Alfabetisk förteckning över yrkesbenämningar klassificerade enligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning över yrkesbenämningar klassificerade enligt"

Transkript

1 Alfabetisk förteckning över yrkesbenämningar klassificerade enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) Version (ersätter tidigare versioner) Detta är en aktualiserad version av förteckningen över yrkesbenämningar i bilaga 3 i SCB:s publikation Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK 96), som är publicerad i serien Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1998:3 (nytryck 2001). Den kan inte användas för att definiera innehållet i klasserna, utan ska endast ses som ett hjälpmedel i kodningen. För information om struktur, grundläggande principer, definitioner av klasser m.m. hänvisas till publikationen SSYK 96 samt webbsidan: Enligt SSYK och den internationella förlagan ISCO-88 räknas företag, myndigheter, organisationer etc. som stora eller medelstora om verksamheten kräver minst tre chefer tillhörande yrkesområde 1. Om uppgift om antal chefer saknas, kan antalet medarbetare användas som en approximation. Vid statistikrapportering inom EU har man kommit överens om att antalet anställda ska vara 10 eller fler för att företaget etc. ska räknas som stort eller medelstort. Förteckningen omfattar varianter av frekventa benämningar, ovanliga yrken, numera föråldrade titlar samt vanliga beteckningar som härrör från engelskan. Det finns även en version i kodnummerordning (SSYK). Observera att klassificering efter enbart yrkesbenämning riskerar att bli otillförlitlig, eftersom samma yrkesbenämning kan användas för olika yrken/jobb beroende på t.ex. bransch eller sektor. Information om kvalifikationsnivå och huvudsakliga arbetsuppgifter förbättrar möjligheterna till rätt klassificering. Förfrågningar och synpunkter: Mariette Thell, tfn , e-post: Leif Haldorson, tfn , e-post:

2 SSYKkod Yrkesbenämning D-designer D-grafiker D-visualiserare 5227 Abonnemangsförsäljare 4190 Abonnemangskontorist 3115 Abonnentingenjör, vatten och avlopp 4190 Abonnentman 3415 Account manager 2411 Accounting controller 2453 Ackompanjatör, klassisk musik 3473 Ackompanjatör, populärmusik 3431 Ackordsmätare, fackförening 4120 Ackordsuträknare 8282 Ackumulatorarbetare 9320 Ackumulatorskötare 5227 Ackvisitör, abonnemang 3429 Ackvisitör, annonser 3476 Ackvisitör, rekvisitör 2456 AD (Art Director) 3471 AD-assistent 2460 Adjunkt, evangelisk-luthersk 2330 Adjunkt, grundskola 2321 Adjunkt, gymnasieskola 2310 Adjunkt, högskola/universitet 2460 Adjunkt, Svenska kyrkan 5133 ADL-assistent 3431 Administrativ assistent 3431 Administrativ chef, mindre företag 1231 Administrativ chef, stort eller medelstort företag 3223 Administrativ dietist 2414 Administrativ konsult 2414 Administrativ rationaliserare 2414 Administrativ utvecklare 3431 Administratör, administrativ assistent 4190 Administratör, allmänkontorist 2419 Administratör, handläggare/utredare, företag 2480 Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation 2470 Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning 4131 Administratör, lager 4120 Administratör, löner 2412 Administratör, personalvetare 4190 Adresserare 4190 Adresskontorist 8123 Aducerare 2421 Advokat 2429 Advokatfiskal 4112 Advokatsekreterare 3462 Aerobicsinstruktör

3 3462 Aerobicstränare 3229 Afasipedagog 9141 Affischbärare 9141 Affischklistrare 3471 Affischtecknare 9141 Affischuppsättare 9141 Affischör 5221 Affärsbiträde, dagligvaror 5222 Affärsbiträde, fackhandel 5224 Affärsbiträde, spelbutik 5227 Affärsbiträde, videobutik 3471 Affärsdekoratör 5221 Affärsföreståndare (dagligvaror), färre än 5 anställda 5222 Affärsföreståndare (fackhandel), färre än 5 anställda 1314 Affärsföreståndare, 5-9 anställda 1224 Affärsföreståndare, stort eller medelstort företag 1314 Affärsidkare 5221 Affärsinnehavare (dagligvaror), färre än 5 anställda 5222 Affärsinnehavare (fackhandel), färre än 5 anställda 1314 Affärsinnehavare, 5-9 anställda 1224 Affärsinnehavare, stort eller medelstort företag 2423 Affärsjurist 4211 Affärskassör 4211 Affärskassörska 3419 Affärskonsulent, butik 1233 Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar 1210 Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar 3414 Affärsresekonsulent 3414 Affärsresekonsult 4221 Affärsresesäljare 2419 Affärsutvecklare 1237 Affärsutvecklingschef 5227 Affärsvärd 3131 A-fotograf 3415 Agent, detaljhandel 3421 Agent, partihandel 2213 Agronom 8269 Airbagtillverkare, operatör 2423 Akademiombudsman 2470 Akademisekreterare 3443 A-kassehandläggare 4190 A-kassekontorist 3474 Akrobat 2419 Aktieanalytiker 3411 Aktieförvaltare 3411 Aktiehandlare 3411 Aktiemäklare 5113 Aktivitetsguide 5133 Aktivitetsledare, barn, äldre, funktionshindrade 3462 Aktivitetsledare, fritidsaktivitet

4 5113 Aktivitetsledare, guide 5134 Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m Aktuarie, försäkringsbolag 3229 Akupressör 3229 Akupunktör 2141 Akustiker 2141 Akustisk designer 2233 Akutsjuksköterska 6151 Akvariefiskuppfödare 6151 Akvarietekniker 3132 A-ljudtekniker 3461 Alkohol- och drogrådgivare 3461 Alkohol- och drogterapeut 3461 Alkohol- och drogutredare 3449 Alkoholhandläggare 3461 Alkoholrådgivare 3461 Alkoholterapeut 3231 Allergisjuksköterska 2221 Allergolog 2421 Allmän åklagare 4190 Allmänkontorist 2451 Allmänreporter 2310 Amanuens, högskola/universitet 2431 Amanuens, museum 1226 Ambassadråd 2470 Ambassadsekreterare 1110 Ambassadör 5151 Ambulansförare, brandman 5132 Ambulansförare, sjukvårdare 4132 Ambulansföreståndare 5132 Ambulansman 2233 Ambulanssjuksköterska 5132 Ambulanssjukvårdare 8229 Ammoniakkokare 8222 Ammunitionsarbetare 7143 Ammunitionsröjare 4120 Analysassistent 2113 Analytisk kemist 3134 Anaplastolog 3419 Anbudsläggare 2221 Anestesiläkare 2221 Anestesiolog 2233 Anestesisjuksköterska 7322 Anfångare 3461 Anhörigkonsulent 3461 Anhörigterapeut 5133 Anhörigvårdare 3471 Animatör 3471 Animerare 7124 Anläggare, markarbeten, VA m.m.

5 8332 Anläggare, maskinförare 6113 Anläggare, trädgård 7124 Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m Anläggningsarbetare, maskinförare 6113 Anläggningsarbetare, trädgård 7216 Anläggningsdykare 2142 Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör 3112 Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör 3113 Anläggningsingenjör, elkraft 8332 Anläggningsmaskinförare 2142 Anläggningsplanerare 8123 Anlöpare 4190 Anmälningsmottagare 3429 Annonsansvarig 4190 Annonsassistent 3429 Annonsberedare 3429 Annonschef 7341 Annonsgrafiker 3429 Annonskonsulent 4190 Annonskontrollant 4190 Annonsmottagare 2451 Annonsproducent 4190 Annonssekreterare 3429 Annonssäljare 7341 Annonssättare 3471 Annonstecknare 8223 Anodiserare 8223 Anodiseringsoperatör 5149 Anonym konsument 2340 Anpassningslärare 8111 Anrikningsarbetare, malm 3134 Ansiktsprotetiker 3229 Ansiktszonterapeut 3119 Anstaltsingenjör 3461 Anstaltspedagog 1227 Antagningschef, utbildning 2470 Antagningshandläggare 2470 Antagningssekreterare, utbildning 7243 Antennmontör, telekommunikation 7242 Antenntekniker 5222 Antikvariatsbiträde 2431 Antikvarie 1314 Antikvitetshandlare 2442 Antropolog 2131 Användbarhetsdesigner 2131 Användbarhetsexpert 2224 Apotekare 5139 Apoteksassistent 5139 Apoteksbiträde 2224 Apotekschef, apotekare

6 3228 Apotekschef, receptarie 1224 Apoteksdirektör 1224 Apoteksområdeschef 5139 Apotekstekniker 7241 Apparatreparatör 2144 Applikationsingenjör, civilingenjör 3114 Applikationsingenjör, högskoleingenjör 2131 Applikationsingenjör, programmering 2131 Applikationsprogrammerare 2131 Applikationsutvecklare 8264 Appreterare 1313 Arbetschef, bygg och anläggning, mindre företag 1223 Arbetschef, bygg och anläggning, stort eller medelstort företag 7231 Arbetsfordonsreparatör 3423 Arbetsförmedlare 1226 Arbetsförmedlingschef 2149 Arbetshygieniker 3211 Arbetsingenjör 5153 Arbetsinstruktör, kriminalvård Arbetsinstruktör, övrig (SSYK klassificeras som underställd personal) 3423 Arbetskonsulent 3112 Arbetsledare, bygg och anläggning 6140 Arbetsledare, skogvaktare Arbetsledare, övrig (SSYK klassificeras som underställd personal) 2491 Arbetslivskonsult 2470 Arbetsmarknadshandläggare 1226 Arbetsmarknadsråd 2470 Arbetsmarknadssamordnare 2470 Arbetsmarknadssekreterare 3152 Arbetsmiljöhandläggare 3152 Arbetsmiljöingenjör 3152 Arbetsmiljöinspektör 3152 Arbetsmiljökonsulent 3431 Arbetsplatsombud 2491 Arbetspsykolog 2423 Arbetsrättsjurist 2414 Arbetstagarkonsult 3221 Arbetsterapeut 5132 Arbetsterapibiträde 3423 Arbetsvägledare 3411 Arbitragör 3211 Arborist 8211 Arborrare 7212 Arcatomsvetsare 3415 Area manager, försäljning Area manager, övrig (klassificeras efter arbetsuppgifter o. inriktning) 3415 Area sales manager 7212 Argonbågsvetsare 8144 Arkare 2442 Arkeolog

7 4140 Arkeologbiträde 2141 Arkitekt 2431 Arkivamanuens 4140 Arkivarbetare 2431 Arkivarie 4140 Arkivassistent 4140 Arkivbiträde 1229 Arkivchef 3131 Arkivfotograf 2431 Arkivföreståndare 4140 Arkivkanslist 2359 Arkivpedagog 2431 Arkivråd 8144 Arkmaskinförare 8251 Arkoffsettryckare 8144 Arkskärare 7321 Armaturmontör, porslin 0110 Arméchef 3115 Arméingenjör 0110 Arméofficer 8212 Armerare, betongvaruindustri 7122 Armerare, bygg och anläggning 7214 Armeringsmontör 8271 Aromblandare 2453 Arrangör, klassisk musik 3473 Arrangör, populärmusik 3429 Arrangörsutvecklare 6130 Arrendator, blandad drift 6121 Arrendator, husdjursuppfödning 6111 Arrendator, växtodling 5153 Arrestvakt 2456 Art director 3473 Artist, populärmusik 3429 Artistagent 3429 Artistbokare 3429 Artistförmedlare 3429 Artistproducent 3429 Artistutvecklare 7143 Asbestsanerare 8221 Asepttekniker 8212 Asfaltarbetare, asfaltframställning 7124 Asfaltarbetare, asfaltläggning 8332 Asfaltarbetare, maskinförare 7124 Asfaltisolerare 8212 Asfaltkokare 7124 Asfaltläggare 8332 Asfaltmaskinförare 8212 Asfaltmaskinist, asfaltframställning 8332 Asfaltmaskinist, maskinförare 8212 Asfaltverksmaskinist, asfaltframställning

8 8332 Asfaltverksmaskinist, maskinförare 8212 Asfaltverksskötare, asfaltframställning 8332 Asfaltverksskötare, maskinförare 2422 Assessor 3471 Assistent, AD Assistent, ADL 4140 Assistent, bibliotek 4190 Assistent, bostadsförmedling 4190 Assistent, inköp, orderbehandling 2421 Assistentåklagare 3231 Astmasjuksköterska 3231 Astmasköterska 2111 Astronom 2492 Asylhandläggare 1314 Ateljéchef 3471 Ateljédekoratör 3131 Ateljéfotograf 7123 Ateljésnickare 7431 Ateljésömmerska 2221 AT-läkare 2111 Atomfysiker 1226 Attaché 2222 AT-tandläkare 9142 Attraktionsförare 9142 Attraktionsvärd 7330 Attributmakare 3476 Attributör 2414 AU-chef 2221 Audiolog 3134 Audiologiingenjör 5132 Audiometris 3229 Audionom 2429 Auditör 3417 Auktionist 9142 Auktionsbiträde 3417 Auktionsförrättare 3417 Auktionskommissarie 9142 Auktionsmedhjälpare 3417 Auktionsutropare 9142 Auktionsvaktmästare 2419 Auktoriserad fastighetsvärderare 2411 Auktoriserad revisor 9121 Au-pair 8150 Autoklavskötare, kemisk produktion 8271 Autoklavskötare, livsmedel 7241 Automationselektriker 3113 Automationstekniker, el 3114 Automationstekniker, elektronik 8170 Automationstekniker, installation o. service industrirobotar 3115 Automationstekniker, maskin

9 7242 Automationstekniker, ospec 8211 Automatpressare, metall 9143 Automatpåfyllare, varuautomater m.m Automatskötare, varor 8211 Automatskötare, verkstad 7223 Automatställare 8211 Automatsvarvare 8211 Automatsvetsare 7231 Autotekniker 2414 AU-utredare 4190 AV-biträde 6121 Avbytare, jordbruk 3418 Avdelningschef, bank 3415 Avdelningschef, företagsförsäljning 5221 Avdelningschef, försäljning dagligvaror 5222 Avdelningschef, försäljning fackhandel 1233 Avdelningschef, försäljningschef stort eller medelstort företag 1224 Avdelningschef, handel, driftchef stort eller medelstort företag Avdelningschef, kommunal förvaltning (SSYK klassificeras efter arb.uppg.) 1226 Avdelningschef, landstingsförvaltning 1224 Avdelningschef, partihandel 1226 Avdelningschef, statlig förvaltning 5222 Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning 1224 Avdelningschef, varuhus, platschef 2232 Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning Avdelningschef, övrig (se resp. yrke) Avdelningsdirektör (för SSYK se resp. yrke, yrkesområde 2) 3240 Avdelningsföreståndare, biokem./medicinskt laboratorium 3240 Avdelningsföreståndare, histopat. laboratorium 3240 Avdelningsföreståndare, kliniskt fysiskt laboratorium 3240 Avdelningsföreståndare, kliniskt kemiskt laboratorium 3240 Avdelningsföreståndare, mikrobiol. laboratorium 2232 Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning Avdelningsföreståndare, övrig (se resp. yrke) 2221 Avdelningsläkare 8223 Avfettare 8125 Avgjutare 3143 Aviatör 7311 Avionikmekaniker 8332 Avisare 8332 Avisningsmaskinförare 5133 Avlastningsförälder 9150 Avloppsarbetare 9150 Avloppsreningsarbetare 4120 Avlöningskontorist 4120 Avlöningsuträknare 9320 Avplockare, keramikbränning 2451 AV-producent 7413 Avsmakare 2451 Avsnittsproducent

10 3229 Avspänningspedagog 3229 Avspänningsterapeut 8212 Avsynare, betongvaror 8252 Avsynare, bokbinderi 7224 Avsynare, borrstål 8282 Avsynare, elkrafttekn. produkter 8282 Avsynare, el-tele 7311 Avsynare, finmekanik 8261 Avsynare, garner 7224 Avsynare, gjutgods 7321 Avsynare, glas- och keramikprodukter 7313 Avsynare, guld- och silverprodukter 8231 Avsynare, gummiprodukter 8229 Avsynare, kemiska produkter 8274 Avsynare, konfektyr 8265 Avsynare, lädervaror 8272 Avsynare, mejeriprodukter 8223 Avsynare, metalliserare 7224 Avsynare, metallprodukter 7312 Avsynare, musikinstrument 8253 Avsynare, pappersprodukter 8232 Avsynare, plastprodukter 8265 Avsynare, skor 7224 Avsynare, smide 7112 Avsynare, stenprodukter 7224 Avsynare, stål 8141 Avsynare, sågverk 8279 Avsynare, tobaksvaror 8142 Avsynare, träfiberindustri 7421 Avsynare, träprodukter 8264 Avsynare, tyger 7433 Avsynare, tygkonfektion 8261 Avtagare, spinneri 1120 Avtalssekreterare, intresseorganisation 2423 Avtalssekreterare, kommun 3132 AV-tekniker 3212 Avverkningsledare 8331 Avverkningsmaskinförare 3212 Avverkningsplanerare 3212 Avverkningstekniker 3462 Babysiminstruktör 3132 Backlinetekniker 4190 Backoffice-personal 5159 Badbevakare 5141 Badbiträde 5132 Baderska, sjukhem 5132 Baderska, sjukhus 1229 Badföreståndare 4211 Badhuskassör 3475 Badmintontränare

11 5141 Badmästare 5159 Badvakt 7137 Badvaktmästare 5159 Badvärd 9142 Bagagevaktmästare 7412 Bagare 8274 Bageriarbetare 2211 Bakteriolog, forskare 2221 Bakteriolog, klinisk 2454 Balettdansör 2454 Balettmästare 2454 Balettrepetitör 3143 Ballongflygare 8290 Balpressare 9130 Bambatant 6113 Banarbetare, golfbana 7124 Banarbetare, järnväg 7311 Bandagearbetare 7311 Bandagist 2431 Bandarkivarie 8332 Bandlastarförare 8332 Bandschaktarförare 8211 Bandsågare, metall 8141 Bandsågare, sågverk 8142 Bandsågare, träfiberskivor 8332 Bandtraktorförare 8122 Bandvalsare 8262 Bandvävare 3475 Bandydomare 3475 Bandyspelare 8312 Bangårdsarbetare 8312 Bangårdsoperatör 4132 Baninspektör, järnväg 1315 Bankchef, mindre företag 1210 Bankchef, stort eller medelstort företag 1210 Bankdirektör 4212 Bankexpeditör 2470 Bankinspektör 2423 Bankjurist 3418 Bankkamrer 4212 Bankkassör 2423 Bankombudsman 3418 Bankrådgivare 3418 Banksäljare 3418 Banktjänsteman 1224 Banområdeschef 3475 Banracingförare 7124 Banreparatör 7124 Bantekniker 9142 Banvakt

12 3480 Baptistpastor 9130 Barbiträde 5123 Barchef 5123 Barista 8331 Barkmaskinskötare, skogsbruk 8141 Barkmaskinskötare, sågverk 8141 Barkpressare 5123 Barmästare 3462 Barn- och ungdomsledare 5134 Barn- och ungdomsvårdare 2323 Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning 2322 Barnavårdslärare, yrkesundervisning 2432 Barnbibliotekarie 9121 Barnflicka, privathem 3462 Barngymnastikledare 3310 Barnhandledare 5131 Barnhemsbiträde 1318 Barnhemsföreståndare 2221 Barnkirurg 3462 Barnkoloniledare 3462 Barnkonsulent, församling 3462 Barnkörledare 3462 Barnledare, församling 2221 Barnläkare 2231 Barnmorska 2470 Barnombudsman, kommun 1110 Barnombudsman, myndighet 3461 Barnomsorgsassistent 3461 Barnomsorgsinspektör 3461 Barnomsorgskonsulent 3461 Barnomsorgssekreterare 9121 Barnpassare, privathem 2221 Barnpsykiater 2491 Barnpsykolog 5131 Barnsamarit 2234 Barnsjuksköterska 5131 Barnskötare 5131 Barnsköterska, förskola 5132 Barnsköterska, sjukvård 3461 Barnstugeassistent 3310 Barnstugeföreståndare 2491 Barnterapeut 5131 Barntimmeledare 9121 Barnvakt 5131 Barnvårdare, förskola 3473 Barpianist 5123 Bartender 1228 Basenhetschef, psykiskt utvecklingsstörda 3475 Basketspelare 3475 Baskettränare

13 5159 Bassängvakt 8282 Batteriarbetare 8229 Batteriskötare, elektrokemi 3473 Batterist, orkester 9330 Baxare 2451 Bearbetningsproducent 2431 Bebyggelseantikvarie 2122 Befolkningsstatistiker 3421 Befraktare 4132 Befraktningsassistent 3421 Befraktningschef 3421 Befraktningsmäklare 3142 Befälhavare, fartyg 3441 Befälhavare, kustbevakning 5142 Begravningsassistent 5142 Begravningsbyråföreståndare 5142 Begravningsentreprenör 5142 Begravningsrepresentant 5142 Begravningsrådgivare 3461 Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder 5134 Behandlingsassistent, vårdare 5134 Behandlingspedagog 3461 Behandlingssamordnare 3461 Behandlingsterapeut 3461 Behovsbedömare 9142 Bellboy 3132 Belysningsmästare 3132 Belysningstekniker 7124 Beläggningsarbetare 8332 Beläggningsmaskinförare 7322 Benmakare 5225 Bensinmacksbiträde 5225 Bensinmacksföreståndare 5225 Bensinstationsarbetare 5225 Bensinstationsbiträde 5225 Bensinstationsföreståndare 3112 Beredningsingenjör, bygg och anläggning 3113 Beredningsingenjör, elkraft 3114 Beredningsingenjör, el-tele 3117 Beredningsingenjör, gruva/metallurgi 3116 Beredningsingenjör, kemiteknik 3115 Beredningsingenjör, maskin 3119 Beredningsingenjör, textil, trä m.m Beredningsjurist 7111 Bergarbetare 7111 Bergförstärkare 2114 Berggrundsgeolog 7111 Bergoperatör 2147 Bergsingenjör 7111 Bergsprängare

14 8332 Bergtruckförare 6129 Beridare 2142 Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör 3112 Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör 2143 Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör 3113 Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör 2144 Beräkningsingenjör (el-tele), civilingenjör 3114 Beräkningsingenjör (el-tele), högskoleingenjör 2145 Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör 3115 Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör 7413 Besiktningsassistent 5151 Besiktningsbrandmästare 3152 Besiktningsingenjör, Bilprovningen 3113 Besiktningsingenjör, elkraft 3417 Besiktningsingenjör, försäkring 3152 Besiktningsingenjör, säkerhet Besiktningsingenjör, övrig (se Kvalitetsingenjör) 3413 Besiktningsman, fastighet 3152 Besiktningsman, fordon 3417 Besiktningsman, försäkring 7137 Besiktningsman, lägenhet 7413 Besiktningsman, matpotatis 3151 Besiktningsman, ventilation 3152 Besiktningstekniker, Bilprovningen 3152 Besiktningstekniker, fordon 2223 Besiktningsveterinär 1110 Beskickningschef 9130 Bespisningsbiträde 8144 Bestrykningsmaskinförare 3416 Beställaransvarig 3419 Beställningsfaktor 4190 Beställningskontorist 3133 Beställningsoperatör 4190 Besöksbokare 2451 Besökschef 4190 Besöksintervjuare 8223 Betare 5149 Betjänt 7122 Betongarbetare, bygg och anläggning 8212 Betongarbetare, tillverkning 7122 Betongarmerare 8212 Betongblandare 7122 Betongborrare 7129 Betongdemolerare 7139 Betongelementmontör 7122 Betonghåltagare 3112 Betongingenjör 8212 Betongmaskinist 8332 Betongpumpförare 7122 Betongsprutare

15 8212 Betongstationsskötare 8212 Betongvaruarbetare 7421 Betsare, trä 1239 Bevakningschef 5153 Bevakningsföreståndare 5159 Bevakningsman, järnväg 5152 Bevakningsman, väktare 7135 Bevattningsmontör 3131 B-fotograf 2432 Bibliotekarie 4140 Biblioteksassistent 4140 Biblioteksbiträde 1229 Bibliotekschef 4140 Bibliotekskanslist 2432 Bibliotekskonsulent 4140 Bibliotekskontorist 1229 Biblioteksråd 9142 Biblioteksvaktmästare 3443 Bidragssekreterare, försäkringskassa 7313 Bijouteriarbetare 8281 Bilarbetare 3152 Bilbesiktningsingenjör 3152 Bilbesiktningsman 8281 Bilbyggare 8323 Bilbärgare 7341 Bild- och reprografiker 5152 Bildanalytiker 2431 Bildarkivarie 3131 Bildbehandlare 5227 Bildbyråassistent 9150 Bildemonterare 9150 Bildemontör 7341 Bildhanterare 2452 Bildhuggare, konstnär 2452 Bildhuggare, sten 7421 Bildhuggare, trä 3132 Bildingenjör 4132 Bildirigent 3131 Bildjournalist 2452 Bildkonstnär 2323 Bildlärare 3132 Bildmixer 3132 Bildmixertekniker 2351 Bildningskonsulent 7341 Bildoperatör 3320 Bildpedagog 3131 Bildproducent 2451 Bildredaktör 3131 Bildredigerare 7341 Bildskärmssättare

16 3132 Bildtekniker 3229 Bildterapeut 7241 Bilelektriker 8321 Bilförare 3475 Bilförare, tävling 5226 Bilförsäljare 9190 Bilförädlare, bilvård 7134 Bilglasmästare 3152 Bilinspektör 4211 Biljettförsäljare 4211 Biljettkassörska 5112 Biljettkontrollant 9142 Biljettmottagare 4221 Biljettör, resebyrå 2145 Bilkonstruktör 7142 Billackerare, reparation 8223 Billackerare, tillverkning 7242 Billarmsinstallatör 8323 Billots 7231 Bilmekaniker 8281 Bilmonterare 7231 Bilmontör, reparation 8281 Bilmontör, tillverkning 8281 Bilmotormontör 7231 Bilmotorreparatör 7213 Bilplåtslagare 9190 Bilpolerare 3152 Bilprovare 3475 Bilrallyförare 9190 Bilrekondare 9190 Bilrekonditionerare 7231 Bilreparatör 5225 Bilreservdelsman 7435 Bilsadelmakare 3417 Bilskadeinspektör, försäkring 3417 Bilskadereglerare 7213 Bilskadereparatör, plåt 3320 Bilskollärare 9150 Bilskrotare 7435 Biltapetserare 7231 Biltekniker 3152 Biltestare 8321 Biltestförare 9190 Biltvättare 5227 Biluthyrare 3419 Bilverkmästare 9190 Bilvårdare 3419 Bilvårdschef 5225 Bilvårdsman, diverse bensinmack 4211 Bilvårdsman, kassaarbete

17 9190 Bilvårdsman, tvätt, polering 3132 Bing 4213 Bingofunktionär 4213 Bingovärd 3240 Bioanalytiker 6129 Biodlare 2212 Biofysiker 3119 Biogasingenjör 1319 Biografföreståndare 4211 Biografkassör 3133 Biografmaskinist 3133 Biograftekniker 9142 Biografvaktmästare 2211 Bioinformatiker 4211 Biokassörska 2212 Biokemist 2211 Biolog 3133 Biomaskinist 2211 Biomedicinare 3240 Biomedicinsk analytiker 3229 Biopat 2122 Biostatistiker 3211 Bisjukdomskonsulent 2460 Biskop 6129 Biskötare Biståndsarbetare (se resp. yrke) 3461 Biståndsbedömare 3461 Biståndshandläggare, kommun 2470 Biståndshandläggare, SIDA 6129 Bitillsyningsman 6129 Bitillsynsman 1210 Biträdande högskolerektor 1227 Biträdande rektor, förskola 1210 Biträdande rektor, högskola/universitet 1317 Biträdande rektor, mindre grund- och gymnasieskola 1227 Biträdande rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola 1210 Biträdande universitetsrektor 7224 Bladskötare 8212 Blandarskötare, byggnadsmaterial 8221 Blandarskötare, läkemedel 8222 Blandarskötare, sprängämnesindustri 8261 Blandmaskinskötare, garnberedning 8261 Blandmaskinställare, garnberedning 8231 Blandningsoperatör, gummi 8222 Blandningsuppvägare, sprängämnesindustri 4190 Blankettkonstruktör 7313 Blanksticksgravör 7213 Bleckslagare 7321 Blockgjutare 3231 Blodtryckssköterska

18 3471 Bloggare 5222 Blomsterbindare 5222 Blomsterdekoratör 5222 Blomsterhandlare 6112 Blomsterodlare 7212 Blylödare 7341 Blysättare, tryckeri 8121 Blyverksarbetare 8121 Blåsare, kaldoverk 8121 Blåsare, stålverk 7312 Blåsinstrumentmakare 7143 Blästrare, fukt Blästrare, glas 8223 Blästrare, metall 8253 Blöjmaskinskötare 3240 BMA (Biomedicinsk analytiker) 3229 Bodytalk-terapeut 5134 Boendeassistent 5134 Boendebiträde 1226 Boendechef, kommun 1228 Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg) 5133 Boendehandledare 5134 Boendestödassistent 5134 Boendestödjare 3142 Bogserbåtsbefälhavare 8323 Bohags- och flyttbilsförare 7343 Bokbindare, hantverk 8252 Bokbindare, maskin 8252 Bokbinderiarbetare 8252 Bokbinderitekniker 2432 Bokbussbibliotekarie 8323 Bokbussförare 4120 Bokförare 4120 Bokföringsassistent 4120 Bokföringskontorist 1312 Bokförläggare, mindre företag 1210 Bokförläggare, stort eller medelstort företag 5222 Bokhandelsbiträde 5222 Bokhandelsmedhjälpare 5222 Bokhandlare 3433 Bokhållare 2452 Bokkonstnär 4221 Bokningsassistent, turistbyrå 4222 Bokningschef, hotell 4222 Bokningskontorist, hotell 4221 Bokningssekreterare, resebyrå 4221 Bokningstjänsteman, resebyrå 2423 Bolagsjurist 3418 Bolånerådgivare 7421 Bonare, trä

19 6130 Bonde, blandad drift 6121 Bonde, husdjursuppfödning 6130 Bonde, ospec 6111 Bonde, växtodling 3229 Bonitolog 7224 Bordhyvlare 3475 Bordtennisspelare 3475 Bordtennistränare 1110 Borgarråd 5142 Borgerlig officiant 8112 Borrare, brunnar 8112 Borrare, diamant Borrare, gruva 8211 Borrare, metall 8240 Borrare, trä 3117 Borrledare, petroleumutvinning 7221 Borrsmed 7422 Borstbindare, hantverk 8290 Borstbinderiarbetare, maskin 4190 Bostadsförmedlare 3413 Bostadsförvaltare 2470 Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd 3413 Bostadsinspektör, fastighetsföretag 3222 Bostadsinspektör, miljö- och hälsovård 3413 Bostadsintendent 4190 Bostadsuthyrare 2419 Bosättningskonsulent 2211 Botaniker 8121 Bottenbytare, metallugn 8265 Bottenläderstansare 7322 Bottenslipare, glas 8265 Bottnare 3432 Boupptecknare 3432 Bouppteckningsförrättare 3432 Boutredare 3432 Boutredningsman 7137 Bovärd 3475 Boxningstränare 5151 Brandbefäl 1226 Brandchef 5151 Brandförman 3151 Brandingenjör 3151 Brandinspektör 7242 Brandlarmsinstallatör 5151 Brandman 5151 Brandman, ambulansförare 5151 Brandmästare 7143 Brandsektionerare 3417 Brandskadereglerare 7143 Brandskadesanerare

20 3151 Brandskyddsingenjör 7233 Brandskyddstekniker 3151 Brandtekniker 5159 Brandvakt 7242 Bredbandsinstallatör 7242 Bredbandstekniker 4150 Brevbärarbiträde 4150 Brevbärare 4150 Brevresare 4150 Brevsorterare 4132 Briefing officer 7434 Brodör, hantverk 8263 Brodör, maskin 7434 Brodös, hantverk 8263 Brodös, maskin 3112 Broingenjör 3419 Brokalkylerare 3429 Broker, grafiska produkter 8333 Brokranförare 8333 Bromaskinist 7211 Bronsgjutare 7111 Brottarbetare 2421 Brottmålsadvokat 3475 Brottningstränare 3432 Brottsofferassistent 8333 Brovakt 8112 Brunnsborrare 8278 Bryggeriarbetare 3119 Bryggeriingenjör 8278 Brygghusarbetare 8278 Bryggmästare 7111 Brytare, gruva 7111 Brytare, kolgruva 7111 Brytare, lertag 7111 Brytare, stenbrott 8141 Brädgårdsarbetare 8141 Brädgårdsfaktor 8212 Brännare, cement 8130 Brännare, glas, keramik, tegel 7142 Brännare, lack, emalj 7212 Brännare, svetsning 8278 Bränneriarbetare 8278 Brännmästare 8211 Brännsvetsare 8278 Brännvinsbrännare 9150 Bränslehanterare, återvinningsstation 9150 Bränslemottagare, återvinningsstation 7222 Brättmakare, metall 8321 Bröddistributör 7413 Brödkontrollant

21 9320 Brödpackare 9320 Brödplockare 9320 Brödräknare 8321 Brödutkörare 9330 Bud, cykel, moped, motorcykel 8321 Budbilschaufför 8321 Budbilsförare 2460 Buddhistpräst 4120 Budgetassistent 1231 Budgetchef 2411 Budgetkamrer 2411 Budgetplanerare 2419 Budgetrådgivare 2411 Budgetsekreterare 8321 Budkörare 9130 Buffébiträde 3474 Buktalare 8323 Bulkbilsförare 9141 Bunkringsarbetare 8290 Buntare 7432 Buntmakare 8141 Buntverksskötare 2419 Business controller 8322 Busschaufför 7241 Busselektriker 8322 Bussförare 5113 Bussguide 5112 Busskonduktör 7231 Bussmekaniker 8281 Bussmontör 7231 Bussreparatör 4132 Busstationsföreståndare 4132 Busstrafikledare 9122 Busstädare 5112 Bussvärd 8290 Buteljsköljare Butiksansvarig (se Butikschef) 5221 Butiksbiträde, dagligvaror 5222 Butiksbiträde, fackhandel 4211 Butiksbiträde, kassa Butiksbiträde, övrig (se Butikssäljare) 5221 Butikschef (dagligvaror), färre än 5 anställda 5222 Butikschef (fackhandel), färre än 5 anställda 1314 Butikschef, 5-9 anställda 1224 Butikschef, stort eller medelstort företag 5227 Butiksdemonstratör 5221 Butiksföreståndare (dagligvaror), färre än 5 anställda 5222 Butiksföreståndare (fackhandel), färre än 5 anställda 1314 Butiksföreståndare, 5-9 anställda 1224 Butiksföreståndare, stort eller medelstort företag

22 Butiksförsäljare (se Butikssäljare) 5221 Butiksinnehavare (dagligvaror), färre än 5 anställda 5222 Butiksinnehavare (fackhandel), färre än 5 anställda 1314 Butiksinnehavare, 5-9 anställda 1224 Butiksinnehavare, stort eller medelstort företag 3471 Butiksinredare 3449 Butiksinspektör 4211 Butikskassör 3471 Butikskommunikatör 3419 Butikskonsulent 5152 Butikskontrollant Butiksmedarbetare (se Affärsbiträde/Butikskassör/Butikssäljare) 3419 Butiksplanerare 5222 Butikssäljare, blommor m.m 5222 Butikssäljare, böcker, pappersvaror 5221 Butikssäljare, dagligvaror 5222 Butikssäljare, el, tele, elektronik 5222 Butikssäljare, fackhandel 5222 Butikssäljare, fotoartiklar 5222 Butikssäljare, färghandel 5221 Butikssäljare, kosmetika 5221 Butikssäljare, livsmedelsaffär 5222 Butikssäljare, musikaffär 5222 Butikssäljare, sport, leksaker 5221 Butikssäljare, Systembolaget 5222 Butikssäljare, textil, sko, läder 5221 Butikssäljare, tobaksvaror m.m Butikssäljare, ur, optik, guldvaror 5222 Butikssäljare, zoologisk affär 5227 Butiksvärd Butiksägare (se Butikschef) 8333 Byggkranförare 3112 Byggledare 2141 Bygglovsarkitekt 3431 Bygglovsassistent 3151 Bygglovshandläggare 1313 Byggmästare 2431 Byggnadsantikvarie 7129 Byggnadsarbetare, allround 7129 Byggnadsarbetare, ospec 7129 Byggnadsgrovarbetare 2142 Byggnadsingenjör, civilingenjör 3112 Byggnadsingenjör, högskoleingenjör 3151 Byggnadsinspektör 3419 Byggnadskalkylator 3112 Byggnadskonstruktör 2142 Byggnadskonsult, civilingenjör 3112 Byggnadskonsult, högskoleingenjör 3151 Byggnadskontrollant 8333 Byggnadskranförare

23 3151 Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör 3112 Byggnadsmiljötekniker 7141 Byggnadsmålare 7213 Byggnadsplåtslagare 3112 Byggnadsritare 1226 Byggnadsråd 7221 Byggnadssmed 7123 Byggnadssnickare 7112 Byggnadsstenhuggare 9122 Byggnadsstädare 3112 Byggnadstekniker 7123 Byggnadsträarbetare 3152 Byggpilot 1313 Byggplatschef, mindre företag 1223 Byggplatschef, stort eller medelstort företag 9122 Byggstädare Byråassistent (se resp. yrke, yrkesområde 3 eller 4) 4190 Byråassistent, ospec 1234 Byråchef, mediabyrå 1226 Byråchef, statlig förvaltning Byrådirektör (se resp. yrke, yrkesområde 2) 2470 Byrådirektör, ospec 2470 Byråingenjör 2470 Byråinspektör Byråsekreterare (se resp. yrke, yrkesområde 3 eller 4) 3431 Byråsekreterare, ospec 7212 Bågsvetsare 3417 Båtbesiktningsman 8232 Båtbyggare, plast 7123 Båtbyggare, trä 5226 Båtförsäljare 7123 Båtinredare 3142 Båtman, sjöfartsverket 7231 Båtmekaniker 7231 Båtmotorreparatör 3417 Båtskadeinspektör 8340 Båtsman 5227 Båtuthyrare 5152 Båtväktare 5111 Båtvärd 7222 Bänkarbetare 8211 Bänkborrare 8284 Bänksnickare 9330 Bärare 8323 Bärgare 7216 Bärgningsdykare 6111 Bärodlare 9210 Bärplockare 2419 Börsanalytiker 3411 Börsmäklare

SEI-kod Yrkesbenämning 2015-02-03 46 3D-designer 46 3D-grafiker 46 3D-visualiserare 36 Abonnemangsförsäljare 36 Abonnemangskontorist 46

SEI-kod Yrkesbenämning 2015-02-03 46 3D-designer 46 3D-grafiker 46 3D-visualiserare 36 Abonnemangsförsäljare 36 Abonnemangskontorist 46 SEI-kod Yrkesbenämning 2015-02-03 46 3D-designer 46 3D-grafiker 46 3D-visualiserare 36 Abonnemangsförsäljare 36 Abonnemangskontorist 46 Abonnentingenjör, vatten och avlopp 36 Abonnentman 46 Account manager

Läs mer

SSYK 2012 kod Yrkesbenämning 2015-02-03 2173 3D-designer 2173 3D-grafiker 2173 3D-visualiserare 5242 Abonnemangsförsäljare 4222 Abonnemangskontorist

SSYK 2012 kod Yrkesbenämning 2015-02-03 2173 3D-designer 2173 3D-grafiker 2173 3D-visualiserare 5242 Abonnemangsförsäljare 4222 Abonnemangskontorist SSYK 2012 kod Yrkesbenämning 2015-02-03 2173 3D-designer 2173 3D-grafiker 2173 3D-visualiserare 5242 Abonnemangsförsäljare 4222 Abonnemangskontorist 3114 Abonnentingenjör, vatten och avlopp 4222 Abonnentman

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

SSYK-kod Yrkesbenämning

SSYK-kod Yrkesbenämning SSYK-kod Yrkesbenämning 5227 Abonnemangsförsäljare 4190 Abonnemangskontorist 4190 Abonnentman 2411 Accounting controller 2453/3473 Ackompanjatör 4120 Ackordsuträknare 8282 Ackumulatorarbetare 9320 Ackumulatorskötare

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2004 Sveriges Byggindustrier Tjänstemän Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Programtest Mål och Syfte

Programtest Mål och Syfte Namn Programtest Mål och Syfte o Testet ger eleverna en ledtråd angående vilket eller vilka program de bör fördjupa sig i. o Testet görs med fördel innan enskilt vägledningssamtal. o Syftet med att göra

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen

Samverkan Yrkesvux Göteborgsregionen BAKGRUND - Samverkan kring vuxenutbildning sedan länge - Yrkesvuxsatsningen 2009: 33-kronan - Gemensamma ansökningar om (och uppföljningar av) statsbidrag - Styrning och ledning via samverkansavtal: vux-nätverk,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik JULI, 2012 VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Tjänstemän och arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik Juni, 2010. Medarbetare

Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik Juni, 2010. Medarbetare Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik Juni, 2010 Medarbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

vad är hantverk? förteckning över 305 yrken

vad är hantverk? förteckning över 305 yrken vad är hantverk? förteckning över 305 yrken nom hantverksområdet ryms en mängd olika yrken, faktiskt i ända uppemot 300 stycken. Några av dem är mycket gamla, andra alldeles nya. Några har många utövare,

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Vad finns det för yrken

Vad finns det för yrken Vad finns det för yrken? I det här häftet hittar du 200 yrken samlade branschvis. Det kan finnas fler olika utbildningsvägar och ingångar till dessa yrken. Gå in på www.arbetsformedlingen.se om du vill

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare Arbetsmarknadsdag 2014-11-04 Lars Johansson, företagsrådgivare Ett av alla teknikföretag Gemensam nämnare? I en globaliserad värld är kreativitet Sveriges styrka En miljon jobb och nästan hela exporten

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Rekrytering Handledare Praktikanter Våra skolkontakter

Innehåll. Bakgrund Rekrytering Handledare Praktikanter Våra skolkontakter Pågående skolaktiviteter Skoghalls Bruk 2010 Innehåll Bakgrund Rekrytering Handledare Praktikanter Våra skolkontakter 2 Bakgrund Personal på Stora Enso Skoghall AB (Feb 2010) Anställda Antal Procent Skoghall

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012

Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011. Statistik April, 2012 Näringslivets yrkesklassificering 2011 - NYK 2011 Statistik April, 2012 Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

SLU-doktorernas arbetsmarknad

SLU-doktorernas arbetsmarknad Ledningskansliet 2009-09-17 Olof Ingesson Lotta Hansson SLU-doktorernas arbetsmarknad Bakgrund Under åren 1996-2006 har 1520 personer tagit en doktorsexamen vid SLU. I syfte att ta reda på inom vilken

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer