En ofullständig sammanställning av frivilliga insatser i Sverige i samband med flodvågskatastrofen annan- dag jul 2004 och stormen den 8 januari 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ofullständig sammanställning av frivilliga insatser i Sverige i samband med flodvågskatastrofen annan- dag jul 2004 och stormen den 8 januari 2005"

Transkript

1 Rapport 2: En ofullständig sammanställning av frivilliga insatser i Sverige i samband med flodvågskatastrofen annan- dag jul 2004 och stormen den 8 januari 2005 Sidan 1 av 12

2 Uppdaterad den 21 januari 2005 Förord I en kris- eller katastrofsituation vill frivilligt engagerade människor först och främst vara till praktisk nytta. Därför kan rapporter om gjorda insatser kommer sent eller helt utebli. I denna rapport lämnar Civilförsvarsförbundet en redogörelse för de frivilliga insatser i Sverige i samband med två händelser. Den första är den flodvåg som drabbade människor som befann sig runt Indiska Oceanen annandag jul Den andra händelsen är den storm stundtals med orkanstryka som drog fram över delar av Sverige den 8 januari I ingen av dessa händelser har vi ännu sett slutet. Rapporten grundas på det material som Civilförsvarsförbundet aktiva på lokal och regional nivå lämnat till förbundskansliet före klockan 10 idag. Materialet har bearbetats med små resurser. Vi beklagar om någon viktig uppgift har missuppfattats i sammanställningen eller inte ens kommit med. En intressant iakttagelse för oss snarare en påminnelse är att man kan se på behovet av frivilliga resurser på många olika sätt. En annan sådan iakttagelse är att behov också kan tillgodoses på flera olika sätt. Under de omfattande elavbrotten kan vi på fältet se hur även enkla förberedelser på hushållsnivå ger upphov till skillnader i livskvalitet jämfört med hushåll som inte haft någon egen krisberedskap. Till detta återkommer vi i annat sammanhang. Sundbyberg den 21 januari 2005 Anders M. Johansson Generalsekreterare Några återkommande förkortningar i rapporten: Cff = civilförsvarsförening, dvs. Civilförsvarsförbundets lokala organisation. Det finns cirka 260 cff. FRG = frivillig resursgrupp, dvs. sammanslutning av frivilliga organisationer med verksamhet inom samhällets säkerhet och beredskap. Verksamheten bedrivs företrädesvis på Sidan 2 av 12

3 lokal nivå på uppdrag av kommunen. FRG finns för närvarande i cirka en tredjedel av landets kommuner. 1. Flodvågen Stockholm Botkyrka cff. Ordföranden tog kontakt med beredskapschefen i Botkyrka förmiddagen den 27 december. Man diskuterade FRG:s uppgifter i ett sådant här fall. Inget mer gjordes då. Fram till dags dato har inte FRG kallats in, men viss planering pågår för att vid behov öppna en samlingsplats i kommunens regi för behövande, där kan i så fall FRG:s tjänster behövas för avlösning. Danderyds cff. Ordföranden har deltagit i två POSOM- möten i kommunen. Viss beredskap finns i föreningen och man har kommunens uppdrag att iordningställa en lokal som skall användas som kriscenter till drabbade och anhöriga. Föreningsmedlemmar kommer att bemanna denna från och med 10 jan underställda räddningstjänsten och kommunens POSOMgrupp. Haninge cff. Föreningen har erbjudit sin hjälp till kyrkan och kommunen (socialkontoret). Några tjänster har ännu inte ianspråktagits, man de var tacksamma för föreningens erbjudande. Huddinge cff. Föreningen kontaktade redan den 26 december kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare och erbjöd hjälp/stöd. Kontakt togs med medlemmar i cff för att kunna hjälpa till vid behov. Viss information lämnades från kommunen till föreningen. Samordnaren från föreningen kallades den 28 december till kommunens katastrofledningsmöte. Kommunen hade svårt att få ut information till kommuninvånarna. Samordnaren tillsammans med förvaltningscheferna bemannade kommunen tre timmar dagligen från nyårsaftonen till den 2 januari för att besvara frågor från allmänhet/media. Några medlemmar samt ordförande i cff delade ut 4000 flygblad med information från kommunen. Samordnaren fick ett krishanteringsuppdrag i drabbad skola och idrottsförening i kommunen. Samordnaren har även deltagit vid ett krisstödsmöte med rektorerna i kommunen, stor oro inför skolstarten. Utdelningen av informationsblad har fortsatt i samverkan med andra organisationer (Hemvärnet och Röda korset). Stor uppskattning för samordnarens och FRG:s insatser så här långt har uttryckts från kommens sida. Alla medlemmar i cff har fått information via brev. Samordnaren har haft krishandledning i drabbad idrottsklubb och fler drabbade skolor Järfälla cff. Järfälla FRG försattes i beredskap för att vid behov hjälpa till på Arlanda. Järfälla kommun informeras av FRG-ansvarig. Samband upprättades med Upplands Väsby FRG och Haninge FRG för förstärkning vid behov. Den 29 december hade FRG-ansvarig kontakt med Luftfartverket, som inte hade något behov av hjälp just då. Järfälla kommun Sidan 3 av 12

4 meddelar senare att den vill ha FRG i beredskap för ev. insatser i kommunen. Gruppen höjer sin beredskap. Fram till dags dato har ingen tagits i anspråk men viss beredskap kvarstår. Lidingö cff. Ordförande har haft kontakt med kommunens säkerhetschef. Något direkt behov av hjälp behövdes inte då, men kommunen skulle återkomma vid behov. Nacka cff. Lördag och söndag 1-2 januari hade cff utanför tält utanför en stormarknad och bjöd på fika delade ut information och samlade in pengar i Röda korsets bössor, ca :-. Cirka 20 personer deltog från föreningen under dessa två dagar. Cff står fortlöpande till kommunens förfogande vid behov. Norrtälje cff. Ordföranden har sedan annandagen haft daglig kontakt med kommunen och har också själva satt upp en viss beredskap i den FRG som är under uppbyggnad. Han har också haft kontakt med Röda korset som jobbat vid mottagningen på Arlanda. SKBR har utan kostnad transporterat hem ankommande resenärer vilket uppskattats mycket. Kommunen i sig har inte begärt någon hjälp av frivilliga. Allt har skötts av en ledningsgrupp hos räddningstjänsten. Nynäshamns cff har bistått Röda Korset vid insamling av pengar till katastrofoffren. Sollentuna cff: Har en väl uppbyggd organisation för hjälpinsatser i kommunen. Man tog tidigt kontakt med kommunen, men har ännu inte inkallats till några åtaganden. Viss beredskap finns dock fortfarande i de frivilliga organisationerna. Tyresö cff. Kommunen har bedömt att katastrofen inte är någon extraordinär händelse och FRG har för närvarande därför inte kallats in.. Täby cff. Kontakt togs omgående med kommunen. Föreningen skulle om man inrättade ett kriscentrum hjälpa till med bemanningen. På nyårsaftonen träffade kommunens ledande politiker och tjänstemän de frivilligresurser som finns och talade om beredskap för olika åtgärder. Cff skall bidraga ekonomiskt till återuppbyggnaden av de krisdrabbade länderna. Storlek på bidraget är ej bestämt ännu. Cff kommer också att finnas till hands som jourhavande medmänniska under hand om behov uppstår i ett senare skede. Upplands Väsby cff. FRG-ansvarig har varit i kontakt med kommunen ett par gånger och erbjudit tjänster som t.ex. telefonpassning. Kommunen har inte ansett sig vara i behov av detta, men har sagt sig vilja återkomma vid behov. Vallentuna cff. POSOM-gruppen tog kontakt med cff och ville ev. ha hjälp med att ta emot hemkommande drabbade och vara andra behjälpliga vid behov. Föreningen deltog i ett informationsmöte med POSOM-gruppen och hade kontakt med några aktiva medlemmar för att ev. ta hjälp av den under nyårshelgen. Nu vet man hur många kommuninvånare som kommit hem. Inga av dessa har dock begärt hjälp. Det akuta läget bedöms vara över. Södermanland Eskilstuna cff har skänkt penningar till drabbade i Asien via Radiohjälpen. POSOM-gruppen har inte behövt aktiveras. Katrineholms kommun har fått erbjudande om avlastning genom cff. Sidan 4 av 12

5 Oxelösunds FRG har kontaktat kommunen och deltagit i ett POSOM-möte. Strängnäs cff påbörjade den 27 dec. förberedelser för att aktivera en FRG och kommunen kontaktades. Överenskommelse träffades om att FRG-ansvarig skulle finnas tillgänglig på telefon. Något behov av FRG-insats har ännu inte uppstått. Information har lämnats på webbplatsen. Östergötland Östergötland är ett av de minst drabbade stora länen. Ett antal östgötar har dock omkommit eller saknas. Det exakta läget per 12 januari är oklart. Distriktets föreningar har skött sina uppgifter på ett bra sätt och i några fall varit rena föredömen! Tyvärr eller snarare tack och lov har deras engagemang varit förgäves, men de har åtminstone visat merparten av länets kommuner sin existens och vilja. Både kommuner och våra aktiva medlemmar har plötsligt insett vad en global tillvaro kan innebära. Ur distriktets kassa har pengar skänkts till Radiohjälpen. Finspångs cff har haft fortlöpande kontakter med kommunen, men fått information om att det för närvarande inte behövs någon form av frivilliga. Kindabygdens cff har haft löpande kontakter med Kinda kommun och Ydre kommunen. Hittills har det inte funnits något behov av frivilligstöd. Mjölby cff har skänkt pengar till Radiohjälpen. FRG har söt samband med kommunen och mottagit följande meddelande från Hans Eriksson, räddningschef: Ni är alltid en resurs i mina tankar. Vi är vid denna olycka inte hårt drabbade i kommunen. Många frivilliga personer och organisationer har anmält sin resurs vilket gläder mig. Som jag ser läget idag klarar vi vårt uppdrag med vår normala beredskap i POSOM-gruppen. Motala cff har också skänkt pengar till Radiohjälpen Kommunen ordnade en krismottagning i Frälsningsarméns lokaler. Då ingen besökte mottagningen är den nu stängd, men två telefonnummer finns dock öppna. Kommunens krisgrupp är i tjänst. Utöver den finns ca 50 kommunanställda att tillgå, så någon externt behov finns inte. Kommunen har ännu en gång noterat att resurser finns och telefonnummer för aktivering är överenskommet. Norrköpings cff har skickat bidrag till Radiohjälpen. Cff har sökt kommunen för att fråga om den kan hjälpa till. Förnyad kontakt har därefter tagits med beredskapssamordnaren som hänvisade till krisgruppen. Den har kontaktats med beskedet att cff ställer upp när det behövs. Flera medlemmar har anmält sig spontant. Sidan 5 av 12

6 Åtvidabergs cff har kontaktat kommunen Inget behov av frivilliginsatser uppgavs föreligga. Ödeshögs cff. Föreningens ordförande är tillika säkerhetschef i kommunen. Han kände till katastrofen redan 26 dec klockan på grund av att hans äldsta dotter med familj vistades i Thailand. Inget behov av externa krafter. Kronoberg Cirka 100 krisstödsutbildade medlemmar i cff har varit beredda att rycka in vid behov. Cff i Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult ingår i respektive kommuns kriscentrum. Deltagande har skett i förberedelser av insatser genom POSOM-grupperna. Växjö cff har deltagit i genomförandet av en träff för information och samtal som erbjudits alla hemåtvändande från drabbade områden runt Indiska oceanen. Växjö cff har tillsammans med kommunen deltagit i regeringens samling för eftertanke och gemenskap i Stockholms stadshus dem 10 januari. Gotland Gotlands cff har inventerat sina möjligheter att vid behov bistå kommunen/regionen. Kalmar-Blekinge FRG-ansvariga informerades inom loppet av några få dagar efter flodvågen. Pengar har skänkts i samband med insamlingskvällen på nyårsdagen. Samtliga kommuner i Blekinge har informerats om möjligheter att få uppbackning av frivilliga. Skåne Burlövs cff. FRG-ansvarige ingår i POSOM-gruppen. En förteckning över lämpliga, frivilliga resurspersoner togs fram och två FRG-medlemmar har vid vardera två tillfällen bistått personal på Kastrup. Beredskap fanns för ytterligare insatser. Kullabygdens cff. Föreningens sekreterare har varit sammankallande i POSOM-gruppen och deltagit i kommunledningens sammanträden med anledning av katastrofen. Frivilliga står till förfogande om behov skulle uppstå. Landskrona cff har deltagit i POSOM-gruppens arbete i form av krissamtal med elever. Lomma FRG har deltagit bemanningen av den av kommunen öppnade telefonlinjen för samtal med anledning av katastrofen. Lund. Lunds kommun har öppnat trygghetspunkter som bemannats med personal ur FRG där cff är den sammanhållande kraften. Staffanstorps FRG har varit aktiverade i samband med krishanteringen som stöd till ansvariga lokala aktörer. Sidan 6 av 12

7 Vellinge cff har haft kontakt med kommunen med erbjudande om avlastande insatser om behov skulle uppstå. Ystad-Skurups cff. FRG aktiverades tidigt genom att ledningsgrupp och FRG-medlemmar kontaktades med önskemål om en inställelsetid på 2 timmar, vilket bejakades av samtliga som man nådde (90 %). Efter kontakt med kommunerna förbereddes start av trygghetspunkter. Information lämnas via nyhetsbrev på webben. Kontakt med KS-ordföranden vid ett par tillfällen under den första veckan för avstämning. Medverkan vid insamling till offren. Österlens cff har upprättat kontakt med Tommelilla kommun och erbjudit avlastning. De har också stått till förfogande för kommuninvånare som velat ha hjälp att komma till kommunens kriscentrum. Halland Falkenbergs cff har med en person ingått i POSOM-gruppen. Kommunledningen kontaktats gällande samarbete i övrigt. Kungsbacka cff har på ett tidigt stadium ställt sig till kommunens förfogande. Cff har deltagit i Röda Korets penninginsamling. FRG har startat sin verksamhet efter förberedelser under fjolåret. Laholms cff har tagit kontakt med kommunen om behov av frivilliginsatser skulle uppstå. Varbergs cff har bistått POSOM-gruppen och uppmanat kommunen att uppdatera sin hemsida. Krisledningsnämnden har tillskrivits angående samarbete på längre sikt. Västra Götaland Strömstads FRG har haft beredskap att snabbt bemanna kommunens informationscentral. Svenljunga FRG har legat i beredskap. I Vänersborg kommun har cff fungerat som sammankallande i POSOM-gruppen. Örebro-Värmland Civilförsvarsförbundets beredskapsnivå höjs tidigt på måndagen. Av FRG har Örebro, Nora- Lindesberg, Kumla samt Askersund-Laxå tidigt kontaktat respektive kommun. Regional samverkan inleds med Röda Korset om medmänskligt stöd till drabbade. Pengar skänks till Röda Korset. På nyårsdagen påbörjades förberedelserna för mottagning av frivilliga via telefon. 70 % av cff visade omedelbart ett intresse för detta. Verksamheten startar på måndag )(17/1). Länsstyrelsen är regional samarbetspartner. På länsnivå statar Civilförsvarsförbundet i Örebro län den 17 januari en telefonlinje för de som kan tänka sig att ställa sig till förfogande nästa gång en krissituation uppstår. Många människor har spontant gett uttryck för en vilja att hjälpa till. Detta engagemang måste tas Sidan 7 av 12

8 tillvara. Intresserade personer kommer att noteras och kontakt kommer att hållas med dessa genom ett nyhetsbrev 1-2 gånger per år. Nyhetsbrevets syfte är att hålla intresset att hjälpa till uppe, men också att ge en möjlighet att avanmäla sig om intresset eller möjligheten att bistå inte länge kvarstår. Telefonlinjen är en försöksverksamhet fram till hösten Försöket genomförs i ett samarbete med länsstyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten. Västmanland Alla kommuner i Västmanland samt länsstyrelsen har kontaktats med information om vad Civilförsvarsförbundet vid behov skulle kunna bidra med. Behov av extra resurser har ännu inte funnits. Dalarna Avesta cff har lämnat ett ekonomiskt till katastrofhjälpen. Faluns och Borlänges FRG-ansvariga tog före nyår kontakt med kommunen och anmälde att FRG var beredda att hjälpa till om de behövdes. Borlänge kommun var inte särskilt intresserade, men tackade och lovade höra av sig vid behov. Falu kommun var mycket intresserade av att FRG skulle kunna stötta POSOM-gruppen om det blev anstormning. Flera möten mellan kommunen och FRG-ansvarig ägde rum. FRG-ansvarig ringde också utvalda personer på larmlistan och kallade till ett informationsmöte med FRG-medlemmar, vilket var mycket välbesökt. Hög beredskap hölls kvar över den 10 januari då skolorna startade. Ingen behövde dock rycka ut. Hedemoras FRG-ansvarig har hållit sig informerad om POSOM-gruppens arbete och eftersom ingen saknats i kommunen gjort bedömningen att höjd beredskap hos FRG inte var nödvändig. Beredskapssamordnaren har heller inte hört av sig med någon förfrågan. Gävleborg I Sandviken och Ovanåker har FRG-ansvarig kontaktat beredskapssamordnaren och överlagt om behov. Något sådant bedömdes inte finnas från FRG, då ingen person saknas i dessa kommuner. I Ovanåker har företrädare för FRG deltagit i POSOM-möte. Även i Ockelbo finns FRG. Då behövs FRG blir de garanterat larmade. Jämtland Samtliga kommuners informationsansvariga har kontaktats med erbjudande om insatser om så skulle behövas. Västernorrland Kramfors cff har genom en styrelseledamot fungerat som sammankallande i POSOMgruppen under de mest akuta dygnen. På länsnivå kommer Civilförsvarsförbundet att delta i möte med kommuner och myndigheter, där ett bredare samarbeta ska diskuteras mot bakgrund av vad som har hänt. Sidan 8 av 12

9 Västerbotten Umeå. Kontakt upprättades med kommunens POSOM-informatör. Kontaktuppgifter lämnades. Röda Korset svarade för samordningen av frivilligas insatser. Vännäs kommun kontaktades. Länsstyrelsen har skickat ut Civilförsvarsförbundets kontaktuppgifter till samtliga kommuner. Norrbotten Kalix FRG har haft 20 personer i beredskap från två dagar efter flodvågen. De ha bland annat varit beredda att bistå Luleå FRG (med Kallax flygplats) och POSOM-grupperna. Från nyår fick cff uppdraget av kommunen att öppna ett samtalscentrum där alla kunde få information och samtala om det inträffande på medmänsklig basis. Tidningsannonser infördes av kommunen om denna möjlighet i samverkan. Centrat har varit bemannat under två veckor, Gensvaret från omvärlden har varit stort. Luleå kommun kontaktade på ett tidigt stadium cff med önskemål om cirka 10 frivilliga för informationsinsatser och annat stöd. Kyrkans Hus iordningsställdes som kriscentrum, där FRG ingick i bemanningen. Luleå FRG och Älvsbyns FRG har bistått på Kallax flygplats. Insatsen täckte upp hela Norrbotten. Insatserna har utförts i ett nära samarbete med POSOMgruppen. Riksförbundet Riksförbundet har bistått den regionala och lokala organisationen med information om händelseutvecklingen, råd och anvisningar och uppmuntran. Från den 27 december till den 10 januari har medarbetare funnits tillgängliga dygnet runt. Hemsidan har hållits uppdaterad med relevant, praktisk information för som medlemmar som allmänheten. Medarbetare från förbundskansliet har vid ett par tillfällen medverkat i televisionen (SVT) inom Civilförsvarsförbundets kompetensområden. Företrädare för förbundsledningen har agerat i sin opinionsbildande uppgift med flera artiklar i rikspress och regionala medier. Sidan 9 av 12

10 2. Stormen Södermanland Eskilstuna cff har medverkat med information i media om hur man gör vi elavbrott. Jönköping Pågående ledighet har avbrutits. Kontakt har tagit med kommuner för upprättande av samband. Fem föreningar har försatts i stand by -läge. I Jönköpings kommun har FRG från Gränna, Huskvarna och Jönköping har varit insatta från den januari. Uppdraget har varit att bistå befolkningen i Ödestugu. En värmestuga har iordningsställts i skolan. Vatten, kaminer m.m. har distribuerats bl.a. i samband med hembesök. Ett debattinlägg har skrivits av företrädare för Aneby cff. Det återfinns på deras webbplats. Sidan 10 av 12

11 I Aneby kommun har personal från Aneby cff bemannat flera värmestugor och därifrån bistått drabbade hushåll. Kronoberg FRG i Kronoberg har satts in skapt bl.a. med information, transporter. utrymning och mat. Samarbetet med kommunerna är väl utvecklat. FRG har distribuerat information till hushåll, utförd transporter med terränggående fordon i egen regi. lämnat krisstöd, bemannat värmestugor m.m. Kalmar-Blekinge Kalmardistriktet har medverkat i SR:s program Meny med information om hur man kan ordna mat i samband med elavbrott. Olofström. Lokaltidningen innehåller telefonnummer till Civilförsvarsförbundet tillsammans med kommunens övriga erbjudan om hjälp i samband med elavbrottet. En radiokanal har hänvisat till Funktionär från förbundet har deltagit i radioprogram där praktisk information till drabbade människor har lämnats. Markant ökad efterfrågan har noterats på de ficklampor och kaminer som Civilförsvarsförbundet regionalt har till försäljning. Cff deltar i kommunens krismöten. FRG är aktiverad. Civilförsvarsförbundets lokal fungerar som värmestuga. Fortlöpande kontakter med kommunen. Flera hushåll kommer att få vänta länge innan de kan räkna med att få elen tillbaka. Skåne Bromölla kommun har upprättat en trygghetspunkt för strömlösa i samarbete med cff. Kullabygdens cff har upprättat kontakt med kommunen och står till förfogande om behov skulle uppstå. Höganäs kommun har dock ännu inte utsatts för någon allvarligare störning. Halland Halmstads cff har kontakt med kommunens beredskapssamordnare och är beredda att bistå med evakuering och bemanning av värmestugor om behov uppstår. Efter några dagar begärde kommunen bistånd med uppsökande insatser avsedda för människor med boende utanför tätort utan el. Insatserna har välkomnats av såväl de drabbade som kommunen. Cff insatser fortsätter alltjämt eftersom flera hushåll fortfarande saknar el. Kungabacka FRG har bemannat två trygghetspunkter. Mat och dryck samt tvättmöjligheter har erbjudits. I Varberg har en process för bildande av FRG påbörjats under katastrofen med deltagare från civilförsvarsföreningen, FAK, FFK, Lottorna, SKBR, Svenska Röda Korset samt en orienteringsklubb. Västra Götaland Sidan 11 av 12

12 En av distriktets överlevnadsexperter har medverkat med information i media om hur den enskilde kan hantera ett elavbrott. Bollebygds cff har stått i förbindelse med kommunens krisledningsgrupp och på kommunens uppdrag ansvarat för alla mobila reservelverk sedan den 9 januari. Föreningens energiinstruktör har även utbildat personal inom hemtjänsten i hur de små reservelverken handhas. Föreningen har dessutom förmedlat kaminer och spritkök till behövande. I Skövde samt Strömstad och på några andra orter har cff medverkat i lokaltidningen med praktisk information för elavbrott. Strömstads FRG har på uppmaning av räddningschefen varit försatt i stand by -läge vid ett par tillfällen. Svenljunga FRG har varit engagerad i upprättande av värmestugor i kommunens idrottshallar och serviceinsatser i samband med dessa. Det regionala kansliet har svarat på många frågor från allmänheten. Örebro-Värmland Medverkan vid flera tillfällen i radio med information och råd för elavbrott och lämpligt agerande vid stormar. Riksförbundet Riksförbundet har bistått den regionala och lokala organisationen med information om händelseutvecklingen, råd och anvisningar och uppmuntran. Hemsidan har hållits uppdaterad med relevant, praktisk information för som medlemmar som allmänheten. Kommuner har fått tillstånd att i pappersform föra sådan information vidare till sina kommuninvånare. Medarbetare från förbundskansliet har vid flera tillfällen medverkat i radio med information om hur elavbrott kan hanteras på hushållsnivå. Praktiska råd och upplysningar har även förmedlats till kommuner och andra offentliga organ. Sidan 12 av 12

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder

Om hur man lyssnar på brukarna/klienterna och om man har strategier för att motverka diskriminering Om förebyggande åtgärder Om Din Rätts enkät Enkäten sändes ut till den högst ansvariga tjänstemannen vid socialkontoret på Sveriges 290 kommuner. 196 kommuner har svarat på hela, eller delar av, enkäten en svarsfrekvens på 66

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Bättre underlag för bättre beslut

Bättre underlag för bättre beslut Bättre underlag för bättre beslut Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet Fredric Jonsson, Sveriges Kommuner och Landsting Samma programteori! Varför händer det? Hur skyddar vi oss? Vad händer? Vad gör

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7 Ale Västra Götaland Erik Hamberg Alingsås Västra Götaland Erik Hamberg Alvesta Kronobergs län Lina Månsdotter Aneby Jönköpings län Kristian Hernqvist Arboga Västmanlands län Kerstin Peanberg Arjeplog Norrbottens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF 1 Civilförsvarsförbundet i Flen har uppdrag av Flens kommun att vara samordnare av frivilligresurserna (de frivilliga resursgrupperna, FRG) inom kommunen då dessa utnyttjas vid fredstida kriser inom Flens

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. Användarnära IT-produkter

Bilaga. Avropsberättigade. Användarnära IT-produkter Sid 1 (6) 2015-08-25 Dnr 96-81-2014 Bilaga Avropsberättigade Användarnära IT-produkter Sid 2 (6) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Arbetsskador 2016 län och kommun

Arbetsskador 2016 län och kommun Arbetsskador 2016 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2017:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2016 preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2016 län och kommun

Läs mer