KOMMUNGUIDEN Lilla Edets Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun"

Transkript

1 KOMMUNGUIDEN 2015 Lilla Edets Kommun

2 Asfalt & Betong Asfaltkontor Grunnebo Skanska Asfalt & Betong AB Grunnebo 245, Vänersborg Utför allt inom asfalt, mindre grävarbeten Tfn Ulrik Michael Företagscentrum Företagscentrum är en ekonomisk förening med lokala företag och kommunen som medlemmar, där man tillsammans bedriver ett nära samarbete kring näringslivsfrågor. Företagscentrum kan bland annat hjälpa till med: Lokal- och markanvisningar Information om infrastruktur och kommunal service Service och stöd i kontakter med kommunen, andra myndigheter, organisationer med flera Företagsutveckling för små och stora företag Kontakt Kajsa Jernqvist, Näringslivsutvecklare Läs mer om Företagscentrum på lillaedet.se/naringsliv Visste du att du kan minska din bränsleförbrukning med 10%, bara genom att välja däck med högsta energiklass (A)? Genom sparsam körning, Eco Driving, kan du spara ytterligare 15%. Genom medvetna val och jämnare körning kan du bidra till en bättre miljö och inte minst, spara tusenlappar per år.» lillaedet.se/energi Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare om du har frågor eller funderingar om din energianvändning, dina energikostnader eller klimatpåverkan.

3 Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edet E-post: Tel: Hemsida: Projektansvarig: Lena Palm Omslagsbild: Kjell Holmner Lilla Edets kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Med reservation för eventuellt ändringar. Se aktuell information på lillaedet.se Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lidaholmsgatan 3, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Camilla Alth Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2014 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Lilla Edet - kommunen som växer och utvecklas Lilla Edets kommun befinner sig i en stark utveckling. Vi kan också konstatera att kommunen är en attraktiv plats att bo på - det visar tydligt den positiva befolkningstillväxten hade Lilla Edets kommun den fjärde största befolkningsökningen i hela Sverige och ökningen har fortsatt under I en kommun som växer genom positiv inflyttning ställs det också krav på bostadsbyggandet. En fördjupad översiktsplan för Lödöse har antagits under året vilket skapar förutsättningar för att bygga det moderna samhälle som bygger på en infrastruktur för en långsiktig hållbar och växande kommun. Vi vill bygga ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar. Närhet och goda kommunikationer innebär att kommuninvånarna har tillgång till en stor och betydande arbetsmarknad. Det jag nämnt ovan är förändringar som vi kan se med blotta ögat men en kommun bygger mer än stadsdelar. Vi bygger service, trygghet, gemenskap och trivsel ingredienser som ligger mig varmt om hjärtat. Alla som bor i Lilla Edets kommun ska känna sig välkomna och trygga här. Skolan är den viktigaste hörnstenen för ett samhälles utveckling och bibehållet välstånd. Vår strävan är därför att alltid göra skolan ännu bättre. Kulturutbudet i Lilla Edets kommun är varierat. Här finns ett brett föreningsliv och ett rikt kulturarv. Du kan välja mellan att aktivt delta i sport- och kulturaktiviteter eller njuta av en stunds avkoppling vid ett av kommunens många utflyktsmål. Vi satsar på de viktiga näringslivsfrågorna och vi är med och utvecklar småföretagandet i kommunen. Med kunskap, kontakter och erfarenheter underlättar vi för företag och företagare i kommunen. Allt fler blir äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Jag vill att äldre ska få bestämma över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de ska få hjälp med från hemtjänsten. I kommunguiden presenterar vi de kommunala verksamheterna och ger samhälls- och turistinformation. Här finns också kontaktuppgifter till föreningslivet. Spara guiden och använd den som uppslagsbok i dina kontakter med kommunen. Du kan också läsa mer om kommunen och ta del av evenemang på lillaedet.se. Vi informerar dessutom sista veckan varje månad i tidningarna TTELA och Alekuriren om vad som är på gång i kommunen. Ingemar Ottosson Kommunalråd 3

4 Välkommen till Lilla Edet Lilla Edet hette förr Bergaström och kan skryta med Sveriges allra första sluss färdigställd år Lilla Edets kommun är en gammal kulturbygd, befolkad sedan minst år. Namnet Lilla Edet härstammar från mitten av 1500-talet. Ed betyder väg förbi fall. På den tiden fanns det inga slussar utan man fick dra båtarna på land förbi fallen. I kommunens södra del blev Lödöse på 1100-talet den första svenska staden vid Göta älv Sveriges enda import- och exporthamn i väster och en av landets mest betydande handelsstäder. Till Lödöse kom Hansans lastfartyg seglande upp för älven, och det var hit som resenärer kom då de sökte sig till och från kontinenten. Lilla Edet är inte så litet som namnet antyder utan en alldeles lagom stor ort. Här är livet lätt att överblicka. Det mesta man behöver finns och det ligger nära till. Ofta räcker en cykeltur eller promenad för att nå det man behöver. Det finns skiftande och vacker natur. Göta älvdalens öppna böljande landskap, å ena sidan, storslagna skogar rika på sjöar, å den andra. I Lilla Edet har vi landets godaste kranvatten enligt en riksomfattande tävling, som gjorts av VAverkens branschorganisation Svenskt Vatten för år I finalen som avgjordes i Stockholms Stadshus vann Lilla Edets kommun första pris efter en enig jurys motivering: Ett vatten i värdsklass med en elegant, frisk fjällbäckskänsla. Kort sagt: Livets vatten Den 30 juni 2014 fanns det invånare i kommunen. Kommunens totala yta är 318 kvkm och det bor ca 40 invånare per kvkm. Det nuvarande kommunvapnet anknyter till Lödösehus, det största historiska minnesmärket i Lilla Edet. Lödösehus var residens för den medeltida hertigen Erik Magnusson. Han hade Lödöse som centrum för sitt svenska-danskanorska län. Lödösevapnet är ett av Sveriges äldsta kommunala vapen med anor från 1200-talet. Med små förändringar fastställde Lödöse kommunfullmäktige detta vapen 1956 som kommunens eget sammanfördes Lilla Edet, Lödöse och 4 Inlands Torpe till en kommun Lilla Edets kommun. Efter kommunsammanslagningen stod valet mellan att behålla den tidigare köpingen Lilla Edets vapen eller överta Lödöse vapen. Diskussionen engagerade nästan alla invånare, och till slut hade kommunfullmäktige fyra olika alternativ att ta ställning till. Kommunfullmäktige beslöt efter lång vånda att behålla f d Lödöse kommuns vapen som Lilla Edets presenterade stadsheraldikerna det nuvarande vapnet som förenklats och stiliserats med hänsyn till de regler som börjat tillämpas efter det att Lödöse vapen på sin tid fastställdes.

5 Politisk organisation lillaedet.kommunguide.se DEN POLITISKA ORGANISATIONEN BESTÅR AV FULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN OCH ÅTTA NÄMNDER. Kommunstyrelsen har en egen förvaltning (kommunledningsförvaltningen) som även ger service till överförmyndar- och valnämnderna. Omsorgs- och individnämnderna har en gemensam förvaltning (socialförvaltningen), likaså utbildningsoch kultur- och fritidsnämnderna (bildningsförvaltningen) samt tekniska- och miljö- och byggnämnderna (samhällsbyggnadsförvaltningen). 5

6 Kommunfullmäktige Ordförande: Bert Åkesson (S) tfn bostad mobil :e vice ordförande: Camilla Olofsson (M) tfn mobil :e vice ordförande: Linda Holmer Nordlund (V) tfn Kommunstyrelsen Ordförande, Kommunalråd: Ingemar Ottosson (S) tfn Vice ordförande, Kommunalråd: Julia Färjhage (C) tfn Miljö- och byggnämnden Ordförande: Carlos Rebelo da Silva (S) tfn bostad mobil Vice ordförande: Peder Engdahl (M) tfn bostad mobil Politisk organisation Den kommunala organisationen är politiskt styrd. I kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder finns politiker som representerar sina partier. Lilla Edets kommun styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet Liberalerna. KOMMUNFULLMÄKTIGE är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av kommunens invånare i allmänna val vart fjärde år. Ordförande i kommunfullmäktige är Bert Åkesson (S), förste vice ordförande, Camilla Olofsson (M) och andre vice ordförande, Linda Holmer Nordlund (V). PARTIREPRESENTATIONEN Centerpartiet... 5 Moderata Samlingspartiet... 5 Folkpartiet liberalerna... 1 Miljöpartiet de gröna... 1 Arbetarpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet... 3 Sverigedemokraterna... 5 mandat. NÄMNDERNA utses av kommunfullmäktige. De har till uppgift att bereda olika ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor. Nämnderna kan vara olika många och ha olika namn beroende på vilken kommun det gäller. I Lilla Edets kommun finns följande nämnder: Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgsnämnden, Individnämnden, Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. KOMMUNSTYRELSEN är kommunens regering. Den består av elva ledamöter och nio ersättare som sammanträder ungefär en gång i månaden. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi samt har ett övergripande arbetsgivaransvar. Kommunstyrelsen ansvarar också för fysisk planering, exploatering, fastighetsfrågor, kartor och mätning. Ordförande: Ingemar Ottosson (S), vice ordförande: Julia Färjhage (C). MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN har ett mycket brett verksamhetsfält såsom hälsoskydd, miljöskydd, naturvård, kretsloppsfrågor, smittskydd, livsmedelstillsyn, bygglovgivning, kartverksamhet och räddningstjänst. Ordförande: Carlos Rebelo da Silva (S), vice ordförande: Peder Engdahl (M). 6

7 TEKNISKA NÄMNDEN ansvarar för, gator och vägar, skötsel av det offentliga rummet samt teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp, dagvatten och renhållning. Ordförande: Leif Kinnunen (FP), vice ordförande: Zara Blidevik (M). UTBILDNINGSNÄMNDEN ansvarar för all barnomsorg, förskola, förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Utbildningsnämnden svarar också för att kommunens ungdomar upp till 20 år erbjuds gymnasiestudier. Ordförande: Leif Håkansson (S), vice ordförande: Mikael Grönlund (M). KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och kulturområdet. I nämndens uppgifter ingår bland annat att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen, att stödja föreningars och enskildas arbete inom fritids- och kulturområdet. Nämnden ska också bedriva biblioteks- och musikskoleverksamhet samt verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde. Ordförande: Kjell Johansson (S), vice ordförande: Carina Andersson (C) OMSORGSNÄMNDEN ansvarar för äldre- och handikappomsorgen som i huvudsak arbetar med hemtjänst, färdtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), särskilt boende samt hälso- och sjukvård. Ordförande: Kim Pedersen (V), vice ordförande: Tommy Nilzén (MP). INDIVIDNÄMNDEN ansvarar för individ- och familjeomsorgen samt vuxenutbildning. Individ- och familjeomsorgen arbetar med förebyggande och stödjande insatser till enskilda och familjer, att barn/ungdomar inte far illa samt med ekonomiskt bistånd. Ordförande: Peter Spjuth (V), vice ordförande: Paulina Svenungsson (C). Tekniska nämnden Ordförande: Leif Kinnunen (FP) mobil Vice ordförande: Zara Blidevik (M) tfn bostad mobil Utbildningsnämnden Ordförande: Leif Håkansson (S) tfn bostad mobil Vice ordförande: Mikael Grönlund (M) tfn bostad mobil Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Kjell Johansson (S) tfn bostad mobil Vice Ordförande: Carina Andersson (C) tfn bostad mobil Omsorgsnämnden Ordförande: Kim Pedersen (V) tfn bostad mobil Vice ordförande: Tommy Nilzén (MP) tfn bostad mobil Individnämnden Ordförande: Peter Spjuth (V) tfn bostad mobil Vice ordförande: Paulina Svenungsson (C) tfn

8 Överförmyndarnämnden Ordförande: Annette Fransson (S) tfn bostad mobil Vice ordförande: Lars-Erik Anderström (M) tfn bostad mobil Valnämnden Ordförande: Kjell Johansson (S) tfn bostad mobil Vice ordförande: Carl-Axel Carlstein (M) tfn bostad mobil Överförmyndarverksamheten i Lilla Edets kommun nås på Kommunkontoret, Stenungsunds kommun, Strandvägen 15, Stenungsund tfn växel tfn direkt (träffas säkrast mån-tors ) Besök efter överenskommelse. stenungsund.se ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun finns antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Ordförande: Anette Fransson (S), vice ordförande: Lars-Erik Anderström (M). VALNÄMNDEN Det finns en valnämnd i varje kommun som är lokal valmyndighet. Den ser bl.a. till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten. Ordförande: Kjell Johansson (S), vice ordförande: Carl-Axel Carlstein (M). Kommunrevisionen Revisionen är ett demokratiskt sätt att kontrollera och utvärdera kommunal verksamhet. Kommunfullmäktiges förtroendevalda revisorer arbetar opolitiskt i sitt uppdrag och biträds av sakkunniga från ett revisionsföretag. Revisorernas uppgift enligt kommunallagen (9 kap 9 ) är bland annat att: årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. 8

9 Medborgarservice Medborgarservice finns i kommunhusets entré och erbjuder samlad samhällsservice under ett och samma tak. Servicen ger vi till dig som är kommuninvånare, turist eller på annan sätt vill komma i kontakt med kommunen. Medborgarservice ska förenkla för dig som medborgare att få information och service i kommunala ärenden. Vi hjälper dig att finna det du söker eller lotsar dig till rätt person. Här finns datorer där du kan leta information. Medborgarservice handlägger också ärenden gällande parkeringstillstånd för handikappade samt enkla faderskapsärenden. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har lokaler i kommunhusets entréplan. Försäkringskassan tar endast emot bokade besök i sina lokaler. MEDBORGARSERVICE I SAMARBETE MED POLISEN Kommunen har tecknat ett avtal med polisen som innebär att medborgarservice har möjlighet att lämna ut polisens blanketter och broschyrer, samt ta emot handlingar. På datorerna i medborgarservice kan du också göra anmälningar på polisens webbplats. Samarbetet med polisen gör det möjligt att lämna in hittegods på medborgarservice. Kontakta oss gärna per telefon innan du kommer in med hittegodset, DIALOG OCH SYNPUNKTER Vår ambition är alltid att leverera den service som du som kommuninvånare förväntar dig och har rätt till. Om vi brister vill vi gärna få veta det. Det ger oss en chans att rätta till och utvecklas. Därför är vi intresserade av att få ta del av dina synpunkter, positiva såväl som negativa. Hör av dig till kommunens synpunktshanterare på lillaedet. se eller genom att kontakta kommunen på Dina tankar, idéer och klagomål är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. lillaedet.kommunguide.se Medborgarservice tfn Arbetsförmedling tfn Försäkringskassa tfn Kommunchef tfn Medborgarservice Öppettider Måndag 8-17 Tisdag-fredag 8-16 Vi stänger inte för lunch. Om du vill lämna post till kommunen efter stängningsdags finns det ett postfack utanför kommunhusets huvudentré. Konsumentvägledning Nås genom kommunens växel eller Ange namn, adress och telefonnummer då vi endast svarar på e-post från dig som bor i Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn eller Orust. Kommunledningsförvaltning Kommunledningens uppgift är att förmedla kommunstyrelsens mål och att följa upp de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunledningen ska arbeta fram sammanfattande helhetsbedömningar och utarbeta förslag till beslut till kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen består av, kansli-, ekonomi- och personalavdelning samt avdelning för mark och exploatering. KOMMUNCHEFEN Kommunchefen är kommunens högste tjänsteman och förvaltningschef för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunchefen är även en sammanhållande kraft som tillsammans med övriga chefer omsätter och förverkligar de politiska målen. 9

10 Kanslichef tfn Miljöplanerare tfn Krisberedskap tfn Folkhälsosamordnare tfn KANSLIAVDELNINGEN Kansliavdelningen ger professionellt stöd och effektiv service till kommunens politiker och tjänstemän. Det innebär bland annat att ta fram beslutsunderlag till politiker, administrativa rutiner, kommunaljuridiskt stöd samt information via webb, sociala medier och trycksaker. Kansliavdelningen ansvarar även för folkhälsoarbete, beredskaps- och säkerhetsarbete samt övergripande miljöfrågor. FOLKHÄLSOARBETE Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är många faktorer som påverkar vår hälsa bland annat var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i och vårt arbete. Hälsan påverkas också av vårt sociala nätverk. En stor del av folkhälsoarbetet handlar om att påverka faktorer och förhållanden som bidrar positivt till hälsoutvecklingen i kommunen. Detta gör vi genom bland annat genom att samverka med regionens hälso- och sjukvård samt även med statens verksamheter. I Lilla Edets kommun är det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar högt prioriterat. Vi har sedan flera år tillbaka ett välutvecklat kontaktnät med skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdspersonal. KRISBEREDSKAP Kommunen ansvarar för att olika samhällsviktiga verksamheter som till exempel vatten- och avloppsförsörjning, äldreomsorg och undervisning ska fungera även under en svår kris. Kommunens viktigaste målsättning under en krissituation är att kommunens förvaltningar och företag i största möjliga utsträckning ska klara av sin normala samhällsviktiga verksamhet. Vid en krishändelse ska kommunen leda, samordna och besluta om de åtgärder som bör vidtas. Att ge löpande information till allmänheten om händelseutvecklingen och de åtgärder som bör vidtas ingår också som en viktig del i kommunens uppgifter. Kommunen ska även samordna arbetet med andra myndigheter och organisationer. HÅLLBAR UTVECKLING Alla beslut som tas, oavsett storlek och område, påverkar hur framtiden utvecklas. I Lilla Edets kommun har vi beslutat att vi ska arbeta för en hållbar utveckling. Med det menar vi en utveckling som gör att vi behåller kvaliteter i vår omgivning så att kommande generationen får minst lika goda förutsättningar som vi att leva ett gott liv. Det handlar om fordonsbränslen, vatten-, el- och markanvändning. Men det handlar lika mycket om hur vi reser till och från samt i arbetet. Framför allt handlar det om din närmaste omgivning och vad som finns kvar till barn och barnbarn. Vi vill lämna över rent vatten, frisk luft och en omgivning som ger oss mat och avkoppling. 10 EKONOMIAVDELNINGEN Här finns det stöd som alla kommunens förvaltningar tar hjälp av inom områdena ekonomi, IT och upphandling. Som kommuninvå-

11 nare möter du oss oftast när du får en faktura på till exempel avgifter för barnomsorg eller äldreboende. Som företagare kan du träffa på oss i samband med att vi ska upphandla varor eller tjänster och när vi ska betala din faktura. PERSONALAVDELNINGEN Personalavdelningen är kommunens centrala arbetsgivarfunktion. Avdelningen arbetar med strategiska frågor inom personalområdet; arbetsrätt och avtalsfrågor, hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen, samt lön- och anställningsvillkor. Personalavdelningen ansvarar för bearbetning och utbetalning av löner till samtliga anställda samt arvoden till de politiskt förtroendevalda i kommunen. MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN Omfattar fysisk planering, mark och exploatering samt förvaltning och kartverksamhet. Mark- och exploateringsavdelningen jobbar med många kommunövergripande frågor, både översiktlig planering för hela kommunen och detaljplanering för tätorterna och dess närhet. Avdelningen är en servicefunkton för kommunövergripande statistik, handlägger projekt för geoteknik och stabilitetshöjande ärenden samt sköter kommunens markreserv genom underhåll, köp och försäljning. Avdelningen sköter kommunens kartverk och arbetar med att modernisera kartan med geografisk information. Beställningar och frågor mottages för alla typer av kartor och lantmäterifrågor BORGERLIG VIGSEL Länsstyrelsen har utsett vigselförrättare inom Lilla Edets kommun. Borgerlig vigsel är en rättsligt bindande handling utan religiösa inslag. Den som inte vill gifta sig i Svenska kyrkan eller någon annan kyrka eller samfund kan göra detta genom en borgerlig vigsel. Innan du kan ingå äktenskap måste du ansöka om hindersprövning. Skatteverket har mer information på sin webbplats, skatteverket.se Ekonomichef och IT-chef tfn Personalchef tfn Näringslivsutvecklare tfn Mark- och exploateringschef, lantmäterifrågor tfn Mark- och exploateringsingenjör tfn Mark- och exploateringssamordnare tfn Karttekniker tfn GIS-ingenjör tfn Kontakta gärna våra vigselförrättare för mer information. Bjarne Färjhage tfn Bert Åkesson tfn Yvonne Gunnarsson Nord tfn Peter Spjuth tfn AnnChatrine Jensen tfn

12 Näringslivsutvecklare tfn Näringslivet i Lilla Edet Kommunen och företagen i Lilla Edet bedriver via Företagscentrum ett nära samarbete kring näringslivsfrågor. Företagscentrum är en ekonomisk förening med lokala företag och kommunen som medlemmar. Företagscentrum arbetar för en utveckling av företagsklimatet för befintliga företag och arbetar aktivt för att göra kommunen attraktiv för nyetableringar. Föreningen deltar dessutom i lokala och regionala samverkansprojekt. FÖRETAGSCENTRUM KAN HJÄLPA TILL MED: lokal- och markanvisningar information om infrastruktur, kommunal service etc. service och stöd i kontakter med kommunen, andra myndigheter, organisationer m fl. nyföretagarrådgivning samt kompetensutveckling nätverk, utbildning etc. GYNNSAMT LÄGE Lilla Edet har ett gynnsamt geografiskt läge och bra kommunikationsmöjligheter med E45, järnväg och Göta älv som stora godsstråk. Kommunen ligger centralt med 35 minuters bilresa till Göteborg och en kvart till Trollhättan. Tåget mellan Lödöse Södra och Göteborg tar 26 minuter och till Trollhättan 12 minuter. Att flyga mellan Trollhättan och Stockholm tar en timme. Efter ombyggnaden av E45 till fyrfältsväg och ny dubbelspårig järnväg mellan Trollhättan och Göteborg har restiden förkortats betydligt mellan Trollhättan, Lilla Edet och Göteborg. Både SCA och Rexcel har valt att lägga sitt nordenlager här tack vare det centrala läget. PAPPERSINDUSTRI Lilla Edet har en lång tradition inom pappersindustrin och de största företagen är SCA Hygiene Products AB Edet Bruk och Electrolux Filter AB. LILLA EDET EN SMÅFÖRETAGARKOMMUN Det lokala näringslivet domineras av småföretag. Utöver de större företagen finns det drygt ytterligare mindre företag i Lilla Edet. Den dominerande industrin i Lilla Edet är papperstillverkningen som funnits på plats i mer än 130 år. Vid sidan av den finns ett antal medelstora företag och en stor mängd mindre företag inom branscher som industri, bygg, service, turism, handel, jord- och skogsbruk. Tillskottet på nya företag brukar ligga på ett 70-tal årligen. 12

13 Samhällsbyggnadschef tfn Teknisk chef tfn Miljö- och bygglovschef tfn Miljö- och hälsoskyddsinspektörer tfn tfn tfn tfn tfn Livsmedelsinspektör tfn Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar för att Lilla Edets kommun ska ha en god och långsiktigt hållbar samhällsstruktur, trivsam och säker offentlig miljö samt en säker teknisk försörjning. Förvaltningen arbetar också med planering av samhällsstrukturen, detaljplaner, kartor, fastighetsfrågor, miljö- och byggfrågor, teknisk försörjning för dricksvatten, avlopp och dagvatten, skötsel av offentlig miljö, renhållning samt förebyggande arbete mot bränder. MILJÖ- OCH BYGGLOVSAVDELNINGEN Miljö- och bygglovsavdelningen arbetar med tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll. På avdelningen arbetar vi också med naturvård, energirådgivning samt lov för bland annat byggnation, rivning och strandskydd. TEKNISKA AVDELNINGEN Tekniska avdelningen arbetar med frågor som rör det offentliga rummet såsom parkskötsel, gatuunderhåll, renhållning, vinterväghållning samt drift och underhåll av kommunalt vatten, avlopp och ledningsnät. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter är att rädda liv, egendom och miljö. En viktig del är att förebygga olyckor. Det görs genom att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert och skadebegränsande sätt om en olycka inträffar. Räddningstjänsten är också tillsynsmyndighet inom områdena skydd mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor. Under 2012 infördes IVPA I Väntan På Ambulans. Byggnadsinspektörer tfn tfn Vattenverket tfn Avloppsreningsverket tfn Kundtjänst - Renhållning Har du frågor kring avfall och VA är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. E-post: Tfn Telefontider Måndag kl 9-12 och kl Tisdag-torsdag kl 9-12 Vi svarar även övrig kontorstid i mån av tid. Vid fel på väg, park o VA-ledningar Under kontorstid tfn Utanför kontorstid SOS Alarm Räddningstjänsten Lilla Edet tfn E-post: Verksamhetschef tfn Tillsyn/Förebyggande tfn

14 Socialchef tfn Verksamhetschef Individoch familjeomsorg tfn Verksamhetschef Vård- och omsorg tfn Verksamhetschef Funktionshinder (LSS) tfn Verksamhetschef/Rektor Arbetsmarknadsavdelning: tfn Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS: tfn Servicetjänst till pensionärer, tfn Biståndsbedömare; Område Ström, Hjärtum och Västerlanda, delar av centrala Lilla Edet, färdtjänst. tfn Telefontid: Område Göta, Lödöse, Prässebo, Nygård, delar av centrala Lilla Edet. LSS-ansökning från personer födda dag tfn Telefontid: Område Götaslätten, delar av centrala Lilla Edet, färdtjänst. LSS-ansökningar från personer födda dag 1-10 Färdtjänst tfn Telefontid: Område delar av centrala Lilla Edet. LSS-ansökningar från personer födda dag tfn Telefontid: Socialförvaltning Socialförvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är stöd och omsorg till äldre, personer med funktionsnedsättningar, arbetsmarknad och vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård. Ansvariga nämnder är Omsorgsnämnden och Individnämnden. Stöd till Äldre och personer med funktionsnedsättningar omfattas av hemtjänst, hemsjukvård, färdtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), särskilt boende och bostadsanpassning. Individ- och familjeomsorgen arbetar med förebyggande och stödjande insatser till enskilda och familjer, att barn/ungdomar inte far illa och ekonomiskt bistånd. Kommunal hälso- och sjukvård innefattar hemsjukvård och kommunrehab. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med att stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov genom praktik/sysselsättning eller vuxenutbildning. STÖD TILL ÄLDRE Målet för stödet till äldre i Lilla Edets kommun är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö så länge som möjligt och samtidigt kunna leva ett självständigt liv. Alla som får stöd från kommunens äldreomsorg har möjlighet till inflytande över hur stödet utformas. Som anhörig ska man känna sig välkommen att komma med synpunkter på planering och genomförande av stödet. SERVICE TILL PENSIONÄRER Genom Arbetsmarknadsavdelningens (AMA) servicetjänst kan du som är pensionär få hjälp med både inre och yttre arbeten. NÅGRA EXEMPEL PÅ INRE ARBETEN: Sätta upp och ta ner tavlor, gardiner och brandvarnare Byta glödlampor, lysrör och proppar Hjälpa till med att flytta lättare möbler och mattor NÅGRA EXEMPEL PÅ YTTRE ARBETEN: Klippa gräs och kratta löv Klippa häckar, buskar och träd Skotta snö, salta och sanda trappor och gångar HEMTJÄNST Om man på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin dagliga livsföring kan man få hjälp genom kommunens hemtjänst. Insatsen är alltid individuell och behovsprövad. Insatserna verkställs genom hemtjänsten i det område den enskilde bor. En arbetsplan upprättas gemensamt med den enskilde och hemtjänstpersonal. Hemtjänstpersonalen (undersköterskor/vårdbiträde) utför de insatser i hemmet som blivit beviljade av kommunens biståndshandläggare. 14

15 HEMSJUKVÅRD Hemsjukvård erbjuds vid behov av sjukvårdande behandling i hemmet när man av medicinska skäl inte kan besöka vårdcentral. Hemsjukvårdsteamet består av sjuksköterskor och undersköterskor som dygnet runt ansvarar för medicinska insatser i eget och särskilt boende. Vissa sjukvårdsinsatser kan utföras av hemtjänstens personal i samarbete med ansvarig sjuksköterska. KOMMUNREHAB Kommunrehab är Lilla Edets kommuns enhet för rehabilitering och hjälpmedelshantering. Verksamheten ansvarar för den kommunala rehalibiteringsverksamheten när det gäller arbetsterapi och sjukgymnastik. FUNKTIONSHINDER ENLIGT LSS Funktionshinderverksamheten handhar insatser enligt lagen om LSS. Exempel är personlig assistans, bostad med särskild service, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse och daglig verksamhet. Vid behov av insats krävs det ett biståndsbeslut från kommuns LSS-handläggare. I Lilla Edets kommun finns tre gruppboenden i kommunens egen regi, gruppbostaden Vävaren, Prässebäcksvägen och Ängshöken. Kommunen har också två dagliga verksamheter och ett korttidsboende. BOSTADSANPASSNING Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till dig som har ett stadigvarande funktionshinder. Det är den bostad som du permanent äger eller hyr som kan bostadsanpassas. Bostadsanpassningsbidrag beviljas av den kommun där du är folkbokförd och regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (1991:1574). Frågor om bostadsanpassning tfn PERSONLIG ASSISTANS Personlig assistans är en rättighet för den som har ett mycket omfattande funktionshinder och behöver personlig assistans för sin dagliga livsföring. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personal. När det gäller barn är personlig assistans endast tänkt för barn med flera svåra funktionsnedsättningar och därmed ett komplicerat omvårdnadsbehov. Man kan inte söka personlig assistans om man är över 65 år, men den som tidigare har varit beviljad denna insats får behålla den även efter fyllda 65 år. ÄLDREBOENDEN I KOMMUNEN För personer med stora omvårdnadsinsatser finns det äldreboende som är en gemensam boendeform. Lägenheten/rummet möbleras med Enhetschef, Hemtjänst tfn Administratör tfn Enhetschef Soläng, Hemtjänst Lödöse tfn Enhetschef för hemsjukvård och kommunrehab tfn Anhörigstöd, Demensteam tfn Enhetschef Gruppboende LSS tfn Gruppbostaden Vävaren tfn Gruppbostaden Prässebäck tfn Gruppboende Ängshöken tfn Enhetschef Daglig verksamhet tfn Korttidsenheten Ekaråsen tfn Enhetschef Personliga assistenter tfn Administratör Psykiatrisjuksköterska tfn Enhetschef Lindkullen tfn Centralkök Lindkullen Kostchef Köket Enhetschef Pilgården tfn Enhetschef Soläng tfn , Respektive enhet på varje boende nås via kommunens växel

16 Individ- och familjeomsorgen, Socialsekreterarna har telefontid tfn via kommunens växel Vid akuta ärenden, utanför kontorstid, ring socialjouren tfn Ungdomsmottagning tfn onsdagar Individnämndens ordf. Peter Spjuth Individnämndens vice ordf. Paulina Svenungsson tfn Omsorgsnämndens ordf. Kim Pedersen Omsorgsnämndens vice ordf. Tommy Nilzén tfn Expedition Arbetsmarknadsavdelningen tfn Verksamhetschef/Rektor Arbetsmarknadsavdelning tfn Enhetschef Arbetsmarknadsavdelningen tfn Arbetsmarknadshandläggare tfn , egna möbler förutom sängen. Det finns gemensamma utrymmen som matsal och sällskapsrum på äldreboendet. Om man vill bo på ett äldreboende krävs det ett biståndsbeslut om särskilt boende från kommunens biståndshandläggare. I Lilla Edets kommun finns tre äldreboenden, Lindkullen, Pilgården och Soläng. På Lindkullen finns också ett korttidsboende. ANHÖRIGSTÖD Riktar sig till den som stödjer och vårdar anhöriga/närstående som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar sin vardag på egen hand. DEMENSTEAM Demensteamet finns för att kunna ge stöd och råd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Teamet arbetar även för personal inom vård och omsorg. Teamet ger råd och stöd både genom telefonrådgivning och hembesök. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG IFO Individ och familjeomsorg ansvarar för de delar inom socialtjänsten som innefattar ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), stödinsatser för barn och familjer samt stöd vid drogmissbruk. IFO har också ansvar för kvinnofridsfrågor, familjerättsliga frågor som faderskap, vårdnad och adoptioner. IFO handhar även familjerådgivning och ärenden gällande serveringstillstånd. Tillsammans med primärvården ansvarar IFO också för ungdomsmottagningen. IFO svarar även för insatser för människor med psykiska funktionshinder genom boendestöd och sjuksköterska. SOCIALPSYKIATRI Den kommunala psykiatrin i Lilla Edets kommun består av boendestöd där vi ger stöd i ordinärt boende och utifrån den individuella funktionsnivån/behovet. ARBETSMARKNADSAVDELNING Avdelningens uppdrag är att i nära samarbete med olika myndigheter och andra aktörer verka för ökad sysselsättning, utbildning, förbättrad integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende bland Lilla Edets kommuns invånare. Avdelningen skall stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov. Det sker genom vuxenutbildning, sfi, språk- och arbetspraktik samt annan verksamhet, som kan leda till arbete mot den reguljära arbetsmarknaden. 16

17 Barn och utbildning Lilla Edet har den mindre ortens fördelar för barn och unga att växa upp i. I de mindre tätorterna har förskola, skola och fritidshem ett nära samarbete i gemensamma lokaler. Från årskurs 7 går eleverna i någon av de större skolorna, Fuxernaskolan eller Tingbergsskolan. SKOLOR I Lilla Edet pågår ett utvecklingsarbete kring bedömning för lärande i syfte att skapa en attraktiv skola med goda resultat. Du kan läsa mer på adressen CENTRUM, GÖTA Här finns Fuxernaskolan, Ryrsjöskolan, samt förskolorna Fågelstigens förskola, Ekaråsvägens förskola, Ryrsjöns förskola och Fuxerna förskola. Expedition Centrum, Göta tfn Expedition Lödöse, Nygård tfn Expedition Ström, Hjärtum, Västerlanda tfn Elfhems gymnasium Skeppsbyggaregatan 9, Lödöse Expedition Rektor tfn LÖDÖSE, NYGÅRD Här finns Tingbergsskolan, Nygårdsskolan samt förskolorna Klosterängens förskola, Tingbergs förskola och Nygårds förskola. STRÖM, HJÄRTUM OCH VÄSTERLANDA Här finns Strömsskolan, Hjärtumsskolan, Västerlandaskolan samt förskolorna Solgatans förskola, Hjärtums förskola och Västerlanda förskola. GRUNDSÄRSKOLAN Utbildningen i särskolan syftar till att ge barn och ungdomar med begåvningsmässigt funktionshinder en anpassad utbildning. Utbildningen motsvarar, så långt det är möjligt, den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Grundsärskolan är lokalintegrerad på Fuxernaskolan som ligger i centrala Lilla Edet. GYMNASIESKOLA Lilla Edets kommun erbjuder alla ungdomar som inte fyllt 20 år utbildning på ett nationellt eller specialutformat program. Kommunen har avtal med Göteborgsregionen i vilken 13 kommuner ingår. Inom dessa kommuner är det fritt att söka gymnasieutbildning. På kommunens eget gymnasium, Elfhems gymnasium i Lödöse, erbjuds lärlingsutbildningar. De elever som inte tas in på ordinarie program, erbjuds ett introduktionsprogram i Lilla Edets kommun på Elfhems gymnasium. 17

18 Musikledare tfn e-post: Verksamhetschef/Rektor Lärcentrum tfn Expedition Lärcentrum tfn Studie- och yrkesvägledare tfn Samordnare - Familjecentralen tfn Barnavårdscentral tfn eller Barnmorskemottagning tfn Öppen förskola tfn Socionom tfn Psykolog tfn MUSIKSKOLAN Musikskolan bedriver sin verksamhet till största del i Folkets Hus, Lilla Edet och i Tingbergskolan, Lödöse. Musikskolan är öppen för alla. Gå in på för att se vilket utbud som erbjuds. VUXENUTBILDNING (KOMVUX) Kommunens vuxenutbildning är samlad till Lärcentrum belägen på Fuxernavägen 5 i Lilla Edet. Här kan du studera sfi, olika grundläggande kurser och gymnasiekurser. För att bredda kursutbudet samarbetar Lilla Edet med kommunerna i Göteborgsregionen. NYA SKOLAN Nya Skolan i Lilla Edet är en fristående skola som har en allmän inriktad pedagogik. Skolan ligger i Lilla Edets centrum. Rektor: Linda Forssén, , FAMILJECENTRALEN EKEN Familjecentralen är en plats där det ges möjlighet för barn och föräldrar att träffas, umgås och utbyta erfarenheter. Möjlighet till föräldrastöd i grupp så väl som enskilt erbjuds. Blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år är varmt välkomna. Familjecentralen finns på Ekaråsvägen 6, Lilla Edet PÅ FAMILJECENTRALEN FINNS: Barnmorskemottagning Barnavårdscentral Öppen förskola Föräldrastöd 18

19 Kommunala bolag Lilla Edets kommun har ett helägt kommunalt bolag; Lilla Edets Industri och Fastighets AB, och ett bolag som kommunen äger till hälften; Lilla Edets Fjärrvärme AB. LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB (LEIFAB) Bolagets verksamhet består i att hyra ut bostadsfastigheter, industrifastigheter och fastigheter för den kommunala verksamheten. LILLA EDETS FJÄRRVÄRME AB (LEFAB) Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme inom centralorten Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för drift och skötsel av anläggningen. Kollektivtrafik I Lilla Edet sköts kollektivtrafiken av Västtrafik som från 2012 ägs av Västra Götalandsregionen. Från Lödöse södra går tåg mot Göteborg och Trollhättan var 30:e minut vid högtrafik. På båda sidorna av Göta Älv finns bussar från Trollhättan, Stenungsund och Kungälv som är anpassade till tågavgångar vid Lödöse södra och pendeltågen från Älvängen. Närtrafiken kompletterar den ordinarie kollektivtrafiken. Närtrafik är för dig som bor på landsbygden och som är över 75 år eller har färdtjänst. Kostnaden är 38 kr per resa och du blir hämtad och lämnad vid din dörr. Turerna går måndag och torsdag kl , och Resan beställs senast 1 timma före turens avgång på tfn För mer information om när bussar och tåg går sök på www. vasttrafik.se. Lilla Edets Industri och Fastighets AB tfn Uthyrning av lägenheter och lokaler tfn Lilla Edets Fjärrvärme AB tfn Västtrafik Kundservice tfn Närtrafik tfn Medborgarservice tfn Bra länkar Turistinformation Du kan hämta turistinformation på följande ställen: Lilla Edets Värdshus, Biblioteket i Lilla Edet, Medborgarservice i kommunhuset, Ströms slottspark, ICA Matkassen i Lödöse samt Lödöse Hus. Där kan du som turist eller som Lilla Edetbo få många goda råd om sevärdheter och vad som händer i kommunen. Här finns broschyrer och information om kommunens smultronställen, kartor, vägbeskrivningar med mera. Turistinformation hittar du även på internet com/sv/gotaalv eller Du kan också kontakta Medborgarservice,

20 Kultur- och fritidschef tfn Föreningskontakter tfn Lilla Edets bibliotek tfn Lödöse biblioteksfilial tfn Idrottsanläggningar Alevi, Nygård tfn Billerödsvallen, Hjärtum tfn Bowlinghall, Lilla Edet tfn Ekaråsen, Lilla Edet tfn Fuxernahallen, Lilla Edet tfn Ishallen Lödöseborg, Lödöse tfn Judohallen, Ström tfn Ridanläggning, Göta tfn Ryrsjöns friluftsanläggning tfn Ryrsjövallen, Göta tfn Kultur och fritid Natursköna Lilla Edet ger utmärkta tillfällen till rekreation, bad, fiske, idrott och kulturupplevelser. I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår att stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen. Nämnden ska också stödja föreningars och enskildas arbete inom kultur- och fritidsområdet. BIBLIOTEK I Lilla Edets kommun finns ett huvudbibliotek samt en filial i Lödöse. Huvudbiblioteket ligger på Göteborgsvägen 63 i Lilla Edet. Lödösefilialen ligger samlokaliserad med Lödöse museum. ÖPPETTIDER: Huvudbiblioteket: måndag, tisdag och torsdag 11-19, onsdag och fredag 11-16, lördag (lördagar stängt i juni, juli och augusti). Tidningsrummet öppnar kl. 9 måndag - fredag. Lödösefilialen: tisdag och torsdag Under resten av museets öppettider erbjuds tillgång till tidningar och tidskrifter samt möjlighet att återlämna böcker. För museets öppettider, se FÖRENINGAR Lilla Edets kommun har ett brett och aktivt föreningsliv. Det finns föreningar som vänder sig till barn, ungdomar, pensionärer, idrottare, motionärer m.fl. För mer information, se föreningsregistret i guiden. IDROTTSANLÄGGNINGAR Ett stort antal idrottsanläggningar sköts av Kultur- och fritid. Detta ger ett rikt och varierat utbud av möjligheter att utöva olika slags idrotter. Kultur- och fritid administrerar följande anläggningar: Alevi, Nygård (Fotboll) Billerödsvallen, Hjärtum (Fotboll) Ryrsjövallen, Göta (Fotboll) Tingevi, Lödöse (Fotboll, friidrott) Strömsvallen, Ström (Konstgräsplan/fotboll) Ekaråsen, Lilla Edet (Fotboll, friidrott) Bertilsgården, Göta (Ridsport) Ishallen Lödöseborg Hedens IP, Lödöse (Fotboll, friidrott) Tingbergshallen, Lödöse Torpet Stickebacken, Göta (Hundsport) Stommen, Lilla Edet (Grusplan/fotboll) Ryrsjön friluftsanläggning, Göta (Rodd & motion) elljusspåren i Högstorp, Pingstalund m.fl. UTOMHUSBAD Kommunen har många sjöar som inbjuder till bad. Iordninggjorda badplatser finns vid tre sjöar. Bodasjön ligger vid Prässebo. Här erbjuds du en välskött badplats med sandstrand, bryggor, handikappramp, toaletter, även handikapptoalett, omklädningshytter samt en kiosk. Det finns även en lekplats, en fotbollsplan och en beachvolleyplan. Lille Väktor ligger i kommunens västra kant, nordväst om 20

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-12

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-12 Datum: Onsdagen den 12 februari 2014 Tid: Kl 19.00 20.45 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Tisdaggen den 18 februari, klockan 16.00 Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Kjell

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Baskunskaper om LSS Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Presenteras av: Lena Gustafsson, enhetschef LSS gruppbostad Anna-Lena

Läs mer

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk Växel: 0971-170 00 Fax: 0971-172 01 Besöksadress: Västra Torgg. 11 Postadress: 962 85 Jokkmokk E-post: jokkmokk.kommun@jokkmokk.se Hemsida: www.jokkmokk.se Växeln är öppen: måndag-torsdag klockan 8.00-12.00,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Korta fakta 2014. Nässjö kommun

Korta fakta 2014. Nässjö kommun Korta fakta 2014 Nässjö kommun Yta Framsida foto: Hasse Bengtsson och Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01

Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Uppsökande verksamhet bland äldre i Trollhättans kommun. Information om olika former av stöd inom äldreomsorgen. 1 2013-02-01 Stöd för äldre och funktionshindrade i Trollhättan Gemenskap, sysselsättning

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 25 mars 2009 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015

NU HJÄRN- VÄGARS. Korta fakta. Nässjö kommun 2015 NU HJÄRN- VÄGARS Korta fakta Nässjö kommun 2015 Om kommunen Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 990 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia. Järnvägens ankomst

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer