NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun"

Transkript

1 NYinflyttad En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

2 Välkommen kära Sandvikenbo! Det finns de som hävdar att det kan ta lång tid innan man som nyinflyttad har rätt att kalla sig Sandvikenbo. Det låter lite konstigt i mina öron Sandviken är ju till stor del byggt av människor som kommit från annat håll för att skapa sig en framtid här. Bruksorten Sandviken har vuxit upp omkring det som från början var Sandvikens Jernverk och idag är verkstadskoncernen Sandvik AB. Ett växande företag och en ny stad behöver inflyttning och Sandviken var inget undantag. Till oss har många kommit från hela Europa för att arbeta. Så när kommunen tog fram en vision för framtiden Vision 2025 var det ingen till - fällighet att underrubriken löd I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Till skillnad från de flesta andra bruksorter i Sverige har Sandviken under långa perioder haft en positiv utveckling tack vare ortens starka världsledande företag Sandvik. De senaste åtta åren har befolkningskurvan pekat uppåt och redovisat en ökning av antalet inflyttade för varje år. Du tillhör alltså en växande skara som upptäckt Sandviken som bostadsort. Jag vet inte vad som fick just dig att flytta hit. Jag hoppas att det kanske var ett intressant arbete, möjligheten till en aktiv fritid, våra skolor och förskolor eller att du hittat ditt drömboende. Eller så fann du helt enkelt kärleken här i Sandviken. Din kärlek till Sandvikens kommun hoppas jag ska växa sig starkare för varje dag som du bor här. En del av det som vi kan erbjuda kan du läsa om i den här tidningen. Annat kommer du att upptäcka så småningom. Men för att det inte ska råda några tvivel om att du är accepterad och synnerligen välkommen här hos oss, vill jag en gång för alla slå fast att du härmed har rätt att kalla dig Sandvikenbo! Peter Kärnström Kommunstyrelsens ordförande Korta fakta om kommunen Mandatfördelning Fullmäktige Moderaterna Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Ny ordning Förskolor/skolor Centrum för vuxnas lärande 1 Folkhögskolor 3 Förskolor 31 Grundskolor 20 Gymnasieskolor 3 Kulturskola 1 Öppen förskola 2 Kultur och fritid Kungsberget alpin 1 skidort (19 nedfarter) Yta: km2 Invånare/km 2 31,7 Bandyplaner 2 (konstfrusna) Bassängbad, utomhus 1 Bibliotek 6 Elljusspår 9 Friidrottsarena, BJ Arena 1 Friluftsbad 8 Frisbeegolf 1 Kulturcentrum 1 Idrottsplatser 17 och inomhushallar Multiarena, 1 Folkmängd 31/ Totalt i kommunen Göransson Arena Ishall 1 Konstfruset skidspår 1 Konstgräsplan 1 Konsthall 1 Museer 5 Skatepark 1 Streetbasketplan 1 Teater 1 Ungdomsgårdar 7 Äventyrs- o familjebad 1 Parkbadet Kontaktinformation Sandvikens kommun Sandviken Växel Fax Några telefonnummer Arena Jernvallen Bibliotek Budgetrådgivning och skuldsanering Energirådgivning Göransson Arena Högbo Bruk Inflyttarservice Konsumentvägledning mån fre Kungsberget Lägenhetsaffären Näringslivskontoret Parkbadet Turistbyrån Arbetsmarknadsoch trafikförvaltningen Arbetsmarknads-, trafik-, flykting- och integrations - frågor. Bygg och miljöförvaltningen Plan- och miljöfrågor, planering för bostadsförsörj - ning, exploateringsfrågor, parker samt övrig samhällsplanering. Individ- och familjeo m- sorgsförvaltningen Ansvarar för ekonomiskt bistånd, barn-, ungdomoch familjearbete, insatser för vuxna, familjerätt. Här finns också ansvaret för den brottsförebyggande verksamheten samt folkhälsofrågorna. Kommunstyrelse - förvaltningen Arbetar med stöd och service till förtroendevalda samt kommunens övriga verksamheter bedrivna i förvaltnings- eller bolagsform. Här arbetar man med näringslivs- och turismfrågor och här hittar du kommunkansliet, ekonomi-, informations-, inköps-, IT-, personal- service- och tekniska kontoret. Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturskola, bibliotek, museer, konsthall, förenings bidrag, kulturhistoriska miljöer, idrott och friluftsliv. Kunskapsförvaltningen Förskola, grundskola inkl. särskola samt gymnasium och vuxenutbildning. Omsorgsförvaltningen Omsorg om personer med funktionshinder, LSS, hemtjänst, särskilt boende, dagverk-samhet, hemsjukvård m.m. Samtliga kontor nås via kommunens växel Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Fredrik Berggren. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Sandvikens kommun, Informationskontoret och Storstadspress AB. Omslagsfoto: Stéfan Estassy. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden december 2013 november 2014 i Sandvikens kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2013, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 62 2

3 /HQnVEHUJHW %M UQEDFNEHUJHW ERGDUQD +loovm Q 6QHnVHQ nv -lgud 7LOO 0HGVNRJVVM Q cvhq 9HWWnVHQ.XQJVIRUV.XQJV EHUJHW 1RUUIlERGHQ 6P UQlV /HQnVHQV IlERGDU.XQJVEHUJ %RWMlUQ 2VOlWWIRUV 0HGVNRJ.DOOWMlUQ 7LO O 2 FN HOE R HOE FN O 2 7LO /XQGER 9lVWDQIlERGDUQD VM Q R +noogdpphq 1RUUE\ 1RUGDQn 2YDQVM NURQRSDUN 6WDElFN 9HWWVM Q -luer *DPPHOnVHQ 6lYHUlQJH 9lOOLQJHQ /XQGV 6N QYLN /XPVKHGHQ IlERGDU /nqjergduqd gmduhq 9UHWHQ gyhue\q 1\ERGDUQD <WWHUE\Q '$ /$ 51 $ 6WRFNVER 7LOO 6Yl UG / YnNHU VM 9DWWDQ +\Q 6WRUYLN 5REHUWV KROP gy 6WRUYLN 7LOO )DOXQ )DJHUVWD 6lWUD 7 $Y H LOO VWD 6 U Naturum Färnebofjärden i Gysinge Precis intill Dalälvens forsande vatten i Gysinge ligger naturum, porten till Färnebofjärdens nationalpark. Här kan du besöka Herr Bäver i sin hydda och lyssna på hackspettar. Eller varför inte följa med på en bäversafari på älven, gå på /RPVKHblomstervandring eller delta på en fladdermuskväll? Naturum är en upplevelse för alla åldrar. %UXQQVYLN. UQLFND WXWW 5 UE <WWHUWRUS 6WRUVM Q 1RU bowher 6lOJQlV YLNHQ 9lVWHUIMlUGHQ +DPPDUE\ %RYLN %UnWQlV 6M YLN bowhervm Q 7RUVnNHU %HUJ /XQG %RKlOODQ cuvxqgd YlJ.LOHQ 2WWQDUHQ +\WW PDUNHQ +R /nqj lqjduqd 1lVHW cvpxqgv 7LOO 6lQQLQJDKHG %HUJD cnhuvoxqg + RnQ Brandbilsmuseet Gysinge 9DOO 6 GHUnVHQ 3UlVWK\WWDQ Här visas ett 30-tal brandbilar och ambulanser från talen. 6WHQVK\WWDQ Öppet sommartid. 6lOJVM Q +RVM VWUDQG /LQJER K\WWDQ 0DOPMlUQ 7U VNHQ gvwhuklvwer 7 7R LOO UVn NH U *DPPHO VWLOOD %RGnV 9lVWDQ KHGH 6WLOOER %DJJK\WWDQ 0lOER 9LQQHUVM %DVWIDOOHW 9lVWDQKHGH %DJJn Bruksmuseet Smedsgården I Sandvikens charmiga stadsdel Gamla Bruket finns Bruksmuseet Smedsgården. Här visas bo- '$/ $5 1$ städer från olika tidsepoker. Se hur arbetare och förmän med familjer bodde vid sekelskiftet och på 40- och 50-talen. Öppettider: Jan feb och okt dec, söndag kl Mars juni och aug sep, onsdag och söndag kl Juli, ons-, tors- och söndag kl Högbo Bruk Friluftsparadiset för alla. Här kan du promenera, åka skidor, spela golf, grilla korv eller njuta av picknick. Här finns konsthantverkare, konstfruset skidspår för tidig träning och Björk & Berries Doftdesigncentrum, äventyrsaktiviteter samt Högbo Brukshotell med bästa maten i Gästrikland enligt White Guide. *LVVHOER +HGnVHQ gvwhue\jjher %\Q %UlQQIDOOHW 'DOJUlQVHQ Gysinge Bruk Välbevarat 1600-talsbruk vid Dalälvens forsar. Här hittar du konsthantverk, Centrum för Byggnadsvård, Wärdshus och kaféer. Landets enda folkhögskola för pensionärer finns på Gysinge Herrgård. gvwhuer %lfnher GD Brandmuseum Sandviken +lvwer.udwwh en REOHär visas Sandvikens första brandbil, PDVXJQ Speedwagon från 1928, ångsprutan Ljusne från 1882 och en bensindriven Fiat Tamini från 1924, motorspruta en unik pjäs, båda i fint och funktionsdugligt skick samt öppna brandbilar från 1930-talet. 6 6SMXWER Öppet när brandstationen i Sandviken *UlQMHQ är +nohq bemannad. +H GHV XQ.DOYVQlV 6WLJVER Rosenlöfs Tryckerimuseum )UlPOLQJV Kungsgården Unikt i sitt slag i Europa. Se hur arbetet gick till KHP 6WDY på ett tryckeri vid sekelskiftet 1800/1900. Grundades 1890 och verksamheten pågick till c Öppet för visningar sommartid. 7LOO %DOOVEHUJHW +HG nvhq 0\UE\YDOOHQ 9L 6WRUnQ YK\WWHn )RUV EDFND 6DQGYLNHQV IO\JSODWV %R Q *LQERUQ 'UHYQlV 6WRU * VNHQ DONDUOV EHUJHW 8UVDERGDUQD NODFN 5nEDFND OH EDFN D 6DQGYLNHQ. UEHUJV % OH OER * ly 7LOO ) RUV 6XQG /nqjqlv Lanthandelsmuseum Högbo Bevarad handelsbod från Handelsboden har gått i arv i tre generationer och fungerar numera som museum där gamla saker har bevarats g och man kan se hur en handelsbod såg ut förr i tiden. Öppet sommartid. 0DFNP\UD )RUVEDFND E\ *lyoh 1lV K\WWDQ +RIRUV %RUQ 7LOO 9D 6WLJHQ.XQJVJnUGHQ ( IlERGDU /HPVWDQlV ISO /HP 1lVE\VM Q 6lOJVM Q Utflyktsmål 6LOYHUGDOHQ 9lVWE\JJHE\ R 9DOER ( +RVM Q 9lVWHUEHUJ OE 9D gvwdqe\q %DFNEHUJ *ODVER (GVNHQ 7LOO 1RUUEHUJ cvhq EHUJHW IO IO gyhue\q -l GU Dn Q 'DOVlQJ %URE\ IlERGDU %DUN -lghuiruv cvkdppdu 6NnOO UDn Q 6WRU ERGDUQD cwwhuvwd 'DOIRUV +DJPXUHQ Kvarnbackens Café & Prylmuseum Storvik Stor unik samling av kuriosaprylar från 1800talet till våra dagar samt kaffestuga. Öppet sommartid. 5 NHER + JER EUXN cprwdq *lggwmluq -l G 6WHQVM Q )DJHUnV EHUJHW 6WRUnVHQ coe RnQ Tallbo Konstnärshem Kungsfors Konstnären Erik Ecke Hedberg ( ) 1 %UXQQ levde större delen av sitt vuxna liv tillsammans med familjen på Tallbo i Kungsfors, ca 20 km. norr om Sandviken. Se hans kons och hemmet som innehåller möbler och andra föremål från 5nQJV Hedbergs tid. Öppet helger på sommaren med utställ9lvwe\j ningsverksamhet, musik och kaffeservering. Årsunda Viking friluftsmuseum På vikingagården Årsjögård finns bl.a. långhus, smedja, kokhus och fähus samt runstenar, kultplats och lekområde. Tar emot skolklasser, företag och privata grupper. Öppet sommartid för besökare med guidningar, hantverk, mat, djur, sagoberättande och mycket mer. %\VM Q 2SSVM gvwhueru 6WnOER 6PHGVlQJ 9lVWHUERU bqjvqlv *U QVLQND 9UHWD.ODSSVWD 8OYVER 8OYNLVER 6WlUWH gvwhuiluqher %UR 7LOO * 9lV lyoh WHUn V Yl )RUV.UlElFN )lqjvm Q *\VLQJH.XQJVK JV IlERGDU 1lVVMD 6NDQVHQ J D ' HQ OY Ol I I 0DWW Q 6lOMD )luqherimlughqv QDWLRQDOSDUN,VWD.HUVWLQER %luuhn %HQJWVER O + 7LO O GD RUQ %lfnher 7\WWER *nover 7RUU Q )luqher IMlUGHQ 3 Kilometer / $ 1' 4 Sandvikens Kommun Lantmäteriet Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning Sandvikens Turistbyrå Måndag torsdag 8 18, fredag 8 17 Sommartid (V 26 33) även lördagar Folkets Hus, Köpmangatan 5 7 Tel Aktuellt På gång! Evenemangskalendern på 3

4 Göransson Arena Text Dan Törnström Att Göransson Arena är en mötesplats för alla handlar inte bara om Sandvikens egna arrangemang och fritids- och kulturverksamhet. Arenan är tre gånger större än Globen. Med artister som 50 Cent och Scorpions, internationella turneringar och som värd för stora TV-evenemang är arenan en mötesplats för Sverige och världen. Det är nog, om sanningen ska fram, först det senaste året det börjat gå upp för Sandvikenborna vilken monumental tillgång som Sandviken har fått bokstavligt talat. 265-miljonersbygget är nämligen en gåva från de Göranssonska stiftelserna. Men förhoppningen att det därmed skulle vara en enkel match att få ekonomi på en sådan jättearena visade sig vara gruvligt fel. Under några år omgärdades bygget av en hel del debatt och tunga nyhetsrubriker. Till för några år sedan, då nya arenabasen, Fredrik Granting, tillträdde. Han kom från restaurang- och nöjesbranschen en värld som varken fondförvaltare eller kommunal personal kände till. Det var nog få som hade förstått vad en sådan här jättearena betyder och hur den ska drivas. Vissa trodde nog att det bara var frågan om en ny sporthall. Men det här är en multi - arena av internationell klass. Den är en regional tillgång och jag skulle gärna se ett ökat samar - bete med Läkerol Arena och Konserthuset i Gävle, säger Fredrik. Göransson Arena fyller inte sig själv. Och det var också utgångspunkten för Fredig Grantings arbete. Det gällde att få upp Sandvikenbornas ögon för den unika tillgång de fått till skänks - samt omvärldens ögon för den arena i världsklass som bara stod och väntade på att tas i bruk. Förändringen kom snabbt, inte bara i form av aktiviteter i arenan, utan också i nya attityder hos Sandvikenborna. På frågan om vad Sand - vikenborna tyckte om arenans image så svarade 20 procent bra eller mycket bra år Ett år senare svarade drygt 60 procent positiva. I mina ögon var det rena katastrofen att ett sådant betydande antal dömde ut en av regionens finaste arenor, säger Granting och fortsätter. När vi fick hugg på 50 Cent kände vi omedelbart att det var rätt - och att det skulle skaka om. Det var ju det vi ville. Men jag blev ändå förvånad över hur stor effekten blev. Över personer kom till 50 Cent-konserten När världsartisten från andra sidan Atlanten tackade ja till Sandviken var det många Sandvikenbor som tog nyheten som ett skämt. Och på nöjesredaktioner över hela landet höjdes åtskilliga förvånade ögonbryn. Året därpå blev publiksiffran Fakta om arenan Besökare: år Prognos för 2012: besökare. Sysselsätter: 30 anställda plus en mängd extrapersonal vid evenemang Omsättning: Ca 70 miljoner (prognos för 2012) Total byggnadsyta: m². Eventyta: m² Takyta: m². Konstfrusen isyta: 67x111 m = 4 ishockeyplaner. Högsta takhöjd: 28,5 m över mittlinjen. Restaurang: 300 platser. Publikkapacitet: , varav läktarsittplatser, parkettplatser. Åtta omklädningsrum. Fyra domarrum/artistloger. Konferenslokaler: Två på 70 m², fyra på 30 m², åtta på 12 m² när Sandvikensonen Tomas Ledin hade konsert. Och Scorpions drog drygt i december Nu vet Sandvikenborna att det är allvar. Det händer även här i Sandviken. Det är hård konkurrens om tiderna, berättar Fredrik. Arenan ska vara just en multiarena för alla åldrar. Bandyn, allmänhetens åkning, Exempel på evenemang under 2013/2014 Knatten Cup Sveriges största 7-mannacup för bandyungdomar Folkparken Musik, dans och middag i återskapad folkparksmiljö Sandvik AB bolagsstämma World Cup i bandy internationell bandyturnering Rockklassiker Live. Konsert med Europe, Twisted Sister och Fatal Smile Julgala med bl a Timbuktu, Jill Johnson och Brolle Deep Purple Jesus Christ Superstar med bl.a. Ola Salo Göransson Cup fotboll för barn, ungdomar och funktionshindrade Trollkarlen från Oz med bl.a. Markoolio cuper av olika slag, mässor och kultur allt ska finnas här. I bakgrunden ligger både ägardirektiv (kommunen) och direktiv i gåvobrevet från de Göranssonska stiftelserna. Där framgår att arenan ska användas av barn, ungdomar och funktionshindrade, samt i mån av plats för elitidrott och kommersiell verksamhet. Göranssonska stiftelserna stöttar på många sätt De Göranssonska stiftelserna, tre till antalet, är instiftade av Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson och hans ättlingar. Gemensamt för dem är inriktningen mot Sandviken och våra kommuninvånare samt det sociala engagemanget. Unga som äldre, enskild person eller förening kan ansöka om bidrag enligt vissa regler och efter behovsprövning. Även samhället som sådant får gåvor, till exempel den stora gåvan Göransson Arena. Göranssonska Fonden Ger stöd till studerande, långvarigt sjuka och funktionshindrade bosatta i Sandvikens kommun samt till föreningar och organisationer. Vad kan man söka: Studiebidrag Sjukbidrag (för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder) Tandvård Glasögon Albert & Annas Minne Underlättar levnadsvillkoren för Sandvikenbor i olika åldrar. Bland målgrupperna finns, pensionärer, sjukpensionärer och rörelsehindrade. Stiftelsen bedriver dagverksamheterna Esters - gården och Anna & Albertgården för äldre. Anställd personal besöker äldre i deras hem. Stiftelsen lämnar bidrag till vård av barn och kan på olika sätt stödja personer som behöver utbildning. Sigrid Göranssons Stiftelse Inriktning barn- och ungdomsverksamhet med kulturell och kristen inriktning. Har aktiviteter i Sigridsgården för barn, ungdomar och nyblivna föräldrar. Föreningar och organisationer i Sandvikens kommun kan söka bidrag till kurser, läger och utbildningar för barn och unga. Mer information: 4

5 Välkomna till Sandviken Centrum Smultronbacken Provinsfastigheter erbjuder trivsamma lägenheter i naturskön miljö i centrum av Sandviken och även i Smultronbacken. Ring eller maila 5

6 Välkommen till Kulturcentrum! Kulturcentrum i Sandviken erbjuder möten och kulturupplevelser för alla åldrar. Här kan du ta del av ett brett utbud av kulturaktiviteter och själv prova på olika former av skapande. Kulturcentrum är navet i Sandvikens nyskapande kulturliv. Det är hemvist för Folkbiblioteket, Konsthallen, Kulturskolan och Bessemerskolans musikesteter. Här finns också Sandvikens Turistbyrå, kulturförskolan Flygande Draken, Wayne s coffee samt Folkets Hus med teater, restaurang och konferensverksamhet. Vi satsar extra mycket på barns och ung - domars fritid, och har under 2013 etablerat Sveriges första Litteraturhus för barn och unga som verkar för språkutveckling genom estetiska uttrycksformer. Litteraturhusets lär- och upp - levelsemiljö i Kulturcentrum invigs våren På Kulturcentrum erbjuder vi ett varierat utbud av kultur och folkbildning. Här kan du se konserter och utställningar, möta författare, släktforska, få IT-handledning och låna böcker och andra medier. Kanske vill du prova på att lära dig ett instrument, spela teater eller att skapa något i Konsthallens bildverkstad. Vi vill också göra plats för alla som skriver, spelar, sjunger, målar, dansar eller ägnar sig åt någon annan form av skapande, och ge dem möjlig - heter att möta en publik på hemmaplan. Kulturcentrum är Sandvikens populäraste mötesplats där du kan umgås med vänner och bekanta. Samtidigt finns här möjlighet till en stunds avkoppling, med rum för eftertanke. Kanske med en tidning eller en kopp kaffe som enda sällskap. För dig som vill studera eller arbeta finns tillgång till trådlöst nätverk, datorer och annan teknisk utrustning. Här finns något för alla. Välkommen att göra Kulturcentrum till ditt andra hem. Sandviken.se/kulturcentrum Soundwalk genom Sandviken Soundwalk Sandviken tar dig med på en 40 minuter lång promenad genom delar av stadens kulturbygd. Berättelser och minnen från Brukets historia varvas med spännande ljudmiljöer och nyskriven musik framförd av bl. a. Sandvikens Symfoniorkester. Soundwalk Sandviken är komponerad av Jens Hedman, internationellt uppmärksammad tonsättare och ljudkonstnär. Jens är bosatt i Sandviken sedan några år. I biblioteket kan du låna hörlurar och mp3- spelare. Eller ladda ner ljudfilen till din egen mobil från 6

7 Stadsparken mitt i sta n Stadsparken är vår gröna lunga för promenader, sport, lek och festligheter av olika slag. Här firar vi varje år Sveriges nationaldag som vuxit till en riktig folkfest. Hälsans Stig går genom parken och kommunen vill att så många som möjligt ska kunna röra sig och känna sig trygga i parken även om kvällarna. Under det senaste året har belysningen förbättrats och skymmande träd och buskar har gallrats bort. Fixar allt för nyinflyttade När man är nyinflyttad har man ofta frågor om bland annat skolor, barnomsorg, kultur- och fritidsaktiviteter och vem ska man vända sig till för att få hjälp? I Sandviken har vi arbetat med inflyttarservice i mer än 12 år så nu törs vi säga att vi kan hjälpa dig och din familj med det mesta. Boka tid för ett besök eller ta allt per telefon eller mejl. Välj det som passar bäst för dig. Vi ordnar också informationsträffar med bussrundtur ett par gånger om året samt Inflyttarbandy. Personlig inbjudan kommer hem i brevlådan. I samband med olika träffar delar vi ut ett Prova på -häfte med rabatter till olika evenemang och besöksmål. Välkommen till oss! I parken finns både Parkbadet, lekplats, stor klätterställning, en streetbasketplan och bana för discgolf. Här finns också Drömfabriken med aktiviteter för utvecklingsstörda och musikkvällar varje onsdag. Vackra promenad- och cykelstråk Hälsans Stig kan användas av såväl söndags - flanörer som frisksportare, barngrupper och pensionärer. Hälsans stig är 7 km. lång och den följer kanalen in i stadsparken, övergår i pensionärsstigen som sedan följer Högbovägen och Storgatan för att knyta ihop slingan vid Dal-Britas damm. Varje kilometer är utmärkt med skyltar och Hälsans stig är belyst kl på morgnarna och kl kvällstid. I Sandvikens centralort har vi ca 35 km. gång- och cykelbanor både längs med våra större gator samt genom parker och bostadsområden. Norr om Sandviken går en cykelbana förbi Högbo till Öjaren och härom året invigdes en ny sträcka längs väg 272 söder om Sandviken ner till Bångs vid Storsjön. Separata cykelbanor är viktiga med tanke på trygghet och tillgänglighet. Många nyinflyttade i Sandviken nämner ordet närhet på frågan vad som är bra med Sandviken. Det känns tryggt att barnen kan cykla till skola och fritidsaktiviteter. Kanalen det blå bandet genom sta n För att förse Sandvikens järnverk med vattenkraft grävdes, med början i mars 1862, en drygt tre km. lång kanal från Jädraån till Storsjön där fallhöjden utnyttjades för att ge kraft. Arbetet sysselsatte över 300 personer, män och kvinnor, under ett år. Kanalen var en viktig kraftkälla men användes också som transportled under en lång period. På den tiden försåg den även hushållen med vatten. Kanalen förlorade sin betydelse som kraftkälla redan före sekelskiftet 1900, då först ångkraften och sedan elektriciteten kom. Nu rinner den stilla genom Gamla Bruket, Stadsparken och längs Hälsans Stig. Ingrid Palm, Inflyttarservice Telefon Sandvikens största arbetsplats Bild: Sandvik AB Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, special legeringar, högtemperaturmaterial och processsystem. Koncernen hade den 31/ en fakturering på över 98 miljarder kronor. Sandvik har försäljning i mer än 130 länder och 95 % av försäljningen sker utanför Sverige. I Sandviken finns omfattande produktion samt forskning och utveckling. Koncernen har omkring anställda, varav cirka i Sandviken. Välkommen till Moderaterna i Sandviken! Vi hoppas att du och din familj kommer att trivas här i Sandviken. Besök oss redan i dag på så får du veta mera om hur vi jobbar för att Sandviken ska utvecklas och bli ännu bättre. Vill du vara med och påverka kommunens framtid är du välkommen att bli medlem. 7

8 Högbo har något för alla Text och bild Dan Törnström I Sandviken bor och jobbar man. Men i Högbo lever man livet, leker, njuter och laddar batterierna. När Arne Anderstedt, platschef för Högbo Bruks AB, ska definiera brukets målgrupp blir det lite svårt att dra gränserna: Den aktiva familjen, livsnjutare, barn, frisksportare, konstoch kulturintresserade. Det blir till slut alla. Jag vet; det är ingen vidare definition, men i Högbos fall blir det lätt så. Jag har svårt att föreställa mig någon människa som inte någon gång under året hittar något intressant i Högbo, säger Arne. Högbo Bruk ligger Sandvikenborna mycket varmt om hjärtat. Historiskt är det gamla bruket Sandvikens vagga. Men stånggången och de gamla järnhammarna har tystnat - förutom hos Smé Johan förstås. Numera är det idylliska bruket en oas och ett fritidsområde. Här finns badplats, butiker, stall med arbetshästar, konstfrusna skidspår, motionsspår, gym, kanotleder, mountain bike-banor, golfbana och minigolf, en liten djurpark, en välfylld lekplats med långa farbrorn o lilla Anna från Sandbergs böcker, pulkabacke, äventyrsverksamhet, bastu, konstgallerier, kiosk, många rastplatser, kaféer och restauranger mm. Allt inramat av en bedövande vacker parkmiljö, gamla kulturbyggnader, vatten och stora gräsytor - där det varje år ordnas mängder av arrangemang; som hundutställningar, jätteloppisar, marknader, barnensdag, midsommar - firande, Högbodagen, högtidsfester, bilträffar och artistuppträdanden mm. Till det ska man lägga Högbo Brukshotell, känt som ett gastronomiskt centrum med härproducerade råvaror från odlingar inom området. Det pågår en ständig diskussion om hur Högbo Bruk ska utvecklas. Intressenter står på kö för att komma in, men det är inte bara att bygga nytt. Vår attraktionskraft beror i grunden på områdets speciella miljö. Det är inte vilken verksamhet som helst som passar här och vi kan inte utan vidare bygga inom ett kulturområde, det är ganska lätt att göra Högbo till nåt tivoli med tingel tangel men det är inte det vi vill ha. säger Arne. Så det gäller att använda det man har och välja bland företagarna. Det är därför jakt- och outdoorbutiken finns på plats, liksom doftföretaget Björk&Berries som använder naturliga ingredienser till sina hudvårdsprodukter. Äventyrsservice, som ordnar allt från äventyr till fester, stämmer väl in i bilden. I samma anda verkar gymmet, som erbjuder styrketräning även utomhus samt alla hantverkare. All besöksnäring har ett inslag av shopping. Vi vill inte ha ett nytt köpcentrum, men vi kan inte heller klara oss utan butiker, kaféer med mera. Folk vill ha det, men det ska vara balans och känsla, säger Arne Idyllen gör sig kanske bäst om sommaren, men vintern är absolut ingen lågsäsong. En av de större satsningarna på senare tid är de konstfrusna skidspåren, som fått Högbo att etablera sig som skidort. Det enda konstfrusna spåret utomhus i Sverige. Det är här Vasaloppet börjar, sägs det. Med två kilometer konstfrusna skidspår från slutet av oktober kan Vasaloppsåkarna få många mil skidor i kroppen innan starten i Sälen. Högbo skall utvecklas på ett sätt så att det bevaras men ändå används på ett förståndigt sätt, Högbo SKALL upplevas o vara ÖPPET FÖR ALLA Det handlar inte längre bara om matlagning Paradoxalt nog ligger framtiden i ursprunget, enligt restaurangchefen på Högbo brukshotell, Stefan Johansson: Bra mat finns överallt. Men den härproducerade maten är vår stora konkurrensfördel. Idén finns hos många andra krögare, men de har inte tillgång till Högbos odlingsytor och resurser. På Högbo brukshotell är man på väg att förverkliga det många krögare bara kan drömma om, nämligen att servera härproducerad mat där matgästerna vet exakt varifrån råvarorna kommer. Medan gästerna äter sin mat kan de se grönsakerna växa ett stenkast från matsalen. Köttet kanske kommer från fåren ute på ängen, brödet från den lilla vedeldade bagarstugan, äggen från husdjursparken och svampar och bär från skogarna runt Högbo. Utvecklingspotentialen är nästan obegränsad. Nyligen startade osttillverkning på bruksområdet, en liten korvfabrik är inrymd i Nya herrgården och givetvis finns det planer på att föra upp vilt på menyn. Älgarna och rådjuren lever ju runt Högbo naturligt. Det handlar egentligen bara om att lösa logistiken och leva upp till livsmedelsverkets regler. Konceptet föddes Stefan blev kallad till ett möte om ett integrationsprojekt. Dagen innan hade han deltagit i ett seminarium om trender inom restaurangnäringen där huvud - temat var just att matgästerna skulle erbjudas lokalt odlad mat och kunna se matens ursprung på plats. Det var ett märkligt sammanträffande. 8 Integrationsprojektet för burmesiska flyktingar handlade om växthusodling och de ville ha avsättning för produktionen. Det var ju klockrent, konstaterar Stefan. Därefter har nätverket på bruksområdet vävts ihop snabbt - med brukshotellet som spindeln i nätet. Men Stefan påpekar också att en viktig förklaring är att hela Högbo bruk genomsyrats av ett helhetstänk på senare år. För mig var det lätt att haka på utvecklingen. Jag har lagat mat hela livet och noterat att råvarorna inte alltid varit så bra trots ursprungs- och kvalitetsmärkningar av olika slag. Det handlar inte om någon politisk övertygelse, utan om ett praktiskt problem och ett kvalitetsproblem. Privatgästerna har blivit allt viktigare för brukshotellet. Numera är de lika många som konferensgästerna. En av de stora utmaningarna är flexibiliteten. Växthuset kan få slut på grönsaker. Olika tider på året finns olika köttprodukter. Jakttider, bärtider och odlingssäsonger påverkar vad som finns i köket. Det betyder att menyerna blir föränderliga. Det blir ett nytt tänk för både oss och gästerna, säger Stefan. En idé är att erbjuda matsäcksmenyer både i form av att äta mat på restaurangen under matsäcksliknande former, till exempel genom att soppan serveras i en termos, och i form av färdiga matsäckar som gästerna kan ta med sig ut i skidspåret, eller till badplatsen. Även jakt - temat har prövats med mat på träbräda, bestick i form av morakniv och kryddkar tillverkade av en hagelpatron. Fakta/Eko-Växthusprojektet Eko-Växthusprojektet är ett integrations- och landsbygdsutvecklingsprojekt som syftar till att skapa nya jobb för människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Projektet finansieras i huvudsak med EU-medel, men också av Sandvikens kommun Högbo Bruks AB. Projektets ursprung är att kunna integrera människor (inledningsvis flyktingar från Burma) som kommer från en kultur som skiljer sig avsevärt från den västerländska och svenska. Utbildningsnivån framför allt studievanan var närmast obefintlig och den reguljära SFI-undervisningen (Svenska För Invandrare) skulle inte räcka till. Tanken är att kulturerna ska mötas på ett grundläggande plan, inom ett område alla världens folk känner till nämligen odling av mat. I den miljön uppstår en rad möjligheter att förmedla kunskap om svensk och västerländsk kultur, samt ge undervisning och öva språkkunskaper.

nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun 2014 2015 nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun Inflyttarservice Som nyinflyttad dyker många frågor och funderingar upp. Det kan handla om skolor, barnomsorg, kultur- och fritidsaktiviteter

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun. www.ludvika.se

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun. www.ludvika.se 2012 2013 NYinflyttad En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun www.ludvika.se Guide till din nya kommun Du har redan valt Ludvika som din nya hem trakt, en kommun med många möjligheter. Som

Läs mer

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2013 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Musikskolan Här får barn och unga lära sig spela musik och sjunga Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen

Läs mer

SANDV KEN SLÄTTERNE GÅRD SOMMAREN I SANDVIKEN MED OMNEJD GÖS DROTTNINGEN HÄSTLIV PÅ PÅ STÄNDIG JAKT SOMMARHALVÅRET 2015

SANDV KEN SLÄTTERNE GÅRD SOMMAREN I SANDVIKEN MED OMNEJD GÖS DROTTNINGEN HÄSTLIV PÅ PÅ STÄNDIG JAKT SOMMARHALVÅRET 2015 SANDV KEN SOMMARHALVRET 05 HÄSTLIV P SLÄTTERNE GRD CYKLING FÖR ALLA P HÖGBO MTB-ARENA SOMMAREN I SANDVIKEN MED OMNEJD GÖS DROTTNINGEN P STÄNDIG JAKT TILL SALU INNEHLL 6 tta tomter till salu i Rossnäs och

Läs mer

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se Nyfiken på Katrineholm 2009/10 www.katrineholm.se Snabba fakta Folkmängd 31 juni 2009: 32 365 (en ökning under 2008 med 45 personer) Folkmängdens fördelning på olika områden under 2008 Bie 547 Björkvik

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Norrköpingsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Norrköpingsbor 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Norrköpingsbor Välkommen till Norrköping! Tack för att du har valt Norrköping! Här finns allt du behöver för en god livs - kvalitet. Här i Norrköping känner du

Läs mer

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2012 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Framtid Sundbyberg staden vid vattnet Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen Upplev, diskutera och skapa!

Läs mer

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6.

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6. Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun 100 000 invånare under våren sid 2 Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva:

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken 2014. En sammanställning från Näringslivskontoret

Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken 2014. En sammanställning från Näringslivskontoret Den moderna Industristaden Statistik och fakta Sandviken 2014 En sammanställning från Näringslivskontoret Näringslivsutveckling genom återindustrialisering Innovation och förnyelse är viktiga beståndsdelar

Läs mer

NYinflyttad. Kristianstad fyller 400 år. Det finns alltid något att göra. Det är fart i Kristianstad Kommunstyrelsens ordförande

NYinflyttad. Kristianstad fyller 400 år. Det finns alltid något att göra. Det är fart i Kristianstad Kommunstyrelsens ordförande 2013 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Kristianstadsbor Kristianstad fyller 400 år Det finns alltid något att göra Nio användbara fritidstips Det är fart i Kristianstad Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3 2015 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2015 www.nassjo.se Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3 Nya bostäder i centrum - sid 4 Goda kommunikationer - sid 3 Läs mer om... Barnomsorg

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor NYinflyttad En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor 2013 Välkommen till Örnsköldsvik i Höga Kusten! När du läser detta har du förmodligen redan vistats i Örnsköldsvik en tid. Inte desto mindre känns det

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan.

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan. 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Enköpingsbor Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter Kulturskolan Här kan unga utvecklas och träffa

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Gävleborgs län Hundraåriga traditioner fick nytt liv när Hanna och Jacob följde sina drömmar Snart kan Sveriges enda linneväveri lanseras stort över världen 22 GÄVLEBORG FÖRETAGANDE, UTBILDNING, KULTUR OCH LIVSKVALITET

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya laholmare

NYinflyttad. En tidning för alla nya laholmare 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya laholmare Välkommen till Laholms kommun! Du har valt att bosätta dig i en medelstor kommun med förutsättningar som många andra saknar. För inte kryllar det av kommuner

Läs mer

NYinflyttad. VÄLKOMMEN TILL FALUN Vi bjuder på gratis guidad busstur, se annons i tidningen. Vi ses!

NYinflyttad. VÄLKOMMEN TILL FALUN Vi bjuder på gratis guidad busstur, se annons i tidningen. Vi ses! 2015 NYinflyttad VÄLKOMMEN TILL FALUN Vi bjuder på gratis guidad busstur, se annons i tidningen. Vi ses! EVENEMANG I FALUN 2015 JANUARI 3-5 Kopparcupen, Lugnet 3/1-1/2 Ruggugglor på vift, Kulturhuset tio14

Läs mer

nyistan En tidning för alla nya sundsvallsbor

nyistan En tidning för alla nya sundsvallsbor nyistan 0 0 En tidning för alla nya sundsvallsbor Välkommen till Sundsvall Läser du detta är du antagligen nyinflyttad till Sundsvall och då vill jag hälsa dig väldigt mycket välkommen hit. Du kanske bor

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Uddevallabor Välkommen till Uddevalla Liv, lust och läge i hjärtat av Bohuslän! Du som har flyttat hit till Uddevalla kommun hälsas varmt välkommen! Liv, lust och

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen till Huddinge! En tidning för alla nya Huddingebor 2015-2016

NYinflyttad. Välkommen till Huddinge! En tidning för alla nya Huddingebor 2015-2016 2015-2016 NYinflyttad En tidning för alla nya Huddingebor Välkommen till Huddinge! Välkommen till Huddinge! Du som valt att bo i Huddinge ska känna dig varmt välkommen. Jag är själv stolt Huddingebo sedan

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya Ronnebybor www.ronneby.se Så här är Ronneby kommun organiserad Välkommen till Ronneby Du är nu en av 28 000 invånare i vår härliga kommun, som ligger mitt i Blekinge.

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Nynäshamnsbor Aktuellt Nynäshamn bygger för framtiden Himmel och hav Njut av Stockholms södra skärgård Upptäck Nynäshamn Massor av kulturoch fritidsaktiviteter

Läs mer

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Staden mellan broarna Ny park för unga och aktiva Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven Framtid Umeå Europas kulturhuvudstad år 0 Upptäck Umeå

Läs mer

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven Kultursatsning Nya museum sätter Umeå på kartan Foto: Umeå kommun Välkommen

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer