LIONS LIONSUNGDOMAR. på internationellt läger VI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS. Verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS LIONSUNGDOMAR. på internationellt läger VI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS. Verksamhetsåret 2012 2013"

Transkript

1 LIONS VI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret LIONSUNGDOMAR på internationellt läger

2 Presidentskifte i Lions Club Södra Gärds Carl-Eric Järlesäter, ( till vänster på bilden) president verksamhetsåret lämnar över till Nils-Olof Olsson inför Detta sker i samband med klubbens sommarfest den 7 juni. Bilden är tagen i samband med distriktsmötet, distrikt 101-S, i Helsingborg den 13 april. Avgående president har ordet Otroligt vad ett år kan gå fort. Men så är det när man har roligt tillsammans. Lions verksamhetsår har varit fullt av aktiviteter och det är där och då man känner att man gör nytta för andra. Lions-rörelsen är en global organisation med medlemmar i 207 länder. Det gör oss till den största bidragsgivaren i världen, efter Förenta Nationerna. Vi har under året, tillsammans med internationella Lions, bl.a. gett bidrag till forskningen om Barndiabetes. En sjukdom som drabbar allt fler och är viktig att försöka stoppa. Lions arbetar inte bara med internationella aktiviteter, utan ger bidrag till både lokala behov och nationella. Det är en av fördelarna, en Lions Club kan se att behov finns inom sitt lokala område och snabbt gå in och stötta. Ni finner på en annan sida, alla som fått bidrag från oss under året. Lions Club Södra Gärds firar i år 30 års jubileum. Hösten 1983 startades klubben. Flera av dagens medlemmar har varit med sedan starten. Dom har under åren som gått, dragit in flera miljoner kronor. Ett imponerande arbete! Tack alla Ni som sponsrar, ger bidrag och stöttar oss i vårt arbete att försöka hjälpa andra. Tack alla medlemmar med familjer som ställt upp och osjälviskt jobbat för klubben. Nu överlämnar jag klubban till nästa President för Lions Club Södra Gärds; Nils-Olof Olsson. Nils-Olof har varit med sedan starten 1983, är oerhört kunnig och en äkta Lionit. Pågående president Jag vill först och främst tacka avgående presidenten Carl-Erik för att ha invaggat mig i min kommande roll som Lions President i Lions Club Södra Gärds. Tänk vad tiden går fort det är 30 år sedan Lions Club Södra Gärds bildades och jag blev medlem i den nystartade klubben. Vi är många kvar från den tiden, vilket vittnar om att vi trivs tillsammans och att arbeta ideellt mot samma mål, nämligen att hjälpa andra i såväl närområdet som ute i vida världen. Ett litet ekonomiskt tillskott kan betyda mycket för människor i behov. För att kunna arbeta vidare i samma anda behövs nyrekrytering av medlemmar. Vi har samma svårigheter, som andra föreningar, men hoppas att var och en, som känner för att hjälpa, är välkommen att ta kontakt med någon av våra medlemmar för att känna sig för hur det är att vara en Lions. Ni som är intresserade, både kvinnor och män, ska veta att det går utmärkt att kombinera ett Lionsliv med andra engagemang och att vara Lions är dessutom väldigt omväxlande och roligt. Jag ser fram mot ännu ett spännande Lionsår och hoppas att vi kommer att öka antalet medlemmar i vår klubb, som ni hittar vid Tingstorget i Degeberga. Nils Olof Olsson Carl-Eric Järlesäter 2

3 En gång ett häradshäkte för två sedan 1996 klubblokal för Lions Club Södra Gärds Liten historik och kuriosa om Lejonburen slutet av 1800-talet beslutades att ett nytt tingshus skulle I uppföras i Degeberga för att betjäna Gärds och Albo häraders domsaga. Tingshuset stod färdig 1882 och innehöll ett häradshäkte för två anhållna och en vaktmästarbostad anställdes en ung tingshusvaktmästare som flyttade in i bostaden. Hans namn var Nils A Sassarsson och han blev även vald till fjärdingsman i Degeberga socken. Det var inte ovanligt att det i någon av cellerna satt en anhållen brottsmisstänkt. Oftast var det lokala förmågor som gjort sig skyldiga till stöld, t ex av ål vid kusten. Dåtidens marknadsbesökare kunde också av olika skäl hamna i häktet. Under depressionstiden på trettiotalet var det också vanligt att arbetssökande och s k luffare förflyttade sig på vägarna. Eftersom de ofta saknade pengar till natthärbärge var det ganska naturligt att de vände sig till representanter för rättsväsendet på orten och bad om nattlogi. Sådana gäster var inte ovanliga hos fjärdingsmannen. De fick låna en cell för natten och blev inlåsta där. Det var heller inte ovanligt att de bjöds på frukost innan de gick vidare nästa dag. Att vara hustru till en tingshusvaktmästare/fjärdingsman innebar således många oavlönade arbetsuppgifter som städning, arrestantbevakning, telefonpassning m m. I början av 1950-talet upphörde Degebergas status som tingsort, varefter häradshövding och tingsutensilier flyttades till Kristianstad. Ganska kort därefter avled både tingshusvaktmästaren och hans hustru. Degeberga nybildade storkommun övertog tingshusbyggnaderna. Vaktmästarbostaden med häradshäkte har därefter, efter viss ombyggnad, använts ibland för kommunala behov och ibland som bostad tills den 1996 blev Lejonburen. Namnet Lejonburen associerar dels till det i folkmun vanliga namnet för arrest d v s buren och dels till de nuvarande hyresgästerna, Lions Club. Ovanstående historik är hämtad från Lions Club Södra Gärds Informationstidskrift 1997 och nedtecknat av Nils-Ove Järlesäter med faktauppgifter från Anders Sassarsson. 3

4 EVERÖDS PLÅTSLAGERI Stellan & Christer Adress: Brädvägen Everöd Tel/fax: Mob: Välkommen till Degeberga Grus & Schakt AB! Vi utför gräv- och schaktarbeten, transporter även busstransporter med helturistbuss, kranbilsjobb, rivningar samt vatten- och avloppsanläggningar. Vi har nu även leverans av grus, sten och matjord i storsäck. Everöds Bygg AB Everöd Tel/fax: Mobil E-post: Öppet: Månd-fred Lunchstängt Degeberga Grus & Schakt AB TROLLEMÖLLAV. 18 DEGEBERGA TEL , ,-11 DEVI Ekdungsvägen 2, Degeberga Inge Olofsson, , Magnus Rönndahl, , Utför Röjningar Planteringar Avverkningar Tomthuggningar Vedförsäljning Från idé FERKI till färdig produkt! Hans Ferrington Industrikonsult AB Tillverkning & montering Service & underhåll Rådgivning 4

5 Vi har fullständiga rättigheter Marie o Mikaela Tingsvägen 17 Degeberga Tel ALLT INOM RÖRSERVICE! Lökarödsvägen Degeberga Tel hem Mobil KRISTIANSTAD KIROPRAKTIK Ulla Jacobsson-Kautsky Legitimerad Kiropraktor Peter Kautsky Legitimerad Kiropraktor Nya Boulevarden 10, Kristianstad Telefon Gamla Järnvägsstationen Hotellvägen 5 Everöd PIZZA MAT Vi har fullständiga rättigheter Mån: STÄNGT Tis fred Lör sön Ö. Sönnarslöv, Hässleholm,

6 LIONS CLUB SÖDRA GÄR Klubben förste president Nils-Ove Järlesäter kommer ihåg. Under våren och sommaren 1983 påbörjade Östen Nilsson i Österlia ett omfattande arbete med att värva intresserade Degebergabor till en Lions Club i Degeberga. Östen, som var en engagerad medlem i Lions Club Åhus, erbjöd sig att bli den nya klubbens Guiding-Lion och därmed skulle Lions Club Åhus bli den nya Degebergaklubbens fadderklubb. Det krävdes flera ganska välbesökta informationsträffar under sommaren och hösten, innan det så småningom blev ett antal intresserade män som trodde på idéen om en klubb i Degeberga. Vid ett konstituerande möte den 6 december 1983, togs det formella beslutet och en styrelse valdes. Det beslutades att klubbens namn skulle vara Lions Club Södra Gärds. Vid detta tillfälle deltog 34 personer som senare, under en högtidlig ceremoni i Degeberga kyrka, blev Lions-medlemmar, i närvaro av respektive partners. Vår Guiding-Lion Östen Nilsson med partner, fadderklubbens president, Willy Nilsson, och sekre teraren Ulf Jakobsson, samt ytterligare flera medlemmar från vår fadderklubb deltog. Dåvarande distriktsguvernören Jan-Åke Åkerlund deltog. Han blev sedan guvernörsrådsordförande för Sveriges Lions och en av delegaterna i Lions Internationella styrelse, med säte i Chicago. Utöver de ovan nämnda, deltog Lionsmedlemmar med partners från flera av de skånska lionsklubbarna. Kyrkoherde Birgit Malmsten förättade den kyrkliga ceremonin. På våren 1984 var så Lions Club Södra Gärds ett faktum. Undertecknad, Nils-Ove Järlesäter, blev klubbens förste president (charterpresident). Nils-Olof Olsson blev vice president, sekreterare blev Carl-Georg Stjernswärd och Sune Jonasson blev kassaförvaltare. Stolt president med ny fana m.m En annan aktivitet som gav goda intäkter, var skörd och försäljning av julkärvar. Under ett antal år åtog sig klubben att plantera granplantor åt traktens skogsägare. Som chartergåva hade Östen Nilsson överlämnat mer än 3000 kronor till vår första aktivitetssumma. Pengarna hade han samlat in genom att sälja julkärvar i Degeberga under hösten Därefter var det klubbens sak att finna aktiviteter för att få in pengar till den fortsatta verksamheten. Vår första aktivitet blev Musik i slottsmiljö då vi, en vacker sommarkväll, mot inträde, bjöd på musikunderhållning i slottsparken i Vittskövle. Till detta hade våra partners bakat kakor, som serverades till kaffet och såldes i parken. Aktiviteten pågick under fem år, då vi kunde räkna in förhållandevis många besökare. Därefter minskade besöksantalet och aktiviteten upphörde. Klubbens förste president Nils-Ove Järlesäter mottar bl a den skylt som ibland pryder vår klubblokal. 6

7 DS FIRAR 30 ÅRSJUBILEUM Några av de nya lionsmedlemmarna får sina medlemsbevis. Här är det årets president, Carl-Eric Järlesäter, som får mottaga sitt. Bland tyngre aktiviteter kan även nämnas konstutställning i Tingshuset, som med duktiga konstnärer och Lionsmedlemmar också blivit en bra aktivitet. Loppmarknaden i Maglehem, tillsammans med Maglehems Frivilliga Brandkår, har de senaste åren blivit vår största aktivitet, arbets- och intäktsmässigt. fortfarande medlem, trots sitt boende i Simrishamn. Han är en av de säkraste medlemmarna att delta i klubbens olika aktiviteter. Av klubbens 34 chartermedlemmar, är 13 fortfarande mer eller mindre aktiva. Genom åren har klubben samlat in mer än 2 miljoner kronor till olika hjälpändamål. Ytterligare aktiviteter, med mer eller mindre bra resultat, har genomförts under åren. Mycket tack vare Torsten Croon, som var Kristianstadsbladets lokalredaktör i Degeberga, fick vi bra och viktig publicitet. Utöver arbetet med förberedelser och genomförande av aktiviteter, var klubbmedlemmarna aktiva inom Lionsdistriktets sammankomster av olika slag. Vi blev snabbt kända och respekterade i de olika evenemang som genomfördes på distriktsnivå. Det kan nämnas att undertecknad 1998 blev zonordförande i distriktsstyrelsen och 1992 valdes till distriktsguvernör för distrikt 101S, den största delen av Skåne. I år, 2013, har Leif Jönsson, boende i Åhus, men verksam i vår klubb, valts till Distriktsguvernör. En annan duktig medlem av vår klubb, är Bo Nilsson, fd ICAhandlare i Degeberga, som var med och startade klubben. Han är Här väntar några Lady Lions på att följa intagningsceremonin i Degeberga kyrka. 7

8 JOBBET I HUARÖD AB Utför bl a skogsarbete med skördare och skotare Krister Gustafson Vi som driver Café Lindberg på Degeberga-Widtsköfle golfkrog är Raoul och Ewa Lindberg. Vi erbjuder en à la carte meny med lite varierande mat. Vi har goda mackor samt buchetter med t.ex. brie och salami. Vill man kan man få en underbart god café latte med bönor från Fogarolli och ta en god kaka till. Vi välkomnar såväl golfare som fikasugna och hungriga gäster. Raoul & Ewa Lions och Brandkårens Loppmarknad vid Maglehems Bygdegård äger rum söndagen den 28 juli klockan Utbildningspaket 995:- nybörjargolf 2013 DWGK utbildningspaket som omfattar 6 lektioner för båda nya golfare och för dig som vill återuppta golfen. Utbildning sker i grupp. - Teoretisk och praktisk utbildning som ger grönt kort inklusive bokmaterial och webbaserat material. - Lån av utrustning och fri tillgång till rangebollar under kurstiden. - Fritt golfspel på vår 9-hålsbana Pay and Play bana under kurstiden. - Fri tillgång till vårt unika träningsområde. - Kurstid från 3 till 6 veckor beroende på grupp. Pris på utbildningspaketet 995:- Efter att Ni har fått Grönt kort erbjuder vi: Medlemskap på vår 9 håls Pay and Playbana under 2013 för 995:- Priset inkluderar även med Era barn/barnbarn upp till 15 år. Medlemskap på stora banan under 2013 för 1.995:- - Fadderskap och kontaktpersoner som efter kursen hjälper till med att lära känna klubben och utöva Er golf. - Fritt spel på Skepparslövs GK under SkottlandSgolf i Skåne Medlemsskap 18-hålsbana 1.995:- Medlemsskap lilla banan 995:- Erbjudandet gäller Dig som vill ta upp golfen på nytt eller som vill börja spela golf och inte haft aktivt golf:id under 2011 och Kontakta vårt kansli på telefon eller maila till oss 8

9 HÖRRÖDS GRUS Vid behov av material till vägar som hus......ring Hörröds Grus PS! även matjord Gammalt o nytt stort och smått Även hemmafixaren kan hitta nått Ta med familjen o FYNDA hos N.P MÖLLER i Svensköps g:a lokalförening VÄLKOMNA lö-sö Anki o Bengt-Arne Tel Brösarps Gästgifveri & Spa Brösarps Gästgifveri & SP Tel CAFÉ TROLLDEGEN Hembygdsparken i Degeberga Juni, juli, augusti öppet torsdagar fredag-söndag Vid önskemål om andra öppettider var god ring!!!! Lättare luncher, smörgåsar, toast, hem bakat, våfflor, kulglass. Allt är hembakat med smör och kärlek. Tar emot beställningar på smörgåstårtor, landgångar, tårtor, kallskuret med hemlagad potatissallad, hembakat, busslaster, födelse dagar, barnkalas, begravning, bröllop, dop m.m. STICKCAFÉ TORSDAGAR kl JUNI, JULI, AUGUSTI alla deltagare har 20% på hela sortimentet Nytt för i år!!!!!! SOPPBUFFÉ 89:- Alla torsdagar Hemlagad soppa, 2 sorters sallad, örtost, hembakat bröd, smör, måltidsdryck, kaffe/te liten sötsak Tipspromenad i parken 1:a söndagen, juni, juli och augusti kl Vinst till flest rätt!!! Eftermiddagsdans till levande musik sista söndagen i maj, juni, juli och augusti kl Telefon: hemsida 9

10 Välkommen till vår gourmetklubb Bon Appetit! Vi nog är mest kända för låga priser och brett sortiment, men det finns också en annan sida som vi gärna vill lyfta fram vårt matintresse och våra medarbetares kunskaper att skapa gastronomiska upplevelser. Du får ett mail per månad med lite tips och erbjudande på mat som förhöjer livskvaliteten. Helt kostnadsfritt. Anmäl dig på 10

11 Var med och rösta fram den 24:e stipendiaten till Lions Södra Gärds Tusenkronan Följande personer har fått stipendiet 1990: Aina Eklöf 1991: Stig Kjellkvist 1992: Elon Olsson 1993: Siv Cederholm 1994: Ellen Nilsson 1995: Lolita Svensson 1996: Per Nilsson 1997: Marie Johannesson 1998: Gösta Larsson 1999: Brigitte Ahlberg 2000: Tommy Jönsson 2001: Bo Andersson 2002: Bengt Nilsson 2003: Arne Castell 2004: Gunborg Anderson 2005: Torsten Croon 2006: Majken Johnsson 2007: Åsa Melander 2008: Anna-Gun, Ingemar Rydhagen 2009: Bo Svensson 2010: Per-Åke Persson 2011: Annika Blom 2012: Kerstin o Jan Månsson Har tar Kerstin Månsson emot Tusenkronan av LP Marcus Grundén och klubbens kassör Nils-Emils Nilsson. Jan Månsson var tyvärr förhindrad att deltaga. Sparbanken 1826, 11

12 Lions Konstlotteri 2013 Vinst nr Lott nr Vinnare Adress Bertil Nilsson Degeberga Monica Bruch Knislinge 3 47 Jan Jönsson Degeberga Kjell Nilsson Kristianstad Blomquist Everöd Kerstin Malmgren Kristianstad Tomas Ivarsson Olseröd 8 91 Thomas Lindhe Vä Olle Persson Furuboda Gunilla Johansson Degeberga 12

13 TOBIAS NILSSON GADDARÖD UTFÖR FLYTGÖDSELKÖRNING RUNDBALSPRESSNING HUGGNING STRÄNGNING Ekströms Café och Bageri Välkomna in och känn doften av nybakat surdegsbröd och smörbakade kakor. Kom in och njut! Tingsvägen 23 Degeberga Tel: Restaurangen Lunch À la Carte Avhämtning Fullständiga rättigheter Butiken Lax Skaldjur Ål Sillinläggningar Caféet Smörgåsar Kakor m m KONFERENSLOKALEN NÄCKROSEN Stor uppvärmd uteservering under tak. Livemusik flera kvällar i veckan under sommaren Se för aktuell info! Riksväg 118,ca 2 km söder om Åhus,mot Yngsjö.Yngsjövägen 226, Åhus. BOKA! på tel YYY XX VÅRT GRILLKÖTT har blivit en stor succé Grillgrisen, lättrökt & sockersaltad: Hel 80:-/kg, skivad 85:-/kg 1/2 GRIS sommarstyckad grilldetaljer 39:-/kg tillsvidare 1/2 KALV 85:-/kg 1/4 OXE 75:-/kg Lamm efter beställning (Dagspris) 540:- Hemkörning kan ordnas! Götes Allköp i Brösarp Öppet alla dagar 9-19 Beställ gärna våra goda smörgåstårtor och läckra festfat MATGLAD SOMMAR önskar Yvonne & Malin Bolle Patrik & André eller VI HAR ÖPPET: Torsdag Fredag Lördag stängt! Tel: Albovägen 34 Brösarp 13

14 Vision for all I många länder kostar en synundersökning motsvarande en månadslön och ett par glasögon kan förändra hela livet för någon som inte ser ordentligt. Lions arbetar sedan flera år tillbaka med att samla in glasögon under projektet Vision For All. Det är många barn och vuxna över hela världen som har fått ny syn genom att Du lämnar Dina gamla glasögon i vår insamlingslåda på Coop i Degeberga. I stället för att försöka experimentera med glasbitar eller avslagna flaskbottnar får de som behöver prova ut glasögon som blir till stor hjälp och mycket glädje. Glasögonen rengörs och styrkan mäts upp och provas ut så det blir rätt innan glasögonen överlämnas. Här sker utprovningen på hjälpbehövande i Argentina. 14

15 Degeberga Polgatan Tollarp Veronica & Ulf Löfquist Tel: Träningspasset Vi är ackrediterade för släckning av Bilprovningens 2:or Dessutom servar vi och reparerar alla bilar! Utför AC-rep och kontroller Utför Diagnostisering Bil & Maskin Degeberga AB Forsakarsvägen 24, Tel: STALLET SECONDHAND Lyngbyvägen 244, Gärds Köpinge, 2000 m 2 möbler, porslin, kläder, skivor... Ja, allt du kan tänka dig! Öppettider Sommartider (14/6 15/8) Ons Fre Onsd Fre Lördag Lördag Söndag Söndag Välkomna! Hannele och Ronny Tel: Mobil: Köper hela och delar av hem. 15

16 Nybyggnad och renoveringar. Tillverkning av våningstrappor, dörrar, fönster och köksinredningar. Hyvling i modern listmaskin av lister, golv och trallbrädor i olika träslag såsom ask, björk, bok, ek, fur och sibirisk lärk. Vi utför all slags glasningsarbeten. Tingsvägen 42A, Degeberga Tel Christian Bruno Degedalsvägen Degeberga Tel Fax E-post: Hemsida: Nybyggnad och renoveringar. Tillverkning av våningstrappor, dörrar, fönster och köksinredningar. Hyvling i modern listmaskin av lister, golv och trallbrädor i olika träslag såsom ask, björk, bok, ek, fur och sibirisk lärk. Vi utför all slags glasningsarbeten. Christian Bruno Degedalsvägen Degeberga Tel Fax E-post: Hemsida: 19 Långtradargatan 4, Tollarp Tel , Fax HEMBYGDSGÅRDEN DEGEBERGA 16

17 Resultat av våra aktiviteter och hjälpverksamheter under det gångna året Aktiviteter Loppmarknad Parkering Samlarmarknad Lionstidningen Vittskövle Byamarknad Konsttinget Julstugan Lions Sticke Världens Barn Påskens korvgrillning SUMMA Våra bidrag Nationella bidrag Hjärt- och Lungfonden Fuktionshindrade BRIS Casa Minunata Lions forskningsfond SUMMA Internationella bidrag Världens Barn LCI Hjälpfond Rent Vatten Lions katastrofberedskap LCIF Melvin Jones SUMMA kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Lokala bidrag Förskolan kr Norrängens Elevkår Tusenkronan Forsalid Axeltorp Skogåsa Fritidsgården Kristianstad Ridklubb Natasjas Barnläger Demensföreningen K-stad Furuboda Kursgård Kristianstads Kvinnojour Hembygdsföreningen Scoutkåren Everöd Yngsjö Sjöräddning Akramhjälpen Fritidsgården SUMMA kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ett särskilt tack till... alla sponsorer som skänkt bidrag till våra aktiviteter och lotterier eller hjälpt oss med olika tjänster i samband med dessa! 17

18 RÖDA FJÄDERN Insamlade medel från Röda Fjädernkampanjen går till Barndiabetesfonden som stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. En av fondens samarbetspartner är Lions som varit med sedan starten 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren. Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Naturligtvis deltar Lions Club Södra Gärds aktivt i insamlingsarbetet för att stödja Barndiabetesfonden I samband med besök på Vårdcentralen i Degeberga hösten 2012 överlämnade Lions information om klubbens två stora insamlingsaktiviteter, Världens Barn och Röda Fjädern till förmån för Barndiabetesfonden. Igelkotten Sticke är ett gosedjur som tagits fram till insamlingen och finns till försäljning och har också sålts i samband med klubbens olika evenemang. 18

19 /BARNDIABETESFONDEN Under långfredagen fanns Lions Club Södra Gärds på plats vid Tingstorget i Degeberga i samband med den välbesökta Konstrundan. All försäljning går oavkortat till Barndiabetesfonden. Även försäljningen av gosedjuret Sticke går samma väg. Här är det några av klubbens medlemmar som förbereder grillen. 19

20 Mjela Öppet alla dagar 1/10 31/ /4 30/ Tel Nybakade frallor och franskbröd varje dag även söndagar! MjelaRasten Gatukök ÖPPETTIDER: Sommar Vinter Tel DEGEBERGA SKROT AB Tel Fax TOLLARPS BEGRAVNINGSBYRÅ Idrottsvägen 3, Tollarp JOUR DYGNET RUNT GARANTIN GARANTIN FÖR RÄTT FÖR HJÄLP RÄTT I EN HJÄLP SVÅR STUND I EN SVÅR STUND Karins Trädgårdstjänst Maglehem När Ni vill ha hjälp med trädgård och hus. Rut- och Rotavdrag Östra Sönnarslövs PELLETS Tomas Nilsson Bränslepellets, briketter Tel VI FINNS ÄVEN I TOLLARP Renoveringar Nybyggnation Besök oss på NEOVA VILLAPELLETS Öppet: tisdag-fredag lördag /6: tisdag-fredag lördag Munkahagevägen 7 Degeberga DEGEBERGA

21 Här startar resan mot kakeldrömmen! Specialité: Trägolv Parkett Linoleum Plast Tillbehör Se referenser på vår hemsida Tfn , MP Entreprenad Degeberga Vi utför alla typer av grävarbeten Kyrkoval Vi har friluftskläder och prylar för alla väder. I Nöbbelöv. Låt inte drömmarna stanna inomhus Det är kyrkovalsår i Svenska kyrkan. Eftersom Everödsbygdens och Degebergas församlingar går samman den 1 januari 2014, har en gemensam valnämnd bildats, som jobbar tillsammans med valet. Valnämnden har beslutat om följande tider och platser där du kan rösta, dels genom förtidsröstning dels på själva valdagen. Degeberga: Förtidsröstning på pastorsexpeditionen Everöd: Förtidsröstning på pastorsexpeditionen 2/9 6/9 kl 09:00 12:00, 7/9 kl 10:00 13:00 9/9 11/9 kl 09:00 12:00 9/9 även kl 17:00 20:00 2/9 6/9 kl 10:00 12:00 5/9 även kl 17:00 20:00 9/9 11/9 kl 10:00 12:00 På valdagen den 15 september: Degeberga församlingshem 11:00 15:00 & 18:00 20:00 & Everöds prästgård Huaröds församlingshem 11:00 14:00 Brandkårsstugan Magiehem 11:00 14:00 Vittskövle kyrka 11:00 14:00 VAPEN TILLBEHÖR SERVICE FRILUFTSKLÄDER & MODE TERRÄNGMOTORCYKLAR UTRUSTNING HUNDARTIKLAR Alla kyrkotillhöriga som fyller 16 år senast valdagen och är folkbokförda i Sverige får rösta. Röstkorten kommer ut till din folkbokföringsadress i slutet av augusti. Degeberga-Everöds församling Öppet Måndag-fredag 10-18, lördagar Nöbbelövs byväg 6, Kristianstad. Webshop: 21

22 Tel Örtagårdsvägen 1 Degeberga Våra öppettider är: Mån fre Lördagar Kök & Bad ALLT I EL i Maglehem AB Sommaröppet på Apoteket i Degeberga Mån ons Lunchstängt Tors Fre Gäller från 24 juni 16 augusti 2013 Kronans Droghandel Degeberga Tel Vad händer i Degeberga? Trevlig sommar! önskar personalen Besök för att få information om vad som händer och annan service. Jonas mobil Sven-Erik Tenghagen En kontakt som lönar sig! 25 ATG och Svenska Spelombud Postpaketshantering Apotek och Systembolagsombud Tel Vi utför även bilreparationer! Service, oljebyte. Kamremsbyte. 22

23 LEIF JÖNSSON vår nye distriktsguvenör I samband med distriktsmötet i Helsingborg den 13 april 2013 valdes Leif Jönsson till ny distriktsguvenör för Distrikt 101-S. Han har under varit 1:e vice och :e vice DG i samma distrikt. Leif blev chartermedlem när vår klubb startade 1983 och har under åren, tillsammans med sin fru Lilian, varit en intresserad och uppskattad person vid våra möten genom åren. Leif är en sann, intresserad och engagerad lionsmedlem och har varit Lions president i Lions Club Södra Gärds under tre mandatperioder: , och Han också varit zonordförande och vice zonordförande Förutom sitt stora intresse för Lions och sin familj är han intresserad av musik, konst, facklitteratur, foto och har genom åren varit en flitig fotograf vid de flesta av våra evenemang. Leif och Lilian har 2 vuxna barn och 5 barnbarn. Leif har under många år drivit ett företag och är elinstallatör/elektroingenjör SER. Vi inom Lions Club Södra Gärds är glada och stolta över valet och vill önska Leif lycka till i det nya uppdraget. Bilden från distriktsmötet när Leif presenterar sig för mötesdeltagarna. 23

24 Bildkavalkad från några av våra aktiviteter Första loppmarknaden i Olseröds Byastuga Loppisen drivs nu i samarbete med Frivilliga Brandkåren i Maglehem och har blivit så här stor Curt Hilfon ger en uppskattad minishow under ett Konstting 24

25 HEMBYGDSGÅRDEN DEGEBERGA 2013 Spelmansstämman juni Midsommar 21 juni Degeberga marknad juli Antik o Samlarmarknad 21 juli SummerFolk Youth Ensemble 24 juli Bälgträffen 4 augusti Tfn E-post: Hemsida: BESÖK VÅR UTSTÄLLNING! Långebrogatan 16 KRISTIANSTAD Underhållsfria kvalitetsfönster! Varför nöja dig med något annat? Högkvalitativa och underhållsfria fönster, dörrar & glaspartier i alla storlekar och former. Vi utför även monteringar, mätningen bjuder vi på! Dessutom skräddarsyr vi glaspartier till uterum! Utnyttja ROT-avdraget NU och spara 50% på arbetskostnaden - Vem vet hur länge det finns kvar! Rolso Impex AB Långebrogatan 16, Kristianstad 25

26 Däckia AB Industrigatan 30, Kristianstad ULF SELIN BYGG AB Ulf Selin Forsakarsvägen Degeberga Tel & Fax: Mob: telia.com Försäljning av fyrhjulingar, mopeder samt service STORT SORTIMENT AV RÖKTA FISKPRODUKTER, RÖKT PÅ GAMMELDAGS VIS kadam g BO PÅ VÅR CAMPING, ALLDELES BREDVID HELGE Å 26

27 Tandklinik i Degeberga Kliniken som sätter patienten i centrum - som ger 12 mån garanti på alla lagningar - som har kvällsöppet måndag och tisdag övriga dagar som har Folktandvårdens prislista - som minskar tandfickor med laser i stället för operation - som använder ultraljud för att ta bort tandsten - som tar emot akut ont samma dag - som inte tar extra akutkostnad - som har intimt samarbete med Tandtekniker i Fjälkinge som gör perfekta proteser, bryggor och kronor - som hälsar barn, föräldrar och alla vuxna Välkomna! Alla privata kliniker har samma regler för barn som Folktandvården Alla försäkringskassans rabatter följer patienten till ny klinik VARMT VÄLKOMNA!

28 GL-Tryck Lions och Brandkårens Loppmarknad vid Maglehems Bygdegård äger rum söndagen den 28 juli klockan Publiksuccén från sommarens loppmarknad gör att Lions Södra Gärds och Maglehems Frivilliga Brandkår fortsätter sitt sam arbete och anordnar även 2013 loppmarknad vid Bygdegården. Vi tar emot lopppmarknadsprylar på följande lördagar mellan kl vid Bygdegården i Maglehem. Juni Lör Juli Lör samt följande torsdagskvällar mellan Juni Tors 13 Juli Tors Har du behov av hämtning av grejor så kan du kontakta nedanstående personer: Lions Södra Gärds Matts Persson: eller Bonde Persson: eller eller från Maglehems Frivilliga Brandkår Lasse Gustavsson: eller Lennart Nilsson : eller Vi tar INTE emot: Däck, Vitvaror, Tjock-TV+datorer samt Stoppade möbler! TACK FÖR DITT STÖD!

LIONSVI HJÄLPER. INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2013 2014

LIONSVI HJÄLPER. INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2013 2014 LIONSVI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2013 2014 Presidentskifte i Lions Club Södra Gärds Nils Olof Olsson, (till vänster på bilden) president verksamhetsåret 2013-2014

Läs mer

LIONSVI HJÄLPER. INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2011 2012

LIONSVI HJÄLPER. INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2011 2012 LIONSVI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2011 2012 Avgående president har ordet: Så var det nu dags att lämna över rodret som Lions President i Södra Gärds. Verksamhetsåret

Läs mer

LIONSVI HJÄLPER. INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2014 2015

LIONSVI HJÄLPER. INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2014 2015 LIONSVI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2014 2015 Presidentskifte i Lions Club Södra Gärds Lena Lööv, (till vänster på bilden) president verksamhetsåret 2014-2015

Läs mer

LIONSVI HJÄLPER. INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2010 2011

LIONSVI HJÄLPER. INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2010 2011 LIONSVI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2010 2011 Avgående president har ordet: Ett år går fort. När jag tillträdde som president tänkte jag att nu skall jag göra

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

Österlen form & kultur

Österlen form & kultur 08-97 45 96 es.almer@hotmail.se GEN BUTIK & CAFE 0706-04 26 74 www.borstteknik.se nnel.kivik@gmail.com recepten..osterlenskottovilt.se ttabacken.grevlunda.se w.brosarpsgastgifveri.se www.attusagard.se

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

LIONSVI HJÄLPER. Jag ljög, jag smög, jag gömde. Hjälp oss hitta botemedel mot beroendesjukdomar.

LIONSVI HJÄLPER. Jag ljög, jag smög, jag gömde. Hjälp oss hitta botemedel mot beroendesjukdomar. LIONSVI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2008 2009 Jag ljög, jag smög, jag gömde Hjälp oss hitta botemedel mot beroendesjukdomar. Pågående president Lions är en organisation

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus Nr 03 2013 Årg. 6 21/2-6/3 ung i fokus FINSPÅNG 10181 10181 Jantzen Reclinerfåtölj 4.895:- Kampanj Komplett kontinentalsäng Gäller t.o.m. 10/3-2013 Nu 8.985:- FINSPÅNG AUDIO VIDEO - FInspång Stora Allén

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

LOPPIS, Second hand & Antikt

LOPPIS, Second hand & Antikt LOPPIS, Second hand & Antikt En guide från LRF & Wermdö hushållningsgille 20 MÖJA NORRA STAVSUDDA 18 13 15 1 2 3 11 10 12 GUSTAVSBERG 4 6 5 7 HEMMESTA VÄRMDÖ 9 14 8 INGARÖ DJURÖ 16 STAVSNÄS RUNMARÖ 19

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Välkommen till det 17:e Hasselforskalaset 2015

Välkommen till det 17:e Hasselforskalaset 2015 Välkommen till det 17:e Hasselforskalaset 2015 15 augusti kl. 10.00 16.00 Hasselbladet med kalasextra Våra huvudsponsorer är Frisersalong & Inredningsbutik Låt oss försäkra Dig - Tryggt och personligt

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00 www.raabladet.nu Nummer 24 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 24 juni 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 9 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. Bankgiro: 5310-9997

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

YANKEE NEWS NUMMER. 2. Sommarhändelser. Ordöranden har ordet. Sida 2.

YANKEE NEWS NUMMER. 2. Sommarhändelser. Ordöranden har ordet. Sida 2. YANKEE NEWS ÅRGÅNG. 7 NUMMER. 2 Sommarhändelser Nu har äntligen sommarens aktiviteter kommit igång, vi började med åkdon och termos den 12 Maj som var ett nytt koncept för i år. Hyrmaskiner bjöd in alla

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014.

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. 1 Mötets öppnande DG Ingemar Karlsson hälsade samtliga välkomna och

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Välkommen till öppet hus på landsbygden!

Välkommen till öppet hus på landsbygden! ÖSTGÖTADAGARNA 2014 Välkommen till öppet hus på landsbygden! 2014 års ÖstgötaDagar infaller helgen 6-7 september och årets tema är Mat. Då är du välkommen att hälsa på hos närmare 200 olika företag, föreningar

Läs mer

en av världens största hjälporganisa- tioner.

en av världens största hjälporganisa- tioner. Detta är LIONS Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

Lilla cateringboken 2015

Lilla cateringboken 2015 Lilla cateringboken 2015 Vi lovar! Ingen panik! Ta det lugnt - vi kommer! Vi är på plats allra senast inom 30 minuter om något skulle gå snett. Oavsett om ni glömt något, blivit fler eller behöver komplettera

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2015 Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM 2015 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event!

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event! Tusen tusen tack! Det är med gråten i halsen, fortfarande, jag skriver detta tackbrev till Er alla inblandade i att göra lördagens Jonsters Charity event så fantastiskt! Efter sex månaders hårt arbete

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355.

Brf Södrabruket 769621-0355. Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket. Organisationsnummer 769621-0355. 1 Årsberättelse för Bostadsrättsföreningen Södrabruket Organisationsnummer Räkenskapsår 2010 2 Styrelsen för BRF Södrabruket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Månadsbrev april I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

LIONSVI HJÄLPER. 25-års jubileum! SSRS. Det var då det! Maglehems Frivilliga Brandkår

LIONSVI HJÄLPER. 25-års jubileum! SSRS. Det var då det! Maglehems Frivilliga Brandkår LIONSVI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret 2007 2008 SSRS 25-års jubileum! Maglehems Frivilliga Brandkår Det var då det! Presidentens sida 2008 är det 25 år sedan jag

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Annonser GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET

Annonser GOLVKEDJAN - YRKESMÄN ÖVER HELA LANDET Annonser RENOVERA DITT BADRUM MED VÅTRUMSPLAST FRÅN FORBO & TARKETT! *Prisexeplet gäller för 4 golv och 16 vägg och är inklusive aterial, frakt, ontering, ROT-avdrag, rörokare och underarbete. Erbjudandet

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer