Under sommarsäsongen var ytterligare tre personer anställda under nio veckor vardera. Förutom de vanliga vaktmästerisysslor som ska skötas, har följande extra arbeten utförts under året; Personalen var på grönytemässan i Elmia september. Vaktmästeriet har i huvudsak fungerat bra, men vissa perioder, skärskilt under våren innan feriearbetarna började, var det svårt att hinna med de ordinarie arbetsuppgifterna. Därför användes kemikalier bitvis för att klara ogräskontrollen på grus- och singelytorna. Prästgårdens garage har röjts och fast inredning tagits bort. Köket i prästgården har rivits ut. Storstädning av prästgården inför inflyttning av ny hyresgäst. Beskärning av träd och buskar i prästgården. Renovering av korset på Torpas kyrkogård. Slipning och oljning av bänken på klosterruinen vid Lindhov. Omläggning av stamledning vid infarten från Lindbergsvägen och en bit ner mot vaktmästeriet I vaktmästarlaget märks en uppenbar oro för hur skötseln av grönytorna ska hinnas med nu när Lindberg och Torpa kyrkogårdar är färdigställda. Detta leder till utökade och mer arbetskrävande ytor, samtidigt som ingen förstärkning på personalsidan görs. Speciellt viktigt är att man inte tappar i skötsel de första åren, eftersom det påverkar hur stora arbetsinsatserna behöver bli längre fram för att områdena ska behålla ett värdigt intryck. Arbetsledningen är inte betungande, då var och en varit mån om att göra sitt bästa, men i övrigt är arbetet väldigt splittrat. Det är svårt att kunna ta ut kompledigt och all semester som jag har rätt till. Monica Wall -förvaltningsassistent År 2009 har arbetsmässigt varit som tidigare år men mycket har ändå varit väldigt annorlunda. Ny kyrkoherde innebär ny arbetsledning och ett delvis annat sätt att tänka. Mycket har blivit enklare pga att Olle är en väldigt närvarande kyrkoherde, vissa frågor behöver inte ligga och bli stora problem utan går att lösa med ett snabbt svar. Under året har vi provat att ha expeditionstid en eftermiddag. Detta pga att våra medarbetarsamlingar flyttades fram en timma på onsdagar till kl 9.00 och då blev det så splittrat med telefonpassning samtidigt. Det blev ohållbart att hålla i genomgång av almanackan för kommande vecka och samtidigt svara i telefon. Jag fick tydliga signaler från övriga medarbetare att det blev alldeles för splittrat. Öppettiderna är numera mån, tis, tors och fredagar kl 9-12 och onsdagar kl Exp. arbetet innebär förutom telefonpassning bl.a bokning av dop, vigslar, begravningar, själaringning, tacksägelse, (präst, kantor och vaktmästare, även kyrka och församlingshem), övriga lokalbokningar t.ex föreningar m.m.

17 Släktutredningar vid dödsfall, övriga släktforskningsärenden, kyrkoboken, organisationsregistret, vara Bosse (kyrkoexp) behjälplig vid gravrättsfrågor, utskick, kallelser, posthantering, annonsering, predikoturer (HN, hemsidan) mm mm. Januari-februari innebär insamlande av tidigare års statistik när det gäller gudstjänster, dop, vigslar, begravningar, in-och utträden och även närvarostatistik vid alla körer, verksamhetsgrupper och sammankomster i kyrkans regi. Under mars april, när vi vet hur präster och kantorers sommarsemestrar ser ut, så är det mycket kontakter med brudpar som ska vigas under vår-sommar och höst i våra kyrkor. Mitt ansvar ligger även i att se till att alla sön/helgdagar är bemannade med kantorer (Eva och Marina är ledig en helg var i månaden) Från juni- augusti 2009 jobbade jag och Karin Larsson bara samtidigt under 2 veckor. Vi hade inte semester samtidigt utan någon av oss var alltid på plats och kunde svara i telefon och svara på frågor och hjälpa till. Ingen av oss har tagit mer än tre veckor i sträck utan delat upp semestern i omgångar. Vi har på så sätt delvis täckt upp för varandra med arbetsuppgifter och undvikigt att brådskande saker blivit liggande. Dock har vi båda haft en period efter semestrarna med en gedigen hög att arbeta igen men detta har förhoppningsvis inte märkt utåt gentemot församlingen. I september reste hela personalen tillsammans med förtroendevalda till Bohuslän på några fantastiska dagar. Det var otroligt givande att träffas på ett neutralt ställe (med fantastisk natur) och alla på samma villkor. Tyvärr sammanföll detta med höstens kyrkoval och expeditionen öppettider för valet. Därför bytte vi efter mitt eget förslag arbetstid med Veddige exp så det blev några långa, sena dagar de veckorna eftersom det krävdes att vi skulle ha en del kvällsöppet. Under slutet av november och början av december trappade vi upp förberedelserna för årets stora händelse, julfesten med avtackningar av avgående förtroendevalda. Allt arbete var all möda värd för så mycket positiv respons har vi sällan fått. Under året har jag medverkat vid ca 35 gudstjänster/mässor som kantor i Pastoratet och en del gånger på Lindgården. Dessutom har Olle och jag producerat och tryckt 4 nummer av kyrkposten (trycks i ca 2500 ex/gång). /Monica Wall Torpa Kyrkliga Arbetskrets verksamhetsberättelse för år 2009 Våra sammankomster startade den 3 februari och då var Maj-Britt värdinna. Ett litet minne från just den här eftermiddagen var att vi fick tända en hel del levande ljus eftersom det var så kallt i lokalen. Men det var otroligt mysigt och som vanligt var trivseln på topp när vi träffades. Innan jag går vidare i berättelsen vill jag rikta mig till vår kära Hillevi, som har ställt upp så mycket för oss och bidragit med sin hjärtlighet och vänskap. Något som vi alla har satt så stort värde på. Vi önskar Dig all lycka Hillevi nu när Du lämnar oss till sommaren och blir pensionär. Ett tack även till Olle och Fredrik för att Ni förljuvade vår tillvaro med Er närvaro vid ett flertal tillfällen. Vi återvänder till 2009 och försöker friska upp våra minnen från alla de trevliga träffarna. Den 17 februari sjöng vi massor av vackra psalmer t.ex. Aven det, var Hillevis förtjänst. Egentligen är vi en unik syförening eftersom vi inte på många år har suttit och handarbetat. Vi umgås och har trevligt tillsammans, samt njuter av kaffestunden med gott dopp. Årsmötet var den 3 mars hemma hos vår ordförande Anna-Lisa på Tången. Vilken underbar, hemmagjord smörgåstårta hon bjöd på. Hänvisar i övrigt till protokollet samt bilderna jag tog. 1 år hade vi inte någon brödförsäljning på Palmsöndagen, men skänkte - 17

18 800 kronor, som Kerstin lämnade i samband med att kollekten togs upp. 19 april var en utflykt anordnad till Vasakyrkan i Göteborg. En dansbandsmässa som var uppskattad. 28 april hade vi det sista mötet för terminen. De sista lotterna på vårt lotteri med gratulationskort såldes och dragningen utfördes. Kaffekassan blev 250 kronor rikare. Vi bestämde att höstens möten skulle starta den 1 september. 27 maj anordnade Valinge Arbetskrets utflykten för året och det blev Gunnebo slott, Onsala Kyrka och Äskhults by som stod på programmet. Jättefint planerad resa, men vädret var inte särskilt gynnsamt. Sommaren gick lika fort som vanligt och den 1 september träffades vi igen. Samtalsämnet blev dels hur var och en hade haft det under uppehållet samt hur vi skall göra för att fira vårt 50-årsjubileum på bästa sätt. 15 september tog vi upp ämnet och beslutade att en lämplig söndag bjuda församlingen på. kyrkkaffe efter en gudstjänst. Förslagsvis kaffe med en tårtbit. Dagen var litet svår att besluta om, men i övrigt kom vi överens om att ha två lotterier i samband med detta. 29 september blev dagen emellertid spikad till den 31 oktober. Då skulle det även vara invigning av den fina vattenanläggningen på kyrkogården. Förhoppningsvis skulle det bli en hel del kaffegäster denna Alla Helgons Dag. 13 oktober var en minnesrik eftermiddag. Maj- Britt hade nämligen anordnat en frågesport, men vi var inte särskilt duktiga därav otroligt många härliga, befriande skratt. Många roliga, spontana kommentarer från Karin gjorde att vi mådde gott allesammans. vår bjudning på lördagen. Alla fick sina uppgifter att utföra. Så kom då lördagen och allt blev så lyckat då vi firade vårt jubileum. Vi hade dukat för 42 personer (vita dukar och Azaleor på borden). Det var jättefint. Två lotterier väntade på köpare och vi kunde konstatera att 43personer kom till oss och det var precis lagom. Vi fick telegram från Björn Bäckersten och från Olle Philipsson, som högtidligen lästes upp av Olle samt höll tal för oss, vilket även Hillevi gjorde. Lennart Larsson talade om hur och varför den vackra vattenanläggningen hade kommit till. Dragningen av lotterierna ägde rum och vi hade även försäljning av gratulationskort till förmån för hjälpverksamhet. Klockan 12 kunde vi själva sätta oss till bords och begrunda allt och njuta av en välförtjänt kopp kaffe. Vi var alla belåtna över vår lilla kaffebjudning den här högtidliga dagen. 10 november var Aina värdinna och säkerligen var allt lika roligt som vanligt trots att Asta och jag inte var med. Jag hade nämligen ramlat och slagit mig ordentligt. 24 november var sista träffen på det här året. Hillevi höll som vanligt en andaktsstund och Kerstin var värdinna. Vi tackade varandra för ett härligt år och önskade God Jul och ett Gott Nytt Ar Vi bestämde att börja vårterminen den 9 februari då Karin vill vara vår värdinna. Kärra den 9 mars 2010 Brita Andersson Sekr. 27 oktober. Gränslöst roligt även den här dagen. Maj-Britt var värdinna och hade gjort äpplekaka med vaniljsås till kaffet. Så dök Tommy upp och med sig hade han en prinsesstårta till oss som tack för vad vi gör för kyrkan. Gissa om vi njöt ay allt detta goda. Jag hade kameran med mig och tog en del bilder. Dels på den vackra vattenanläggningen i dessa ljuvliga höstfärger och dels på vårt härliga frossande på äpplekaka och prinsesstårta. Hillevis make Christer fick också ta del av det goda. Men vi var ju också medvetna om att mycket skulle finslipas inför - 18

19 Budgetredovisning Sida: 1 av 9 Lindbergs kyrkl. samfällighet Verks: Senaste vernr: 606 Utskriven: :43 Konto Kontonamn Budget Resultat Utnyttjat Resultat Kyrkofullmäktige Lönekostnader ,05% Verksamhetskostnader ,82% -796 SUMMA ,86% RESULTAT ,86% Revision Lönekostnader ,97% Verksamhetskostnader ,57% SUMMA ,90% RESULTAT ,90% Kyrkonämnd Lönekostnader ,10% Verksamhetskostnader ,39% SUMMA ,79% RESULTAT ,79% Pastorsexpedition Intäkter ,23% 376 Lönekostnader ,66% Verksamhetskostnader ,99% Avskrivningar ,60% Finannetto SUMMA ,89% Interna poster ,65% RESULTAT ,85% Personalvård Intäkter Lönekostnader ,07% Verksamhetskostnader ,29% SUMMA ,34% RESULTAT ,34% RED Rapportnr 1028 Version 0296 Skriven av Karin Larsson Licens: Lindbergs kyrkliga samfällighet - 19

20 Budgetredovisning Sida: 2 av 9 Lindbergs kyrkl. samfällighet Verks: Senaste vernr: 606 Utskriven: :43 Konto Kontonamn Budget Resultat Utnyttjat Resultat Övr gemensamma kostnader Intäkter Lönekostnader Verksamhetskostnader ,36% Finannetto SUMMA ,88% RESULTAT ,88% Valnämnd Lönekostnader ,72% 0 Verksamhetskostnader ,19% 0 SUMMA ,96% 0 RESULTAT ,96% Tele. IT, Kopiering Intäkter Verksamhetskostnader ,45% Avskrivningar ,00% Finannetto -60 SUMMA ,51% Interna poster ,40% RESULTAT ,32% Fördelningsdifferenser Lönekostnader SUMMA RESULTAT Utdelning kyrklig jord Intäkter SUMMA RESULTAT RED Rapportnr 1028 Version 0296 Skriven av Karin Larsson Licens: Lindbergs kyrkliga samfällighet - 20

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Tid och rum för inre upplevelse God Jul och Gott nytt år! Nr 4 2011 PROGRAM Jul och Nyår INFORMATION om förändring av Fjällkyrkans verksamhet INFORMATION TILL ALLA VÅRA BESÖKARE OM FÖRÄNDRING AV FJÄLLKYRKANS

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN Maj - Juni 2017 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad G ud slösar med färger och former, dofter och smaker. Hela världen är underbar.

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

210/ Ändring av högmässotider i församlingen. Kyrkoherde Stefan Forsén

210/ Ändring av högmässotider i församlingen. Kyrkoherde Stefan Forsén 210/2016 22 Ändring av högmässotider i församlingen Beslutsförslag Kyrkoherde Stefan Forsén Behandling Församlingsrådet besluter att Matteus församlings gudstjänstliv ändras räknat från och med Första

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

KONFIRMAND 2015/2016

KONFIRMAND 2015/2016 KONFIRMAND 2015/2016 Nyfiken på livet? Så här tycker några av årets konfirmander: När vi sjunger lovsånger med varandra så känner man att man kan göra vad som helst. Skratta, gråta och släppa taget om

Läs mer

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION!

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! SÅ SÄGER ANDRA Jerker Dacke, konfaår 2013 Hela gemenskapen man hamnar i är vart alla gånger. Och man får se vad kyrkan verkligen

Läs mer

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på?

Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Konfirmation Vi har alla olika frågor om livet. Duger jag? Måste jag vara som alla andra? Vad ska jag tro på? Vilka är dina frågor? Hade det varit kul att prata mer om dem och samtidigt träffa gamla och

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop Onsdag 6 juni, Nationaldagen Stenbäcken 18.00-21.00 Kvällsvåfflan 10 kronor Sverigeleken för stora och små Tipspromenad m.m. Sega gubbar spelar sommarmusik i trädgården Se startsidan för mer info Lördag

Läs mer

till din för samling g lin m a rs fö ls a h n a -H a k c a b s g n u K

till din för samling g lin m a rs fö ls a h n a -H a k c a b s g n u K guide till din församling K u n g s b a c k a - H a n h a l s f ö r s a m l i n g a r Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro onen på Jesus Kristus I din hand håller du en guide

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

KALENDER. December 2015 augusti 2016. VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa. VECKA 51 Tis 15/12 09.00 Morgonmässa

KALENDER. December 2015 augusti 2016. VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa. VECKA 51 Tis 15/12 09.00 Morgonmässa 2015-12-08 med reservation för ändringar KALENDER December 2015 augusti 2016 _ VECKA 50 Tis 8/12 09.00 Morgonmässa Ons 9/12 14.00 Bön mitt i veckan Tors 10/12 11.30-12.30 Gottemat Sön 13/12, Daniel Svensson,

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 Ett vänligt ord Hösten innebär ofta nya sammanhang, nya människor och nya rutiner. Arbete och skola har börjat efter en längre ledighet som många gånger bryter av rutiner som

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Café och luncher i Vara väst

Café och luncher i Vara väst Café och luncher i Vara väst Måndagsfrukost Varje måndag i Vara församlingshem 09.00-11.00 En stund av gemenskap. Vi fikar och pratar. Du kan även läsa tidningen Vi träffas varje måndag t.o.m 18 december

Läs mer

Församlingsblad. Nr 4 Vintern 2016/2017. Tvååkers Pastorat Tvååker, Spannarp, Sibbarp-Dagsås församling

Församlingsblad. Nr 4 Vintern 2016/2017. Tvååkers Pastorat Tvååker, Spannarp, Sibbarp-Dagsås församling Församlingsblad Nr 4 Vintern 2016/2017 Tvååkers Pastorat Tvååker, Spannarp, Sibbarp-Dagsås församling Jesu Födelse Vi väntar på Jesu födelse på den stora ankomsten som vi firar på Julen. En födelse som

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Funderar du på om du ska konfirmeras?

Funderar du på om du ska konfirmeras? KONFIRMATION Ett minne för livet Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmandtiden är en chans att tillsammans med andra fundera över viktiga och spännande frågor. Du

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T K Nr 4: 2014 Y R K N Y T T Frälsarkransen en livboj i vardagen 1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

träffpunkter hösten 2014 / våren 2015 Kungsbacka-Hanhals församling

träffpunkter hösten 2014 / våren 2015 Kungsbacka-Hanhals församling träffpunkter hösten 2014 / våren 2015 Kungsbacka-Hanhals församling Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras verksamheterna

Läs mer

Lysviks församling Våren 2014

Lysviks församling Våren 2014 Lysviks församling Gamla vägen 29, 686 97 Lysvik Pastors.exp: ons-tors kl. 10-12, tel 0565-80018, fax 80560 e-mail: lysvik.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysvik Kyrkoherde: Ingemar

Läs mer

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013 Tureholms kyrkan n januari-april 2013 Jag tror himlen finns redan här överallt, där Jesus är Herre i hjärta och hem. Jag tror himlen sedan blir mer än jag tror, ja, mer än min vackraste dröm här på jord.

Läs mer

Kreativ konfirmation Maj

Kreativ konfirmation Maj konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

Nytt verksamhetsår. Kyrkohedens sida

Nytt verksamhetsår. Kyrkohedens sida Kyrkohedens sida Varje fredag när medarbetarna i Bunge pastorat haft personalmöte, så har vi ägnat oss åt olika andliga övningar. Det har vi gjort för att söka skärpa sinnena och för att öva oss att upptäcka

Läs mer

Årskrönika 2009 Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm

Årskrönika 2009 Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Lucia Söndag den 13 december (Luciadagen) genomfördes luciahögtiden i gemenskap med Segeltorps Hembygdsförening och Sankt Mikaels

Läs mer

konfirmation Försök ta en gruppbild!

konfirmation Försök ta en gruppbild! konfirmation Försök ta en gruppbild! Välkommen, du med Livet är aldrig så allvarligt att vi inte kan skratta åt det ibland. Skrattar gör vi ofta i konfirmandgruppen. Och pratar. Om allt mellan himmel och

Läs mer

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA]

[CONFIRMARE=BEKRÄFTA] [CONFIRMARE=BEKRÄFTA] Välkommen som konfirmand! Varje år är det omkring hundra ungdomar i församlingen som blir konfirmerade. Nu inbjuder vi främst dig som är född 2002 att bli konfirmand under kommande

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling.

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling. Månadsblad DECEMBER 2011 sång & musik i adventstid... askims församling www.svenskakyrkan.se/askim Gudstjänster DECEMBER Andra söndagen i Advent 4/12 Askims kyrka 11.00 Högmässa, Göran Ramsli 16.00 Ungdomskörens

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Församlingsblad. Våren 2011

Församlingsblad. Våren 2011 Församlingsblad Våren 2011 Lille Oskar skulle fylla fem år. I den åldern är födelsedagar viktiga. I tanken förbereder man sig veckor i förväg. Förväntningar och drömmar blir som levande bilder. Man talar

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand!

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand! Vad är konfirmation egentligen? Konfirmation handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om ditt liv och dina frågor. Helt

Läs mer

för att genomföra den stora renoveringen!

för att genomföra den stora renoveringen! Vilket engagemang! Jag har bevittnat något stort! Under en dryg månad har många av EFS kyrkans medlemmar, och faktiskt några andra, engagerat sig väldigt mycket i vårt renoveringsarbete. Det har varit

Läs mer

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530 Svenska kyrkan YDRE rkoherde aria Petri - sjukskriven. Kyrkoherde rs Hedberg 073-074 28 00 s.hedberg@svenskakyrkan.se ntorer aria Axelsson Samhällsinformation 076-137 17 05 ria.axelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer

Barn & Unga. som vill utforska livet. Gilla oss på Facebook

Barn & Unga. som vill utforska livet.  Gilla oss på Facebook Barn & Unga som vill utforska livet Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Aktiviteter för dig som är småbarnsförälder Lerums församling erbjuder många olika

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

Vecka Tänd ett ljus

Vecka Tänd ett ljus Vecka 49 2015 Tänd ett ljus Även om det kommer att bli mörkare ytterligare ett par veckor känns det ändå som om det vänt. I och med alla tända ljus blir det inte alldeles mörkt. Varje år påminns man om

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Nr 2: 2014 Y R K. Västra Karaby kyrka i vårskrud. Foto: Åsa Kalén N Y T T

Nr 2: 2014 Y R K. Västra Karaby kyrka i vårskrud. Foto: Åsa Kalén N Y T T K Nr 2: 2014 Y R K Västra Karaby kyrka i vårskrud. Foto: Åsa Kalén N Y T T Bär barnet på sanningen om livets innersta hemlighet? Så kom den äntligen, den stora födelsedagen. Två vuxna hade blivit föräldrar

Läs mer

Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat.

Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat. Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat. Sammanträdesdatum 2017-11-13. Tid och plats kl 18. 30-20. 30 i Tvän-eds församlingshem. Beslutande: Gun-Britt Boger, Matts Hedberg,

Läs mer

Dags för konfirmation!

Dags för konfirmation! Dags för konfirmation! 2017-2018 Öppna och se vilka alternativ som finns för dig... Vill du träffa nya kompisar och ha kul med andra ungdomar? Vill du lära dig mer om dig själv och andra? Har du funderat

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms 46 responses View all responses Publish analytics Summary Edit this form Nina Wormbs This version of Safari is no longer supported. Please upgrade to a supported browser. Dismiss Vilken kör gäller svaren?

Läs mer

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015

Församlingsblad. Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd. Den bästa julklappen! VINTERN. Nr 4 2015 Församlingsblad Traryd -Strömsnäsbruk - Hinneryd Den bästa julklappen! VINTERN 2015 2016 Nr 4 2015 1 Den bästa julklappen! Jag tror att de flesta av oss kommer ihåg åtminstone en julklapp som vi fått genom

Läs mer

Församlingsbladet. Tack alla ungdomar, för att vi har fått lära känna er och för en mycket härlig tid tillsammans.

Församlingsbladet. Tack alla ungdomar, för att vi har fått lära känna er och för en mycket härlig tid tillsammans. Församlingsbladet Nr 3/2012 Onsdagen den 6 juni till torsdagen den 7 juni gjorde Tjejgruppen sin efterlängtade resa till Göteborg. Det blev besök på både Liseberg och Universéum. Vi gjorde också ett besök

Läs mer

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ VÅRTERMINEN 2012 FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 Bilaga 1 till budget 2014 Osby pastorat verksamhetsplan 1 VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 INLEDNING Enligt kyrkoordningen, KO 47:4, skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2016 / våren 2017

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2016 / våren 2017 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2016 / våren 2017 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Nr 1: 2012 Y R K N Y T T

Nr 1: 2012 Y R K N Y T T K Nr 1: 2012 Y R K N Y T T Våren livets återkomst Visst är det härligt när vårsolens första strålar värmer våra frusna själar. Hoppet kommer tillbaka och framtiden känns åter ljus. Trädens och buskarnas

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer