LIONS LIONSUNGDOMAR. på internationellt läger VI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS. Verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIONS LIONSUNGDOMAR. på internationellt läger VI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS. Verksamhetsåret 2012 2013"

Transkript

1 LIONS VI HJÄLPER INFORMATIONSSKRIFT FRÅN LIONS CLUB SÖDRA GÄRDS Verksamhetsåret LIONSUNGDOMAR på internationellt läger

2 Presidentskifte i Lions Club Södra Gärds Carl-Eric Järlesäter, ( till vänster på bilden) president verksamhetsåret lämnar över till Nils-Olof Olsson inför Detta sker i samband med klubbens sommarfest den 7 juni. Bilden är tagen i samband med distriktsmötet, distrikt 101-S, i Helsingborg den 13 april. Avgående president har ordet Otroligt vad ett år kan gå fort. Men så är det när man har roligt tillsammans. Lions verksamhetsår har varit fullt av aktiviteter och det är där och då man känner att man gör nytta för andra. Lions-rörelsen är en global organisation med medlemmar i 207 länder. Det gör oss till den största bidragsgivaren i världen, efter Förenta Nationerna. Vi har under året, tillsammans med internationella Lions, bl.a. gett bidrag till forskningen om Barndiabetes. En sjukdom som drabbar allt fler och är viktig att försöka stoppa. Lions arbetar inte bara med internationella aktiviteter, utan ger bidrag till både lokala behov och nationella. Det är en av fördelarna, en Lions Club kan se att behov finns inom sitt lokala område och snabbt gå in och stötta. Ni finner på en annan sida, alla som fått bidrag från oss under året. Lions Club Södra Gärds firar i år 30 års jubileum. Hösten 1983 startades klubben. Flera av dagens medlemmar har varit med sedan starten. Dom har under åren som gått, dragit in flera miljoner kronor. Ett imponerande arbete! Tack alla Ni som sponsrar, ger bidrag och stöttar oss i vårt arbete att försöka hjälpa andra. Tack alla medlemmar med familjer som ställt upp och osjälviskt jobbat för klubben. Nu överlämnar jag klubban till nästa President för Lions Club Södra Gärds; Nils-Olof Olsson. Nils-Olof har varit med sedan starten 1983, är oerhört kunnig och en äkta Lionit. Pågående president Jag vill först och främst tacka avgående presidenten Carl-Erik för att ha invaggat mig i min kommande roll som Lions President i Lions Club Södra Gärds. Tänk vad tiden går fort det är 30 år sedan Lions Club Södra Gärds bildades och jag blev medlem i den nystartade klubben. Vi är många kvar från den tiden, vilket vittnar om att vi trivs tillsammans och att arbeta ideellt mot samma mål, nämligen att hjälpa andra i såväl närområdet som ute i vida världen. Ett litet ekonomiskt tillskott kan betyda mycket för människor i behov. För att kunna arbeta vidare i samma anda behövs nyrekrytering av medlemmar. Vi har samma svårigheter, som andra föreningar, men hoppas att var och en, som känner för att hjälpa, är välkommen att ta kontakt med någon av våra medlemmar för att känna sig för hur det är att vara en Lions. Ni som är intresserade, både kvinnor och män, ska veta att det går utmärkt att kombinera ett Lionsliv med andra engagemang och att vara Lions är dessutom väldigt omväxlande och roligt. Jag ser fram mot ännu ett spännande Lionsår och hoppas att vi kommer att öka antalet medlemmar i vår klubb, som ni hittar vid Tingstorget i Degeberga. Nils Olof Olsson Carl-Eric Järlesäter 2

3 En gång ett häradshäkte för två sedan 1996 klubblokal för Lions Club Södra Gärds Liten historik och kuriosa om Lejonburen slutet av 1800-talet beslutades att ett nytt tingshus skulle I uppföras i Degeberga för att betjäna Gärds och Albo häraders domsaga. Tingshuset stod färdig 1882 och innehöll ett häradshäkte för två anhållna och en vaktmästarbostad anställdes en ung tingshusvaktmästare som flyttade in i bostaden. Hans namn var Nils A Sassarsson och han blev även vald till fjärdingsman i Degeberga socken. Det var inte ovanligt att det i någon av cellerna satt en anhållen brottsmisstänkt. Oftast var det lokala förmågor som gjort sig skyldiga till stöld, t ex av ål vid kusten. Dåtidens marknadsbesökare kunde också av olika skäl hamna i häktet. Under depressionstiden på trettiotalet var det också vanligt att arbetssökande och s k luffare förflyttade sig på vägarna. Eftersom de ofta saknade pengar till natthärbärge var det ganska naturligt att de vände sig till representanter för rättsväsendet på orten och bad om nattlogi. Sådana gäster var inte ovanliga hos fjärdingsmannen. De fick låna en cell för natten och blev inlåsta där. Det var heller inte ovanligt att de bjöds på frukost innan de gick vidare nästa dag. Att vara hustru till en tingshusvaktmästare/fjärdingsman innebar således många oavlönade arbetsuppgifter som städning, arrestantbevakning, telefonpassning m m. I början av 1950-talet upphörde Degebergas status som tingsort, varefter häradshövding och tingsutensilier flyttades till Kristianstad. Ganska kort därefter avled både tingshusvaktmästaren och hans hustru. Degeberga nybildade storkommun övertog tingshusbyggnaderna. Vaktmästarbostaden med häradshäkte har därefter, efter viss ombyggnad, använts ibland för kommunala behov och ibland som bostad tills den 1996 blev Lejonburen. Namnet Lejonburen associerar dels till det i folkmun vanliga namnet för arrest d v s buren och dels till de nuvarande hyresgästerna, Lions Club. Ovanstående historik är hämtad från Lions Club Södra Gärds Informationstidskrift 1997 och nedtecknat av Nils-Ove Järlesäter med faktauppgifter från Anders Sassarsson. 3

4 EVERÖDS PLÅTSLAGERI Stellan & Christer Adress: Brädvägen Everöd Tel/fax: Mob: Välkommen till Degeberga Grus & Schakt AB! Vi utför gräv- och schaktarbeten, transporter även busstransporter med helturistbuss, kranbilsjobb, rivningar samt vatten- och avloppsanläggningar. Vi har nu även leverans av grus, sten och matjord i storsäck. Everöds Bygg AB Everöd Tel/fax: Mobil E-post: Öppet: Månd-fred Lunchstängt Degeberga Grus & Schakt AB TROLLEMÖLLAV. 18 DEGEBERGA TEL , ,-11 DEVI Ekdungsvägen 2, Degeberga Inge Olofsson, , Magnus Rönndahl, , Utför Röjningar Planteringar Avverkningar Tomthuggningar Vedförsäljning Från idé FERKI till färdig produkt! Hans Ferrington Industrikonsult AB Tillverkning & montering Service & underhåll Rådgivning 4

5 Vi har fullständiga rättigheter Marie o Mikaela Tingsvägen 17 Degeberga Tel ALLT INOM RÖRSERVICE! Lökarödsvägen Degeberga Tel hem Mobil KRISTIANSTAD KIROPRAKTIK Ulla Jacobsson-Kautsky Legitimerad Kiropraktor Peter Kautsky Legitimerad Kiropraktor Nya Boulevarden 10, Kristianstad Telefon Gamla Järnvägsstationen Hotellvägen 5 Everöd PIZZA MAT Vi har fullständiga rättigheter Mån: STÄNGT Tis fred Lör sön Ö. Sönnarslöv, Hässleholm,

6 LIONS CLUB SÖDRA GÄR Klubben förste president Nils-Ove Järlesäter kommer ihåg. Under våren och sommaren 1983 påbörjade Östen Nilsson i Österlia ett omfattande arbete med att värva intresserade Degebergabor till en Lions Club i Degeberga. Östen, som var en engagerad medlem i Lions Club Åhus, erbjöd sig att bli den nya klubbens Guiding-Lion och därmed skulle Lions Club Åhus bli den nya Degebergaklubbens fadderklubb. Det krävdes flera ganska välbesökta informationsträffar under sommaren och hösten, innan det så småningom blev ett antal intresserade män som trodde på idéen om en klubb i Degeberga. Vid ett konstituerande möte den 6 december 1983, togs det formella beslutet och en styrelse valdes. Det beslutades att klubbens namn skulle vara Lions Club Södra Gärds. Vid detta tillfälle deltog 34 personer som senare, under en högtidlig ceremoni i Degeberga kyrka, blev Lions-medlemmar, i närvaro av respektive partners. Vår Guiding-Lion Östen Nilsson med partner, fadderklubbens president, Willy Nilsson, och sekre teraren Ulf Jakobsson, samt ytterligare flera medlemmar från vår fadderklubb deltog. Dåvarande distriktsguvernören Jan-Åke Åkerlund deltog. Han blev sedan guvernörsrådsordförande för Sveriges Lions och en av delegaterna i Lions Internationella styrelse, med säte i Chicago. Utöver de ovan nämnda, deltog Lionsmedlemmar med partners från flera av de skånska lionsklubbarna. Kyrkoherde Birgit Malmsten förättade den kyrkliga ceremonin. På våren 1984 var så Lions Club Södra Gärds ett faktum. Undertecknad, Nils-Ove Järlesäter, blev klubbens förste president (charterpresident). Nils-Olof Olsson blev vice president, sekreterare blev Carl-Georg Stjernswärd och Sune Jonasson blev kassaförvaltare. Stolt president med ny fana m.m En annan aktivitet som gav goda intäkter, var skörd och försäljning av julkärvar. Under ett antal år åtog sig klubben att plantera granplantor åt traktens skogsägare. Som chartergåva hade Östen Nilsson överlämnat mer än 3000 kronor till vår första aktivitetssumma. Pengarna hade han samlat in genom att sälja julkärvar i Degeberga under hösten Därefter var det klubbens sak att finna aktiviteter för att få in pengar till den fortsatta verksamheten. Vår första aktivitet blev Musik i slottsmiljö då vi, en vacker sommarkväll, mot inträde, bjöd på musikunderhållning i slottsparken i Vittskövle. Till detta hade våra partners bakat kakor, som serverades till kaffet och såldes i parken. Aktiviteten pågick under fem år, då vi kunde räkna in förhållandevis många besökare. Därefter minskade besöksantalet och aktiviteten upphörde. Klubbens förste president Nils-Ove Järlesäter mottar bl a den skylt som ibland pryder vår klubblokal. 6

7 DS FIRAR 30 ÅRSJUBILEUM Några av de nya lionsmedlemmarna får sina medlemsbevis. Här är det årets president, Carl-Eric Järlesäter, som får mottaga sitt. Bland tyngre aktiviteter kan även nämnas konstutställning i Tingshuset, som med duktiga konstnärer och Lionsmedlemmar också blivit en bra aktivitet. Loppmarknaden i Maglehem, tillsammans med Maglehems Frivilliga Brandkår, har de senaste åren blivit vår största aktivitet, arbets- och intäktsmässigt. fortfarande medlem, trots sitt boende i Simrishamn. Han är en av de säkraste medlemmarna att delta i klubbens olika aktiviteter. Av klubbens 34 chartermedlemmar, är 13 fortfarande mer eller mindre aktiva. Genom åren har klubben samlat in mer än 2 miljoner kronor till olika hjälpändamål. Ytterligare aktiviteter, med mer eller mindre bra resultat, har genomförts under åren. Mycket tack vare Torsten Croon, som var Kristianstadsbladets lokalredaktör i Degeberga, fick vi bra och viktig publicitet. Utöver arbetet med förberedelser och genomförande av aktiviteter, var klubbmedlemmarna aktiva inom Lionsdistriktets sammankomster av olika slag. Vi blev snabbt kända och respekterade i de olika evenemang som genomfördes på distriktsnivå. Det kan nämnas att undertecknad 1998 blev zonordförande i distriktsstyrelsen och 1992 valdes till distriktsguvernör för distrikt 101S, den största delen av Skåne. I år, 2013, har Leif Jönsson, boende i Åhus, men verksam i vår klubb, valts till Distriktsguvernör. En annan duktig medlem av vår klubb, är Bo Nilsson, fd ICAhandlare i Degeberga, som var med och startade klubben. Han är Här väntar några Lady Lions på att följa intagningsceremonin i Degeberga kyrka. 7

8 JOBBET I HUARÖD AB Utför bl a skogsarbete med skördare och skotare Krister Gustafson Vi som driver Café Lindberg på Degeberga-Widtsköfle golfkrog är Raoul och Ewa Lindberg. Vi erbjuder en à la carte meny med lite varierande mat. Vi har goda mackor samt buchetter med t.ex. brie och salami. Vill man kan man få en underbart god café latte med bönor från Fogarolli och ta en god kaka till. Vi välkomnar såväl golfare som fikasugna och hungriga gäster. Raoul & Ewa Lions och Brandkårens Loppmarknad vid Maglehems Bygdegård äger rum söndagen den 28 juli klockan Utbildningspaket 995:- nybörjargolf 2013 DWGK utbildningspaket som omfattar 6 lektioner för båda nya golfare och för dig som vill återuppta golfen. Utbildning sker i grupp. - Teoretisk och praktisk utbildning som ger grönt kort inklusive bokmaterial och webbaserat material. - Lån av utrustning och fri tillgång till rangebollar under kurstiden. - Fritt golfspel på vår 9-hålsbana Pay and Play bana under kurstiden. - Fri tillgång till vårt unika träningsområde. - Kurstid från 3 till 6 veckor beroende på grupp. Pris på utbildningspaketet 995:- Efter att Ni har fått Grönt kort erbjuder vi: Medlemskap på vår 9 håls Pay and Playbana under 2013 för 995:- Priset inkluderar även med Era barn/barnbarn upp till 15 år. Medlemskap på stora banan under 2013 för 1.995:- - Fadderskap och kontaktpersoner som efter kursen hjälper till med att lära känna klubben och utöva Er golf. - Fritt spel på Skepparslövs GK under SkottlandSgolf i Skåne Medlemsskap 18-hålsbana 1.995:- Medlemsskap lilla banan 995:- Erbjudandet gäller Dig som vill ta upp golfen på nytt eller som vill börja spela golf och inte haft aktivt golf:id under 2011 och Kontakta vårt kansli på telefon eller maila till oss 8

9 HÖRRÖDS GRUS Vid behov av material till vägar som hus......ring Hörröds Grus PS! även matjord Gammalt o nytt stort och smått Även hemmafixaren kan hitta nått Ta med familjen o FYNDA hos N.P MÖLLER i Svensköps g:a lokalförening VÄLKOMNA lö-sö Anki o Bengt-Arne Tel Brösarps Gästgifveri & Spa Brösarps Gästgifveri & SP Tel CAFÉ TROLLDEGEN Hembygdsparken i Degeberga Juni, juli, augusti öppet torsdagar fredag-söndag Vid önskemål om andra öppettider var god ring!!!! Lättare luncher, smörgåsar, toast, hem bakat, våfflor, kulglass. Allt är hembakat med smör och kärlek. Tar emot beställningar på smörgåstårtor, landgångar, tårtor, kallskuret med hemlagad potatissallad, hembakat, busslaster, födelse dagar, barnkalas, begravning, bröllop, dop m.m. STICKCAFÉ TORSDAGAR kl JUNI, JULI, AUGUSTI alla deltagare har 20% på hela sortimentet Nytt för i år!!!!!! SOPPBUFFÉ 89:- Alla torsdagar Hemlagad soppa, 2 sorters sallad, örtost, hembakat bröd, smör, måltidsdryck, kaffe/te liten sötsak Tipspromenad i parken 1:a söndagen, juni, juli och augusti kl Vinst till flest rätt!!! Eftermiddagsdans till levande musik sista söndagen i maj, juni, juli och augusti kl Telefon: hemsida 9

10 Välkommen till vår gourmetklubb Bon Appetit! Vi nog är mest kända för låga priser och brett sortiment, men det finns också en annan sida som vi gärna vill lyfta fram vårt matintresse och våra medarbetares kunskaper att skapa gastronomiska upplevelser. Du får ett mail per månad med lite tips och erbjudande på mat som förhöjer livskvaliteten. Helt kostnadsfritt. Anmäl dig på 10

11 Var med och rösta fram den 24:e stipendiaten till Lions Södra Gärds Tusenkronan Följande personer har fått stipendiet 1990: Aina Eklöf 1991: Stig Kjellkvist 1992: Elon Olsson 1993: Siv Cederholm 1994: Ellen Nilsson 1995: Lolita Svensson 1996: Per Nilsson 1997: Marie Johannesson 1998: Gösta Larsson 1999: Brigitte Ahlberg 2000: Tommy Jönsson 2001: Bo Andersson 2002: Bengt Nilsson 2003: Arne Castell 2004: Gunborg Anderson 2005: Torsten Croon 2006: Majken Johnsson 2007: Åsa Melander 2008: Anna-Gun, Ingemar Rydhagen 2009: Bo Svensson 2010: Per-Åke Persson 2011: Annika Blom 2012: Kerstin o Jan Månsson Har tar Kerstin Månsson emot Tusenkronan av LP Marcus Grundén och klubbens kassör Nils-Emils Nilsson. Jan Månsson var tyvärr förhindrad att deltaga. Sparbanken 1826, 11

12 Lions Konstlotteri 2013 Vinst nr Lott nr Vinnare Adress Bertil Nilsson Degeberga Monica Bruch Knislinge 3 47 Jan Jönsson Degeberga Kjell Nilsson Kristianstad Blomquist Everöd Kerstin Malmgren Kristianstad Tomas Ivarsson Olseröd 8 91 Thomas Lindhe Vä Olle Persson Furuboda Gunilla Johansson Degeberga 12

13 TOBIAS NILSSON GADDARÖD UTFÖR FLYTGÖDSELKÖRNING RUNDBALSPRESSNING HUGGNING STRÄNGNING Ekströms Café och Bageri Välkomna in och känn doften av nybakat surdegsbröd och smörbakade kakor. Kom in och njut! Tingsvägen 23 Degeberga Tel: Restaurangen Lunch À la Carte Avhämtning Fullständiga rättigheter Butiken Lax Skaldjur Ål Sillinläggningar Caféet Smörgåsar Kakor m m KONFERENSLOKALEN NÄCKROSEN Stor uppvärmd uteservering under tak. Livemusik flera kvällar i veckan under sommaren Se för aktuell info! Riksväg 118,ca 2 km söder om Åhus,mot Yngsjö.Yngsjövägen 226, Åhus. BOKA! på tel YYY XX VÅRT GRILLKÖTT har blivit en stor succé Grillgrisen, lättrökt & sockersaltad: Hel 80:-/kg, skivad 85:-/kg 1/2 GRIS sommarstyckad grilldetaljer 39:-/kg tillsvidare 1/2 KALV 85:-/kg 1/4 OXE 75:-/kg Lamm efter beställning (Dagspris) 540:- Hemkörning kan ordnas! Götes Allköp i Brösarp Öppet alla dagar 9-19 Beställ gärna våra goda smörgåstårtor och läckra festfat MATGLAD SOMMAR önskar Yvonne & Malin Bolle Patrik & André eller VI HAR ÖPPET: Torsdag Fredag Lördag stängt! Tel: Albovägen 34 Brösarp 13

14 Vision for all I många länder kostar en synundersökning motsvarande en månadslön och ett par glasögon kan förändra hela livet för någon som inte ser ordentligt. Lions arbetar sedan flera år tillbaka med att samla in glasögon under projektet Vision For All. Det är många barn och vuxna över hela världen som har fått ny syn genom att Du lämnar Dina gamla glasögon i vår insamlingslåda på Coop i Degeberga. I stället för att försöka experimentera med glasbitar eller avslagna flaskbottnar får de som behöver prova ut glasögon som blir till stor hjälp och mycket glädje. Glasögonen rengörs och styrkan mäts upp och provas ut så det blir rätt innan glasögonen överlämnas. Här sker utprovningen på hjälpbehövande i Argentina. 14

15 Degeberga Polgatan Tollarp Veronica & Ulf Löfquist Tel: Träningspasset Vi är ackrediterade för släckning av Bilprovningens 2:or Dessutom servar vi och reparerar alla bilar! Utför AC-rep och kontroller Utför Diagnostisering Bil & Maskin Degeberga AB Forsakarsvägen 24, Tel: STALLET SECONDHAND Lyngbyvägen 244, Gärds Köpinge, 2000 m 2 möbler, porslin, kläder, skivor... Ja, allt du kan tänka dig! Öppettider Sommartider (14/6 15/8) Ons Fre Onsd Fre Lördag Lördag Söndag Söndag Välkomna! Hannele och Ronny Tel: Mobil: Köper hela och delar av hem. 15

16 Nybyggnad och renoveringar. Tillverkning av våningstrappor, dörrar, fönster och köksinredningar. Hyvling i modern listmaskin av lister, golv och trallbrädor i olika träslag såsom ask, björk, bok, ek, fur och sibirisk lärk. Vi utför all slags glasningsarbeten. Tingsvägen 42A, Degeberga Tel Christian Bruno Degedalsvägen Degeberga Tel Fax E-post: Hemsida: Nybyggnad och renoveringar. Tillverkning av våningstrappor, dörrar, fönster och köksinredningar. Hyvling i modern listmaskin av lister, golv och trallbrädor i olika träslag såsom ask, björk, bok, ek, fur och sibirisk lärk. Vi utför all slags glasningsarbeten. Christian Bruno Degedalsvägen Degeberga Tel Fax E-post: Hemsida: 19 Långtradargatan 4, Tollarp Tel , Fax HEMBYGDSGÅRDEN DEGEBERGA 16

17 Resultat av våra aktiviteter och hjälpverksamheter under det gångna året Aktiviteter Loppmarknad Parkering Samlarmarknad Lionstidningen Vittskövle Byamarknad Konsttinget Julstugan Lions Sticke Världens Barn Påskens korvgrillning SUMMA Våra bidrag Nationella bidrag Hjärt- och Lungfonden Fuktionshindrade BRIS Casa Minunata Lions forskningsfond SUMMA Internationella bidrag Världens Barn LCI Hjälpfond Rent Vatten Lions katastrofberedskap LCIF Melvin Jones SUMMA kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Lokala bidrag Förskolan kr Norrängens Elevkår Tusenkronan Forsalid Axeltorp Skogåsa Fritidsgården Kristianstad Ridklubb Natasjas Barnläger Demensföreningen K-stad Furuboda Kursgård Kristianstads Kvinnojour Hembygdsföreningen Scoutkåren Everöd Yngsjö Sjöräddning Akramhjälpen Fritidsgården SUMMA kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ett särskilt tack till... alla sponsorer som skänkt bidrag till våra aktiviteter och lotterier eller hjälpt oss med olika tjänster i samband med dessa! 17

18 RÖDA FJÄDERN Insamlade medel från Röda Fjädernkampanjen går till Barndiabetesfonden som stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. En av fondens samarbetspartner är Lions som varit med sedan starten 1989 och är den i särklass största bidragsgivaren. Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Naturligtvis deltar Lions Club Södra Gärds aktivt i insamlingsarbetet för att stödja Barndiabetesfonden I samband med besök på Vårdcentralen i Degeberga hösten 2012 överlämnade Lions information om klubbens två stora insamlingsaktiviteter, Världens Barn och Röda Fjädern till förmån för Barndiabetesfonden. Igelkotten Sticke är ett gosedjur som tagits fram till insamlingen och finns till försäljning och har också sålts i samband med klubbens olika evenemang. 18

19 /BARNDIABETESFONDEN Under långfredagen fanns Lions Club Södra Gärds på plats vid Tingstorget i Degeberga i samband med den välbesökta Konstrundan. All försäljning går oavkortat till Barndiabetesfonden. Även försäljningen av gosedjuret Sticke går samma väg. Här är det några av klubbens medlemmar som förbereder grillen. 19

20 Mjela Öppet alla dagar 1/10 31/ /4 30/ Tel Nybakade frallor och franskbröd varje dag även söndagar! MjelaRasten Gatukök ÖPPETTIDER: Sommar Vinter Tel DEGEBERGA SKROT AB Tel Fax TOLLARPS BEGRAVNINGSBYRÅ Idrottsvägen 3, Tollarp JOUR DYGNET RUNT GARANTIN GARANTIN FÖR RÄTT FÖR HJÄLP RÄTT I EN HJÄLP SVÅR STUND I EN SVÅR STUND Karins Trädgårdstjänst Maglehem När Ni vill ha hjälp med trädgård och hus. Rut- och Rotavdrag Östra Sönnarslövs PELLETS Tomas Nilsson Bränslepellets, briketter Tel VI FINNS ÄVEN I TOLLARP Renoveringar Nybyggnation Besök oss på NEOVA VILLAPELLETS Öppet: tisdag-fredag lördag /6: tisdag-fredag lördag Munkahagevägen 7 Degeberga DEGEBERGA

21 Här startar resan mot kakeldrömmen! Specialité: Trägolv Parkett Linoleum Plast Tillbehör Se referenser på vår hemsida Tfn , MP Entreprenad Degeberga Vi utför alla typer av grävarbeten Kyrkoval Vi har friluftskläder och prylar för alla väder. I Nöbbelöv. Låt inte drömmarna stanna inomhus Det är kyrkovalsår i Svenska kyrkan. Eftersom Everödsbygdens och Degebergas församlingar går samman den 1 januari 2014, har en gemensam valnämnd bildats, som jobbar tillsammans med valet. Valnämnden har beslutat om följande tider och platser där du kan rösta, dels genom förtidsröstning dels på själva valdagen. Degeberga: Förtidsröstning på pastorsexpeditionen Everöd: Förtidsröstning på pastorsexpeditionen 2/9 6/9 kl 09:00 12:00, 7/9 kl 10:00 13:00 9/9 11/9 kl 09:00 12:00 9/9 även kl 17:00 20:00 2/9 6/9 kl 10:00 12:00 5/9 även kl 17:00 20:00 9/9 11/9 kl 10:00 12:00 På valdagen den 15 september: Degeberga församlingshem 11:00 15:00 & 18:00 20:00 & Everöds prästgård Huaröds församlingshem 11:00 14:00 Brandkårsstugan Magiehem 11:00 14:00 Vittskövle kyrka 11:00 14:00 VAPEN TILLBEHÖR SERVICE FRILUFTSKLÄDER & MODE TERRÄNGMOTORCYKLAR UTRUSTNING HUNDARTIKLAR Alla kyrkotillhöriga som fyller 16 år senast valdagen och är folkbokförda i Sverige får rösta. Röstkorten kommer ut till din folkbokföringsadress i slutet av augusti. Degeberga-Everöds församling Öppet Måndag-fredag 10-18, lördagar Nöbbelövs byväg 6, Kristianstad. Webshop: 21

22 Tel Örtagårdsvägen 1 Degeberga Våra öppettider är: Mån fre Lördagar Kök & Bad ALLT I EL i Maglehem AB Sommaröppet på Apoteket i Degeberga Mån ons Lunchstängt Tors Fre Gäller från 24 juni 16 augusti 2013 Kronans Droghandel Degeberga Tel Vad händer i Degeberga? Trevlig sommar! önskar personalen Besök för att få information om vad som händer och annan service. Jonas mobil Sven-Erik Tenghagen En kontakt som lönar sig! 25 ATG och Svenska Spelombud Postpaketshantering Apotek och Systembolagsombud Tel Vi utför även bilreparationer! Service, oljebyte. Kamremsbyte. 22

23 LEIF JÖNSSON vår nye distriktsguvenör I samband med distriktsmötet i Helsingborg den 13 april 2013 valdes Leif Jönsson till ny distriktsguvenör för Distrikt 101-S. Han har under varit 1:e vice och :e vice DG i samma distrikt. Leif blev chartermedlem när vår klubb startade 1983 och har under åren, tillsammans med sin fru Lilian, varit en intresserad och uppskattad person vid våra möten genom åren. Leif är en sann, intresserad och engagerad lionsmedlem och har varit Lions president i Lions Club Södra Gärds under tre mandatperioder: , och Han också varit zonordförande och vice zonordförande Förutom sitt stora intresse för Lions och sin familj är han intresserad av musik, konst, facklitteratur, foto och har genom åren varit en flitig fotograf vid de flesta av våra evenemang. Leif och Lilian har 2 vuxna barn och 5 barnbarn. Leif har under många år drivit ett företag och är elinstallatör/elektroingenjör SER. Vi inom Lions Club Södra Gärds är glada och stolta över valet och vill önska Leif lycka till i det nya uppdraget. Bilden från distriktsmötet när Leif presenterar sig för mötesdeltagarna. 23

24 Bildkavalkad från några av våra aktiviteter Första loppmarknaden i Olseröds Byastuga Loppisen drivs nu i samarbete med Frivilliga Brandkåren i Maglehem och har blivit så här stor Curt Hilfon ger en uppskattad minishow under ett Konstting 24

25 HEMBYGDSGÅRDEN DEGEBERGA 2013 Spelmansstämman juni Midsommar 21 juni Degeberga marknad juli Antik o Samlarmarknad 21 juli SummerFolk Youth Ensemble 24 juli Bälgträffen 4 augusti Tfn E-post: Hemsida: BESÖK VÅR UTSTÄLLNING! Långebrogatan 16 KRISTIANSTAD Underhållsfria kvalitetsfönster! Varför nöja dig med något annat? Högkvalitativa och underhållsfria fönster, dörrar & glaspartier i alla storlekar och former. Vi utför även monteringar, mätningen bjuder vi på! Dessutom skräddarsyr vi glaspartier till uterum! Utnyttja ROT-avdraget NU och spara 50% på arbetskostnaden - Vem vet hur länge det finns kvar! Rolso Impex AB Långebrogatan 16, Kristianstad 25

26 Däckia AB Industrigatan 30, Kristianstad ULF SELIN BYGG AB Ulf Selin Forsakarsvägen Degeberga Tel & Fax: Mob: telia.com Försäljning av fyrhjulingar, mopeder samt service STORT SORTIMENT AV RÖKTA FISKPRODUKTER, RÖKT PÅ GAMMELDAGS VIS kadam g BO PÅ VÅR CAMPING, ALLDELES BREDVID HELGE Å 26

27 Tandklinik i Degeberga Kliniken som sätter patienten i centrum - som ger 12 mån garanti på alla lagningar - som har kvällsöppet måndag och tisdag övriga dagar som har Folktandvårdens prislista - som minskar tandfickor med laser i stället för operation - som använder ultraljud för att ta bort tandsten - som tar emot akut ont samma dag - som inte tar extra akutkostnad - som har intimt samarbete med Tandtekniker i Fjälkinge som gör perfekta proteser, bryggor och kronor - som hälsar barn, föräldrar och alla vuxna Välkomna! Alla privata kliniker har samma regler för barn som Folktandvården Alla försäkringskassans rabatter följer patienten till ny klinik VARMT VÄLKOMNA!

28 GL-Tryck Lions och Brandkårens Loppmarknad vid Maglehems Bygdegård äger rum söndagen den 28 juli klockan Publiksuccén från sommarens loppmarknad gör att Lions Södra Gärds och Maglehems Frivilliga Brandkår fortsätter sitt sam arbete och anordnar även 2013 loppmarknad vid Bygdegården. Vi tar emot lopppmarknadsprylar på följande lördagar mellan kl vid Bygdegården i Maglehem. Juni Lör Juli Lör samt följande torsdagskvällar mellan Juni Tors 13 Juli Tors Har du behov av hämtning av grejor så kan du kontakta nedanstående personer: Lions Södra Gärds Matts Persson: eller Bonde Persson: eller eller från Maglehems Frivilliga Brandkår Lasse Gustavsson: eller Lennart Nilsson : eller Vi tar INTE emot: Däck, Vitvaror, Tjock-TV+datorer samt Stoppade möbler! TACK FÖR DITT STÖD!

Julmarknad söndag 28 november 11.00 16.00

Julmarknad söndag 28 november 11.00 16.00 Julmarknad söndag 28 november 11.00 16.00 11.00 Lions tomteparad tågar in till Raggamuffins musik. Lions president Willis Tiger hälsar alla välkomna och öppnar Lions 54:e julmarknad. Alla lotteribodar

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK Paddla kanot i en av bygdens många åar eller sjöar. Ta en cykeltur längs

Läs mer

GAMMELMARKNAD i LJUNGBYHED! potatis KARRÉKOTLETTER GOUDA-OST KMT. /kg AUGUSTI 2013 KVIDINGE. SVENSKA, ca 1 kg. ICA Basic, ca 850 g/st GILLA OSS PÅ

GAMMELMARKNAD i LJUNGBYHED! potatis KARRÉKOTLETTER GOUDA-OST KMT. /kg AUGUSTI 2013 KVIDINGE. SVENSKA, ca 1 kg. ICA Basic, ca 850 g/st GILLA OSS PÅ Söderås Innehåller även information från GILLA OSS PÅ AUGUSTI 2013 TRo-styrka-balans Cinas holistiska Profilen Ljungbyhed Park GAMMELMARKNAD i LJUNGBYHED! RiksbyggeN KMT Nu kan du följa oss på Priserna

Läs mer

NY VD MED MÅNGA BOLLAR I LUFTEN

NY VD MED MÅNGA BOLLAR I LUFTEN Nr 3 - mars 2015 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult JOHAN TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN SID 26 NY VD MED MÅNGA BOLLAR I LUFTEN SID 4-5 FAMILJEAKTIVITET - HÖNSBYTARDAG I KALVENÄS SID 25 GLAD

Läs mer

ÄNTLIGEN. en riktigt bra bränslepellets! Har Du några planer? Låt oss grusa dom! INREDNING TAPETER. Näshults Schaktmaskiner AB

ÄNTLIGEN. en riktigt bra bränslepellets! Har Du några planer? Låt oss grusa dom! INREDNING TAPETER. Näshults Schaktmaskiner AB Hus, Hem & Trädgård UPPVIDINGE TIDNING 13 INREDNING Stramt och grafiskt med enkla linjer i svart och vitt lyfts upp med färgstarka accessoarer. Trägolven är här för att stanna och man fokuserar fortfarande

Läs mer

Ateljé Din lokala tidning sedan 1986 årgång 29 v 7 11 februari 2015 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com. läs mer på sidan 7

Ateljé Din lokala tidning sedan 1986 årgång 29 v 7 11 februari 2015 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com. läs mer på sidan 7 UTFÖRSÄLJNING PÅ RAMAR! p.g.a renovering Upp till 50% rabatt Öppet ons-lör 11-14/2 kl 13-18 el ring! Ateljé Din lokala tidning sedan 1986 årgång 29 v 7 11 februari 2015 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KVÄLL PRISTAGARE 2015 GRÖNA TIPS THOMAS PETERSSON PÅ SCEN SID 26 FRÅN 8 TILL ÖVER 70 TINGEBRO VALBORG SID 9 HÖGSBYDAGARNA

MÖJLIGHETERNAS KVÄLL PRISTAGARE 2015 GRÖNA TIPS THOMAS PETERSSON PÅ SCEN SID 26 FRÅN 8 TILL ÖVER 70 TINGEBRO VALBORG SID 9 HÖGSBYDAGARNA Nr 4 - april 2015 2015-04 APRIL INNEHALL 2008-03-19 jan_innehåll 2015-04-20 08:54 Sida 1 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult FRÅN 8 TILL ÖVER 70 SID SID 14 14 TINGEBRO SID SID 20

Läs mer

PLÅTSLAGARDUO OCH RADIOKANALER SID 16

PLÅTSLAGARDUO OCH RADIOKANALER SID 16 Nr 8 - augusti 2015 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult PLÅTSLAGARDUO OCH RADIOKANALER SID 16 NY MEDARBETARE PÅ FASTIGHETSBYRÅN I MÖNSTERÅS OCH HÖGSBY SID 4-5 POPULÄRA FAGERHULTS

Läs mer

Lions Club Täby. Årskavalkad 2012. Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19. Bengan sid 23

Lions Club Täby. Årskavalkad 2012. Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19. Bengan sid 23 Lions Club Täby Årskavalkad 2012 Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19 Bengan sid 23 1201321s01-32.indd 1 2012-10-30 11:00:14 ! NÄSBYVIK RESURSSKOLA! LÄGERSKOLA 2012 BJURSÅS SKIDÅKNING

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. De vann! 50 000 kr till sin skola! Alla vägföreningar Se sid. 10. Ull-konst. Boktips för alla!

KOLMÅRDSNYTT. De vann! 50 000 kr till sin skola! Alla vägföreningar Se sid. 10. Ull-konst. Boktips för alla! KOLMÅRDSNYTT Nr 3, 2013 Årgång 4 Kopparbokärret Foto: Tomas Karlsson PROFILEN Alla vägföreningar Se sid. 10 De vann! 50 000 kr till sin skola! Se sid. 6 Ull-konst Se sid5 Boktips för alla! Se sid. 7 Se

Läs mer

Bylyckan i Fagerhult... sid 4-5 Tema må bra... sid 24 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Sandholms inspirerar...

Bylyckan i Fagerhult... sid 4-5 Tema må bra... sid 24 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Sandholms inspirerar... Nr 4 - April 2014 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult Bylyckan i Fagerhult... sid 4-5 Tema må bra... sid 24 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Sandholms

Läs mer

Törebodakanalen. Golf för hela familjen

Törebodakanalen. Golf för hela familjen Bästa bänk Var med och rösta fram den bästa bänken. SID 13 Berömda bullar Dags för Viken Runt och Ulla-Britts goda bullar. SID 11 100-årsjubel Ekeskogs kyrkliga syförening bildades 1914. SID 5 Törebodakanalen

Läs mer

Drop-in-dop. Berg Säteri Anrik pärla i Väse. Grattis Mosserud! Tillbaka till allsvenskan. Nytänkande i kyrkan. Nummer 1 Våren 2012

Drop-in-dop. Berg Säteri Anrik pärla i Väse. Grattis Mosserud! Tillbaka till allsvenskan. Nytänkande i kyrkan. Nummer 1 Våren 2012 Nummer 1 Våren 2012 Drop-in-dop Nytänkande i kyrkan Berg Säteri Anrik pärla i Väse Grattis Mosserud! Tillbaka till allsvenskan Nyheter & erbjudanden från föreningar, organisationer, kommuner och företag

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Full fart mot målet! Konstverk. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Nr 3, 2014 Årgång 5. Kolmårdstrollen Läs på sid 3

KOLMÅRDSNYTT. Full fart mot målet! Konstverk. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor. Nr 3, 2014 Årgång 5. Kolmårdstrollen Läs på sid 3 KOLMÅRDSNYTT Nr 3, 2014 Årgång 5 Kolmårdstrollen Läs på sid 3 Promenadstig på en av Stavsjös dammar Läs på sid 10 PR OF ILE N Bild: Monica Svensson Full fart mot målet! Läs på sid 6 Läs på sid 32 Konstverk

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003 Träskoposten Nr 2 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 2 maj 2003 Kaffeservering Hembygdstugan Oj vad ett år går fort, snart är det dags igen. Den 23 juni börjar vi som vanligt att brygga

Läs mer

Sommarkvällar UR INNEHÅLLET: EN VÄXTPLATS FÖR HELA MÄNNISKAN ÅRETS STIPENDIAT TALADE OM VÄXANDE LIV NÄR MUSIKVERKSTAN SPELADE I HJO

Sommarkvällar UR INNEHÅLLET: EN VÄXTPLATS FÖR HELA MÄNNISKAN ÅRETS STIPENDIAT TALADE OM VÄXANDE LIV NÄR MUSIKVERKSTAN SPELADE I HJO NU FÖLJ MED BLAND DE SENASTE NYHETERNA OCH AKTIVITETERNA FRÅN FURUBODA KOMMER UT 4 GÅNGER PER ÅR NR 2 2015 UR INNEHÅLLET: EN VÄXTPLATS FÖR HELA MÄNNISKAN ÅRETS STIPENDIAT TALADE OM VÄXANDE LIV NÄR MUSIKVERKSTAN

Läs mer

Öppet hus Hos Anderssons Maskin som satsar rejält i Slätte. SID 13. Törebodakanalen

Öppet hus Hos Anderssons Maskin som satsar rejält i Slätte. SID 13. Törebodakanalen Mandys Diner Har spikat datum för premiäröppningen. SID 4 Öppet hus Hos Anderssons Maskin som satsar rejält i Slätte. SID 13 Järnhandeln firar sitt 20-årsjubiluem på Nolgårdsgatan. SID 4 Törebodakanalen

Läs mer

Allt om Högsbydagarna... Jocke Malmdahl... sid. sid 15-18. Mittpunkt informerar... Sandholms inspirerar...

Allt om Högsbydagarna... Jocke Malmdahl... sid. sid 15-18. Mittpunkt informerar... Sandholms inspirerar... NR 5/6 - JUNI 2014 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult Allt om Högsbydagarna... sid sid 15-18 15-18 samt samt 8, 8, 14, 14, 27, 27, 28 28 och och 30 30 Jocke Malmdahl... sid sid 4-5

Läs mer

Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 10. Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID

Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 10. Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 0 202 Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID Stinsen Ljungbyholm 0480-00 76 5 min. bilresa söder om Kalmar avfart Ljungbyholm vid

Läs mer

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15 Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vi gör skillnad! Alkobommar

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

appkast? Töcksfors Bygg på frammarsch Flexit expanderar i Töcksfors Anrika affärer i Årjäng Elisabeth förändrade sitt liv med ny affärsidé

appkast? Töcksfors Bygg på frammarsch Flexit expanderar i Töcksfors Anrika affärer i Årjäng Elisabeth förändrade sitt liv med ny affärsidé Nordmarkens Näringsliv 2012 / 01 Flexit expanderar i Töcksfors Töcksfors Bygg på frammarsch appkast? Elisabeth förändrade sitt liv med ny affärsidé Anrika affärer i Årjäng Nordmarkens Näringsliv som bildades

Läs mer

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Läs mer på sidan 4 hur du kan spara en 50-lapp Ansvarig utgivare Sölve Turnéus, Ordförande solve.hrf@telia.com Chefredaktör

Läs mer

Vana campare trivs i Töreboda för sjunde året på raken. SID 5. Törebodakanalen

Vana campare trivs i Töreboda för sjunde året på raken. SID 5. Törebodakanalen Tonia slutar Ulla och Ann-Louise öppnar Salong ZåBra. SID 4 Vana campare trivs i Töreboda för sjunde året på raken. SID 5 Bengt skapar vackra saker i trä satsar mer på eget. SID 13 Törebodakanalen Positiv

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

PROFILEN. Grillkol & Briketter. Guldöl. VaniljGlaSS 0,5 liter MAJ 2013. ÅSe. Harboe 2,8% 2,5 kg GILLA OSS PÅ. nu kan du följa oss på

PROFILEN. Grillkol & Briketter. Guldöl. VaniljGlaSS 0,5 liter MAJ 2013. ÅSe. Harboe 2,8% 2,5 kg GILLA OSS PÅ. nu kan du följa oss på Söderås Innehåller även information från GILLA OSS PÅ MAJ 2013 Kanoter i 15 å r Festivaldags? PROFILEN Luggudeträffen nu kan du följa oss på Priserna gäller 20-26/5 Reservation för slutförsäljning och

Läs mer

Julmarknad söndag 30 november 11.00 15.00

Julmarknad söndag 30 november 11.00 15.00 Julmarknad söndag 30 november 11.00 15.00 11.00 Lions tomteparad tågar in till Raggamuffins musik. Lions president Tove Wachsmann hälsar alla välkomna och öppnar Lions 52:a julmarknad. Alla lotteribodar

Läs mer