En ofullständig sammanställning av frivilliga insatser i Sverige i samband med flodvågskatastrofen annan- dag jul 2004 och stormen den 8 januari 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ofullständig sammanställning av frivilliga insatser i Sverige i samband med flodvågskatastrofen annan- dag jul 2004 och stormen den 8 januari 2005"

Transkript

1 Rapport 2: En ofullständig sammanställning av frivilliga insatser i Sverige i samband med flodvågskatastrofen annan- dag jul 2004 och stormen den 8 januari 2005 Sidan 1 av 12

2 Uppdaterad den 21 januari 2005 Förord I en kris- eller katastrofsituation vill frivilligt engagerade människor först och främst vara till praktisk nytta. Därför kan rapporter om gjorda insatser kommer sent eller helt utebli. I denna rapport lämnar Civilförsvarsförbundet en redogörelse för de frivilliga insatser i Sverige i samband med två händelser. Den första är den flodvåg som drabbade människor som befann sig runt Indiska Oceanen annandag jul Den andra händelsen är den storm stundtals med orkanstryka som drog fram över delar av Sverige den 8 januari I ingen av dessa händelser har vi ännu sett slutet. Rapporten grundas på det material som Civilförsvarsförbundet aktiva på lokal och regional nivå lämnat till förbundskansliet före klockan 10 idag. Materialet har bearbetats med små resurser. Vi beklagar om någon viktig uppgift har missuppfattats i sammanställningen eller inte ens kommit med. En intressant iakttagelse för oss snarare en påminnelse är att man kan se på behovet av frivilliga resurser på många olika sätt. En annan sådan iakttagelse är att behov också kan tillgodoses på flera olika sätt. Under de omfattande elavbrotten kan vi på fältet se hur även enkla förberedelser på hushållsnivå ger upphov till skillnader i livskvalitet jämfört med hushåll som inte haft någon egen krisberedskap. Till detta återkommer vi i annat sammanhang. Sundbyberg den 21 januari 2005 Anders M. Johansson Generalsekreterare Några återkommande förkortningar i rapporten: Cff = civilförsvarsförening, dvs. Civilförsvarsförbundets lokala organisation. Det finns cirka 260 cff. FRG = frivillig resursgrupp, dvs. sammanslutning av frivilliga organisationer med verksamhet inom samhällets säkerhet och beredskap. Verksamheten bedrivs företrädesvis på Sidan 2 av 12

3 lokal nivå på uppdrag av kommunen. FRG finns för närvarande i cirka en tredjedel av landets kommuner. 1. Flodvågen Stockholm Botkyrka cff. Ordföranden tog kontakt med beredskapschefen i Botkyrka förmiddagen den 27 december. Man diskuterade FRG:s uppgifter i ett sådant här fall. Inget mer gjordes då. Fram till dags dato har inte FRG kallats in, men viss planering pågår för att vid behov öppna en samlingsplats i kommunens regi för behövande, där kan i så fall FRG:s tjänster behövas för avlösning. Danderyds cff. Ordföranden har deltagit i två POSOM- möten i kommunen. Viss beredskap finns i föreningen och man har kommunens uppdrag att iordningställa en lokal som skall användas som kriscenter till drabbade och anhöriga. Föreningsmedlemmar kommer att bemanna denna från och med 10 jan underställda räddningstjänsten och kommunens POSOMgrupp. Haninge cff. Föreningen har erbjudit sin hjälp till kyrkan och kommunen (socialkontoret). Några tjänster har ännu inte ianspråktagits, man de var tacksamma för föreningens erbjudande. Huddinge cff. Föreningen kontaktade redan den 26 december kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare och erbjöd hjälp/stöd. Kontakt togs med medlemmar i cff för att kunna hjälpa till vid behov. Viss information lämnades från kommunen till föreningen. Samordnaren från föreningen kallades den 28 december till kommunens katastrofledningsmöte. Kommunen hade svårt att få ut information till kommuninvånarna. Samordnaren tillsammans med förvaltningscheferna bemannade kommunen tre timmar dagligen från nyårsaftonen till den 2 januari för att besvara frågor från allmänhet/media. Några medlemmar samt ordförande i cff delade ut 4000 flygblad med information från kommunen. Samordnaren fick ett krishanteringsuppdrag i drabbad skola och idrottsförening i kommunen. Samordnaren har även deltagit vid ett krisstödsmöte med rektorerna i kommunen, stor oro inför skolstarten. Utdelningen av informationsblad har fortsatt i samverkan med andra organisationer (Hemvärnet och Röda korset). Stor uppskattning för samordnarens och FRG:s insatser så här långt har uttryckts från kommens sida. Alla medlemmar i cff har fått information via brev. Samordnaren har haft krishandledning i drabbad idrottsklubb och fler drabbade skolor Järfälla cff. Järfälla FRG försattes i beredskap för att vid behov hjälpa till på Arlanda. Järfälla kommun informeras av FRG-ansvarig. Samband upprättades med Upplands Väsby FRG och Haninge FRG för förstärkning vid behov. Den 29 december hade FRG-ansvarig kontakt med Luftfartverket, som inte hade något behov av hjälp just då. Järfälla kommun Sidan 3 av 12

4 meddelar senare att den vill ha FRG i beredskap för ev. insatser i kommunen. Gruppen höjer sin beredskap. Fram till dags dato har ingen tagits i anspråk men viss beredskap kvarstår. Lidingö cff. Ordförande har haft kontakt med kommunens säkerhetschef. Något direkt behov av hjälp behövdes inte då, men kommunen skulle återkomma vid behov. Nacka cff. Lördag och söndag 1-2 januari hade cff utanför tält utanför en stormarknad och bjöd på fika delade ut information och samlade in pengar i Röda korsets bössor, ca :-. Cirka 20 personer deltog från föreningen under dessa två dagar. Cff står fortlöpande till kommunens förfogande vid behov. Norrtälje cff. Ordföranden har sedan annandagen haft daglig kontakt med kommunen och har också själva satt upp en viss beredskap i den FRG som är under uppbyggnad. Han har också haft kontakt med Röda korset som jobbat vid mottagningen på Arlanda. SKBR har utan kostnad transporterat hem ankommande resenärer vilket uppskattats mycket. Kommunen i sig har inte begärt någon hjälp av frivilliga. Allt har skötts av en ledningsgrupp hos räddningstjänsten. Nynäshamns cff har bistått Röda Korset vid insamling av pengar till katastrofoffren. Sollentuna cff: Har en väl uppbyggd organisation för hjälpinsatser i kommunen. Man tog tidigt kontakt med kommunen, men har ännu inte inkallats till några åtaganden. Viss beredskap finns dock fortfarande i de frivilliga organisationerna. Tyresö cff. Kommunen har bedömt att katastrofen inte är någon extraordinär händelse och FRG har för närvarande därför inte kallats in.. Täby cff. Kontakt togs omgående med kommunen. Föreningen skulle om man inrättade ett kriscentrum hjälpa till med bemanningen. På nyårsaftonen träffade kommunens ledande politiker och tjänstemän de frivilligresurser som finns och talade om beredskap för olika åtgärder. Cff skall bidraga ekonomiskt till återuppbyggnaden av de krisdrabbade länderna. Storlek på bidraget är ej bestämt ännu. Cff kommer också att finnas till hands som jourhavande medmänniska under hand om behov uppstår i ett senare skede. Upplands Väsby cff. FRG-ansvarig har varit i kontakt med kommunen ett par gånger och erbjudit tjänster som t.ex. telefonpassning. Kommunen har inte ansett sig vara i behov av detta, men har sagt sig vilja återkomma vid behov. Vallentuna cff. POSOM-gruppen tog kontakt med cff och ville ev. ha hjälp med att ta emot hemkommande drabbade och vara andra behjälpliga vid behov. Föreningen deltog i ett informationsmöte med POSOM-gruppen och hade kontakt med några aktiva medlemmar för att ev. ta hjälp av den under nyårshelgen. Nu vet man hur många kommuninvånare som kommit hem. Inga av dessa har dock begärt hjälp. Det akuta läget bedöms vara över. Södermanland Eskilstuna cff har skänkt penningar till drabbade i Asien via Radiohjälpen. POSOM-gruppen har inte behövt aktiveras. Katrineholms kommun har fått erbjudande om avlastning genom cff. Sidan 4 av 12

5 Oxelösunds FRG har kontaktat kommunen och deltagit i ett POSOM-möte. Strängnäs cff påbörjade den 27 dec. förberedelser för att aktivera en FRG och kommunen kontaktades. Överenskommelse träffades om att FRG-ansvarig skulle finnas tillgänglig på telefon. Något behov av FRG-insats har ännu inte uppstått. Information har lämnats på webbplatsen. Östergötland Östergötland är ett av de minst drabbade stora länen. Ett antal östgötar har dock omkommit eller saknas. Det exakta läget per 12 januari är oklart. Distriktets föreningar har skött sina uppgifter på ett bra sätt och i några fall varit rena föredömen! Tyvärr eller snarare tack och lov har deras engagemang varit förgäves, men de har åtminstone visat merparten av länets kommuner sin existens och vilja. Både kommuner och våra aktiva medlemmar har plötsligt insett vad en global tillvaro kan innebära. Ur distriktets kassa har pengar skänkts till Radiohjälpen. Finspångs cff har haft fortlöpande kontakter med kommunen, men fått information om att det för närvarande inte behövs någon form av frivilliga. Kindabygdens cff har haft löpande kontakter med Kinda kommun och Ydre kommunen. Hittills har det inte funnits något behov av frivilligstöd. Mjölby cff har skänkt pengar till Radiohjälpen. FRG har söt samband med kommunen och mottagit följande meddelande från Hans Eriksson, räddningschef: Ni är alltid en resurs i mina tankar. Vi är vid denna olycka inte hårt drabbade i kommunen. Många frivilliga personer och organisationer har anmält sin resurs vilket gläder mig. Som jag ser läget idag klarar vi vårt uppdrag med vår normala beredskap i POSOM-gruppen. Motala cff har också skänkt pengar till Radiohjälpen Kommunen ordnade en krismottagning i Frälsningsarméns lokaler. Då ingen besökte mottagningen är den nu stängd, men två telefonnummer finns dock öppna. Kommunens krisgrupp är i tjänst. Utöver den finns ca 50 kommunanställda att tillgå, så någon externt behov finns inte. Kommunen har ännu en gång noterat att resurser finns och telefonnummer för aktivering är överenskommet. Norrköpings cff har skickat bidrag till Radiohjälpen. Cff har sökt kommunen för att fråga om den kan hjälpa till. Förnyad kontakt har därefter tagits med beredskapssamordnaren som hänvisade till krisgruppen. Den har kontaktats med beskedet att cff ställer upp när det behövs. Flera medlemmar har anmält sig spontant. Sidan 5 av 12

6 Åtvidabergs cff har kontaktat kommunen Inget behov av frivilliginsatser uppgavs föreligga. Ödeshögs cff. Föreningens ordförande är tillika säkerhetschef i kommunen. Han kände till katastrofen redan 26 dec klockan på grund av att hans äldsta dotter med familj vistades i Thailand. Inget behov av externa krafter. Kronoberg Cirka 100 krisstödsutbildade medlemmar i cff har varit beredda att rycka in vid behov. Cff i Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult ingår i respektive kommuns kriscentrum. Deltagande har skett i förberedelser av insatser genom POSOM-grupperna. Växjö cff har deltagit i genomförandet av en träff för information och samtal som erbjudits alla hemåtvändande från drabbade områden runt Indiska oceanen. Växjö cff har tillsammans med kommunen deltagit i regeringens samling för eftertanke och gemenskap i Stockholms stadshus dem 10 januari. Gotland Gotlands cff har inventerat sina möjligheter att vid behov bistå kommunen/regionen. Kalmar-Blekinge FRG-ansvariga informerades inom loppet av några få dagar efter flodvågen. Pengar har skänkts i samband med insamlingskvällen på nyårsdagen. Samtliga kommuner i Blekinge har informerats om möjligheter att få uppbackning av frivilliga. Skåne Burlövs cff. FRG-ansvarige ingår i POSOM-gruppen. En förteckning över lämpliga, frivilliga resurspersoner togs fram och två FRG-medlemmar har vid vardera två tillfällen bistått personal på Kastrup. Beredskap fanns för ytterligare insatser. Kullabygdens cff. Föreningens sekreterare har varit sammankallande i POSOM-gruppen och deltagit i kommunledningens sammanträden med anledning av katastrofen. Frivilliga står till förfogande om behov skulle uppstå. Landskrona cff har deltagit i POSOM-gruppens arbete i form av krissamtal med elever. Lomma FRG har deltagit bemanningen av den av kommunen öppnade telefonlinjen för samtal med anledning av katastrofen. Lund. Lunds kommun har öppnat trygghetspunkter som bemannats med personal ur FRG där cff är den sammanhållande kraften. Staffanstorps FRG har varit aktiverade i samband med krishanteringen som stöd till ansvariga lokala aktörer. Sidan 6 av 12

7 Vellinge cff har haft kontakt med kommunen med erbjudande om avlastande insatser om behov skulle uppstå. Ystad-Skurups cff. FRG aktiverades tidigt genom att ledningsgrupp och FRG-medlemmar kontaktades med önskemål om en inställelsetid på 2 timmar, vilket bejakades av samtliga som man nådde (90 %). Efter kontakt med kommunerna förbereddes start av trygghetspunkter. Information lämnas via nyhetsbrev på webben. Kontakt med KS-ordföranden vid ett par tillfällen under den första veckan för avstämning. Medverkan vid insamling till offren. Österlens cff har upprättat kontakt med Tommelilla kommun och erbjudit avlastning. De har också stått till förfogande för kommuninvånare som velat ha hjälp att komma till kommunens kriscentrum. Halland Falkenbergs cff har med en person ingått i POSOM-gruppen. Kommunledningen kontaktats gällande samarbete i övrigt. Kungsbacka cff har på ett tidigt stadium ställt sig till kommunens förfogande. Cff har deltagit i Röda Korets penninginsamling. FRG har startat sin verksamhet efter förberedelser under fjolåret. Laholms cff har tagit kontakt med kommunen om behov av frivilliginsatser skulle uppstå. Varbergs cff har bistått POSOM-gruppen och uppmanat kommunen att uppdatera sin hemsida. Krisledningsnämnden har tillskrivits angående samarbete på längre sikt. Västra Götaland Strömstads FRG har haft beredskap att snabbt bemanna kommunens informationscentral. Svenljunga FRG har legat i beredskap. I Vänersborg kommun har cff fungerat som sammankallande i POSOM-gruppen. Örebro-Värmland Civilförsvarsförbundets beredskapsnivå höjs tidigt på måndagen. Av FRG har Örebro, Nora- Lindesberg, Kumla samt Askersund-Laxå tidigt kontaktat respektive kommun. Regional samverkan inleds med Röda Korset om medmänskligt stöd till drabbade. Pengar skänks till Röda Korset. På nyårsdagen påbörjades förberedelserna för mottagning av frivilliga via telefon. 70 % av cff visade omedelbart ett intresse för detta. Verksamheten startar på måndag )(17/1). Länsstyrelsen är regional samarbetspartner. På länsnivå statar Civilförsvarsförbundet i Örebro län den 17 januari en telefonlinje för de som kan tänka sig att ställa sig till förfogande nästa gång en krissituation uppstår. Många människor har spontant gett uttryck för en vilja att hjälpa till. Detta engagemang måste tas Sidan 7 av 12

8 tillvara. Intresserade personer kommer att noteras och kontakt kommer att hållas med dessa genom ett nyhetsbrev 1-2 gånger per år. Nyhetsbrevets syfte är att hålla intresset att hjälpa till uppe, men också att ge en möjlighet att avanmäla sig om intresset eller möjligheten att bistå inte länge kvarstår. Telefonlinjen är en försöksverksamhet fram till hösten Försöket genomförs i ett samarbete med länsstyrelsen och Krisberedskapsmyndigheten. Västmanland Alla kommuner i Västmanland samt länsstyrelsen har kontaktats med information om vad Civilförsvarsförbundet vid behov skulle kunna bidra med. Behov av extra resurser har ännu inte funnits. Dalarna Avesta cff har lämnat ett ekonomiskt till katastrofhjälpen. Faluns och Borlänges FRG-ansvariga tog före nyår kontakt med kommunen och anmälde att FRG var beredda att hjälpa till om de behövdes. Borlänge kommun var inte särskilt intresserade, men tackade och lovade höra av sig vid behov. Falu kommun var mycket intresserade av att FRG skulle kunna stötta POSOM-gruppen om det blev anstormning. Flera möten mellan kommunen och FRG-ansvarig ägde rum. FRG-ansvarig ringde också utvalda personer på larmlistan och kallade till ett informationsmöte med FRG-medlemmar, vilket var mycket välbesökt. Hög beredskap hölls kvar över den 10 januari då skolorna startade. Ingen behövde dock rycka ut. Hedemoras FRG-ansvarig har hållit sig informerad om POSOM-gruppens arbete och eftersom ingen saknats i kommunen gjort bedömningen att höjd beredskap hos FRG inte var nödvändig. Beredskapssamordnaren har heller inte hört av sig med någon förfrågan. Gävleborg I Sandviken och Ovanåker har FRG-ansvarig kontaktat beredskapssamordnaren och överlagt om behov. Något sådant bedömdes inte finnas från FRG, då ingen person saknas i dessa kommuner. I Ovanåker har företrädare för FRG deltagit i POSOM-möte. Även i Ockelbo finns FRG. Då behövs FRG blir de garanterat larmade. Jämtland Samtliga kommuners informationsansvariga har kontaktats med erbjudande om insatser om så skulle behövas. Västernorrland Kramfors cff har genom en styrelseledamot fungerat som sammankallande i POSOMgruppen under de mest akuta dygnen. På länsnivå kommer Civilförsvarsförbundet att delta i möte med kommuner och myndigheter, där ett bredare samarbeta ska diskuteras mot bakgrund av vad som har hänt. Sidan 8 av 12

9 Västerbotten Umeå. Kontakt upprättades med kommunens POSOM-informatör. Kontaktuppgifter lämnades. Röda Korset svarade för samordningen av frivilligas insatser. Vännäs kommun kontaktades. Länsstyrelsen har skickat ut Civilförsvarsförbundets kontaktuppgifter till samtliga kommuner. Norrbotten Kalix FRG har haft 20 personer i beredskap från två dagar efter flodvågen. De ha bland annat varit beredda att bistå Luleå FRG (med Kallax flygplats) och POSOM-grupperna. Från nyår fick cff uppdraget av kommunen att öppna ett samtalscentrum där alla kunde få information och samtala om det inträffande på medmänsklig basis. Tidningsannonser infördes av kommunen om denna möjlighet i samverkan. Centrat har varit bemannat under två veckor, Gensvaret från omvärlden har varit stort. Luleå kommun kontaktade på ett tidigt stadium cff med önskemål om cirka 10 frivilliga för informationsinsatser och annat stöd. Kyrkans Hus iordningsställdes som kriscentrum, där FRG ingick i bemanningen. Luleå FRG och Älvsbyns FRG har bistått på Kallax flygplats. Insatsen täckte upp hela Norrbotten. Insatserna har utförts i ett nära samarbete med POSOMgruppen. Riksförbundet Riksförbundet har bistått den regionala och lokala organisationen med information om händelseutvecklingen, råd och anvisningar och uppmuntran. Från den 27 december till den 10 januari har medarbetare funnits tillgängliga dygnet runt. Hemsidan har hållits uppdaterad med relevant, praktisk information för som medlemmar som allmänheten. Medarbetare från förbundskansliet har vid ett par tillfällen medverkat i televisionen (SVT) inom Civilförsvarsförbundets kompetensområden. Företrädare för förbundsledningen har agerat i sin opinionsbildande uppgift med flera artiklar i rikspress och regionala medier. Sidan 9 av 12

10 2. Stormen Södermanland Eskilstuna cff har medverkat med information i media om hur man gör vi elavbrott. Jönköping Pågående ledighet har avbrutits. Kontakt har tagit med kommuner för upprättande av samband. Fem föreningar har försatts i stand by -läge. I Jönköpings kommun har FRG från Gränna, Huskvarna och Jönköping har varit insatta från den januari. Uppdraget har varit att bistå befolkningen i Ödestugu. En värmestuga har iordningsställts i skolan. Vatten, kaminer m.m. har distribuerats bl.a. i samband med hembesök. Ett debattinlägg har skrivits av företrädare för Aneby cff. Det återfinns på deras webbplats. Sidan 10 av 12

11 I Aneby kommun har personal från Aneby cff bemannat flera värmestugor och därifrån bistått drabbade hushåll. Kronoberg FRG i Kronoberg har satts in skapt bl.a. med information, transporter. utrymning och mat. Samarbetet med kommunerna är väl utvecklat. FRG har distribuerat information till hushåll, utförd transporter med terränggående fordon i egen regi. lämnat krisstöd, bemannat värmestugor m.m. Kalmar-Blekinge Kalmardistriktet har medverkat i SR:s program Meny med information om hur man kan ordna mat i samband med elavbrott. Olofström. Lokaltidningen innehåller telefonnummer till Civilförsvarsförbundet tillsammans med kommunens övriga erbjudan om hjälp i samband med elavbrottet. En radiokanal har hänvisat till Funktionär från förbundet har deltagit i radioprogram där praktisk information till drabbade människor har lämnats. Markant ökad efterfrågan har noterats på de ficklampor och kaminer som Civilförsvarsförbundet regionalt har till försäljning. Cff deltar i kommunens krismöten. FRG är aktiverad. Civilförsvarsförbundets lokal fungerar som värmestuga. Fortlöpande kontakter med kommunen. Flera hushåll kommer att få vänta länge innan de kan räkna med att få elen tillbaka. Skåne Bromölla kommun har upprättat en trygghetspunkt för strömlösa i samarbete med cff. Kullabygdens cff har upprättat kontakt med kommunen och står till förfogande om behov skulle uppstå. Höganäs kommun har dock ännu inte utsatts för någon allvarligare störning. Halland Halmstads cff har kontakt med kommunens beredskapssamordnare och är beredda att bistå med evakuering och bemanning av värmestugor om behov uppstår. Efter några dagar begärde kommunen bistånd med uppsökande insatser avsedda för människor med boende utanför tätort utan el. Insatserna har välkomnats av såväl de drabbade som kommunen. Cff insatser fortsätter alltjämt eftersom flera hushåll fortfarande saknar el. Kungabacka FRG har bemannat två trygghetspunkter. Mat och dryck samt tvättmöjligheter har erbjudits. I Varberg har en process för bildande av FRG påbörjats under katastrofen med deltagare från civilförsvarsföreningen, FAK, FFK, Lottorna, SKBR, Svenska Röda Korset samt en orienteringsklubb. Västra Götaland Sidan 11 av 12

12 En av distriktets överlevnadsexperter har medverkat med information i media om hur den enskilde kan hantera ett elavbrott. Bollebygds cff har stått i förbindelse med kommunens krisledningsgrupp och på kommunens uppdrag ansvarat för alla mobila reservelverk sedan den 9 januari. Föreningens energiinstruktör har även utbildat personal inom hemtjänsten i hur de små reservelverken handhas. Föreningen har dessutom förmedlat kaminer och spritkök till behövande. I Skövde samt Strömstad och på några andra orter har cff medverkat i lokaltidningen med praktisk information för elavbrott. Strömstads FRG har på uppmaning av räddningschefen varit försatt i stand by -läge vid ett par tillfällen. Svenljunga FRG har varit engagerad i upprättande av värmestugor i kommunens idrottshallar och serviceinsatser i samband med dessa. Det regionala kansliet har svarat på många frågor från allmänheten. Örebro-Värmland Medverkan vid flera tillfällen i radio med information och råd för elavbrott och lämpligt agerande vid stormar. Riksförbundet Riksförbundet har bistått den regionala och lokala organisationen med information om händelseutvecklingen, råd och anvisningar och uppmuntran. Hemsidan har hållits uppdaterad med relevant, praktisk information för som medlemmar som allmänheten. Kommuner har fått tillstånd att i pappersform föra sådan information vidare till sina kommuninvånare. Medarbetare från förbundskansliet har vid flera tillfällen medverkat i radio med information om hur elavbrott kan hanteras på hushållsnivå. Praktiska råd och upplysningar har även förmedlats till kommuner och andra offentliga organ. Sidan 12 av 12

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SÖDERTÄLJE Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6.

Enkät, ht 2012. 1. Ålder. f % 1. -19 år 228 20. 2. 20-25 år 659 58. 3. 26-30 år 117 10. 4. 31-35 år 54 5. 5. 36-45 år 69 6. 6. Enkät, ht 2012 1. Ålder 1. -19 år 228 20 2. 20-25 år 659 58 3. 26-30 år 117 10 4. 31-35 år 54 5 5. 36-45 år 69 6 6. 46- år 16 1 Antal EAS: 5 av 1148 (=0,44%). Antal svarande: 1143. 2. Kön 1. Kvinna 585

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GRUMS Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar

Hemförsäkringen för SBCs medlemmar Hemförsäkringen för SBCs medlemmar SPECIELLT FRAMTAGEN FÖR DIG SOM BOR I BOSTADSRÄTT:» Konkurrenskraftigt pris» Avbeställningsskydd vid resa» Allrisk drulle bostadsrätt Ett smart sätt att få en tryggare

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Kommuners ansökning av EU-bidrag En intervjustudie av 41 kommuner i Sverige

Kommuners ansökning av EU-bidrag En intervjustudie av 41 kommuner i Sverige Kommuners ansökning av EU-bidrag En intervjustudie av 41 kommuner i Sverige Kort presentation av preliminära resultat Karl W Sandberg Institutionen för informationsteknologi och media Förstudie VINNOVA:

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka Stockholms län: Fjärrvärmen i Stockholm och Nynäshamn dyrast i länet I Stockholms län har Stockholm och Nynäshamn det klart högsta priset. Stockholms län är fjärde dyraste län bland Sveriges 21 län när

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Skogsbranden i Västmanland 2014, när katastrofen blev ett faktum vers.4 Torsdagen den 31 juli 2014 startar branden som ska komma att bli en av de största i Sverige, i modern tid. Den har sin början i ett

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer