Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015"

Transkript

1 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide

2 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel Erikshjälpen ger liv å Erikshjälpen ger liv åt barns drömmar. Bli månads drömmar. Bli månadsgivare! erikshjalpen.se erikshjalpen.se Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer!

3 Utgiven i samarbete med: Vård och Omsorg Staffanstorps kommun Besöksadress: Torget 1 Tel: Fax Hemsida: Vård och Omsorg har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i denna publikation. Eftertryck av tex toch bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Ett stort tack till alla de företag som genom sin annonsering gjort det möjligt att ge ut denna guide till kommunens invånare! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Camilla Alth Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättningsskyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Innehåll Inledning...4 Sveriges bästa livskvalitet för äldre...4 Staffanstorpsmodellen...5 Medelpunkten Anhörigstöd...7 Stöd till personer med demens och deras anhöriga...8 Pensionärer behövs...9 Pensionärernas Riksorganisation...10 SPF Club SKPF Svenska Kommunal Pensionärers Förbund...11 S:t Staffans församling...11 Diakoni i Uppåkra församling...12 Välkomna till oss i Centrumkyrkan...12 Boken kommer...13 Kost och motion Förebyggande hembesök...16 Fallolyckor...17 Rehabilitering...18 Provhytten visningsmiljö för hjälpmedel...19 Trygghetsboende...20 Förenklad ansökan om hjälp i hemmet...21 Att ansöka om hjälp/bistånd...21 Kundval...21 Efter sjukhusvistelse...22 Hemteam...22 Hemtjänst och hemsjukvård...22 Dagvård...23 Korttidsvård...23 Det särskilda boendet...23 Res med Skånetrafiken...24 Färdtjänst...25 Serviceresekort...26 Folktandvården...26 Vårdcentralen Staffanstorp...26 Hälsomedicinsk center...27 Hembesök av läkare vid akut sjukdom...27 God man/förvaltare...28 Medborgarkontoret...28 Viktiga telefonnummer...29 Viktiga mailadresser...29 Föreningar

4 Staffanstorps Seniorguide- Hälsa, Vård och Omsorg Vårt mål är att alla seniorer skall få så mycket information som möjligt om val och aktiviteter som berör dem. Vi vill informera om kommunens och om andra samhällsaktörers verksamheter som vänder sig till er seniorer genom denna guide. Vår förhoppning är att denna guide bidrar till ökad livskvalité och hälsa för alla våra seniorer i kommunen. Vi vill gärna ha in synpunkter och förslag så att vi kan förbättra vårt arbete. Kontaktuppgifter till oss är: Liliana Lindström, eller Ingela Löfberg, eller Liliana Lindström Ordförande Socialnämnden Ingela Löfberg Vård- och Omsorgschef Sveriges bästa livskvalitet för äldre Socialnämndens uttalade ambition är att Staffanstorps kommun ska ha Sveriges bästa livskvalitet för seniorer. Seniorplattformen som antogs i december 2011 lyfter upp den viktiga utgångspunkten att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt ska kunna välja sitt liv och inte leva ett liv som andra väljer åt en. Plattformen baseras på arbete i samtalsgrupper, så kallade, fokusgrupper, bestående av inbjudna medborgare, politiker och medarbetare. Samtalen syftade till att få fram tankar och idéer kring framtidens äldreomsorg Ett antal fokusområden fastställdes utifrån Medborgarperspektiv- Det ska vara lätt att leva sitt liv väl Det ska vara lätt att finna eller skapa en aktivitet som passar respektive person och närmiljön ska vara anpassad så att den upplevs tillgängligt och tryggt. Verksamhetsperspektiv- Utveckling, kommunikation och samarbete All verksamhet ska sätta livskvalitet, valfrihet och trygghet i fokus samt genomsyras av känsla av delaktighet. Det krävs kunskap och information som kan omsättas i praktisk handling. Dessutom måste ett utökat och förbättrat samarbete mellan olika verksamheter ske. Vill du läsa hela Seniorplattformen sök på 4

5 Staffanstorpsmodellen Staffanstorpsmodellen innebär att all förebyggande verksamhet förenas i samma organisation. Modellen bygger på fyra delar; anhörigverksamhet, frivilliga insatser, servicetjänster samt mer specifikt förebyggande verksamhet. Arbetet utifrån Staffanstorpsmodellen har sitt högsäte i Pilegårdens lokaler där det samordnas, främst genom Medelpunkten. Lokalerna fungerar som en träffpunkt dit alla kan vända sig, såväl enskilda som frivilliga. De olika delarna i verksamheten har en staffanstorp.kommunguide.se nära koppling till varandra och det är därför naturligt att de finns på ett och samma ställe. Syftet med Staffanstorpsmodellen är att öka servicen till medborgarna. Genom att tillhandahålla möteslokaler skapas naturliga möten mellan människor. På så sätt ökar den sociala samvaron och isolering och ensamhet bryts. Det utökade kontaktnät som den enskilde får skapar en större trygghet samtidigt som en öppnare verksamhet leder till ett större engagemang. Medelpunkten Möjligheten att påverka äldres hälsa genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet är större än man trodde för några år sedan. Grundläggande för äldres hälsa och livskvalitet är att fortsätta vara fysiskt, psykiskt och socialt aktiv. Många faktorer påverkar hälsan hos vuxna. Personliga egenskaper som självtillit och optimism är viktiga, liksom trivsel och trygghet i vardagen, socialt stöd och en bra närmiljö. I Staffanstorp arbetar Medelpunkten aktivt med att bevara och öka seniorers hälsa och livskvalitet. Medelpunkten, som har sitt säte i Pilegårdens fräscha lokaler, är en social mötesplats för alla seniorer i Staffanstorps kommun. Under den varma årstiden finns här även en härlig uteplats att sitta på. Underhållning är en del i Medelpunktens aktiviteter, på bilden Sällskapsdans från , Malmö. Foto Kjerstin Lindström 5

6 Till oss kan du komma om du söker aktiviteter och gemenskap eller har idéer kring aktiviteter. Här kan du ta del av underhållning av olika slag, utöva en hobby som tex. vävning, bilda studiecirklar, spela biljard, canasta och bingo eller bara umgås över en kopp kaffe. Vi tar gärna emot dina förslag på hur vi kan utveckla våra förebyggande insatser för seniorer och funktionshindrade. För att kunna erbjuda ett så brett utbud av aktiviteter som möjligt hjälps anställda, föreningar och frivilliga åt. På Medelpunkten finns samordnare som sköter de dagliga kontakterna med frivilligorganisationer och som arbetar med att få till stånd en ökad samverkan med frivilliga, föreningar och organisationer i Staffanstorp. Hit kan du vända dig om du vill delta som frivillig, vill veta mer om frivilligarbete eller söker någon som kan göra en frivillig insats för dig. Det goda åldrandet, dvs. en bra ålderdom, kännetecknas av meningsfull sysselsättning, personlig tillfredställelse med ett psykologiskt välbefinnande, en bibehållen uppfattningsförmåga och god motorik med lite eller ingen funktionsnedsättning. Detta vill vi på Medelpunkten vara med och bidra till. Alla som vill vara med och samverka ska, om förutsättningar finns, få vara delaktiga. Medelpunkten är en plats som ger möjligheter till god utveckling av äldres hälsa. Vi har en del av våra aktiviteter förlagda i Hjärup under namnet Senior i Hjärup. Där träffas vi en gång i månaden på Bykrogen i Centrumgården för föreläsningar och underhållning, En gång i månaden håller även frivilliga i ett café för senior i Hjärup där även du kan vara engagerad. Genom vår verksamhet vill vi ge dig möjlighet att påverka och vara delaktig i att skapa ett så brett utbud av aktiviteter som möjligt. Program på alla aktiviteter finns att avhämta på Medelpunkten, biblioteken och Medborgarkontoret. Varmt välkomna att delta i våra verksamheter! Handtaget Medelpunktens personal hjälper dig att komma i kontakt med Handtaget som kostnadsfritt utför olika typer av tjänster i hemmet för att minska risken för fallolyckor, de kan t.ex. byta lampor på höga höjder, ta ner och sätta upp gardiner, sätta upp och byta batteri i brandvarnare. Insatsen får ta max 1 timme. Medelpunkten

7 Anhörigstöd staffanstorp.kommunguide.se Vem är anhörig? Anhörig kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper/stödjer någon sjuk eller funktionshindrad. Anhörigstödet vänder sig också till dig som stödjer och hjälper någon som bor på särskilt boende. Syftet med anhörigstödet I anhörigverksamheten är det du/ni som vårdar, stödjer och hjälper som är huvudperson. Genom stöd till dig kan vi på olika sätt hjälpa och underlätta din situation samt bidra till en ökad livskvalitet. Behöver du tala med någon som lyssnar och ger stöd och uppmuntran enskilt.. eller i grupp? Behöver du information om till exempel Vård och omsorgs utbud av stöd och service? Behöver du veta var och till vem du ska. vända dig i olika frågor? Kontakta då gärna anhörigsamordnaren. Tillsammans kommer vi fram till vad som är bäst för just dig. I anhöriglokalen träffar du anhörigsamordnare Pia Williams som lyssnar och ger råd och stöd. Alla som arbetar inom Vård och omsorg har tystnadsplikt. Anhörigträffar Du har möjlighet att ingå i en anhöriggrupp som träffas regelbundet. Här ges tillfälle att utbyta tankar och funderingar tillsammans med andra. Anhörigträffarna har varierande innehåll, det kan vara: Föreläsningar, informationsträffar, utbildning, samtalsgrupper eller underhållning. Behöver du avlösning, för att kunna gå på Anhörigsamordnare Pia Williams. Foto Taina Ahola anhörigträffar, kan du också kontakta din biståndshandläggare Det finns också möjlighet till efterlevandestöd enskilt eller i grupp. Hembesök Om du som anhörigvårdare av någon anledning har svårt att komma hemifrån eller av andra skäl föredrar ett hembesök går detta lika bra efter överenskommelse. Anhöriglokalens öppettider: Måndagar , torsdagar Kontaktuppgifter Anhörigsamordnaren når du på telefon när anhöriglokalen är öppen. Övriga tider på E-post: Anhöriglokalen hittar du på Pilegården, Torget 7 i Staffanstorp. 7

8 Stöd till personer med demens och deras anhöriga I kommunen finns en demenssjuksköterska och en biståndshandläggare som arbetar i team. Målet för teamet är att i samråd med anhöriga och andra yrkeskategorier i kommunen verka för en trygg och säker tillvaro för demenssjuka personer. Teamet arbetar främst gentemot personer i det ordinära boendet. Målet är att ge stöd och råd till anhöriga och hemtjänst personal. Utöver detta svarar teamet för bedömningen av ditt vårdbehov som du kan läsa mer om i denna broschyr. Teamet samverkar med hälsovalsenheterna där samarbetet främst syftar till att få stånd en demensutredning när behov finns. Annette Mathiasson biståndshandläggare med inriktning på demenssjuka personer och Susanne Bresby Silviasjuksköterska/demenssjuksköterska. Foto Taina Ahola 8

9 Pensionärer behövs! Hej, jag heter Brita Kristiansson och är 75 år. En del i min ålder känner sig inte längre behövda. Det är en tråkig känsla, som dessutom är fel. Vi äldre behövs absolut! Ge mig två minuter, så ska jag berätta min historia och varför jag behövs! Under min yrkesverksamma tid arbetade jag på ett laboratorium men även inom resebranschen. Vid tiden för min pensionering, miste jag min make. Dagar som tidigare fyllts av arbete, roliga aktiviteter, resor och tvåsamhet, var plötsligt innehållslösa. Jag hade tur. Labbet övertalade mig att komma tillbaka. Det lindrade under den tyngsta sorgetiden. Jag tackar kollegorna för det, men man kan ju inte jobba hur länge som helst. Till sist blev även jag pensionär. En dag besökte jag en bekant på Pilegården. Det var så jag kom i kontakt med Medelpunkten. Idag är jag en av flera frivilliga medarbetare och hela idén bygger på möten mellan människor. En del av oss frivilliga har fasta uppgifter, som att hålla i kurser eller gå på rullstolspromenader. Jag har valt att inte binda mig. Medelpunkten ringer när de behöver hjälp. Jag brygger kaffe, dukar, fikar med besökarna, går och handlar eller är värdinna för någon aktivitet. Jag vet att jag är behövd. Det är en god och sund känsla och genom att ge får jag tillbaka i form av möten, utbyten av tankar, en kram, ett leende och berikande samtal. Att förminska sin värld bara för att man staffanstorp.kommunguide.se Brita Kristiansson är engagerad som frivillig på Medelpunkten och i flera föreningar i Staffanstorp. Foto Ann Mellblom har uppnått en viss ålder är att begränsa sig själv. Jag reser fortfarande, så ofta jag får chansen. Jag är aktiv inom SPF, Uppåkra församling, Teaterföreningen och Medelpunkten. Jag är en resurs för mig själv och andra! Jag hoppas att du läste ända hit och att du en dag hittar något att engagera dig i. Du väljer själv om du vill vara behövd eller inte. Om du vill förminska eller vidga din värld. Din ålder kan du inte ändra på, men du kan fortfarande göra aktiva val för ett rikare liv! Brita Kristiansson Vill du också engagera dig eller är du senior och önskar få ta del av frivilliga sociala insatser? Kontakta frivilligsamordnaren på Medelpunkten för mer information. Telefonnummer eller skicka epost till Syftet med frivilligas insatser är att höja livskvaliteten för äldre. 9

10 Pensionärernas Riksorganisation PRO är en förening som vill verka för bättre levnadsvillkor för Sveriges pensionärer. För PRO är det viktigt att ställa medlemmen i centrum. Detta uppnås genom att medlemmarna får tillgång till olika mötesplatser och aktiviteter, som är anpassade till deras egna intressen, behov och önskemål. PRO Staffanstorp har för närvarande 35 olika cirklar och aktiviteter i gång. Under 2011 deltog 850 medlemmar i våra cirklar och aktiviteter, många deltog i ett flertal. Vi har 8 medlemsmöten, 4 på våren och 4 på hösten. Medlemsmötena är ett viktigt forum för att förmedla nyheter och information. På mötena blir det även lite underhållning. Under sommaren pågår olika aktiviteter, vi har sommarcafé på Folkets Hus, cykelutfärder, bangolf, boule och stavgång. Alla våra möten sker i Folkets Hus, där vi har lokal tillgängliga fem dagar i veckan på dagtid. PRO anordnar dagsutflykter och studiebesök till en intressant plats. Under sommaren anordnas en 6-dagars resa till det landskap som vi har studerat under året. Vi i PRO strävar efter att bli bäst på motion, med satsningen PRIMA LIV, och anordnar gymnastik, vattengympa, Line Dance, cykling stavgång, Zumba, Qi-Gong och motionsdans. Vi har en sånggrupp som förgyller våra möten, som även uppträder på andra platser. PRO förgyller även vardagen för medlemmar som är 80 år eller äldre, detta sker en gång om året, då bjuds det på förtäring samt underhållning. Detta är mycket uppskattat. PRO Staffanstorp är en mycket aktiv förening. Vi försöker tillgodose mångas intressen och vi har trevligt tillsammans. Kontaktpersoner: Ordförand: Anders Olsson Tfn Studieorganisatör: Anita Jarl Tfn SPF Club 230 Är du senior och vill ha olika meningsfulla aktiviteter? Då ska du ta kontakt med oss i SPF Club230. Vi är en pensionärsförening eller som vi valt att kalla oss en seniorförening som anordnar aktiviteter inom många olika områden för våra medlemmar. Hittar du inget som passar just dig så är du välkommen med förslag och kanske rent av att själv bli ledare för en grupp och köra igång. Under sommarhalvåret är de flesta aktiviteterna förlagda utomhus. Boule, promenader både i skogen och här i kommunen, utflykter mm. 10 Vintertid håller vi till inomhus med aktiviteter såsom dans, bowling, biljard, mattcurling och zumba. Utöver dessa fysiska aktiviteter anordnas informationsmöten inom intressanta områden. Det kan gälla allt ifrån friskvård till att vi fräschar upp våra språkkunskaper, ägna oss åt matlagning samt diskuterar litteratur mm. Förutom de aktiviteter som erbjuds har vi även en rådgivande roll i kommunen. Genom seniorrådet har vi alltid möjligheter att uttala oss i frågor som berör vår målgrupp. Vi har många medlemmar som ägnar sig

11 åt anhörigstöd och även de som är ute och träffar våra skolungdomar bl.a. genom att lära dem dansa. Är du intresserad att vara delaktig i något av ovanstående eller har du egna idéer på aktiviteter som du vill anordna så får du gärna hör av dig till oss. Vi ger dig utförligare information kring medlemskap och de aktiviteter som vi anordnar för våra medlemmar. Kontaktpersoner: Lena Persson (ordf) Anneli af Klinteberg (v.ordf) SKPF Sveriges Kommunal Pensionärers Förbund - Sveriges tredje största pensionärsorganisation. SKPF Avdelning 24 är lokalavdelning i Lund - Kävlinge - Staffanstorp. Vi har telefon Vår expedition är öppen mellan kl tisdagar och torsdagar. Vi arrangerar medlemsmöten, minst ett i Staffanstorp/år. Vi ordnar studiecirklar och arrangerar resor/utflykter med upphämtning bl. a i Staffanstorp. Vid medlemsmöten och studiecirklar ersätts alla reskostnader som överstigande 34:- kr tur & retur. Medlemmar i Avdelning 24 får reskostnad till utflykter subventionerad. Ängel i Esarps kyrka. Foto: Pelle Andersson Du är välkommen till S:t Staffans församling! Vi vill bereda mötesplatser för alla åldrar, ibland i större grupper, ibland i mindre. Vi erbjuder olika former av mötesplatser och samtalsgrupper, utfärder, möjlighet att engagera sig som frivillig medarbetare Kyrkans personal erbjuder också enskilda samtal. Diakoner och präster har tystnadsplikt. Gudstjänst firas varje söndag kl i Brågarps kyrka och växlande tider i övriga kyrkor. Dessutom firas en enkel veckomässa i Brågarps kyrka onsdagar kl 18:30. Lättast hittar du aktuell information i lördagens dagstidning eller på Internet - Det finns kyrkskjuts till gudstjänster och konserter för dig som inte har tillgång till bil. Ring och ange kundnummer Vill du veta mer? Ring oss!

12 Diakoni i Uppåkra församling Välkomna till Uppåkra församling! Diakoni betyder tjänst och är den kristna tron omsatt i praktisk handling. Till vårt uppdrag hör både att finnas till för människor i utsatthet och att hjälpa andra människor att gestalta Guds kärlek. I Uppåkra församling finns många sätt att engagera sig frivilligt. Dina gåvor behövs! Diakonen har ett brett kontaktnät och hjälper gärna till att förmedla kontakter med samhällets övriga kommunala och ideella organisationer. Om Du har behov av själavårdande samtal kan det vara bra att veta att diakonen har tystnadsplikt och prästen total tystnadsplikt. Vi arbetar med att vara en gästfri mötesoch växtplats för Dig som längtar efter gemenskap samt Dig som vill dela tankar kring livs- och trosfrågor med andra människor. Varmt välkommen till klimatsmart sopplunch, öppet café, stickkafé, frukost och allsång, pilgrimsvandring, kristen djupmeditation m.m. I våra sex vackra kyrkor firar vi gudstjänst och njuter av fantastiska konserter - en plats för vila och kraft. Till Dig som behöver kyrkskjuts, ring vår pastorsexpedition; Kontakt: Församlingsgården hittar Du på stationsstigen 14 i Hjärup och i församlingsbladet samt på finner Du aktuell information. Diakon Ebba Älverbrandt: , Välkomna till oss i Centrumkyrkan. Koppla av i härlig kärleksfull gemenskap. Tisdagar Café Vi bjuder på kaffe o hembakat Soppa Vi bjuder på soppa C n k w w w. c e n t r u m k y r k a n. c o m S. Lundsvägen 11 Staffanstorp. 12

13 BOKEN KOMMER Biblioteket erbjuder en alldeles speciell service för dig som på grund av sjukdom, hög ålder eller handikapp inte själv kan komma till biblioteket. Denna service kallas Boken kommer. Biblioteket kommer hem till dig med böcker efter dina önskemål och hämtar böckerna när du är klar. Enklare kan det inte bli! Boken kommer är gratis! Boken kommer kan vara böcker, tidskrifter, musik-cd, eller böcker med extra stor stil. staffanstorp.kommunguide.se Boken kommer kan också vara talböcker. Talböcker är böcker som är inlästa på en cd-rom-skiva. Talböcker finns för dig som har svårt att läsa tryckt text. Boken kommer kan vara deckare, kärleksromaner, memoarer eller reseberättelser. Vill du ha kontakt med Boken kommer för egen del eller för någon närstående så tveka inte. Ring redan idag, så berättar vi mer. Du når oss på telefon. Fråga efter Boken kommer. Staffanstorps bibliotek Hjärups bibliotek Biblioteket i Staffanstorp. Foto Taina Ahola 13

14 Kost och Motion Kunskapen om människors åldrande har ökat och betydelsen av våra levnadsvanor har blivit tydligare. Genom att äta sunt och röra på oss regelbundet kan vi förebygga sjukdomar och bromsa åldrandet. Fysisk aktivitet viktigt för hälsan Människans kropp är gjord för att vara i rörelse och belastas genom hela livet. För många äldre kan regelbunden fysisk aktivitet förbättra hälsan vilket ökar förutsättningarna för att klara sig längre hemma utan hjälp. Fysisk aktivitet hos äldre har även positiva effekter på en rad sjukdomar, tex hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och benskörhet. Genom att vara fysiskt aktiv och motionera kan du förbättra både din kondition styrka och rörlighet. Du förbättrar även din balans, reaktionsförmåga och ditt intellekt genom att hålla dig aktiv. Fysisk aktivitet behöver inte vara hård träning - det handlar om att hålla sig i rörelse, tex genom att promenera. Undersökningar visar på mycket stora hälsovinster då man promenerar 30 minuter fem till sex gånger i veckan. Kan man inte gå 30 minuter i ett sträck har även flera kortare promenader under dagen effekt. Även äldre med begränsad funktion kan genom vardagliga aktiviteter - exempelvis regelbundet hushållsarbete eller trädgårdsarbete bibehålla sin förmåga. Bra mat för seniorer Förutom fysisk aktivitet är bra mat viktigt för hälsan och välbefinnandet. Behovet av näringsämnen är oförändrat när vi blir äldre men energibehovet minskar oftast med stigande ålder. Att man behöver mindre energi (kalorier) beror på att ämnesomsättningen sjunker och att den fysiska aktiviteten blir mindre. Vi behöver äta bra mat för att få i oss tillräckligt med olika näringsämnen t ex protein, vitaminer och mineraler som 14 behövs för kroppens funktioner. Låt måltiden blir en trevlig stund. Njut av maten i en lugn och trivsam miljö om möjligt tillsammans med trevligt sällskap. Goda val för att vi ska få i oss vad vi behöver. Ät allsidigt och varierat. Med allsidigt menas att måltiderna innehåller flera olika sorters livsmedel. Ät enligt tallriksmodellen. Tallriksmodellen är en god hjälp för att få bra proportioner på maten i måltiderna och hjälper dig att äta näringsriktigt. En del av tallriken fyller du med potatis, ris, pasta och/eller bröd En del med grönsaker, rotfrukter, frukt. eller bär En del med kött, fisk, ägg eller ärtor, bönor och linser Tallriksmodellen visar innehållet i en hel måltid och proportioner mellan de olika delarna. Fördela maten över dagen. Frukost, lunch och middag samt 2-3 mellanmål är en bra fördelning för de flesta. Nattfastan, tidsskillnaden mellan dagens sista mål och det första dagen efter, bör inte vara längre än 11 timmar. Ät gärna grönsaker, rotfrukter, frukt och bär gram per dag! Det motsvarar t ex tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

15 Det är bra om grönsaker ingår i både lunch och middag antingen tillagade eller råa. Välj det du tycker bäst om. Rivet äpple eller skivad banan i gröt eller fil passar bra som frukost. Som mellanmål kan du t ex äta ett päron eller en apelsin. Bär eller konserverad frukt kan ätas som dessert. Detta ger dig kostfiber, vitaminer och mineraler. Fett behövs som energikälla och för att det ger din kropp viktiga fettsyror och vitaminer. Välj med fördel flytande margarin eller olja i matlagning och bakning. Kalcium bygger upp och bevarar skelettet. Kalcium finns främst i mjölkprodukter. Lagom mängd per dag är ½ liter mjölk, fil eller yoghurt och 3 skivor ost Vitamin D behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium från maten. Största delen av det vitamin D du behöver bildas i huden med hjälp av det dagsljus du får utomhus under sommarhalvåret. Vitamin D finns också i mat. Goda källor är Fet fisk t ex makrill, lax, strömming och sill Ägg D-vitaminberikade mjölkprodukter och. matfetter, t ex lätt- och mellanmjölk samt i en del margariner Till äldre som inte vistas utomhus kan kosttillskott av vitamin D behövas. Drick tillräckligt. Förmågan att känna törst minskar med stigande ålder och risken för uttorkning ökar. Du bör därför dricka minst ca 1½ liter även om du inte känner dig törstig. Exempel på drycker är vatten, mineralvatten, mjölk eller juice. Som senior är det bättre att väga lite för mycket än för lite. Det fokuseras idag ofta på att man inte skall väga för mycket, men det är bara hälsosamt att väga lite mer när man blir äldre. I samband med sjukdom kan det vara vanligt att man får nedsatt aptit och minskar i vikt. En ofrivillig viktförlust är aldrig bra så om du skulle drabbas av dålig aptit är det viktigt att äta flera små måltider och mer energirik mat för att inte tappa i vikt. Det kan då behövas fler mellanmål samt mer fett och socker i kosten för att tillgodose energibehovet. källor: Näring för god vård och omsorg, Socialstyrelsen, 2011, Livsmedelsverket, Zumba arrangör club 230 SPF och PRO. Foto Taina Ahola 15

16 Förebyggande hembesök till dig som är 80 år. För att skapa förutsättningar för en god livskvalitet och trygghet för de äldre erbjuder kommunen förebyggande hembesök. Genom att ge råd, stöd och information vill vi skapa förutsättningar för dig att bo kvar i din bostad samt att fortsätta leva ett aktivt och självständigt liv. Hembesöket, som är helt frivilligt, erbjuds till dig som fyller 80 år och inte har kontinuerlig hemtjänst/hemsjukvård. Erbjudande om hembesök skickas ut per brev. Hembesöket tar ca 1 ½ timme och är kostnadsfritt. Samtalet vid hembesöket inriktas bland annat på: Vad du själv kan göra i förebyggande syfte Hur man kan anpassa boendet för att underlätta det dagliga livet och hur man kan undvika fallolyckor Vilken service, stöd eller hjälp man kan få och hur man ansöker om det. Information om organisationer, föreningar och aktiviteter Den som utför besöket har tystnadsplikt. Marie Karlsson gör förebyggande hembesök till dig som önskar det. Foto Taina Ahola 16

17 Fallolyckor Visste du att fallolyckor är en av de vanligaste olyckorna i Sverige? Fallolyckor drabbar främst äldre och är, enligt MSB (Myndighet för samhällskydd och beredskap), en av de allvarligaste olyckstyperna. Äldre människor (65 år och äldre) är överrepresenterade i skadestatistiken omkom drygt äldre människor till följd av skador, över fick läggas in på sjukhus till följd av skador och cirka uppsökte en akutmottagning efter att ha skadats (MSB) På senare tid har problemet uppmärksammats allt mer. Man har visat på hur man kan förebygga fallolyckor. Med bättre styrka och balans minskar risken för fallskador. Promenader och regelbunden träning, och näringsriktig mat är viktiga fallförebyggande åtgärder. Under den mörka årstiden kan kosten behöva kompletteras med D-vitaminer. Om man av olika anledningar äter många olika mediciner, kan det vara skäl att be om en läkemedelsgenomgång, antingen med sin läkare eller med personal på Apotek. Kommunen jobbar aktivt med att minska fallolyckorna, men det finns även en hel del man kan göra själv. Då de flesta fallolyckor sker i hemmet bör man tänka på hur det ser ut i det egna hemmet. Om du kan förebygga en fallolycka innan den händer så har du vunnit mycket. Checklistan nedan använder vi när jobbar med att förebygga fall. Gå igenom ditt hem och din vardag med hjälp av den, så kan du själv minska risken för en fallolycka. Checklista för att förebygga fall i hemmet Mattor. Ta bort mattor som är lätta att. snava på. Lägg halkskydd under övriga. Trösklar. Om trösklarna utgör ett hinder kan man behöva ta bort dem. Badrum. Använd antihalkmatta i badrum/ dusch. Ett stödhandtag monterat i väggen underlättar vid i- och urstigning i badkar. staffanstorp.kommunguide.se Sladdar. Undvik lösa sladdar på golvet. Telefon. Telefonen bör var lätt åtkomlig. En bärbar sladdlös telefon underlättar. Belysning. Äldre behöver mer ljus än yngre. Sörj för god allmänbelysning och ha gärna en lampa tänd nattetid. Skor. Använd skor med bakkappa som sitter bra på fötterna. Undvik att gå i strumplästen. Möbler. Använd möbler med rätt höjd för din längd. Armstöd på stolar underlättar och ökar säkerheten. Möblera så att du lätt tar dig fram i bostaden. Trappor. Se till att det finns bra räcke. Halkskydd på stegen minskar olycksrisken Lättillgänglig förvaring. Undvik att förvara saker där du inte når dem utan stege eller pall. Gardiner och lampor. Avstå från att klättra på stolar, stegar och liknande. Be hellre om hjälp vid byte av gardiner, glödlampor och dylikt. Uppstigning och påklädning. För att undvika blodtrycksfall kan du gärna sitta en stund på sängkanten innan du reser dig. Sitt ner när du klär på/av dig, om du känner dig yr eller ostadig. Utomhus Använd stadiga skor utomhus, gärna med halkskydd på vintern. Använd rullator och käpp, som gör det lättare att hålla balansen. Att använda stavar när du promenerar kan också kännas stadigare. Och tänk på att ha reflex eller reflexväst på. 17

18 Rehabilitering Om du har råkat ut för en olycka, drabbats av sjukdom eller av andra skäl har svårt att klara din vardag är du kanske i behov av rehabiliteringsinsatser. Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan hjälpa dig med insatser för att du utifrån din förmåga, ska ha möjlighet att utföra dagliga aktiviteter, bibehålla din självständighet gentemot omgivningen och uppleva delaktighet i vardag och samhälle. Insatser du kan få hjälp med är: bedömning och utprovning av tekniska hjälpmedel sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk träning och behandling i samband med korttidsboende sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk träning i särskilt boende. träning och behandling i hemmet, om du inte kan ta dig till vårdcentralen bedömning i och kring bostaden beträffande eventuella behov och lämpliga åtgärder om du har fysiska hinder i din hemmiljö. Det kan vara aktuellt med en bostadsanpassning. Kommunens arbetsterapeuter gör denna bedömning. På vår rehabiliteringsavdelning har vi hjälpmedel för att du ska kunna träna efter ditt behov. 18

19 Provhytten - visningsmiljö för hjälpmedel Behöver du hjälpmedel i hemmet? Du som är staffanstorpsbo är välkommen till vår visningslägenhet Provhytten. Här kan du få inspiration och information om hjälpmedel som kan ge ökad trygghet och självständighet i hemmet. Hit är du välkommen för att titta, prova och känna. Lägenheten är inredd och utrustad med hjälpmedel du kan låna från kommunen men också med hjälpmedel du kan köpa själv i den öppna handeln. Det finns både enklare hjälpmedel som till exempel olika burköppnare men också lite mer avancerade hjälpmedel för att till exempel kunna hantera tid. Lägenheten är bemannad med kunnig personal som kan hjälpa dig med just det du undrar över och berätta var du kan köpa produkterna. Det sker inte någon försäljning i lägenheten. Vem vänder vi oss till? Alla staffanstorpsbor som är i behov av, lever med eller känner någon som kan vara i behov av tips eller hjälpmedel för att underlätta vardagen. Öppet Enligt överenskommelse, boka gärna tid för visning. Kontakt Jessica Hallengren Leg arbetsterapeut Pilegården, Torget 7, Olika hjälpmedel som visas i Provhytten. 19

20 Trygghetsboende Norregatan 6 och 8 samt Wibergsväg, skoltomten, är trygghetsboende i Staffanstorps kommun. Hit flyttar man medan man fortfarande kan ta hand om sig själv, samtidigt som man vet att man kan bo kvar den dagen man blir sjuk och är i behov av hjälpinsatser. I lägenheterna är det planerat för installation av trygghetslarm. Utöver lägenheter med god tillgänglighet finns det utrymmen för aktiviteter, samvaro och avkoppling. Det finns också möjlighet till gemensamma måltider. Boendet är bemannat med en trygghetsvärd under vissa tider varje dag. Trygghetsvärdens funktion är bland annat att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider samt erbjuda kulturella aktiviteter. Trygghetsboende kan erbjudas till personer som har fyllt 70 år. På Norregatan 6 och 8 finns det 20 lägenheter i storlekarna 2-3 rum. På Wibergsväg, skoltomten, finns det 25 lägenheter i storlekarna 2-3 rum. Vid intresse av lägenhet på trygghetsboende ansöker du på Boplats Syd Epost: Telefon: Wibergsväg, Äldrepedagog Katarina Sandberg är trygghetsvärd på trygghetsboende. Foto Taina Ahola 20

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Anhörigstöd En stödjande verksamhet för dig som anhörig

STAFFANSTORPS KOMMUN. Anhörigstöd En stödjande verksamhet för dig som anhörig STAFFANSTORPS KOMMUN Anhörigstöd En stödjande verksamhet för dig som anhörig Vem är anhörig? Anhörig kan vara en make, maka, en son, dotter, bror, syster, en granne eller god vän som hjälper/stödjer någon

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Goda vanor för att förebygga fallskador

Goda vanor för att förebygga fallskador Goda vanor för att förebygga fallskador För de allra flesta är det viktigt att kunna göra det man vill. Att tänka efter före och förebygga olyckor kan ge ett mer självständigt liv. Fallolyckor är tyvärr

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet

Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Partille kommun, folkhälsorådet och vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Håll dig på benen Personer i dagens

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SENIOR

TILL DIG SOM ÄR SENIOR TILL DIG SOM ÄR SENIOR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 2016 Östansjö Folkets hus 2016, Foto: Ove Andersson DAGCENTRAL Kommunens dagcentraler är värdefulla mötesplatser där man dagligen kan äta

Läs mer

Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor

Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor Fall och fallskador kan förebyggas Risken att ramla och drabbas av skador ökar med stigande ålder. Det finns en hel del du kan göra själv eller tillsammans

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com Anhörigstöd i Gällivare kommun Foto: andreaslundgren.com Utgiven av: Gällivare kommun Socialförvaltningen i samband med projekt utveckling av anhörigstöd år 2007 t o m 2008. Text: Ann-Louise Lundgren.

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Uppsökande verksamhet 2011, enkät riktad till dig som är född 1931 och inte sedan tidigare har insatser från Vård och äldreomsorgen

Uppsökande verksamhet 2011, enkät riktad till dig som är född 1931 och inte sedan tidigare har insatser från Vård och äldreomsorgen Uppsökande verksamhet 2011, enkät riktad till dig som är född 1931 och inte sedan tidigare har insatser från Vård och äldreomsorgen 28 1. Kön: Kvinna Man 2. Område: Område Norr Område Söder BOENDE 3. Bor

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall De flesta fallskador som drabbar äldre personer sker i det egna hemmet och i närmiljön. Kanske har du själv eller någon du känner ramlat den senaste

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade

vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade 1 Innehåll När behovet uppstår...3 Rätten till bistånd Rätten att överklaga Om du inte är nöjd med insatserna När du bor

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Regeringen vill minska antalet skador till följd av fallolyckor. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att göra en informationssatsning som på

Regeringen vill minska antalet skador till följd av fallolyckor. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att göra en informationssatsning som på Regeringen vill minska antalet skador till följd av fallolyckor. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att göra en informationssatsning som på sikt ska bidra till att minska antalet fallolyckor. Informationssatsningen

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Välkommen till Spelmannen

Välkommen till Spelmannen Välkommen till Spelmannen Rev sep -15 Spelmannen är ett särskilt boende som består av 43 lägenheter där 14 av dessa är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder även parboende för

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Stödinsatser i hemmet. Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma?

Stödinsatser i hemmet. Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma? Stödinsatser i hemmet Vad kan jag få hjälp med när jag är hemma? Ålder och funktionsnedsättning kan medföra att du har behov av stöd för att kunna bo kvar hemma och leva ett aktivt, självständigt liv.

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder,

Riktlinjen ersätter : Riktlinje för Aktivitetscenter för vuxna personer med psykiska funktionshinder, Riktlinje 2014-10-16 Träffpunkt Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2014-10-16. Nämnden

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landstinget och kommunen. För dig som medborgare kan det många gånger vara svårt att veta vart du ska vända dig i

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Säg vad du tycker om vår verksamhet

Säg vad du tycker om vår verksamhet Säg vad du tycker om vår verksamhet Vi tar dina synpunkter och klagomål på allvar! De hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Skicka dina klagomål/synpunkter per brev eller e-mail. Du kan också ringa

Läs mer

Välkommen till Persgården särskilt boende

Välkommen till Persgården särskilt boende Välkommen till Persgården särskilt boende Rev sep -15 Persgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. På Persgården arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmiljö.

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Stå på dig. goda vanor för att inte ramla. Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor

Stå på dig. goda vanor för att inte ramla. Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Stå på dig goda vanor för att inte ramla Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Motion den bästa medicinen Vi människor är gjorda för rörelse. Undersökningar har visat att muskelstyrkan och balansen,

Läs mer

Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård 2015-02-25 Vård- och omsorgsförvaltningen Lena Jadefeldt Slattery MAS, Johanna Ottosson SAS Metodstöd utredning av fall, brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård Fall Baspersonal arbetar

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer