KOMMUNGUIDEN Lilla Edets Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun"

Transkript

1 KOMMUNGUIDEN 2015 Lilla Edets Kommun

2 Asfalt & Betong Asfaltkontor Grunnebo Skanska Asfalt & Betong AB Grunnebo 245, Vänersborg Utför allt inom asfalt, mindre grävarbeten Tfn Ulrik Michael Företagscentrum Företagscentrum är en ekonomisk förening med lokala företag och kommunen som medlemmar, där man tillsammans bedriver ett nära samarbete kring näringslivsfrågor. Företagscentrum kan bland annat hjälpa till med: Lokal- och markanvisningar Information om infrastruktur och kommunal service Service och stöd i kontakter med kommunen, andra myndigheter, organisationer med flera Företagsutveckling för små och stora företag Kontakt Kajsa Jernqvist, Näringslivsutvecklare Läs mer om Företagscentrum på lillaedet.se/naringsliv Visste du att du kan minska din bränsleförbrukning med 10%, bara genom att välja däck med högsta energiklass (A)? Genom sparsam körning, Eco Driving, kan du spara ytterligare 15%. Genom medvetna val och jämnare körning kan du bidra till en bättre miljö och inte minst, spara tusenlappar per år.» lillaedet.se/energi Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare om du har frågor eller funderingar om din energianvändning, dina energikostnader eller klimatpåverkan.

3 Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edet E-post: Tel: Hemsida: Projektansvarig: Lena Palm Omslagsbild: Kjell Holmner Lilla Edets kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Med reservation för eventuellt ändringar. Se aktuell information på lillaedet.se Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lidaholmsgatan 3, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Camilla Alth Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2014 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Lilla Edet - kommunen som växer och utvecklas Lilla Edets kommun befinner sig i en stark utveckling. Vi kan också konstatera att kommunen är en attraktiv plats att bo på - det visar tydligt den positiva befolkningstillväxten hade Lilla Edets kommun den fjärde största befolkningsökningen i hela Sverige och ökningen har fortsatt under I en kommun som växer genom positiv inflyttning ställs det också krav på bostadsbyggandet. En fördjupad översiktsplan för Lödöse har antagits under året vilket skapar förutsättningar för att bygga det moderna samhälle som bygger på en infrastruktur för en långsiktig hållbar och växande kommun. Vi vill bygga ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar. Närhet och goda kommunikationer innebär att kommuninvånarna har tillgång till en stor och betydande arbetsmarknad. Det jag nämnt ovan är förändringar som vi kan se med blotta ögat men en kommun bygger mer än stadsdelar. Vi bygger service, trygghet, gemenskap och trivsel ingredienser som ligger mig varmt om hjärtat. Alla som bor i Lilla Edets kommun ska känna sig välkomna och trygga här. Skolan är den viktigaste hörnstenen för ett samhälles utveckling och bibehållet välstånd. Vår strävan är därför att alltid göra skolan ännu bättre. Kulturutbudet i Lilla Edets kommun är varierat. Här finns ett brett föreningsliv och ett rikt kulturarv. Du kan välja mellan att aktivt delta i sport- och kulturaktiviteter eller njuta av en stunds avkoppling vid ett av kommunens många utflyktsmål. Vi satsar på de viktiga näringslivsfrågorna och vi är med och utvecklar småföretagandet i kommunen. Med kunskap, kontakter och erfarenheter underlättar vi för företag och företagare i kommunen. Allt fler blir äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Jag vill att äldre ska få bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de ska få hjälp med från hemtjänsten. I kommunguiden presenterar vi de kommunala verksamheterna och ger samhälls- och turistinformation. Här finns också kontaktuppgifter till föreningslivet. Spara guiden och använd den som uppslagsbok i dina kontakter med kommunen. Du kan också läsa mer om kommunen och ta del av evenemang på lillaedet.se. Vi informerar dessutom sista veckan varje månad i tidningarna TTELA och Alekuriren om vad som är på gång i kommunen. Ingemar Ottosson Kommunalråd 3

4 Välkommen till Lilla Edet Lilla Edet hette förr Bergaström och kan skryta med Sveriges allra första sluss färdigställd år Lilla Edets kommun är en gammal kulturbygd, befolkad sedan minst år. Namnet Lilla Edet härstammar från mitten av 1500-talet. Ed betyder väg förbi fall. På den tiden fanns det inga slussar utan man fick dra båtarna på land förbi fallen. I kommunens södra del blev Lödöse på 1100-talet den första svenska staden vid Göta älv Sveriges enda import- och exporthamn i väster och en av landets mest betydande handelsstäder. Till Lödöse kom Hansans lastfartyg seglande upp för älven, och det var hit som resenärer kom då de sökte sig till och från kontinenten. Lilla Edet är inte så litet som namnet antyder utan en alldeles lagom stor ort. Här är livet lätt att överblicka. Det mesta man behöver finns och det ligger nära till. Ofta räcker en cykeltur eller promenad för att nå det man behöver. Det finns skiftande och vacker natur. Göta älvdalens öppna böljande landskap, å ena sidan, storslagna skogar rika på sjöar, å den andra. I Lilla Edet har vi landets godaste kranvatten enligt en riksomfattande tävling, som gjorts av VAverkens branschorganisation Svenskt Vatten för år I finalen som avgjordes i Stockholms Stadshus vann Lilla Edets kommun första pris efter en enig jurys motivering: Ett vatten i värdsklass med en elegant, frisk fjällbäckskänsla. Kort sagt: Livets vatten Den 30 juni 2014 fanns det invånare i kommunen. Kommunens totala yta är 318 kvkm och det bor ca 40 invånare per kvkm. Det nuvarande kommunvapnet anknyter till Lödösehus, det största historiska minnesmärket i Lilla Edet. Lödösehus var residens för den medeltida hertigen Erik Magnusson. Han hade Lödöse som centrum för sitt svenska-danskanorska län. Lödösevapnet är ett av Sveriges äldsta kommunala vapen med anor från 1200-talet. Med små förändringar fastställde Lödöse kommunfullmäktige detta vapen 1956 som kommunens eget sammanfördes Lilla Edet, Lödöse och 4 Inlands Torpe till en kommun Lilla Edets kommun. Efter kommunsammanslagningen stod valet mellan att behålla den tidigare köpingen Lilla Edets vapen eller överta Lödöse vapen. Diskussionen engagerade nästan alla invånare, och till slut hade kommunfullmäktige fyra olika alternativ att ta ställning till. Kommunfullmäktige beslöt efter lång vånda att behålla f d Lödöse kommuns vapen som Lilla Edets presenterade stadsheraldikerna det nuvarande vapnet som förenklats och stiliserats med hänsyn till de regler som börjat tillämpas efter det att Lödöse vapen på sin tid fastställdes.

5 Politisk organisation lillaedet.kommunguide.se DEN POLITISKA ORGANISATIONEN BESTÅR AV FULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN OCH ÅTTA NÄMNDER. Kommunstyrelsen har en egen förvaltning (kommunledningsförvaltningen) som även ger service till överförmyndar- och valnämnderna. Omsorgs- och individnämnderna har en gemensam förvaltning (socialförvaltningen), likaså utbildningsoch kultur- och fritidsnämnderna (bildningsförvaltningen) samt tekniska- och miljö- och byggnämnderna (samhällsbyggnadsförvaltningen). 5

6 Kommunfullmäktige Ordförande: Bert Åkesson (S) tfn bostad mobil :e vice ordförande: Camilla Olofsson (M) tfn mobil :e vice ordförande: Linda Holmer Nordlund (V) tfn Kommunstyrelsen Ordförande, Kommunalråd: Ingemar Ottosson (S) tfn Vice ordförande, Kommunalråd: Julia Färjhage (C) tfn Miljö- och byggnämnden Ordförande: Carlos Rebelo da Silva (S) tfn bostad mobil Vice ordförande: Peder Engdahl (M) tfn bostad mobil Politisk organisation Den kommunala organisationen är politiskt styrd. I kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder finns politiker som representerar sina partier. Lilla Edets kommun styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet Liberalerna. KOMMUNFULLMÄKTIGE är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Ordförande i kommunfullmäktige är Bert Åkesson (S), förste vice ordförande, Camilla Olofsson (M) och andre vice ordförande, Linda Holmer Nordlund (V). PARTIREPRESENTATIONEN Centerpartiet... 5 Moderata Samlingspartiet... 5 Folkpartiet liberalerna... 1 Miljöpartiet de gröna... 1 Arbetarpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet... 3 Sverigedemokraterna... 5 mandat. NÄMNDERNA utses av kommunfullmäktige. De har till uppgift att bereda olika ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor. Nämnderna kan vara olika många och ha olika namn beroende på vilken kommun det gäller. I Lilla Edets kommun finns följande nämnder: Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden, Individnämnden, Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. KOMMUNSTYRELSEN är kommunens regering. Den består av elva ledamöter och nio ersättare som sammanträder ungefär en gång i månaden. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi samt har ett övergripande arbetsgivaransvar. Kommunstyrelsen ansvarar också för fysisk planering, exploatering, fastighetsfrågor, kartor och mätning. Ordförande: Ingemar Ottosson (S), vice ordförande: Julia Färjhage (C). MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN har ett mycket brett verksamhetsfält såsom hälsoskydd, miljöskydd, naturvård, kretsloppsfrågor, smittskydd, livsmedelstillsyn, bygglovgivning, kartverksamhet och räddningstjänst. Ordförande: Carlos Rebelo da Silva (S), vice ordförande: Peder Engdahl (M). 6

7 TEKNISKA NÄMNDEN ansvarar för, gator och vägar, skötsel av det offentliga rummet samt teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp, dagvatten och renhållning. Ordförande: Leif Kinnunen (FP), vice ordförande: Zara Blidevik (M). UTBILDNINGSNÄMNDEN ansvarar för all barnomsorg, förskola, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Utbildningsnämnden svarar också för att kommunens ungdomar upp till 20 år erbjuds gymnasiestudier. Ordförande: Leif Håkansson (S), vice ordförande: Mikael Grönlund (M). KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturområdet. I nämndens uppgifter ingår bland annat att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen, att stödja föreningars och enskildas arbete inom fritids- och kulturområdet. Nämnden ska också bedriva biblioteks- och musikskoleverksamhet samt verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde. Ordförande: Kjell Johansson (S), vice ordförande: Carina Andersson (C) OMSORGSNÄMNDEN ansvarar för äldre- och handikappomsorgen som i huvudsak arbetar med hemtjänst, färdtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), särskilt boende samt hälso- och sjukvård. Ordförande: Kim Pedersen (V), vice ordförande: Tommy Nilzén (MP). INDIVIDNÄMNDEN ansvarar för individ- och familjeomsorgen samt vuxenutbildning. Individ- och familjeomsorgen arbetar med förebyggande och stödjande insatser till enskilda och familjer, att barn/ungdomar inte far illa samt med ekonomiskt bistånd. Ordförande: Peter Spjuth (V), vice ordförande: Paulina Svenungsson (C). Tekniska nämnden Ordförande: Leif Kinnunen (FP) mobil Vice ordförande: Zara Blidevik (M) tfn bostad mobil Utbildningsnämnden Ordförande: Leif Håkansson (S) tfn bostad mobil Vice ordförande: Mikael Grönlund (M) tfn bostad mobil Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Kjell Johansson (S) tfn bostad mobil Vice Ordförande: Carina Andersson (C) tfn bostad mobil Omsorgsnämnden Ordförande: Kim Pedersen (V) tfn bostad mobil Vice ordförande: Tommy Nilzén (MP) tfn bostad mobil Individnämnden Ordförande: Peter Spjuth (V) tfn bostad mobil Vice ordförande: Paulina Svenungsson (C) tfn

8 Överförmyndarnämnden Ordförande: Annette Fransson (S) tfn bostad mobil Vice ordförande: Lars-Erik Anderström (M) tfn bostad mobil Valnämnden Ordförande: Kjell Johansson (S) tfn bostad mobil Vice ordförande: Carl-Axel Carlstein (M) tfn bostad mobil Överförmyndarverksamheten i Lilla Edets kommun nås på Kommunkontoret, Stenungsunds kommun, Strandvägen 15, Stenungsund tfn växel tfn direkt (träffas säkrast mån-tors ) Besök efter överenskommelse. stenungsund.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun finns antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Ordförande: Anette Fransson (S), vice ordförande: Lars-Erik Anderström (M). VALNÄMNDEN Det finns en valnämnd i varje kommun som är lokal valmyndighet. Den ser bl.a. till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten. Ordförande: Kjell Johansson (S), vice ordförande: Carl-Axel Carlstein (M). Kommunrevisionen Revisionen är ett demokratiskt sätt att kontrollera och utvärdera kommunal verksamhet. Kommunfullmäktiges förtroendevalda revisorer arbetar opolitiskt i sitt uppdrag och biträds av sakkunniga från ett revisionsföretag. Revisorernas uppgift enligt kommunallagen (9 kap 9 ) är bland annat att: årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. 8

9 Medborgarservice Medborgarservice finns i kommunhusets entré och erbjuder samlad samhällsservice under ett och samma tak. Servicen ger vi till dig som är kommuninvånare, turist eller på annan sätt vill komma i kontakt med kommunen. Medborgarservice ska förenkla för dig som medborgare att få information och service i kommunala ärenden. Vi hjälper dig att finna det du söker eller lotsar dig till rätt person. Här finns datorer där du kan leta information. Medborgarservice handlägger också ärenden gällande parkeringstillstånd för handikappade samt enkla faderskapsärenden. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lokaler i kommunhusets entréplan. Försäkringskassan tar endast emot bokade besök i sina lokaler. MEDBORGARSERVICE I SAMARBETE MED POLISEN Kommunen har tecknat ett avtal med polisen som innebär att medborgarservice har möjlighet att lämna ut polisens blanketter och broschyrer, samt ta emot handlingar. På datorerna i medborgarservice kan du också göra anmälningar på polisens webbplats. Samarbetet med polisen gör det möjligt att lämna in hittegods på medborgarservice. Kontakta oss gärna per telefon innan du kommer in med hittegodset, DIALOG OCH SYNPUNKTER Vår ambition är alltid att leverera den service som du som kommuninvånare förväntar dig och har rätt till. Om vi brister vill vi gärna få veta det. Det ger oss en chans att rätta till och utvecklas. Därför är vi intresserade av att få ta del av dina synpunkter, positiva såväl som negativa. Hör av dig till kommunens synpunktshanterare på lillaedet. se eller genom att kontakta kommunen på Dina tankar, idéer och klagomål är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. lillaedet.kommunguide.se Medborgarservice tfn Arbetsförmedling tfn Försäkringskassa tfn Kommunchef tfn Medborgarservice Öppettider Måndag 8-17 Tisdag-fredag 8-16 Vi stänger inte för lunch. Om du vill lämna post till kommunen efter stängningsdags finns det ett postfack utanför kommunhusets huvudentré. Konsumentvägledning Nås genom kommunens växel eller Ange namn, adress och telefonnummer då vi endast svarar på e-post från dig som bor i Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn eller Orust. Kommunledningsförvaltning Kommunledningens uppgift är att förmedla kommunstyrelsens mål och att följa upp de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunledningen ska arbeta fram sammanfattande helhetsbedömningar och utarbeta förslag till beslut till kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen består av, kansli-, ekonomi- och personalavdelning samt avdelning för mark och exploatering. KOMMUNCHEFEN Kommunchefen är kommunens högste tjänsteman och förvaltningschef för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunchefen är även en sammanhållande kraft som tillsammans med övriga chefer omsätter och förverkligar de politiska målen. 9

10 Kanslichef tfn Miljöplanerare tfn Krisberedskap tfn Folkhälsosamordnare tfn KANSLIAVDELNINGEN Kansliavdelningen ger professionellt stöd och effektiv service till kommunens politiker och tjänstemän. Det innebär bland annat att ta fram beslutsunderlag till politiker, administrativa rutiner, kommunaljuridiskt stöd samt information via webb, sociala medier och trycksaker. Kansliavdelningen ansvarar även för folkhälsoarbete, beredskaps- och säkerhetsarbete samt övergripande miljöfrågor. FOLKHÄLSOARBETE Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är många faktorer som påverkar vår hälsa bland annat var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i och vårt arbete. Hälsan påverkas också av vårt sociala nätverk. En stor del av folkhälsoarbetet handlar om att påverka faktorer och förhållanden som bidrar positivt till hälsoutvecklingen i kommunen. Detta gör vi genom bland annat genom att samverka med regionens hälso- och sjukvård samt även med statens verksamheter. I Lilla Edets kommun är det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar högt prioriterat. Vi har sedan flera år tillbaka ett välutvecklat kontaktnät med skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdspersonal. KRISBEREDSKAP Kommunen ansvarar för att olika samhällsviktiga verksamheter som till exempel vatten- och avloppsförsörjning, äldreomsorg och undervisning ska fungera även under en svår kris. Kommunens viktigaste målsättning under en krissituation är att kommunens förvaltningar och företag i största möjliga utsträckning ska klara av sin normala samhällsviktiga verksamhet. Vid en krishändelse ska kommunen leda, samordna och besluta om de åtgärder som bör vidtas. Att ge löpande information till allmänheten om händelseutvecklingen och de åtgärder som bör vidtas ingår också som en viktig del i kommunens uppgifter. Kommunen ska även samordna arbetet med andra myndigheter och organisationer. HÅLLBAR UTVECKLING Alla beslut som tas, oavsett storlek och område, påverkar hur framtiden utvecklas. I Lilla Edets kommun har vi beslutat att vi ska arbeta för en hållbar utveckling. Med det menar vi en utveckling som gör att vi behåller kvaliteter i vår omgivning så att kommande generationen får minst lika goda förutsättningar som vi att leva ett gott liv. Det handlar om fordonsbränslen, vatten-, el- och markanvändning. Men det handlar lika mycket om hur vi reser till och från samt i arbetet. Framför allt handlar det om din närmaste omgivning och vad som finns kvar till barn och barnbarn. Vi vill lämna över rent vatten, frisk luft och en omgivning som ger oss mat och avkoppling. 10 EKONOMIAVDELNINGEN Här finns det stöd som alla kommunens förvaltningar tar hjälp av inom områdena ekonomi, IT och upphandling. Som kommuninvå-

11 nare möter du oss oftast när du får en faktura på till exempel avgifter för barnomsorg eller äldreboende. Som företagare kan du träffa på oss i samband med att vi ska upphandla varor eller tjänster och när vi ska betala din faktura. PERSONALAVDELNINGEN Personalavdelningen är kommunens centrala arbetsgivarfunktion. Avdelningen arbetar med strategiska frågor inom personalområdet; arbetsrätt och avtalsfrågor, hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen, samt lön- och anställningsvillkor. Personalavdelningen ansvarar för bearbetning och utbetalning av löner till samtliga anställda samt arvoden till de politiskt förtroendevalda i kommunen. MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN Omfattar fysisk planering, mark och exploatering samt förvaltning och kartverksamhet. Mark- och exploateringsavdelningen jobbar med många kommunövergripande frågor, både översiktlig planering för hela kommunen och detaljplanering för tätorterna och dess närhet. Avdelningen är en servicefunkton för kommunövergripande statistik, handlägger projekt för geoteknik och stabilitetshöjande ärenden samt sköter kommunens markreserv genom underhåll, köp och försäljning. Avdelningen sköter kommunens kartverk och arbetar med att modernisera kartan med geografisk information. Beställningar och frågor mottages för alla typer av kartor och lantmäterifrågor BORGERLIG VIGSEL Länsstyrelsen har utsett vigselförrättare inom Lilla Edets kommun. Borgerlig vigsel är en rättsligt bindande handling utan religiösa inslag. Den som inte vill gifta sig i Svenska kyrkan eller någon annan kyrka eller samfund kan göra detta genom en borgerlig vigsel. Innan du kan ingå äktenskap måste du ansöka om hindersprövning. Skatteverket har mer information på sin webbplats, skatteverket.se Ekonomichef och IT-chef tfn Personalchef tfn Näringslivsutvecklare tfn Mark- och exploateringschef, lantmäterifrågor tfn Mark- och exploateringsingenjör tfn Mark- och exploateringssamordnare tfn Karttekniker tfn GIS-ingenjör tfn Kontakta gärna våra vigselförrättare för mer information. Bjarne Färjhage tfn Bert Åkesson tfn Yvonne Gunnarsson Nord tfn Peter Spjuth tfn AnnChatrine Jensen tfn

12 Näringslivsutvecklare tfn Näringslivet i Lilla Edet Kommunen och företagen i Lilla Edet bedriver via Företagscentrum ett nära samarbete kring näringslivsfrågor. Företagscentrum är en ekonomisk förening med lokala företag och kommunen som medlemmar. Företagscentrum arbetar för en utveckling av företagsklimatet för befintliga företag och arbetar aktivt för att göra kommunen attraktiv för nyetableringar. Föreningen deltar dessutom i lokala och regionala samverkansprojekt. FÖRETAGSCENTRUM KAN HJÄLPA TILL MED: lokal- och markanvisningar information om infrastruktur, kommunal service etc. service och stöd i kontakter med kommunen, andra myndigheter, organisationer m fl. nyföretagarrådgivning samt kompetensutveckling nätverk, utbildning etc. GYNNSAMT LÄGE Lilla Edet har ett gynnsamt geografiskt läge och bra kommunikationsmöjligheter med E45, järnväg och Göta älv som stora godsstråk. Kommunen ligger centralt med 35 minuters bilresa till Göteborg och en kvart till Trollhättan. Tåget mellan Lödöse Södra och Göteborg tar 26 minuter och till Trollhättan 12 minuter. Att flyga mellan Trollhättan och Stockholm tar en timme. Efter ombyggnaden av E45 till fyrfältsväg och ny dubbelspårig järnväg mellan Trollhättan och Göteborg har restiden förkortats betydligt mellan Trollhättan, Lilla Edet och Göteborg. Både SCA och Rexcel har valt att lägga sitt nordenlager här tack vare det centrala läget. PAPPERSINDUSTRI Lilla Edet har en lång tradition inom pappersindustrin och de största företagen är SCA Hygiene Products AB Edet Bruk och Electrolux Filter AB. LILLA EDET EN SMÅFÖRETAGARKOMMUN Det lokala näringslivet domineras av småföretag. Utöver de större företagen finns det drygt ytterligare mindre företag i Lilla Edet. Den dominerande industrin i Lilla Edet är papperstillverkningen som funnits på plats i mer än 130 år. Vid sidan av den finns ett antal medelstora företag och en stor mängd mindre företag inom branscher som industri, bygg, service, turism, handel, jord- och skogsbruk. Tillskottet på nya företag brukar ligga på ett 70-tal årligen. 12

13 Samhällsbyggnadschef tfn Teknisk chef tfn Miljö- och bygglovschef tfn Miljö- och hälsoskyddsinspektörer tfn tfn tfn tfn tfn Livsmedelsinspektör tfn Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar för att Lilla Edets kommun ska ha en god och långsiktigt hållbar samhällsstruktur, trivsam och säker offentlig miljö samt en säker teknisk försörjning. Förvaltningen arbetar också med planering av samhällsstrukturen, detaljplaner, kartor, fastighetsfrågor, miljö- och byggfrågor, teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp och dagvatten, skötsel av offentlig miljö, renhållning samt förebyggande arbete mot bränder. MILJÖ- OCH BYGGLOVSAVDELNINGEN Miljö- och bygglovsavdelningen arbetar med tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll. På avdelningen arbetar vi också med naturvård, energirådgivning samt lov för bland annat byggnation, rivning och strandskydd. TEKNISKA AVDELNINGEN Tekniska avdelningen arbetar med frågor som rör det offentliga rummet såsom parkskötsel, gatuunderhåll, renhållning, vinterväghållning samt drift och underhåll av kommunalt vatten, avlopp och ledningsnät. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter är att rädda liv, egendom och miljö. En viktig del är att förebygga olyckor. Det görs genom att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert och skadebegränsande sätt om en olycka inträffar. Räddningstjänsten är också tillsynsmyndighet inom områdena skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor. Under 2012 infördes IVPA I Väntan På Ambulans. Byggnadsinspektörer tfn tfn Vattenverket tfn Avloppsreningsverket tfn Kundtjänst - Renhållning Har du frågor kring avfall och VA är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. E-post: Tfn Telefontider Måndag kl 9-12 och kl Tisdag-torsdag kl 9-12 Vi svarar även övrig kontorstid i mån av tid. Vid fel på väg, park o VA-ledningar Under kontorstid tfn Utanför kontorstid SOS Alarm Räddningstjänsten Lilla Edet tfn E-post: Verksamhetschef tfn Tillsyn/Förebyggande tfn

14 Socialchef tfn Verksamhetschef Individoch familjeomsorg tfn Verksamhetschef Vård- och omsorg tfn Verksamhetschef Funktionshinder (LSS) tfn Verksamhetschef/Rektor Arbetsmarknadsavdelning: tfn Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS: tfn Servicetjänst till pensionärer, tfn Biståndsbedömare; Område Ström, Hjärtum och Västerlanda, delar av centrala Lilla Edet, färdtjänst. tfn Telefontid: Område Göta, Lödöse, Prässebo, Nygård, delar av centrala Lilla Edet. LSS-ansökning från personer födda dag tfn Telefontid: Område Götaslätten, delar av centrala Lilla Edet, färdtjänst. LSS-ansökningar från personer födda dag 1-10 Färdtjänst tfn Telefontid: Område delar av centrala Lilla Edet. LSS-ansökningar från personer födda dag tfn Telefontid: Socialförvaltning Socialförvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är stöd och omsorg till äldre, personer med funktionsnedsättningar, arbetsmarknad och vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård. Ansvariga nämnder är Omsorgsnämnden och Individnämnden. Stöd till Äldre och personer med funktionsnedsättningar omfattas av hemtjänst, hemsjukvård, färdtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), särskilt boende och bostadsanpassning. Individ- och familjeomsorgen arbetar med förebyggande och stödjande insatser till enskilda och familjer, att barn/ungdomar inte far illa och ekonomiskt bistånd. Kommunal hälso- och sjukvård innefattar hemsjukvård och kommunrehab. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med att stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov genom praktik/sysselsättning eller vuxenutbildning. STÖD TILL ÄLDRE Målet för stödet till äldre i Lilla Edets kommun är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö så länge som möjligt och samtidigt kunna leva ett självständigt liv. Alla som får stöd från kommunens äldreomsorg har möjlighet till inflytande över hur stödet utformas. Som anhörig ska man känna sig välkommen att komma med synpunkter på planering och genomförande av stödet. SERVICE TILL PENSIONÄRER Genom Arbetsmarknadsavdelningens (AMA) servicetjänst kan du som är pensionär få hjälp med både inre och yttre arbeten. NÅGRA EXEMPEL PÅ INRE ARBETEN: Sätta upp och ta ner tavlor, gardiner och brandvarnare Byta glödlampor, lysrör och proppar Hjälpa till med att flytta lättare möbler och mattor NÅGRA EXEMPEL PÅ YTTRE ARBETEN: Klippa gräs och kratta löv Klippa häckar, buskar och träd Skotta snö, salta och sanda trappor och gångar HEMTJÄNST Om man på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin dagliga livsföring kan man få hjälp genom kommunens hemtjänst. Insatsen är alltid individuell och behovsprövad. Insatserna verkställs genom hemtjänsten i det område den enskilde bor. En arbetsplan upprättas gemensamt med den enskilde och hemtjänstpersonal. Hemtjänstpersonalen (undersköterskor/vårdbiträde) utför de insatser i hemmet som blivit beviljade av kommunens biståndshandläggare. 14

15 HEMSJUKVÅRD Hemsjukvård erbjuds vid behov av sjukvårdande behandling i hemmet när man av medicinska skäl inte kan besöka vårdcentral. Hemsjukvårdsteamet består av sjuksköterskor och undersköterskor som dygnet runt ansvarar för medicinska insatser i eget och särskilt boende. Vissa sjukvårdsinsatser kan utföras av hemtjänstens personal i samarbete med ansvarig sjuksköterska. KOMMUNREHAB Kommunrehab är Lilla Edets kommuns enhet för rehabilitering och hjälpmedelshantering. Verksamheten ansvarar för den kommunala rehalibiteringsverksamheten när det gäller arbetsterapi och sjukgymnastik. FUNKTIONSHINDER ENLIGT LSS Funktionshinderverksamheten handhar insatser enligt lagen om LSS. Exempel är personlig assistans, bostad med särskild service, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse och daglig verksamhet. Vid behov av insats krävs det ett biståndsbeslut från kommuns LSS-handläggare. I Lilla Edets kommun finns tre gruppboenden i kommunens egen regi, gruppbostaden Vävaren, Prässebäcksvägen och Ängshöken. Kommunen har också två dagliga verksamheter och ett korttidsboende. BOSTADSANPASSNING Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till dig som har ett stadigvarande funktionshinder. Det är den bostad som du permanent äger eller hyr som kan bostadsanpassas. Bostadsanpassningsbidrag beviljas av den kommun där du är folkbokförd och regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (1991:1574). Frågor om bostadsanpassning tfn PERSONLIG ASSISTANS Personlig assistans är en rättighet för den som har ett mycket omfattande funktionshinder och behöver personlig assistans för sin dagliga livsföring. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personal. När det gäller barn är personlig assistans endast tänkt för barn med flera svåra funktionsnedsättningar och därmed ett komplicerat omvårdnadsbehov. Man kan inte söka personlig assistans om man är över 65 år, men den som tidigare har varit beviljad denna insats får behålla den även efter fyllda 65 år. ÄLDREBOENDEN I KOMMUNEN För personer med stora omvårdnadsinsatser finns det äldreboende som är en gemensam boendeform. Lägenheten/rummet möbleras med Enhetschef, Hemtjänst tfn Administratör tfn Enhetschef Soläng, Hemtjänst Lödöse tfn Enhetschef för hemsjukvård och kommunrehab tfn Anhörigstöd, Demensteam tfn Enhetschef Gruppboende LSS tfn Gruppbostaden Vävaren tfn Gruppbostaden Prässebäck tfn Gruppboende Ängshöken tfn Enhetschef Daglig verksamhet tfn Korttidsenheten Ekaråsen tfn Enhetschef Personliga assistenter tfn Administratör Psykiatrisjuksköterska tfn Enhetschef Lindkullen tfn Centralkök Lindkullen Kostchef Köket Enhetschef Pilgården tfn Enhetschef Soläng tfn , Respektive enhet på varje boende nås via kommunens växel

16 Individ- och familjeomsorgen, Socialsekreterarna har telefontid tfn via kommunens växel Vid akuta ärenden, utanför kontorstid, ring socialjouren tfn Ungdomsmottagning tfn onsdagar Individnämndens ordf. Peter Spjuth Individnämndens vice ordf. Paulina Svenungsson tfn Omsorgsnämndens ordf. Kim Pedersen Omsorgsnämndens vice ordf. Tommy Nilzén tfn Expedition Arbetsmarknadsavdelningen tfn Verksamhetschef/Rektor Arbetsmarknadsavdelning tfn Enhetschef Arbetsmarknadsavdelningen tfn Arbetsmarknadshandläggare tfn , egna möbler förutom sängen. Det finns gemensamma utrymmen som matsal och sällskapsrum på äldreboendet. Om man vill bo på ett äldreboende krävs det ett biståndsbeslut om särskilt boende från kommunens biståndshandläggare. I Lilla Edets kommun finns tre äldreboenden, Lindkullen, Pilgården och Soläng. På Lindkullen finns också ett korttidsboende. ANHÖRIGSTÖD Riktar sig till den som stödjer och vårdar anhöriga/närstående som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin vardag på egen hand. DEMENSTEAM Demensteamet finns för att kunna ge stöd och råd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Teamet arbetar även för personal inom vård och omsorg. Teamet ger råd och stöd både genom telefonrådgivning och hembesök. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG IFO Individ och familjeomsorg ansvarar för de delar inom socialtjänsten som innefattar ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), stödinsatser för barn och familjer samt stöd vid drogmissbruk. IFO har också ansvar för kvinnofridsfrågor, familjerättsliga frågor som faderskap, vårdnad och adoptioner. IFO handhar även familjerådgivning och ärenden gällande serveringstillstånd. Tillsammans med primärvården ansvarar IFO också för ungdomsmottagningen. IFO svarar även för insatser för människor med psykiska funktionshinder genom boendestöd och sjuksköterska. SOCIALPSYKIATRI Den kommunala psykiatrin i Lilla Edets kommun består av boendestöd där vi ger stöd i ordinärt boende och utifrån den individuella funktionsnivån/behovet. ARBETSMARKNADSAVDELNING Avdelningens uppdrag är att i nära samarbete med olika myndigheter och andra aktörer verka för ökad sysselsättning, utbildning, förbättrad integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende bland Lilla Edets kommuns invånare. Avdelningen skall stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov. Det sker genom vuxenutbildning, sfi, språk- och arbetspraktik samt annan verksamhet, som kan leda till arbete mot den reguljära arbetsmarknaden. 16

17 Barn och utbildning Lilla Edet har den mindre ortens fördelar för barn och unga att växa upp i. I de mindre tätorterna har förskola, skola och fritidshem ett nära samarbete i gemensamma lokaler. Från årskurs 7 går eleverna i någon av de större skolorna, Fuxernaskolan eller Tingbergsskolan. SKOLOR I Lilla Edet pågår ett utvecklingsarbete kring bedömning för lärande i syfte att skapa en attraktiv skola med goda resultat. Du kan läsa mer på adressen CENTRUM, GÖTA Här finns Fuxernaskolan, Ryrsjöskolan, samt förskolorna Fågelstigens förskola, Ekaråsvägens förskola, Ryrsjöns förskola och Fuxerna förskola. Expedition Centrum, Göta tfn Expedition Lödöse, Nygård tfn Expedition Ström, Hjärtum, Västerlanda tfn Elfhems gymnasium Skeppsbyggaregatan 9, Lödöse Expedition Rektor tfn LÖDÖSE, NYGÅRD Här finns Tingbergsskolan, Nygårdsskolan samt förskolorna Klosterängens förskola, Tingbergs förskola och Nygårds förskola. STRÖM, HJÄRTUM OCH VÄSTERLANDA Här finns Strömsskolan, Hjärtumsskolan, Västerlandaskolan samt förskolorna Solgatans förskola, Hjärtums förskola och Västerlanda förskola. GRUNDSÄRSKOLAN Utbildningen i särskolan syftar till att ge barn och ungdomar med begåvningsmässigt funktionshinder en anpassad utbildning. Utbildningen motsvarar, så långt det är möjligt, den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Grundsärskolan är lokalintegrerad på Fuxernaskolan som ligger i centrala Lilla Edet. GYMNASIESKOLA Lilla Edets kommun erbjuder alla ungdomar som inte fyllt 20 år utbildning på ett nationellt eller specialutformat program. Kommunen har avtal med Göteborgsregionen i vilken 13 kommuner ingår. Inom dessa kommuner är det fritt att söka gymnasieutbildning. På kommunens eget gymnasium, Elfhems gymnasium i Lödöse, erbjuds lärlingsutbildningar. De elever som inte tas in på ordinarie program, erbjuds ett introduktionsprogram i Lilla Edets kommun på Elfhems gymnasium. 17

18 Musikledare tfn e-post: Verksamhetschef/Rektor Lärcentrum tfn Expedition Lärcentrum tfn Studie- och yrkesvägledare tfn Samordnare - Familjecentralen tfn Barnavårdscentral tfn eller Barnmorskemottagning tfn Öppen förskola tfn Socionom tfn Psykolog tfn MUSIKSKOLAN Musikskolan bedriver sin verksamhet till största del i Folkets Hus, Lilla Edet och i Tingbergskolan, Lödöse. Musikskolan är öppen för alla. Gå in på för att se vilket utbud som erbjuds. VUXENUTBILDNING (KOMVUX) Kommunens vuxenutbildning är samlad till Lärcentrum belägen på Fuxernavägen 5 i Lilla Edet. Här kan du studera sfi, olika grundläggande kurser och gymnasiekurser. För att bredda kursutbudet samarbetar Lilla Edet med kommunerna i Göteborgsregionen. NYA SKOLAN Nya Skolan i Lilla Edet är en fristående skola som har en allmän inriktad pedagogik. Skolan ligger i Lilla Edets centrum. Rektor: Linda Forssén, , FAMILJECENTRALEN EKEN Familjecentralen är en plats där det ges möjlighet för barn och föräldrar att träffas, umgås och utbyta erfarenheter. Möjlighet till föräldrastöd i grupp så väl som enskilt erbjuds. Blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år är varmt välkomna. Familjecentralen finns på Ekaråsvägen 6, Lilla Edet PÅ FAMILJECENTRALEN FINNS: Barnmorskemottagning Barnavårdscentral Öppen förskola Föräldrastöd 18

19 Kommunala bolag Lilla Edets kommun har ett helägt kommunalt bolag; Lilla Edets Industri och Fastighets AB, och ett bolag som kommunen äger till hälften; Lilla Edets Fjärrvärme AB. LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB (LEIFAB) Bolagets verksamhet består i att hyra ut bostadsfastigheter, industrifastigheter och fastigheter för den kommunala verksamheten. LILLA EDETS FJÄRRVÄRME AB (LEFAB) Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme inom centralorten Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för drift och skötsel av anläggningen. Kollektivtrafik I Lilla Edet sköts kollektivtrafiken av Västtrafik som från 2012 ägs av Västra Götalandsregionen. Från Lödöse södra går tåg mot Göteborg och Trollhättan var 30:e minut vid högtrafik. På båda sidorna av Göta Älv finns bussar från Trollhättan, Stenungsund och Kungälv som är anpassade till tågavgångar vid Lödöse södra och pendeltågen från Älvängen. Närtrafiken kompletterar den ordinarie kollektivtrafiken. Närtrafik är för dig som bor på landsbygden och som är över 75 år eller har färdtjänst. Kostnaden är 38 kr per resa och du blir hämtad och lämnad vid din dörr. Turerna går måndag och torsdag kl , och Resan beställs senast 1 timma före turens avgång på tfn För mer information om när bussar och tåg går sök på www. vasttrafik.se. Lilla Edets Industri och Fastighets AB tfn Uthyrning av lägenheter och lokaler tfn Lilla Edets Fjärrvärme AB tfn Västtrafik Kundservice tfn Närtrafik tfn Medborgarservice tfn Bra länkar Turistinformation Du kan hämta turistinformation på följande ställen: Lilla Edets Värdshus, Biblioteket i Lilla Edet, Medborgarservice i kommunhuset, Ströms slottspark, ICA Matkassen i Lödöse samt Lödöse Hus. Där kan du som turist eller som Lilla Edetbo få många goda råd om sevärdheter och vad som händer i kommunen. Här finns broschyrer och information om kommunens smultronställen, kartor, vägbeskrivningar med mera. Turistinformation hittar du även på internet com/sv/gotaalv eller Du kan också kontakta Medborgarservice,

20 Kultur- och fritidschef tfn Föreningskontakter tfn Lilla Edets bibliotek tfn Lödöse biblioteksfilial tfn Idrottsanläggningar Alevi, Nygård tfn Billerödsvallen, Hjärtum tfn Bowlinghall, Lilla Edet tfn Ekaråsen, Lilla Edet tfn Fuxernahallen, Lilla Edet tfn Ishallen Lödöseborg, Lödöse tfn Judohallen, Ström tfn Ridanläggning, Göta tfn Ryrsjöns friluftsanläggning tfn Ryrsjövallen, Göta tfn Kultur och fritid Natursköna Lilla Edet ger utmärkta tillfällen till rekreation, bad, fiske, idrott och kulturupplevelser. I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen. Nämnden ska också stödja föreningars och enskildas arbete inom kultur- och fritidsområdet. BIBLIOTEK I Lilla Edets kommun finns ett huvudbibliotek samt en filial i Lödöse. Huvudbiblioteket ligger på Göteborgsvägen 63 i Lilla Edet. Lödösefilialen ligger samlokaliserad med Lödöse museum. ÖPPETTIDER: Huvudbiblioteket: måndag, tisdag och torsdag 11-19, onsdag och fredag 11-16, lördag (lördagar stängt i juni, juli och augusti). Tidningsrummet öppnar kl. 9 måndag - fredag. Lödösefilialen: tisdag och torsdag Under resten av museets öppettider erbjuds tillgång till tidningar och tidskrifter samt möjlighet att återlämna böcker. För museets öppettider, se FÖRENINGAR Lilla Edets kommun har ett brett och aktivt föreningsliv. Det finns föreningar som vänder sig till barn, ungdomar, pensionärer, idrottare, motionärer m.fl. För mer information, se föreningsregistret i guiden. IDROTTSANLÄGGNINGAR Ett stort antal idrottsanläggningar sköts av Kultur- och fritid. Detta ger ett rikt och varierat utbud av möjligheter att utöva olika slags idrotter. Kultur- och fritid administrerar följande anläggningar: Alevi, Nygård (Fotboll) Billerödsvallen, Hjärtum (Fotboll) Ryrsjövallen, Göta (Fotboll) Tingevi, Lödöse (Fotboll, friidrott) Strömsvallen, Ström (Konstgräsplan/fotboll) Ekaråsen, Lilla Edet (Fotboll, friidrott) Bertilsgården, Göta (Ridsport) Ishallen Lödöseborg Hedens IP, Lödöse (Fotboll, friidrott) Tingbergshallen, Lödöse Torpet Stickebacken, Göta (Hundsport) Stommen, Lilla Edet (Grusplan/fotboll) Ryrsjön friluftsanläggning, Göta (Rodd & motion) elljusspåren i Högstorp, Pingstalund m.fl. UTOMHUSBAD Kommunen har många sjöar som inbjuder till bad. Iordninggjorda badplatser finns vid tre sjöar. Bodasjön ligger vid Prässebo. Här erbjuds du en välskött badplats med sandstrand, bryggor, handikappramp, toaletter, även handikapptoalett, omklädningshytter samt en kiosk. Det finns även en lekplats, en fotbollsplan och en beachvolleyplan. Lille Väktor ligger i kommunens västra kant, nordväst om 20

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Kommunguide 2015 www.strandab.se info@strandab.se Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50 Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen 4 517 83 Bollebygd e-mail: info@bollebo.se

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare.

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare. Kommunguide 2011 Sälja eller köpa hus? 033-28 55 10 Stefan Waldeholt Mob: 0703-28 55 10 Fax: 033-28 42 02 www.maklarbyranab.se E-mail: info@maklarbyranab.se RÅSSA ÅTERVINNINGSCENTRAL I BOLLEBYGDS KOMMUN

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll Kommunguide 2014 Klicka till innehåll Tandvård i världsklass Storgatan 4, 732 46 Arboga, 0589-125 00 www.colosseumkliniken.se VVS-HUSET GRÖNBERGS RÖR AB Vatten Värme Sanitet Värmepumpar Entreprenadmaskinsarbeten

Läs mer

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler Kommunguide Attefallshus - nya bygglovsregler Din säkerhet Värdefulla tips och checklista vid strömavbrott Föreningsregister Sotning och brandskyddskontroll 2015 Skandinaviens första golfbana Ryfors 1888

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Klicka till innehåll www.gotene.se

Klicka till innehåll www.gotene.se KOMMUnGUIDE 2013 Klicka till innehåll www.gotene.se Folkhälsorådet i Götene kommun Består av politiker och tjänstemän från kommunen och Västra Götalandsregionen. Rådet arbetar i samverkan med andra aktörer

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se Järfällaguiden 2014 Projekt Mälarbanan Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår och

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2014/2015 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Småelektronik Småkemikalier Samlaren finns på Ica Oxen, Coop Forum

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren till Mariestad 2012 www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Häng på! I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Gå eller Småelektronik cykla dina korta sträckor istället för att ta bilen t ex

Läs mer

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide.

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide. Kommunguide 2014 salem.kommunguide.se Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder Öppettider: Mån & ons: 07-17, Tisd & torsd: 07-20 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård Vi kombinerar

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3 2015 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2015 www.nassjo.se Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3 Nya bostäder i centrum - sid 4 Goda kommunikationer - sid 3 Läs mer om... Barnomsorg

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2013 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 52 SIDOR OM SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE I SIFFROR Fakta och statistik om din hemkommun. Sid 16 LEVA & BO Massor på gång i stadskärnan Sid 24 SKOLAN

Läs mer

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2012 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Framtid Sundbyberg staden vid vattnet Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen Upplev, diskutera och skapa!

Läs mer