Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015"

Transkript

1 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide

2 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel Erikshjälpen ger liv å Erikshjälpen ger liv åt barns drömmar. Bli månads drömmar. Bli månadsgivare! erikshjalpen.se erikshjalpen.se Professionell telefonpassning -låter Dig göra bra affärer!

3 Utgiven i samarbete med: Vård och Omsorg Staffanstorps kommun Besöksadress: Torget 1 Tel: Fax Hemsida: Vård och Omsorg har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i denna publikation. Eftertryck av tex toch bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Ett stort tack till alla de företag som genom sin annonsering gjort det möjligt att ge ut denna guide till kommunens invånare! Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Camilla Alth Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättningsskyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Innehåll Inledning...4 Sveriges bästa livskvalitet för äldre...4 Staffanstorpsmodellen...5 Medelpunkten Anhörigstöd...7 Stöd till personer med demens och deras anhöriga...8 Pensionärer behövs...9 Pensionärernas Riksorganisation...10 SPF Club SKPF Svenska Kommunal Pensionärers Förbund...11 S:t Staffans församling...11 Diakoni i Uppåkra församling...12 Välkomna till oss i Centrumkyrkan...12 Boken kommer...13 Kost och motion Förebyggande hembesök...16 Fallolyckor...17 Rehabilitering...18 Provhytten visningsmiljö för hjälpmedel...19 Trygghetsboende...20 Förenklad ansökan om hjälp i hemmet...21 Att ansöka om hjälp/bistånd...21 Kundval...21 Efter sjukhusvistelse...22 Hemteam...22 Hemtjänst och hemsjukvård...22 Dagvård...23 Korttidsvård...23 Det särskilda boendet...23 Res med Skånetrafiken...24 Färdtjänst...25 Serviceresekort...26 Folktandvården...26 Vårdcentralen Staffanstorp...26 Hälsomedicinsk center...27 Hembesök av läkare vid akut sjukdom...27 God man/förvaltare...28 Medborgarkontoret...28 Viktiga telefonnummer...29 Viktiga mailadresser...29 Föreningar

4 Staffanstorps Seniorguide- Hälsa, Vård och Omsorg Vårt mål är att alla seniorer skall få så mycket information som möjligt om val och aktiviteter som berör dem. Vi vill informera om kommunens och om andra samhällsaktörers verksamheter som vänder sig till er seniorer genom denna guide. Vår förhoppning är att denna guide bidrar till ökad livskvalité och hälsa för alla våra seniorer i kommunen. Vi vill gärna ha in synpunkter och förslag så att vi kan förbättra vårt arbete. Kontaktuppgifter till oss är: Liliana Lindström, eller Ingela Löfberg, eller Liliana Lindström Ordförande Socialnämnden Ingela Löfberg Vård- och Omsorgschef Sveriges bästa livskvalitet för äldre Socialnämndens uttalade ambition är att Staffanstorps kommun ska ha Sveriges bästa livskvalitet för seniorer. Seniorplattformen som antogs i december 2011 lyfter upp den viktiga utgångspunkten att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt ska kunna välja sitt liv och inte leva ett liv som andra väljer åt en. Plattformen baseras på arbete i samtalsgrupper, så kallade, fokusgrupper, bestående av inbjudna medborgare, politiker och medarbetare. Samtalen syftade till att få fram tankar och idéer kring framtidens äldreomsorg Ett antal fokusområden fastställdes utifrån Medborgarperspektiv- Det ska vara lätt att leva sitt liv väl Det ska vara lätt att finna eller skapa en aktivitet som passar respektive person och närmiljön ska vara anpassad så att den upplevs tillgängligt och tryggt. Verksamhetsperspektiv- Utveckling, kommunikation och samarbete All verksamhet ska sätta livskvalitet, valfrihet och trygghet i fokus samt genomsyras av känsla av delaktighet. Det krävs kunskap och information som kan omsättas i praktisk handling. Dessutom måste ett utökat och förbättrat samarbete mellan olika verksamheter ske. Vill du läsa hela Seniorplattformen sök på 4

5 Staffanstorpsmodellen Staffanstorpsmodellen innebär att all förebyggande verksamhet förenas i samma organisation. Modellen bygger på fyra delar; anhörigverksamhet, frivilliga insatser, servicetjänster samt mer specifikt förebyggande verksamhet. Arbetet utifrån Staffanstorpsmodellen har sitt högsäte i Pilegårdens lokaler där det samordnas, främst genom Medelpunkten. Lokalerna fungerar som en träffpunkt dit alla kan vända sig, såväl enskilda som frivilliga. De olika delarna i verksamheten har en staffanstorp.kommunguide.se nära koppling till varandra och det är därför naturligt att de finns på ett och samma ställe. Syftet med Staffanstorpsmodellen är att öka servicen till medborgarna. Genom att tillhandahålla möteslokaler skapas naturliga möten mellan människor. På så sätt ökar den sociala samvaron och isolering och ensamhet bryts. Det utökade kontaktnät som den enskilde får skapar en större trygghet samtidigt som en öppnare verksamhet leder till ett större engagemang. Medelpunkten Möjligheten att påverka äldres hälsa genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet är större än man trodde för några år sedan. Grundläggande för äldres hälsa och livskvalitet är att fortsätta vara fysiskt, psykiskt och socialt aktiv. Många faktorer påverkar hälsan hos vuxna. Personliga egenskaper som självtillit och optimism är viktiga, liksom trivsel och trygghet i vardagen, socialt stöd och en bra närmiljö. I Staffanstorp arbetar Medelpunkten aktivt med att bevara och öka seniorers hälsa och livskvalitet. Medelpunkten, som har sitt säte i Pilegårdens fräscha lokaler, är en social mötesplats för alla seniorer i Staffanstorps kommun. Under den varma årstiden finns här även en härlig uteplats att sitta på. Underhållning är en del i Medelpunktens aktiviteter, på bilden Sällskapsdans från , Malmö. Foto Kjerstin Lindström 5

6 Till oss kan du komma om du söker aktiviteter och gemenskap eller har idéer kring aktiviteter. Här kan du ta del av underhållning av olika slag, utöva en hobby som tex. vävning, bilda studiecirklar, spela biljard, canasta och bingo eller bara umgås över en kopp kaffe. Vi tar gärna emot dina förslag på hur vi kan utveckla våra förebyggande insatser för seniorer och funktionshindrade. För att kunna erbjuda ett så brett utbud av aktiviteter som möjligt hjälps anställda, föreningar och frivilliga åt. På Medelpunkten finns samordnare som sköter de dagliga kontakterna med frivilligorganisationer och som arbetar med att få till stånd en ökad samverkan med frivilliga, föreningar och organisationer i Staffanstorp. Hit kan du vända dig om du vill delta som frivillig, vill veta mer om frivilligarbete eller söker någon som kan göra en frivillig insats för dig. Det goda åldrandet, dvs. en bra ålderdom, kännetecknas av meningsfull sysselsättning, personlig tillfredställelse med ett psykologiskt välbefinnande, en bibehållen uppfattningsförmåga och god motorik med lite eller ingen funktionsnedsättning. Detta vill vi på Medelpunkten vara med och bidra till. Alla som vill vara med och samverka ska, om förutsättningar finns, få vara delaktiga. Medelpunkten är en plats som ger möjligheter till god utveckling av äldres hälsa. Vi har en del av våra aktiviteter förlagda i Hjärup under namnet Senior i Hjärup. Där träffas vi en gång i månaden på Bykrogen i Centrumgården för föreläsningar och underhållning, En gång i månaden håller även frivilliga i ett café för senior i Hjärup där även du kan vara engagerad. Genom vår verksamhet vill vi ge dig möjlighet att påverka och vara delaktig i att skapa ett så brett utbud av aktiviteter som möjligt. Program på alla aktiviteter finns att avhämta på Medelpunkten, biblioteken och Medborgarkontoret. Varmt välkomna att delta i våra verksamheter! Handtaget Medelpunktens personal hjälper dig att komma i kontakt med Handtaget som kostnadsfritt utför olika typer av tjänster i hemmet för att minska risken för fallolyckor, de kan t.ex. byta lampor på höga höjder, ta ner och sätta upp gardiner, sätta upp och byta batteri i brandvarnare. Insatsen får ta max 1 timme. Medelpunkten

7 Anhörigstöd staffanstorp.kommunguide.se Vem är anhörig? Anhörig kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper/stödjer någon sjuk eller funktionshindrad. Anhörigstödet vänder sig också till dig som stödjer och hjälper någon som bor på särskilt boende. Syftet med anhörigstödet I anhörigverksamheten är det du/ni som vårdar, stödjer och hjälper som är huvudperson. Genom stöd till dig kan vi på olika sätt hjälpa och underlätta din situation samt bidra till en ökad livskvalitet. Behöver du tala med någon som lyssnar och ger stöd och uppmuntran enskilt.. eller i grupp? Behöver du information om till exempel Vård och omsorgs utbud av stöd och service? Behöver du veta var och till vem du ska. vända dig i olika frågor? Kontakta då gärna anhörigsamordnaren. Tillsammans kommer vi fram till vad som är bäst för just dig. I anhöriglokalen träffar du anhörigsamordnare Pia Williams som lyssnar och ger råd och stöd. Alla som arbetar inom Vård och omsorg har tystnadsplikt. Anhörigträffar Du har möjlighet att ingå i en anhöriggrupp som träffas regelbundet. Här ges tillfälle att utbyta tankar och funderingar tillsammans med andra. Anhörigträffarna har varierande innehåll, det kan vara: Föreläsningar, informationsträffar, utbildning, samtalsgrupper eller underhållning. Behöver du avlösning, för att kunna gå på Anhörigsamordnare Pia Williams. Foto Taina Ahola anhörigträffar, kan du också kontakta din biståndshandläggare Det finns också möjlighet till efterlevandestöd enskilt eller i grupp. Hembesök Om du som anhörigvårdare av någon anledning har svårt att komma hemifrån eller av andra skäl föredrar ett hembesök går detta lika bra efter överenskommelse. Anhöriglokalens öppettider: Måndagar , torsdagar Kontaktuppgifter Anhörigsamordnaren når du på telefon när anhöriglokalen är öppen. Övriga tider på E-post: Anhöriglokalen hittar du på Pilegården, Torget 7 i Staffanstorp. 7

8 Stöd till personer med demens och deras anhöriga I kommunen finns en demenssjuksköterska och en biståndshandläggare som arbetar i team. Målet för teamet är att i samråd med anhöriga och andra yrkeskategorier i kommunen verka för en trygg och säker tillvaro för demenssjuka personer. Teamet arbetar främst gentemot personer i det ordinära boendet. Målet är att ge stöd och råd till anhöriga och hemtjänst personal. Utöver detta svarar teamet för bedömningen av ditt vårdbehov som du kan läsa mer om i denna broschyr. Teamet samverkar med hälsovalsenheterna där samarbetet främst syftar till att få stånd en demensutredning när behov finns. Annette Mathiasson biståndshandläggare med inriktning på demenssjuka personer och Susanne Bresby Silviasjuksköterska/demenssjuksköterska. Foto Taina Ahola 8

9 Pensionärer behövs! Hej, jag heter Brita Kristiansson och är 75 år. En del i min ålder känner sig inte längre behövda. Det är en tråkig känsla, som dessutom är fel. Vi äldre behövs absolut! Ge mig två minuter, så ska jag berätta min historia och varför jag behövs! Under min yrkesverksamma tid arbetade jag på ett laboratorium men även inom resebranschen. Vid tiden för min pensionering, miste jag min make. Dagar som tidigare fyllts av arbete, roliga aktiviteter, resor och tvåsamhet, var plötsligt innehållslösa. Jag hade tur. Labbet övertalade mig att komma tillbaka. Det lindrade under den tyngsta sorgetiden. Jag tackar kollegorna för det, men man kan ju inte jobba hur länge som helst. Till sist blev även jag pensionär. En dag besökte jag en bekant på Pilegården. Det var så jag kom i kontakt med Medelpunkten. Idag är jag en av flera frivilliga medarbetare och hela idén bygger på möten mellan människor. En del av oss frivilliga har fasta uppgifter, som att hålla i kurser eller gå på rullstolspromenader. Jag har valt att inte binda mig. Medelpunkten ringer när de behöver hjälp. Jag brygger kaffe, dukar, fikar med besökarna, går och handlar eller är värdinna för någon aktivitet. Jag vet att jag är behövd. Det är en god och sund känsla och genom att ge får jag tillbaka i form av möten, utbyten av tankar, en kram, ett leende och berikande samtal. Att förminska sin värld bara för att man staffanstorp.kommunguide.se Brita Kristiansson är engagerad som frivillig på Medelpunkten och i flera föreningar i Staffanstorp. Foto Ann Mellblom har uppnått en viss ålder är att begränsa sig själv. Jag reser fortfarande, så ofta jag får chansen. Jag är aktiv inom SPF, Uppåkra församling, Teaterföreningen och Medelpunkten. Jag är en resurs för mig själv och andra! Jag hoppas att du läste ända hit och att du en dag hittar något att engagera dig i. Du väljer själv om du vill vara behövd eller inte. Om du vill förminska eller vidga din värld. Din ålder kan du inte ändra på, men du kan fortfarande göra aktiva val för ett rikare liv! Brita Kristiansson Vill du också engagera dig eller är du senior och önskar få ta del av frivilliga sociala insatser? Kontakta frivilligsamordnaren på Medelpunkten för mer information. Telefonnummer eller skicka epost till Syftet med frivilligas insatser är att höja livskvaliteten för äldre. 9

10 Pensionärernas Riksorganisation PRO är en förening som vill verka för bättre levnadsvillkor för Sveriges pensionärer. För PRO är det viktigt att ställa medlemmen i centrum. Detta uppnås genom att medlemmarna får tillgång till olika mötesplatser och aktiviteter, som är anpassade till deras egna intressen, behov och önskemål. PRO Staffanstorp har för närvarande 35 olika cirklar och aktiviteter i gång. Under 2011 deltog 850 medlemmar i våra cirklar och aktiviteter, många deltog i ett flertal. Vi har 8 medlemsmöten, 4 på våren och 4 på hösten. Medlemsmötena är ett viktigt forum för att förmedla nyheter och information. På mötena blir det även lite underhållning. Under sommaren pågår olika aktiviteter, vi har sommarcafé på Folkets Hus, cykelutfärder, bangolf, boule och stavgång. Alla våra möten sker i Folkets Hus, där vi har lokal tillgängliga fem dagar i veckan på dagtid. PRO anordnar dagsutflykter och studiebesök till en intressant plats. Under sommaren anordnas en 6-dagars resa till det landskap som vi har studerat under året. Vi i PRO strävar efter att bli bäst på motion, med satsningen PRIMA LIV, och anordnar gymnastik, vattengympa, Line Dance, cykling stavgång, Zumba, Qi-Gong och motionsdans. Vi har en sånggrupp som förgyller våra möten, som även uppträder på andra platser. PRO förgyller även vardagen för medlemmar som är 80 år eller äldre, detta sker en gång om året, då bjuds det på förtäring samt underhållning. Detta är mycket uppskattat. PRO Staffanstorp är en mycket aktiv förening. Vi försöker tillgodose mångas intressen och vi har trevligt tillsammans. Kontaktpersoner: Ordförand: Anders Olsson Tfn Studieorganisatör: Anita Jarl Tfn SPF Club 230 Är du senior och vill ha olika meningsfulla aktiviteter? Då ska du ta kontakt med oss i SPF Club230. Vi är en pensionärsförening eller som vi valt att kalla oss en seniorförening som anordnar aktiviteter inom många olika områden för våra medlemmar. Hittar du inget som passar just dig så är du välkommen med förslag och kanske rent av att själv bli ledare för en grupp och köra igång. Under sommarhalvåret är de flesta aktiviteterna förlagda utomhus. Boule, promenader både i skogen och här i kommunen, utflykter mm. 10 Vintertid håller vi till inomhus med aktiviteter såsom dans, bowling, biljard, mattcurling och zumba. Utöver dessa fysiska aktiviteter anordnas informationsmöten inom intressanta områden. Det kan gälla allt ifrån friskvård till att vi fräschar upp våra språkkunskaper, ägna oss åt matlagning samt diskuterar litteratur mm. Förutom de aktiviteter som erbjuds har vi även en rådgivande roll i kommunen. Genom seniorrådet har vi alltid möjligheter att uttala oss i frågor som berör vår målgrupp. Vi har många medlemmar som ägnar sig

11 åt anhörigstöd och även de som är ute och träffar våra skolungdomar bl.a. genom att lära dem dansa. Är du intresserad att vara delaktig i något av ovanstående eller har du egna idéer på aktiviteter som du vill anordna så får du gärna hör av dig till oss. Vi ger dig utförligare information kring medlemskap och de aktiviteter som vi anordnar för våra medlemmar. Kontaktpersoner: Lena Persson (ordf) Anneli af Klinteberg (v.ordf) SKPF Sveriges Kommunal Pensionärers Förbund - Sveriges tredje största pensionärsorganisation. SKPF Avdelning 24 är lokalavdelning i Lund - Kävlinge - Staffanstorp. Vi har telefon Vår expedition är öppen mellan kl tisdagar och torsdagar. Vi arrangerar medlemsmöten, minst ett i Staffanstorp/år. Vi ordnar studiecirklar och arrangerar resor/utflykter med upphämtning bl. a i Staffanstorp. Vid medlemsmöten och studiecirklar ersätts alla reskostnader som överstigande 34:- kr tur & retur. Medlemmar i Avdelning 24 får reskostnad till utflykter subventionerad. Ängel i Esarps kyrka. Foto: Pelle Andersson Du är välkommen till S:t Staffans församling! Vi vill bereda mötesplatser för alla åldrar, ibland i större grupper, ibland i mindre. Vi erbjuder olika former av mötesplatser och samtalsgrupper, utfärder, möjlighet att engagera sig som frivillig medarbetare Kyrkans personal erbjuder också enskilda samtal. Diakoner och präster har tystnadsplikt. Gudstjänst firas varje söndag kl i Brågarps kyrka och växlande tider i övriga kyrkor. Dessutom firas en enkel veckomässa i Brågarps kyrka onsdagar kl 18:30. Lättast hittar du aktuell information i lördagens dagstidning eller på Internet - Det finns kyrkskjuts till gudstjänster och konserter för dig som inte har tillgång till bil. Ring och ange kundnummer Vill du veta mer? Ring oss!

12 Diakoni i Uppåkra församling Välkomna till Uppåkra församling! Diakoni betyder tjänst och är den kristna tron omsatt i praktisk handling. Till vårt uppdrag hör både att finnas till för människor i utsatthet och att hjälpa andra människor att gestalta Guds kärlek. I Uppåkra församling finns många sätt att engagera sig frivilligt. Dina gåvor behövs! Diakonen har ett brett kontaktnät och hjälper gärna till att förmedla kontakter med samhällets övriga kommunala och ideella organisationer. Om Du har behov av själavårdande samtal kan det vara bra att veta att diakonen har tystnadsplikt och prästen total tystnadsplikt. Vi arbetar med att vara en gästfri mötesoch växtplats för Dig som längtar efter gemenskap samt Dig som vill dela tankar kring livs- och trosfrågor med andra människor. Varmt välkommen till klimatsmart sopplunch, öppet café, stickkafé, frukost och allsång, pilgrimsvandring, kristen djupmeditation m.m. I våra sex vackra kyrkor firar vi gudstjänst och njuter av fantastiska konserter - en plats för vila och kraft. Till Dig som behöver kyrkskjuts, ring vår pastorsexpedition; Kontakt: Församlingsgården hittar Du på stationsstigen 14 i Hjärup och i församlingsbladet samt på finner Du aktuell information. Diakon Ebba Älverbrandt: , Välkomna till oss i Centrumkyrkan. Koppla av i härlig kärleksfull gemenskap. Tisdagar Café Vi bjuder på kaffe o hembakat Soppa Vi bjuder på soppa C n k w w w. c e n t r u m k y r k a n. c o m S. Lundsvägen 11 Staffanstorp. 12

13 BOKEN KOMMER Biblioteket erbjuder en alldeles speciell service för dig som på grund av sjukdom, hög ålder eller handikapp inte själv kan komma till biblioteket. Denna service kallas Boken kommer. Biblioteket kommer hem till dig med böcker efter dina önskemål och hämtar böckerna när du är klar. Enklare kan det inte bli! Boken kommer är gratis! Boken kommer kan vara böcker, tidskrifter, musik-cd, eller böcker med extra stor stil. staffanstorp.kommunguide.se Boken kommer kan också vara talböcker. Talböcker är böcker som är inlästa på en cd-rom-skiva. Talböcker finns för dig som har svårt att läsa tryckt text. Boken kommer kan vara deckare, kärleksromaner, memoarer eller reseberättelser. Vill du ha kontakt med Boken kommer för egen del eller för någon närstående så tveka inte. Ring redan idag, så berättar vi mer. Du når oss på telefon. Fråga efter Boken kommer. Staffanstorps bibliotek Hjärups bibliotek Biblioteket i Staffanstorp. Foto Taina Ahola 13

14 Kost och Motion Kunskapen om människors åldrande har ökat och betydelsen av våra levnadsvanor har blivit tydligare. Genom att äta sunt och röra på oss regelbundet kan vi förebygga sjukdomar och bromsa åldrandet. Fysisk aktivitet viktigt för hälsan Människans kropp är gjord för att vara i rörelse och belastas genom hela livet. För många äldre kan regelbunden fysisk aktivitet förbättra hälsan vilket ökar förutsättningarna för att klara sig längre hemma utan hjälp. Fysisk aktivitet hos äldre har även positiva effekter på en rad sjukdomar, tex hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och benskörhet. Genom att vara fysiskt aktiv och motionera kan du förbättra både din kondition styrka och rörlighet. Du förbättrar även din balans, reaktionsförmåga och ditt intellekt genom att hålla dig aktiv. Fysisk aktivitet behöver inte vara hård träning - det handlar om att hålla sig i rörelse, tex genom att promenera. Undersökningar visar på mycket stora hälsovinster då man promenerar 30 minuter fem till sex gånger i veckan. Kan man inte gå 30 minuter i ett sträck har även flera kortare promenader under dagen effekt. Även äldre med begränsad funktion kan genom vardagliga aktiviteter - exempelvis regelbundet hushållsarbete eller trädgårdsarbete bibehålla sin förmåga. Bra mat för seniorer Förutom fysisk aktivitet är bra mat viktigt för hälsan och välbefinnandet. Behovet av näringsämnen är oförändrat när vi blir äldre men energibehovet minskar oftast med stigande ålder. Att man behöver mindre energi (kalorier) beror på att ämnesomsättningen sjunker och att den fysiska aktiviteten blir mindre. Vi behöver äta bra mat för att få i oss tillräckligt med olika näringsämnen t ex protein, vitaminer och mineraler som 14 behövs för kroppens funktioner. Låt måltiden blir en trevlig stund. Njut av maten i en lugn och trivsam miljö om möjligt tillsammans med trevligt sällskap. Goda val för att vi ska få i oss vad vi behöver. Ät allsidigt och varierat. Med allsidigt menas att måltiderna innehåller flera olika sorters livsmedel. Ät enligt tallriksmodellen. Tallriksmodellen är en god hjälp för att få bra proportioner på maten i måltiderna och hjälper dig att äta näringsriktigt. En del av tallriken fyller du med potatis, ris, pasta och/eller bröd En del med grönsaker, rotfrukter, frukt. eller bär En del med kött, fisk, ägg eller ärtor, bönor och linser Tallriksmodellen visar innehållet i en hel måltid och proportioner mellan de olika delarna. Fördela maten över dagen. Frukost, lunch och middag samt 2-3 mellanmål är en bra fördelning för de flesta. Nattfastan, tidsskillnaden mellan dagens sista mål och det första dagen efter, bör inte vara längre än 11 timmar. Ät gärna grönsaker, rotfrukter, frukt och bär gram per dag! Det motsvarar t ex tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

15 Det är bra om grönsaker ingår i både lunch och middag antingen tillagade eller råa. Välj det du tycker bäst om. Rivet äpple eller skivad banan i gröt eller fil passar bra som frukost. Som mellanmål kan du t ex äta ett päron eller en apelsin. Bär eller konserverad frukt kan ätas som dessert. Detta ger dig kostfiber, vitaminer och mineraler. Fett behövs som energikälla och för att det ger din kropp viktiga fettsyror och vitaminer. Välj med fördel flytande margarin eller olja i matlagning och bakning. Kalcium bygger upp och bevarar skelettet. Kalcium finns främst i mjölkprodukter. Lagom mängd per dag är ½ liter mjölk, fil eller yoghurt och 3 skivor ost Vitamin D behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium från maten. Största delen av det vitamin D du behöver bildas i huden med hjälp av det dagsljus du får utomhus under sommarhalvåret. Vitamin D finns också i mat. Goda källor är Fet fisk t ex makrill, lax, strömming och sill Ägg D-vitaminberikade mjölkprodukter och. matfetter, t ex lätt- och mellanmjölk samt i en del margariner Till äldre som inte vistas utomhus kan kosttillskott av vitamin D behövas. Drick tillräckligt. Förmågan att känna törst minskar med stigande ålder och risken för uttorkning ökar. Du bör därför dricka minst ca 1½ liter även om du inte känner dig törstig. Exempel på drycker är vatten, mineralvatten, mjölk eller juice. Som senior är det bättre att väga lite för mycket än för lite. Det fokuseras idag ofta på att man inte skall väga för mycket, men det är bara hälsosamt att väga lite mer när man blir äldre. I samband med sjukdom kan det vara vanligt att man får nedsatt aptit och minskar i vikt. En ofrivillig viktförlust är aldrig bra så om du skulle drabbas av dålig aptit är det viktigt att äta flera små måltider och mer energirik mat för att inte tappa i vikt. Det kan då behövas fler mellanmål samt mer fett och socker i kosten för att tillgodose energibehovet. källor: Näring för god vård och omsorg, Socialstyrelsen, 2011, Livsmedelsverket, Zumba arrangör club 230 SPF och PRO. Foto Taina Ahola 15

16 Förebyggande hembesök till dig som är 80 år. För att skapa förutsättningar för en god livskvalitet och trygghet för de äldre erbjuder kommunen förebyggande hembesök. Genom att ge råd, stöd och information vill vi skapa förutsättningar för dig att bo kvar i din bostad samt att fortsätta leva ett aktivt och självständigt liv. Hembesöket, som är helt frivilligt, erbjuds till dig som fyller 80 år och inte har kontinuerlig hemtjänst/hemsjukvård. Erbjudande om hembesök skickas ut per brev. Hembesöket tar ca 1 ½ timme och är kostnadsfritt. Samtalet vid hembesöket inriktas bland annat på: Vad du själv kan göra i förebyggande syfte Hur man kan anpassa boendet för att underlätta det dagliga livet och hur man kan undvika fallolyckor Vilken service, stöd eller hjälp man kan få och hur man ansöker om det. Information om organisationer, föreningar och aktiviteter Den som utför besöket har tystnadsplikt. Marie Karlsson gör förebyggande hembesök till dig som önskar det. Foto Taina Ahola 16

17 Fallolyckor Visste du att fallolyckor är en av de vanligaste olyckorna i Sverige? Fallolyckor drabbar främst äldre och är, enligt MSB (Myndighet för samhällskydd och beredskap), en av de allvarligaste olyckstyperna. Äldre människor (65 år och äldre) är överrepresenterade i skadestatistiken omkom drygt äldre människor till följd av skador, över fick läggas in på sjukhus till följd av skador och cirka uppsökte en akutmottagning efter att ha skadats (MSB) På senare tid har problemet uppmärksammats allt mer. Man har visat på hur man kan förebygga fallolyckor. Med bättre styrka och balans minskar risken för fallskador. Promenader och regelbunden träning, och näringsriktig mat är viktiga fallförebyggande åtgärder. Under den mörka årstiden kan kosten behöva kompletteras med D-vitaminer. Om man av olika anledningar äter många olika mediciner, kan det vara skäl att be om en läkemedelsgenomgång, antingen med sin läkare eller med personal på Apotek. Kommunen jobbar aktivt med att minska fallolyckorna, men det finns även en hel del man kan göra själv. Då de flesta fallolyckor sker i hemmet bör man tänka på hur det ser ut i det egna hemmet. Om du kan förebygga en fallolycka innan den händer så har du vunnit mycket. Checklistan nedan använder vi när jobbar med att förebygga fall. Gå igenom ditt hem och din vardag med hjälp av den, så kan du själv minska risken för en fallolycka. Checklista för att förebygga fall i hemmet Mattor. Ta bort mattor som är lätta att. snava på. Lägg halkskydd under övriga. Trösklar. Om trösklarna utgör ett hinder kan man behöva ta bort dem. Badrum. Använd antihalkmatta i badrum/ dusch. Ett stödhandtag monterat i väggen underlättar vid i- och urstigning i badkar. staffanstorp.kommunguide.se Sladdar. Undvik lösa sladdar på golvet. Telefon. Telefonen bör var lätt åtkomlig. En bärbar sladdlös telefon underlättar. Belysning. Äldre behöver mer ljus än yngre. Sörj för god allmänbelysning och ha gärna en lampa tänd nattetid. Skor. Använd skor med bakkappa som sitter bra på fötterna. Undvik att gå i strumplästen. Möbler. Använd möbler med rätt höjd för din längd. Armstöd på stolar underlättar och ökar säkerheten. Möblera så att du lätt tar dig fram i bostaden. Trappor. Se till att det finns bra räcke. Halkskydd på stegen minskar olycksrisken Lättillgänglig förvaring. Undvik att förvara saker där du inte når dem utan stege eller pall. Gardiner och lampor. Avstå från att klättra på stolar, stegar och liknande. Be hellre om hjälp vid byte av gardiner, glödlampor och dylikt. Uppstigning och påklädning. För att undvika blodtrycksfall kan du gärna sitta en stund på sängkanten innan du reser dig. Sitt ner när du klär på/av dig, om du känner dig yr eller ostadig. Utomhus Använd stadiga skor utomhus, gärna med halkskydd på vintern. Använd rullator och käpp, som gör det lättare att hålla balansen. Att använda stavar när du promenerar kan också kännas stadigare. Och tänk på att ha reflex eller reflexväst på. 17

18 Rehabilitering Om du har råkat ut för en olycka, drabbats av sjukdom eller av andra skäl har svårt att klara din vardag är du kanske i behov av rehabiliteringsinsatser. Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan hjälpa dig med insatser för att du utifrån din förmåga, ska ha möjlighet att utföra dagliga aktiviteter, bibehålla din självständighet gentemot omgivningen och uppleva delaktighet i vardag och samhälle. Insatser du kan få hjälp med är: bedömning och utprovning av tekniska hjälpmedel sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk träning och behandling i samband med korttidsboende sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk träning i särskilt boende. träning och behandling i hemmet, om du inte kan ta dig till vårdcentralen bedömning i och kring bostaden beträffande eventuella behov och lämpliga åtgärder om du har fysiska hinder i din hemmiljö. Det kan vara aktuellt med en bostadsanpassning. Kommunens arbetsterapeuter gör denna bedömning. På vår rehabiliteringsavdelning har vi hjälpmedel för att du ska kunna träna efter ditt behov. 18

19 Provhytten - visningsmiljö för hjälpmedel Behöver du hjälpmedel i hemmet? Du som är staffanstorpsbo är välkommen till vår visningslägenhet Provhytten. Här kan du få inspiration och information om hjälpmedel som kan ge ökad trygghet och självständighet i hemmet. Hit är du välkommen för att titta, prova och känna. Lägenheten är inredd och utrustad med hjälpmedel du kan låna från kommunen men också med hjälpmedel du kan köpa själv i den öppna handeln. Det finns både enklare hjälpmedel som till exempel olika burköppnare men också lite mer avancerade hjälpmedel för att till exempel kunna hantera tid. Lägenheten är bemannad med kunnig personal som kan hjälpa dig med just det du undrar över och berätta var du kan köpa produkterna. Det sker inte någon försäljning i lägenheten. Vem vänder vi oss till? Alla staffanstorpsbor som är i behov av, lever med eller känner någon som kan vara i behov av tips eller hjälpmedel för att underlätta vardagen. Öppet Enligt överenskommelse, boka gärna tid för visning. Kontakt Jessica Hallengren Leg arbetsterapeut Pilegården, Torget 7, Olika hjälpmedel som visas i Provhytten. 19

20 Trygghetsboende Norregatan 6 och 8 samt Wibergsväg, skoltomten, är trygghetsboende i Staffanstorps kommun. Hit flyttar man medan man fortfarande kan ta hand om sig själv, samtidigt som man vet att man kan bo kvar den dagen man blir sjuk och är i behov av hjälpinsatser. I lägenheterna är det planerat för installation av trygghetslarm. Utöver lägenheter med god tillgänglighet finns det utrymmen för aktiviteter, samvaro och avkoppling. Det finns också möjlighet till gemensamma måltider. Boendet är bemannat med en trygghetsvärd under vissa tider varje dag. Trygghetsvärdens funktion är bland annat att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider samt erbjuda kulturella aktiviteter. Trygghetsboende kan erbjudas till personer som har fyllt 70 år. På Norregatan 6 och 8 finns det 20 lägenheter i storlekarna 2-3 rum. På Wibergsväg, skoltomten, finns det 25 lägenheter i storlekarna 2-3 rum. Vid intresse av lägenhet på trygghetsboende ansöker du på Boplats Syd Epost: Telefon: Wibergsväg, Äldrepedagog Katarina Sandberg är trygghetsvärd på trygghetsboende. Foto Taina Ahola 20

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg

Din rätt till vård och omsorg Din rätt till vård och omsorg FOTO: www.peter.se Information om vård och omsorg i Simrishamns kommun Socialförvaltningen informerar Tulpanen Ystadsvägen 13 Hammenhög 0414-44 01 07 Pilegården Piletoftsgatan

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2 Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM 2014 Version Mars 2014.2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A... 7 AMBULANS OCH LIGGANDE TRANSPORT... 7 ANHÖRIGSTÖD... 7 APOTEK... 8 ARBETSTERAPEUT... 8 ASIH AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET...

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Slutrapport Elisabeth Bennet, Arbetsterapeut Cecilia Larsson Glowacki, Biståndshandläggare

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l äldreomsorgen A-ö, 2010 Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen vill med denna folder informera om hjälp, service

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Vård och stöd för äldres hälsa i Skellefteå kommun

Vård och stöd för äldres hälsa i Skellefteå kommun Vård och stöd för äldres hälsa i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landsting och kommun. I den här broschyren får du veta vart du kan vända dig i olika frågor. Broschyren vänder

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Sätt på kaffet! så tar jag med fikabröd. Rapport Tomelilla december 2008 Christel Nilsson Tel: 0417 181 28 Mobil 0709-958 128 HUchristel.nilsson@tomelillaU

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landstinget och kommunen. I denna broschyr finns information om var du kan vända dig i olika frågor. Broschyren vänder

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning

Riktlinjer för handläggning Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen vid biståndsavdelningen inom äldre- och handikappomsorgen Dnr: SN 2013/624 730 Antagen av socialnämnden 2013-11-11, 99 För tillämpning fr.o.m.

Läs mer