HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst Köp de tjänster du behöver och strunta i hårdoch mjukvara FOTO/MONTAGE: E-BUTIK OCH ISTOCKPHOTO God planering Skriv rätt avtal med rätt partner och optimera verksamheten Svarsservice Förbättra er kundservice med kortare telefonköer Expertpanelen Hjälper dig att undvika fallgropar och göra rätt från början ANLITA BÄTTRE KOMPETENS OCH FÅ LÄGRE KOSTNADER Tim Svensson, vd E-Butik: Vi outsourcar all ekonomi och betalar bara för de timmar som vår kontaktperson arbetar åt oss. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. Heeeeeeeeeeeeela IT-driften tillgänglig var du än befinner dig! Servrar, backuper, brandväggar, kommunikationsförbindelser och programvaror ingår i tjänsten. Till ett fast pris per användare och månad. Läs mer på Vi håller koll på din IT

2 2 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Är vi förberedda för kommande högkonjunktur? Outsourcing ger goda möjligheter att snabbt öka såväl volym som tjänster. Skall vi vara med på tåget? F örutsättningen för lyckad outsourcing är samarbete Många svenska verksamheter har under den gångna finanskrisen med påföljande lågkonjunktur sett outsourcing som ett intressant alternativ. Fortsatt är incitamentet sänkta kostnader, samt att gå från fast till rörlig kostnad, ett starkt argument till att marknaden för outsourcingtjänster växer. Samtidigt börjar dock alltfler förbereda sig för en kommande konjunkturuppgång. I detta läge kan outsourcing vara rätt medicin för att snabbt få tillgång till ökad kapacitet, volym och nya tjänster. Se till att samarbeta För att lyckas med outsourcing är ett lyckat samarbete en förutsättning. Alltför många outsourcingprojekt stupar på grund av ett misslyckat samarbete. Jag vill gå så långt som att påstå att bristfälliga samarbeten är det största hotet för outsourcing som tjänsteområde. I grunden handlar det oftast om en felaktig förväntan baserat på otydliga roller, ansvar, organisation och avtal. Hur kan man då undvika ett misslyckat samarbete? Här följer några konkreta råd: 1) Samverka genom processer som ITIL i vardagen. 2) Etablera en operativ styrmodell för löpande uppföljning. 3) Skapa en tydlig intern organisation baserat på följande: operativ och funktionell beställarkompetens, avtal och contract management, projekt, strategi & ledning. 4) Etablera samverkan på olika nivåer och blanda inte strategiska, taktiska och operativa frågor. Joel Rudh VD ASP Sverige. MINA BÄSTA TIPS Kräv leverans Vad är levererat? Vilka bevis 1 finns för att leveransen motsvarar kraven? Slarvig uppföljning = slarvig leverans. Revidera avtal årligen Sätt upp årsmål utifrån avtalets mål och intentioner. 2 Skapa gemensamma projekt från årsmål. Sök kreativ finansiering. Se över strategin Finns en sourcingstrategi 3 och är den användbar? Vad köps externt och varför? FOTO: ALICIA SWEDENBORG Request For Information För inte allt för många år sedan var begreppet benchmark något som flertalet kunder såg som en kvittens för att man bedrev en kostnadseffektiv IT-verksamhet. Det var oerhört populärt att jämföra egen verksamhet mot index för sin bransch eller mot ett externt alternativ vilket man sedan kunde uppvisa för ledning och ägare som intyg för att en eventuell outsourcing eller större förändring var överflödig. Över tiden blev dock benchmarks ganska ointressanta. Dels var leverantörerna måttligt intresserade av att lägga ner tid på kunder som varken var motiverade eller hade en agenda avseende ett sourcingalternativ och dels ansåg man inte att de underlag man erhöll var tillräckligt verklighetsförankrade. På senare år har detta inneburet att allt fler kunder som önskar göra en jämförelse använder sig av RFI-fasen. Request For Information eller den så kallade RFI-fasen ska aldrig underskattas. Sätt upp tydliga kriterier Det är med utgångspunkt från resultatet av RFI-fasen beslut tas huruvida man ska gå vidare i en skarp outsourcingupphandling eller överväga ett internt men ofta konsoliderat alternativ. Som kund ska man sätta upp tydliga kriterier för sin RFI-process så att man med utgångspunkt av dessa enkelt kan göra en jämförelse samt ta nödvändiga beslut baserat på lämnade uppgifter från medverkande leverantörer. En RFI-fas kan vara nog så komplex med kravspecifikationer, förfrågningsunderlag och bilagor. Vi kommer att se allt mindre benchmarks och ett större antal RFI-processer i framtiden och dessa ställer höga krav på såväl kund som leverantör för att fylla sitt syfte. VI REKOMMENDERAR SIDA 8 Rikard Bender Vd, Arena Personal. I pressade tider är det lätt att man söker den billigaste lösningen, men den är inte alltid bäst. Förbättrad kundservice s Rätt callcenter-lösning ger dig bättre kundservice när den behövs som mest. Köp IT som tjänst s Betala endast för det företaget är i behov av. Vi får våra läsare att lyckas! OUTSOURCING NR 3, NOVEMBER 2009 Redaktionschef: Nadine Kissmann Försäljningschef: Gustaf Ryding Affärsutvecklare: Johan Lilljejörn Redigerare: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Mattias Davén Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, November 2009 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Johan Lilljebjörn Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Kan bäst själv -strategin är på utdöende. Ska du bli riktigt vass måste du fokusera på det du gör bäst och låta andra hjälpa dig med resten. Det vet vi bättre än de fl esta. Sedan 1992 har vi stärkt växelfunktionen för tusentals företag och i dag är vi marknadsledande i Norden. Med Telefonist på distans får ni certifi erade telefonister som svarar i ert namn, dygnet runt, året runt precis som om de satt hos er. Med några viktiga skillnader snabbare svar, högre tillgänglighet och lägre kostnad. Våra mätningar visar att våra kunder får minst 40 procent mer telefonist för pengarna. Vårt tjänsteutbud och tekniska plattform gör det möjligt att erbjuda Telefonist på distans till alla. Vi har småkunder som är nöjda med att vara små och mindre kunder som har vuxit sig större tillsammans med oss. Och vi har stora koncerner med tusentals anställda. Oavsett var ni är och vart ni är på väg så har vi lösningen. Vill du veta mer om Telefonist på distans ring Affärsområdeschef Erik Rönnby på telefon eller besök kalixtele24.se/kampanj. EFFEKTIV TILLGÄNGLIGHET

4 4 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER SÅ KOMMER DU STÄRKT IN 1STEG SKRIV RÄTT AVTAL MED RÄTT LEVERANTÖR I UPPGÅNGEN Fråga: Varför outsourca? Svar: Du får bättre kompetens och skapar en mer fl exibel och kostnadseffektiv organisation om du träffar rätt avtal med rätt partner. Ett av de tyngsta argumenten för att lägga ut delar av företagets verksamhet externt är att kostnaderna optimeras och kan bli mer förutsägbara. Samtidigt som man är kostnadseffektiv minskar risken att sitta med fel kompetens, kvalitet och storlek på den egna organisationen. För många företag handlar det om att gå från fast till rörlig kostnad, med andra ord att man betalar för det behov man har för stunden. Varnar för besparingsiver Men undersökningsföretaget Gartners analytiker Gianluca Tramacere varnar för att företagens besparingsiver kan leda till att många företag skriver dåliga avtal, vilket kommer att visa sig när konjunkturen vänder. Det vi kommer att se under 2010 och början av 2011 är att många företag under lågkonjunkturen har skrivit på för snåla avtal som löper under flera år. Det innebär att företagen saknar utrymme för att kunna ställa om verksamheten när ekonomin återhämtar sig, säger han. En ny trend är att företagsledningen genom outsourcing kan ändra fokus från operativa till strategiska frågor. Det kan påverka hela företaget i positiv riktning, vilket många gånger också har betydligt större effekt än de minskade kostnaderna. Bygger på god planering En lyckad outsourcing bygger på noggrann förberedelse och god planering. En oberoende rådgivare och upphandlingskonsult kan hjälpa till att reda ut förutsättningarna. Denne känner också till aktuella prisnivåer och prisstrukturer liksom styrkor och svagheter med möjliga leverantörer. Bästa förutsättningen är om det finns en metodik i grunden som säkerställer samtliga moment från förstudie och kravspecifikation till slutförhandlat avtal. Ett dåligt avtal kan skapa problem i arbetet som gör det sämre än om man hade behållit verksamheten, säger Joel Rudh, vd för outsourcingrådgivaren ASP Sverige. Gianluca Tramacere Analytiker, Gartner. Joel Rudh Vd, ASP. FOTO: ALICIA SWEDENBORG Gemensamt för alla avtal är att de en dag löper ut. En av de viktigaste sakerna att tänka på redan från början är hur man så småningom ska dra sig ur. Annars är risken att man förlorar handlingsstyrka när det närmar sig slutet. Det är ungefär som att köpa en försäkring efter att man har krockat bilen, säger analytikern Gianluca Tramacere. Undersökningar som ASP Sverige gjort visar att nöjdast är de som valt att satsa på en enda leverantör. Väljer man att anlita flera leverantörer ställer detta stora krav på kunden att kunna hantera och säkerställa en leverans från olika håll, säger vd Joel Rudh. Har vuxit snabbt I Sverige har outsourcing vuxit snabbt, främst bland små och medelstora företag och inom den offentliga sektorn. Av dessa föredrar de allra flesta outsourcing inom Sverige i stället för så kallad offshoring där produktionen av varor eller tjänster flyttas till låglöneland i Östeuropa eller Asien. Slutsatsen är att kulturella, geografiska och språkliga hinder fortfarande har en avgörande betydelse för inställningen bland merparten av de svenska kunderna, säger Joel Rudh. KARIN ARNELL Flerdubbla bandbredden på din fiberkabel med CWDM Att använda CWDM-muxar är ett enkelt sätt att utöka kapaciteten i befintlig fiber. Tekniken bygger på en helt passiv mux/demux, som blandar ljus av olika våglängder i ena änden (Mux) och som separerar ljuset (Demux) i andra änden. Du behöver alltså ett par för att få en fungerande länk. Metoden är standardiserad i ITU G.695 och och används inom Ethernet, Fiber Channel, SAN och SONET. Upp till 16 duplexkanaler kan blandas i ett enda fiberpar. Upp till 16x nuvarande bandbredd för en bråkdel av kostnaden I vanliga fall hade du varit tvungen att gräva ned ytterligare fiberkabel eller öka hastigheten på befintlig kabel. Att öka farten i den kabel man har låter ju enkelt, men det medför stora investeringar i switchar och routers som måste uppgraderas eller ersättas för gå från exempelvis 1Gbit to 10G. Mux/demuxern kan levereras med 4, 8, eller 16 kanaler Använd vår CWDM-mux, så utnyttjar du kapaciteten till max! tel MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER GOD PLANERING AVGÖRANDE Genom en noggrann förstudie där behov och förutsättningar kartläggs läggs grunden för ett lyckat samarbete. FOTO: ISTOCKPHOTO Svarsservice tar samtalen andra inte hinner med Telefonpassning är ett ojämnt behov. Ibland ringer det hela tiden och ibland är det lugnt i timmar. Söderberg & Partners tar hjälp av ett callcenter när de egna telefonisterna inte hinner med. EXEMPEL Varje dag får Söderberg & Partners, som arbetar med finansiell rådgivning och försäkringsförmedling, ta emot omkring 400 samtal. Ungefär hälften av dessa hanterar deras egna telefonister och hälften går vidare till ett callcenter som kopplar samtalen till rätt person. Det är alltid trevligare att prata med en person än att hamna i en röstbrevlåda. Målsättningen är att alla ska kunna få ett personligt bemötande inom 30 sekunder, säger Samuel Joelsson, Human Resources Manager på företaget. Svarar efter kontorstid De har fem egna telefonister men sedan starten för fem år sedan har de också anlitat ett callcenter som svarar när de egna telefonisterna inte hinner med, efter kontorstid eller vid sjukdom, till exempel. Den största fördelen med att outsourca är förstås att du överlåter ansvaret för att saker och ting fungerar, säger Samuel Joelsson. Det spelar ingen roll om folk är sjuka, på utbildning eller har semester, du kan fortfarande begära att få det du har blivit lovad. Samuel Joelsson Human Rescources Manager, Söderberg & Partners. FOTO: PETTER KÖRNEMARK Den viktigaste faktorn i valet av leverantör var att denna kunde tillhandahålla en teknisk lösning som passade väldigt bra. Callcentrets telefonister får exakt samma information som de egna telefonisterna och kan upplysa den som ringer om när folk beräknas komma in, eller om det finns en kollega som kan ta samtalet i stället, exempelvis. Ger oss bra service Vi är jättenöjda med samarbetet. Vi har en bra dialog och de är både professionella och flexibla. Outsourcar du en verksamhet förlorar du alltid en smula i kunskap om företaget, men callcentret tar igen det genom att vara väldigt angelägna om att ge oss bra service. För att personalen på callcentret ska ha så god kunskap som möjligt om varje företag som de arbetar med så finns det en mindre kontaktgrupp som ansvarar för alla samtal till varje enskilt företag. Söderberg & Partners har valt så kallad svarsservice där callcentret tar inkommande samtal vid behov, men det finns många andra lösningar. Vissa företag tar hjälp av ett callcenter för att värva nya kunder. Andra outsourcar sitt kundcenter och låter någon utomstående ta emot beställningar eller klagomål. Att låta callcentret helt och hållet ta över telefonistfunktionen har dock aldrig varit aktuellt. Vi har duktig personal och de sitter på en kunskap som man bara kan skaffa sig om man jobbar inom företaget, säger Samuel Joelsson. Den här lösningen är vi väldigt nöjda med. BENEDIKTA CAVALLIN NYHETER I KORTHET SALES PROCESS OUTSOURCING Öka försäljningen med SPO Att försäljning är det som driver ett företag är knappast någon nyhet. Men alla företagare som drivs av ett brinnande intresse för sin produkt eller sitter på stor kompetens som kan komma andra till nytta trivs inte i rollen som säljare, utan upplever detta som ett hinder i sin verksamhet som exempelvis konsult eller åkare. För dig som känner igen dig i den bilden kan lösningen vara att lägga ut sin försäljning, till viss del eller nära nog helt och hållet, för att på så sätt kunna fokusera på det som är ens kärnverksamhet. Utveckla säljprocesserna Det finns många aktörer som erbjuder olika tjänster, alltifrån mötesbokning till det som kallas Sales Process Outsourcing, SPO, och innebär att du låter ett professionellt, säljfokuserat bolag utveckla, effektivisera och driva säljprocesserna. Framgångsrik SPO bygger på att du identifierar en partner som du ser ett långsiktigt samarbete med. För att lyckas krävs ett grundligt förarbete för att ta fram rätt lösning för ditt företag och för att säkerställa att SPO-leverantören förstår din verksamhet väl. Omfattningen och intensiteten kan variera över tiden efter behov. Resultatet av ett lyckat samarbete både ökad försäljning, kvalitetsförbättring av dina erbjudanden och du trivs bättre på ditt arbete. MATTIAS DAVÉN

6 6 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Ekonomin är en central funktion i företaget. Finns det verkligen fördelar med att lämna bort den? Svar: Javisst, säger Tim Svensson, vd för E-butik. Outsourcing har medfört både bättre kompetens och lägre kostnader. Outsourca ekonomin och få lägre kostnader LEDARE TILL LEDARE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Att ha en egen ekonomiavdelning har egentligen aldrig varit aktuellt för E- butik. Redan från starten var vd:n Tim Svensson på det klara med att ekonomifunktionen skulle läggas ut. Vi kan E-handel och IT, säger han. Ekonomi har aldrig varit vår grej. E-butik startade 1998 och affärsidén var att erbjuda företag en möjlighet att sälja sina produkter över nätet. Hos E-butik får kunderna, som består av allt från barnklädesbutiker till elektronikvaruhus, en plattform för E-handel. Eller om man så vill, en virtuell butikslokal. Att själv sköta ekonomin var däremot inget som lockade Tim Svensson, men han var noga med att det skulle göras på rätt sätt. Undersök marknaden Ekonomi, bokföring och revision kräver en hel del kunskap, säger Tim Svensson. Jag ville verkligen att detta skulle bli riktigt från dag ett, så jag bestämde mig tidigt för att köpa in den tjänsten. För att vara säker på att få sina behov bli tillgodosedda, undersökte han marknaden noga innan han valde vilket företag som E-butik skulle samarbeta med. Han gjorde besök på olika revisionsbyråer, tog reda på deras bakgrund och ringde referenspersoner. Det företag han till slut fastnade för hade både rätt kompetens och ett gott rykte. Just kompetensen är en fördel som Tim gärna betonar. Den person som ansvarar för vår ekonomi har ett stort nätverk och sitter tillsammans med andra ekonomer som jobbar med liknande frågor dagligen, säger han. Är det något hon undrar så är det ju bara att fråga någon i rummet intill. Hade vi haft en person här på företaget hade det varit mycket svårare att få hjälp. FAKTA E-butik Startade 1998 och har 14 anställda. E-butik hjälper företag med att starta E-handel genom att hyra ut en plattform för e-handel. Kunden har sedan sin e-butik på den egna hemsidan och ansvarar själv för varor, utseende och kundhantering. E-butik har omkring kunder. Vanligare outsourca ekonomin Enligt en rad undersökningar, både i Sverige och utomlands, blir det allt vanligare att lägga ut ekonomin. Det vanligaste motivet är att man vill ha större kompetens på området och de flesta blir också väldigt nöjda med resultatet. Ekonomi är förstås central i alla företag och det är lätt att förstå att vissa tvekar över att outsourca just detta. Säkerligen ger det en känsla av trygghet och kontroll att ha alla papper i huset. Dessutom gömmer bokföringen många uppgifter som konkurrenterna helst inte ska ta del av. Tim Svensson påpekar att just därför är det väldigt viktigt att man känner förtroende, inte bara för företaget, utan kanske framför allt för den kontaktperson som ska sköta ekonomin. Till stor del handlar det om att hitta någon med rätt personkemi, säger han. Sedan bör man förstås kolla upp vad kontaktpersonen har för kompetens och hur länge denne varit på företaget. Man vill ju inte gärna att hon slutar efter tre månader. E-butik får hjälp med allt det som en ekonomiavdelning normalt ansvarar för, såsom fakturering, löneutbetalningar, frågor om semesterdagar, obetalda räkningar som gått till inkasso, med mera, med mera. De anställda på E-butik har daglig kontakt med den ekonomiansvariga och oftast sker kommunikationen via mail. På många sätt betraktas hon som en kollega och en del av företaget, men just här ser Tim ändå en nackdel med att personen inte sitter i samma hus. Den sociala biten blir lidande när vi bara ser henne någon gång om året, säger han. Hon är inte med på fikaraster, julbord eller liknande och det är förstås en förlust. Otur med leverantören Ekonomin är inte den enda funktionen som E-butik har lagt ut. Ett tag provade man även att outsourca en del av ITdriften men där var resultatet mindre lyckat, vilket till viss del berodde på att de hade otur med leverantören. Vi passade nog helt enkelt inte för varandra, konstaterar Tim Svensson. Där får vi ta på oss en del av ansvaret. Vi borde ha kollat upp den saken bättre från början. Tim Svensson har fått uppfattningen att det är ganska ovanligt att företag lägger ut just ekonomifunktionen, men han rekommenderar alla att göra det. Han är övertygad om att ekonomin kostar mindre med den här lösningen än vad det hade kostat att sköta den internt. Är man proffs så har man ett effektivare system och vi betalar ju bara för de timmar som vår kontaktperson arbetar med just vår ekonomi, säger han. BENEDIKTA CAVALLIN PERSONALSERVICE SAAB BOFORS SUPPORT AB Lönar sig varje dag i månaden Det är härligt att se frukten av personalens arbete när lönen betalas ut varje månad. Men själva löneadministrationen kan tyvärr vara en belastning som stjäl tid från företagets kärnverksamhet. Med hjälp av våra administrativa tjänster får ni mer tid över till det ni är bäst på. Det ökar era chanser att bli effektivare, samtidigt som det kan göra varje dag på jobbet snäppet roligare. Kontakta Ann Age, telefon eller maila så berättar hon mer. Möt oss i monter nr. 5 på Kompetensmässan november i Stockholm - World Trade Center

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER TIPS SÅ FÅR DU UT MEST AV DIN BPO* *BUSINESS PROCESS OUTSOURCING OUTSOURCAR ALL EKONOMI Vi kan E-handel och IT. Ekonomi har aldrig varit vår grej, säger Tim Svensson, som hittat en trygg och kompetent outsourcingpartner och därför kan fokusera på sin kärnverksamhet. FOTO: E-BUTIK Undersök marknaden 1 Ta dig tid att undersöka marknaden. Det finns många som erbjuder liknande tjänster. Det är viktigt att du hittar någon som både har rätt kompetens och rätt personkemi. Våga vara jobbig, ställ alla frågor du kan komma på, besök deras lokaler och ta referenser. Analysera noggrant 2 Var förberedd när du presenterar förslaget internt. Se till att du har gjort en noggrann analys av vilka fördelar just ert företag skulle ha av lösningen. Bygg upp samförstånd 3 Det är viktigt att den person som tar över ansvaret för en del av din verksamhet är väl införstådd i vad företaget står för och vill uppnå. Behåll kontrollen 4 Se till att behålla kontrollen. Be om regelbundna rapporter så att du ser vad som är på gång och hur ekonomin utvecklar sig. Skriv kontrakt 5 Visserligen bygger allt samarbete på förtroende, men det är ändå viktigt att alla vet vad som gäller. Skulle det gå åt pipan är det bra om det finns en uppsägningsklausul. Mät resultatet 6 Både du och det företag du samarbetar med har nytta av att ni håller koll på hur bra det fungerar.

8 8 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Lägg ut IT-tjänsterna 2STEG BETALA BARA FÖR DET DU BEHÖVER NYHETER I KORTHET Fråga: Hur kan IT bli bästa möjliga stöd för din verksamhet? Svar: Köp det som en tjänst som skräddarsys för dina behov och slipp tänka på teknik och underhåll. Att gå från fasta till rörliga kostnader är oerhört viktigt i en konjunkturkänslig bransch med små marginaler. För Arena Personal har köpet av IT-tjänster betytt att man slipper tänka på mjuk- och hårdvara samtidigt som det är såväl tekniska som ekonomiska och tidsmässiga fördelar. För att nå framgång i den här pressade branschen är det viktigt att ha kostnadseffektivitet och ett minimum av kapitalbindning. Nu betalar vi för det vi använder och slipper exempelvis kostnader för underhåll och uppgradering, säger Rikard Bender, vd för bemanningsoch rekryteringsföretaget Arena Personal. Behöver inte oroa sig Med 650 anställda och en årlig omsättning på 220 miljoner kronor har företaget sedan några år en outsourcad IT-lösning som innebär att IT-funktionerna lagts ut på en extern leverantör. Det betyder bland annat att man alltid har tillgång till den senaste programversionen och slipper oroa sig för service eller fel i systemet. Eftersom företagets egna datorer mest fungerar som terminaler, då tillämpningarna körs på en server hos leverantören, ställs inte heller så stora krav på dessa. Var jag än är i världen där jag kan komma ut på nätet kan jag och bli kostnadseffektiv också komma åt mitt skrivbord. Det gör att vi blir otroligt mobila, säger Rikard Bender. Alltid korrekt information Ett exempel är företagets säljare som direkt efter kundbesök kan koppla upp sig på sin bärbara dator och anteckna medan de har mötet färskt i minnet. Det vi skriver in i affärsstödet blir därför alltid korrekt. En av de viktigaste fördelarna är FAKTA IT-outsourcing En bra fungerande IT-miljö är ofta en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Det är däremot sällan som företag har någon egentlig anledning att själva ta hand om sina IT-system. Den snabba tekniska utvecklingen gör det dyrt för mindre företag att hålla sig uppdaterade inom spjutspetsteknologi. Det har gjort att allt fler väljer att låta en annan aktör sköta hela eller delar av IT-funktionen. Genom IT-outsourcing slipper man att binda rörelsekapital Det är viktigt att anlita ett bra företag som vill hjälpa dig att bli mer framgångsrik på det du gör. Rikard Bender Vd, Arena Personal. att det enkelt går att anpassa verksamheten efter konjunkturen. Vid arbetstoppar behövs endast en dator och uppkoppling vilket innebär att extra personal snabbt kan vara igång. Det är också enkelt att etablera sig på en ny ort då man slipper installationskostnader eller kostnader för hårdvara. Anpassningsbart system Det är oerhört viktig för oss med stora säsongsvariationer att ha en och kan prioritera kärnverksamheten. Det finns olika nivåer av IToutsourcing beroende på behov. I enklare fall kan det röra sig om drift av två servrar medan det i mer komplicerade fall kan handla om både drift och medarbetare. I stället för att lägga ut enskilda delar av verksamheten kan man dela den i små bitar som läggs hos olika leverantörer, så kallad multisourcing. Detta ställer höga krav på kunden då det ofta kan uppstå otydlighet och diskussioner runt ansvarsfrågan. rörlig kostnad med stöd och supportsystem som kan anpassas efter hur verksamheten ser ut, och där vi bara betalar för antalet användare i systemet. Tillgängliga dygnet runt En stor del av företagets kostnader är personalrelaterade. Genom outsourcinglösningen slipper Arena Personal den fasta kostnaden för en anställd IT-ansvarig. I stället har personalen tillgång till support dygnet om vid behov. Vi får hjälp av experter som har detta som sin kärnverksamhet. Ett exempel var tidigare problem med driftstörningar till följd av dålig internetanslutning i fastigheten. Då fick företaget snabbt hjälp att sätta upp en ny lösning som säkrade trafiken på bättre sätt och minskade problemen. Jobba aktivt med förbättring Arena Personal har hittills bara positiva erfarenheter av IT-outsourcing. Men Rikard Bender tror att det kan finnas en risk att man inte jobbar aktivt med vissa förbättringsbitar när man lägger ut ansvaret för IT-funktionerna. Det är viktigt att anlita ett bra företag som agerar som en partner, som är intresserad av dig som kund och vill hjälpa dig att bli mer framgångsrik på det du gör, säger han. Rikard Benders råd är att träffa flera leverantörer innan man skriver avtal med någon. I pressade tider är det lätt att man söker den billigaste lösningen, men den är inte alltid bäst. KARIN ARNELL IT-SYSTEM Att tänka på när det gäller IT-säkerhet Samtidigt som tekniken öppnar nya möjligheter ökar antalet internetrelaterade hot, risker och incidenter. Detta är inte så konstigt eftersom internet även används inom kriminell verksamhet. Däremot ställer det nya krav på att IT-säkerheten anpassas för att skydda IT-systemen mot nya typer av hot. En av utmaningarna är att hitta rätt nivå. Alltför hög säkerhet kan också utgöra ett hot mot verksamheten i form av onödiga kostnader och att man lägger arbetstid på säkerhet i stället för på mer produktiva saker. Även på detta område har outsourcing visat sig vara ett alternativ. Genom att låta en extern aktör, ett IT-säkerhetsföretag, ansvara för kontrollen kan man själv slippa tungrodd administration och få tillgång till den senaste teknologin. Och samtidigt, i bästa fall, spara pengar. I andra vågskålen ligger risken att man själv lämnar över ett stort ansvar till någon utanför huset, med allt vad det kan innebära av kompetensförlust och att känsligt material lämnar det egna företaget. Det finns också en risk att leverantören inte lever upp till kvalitetskraven eller i värsta fall helt enkelt går omkull. KARIN ARNELL

9 CREUNA/COBRA FOTO: GETTY MER. Dagens informationsteknologi har obegränsade möjligheter, vilket är både intressant och spännande. Men det viktigaste är förstås att en IT-lösning bidrar till ökad nytta för verksamheten. Detta gäller inte minst i den offentliga sektorn, där ambitionerna är höga både när det gäller att effektivisera driften och att erbjuda medborgarna bättre service. Som leverantör till statliga myndigheter, kommuner och landsting är EDB en viktig partner i detta arbete. Med medarbetare är EDB Business Partner en av Nordens ledande leverantörer av IT-tjänster. Vårt mål är att våra kunder ska få mesta möjliga nytta av sina IT-investeringar. IT-TJÄNSTER SOM GER MER. BRANSCHLÖSNINGAR DRIFT KONSULTTJÄNSTER APPLIKATIONSTJÄNSTER

10 10 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Ulf Eliasson Försäljningschef, Advance AB. Lars Lejdborg Affärsområdeschef Ekonomiservice, Grant Thornton. Rikard Westlund Vd, IT-mästaren AB. FOTO: MAGNUS GOTANDER/BILDUPPDRAGET FOTO: BILDPROFFSEN FOTO: IT-MÄSTAREN Fråga 1: När är det läge att outsourca en del av sin verksamhet? Oursourcing är ett vitt begrepp men enklaste svaret är när verksamheten, oavsett bransch, känner att det finns interna funktioner och processer som kostar mer än de smakar, alternativt att de tar avgörande kraft från kärnverksamheten. Outsourcing kan då ses både som en möjlig avlastning och i förlängningen som en konkurrensfördel. Att själv hålla sig med de IT-resurser och den kompetens som i dag krävs kan i många fall hämma lönsamheten, outsourcing blir då ett attraktivt alternativ. Funktioner som inte tillhör företagets kärnverksamhet kan alltid bli föremål för outsourcing. Drivkrafter för outsourcing kan till exempel vara sänkta totalkostnader, men också att uppnå en högre kvalitet och säkrare leverans av den outsourcade funktionen. Outsourcing medger normalt en högre flexibilitet i resursutnyttjande och tillgång till kompetens vilket skapar trygghet för företaget. Outsourcing aktualiseras när man upplever att nuvarande IT-miljö inte är optimal. Alltså ett eller flera problem som kräver åtgärd. Vanliga problem där outsourcing kan vara rätt är att: IT-miljön upplevs som omodern, höga och oregelbundna driftkostnader, långsam IT-support, osäker serverplacering, ingen tar ansvar för IT på företaget, IT-problem med lokalkontor, olika versioner av hårdoch mjukvara inom företaget, användare kan inte jobba utanför kontoret. Fråga 2: Vad krävs av företaget och vad krävs av outsourcingpartnern för ett lyckat samarbete? Tre saker är uppenbara. Tydlighet, flexibilitet och relation. Ett lyckat samarbete kräver i grunden ett välskrivet avtal, uppföljning samt att parterna är pålästa och medvetna om innehåll i leveransen och kostnader under hela avtalsperioden. För bästa utväxling bör man ibland vara beredda på att ge och ta. Att ibland gå utanför ramarna och inte minst vårda relationen är också avgörande. om all teknik och applikationer handlar det som så ofta Bort- om människor som skall göra bra saker tillsammans. ö- Tydlighet, fl exibilitet och relation Det initiala arbetet är viktigt. Det krävs tydlighet av båda parter. Företaget som outsourcar måste vara på det klara med vad man vill uppnå med outsourcingen och vilka krav man har på funktionen. Outsourcingpartnern måste erhålla/skaffa sig en god inblick i företagets verksamhet och de processer som gränsar till den outsourcade funktionen. Givetvis är förankringen av den nya lösningen och sättet att arbeta i företaget också en viktig pusselbit för ett lyck- at samarbete. Av företaget krävs ett engagemang. ITmiljön skall inventeras, användare utbildas. Leverantören ska regelbundet stämma av att allt fungerar som tänkt. Efter att outsourcingen är genomförd gäller det att leverantören behåller sitt engagemang och lyssnar till företagets förändringsbehov. IT är föränderligt även efter en outsourcing. Den outsorcade tjänsten kommer att behöva anpassas med tiden. En bra leverantör är fortsatt engagerad och presenterar kontinuerligt nya lösningar. Fråga 3: Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur undviker man dem? Till fallgroparna hör bland annat illa skrivna avtal, leveransoförmåga och informationsbrist, till exempel när informationen om innehållet i leveransen ej når ut till verksamheten utan fastnar hos avtalsskrivaren. Ett problemområde är även när det dyker upp kostnader som kunden tror ingår i avtalet. Erfarenhet av bransch, referenser och dokumenterad leveransförmåga är viktiga parametrar att ha med i valet. Det handlar om en intern funktion, som en annan part ska ta hand om. Då gäller det att vara grundlig. Jag kan inte nog understryka att det är viktigt att outsourcingpartnern verkligen förstår företagets verksamhet och vad man vill uppnå med sin outsourcing. Det är den största fallgropen där outsourcingpartnern inte fullt ut förstått företagets verksamhet och processer eller vad man vill ha ut av outsourcingen. Problemet undviks genom att man vänder sig till en outsourcingpart med styrka och erfarenhet och att man är tydlig med vad man vill uppnå med outsourcingen. Ett bristande förarbete. Förstudien är viktig. Under avtalets löptid upplever vissa att leverantören tappar sitt intresse och inte är lyhörd för företagets kontinuerliga behov av förbättring. Det kan undvikas genom avtalade uppföljningsmöten. Välj en outsourcingleverantör som inte är för fyrkantig. Lika barn leka bäst, det vill säga att ett företag med 100 anställda kommer bli styvmoderligt behandlat av en leverantör med anställda. Välj en leverantör som ni är betydelsefulla för. DET ÄR I DE BRANTASTE UPPFÖRSBACKARNA MAN SKA LÄGGA IN SINA RYCK. SÅ VARFÖR INTE STARTA BANK ELLER FINANSBOLAG? Idag tar det bara några minuter för vem som helst att via Internet snabbt sålla fram de kreditinstitut eller banker som erbjuder den bästa finansieringen. Och sålla bort alla andra! Möjligheten att kunna erbjuda en attraktiv finansiering är såklart en viktig konkurrensfördel igår, i framtiden och även idag. Via våra tjänster inom Finance Process Outsourcing kan vi erbjuda dig ett färdigt, komplett finansbolag, som du på egen hand kan rulla igång redan i morgon. Eller så låter du oss ansvara för den dagliga driften av den administrativa organisationen inklusive IT-system. Kanske vill du bara ha hjälp med kredithandläggningen, eller enbart stöd med verksamhetsrådgivning? Vilken omfattning du än väljer kan du med vår hjälp snabbt etablera och driva ett finansbolag, med total koll på riskerna. Dessutom, låter du oss sköta din verksamhet kan du fokusera på marknadsföring och försäljning och därför räkna hem både högre lönsamhet och bättre kundrelationer. Ring Fredrik Hovstadius eller Linus Singelman på eller besök emric.se och läs mer om hur vi genom Finance Process Outsourcing kan hjälpa banker och finansbolag till högre lönsamhet och minskade risker. Och dig att starta egen kreditverksamhet.

11 Kärnvärden. Programstyrd outsourcing. En del ser outsourcing som komplement till det man definierar som kärnan i verksamheten. Fokusvärden. Funktionsstyrd outsourcing. Det blir allt vanligare att betrakta outsourcing som en integrerad del av helheten. Outsourcing är en växande företeelse i Sverige och hela västvärlden. Men i Sverige är outsourcing ännu inte utvecklat till sin fulla potential. Här finns fortfarande effektivitet att uppnå och synergier att hämta hem. I exempelvis USA och Storbritannien har outsourcingen utvecklats betydligt mer. Outsourcing är att hjälpa och avlasta varandra. Ett företag får hjälp av ett annat att utföra en viss tjänst. Vinsten för båda parter uppstår när den som får uppdraget har bättre förmåga och kompetens att utföra tjänsten effektivt än den som lägger ut arbetet. Ofta utvecklas ett sådant samarbete mellan två företag successivt. Till en början är det vanligt att uppdragsgivaren ber outsourcingföretaget att utföra en väl avgränsad tjänst. Vi på ISS kallar det singeltjänst. Det kan handla om att driva personalrestaurangen eller att sköta receptionen. Utmärkande för dessa tjänster är att de är väsensskilda från den verksamhet som ger det uppdragsgivande företaget dess huvudsakliga intäkter. Singeltjänster blir ofta till multitjänster. Efter en tid upptäcker uppdragsgivaren att outsourcingföretaget har förmåga att utföra singeltjänsten både bättre och billigare än när tjänsten utfördes internt. Då ligger det nära till hands att beställa fler tjänster, och snart levererar outsourcingföretaget ett helt paket speciellt anpassat till just den här kunden. På det viset samarbetar de båda företagen intimt mot ett gemensamt mål. Det blir allt viktigare för outsourcing-företaget att uppdragsgivaren blir framgångsrik i sin verksamhet då växer ju uppdraget i omfattning även för outsourcing-leverantören. Nya former för samarbeten. Från den här punkten kan samarbetet ta ytterligare språng framåt. Fram till nu har var och en hållit sig till sina områden man har talat om kärnverksamhet och stödjande funktioner, där uppdragsgivaren har koncentrerat sig på sin kärnverksamhet och outsourcingföretaget stått för en eller flera stödfunktioner. Men begreppen börjar bli lite ålderdomliga. När man går vidare i samarbetet blir frågan inte längre Vad kan jag göra för dig? utan Hur vi ska lösa det här stora serviceåtagandet tillsammans? Pendeltågen är ett bra exempel. Låt oss ta exemplet med SJ och pendeltågen i Stockholm. Det visar tydligt hur olika parter kan ta var sin del av ansvaret för att tillsammans bilda en enhet. De olika aktörerna är SJ, via sitt dotterbolag Stockholmståg, som kör tågen och har det övergripande ansvaret, Euromaint som sköter det tekniska underhållsarbetet, och ISS som ansvarar för all service, städning, information och biljettförsäljning. Finessen är att slutanvändaren, resenären, upplever det som en enda värld: Pendeltåget som tar mig till och från jobbet. Samtliga aktörer är lika nödvändiga för att trafiken ska fungera, och samtliga gynnas av övriga aktörers framgång. Kontakta oss Affärsområdeschef Lars Täuber, , berättar gärna mer om hur man sänker kostnader och ökar effektiviteten i offentliga verksamheter

12 Fånga dagen. Hela dagen. Nu slipper du som entreprenör slösa bort din tid. Med Webbkontoret attesterar du leverantörsfakturor och hanterar tidrapporter och reseräk ningar på resan. Du kan också godkänna löneutbetalningar och ta del av ekonomiska rapporter. Resultatet är förbättrad effektivitet. Revision Ekonomiservice Skatt Rådgivning

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet Mobilitet Mobilitet EN HÅRD, LÖNSAM NÖT Du vet, dina leverantörer vet, dina kunder vet. Alla vet. Att de måste blir mer mobila. Men hur ska de göra? Och varför egentligen? Det är där du kan bidra och ta

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE

SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE SAMMANHANG, ROLL & MÅL PROJEKTLEDARE En beskrivning av tjänsten som Projektledare VÄLKOMMEN TILL IT- MÄSTAREN IT- mästaren startades av Martin Börjeskog och Rikard Westlund efter avslutade ekonomistudier

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM

VEM TAR IT-RISKEN. Lars Gunnerholm CISA CISM VEM TAR IT-RISKEN Lars Gunnerholm CISA CISM Min presentation, innehåll Vem är Lars Gunnerholm IT- områdets utveckling IT- risker och utvecklingen Revisorns uppgift/roll Riskområden Vem tar risken? Hur

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten!

Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Ett bra samarbete måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Det nya sättet att pitcha säkerställer just detta. Joakim Liljedahl, Sony Mobile Pitcha rätt för långsiktiga samarbeten! Guide till hur du använder

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Funderingar runt Outsourcing & ISK? Thomas Andersson Tullverket IT-chef/CIO

Funderingar runt Outsourcing & ISK? Thomas Andersson Tullverket IT-chef/CIO Funderingar runt Outsourcing & ISK? Thomas Andersson Tullverket IT-chef/CIO Outsourcing Outsourcing kan vara ett verktyg Men outsourcing är komplicerat och huruvida ett outsourcingprojekt blir framgångsrikt

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin. Security World, September 2010

När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin. Security World, September 2010 När IT-revisorn knackar på dörren Emil Gullers och Martin Bohlin Security World, September 200 Agenda. Om PricewaterhouseCoopers 2. Introduktion till IT-revision 3. 4. när IT-revisorn knackar på dörren

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Fem vanliga fallgropar

Fem vanliga fallgropar EN MINIRAPPORT från CERTUS GROWTH Fem vanliga fallgropar vid utveckling i mindre bolag Av David Tegenmark, Certus Growth Certus Growth arbetar för att entreprenörer i kunskapsföretag ska lyckas. Vi bidrar

Läs mer

Vill du också öka lönsamheten?

Vill du också öka lönsamheten? Vill du också öka lönsamheten? Affärsidé Vad är FS Evolution? FS Evolution FS = Financial Services (företrädesvis krediter, försäkringar & in blanco-lån) 25-års erfarenhet av krediter, låneverksamhet &

Läs mer

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB

19 januari 2011. Aktieträff. Aktiespararna Sundsvall. Tomas Nilsson. Fortnox AB 19 januari 2011 Aktieträff Aktiespararna Sundsvall Tomas Nilsson Fortnox AB Kort om Fortnox AB Sveriges ledande leverantör av internetbaserade ekonomiprogram Grundades år 2001 av Jan Älmeby, tidigare grundare

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län Västkom Västra Götalands Län Interlan Gefle AB Filialkontor Telefon Telefax epost Säte Org.nr. Norra Kungsgatan 5 Bollnäs 026 18 50 00 026 18 50 70 info@interlan.se Gävle 5565447272 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia Det här är SkolPool! SkolPool erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar för skolor, kommuner och utbildningsorganisationer. Vi arbetar idag från Ystad i söder till Sundsvall

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 1 ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX ABAX har tre värdeskapande pelare som gör det möjligt för företaget

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Totalt omsätter it-outsourcingen i Sverige runt 22 miljarder kronor per

Läs mer