Sveriges bästa startsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges bästa startsida"

Transkript

1 Håboguiden 2009

2 Folktandvården ditt bästa val! Välkommen! Folktandvården Bålsta Centrumleden Bålsta Tfn Sveriges bästa startsida Professionell telefonpassning låter Dig göra bra affärer! För mer information: Vi tar hand om hela fastigheten. Inom företaget arbetar bl.a. SSI-godkända radonkonsulter, fuktskadeutredare, snickare samt erfarna sanerare inom olika områden t.ex. fukt/mögelskador, asbest, PCB m.m. Vi tar hand om hela fastigheten. Företaget är certifierat av SEMKO Certification inom standarderna SS-EN ISO 9001:2000 och 14001:2004.

3 Utgiven i samarbete med: Håbo hjärtat i Mälardalen Besöksadress: Kommunhuset, Bålsta Webbplats: Tel: Fax: Projektansvarig: Britta Edfast Håbo kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom Håbo kommun. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Ett stort tack till alla de företag som genom sin annonsering gjort det möjligt att ge ut denna guide till kommunens invånare! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen Kundtjänst: Annonsförsäljning: Kajsa Genheden, Mira Nilsson Tryck & produktion: Sjuhärads, Borås, 2009 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: Posten Vi Håbobor har förmånen att ha nära till allt. Vacker och omväxlande natur går att uppleva precis utanför husknuten, storstaden är inte mer än en knapp timme bort, och från Arlanda några mil härifrån tar du dig enkelt vidare ut i landet eller världen. Kulturhistoriskt värdefulla omgivningar, ett barockslott, sandstränder, sjöliv och ett museum för modern konst sätter sin prägel på kommunen. Dessa tillgångar gör vår kommun fantastisk med möjligheter utöver det vanliga. Genom att ytterligare utveckla nätverket i Mälardalen får vi impulser, inspiration och resurser som vi kan använda på hemmaplan för att bevara och förbättra. Företagsklimatet i kommunen är gott men det kan och ska bli bättre. Tillsammans med andra kommuner arbetar vi aktivt för att fler företag ska etableras i Håbo, och därmed skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Det gemensamma målet är att Mälardalen skall bli norra Europas ledande tillväxtregion För att kommunen skall kunna växa krävs attraktiva boenden där människor trivs och har tillgång till den service som gör vardagen lite enklare. Det ska vara ett enkelt val att flytta hit, och det skall vara enkelt att bo i Håbo. Kommunen har nu över invånare, och vi blir fler. Det föds fortfarande fler barn i Håbo än i de flesta andra kommuner i Sverige. Våra barn ska få växa upp i en trygg miljö. De skall ges förutsättningar för att få en bra utbildning, möjligheter till jobb, bra boende, kulturutbud, föreningsliv och naturupplevelser. Tillväxten ställer krav på såväl kommunikationer som kommunal service. Vi arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten och med att göra vår service ett strå vassare. Den nya interaktiva karttjänsten på kommunens webbplats är bara ett steg på vägen mot tydligare öppenhet och förenklad informationssökning. Oavsett om du är Håbobo, turist eller förbipasserande i kommunen ska du enkelt kunna få svar på dina frågor och du ska enkelt kunna upptäcka de möjligheter som gör Mälardalens hjärta så speciellt. Då kan denna guide vara till hjälp. Nina Lagh Kommunalråd Denna guide är tryckt med vegetabiliska färger på ett miljövänligt returpapper som inte är klorblekt. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 3

4 Håbo kommun, ursprungligen Håbo Härad, har enligt vissa forskare fått sitt namn efter den naturformationen som finns vid Håtunaholm. Ordet Hå kan ha betydelsen liten vik och i det här fallet skulle det i så fall markera platsen här folk bodde vid den lilla viken d.v.s. Håborna. Härad är en gammal militär benämning som under äldre tider ungefär beskrev ett militärt uppsamlingsområde Jfr Hundare som betyder ungefär hundra gårdar, personer. Håbo var ett av de tio hundare som ingick i Tiundaland, och som hade sitt centrum där Uppsala nu ligger. Bålsta (in) Bardestum Ortnamnet, som äldst avsåg en by i Yttergrans socken, kan i förleden innehålla genitiv av det fornsvenska mansnamnet Bardhe, alternativt ett fornsvenskt substantiv *bardhe (kant, rand) syftande på någon terrängformation. Efterleden är "sta(d)" med ändelsen (dativ pluralis) -um. Om betydelsen av "sta(d)" råder numera delade meningar bland ortnamnsforskarna men den traditionella tolkningen är "plats", d v s Bålsta/Bardesta = Bardes (bo)plats, alternativt "platsen vid kanten" eller något åt det hållet. Det finns en del nyare hypoteser om andra betydelser men de har knappast vunnit allmän acceptans i forskarvärlden. Under årtusenden tillbaka var landet täckt av vatten sedan inlandsisen hade dragit sig tillbaka och i takt med landhöjningen har landskapet sakta vuxit fram. Under Håbo kommun bronsåldern f.kr fick vi ett mer sammanhängande landområde och de första fasta boplatserna började komma. Under järnåldern etablerades många gårdar och mindre byar. Jorden är bördig och förutsättningarna för jordbruk är goda. Den kanske mest imponerande åkermarken ligger väster om Yttergrans kyrka. Den äldre bebyggelsen dominerades av stora gårdar med vidsträckta ägor. På Skoklosterhalvön ligger Skokloster slott, grundat av Carl Gustaf Wrangel i början på 1650 talet. Skoklosterhalvön har även ett flertal fint bevarade soldattorp. Nuvarande huvudort Bålsta har vuxit upp kring järnvägen som invigdes 1876 under högtidliga former. Timo Solin Timo föddes 1947 i Tammerfors i Finland. Under talet börjar Timo närma sig konsten först som målande konstnär och därefter även som lyriker. Timos lyrik kan närmast betraktas som en form av Haikudiktning. Den konst som Timo Solin skapar bygger mycket på en psykoanalytisk modell där kvinnan, modern, barnet, kärleken mellan man och kvinna spelar en framträdande roll. I Timo Solins symbolvärld beskrivs mannen ganska traditionellt men där finns även en annan bild av mannen som vilddjuret som fogar sig i att gå klädd i kostym kanske som en eftergift åt sin egen flathet. Det finns en befriande kontrastverkan mellan den gängse uppfattningen av kvinnlighet. Timos kvinnor ger uttryck för en frihet och styrka som man ibland frestas tro kan vara en egenanalys av Timos egen dröm om vad en kvinna skulle kunna vara. Den skulptur som finns i Bålsta återkommer i flera olika skepnader från Guardian utanför Open Air Museum i Japan till Väktare i samlingssalen Forum, Campus 4 Skellefteå med samma styrka och självständighet och frigjordhet som man finner hos Timo Solin. Skulpturen föreställer en brinnande fi gur, kanske en eld ens gudinna, som låter lågorna smeka den gracila kroppen. Den står uppställd på gården utanför Räddningsstationen i Håbo kommun, pas sande nog. Läs mer på skulpturer

5 Tid över i Håbo kommun? Sånka Camping Skoklosters slott Gå Upplandsleden Utsiktspunkter vid Hjälstaviken Krägga herrgård Häggeby kyrka Biskops-Arnö fhsk Terrängbanor finns i Viby friluftsområde Teknikbacken, Granåsen Bålsta Centrum Branta klippor på Kalmarnäslandet Kommunhuset Åbergs Museum Kalmarsandsbadet 5

6 Näringsliv Håbo Marknads AB Näringslivsservicen i Håbo Kommun sköts av det kommunala bolaget, Håbo Marknads AB sedan mars Håbo Marknads AB har ambitionen att Håbo Kommun ständigt skall tillhöra landets 10 toppkommuner när det gäller såväl nyföretagande, nyetableringar, som befintligt företagande Bolaget arbetar intensivt med följande områden för att stötta näringslivet. Utveckla befintligt näringsliv Stimulera till breddad verksamhet, förmedla kontakter och tjänster, främja samverkan mellan företag och stimulera efterfrågad utbildning. Medverka till att skapa nya företag Vara rådgivare till starta eget företagare och förmedla kontakter med samhällets olika aktörer. Arbeta för att fler företag etablerar sig i Håbo Verka för att fler företag etablerar sig i Håbo så att fler håbobor kan arbeta på hemmaplan med fler arbetstillfällen som följd och så att ett större utbud av näringslivet finns. Lotsning Det skall vara enkelt att driva företag i Håbo Kommun. Därför skall vi i alla lägen kunna hjälpa till att lotsa företagarna till rätt kontaktperson i Håbo Kommun. Stärka besöksnäringen Vidareutveckla befintligt samarbete med lokala aktörer, aktivt verka för ett ökat antal aktörer inom besöksnäringen och att fler besöksmål skapas. Marknadsföra Håbo Arbeta för att Håbo kommun blir känd som en god etableringsort och som en kommun med attraktiva boendemiljöer och upplevelser. Skapa goda kontakter mellan skola och näringsliv Medverka till ett ökat entreprenörtänkande i hela skolsystemet så att en ökad förståelse mellan skola och näringsliv uppstår och arbeta för att utbildningar anpassas efter arbetsmarknadens behov. Nedan några exempel på aktiviteter under 2008 Speed Dating, ett bra sätt att lära känna lokala företag Arrangerar tillsammans med lokala företagarföreningar frukostmöten Starta Eget mässan skapar en bra grund för nyföretagande Håbo Mässan en mötesplats för lokala företag Turistinformation på Båtmässan 6

7 Håbo kommun med centralort Bålsta- Erbjuder Ditt företag nya möjligheter Centralt läge i mälardalen Gott om industrimark Snabba kommunikationer Kompetent arbetskraft Trivsam miljö med 23 mil stränder Läget och kommunikationer Ett utmärkt läge centralt i mälardalen. Tre miljoner människor finns inom 60 minuters resa. Håbos läge är unikt. Med bil åker man till Stockholm city på 45 minuter, lika nära ligger Uppsala och Arlanda. Motorvägen E18 passerar Håbo. Tre internationella flygplatser inom 45 minuter: Arlanda, Bromma och Västerås. 90 minuter till Skavsta (Nyköping). Pendeltåget som tar 39 minuter till Stockholm. Fjärrtåget tar 25 minuter. Snabba beslut Som företagare är Du van vid snabba beslut det är vi på kommunen också. Korta beslutsvägar och personlig kontakt skapar förutsättningar för bra utveckling. De företagare som redan är etablerade i kommunen har ett utvecklat och nära nätverk. Etableringsmöjligheter industrimark Här i Håbo kommun har vi gott om industrimark i flera olika områden, beroende på vilken verksamhet som avses. Vi har mark som lämpar sig för tung industri, med industrispår fram till tomten. Vill man ha bättre skyltläge närmare E18, har vi även lämplig mark för kontor och handel. För tillfället har vi ca kvm industrimark tillgänglig. Ytterligare mark kommer att bli tillgänglig längre fram. Tillgängliga industribyggnader Det finns i begränsad omfattning befintliga byggnader till salu eller uthyrning. Befintligt näringsliv Vi har i kommunen 1900 företag representerade de flesta branscher. De största branscherna inom kommunen är byggsektorn, emballagesektorn och konferenssektorn. Gyproc, gipsskivor Combimix, torrbruk av olika slag Benders, marksten och takpannor Nordform, marksten och cementrör Nefab, plywood och skumplast Nöjd, produkter inom emballage och packning Aronsborg, konferenshotell med stor kapacitet Arbetskraft Arbetslösheten är låg i Håbo kommun, men här har Du ändå stora möjligheter att få tag i kvalificerad arbetskraft. Varje dag pendlar många från Håbo för att jobba. Vi vet att i den gruppen är det många som gärna vill arbeta på hemmaplan. Kontakt Håbo Marknads AB (Håbo kommuns näringslivsbolag) Per Andersson Tel Mail: 7

8 Social verksamhet Vuxenstöd Individer som behöver försörjningsstöd för sin försörjning erhåller stöd till att så snart som möjligt bli självförsörjande. Personalen har därför en tät kontakt med arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Verksamheten hanterar också dödsboanmälningar. Individer och anhöriga med en drogrelaterad problemsituation erbjuds efter utredning ett anpassat stöd för att hantera problematiken i nära samarbete med landstingets beroendepsykiatriska mottagning. Vuxna som har en psykisk problematik kan ansöka om och erbjudas bistånd till stöd som underlättar i vardagen och ger stimulerande sysselsättning. Det finns tillfällen i livet då man kan behöva hjälp och stöd av olika slag. Socialförvaltningen arbetar med stöd till barn, ungdomar, vuxna, äldre och funktionshindrade. Vänd Dig till oss för att få upplysningar, råd och insatser i olika typer av sociala frågor. Vi bygger vår verksamhet på respekt för människors medbestämmanderätt och integritet. Myndighetsenheten Myndighetsenheten inom socialnämnden ansvarar för socialförvaltningens myndighetsutövning. Barn och ungdom Barn och ungas behov utreds efter inkomna anmälningar/ansökningar. Efter en förhandsprövning inleds vid behov en utredning, som leder fram till om det finns behov av stöd till föräldrar och barn. Stödet skall i så fall inriktas på hemmaplanslösningar i familjens vardagsmiljö. Familjerätten ger information, rådgivning och stöd samt utreder i familjerättsliga frågor. Faderskap fastställs hos familjerätten, likaså utredning som krävs för att få medgivande att ta emot barn. Familjerätten gör även uppföljningar av genomförda adoptioner. Biståndsbedömning Äldre som är i behov av stöd och service för att klara sin vardag kan ansöka om bistånd och efter utredning beviljas ett anpassat stöd. Funktionshindrade kan ansöka om insatser enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och efter utredning erhålla bistånd utifrån individuella behov. Den som har begränsad förmåga att färdas med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om bistånd till färdtjänst och riksfärdtjänst. Familjerådgivning Familjerådgivningen finns för samboende och gifta som av någon anledning behöver hjälp i sin parrelation. Samtal erbjuds via Barn- och ungdomsgruppen Sociala Tjänster i Sverige AB. Socialjour Håbo kommun erbjuder socialjour utanför kontorstid i samverkan med kommunerna i Uppsala län. Den som är i behov av akut socialt bistånd, råd eller stöd kan kontakta Uppsala kommuns socialjour. 8 Viktiga telefonnummer Håbo kommuns växel Familjerådgivningen Socialjouren

9 Vård- och omsorgsenheten När behovet av omsorg och vård har blivit så stora att de inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet finns möjlighet att flytta till äldreboende. Att bo på ett äldreboende innebär att Du har egen lägenhet, eget hyreskontrakt och egna möbler. Tillgång till personal finns dygnet runt. Kommunen har också ett boende för demenssjuka. Är Du över 65 år och har ett rehabiliteringsbehov mer än 14 dagar ställer kommunen upp med arbetsterapeut och sjukgymnast. Vi hjälper också till med tekniska och kognitiva hjälpmedel till personer som är 21 år och äldre. Behöver Du särskilt stöd på grund av ett funktionshinder tar Du också kontakt med oss. Det kan handla om stöd och omsorg som Du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter. Önskar Du som pensionär fotvård kan Du också vända Dig till oss. Fotvården utförs av personal med hög kompetens och lång yrkeserfarenhet och Du betalar en avgift för varje tillfälle. Är Du diabetiker finns ett avtal med landstinget som innebär att Du efter remiss och bedömning av fotvårdsterapeut erbjuds fotvård ett visst antal gånger enligt landstingets taxa. Om Du är över 65 år kan Du ringa till Fixar-Chaba som utan kostnad hjälper Dig med riskfyllda vardagssysslor i hemmet. Fixar-Chaba kommer till Dig och byter glödlampor, tar ned gardiner, bär ut eller in trädgårdsmöbler, snöskottning osv, det vill säga hjälper till med alla liknande arbeten Du inte klarar/orkar själv. Har Du frågor om vilken hjälp Du kan få från äldre- och handikappomsorgen i kommunen eller har Du synpunkter/frågor på den hjälp Du har idag - kontakta gärna vår äldre- och handikappombudsman. Arbetsmarknadsenheten Är Du arbetslös/deltidsarbetslös så erbjuder vi jobbsökarverksamhet, utbildning och hantverk till Dig som söker arbete! På arbetsmarknadsenheten, Kalmarvägen 5, finns verksamhetens sysselsättningscentrum med bland annat datorstudio, snickeri, möbelrenovering, målarverkstad och syatelje. Personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS får också sitt stöd på arbetsmarknadsenheten. Viktiga telefonnummer Håbo kommuns växel Pomona Äldrecenter Arbetsmarknadsenheten , Fixar-Chaba Äldre- och handikappombudsmannen

10 Friluftsliv 10 I Håbo kommun har du alltid nära till Mälaren och till skog och mark. Bär- och svampmarker ligger inpå knutarna. Den som vill jogga eller löpa i terräng har elljusspår och många intressanta stigar att välja på. Under vintern iordningställs ett antal skidspår i olika delar av kommunen. För båt- och kanotägare står Mälaren öppen för upptäcktsfärder. Kalmarsandsbadet och Ekillabadet är fina badplatser på sommaren. Under kalla vintrar finns möjligheter till långfärdsåkning med skridskor. Ett lockande utflyktsmål är Biskops-Arnö som präglas av ett mjukt herrgårdslandskap med många ädla lövträd. Ett mer storslaget landskap bildar naturreservatet Kalmarnäslandet. Klipporna mot Mälaren är på sina håll 30 meter höga och här finns både fina utsiktspunkter och badklippor. Besökare kommer att lägga märke till de flerhundraåriga ekjättar som finns i området. För den som vill promenera, gå med stavar eller jogga finns motionsspår vid Viby, Granåsen och Lastberget. Motionsspåren är även skidspår på vintern. Vid Vibyspåret finns en 18- håls frisbeegolfbana som är tillgänglig året om. Dessutom finns en 3,6 km lång mountainbikebana. Upplandsleden Bålsta - Sånka är en vandringsled som ger rika tillfällen till utsikter från åsarna mot blånande mälarfjärdar och ett vidsträckt jordbrukslandskap. Närmare Skoklosterhalvön upplever du känslan av storskog. Lämpliga start/slutstationer är Bålsta järnvägsstation, Granåsstugan, Häggeby kyrka eller Sånka camping. På dessa ställen finns parkeringsmöjligheter. Tänk på att man går ungefär 3 km/timme i skogsterräng. Har man barn med sig går man gärna lite långsammare. Ta det lugnt. Missa inte rasterna och fikat som är vandringens höjdpunkter. Det finns också andra intressanta utflyktsmål, till exempel Hjälstaviken som är internationellt känd för sitt rika fågelliv. Det är en viktig rastplats för gäss, änder och vadarfåglar och är ett eldorado, både för fågelskådare och vanliga naturdyrkare. Se kommunens webbplats kan du leta reda på andra spännande utflyktsmål med hjälp av hittar du till exempel alla naturreservat. Vi vill sprida information om friluftslivets möjligheter till invånarna. Utvecklingen av det rörliga friluftslivet sker med intresserade föreningar och Upplandsstiftelsen. Fritidskonsulent Bengt Bergström, telefon:

11 Biblioteket ett rum för berättande! Förmiddagen håller på att övergå i lunch, men det är inte tanken på mat som upptar Emilia nu. Mormor och Emilia sitter i en av de röda sofforna på bibliotekets barnavdelning. De har promenerat hit med mamma och lillasyster. Solen lyser in genom de stora fönstren. Mormor läser högt ur Bom Bom Bom - boken som Emilia valt. Tätt intill, med den rosa mössan på huvudet, sitter hon och lyssnar. Boken är tjock och räcker säkert länge, men om den skulle ta slut eller om mormor skulle tröttna vet Emilia precis var hon ska hämta en till. Sagor finns på ett ställe, de som har rimord på ett annat. Och böckerna om traktorer finns där bilmattan och alla bilarna finns. Böckerna står i låga lådor. Bilder på framsidan berättar vad som finns inuti, så det är enkelt för Emilia att plocka fram läsäventyren på egen hand. Lillasyster har bara en biblioteksbok, men den har hon fått. Alla nyfödda får en bok som gåva av biblioteket. Men snart är hon större och då kan hon sitta i den stora röda mjukispölen och lyssna på sagor. Emilia ska visa henne alla pekböcker. Kanske kommer hon att tycka lika mycket om Totte som Emilia gjorde när hon var liten. Bibliotekarien och mormor pratar om böcker. Mormor får roliga förslag. Mormor får också lära sig hur hon kan leta efter böcker i biblioteket genom att använda bibliotekets hemsida. Om hon skulle vilja leta efter en bok mitt i natten när alla sover går det också bra. 24-timmar om dygnet kan man nå biblioteket, söka och reservera en bok om den skulle vara utlånad. Om biblioteket inte har boken som man vill ha kan den köpas in. Mormor vill gärna läsa sagor för Emilia som hon minns från när hon var liten. Bibliotekarien letar i sin dator, bland böckerna på barnavdelningen och efter ett tag har hon hittat en av de sagor som mormor vill ha tag på. Gissa om mormor blir glad! Ibland är det sagolördag. Då brukar barnbibliotekarien Christina sjunga och berätta en saga för barn och föräldrar. Snart kan de gå hit och lyssna hela familjen. Mamma och lillasyster lånar böckerna som ska med hem. Kön framför disken ringlar sig lång. Det är bra för då hinner mormor läsa mera. Kanske hinner hon med hela boken? Biblioteket är en mötesplats för alla i kommunen! Här har Du fri tillgång till medier och digital information. Vi prioriterar barn och ungdomar och stimulerar fritidsläsandet samt det frivilliga lärandet. Vi arbetar med att utveckla idén om biblioteket som ett upplevelsecentrum.. Vill du veta mer? Besök vår webbplats: Sök och reservera böcker och annan media: opac.habo.se Tfn: E-post: Besöksadressen till Håbo bibliotek: Bildningscentrum Jan Fridegård, Centrumleden 1 11

12 Förberedelseklass I Västerängsskolan och Gröna Dalen finns förberedelseklasser. I någon av dessa kan elever börja när de flyttat till vår kommun men inte har tillräckliga kunskaper i svenswww.haboguiden.nu Barnomsorg och utbildning Det är skolförvaltningen som har ansvaret för kommunala förskolor, grundskolor, elevhälsovård och skolbarnomsorg. Verksamheterna ska stimulera individens alla sinnen och främja det livslånga lärandet. Vi arbetar efter visionen: Jag vill, jag kan, jag duger! Vid mitten av 1990-talet påbörjades en om- och nybyggnation av alla skolor i kommunen med målsättningen att skapa moderna och funktionsdugliga skolbyggnader anpassade till den läroplan som infördes 1994 (Lpo 94). Målsättningen är att kontinuerligt bygga en passande organisation i en tilltalande och ändamålsenlig miljö. Barnomsorg En bra start i livet är lek och lärande! Vi kombinerar allt detta med god omsorg. För barn i åldrarna 1-5 år finns kommunala förskolor, familjedaghem och enskild förskoleverksamhet. Det finns även kompletterande verksamhet i form av kommunal öppen förskola. Väljer man ett enskilt alternativ måste man ta kontakt med den förskola man önskar ha sitt barn i eftersom de enskilda förskolorna har egna placeringsköer. Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 4-åringar i Håbo kommun från och med höstterminen när barnet fyller 4 år. Grundskola Det finns både kommunala grundskolor och friskolor i vår kommun. De kommunala grundskolorna är indelade i tidigare- respektive senarelag med lite varierande lokala 12 lösningar. I skolorna utgör förskoleklass till skolår 5 tidigarelag medan eleverna från skolår 6 upp till år 9 bildar senarelag. Detta skapar möjligheter att arbeta såväl åldersblandat som i årskursvisa grupper. Förskoleklassen är en frivillig del av grundskolan. En kommun har skyldighet att anordna förskoleklass för alla barn från höstterminen det år de fyller 6 år. Förskoleklassen följer grundskolans läroplan, Lpo 94. Eftersom vår kommun tillämpar samlad skoldag omfattar förskoleklassen 5,5 timmar/dag under terminstid och barnen har lov och ferier på samma sätt som barn i den obligatoriska grundskolan. Förskoleklassen är avgiftsfri och lunch ingår. Önskar man placera sitt barn i den enskilda förskoleklassen i Skokloster (MIU-skolan) vänder man sig direkt till den verksamheten. Skolbarnomsorg (fritidshem) Fritidshemmen, som finns i grundskolorna, är öppna för skolbarn under den skolfria delen av dagen och under skolloven. Barn som går i förskoleklass eller grundskola har rätt till skolbarnsomsorg tills de fyller 12 år om vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Lunch och mellanmål serveras. För Fritids betalar man en avgift.

13 ka för att kunna klara undervisningen i en vanlig undervisningsgrupp. Efter tiden i förberedelseklass, som varierar för varje elev, kan eleven välja att gå i valfri skola i kommunen. Grundsärskola Grundsärskolan är till för de barn som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av att de har en utvecklingsstörning. Inom den obligatoriska särskolan finns både grundsärskola och träningsskola. Den obligatoriska särskolan omfattar nio år med möjlighet till ett extra frivilligt tionde år. I vår kommun finns grundsärskolan i arbetsenheten Delfinen i Gröna Dalen. Skolplikten upphör det år eleven fyller 16 år. Därefter kan eleven om han/hon så önskar fortsätta i gymnasiesärskolan. Elevvård Det samlade stödet för arbetet med elevvården och elevhälsan består av skolhälsovård, kuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger, logoped samt elevassistenter. Kompetens finns dels i en central enhet (EHE) som arbetar för alla skolor i Håbo, dels i lokala elevvårdshälsoteam (EHT) som arbetar i varje skola. I Elevhälsoenheten finns även Resursskolan som är till för elever i behov av särskilt stöd under kortare eller längre tid. Undervisningen där bedrivs i två mindre grupper; Förskola - Skolår 4 och Skolår 4 - Skolår 9. Resursskolan arbetar med målsättningen att eleven ska tillbaka till ordinarie grundskoleklass. Familjecentrum Familjecentrum Nyckelpigan är en mötesplats för vuxna och barn. Där samverkar en rad yrkeskategorier i syfte att främja hälsa och utveckling. Öppna förskolan är basen i familjecentrums verksamhet. OBS! Nedanstående verksamhet ingår i den nya Bildningsförvaltningen fr.o.m Bildningscentrum Jan Fridegård Här finns gymnasium, bibliotek, komvux, gymnasiesärskola, musikskola, SFI, högskola på hemmaplan samt en teatersalong. Med en passande organisation i en tilltalande och ändamålsenlig miljö mot visionen - jag kan, jag kan välja, jag kan värdera! Verksamheterna ska stimulera individens alla sinnen och främja det livslånga lärandet. Att vara ung i Håbo kommun Har du en idé ett projekt på gång? Då har du möjlighet att söka olika typer av ungdomsbidrag! Kontakta fritidskonsulenten så får du mer information. Föreningar För dig som är ung finns ett rikt föreningsliv med olika verksamheter. Det finns rockband, skateboardklubb, modellflygare och föreningar som spelar dataspel och det finns många idrottsföreningar. I föreningsregistret hittar du de flesta. Fritidsgårdar Fritidsgårdsverksamheten består av Skokloster fritidsgård samt kultur- och fritidsgården Borgen i Bålsta. Fritidsledarna har en öppen och nära relation med ungdomarna och arbetar för att ungdomarna praktiskt är med och utformar och påverkar verksamheten. Borgen har påbörjat ett arbetssätt där teater, musik, film, hantverk och liknande ska utgöra en viktig del av verksamheten. Fritidsgårdarna har ett nära samarbete med polis, BRÅ, Bålstapolarna och föräldraföreningen. Vid valborg, skolavslutningar, Lucia samt vid ytterligare tillfällen anordnas olika festligheter och aktiviteter för ungdomar såsom turneringar, konserter, disco mm. Skokloster Öppet Tisdag, Fredag och Lördag Borgen Öppet Torsdag, Fredag och lördag Starta egen förening. Om du saknar Du någon aktivitet eller förening så kontakta gärna fritidskonsulenten. Det är enkelt att starta en förening om man har en idé om vad man vill göra. Fritidskonsulent Bengt Bergström, telefon:

14 Miljö- och teknisk verksamhet På Miljö- och teknikförvaltningen i Håbo kommun arbetar omkring 80 personer, inom olika typer av kommunalteknisk verksamhet samt myndighetsutövning. Förvaltningen är uppdelad på avdelningarna; MTF-ledning Bygg Plan, GIS, MBK Miljö Fastighet Gata Avfall Vatten och avlopp Miljö- och teknikförvaltningen styrs av två nämnder; Miljö och tekniknämnden samt Tillståndsnämnden. Miljöoch tekniknämnden beslutar om mål och riktlinjer samt frågor som rör kommunalteknik och detaljplaner. Tillståndsnämnden fattar beslut i tillsyns- och tillståndsärenden inom bygg, miljö, trafik och räddning. Miljöavdelningen Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn över verksamheter som regleras av miljöbalken dvs. bostäder, lokaler, avlopp samt företag med miljöstörande verksamhet. Avdelningen utför även tillsyn av företagens kemikaliehantering och miljöskydd inom lantbruk samt naturreservatsföreskrifter. Därutöver sker kontroll och tillsyn enligt livsmedelslagen. MTF-Ledning MTF-stab tillhandahåller miljöstrategi och förvaltningsövergripande information. Här sköts samordning av exploateringsverksamhet, uppföljning och kontroll, samt sekretariatet för miljö- och tekniknämndens verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat att Håbo kommun ska arbeta för att bli en fossilbränslefri kommun år Byggavdelningen Byggavdelningen ansvarar för bygg- och rivningslov, bygg- och rivningsanmälan samt tillsyn. PLAN, GIS, MBK Kommunens samhällsplanering samt mät-, kart och GISverksamheter finns organiserade inom avdelningen. Håbokartan Välkommen att prova Håbo kommuns karttjänst. Här kan du hitta kommuninformation kopplad till kartan som t. ex: skolor, detaljplaner och naturreservat. Kartan finner du på: Sök råd hos energirådgivningen för att minska din elräkning och samtidigt bidra till en bättre miljö. Energirådgivningen är kostnadsfri och opartisk. 14

15 Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen ansvarar för bygg, drift och underhåll av kommunens byggnader samt lokalvård av egna och inhyrda lokaler. Ett annat verksamhetsområde är extern och intern beredskapsverksamhet. Avdelningen handhar också utförande av bostadsanpassningar. Gatuavdelningen Gatuavdelningen ansvarar för byggnation, drift och underhåll av gator, vägar, belysning, parkeringar, bussterminal, stationsområde, parker, lekplatser, utemiljö på skolor och förskolor, skogar, naturområden, badplatser, idrottsplatser, motionsspår samt simhall och ishall. Även olika typer av trafikärenden handläggs här, bl. a parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Avfallsavdelningen Avfallsavdelningen ansvarar för allt som rör avfall och återvinning i kommunen såsom insamling av avfall och återvinningscentralen i Västerskog. Kundtjänst för VA och avfall sköter kontakten med abonnenter och ansvarar för faktureringen. Räddningstjänst/skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar med skydd mot olyckor och deltar aktivt i kommunens säkerhetsarbete. Räddningstjänsten tillhandahåller utbildningar och gör tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Målet är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Räddningstjänsten Enköping-Håbo hyr också ut flytvästar. Räddningstjänsten arbetar som kommunförbund från och med KUNDTJÄNST FÖR VATTEN, AVLOPP SAMT AVFALL Här svarar vi på alla frågor om VA och avfall. Hit ringer du om du har frågor om din faktura, om du vill läsa av din vattenmätare, byta sopabonnemang, ansöka om delat sopkärl med granne samt om du vill kompostera eller anmäla ägarbyte. Tel: E-post: Ny återvinningscentral öppnad! Den 4 februari 2008 öppnade den nya Återvinningscentralen (ÅVC) i Västerskog. ÅVC:n kan ta emot mer avfall och fler besökare än Kretsloppscentralen i Dragrännan som stängdes samma datum. Läs mer på: Vatten och avlopp VA-verket är den avdelning på Miljö- och teknikförvaltningen som ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen. Verksamheten omfattar produktion och distribution av dricksvatten, spill- och dagvattenledning samt spillvattenrening. Vattenförsörjningen i Bålsta och Skokloster är baserad på ytvattentäkten Mälaren. VA-verket säljer ca 1,1 miljoner kubikmeter vatten till kommunens invånare per år. 15

16 Håbo Musikskola Kevin, Stefan och Johan välkända musikskoleelver Tre killar som satsat på musik Kevin Engstrand, Stefan Timmerholm och Johan Johansson studerar alla på Bildningscentrum Jan Fridegårds gymnasium. Johan och Kevin går på estetprogrammet med inriktning musik och Stefan studerar på mediaprogrammet med inriktning ljud. Hur började egentligen deras musikaliska bana? Kevin och Stefan började spela redan i årskurs 4 och har funnits med i musikskolans verksamhet under alla år. - Det som gjorde att jag började var att det verkade kul, säger Kevin som spelar gitarr. Stefan hamnade på en instrumentdemonstration i 3:an och fastnade för gitarr och slutligen elbas. - Jag började spela i årskurs 7 efter att jag hört en fantastisk trummis, säger Johan. I årskurs 8 bildade killarna ett eget band tillsammans med sångerskan Johanna Ericsson. Fem år senare har de nått stor framgång, bland annat i talangtävlingen Musik Direkt. Målet just nu är att spela in ett nytt demomaterial och givetvis hitta nya arenor att spela på. Att det i kommunen finns en möjlighet att som musikskolelev spela vidare på gymnasiet är viktigt poängterar alla tre. Vad ger ni för råd till kommande elever i musikskolan? - Börja spela så tidigt som möjligt och hämta in så mycket kunskap som de bara går, säger alla tre med övertygelse. 16 Musikskolan ger eleven möjlighet att uttrycka sig genom musik och erbjuder olika former av konsertverksamhet, musiklyssning och musiklek. Undervisningen sker på en individanpassad nivå där den enskilde elevens behov står i centrum. Musikskolan arbetar med den förlängda lektionen och har en interaktiv webbplats. Musikskolan har som mål att bredda verksamheten med kompletterande dans- och teaterundervisning. Musikskolan är en samarbetspartner för både skola, föreningsliv och andra aktörer i samhället. Vill du veta mera? Besök vår webbplats Rektor Musikskolan Lars Bäcklund Telefon: E-post: Assistent Musikskolan Susanne Karén Telefon: E-post:

17 I Håbo kommun finns 101 förtroendevalda. De har uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. De som sitter i kommunfullmäktige är direktvalda av de röstberättigade invånarna i kommunen. Kommunfullmäktige utser de politiker som sitter i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Medborgarinflytande - demokrati De 41 förtroendevalda männen och kvinnorna som sitter i kommunfullmäktige är de som fattar beslut om skattens storlek och hur pengarna ska fördelas på verksamheterna i kommunen. De beslutar också vilka frågor som är viktiga att arbeta med, t.ex. den övergripande inriktningen för kommunens olika verksamheter. De ska se till att det som bestäms av riksdag och regering genomförs utifrån våra lokala förutsättningar och behov. Partiernas representation ser ut så här för mandatperioden : Moderata samlingspartiet 13 Kristdemokraterna 2 Folkpartiet 2 Bålstapartiet 6 Centerpartiet 3 Socialdemokraterna 13 Miljöpartiet de gröna 1 Vänsterpartiet 1 Nina Lagh (m) är kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd. Nämnder med politiskt ansvar för olika verksamhetsområden: Skolnämnd, bildningsnämnd, miljö- och tekniknämnd, socialnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd samt krisledningsnämnd (kommunstyrelsens arbetsutskott). Ta del av och påverka: Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, dvs vem som helst får komma och lyssna. Tid och plats samt vilka ärenden som ska behandlas annonseras i Bro-Bålsta bladet och på kommunens webbplats. Allmänhetens frågestund inleder normalt varje sammanträde. Medborgarförslag alla som är folkbokförda i Håbo kommun har rätt att väcka ärende i kommunfullmäktige. Protokoll från kommunens politiska försam-lingar kan du läsa på webbplatsen. Ungdomsdemokratin är under stark utveckling. Bland annat anordnas demokratidagar med inriktning mot ungdomsfrågor med mera. Detta arbete ingår i Sveriges Kommuners och Landstings nätverksarbete ungdomsdialog. Under år 2007 användes 100 kr av skattemedlen så här: kronor Förskoleklasser, grundskola, grundsärskola och fritidshem: 28,07 Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särvux: 12,83 Barnomsorg och alternativ barnomsorg: 11,88 Äldreomsorg: 9,87 Teknisk verksamhet: 8,98 Öppen och sluten vård inom individ och familjeomsorg: 5,44 Avskrivningar: 5,03 Insatser enligt LSS: 4,52 Räntekostnader: 2,87 Försörjningsstöd: 1,95 Fritidsverksamhet, besöksnäring: 1,68 Räddningstjänst: 1,57 Kommunikationer (UL): 1,27 Kultur och bibliotek: 1,08 Politisk verksamhet och partistöd: 0,89 Arbetsmarknadsåtgärder: 0,72 Färdtjänst/riksfärdtjänst: 0,49 Musikskola: 0,47 Bostadsanpassning: 0,39 Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll för kommunens totala verksamhet. Ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om ska beredas av kommunstyrelsen. Styrelsen ansvarar för personal- och förhandlingsfrågorna. 17

18 18 - A - Adoption Socialförvaltningen, myndighetsenheten Anmälan Barn och ungdom som far illa. Socialförvaltningen, myndighetsenheten Teknisk anmälan, se felanmälan Apoteket Arbetsmarknadsenheten Arbetsförmedling Arken Avfall/återvinning Frågor om avfallsabonnemang, avfallstaxa Återvinningscentralen i Västerskog Avlastning Socialförvaltningen, myndighetsenheten Avlopp Se Vatten och Avlopp För enskilt avlopp, se Hälsoskydd - B - Bad/Friluftsbad Info av fritidskonsulent Se även Simhall Barnbidrag Försäkringskassan Barnomsorg Bildningskontorets barnomsorgsavdelning , Se även Alternativ barnomsorg Bibliotek Håbo Bibliotek Biblioteksfilial Slottsskolan, Skokloster Biograf Borgen Vid föreställning Borgerlig begravningsförrättare Håbo kommuns kansli Borgerlig vigselförrättare Håbo kommuns kansli Bostadsanpassning Håbo kommuns fastighetsavdelning Bostadsbidrag Försäkringskassan Bostadsföretag HåboHus AB Rodamco Basförvaltningen Björn Forsell Rolf Lindewall Bostadsförmedling HåboHus Bowling Bowlinghallen i Bålsta Brand Se Räddningstjänst Brandlarm o i nödläge Budgetrådgivning Buss Se kommunikation. Bygg och Plan Miljö- och teknikförvaltningen, Ansökan och rådgivning angående: bygglov och Bygganmälan, planbestämmelser, byggnadsfrågor, byggnadsinspektion mm Byggärenden Planärenden , Båthamnar Info av turistinformationen C - Camping Info av turistinformationen Civilförsvar Räddningstjänsten Cykelleder Info av turistinformationen D - Dagverksamhet Dagverksamhet för demenshandikappade Äldrecentrum Pomona , Dagcentral Skeppet Mötesplats för äldre Detaljplaner , Djurskydd Råd om djurhållning. Misstankar om vanvård av djur och/ eller dåliga djurmiljöer samt tillståndsgivning E - Ekonomiskt bistånd För rådfrågning samt tidsbeställning ring: Socialförvaltningen, stöd & biståndsavd El-frågor Förfrågningar angående el hänvisas till e-on, Box 733, Danderyd Tfn vxl Kundservice Felanmälan efter stängning Elevhälsoenheten Elljusspår Se Fritidsanläggningar Energirådgivning F - Familjerådgivning Familjerätt Faderskap, avtal om vårdnadoch umgänge samt samarbetssamtal. Familjerättshandläggare Socialförvaltningen, myndighetsenheten Felanmälan, kundtjänst Fel anmäles till Miljö- och teknikförvaltningen. Fastigheter Kommunalt vatten och avlopp Akuta ärenden, vatten och avlopp, utanför kontorstid Vägar, parker och fritidsanläggningar Fiske Fiskerinämnden i Västerås Fixar-Chaba Folktandvården Fotvård Fotvård för pensionärer och diabetiker ges på Pomona Friskolor MIU-skolan. Rektor Fritidsanläggningar Upplysning och bokning av kommunens idrottsanläggningar, elljusspår mm Fritidsgårdar Skokloster Borgen Färdtjänst Socialtjänsten Föreningsservice Bidrag till och upplysningar om föreningar, organisationer och fritidsverksamhet Bidrag till Studieförbund och kulturföreningar Företagsfrågor Förskola/Fritidshem Se barnomsorgen. Försäkringskassan

19 - G - Gatubelysning Felanmälan Grundskolor Se Skola Golf Bangolfbanan i Bålsta Gruppboende Oktavia Väppeby Gymnasieskola Frågor om gymnasieskolgång Gästhamn Se Båthamnar - H - Handikapp Hjälpinsatser enligt LSS: Socialförvaltningen, myndighetsenheten Handikapp parkeringstillstånd Hemsjukvård Hemsjukvård ges av sjuksköterska Hemspråk Bildningscentrum Jan Fridegård Hemtjänst I kommunal regi: Social - förvaltningen, myndighets - enheten Hjälpmedel Bedömning, utprovning, ordination och inträning av tekniska hjälpmedel utförs av rehab - personalen Hälsoskydd Miljö- och teknikförvaltningen, Miljöavdelningen , I - Idrottsanläggningar Se Fritidsanläggningar Inackorderingstillägg Bildningscentrum Jan Fridegård Industrimark se Tomter Inläsningstjänst Personer med läshandikapp kan få skrivet material inläst. Kontakta biblioteket Ishall J - Järnväg Se kommunikation. - K - Kartor I kommunens reception finns kommunkartor. För övriga kartor kontakta: Miljö- & teknikförvaltningen. Plan, GIS & MBK - avdelningen Kommunikation UL SWEBUS SJ SL Kompostering Frågor och anmälan Komvux Korttidsboende Äldrecentrum Pomona Ekan Kunskapslyftet Bildningscentrum Jan Fridegård Kurator Elevhälsoteam Kvinnojouren Olivia eller L - Livsmedelshantering Frågor om livsmedelshantering, godkännande och Registeringar, misstankar om matförgiftning Logoped Om barnet är 3-20 år kontaktas Elevhälsoteam Lokala Skatteförvaltningen Lokaltrafik Se kommunikation Lokaluthyrning Uthyrning av kommunens lokaler för fritids- och studieverksamhet Lotteritillstånd Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet M - Markanvändning Se Bygg och Plan Markförsäljning Se Tomter Miljöskydd Miljö- och teknikförvaltningen, Miljöavdelningen , , Musikskolan Håbo kommunala musikskola N - Näringslivsfrågor P - Pastorsexpedition Pendeltåg Se kommunikation Personlig assistans Planfrågor, markanvändning Se Bygg och Plan Polisen Vid akuta ärenden ring Pomona Servicehus Posten Primärvården Se Vårdcentralen Psykiatri För psykiskt långtidssjuka finns i kommunen träffpunktsverksamheter, möjligheter till sysselsättning och möjligheter till kontaktperson och boendestöd. Social - förvaltningen Bålsta Psykiatri mottagning Vårdcentralen Bålsta Psykolog Bildnings Elevhälsoteam R - Rehabilitering Personer över 65 år som behöver insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut. Rehabenheten Renhållning Se Avfall Reningsverket Se Vatten och Avlopp Restaurang Pomona Öppen för allmänheten alla dagar kl Plommonvägen Rivning Se Bygg Räddningstjänst Dygnet runt bemanning samt uthyrning av flytvästar Brandlarm och i nödläge ring S - Samarbetssamtal Socialförvaltningen, familjerättshandläggare Servicehus/servicelägenheter Servicehuset Pomona Simhall SJ Se Kommunikation Servicehuset Pomona på Plommonvägen nås på telefon

20 Där finns även en restaurang, tel dit är Sjukresor Upplysningar Skolor Bildningskontoret BC Jan Fridegård Futurum , Galaxen Gransäterskolan Grundsärskola Gröna Dalen Gymnasiesärskola Slottsskolan Vibyskolan Västerängsskolan Skolhälsovård Se Elevhälsoenheten. Skolskjutsar Grundskoleelever: Bildningskontoret Gymnasieelever: Bildningscentrum Jan Fridegård Skrotbilar Håbo kommuns gatuavdelning Skuldsanering Information och rådgivning till svårt skuldsatta personer som saknar möjlighet att betala sina skulder inom en överskådlig tid. Kommunens budgetrådgivare Socialbidrag Se Ekonomiskt bistånd Sopor Se avfall Sotning Frågor angående sotning, sotningstaxor, sotningsfrister m m besvaras av Ulf Öberg Specialpedagog Rådgivning för barn med inlärningssvårigheter Stipendier Sociala samfonden prioriterar personer med behov av hälsooch sjukvård Samfond inom skolområdet ges till enskilda elever eller grupper i Håbo kommun Studieekonomi Centrala Studiestödsnämnden (CSN) informerar om studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd samt särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. CSN Stödgruppen i Håbo Räddningstjänsten Ansvarig för stödgruppen Journummer Svenska för invandrare Alla vuxna flyktingar/invandrare har rätt till undervisning i svenska tills de har nått en viss kunskapsnivå. Komvux exp , Sysselsättning Satelliten Särskola Barn och ungdomar med utvecklingsstörning som har behov av att gå i särskola, har rätt till det mellan 7 och 17 års ålder. Mellan 17 och 21 års ålder har de rätt till yrkesutbildning eller träning i gymnasiesärskola. För mer information kontakta Bildningscentrum Jan Fridegård T - Talböcker, taltidning Biblioteket Taxi Tingsrätten Tolk Vid språksvårigheter i samband med kontakt med kommun kan tolk tillhandhållas Tomter Kommunala bostadstomter Industritomter eller lokala mäklare. Tåg Se kommunikation Trafiksäkerhet Håbo kommuns gatuavdelning Trafikupplysning Se kommunikation. Trygghetslarm Socialtjänstens myndighetsgrupp Turistinformation U - Ungdomsmottagningen Centrumleden Utbildningsbidrag Se Studieekonomi Utskänkningstillstånd Socialförvaltningen V - Vatten och avlopp Håbo kommuns VA-verk Kundtjänst Akut utanför ordinarie arbetstid Vuxenutbildning Komvux och Grundvux, Bildningscentrum Jan Fridegård Vuxenpsykiatri Valhall Vårdcentralen Vårdnad och umgänge Socialförvaltningen, Familjerättshandläggare Vänorter Håbo kommun har fyra vänorter: Fredensborg i Danmark, Nittedal i Norge, Ingå i Finland, Paide i Estland Information om dem lämnas på tel Å - Ålderdomshem Se Servicehus Återvinning/ återvinningscentraler Se Avfall - Ä - Äldreomsorg Pomona Ö - Öppna Förskolan Nyckelpigan, Novilla Ekorren, Skokloster Överförmyndare I Håbo kommun finns 37 pumpstationer. För allt som gäller vatten och avlopp har kommunen ett gemensamt nummer Kontaktuppgifter Besöksadress: Centrumleden 1, Bålsta Telefon växel: E-postadresser: Med anledning av omorganisationen per av bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden hänvisas till de nya nämndernas webbplatser för korrekta e-postadresser: eller

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Kommunguide 2015 www.strandab.se info@strandab.se Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50 Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen 4 517 83 Bollebygd e-mail: info@bollebo.se

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll Kommunguide 2014 Klicka till innehåll Tandvård i världsklass Storgatan 4, 732 46 Arboga, 0589-125 00 www.colosseumkliniken.se VVS-HUSET GRÖNBERGS RÖR AB Vatten Värme Sanitet Värmepumpar Entreprenadmaskinsarbeten

Läs mer

Klicka till innehåll www.gotene.se

Klicka till innehåll www.gotene.se KOMMUnGUIDE 2013 Klicka till innehåll www.gotene.se Folkhälsorådet i Götene kommun Består av politiker och tjänstemän från kommunen och Västra Götalandsregionen. Rådet arbetar i samverkan med andra aktörer

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare.

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare. Kommunguide 2011 Sälja eller köpa hus? 033-28 55 10 Stefan Waldeholt Mob: 0703-28 55 10 Fax: 033-28 42 02 www.maklarbyranab.se E-mail: info@maklarbyranab.se RÅSSA ÅTERVINNINGSCENTRAL I BOLLEBYGDS KOMMUN

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se Järfällaguiden 2014 Projekt Mälarbanan Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår och

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2012 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Framtid Sundbyberg staden vid vattnet Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen Upplev, diskutera och skapa!

Läs mer

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler Kommunguide Attefallshus - nya bygglovsregler Din säkerhet Värdefulla tips och checklista vid strömavbrott Föreningsregister Sotning och brandskyddskontroll 2015 Skandinaviens första golfbana Ryfors 1888

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2011 Klicka till innehåll Mimmi Tel. 560 240 10 Troxhammar Butiksby, EKERÖ www.byleiad.se butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

TRELLEBORG. Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi

TRELLEBORG. Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi TRELLEBORG Allt från hav till skog, från stadskärna till bygata, från runstenar till framtidens teknologi Januari 2015 Kommunikationsenheten, Trelleborgs kommun Foto: Cathrine Ek, Ove Hed, Susanne Nilsson,

Läs mer

Partille 2010. Kultur- och fritidsguide

Partille 2010. Kultur- och fritidsguide Partille 2010 Kultur- och fritidsguide www.partilleguiden.nu För en positiv utveckling av Partille www.moderat.se/partille GÅ NER I VIKT OCH STANNA DÄR! Gå med i viktminskningsprogrammet från 595 kr per

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide.

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide. Kommunguide 2014 salem.kommunguide.se Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder Öppettider: Mån & ons: 07-17, Tisd & torsd: 07-20 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård Vi kombinerar

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2014/2015 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Småelektronik Småkemikalier Samlaren finns på Ica Oxen, Coop Forum

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya Ronnebybor www.ronneby.se Så här är Ronneby kommun organiserad Välkommen till Ronneby Du är nu en av 28 000 invånare i vår härliga kommun, som ligger mitt i Blekinge.

Läs mer

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se

Nyfiken på. Katrineholm 2009/10. www.katrineholm.se Nyfiken på Katrineholm 2009/10 www.katrineholm.se Snabba fakta Folkmängd 31 juni 2009: 32 365 (en ökning under 2008 med 45 personer) Folkmängdens fördelning på olika områden under 2008 Bie 547 Björkvik

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Välkommen till Karlskrona kommun

Välkommen till Karlskrona kommun Välkommen till Karlskrona kommun POSTTIDNING NR 53 Den attraktiva livsmiljön Det växande näringslivet Den bästa kunskapen Det öppna sinnet Det öppna sinnet www.karlskrona.se 2 Karlskrona kommun Gör din

Läs mer

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren till Mariestad 2012 www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Häng på! I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Gå eller Småelektronik cykla dina korta sträckor istället för att ta bilen t ex

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2013 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer