NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun"

Transkript

1 NYinflyttad En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

2 Välkommen kära Sandvikenbo! Det finns de som hävdar att det kan ta lång tid innan man som nyinflyttad har rätt att kalla sig Sandvikenbo. Det låter lite konstigt i mina öron Sandviken är ju till stor del byggt av människor som kommit från annat håll för att skapa sig en framtid här. Bruksorten Sandviken har vuxit upp omkring det som från början var Sandvikens Jernverk och idag är verkstadskoncernen Sandvik AB. Ett växande företag och en ny stad behöver inflyttning och Sandviken var inget undantag. Till oss har många kommit från hela Europa för att arbeta. Så när kommunen tog fram en vision för framtiden Vision 2025 var det ingen till - fällighet att underrubriken löd I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Till skillnad från de flesta andra bruksorter i Sverige har Sandviken under långa perioder haft en positiv utveckling tack vare ortens starka världsledande företag Sandvik. De senaste åtta åren har befolkningskurvan pekat uppåt och redovisat en ökning av antalet inflyttade för varje år. Du tillhör alltså en växande skara som upptäckt Sandviken som bostadsort. Jag vet inte vad som fick just dig att flytta hit. Jag hoppas att det kanske var ett intressant arbete, möjligheten till en aktiv fritid, våra skolor och förskolor eller att du hittat ditt drömboende. Eller så fann du helt enkelt kärleken här i Sandviken. Din kärlek till Sandvikens kommun hoppas jag ska växa sig starkare för varje dag som du bor här. En del av det som vi kan erbjuda kan du läsa om i den här tidningen. Annat kommer du att upptäcka så småningom. Men för att det inte ska råda några tvivel om att du är accepterad och synnerligen välkommen här hos oss, vill jag en gång för alla slå fast att du härmed har rätt att kalla dig Sandvikenbo! Peter Kärnström Kommunstyrelsens ordförande Korta fakta om kommunen Mandatfördelning Fullmäktige Moderaterna Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna Ny ordning Förskolor/skolor Centrum för vuxnas lärande 1 Folkhögskolor 3 Förskolor 31 Grundskolor 20 Gymnasieskolor 3 Kulturskola 1 Öppen förskola 2 Kultur och fritid Kungsberget alpin 1 skidort (19 nedfarter) Yta: km2 Invånare/km 2 31,7 Bandyplaner 2 (konstfrusna) Bassängbad, utomhus 1 Bibliotek 6 Elljusspår 9 Friidrottsarena, BJ Arena 1 Friluftsbad 8 Frisbeegolf 1 Kulturcentrum 1 Idrottsplatser 17 och inomhushallar Multiarena, 1 Folkmängd 31/ Totalt i kommunen Göransson Arena Ishall 1 Konstfruset skidspår 1 Konstgräsplan 1 Konsthall 1 Museer 5 Skatepark 1 Streetbasketplan 1 Teater 1 Ungdomsgårdar 7 Äventyrs- o familjebad 1 Parkbadet Kontaktinformation Sandvikens kommun Sandviken Växel Fax Några telefonnummer Arena Jernvallen Bibliotek Budgetrådgivning och skuldsanering Energirådgivning Göransson Arena Högbo Bruk Inflyttarservice Konsumentvägledning mån fre Kungsberget Lägenhetsaffären Näringslivskontoret Parkbadet Turistbyrån Arbetsmarknadsoch trafikförvaltningen Arbetsmarknads-, trafik-, flykting- och integrations - frågor. Bygg och miljöförvaltningen Plan- och miljöfrågor, planering för bostadsförsörj - ning, exploateringsfrågor, parker samt övrig samhällsplanering. Individ- och familjeo m- sorgsförvaltningen Ansvarar för ekonomiskt bistånd, barn-, ungdomoch familjearbete, insatser för vuxna, familjerätt. Här finns också ansvaret för den brottsförebyggande verksamheten samt folkhälsofrågorna. Kommunstyrelse - förvaltningen Arbetar med stöd och service till förtroendevalda samt kommunens övriga verksamheter bedrivna i förvaltnings- eller bolagsform. Här arbetar man med näringslivs- och turismfrågor och här hittar du kommunkansliet, ekonomi-, informations-, inköps-, IT-, personal- service- och tekniska kontoret. Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturskola, bibliotek, museer, konsthall, förenings bidrag, kulturhistoriska miljöer, idrott och friluftsliv. Kunskapsförvaltningen Förskola, grundskola inkl. särskola samt gymnasium och vuxenutbildning. Omsorgsförvaltningen Omsorg om personer med funktionshinder, LSS, hemtjänst, särskilt boende, dagverk-samhet, hemsjukvård m.m. Samtliga kontor nås via kommunens växel Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Fredrik Berggren. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Sandvikens kommun, Informationskontoret och Storstadspress AB. Omslagsfoto: Stéfan Estassy. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden december 2013 november 2014 i Sandvikens kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2013, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 62 2

3 /HQnVEHUJHW %M UQEDFNEHUJHW ERGDUQD +loovm Q 6QHnVHQ nv -lgud 7LOO 0HGVNRJVVM Q cvhq 9HWWnVHQ.XQJVIRUV.XQJV EHUJHW 1RUUIlERGHQ 6P UQlV /HQnVHQV IlERGDU.XQJVEHUJ %RWMlUQ 2VOlWWIRUV 0HGVNRJ.DOOWMlUQ 7LO O 2 FN HOE R HOE FN O 2 7LO /XQGER 9lVWDQIlERGDUQD VM Q R +noogdpphq 1RUUE\ 1RUGDQn 2YDQVM NURQRSDUN 6WDElFN 9HWWVM Q -luer *DPPHOnVHQ 6lYHUlQJH 9lOOLQJHQ /XQGV 6N QYLN /XPVKHGHQ IlERGDU /nqjergduqd gmduhq 9UHWHQ gyhue\q 1\ERGDUQD <WWHUE\Q '$ /$ 51 $ 6WRFNVER 7LOO 6Yl UG / YnNHU VM 9DWWDQ +\Q 6WRUYLN 5REHUWV KROP gy 6WRUYLN 7LOO )DOXQ )DJHUVWD 6lWUD 7 $Y H LOO VWD 6 U Naturum Färnebofjärden i Gysinge Precis intill Dalälvens forsande vatten i Gysinge ligger naturum, porten till Färnebofjärdens nationalpark. Här kan du besöka Herr Bäver i sin hydda och lyssna på hackspettar. Eller varför inte följa med på en bäversafari på älven, gå på /RPVKHblomstervandring eller delta på en fladdermuskväll? Naturum är en upplevelse för alla åldrar. %UXQQVYLN. UQLFND WXWW 5 UE <WWHUWRUS 6WRUVM Q 1RU bowher 6lOJQlV YLNHQ 9lVWHUIMlUGHQ +DPPDUE\ %RYLN %UnWQlV 6M YLN bowhervm Q 7RUVnNHU %HUJ /XQG %RKlOODQ cuvxqgd YlJ.LOHQ 2WWQDUHQ +\WW PDUNHQ +R /nqj lqjduqd 1lVHW cvpxqgv 7LOO 6lQQLQJDKHG %HUJD cnhuvoxqg + RnQ Brandbilsmuseet Gysinge 9DOO 6 GHUnVHQ 3UlVWK\WWDQ Här visas ett 30-tal brandbilar och ambulanser från talen. 6WHQVK\WWDQ Öppet sommartid. 6lOJVM Q +RVM VWUDQG /LQJER K\WWDQ 0DOPMlUQ 7U VNHQ gvwhuklvwer 7 7R LOO UVn NH U *DPPHO VWLOOD %RGnV 9lVWDQ KHGH 6WLOOER %DJJK\WWDQ 0lOER 9LQQHUVM %DVWIDOOHW 9lVWDQKHGH %DJJn Bruksmuseet Smedsgården I Sandvikens charmiga stadsdel Gamla Bruket finns Bruksmuseet Smedsgården. Här visas bo- '$/ $5 1$ städer från olika tidsepoker. Se hur arbetare och förmän med familjer bodde vid sekelskiftet och på 40- och 50-talen. Öppettider: Jan feb och okt dec, söndag kl Mars juni och aug sep, onsdag och söndag kl Juli, ons-, tors- och söndag kl Högbo Bruk Friluftsparadiset för alla. Här kan du promenera, åka skidor, spela golf, grilla korv eller njuta av picknick. Här finns konsthantverkare, konstfruset skidspår för tidig träning och Björk & Berries Doftdesigncentrum, äventyrsaktiviteter samt Högbo Brukshotell med bästa maten i Gästrikland enligt White Guide. *LVVHOER +HGnVHQ gvwhue\jjher %\Q %UlQQIDOOHW 'DOJUlQVHQ Gysinge Bruk Välbevarat 1600-talsbruk vid Dalälvens forsar. Här hittar du konsthantverk, Centrum för Byggnadsvård, Wärdshus och kaféer. Landets enda folkhögskola för pensionärer finns på Gysinge Herrgård. gvwhuer %lfnher GD Brandmuseum Sandviken +lvwer.udwwh en REOHär visas Sandvikens första brandbil, PDVXJQ Speedwagon från 1928, ångsprutan Ljusne från 1882 och en bensindriven Fiat Tamini från 1924, motorspruta en unik pjäs, båda i fint och funktionsdugligt skick samt öppna brandbilar från 1930-talet. 6 6SMXWER Öppet när brandstationen i Sandviken *UlQMHQ är +nohq bemannad. +H GHV XQ.DOYVQlV 6WLJVER Rosenlöfs Tryckerimuseum )UlPOLQJV Kungsgården Unikt i sitt slag i Europa. Se hur arbetet gick till KHP 6WDY på ett tryckeri vid sekelskiftet 1800/1900. Grundades 1890 och verksamheten pågick till c Öppet för visningar sommartid. 7LOO %DOOVEHUJHW +HG nvhq 0\UE\YDOOHQ 9L 6WRUnQ YK\WWHn )RUV EDFND 6DQGYLNHQV IO\JSODWV %R Q *LQERUQ 'UHYQlV 6WRU * VNHQ DONDUOV EHUJHW 8UVDERGDUQD NODFN 5nEDFND OH EDFN D 6DQGYLNHQ. UEHUJV % OH OER * ly 7LOO ) RUV 6XQG /nqjqlv Lanthandelsmuseum Högbo Bevarad handelsbod från Handelsboden har gått i arv i tre generationer och fungerar numera som museum där gamla saker har bevarats g och man kan se hur en handelsbod såg ut förr i tiden. Öppet sommartid. 0DFNP\UD )RUVEDFND E\ *lyoh 1lV K\WWDQ +RIRUV %RUQ 7LOO 9D 6WLJHQ.XQJVJnUGHQ ( IlERGDU /HPVWDQlV ISO /HP 1lVE\VM Q 6lOJVM Q Utflyktsmål 6LOYHUGDOHQ 9lVWE\JJHE\ R 9DOER ( +RVM Q 9lVWHUEHUJ OE 9D gvwdqe\q %DFNEHUJ *ODVER (GVNHQ 7LOO 1RUUEHUJ cvhq EHUJHW IO IO gyhue\q -l GU Dn Q 'DOVlQJ %URE\ IlERGDU %DUN -lghuiruv cvkdppdu 6NnOO UDn Q 6WRU ERGDUQD cwwhuvwd 'DOIRUV +DJPXUHQ Kvarnbackens Café & Prylmuseum Storvik Stor unik samling av kuriosaprylar från 1800talet till våra dagar samt kaffestuga. Öppet sommartid. 5 NHER + JER EUXN cprwdq *lggwmluq -l G 6WHQVM Q )DJHUnV EHUJHW 6WRUnVHQ coe RnQ Tallbo Konstnärshem Kungsfors Konstnären Erik Ecke Hedberg ( ) 1 %UXQQ levde större delen av sitt vuxna liv tillsammans med familjen på Tallbo i Kungsfors, ca 20 km. norr om Sandviken. Se hans kons och hemmet som innehåller möbler och andra föremål från 5nQJV Hedbergs tid. Öppet helger på sommaren med utställ9lvwe\j ningsverksamhet, musik och kaffeservering. Årsunda Viking friluftsmuseum På vikingagården Årsjögård finns bl.a. långhus, smedja, kokhus och fähus samt runstenar, kultplats och lekområde. Tar emot skolklasser, företag och privata grupper. Öppet sommartid för besökare med guidningar, hantverk, mat, djur, sagoberättande och mycket mer. %\VM Q 2SSVM gvwhueru 6WnOER 6PHGVlQJ 9lVWHUERU bqjvqlv *U QVLQND 9UHWD.ODSSVWD 8OYVER 8OYNLVER 6WlUWH gvwhuiluqher %UR 7LOO * 9lV lyoh WHUn V Yl )RUV.UlElFN )lqjvm Q *\VLQJH.XQJVK JV IlERGDU 1lVVMD 6NDQVHQ J D ' HQ OY Ol I I 0DWW Q 6lOMD )luqherimlughqv QDWLRQDOSDUN,VWD.HUVWLQER %luuhn %HQJWVER O + 7LO O GD RUQ %lfnher 7\WWER *nover 7RUU Q )luqher IMlUGHQ 3 Kilometer / $ 1' 4 Sandvikens Kommun Lantmäteriet Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning Sandvikens Turistbyrå Måndag torsdag 8 18, fredag 8 17 Sommartid (V 26 33) även lördagar Folkets Hus, Köpmangatan 5 7 Tel Aktuellt På gång! Evenemangskalendern på 3

4 Göransson Arena Text Dan Törnström Att Göransson Arena är en mötesplats för alla handlar inte bara om Sandvikens egna arrangemang och fritids- och kulturverksamhet. Arenan är tre gånger större än Globen. Med artister som 50 Cent och Scorpions, internationella turneringar och som värd för stora TV-evenemang är arenan en mötesplats för Sverige och världen. Det är nog, om sanningen ska fram, först det senaste året det börjat gå upp för Sandvikenborna vilken monumental tillgång som Sandviken har fått bokstavligt talat. 265-miljonersbygget är nämligen en gåva från de Göranssonska stiftelserna. Men förhoppningen att det därmed skulle vara en enkel match att få ekonomi på en sådan jättearena visade sig vara gruvligt fel. Under några år omgärdades bygget av en hel del debatt och tunga nyhetsrubriker. Till för några år sedan, då nya arenabasen, Fredrik Granting, tillträdde. Han kom från restaurang- och nöjesbranschen en värld som varken fondförvaltare eller kommunal personal kände till. Det var nog få som hade förstått vad en sådan här jättearena betyder och hur den ska drivas. Vissa trodde nog att det bara var frågan om en ny sporthall. Men det här är en multi - arena av internationell klass. Den är en regional tillgång och jag skulle gärna se ett ökat samar - bete med Läkerol Arena och Konserthuset i Gävle, säger Fredrik. Göransson Arena fyller inte sig själv. Och det var också utgångspunkten för Fredig Grantings arbete. Det gällde att få upp Sandvikenbornas ögon för den unika tillgång de fått till skänks - samt omvärldens ögon för den arena i världsklass som bara stod och väntade på att tas i bruk. Förändringen kom snabbt, inte bara i form av aktiviteter i arenan, utan också i nya attityder hos Sandvikenborna. På frågan om vad Sand - vikenborna tyckte om arenans image så svarade 20 procent bra eller mycket bra år Ett år senare svarade drygt 60 procent positiva. I mina ögon var det rena katastrofen att ett sådant betydande antal dömde ut en av regionens finaste arenor, säger Granting och fortsätter. När vi fick hugg på 50 Cent kände vi omedelbart att det var rätt - och att det skulle skaka om. Det var ju det vi ville. Men jag blev ändå förvånad över hur stor effekten blev. Över personer kom till 50 Cent-konserten När världsartisten från andra sidan Atlanten tackade ja till Sandviken var det många Sandvikenbor som tog nyheten som ett skämt. Och på nöjesredaktioner över hela landet höjdes åtskilliga förvånade ögonbryn. Året därpå blev publiksiffran Fakta om arenan Besökare: år Prognos för 2012: besökare. Sysselsätter: 30 anställda plus en mängd extrapersonal vid evenemang Omsättning: Ca 70 miljoner (prognos för 2012) Total byggnadsyta: m². Eventyta: m² Takyta: m². Konstfrusen isyta: 67x111 m = 4 ishockeyplaner. Högsta takhöjd: 28,5 m över mittlinjen. Restaurang: 300 platser. Publikkapacitet: , varav läktarsittplatser, parkettplatser. Åtta omklädningsrum. Fyra domarrum/artistloger. Konferenslokaler: Två på 70 m², fyra på 30 m², åtta på 12 m² när Sandvikensonen Tomas Ledin hade konsert. Och Scorpions drog drygt i december Nu vet Sandvikenborna att det är allvar. Det händer även här i Sandviken. Det är hård konkurrens om tiderna, berättar Fredrik. Arenan ska vara just en multiarena för alla åldrar. Bandyn, allmänhetens åkning, Exempel på evenemang under 2013/2014 Knatten Cup Sveriges största 7-mannacup för bandyungdomar Folkparken Musik, dans och middag i återskapad folkparksmiljö Sandvik AB bolagsstämma World Cup i bandy internationell bandyturnering Rockklassiker Live. Konsert med Europe, Twisted Sister och Fatal Smile Julgala med bl a Timbuktu, Jill Johnson och Brolle Deep Purple Jesus Christ Superstar med bl.a. Ola Salo Göransson Cup fotboll för barn, ungdomar och funktionshindrade Trollkarlen från Oz med bl.a. Markoolio cuper av olika slag, mässor och kultur allt ska finnas här. I bakgrunden ligger både ägardirektiv (kommunen) och direktiv i gåvobrevet från de Göranssonska stiftelserna. Där framgår att arenan ska användas av barn, ungdomar och funktionshindrade, samt i mån av plats för elitidrott och kommersiell verksamhet. Göranssonska stiftelserna stöttar på många sätt De Göranssonska stiftelserna, tre till antalet, är instiftade av Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson och hans ättlingar. Gemensamt för dem är inriktningen mot Sandviken och våra kommuninvånare samt det sociala engagemanget. Unga som äldre, enskild person eller förening kan ansöka om bidrag enligt vissa regler och efter behovsprövning. Även samhället som sådant får gåvor, till exempel den stora gåvan Göransson Arena. Göranssonska Fonden Ger stöd till studerande, långvarigt sjuka och funktionshindrade bosatta i Sandvikens kommun samt till föreningar och organisationer. Vad kan man söka: Studiebidrag Sjukbidrag (för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder) Tandvård Glasögon Albert & Annas Minne Underlättar levnadsvillkoren för Sandvikenbor i olika åldrar. Bland målgrupperna finns, pensionärer, sjukpensionärer och rörelsehindrade. Stiftelsen bedriver dagverksamheterna Esters - gården och Anna & Albertgården för äldre. Anställd personal besöker äldre i deras hem. Stiftelsen lämnar bidrag till vård av barn och kan på olika sätt stödja personer som behöver utbildning. Sigrid Göranssons Stiftelse Inriktning barn- och ungdomsverksamhet med kulturell och kristen inriktning. Har aktiviteter i Sigridsgården för barn, ungdomar och nyblivna föräldrar. Föreningar och organisationer i Sandvikens kommun kan söka bidrag till kurser, läger och utbildningar för barn och unga. Mer information: 4

5 Välkomna till Sandviken Centrum Smultronbacken Provinsfastigheter erbjuder trivsamma lägenheter i naturskön miljö i centrum av Sandviken och även i Smultronbacken. Ring eller maila 5

6 Välkommen till Kulturcentrum! Kulturcentrum i Sandviken erbjuder möten och kulturupplevelser för alla åldrar. Här kan du ta del av ett brett utbud av kulturaktiviteter och själv prova på olika former av skapande. Kulturcentrum är navet i Sandvikens nyskapande kulturliv. Det är hemvist för Folkbiblioteket, Konsthallen, Kulturskolan och Bessemerskolans musikesteter. Här finns också Sandvikens Turistbyrå, kulturförskolan Flygande Draken, Wayne s coffee samt Folkets Hus med teater, restaurang och konferensverksamhet. Vi satsar extra mycket på barns och ung - domars fritid, och har under 2013 etablerat Sveriges första Litteraturhus för barn och unga som verkar för språkutveckling genom estetiska uttrycksformer. Litteraturhusets lär- och upp - levelsemiljö i Kulturcentrum invigs våren På Kulturcentrum erbjuder vi ett varierat utbud av kultur och folkbildning. Här kan du se konserter och utställningar, möta författare, släktforska, få IT-handledning och låna böcker och andra medier. Kanske vill du prova på att lära dig ett instrument, spela teater eller att skapa något i Konsthallens bildverkstad. Vi vill också göra plats för alla som skriver, spelar, sjunger, målar, dansar eller ägnar sig åt någon annan form av skapande, och ge dem möjlig - heter att möta en publik på hemmaplan. Kulturcentrum är Sandvikens populäraste mötesplats där du kan umgås med vänner och bekanta. Samtidigt finns här möjlighet till en stunds avkoppling, med rum för eftertanke. Kanske med en tidning eller en kopp kaffe som enda sällskap. För dig som vill studera eller arbeta finns tillgång till trådlöst nätverk, datorer och annan teknisk utrustning. Här finns något för alla. Välkommen att göra Kulturcentrum till ditt andra hem. Sandviken.se/kulturcentrum Soundwalk genom Sandviken Soundwalk Sandviken tar dig med på en 40 minuter lång promenad genom delar av stadens kulturbygd. Berättelser och minnen från Brukets historia varvas med spännande ljudmiljöer och nyskriven musik framförd av bl. a. Sandvikens Symfoniorkester. Soundwalk Sandviken är komponerad av Jens Hedman, internationellt uppmärksammad tonsättare och ljudkonstnär. Jens är bosatt i Sandviken sedan några år. I biblioteket kan du låna hörlurar och mp3- spelare. Eller ladda ner ljudfilen till din egen mobil från 6

7 Stadsparken mitt i sta n Stadsparken är vår gröna lunga för promenader, sport, lek och festligheter av olika slag. Här firar vi varje år Sveriges nationaldag som vuxit till en riktig folkfest. Hälsans Stig går genom parken och kommunen vill att så många som möjligt ska kunna röra sig och känna sig trygga i parken även om kvällarna. Under det senaste året har belysningen förbättrats och skymmande träd och buskar har gallrats bort. Fixar allt för nyinflyttade När man är nyinflyttad har man ofta frågor om bland annat skolor, barnomsorg, kultur- och fritidsaktiviteter och vem ska man vända sig till för att få hjälp? I Sandviken har vi arbetat med inflyttarservice i mer än 12 år så nu törs vi säga att vi kan hjälpa dig och din familj med det mesta. Boka tid för ett besök eller ta allt per telefon eller mejl. Välj det som passar bäst för dig. Vi ordnar också informationsträffar med bussrundtur ett par gånger om året samt Inflyttarbandy. Personlig inbjudan kommer hem i brevlådan. I samband med olika träffar delar vi ut ett Prova på -häfte med rabatter till olika evenemang och besöksmål. Välkommen till oss! I parken finns både Parkbadet, lekplats, stor klätterställning, en streetbasketplan och bana för discgolf. Här finns också Drömfabriken med aktiviteter för utvecklingsstörda och musikkvällar varje onsdag. Vackra promenad- och cykelstråk Hälsans Stig kan användas av såväl söndags - flanörer som frisksportare, barngrupper och pensionärer. Hälsans stig är 7 km. lång och den följer kanalen in i stadsparken, övergår i pensionärsstigen som sedan följer Högbovägen och Storgatan för att knyta ihop slingan vid Dal-Britas damm. Varje kilometer är utmärkt med skyltar och Hälsans stig är belyst kl på morgnarna och kl kvällstid. I Sandvikens centralort har vi ca 35 km. gång- och cykelbanor både längs med våra större gator samt genom parker och bostadsområden. Norr om Sandviken går en cykelbana förbi Högbo till Öjaren och härom året invigdes en ny sträcka längs väg 272 söder om Sandviken ner till Bångs vid Storsjön. Separata cykelbanor är viktiga med tanke på trygghet och tillgänglighet. Många nyinflyttade i Sandviken nämner ordet närhet på frågan vad som är bra med Sandviken. Det känns tryggt att barnen kan cykla till skola och fritidsaktiviteter. Kanalen det blå bandet genom sta n För att förse Sandvikens järnverk med vattenkraft grävdes, med början i mars 1862, en drygt tre km. lång kanal från Jädraån till Storsjön där fallhöjden utnyttjades för att ge kraft. Arbetet sysselsatte över 300 personer, män och kvinnor, under ett år. Kanalen var en viktig kraftkälla men användes också som transportled under en lång period. På den tiden försåg den även hushållen med vatten. Kanalen förlorade sin betydelse som kraftkälla redan före sekelskiftet 1900, då först ångkraften och sedan elektriciteten kom. Nu rinner den stilla genom Gamla Bruket, Stadsparken och längs Hälsans Stig. Ingrid Palm, Inflyttarservice Telefon Sandvikens största arbetsplats Bild: Sandvik AB Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, special legeringar, högtemperaturmaterial och processsystem. Koncernen hade den 31/ en fakturering på över 98 miljarder kronor. Sandvik har försäljning i mer än 130 länder och 95 % av försäljningen sker utanför Sverige. I Sandviken finns omfattande produktion samt forskning och utveckling. Koncernen har omkring anställda, varav cirka i Sandviken. Välkommen till Moderaterna i Sandviken! Vi hoppas att du och din familj kommer att trivas här i Sandviken. Besök oss redan i dag på så får du veta mera om hur vi jobbar för att Sandviken ska utvecklas och bli ännu bättre. Vill du vara med och påverka kommunens framtid är du välkommen att bli medlem. 7

8 Högbo har något för alla Text och bild Dan Törnström I Sandviken bor och jobbar man. Men i Högbo lever man livet, leker, njuter och laddar batterierna. När Arne Anderstedt, platschef för Högbo Bruks AB, ska definiera brukets målgrupp blir det lite svårt att dra gränserna: Den aktiva familjen, livsnjutare, barn, frisksportare, konstoch kulturintresserade. Det blir till slut alla. Jag vet; det är ingen vidare definition, men i Högbos fall blir det lätt så. Jag har svårt att föreställa mig någon människa som inte någon gång under året hittar något intressant i Högbo, säger Arne. Högbo Bruk ligger Sandvikenborna mycket varmt om hjärtat. Historiskt är det gamla bruket Sandvikens vagga. Men stånggången och de gamla järnhammarna har tystnat - förutom hos Smé Johan förstås. Numera är det idylliska bruket en oas och ett fritidsområde. Här finns badplats, butiker, stall med arbetshästar, konstfrusna skidspår, motionsspår, gym, kanotleder, mountain bike-banor, golfbana och minigolf, en liten djurpark, en välfylld lekplats med långa farbrorn o lilla Anna från Sandbergs böcker, pulkabacke, äventyrsverksamhet, bastu, konstgallerier, kiosk, många rastplatser, kaféer och restauranger mm. Allt inramat av en bedövande vacker parkmiljö, gamla kulturbyggnader, vatten och stora gräsytor - där det varje år ordnas mängder av arrangemang; som hundutställningar, jätteloppisar, marknader, barnensdag, midsommar - firande, Högbodagen, högtidsfester, bilträffar och artistuppträdanden mm. Till det ska man lägga Högbo Brukshotell, känt som ett gastronomiskt centrum med härproducerade råvaror från odlingar inom området. Det pågår en ständig diskussion om hur Högbo Bruk ska utvecklas. Intressenter står på kö för att komma in, men det är inte bara att bygga nytt. Vår attraktionskraft beror i grunden på områdets speciella miljö. Det är inte vilken verksamhet som helst som passar här och vi kan inte utan vidare bygga inom ett kulturområde, det är ganska lätt att göra Högbo till nåt tivoli med tingel tangel men det är inte det vi vill ha. säger Arne. Så det gäller att använda det man har och välja bland företagarna. Det är därför jakt- och outdoorbutiken finns på plats, liksom doftföretaget Björk&Berries som använder naturliga ingredienser till sina hudvårdsprodukter. Äventyrsservice, som ordnar allt från äventyr till fester, stämmer väl in i bilden. I samma anda verkar gymmet, som erbjuder styrketräning även utomhus samt alla hantverkare. All besöksnäring har ett inslag av shopping. Vi vill inte ha ett nytt köpcentrum, men vi kan inte heller klara oss utan butiker, kaféer med mera. Folk vill ha det, men det ska vara balans och känsla, säger Arne Idyllen gör sig kanske bäst om sommaren, men vintern är absolut ingen lågsäsong. En av de större satsningarna på senare tid är de konstfrusna skidspåren, som fått Högbo att etablera sig som skidort. Det enda konstfrusna spåret utomhus i Sverige. Det är här Vasaloppet börjar, sägs det. Med två kilometer konstfrusna skidspår från slutet av oktober kan Vasaloppsåkarna få många mil skidor i kroppen innan starten i Sälen. Högbo skall utvecklas på ett sätt så att det bevaras men ändå används på ett förståndigt sätt, Högbo SKALL upplevas o vara ÖPPET FÖR ALLA Det handlar inte längre bara om matlagning Paradoxalt nog ligger framtiden i ursprunget, enligt restaurangchefen på Högbo brukshotell, Stefan Johansson: Bra mat finns överallt. Men den härproducerade maten är vår stora konkurrensfördel. Idén finns hos många andra krögare, men de har inte tillgång till Högbos odlingsytor och resurser. På Högbo brukshotell är man på väg att förverkliga det många krögare bara kan drömma om, nämligen att servera härproducerad mat där matgästerna vet exakt varifrån råvarorna kommer. Medan gästerna äter sin mat kan de se grönsakerna växa ett stenkast från matsalen. Köttet kanske kommer från fåren ute på ängen, brödet från den lilla vedeldade bagarstugan, äggen från husdjursparken och svampar och bär från skogarna runt Högbo. Utvecklingspotentialen är nästan obegränsad. Nyligen startade osttillverkning på bruksområdet, en liten korvfabrik är inrymd i Nya herrgården och givetvis finns det planer på att föra upp vilt på menyn. Älgarna och rådjuren lever ju runt Högbo naturligt. Det handlar egentligen bara om att lösa logistiken och leva upp till livsmedelsverkets regler. Konceptet föddes Stefan blev kallad till ett möte om ett integrationsprojekt. Dagen innan hade han deltagit i ett seminarium om trender inom restaurangnäringen där huvud - temat var just att matgästerna skulle erbjudas lokalt odlad mat och kunna se matens ursprung på plats. Det var ett märkligt sammanträffande. 8 Integrationsprojektet för burmesiska flyktingar handlade om växthusodling och de ville ha avsättning för produktionen. Det var ju klockrent, konstaterar Stefan. Därefter har nätverket på bruksområdet vävts ihop snabbt - med brukshotellet som spindeln i nätet. Men Stefan påpekar också att en viktig förklaring är att hela Högbo bruk genomsyrats av ett helhetstänk på senare år. För mig var det lätt att haka på utvecklingen. Jag har lagat mat hela livet och noterat att råvarorna inte alltid varit så bra trots ursprungs- och kvalitetsmärkningar av olika slag. Det handlar inte om någon politisk övertygelse, utan om ett praktiskt problem och ett kvalitetsproblem. Privatgästerna har blivit allt viktigare för brukshotellet. Numera är de lika många som konferensgästerna. En av de stora utmaningarna är flexibiliteten. Växthuset kan få slut på grönsaker. Olika tider på året finns olika köttprodukter. Jakttider, bärtider och odlingssäsonger påverkar vad som finns i köket. Det betyder att menyerna blir föränderliga. Det blir ett nytt tänk för både oss och gästerna, säger Stefan. En idé är att erbjuda matsäcksmenyer både i form av att äta mat på restaurangen under matsäcksliknande former, till exempel genom att soppan serveras i en termos, och i form av färdiga matsäckar som gästerna kan ta med sig ut i skidspåret, eller till badplatsen. Även jakt - temat har prövats med mat på träbräda, bestick i form av morakniv och kryddkar tillverkade av en hagelpatron. Fakta/Eko-Växthusprojektet Eko-Växthusprojektet är ett integrations- och landsbygdsutvecklingsprojekt som syftar till att skapa nya jobb för människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Projektet finansieras i huvudsak med EU-medel, men också av Sandvikens kommun Högbo Bruks AB. Projektets ursprung är att kunna integrera människor (inledningsvis flyktingar från Burma) som kommer från en kultur som skiljer sig avsevärt från den västerländska och svenska. Utbildningsnivån framför allt studievanan var närmast obefintlig och den reguljära SFI-undervisningen (Svenska För Invandrare) skulle inte räcka till. Tanken är att kulturerna ska mötas på ett grundläggande plan, inom ett område alla världens folk känner till nämligen odling av mat. I den miljön uppstår en rad möjligheter att förmedla kunskap om svensk och västerländsk kultur, samt ge undervisning och öva språkkunskaper.

9 Dags för tandläkarbesök? Välkommen till Sandvikens privattandläkare. Vi erbjuder modern hälsovårdande tandvård. CLAES ÖSTBERG Gävlevägen 72 THOMAS HILDENBORG Gävlevägen 72 TOMAS JANSON Torggatan 1 B fax INGALENA HÖGBERG Hyttgatan MARIA FILM-HOLMQVIST Plangatan 4 C EVA SCHÖN Hyttgatan 29 fax SARA LINDFORS Plangatan 4 C HELENE SNYGG Hyttgatan 11 A Jourhavande tandläkare Jourtider lö sö Välkommen till PRIVATTANDVÅRDEN 9

10 Ralph Erskine i Sandviken Den kände arkitekten Ralph Erskine kom till Sverige redan Lockad av funktionalismen tog hans karriär fart i mitten av 1940-talet. De följande decennierna kom att resultera i en exempelsamling från hela hans verksamma tid här hos oss under närmare 60 år. Ralph Erskine har satt sin prägel på en stor del av vår kommun och 2014 är det 100 år sedan han föddes. Det var den svenska funktionalismen som lockade Ralph Erskine till Sverige från England våren Stockholmsutställningen 1930 var en stor händelse och väckte stor uppmärksamhet. Svensk arkitektur och design blev känt under benämningen "Swedish Modern". Här integrerades arkitekturen med ett socialt engagemang, något som Erskine kommit att sakna i den mer akademiskt styrda engelska arkitekturen. Erskine i Gästrike Hammarby Redan i slutet av 40-talet ritade Erskine bo - städer; kedjehus, radhus, tjänstemannavillor och pensionärsbostäder i Gästrike Hammarby. Arbe tet fortsatte in på 50-talet med allt från massafabrik till telefonkiosk och vattentorn. Erskine i Sandviken När det var dags att bygga i centrala Sandviken, Kv. Barberaren, på 60-talet tog man kontakt med Ralph. Man hade goda erfarenheter från samarbetet i Hammarby och ville nu återknyta bekantskapen. Ralph hade den bestämda uppfattningen att man i en stad av Sandvikens storlek bör eftersträva en blandning av bostäder och arbetsplatser, kontor och butiker. Marken ska vara fri och tillgänglig för alla, och bilarna parkeras under den. Erskine tillämpade här som på många andra håll sina tankar om byggande i ett subarktiskt klimat. Vi återfinner t ex den slutna muren mot norr och de hängande balkongerna, som inte tillåts bryta igenom ytterväggens värmeisolering. Kv. Barberaren fick sin fortsättning på västra sidan av Plangatan i Kv. Tapetseraren. Nya Bruket och Vallhov 1970 fick Ralph Erskine kommunens uppdrag att rita en ny plan för området på västra sidan om kanalen (Nya Bruket). Han tog fasta på det existerande planmönstret men förtätade bebyggelsen kraftigt. Området belönades redan det första året med YTONG-priset. Tidskriften Allt i Hemmet utsåg Nya Bruket till årets bostadsområde En av Sandvik förväntad kraftig ökning av antalet anställda i slutet av 60-talet fick kommunen att inleda planarbetet med ett bostadsområde väster om Barrsätra, innan nybebyggelsen på Bruket hade kommit igång. Området fick namnet Vallhov och första etappen upphandlades 1971 och innehöll 289 lägenheter. Den förväntade expansionen inom industrin uteblev och området kom att bebyggas i långsammare takt än beräknat. I det kvarter, Kv. Säterjäntan, som avsågs inrymma de flesta servicefunktionerna formades planen vackert och livfullt av Ralph Erskine, som också ritade husen Under år 2000 tog Sandvikenhus och Sandvikens Stadsutveckling förnyad kontakt med Erskine för att diskutera vissa förändringar i centrum av Sandviken. Ralph Erskine avled den 16/ Han blev 91 år. Erskine i närområdet Sandviken Kv. Barberaren, Hyttgatan 29-31, byggår 62 64, Kv. Rullstenen, Sanderängsgatan 5, byggår Kv. Släggsmeden, Hyttgatan 18, byggår Nya Bruket, byggår Kv. Säterjäntan, Killingvägen, byggår 77 Kv. Tapetseraren, Plangatan 7, byggår Gästrike Hammarby Storvik Villa Nilsson, enfamiljshus Villa Nordstrand, enfamiljshus 1950 Jädraås 1951 fick Ralph Erskine i uppdrag att rita skogsarbetarhus i Jädraås. Hedesunda 1990 ritade Ralph Erskine Skaparbyn i Hedesunda för Hedesundavävarna, som bl a har ett intensivt utbyte med Egypten tack vare sin konstnärlige ledare Birger Forsberg. I maj 2001 invigde Ralph Skaparbyn. Lästips Martin Åhrén har skrivit två böcker om Erskines arkitektur. Det nedlagda mönstersamhället Ralph Erskine och Gästrike Hammarby Ralph Erskine ArkitekTur i Gästrikland och Bergslagen. 10

11 Sveriges första Svanenmärkta påbyggnad Nu landar Svanen i miljonprogramshusen. De första hyresgästerna har flyttat in i Sveriges första Svanenmärkta påbyggnad, Dalslänningen på Barrsätragatan 31. Projektet är ett samarbete mellan Sandvikenhus, Skanska och Mekkab. Det är den påbyggda delen som är Svanenmärkt och innefattar 30 lägenheter fördelat på två våningar. Husen byggdes i början av 60-talet och det är första gången som en påbyggnad Svanenmärks och därmed har stor hänsyn tagits till miljön, säger Katrin Carlsson, teknisk chef, Sandvikenhus AB. Med tanke på miljö Innan en byggnad kan Svanenmärkas måste ett antal aspekter räknas in. Alla material ska t.ex. vara godkända av Miljömärkning Sverige AB innan de kan användas och hela projektet har haft stort fokus på energieffektivitet. Till exempel har avloppsvärmeväxlare installerats och de kommer ta tillvara på energin i spillvattnet, vilket är nytt och blir ett referensobjekt i Sverige. Även klimatskärmar används. Skanska har gett Mekkab, som har utvecklat en ny innovation inom området vilken gör återvinningen mer effektiv, i uppdrag att provtrycka systemet. Vad innebär Svanenmärkning Svanen blev Nordens officiella miljömärke för drygt 20 år sedan. Syftet var att ge nordiska konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Svanen bestämmer vilka produkter som kan bli Svanenmärkta utifrån en livscykelanalys. Det betyder att vi bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp har (energianvändning, vattenförbrukning, kemikalier, avfall, med mera). Om vi bedömer att en Svanenmärkning kan hjälpa till att stimulera en minskad miljöbelastning så tar vi fram kriterier för respektive produktgrupp, säger Svante Sterner, projekt - ledare, Svanen. Fakta Bostadsområdet Dalslänningen består av tre huskroppar och ligger i centrala Sandviken, Barrsätragatan 29, 31 och 33. Barrsätragatan 31 har totalt 60 lägenheter av vilka 30 finns i den Svanenmärkta påbyggnaden. Så växte staden fram Från jordkojor till världsberömd arkitektur Text Dan Törnström Planeringen av Sandviken var inledningsvis enkel. Konsul Göransson ville bygga ett stålverk och hittade en jungfrulig plats intill Storsjöns strand, nära den nya järn - vägen mot Gävle och hamnen. Via en kanal kunde man få vattenkraft och Storsjön erbjöd transportmöjligheter för malm och kol startade kanalbygget, vars arbetare inledningsvis bodde i enkla baracker och jordkojor av timmer. Nu gjorde bolaget förmodligen Sandvikens första stadsplan, Gamla bruket. Det hela var välordnat med envåningshus i prydliga rader. Familjerna skulle ha egen ingång och huvudgatorna drogs i nord-sydlig riktning, vilket gav husens långsidor både förmiddagsoch kvällssol. Färgsättningen var inspirerad av bruket i Horndal. Fram till ungefär 1890 växte Gamla Bruket, samt Yttre Sandviken, fram. Bortom gränsen för Gamla bruket (bruksrån) ägdes inte längre marken av företaget och Yttre Sandviken fylldes med privat bebyggelse av varierad form och storlek, bitvis ganska enkelt och fattigt. Här fanns bostäder, hantverkare, handlare, matställen och pubar. I dag är det Sandvikens centrum. Embryot till dagens Sandviken var alltså en blandning av välordnad stadsplanering och vildvuxen omkringliggande bebyggelse. Från slutet av 1880-talet till 1910-talet byggdes Sandviken ut med Nya bruket. Samtidigt växte Yttre Sandviken norrut längs Högbovägen. Omkring 1915 började egnahemrörelsen få sitt genombrott och villaområden och mindre flerfamiljshus dök upp. Parallellt med Sandvikens expansion sker under hela 1900-talet flera omtag i staden. Förslummade områden saneras, särskilt under perioder av bostadsbrist. Ett exempel är HSB (Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening) som på 1930-talet och några decennier framåt rustade stora delar av Sandvikens centrum, samt byggde flerfamiljshus i bland annat Hantverkarbacken och Promenaden vid Svea - vägen. Sandvik AB främjade bostadsproduktionen, till exempel genom att gå i borgen för de lån som HSB behövde. Bolaget drev också Sand - vikens Egnahems Aktiebolag, som förmedlade lån till anställda och privatpersoner. Bolaget sålde också tomter men enbart den mark som huset skulle täcka. Resten av tomten arrenderades ut billigt. Avsikten var att hindra okontrollerad bebyggelse och oönskade verksamheter. När Sandviken fick köping-status 1927 avskaffades detta system kom den första bygglagen kommunen fick veto i byggnads- och planfrågor. Sandvik som ju hela tiden ville försäkra sig om bostäder åt arbetskraften - kunde gradvis släppa ansvaret för stadsplaneringen. På 1950-talet sålde bolaget stora delar av sitt centrala markinnehav till kommunen, vilket möjliggjorde bland annat HSB:s Promenaden och Körkarlen (som Anders Diös byggde) med flera. Ett viktigt verktyg för kommunen blev Stiftelsen Sandvikenhus som bildades Ryckigheten i bostadsproduktionen var ett problem. Vid lågkonjunktur ville inte byggföretagen investera och i högkonjunkturer uppstod bostadsbrist. Sandvikenhus skulle jämna ut detta. De tidiga arbetarbostäderna på Gamla Bruket uppfördes på talet. Ett annat problem var bristen på hyresrätter, som uppstått när allt fler villaägare ville bo ensamma och produkionen av flerfamiljshus varit inriktad på bostadsrätter. Sandvikenhus blev snabbt en dominerande aktör på bostads - marknaden och tog över stora delar av Sandviks bostadsbestånd. För att lösa det till synes omättliga behovet av bostäder på 1960-talet krävdes stortag. Inom ramen för Miljonprogrammet byggde Sandvikenhus hela 674 lägenheter i Norrsätra till 1967 och lägenheter i Björksätra till Senare började man också bygga Vallhov, men planerna kom av sig när det först fördröjdes av Nya brukets ombyggnation och sedan när man insåg att den väntade industriexpansionen uteblev. Flera delar av Sandviken är i dag kända för sin planering och formgivning. Ralph Erskine är en av arkitekterna. Han formgav inledningsvis stora delar av Gästrike Hammarby vilket har lockat forskare och arkitekter från hela världen. Det ledde vidare till en rad projekt i Sandviken, till exempel kvarteret Barberaren i centrala Sandviken, den prisbelönade förnyelsen av Nya bruket och Skaparbyn i Hedesunda. En annan namnkunnig arkitekt var Gösta Åbergh, som bland annat ritade Folkets hus, förskolor och två konsthallar. Han både plan - lade och ritade Promenaden och ligger även bakom Läroverket, det som nu är Kulturcentrum, och Bessemerskolan. I modern tid har Håkan Wickström, San Ark, ritat bland annat Sandbacka Park och Göransson Arena. 11

12 Sandbacka Park ett växande teknikparksområde mötesplats för människor, idéer och företag Redan från start var syftet med Sandvikens Kommuns satsning på Sandbacka Park, att skapa en kreativ miljö där företag kan växa och utvecklas tillsammans. Fokus ligger på kunskapsintensiva företag som till betydande del utvecklar och tillhandahåller teknik- och IT-baserade produkter och tjänster. Nuläge Sandbacka Park, teknikparken med basen i Sandviken är en av ca 40 teknikparker/inkubatorer i Sverige. Här finns ett koncept för att utveckla och stödja det lokala/ regionala näringslivet, främst inom teknik- och data/itområdet. Tanken är att Sandbacka Park ska vara ett utvecklingsnav varifrån regionens företag ska kunna hitta samarbetsmöjligheter, intressanta produkter och tjänster mm. I dag (nov -13) finns här 54 företag med ca 900 medarbetare. Här finns också utbildningar på eftergymnasial nivå och ett 50 tal studenter har till och från sin studieplats i teknikparken. Sandvikens Lärcentrum På Sandbacka Park ges du via Lärcentrum möjligheter till en välfungerande studiemiljö. Sandvikens Lärcentrum är en resurs och en service för dig som vill studera på distans på högskole/ universitetsnivå oavsett utbildningsanordnare. Här finns teknikstöd, tentamensmöjligheter och studiemiljö med grupprum mm. Fram till november 2013 har 200 distansstuderande från olika universitet och högskolor gjort sina tentor på Lärcentrum. Creative Office Creative Office är en innovativ mötesarena för människor idéer och företag i utveckling. Företagsstödjande aktörer stödjer konceptet och kraftsamlar med gemensamma resurser. Målet är att stödja utveckling av regionens näringsliv och dess kompetens. Det görs genom att stimulera Kreativa krockar d.v.s. oväntade möten. I det s.k. "hotdesk konceptet" har nystartade företag tillgång till arbetsplats i öppet landskap, företagsnätverk och utvecklingsmöjligheter via Creative Office partners. Findit FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT. Med basen på Sandbacka Park i Sandviken, men verksamhetsområdet i Gävleborg & Dalarna, har projektet som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små- och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. Grunden för FindIT ligger i de styrkor inom traditionell basindustri och IT som finns i regionen. Genom att förena dessa styrkor bidrar FindIT till att utveckla regionens näringsliv. Något för alla I Sandbacka Park finns ett serviceutbud som omfattar företagsutveckling, fika/luncher samt tjänster kopplade till välbefinnande och hälsa. Här finns möjligheter till att konferera både traditionellt via telefon eller videokonferens utrustning. Hit kan alla komma och ta del av den service som finns. Här finns två restauranger Bistro Nova och Restaurang Carpa som måndag till fredag serverar frukost, fika och lunch. På beställning görs även catering till olika evenemang såväl vardag som helg. Hälsocenter har ett stort utbud av tjänster inom träning och hälsa. Du kan välja att träna i gymmet, prova på olika träningspass eller delta i grupper som t ex seniorträning, barndans eller viktreduktionsgrupper. Nordsveens rygg- och ledmottagning, arbetar med att förebygga och behandla belastningsoch förslitningsskador, rygg-, nacke-, ledbesvär samt spänningshuvudvärk. Sekreterarjouren driver konferensverksamheten i Sandbacka Park och bemannar receptionerna med bl.a. en professionell besökarmottagning och ett antal stödjande företagstjänster som telefonpassning, bokföring mm. Välkommen in du också! Välkommen till Sandvikens kommun! Det är vi på Gästrike återvinnare som tar hand om ditt avfall! Vi är superstolta över hur bra alla sorterar sitt avfall i vår region. På vår hemsida kan du få svar på det mesta och lite till om: Jansasgatan 6 Tel Sortering av matavfall. Sophämtning och öppettider. Olika abonnemang. Hur du ska sortera. Var du kan slänga eller skänka. Avfall och miljö. Att vara miljösmart. För en värld som räcker längre Tel

13 Sandviken Energi för din bekvämlighet Energiverket. Ja, det är fortfarande många som kallar vårt lokala energibolag så. I själva verket heter de Sandviken Energi och det är de som gör ditt boende i Sandviken lite enklare. Ja, det är fortfarande många som kallar vårt lokala energibolag så. I själva verket heter de Sandviken Energi och det är de som gör ditt boende i Sandviken lite enklare. Det gör de genom att leverera ström, värme, bredband och vatten hem till dig. På uppdrag av Sandvikens kommun sköter de också gator samt gång- och cykelvägar för att du ska komma fram tryggt och säkert. På Sandviken Energi jobbar cirka 170 personer som arbetar inom områdena Elnät, Gata, Värme, Vatten, Vattenkraft och Sandnet bredband. Dotterföretaget Mekkab har nästan 30 års erfarenhet av inomhusmiljö, funktionskontroller, energibesiktningar, radonmätningar, spårgasteknik och värmefotograferingar. Du som vill ha el från sol, vind och vatten kan dessutom välja att köpa el från elhandelsföretaget Bixia som Sandviken Energi äger tillsammans med nio andra energibolag. Besök för mer information om aktuella händelser och arbeten. Där finns också information om pågående driftstörningar och hur du gör en felanmälan. För din bekvämlighet, helt enkelt! Här är det lätt att besöka Folktandvården Välkommen till Sandviken. När det är dags att ta hand om dina tänder så är det enkelt att hitta till oss på Folktandvården. Vi har fräscha lokaler i stan och generösa öppettider. Hos oss kan du teckna ett frisktandvårdsavtal. Det är ett fast pris. Kontakta oss så berättar vi mer! Kontakta oss gärna via telefon eller internet. Telefon Gävlevägen 80. Mail Öppet: Måndag onsdag Torsdag fredag Lördag Sandbacka Park stora möjligheter för utveckling nätverkande företagande ftvgavleborg.se mötesplats för människor, idéer och företag 13

14 Det går brant uppåt för Gästriklands mest kända nedförsbacke Som skidanläggning har Kungsberget över 70 år på nacken. Som skidort och mitt i en halvmiljard-satsning är samhället fem år och har lägenheter, restaurang, affär och infrastruktur - vid sidan av 20 nedfarter och 10 liftar. En fin vinterdag kommer gäster, vilket redan gjort Kungsberget till en av landets 15 största skidorter. Det kanske var det här som Johan Larsson tänkte sig när han 1936, till bybornas förundran, högg upp en 20 meter bred och 600 meter lång gata på bergets norrsida. Visste han vilken boll han satte i rullning? Kanske det. Han valde i vart fall rätt plats; nordsidan på ett av Gästriklands tre högsta berg. Här har man faktiskt fler skiddagar än flera större skidorter i Dalarna och Härjedalen. Skidområdet är täckt av snökanoner och så fort det blir ett par kalla nätter startar skidsäsongen. Fast folk behöver tänka vinter för att de ska åka hit. Vi behöver hjälp med kyla och snöfall för att folk ska få ett sug efter att åka skidor och komma till oss i Kungsberget. Det är samma fenomen för många skidanläggningar, berättar Kungsbergets chef, Catharina Utanskog. Lokalbefolkningen är viktiga gäster för oss. Ofta har de ju dessutom köpt förmånliga säsongskort och vill utnyttja hela säsongen. Men det krävs en skvätt snö i Stockholm innan folket från Mälardalen kommer igång. Hon jobbade tidigare som eventchef i Åre, men rekryterades av Branäsgruppen som tog över Kungsberget för nio år sedan. Jag visste att det fanns en bra skidprodukt här. Utmaningen är att jobba så nära en stor marknad. Närheten till Mälardalen har en enorm potential. Hit kan man åka över dagen, eller helgen antingen med buss eller egen bil, konstaterar Catharina. Den pågående satsningen fortsätter nu med en utbyggnad på södra sidan av berget. Om besökare kom utan en enda lägenhet och utan den nya ski-lodgen - hur ska det se ut då? Redan i dag har Kungsberget omkring 140 säsongs- och korttidsanställda. Skidanläggningen sprider frön i den privata besöksnäringen och Text och bild Dan Törnström och Stéfan Estassy en och annan privat stugby har uppstått. Men intressantast är kanske den potential anläggningen erbjuder den snöfria delen av året. Ett exempel är att man ordnade boende och buss till och från Scorpions-konserten i Sand - viken i december Naturligtvis blir tillgången på 100-tals lägenheter för korttidsboende en stor resurs för närområdet. Restaurangen öppnar vi när som helst om det finns underlag. Så vi söker definitivt sådana samarbetsformer, säger Catharina. Trots att utbyggnaden av Kungsberget är välplanerad uppstår ofelbart flaskhalsar. Just nu ser man över hur man ska förbättra trafiksituationen och den parkering som i dag rymmer bilar. En annan viktig åtgärd har varit att effektivisera skiduthyrningen och det har vi gjort till den här säsongen med bland annat möjlighet att förboka via vår webbplats. Trycket är stort speciellt om det kommer flera skolklasser på en gång och ska ha skidor. Att den grundläggande logistiken fungerar, med bil, mat och barn är viktigt för oss eftersom vi profilerar oss mot bland annat barnfamiljer, säger Catharina. FAKTA/Kungsberget 20 nedfarter. 10 liftar. 200 meters fallhöjd. Grillkök, värmestuga, skiduthyrning (öppna under vintersäsong). Drygt bäddar i lägenhets- och flerfamiljsboende (tillgängligt året runt) Restaurang (öppen under säsong). Affär (öppen under säsong). FAKTA/Kungsbergets utbyggnadsplan Steg 1 och 2, är klara Fem hus med 40 lägenheter och 280 bäddar. Ombyggd restaurang. Sporthotell med 300 bäddar i direkt anslutning till backen. Kungens kurva, ny backe. Utbyggt snösystem. Parhus med flerfamiljboende. Bostadsområde med upp till bäddar på Ängen och efter ån vid stora parkeringen. Gästcenter. Ny skiduthyrning. Steg 3 Björnbusestigen, äventyrsbacke för barn. Nya backar och stollift på bergets södra sida. Ny knapplift. Steg 4 Ytterligare bäddar en bit upp i backen. Ny backe ner i det nya bostadsområdet. Totalt nya bäddar under hela projekttiden 14

15 Skidspår i Högbo innan snön faller Den spåransvarige, Per-Åke Hadin har just upplevt en extrem torr och varm sommar. Frågan är om hösten ska fortsätta i samma stil. Eller kan man kan dra igång skidåkningen sista oktober som planerat? Vi behöver kalla nätter och regnfritt. 4 5 minusgrader räcker för snökanonerna och för Text och bild Dan Törnström och Stéfan Estassy Det är lite marigt att peka ut Högbo Bruks målgrupp: Familjer, livsnjutare, barn, frisksportare, konst- och kulturintresserade - eller varför inte skidfantaster som hittar finfina skidspår i Högbo långt innan snön har fallit. En stor attraktion vintertid är de konstfrusna skidspåren, som fått Högbo att etablera sig som skidort på bekvämt dagstursavstånd från Mälardalen och några kilometer från E 16. Det är här Vasaloppsträningen börjar, sägs det. Hej! att vi ska kunna bygga spåren. Sedan håller kylanläggningen snön frusen, berättar Per-Åke. Som start har han kubikmeter snö som förvarats sedan förra vintern i en stor hög, täckt med sågspån. Innan spånet försiktigt skrapas av och snön körs ut i spåren ska det asfalterade underlaget vara fritt från löv, annars blir snön lätt smutsig och geggig. Vi köpte sågspån i år för kronor. Man kan tro att det skulle vara billigare, men numera är sågspån hårdvaluta för värmeverk och byggvarutillverkare, konstaterar Per-Åke. Skidspåren körs igång etappvis: Först en 700-meters slinga runt en bergsknalle, sedan 700 meter till och slutligen ytterligare 600 meter. Det är viktigt att snabbt få de två första etapperna åkbara. Då kommer de långväga gästerna. 700 meter lockar förvisso lokalbefolkningen, men är för lite för att åka från Stockholm för, berättar Per-Åke. För att i någon mån få kostnadstäckning tar man in pengar via Pay & Ski. Detaljerna finns på Men om det lyckas återstår att se. Det ska vara en tillräckligt dålig vinter för skidåkare, men ändå tillräckligt bra förvinter för att kunna hålla en konstfrusen bana. Förra året var mycket lyckad för skidåkarna, men ganska misslycka för oss. Pay & ski var öppet några veckor. Sedan slog vintern till, säger Per-Åke. Vilket emellertid inte betyder minskad aktivitet i Högbo - tvärtom. För elljusspåren på 7,5 kilometer, dagspåren på 15 kilometer, familjespåret och pulkabacken går inte av för hackor de heller. A xel 1 år 15

16 Ett livslångt lärande I Sandvikens kommun har Centrum för Vuxnas Lärande, CVL, hand om utbildning och kompetensförsörjning för vuxna. CVL finns för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå eller med eftergymnasiala studier. Kommunal vuxenutbildning är i huvudsak utformad som kurser vilket innebär att du som studerar väljer utifrån dina behov och intressen. Svenska för invandrare SFI Sandviken arbetar flexibelt och lärstilsanpassat. Vi har individuella val där vi plockar in information om omvärlden och demokratiska värderingar. Studietakten bestäms gemensamt. Vi har kontinuerlig antagning och kursstart varje månad. Antal platser: 340. CVL och SFI har sina lokaler i Norrsätra i Sandviken. I Högbo, några km. norr om Sandviken, testas nya inlärningsmetoder i en språkstudio med 40 platser för utrikesfödda i västra Gästrikland. Arbetet i språkstudion bygger på individuell inlärning med delvis nya metoder som dataprogram för ljud, lästeknik, dramatik med mera som kan programmeras efter för varje studerandes egen nivå. Samtalet har också en central roll, sitt modersmål använder man bara på rasterna. Studierna varvas med praktik på arbetsplatser. Det handlar om att ge de här människorna ett funktionellt arbetsmarknadsanpassat språk. För att klara det måste vi hitta nya vägar. Den konventionella undervisningen passar inte alla, säger projektledaren Marie Irvang. Yrkeshögskola Vid yrkeshögskolan i Sandviken finns två utbildningar på eftergymnasial nivå. Kvalificerad automationstekniker Kvalificerad verkstadstekniker Det betyder att du har motsvarande gymnasiekompetens inom el/automation eller verkstad/cnc när du börjar utbildningen. Dessa förkunskaper kan du även ha fått genom yrkeserfarenhet. Utbildningarna är utformade tillsammans med näringslivet för att tillgodose det behov av kompetens som finns i regionen. Folkhögskolor I vår kommun har vi tre folkhögskolor; utanför Storvik, i Österfärnebo och i Gysinge. Västerbergs folkhögskola ligger utanför Storvik och har bland annat följande inriktningar: Allmän kurs, dramapedagog, hantverk, hel som människa och musiklinje. Färnebo folkhögskola ligger i Österfärnebo och drivs av en del av den svenska alternativ - rörelsen. I Österfärnebo bedrivs vanligtvis 10 månader långa resande baskurser, samt praktikantkurser med fyra till åtta månaders praktik i samarbetsländerna. Under kursen bor deltagarna tillsammans i kollektiv på skolan och delar i allt praktiskt arbete. PRO:s folkhögskola ligger i Gysinge och vänder sig främst till den äldre generationen. Pensionärernas Riksorganisation är huvudman och skolan har ett nära samarbete med PRO för utveckling av kursutbudet. Högskola Vår närmaste högskola ligger i Gävle. Här kan du välja mellan ett 50-tal program och mer än kurser. Läs på hel- eller halvfart, kvällstid, distans eller via Internet. Valet är ditt! Elin Henrik Anna Fredrik

17 En lättillgänglig webbplats Lättillgänglig, kan användas när som helst på dygnet och med ständig uppdatering av nyheter. Så ser Sandvikens kommuns webbplats ut i dag. En webbplats som ständigt förbättras så att den ska vara så enkel som möjlig att använda för medborgarna. Ett kvitto på det arbetet är klättringen från sjunde till tredje plats i senaste granskningen av Sveriges kommuners webb - platser. Full pott blev det inom områdena öppenhet & påverkan samt miljö & teknik. Det finns många sandvikenbor som har placerat kommunens webbplats under favoriter på sin dator. För de vet att det varje dag finns en ny färsk nyhet på förstasidan. Vårt mål är att publicera en nyhet på morgonen och en på eftermiddagen. Men det kan också bli fler om det till exempel kommer någon akut information, berättar Mikael Nordgren, webbredaktör på Sandvikens kommun. Flera skribenter Det är Mikael som ansvarar för webbplatsen och ser till att den ständigt uppdateras och förbättras utifrån synpunkter och önskemål. Till sin hjälp har han ytterligare ett antal skribenter som sitter på olika förvaltningar runt om i kommunen. Vi har satt upp lite olika kriterier för vad texterna ska handla om och skribenterna skickar regelbundet in nyheter till webben, berättar Mikael. Den som tittat in på webbplatsen vet att nyheterna kan handla om allt möjligt, stort som smått. Från ett nytt uttalande av kommunsty- Mikael Nordgren, webbredaktör i kommunenrelsens ordförande till att det är öppet hus på någon skola i kommunen. Vi tar gärna emot tips från allmänheten på nyheter att publicera på webben, säger Mikael Nordgren och tillägger att det inte behöver handla om kommunen utan till exempel kan vara tips på en ny konstutställning, ett evenemangstips eller en sportnyhet. E-tjänster När man ska uträtta ärenden hos Sandvikens kommun är man inte hänvisad till enbart kontorstid. På webbplatsen finns en mängd E- tjänster som kan användas när som helst på dygnet. Man kan söka barnomsorgsplats eller ändra barnens tider på förskolan, om de redan har fått en plats. Det går också att ha koll på vilken skolmat som serveras samt vilka lovdagar som skolorna har, säger Mikael. Biblioteket erbjuder också en rad E-tjänster som lån av E-böcker, språkkurser, film och musik. Man kan också söka och låna om böcker. Flera e-tjänster är på gång under det närmaste året. Inflyttarservice har en egen del på webbplatsen där du som är på väg att flytta hit, eller nyss har kommit, hittar information om förskolor, boende, kommunikationer, hälsa och sjukvård. Du kan se vilka lediga jobb som finns i Sandvikens kommun och skicka en ansökan. Är man intresserad av att ta del av föreningslivet i kommunen kan man gå in under rubriken Kultur & fritid. Här hittar du föreningsregistret med adresser och telefonnummer till alla föreningar i kommunen, berättar Mikael. Sandvikens kommun arbetar hela tiden med att förbättra kommunikationen med medborgarna. Därför kan vem som helst när som helst lämna synpunkter, beröm eller klagomål via hemsidan. De åsikterna är väldigt viktiga eftersom kommunen hela tiden strävar efter att förbättra servicen mot medborgarna. Camilla Lagerqvist Björksätra Prova på rabatt 10 % Vid ett köptillfälle Öppettider: ALLA DAGAR 8 22 Telefon: kupongen till ICA Supermarket, Björksätra. Kupongen gäller dec -13 dec -14 Medtag 17

18 Sandviken en viktig del i expanderande region Text Dan Törnström, bild Sandviken Energi AB Samhällsutvecklingen har i praktiken redan sprängt kommungränserna. Allt fler pendlar och rör sig inom betydligt större områden än den egna kommunen när det gäller jobb, barnomsorg, skolgång, inköp, nöjen och kulturliv. En Sandvikenbo bor förvisso i Sandvikens kommun - men lever i en stadigt expanderande region. Gästrikeregionen är de fyra gästrikekommunerna och Älvkarleby kommun. Regionens puls ådrar är E 16 (gamla riks 80) och E 4 - samt järnvägarna. Naturligtvis har också internet och mobiltelefoner bidragit till rörlig heten. Valmöjligheterna har ökat och man kan gå i skola och till och med få barnomsorg i den kommun man önskar. Att pendla från Sandviken till Gävle, eller till Falun, är numera lika enkelt som att pendla från en förort utanför Stockholm till centrum. Gästrikeregionen hyser närmare invånare. Involverar man även Falun-Borlänge blir det en region med elva mil mellan ändpunkterna och en dryg timmes restid. Området omfattar omkring invånare fullt jämförbart med Malmö och hyser mängder av företag, flygplats, hamn, kulturinstitutioner, två högskolor och inte minst en otrolig variation av boendemiljöer. Befolkningsutvecklingen i Gästrikeregionen visar en stadig ökning. Bor man i Sandviken så bor man alltså mitt i en expansiv region trots rationaliseringar inom skogs- och stålindustrin, nedläggning av Norrsundets bruk, Ericssons flytt från Gävle, stängningen av godisfabriken i Gävle. Och nu också flytten av Sandviks huvudkontor. Trots det skapas det nya jobb och det sker en tillväxt allt inom pendlingsavstånd, vilket är en bild som lätt fördunklas av svarta tidningsrubriker och när man redogör för befolknings - siffror för enskilda kommuner. Med förbättrade kommunikationer stärks banden inom regionen och gör det ännu lättare att pendla. Det är svårt att påverka urbaniseringen, men vi måste för hålla oss till den och göra det bästa i varje situation arbetspendlade cirka personer till eller från Sandviken hade antalet ökat till cirka pendlade in och pendlade ut. Fler pendlar från Gävle till Sandviken än tvärtom, åker till Sandviken och åt andra hållet. Hyttgatan Sandviken Tel , Förskoleklass till årskurs 9 för mer information Annonsera i Nyinflyttad tel Välkommen till Sandviken! Vill du vara med och utveckla vår stad? Bli medlem i Folkpartiet! Följ oss på vår blogg Kontakta oss Helena Sjöberg, ordf En mötesplats för alla! Nya fräscha konferenslokaler med den senaste tekniken Tel Helena Sjöberg, ordf Konferens Restaurang Teater Konserter Nöjen Biljetter 18

19 Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle Medborgarförslag Alla som bor i Sandvikens kommun, unga som gamla, kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det är ett sätt för dig att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Förslagen ska avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde men de får inte beröra ärenden som handlar om myndighets - utövning mot enskilda. De får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Det är bra om ditt medborgarförslag innehåller ett förslag till beslut. Lämna medborgarförslag via ny e-tjänst Du kan lämna ditt förslag via kommunens e- tjänster eller skicka det med posten. När behandlas mitt medborgarförslag? Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde som ger den nämnd som har hand om frågan i uppdrag att utreda. Svar från nämnden skall helst lämnas inom sex månader men allra senast inom ett år från att förslaget kom till kommunen. Medborgardialog via webben På kommunens webbplats finns olika möjligheter för dig som bor i kommunen att fråga och diskutera. Du kan också följa kommunen på Facebook, Twitter och You Tube. Frågepanelen Frågepanelen är en plats för dig som vill komma i kontakt med något av de politiska partierna som finns representerade i kommunstyrelsen i Sandvikens kommun. Du kan ställa en fråga till ett eller flera av partierna. Innan du ställer en fråga kan du söka bland tidigare ställda frågor. Kanske hittar du svaret där? Synpunkter Kommunen vill ge så bra hjälp och service som möjligt. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker om den kontakt du haft med oss. På bl. a. biblioteken och i stadshusets reception finns blankett att hämta. Du kan även fylla i formuläret på Skriv ner dina synpunkter, klagomål eller förslag till förändring och posta eller mejla till oss. Dina åsikter kommer att sammanställas, registreras och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service. Om din synpunkt gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer sekretesslagen. Tack för din hjälp! UPP TILL 5% ÅTERBÄRING Sandviken Öppet alla dagar 8 22 Välkommen till Sandviken och Coop Extra Sveriges största ekologiska och miljömärkta sortiment Generösa öppettider 8 22 alla dagar Stor gratis parkering Butiksstyckat kött Butiksbageri Salladsbar Café Postutlämning ATG Svenska spel DHL Uttagsautomat Kom och hämta en inflyttningskasse Klipp ut kupongen och ta med till butiken. Gäller till Namn och tel.nr. 19

20 Fritid i Sandviken Drömfabriken För utvecklingsstörda och normalstörda. Musik och fika varje onsdagkväll. Drömfesten i juni inleds med ett karnevalståg som går genom hela centrala Sandviken. Parkbadet Medelhavsvärme året om. Äventyrsdel med vågbassäng och rutschbanor. Mamma Mu och Kråkan har egen bassäng. Kulturcentrum Äntligen! sa kulturskolan när beslutet kom att de skulle få nya lokaler i centrala Sandviken. Genom att öppna upp mellan Folkets Hus och f.d. Hammargymnasiet hittar du här i vårt nya Kulturcentrum! på ett och samma ställe; kulturskola och estetiska programmet, bibliotek, konsthall, två teatersalonger, turistbyrå samt Folkets Hus. BJ Arena Friidrottsarenan invigdes i maj Högbo GIF:s hemmaarena. Smedsgården Bostadsmiljöer från sekelskiftet 1800/1900 till 50-talet. Museet ligger i stadsdelen Gamla Bruket. Programverksamhet i Smedsgårdens annex. Storsjön Långa sandstränder, blanka fjärdar, fiske året om - också Emma förstås som kör passagerarturer under sommaren. Göransson Arena/Jernvallen Bowling, tennis och gymnastik är några av de ca 50 olika idrotter du kan utöva här. Göransson Arena är en multiarena i tre plan med plats för upp till personer. Hemmaarena för Sandvikens AIK Bandy och SIF Fotboll. Ny skatepark invigdes sommaren Stadsparken Stadens gröna lunga. Platsen för det årliga nationaldagsfirandet samt internationell jazzfestival Bangen i slutet av juni. Här hittar du streetbasketplan och bana för frisbeegolf. Härligt klätterställning invigdes Fria P-platser i hela sta n! Mer info hittar du på: sandviken.se

NYinflyttad 2013. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

NYinflyttad 2013. En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun NYinflyttad 2013 En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun Välkommen kära Sandvikenbo! Det finns de som hävdar att det kan ta lång tid innan man som nyinflyttad har rätt att kalla sig Sandvikenbo.

Läs mer

nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun 2014 2015 nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun Inflyttarservice Som nyinflyttad dyker många frågor och funderingar upp. Det kan handla om skolor, barnomsorg, kultur- och fritidsaktiviteter

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING.

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING www.stoten.se VI SES VÄL I VINTER? Så var det snart dags för en ny härlig säsong i Stöten i Sälen. För att säsongen ska bli sådär riktigt

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Till salu i Stöten Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Investera i Stöten Pistbyn Fjällbyn Ranc Projekterad golfbana Lite fakta: Stöten ligger i Sälenområdet

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2 Skidtest I Engelberg kommer snön normalt tidigt på hösten. Med snön kommer abstinensstinna friåkarproffs, skidfilmare och säsongare från hela världen. Med sitt läge får Engelberg ofta besök av lågtryck

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se Södertälje i världen Världen i Södertälje Stockholms storasyster Mötesplatsen Staden som sjuder av liv Knutpunkten Här möts Europavägarna 44 min till Stockholm C Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Kontorslokaler i inspirerande miljöer

Kontorslokaler i inspirerande miljöer Kontorslokaler i inspirerande miljöer - Stockholmarnas favoritcentrum 2012! - Kvalitetsmärkt shopping - 150 butiker och restauranger - Goda kommunikationsmöjligheter - Flexibla och ljusa lokaler med milsvid

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Stöten är till salu!

Stöten är till salu! Stöten är till salu! Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSNÖBYN RANCHEN Investera i Stöten bo mitt i pisten! Pistbyn Fjällbyn Projekterad golfbana Ranchen Yrsnöbyn

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller.

Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Långbroparken. Moderna bostäder i sekelskifteshus mitt i en av Stockholms vackraste parkidyller. Upplev en fantastisk bokvalitet i en kulturskyddad park femton minuter från city. Nu öppnar sig en helt

Läs mer

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö.

KONFERENS BLAND TOPPARNA. Möten och avkoppling i exklusiv miljö. KONFERENS BLAND TOPPARNA Möten och avkoppling i exklusiv miljö. PRISEXEMPEL KONFERENSPAKET Deluxe TREEHOTEL KONFERENS Likt ett av våra trädrum, The Cabin, kan även ni försvinna in bland norrländska, högresta

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

URBAN WINERY STOCKHOLM

URBAN WINERY STOCKHOLM URBAN WINERY STOCKHOLM NU KOMMER VINVÄRLDEN TILL SOLNA OCH THE WINERY HOTEL. Den gemensamma passionen för vin sammanförde familjerna Söder, Östlundh och Ruhne att skapa The Winery Hotel, Sveriges första

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Åre eller Sälen i vinter? Fundera en gång till. Det finns närmare ett 20-tal andra vinteranläggningar som gärna är med och konkurrerar om dina semesterpengar. En

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

FOKUS PÅ SERVICE I NYA SOLNA GATE

FOKUS PÅ SERVICE I NYA SOLNA GATE CityMark Det finns en stor osäkerhet om framtida lokalbehov få vågar expandera sidan 46 Leaf Sverige flyttar till nya lokaler i Malmö Flytten ska stärka Svenska Kraftnät Inredningstrender från Formexmässan

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer