EDA GUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EDA GUIDE. 2014 www.visiteda.se"

Transkript

1 EDA GUIDE 2014

2 Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! Energirådgivare Mattias Persson Tel eller Ola By Bilbärgning AB Lokal larmtelefon: Rikstäckande larmtelefon:

3 Utgiven i samarbete med: Eda kommun Besöksadress: Torget 1, CHARLOTTENBERG Hemsida: E-post: Tel: Fax: Omslagsbild: Ida Knutsson Bilder: Anders Berglund, Anders Gustavsson, Anders Holt, Axel Gunnar Ödvall, Bertil Gustafsson Koppoms Rosarium, Bosse Fritzén, Böret Segolsson-Knutsson ARKO, Charlottenbergs Byalag, CW s Natural Horsecare, Eda Camping Haganäset, Eda Glasbruksförening, Eda Kommun, Eda Skans Museum, Elin Sylvén, Ida Knutsson, Jahn Axelsson Köla Hembygdsförening, Jens Karlsson, Jerry Olsson, JS/Sverige, Järnskogs Hembygdsförening, Kjell Olofsson, Kurt Emtman, May Dahlbeck Mosstakans Skolmuseum, Odd Westby, Remjängs Byalag, Thon Hotell Charlottenberg, Tore Gran, Valfjället Skicenter. Ett stort tack till alla fotografer som har bidragit med sina bilder till Eda Guide Eda kommun har sammanställt och ansvarar för textoch bildmaterial i kommundelen i denna publikation. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Marie Savinainen Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. En symbol för fred! I år firar Fredsmonumentet i Morokulien 100 år det som restes i tacksamhet över hundra år av fred mellan Sverige och Norge Det står också som en som en hyllning till den fortsatta freden, som nu firar tvåhundra år. När Fredsmonumentet invigdes den 16 augusti 1914 hade det första världskriget just brutit ut och i protest mot detta världskrig samlades deltagare för att lyssna till Norges Stortingspresident Jørgen Løvland, den svenske Biskop von Scheele och Svenska Freds ordförande Carl Sundblad. Sedan dess har det gått som en röd tråd genom Morokuliens historia: när människor samlas här i fredens namn händer något stort. Vi höjer oss över trivialiteter, vi har roligt, vi utmanar varandra och våra hjärtan växer och spiller över ut i världen. Det gör Morokulien fantastiskt. Välkomna! Christina Öster Fredsparken Morokulien A symbol of peace! This year marks the 100th anniversary of the Peace Monument in Morokulien - it was erected in gratitude for over a hundred years of peace between Sweden and Norway in It also stands as a tribute towards continued peace, which now celebrates two hundred years. When the Peace Monument was inaugurated on August , the First World War had just broken out and in protest to the war, some 12,000 participants gathered to listen to Norway s President Jørgen Løvland, the Swedish Bishop von Scheele and the Swedish Peace Chairman Carl Sundblad. The first gathering began a tradition throughout Morokuliens history: Ever since people gather here in the name of peace something big happens. We raise us over trivialities, we have fun, we challenge each other and our hearts grow and spill over the world. That makes Morokulien fantastic. Welcome! Christina Öster Peace Park Morokulien Ein Symbol der Freiden! In diesem Jahr wird das Friedensmonument in Morokulien 100 Jahre alt - das Monument wurde aus Dankbarkeit für 100 Jahre Frieden zwischen Schweden und Norwegen im Jahre 1914 errichtet. Es steht auch als eine Hommage an die Fortsetzung des Friedens, der jetzt also seit 200 Jahre herrscht. Als das Friedensmonument am 16. August 1914 eingeweiht wurde, war der erste Weltkrieg gerade ausgebrochen und aus Protest gegen diesen Krieg versammelten sich Menschen hier um dem norwegischen Präsidenten Jørgen Løvland, dem schwedischen Bischof von Scheele und dem Vorsitzenden des schwedischen Friedensverbund Carl Sundblad zu zuhören. Seitdem zieht sich dies wie ein roter Faden durch die Geschichte: wenn sich Menschen hier im Namen des Frieden versammeln geschieht etwas Großes. Wir erheben uns über Kleinigkeiten, wir haben Spaß, wir fordern uns gegenseitig raus und unsere Herzen wachsen über die Welt hinaus. Dies macht Morokulien so einzigartig und fantastisch. Herzlich Willkommen! Christina Öster Friedenspark Morokulien 3

4 EDA KOMMUNS HISTORIA I början av 1900-talet slogs Åmotfors och Charlottenberg kommuner ihop och bildade Eda Landskommun. I den stora kommunreformen 1971 införlivades även Köla, Järnskog, Skillingmark och Eda kommun nybildades. Eda Municipality History In the beginning of the 1900s, Åmotfors and Charlottenberg s Municipalities merged to form Eda s Country Municipality. Then during the Municipal Reform of 1971, Köla, Järnskog, Skillingmark were added and Eda Municipality was created. Edas Geschichte Anfang 1900 wurden die Gemeinden Åmotfors und Charlottenberg zusammengelegt und bildeten somit die Landesgemeinde Eda. In der großen Gemeindereform von 1971 wurden Köla, Järnskog und Skillingmark dazugelegt und Eda wurde neu gebildet. KOMMUNVAPEN I blått fält en av en vågskura bildad stam och däröver en 5-uddig skans, allt av silver beslöt kommunfullmäktige i Eda Landskommun att anta nuvarande kommunvapen. Från början fanns en önskan om att använda fredsmonumentet vid Morokulien som vapenbild eftersom Eda Skans ansågs av vissa som en påminnelse av de krigiska konflikterna mellan Sverige och Norge. Coat of Arms A blue shield with a band of waves and a hexagon with five Sconces and all of silver. The Municipal Council of Eda decided to adopt the current Coat of Arms in In the beginning, the vast majority wanted the Peace Monument at Morokulien as the coat of arms since Eda Skans was considered a reminder of the military conflicts between Sweden and Norway. Das Gemeindewappen Ein blaues Schild mit einem welligen Stamm und darüber ein Fünfeck mit Silbermünzen als Ecken beschlossen die Gemeindebevollmächtigten von Eda wie das heutige Gemeindewappen von Eda aussehen sollte. Zu Beginn war es der Wunsch, das Friedensmonument bei Morokulien als Wappenbild zu nehmen, da Eda Skans von vielen als Erinnerung an die kriegerischen Konflikten zwischen Schweden und Norwegen angesehen wurde. INNEHÅLLSFÖRTECKNING / TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS Introduktionstext...3 Eda kommuns historia...4 Morokulien Infocenter...5 Fredsmonumentet...6 Morokulien...7 Museér Hembygdsgårdar Remjäng Aktiviteter Karta... a 19 Kyrkor Sevärdheter Boende...23 Mat och Dryck Hantverk Bygdegårdar

5 MOROKULIEN INFOCENTER MOROKULIEN INFOCENTER ERBJUDER / OFFERS / BIETET: Svensk/norsk turist- och väginformation, valutaväxling, bokning, stuguthyrning, souvenirer, tax-refund och konferensmöjligheter. Här finns utställningar från olika resmål i Norge och Sverige. Swedish/Norwegian tourist and road information, currency exchange, bookings, cottages, souvenirs, tax refunds and exhibitions of various travel destinations in Norway and Sweden. Schwedisch/norwegische Turist- und Straßeninformation, Wechselstube, Buchungen, Ferienhäuser, Souvenirs, Steuererstattung und Austellungen von verschiedenen Reisezielen in Norwegen und Schweden. ÖPPETTIDER / OPENING HOURS / ÖFFNUNGZEITEN 1/1-27/4 Må-Fre /4-22/6 Må-Sö /6-24/8 Må-Sö /8-28/9 Må-Sö /9-31/12 Må-Fre Jan-27 April, Mon-Fri April-22 June, Mon-Sun June-24 Aug, Mon-Sun Aug-28 Sep, Mon-Sun Sep-31 Dec, Mon-Fri /1-27/4 Mo-Fr /4-22/6 Mo-So /6-24/8 Mo-So /8-28/9 Mo-So /9-31/12 Mo-Fr samt vid förbokningar / with reservations / sowie zu vorgebuchten Zeiten MOROKULIEN INFOCENTER Morokulien (0) Fax (0) (ÖE3) 5

6 FREDSMONUMENTET 100 ÅR År 1910 beslutade man på den Nordiska Fredskongressen i Stockholm att samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen mellan Norge och Sverige, för att fira 100-årig fred mellan länderna Man valde den plats där monumentet kan ses från både bilvägen och järnvägen, och marken köptes in av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Peace Monument In 1910, the Nordic Peace Congress in Stockholm decided to collect funds to build a monument in celebration of the 100 years of peace between Sweden and Norway to be held in They selected a place where the monument could be seen from road and railway. The Swedish Peace Arbitration Association and the Norwegian Peace Act purchased the land for the monument. On August 16th, 1914, the 18 meters high monument, made of white granite from Idefjorden, was inaugurated. Approximately 12,000 people came to the celebration along with Prime Minister Løvland and Bishop von Scheele. Day of Jubilee 16th of August och Norges Fredslag. Den 16 augusti 1914 invigdes det 18 m höga fredsmonumentet i vit granit från Idefjorden och ca personer kom för att fira detta tillsammans med Stortingspresident Løvland och Biskop von Scheele. Jubileumsdag 16 augusti 2014 (ÖE3) Friedensmonument Im Jahr 1910 beschloss man auf dem nordischen Friedenskongress in Stockholm, daß Geld eingesammelt werden sollte, um ein Friedensmonument an der Grenze zwischen Norwegen und Schweden zu errichten, um den 100-jährigen Frieden der Länder im Jahre 1914 zu feiern. Es wurde ein Platz gewählt, von dem man das Monument sowohl von der Straße als auch der Eisenbahn sehen konnte. Das Grundstück wurde von Svenska Freds och Skiljedomsföreningen und Norges Fredslag gekauft. Am 16. August 1914 wurde das 18 m hohe Friedensmonument, daß aus weißem Granit aus Idefjorden war, eingeweiht und ca Personen waren dort, um dies zusammen mit Ministerpräsident Løvland und Bischof von Scheele zu feiern. Jubiläumstag 16 August

7 År 1959 fick Allan Schulman på Sveriges Radio en idé om ett gemensamt norskt/svenskt radioprogram från fredsplatsen. I oktober sändes programmet Över alla gränser av SR och NRK med programledare Lennart Hyland och Randi Kolstad, i ett tält av Cirkus Arnardo med Statsminister Gerhardsen och Statsminister Erlander som deltagande gäster. I programmet fastlades även namnet på det nya radio och fredsriket: Morokulien (moro/kul-i-en) som är sammansatt av det norska moro och det svenska kul. Två damer som brevväxlat med varandra sedan 1905 och som för första gången träffades under MOROKULIEN programmet, utgjorde startskottet för en organiserad brevväxling mellan norrmän och svenskar. Man skickade ut postdiligens per häst med postiljoner och posthorn, och byggde upp ett postkontor i Morokulien. Under två månader passerade 1 miljon brev till nya brevvänner genom postkontoret. Man samlade även in pengar till flyktinghjälp och byggde upp en flyktingvilla på bara två veckor. Dit flyttade en familj från Ungern Man satte då upp en bensinstation för familjen att få en inkomstmöjlighet. (ÖE3) Morokulien In 1959, radio broadcaster Allan Schulman suggested a joint Norwegian/Swedish radiobroadcast from the peace area. In October, program leaders Lennart Hyland and Randi Kolstad, located in an Arnardo Circus tent, broadcasted the program Over all the borders with Prime Ministers Gerhardsen and Erlander as participating guests. The name was established during the program and composed of both the Norwegian and Swedish words for fun : Morokulien ( Moro Norweigan and Kul Swedish). In addition, two women who had been corresponding with each other since 1905 met for the first time on the program. This launched a large organized exchange of letters between Norwegians and Swedes. Letters were sent by stagecoach with mail carriers, post horns and a post office was built. In two months, over 1 million letters passed through the post office, on their way to new pen pals. Money was collected to aid refugees and a refugee house was built in just two weeks. In 1960, a family from Hungary moved in and a gas station was built to help the family generate income possibilities. Morokulien Im Jahr 1959 hatte der Radiomoderator Allan Schulman die Idee ein gemeinsames norwegisch schwedisches Radioprogramm vom Friedensplatz zu senden. Im Oktober wurde das Programm Über alle Grenzen von SR und NRK, mit den Moderatoren Lennart Hyland und Randi Kolstad, von einem Zelt des Zirkus Arnado aus gesendet, der Ministerpräsidenten Gerhardsen und Erlander waren Gäste. Im Programm wurde ebenfalls der Name für das neue Radio- und Friedensreich ausgesucht: Morokulien, welches aus dem norwegischen und schwedischen Wort für Spaß ( Moro norwegisch und Kul schwedisch) entstanden ist. Darüber hinaus gab es zwei Frauen, die seit 1905 miteinander briefwechselten zwischen Norwegen und Schweden und die sich zum ersten Mal bei dem Programm trafen. Dies war der Anfang eines organisierten Briefwechsels zwischen Norwegen und Schweden. Die Briefe wurden per Postkutsche mit Postiljon gesendet und man baute ebenfalls ein Postamt in Morokulien. Über 1 Million Briefe passierten innerhalb von 2 Monaten das Postamt. Man sammelte auch Geld für die Flüchtlingshilfe ein und baute eine Villa innerhalb von 2 Wochen. Im Jahre 1960 zog hier eine Familie aus Ungarn ein. Daraufhin errichtete man hier eine Tankstelle, damit sich die Familie versorgen konnte. 7

8 EDA GLASMUSEUM Eda Glasmuseum ligger alldeles intill norska gränsen och visar bl.a. pressat hushållsglas, fina serviser, målat och etsat glas samt unika kristallpjäser ur Eda Glasbruks produktion, utställningen byts ut inför varje säsong. Bruket startades 1835 och lades ned 1953 och var kring förra sekelskiftet ett av Sveriges största glasbruk med ca 300 anställda. Intill gamla glasbruksområdet finns två renoverade arbetarbostäder, Bergsbyggnaden och Småglasbyggnaden, samt en musikpaviljong. Telefon (0) (B2) Eda Glass Museum is located nearby to the Norwegian border and offers displays such as pressed household glass, fine china, painted and etched glass along with unique crystal pieces from Eda Glass Factory production. Exhibitions are updated just prior to each season. The factory started in 1835 and closed in 1953 but around the turn of the century, it was one of Sweden s largest glass works with about 300 employees. Eda Glasmuseum liegt in der Nähe der norwegischen Grenze und zeigt u.a., gepresstes Haushaltsglas, feines Service, gemaltes und geätztes Glas und einzigartige Kristallgläser der Eda Glas Produktion. Die Ausstellungen werden vor der jeweiligen Saison aktualisiert. Die Fabrik startete im Jahre 1835 und wurde im Jahr 1953 niedergelegt, war jedoch zur Zeit der Jahrhundertwende eine von Schwedens größten Glasfabriken mit über 300 Mitarbeitern. Eda Skans Museum ligger i Åmotfors och skildrar norsksvensk gränshistoria under krigsperioden I museets samlingar finns bl.a. uniformer, vapen och föremål från kronopråmen Kantinen som förliste i sjön Hugn år Eda Skans byggdes 1657 och blev med tiden den viktigaste försvarsanläggningen mot Norge. Telefon (0) (P3) EDA SKANS MUSEUM Eda Skans Museum is located in Åmotfors and depicts the history of the border between Norway and Sweden during the period The museum collections include uniforms, weapons and objects from the barge Kantinen which sank in Lake Hugn in Eda Skans was built in 1657 and overtime became the most important defense construction against Norway. Eda Skans Museum liegt in Åmotfors und schildert norwegisch/schwedische Grenzgeschichte unter der periode In der Sammlung gibt es u.a. Uniformen, Waffen und Objekte aus dem Lastkahn Kantinen, der im See Hugn 1808 sank. Eda Skans wurde 1657 gebaut und wurde nach einiger Zeit die wichtigste Verteidigungsanlage gegen Norwegen. 8

9 SKANSEN HULTET Under 2:a världskriget ( ) byggdes ett omfattande försvarssystem ut längs norska gränsen, särskilt i Värmland och Dalsland, sedan tyskarna invaderat och besatt Norge i april Skansen är tillgänglig för allmänheten och en stor del av objekten inom skansen är försedda med beskrivningar. (ÖF3) Telefon (0) During World War II ( ) an extensive defense system was built along the Norwegian border, especially in Värmland and Dalsland due to the German invasion and occupation of Norway in April The fortlet is open for the public and the majority of items are equipped with descriptions. Während des Zweiten Weltkriegs ( ) nach dem deutschen Einmarsch und der Besetzung von Norwegen im April 1940, wurde ein umfangreiches Verteidigungssystem entlang der Grenze Norwegens, vor allem in Värmland und Dalsland, errichtet. Die Schanze hat Zugang für die Öffentlichkeit und die meisten der Objekte sind mit Beschreibungen versehen. MOSSTAKANS SKOLMUSEUM Mosstakans skola byggdes på 1920-talet och har sedan dess fungerat som små- och folkskola för södra Järnskog fram till 1964, då nya Hierneskolan byggdes. Samlingar av material från de gamla skolorna i bygden finns att beskåda. Telefon (0) (ÖC9) Mosstakan s School was built in the 1920s and was used as a junior and elementary school for Southern Järnskog until 1964, when the new Hierne School was built. Collections of materials from old schools in the district are on display. Mosstakans Schule wurde um das Jahr 1920 gebaut und fungierte bis 1964 als Grundschule für das südliche Järnskog, da die neue Hierneschule gebaut wurde. Sammlungen von Schulmaterial aus alten Schulen des Bezirks sind ausgestellt. 9

10 Museet Beredskapsåra ligger strax söder om Koppom och är inrett i en militärbarack från Där kan besökare både se och höra hur miljön var för alla de soldater som gjorde beredskapstjänst vid gränsen Det finns ett stort register över norska flyktingar som tog sig över gränsen under ockupationstiden. Telefon (0) (ÖC8) MUSEET BEREDSKAPSÅRA The Museum Beredskapsåra is located just south of Koppom and is a furnished military barrack from Visitors can experience the life of the soldiers serving at the border from There is also a large register of refugees who fled from Norway and made it cross the border. Das Museum Beredskapsåra befindet sich südlich von Koppom und ist in einer Kaserne aus dem Jahre 1940 eingerichtet. Die Besucher können sehen und hören, wie es für die Soldaten an der Grenze in den Jahren war. Es gibt auch ein großes Verzeichnis aller Flüchtlinge, die aus Norwegen über die Grenze geflohen waren. JÄRNSKOGS HEMBYGDSGÅRD Gården som ligger i Hajom, invigdes Huset var från början en bondgård från 1800-talet, men har senare använts som skolhus. Här finns flera gamla hus från bygden, bl a en loge från Remjäng. Telefon (0) (ÖC8) Järnskog rural community center is located in Hajom and was inaugurated in The house was originally a farmhouse from the 1800s, and later used as a school. There are several old houses from the district including a barn from Remjäng here. Järnskogs Heimatmuseum liegt in Hajom und wurde im Jahre 1924 eingeweiht. Das Haus war ursprünglich ein Bauernhaus aus dem 18 Jahrhundert, und wurde später als Schule benutzt. Hier sind einige alte Häuser aus dem Bezirk, z.b. eine Scheune aus Remjäng. HIJOMBUA köpa skrädmjöl och karameller i strut. Telefon (0) (ÖC8) Don t miss visiting this country store. Here you can buy skrädmjöl (toasted oat flour) and sweet caramel in cones. Besuchen Sie diesen Landhandel. Hier können Sie geröstetes Hafermehl und Karamellen in Tüten kaufen. 10

11 EDA HEMBYGDSGÅRD Gården Hagen uppfördes på 1830-talet och övertogs av hembygdsföreningen Gården används nu till föreningens samlingar och olika sommaraktiviteter såsom midsommarfirandet. Här finns också andra äldre hus från bygden. Kaffeservering, hemslöjdsförsäljning, konstutställning och underhållning. Telefon (0) (ÖE5) The Hagen farm was built in the 1830s and was taken over by the community center in The farm is now used to host the center collections and offers summer activities such as the Midsummer celebration. Here are also older houses from the district. Eda Rural community center offers coffee, crafts sales, art exhibitions and entertainment. Der Hagen Hof wurde um das Jahr 1830 errichtet und wurde von der Heimatvereinigung 1939 übernommen. Der Hof wird nun für Versammlungen und verschiedene Sommeraktivitäten genutzt. Es gibt hier auch ältere Häuser aus der Umgebung. Eda Heimatmuseum bietet Ihnen Kaffee, Handwerk, Verkauf, Ausstellungen und Unterhaltung an. 11

12 KÖLA HEMBYGDSGÅRD KIÖLN Hembygdsgården är belägen i arrendatorsbostaden till prästgården. I vävstugan vävs de kända fillekléena. Servering av kaffe, te, dricka, klengås, våfflor, utställning och hantverksförsäljning. Hantverksladan som finns på området används flitigt till utställningar. Telefon (0) (ÖD5) Köla rural community center is located in the tenant home to the vicarage. In the cottage nearby, the famous fillekléena is woven, and they serve coffee, tea, sandwiches, waffles exhibitions and craft sale. The craft buildings in the area are frequently used for exhibitions. Köla Heimatmuseum befindet sich im Nachbarhaus des Pfarrhauses. In der Webstube werden die bekannten Fillekléena gewebt. Verkauf von Kaffee, Tee, kalten Getränken, Sandwiches, Waffeln. Austellung und Verkauf von Hantwerksartikeln. Die Scheune, die dort ist, wird für Ausstellungen benutzt. Hembygdsgården är belägen vid Askesjön i hemmanet Bön. Här finns möbler och bruksföremål från bonde- och högreståndsmiljö bevarade. Gården är även känd för att det spökar där. Aktiviteter under sommaren. Servering under arrangemangen. En Spökkväll annordnas årligen. Telefon (0) (ÖB5) SKILLINGMARKS HEMBYGDSGÅRD Skillingmark s rural community center is situated by the lake Askesjön at the Bön homestead. Furniture and appliances from the farm and the environment is preserved. It is also wellknown for the ghosts that is said to occupy the farm. Activities are offered during the summer. A ghost haunt evening is arranged annually. Skillingmarks Heimatmuseum, hat eine am See Askesjön in Bön. Hier finden Sie Möbel und Gebrauchsgegenstände aus alter Zeit. Der Hof ist auch dafür bekannt, daß es hier spuken soll. Im Sommer werden verschiedene Aktivitäten angeboten. Jährlich wird ein Spukabend arrangiert. 12

13 Remjängssätern från 1700-talet var på sin tid en av Sveriges sydligaste fäbodar och fäboddriften pågick fram till 1920-talet. Den gamla landsvägen som går från Remjängs by till Remjängssätern var i äldre tider den naturliga förbindelsen mellan socknarna Järnskog och Östervallskog. Sätervallen är idag en 8.6 hektar stor samfällighet som ägs av markägarna i Remjäng. Telefon (0) (ÖB8) REMJÄNGSSÄTERN Remjängssätern from the 18ht century was during its time Sweden s Southernmost Transhumance (a type of Chalet used partially during the year for grazing livestock) and was used until the 1920s. The old road, leading from the village of Remjäng to Remjängssätern, was used as a connection between the parishes Järnskog and Östervallskog during old times. Today, the area is an 8.6-hectare large community owned by the landowners in Remjäng. Vom 18. Jahrhundert an war dies Schwedens seiner Zeit südlichste Weideviehaufzucht, die im Betrieb war bis zum Jahre Die alte Straße, die sich aus dem Dorf Remjäng zu Remjängssätern zieht, wurde als Verbindung zwischen den Gemeinden Järnskog und Östervallskog genutzt. Heute ist Sätervallen ein 8,6 Hektar großes Gebiet, daß sich im Besitz der Grundeigentümer in Remjäng befindet. REMJÄNGS VATTENSÅG OCH SPÅNHYVEL Vid den vattendrivna sågen, sågas det bräder nu på samma sätt som för 100 år sedan. Sågen togs ur drift för 65 år sedan och revs. Remjängs byalag har återuppbyggt sågen. Ett vattenhjul driver både en enbladig sågram och en cirkelsåg samtidigt. Telefon (0) (ÖC7) At the water-powered saw, the boards are still cut the same way as they were 100 years ago. It was taken out of service about 65 years ago the village of Remjäng has rebuilt the sawmill. The water runs both a simple saw and a circular saw at the same time. In der Säge, die von Wasser angetrieben wird werden die Holzbretter noch heute so gesägt Wie vor 100 Jahren. Der Betrieb des Sägewerks wurde vor 65 jahren eingestellt. Remjängs Dorfgemeinde hat diese jedoch wieder aufgebaut. Das Wasserrad betreibt gleichzeitig eine Säge mit einem Sägeblatt und eine Kreissäge. 13

14 NATURRESERVAT/ NATURE RESERVE/ NATURSCHUTZGEBIET DELETJÄRNSÅSEN Reservatet är 52 hektar stort. (ÖC9) The naturepreservation with 52 hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus 52 Hektar Wald. GLASKOGEN Reservatet är hektar stort. (ÖE10) The naturepreservation with hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus Hektar Wald. GRÅBERGET Reservatet är 127 hektar stort. (ÖD8-9) The naturepreservation with 53 hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus 53 Hektar Wald. GULLROSAS BERG Reservatet är 53 hektar stort. (ÖC5) The naturepreservation with 127 hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus 127 Hektar Wald. JÄRNSKOGSFJÄLLET Reservatet är 251,5 hektar stort. (ÖB7) The naturepreservation with 251,5 hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus 251,5 Hektar Wald. KVICKNEÅSEN Reservatet är 89 hektar stort (ÖF3). The naturepreservation with 89 hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus 89 Hektar Wald NORRA LIAN Reservatet är 109 hektar stort. (ÖC8) The naturepreservation with 109 hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus 109 Hektar Wald. PÅTERUDSKOGEN Reservatet är 22 hektar stort. (ÖB6) The naturepreservation with 22 hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus 22 Hektar Wald. SKUTAN Reservatet är 124 hektar stort. (ÖC-ÖD8) The naturepreservation with 124 hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus 124 Hektar Wald. TALLMON Reservatet är 70 hektar stort. (ÖE4) The naturepreservation with 70 hectares of forest Das Naturschutz gebiet besteht aus 70 Hektar Wald. KLOFTEN Reservatet är 95 hektar stort. (ÖE8) The naturepreservation with 95 hectares of forest. Das Naturschutz gebiet besteht aus 95 Hektar Wald. AKTIVITETER BOULE Köla (ÖD5) Charlottenberg (G4) Koppom (ÖD7) Häljeboda (ÖF2) Åmotfors (Q3) FOTBOLLSPLANER / FOOTBALL FIELDS / FUSSBALLPLÄTZE Forsvallen, Åmotfors (O5) Gillevi, Koppom (L4) Hammarsvallen, Köla (ÖD5) Konstgräsplan, Charlottenberg (G4) Strandvallen, Häljeboda (ÖF2) Åsvallen, Ås Charlottenberg (ÖF4) Älvvallen, Eda Glasbruk (ÖE3) Örnvallen, Charlottenberg (ÖE4) MOTORSTADION Hökedalens Motorstadion, Charlottenberg (ÖE4) 14

15 RIDHUS/RIDING STABLE/REITSTALL Norra Mon Ridhus, Charlottenberg (ÖE5) AKTIVITETER SKJUTBANOR/SHOOTING-RANGE/ SHIEßTÄNDE Adolfsfors (ÖD5) Charlottenberg (ÖE4) Koppom (L4) Köla (ÖD6) Skillingmark (ÖB5) Åmotfors (ÖE6) EDA GOLFKLUBB Här finns Eda Golfklubbs anläggning på Noresundshalvön som erbjuder förutom golfbanan ett prova på övningsområde, en högklassig drivingrange, en välsorterad golfshop, en restaurang och övernattning i herrgårdsmiljö. Telefon (0) (ÖE6) Eda Golf Club facility on the Noresunds-peninsula offers in addition to golfing, exercise area, highclass driving range, a golf shop, a restaurant and accommodation in a manor style environment. Der Eda Golfclub hat seine Anlage auf der Noresundshalbinsel und bietet Ihnen außer einem Golfplatz ein Gebiet für Anfänger, ein hochwertiges Driving Range und einen Golf Shop, ein Restaurant und Übernachtung in einem Herrenhaus. VALFJÄLLET SKICENTER Valfjället Skicenter bjuder på omväxlande skidåkning för hela familjen. 5 liftar. 12 nedfarter. Fallhöjd 220 m. Längsta möjliga nedfart 1800 m. 7 km längdskidspår, 8 km elljusspår. Skiduthyrning, skidskola, camping, restaurang och stugby, värmestugor, grillplatser. Telefon (0) (ÖE5) The Valfjälet Ski Center offers a variety of skiing for the entire family. 5 lifts. 12 runs. A 220-meter drop, maximum run is 1800 meters. Seven kilometers of ski trails and eight kilometer illuminated track. Ski hire, ski school, camping, restaurant and holiday village, heat cabins or shelters, barbecue sites. Das Valfjälet Skicenter bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Skifahren für die ganze Familie. Hier sind 5 Aufzüge und 12 Abfahrten. Die längste Abfahrt ist 1800 m. 7 km Langlaufspur, 8 km lange beleuchtete Spuren, Skiverleih, Skischule, Campingplatz, Winsachutz, Grill. 15

16 KAJAKUTHYRNING/ KAYAK RENTAL/ KAJAKVERLEIH Eda kajakcenter (0) BADPLATSER / BATHING / BADEPLÄTZE Kyrkviken, Hugn, Köla (ÖE5) Haganäsets Bad & Camping, Bysjön (ÖE5) Vällen, Helgeboda (ÖF2) Vadjungens badplats, Koppom (ÖC7) Bönnäset, Asksjön, Skillingsfors (ÖB5) Lögarberga, Åmotfors (ÖF6) Gränsrasta Utomhuspool, Outdoor pool, Außenpool, Charlottenberg (E5) KANOTUTHYRNING / CANOE RENTAL / KANUVERLEIH Spinnhjulet (0) Valfjällsbyn (0) ISHALL / SKATING HALL / EISLAUFHALLE Gränshallen Ishall med läktare. Skytte- och styrketräningshall. Nära till motionsspår. (D4) A Skating Hall with grandstands. Target shooting, fitness hall. Nearby the exercise track. Eissporthalle mit Tribüne. Hallen für Schieß- und Krafttraining. In der Nähe liegt ein Trimm-dich-Pfad. FISKE / FISHING / FISCHEN Möjligheterna är många. Kontakta Morokulien Infocenter för information om fiskevatten och fiskekort. The fishing possibilities are endless. Contact Morokulien Information Center for lakes and licenses. Es gibt viele Möglichkeiten. Nehmen Sie kontakt mit Infozenter in Morokulien für mehr Information über Angelgewässer und Angelscheine. UTKIKSTORN / OUTLOOK TOWERS / AUSSICHTSTÜRME Fågelåsen Detta är en av Skillingmarks högsta punkter, 323 meter över havet. Fågelåsens dag arrangeras årligen. (ÖC5) Highest point in Skillingmark 323 meters above sea level. Fågelåsen s day is arranged annually. Dies ist einer der höchsten Punkte von Skillingmark, 323 Meter über dem Meeresspiegel. Fågelåsens Tag wird jährlich veranstaltet. 16

EDA GUIDE. 2015 www.visiteda.se

EDA GUIDE. 2015 www.visiteda.se EDA GUIDE 2015 www.visiteda.se skytte och jakt Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer! Några av kommunens större företag 033-700 71 00 info@diatel.se. www.diatel.se STUGUTHYRNING CAMPING

Läs mer

EDA KOMMUN BOX 66 6 7 3 22 CHARLOTTENBERG BESÖKSADRESS: TORGET 1 VÄXEL: 0 5 7 1-2 8 1 0 0

EDA KOMMUN BOX 66 6 7 3 22 CHARLOTTENBERG BESÖKSADRESS: TORGET 1 VÄXEL: 0 5 7 1-2 8 1 0 0 EDA KOMMUN BOX 66 6 7 3 22 CHARLOTTENBERG BESÖKSADRESS: TORGET 1 VÄXEL: 0 5 7 1-2 8 1 0 0 Förord Denna upplaga av tillgänglighetsguide har kommit till på initiativ av KHR och dess referensgrupp. Kommunstyrelsen

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM När naturen har ordet talar tystnaden. Området Nordkalotten är i stort sett gränslöst, därför väcktes idén med Nordkalottcenter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

RES MED BÅT OCH TÅG LÄNGS DALSLANDS KANAL

RES MED BÅT OCH TÅG LÄNGS DALSLANDS KANAL RES MED BÅT OCH TÅG LÄNGS DALSLANDS KANAL 2015 Storholmen Dalslandia Dal-Västra Värmlands Järnväg M/S DALSLANDIA Välkommen ombord! w w w.dalslandia.com M/S STORHOLMEN -Sekelskiftesbåten Välkommen ombord!

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ

MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ Maßnahmen des Mobility management sollen mehr Menschen zum Zufußgehen, Radfahren und Nutzung des Öffentlichen Verkehrs bringen. Durch Mobility management wird die Nutzung der

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

IZZI. design ruud ekstrand

IZZI. design ruud ekstrand IZZI design ruud ekstrand IZZI Leuchtschirm Ein leuchtender, stimmungsschaffender Leuchtschirm mit eingebauter, getönter Lichtquelle. Mit IZZI schaffen Sie eine Abschirmung mit Stimmungsbeleuchtung. Der

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Best Western Stora Hotellet

Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet invigdes redan 1894. Hotellet är beläget mitt i centrala Umeå med utsikt över Umeälven, strandpromenaden och Rådhusparken, endast ett stenkast från

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala Scala, design Ruud Ekstrand är en miljöskärm i trä för offentliga miljöer. Klara former och ett brett materialval gör Scala till en flexibel rumsavskiljare i många inredningar.

Läs mer

Komstad, Sanatorieskogen & Vallsjön

Komstad, Sanatorieskogen & Vallsjön Komstad, Sanatorieskogen & Vallsjön Småländska höglandet bjuder på fantastiska natur- och kulturupplevelser. Bland susande skogar och glittrande sjöar finner du Sävsjö kommun. Upptäck tre av Sävsjös småländska

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Good accommodation in Grästorp! Schöne Übernachtungsmöglichkeiten! www.grastorp.se

Bo bra i Grästorp! Good accommodation in Grästorp! Schöne Übernachtungsmöglichkeiten! www.grastorp.se Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem Good accommodation in Grästorp! Here you find cottages, camping, Bed & Breakfast, hotel, motels and a youth hostel.

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem Good accommodation in Grästorp! Here you find cottages, camping, Bed & Breakfast, hotel, motels and a youth hostel.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

PLAYITAS RESORT. Swedish Olympic Camp

PLAYITAS RESORT. Swedish Olympic Camp PLAYITAS RESORT Swedish Olympic Camp PLAYITAS RESORT Europas största sport resort PLAYITAS Hög kvalitet, valfrihet, stora ytor och behagligt klimat Target customer segments Differentiation Proof of concept

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

2009 Välkommen Welcome

2009 Välkommen Welcome 2009 Välkommen Welcome Porten in i södra Lappland The gate to Southern Lapland Sweden Storgatan 1A 91731 Dorotea Tel: +46-(0)942-10238 mobil: +46-(0)73-0807738 E-post: reception@dorocamp.com www.dorocamp.com

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem. Good accommodation in Grästorp!

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem. Good accommodation in Grästorp! Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, Bed &Breakfast, hotell, motell och vandrarhem Good accommodation in Grästorp! Here you find cottages, camping, Bed & Breakfast, hotel, motels and a youth hostel.

Läs mer

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se Munktellstaden är uppkallad efter entreprenören Johan Theofron Munktell, som började tillverka verktyg, ångmaskiner och annan mekanisk utrustning här i början av 1800-talet. Hans företag blev senare Volvo

Läs mer

Ett jubileum. för våra vintertraditioner An anniversary for our winter traditions

Ett jubileum. för våra vintertraditioner An anniversary for our winter traditions Foto: Jamtli Bildbyrå Vill du veta mer om Åres historia så är du välkommen till Åre by & turistförenings hemsida. If you would like to know more about Åre s history, welcome to website for Åre village

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Ordförandes rader. SWEA-kalendern TORONTO MAJ 2014

Ordförandes rader. SWEA-kalendern TORONTO MAJ 2014 Ordförandes rader Kära Sweor, Förra gången skrev jag väldigt mycket, denna gång ska det bli mindre, jag lovar! Jag tänkte börja med att påminna de som inte har gjort det att förnya sitt medlemskap. Gör

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

Annonsera i Sverigemagasinet och visitsweden.com 2016

Annonsera i Sverigemagasinet och visitsweden.com 2016 Annonsera i Sverigemagasinet och visitsweden.com 2016 Var med där målgruppen finns och låter sig inspireras! Sverigemagasinet och visitsweden.com är Sveriges två viktigaste verktyg när vi marknadsför oss

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Ronneby Brunnspark. -en av Sveriges vackraste

Ronneby Brunnspark. -en av Sveriges vackraste -en av Sveriges vackraste A unique and well-preserved spa environment Originating from the 18th century, Ronneby Brunnspark is one of Ronneby s most visited tourist attractions, with e.g. an impressive

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 31, 6 augusti 2011 Alla bilder där inget annat anges: Lars Lindskog

Nyheter från Radiomuseet Nr 31, 6 augusti 2011 Alla bilder där inget annat anges: Lars Lindskog Nyheter från Radiomuseet Nr 31, 6 augusti 2011 Alla bilder där inget annat anges: Lars Lindskog 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912 Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund Bridge League of Finland Helsinki, 20080912 Nordiskt mästerskap 05...07 juni 2009 i Finland Nordic Championships 05...07 June, 2009 in Finland Hej alla bridgevänner

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2015

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2015 Torsby Sysslebäck Turistguide 2015 Ny express- LIFT! Kort väg till höga berg GARANTERAT SNÖSÄKERT Tänk dig ett perfekt skidspår, helt vindstilla, bra glid och tre minus. Så har vi det varje dag i skidtunneln!

Läs mer

The Swedish cluf of Shanghai November 2014. November. Program för Svenska klubben

The Swedish cluf of Shanghai November 2014. November. Program för Svenska klubben The Swedish cluf of Shanghai November 2014 November Program för Svenska klubben Du vet väl att du kan köpa dina julbordsbiljetter på alla våra event som bland annat lördagsdrinkar! 5/11 Taobao - fortsättningskurs

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

BRUNNSHÖG / LUND NORTHEAST / LUNDS NYA STADSDEL / LUND S NEW SITE /

BRUNNSHÖG / LUND NORTHEAST / LUNDS NYA STADSDEL / LUND S NEW SITE / BRUNNSHÖG / LUND NORTHEAST / LUNDS NYA STADSDEL / LUND S NEW SITE / Två forskningsanläggningar av världsklass. Visionen om att skapa en mötesplats för människor, kunskap, innovation och kultur där det

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911.

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911. Sveriges Filatelist-Förbund Swedish Philatelic Federation XpoNAT V Sverige Kung Oscar II 1885-1911 Sweden King Oscar II 1885-1911 Magnus Gartrup Förord Finns det någon samlare av svenska frimärken som

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2014. visittorsby.se

Torsby Sysslebäck. Turistguide 2014. visittorsby.se Torsby Sysslebäck Turistguide 2014 visittorsby.se 2 3 Välkommen till Torsby kommun Med hjälp av denna turistguide hoppas vi att du hittar upplevelserna som förgyller din vistelse hos oss. Besök våra rökstugor

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer