En ofullständig sammanställning av frivilliga insatser i Sverige i samband med flodvågskatastrofen annan- dag jul 2004 och stormen den 8 januari 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ofullständig sammanställning av frivilliga insatser i Sverige i samband med flodvågskatastrofen annan- dag jul 2004 och stormen den 8 januari 2005"

Transkript

1 Rapport 2: En ofullständig sammanställning av frivilliga insatser i Sverige i samband med flodvågskatastrofen annan- dag jul 2004 och stormen den 8 januari 2005 Sidan 1 av 12

2 Uppdaterad den 21 januari 2005 Förord I en kris- eller katastrofsituation vill frivilligt engagerade människor först och främst vara till praktisk nytta. Därför kan rapporter om gjorda insatser kommer sent eller helt utebli. I denna rapport lämnar Civilförsvarsförbundet en redogörelse för de frivilliga insatser i Sverige i samband med två händelser. Den första är den flodvåg som drabbade människor som befann sig runt Indiska Oceanen annandag jul Den andra händelsen är den storm stundtals med orkanstryka som drog fram över delar av Sverige den 8 januari I ingen av dessa händelser har vi ännu sett slutet. Rapporten grundas på det material som Civilförsvarsförbundet aktiva på lokal och regional nivå lämnat till förbundskansliet före klockan 10 idag. Materialet har bearbetats med små resurser. Vi beklagar om någon viktig uppgift har missuppfattats i sammanställningen eller inte ens kommit med. En intressant iakttagelse för oss snarare en påminnelse är att man kan se på behovet av frivilliga resurser på många olika sätt. En annan sådan iakttagelse är att behov också kan tillgodoses på flera olika sätt. Under de omfattande elavbrotten kan vi på fältet se hur även enkla förberedelser på hushållsnivå ger upphov till skillnader i livskvalitet jämfört med hushåll som inte haft någon egen krisberedskap. Till detta återkommer vi i annat sammanhang. Sundbyberg den 21 januari 2005 Anders M. Johansson Generalsekreterare Några återkommande förkortningar i rapporten: Cff = civilförsvarsförening, dvs. Civilförsvarsförbundets lokala organisation. Det finns cirka 260 cff. FRG = frivillig resursgrupp, dvs. sammanslutning av frivilliga organisationer med verksamhet inom samhällets säkerhet och beredskap. Verksamheten bedrivs företrädesvis på Sidan 2 av 12

3 lokal nivå på uppdrag av kommunen. FRG finns för närvarande i cirka en tredjedel av landets kommuner. 1. Flodvågen Stockholm Botkyrka cff. Ordföranden tog kontakt med beredskapschefen i Botkyrka förmiddagen den 27 december. Man diskuterade FRG:s uppgifter i ett sådant här fall. Inget mer gjordes då. Fram till dags dato har inte FRG kallats in, men viss planering pågår för att vid behov öppna en samlingsplats i kommunens regi för behövande, där kan i så fall FRG:s tjänster behövas för avlösning. Danderyds cff. Ordföranden har deltagit i två POSOM- möten i kommunen. Viss beredskap finns i föreningen och man har kommunens uppdrag att iordningställa en lokal som skall användas som kriscenter till drabbade och anhöriga. Föreningsmedlemmar kommer att bemanna denna från och med 10 jan underställda räddningstjänsten och kommunens POSOMgrupp. Haninge cff. Föreningen har erbjudit sin hjälp till kyrkan och kommunen (socialkontoret). Några tjänster har ännu inte ianspråktagits, man de var tacksamma för föreningens erbjudande. Huddinge cff. Föreningen kontaktade redan den 26 december kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare och erbjöd hjälp/stöd. Kontakt togs med medlemmar i cff för att kunna hjälpa till vid behov. Viss information lämnades från kommunen till föreningen. Samordnaren från föreningen kallades den 28 december till kommunens katastrofledningsmöte. Kommunen hade svårt att få ut information till kommuninvånarna. Samordnaren tillsammans med förvaltningscheferna bemannade kommunen tre timmar dagligen från nyårsaftonen till den 2 januari för att besvara frågor från allmänhet/media. Några medlemmar samt ordförande i cff delade ut 4000 flygblad med information från kommunen. Samordnaren fick ett krishanteringsuppdrag i drabbad skola och idrottsförening i kommunen. Samordnaren har även deltagit vid ett krisstödsmöte med rektorerna i kommunen, stor oro inför skolstarten. Utdelningen av informationsblad har fortsatt i samverkan med andra organisationer (Hemvärnet och Röda korset). Stor uppskattning för samordnarens och FRG:s insatser så här långt har uttryckts från kommens sida. Alla medlemmar i cff har fått information via brev. Samordnaren har haft krishandledning i drabbad idrottsklubb och fler drabbade skolor Järfälla cff. Järfälla FRG försattes i beredskap för att vid behov hjälpa till på Arlanda. Järfälla kommun informeras av FRG-ansvarig. Samband upprättades med Upplands Väsby FRG och Haninge FRG för förstärkning vid behov. Den 29 december hade FRG-ansvarig kontakt med Luftfartverket, som inte hade något behov av hjälp just då. Järfälla kommun Sidan 3 av 12

4 meddelar senare att den vill ha FRG i beredskap för ev. insatser i kommunen. Gruppen höjer sin beredskap. Fram till dags dato har ingen tagits i anspråk men viss beredskap kvarstår. Lidingö cff. Ordförande har haft kontakt med kommunens säkerhetschef. Något direkt behov av hjälp behövdes inte då, men kommunen skulle återkomma vid behov. Nacka cff. Lördag och söndag 1-2 januari hade cff utanför tält utanför en stormarknad och bjöd på fika delade ut information och samlade in pengar i Röda korsets bössor, ca :-. Cirka 20 personer deltog från föreningen under dessa två dagar. Cff står fortlöpande till kommunens förfogande vid behov. Norrtälje cff. Ordföranden har sedan annandagen haft daglig kontakt med kommunen och har också själva satt upp en viss beredskap i den FRG som är under uppbyggnad. Han har också haft kontakt med Röda korset som jobbat vid mottagningen på Arlanda. SKBR har utan kostnad transporterat hem ankommande resenärer vilket uppskattats mycket. Kommunen i sig har inte begärt någon hjälp av frivilliga. Allt har skötts av en ledningsgrupp hos räddningstjänsten. Nynäshamns cff har bistått Röda Korset vid insamling av pengar till katastrofoffren. Sollentuna cff: Har en väl uppbyggd organisation för hjälpinsatser i kommunen. Man tog tidigt kontakt med kommunen, men har ännu inte inkallats till några åtaganden. Viss beredskap finns dock fortfarande i de frivilliga organisationerna. Tyresö cff. Kommunen har bedömt att katastrofen inte är någon extraordinär händelse och FRG har för närvarande därför inte kallats in.. Täby cff. Kontakt togs omgående med kommunen. Föreningen skulle om man inrättade ett kriscentrum hjälpa till med bemanningen. På nyårsaftonen träffade kommunens ledande politiker och tjänstemän de frivilligresurser som finns och talade om beredskap för olika åtgärder. Cff skall bidraga ekonomiskt till återuppbyggnaden av de krisdrabbade länderna. Storlek på bidraget är ej bestämt ännu. Cff kommer också att finnas till hands som jourhavande medmänniska under hand om behov uppstår i ett senare skede. Upplands Väsby cff. FRG-ansvarig har varit i kontakt med kommunen ett par gånger och erbjudit tjänster som t.ex. telefonpassning. Kommunen har inte ansett sig vara i behov av detta, men har sagt sig vilja återkomma vid behov. Vallentuna cff. POSOM-gruppen tog kontakt med cff och ville ev. ha hjälp med att ta emot hemkommande drabbade och vara andra behjälpliga vid behov. Föreningen deltog i ett informationsmöte med POSOM-gruppen och hade kontakt med några aktiva medlemmar för att ev. ta hjälp av den under nyårshelgen. Nu vet man hur många kommuninvånare som kommit hem. Inga av dessa har dock begärt hjälp. Det akuta läget bedöms vara över. Södermanland Eskilstuna cff har skänkt penningar till drabbade i Asien via Radiohjälpen. POSOM-gruppen har inte behövt aktiveras. Katrineholms kommun har fått erbjudande om avlastning genom cff. Sidan 4 av 12

5 Oxelösunds FRG har kontaktat kommunen och deltagit i ett POSOM-möte. Strängnäs cff påbörjade den 27 dec. förberedelser för att aktivera en FRG och kommunen kontaktades. Överenskommelse träffades om att FRG-ansvarig skulle finnas tillgänglig på telefon. Något behov av FRG-insats har ännu inte uppstått. Information har lämnats på webbplatsen. Östergötland Östergötland är ett av de minst drabbade stora länen. Ett antal östgötar har dock omkommit eller saknas. Det exakta läget per 12 januari är oklart. Distriktets föreningar har skött sina uppgifter på ett bra sätt och i några fall varit rena föredömen! Tyvärr eller snarare tack och lov har deras engagemang varit förgäves, men de har åtminstone visat merparten av länets kommuner sin existens och vilja. Både kommuner och våra aktiva medlemmar har plötsligt insett vad en global tillvaro kan innebära. Ur distriktets kassa har pengar skänkts till Radiohjälpen. Finspångs cff har haft fortlöpande kontakter med kommunen, men fått information om att det för närvarande inte behövs någon form av frivilliga. Kindabygdens cff har haft löpande kontakter med Kinda kommun och Ydre kommunen. Hittills har det inte funnits något behov av frivilligstöd. Mjölby cff har skänkt pengar till Radiohjälpen. FRG har söt samband med kommunen och mottagit följande meddelande från Hans Eriksson, räddningschef: Ni är alltid en resurs i mina tankar. Vi är vid denna olycka inte hårt drabbade i kommunen. Många frivilliga personer och organisationer har anmält sin resurs vilket gläder mig. Som jag ser läget idag klarar vi vårt uppdrag med vår normala beredskap i POSOM-gruppen. Motala cff har också skänkt pengar till Radiohjälpen Kommunen ordnade en krismottagning i Frälsningsarméns lokaler. Då ingen besökte mottagningen är den nu stängd, men två telefonnummer finns dock öppna. Kommunens krisgrupp är i tjänst. Utöver den finns ca 50 kommunanställda att tillgå, så någon externt behov finns inte. Kommunen har ännu en gång noterat att resurser finns och telefonnummer för aktivering är överenskommet. Norrköpings cff har skickat bidrag till Radiohjälpen. Cff har sökt kommunen för att fråga om den kan hjälpa till. Förnyad kontakt har därefter tagits med beredskapssamordnaren som hänvisade till krisgruppen. Den har kontaktats med beskedet att cff ställer upp när det behövs. Flera medlemmar har anmält sig spontant. Sidan 5 av 12

6 Åtvidabergs cff har kontaktat kommunen Inget behov av frivilliginsatser uppgavs föreligga. Ödeshögs cff. Föreningens ordförande är tillika säkerhetschef i kommunen. Han kände till katastrofen redan 26 dec klockan på grund av att hans äldsta dotter med familj vistades i Thailand. Inget behov av externa krafter. Kronoberg Cirka 100 krisstödsutbildade medlemmar i cff har varit beredda att rycka in vid behov. Cff i Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult ingår i respektive kommuns kriscentrum. Deltagande har skett i förberedelser av insatser genom POSOM-grupperna. Växjö cff har deltagit i genomförandet av en träff för information och samtal som erbjudits alla hemåtvändande från drabbade områden runt Indiska oceanen. Växjö cff har tillsammans med kommunen deltagit i regeringens samling för eftertanke och gemenskap i Stockholms stadshus dem 10 januari. Gotland Gotlands cff har inventerat sina möjligheter att vid behov bistå kommunen/regionen. Kalmar-Blekinge FRG-ansvariga informerades inom loppet av några få dagar efter flodvågen. Pengar har skänkts i samband med insamlingskvällen på nyårsdagen. Samtliga kommuner i Blekinge har informerats om möjligheter att få uppbackning av frivilliga. Skåne Burlövs cff. FRG-ansvarige ingår i POSOM-gruppen. En förteckning över lämpliga, frivilliga resurspersoner togs fram och två FRG-medlemmar har vid vardera två tillfällen bistått personal på Kastrup. Beredskap fanns för ytterligare insatser. Kullabygdens cff. Föreningens sekreterare har varit sammankallande i POSOM-gruppen och deltagit i kommunledningens sammanträden med anledning av katastrofen. Frivilliga står till förfogande om behov skulle uppstå. Landskrona cff har deltagit i POSOM-gruppens arbete i form av krissamtal med elever. Lomma FRG har deltagit bemanningen av den av kommunen öppnade telefonlinjen för samtal med anledning av katastrofen. Lund. Lunds kommun har öppnat trygghetspunkter som bemannats med personal ur FRG där cff är den sammanhållande kraften. Staffanstorps FRG har varit aktiverade i samband med krishanteringen som stöd till ansvariga lokala aktörer. Sidan 6 av 12

7 Vellinge cff har haft kontakt med kommunen med erbjudande om avlastande insatser om behov skulle uppstå. Ystad-Skurups cff. FRG aktiverades tidigt genom att ledningsgrupp och FRG-medlemmar kontaktades med önskemål om en inställelsetid på 2 timmar, vilket bejakades av samtliga som man nådde (90 %). Efter kontakt med kommunerna förbereddes start av trygghetspunkter. Information lämnas via nyhetsbrev på webben. Kontakt med KS-ordföranden vid ett par tillfällen under den första veckan för avstämning. Medverkan vid insamling till offren. Österlens cff har upprättat kontakt med Tommelilla kommun och erbjudit avlastning. De har också stått till förfogande för kommuninvånare som velat ha hjälp att komma till kommunens kriscentrum. Halland Falkenbergs cff har med en person ingått i POSOM-gruppen. Kommunledningen kontaktats gällande samarbete i övrigt. Kungsbacka cff har på ett tidigt stadium ställt sig till kommunens förfogande. Cff har deltagit i Röda Korets penninginsamling. FRG har startat sin verksamhet efter förberedelser under fjolåret. Laholms cff har tagit kontakt med kommunen om behov av frivilliginsatser skulle uppstå. Varbergs cff har bistått POSOM-gruppen och uppmanat kommunen att uppdatera sin hemsida. Krisledningsnämnden har tillskrivits angående samarbete på längre sikt. Västra Götaland Strömstads FRG har haft beredskap att snabbt bemanna kommunens informationscentral. Svenljunga FRG har legat i beredskap. I Vänersborg kommun har cff fungerat som sammankallande i POSOM-gruppen. Örebro-Värmland Civilförsvarsförbundets beredskapsnivå höjs tidigt på måndagen. Av FRG har Örebro, Nora- Lindesberg, Kumla samt Askersund-Laxå tidigt kontaktat respektive kommun. Regional samverkan inleds med Röda Korset om medmänskligt stöd till drabbade. Pengar skänks till Röda Korset. På nyårsdagen påbörjades förberedelserna för mottagning av frivilliga via telefon. 70 % av cff visade omedelbart ett intresse för detta. Verksamheten startar på måndag )(17/1). Länsstyrelsen är regional samarbetspartner. På länsnivå statar Civilförsvarsförbundet i Örebro län den 17 januari en telefonlinje för de som kan tänka sig att ställa sig till förfogande nästa gång en krissituation uppstår. Många människor har spontant gett uttryck för en vilja att hjälpa till. Detta engagemang måste tas Sidan 7 av 12

8 tillvara. Intresserade personer kommer att noteras och kontakt kommer att hållas med dessa genom ett nyhetsbrev 1-2 gånger per år. Nyhetsbrevets syfte är att hålla intresset att hjälpa till uppe, men också att ge en möjlighet att avanmäla sig om intresset eller möjligheten att bistå inte länge kvarstår. Telefonlinjen är en försöksverksamhet fram till hösten Försöket genomförs i ett samarbete med länsstyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten. Västmanland Alla kommuner i Västmanland samt länsstyrelsen har kontaktats med information om vad Civilförsvarsförbundet vid behov skulle kunna bidra med. Behov av extra resurser har ännu inte funnits. Dalarna Avesta cff har lämnat ett ekonomiskt till katastrofhjälpen. Faluns och Borlänges FRG-ansvariga tog före nyår kontakt med kommunen och anmälde att FRG var beredda att hjälpa till om de behövdes. Borlänge kommun var inte särskilt intresserade, men tackade och lovade höra av sig vid behov. Falu kommun var mycket intresserade av att FRG skulle kunna stötta POSOM-gruppen om det blev anstormning. Flera möten mellan kommunen och FRG-ansvarig ägde rum. FRG-ansvarig ringde också utvalda personer på larmlistan och kallade till ett informationsmöte med FRG-medlemmar, vilket var mycket välbesökt. Hög beredskap hölls kvar över den 10 januari då skolorna startade. Ingen behövde dock rycka ut. Hedemoras FRG-ansvarig har hållit sig informerad om POSOM-gruppens arbete och eftersom ingen saknats i kommunen gjort bedömningen att höjd beredskap hos FRG inte var nödvändig. Beredskapssamordnaren har heller inte hört av sig med någon förfrågan. Gävleborg I Sandviken och Ovanåker har FRG-ansvarig kontaktat beredskapssamordnaren och överlagt om behov. Något sådant bedömdes inte finnas från FRG, då ingen person saknas i dessa kommuner. I Ovanåker har företrädare för FRG deltagit i POSOM-möte. Även i Ockelbo finns FRG. Då behövs FRG blir de garanterat larmade. Jämtland Samtliga kommuners informationsansvariga har kontaktats med erbjudande om insatser om så skulle behövas. Västernorrland Kramfors cff har genom en styrelseledamot fungerat som sammankallande i POSOMgruppen under de mest akuta dygnen. På länsnivå kommer Civilförsvarsförbundet att delta i möte med kommuner och myndigheter, där ett bredare samarbeta ska diskuteras mot bakgrund av vad som har hänt. Sidan 8 av 12

9 Västerbotten Umeå. Kontakt upprättades med kommunens POSOM-informatör. Kontaktuppgifter lämnades. Röda Korset svarade för samordningen av frivilligas insatser. Vännäs kommun kontaktades. Länsstyrelsen har skickat ut Civilförsvarsförbundets kontaktuppgifter till samtliga kommuner. Norrbotten Kalix FRG har haft 20 personer i beredskap från två dagar efter flodvågen. De ha bland annat varit beredda att bistå Luleå FRG (med Kallax flygplats) och POSOM-grupperna. Från nyår fick cff uppdraget av kommunen att öppna ett samtalscentrum där alla kunde få information och samtala om det inträffande på medmänsklig basis. Tidningsannonser infördes av kommunen om denna möjlighet i samverkan. Centrat har varit bemannat under två veckor, Gensvaret från omvärlden har varit stort. Luleå kommun kontaktade på ett tidigt stadium cff med önskemål om cirka 10 frivilliga för informationsinsatser och annat stöd. Kyrkans Hus iordningsställdes som kriscentrum, där FRG ingick i bemanningen. Luleå FRG och Älvsbyns FRG har bistått på Kallax flygplats. Insatsen täckte upp hela Norrbotten. Insatserna har utförts i ett nära samarbete med POSOMgruppen. Riksförbundet Riksförbundet har bistått den regionala och lokala organisationen med information om händelseutvecklingen, råd och anvisningar och uppmuntran. Från den 27 december till den 10 januari har medarbetare funnits tillgängliga dygnet runt. Hemsidan har hållits uppdaterad med relevant, praktisk information för som medlemmar som allmänheten. Medarbetare från förbundskansliet har vid ett par tillfällen medverkat i televisionen (SVT) inom Civilförsvarsförbundets kompetensområden. Företrädare för förbundsledningen har agerat i sin opinionsbildande uppgift med flera artiklar i rikspress och regionala medier. Sidan 9 av 12

10 2. Stormen Södermanland Eskilstuna cff har medverkat med information i media om hur man gör vi elavbrott. Jönköping Pågående ledighet har avbrutits. Kontakt har tagit med kommuner för upprättande av samband. Fem föreningar har försatts i stand by -läge. I Jönköpings kommun har FRG från Gränna, Huskvarna och Jönköping har varit insatta från den januari. Uppdraget har varit att bistå befolkningen i Ödestugu. En värmestuga har iordningsställts i skolan. Vatten, kaminer m.m. har distribuerats bl.a. i samband med hembesök. Ett debattinlägg har skrivits av företrädare för Aneby cff. Det återfinns på deras webbplats. Sidan 10 av 12

11 I Aneby kommun har personal från Aneby cff bemannat flera värmestugor och därifrån bistått drabbade hushåll. Kronoberg FRG i Kronoberg har satts in skapt bl.a. med information, transporter. utrymning och mat. Samarbetet med kommunerna är väl utvecklat. FRG har distribuerat information till hushåll, utförd transporter med terränggående fordon i egen regi. lämnat krisstöd, bemannat värmestugor m.m. Kalmar-Blekinge Kalmardistriktet har medverkat i SR:s program Meny med information om hur man kan ordna mat i samband med elavbrott. Olofström. Lokaltidningen innehåller telefonnummer till Civilförsvarsförbundet tillsammans med kommunens övriga erbjudan om hjälp i samband med elavbrottet. En radiokanal har hänvisat till Funktionär från förbundet har deltagit i radioprogram där praktisk information till drabbade människor har lämnats. Markant ökad efterfrågan har noterats på de ficklampor och kaminer som Civilförsvarsförbundet regionalt har till försäljning. Cff deltar i kommunens krismöten. FRG är aktiverad. Civilförsvarsförbundets lokal fungerar som värmestuga. Fortlöpande kontakter med kommunen. Flera hushåll kommer att få vänta länge innan de kan räkna med att få elen tillbaka. Skåne Bromölla kommun har upprättat en trygghetspunkt för strömlösa i samarbete med cff. Kullabygdens cff har upprättat kontakt med kommunen och står till förfogande om behov skulle uppstå. Höganäs kommun har dock ännu inte utsatts för någon allvarligare störning. Halland Halmstads cff har kontakt med kommunens beredskapssamordnare och är beredda att bistå med evakuering och bemanning av värmestugor om behov uppstår. Efter några dagar begärde kommunen bistånd med uppsökande insatser avsedda för människor med boende utanför tätort utan el. Insatserna har välkomnats av såväl de drabbade som kommunen. Cff insatser fortsätter alltjämt eftersom flera hushåll fortfarande saknar el. Kungabacka FRG har bemannat två trygghetspunkter. Mat och dryck samt tvättmöjligheter har erbjudits. I Varberg har en process för bildande av FRG påbörjats under katastrofen med deltagare från civilförsvarsföreningen, FAK, FFK, Lottorna, SKBR, Svenska Röda Korset samt en orienteringsklubb. Västra Götaland Sidan 11 av 12

12 En av distriktets överlevnadsexperter har medverkat med information i media om hur den enskilde kan hantera ett elavbrott. Bollebygds cff har stått i förbindelse med kommunens krisledningsgrupp och på kommunens uppdrag ansvarat för alla mobila reservelverk sedan den 9 januari. Föreningens energiinstruktör har även utbildat personal inom hemtjänsten i hur de små reservelverken handhas. Föreningen har dessutom förmedlat kaminer och spritkök till behövande. I Skövde samt Strömstad och på några andra orter har cff medverkat i lokaltidningen med praktisk information för elavbrott. Strömstads FRG har på uppmaning av räddningschefen varit försatt i stand by -läge vid ett par tillfällen. Svenljunga FRG har varit engagerad i upprättande av värmestugor i kommunens idrottshallar och serviceinsatser i samband med dessa. Det regionala kansliet har svarat på många frågor från allmänheten. Örebro-Värmland Medverkan vid flera tillfällen i radio med information och råd för elavbrott och lämpligt agerande vid stormar. Riksförbundet Riksförbundet har bistått den regionala och lokala organisationen med information om händelseutvecklingen, råd och anvisningar och uppmuntran. Hemsidan har hållits uppdaterad med relevant, praktisk information för som medlemmar som allmänheten. Kommuner har fått tillstånd att i pappersform föra sådan information vidare till sina kommuninvånare. Medarbetare från förbundskansliet har vid flera tillfällen medverkat i radio med information om hur elavbrott kan hanteras på hushållsnivå. Praktiska råd och upplysningar har även förmedlats till kommuner och andra offentliga organ. Sidan 12 av 12

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand Orkan över Skåne 3 5 december 1999 1 Martin Winstrand Inledning 5 SOS Alarm 12 Allmänhetens behov av information och social kontakt 15 Radions roll 19 Televisionens roll 25 Kommuner och länsstyrelse 29

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN SKOGSBRANDEN I BODTRÄSKFORS. FRG-GRUPPEN BODEN.

DOKUMENTATION FRÅN SKOGSBRANDEN I BODTRÄSKFORS. FRG-GRUPPEN BODEN. DOKUMENTATION FRÅN SKOGSBRANDEN I BODTRÄSKFORS. FRG-GRUPPEN BODEN. Marita N Vennberg FRG-ansvarig INNEHÅLL 1. Bodens Kommuns FRG organistation 2. FRG Bodens första uppdrag 3. Bilder från Skogsbrand Klusån

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014. Modern tids största samverkansinsats

Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014. Modern tids största samverkansinsats Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014 Modern tids största samverkansinsats Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...4 Avgränsningar...4 Centrala begrepp och förkortningar...4 Utvärderingens

Läs mer

Rakel. TEMA: Rakel stärker Sveriges kommuner. Hela Sveriges kommunikationssystem i vardag och kris FÖLJ MED TILL...

Rakel. TEMA: Rakel stärker Sveriges kommuner. Hela Sveriges kommunikationssystem i vardag och kris FÖLJ MED TILL... Ett inspirationsmagasin från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB) Rakel Hela Sveriges kommunikationssystem TEMA: Rakel stärker Sveriges kommuner FÖLJ MED TILL... Rättvik, Strängnäs, Växjö

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

AKTUELLT OM Ensamkommande barn och ungdomar juni, juli, augusti 2009

AKTUELLT OM Ensamkommande barn och ungdomar juni, juli, augusti 2009 AKTUELLT OM Ensamkommande barn och ungdomar juni, juli, augusti 2009 Nuläge Den 1 juli 2006 genomfördes en lagändring som innebär att ansvaret för boende och omvårdnad av ensamkommande asylsökande barn

Läs mer

Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle. Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004

Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle. Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004 Krisberedskap ger ett starkare och tryggare samhälle Tidningen För ett tryggare samhälle från SOS Alarm Nr 1 2004 Innehåll SOS Alarm och Sveriges Radio 4 SOS Alarm och Sveriges radio har sedan 1997 ett

Läs mer

De tio första dagarna. En beskrivning av händelseförloppet i Thailand och Sverige under flodvågskatastrofens tio första dygn

De tio första dagarna. En beskrivning av händelseförloppet i Thailand och Sverige under flodvågskatastrofens tio första dygn De tio första dagarna En beskrivning av händelseförloppet i Thailand och Sverige under flodvågskatastrofens tio första dygn 1 Tryck: Edita Västra Aros 2005 Textförfattare: Annbritt Ryman Grafisk formgivning:

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen

Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsstämma Quality Hotel Globe, Stockholm 12-13 oktober 2013 Stämmohandlingar Ett säkrare liv hela livet även i utsatta lägen Förbundsordförandens förord... 1 Praktiska upplysningar... 2 Program...

Läs mer

REGERINGSUPPDRAG. Redovisning av uppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet (U1999/1532/S)

REGERINGSUPPDRAG. Redovisning av uppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet (U1999/1532/S) REGERINGSUPPDRAG 2000-03-01 Dnr 99:1508 Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ã Redovisning av uppdraget om en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet (U1999/1532/S) Ã Härmed överlämnar

Läs mer

Kommunernas synpunkter på arbetet med radon

Kommunernas synpunkter på arbetet med radon SSI-rapport 93-22 Postadress Box 60204 104 01 STOCKHOLM Gatuadress Karolinska sjukhuset Solna 08-729 71 0C Gustav Åkerblom, Magdalena Hellström, Ann Charlotte Åkerblom Kommunernas synpunkter på arbetet

Läs mer

Stormen Gudrun. Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005?

Stormen Gudrun. Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005? Stormen Gudrun Vad kan vi lära av naturkatastrofen 2005? Introduktion Stormen Gudrun fick förödande konsekvenser för de södra delarna av Sverige. Ingen annan naturkatastrof i modern tid har drabbat Sverige

Läs mer

30-minutersmetoden. Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation

30-minutersmetoden. Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation 30-minutersmetoden Så organiserar du frivilliga i en kris- eller katastrofsituation Innehåll Förord 3 Så använder du metoden. 4 Avsnitt 1: Ingen förvarning Komma igång. 5 Utvärdera behov.. 6 Sålla och

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Bakgrunden till denna undersökning var rapporterna från FOMS medlemmar

Läs mer

Stöd efter flodvågen. Utvärdering av frivilligorganisationers stödinsatser efter tsunamikatastrofen

Stöd efter flodvågen. Utvärdering av frivilligorganisationers stödinsatser efter tsunamikatastrofen Stöd efter flodvågen Utvärdering av frivilligorganisationers stödinsatser efter tsunamikatastrofen Inger Linblad, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, Socialstyrelsen. 2008. Stöd

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/2005 2005-05-30 Krisberedskapsmyndigheten 101 31 Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Hur har genomförandet av LOV påverkat företagsetableringen?

Hur har genomförandet av LOV påverkat företagsetableringen? Hur har genomförandet av LOV påverkat företagsetableringen? Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer