HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst Köp de tjänster du behöver och strunta i hårdoch mjukvara FOTO/MONTAGE: E-BUTIK OCH ISTOCKPHOTO God planering Skriv rätt avtal med rätt partner och optimera verksamheten Svarsservice Förbättra er kundservice med kortare telefonköer Expertpanelen Hjälper dig att undvika fallgropar och göra rätt från början ANLITA BÄTTRE KOMPETENS OCH FÅ LÄGRE KOSTNADER Tim Svensson, vd E-Butik: Vi outsourcar all ekonomi och betalar bara för de timmar som vår kontaktperson arbetar åt oss. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. Heeeeeeeeeeeeela IT-driften tillgänglig var du än befinner dig! Servrar, backuper, brandväggar, kommunikationsförbindelser och programvaror ingår i tjänsten. Till ett fast pris per användare och månad. Läs mer på Vi håller koll på din IT

2 2 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Är vi förberedda för kommande högkonjunktur? Outsourcing ger goda möjligheter att snabbt öka såväl volym som tjänster. Skall vi vara med på tåget? F örutsättningen för lyckad outsourcing är samarbete Många svenska verksamheter har under den gångna finanskrisen med påföljande lågkonjunktur sett outsourcing som ett intressant alternativ. Fortsatt är incitamentet sänkta kostnader, samt att gå från fast till rörlig kostnad, ett starkt argument till att marknaden för outsourcingtjänster växer. Samtidigt börjar dock alltfler förbereda sig för en kommande konjunkturuppgång. I detta läge kan outsourcing vara rätt medicin för att snabbt få tillgång till ökad kapacitet, volym och nya tjänster. Se till att samarbeta För att lyckas med outsourcing är ett lyckat samarbete en förutsättning. Alltför många outsourcingprojekt stupar på grund av ett misslyckat samarbete. Jag vill gå så långt som att påstå att bristfälliga samarbeten är det största hotet för outsourcing som tjänsteområde. I grunden handlar det oftast om en felaktig förväntan baserat på otydliga roller, ansvar, organisation och avtal. Hur kan man då undvika ett misslyckat samarbete? Här följer några konkreta råd: 1) Samverka genom processer som ITIL i vardagen. 2) Etablera en operativ styrmodell för löpande uppföljning. 3) Skapa en tydlig intern organisation baserat på följande: operativ och funktionell beställarkompetens, avtal och contract management, projekt, strategi & ledning. 4) Etablera samverkan på olika nivåer och blanda inte strategiska, taktiska och operativa frågor. Joel Rudh VD ASP Sverige. MINA BÄSTA TIPS Kräv leverans Vad är levererat? Vilka bevis 1 finns för att leveransen motsvarar kraven? Slarvig uppföljning = slarvig leverans. Revidera avtal årligen Sätt upp årsmål utifrån avtalets mål och intentioner. 2 Skapa gemensamma projekt från årsmål. Sök kreativ finansiering. Se över strategin Finns en sourcingstrategi 3 och är den användbar? Vad köps externt och varför? FOTO: ALICIA SWEDENBORG Request For Information För inte allt för många år sedan var begreppet benchmark något som flertalet kunder såg som en kvittens för att man bedrev en kostnadseffektiv IT-verksamhet. Det var oerhört populärt att jämföra egen verksamhet mot index för sin bransch eller mot ett externt alternativ vilket man sedan kunde uppvisa för ledning och ägare som intyg för att en eventuell outsourcing eller större förändring var överflödig. Över tiden blev dock benchmarks ganska ointressanta. Dels var leverantörerna måttligt intresserade av att lägga ner tid på kunder som varken var motiverade eller hade en agenda avseende ett sourcingalternativ och dels ansåg man inte att de underlag man erhöll var tillräckligt verklighetsförankrade. På senare år har detta inneburet att allt fler kunder som önskar göra en jämförelse använder sig av RFI-fasen. Request For Information eller den så kallade RFI-fasen ska aldrig underskattas. Sätt upp tydliga kriterier Det är med utgångspunkt från resultatet av RFI-fasen beslut tas huruvida man ska gå vidare i en skarp outsourcingupphandling eller överväga ett internt men ofta konsoliderat alternativ. Som kund ska man sätta upp tydliga kriterier för sin RFI-process så att man med utgångspunkt av dessa enkelt kan göra en jämförelse samt ta nödvändiga beslut baserat på lämnade uppgifter från medverkande leverantörer. En RFI-fas kan vara nog så komplex med kravspecifikationer, förfrågningsunderlag och bilagor. Vi kommer att se allt mindre benchmarks och ett större antal RFI-processer i framtiden och dessa ställer höga krav på såväl kund som leverantör för att fylla sitt syfte. VI REKOMMENDERAR SIDA 8 Rikard Bender Vd, Arena Personal. I pressade tider är det lätt att man söker den billigaste lösningen, men den är inte alltid bäst. Förbättrad kundservice s Rätt callcenter-lösning ger dig bättre kundservice när den behövs som mest. Köp IT som tjänst s Betala endast för det företaget är i behov av. Vi får våra läsare att lyckas! OUTSOURCING NR 3, NOVEMBER 2009 Redaktionschef: Nadine Kissmann Försäljningschef: Gustaf Ryding Affärsutvecklare: Johan Lilljejörn Redigerare: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Mattias Davén Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, November 2009 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Johan Lilljebjörn Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Kan bäst själv -strategin är på utdöende. Ska du bli riktigt vass måste du fokusera på det du gör bäst och låta andra hjälpa dig med resten. Det vet vi bättre än de fl esta. Sedan 1992 har vi stärkt växelfunktionen för tusentals företag och i dag är vi marknadsledande i Norden. Med Telefonist på distans får ni certifi erade telefonister som svarar i ert namn, dygnet runt, året runt precis som om de satt hos er. Med några viktiga skillnader snabbare svar, högre tillgänglighet och lägre kostnad. Våra mätningar visar att våra kunder får minst 40 procent mer telefonist för pengarna. Vårt tjänsteutbud och tekniska plattform gör det möjligt att erbjuda Telefonist på distans till alla. Vi har småkunder som är nöjda med att vara små och mindre kunder som har vuxit sig större tillsammans med oss. Och vi har stora koncerner med tusentals anställda. Oavsett var ni är och vart ni är på väg så har vi lösningen. Vill du veta mer om Telefonist på distans ring Affärsområdeschef Erik Rönnby på telefon eller besök kalixtele24.se/kampanj. EFFEKTIV TILLGÄNGLIGHET

4 4 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER SÅ KOMMER DU STÄRKT IN 1STEG SKRIV RÄTT AVTAL MED RÄTT LEVERANTÖR I UPPGÅNGEN Fråga: Varför outsourca? Svar: Du får bättre kompetens och skapar en mer fl exibel och kostnadseffektiv organisation om du träffar rätt avtal med rätt partner. Ett av de tyngsta argumenten för att lägga ut delar av företagets verksamhet externt är att kostnaderna optimeras och kan bli mer förutsägbara. Samtidigt som man är kostnadseffektiv minskar risken att sitta med fel kompetens, kvalitet och storlek på den egna organisationen. För många företag handlar det om att gå från fast till rörlig kostnad, med andra ord att man betalar för det behov man har för stunden. Varnar för besparingsiver Men undersökningsföretaget Gartners analytiker Gianluca Tramacere varnar för att företagens besparingsiver kan leda till att många företag skriver dåliga avtal, vilket kommer att visa sig när konjunkturen vänder. Det vi kommer att se under 2010 och början av 2011 är att många företag under lågkonjunkturen har skrivit på för snåla avtal som löper under flera år. Det innebär att företagen saknar utrymme för att kunna ställa om verksamheten när ekonomin återhämtar sig, säger han. En ny trend är att företagsledningen genom outsourcing kan ändra fokus från operativa till strategiska frågor. Det kan påverka hela företaget i positiv riktning, vilket många gånger också har betydligt större effekt än de minskade kostnaderna. Bygger på god planering En lyckad outsourcing bygger på noggrann förberedelse och god planering. En oberoende rådgivare och upphandlingskonsult kan hjälpa till att reda ut förutsättningarna. Denne känner också till aktuella prisnivåer och prisstrukturer liksom styrkor och svagheter med möjliga leverantörer. Bästa förutsättningen är om det finns en metodik i grunden som säkerställer samtliga moment från förstudie och kravspecifikation till slutförhandlat avtal. Ett dåligt avtal kan skapa problem i arbetet som gör det sämre än om man hade behållit verksamheten, säger Joel Rudh, vd för outsourcingrådgivaren ASP Sverige. Gianluca Tramacere Analytiker, Gartner. Joel Rudh Vd, ASP. FOTO: ALICIA SWEDENBORG Gemensamt för alla avtal är att de en dag löper ut. En av de viktigaste sakerna att tänka på redan från början är hur man så småningom ska dra sig ur. Annars är risken att man förlorar handlingsstyrka när det närmar sig slutet. Det är ungefär som att köpa en försäkring efter att man har krockat bilen, säger analytikern Gianluca Tramacere. Undersökningar som ASP Sverige gjort visar att nöjdast är de som valt att satsa på en enda leverantör. Väljer man att anlita flera leverantörer ställer detta stora krav på kunden att kunna hantera och säkerställa en leverans från olika håll, säger vd Joel Rudh. Har vuxit snabbt I Sverige har outsourcing vuxit snabbt, främst bland små och medelstora företag och inom den offentliga sektorn. Av dessa föredrar de allra flesta outsourcing inom Sverige i stället för så kallad offshoring där produktionen av varor eller tjänster flyttas till låglöneland i Östeuropa eller Asien. Slutsatsen är att kulturella, geografiska och språkliga hinder fortfarande har en avgörande betydelse för inställningen bland merparten av de svenska kunderna, säger Joel Rudh. KARIN ARNELL Flerdubbla bandbredden på din fiberkabel med CWDM Att använda CWDM-muxar är ett enkelt sätt att utöka kapaciteten i befintlig fiber. Tekniken bygger på en helt passiv mux/demux, som blandar ljus av olika våglängder i ena änden (Mux) och som separerar ljuset (Demux) i andra änden. Du behöver alltså ett par för att få en fungerande länk. Metoden är standardiserad i ITU G.695 och och används inom Ethernet, Fiber Channel, SAN och SONET. Upp till 16 duplexkanaler kan blandas i ett enda fiberpar. Upp till 16x nuvarande bandbredd för en bråkdel av kostnaden I vanliga fall hade du varit tvungen att gräva ned ytterligare fiberkabel eller öka hastigheten på befintlig kabel. Att öka farten i den kabel man har låter ju enkelt, men det medför stora investeringar i switchar och routers som måste uppgraderas eller ersättas för gå från exempelvis 1Gbit to 10G. Mux/demuxern kan levereras med 4, 8, eller 16 kanaler Använd vår CWDM-mux, så utnyttjar du kapaciteten till max! tel MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER GOD PLANERING AVGÖRANDE Genom en noggrann förstudie där behov och förutsättningar kartläggs läggs grunden för ett lyckat samarbete. FOTO: ISTOCKPHOTO Svarsservice tar samtalen andra inte hinner med Telefonpassning är ett ojämnt behov. Ibland ringer det hela tiden och ibland är det lugnt i timmar. Söderberg & Partners tar hjälp av ett callcenter när de egna telefonisterna inte hinner med. EXEMPEL Varje dag får Söderberg & Partners, som arbetar med finansiell rådgivning och försäkringsförmedling, ta emot omkring 400 samtal. Ungefär hälften av dessa hanterar deras egna telefonister och hälften går vidare till ett callcenter som kopplar samtalen till rätt person. Det är alltid trevligare att prata med en person än att hamna i en röstbrevlåda. Målsättningen är att alla ska kunna få ett personligt bemötande inom 30 sekunder, säger Samuel Joelsson, Human Resources Manager på företaget. Svarar efter kontorstid De har fem egna telefonister men sedan starten för fem år sedan har de också anlitat ett callcenter som svarar när de egna telefonisterna inte hinner med, efter kontorstid eller vid sjukdom, till exempel. Den största fördelen med att outsourca är förstås att du överlåter ansvaret för att saker och ting fungerar, säger Samuel Joelsson. Det spelar ingen roll om folk är sjuka, på utbildning eller har semester, du kan fortfarande begära att få det du har blivit lovad. Samuel Joelsson Human Rescources Manager, Söderberg & Partners. FOTO: PETTER KÖRNEMARK Den viktigaste faktorn i valet av leverantör var att denna kunde tillhandahålla en teknisk lösning som passade väldigt bra. Callcentrets telefonister får exakt samma information som de egna telefonisterna och kan upplysa den som ringer om när folk beräknas komma in, eller om det finns en kollega som kan ta samtalet i stället, exempelvis. Ger oss bra service Vi är jättenöjda med samarbetet. Vi har en bra dialog och de är både professionella och flexibla. Outsourcar du en verksamhet förlorar du alltid en smula i kunskap om företaget, men callcentret tar igen det genom att vara väldigt angelägna om att ge oss bra service. För att personalen på callcentret ska ha så god kunskap som möjligt om varje företag som de arbetar med så finns det en mindre kontaktgrupp som ansvarar för alla samtal till varje enskilt företag. Söderberg & Partners har valt så kallad svarsservice där callcentret tar inkommande samtal vid behov, men det finns många andra lösningar. Vissa företag tar hjälp av ett callcenter för att värva nya kunder. Andra outsourcar sitt kundcenter och låter någon utomstående ta emot beställningar eller klagomål. Att låta callcentret helt och hållet ta över telefonistfunktionen har dock aldrig varit aktuellt. Vi har duktig personal och de sitter på en kunskap som man bara kan skaffa sig om man jobbar inom företaget, säger Samuel Joelsson. Den här lösningen är vi väldigt nöjda med. BENEDIKTA CAVALLIN NYHETER I KORTHET SALES PROCESS OUTSOURCING Öka försäljningen med SPO Att försäljning är det som driver ett företag är knappast någon nyhet. Men alla företagare som drivs av ett brinnande intresse för sin produkt eller sitter på stor kompetens som kan komma andra till nytta trivs inte i rollen som säljare, utan upplever detta som ett hinder i sin verksamhet som exempelvis konsult eller åkare. För dig som känner igen dig i den bilden kan lösningen vara att lägga ut sin försäljning, till viss del eller nära nog helt och hållet, för att på så sätt kunna fokusera på det som är ens kärnverksamhet. Utveckla säljprocesserna Det finns många aktörer som erbjuder olika tjänster, alltifrån mötesbokning till det som kallas Sales Process Outsourcing, SPO, och innebär att du låter ett professionellt, säljfokuserat bolag utveckla, effektivisera och driva säljprocesserna. Framgångsrik SPO bygger på att du identifierar en partner som du ser ett långsiktigt samarbete med. För att lyckas krävs ett grundligt förarbete för att ta fram rätt lösning för ditt företag och för att säkerställa att SPO-leverantören förstår din verksamhet väl. Omfattningen och intensiteten kan variera över tiden efter behov. Resultatet av ett lyckat samarbete både ökad försäljning, kvalitetsförbättring av dina erbjudanden och du trivs bättre på ditt arbete. MATTIAS DAVÉN

6 6 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Ekonomin är en central funktion i företaget. Finns det verkligen fördelar med att lämna bort den? Svar: Javisst, säger Tim Svensson, vd för E-butik. Outsourcing har medfört både bättre kompetens och lägre kostnader. Outsourca ekonomin och få lägre kostnader LEDARE TILL LEDARE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Att ha en egen ekonomiavdelning har egentligen aldrig varit aktuellt för E- butik. Redan från starten var vd:n Tim Svensson på det klara med att ekonomifunktionen skulle läggas ut. Vi kan E-handel och IT, säger han. Ekonomi har aldrig varit vår grej. E-butik startade 1998 och affärsidén var att erbjuda företag en möjlighet att sälja sina produkter över nätet. Hos E-butik får kunderna, som består av allt från barnklädesbutiker till elektronikvaruhus, en plattform för E-handel. Eller om man så vill, en virtuell butikslokal. Att själv sköta ekonomin var däremot inget som lockade Tim Svensson, men han var noga med att det skulle göras på rätt sätt. Undersök marknaden Ekonomi, bokföring och revision kräver en hel del kunskap, säger Tim Svensson. Jag ville verkligen att detta skulle bli riktigt från dag ett, så jag bestämde mig tidigt för att köpa in den tjänsten. För att vara säker på att få sina behov bli tillgodosedda, undersökte han marknaden noga innan han valde vilket företag som E-butik skulle samarbeta med. Han gjorde besök på olika revisionsbyråer, tog reda på deras bakgrund och ringde referenspersoner. Det företag han till slut fastnade för hade både rätt kompetens och ett gott rykte. Just kompetensen är en fördel som Tim gärna betonar. Den person som ansvarar för vår ekonomi har ett stort nätverk och sitter tillsammans med andra ekonomer som jobbar med liknande frågor dagligen, säger han. Är det något hon undrar så är det ju bara att fråga någon i rummet intill. Hade vi haft en person här på företaget hade det varit mycket svårare att få hjälp. FAKTA E-butik Startade 1998 och har 14 anställda. E-butik hjälper företag med att starta E-handel genom att hyra ut en plattform för e-handel. Kunden har sedan sin e-butik på den egna hemsidan och ansvarar själv för varor, utseende och kundhantering. E-butik har omkring kunder. Vanligare outsourca ekonomin Enligt en rad undersökningar, både i Sverige och utomlands, blir det allt vanligare att lägga ut ekonomin. Det vanligaste motivet är att man vill ha större kompetens på området och de flesta blir också väldigt nöjda med resultatet. Ekonomi är förstås central i alla företag och det är lätt att förstå att vissa tvekar över att outsourca just detta. Säkerligen ger det en känsla av trygghet och kontroll att ha alla papper i huset. Dessutom gömmer bokföringen många uppgifter som konkurrenterna helst inte ska ta del av. Tim Svensson påpekar att just därför är det väldigt viktigt att man känner förtroende, inte bara för företaget, utan kanske framför allt för den kontaktperson som ska sköta ekonomin. Till stor del handlar det om att hitta någon med rätt personkemi, säger han. Sedan bör man förstås kolla upp vad kontaktpersonen har för kompetens och hur länge denne varit på företaget. Man vill ju inte gärna att hon slutar efter tre månader. E-butik får hjälp med allt det som en ekonomiavdelning normalt ansvarar för, såsom fakturering, löneutbetalningar, frågor om semesterdagar, obetalda räkningar som gått till inkasso, med mera, med mera. De anställda på E-butik har daglig kontakt med den ekonomiansvariga och oftast sker kommunikationen via mail. På många sätt betraktas hon som en kollega och en del av företaget, men just här ser Tim ändå en nackdel med att personen inte sitter i samma hus. Den sociala biten blir lidande när vi bara ser henne någon gång om året, säger han. Hon är inte med på fikaraster, julbord eller liknande och det är förstås en förlust. Otur med leverantören Ekonomin är inte den enda funktionen som E-butik har lagt ut. Ett tag provade man även att outsourca en del av ITdriften men där var resultatet mindre lyckat, vilket till viss del berodde på att de hade otur med leverantören. Vi passade nog helt enkelt inte för varandra, konstaterar Tim Svensson. Där får vi ta på oss en del av ansvaret. Vi borde ha kollat upp den saken bättre från början. Tim Svensson har fått uppfattningen att det är ganska ovanligt att företag lägger ut just ekonomifunktionen, men han rekommenderar alla att göra det. Han är övertygad om att ekonomin kostar mindre med den här lösningen än vad det hade kostat att sköta den internt. Är man proffs så har man ett effektivare system och vi betalar ju bara för de timmar som vår kontaktperson arbetar med just vår ekonomi, säger han. BENEDIKTA CAVALLIN PERSONALSERVICE SAAB BOFORS SUPPORT AB Lönar sig varje dag i månaden Det är härligt att se frukten av personalens arbete när lönen betalas ut varje månad. Men själva löneadministrationen kan tyvärr vara en belastning som stjäl tid från företagets kärnverksamhet. Med hjälp av våra administrativa tjänster får ni mer tid över till det ni är bäst på. Det ökar era chanser att bli effektivare, samtidigt som det kan göra varje dag på jobbet snäppet roligare. Kontakta Ann Age, telefon eller maila så berättar hon mer. Möt oss i monter nr. 5 på Kompetensmässan november i Stockholm - World Trade Center

7 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER TIPS SÅ FÅR DU UT MEST AV DIN BPO* *BUSINESS PROCESS OUTSOURCING OUTSOURCAR ALL EKONOMI Vi kan E-handel och IT. Ekonomi har aldrig varit vår grej, säger Tim Svensson, som hittat en trygg och kompetent outsourcingpartner och därför kan fokusera på sin kärnverksamhet. FOTO: E-BUTIK Undersök marknaden 1 Ta dig tid att undersöka marknaden. Det finns många som erbjuder liknande tjänster. Det är viktigt att du hittar någon som både har rätt kompetens och rätt personkemi. Våga vara jobbig, ställ alla frågor du kan komma på, besök deras lokaler och ta referenser. Analysera noggrant 2 Var förberedd när du presenterar förslaget internt. Se till att du har gjort en noggrann analys av vilka fördelar just ert företag skulle ha av lösningen. Bygg upp samförstånd 3 Det är viktigt att den person som tar över ansvaret för en del av din verksamhet är väl införstådd i vad företaget står för och vill uppnå. Behåll kontrollen 4 Se till att behålla kontrollen. Be om regelbundna rapporter så att du ser vad som är på gång och hur ekonomin utvecklar sig. Skriv kontrakt 5 Visserligen bygger allt samarbete på förtroende, men det är ändå viktigt att alla vet vad som gäller. Skulle det gå åt pipan är det bra om det finns en uppsägningsklausul. Mät resultatet 6 Både du och det företag du samarbetar med har nytta av att ni håller koll på hur bra det fungerar.

8 8 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Lägg ut IT-tjänsterna 2STEG BETALA BARA FÖR DET DU BEHÖVER NYHETER I KORTHET Fråga: Hur kan IT bli bästa möjliga stöd för din verksamhet? Svar: Köp det som en tjänst som skräddarsys för dina behov och slipp tänka på teknik och underhåll. Att gå från fasta till rörliga kostnader är oerhört viktigt i en konjunkturkänslig bransch med små marginaler. För Arena Personal har köpet av IT-tjänster betytt att man slipper tänka på mjuk- och hårdvara samtidigt som det är såväl tekniska som ekonomiska och tidsmässiga fördelar. För att nå framgång i den här pressade branschen är det viktigt att ha kostnadseffektivitet och ett minimum av kapitalbindning. Nu betalar vi för det vi använder och slipper exempelvis kostnader för underhåll och uppgradering, säger Rikard Bender, vd för bemanningsoch rekryteringsföretaget Arena Personal. Behöver inte oroa sig Med 650 anställda och en årlig omsättning på 220 miljoner kronor har företaget sedan några år en outsourcad IT-lösning som innebär att IT-funktionerna lagts ut på en extern leverantör. Det betyder bland annat att man alltid har tillgång till den senaste programversionen och slipper oroa sig för service eller fel i systemet. Eftersom företagets egna datorer mest fungerar som terminaler, då tillämpningarna körs på en server hos leverantören, ställs inte heller så stora krav på dessa. Var jag än är i världen där jag kan komma ut på nätet kan jag och bli kostnadseffektiv också komma åt mitt skrivbord. Det gör att vi blir otroligt mobila, säger Rikard Bender. Alltid korrekt information Ett exempel är företagets säljare som direkt efter kundbesök kan koppla upp sig på sin bärbara dator och anteckna medan de har mötet färskt i minnet. Det vi skriver in i affärsstödet blir därför alltid korrekt. En av de viktigaste fördelarna är FAKTA IT-outsourcing En bra fungerande IT-miljö är ofta en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Det är däremot sällan som företag har någon egentlig anledning att själva ta hand om sina IT-system. Den snabba tekniska utvecklingen gör det dyrt för mindre företag att hålla sig uppdaterade inom spjutspetsteknologi. Det har gjort att allt fler väljer att låta en annan aktör sköta hela eller delar av IT-funktionen. Genom IT-outsourcing slipper man att binda rörelsekapital Det är viktigt att anlita ett bra företag som vill hjälpa dig att bli mer framgångsrik på det du gör. Rikard Bender Vd, Arena Personal. att det enkelt går att anpassa verksamheten efter konjunkturen. Vid arbetstoppar behövs endast en dator och uppkoppling vilket innebär att extra personal snabbt kan vara igång. Det är också enkelt att etablera sig på en ny ort då man slipper installationskostnader eller kostnader för hårdvara. Anpassningsbart system Det är oerhört viktig för oss med stora säsongsvariationer att ha en och kan prioritera kärnverksamheten. Det finns olika nivåer av IToutsourcing beroende på behov. I enklare fall kan det röra sig om drift av två servrar medan det i mer komplicerade fall kan handla om både drift och medarbetare. I stället för att lägga ut enskilda delar av verksamheten kan man dela den i små bitar som läggs hos olika leverantörer, så kallad multisourcing. Detta ställer höga krav på kunden då det ofta kan uppstå otydlighet och diskussioner runt ansvarsfrågan. rörlig kostnad med stöd och supportsystem som kan anpassas efter hur verksamheten ser ut, och där vi bara betalar för antalet användare i systemet. Tillgängliga dygnet runt En stor del av företagets kostnader är personalrelaterade. Genom outsourcinglösningen slipper Arena Personal den fasta kostnaden för en anställd IT-ansvarig. I stället har personalen tillgång till support dygnet om vid behov. Vi får hjälp av experter som har detta som sin kärnverksamhet. Ett exempel var tidigare problem med driftstörningar till följd av dålig internetanslutning i fastigheten. Då fick företaget snabbt hjälp att sätta upp en ny lösning som säkrade trafiken på bättre sätt och minskade problemen. Jobba aktivt med förbättring Arena Personal har hittills bara positiva erfarenheter av IT-outsourcing. Men Rikard Bender tror att det kan finnas en risk att man inte jobbar aktivt med vissa förbättringsbitar när man lägger ut ansvaret för IT-funktionerna. Det är viktigt att anlita ett bra företag som agerar som en partner, som är intresserad av dig som kund och vill hjälpa dig att bli mer framgångsrik på det du gör, säger han. Rikard Benders råd är att träffa flera leverantörer innan man skriver avtal med någon. I pressade tider är det lätt att man söker den billigaste lösningen, men den är inte alltid bäst. KARIN ARNELL IT-SYSTEM Att tänka på när det gäller IT-säkerhet Samtidigt som tekniken öppnar nya möjligheter ökar antalet internetrelaterade hot, risker och incidenter. Detta är inte så konstigt eftersom internet även används inom kriminell verksamhet. Däremot ställer det nya krav på att IT-säkerheten anpassas för att skydda IT-systemen mot nya typer av hot. En av utmaningarna är att hitta rätt nivå. Alltför hög säkerhet kan också utgöra ett hot mot verksamheten i form av onödiga kostnader och att man lägger arbetstid på säkerhet i stället för på mer produktiva saker. Även på detta område har outsourcing visat sig vara ett alternativ. Genom att låta en extern aktör, ett IT-säkerhetsföretag, ansvara för kontrollen kan man själv slippa tungrodd administration och få tillgång till den senaste teknologin. Och samtidigt, i bästa fall, spara pengar. I andra vågskålen ligger risken att man själv lämnar över ett stort ansvar till någon utanför huset, med allt vad det kan innebära av kompetensförlust och att känsligt material lämnar det egna företaget. Det finns också en risk att leverantören inte lever upp till kvalitetskraven eller i värsta fall helt enkelt går omkull. KARIN ARNELL

9 CREUNA/COBRA FOTO: GETTY MER. Dagens informationsteknologi har obegränsade möjligheter, vilket är både intressant och spännande. Men det viktigaste är förstås att en IT-lösning bidrar till ökad nytta för verksamheten. Detta gäller inte minst i den offentliga sektorn, där ambitionerna är höga både när det gäller att effektivisera driften och att erbjuda medborgarna bättre service. Som leverantör till statliga myndigheter, kommuner och landsting är EDB en viktig partner i detta arbete. Med medarbetare är EDB Business Partner en av Nordens ledande leverantörer av IT-tjänster. Vårt mål är att våra kunder ska få mesta möjliga nytta av sina IT-investeringar. IT-TJÄNSTER SOM GER MER. BRANSCHLÖSNINGAR DRIFT KONSULTTJÄNSTER APPLIKATIONSTJÄNSTER

10 10 NOVEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Ulf Eliasson Försäljningschef, Advance AB. Lars Lejdborg Affärsområdeschef Ekonomiservice, Grant Thornton. Rikard Westlund Vd, IT-mästaren AB. FOTO: MAGNUS GOTANDER/BILDUPPDRAGET FOTO: BILDPROFFSEN FOTO: IT-MÄSTAREN Fråga 1: När är det läge att outsourca en del av sin verksamhet? Oursourcing är ett vitt begrepp men enklaste svaret är när verksamheten, oavsett bransch, känner att det finns interna funktioner och processer som kostar mer än de smakar, alternativt att de tar avgörande kraft från kärnverksamheten. Outsourcing kan då ses både som en möjlig avlastning och i förlängningen som en konkurrensfördel. Att själv hålla sig med de IT-resurser och den kompetens som i dag krävs kan i många fall hämma lönsamheten, outsourcing blir då ett attraktivt alternativ. Funktioner som inte tillhör företagets kärnverksamhet kan alltid bli föremål för outsourcing. Drivkrafter för outsourcing kan till exempel vara sänkta totalkostnader, men också att uppnå en högre kvalitet och säkrare leverans av den outsourcade funktionen. Outsourcing medger normalt en högre flexibilitet i resursutnyttjande och tillgång till kompetens vilket skapar trygghet för företaget. Outsourcing aktualiseras när man upplever att nuvarande IT-miljö inte är optimal. Alltså ett eller flera problem som kräver åtgärd. Vanliga problem där outsourcing kan vara rätt är att: IT-miljön upplevs som omodern, höga och oregelbundna driftkostnader, långsam IT-support, osäker serverplacering, ingen tar ansvar för IT på företaget, IT-problem med lokalkontor, olika versioner av hårdoch mjukvara inom företaget, användare kan inte jobba utanför kontoret. Fråga 2: Vad krävs av företaget och vad krävs av outsourcingpartnern för ett lyckat samarbete? Tre saker är uppenbara. Tydlighet, flexibilitet och relation. Ett lyckat samarbete kräver i grunden ett välskrivet avtal, uppföljning samt att parterna är pålästa och medvetna om innehåll i leveransen och kostnader under hela avtalsperioden. För bästa utväxling bör man ibland vara beredda på att ge och ta. Att ibland gå utanför ramarna och inte minst vårda relationen är också avgörande. om all teknik och applikationer handlar det som så ofta Bort- om människor som skall göra bra saker tillsammans. ö- Tydlighet, fl exibilitet och relation Det initiala arbetet är viktigt. Det krävs tydlighet av båda parter. Företaget som outsourcar måste vara på det klara med vad man vill uppnå med outsourcingen och vilka krav man har på funktionen. Outsourcingpartnern måste erhålla/skaffa sig en god inblick i företagets verksamhet och de processer som gränsar till den outsourcade funktionen. Givetvis är förankringen av den nya lösningen och sättet att arbeta i företaget också en viktig pusselbit för ett lyck- at samarbete. Av företaget krävs ett engagemang. ITmiljön skall inventeras, användare utbildas. Leverantören ska regelbundet stämma av att allt fungerar som tänkt. Efter att outsourcingen är genomförd gäller det att leverantören behåller sitt engagemang och lyssnar till företagets förändringsbehov. IT är föränderligt även efter en outsourcing. Den outsorcade tjänsten kommer att behöva anpassas med tiden. En bra leverantör är fortsatt engagerad och presenterar kontinuerligt nya lösningar. Fråga 3: Vilka är de vanligaste fallgroparna och hur undviker man dem? Till fallgroparna hör bland annat illa skrivna avtal, leveransoförmåga och informationsbrist, till exempel när informationen om innehållet i leveransen ej når ut till verksamheten utan fastnar hos avtalsskrivaren. Ett problemområde är även när det dyker upp kostnader som kunden tror ingår i avtalet. Erfarenhet av bransch, referenser och dokumenterad leveransförmåga är viktiga parametrar att ha med i valet. Det handlar om en intern funktion, som en annan part ska ta hand om. Då gäller det att vara grundlig. Jag kan inte nog understryka att det är viktigt att outsourcingpartnern verkligen förstår företagets verksamhet och vad man vill uppnå med sin outsourcing. Det är den största fallgropen där outsourcingpartnern inte fullt ut förstått företagets verksamhet och processer eller vad man vill ha ut av outsourcingen. Problemet undviks genom att man vänder sig till en outsourcingpart med styrka och erfarenhet och att man är tydlig med vad man vill uppnå med outsourcingen. Ett bristande förarbete. Förstudien är viktig. Under avtalets löptid upplever vissa att leverantören tappar sitt intresse och inte är lyhörd för företagets kontinuerliga behov av förbättring. Det kan undvikas genom avtalade uppföljningsmöten. Välj en outsourcingleverantör som inte är för fyrkantig. Lika barn leka bäst, det vill säga att ett företag med 100 anställda kommer bli styvmoderligt behandlat av en leverantör med anställda. Välj en leverantör som ni är betydelsefulla för. DET ÄR I DE BRANTASTE UPPFÖRSBACKARNA MAN SKA LÄGGA IN SINA RYCK. SÅ VARFÖR INTE STARTA BANK ELLER FINANSBOLAG? Idag tar det bara några minuter för vem som helst att via Internet snabbt sålla fram de kreditinstitut eller banker som erbjuder den bästa finansieringen. Och sålla bort alla andra! Möjligheten att kunna erbjuda en attraktiv finansiering är såklart en viktig konkurrensfördel igår, i framtiden och även idag. Via våra tjänster inom Finance Process Outsourcing kan vi erbjuda dig ett färdigt, komplett finansbolag, som du på egen hand kan rulla igång redan i morgon. Eller så låter du oss ansvara för den dagliga driften av den administrativa organisationen inklusive IT-system. Kanske vill du bara ha hjälp med kredithandläggningen, eller enbart stöd med verksamhetsrådgivning? Vilken omfattning du än väljer kan du med vår hjälp snabbt etablera och driva ett finansbolag, med total koll på riskerna. Dessutom, låter du oss sköta din verksamhet kan du fokusera på marknadsföring och försäljning och därför räkna hem både högre lönsamhet och bättre kundrelationer. Ring Fredrik Hovstadius eller Linus Singelman på eller besök emric.se och läs mer om hur vi genom Finance Process Outsourcing kan hjälpa banker och finansbolag till högre lönsamhet och minskade risker. Och dig att starta egen kreditverksamhet.

11 Kärnvärden. Programstyrd outsourcing. En del ser outsourcing som komplement till det man definierar som kärnan i verksamheten. Fokusvärden. Funktionsstyrd outsourcing. Det blir allt vanligare att betrakta outsourcing som en integrerad del av helheten. Outsourcing är en växande företeelse i Sverige och hela västvärlden. Men i Sverige är outsourcing ännu inte utvecklat till sin fulla potential. Här finns fortfarande effektivitet att uppnå och synergier att hämta hem. I exempelvis USA och Storbritannien har outsourcingen utvecklats betydligt mer. Outsourcing är att hjälpa och avlasta varandra. Ett företag får hjälp av ett annat att utföra en viss tjänst. Vinsten för båda parter uppstår när den som får uppdraget har bättre förmåga och kompetens att utföra tjänsten effektivt än den som lägger ut arbetet. Ofta utvecklas ett sådant samarbete mellan två företag successivt. Till en början är det vanligt att uppdragsgivaren ber outsourcingföretaget att utföra en väl avgränsad tjänst. Vi på ISS kallar det singeltjänst. Det kan handla om att driva personalrestaurangen eller att sköta receptionen. Utmärkande för dessa tjänster är att de är väsensskilda från den verksamhet som ger det uppdragsgivande företaget dess huvudsakliga intäkter. Singeltjänster blir ofta till multitjänster. Efter en tid upptäcker uppdragsgivaren att outsourcingföretaget har förmåga att utföra singeltjänsten både bättre och billigare än när tjänsten utfördes internt. Då ligger det nära till hands att beställa fler tjänster, och snart levererar outsourcingföretaget ett helt paket speciellt anpassat till just den här kunden. På det viset samarbetar de båda företagen intimt mot ett gemensamt mål. Det blir allt viktigare för outsourcing-företaget att uppdragsgivaren blir framgångsrik i sin verksamhet då växer ju uppdraget i omfattning även för outsourcing-leverantören. Nya former för samarbeten. Från den här punkten kan samarbetet ta ytterligare språng framåt. Fram till nu har var och en hållit sig till sina områden man har talat om kärnverksamhet och stödjande funktioner, där uppdragsgivaren har koncentrerat sig på sin kärnverksamhet och outsourcingföretaget stått för en eller flera stödfunktioner. Men begreppen börjar bli lite ålderdomliga. När man går vidare i samarbetet blir frågan inte längre Vad kan jag göra för dig? utan Hur vi ska lösa det här stora serviceåtagandet tillsammans? Pendeltågen är ett bra exempel. Låt oss ta exemplet med SJ och pendeltågen i Stockholm. Det visar tydligt hur olika parter kan ta var sin del av ansvaret för att tillsammans bilda en enhet. De olika aktörerna är SJ, via sitt dotterbolag Stockholmståg, som kör tågen och har det övergripande ansvaret, Euromaint som sköter det tekniska underhållsarbetet, och ISS som ansvarar för all service, städning, information och biljettförsäljning. Finessen är att slutanvändaren, resenären, upplever det som en enda värld: Pendeltåget som tar mig till och från jobbet. Samtliga aktörer är lika nödvändiga för att trafiken ska fungera, och samtliga gynnas av övriga aktörers framgång. Kontakta oss Affärsområdeschef Lars Täuber, , berättar gärna mer om hur man sänker kostnader och ökar effektiviteten i offentliga verksamheter

12 Fånga dagen. Hela dagen. Nu slipper du som entreprenör slösa bort din tid. Med Webbkontoret attesterar du leverantörsfakturor och hanterar tidrapporter och reseräk ningar på resan. Du kan också godkänna löneutbetalningar och ta del av ekonomiska rapporter. Resultatet är förbättrad effektivitet. Revision Ekonomiservice Skatt Rådgivning

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Intervju: Hans Werner

Intervju: Hans Werner ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS NR1 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I MARS 2005 Skynda långsamt Takten avgörande vid outsourcing sid 6 Ingen tvångströja Flexibilitet

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

Kommunal IT går nya vägar s. 6

Kommunal IT går nya vägar s. 6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s.4 Nycklar till succé

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

FÖRETAGARE EKONOMI. Har du koll på dina affärspartners? FÖR. KREDITUPPLYSNINGAR BEVAKNING ÅRSREDOVISNINGAR Prova kostnadsfritt! www.kredit.

FÖRETAGARE EKONOMI. Har du koll på dina affärspartners? FÖR. KREDITUPPLYSNINGAR BEVAKNING ÅRSREDOVISNINGAR Prova kostnadsfritt! www.kredit. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING APRIL 2003 Rätt upplagd outsourcing sparar pengar Outsourcing handlar

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN

KOSTNADSEFFEKTIVA IP-LÖSNINGAR MED DOTCOM SIDAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM AFFÄRSNYTTAN MED IT FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSNYTTAN MED IT INFORMATIONSTEKNIK AFFÄRSSYSTEM KOMMUNIKATION KONSULTING OUTSOURCING AUGUSTI/SEPTEMBER 2004

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer