Handlingsplan för näringslivsutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för näringslivsutveckling 2007-2011"

Transkript

1 _Endorrin :Layout Sida 1 En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R Handlingsplan för näringslivsutveckling Under hela 2006 genomförde Nuvab tillsammans med bl.a. ett stort antal företagsrepresentanter ett omfattande arbete där man i grupper arbetade fram synpunkter och idéer för att utveckla näringslivet i kommunen. Arbetet mynnade ut i en Handlingsplan. Nuvabs styrelse godkände i december planen och den skickades även vidare till Vetlanda kommun för att få en politisk respons och förhoppningsvis ett godkännande så att även de frågor som kommunen hanterar blir prioriterade. Nuvab kommer under sommaren att ta fram ett underlag så att man lättare kan följa det arbete som pågår. Bland de insatser där Nuvab är ansvarig/delaktig kan vi nämna följande aktiviteter som genomförts: Stimulera nyföretagandet Arbeta för nyetableringar Öka antalet tjänsteföretag i kommunen Arbeta för att stärka företagsklimatet Stimulera affärsutveckling Ökad marknadsföring av näringslivet Stimulera IT-användningen och dess affärsnytta Säkrare elförsörjning Ökad samverkan med grundskolan Utökat utbud av högskole- och KY-utbildningar Rekryteringsaktiviteter Kompetensutveckling Nuvab har genomfört en Starta eget-utbildning Nuvab ansvarar för register över lediga lokaler. Samarbetar med Location Scandinavia kring utländska förfrågningar. Samarbetar med kommunen i etableringsfrågor Nuvab arbetar för att bjuda in nationella tjänsteföretag och då presentera kommunen och dess näringsliv Skapa mötesplatser för företagare, politiker och tjänstemän Frukostmöten Seminarier Näringslivsgala. Nuvabs roll som Företagslots innebär en kontinuerlig dialog med företag och kommun Nätverk för kompetens- och erfarenhetsutbyte Tematräffar. m.m. Tidningen En dörr in. En näringslivspresentation på DVD har tagits fram. Nuvab har startat projekt Affärsnyttig IT med kostnadsfri rådgivning till alla företag Nuvab har genomfört en öppen informations- och diskussionsträff med el- och telebolagen Nuvab driver projekt Länken, som bl.a. initierat utbildningen Företagsamt lärande för ett stort antal grundskolelärare. I utbildningen/pedagogiken ingår kontinuerliga kontakter med arbetslivet Nuvab deltar i Avena Lärcentrums Idé- och utvecklingsgrupp Nuvab har initierat och genomfört en rekryteringsresa till Kristianstad Nuvab genomför kontinuerligt kompetensutveckling, baserat på näringslivets behov Skapa Walk of fame Invigning av Vetlandas kändisplats sker i samband med Vetlandadagarna i september 2007 Utveckla nöjeslivet för alla åldrar Kontakter/samtal pågår Sommartorsdagar Genomförs den 28 juni och 5 juli 2007 Missa inte Sommartorsdagar - 28 juni och 5 juli Allsång på Torget! Program/allsångshäfte köper du genom Johanna Donker, Svensk Handel Blickpunkt Vetlanda, tfn eller UR INNEHÅLLET: DIALOG EFTER STORMEN PER ÅRETS NÄRINGSLIVSGALA RENATA CHLUMSKA TJÄNSTEFÖRETAG TILL VETLANDA

2 _Endorrin :Layout Sida 2 Dialog viktig efter stormen Per Nuvab, i samverkan med LRF och Höglandets Räddningstjänstförbund, anordnade tisdagen den 24 april en informationsträff om stormen Pers effekter och hur planeringen ser ut för att vi inte ska få samma effekter i näringslivet vid nästa storm. Inbjudna gäster var representanter för E.ON, Telia och Telenor. Det framkom att samtliga aktörer lärt sig mycket av stormarna Gudrun och Per och att ett omfattande arbete pågår och planeras för att stå bättre förberedda vid kommande stormar. Samtliga aktörer poängterade att man är mycket lyhörda och efterfrågar den dialog som Nuvab bjöd in till. Kvällen inleddes av Börje Cronvall, Nuvab, som redogjorde för bakgrunden till Nuvabs initiativ samt presenterade svaren på den enkät som skickades ut till 150 företag på landsbygden några veckor efter stormen. Många företag hade drabbats hårt och de ekonomiska konsekvenserna kunde i några fall skrivas till sexsiffriga belopp och bortfallet av produktionstimmar uppgick i något fall till över 200 timmar. Många påtalade också problemet med korta elavbrott som vållar stora skador. Bristen på telekommunikationer har också vållat stora problem för många företag. Maria Gromer, Höglandets Räddningstjänstförbund, gav en samlad bild av hur framför allt kommunens verksamheter drabbats. Totalt var abonnenter utan ström på söndag eftermiddagen. Utan ström var då även äldreboendet i Österliden, Österäng, Näverbyn och i Nye. Maria nämnde även att 149 av 500 trygghetslarm var ur funktion när telefonin delvis slogs ut. Conny Svensson och Henrik Staffansson, E.ON, informerade bl.a. om de lärdomar man dragit efter stormen Gudrun och om det Krafttagsprojekt man startat som en följd av stormen. I projektet ska km luftledningar ersättas med jordkabel eller isolerad luftledning. Under år 2005 och 2006 har 262 km åtgärdats, till en kostnad av 81,7 Mkr i Vetlanda kommun. Under år 2007 kommer 89 km, till en kostnad av 29,5 Mkr att iordningställas. Ett antal pågående projekt redovisades och för år 2008 planeras åtgärder för följande luftledningar: Repperda-Lindås, Ekenässjön-Ulriksdal, Lammåsa-Åkershult, Pauliström-Knivshult samt Pauliström- Karlstorp. Conny Svensson betonade att man eftersträvar en bra dialog med alla kunder, bl.a. kommuner och företag. Maria Gromer informerade om stormens verkningar på den kommunala verksamheten. Kommunen hade störningar i vattenproduktionen och reservkraft placerades därför ut på söndagen. Strömförsörjningen saknades i flera skolor varför undervisningen ställdes in. Kommunens växel öppnades upp några timmar under söndagen och kommunens krisgrupp samlades tidigt på måndagen. På onsdagen påbörjades en kartläggning av drabbade över 70 år och barnfamiljer med barn under 3 år. Stig-Erik Karlsson, LRF, berättade att man som mjölkproducent har ett krav på sig att ha reservkraft. Det största problemet är därför telekommunikationerna. T.ex. fungerade inte mjölkrobotarnas larmsystem, som körs via mobilnätet. Reservkraftverken är inte konstruerade för att köras kontinuerligt och faller därför ofta efter dagars drift. Mikael Nieminen, Telia Sonera, berättade att man vid årsskiftet 2006/07 hade 99% av nätet klart efter stormen Gudrun. I den stormen berördes stationsområden och i stormen Per var stationsområden berörda. Efter stormen Per prioriterade man mobilnätet och GSM var i ett normalläge efter 4 dagar. Man räknar med att hela återuppbyggnaden efter Per ska vara klar i oktober i år. Stefan Nilsson, Telenor, beskrev de problem man haft efter stormen. Det var de långa elavbrotten, problemet med framkomligheten vid ovädret samt bristen på bränsle. Efter stormen Per hade man 120 reservkraftverk igång och dessa skulle tankas två gånger per dag. Stefan gav ett tips att man kan använda SIM-kort från utlandet. Dessa är ej knutna till en operatör, finns det något nät som fungerar så används det. Som avslutning på kvällen fick deltagarna ställa frågor till el- och telerepresentanterna. Sivert Augustsson, Augustssons Beslagsindustri AB, ville t.ex. ha en kontaktperson hos E.ON för att snabbare få svar på problemens omfattning. Bernt-Åke Hagert, Uniglas AB, har haft problem med korta strömavbrott vilka osakat stora skador i produktionen. E.ON berättade att man hittat ett fel i Pauliström och att detta nu är åtgärdat. Rolf Jonsson, Vetlanda kommuns landsbygdsutvecklare, ställde krav på en ökad samordning mellan operatörerna och att man i ökad omfattning nyttjar de resurser som finns ute på landsbygden. 2

3 _Endorrin :Layout Sida 3 Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet I början av maj presenterade Svenskt näringsliv rankinglistan över företagsklimatet i landets 290 kommuner. Vetlanda hade förbättrat sin position om hamnade på plats 72, en förbättring med 21 placeringar. Framför allt är det attityderna till företagandet som förbättrats markant, se nedan. Frågeställning Ranking 2007 Ranking 2006 Allmänhetens attityder till företagande Kommunpolitikernas attityder till företagande Kommunala tjänstemäns attityder till företagande Medias attityder till företagande Skolans attityder till företagande Kommunens service till företagen har gjort ett kraftigt lyft från plats 105 till plats 21. Även det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen är bra. I år hamnar kommunen på plats 33, jämfört med plats 69 föregående år. De faktorer som främst drar ner den totala rankingen är Tillgången på kompetent arbetskraft (265), Nyföretagandet (219) samt Teleoch IT-nät (207). Även i bedömningarna av Vägnät, tåg- och flygförbindelser samt Högre utbildningsnivå hamnar Vetlanda långt ner i båda fallen på 192 plats. Kommunens upphandlingar I Svenskt Näringslivs undersökningar av det lokala företagsklimatet ingår frågor om kommunens upphandlingar och konkurrens från kommunens verksamheter. När det gäller frågan Kommunens upphandling hamnar vi på plats 30, med det relativt låga betyget 3,18. På en 6-gradig skala motsvarar betyget 3 godtagbart och betyget 4 är bra. Här ger 29 % ett positivt betyg och 19 % ett dåligt betyg. På frågan hur näringslivet ser på Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen så hamnar Vetlanda på plats 137 av 290 kommuner. Vetlanda får här medelbetyget 3, % ger kommunen ett positivt betyg (4-6) och 18 % ett dåligt betyg (1-2). Den senare placeringen är inte tillfredställande. Hör av dig till Nuvab så vi får ta del av dina erfarenheter. Vi framför näringslivets idéer och synpunkter till kommunen med målsättningen att förbättra näringslivets förutsättningar. Starthjälp för företag som etablerar sig utomlands Är du på väg att etablera ditt företag utomlands? Då kan du få starthjälp på upp till kronor. Nutek erbjuder företag möjligheten att söka stöd för kunskapsöverföring och utrustning vid etablering i några av Sidas samarbetsländer. Erbjudandet ska främja tillväxten av uthålliga, lönsamma och produktiva företag i dessa länder. Stödet ges i form av ett lån som avskrivs till 100 procent vid genomfört och godkänt projekt. Maxbeloppen är kronor för kunskapsöverföring och för utrustning. Stödet får motsvara max 40 procent av den totala projektkostnaden. För att få stöd måste det svenska företaget samarbeta med ett lokalt företag. Det lokala företaget kan vara fristående eller ägas helt eller delvis av det svenska företaget. Start-programmen omfattar länder i Afrika, Asien, Latinamerika samt Öst och Centraleuropa och genomförs av Nutek på uppdrag av Sida. Urvalet av länder uppdateras årligen av Sida. Vad krävs för att kunna söka stöd? Det svenska företaget får ha maximalt 249 anställda. Årsomsättning får vara högst 50 miljoner euro. Företaget får inte ha betalningsanmärkningar. För mer information se Vetlanda kommun har godkänt Handlingsplanen När Nuvab förde fram idén att ta fram en handlingsplan för hur Vetlanda skulle kunna stärka förutsättningarna för näringslivet i kommunen, tyckte jag detta var en utmärkt idé. Det brett upplagda arbetssättet, med många inblandade personer som arbetat igenom olika ämnesområden, tycker jag är imponerade och borgar för att programmets innehåll är väl underbyggt. En och annan höjer ögonbrynen när ett program för näringslivet behandlar frågor som gågator och nöjesliv. Jag tycker just detta är planens styrka, att man sett brett på vilka behov som finns. Utan en väl fungerande och attraktiv kommun blir rekryteringsmöjligheterna betydligt mindre och företagen får långsiktigt problem med att anställa den personal man behöver. Planen utmynnar i ett stort antal konkreta förslag som berör olika ansvariga myndigheter, företag eller organisationer. Kan vi bibehålla den känsla som präglade framställandet av planen, innebär det att ansvariga för att genomföra de olika förslagen tar förslagen som en utmaning och arbetar för att genomföra dessa. Kommunstyrelsen beslutade i april att godkänna planen och överlämna den till nämnderna med uppmaningen att efter bästa förmåga och med tillgängliga resurser uppfylla planens ambitioner. Jag hoppas på en fortsatt bra dialog med andra parter för att vi tillsammans i Vetlanda ska bli en allt bättre kommun för näringslivet att utvecklas i. Göran Lindell 3

4 _Endorrin :Layout Sida 4 Festligt och fullsatt på årets NäringslivsGala Den 24 maj anordnades Årets Näringslivsgala i Vetlanda. Det var en uppsjö av företagare som tillsammans med sina respektive njöt av en helkväll i SAPA-restaurangen. Under kvällen bjöds gästerna på trubadurunderhållning, intervjuer, stor buffé, mingel och musikalisk underhållning på hög nivå av Håkan Berg och Mikael Svahn. Galan arrangerades som tidigare år av Nuvab, Svensk Handel Blickpunkt Vetlanda, Företagarna, Vetlanda kommun, Vetlanda NyföretagarCentrum och Småföretagarna. Under kvällen offentliggjordes namnen på årets Näringslivspristagare. Vinnarna hyllades med priser, diplom, blommor och naturligtvis åhörarnas jubel. Följande pristagare korades: Årets Företagare 2006 Företagarnas pris tilldelades Lena Franson, B Q Travel / Vetlanda resebyrå. Motivering: I en mycket konkurrensutsatt bransch med bl.a. alla Internettjänster har Lena Franson, tack vare gott entreprenörskap, en småländsk envishet och stor entusiasm, skapat ett vinnande team med en serviceinriktad och målmedveten personal som tillsammans stärkt och utvecklat företaget B Q Travel / Vetlanda Resebyrå AB. Lenas glädje, generositet och engagemang för resandet inspirerar både företagskunder och privatpersoner. Årets Nyföretagare Vetlanda Nyföretagarcentrums pris tilldelades Ola Karlsson, Reseaxet i Vetlanda AB. Motivering: Reseaxet i Vetlanda AB är ett företag där service genomsyrar verksamheten. Företagets framgångsfaktor är ett genuint intresse med kunden i fokus där personliga relationer är viktiga. Ägarens långa erfarenhet inom persontrafik och inom resebranschen, i detta unga företag, skapar förtroende och ger förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling i framtiden. Årets Nyföretagare Ola Karlsson uppvaktas av Vetlanda NyföretagarCentrums AnnKatrin Karlberg och Göran Haraldsson. Årets Butik 2007 Svensk Handel Blickpunkt Vetlandas pris tilldelades Gretas Blommor AB. Motivering: I tre generationer har man med sin kontinuitet och professionalitet kunnat hålla en stark kundkrets och klarat den hårda konkurrensen i branschen. I en tid då trenden åter går mot det personliga bemötandet och inspirerande upplevelser har detta företag fått en plats i många Vetlandabors hjärtan. Allt detta kommer till uttryck i en härlig och attraktiv miljö. Årets Företagare Lena Franson flankeras av Företagarnas representanter Stefan Hilmersson och regionchef Frida Boklund. Ägarna till Gretas Blommor AB, Kenneth Johansson, Dennis Schill och Therese Nyman, fick sina pris av Johanna Donker och Clas Frisk, Svensk Handel Blickpunkt Vetlanda. 4

5 _Endorrin :Layout Sida 5 5

6 _Endorrin :Layout Sida 6 Nyval till Nuvabs styrelse Vid Nuvabs bolagsstämma torsdagen den 19 april fick styrelsen två nya ordinarie ledamöter, Patrick Strömberg och Michael Petersson, efter avgående Hans Berglund och Leif Grufman som båda avböjt omval. Styrelsen har därmed följande sammansättning: AnnKatrin Karlberg, Proskama AB, ordförande, Jimmy Nilsson, Vetlanda Gjuteri AB, Göran Lindell, Vetlanda kommun, Lennart Eriksson, Kuusakoski i Sverige AB, Anders Thörn, AT konsult, Patrick Strömberg, Sapa Komponenter AB och Michael Peterson, Kvillsfors Fönster AB. Även två nya styrelsesuppleanter valdes in. Utöver Peter Josephson, MP bolagen Industri AB som omvaldes, är Klas Håkansson, Vetlanda kommun och Elisabeth Jakobsson, Metsä Tissue AB nya styrelsesuppleanter. Bolagsstämman hölls på STT Svensk Tågteknik AB och deltagarna fick efter stämman en mycket intressant genomgång av STT av Stellan Hagman och Monica Wennerholm. Tematräff - Vinnande kommunikation Nuvab inbjuder, tillsammans med ALMI Företagspartner Jönköping AB och EU Mål 2 Södra, till ett föredrag med en av Sveriges mest populära och lysande föredragshållare PG Wettsjö. PG Wettsjö har under de senaste 18 åren arbetat i svenskt näringsliv som coach, konsult och föredragshållare. PG har bl.a. utvecklat flera omtalade försäljningsstrategier. Dessa strategier är i dag en grundplåt, inte bara i flera av landets ledande säljorganisationer, utan även på några av landets högskoleutbildningar där han även föreläser kontinuerligt. Du är välkommen till en oförglömlig föreläsning med många lärdomar och skratt. Innehåll: Orsaker till att vi brister Vad kostar dålig kommunikation/service Inre och yttre fokus, Självförtroende Vanor, värderingar och kultur samt Vinnande kommunikation. Tid: Onsdagen den 17 oktober, kl Plats: Futurum, Njudungsgymnasiet Pris: 200 kr + moms/deltagare Tematräff om arbetsrätt Nuvab inbjuder i samarbete med Företagarna till en informationsträff om arbetsrätt. Håkan Unbäck berättar bl.a. om de nyheter och regler som träder i kraft 1 juli Vilka anställningsformer finns och vilka regler gäller? Vilka tidsbegränsade anställningsformer försvinner m.m.? Tid: Onsdagen den 3 oktober, kl Plats: Futurum, Njudungs Gymnasiet Pris: 50 kr + moms/deltagare Välkomna! Anmälan till tematräffarna till: Nuvab på tfn eller 6 Nu kan Vetlanda lösa personalbehov med studenter som arbetskraft Academic Work, Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag för högskolestudenter, har nyligen öppnat kontor i Jönköping. Det betyder att företagen i Vetlanda nu har möjlighet att hyra studenter och nyexaminerade för att klara alltifrån tillfälliga arbetsanhopningar till rekryteringar. Näringslivet i regionen växer så det knakar och behovet av arbetskraft är stort. Trots att vi precis har etablerat oss är det redan många företag som har hört av sig. Vi kan erbjuda kompetens inom t ex it, ekonomi, administration och marknadsföring, säger David Barmé kontorschef på Academic Work i Jönköping. Fördelarna med att hyra in studenter är många. Som företagare får man tillgång till motiverad och kvalificerad arbetskraft och skapar samtidigt en flexibel organisation vilket bidrar till ökad effektivitet. Att hyra in en student eller nyexaminerad på hel- eller deltid är också ett sätt att testa en person inför en rekrytering. Det är en winwin-lösning för alla parter, säger David Barmé. Efterfrågan på studenter och unga akademiker ökar i hela Sverige. Academic Work har hittills i år förmedlat nära jobb, en ökning med 121 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Sedan starten 1998 har Academic Work toppnoterats på en rad tillväxtlistor. Enligt Arhens-listan är man Sveriges tredje snabbast växande företag. För mer information eller möte kontakta gärna: David Barmé, Mobil: , E-post:

7 _Endorrin :Layout Sida 7 Att nå sina mål med Renata Chlumska Torsdagen den 12 april anordnade Nuvab en tematräff med Renata Chlumska som föreläsare. Att nå sina mål och att våga satsa och utmana sig själv var temat för kvällen och Renata gav i ord och bild åhörarna en inblick i de fantastiska äventyr hon varit med om och de mål hon uppnått. - Det handlar inte om att vara en supermänniska, utan om vilken inställning man har, om att våga satsa och vilja tillräckligt mycket för att nå sina mål och uppfylla sina drömmar. Renata berättade att hon är född och uppvuxen i Malmö. Det kan tyckas underligt att hon redan som 25-åring besteg världens högsta berg. Men vägen dit var verken självklar eller kort utan har formats genom åren. Ett intresse för friluftsliv, resor och fysiska utmaningar har dock alltid funnits där och redan tidigt provade hon på olika sporter, allt från dans till simhoppning, ridning, sportdykning, kampsport, badminton, tävlingscykling för att nämna några. Av detta lärde hon sig bl.a. att inte vara rädd för att prova nya saker och att det kan vara en styrka att veta vad man är mindre bra på! Som liten flicka reste hon och familjen väldigt mycket och då var det tältsemester som gällde. De skumpade runt i sin lilla bil i Europa, tog dagen som den kom, improviserade och gjorde det bästa av de situationer som uppstod. Det var då hon lärde sig att leva efter mottot att Se möjligheterna och att ta dagen som den kommer. Sommaren 1995 började hon en klätterkurs under ledning av Göran Kropp. Hon märkte snabbt att det var en omväxlande aktivitet som erbjöd både fysisk och mental utmaning, kamratskap samt friluftsliv. Året därpå åkte hon till Nepal och Himalaya och följande fyra åren satsades på träning, förberedelser för att skaffa sig erfarenheter inför livets då största utmaning. Den 5 maj 1999 förverkligades drömmen och Renata Chlumska lyckades som första svenska nå toppen på världens högsta berg, Mount Everest. Hösten 2002 stod hon plötsligt inför en helt annan slags utmaning när Göran Kropp förolyckades under en klättring utanför Seattle i USA. En utmaning som även den på sitt sätt handlar om överlevnad, djupa dalar och långa uppförsbackar. - Vare sig det gäller bergsklättring eller annan idrott, karriär eller fritid och inte minst inom företagsvärlden så är verktygen för att uppnå målen snarlika, säger Renata. Vikten av bra medarbetare, kommunikation, öppenhet, att kunna hantera förändringar, möten med det oväntade och att ha realistiska mål är bara några av ingredienserna till att kunna förverkliga sina idéer. Merparten av kvällens bilder och berättelse handlade om Renatas senaste projekt som avslutades den 15 september Då hade hon, helt av egen kraft, rundat USA. En färd som varade 439 dagar. Renata hade då färdats i kajak och på cykel genom öken och floder, över berg och hav! Den längsta dygnsetappen som hon hade var 28 timmars paddling! En ofattbar prestation i med och motgång, men där målet nåddes. Som avslutning på kvällen fick deltagarna ställa frågor till Renata och här fanns frågor som rörde allt från trygghet under resan till tänkbara framtida mål. Nyheter - utbildningar! Till hösten kommer vi att erbjuda många av de populära kurser som vi kört under våren, MEN vi har också en hel del nyheter. Pedagogiska verktyg målgrupp internutbildare Grundkurs i Hydraulik Engelska för tekniker och vi kör även affärsengelska vid behov Heta Arbeten Traversförarutbildning Mobila arbetsplattformar El-certificering (avd C och påbyggnad till Arbete med spänning samt Nya installation- och utförandeföreskrifter) Det finns idag och tillkommer även under sommaren nya regler och lagkrav på ett antal av ovan nämnda utbildningar. Nu har ni möjlighet att uppdatera och utbilda era medarbetare. Renata Chlumska berättade och visade bilder från flera av sina äventyrsresor. Hela vårt kursprogram hittar ni på vår hemsida och det går också bra att höra av sig till oss så kan vi skicka programmet till er. 7

8 _Endorrin :Layout Sida 8 Avsändare: GRUPPREKLAM TILL FÖRETAG Everything that can be invented has been invented. Lasarettsgatan 11, Vetlanda , Källa: Charles H. Duell, Commissioner, U.S. Patent Office, 1899 Nytt tjänsteföretag till Vetlanda Med över 10 års erfarenhet och med hjärtat i Vetlanda, öppnar nu Görgen Edefors en filial i Vetlanda. Görgen Edefors driver Edefors Marketing AB, med verksamheter i Jönköping och Uppsala. Bland deras kunder finns bland annat Eniro, TDC Förlag, EDSA, med varumärken som DinDel, GulaSidorna, FöretagsFakta, Lokaldelen och Torget.se. Tillsammans med bröderna Roger och Magnus Bengtsson etablerar sig nu bolaget i Vetlanda. - Det känns verkligen roligt att starta upp i Vetlanda, säger Görgen. Vetlanda har en speciell plats i hjärtat hos oss och både jag och Magnus bori kommunen, fortsätter Görgen. Magnus kommer att gå in som Platschef och ansvarar för Vetlanda filialen. - Vi har under åren främst arbetat med vägledande media men kommer nu att ytterligare bredda och öka vårt tjänsteutbud. Edefors utför försäljningsuppdrag, marknadsundersökningar men erbjuder också telefonpassning, kundtjänstuppdrag, besöksbokningar m.m. - Vi har till största del haft företag som målgrupp, men på uppdrag av bl.a. Villaägaranas riksförbund, vänder vi oss nu även mot konsumentsidan. Företaget har bl.a.fått hjälp av Nuvab att hitta lokaler och öppnar den 1 augusti på Storgatan 4 i centrala Vetlanda. Rektrytering och utbildning pågår och i Vetlanda kommer ca 15 personer att arbeta. - Att skapa förutsättningar för människor att utvecklas och blomma upp, är ett av det allra trevligaste i vårt arbete säger Roger Bengtsson, försäljningschef. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats där människor trivs. - Hög klass och arbeta proffisionellt är viktigt, säger Görgen. För oss är det väsentligt att arbeta med kända och etablerade varumärke och företag. Att få människor att blomma upp och vara en attraktiv arbetasplats är viktigt för oss, säger Roger Bengtsson, Magnus Bengtsson och Görgen Edefors. Nytt medlemsföretag Anders Englund PRINFO BERGS VETLANDA Vill du också bli medlem? Kontakta oss på NUVAB Anita och Anders Englund driver jordbruk, har köttdjur- och avelsuppfödning samt skogsentreprenader. Försäljning av markberedning, plantor, planteringsuppdrag, efterbehandling och röjning.

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Deltagande: Anders Nilsson Anna van Elverdinge Benny Svensson Stellan Svensson Christina Moths Mikael Nimmersjö Dan Ljungström Franky van Elverdinge Fredrik

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Eda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Knivsta kommun 2017

Företagsklimatet i Knivsta kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Lokala företagsklimatet Skola, utbildning Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster Företag

Läs mer

Lokala företagsklimatet Fastigheter. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Lokala företagsklimatet Fastigheter. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Lokala företagsklimatet Fastigheter Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster Företag

Läs mer

Lokalt företagsklimat Tranemo 2012. Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg

Lokalt företagsklimat Tranemo 2012. Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Lokalt företagsklimat Tranemo 2012 Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Information om undersökningen ScandInfo har under perioden september till november 2012 genomfört undersökningen Lokalt Företagsklimat

Läs mer

Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2017

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Lokalt företagsklimat Karlskrona

Lokalt företagsklimat Karlskrona Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 3 7 8 11 14 5 12 8 12 1-5 anställda 31 41 46 43 43 44 42 37 40 6-25 anställda 18 24 29 26

Läs mer

Lokalt företagsklimat Umeå

Lokalt företagsklimat Umeå Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 6 3 5 28 14 26 12 25 12 1-5 anställda 24 29 32 43 43 43 42 44 40 6-25 anställda 28 25 31 17

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Flens kommun 2017

Företagsklimatet i Flens kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Lokalt företagsklimat Sundsvall

Lokalt företagsklimat Sundsvall Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 8 14 7 12 10 12 1- anställda 18 24 31 46 43 43 42 38 40 6-2 anställda 26 26 31 27 26 26

Läs mer

Lokalt företagsklimat Hudiksvall

Lokalt företagsklimat Hudiksvall Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 5 5 8 13 14 10 12 11 12 1-5 anställda 32 43 42 43 43 43 42 38 40 6-25 anställda 33 31 35 30

Läs mer

Lokalt företagsklimat Klippan

Lokalt företagsklimat Klippan Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 12 16 17 11 14 9 12 9 12 1-5 anställda 41 48 47 41 43 40 42 38 40 6-25 anställda 22 26 31

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Linköpings kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2017

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017

Företagsklimatet i Nordanstigs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Växjö kommun 2017

Företagsklimatet i Växjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg?

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kungsbacka kommun 2017

Företagsklimatet i Kungsbacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2015

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2015 Företagsklimatet i kommun 2015 Fakta Intervjuperiod januari-april 2015 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i kommun från

Läs mer

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017

Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2017

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Ronneby?

Hur är företagsklimatet i Ronneby? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Företagsklimatet i Västerviks kommun 2017

Företagsklimatet i Västerviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017

Företagsklimatet i Trollhättans stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 57300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 10700 personer 2 2700

Läs mer

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 25000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mora kommun 2016

Företagsklimatet i Mora kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016

Företagsklimatet i Hultsfreds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kalmar kommun 2017

Företagsklimatet i Kalmar kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 11300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 9000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 9600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 10900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 11000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016

Företagsklimatet i Torsås kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3600 personer

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017

Företagsklimatet i Tanums kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8900 personer

Läs mer